Bestemmes været av atmosfærens Orgone?

4.3K visninger
9 minutter lesetid
23

Forståelse for hvorfor vær og klima i dag er svært forstyrret, såkalte klimaendringer, ligger i Wilhelm Reich sin oppdagelse av orgone energi.

 

Bakgrunn

Som nevnt i artikkelen om Wilhelm Reich, oppdaget han en form for energi som han kalte Orgone. Hans viten var basert på eksperimenter, samt nøye studier av naturlige fenomen. Etter hvert klarte han også å beskrive lovene som styrer denne energien som finnes overalt, ligger bak all skapelse, samt opprettholder alt liv.

Dessuten utviklet han metoder som kunne påvise Orgone energi, blant annet Orgone akkumulatoren hvor den kunne observeres i form av en blå tåke.

 

Blå Orgone
Blå Orgone

Orgone energi i balanse

Når orgone i atmosfæren er i balanse, har vi dyp blå himmel med velformede haugskyer som øker i høyden. I slike perioder er nivået av Orgone energi ved bakken høyt. En føler seg opplagt og puster lett. Se hovedbildet fra Mongolia, hvor vær og klima fremdeles er i bedre forfatning enn hos oss. De som har levd en stund, kan bekrefte at på våre kanter blir et slikt syn sjeldnere og sjeldnere.

Noen ganger kan en se denne energien i atmosfæren som her på et bilde fra Hellas, tatt i 1995.

fig24
Dette er ikke bålrøyk!

I dag er atmosfæren mange steder dessverre ”degraded” og i stor ubalanse. Hvorfor?

Oranur effekten

Denne alvorlige forstyrrelsen av atmosfærens Orgone energi inntrer blant annet når den reagerer med radioaktiv stråling. Fenomenet ble først gang observert av Reich i 1951 over Orgonon, som var navnet Reich gav sitt forsøkslaboratorium i Rangley i Maine, USA. For å teste ut om orgone kunne redusere effekten av radioaktivitet, tok Reich 1 mg radium inn i et rom som var innredet som en orgone akkumulator og hvor det tillegg stod en slik.

Orgone akkumulator
Orgone akkumulator

Virkningen var nesten umiddelbar, men ganske så annerledes enn han hadde forestilt seg. Både han selv og flere av medarbeiderne ble syke, og mange av hans forsøksdyr(mus) døde. Senere har Oranur effekten blitt observert i forbindelse med radioaktiv forurensning, det være seg fra rutinemessige utslipp eller ulykker ved kjernekraftverk, samt prøvesprenginger av atomvåpen, uansett om disse skjer under jordoverflaten eller som tidligere, i atmosfæren(2) Oranur effekten inntrer også når orgone energi reagerer med kraftige elektromagnetiske felt som for eksempel høyspentledninger og trafostasjoner (3). Sannsynligvis bidrar også ulike typer av forurensning til en Oranur effekt. Da Orgone energien trenger inn i alt, vil dens reaksjon med det radioaktive materialet i atomvåpen etter all sannsynlighet også danne Oranur.

 

Værmodifikasjon

Ved geoengineering operasjoner brukes en aeorosol som består av ørsmå metall og plastpartikler(chemtrails). Den påvirkes så av kraftige mikrobølgesendere fra bakken. Se Hva har skjedd med været, del 1 og 2. Med andre ord – en solid kilde til Oranur! Reich oppdaget nemlig at orgone reflekteres av metaller og at enkelte, blant annet aluminium, produserer toksisk orgone, dvs. oranur.

 

Hva kjennetegner Oranur?

Dette innebærer at Orgone energien i atmosfæren reagerer ’allergisk’ og kommer i en opphisset tilstand. Når Orgone er i balanse, kjennetegnes det av en rytmisk sammentrekking og utvidelse, med andre ord, en naturlig balanse mellom tørt vær og nedbør. Når den aktiveres på denne unaturlige måten, blir resultatet en konstant ekspansjon, noe som medfører at det ikke dannes skyer og at himmelen får en lys blå og blass farge, med en melkehvit tåke i horisonten(4). Varer dette lenge blir det tørke, selv om den vanligste grunnen til tørke er Dor. Dannes det litt skyer, vil de utvide seg i bredden samt være ”oppspist” i kantene, omtrent som om noen har revet et hvitt laken i småbiter og kastet det utover himmelen. Dette er altså den ’godværshimmelen’ vi nå er blitt vant til!

Oranur himmel
Oranur himmel

Dor

Etter en periode med Oranur, inntreffer så det motsatte nemlig en Dor tilstand. Dette er forkortelse for deadly orgone og beskriver stagnert, død orgone energi. Kommentar: Om Dor gir unaturlig lange regnværsperioder eller tørke ser ut til å bero på hvilke værtype et område er ’disponert’ for. I California som har et tørt klima, har den langvarige Dor stagnasjonen der som kjent forårsaket vedvarende tørke. Andre steder som på Vestlandet, er det motsatt, altså uvanlig lange nedbørsperioder.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 4: A sign from wetter times warns people not to dive from a bridge over the Kern River, which has been dried up by water diversion projects and little rain, on February 4, 2014 in Bakersfield, California. Now in its third straight year of unprecedented drought, California is experiencing its driest year on record, dating back 119 years. Grasslands that support cattle have dried up, forcing ranchers to feed them expensive supplemental hay to keep them from starving or to sell at least some of their herds, and farmers are struggling with diminishing crop water and what to plant or whether to tear out permanent crops which use water year-round such, as almond trees. About 17 rural communities could run out of drinking water within several weeks and politicians are are pushing to undo laws that protect several endangered species. (Photo by David McNew/Getty Images)
Tørken i California

Kommentar: Allerede på 50-tallet konstaterte Reich at Dor var et problem som fantes over hele kloden. Han mente og at hvis den fikk utvikle seg, ville dette til slutt bli en trussel mot alt liv. Dette kan jo stemme, en regner at ca 60 000km2 av jordoverflaten hvert år blir til ørken(10). 

Regn Dor

Når Dor effekten inntrer blir det ingen vanlige skyer, men i stedet en hvit eller brunaktig tåke som dekker hele himmelen. Årsaken er som sagt at DOR  kjennetegnes av stagnasjon, noe som hemmer vanlig skydannelse. Dannes det skyer, blir de veldig utydelige og lite avgrensede.

Kjennetegn for regn Dor er konstant lavt skydekke, høy luftfuktighet, vindstille og redusert sikt. Alt i naturen er taust, med andre ord ingen fuglesang. Det vil være lite orgone energi på bakkenivå, men høyere konsentrasjon oppe i atmosfæren. Resultatet er at en føler seg trøtt og uopplagt. Det blir og tyngre å puste.

Dor vær
Dor vær

En slik DOR tilstand kan vare leeenge…

 

Tigeren i bur

Da Orgone energi gjennomstrømmer og opprettholder alt liv, vil følgende eksempel illustrere prinsippet for hva som skjer med den i atmosfæren. Siden det er samme livsenergi enten den befinner seg i atmosfæren, i et dyr eller i et menneske, gjelder de samme prinsippene.

Her er en bengaltiger i sitt rette element. Den jakter, hviler, formerer seg og slapper av, dvs livsenergi/Orgone er i balanse.

Bengaltiger
Bengaltiger

Så fanges den i et lite bur. Den vil til å begynne med kjempe vilt for å prøve å komme seg ut, sagt med Reichs ord, livsenergien(Orgone) kommer i en opphisset Oranur tilstand.

Jeg vil ut!
Jeg vil ut!

Etter en stund vil den slutte å kjempe og ende i en sløv, apatisk og passiv tilstand. Livsenergien har stagnert, med andre ord: Dor.

Resignert
Resignert

 

Oranur og Dor på Vestlandet vår sommer 2016

Her på Vestlandet var det i mai og juni unaturlig lange godværsperioder, kjennetegnet av lys blå himmel omtrent uten skyer, men med en melkehvit dis i horisonten, altså Oranur.

 

Oranur himmel
Oranur himmel

Deretter Dor

Så ved St. Hans tider snudde dette og med unntak av et par dager, regnet det konstant frem til 8. august. Av og til brøt solen i gjennom i korte glimt, men DOR nivået i atmosfæren var for høyt…..

 

Så opprør

En vanlig grunn til at Dor tilstanden til slutt opphører er at det kommer svært kraftig vind ofte opp i storm styrke, samt mye nedbør. Ut i august skjedde akkurat dette og været endret seg og det klarnet til slutt opp for en stakket stund.. En kan si det slik; på denne måten gjør naturen opprør mot den stagnerte, unaturlige tilstanden(4).

RV 12 v Odda
RV 12 v Odda

 

Det eteriske plan

Mye tyder på at naturlige kureringsmetoder som akupunktur, homeopati og healing påvirker et bioelektrisk felt som omgir alle levende organismer, også kalt det eteriske plan. I nyere tid har personer som James Lovelock og Rupert Sheldrake kommet med teorier om at planeten jorden er en levende organisme som og har et eterisk plan. Så lenge vanlig vitenskap ikke anerkjenner dette planets eksistens, vil de heller ikke anerkjenne realiteten av Orgone energi.

 

Cosmic Orgone engineering: Wilhelm Reichs cloudbuster

Reich med cloudbuster
Reich med cloudbuster

Hensikten med denne innretningen er å endre konsentrasjonen av orgone energi i atmosfæren slik at en normal syklus mellom nedbør og tørt vær gjenopprettes. På tilsvarende måte som en person med helseproblemer kan få flyt i stagnert chi( som er kinesernes betengnelse for orgone) ved hjelp av akupunktur, kan faktisk en Dor stagnasjon i atmosfæren avhjelpes.

For å kunne bruke en såkalt ’cloudbuster’, må en ha god innsikt i orgone energi og dens egenskaper samt en hel del viten om meteorologi. I tillegg en psyke som er i god balanse samt evne til å kunne sanse orgone energi i naturen. Det finnes en rekke eksempler på at operatører har blitt skadet av energien fra en cloudbuster da Dor etter hvert magasineres både i apparatet og i de nærmeste omgivelsene(8). På bakgrunn av erfaringer utarbeidet Reich regler for forsvarlig bruk(9). En av dem lyder: Bruk kun Cloudbusteren hvis du må! Reich oppdaget nemlig at uansett hvor forsiktig han var, oppstod uønskede effekter i form av kraftig storm eller tordenvær(1).

 

James DeMeo

James DeMeo
James DeMeo

Denne mannen som tidlig i livet fikk interesse for Reichs skrifter, har og etterprøvd en hel del av hans oppdagelser. DeMeo har blant annet hatt vellykkede cloudbuster prosjekt i Israel, Eritrea og Nambia hvor det store problemet har vært langvarig tørke.

DeMeos Icaros
DeMeos cloudbuster Icaros

DeMeo advarer på det sterkeste mot ukyndig eksperimentering med cloudbuster og har en rekke konkrete eksempler på at dette gjør mye mer skade enn gagn(6). Prinsippet er at den kun skal brukes i en kort periode, i enkelte tilfeller er det kun snakk om minutter, for å gjenopprette en normal syklus mellom tørke og regnvær.


Don Crofts ‘Chembuster’

En såkalt ”chembuster” står vanligvis og peker konstant mot himmelen.  Dette viser at en er uvitende om prinsippet bak det å avhjelpe Dor/stagnasjon. Skryter en så av at det blir blå himmel og ingen skyer der en har ”chembusteren” stående, er etter all sannsynlighet årsaken at den produserer Oranur som hindrer skydannelse. Pga. uvitenhet bidrar en altså til å øke klimaproblemene, på samme måte som geoengineering, atomkraft eller kraftig elektromagnetisk stråling. Her en såkalt ‘chembuster’. Legg merke til Oranur himmelen i bakgrunnen!

Nei!!!
??????

Kommentar: Tilhengerne av ‘Chembuster’ hevder at den omdanner Dor til Orgone energi. Når den er operativ hele tiden, hva da de med de periodene Orgone allerede er i balanse eller er i en tilstand av for stor ekspansjon, med andre ord Oranur? Når Orgone i atmosfæren er i konstant bevegelse, hva da med uønskede effekter av Chembusteren helt andre steder på kloden? Når den egentlige hensikten kun er å gjenoppette normal pulsering i atmosfæren, hva skjer da når den blir stående slik?

Kommentar: Dette blir situasjonen når naturlig hjelp til å rette opp klimaforstyrrelser overlates til tilfeldighetene og ingen lands myndigheter tar ansvar. Det minner sterkt om situasjonen når det gjelder homeopati, en annen metode som baserer seg på aktivering av det som kalles vitalkraft eller med andre ord, personen Orgone. Her er det også fritt fram for enhver som ønsker å gå i gang uten å kunne noe som helst….

 

Etterord

Ved å observere været i lys av det en nå har fått vite, kan en få konkrete bevis for at det Reich beskrev på 50-tallet er realiteter! Cosmic Orgone engineering som bidrar til at atmosfærens orgone kommer i balanse, vil selvsagt kun være en midlertidig symptomlindring så lenge årsakene ikke fjernes! Med andre ord – vi må kutte ut all bruk av kjernekraft, kvitte oss med alle atomvåpen og stanse all værmodifikasjon. Dessuten gå over til andre energikilder som ikke påvirker miljøet og atmosfærens orgone. 

 

Kilder

 1. The oranur experiment. http://borderlandresearch.com/oranur-experiment
 2. Severe Drought Crisis in Rajasthan Province,
  And Failure of the Indian Monsoon Seasons,
  Following Underground Nuclear Bomb Tests in India and Pakistan,
  May 11-13 and May 29, 1998. – http://www.orgonelab.org/oranur.htm
 3. http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/reich-contact-space.pdf
 4. De Meo James. The Orgone accumulator handbook. Natural Energy Works, 2010.
 5. ‘New’ Method for Drought-Abatement and Desert-Greening: Cloudbusting  http://www.orgonelab.org/ResearchSummary2.htm
 6. James DeMeo, Ph.D.SO, YOU WANT TO BUILD A CLOUDBUSTER? On the Problem of Growing Irrationalism and Mis-Application of Reich’s Atmospheric Discoveries. A Personal View. http://www.orgonelab.org/sobuildaclb.htm
 7. HURRICANE AND TYPHOON CONTROL
  The Anatomy of a Challenge by Trevor James Constable- http://www.rainengineering.com/hurricane_and_typhoon_control.html
 8. Kelley, Charles. A new Metod of Weather control. Kelley/Radix Publications, 19
 9. Maglione, Roberto. Wilhelm Reich and the healing of atmospheres. Modern techniques for the abatement of desertification. Natural Energy Works, 2007
 10. DeMeo, James: Cloudbusting is not “Weather Modification” http://www.orgonelab.org/cloudbustingisnot.htm

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
televimsen
televimsen
Abonnent
5 år siden

noen tanker om Eiscat og Haarp generatorer-antenner??

Televimsen
Televimsen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

skremmende….har fulgt med på situasjonen i Tromsø men det virker ikke som om noen bryr seg..det er vel viktigere å se underlig nordlys og artige effekter på himmelen!!

Kari sparhell
Skribent
7 år siden

JEG HAR KJØPT INN REMEDIER FOR Å LAGE ORGONITT SOM DE KALLES , DA FOLK SIER DET VIRKER… jEG VET IKKE, MEN ER DET BARE TULL ? I SÅ FALL .. – HVA KAN JEG GJØRE FOR Å MOTVIRKE STRÅLING FRA MOBILMASTENE HER ?

Jan Rosbäck
Abonnent
7 år siden

Tack Terje! Mycket intressanta artiklar om Wilhelm Reich och hans forskning. Jag håller själv på och testar vattenrening med hjälp av optik med en metod som skapats av en svensk uppfinnare. Vatten har ett kristallint kommunikationsskikt (EZ, exclusion zone) som tydligen kan förmedla energin och därmed också orgoneffekten. Vårt medvetandeplan och energier där har mycket större effekt än vad vi tror och det som gör arbetet är auran och förmågan till fokusering. Se länkar med Gerard Pollock och artikel på Newsvoice.se http://newsvoice.se/2016/08/29/kontroversiellt-antar-vatten-egenskaper-som-speglar-medvetandetillstand/

James DeMeo
James DeMeo
Anonym
7 år siden

The current craze about “orgonite”, “orgonium”, “orgone generators”, “orgone zappers”, “chembusters” and similar distortions** has done a tremendous damage to the research legacy of the late Dr. Wilhelm Reich, who discovered a new cosmic force in nature and called it the orgone energy. The abuse of fact in this crazed and very public distorion of Reich is comparable to someone who would abuse nutritional or herbal remedies, by claiming if you mixed those substances up with purple and pink glitter, and stuck a yin-yang or hex-symbol or mandala on your forehead when ingesting them, they would then “align the cosmic forces to bring you money, wealth, happiness, sex, power, love!”, etc. Nutritional supplements and herbal remedies, when carefully used according to the scientific and empirical evidence worked out by generations of physicians and healers, can work a very powerful influence on human physiology, to cure many diseases or keep you well and strong. Reich’s original orgone accumulator, in this comparative example, is an equally if not more powerful therapeutic agent for improving the immune system, and reducing symptoms of a variety of diseases, including cancer. It is, all by itself, a very serious scientific and medical breakthrough discovery and powerful therapeutic tool, and there’s nothing mystical about it.
By contrast, the “orgonite” and “generator” gadgets are feeble imitators. Maybe if one has absolutely zero knowledge or prior experience on the subject, the very weak orgone radiation from the metallic components of an orgonite-generator gadget might introduce someone to the subjective aspects of the radiation, and give them some limited subjective sensations or even unusual biological reactions. But the whole context of Reich’s discovery then gets mystified and distorted way beyond rationality. For example, one can feel the life-energy radiation even more strongly as it radiates off a plain old plastic bag filled with steel wool pads, as found in any hardware store. Allow such a bag of steel wool to gently rest on your open palms and the radiant field is nearly always present and sensible. The orgone life-energy is everywhere, and interacts with all kinds of materials, but only Reich’s original orgone accumulator or orgone blanket with their layered construction makes optimal use of this discovery.
The undocumented nonsense spread by the “orgone lump” junk promoters drags Reich’s findings into a mystical swamp. Worst of all are the “chembuster” people, claiming to “end chemtrails” (jet contrails, composed of humidity and some air pollution) using Reich’s words and terms in abusive and inaccurate ways. The orgonite-generator-chemtrail gadgeteers make fantastic claims, complete with references to mystical “shadow worlds” and “dark forces”, speaking about “shape shifting reptillians” who are “repulsed by chembusters” or by “Holy Hand Grenade” pyramids made from “orgonite”. Or they claim that serious health problems from exposure to cell phone and tower radiation, or “smart meters” is going to be “neutralized” by putting some orgonite lumps in your back yard. This is madhouse folly creating an overall public denigration and ridicule of Reich’s work among more serious-minded people, maligning his important and objectively demonstrated findings. If you are serious, please consult Reich’s original writings on the subject of the orgone energy and accumulator.
– James DeMeo, PhD

– See more at: http://www.orgonelab.org/orgonenonsense.htm#sthash.7Y8qgJFV.dpuf

annon
Anonym
7 år siden

7.10.2016 hele sør landet bombardert med chemtrails i dag !!!!

anders
Skribent
Svar til  annon
7 år siden

Da skulle du sett opp på himmelen i går 6. ca kl.07:15, det var fullstendig kompakt over hele hvelvingen, noe av det verste jeg har sett. Kl.08:45 var nesten det hele oppløst. Og idag var det også helt forferdelig. Jeg føler at noe er på gang.

Oi
Oi
Anonym
Svar til  anders
7 år siden

Det går nesten ikke en dag uten at det er flystriper på kryss og tvers. Mest aktivitet på tidlig morgen. Noe foregår, det er sikkert. Dette har pågått over flere år. Håper enda flere ser opp, tar bilder, legger ut på facebook og spør hva dette er. Fatter ikke at ikke flere ser dette og skjønner at det ikke er kondens-striper! For man ser jo innimellom det også. Bare at de forsvinner rett bak flyet…

Atle
Atle
Abonnent
7 år siden

Dette er bare helt fantastisk å lese Terje. Du er grundig og har enorme kunnskaper. Keep up your good work. Jeg hadde kontakt med Don Croft for ca ti år siden men jeg fikk alltid en uggen følelse av at han var “en av de på den andre siden”. Dvs. nyttig idiot for CIA. intuitivt stolte jeg aldri på ham. Hadde planer om å sette opp en chembuster men kom heldigvis aldri så langt.

anders
Skribent
7 år siden

Bra Terje!
Kan det også hjelpe mot det kraftige nedfallet vi har fra Chernobyl og Fukushima med stråling fra utarmet uran hvor halvveringstiden er flere hundre tusen år? Dette har vi ikke våpen imot; det er luktfritt, usynlig og kan ikke rengjøres og vaskes bort. Husker ikke web-siden nå men ved kontinuerlige målinger fra 20 forskjellige plasser i USA ligger strålingen 300 ganger over verdiene som et menneske bør utsettes for, og dette kontinuerlig. Også i Norge ligger verdiene meget høyt siden vi er på den nordlige halvkule. Til tross for flere henvendelser til Statens Strålevern har jeg enda ikke fått noen verdier for forholdene i Norge tilsendt. Heller ikke NILU og NIVA ønsker å svare meg. Legg merke til alle de merkelige sykdommene som dukker opp og folk dør jo som fluer. Er det for ikke å skape panikk at ingenting blir publisert? Og hvis det blir publisert hvem sjekker Statens Strålevern?

anders
Skribent
Svar til  Terje Wulfsberg
7 år siden

Takk Terje!
Du er nettopp inne på det sentrale her om hjelp fra andre sivilisasjoner; så langt har vi dessverre kommet og vi er hjelpesløse. Det finnes indikasjoner på at vendepunktet for å redde verden fra selvutslettelse skjedde i 1954 da USA sprengte sin kraftigste atombombe ved atollene ved Marshall Islands. Da var tålepunktet nådd på jordkloden. Siden da har radioaktiv stråling fra 40.000 Hiroshima bomber i form av neutronbomber, sprenghoder fra raketter og granater med utarmet uran i kriger i Vietnam, Jugoslavia, Afghanistan, Irak osv osv forpestet kloden iflg. http://www.leurenmoret.net,

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  anders
7 år siden

Satans tjenere fortsetter med drapet av planeten. Biomassen tier stille.
What Do Chemtrails Contain?
Independent tests have shown chemtrails to contain the following substances:

Aluminum (known to cause tinnitus)
Arsenic
Barium salts
Cadium
Desiccated human blood cells
Ethylene dibromide
Lead
Magnesium
Mercury
Mold spores
Mycoplasma
Polymer fibers
Radio cesium
Sharp titanium shards
Stonthium
Submicron particles
Unidentified living bacteria
Uranium
And many other toxins
Short Term Effects of Chemtrails:

Allergies
Anxiety
Asthma
Brain Fog
Breathing difficulties (Unexplained)
Chronic sore or raspy throat
Dizziness
Ear aches
Eye and skin irritations
Flatulence (gas)
Flu-like symptoms
Headaches
Heat flashes
Itching (Unexplained)
Metallic taste in mouth
Nausea and Vomiting
Nose bleeds (Unexplained)
Panic attacks
Persistent coughing
Rashes (Unexplained)
Respiratory problems
Short term memory loss
Stomach aches
Suicidal thoughts
Tinnitus (short term ringing In the ears after spraying)
And many other symptoms
Long Term Effects of Chemtrails:

Acid Reflux
(ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Allergies
Alzheimer’s Disease
Aluminum build up in Pineal Gland
Asthma
Autism (evidence links autism to mercury)
Autoimmune Diseases
Blood in the Urine
Borderline personality disorder
Cancer (linked to many types of cancers)
Chronic Fatigue
Constipation
Depression
Easy Bruising
Eye problems – * Nearsightedness & Farsightedness (by altering interocular fluid eye
pressure)
Fibromyalgia
Floaters In the Eyes
Gastritis
Heart Arrhythmia (irregular heartbeat)
Heart Disease
High Cholesterol
Hypoglycemia
Hyperglycemia
Irritable Bowel Syndrome (IBS)
Insomnia
Learning Disabilities
Lung diseases
Lupus Erythematosus
Multiple Sclerosis
Oily Skin (Elevated DHT)
Parkinson’s Disease
Rheumatoid Arthritis
Schizophrenia
Short-Term Memory Loss
Sleep Disorders
Spider Veins
Tinnitus (ringing in the ears – 700 million cases of Tinnitus reported worldwide)
White Coating On the Tongue
www.http://stopsprayingcalifornia.com/

anders
Skribent
Svar til  Russia Today
7 år siden

Det er for jævlig! Etter 15 år virker det som om ingen stiller seg selv kritiske spørsmål om hva som foregår når de 24 timer i døgnet puster denne gørra inn i åndedrettssystemet og folk dør som fluer. Når jeg stevnet Luftfartstilsynet for Tingretten i Salten med anklager om forgiftning av Norges befolkning i full bredde fra fly har jeg blitt hetset. Jeg tror at vi må gå på barrikadene hvilken som helst dag nå for å befri landet fra åket.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  anders
7 år siden

Møte opp på barrikadene er det eneste og det siste som kan redde planeten.
Helt siste.
Vann som grunnleggende substans for alt liv, husker og akkumulerer alt.
Det husker all sinne til de som blir bombet av Putins og Obamas regime,
som blir kuet av jævla vesten,
av all urett i verden.

anders
Skribent
Svar til  Russia Today
7 år siden

Fulltreff! Ære være!

MAJA
Abonnent
7 år siden

Takk for en fantastisk artikkel , jeg tar bilder av himmelen så og si hver eneste dag og skal prøve orgone i hus og på åkeren så snartrt jeg får mulighet ,
Denne artikkel skal leses mere grundig .
Det er tragisk hvordan briliante menensker blir knust , men det er tydeligvis onde krefter i virksomhet .

« Forrige artikkel

Wilhelm Reich, historiens mest misforståtte person?

Neste artikkel »

Hvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x