/

Hvorfor og hvordan heve sine personlige vibrasjoner

16.9K visninger
10 minutter lesetid
43

Mange har spurt eller spør seg “hva er det egentlig som skjer nå…?”

Det er en del som har merket at det er “noe” (nytt og uvanlig) som skjer, også i ens egne liv og på det personlige plan. Men hva kan det være, hva kan det skyldes, og ikke minst: Hvor er vi på vei, og hva vil den nære fremtiden komme til å bringe…?

En måte å finne ut av det på kan være å gå “back to basics“; ved først å fokusere på tilværelsens basiske grunnelementer:

1. Fysikken; fysikkvitenskapen er “vitenskapenes vitenskap”
2. Energetics; energi er tilværelsens basiselement
3. Jorden er en roterende og vibrerende planet i Universet

Energi, frekvens og vibrasjon er tilværelsens basiselementer

Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration”
Nikola Tesla, tidenes oppfinnergeni, formulerte det slik: ”If you want to find the secrets of the universe; think in terms of energy, frequency and vibration

Hva er så sammenhengen – mellom energi, frekvens og vibrasjon?

Energi som vibrerer på ulike frekvenser (vibrasjonsnivåer) er på sett og vis ”alt som er”…

Alt i universet består (til syvende og sist) av energi som vibrerer ulike frekvenser.

Selv faste stoffer består på et kvantefysisk nivå av vibrerende energifelter.

Jordens vibrasjonsnivå – som i en svunnen tid var høyt – har i århundrer “skrapet langs bunnen”, noe som bl.a. har manifestert seg i den mørke middelalder og det svært blodige og lidelsesfylte 20. århundre.

Uopplysthet (“mørke”), lidelse og frykt henger ofte sammen med et lavt vibrasjonsnivå.

Planeten Jorden – som er en levende organisme med en sjel; Moder Jord Gaia – har sin egen frekvens; jordpulsen (eller Gaia-rytmen) som er kjent som Schumann-resonansen.

Jord-pulsen lå lenge stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund – et mål for frekvens).

Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz (som forkortes Hz og står for fullførte vibratoriske sykluser pr. sekund - et mål for frekvens). Dette var tilfelle så sent som i 1995.
Jordpulsen (Schumann-resonansen) har tradisjonelt ligget stabilt på 7,83 hertz. Dette var tilfelle så sent som i 1995.

Det er et grensesnitt (en vekselvirkning) mellom jord-pulsen og menneskenes kollektive bevissthet. Dersom menneskenes vibrasjoner holdes nede (den kollektive virkningen av mange lav-frekvente individer) vil dette kunne bidra til at jord-pulsen holdes nede. (Tradisjonelt har dette funnet sted ved at det er blitt spredd  lav-frekvens triggere i form av lidelse og frykt blant menneskemassene).

Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser
Det er en samvirkning mellom jordpulsen og menneskekroppens frekvenser

Jordpulsen og Jordens vibrasjonsnivå er nå på vei opp
Den kosmiske personligheten Omnec Onec formidler i dette utdraget av artikkelforfatterens intervju med henne i 2014 innsideinformasjon om møter, vurderinger og beslutninger om Jorden og Jordens fremtid som har funnet sted utenfor Jorden…

Omnec Onec formidler her to viktige innsikter som berører alle som lever på Jorden nå:

1. Jordens vibrasjonsnivå er i ferd med å heves
2. Planeten Jorden er nå under beskyttelse (som omfatter enhver form for mulig ødeleggelse, inkludert atomkrig)

I mer enn 15 år har jordpulsen nå vært stigende, først langsomt og nå stadig sterkere.

Selv om utvikling og dagsverdier av jordpulsen er en del av basisfysikken, er dette informasjon som er vanskelig tilgjengelig.

De følgende tallverdiene for jordpulsens (Schumann-resonansens) utvikling de senere årene er hentet fra en russisk kilde som er i besittelse av avansert måleutstyr for formålet. (Russisk vitenskap har tradisjonelt vært velutviklet innen frekvens-fysikk, også som et element i menneskelig biologi; frekvens-fysiologi).

Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette omhandler både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.
Det er et samspill mellom fysiologiske frekvenser i menneskekroppen og Jordens egenfrekvenser. Dette innbefatter både menneskelig bevissthet, emosjoner og menneskekroppens frekvens-fysiologi.
Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.
Denne oversikten viser at jordpulsen (Schumann-resonansen) som lenge har vært stabil har økt mye i de senere årene. Mellom 1995 og 2015 ble jordpulsen fordoblet.
Ethvert "vitenskapelig" diagram som operer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato...
Ethvert “vitenskapelig” diagram som opererer med en jordpuls (schumann resonans) på 7,83 Hz eller deromkring er håpløst utgått på dato…
Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart -
Dette diagrammet viser at mens det var en jevn stigning i jordpulsen mellom årene 2000 og 2010, så har økningen akselerert fra år 2012. De siste årene har jordpulsen økt med omlag 1 Hz i året. Dette kan anses for å være svært merkbart – og skjer sannsynligvis for første gang i Jordens lange forhistorie.

Om jordendringene og betydningen for individet

Amerikanske Dolores Cannon (1931 – 2014), som hadde en unik tilgang på informasjon, snakket og skrev mye om ”Den Nye Jorden”. Den nye Jorden er et begrep som henspiller på at Jorden vil bli endret på grunn av den sterke økningen i Jordens vibrasjonsnivå som pågår og som på ingen måte er avsluttet…

Dolores Cannon - en modig kvinne med viktige innsikter for vår tid
Dolores Cannon – en åpenhjertig og modig kvinne som formidlet viktige innsikter for vår tid

Her er et sitat fra Dolores Cannon som omhandler Jorden og livet på Jorden (oversatt til norsk av artikkelforfatteren):

Jorden er en av de tetteste planetene i hele Universet. En sjel som inkarnerer her anses som modig fordi livet på Jorden er en svært utfordrende opplevelse å komme inn i, særlig for sjeler som kommer fra høyere sfærer og planeter med et høyere vibrasjonsnivå.
Jorden er i ferd med å gjennomgå en stor forvandling, noe som aldri har skjedd før. For første gang kommer en hel planet til å skifte sin vibrasjon over i en ny dimensjonal frekvens. Mange sjeler eller grupper av sjeler har opplevd et skifte som dette tidligere (ex mayaene), men det har aldri hendt før at en hel planet har skiftet dimensjon samtidig.
Hele Universet vil befinne seg på første rad for å få med seg et av de flotteste showene som noensinne vil være blitt vist.
Men menneskene har forurenset Jorden med en vibrasjon så tett (dvs. så lav) at det har truet overlevelsen av planeten Jorden som helhet.”

Om bevissthetsendringer som stimuleres av kosmiske energier og lys

Her er en annen beskrivelse av de pågående prosessene, som fokuserer på bevissthetsendringer i år 2016, som blir stimulert av kosmiske energier og lys:

Det er en betydningsfull ’event’ som kommer, øyeblikk av lys, øyeblikk av energi.

 Du har hørt om dette før som en bølge av energi i året som er gått (2015).

 Men i dette nye året 2016, er du i ferd med å få en annen bølge av energi, en bølge av lys, en bølge av bevissthet som vil komme over deg.

Og det vil vises deg og føles av deg på mange forskjellige måter. Noen vil oppleve det som en økt bevissthet, en endring i frekvens i seg selv, og vil komme på et høyere nivå av forståelse og bevissthet.

Et annet perspektiv fokuserer på at personlig frekvensheving bør begynne nå  – senere kan det bli vanskeligere

Det er mulig at en selvforsterkende ”mer av det samme”-effekt vil gjøre seg gjeldende på individnivå. Dette er blitt beskrevet slik…:

“Høsten 2016 vil ting akselerere… alt vil øke sin hastighet innenfor enhver frekvens som du måtte befinne deg på …. Hvis du er fornøyd, vil du oppleve mer lykke… Hvis du spiser økologisk mat,  vil mer økologisk mat dukke opp på vanlige steder. Og…Hvis du er syk, vil mer syke mennesker og ting kunne dukke opp i din virkelighet og i verden … Hvis du har noen avhengigheter … er det best å bli kvitt dem nå …

I utgangspunktet vil våre oppfatninger bli forsterket … våre trossystemer er hvem vi virkelig er… i vår underbevisste programmering … Bashar sa at i 2016 er det som en rask joggetur… mens det i 2013 var som en turi 2014 en rask spasertur, i 2015 en langsom joggetur …. og 2017 vil være som en langsom sprint … og 2018 vil være som en gjennomsnittlig fartsprint 2019 vil være sprint i raskest mulig fart

I 2020 vil du i utgangspunktet ikke ha mulighet for å endre hvem du allerede er, fordi i din virkelighet, vil ting, mennesker og annet i ditt liv være så motvillig mot at du forandrer deg at du ikke vil kunne gjøre endringen uten mye smerte og lidelse… etter 2020 … vil hovedsakelig den mørkeste Jorden (3D?) være helt separert fra den lyseste Jorden (5D) ….

Og vi vil få oppleve begge deler i større eller mindre grad avhengig av våre egne følelser / vibrasjon …. Vi befinner oss nå i midten av trengselsperioden når lyset og mørket begynner å utkjempe den siste kampen …. For din sjel …. Det beste er at du vil kunne kåre vinneren basert på din vibrasjon, dine følelser ….

Så bare føl deg vel og nyt livet. La det bli gradvis bedre – og sørg for å spise sunt.

De som blir igjen er dem som tviholder på de gamle paradigmer, inngrodde holdninger, den gamle jorden og nekter, står imot, fordømmer og avviser … nye og bedre måter å leve på…”

Hvor omfattende vil de pågående jordendringene bli?

Jorden er nå i endring i retning av stadig høyere vibrasjoner. Det heter seg at “den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens“…

Den samme planeten - men likevel ikke den samme planeten... Den nye Jorden er ikke et sted - det er en frekvens
Fra 3D «Matrix» Jorden til 5D «Den virkelige» Jorden…(?)

Den samme planeten – men likevel ikke den samme planeten…
Den nye Jorden er ikke et sted – det er en frekvens…

Betydningen av økt personlig vibrasjonsnivå for individet

Også vi mennesker består av energi som vibrerer på ulike frekvenser…

Cassandra Sturdy har beskrevet dette slik:
“Alt i universet består av energi som vibrerer på ulike frekvenser. Selv ting som ser solide ut består av vibrerende energifelt på et kvantefysisk nivå. Dette innbefatter deg. Din ‘vibrasjon’ er en cool måte å beskrive din totaltilstand på.”

Kan filmen THE MATRIX, som beskriver ”en finvevet mental svindelvev” av illusjoner tolkes som at den beskriver ILLUSJONEN som er kjent som vår 3D virkelighet…?
https://youtu.be/DtWfs_EBLzs

For ikke å komme i utakt med “vår fysiske vertinne” Moder Jord som nå vibrerer på et høyere frekvensnivå enn tidligere vil et høyere personlig frekvensnivå være en fordel på flere plan, såvel mentalt som emosjonelt, fysiologisk og spirituelt. Dette dreier seg om tilpasning; “å tilpasse seg ved å heve sine frekvenser i retning av gjeldende vibrasjonsnivå på Jorden”.

Dette reiser spørsmålet om hvordan ens personlige vibrasjoner kan heves.

Hvordan heve sine personlige vibrasjoner
Det er mange måter å heve sine personlige vibrasjoner på. En start vil være å bli bevisst verdien av dette og fokusere aktivt på det… Her er et utdrag fra en video med den spirituelle veilederen Teal Swan som omhandler dette:

18 måter for å heve sine vibrasjoner 

– Bli bevisst dine tanker
– Fri deg fra all frykt
– Finn noe vakkert og sett pris på det
– Bli bevisst hva du ser på, lytter til og leser
– Vær bevisst maten du spiser
– Drikk mye vann
– Tilbring tid i naturen og gå gjerne barbeint
– Meditér (sitt i en behagelig stol, lukk øynene og pust ut og inn)
– Vær aktiv – fysisk og på andre måter
– Vær i kontakt med vann (dusj-badekar-svømmebasseng-utendørsbading)
– Vær omtenksom og generøs
– Vær takknemlig
– Sørg for aktivt å utvikle dine spirituelle perspektiver
– Heal og gi slipp på fortiden
– Praktiser tilgivelse (det er viktig også å tilgi seg selv)
– Ikke legg skylden på ytre omstendigheter for dine “vibratoriske mangler”
– Lytt til (gjerne harmonisk) musikk
– Husk at alt dreier seg om balanse (unngå ensidighet og varier vaner)

Her er en kilde for noen av punktene over.

Legg merke til hvor mye av vibrasjonshevende aktiviteter og fokuseringer som er relatert til det indre (personlige) plan og hvor lite som er relatert til det ytre plan (i forhold til samfunnet).

Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå vil derfor skje mellom ulike nivåer for den enkelte.
Hvert individ har allerede sin egen vibrasjon som utgangstilstand; heving av vibrasjonsnivå skjer mellom ulike nivåer for hver enkelt

Hvis vi stopper tiden de mange travle menneskene befinner seg i –  hvilket vibrasjonsnivå vil den enkelte befinne seg på?
https://www.youtube.com/watch?v=5QOMmziUoxc

Vil mange av dem være så travle i sine hverdagsliv at de hverken "vil ha tid eller anledning" til å fokusere på vibrasjonshevende aktiviteter - selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med..?
Er mange av menneskene så travle i sine hverdagsliv at de tror at de “hverken vil ha tid eller anledning” til å fokusere på spirituell egenutvikling eller andre vibrasjonshevende aktiviteter – selv om det vil kunne være noe av det nyttigste de kunne fylle en del av sine liv med i tiden vi nå lever…? Vil noen trenge “en pistol mot panna” (som på bildet) for å stoppe opp og reorientere seg i forhold til dagens situasjon?

Dette chakra-chartet kan gi en viss innsikt og minne oss på at nå er det hver og en av oss som individer det gjelder – på et helt personlig plan, som omfatter både sinn og kropp…

Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp...
Nå er det oss selv det gjelder; både sinn og kropp og samspillet mellom dem…

Hva kan sies om totaleffekter og veien videre?
– Det vil bli mer makt til individet helt uavhengig av hva som er organisert virksomhet – dersom vi velger å beholde vår personlige makt fremfor å gi den fra oss; ”Take back your power”.
– Det vil bli lettere å manifestere med fokusert intensjon. (Mange har merket det allerede)
– Fokusér din intensjon med vekt på hva du ønsker (ex. fred, overflod…). Det heter seg at “Universet forstår ikke ordet IKKE”
– Se etter manifestasjoner av endringer; det kan dreie seg om ”rare” ting.
– Forsøk å forbli i ditt emosjonelle, åndelige og fysiske senter mest mulig.
– Det du fokuserer på – positivt eller negativt – gir du også din energi (”Where the attention goes, the energy flows”).
– Det kan være bedre å leve bevisst – og høyvibratorisk– særlig nå…

Hva har vi egentlig i vente...?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?
Hva har vi egentlig i vente…?! ”Doom & Gloom” eller ”Miracle & Wonder”?
Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende bevissthetsnivå; begge deler skjer nå samtidig.
Det er en sammenheng mellom økningen i det kollektive bevissthetsnivå og Jordens økende vibrasjonsnivå; begge deler skjer nå samtidig.
The time to start living in the NOW is NOW! Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. En kløft lar seg heller ikke krysse i to eller flere sprang.
The time to start living in the NOW is NOW!

Ifølge kilden Bashar vil frekvensutviklingen fremover akselerere, noe han beskriver som at “2019 vil være sprint i raskest mulig fart”. Økende mismatch mellom egenfrekvens og jordfrekvens kan sammenlignes med en sprekk som gradvis men i økende tempo utvider seg til en kløft. Det er lettere å skritte over en sprekk enn å krysse en kløft. Som kjent lar en kløft seg ikke krysse i to eller flere sprang… “Den nye Jorden” (kloden til høyre) er ikke en annen planet – det er et annet frekvensnivå på Jorden som vi kjenner…

Artikkelforfatteren Hans Gaarder har produsert en DVD med lettfattelig og fyldig innhold som omhandler ulike sider ved Jordens pågående vibrasjonsheving, bakgrunnen for dette og hva vi bør gjøre for å tilpasse oss. Denne er tilgjengelig her

 

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sunniva
Sunniva
Anonym
4 år siden

Jeg er litt bekymret for rådet om å være i kontakt med vann. Selv unngår jeg alltid offentlige svømmehaller og slikt, fordi jeg er bekymret for hva myndighetene tilsetter vannet for å manipulere meg ytterligere! Hjemme har jeg satt på et rensefilter på dusjen slik at vannet må gå gjennom det før det treffer kroppen min. Vann er ikke uskyldig, dere!!!!

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Først maser dere om Ufoer og utenomjordisk opplevelser og en hel haug med konspirasjoner -så skriver dere om helt diffuse saker. Dere gjør forvirrede mennesker enda mer forvirret med dette nettstedet ! Påstår dere at hele Kristendommen og Jesus Kristus er en bløff ? At Bibelen er et eventyr og at alle profetiene er en bløff ? Dere vet at majoriteten av kristne går og venter på Jesu Kristi annet komme ? Jeg har ingen bevis for at det finnes intelligente utenomjordisk liv på andre planeter – men jeg har bevis for at Jesus Kristus var på Jorden og at Han lever . Beviset jeg mener er selvfølgelig Bibelen , der Jesus egne ord er gjengitt gjennom 2000 år . Bibelen – verdens mest publiserte Bok. Verdens mest leste bok .

Hvorfor skulle alt dette finnes – hvis det var en bløff??? Det er ingen som tvinger noen til å tro på noe . Kristendommen og Jesus står jo ikke i veien for noen ,kristne er lykkelige gode mennesker. Men hele konklusjonen og avslutningen på denne verdensordningen ifølge Bibelen er Jesu Kristi annet komme og opprettelsen av en paradisisk JORD.

Bibelen er klinkende klar – og alle kristne vet at Jesus Kristus skapte himmelen og Jorden .
Den eneste religionen som viser seg å være et gigantisk problem for menneskeheten er jo islam . Så hvordan forener dere et univers stappfullt av skremmende livsformer ,med Jesus Kristus annet komme sammen med millioner av engler ???

Nå står vi egentlig og venter på at verden skal komme til et vendepunkt . Det må jo snart skje noe i verden fordi alt har jo stått fullstendig stille etter det 9 -11 2001 .

Det skjer jo ingenting !!!

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Alexander Holm
4 år siden

Det skjer jo ingenting i verden som bekrefter verken det ene eller det andre . Hvis det virkelig finnes aliens og de har besøkt Jorden i tusenvis av år og i tillegg har baser her – Hvorfor har de ikke kunngjort og åpenbart for oss at de er her, ??? Hvor er de ???? Hvorfor bare sporadiske Ufo flygninger og kornsirkler og masse vitne beskrivelser av nærkontakt og masse videoer av ufoer og tilogmed innrømmelser fra Astronauter.

Vi lever i en slags gåte og alle leter etter svar

remi
remi
Anonym
5 år siden

jeg opplever 5d. jeg har hatt en åndelig oppvåkning

Salvie
Salvie
Anonym
5 år siden

Må bare si at jeg ikke under noen omstendigheter skjønner hvorfor du nevner at å gå barbeint skal ha noe som helst å si for din egen utvikling. Det blir litt for mye av hva man selv personlig foretrekker enn noe som har en relevans for verdens mulige vibrasjon. Det meste du ramser opp i “to do” lista er regelrett synsing. Tror jeg at det å krype rundt barfot og tillate all ondskap og attpåtil tilgi det gjør en til et bedre menneske? Nei. Ei heller det å “visiualisere” til seg masse cash eller om det står økologisk på tomaten eller ikke. Jeg tror du kan utvikle deg til et supert oppegående menneske omså du kun lever på burgere, faktisk bli enda bedre enn en som kun spiser sunt fordi det utelukkende handler om hvordan du er som person og ikke banale ting som middag eller om du velger Beethoven over Metallica.

LaS1964
LaS1964
Abonnent
6 år siden

Jeg har mine meninger om hva som er sannhet eller ikke. Om hvem som skapte hva, og hvem som aldri kan skape noe som helst annet enn å forfolge mennesker til å tro på seg, det er flere Guder på jord som desverre flere bruker in elsk og tid på i den tro at det er de som kan gjøre morgendagen bedre, jeg med min Gud får ikke gjort noe i morgentdagen og kan aldri planlegge noe fordi jeg vet at jeg aldri får en ferie uten at han er med for å si det tett ut så har jeg fått oppleve så mange mirakler fordi jeg har vært ett ånderlig søkende menneske og av den grunn er jeg uten Tv og Radio fordi disse ikke bare er fulle av løgn de er og blitt så forstyrrende element i mange hjem at folk knapt kan tenke på en fornuftig tanke som kommer de til gode det fordi man mister all åndelig hjelp om men ikke bruker den det blir som med en muskel som skjeldent eller aldri brukes den går over til frtt men den er der og kan trenes opp igjen meget fort. Jeg kan aldri svare utifra hva andre har sagt ment og skrevet jeg følger kun en lifstil som jeg har lært igjennom spesielt en høyspirituell person og det er Jesus og så har jeg lært mye av en annen som å ville finne en meninge med livet som heter budda han fulgte og den samme Gud som faktiske er far til oss alle og i sammenligningerne er store om man har sett de og at Jesus lærer er blitt en relgion som har snudd alt på hodet om man leser hva han sier. Kom dere ut av kirker bygget av mennesker og kom til fjellet der jeg sitter og det er ikke ett land eller ett folk han snakker til Israel ar alle de som er blitt troende og som enten kreier å tro uten mange andre relgiøse rundt seg eller at de er så heldige å ha ett samfunn som betyr at man har ful frihet til å være seg selv og ikke dømme noen for å ikke være bra nok for Jjesusu for i sannhet er det ikke de som har alt som trenger han men de som ingen tiing har og de er alltid de som står lengst borte i en forsamling det er disse som mangler ånde mat og forståele for han som kanskje er helt knekt som mennesker som han retter opp igjen dette er den Jesus jeg kjenner ingen andre så derfor kan du som leser dette glemmme alle det du der av hyklere som har så mye rituler og hemmelige nøter for å bli lurt til å tro på en Gud som allldeles ikke er noe annen ann han som ble kastet ut i fra himmelriker fordi han ble for stor for de andre og elsket seg selv mere og mere og ville til slutt ta i fra Gud rollen som gud det var altsa en av de vakreste skapningene han hadde skapt lenge før mennesket men det klikket i hodet på han i hans tro på a han var mere verdt enne andre slik er det og med mennesker som går i denne troen de er helt uten hjelp i fra Gud fordi de og ar åpnet en før inne i sin sjel til han og da er det kun en som får han vekk for alltid og det er Jesus så vit at vi er syndige i natur og at ting er så naturlig kjennner ikke jeg meg igjen i for det er i hvertfall ikke mitt.. Og så er det heller ikke mange som har baller nok i dette landet til å gi sitt liv for fedrelandet og de som kommer etter odd jeg kjenner kun ekte kristne som gjør en jobb ingen andre uten tro hadde greide og likevel så tørr ingen å bli modigere men gjør som våre Storting ansatte følge fanden sjøl til den dagen vi dør?????

kanutla
kanutla
Anonym
Svar til  LaS1964
6 år siden

Hei LaS1964 :-) Veldig aktuelt for meg å lese det du skriver om kristendom. Jeg har en tid nå vandret i det alternative miljøet og opplevd mye rart, både positivt og negativt, men lærerikt. Jeg har healende evner som man sier, men har den siste tiden blitt kjent med et kristent miljø der alt blir fordømt, alt fra å drive med healing, astrologi, soneterapi, yoga, you name it. Intet av dette er av det “gode” sier de. Men føler dette blir veldig feil ? Og det rare er at min mor advarte meg om å gå inn i kristendommen før jeg valgte å gå på noen møter for å se hva det går ut på. Men føler jeg ikke har noe der å gjøre, hvordan vet jeg at de tilber den rette for å si det slik ?
Bare noen tanker fra en forvirret sjel :-)

"Freddy"
"Freddy"
Abonnent
Svar til  kanutla
6 år siden

Jeg legger merke til at du kaller både positivt og negativt som lærerikt. Ja det er lærerikt og kanskje det mest lærerike vi kan lære som mennesker. Det var vel derfor Gud v/ Jesus ville være menneske og kjenne på smerten. Bli fristet men velge bort det negative…!! Det nye testamentet omhandler Jesus “bare” de siste årene av hans liv. Før han ble kjent var han læregutt og søkte kunnskap i østen bl.a. i India hvor han praktiserte bl.a. Yoga. Og mye av hans lære som er formidlet gjennom Matheus, Markus, Lukas og Johannes var at han henviste til de syv-7-sjakraene. Se bl.a. Matheus 6,22 hvor det henvises til at at Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!
Øyet det henvises til er det som “det alternative miljøet” kaller det tredje øye. Et sjakra som åpner til de andre sjakraene ved Yoga og meditasjon. Jesus var ikke Kristen. Den religionen som i dag praktiseres over strore deler av verden er maktstyrt akkurat som den makten Jesus tok avstand fra før han ble korsfestet. Så Kanutla du er ikke en forvirret sjel. Du er på søk etter sannheten og er “bare ” utsatt for en del læring og motstand. Ja det å være menneske er ikke for amatører. Selvfølgelig har du noe å gjøre i kristne miljøer. Men du har lov å ikke bli hjernevasket. I mange kristne miljøer setter de Jesus på en pidestall. Helt motsatt av hva Jesus selv sa. han sa, jfr bl.a. Johannes 14:12 at
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.
Det vil si at du skal heale,drive soneterapi, yoga,yoga yoga og yoga. Da åpner en de forskjellige sjakraene og får forbindelser til Det tredje øyet som er forbindelsen til ubevisstheten hvor forbindelsen til “Gud/himmelen++” er.
Mange vil også bli skuffet når Jesus ikke kommer tilbake. Jesusenergien kommer selvsagt tilbake i nye sjeler som praktiserer hans lærdom. Paven har bl.a. sagt at det ikke finnes et helvete. Vatikanet kjenner til at helvete er kun den beskrivelse vi lever i når vi er sombier og ikke åpner det tredje øyet….,- men de vil ha det for seg selv og da er de kanskje ikke de rette til å formidle veien til sannhet…..
En litt klosset måte å beskrive det på….men jeg gjetter du kjente dette føltes mer riktig en fordømmelsen fra dem som “bare” går i kirken og hører en brøkdel av Jesus lærdom.
Good luck. Og får vi det ikke til denne gangen har vi jo reinkarnasjonen heldigvis. Og i det hjulet er vi helt til vi får det til. Kult ikke sant !! Å være menneske er som å ha to skoler vi skal gjennom. Ungdomsskolen og gymnaset. Ungdomsskolen i siste trinn kan vi gå tusenvis av ganger til vi kommer på Gymnaset….og da er vi i himmelen og russ til evig tid. Slik tale som dette er like så godt som å bli steinet så jeg velger anonymitet. Ihverfall i dette livet.
Så er ikke det syvende sjakra åpent/ det tredje øyet lever vi et helvete. Og det kjenner vi alle på når vi bare lever A4 liv hvor arbeid, stress,støy og uvesentlige diskusjoner er hovedtema……

MariWH
MariWH
Anonym
Svar til  kanutla
5 år siden

Du vet det er rett når det “føles” rett for deg. Det som er rett for andre trenger ikke være det rette for deg. Derfor er det viktig å lytte og stole på egne følelser. Du kan si at det er like mange sannheter som det er mennesker på Jorden, med andre ord, det finnes ikke En sannhet. Den eneste sanne som finnes etter hvor jeg er i min forståelse er Kilden som jeg kaller det og noen kaller det for Gud. Vi er alle en del av “Kilden” og den eneste misjonen vi har her på Jorden er å oppleve oss selv. Vi velger selv hvordan den opplevelsen skal være. Ikke god eller dårlig for det eksisterer egentlig ikke. Det konseptet kommer fra sinnet. Men vi kan kanskje kalle det for mer eller mindre utfordrende ;) Med andre ord, vi er selv skaperen av vår virkelighet….fult og helt :)

LaS1964
LaS1964
Abonnent
6 år siden

Jeg har nå den oppfatningen at jeg og alle de andre på jord er mere styrt av vår sjel og de som enda har sin sjel i nogenlunde orden med hva som er bra for oss kan jeg opplyse att alt vi tar til oss av inntrykk kopieres i vår sjel slik at vi henter frem i fra “unerbevistheten” som noen har valgt å kalle det som igger i det beviste og slik er det vi kan bli mennesker som har en possitiv verde for folk og mennesker generelt fordi vi har valgt å være å ta til oss det som er possitivt for oss. Gjør vi de rette “possitive” valgene så skjønner ikke jeg hvordan man kan heve seg over seg selv for her spiller både fornuften og god innsikt i hva som er fordeler og ulemper ved å gjøre ett større valg i livet , man kan aldri forutsi morgendagen selv om vi tror vi gjør ved å gå inn i en egenskapt komfortdone som så mange gjør. Eksempler er mange på det ! de som stadig er ute av komforsonen lærer mye om det å kunne si ja og nei å vite ved å ha ærfart lignenede at det ikke var ett godt sjaktrekk, så for å bli sin egen lykkes smed så tror jeg det vanskelig kan gjøøres ved å følge noens oppskrift , fordi det er en stemme i oss alle som vi burde lytte mere til om vi en dag skal våkne opp helt lykkelige i de valg vi foretok oss, og i stedet for å bli en ulykkelig relgiøs person men heller tar lære fra de som har en forlkaring på hvem veg vi burde gå i vår søken og uvitenhet om den usynlige kraften som er overalt som jeg kjenner som skaperenn av universet og at Jesus og til og med Budda har slike leveregler som gjør at i mennesker ikke elsker det matrielle men det ånderlige i oss er jo vegen jeg mener alle burde følge i å bli klokere tryggere og uten a ha masse konflikter i seg selv som selvsakt vil komme om man bruker tiden sin negativt med det mener jeg å kun la andre tenke for seg og tro på andre som ikke snakker for seg men i en partisk enighet. Jeg mener at ingen er tjent med å ha meninger som flere sier seg uenge i så hvis jeg er sikker på en sak så er det ikke fordi jeg har gjort meg opp en mening med andres meninger , men fordi jeg har gjort meg en mening utifra de ærfaringer og andre ting i tiden jeg selv har opplevet og derfor tar jeg ofte til ordet i komentarfeltet fordi verden er ikke akkurat slik vi bilder oss den igjennom de kilder vi stadig blir nødt til å høre på¨ved å velge seg å ha Tv og radio. Velger man ett liv som jeg gjør uten Tv eller Radio så er det fordi jeg ikke vil bli ett offer for feilinformering men heller stå i den viten jeg ar lært meg igjennom mine ærfariinger på godt og ond i livet. Synes kansje du som så mange andre at jeg er en klok kvinne ja så er jeg det fordi jeg har vært sjele sørger til så mange som aldri får sagt hva som de sliter med i livet og som gjør at de stadig faller tilbake til sitt gamle dumme jeg. Når jeg verken er utannet prest eller har teologisk utannelse men likevel har en større forståelse enn de fleste om hvem og hva som skapte jorden så husk en ting til at jeg tror at Jordien vi bor på er noe meget spesielt utifra at nord og syd stjernene alltid er de eneste som står helt stille i vårt solsystem. Alle relgiøse er fanget opp i en tro på enten sol eller måne ikke kanskje at jorden selv er slik Gud skriver om i sin skapelse av jorden og immelen at det ble ikke lys han sa bli lys slik at ordet kom før lyset og vår skaper er heller ikke komme enda til vår jord han kommer i hvertfall ikke den lange vegen i sin hele person og med sin himmelske verden for å se på alle planeter og stjerner rundt oss med han kommer for oss mennesker som han skapte i sitt bildet for å se hva vi har gried å utrette med de gavene vi har fått og om vi skulle blitt enda bedre på om vi ikke på død og liv er så avhengige av å få andres reaksjoner på hva jeg driver med så derfor er det viktigere enn noen gang å¨dele vår åndelige overflod med de stakkarne som ikke bruker hodene til annet enn det som kreves av de

Olaug Heldig Sævareid
Olaug Heldig Sævareid
Abonnent
6 år siden

Har opplevd disse frekvens hoppene i førti år. Psykiatrien velger konsekvent bort informasjon om dette. Har snakket til mennesker med voks i ørene og selvfølgelig trodd meg “syk” , tvangsmedisinert, reimet og degradert som troverdig menneske av familie og “bedrevitere”. Hvor lenge Systemets løgn og bedrag velferdssamfunn sitter på eierskapet av virkelighetsoppfatning, fensles og sykeliggjøres fortsatt sannhetssøkende. Ikke noe som tilsier at forandringer skal komme fra politisk eller annet uansvarlig faglig hold, så både fantastisk frustrerende og grusomt frigjørende å oppdage at jeg jo har blitt dobbellurt………..Syk jeg? Nei, bare litt for frisk og sannferdig, må vite…………….Lønn for strevet? tja, spørs jo om man bare skal være sjeleglad for at livet endelig har blitt leveverdig<3 Plikt, respekt
og høflighetskrav i forhold til Øvrigheta er en mangel jeg lever godt med<3

FRode
FRode
Abonnent
7 år siden

Moder Jord og Gudsenergien

Hele menneskeenheten funderer på dette med Gud,- og meningen med livet som sådan…
Det er sagt og skrevet i tusenvis av år om dette og vi må selv finne utav det kanskje.
Jeg liker tanken på at Gud er så nærmt oss at vi overser Ham/Henne.
Jeg trives best med tanken at Moder Jord er Gudinnen…
Og at jo mer jeg tenker slik jo mer så passer det inn i mitt tankemønster og brikkene faller på plass.
Ikke minst med denne frekvensen som er nevnt over som Schumann energien.
Hvis det er slik er det bare å jorde seg, være mye barbeint mot jorden/gresset og øke kroppens frekvens oppmot Schumann…
Samtiig føles det ubehagelig å øke frekvensen og på en måte oppfattes det som eksternt stress.
Ja det var nå bare en tanke når midnatt nærmer seg…
Kjekt å lese Nyhetsspeilet

Vedic Seiersson
Skribent
7 år siden

Om noen av dere virkelig vil være med på å heve energinivået på jorden , og dermed være med på å opne opp alle de som enda er avstengt , så er det en kraftfull måte å gjøre det på .
“Problemet” er at det er så enkelt at omtrent ingen tror noe på det .
Jeg har prøvd å formiddle dette nå i over 5 år , og det er som å rope i fjellet uten å få svar .
En dag vil nok flere prøve dette enkle som ikke koster noe som helst og som er så kraftfullt at det resulterer i sterke beviser på at det virker .
Og så er det jo bare å trekke inn i tankene alt annet som har med energi og magnetisme og elektrisitet , som igjen blir elektromagnetisme .
Her er en liten for forklaring hvorfor jeg VET dette .
——–

Min historie

Ei venninne kom til meg for 26 år siden med ei bok og sa at DEN skal du lese – boka var INKAINNVIELSEN av Elizabeth B. Jenkins .
Ja da jeg satte meg ned en kveld og begynte på boka , og kom bare til side to , så sprutet tårene … jøss hva var det som skjedde ?
To sider til og det samme skjedde igjen .
Nå skjønte jeg ingenting , og slik fortsatte det gjennom hele boka .
Da jeg til slutt var kommet meg gjennom boka var jeg totalt utslitt og full av spørsmål .
Mangen år sener leste jeg Ørnen & Kondoren av Janette Crowley , jeg fikke en tilsvarende reaksjon på den men ikke så kraftig .
Da gikk jeg henn og kjøpte INKAINNVIELSEN for å lese den på nytt for å se hva som skjedde … var vel blitt litt mer herdet ? for reaksjonen kom men ikke så kraftig som første gang .
Dette fikk meg til å begynne å forberede en Perutur , som det desverre ikke ble noe av – India og Nepal i stedet .
Nå må jeg bare tiføye noe annet … jeg husker absolutt alt fra jeg var 7 mnd og opp til i dag … også drømmene mine – jeg våknet og ble meg selv bevist som tenkende og selvstendig vesen , og det er som om det var i går .
Og jeg har vist fra jeg var ganske liten at jeg skulle flytte og gjøre alt jeg til nå har gjort , også det å bygge den store steinsirkelen jeg har her på Torpet , men hvorfor DET har jeg ikke vist før senere .
Jeg har søkt forståelse og innsikt i mangen rettninger og på mangen måter , men aldri funnet noe svar , jeg har heller skremt unna en god del folk på grunn av min inntense søken .
MEN til slutt duket det opp svar på det meste og mye falt på plass .
Jeg var på en sermoni for 12 år siden pga. uuthollilige smerter etter en bilulykke jeg ble utsatt for da jeg var 18 år – smertene svar så jævlige i over 30 år at jeg mang en gang sto på kanten til å avslutte alt , men så er jeg da født som en kriger og kjempet meg gjennom det og fikk tilslutt hjelp på sermonien i Sverige , der 90 % av smertene forsvant.
Samtidig som jeg har vert på hauger av røntken , så ba jeg de å se etter noe annet som jeg slet med … intense smerter under venstre skulderblad og i hjertet , så pass at jeg havnet med blålys på sykehuset to ganger med 20 års mellomrom , men de fant ingenting feil etter dager med undersøkelse .
Så for to år siden datt alle bitene på plass :-)
Det var under en sermoni her hjemme og jeg var tilbake i Peru på ca 800 tallet – nå kommer tårene igjen og at vrenger seg i meg – (pause)
Tilbake – like vanskelig hver gang jeg snakker om det :-)
Jeg var en av 12 energibærere som hadde i oppgave å samles i et tempel uten tak men med nisjer der vi sto inni … tempelet var rundt og vi genererte store mengder energi som ble sendt ut i midten av rommet og opp og ut i verden , for å hindre det sterke energifallet som var iferd med å sluke verden og gjøre den til hva det er blitt i dag .Dette var noe som ble gjort med gjevne mellomrom.
Nå den siste gangen , gjore den ypperstepresten som “passet” på oss misunnelig, eller av en større grunnsom jeg ikke fikk med meg , noe som snudde alt – vi ble myrdet og kastet utfor klippene … jeg ble myrdet med et bredt knivblad som ble stukket opp under skulderbladet og inn i hjertet , før jeg ble kastet utfor klippene .
Jøss … der falt mye på plass , det var derfor jeg reagerte så sterkt på de to bøkene … jeg var energibærer i Peru og det var der smertene i skulderblad og hjerte stammet fra , for siden har jeg vært helt smertefri .
OG nå skjønner jeg og hvorfor den trangen til å bygge steinsirkelen til å jobbe med energi i og hvorfor jeg alltid har vist om hvordan energien fungerer og kan brukes …
Ja dette var min historie .

——–

Jeg har lenge grunnet på hvordan jeg skulle organisere og arangere oppbyggingen av ENERGI SIRKELEN .
Etter at jeg hadde den våketiden på 5 netter uten søvn og fikk den ene visjonen etter den andre , så ble det bare klarere og klarere hvordan det hele skulle settes opp .
Nå er det i allefall klart at det skal være 6 kvinner og 6 menn som skal danne sirkelen.
Og her er det spessielle ved oppstillingen :
Vi skal stå annen hver kvinne – mann og mannen skal ha armene over kvinnenes skulder og hendene skal møtes mann til mann og flette fingrene inn i hverandres fingre som en gjør når en folder hendene .
Så gjør kvinnene det samme med armene bak mannens korsrygg , og fletter hender .
Da er sirkelen dobbel og hel på samme tid , noe som akselrerer energien når den settes igang .
Og måten å sette den igang på er at først søker alle inn i sitt hjerte og fiinner den sterkeste forelskelsen de kan finne , og henter den fram i bevistheten , så flyttes den ned i brystet og sendes ut i armene og inn i den som man er knyttet til på begge sider .
Dette gjør at du sender ut to energier , en i hver rettning og får to tilbake NÅ skjer det som setter akselrasjonen igang .
Det blir som en setter strøm til to kretser og dette igjen forsterker begge kretsene og energien begynner å stige .
Når du får forsterket din kjærlighetskraft ved at dine to nermeste sender sin til deg så blir din 3 ganger sterkere og du sender så den til dine to igjen som du er knyttet til .
Og slik fortsetter vi til alle føler seg sterke og rede , så sender hver av oss 12 energien inn i midten av sirkelen i ca brysthøyde .
Om vi da har fått det til som vi er ute etter vil vi se et sterkt lyseblått lys eller hvitt der midt i sirkelen .
SÅ skal vi med viljen og tankene sende lyset rett til værs og UT I ATMOSFÆREN RUNDT JORDA slik ar den omslutter hele jorda .

——–

HISTORIER knyttet til SIRKELEN

Første gang var vi bare 4 og da det blå lyset begynte å vise seg fikk han ene renneskjeta og spydde , så kraftig er den om man ikke tar det gradvis .

Da vi fikk til 6 … 3 av hver , var vi i steinsirkelen som jeg har bygget , da vi var igang oppsto det en lys og tydelig ring i skydekket rett over oss , litt senere ca 30 min etter at vi var ferdig og hadde gått inn og det var mørkt gikk vi ut forde en skulle reise .
Da var det helt skyfritt og full av stjerner , men det spesielle var at rett over oss var det som et midtpunkt , og ut fra dette strålte det et heftig nordlys i alle regnbuens farger .
Ingenting av dette er vanlig … aldri sett lignende verken før eller siden .
Måtte ringe 3 – 4 venner som ikke bodde for langt vekke , for å spørre om de og så det og det gjore de .
Da vi var 8 … 4 av hver , ble vi i ett med hverandre og meg himmel og jord , på en måte som fikk tårene til å renne hos oss alle , det var så utrolig sterkt at det må oppleves for å forstå det … ingen ego elle individuallitet , bare et stooooort væren der og da .
Har ikke fått til 12 enda … vanskelig å samle 12 her på skogen .

berit
berit
Abonnent
Svar til  Vedic Seiersson
7 år siden

Hei

Jeg bet meg merke i opplevelsen du fikk av å lese Inkainnvielsen, så i dag har jeg fått tak i den og er i gang med lesingen. Takk for et tips som bare slo inn og kjentes rett med en gang jeg leste det.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Vedic Seiersson
4 år siden

Sitat : “Og så er det jo bare å trekke inn i tankene alt annet som har med energi og magnetisme og elektrisitet , som igjen blir elektromagnetisme”.

Svar : Nei nei nei…. :) :) :)

Magnetisme er navnet på “virkningsområdet” fra elektrisk energi i rom.

Pc-harddiskens rotasjon produserer et elektromagnetisk felt, altså selve lagringsmediet/softwaren (som er immateriell men likevel fysisk).

Å kalle det elektromagnetisk er omstridt, da det egentlig holder å kalle det magnetisme.

Bevissthet, hukommelse og medfødte instinkter avhenger av hjernefysiologi og gener, dette fordi nevrale nettverk har en DNA-molekylær (double helix) struktur som lagrende drivkraft.

Normalt har fysikk-og ingeniørhistorien sett på strømleding i kabel på to ulike måter:

Versjon 1 : Elektroner bytter plass og skyver på hverandre. Friksjonen gir energi/strøm(kinetikk) og lys (fotonbølger) . Dette synet er basert på en slags kompromissteori mellom Einstein, Newton og Faraday. Partikler flyter i tomrom.

Versjon 2 : Magnetfeltet ligger rundt lederen (f eks kobbertråd) i lengderetning (“double helix”) og er selve energibestanden. Elektronene finnes kun midlertidig (se double slit experiment, J. J. Thompson, Nikola Tesla, Faraday etc). Kilden er eter. Tomrom finnes ikke.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Vedic Seiersson
4 år siden

Jeg tror nok at han ene “fikk renneskjetta og spydde” av den grunn at dere hadde tatt narkotiske stoffer, som ikke endrer ekstern virkelighet i det hele tatt, men endrer din subjektive opplevelse/sansning/bevissthetsfunksjon.

99prsnt_FalskeProfeter
99prsnt_FalskeProfeter
Abonnent
Svar til  Vedic Seiersson
4 år siden

Nordlys (Aurora) oppstår naturlig over atmosfæren og sees lettest på stille klare netter. Les Hannes Alfvén og Kristian Birkeland /+om Birkeland currents.

Jeg tviler litt på om dere produserte nordlys på syretrippen deres, men skal ikke si noe for skråsikkert om det.. Hehe

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  99prsnt_FalskeProfeter
4 år siden

Du som uttaler deg om at du tror at det ble inntatt narkotiske stoffer , har overhode ikke peiling på hva du snakker om …
INGEN av oss hadde eller tok noe som helst utenom økologisk te .

Vedic Seiersson
Skribent
Svar til  Vedic Seiersson
4 år siden

Når uvitne folk som deg svarer så tåpelig , så er det oftes grunnen til at jeg og andre med meg ikke orker eller gidder å skrive å fortelle om sterke hendelser i livet .
Du er nok en akademisk fjott som ingenting kan annet enn å være papegøye å gjennta hva du har lest og ikke er i stand til å tenke en tanke selv .
Om du tviler på noe , så kan du holde det for deg selv , eller stappe det opp en viss plass .
Jeg skulle aldri ha skrevet dette heller , forde jeg VET hvordan du tenker og reagerer , så det er nok til ingen nytte .
Gå tilbake til den intetsigende jobben din og hold deg der .

Frode
Frode
Abonnent
7 år siden

Utrolig kult at Frank Aune kommer med overnevnte kommentar m/ varsling på sms akkurat idet jeg var på youtube og synger Morten Harkets Spanish Eyes så taket letter. Man blir så inn i granskauen glad langt inn i sjelen. Det kan jeg underskrive på.
Nå må jeg høre på Starseed også. Takker og bukker

« Forrige artikkel

Bestemmes været av atmosfærens Orgone?

Neste artikkel »

Hva vil skje i denne sannhetens tidsalder?

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x