USA har vedtatt FNs mat-tyranni CodeX Alimentarius

10387 visninger
13 minutter lesetid
212

Tirsdag 30 november 2010 var en mørk dag i helsefrihetens historie. Da stemte  senatet i USA over lovforslaget ved navn “Bill 510, Food Safety Modernization Act” (“S.510”), bedre kjent som FNs mangeårige forsøk på mat-tyranni diktat ved navn Codex Alimentarius. Forslaget ble tragisk nok vedtatt med 73 mot 25 stemmer.

Helsefrihetsforkjemperen Mike Adams har uttrykt det så sterkt som at

S 510 is to the U.S. food supply what the Patriot Act is to the Bill of Rights.” 

Dette er Codex Alimentarius på amerikansk. Det er en forsmak på hva vi kan vente oss her i Norge også, dersom vi ikke nå tar skjeen i en annen hånd og sier klart og tydelig ifra at vi vil det annerledes.

Hele lovteksten som det amerikanske senatet nå har vedtatt er et despotisk stykke falsum basert på en rekke løgner og forvrengte sannheter. Avstemningen kan ikke karakteriseres som demokratisk, ikke en gang slik vi har blitt forledet til å forstå det ordet. Det var en rigget votering der store penger hadde funnet veien til mange politikeres valgkampfond på forhånd.

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you –
Ye are many — they are few.

Percy Bysshe Shelly

Millioner av dollar fra matindustrien hadde kjøpt politikernes aksept

Data fra www.maplight.org, en uavhengig forskningsorganisasjon, viser at store industrigrupperinger og store matprodusenter brukte millioner av dollar for å sikre støtte til loven. Politikere som til sist endte opp med å støtte loven mottok nærmere $10.000.000 i ”political contributions” – det kan vel også kalles bestikkelser – fra interessegrupper som ønsket loven vedtatt. Ikke alle som mottok støtte fra denne grupperingen stemte for loven, men det er åpenbart sterke økonomiske krefter som bruker penger for å få det som de vil. Dette hadde de neppe gjort om de ikke hadde erfaring for at det er slik spillet fungerer.

Politiske ”bidrag” fra interessegrupper som var imot loven utgjorde mindre enn  $2.500.000. Det er åpenbart at de også kjenner de demokratiske spillereglene i USA. Det er ikke et godt tegn at man må kjempe for rettferdighet og frihet ved å bestikke politikerne om kapp med Kraft Foods og andre internasjonale forbrytersyndikater. Frie interessegrupper klarer sjelden eller aldri å nå opp mot den overnasjonale kapitalen, og de har heller ikke mange andre tråder å trekke i – i motsetning til de som til daglig vanker i maktens skyggefulle korridorer.

Avstemningen over Codex ble lagt til lame duck sesongen

S.510 ble lagt ut til votering i det som i politiske kretser i Washington kalles ”the Senate’s ’lame duck’ season”. Dette er tiden etter høstens valg, men før de nye representantene har inntatt setene sine. Senator Michael Bennet (D-CO) ble nylig tatt opp på bånd mens han innrømmet at ”lame duck” perioden er rigget, og at kongressen ikke har noen forhåndsinformasjon om hva som skal debatteres eller voteres over før det blir fremlagt. Høres dette demokratisk ut?

Mange av kongressrepresentantene som sitter i setene under ”lame duck” sesjonen har alt blitt stemt ut – men de har ennå ikke blitt avløst av de som har blitt valgt inn. Det skjer ofte interessante ting i ”lame duck” sesjonen fordi de avtroppende representantene kan avgi stemme uten frykt for hva velgerne måtte mene. Dertil ser det ut til at hele ”lame duck” sesjonen er rigget fra kulissene. Bennet var ikke oppmerksom på at han ble tatt opp på bånd mens han uttalte følgende: ”There’s nothing about – because it’s all been rigged. I mean, the whole conversation is rigged. The fact that we don’t get to a discussion before the break about what we’re going to do in the lame duck – is just rigged. This stuff’s rigged.” Du kan selv høre det her:

I det øyeblikket Bennet ble oppmerksom på at det var en påslått mikrofon tilstede tidde han brått.  Den siterte betraktningen falt i forbindelse med behandlingen av S.510. Bennet forsøkte senere å tone ned hjertesukket sitt, men de ovenstående ordene er foruroligende tydelige. Senatets ”lame duck” periode gir rom for utstrakt manipulasjon fra krefter som har muligheter til å rigge prosedyrer og sponse valgkasser. Uttalelsen fra Senator Bennet tyder på at muligheten er rutinemessig i bruk.

Innholdet i Codex-loven: Bill 510

Denne lovteksten selges som et matsikkerhetsdirektiv. Merk ordet, slik innpakning kan nok komme til å banke på døra her også. Det hevdes fra FDA (Food and Drug Administration) at loven er et ”gjennombrudd” for matsikkerhet og at det utvider FDA’s fullmakter og økonomi i svært stor grad, slik at FDA kan ”clean up the food supply and protect all Americans from food-borne pathogens”. Hmmm….

Mike Adams sier om dette lovverket:
“If passed, it will criminalize entire ranks of organic gardeners and small farmers while giving rise to a new wave of tyrants — the food safety Gestapo who will rule over the production of food and the saving of seeds in the same way the TSA now rules over your security at the airport.” Se

Dyrkere av organiske grønnsaker risikerer å bli raidet av politiet i USA

Noen bestemmelser i den nye lovteksten

SEC. 208. ADMINISTRATIVE DETENTION OF FOOD

23 (a) IN GENERAL. – Section 304(h)(1)(A) (21 U.S.C.24(h)(1)(A)) is amended by (1) striking ”credible evidence or information indicating” and inserting ”reason to believe”;

I SEC (section – dvs. lovavsnitt) 208 fritas FDA for bevisbyrden for å legitimere sin inngripen, og gis rett til å utøve sitt mandat på grunnlag av synsing. ”Reason to believe” oversettes med ”grunn til å anta”. At mennesker er i stand til å anta svært mye, har historien kontinuerlig vist oss. Den har også vist at mennesker kan ha ymse grunner for sine antagelser, og i dette tilfellet er matpolitiet gitt rett til å utøve juridisk makt på bakgrunn av egen synsing – i en rigget avstemning der sterke økonomiske krefter har deltatt i ”spillet”. Jeg finner dette foruroligende, og trenger neppe ringe en spåtelefon for å finne ut hvilken “tro” FDA forfekter.

Vi kan igjen gå til historien. FDA (Food and Drug Administration – en slags kombinasjon av Mattilsynet og Legemiddelverket) har foretatt væpnede raid av foretak som forhandler naturlige produkter.

FDA-rigget politi razzia i helsekostbutikken Rawesome Foods i Venice, California, som fant sted 30. junni 2010. Fokuset for aksjonen var varene i butikken: Sunn, frisk og god rå mat - rett fra naturen. What's the problem?

FDA har brent bøker om søtningsmidlet Stevia. FDA har praktisk talt aldri handlet  for å beskytte USA’s befolkning, men handlingene deres har konsekvent resultert i maksimert profitt for de store korporasjonene, som mao. benytter statlige organer som sine redskaper for å fremme egne produkt- og profittinteresser. FDA har gang på gang på gang demonstrert at de er Det Farmasøytiske Kartellets forlengede arm i det amerikanske statsapparatet. Når ord ikke er til å stole på må vi se på konkrete handlinger.

SEC. 102 registration of food facilities. 18 (a) updating food category regulations; biennial registration renewal. Section 415(a) (2120 U.S.C. 350s(a))

SEC. 102 pålegger matprodusenter å registreres, og “The registration shall contain an assurance that the Secretary will be permitted to inspect such a facility at the times and manner permitted by this Act.”
Registreringsplikten høres tilsynelatende tilforlatelig ut. Mattilsynet har noe som ligner på dette i Norge. I matbevisste kretser er Norge gjerne fremholdt som et skrekkeksempel på hvor langt denne agendaen har nådd i enkelte land. Men husk endringen i SEC. 208 – ”reason to believe” er nå alt FDA trenger for å stenge døra til hvem som helst. Med denne loven kommer USA et hestehode foran Norge igjen i verstingklassen. For et galskapens kappløp. Skulder ved skulder mot stupet…

“(2) HEARING ON SUSPENSION. – The Secretary shall provide the registrant subject to an order under paragraph (1) with an opportunity for an informal hearing, to be held as soon as possible but not later than 2 business days after the issuance of the order or such other time period, as agreed upon by the Secretary and the registrant, on the actions required for reinstatement of registration and why the regiostration that is subject to suspension should be reinstated. The Secretary shall reinstate a registration if the Secretary determines, based upon evidence presented, that adequate grounds do not exist to continue suspension of the registration.”

Her er ”rettsinstansen” definert. Husker du de rettsløse fangene på Guantanamo og alle andre rettsløse terrormistenkte verden rundt? Det ser ut til at rettsløshet er dagens orden også i S.510. Dette er et byråkratisk diktat ut fra hva  Sekretæren finner grunn til å anta.

Sunt blir usunt og usunt blir "sunt og sikkert" - Codex snur mange begreper om sunn ernæring på hodet

Den ernæringsmessige verdien av valnøtter er bl.a. omtalt her.

Mike Adams peker i et nyhetsbrev av 1 desember på 10 sentrale løgner som brukes til å markedsføre den ferske Codex-loven S.510:

Løgn nr. 1. ”Most deaths from food poisoning are caused by fresh produce”(De fleste dødsfall fra matforgiftning er forårsaket av ferske matvarer)

Av de 1809 menneskene som dør i USA etter forgiftning med matbårne patogener dør de aller fleste av prefabrikkert mat som har godt ut på dato og startet forråtnelsesprosesser. Andre smitteveier er Toxoplasma gondii som stammer fra katteavføring, gjerne fra en lokal katt, eller salmonella som overføres fra fjørfe som behandles på kjøkkenet til annen mat som konsumeres der etterpå om kjøkkenet ikke er skikkelig rengjort. Knapt noen dør av fersk frukt eller grønt.

Løgn nr. 2. ”Under S.510, the FDA would only recall products it knows to be contaminated” (I henhold til S. 510-loven vil FDA bare kreve tilbakekalling av produkter FDA vet er forurenset)

Hvorfor endrer de i så fall beviskravet i lovteksten fra ”credible evidence” til ”reason to believe”? Her gis FDA myndighet til å synse at noe er en trussel uten krav til bevis, og det kan skrives flere artikler om hvilke hårreisende meninger FDA har angående mat og helse.

Løgn nr. 3. ”They didn’t tel you that nearly 70% of grocery store chickens are contaminated with salmonella every day” (De fortalte deg ikke at 70% av kyllingene som selges i USA hver dag er infisert av salmonella-bakterier)

Det er som sagt i hovedsak disse kyllingene som forurenser kjøkkenbenker og forårsaker smitte av salmonella. Dette forholdet nevnes ikke med ett ord i det nye regelverket.

Løgn nr. 4. ”S.510 will exclude and protect small farmers” (Små grønnsakdyrkere og gårdbrukere vil bli unntatt fra bestemmelsene)

De gårdsbrukene som gis unntak skal ha en omsetning under $500.0000. Men , dette beløpet skal ikke indeksreguleres og i en tid der selv de mest fordrukne økonomene går og venter på det store krasjet og påfølgende hyperinflasjon. Det kan argumenteres godt for at $500.000 er et potensielt lite beløp om kort tid, og uansett er grensen så lav at småbøndene vil strypes og ikke gis rom for å utvikle og utvide sin virksomhet på en hensiktsmessig måte.

Løgn nr. 5. ”The FDA needs more power to enforce food safety” (FDA trenger styrkede myndighetsfullmakter for å håndheve matsikkerheten)

FDA har allerede hva de behøver av lover for å ivareta matsikkerheten den dag i dag. De avstår fra å bruke hjemler de alt har og bruker e-coli panikker til å utvide sin maktbase. Som en reaksjon på matskremselspropagandaen, får FDA nå betydelig sterkere hjemler og mer økonomiske ressurser.

Løgn nr. 6. ”Fresh produce is contaminated because of lack of paperwork” (Ferske matvarer er forurenset pga. mangel på papirarbeid)

Det foreligger ingen dokumentasjon på at det å fylle ut stadig flere skjemaer vil bedre matsikkerheten. Den virkelige kilden til forurenset frukt og grønt er store kjøttfarmer med berg av gjødsel som lekker ut i naturen med sine bakterier, hormoner og medisinrester. Dette siver inn i vannforsyningen, i jordsmonnet og kommer derfra over i hele livsmiljøet. Dette problemet adresseres ikke av S.510.

Løgn nr. 7. ”The American people are dying in droves from unsafe fresh food” (Amerikanere dør i hopetall pga. usikre ferskvarer)

Sannheten er at folk dør av prosessert mat som er smekkfull av syntetiske smaker og kjemiske tilsetningsstoffer, og ikke av ferske grønnsaker. Folk dør av hydrogeniserte, friterte og harske fettstoffer som ferdigmat er spekket med. Folk dør eller forgiftes langsomt av doser og overdoser av MSG, aspartam og andre ”trygge” kjemikalier. Folk dør av legemidler, i USA alene dør mellom 100.000 og 240.000 mennesker hvert eneste år av legemidler som FDA har godkjent som ”trygge”.

Løgn nr.  8. ”The FDA just wants to make food ’safer’” (Det eneste FDA ønsker er å sørge for sikrere mat)

Det FDA ønsker – og virkeliggjør gjennom sin håndheving som myndighetsorgan – er å gjøre mat mer usunn, mer snikforgiftende og på sikt dødeligere. Glem verdien av livskraftig mat, FDA foretrekker at maten skal være stein død. De tror at den eneste trygge maten er steril mat, og har derfor pushet kjemisk sterilisering, pasteurisering og stråling de senere årene, helt i tråd med retningslinjene i Codex Alimentarius.

Løgn nr.9. ”Food smuggling is a huge problem in America.” (Smugling av mat er et stort problem for USA)

Et hovedavsnitt i S.510 tar for seg ”matsmugling”. Matsmugling!? Hvorfor skulle noen ha behov for å smugle mat? Eller kan det være at ”noen” er redd for at det skal bli et problem? I en verden som stadig blir mer totalitær, der vitaminer og mineraler hevdes å være farligere enn “godkjente” legemidler som Seroxat og Marevan (også kjent som rottegift), og alle næringsstoffer i maten skal uskadeliggjøres før vi trygt kan spise den? Mon det.

Ifølge de forstokkede mat-myndighetene som hodeløst og blindt følger FNs codex-diktat er de påståtte sammenhengene bl.a. at:

Vitaminer = medisiner = narkotika

Helse = rottegift

I Norge er det i dag lettere å få rottegift på resept enn det er å få tak i gode vitaminer og mineraler i adekvate doser, med eller uten resept. Dette er forrykt.

For min egen del kommer jeg om nødvendig til å ignorere slike lover for å sikre egen helse etter eget forgodtbefinnende. Om det innebærer en risiko for å bli hektet som bruker av narkotika, for eksempel pga. besittelse og bruk av vitamin C, som en narkotikalanger dersom jeg serverer naboen litt blåbærsyltetøy, eller en narkotikasmugler om jeg blir tatt med noen kilo persille i bagasjen er simpelthen absurd.

Dette er like fullt i ferd med å bli virkelighet. Folk er allerede dømt for å ha pushet urter i Europa. Det er blitt nesten umulig å få tak i virksomme doser av vitaminer og mineraler over disk i Norge. Er det flere som ser et problem her? Er det noe som skurrer aldri så lite i dette bildet?

Løgn nr. 10. ” S.510 will make America’s food supply the safest in the world.” (Lov S. 510 vil gjøre USAs matforsyning til verdens sikreste)

Mike Adams kommenterer her tørt at med S.510 vil den amerikanske maten være blant de mest kjemisk forurensede i verden, trolig bare forbigått av Kina.

Sagt med Mike Adams egne ord:
Eating the ’Standard  American Diet’ is the single most harmful thing a person can do for their health. It’s the fastest way to get cancer, diabetes and heart disease. Every nation in the world that begins to consume the American diet starts to show record rates of degenerative diseases within one generation. This is the ‘safe food’ that the U.S Senate is now pushing on everyone.”

Du og Codex Alimentarius

Hvis du selv er ukjent med Codex Alimentarius så søk ”Codex Alimentarius” her på Speilet og ta for deg noen av matrelaterte artiklene du får opp, eller gå direkte til denne artikkelen her på Nyhetsspeilet.

Du kan også gå til Fritt Helsevalg sine nettsider og søke på Codex Alimentarius i søkefeltet oppe til høyre. Du vil da få opp en rekke artikler om emnet. Meld deg gjerne inn deg inn med det samme du er der, som en “forsikring” eller som et bidrag til ditt “helsemessige selvforsvar”.

Hvis dette lovverket kommer igjennom der så vil de høyst sannsynlig prøve seg her også, i ly av ”internasjonal harmonisering” av handelsbetingelser og matsikkerhetsdirektiver. Codex Alimentarius er FN-styrt via WHO og FAO med makt og sanksjonsapparatet til WTO i ryggen.

– Hvorfor propaganderes en rekke løgner for å markedsføre et lovverk som bokstavelig talt kriminaliserer det å spise sunn og ren mat?

– Hvorfor isenesettes avstemningen på et tidspunkt da man vet man kan smyge igjennom nesten hva som helst i senatet?

– Hvorfor sidestilles vitaminer og mineraler med legemidler og narkotika?

Gitt at næringsstoffer er legemidler og det implementeres lover om ”matsmugling” er amerikanerne i ferd med å få et lovverk som sidestiller matsmugling med narkotikasmugling.
– Hvorfor har de plutselig grunn til å vente at smugling av frukt og grønnsaker skal bli et problem?
Dette er så hårreisende at fiksjonsforfattere neppe ville ha klart å skrive en troverdig roman rundt et slikt plott, men her har vi det altså midt i virkeligheten.

– Hvorfor overstyres det enkelte mennesket rett til selv å vurdere hvilken mat man ønsker å spise, med implisitt tvang om å spise mat som flere og flere mennesker nå innser at er både usunn, næringsfattig  og farlig?

Vi blir forsøkt fratatt ansvar og rett til å skjøtte egen helse slik vi selv finner det best.
-Hvorfor?

Mike Adams oppfordrer amerikanerne til å mobilisere mot lovverket i denne  videoen som ble sendt ut i forkant av avstemningen i senatet.

Har du kjente i USA, så send dem gjerne lenkene til Natural News sine artikler.

– Informasjon om dette usunne og sykt despotiske lovverket må spres, og det er viktig at dette  skjer nå!

Relevante lenker:

http://naturalnews.tv/v.asp?v=4DE6C8796B51029DD574A1EEB930D610

http://www.naturalnews.com/030561_Senate_Bill_510_Food_Safety.html

http://www.naturalnews.com/030587_Senate_Bill_510_Food_Safety.html

http://www.naturalnews.com/030586_S_510_corruption.html

http://www.naturalnews.com/030585_lame_duck_session_Senate.html

http://www.naturalnews.com/030672_Food_Safety_bill_FDA.html

http://www.newswithviews.com/NWV-News/news233.htm

http://www.good.is/post/why-are-police-raiding-raw-food-stores/ 

http://wholefoodusa.wordpress.com/category/raid-on-manna-storehouse/

http://foodfreedom.wordpress.com/2010/11/23/weaponized-food/

Dette er internasjonalt. Det må mobiliseres nasjonalt, også i Norge, men vi må tenke internasjonalt samtidig.

Codex Alimentarius har sitt opphav fra FN-despotiet og er ment å være et internasjonalt diktat.

True Love in this differs from gold and clay,
That to divide is not to take away.
Love is like understanding, that grows bright,
Grazing on many truths; ‘tis like thy light,

And from the depths of human fantasy,
As from a thousand prisms and mirrors, fills
The Universe with glorious beams, and kills

Error, the worm, with many a sun-like arrow
Of its reverberated lightning. Narrow

The heart that loves, the spirit that creates,
One object, and one form, and builds thereby
A sepulchre for its eternity

Percy Bysshe Shelly

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

Abonnere
Varsle om
guest

212 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
BelzeBob
12 år siden

LRM

Ja, dette er relevante saker.

Spørsmålet er dog: blir det lignende reformer her i Norge? Du skriver “FN”… Om dette stemmer; at FN er med på faenskapet, så håper jeg folk der ute kan få øynene opp for at FN er pur ondskap og ikke den gode tanten/onkelen vi har blitt oppdradd til å elske fra barnsben av.

Hva sier våre faste skeptikere? Er det nødvendig at vi skal beskyttes mot å gjøre skade på oss selv og andre med farlige grønne vekster og askorbinsyre? Samtidig som det er fritt fram å konsumere så mye søppel-mat vi bare vil?

Farlig verden vi lever i, ja:

* Vi kan knapt fly eller engang gå ut av huset. For skjeggete muslim-terrorister lurer jo overalt.

* CO2-monsteret står klar til å sluke oss og Armageddon er like rundt hjørnet.

* Vi må vaksineres (inkl. helsebringende kvikksølv) mot alt fra A til Å.

* Vannet er livsfarlig og må behandles med kjemikalier og UV-stråler.

* Solen er farlig og gir deg kreft.

* Krydder er farlig og må bestråles.

* Det kan jo være noe muffens i annen mat også, så det er best å bestråle alt.

* Kumelk, juice og øl må pasteuriseres.

* Stevia er farlig (men ikke sukralose og aspartam).

* Du blir kan bli alvorlig syk om du får i deg over 100 mg vitamin c pr. dag.

* Ettersom alle vitaminer, mineraler og sporstoffer er livsfarlige må det Daglige Anbefalte Inntaket være så lavt som mulig.

Hans Gaarder
Skribent
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Her er litt om hvilken jord organet FN er vokst opp av:

De Forente Nasjoner (FN) ble etablert høsten 1945 og tanken bak var at FN skulle fungere som et NWO-organ. Målsettingen var at FN skulle være et organ for en stadig økende grad av overnasjonalitet i retning av en verdensregjering.

Illuminati-avhopperen Svali har sagt dette om hensikten bak FN:

“FN ble opprettet for å bidra til å overvinne en av de største hindringene for en verdensregjering, for å kunne innføre militærstyre og diktatur med Illuministene. Dette hinderet er nasjonalisme, eller stolthet for sitt land. Derfor var FN ikke et populært konsept da det ble introdusert, det tok årevis med hetskampanjer mot ulike enkeltland i media for å ødelegge enhver følelse av nasjonal stolthet gjennom en ikke særlig subtil mediakampanje.

Hva er agendaen? FN er satt opp som en skygge, eller forløper, til et ”Høyeste Verdensråd” (Supreme World Council) som skal representere alle nasjoner. Enhver ambassadør til FN har enten utført tjenester for Illuminati og blitt belønnet, eller er en politisk gallionsfigur som er valgt for å gi FN-organisasjonen “en fin fasade”.

Hva slags mennesker stod bak dannelsen av FN, hvilke hensikter hadde de, hva var deres etiske normer og hvem var deres oppdragsgiver ? En pekepinn fås ved å studere det som skjedde da FNs grunnlagsdokument ble utformet i slutten av annen verdenskrig.

I mai 1945 var arkitektene for etterkrigstidens skjulte strategi, som likte å kalle seg “Masters of the Universe“, samlet på Palace Hotel i San Francisco for å utarbeide charteret, altså grunnlagsdokumentet for De Forente Nasjoner.

Mens møtet pågikk forsvant en gruppe deltagere inn i det eksklusive Garden Room for å avholde et møtet om et spesielt tema av presserende betydning: Illuminatis sterke ønske om å atombombe Japan. Tilstede i The Garden Room var Edward Stettinius Jr. Alger Hiss, John Foster Dulles og Skull and Bones medlem W. Averell Harriman.

USAs utenriksminister Stettinius var bekymret for snarlig fred med Japan ettersom atombomben ikke ville være klar på flere måneder, og Japan hadde allerede hatt følere ute for å få en slutt på krigen.

Følgende samtale utspant seg under ad hoc møtet mens planene for FN ble lagt et annet sted i bygget:

Stettinius: – Vi har allerede mistet Tyskland. Hvis Japan nå bakker ut, vil vi ikke ha igjen en levende befolkning som vi kan teste bomben på.

Hiss: – Men, herr statsråd, ingen kan ignorere den forferdelige makten til dette våpenet.

Stettinius: – Likevel erhele vårt etterkrigsprogram avhengig av at vi kan skremme verden med atombomben.

Foster Dulles: – For å oppnå dette målet trengs et betydelig antall ofre. Jeg vil si en million.

Stettinius: – Ja, vi får håpe på et milliontall i Japan. Men hvis de overgir seg, vil vi ikke få noe.

Foster Dulles: – Da må du holde dem i krigen inntil bomben er klar. Det er ikke noe problem. Betingelsesløs kapitulasjon.

Stettinius: – De vil ikke godta et slikt krav. De er nødt til å beskytte keiseren.

Foster Dulles: – Nettopp, hold Japan i krigen ytterligere tre måneder, så kan vi bruke bomben på deres byer. Vi vil ende denne krigen med å oppnå den nakne frykt fra alle verdens folk, som deretter vil bøye seg for vår vilje.

Det var med andre ord de samme personene som planla FN som planla en vri for å atombombe Japan, ikke av militære hensyn, men for å skremme verden til underdanighet i etterkrigstiden. De to hendelsene; atombombingen av Japen og opprettelsen av FN ble planlagt samtidig, i samme bygg og av de samme personene. Begge deler ble gjennomført etter planene, bombene falt over Hiroshima og Nagasaki i august 1945 og FN ble opprette i oktober 1945.

Tomten for FN-bygget ble skaffet til veie av Illuminati-familien Rockefeller…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/

Vil du gå dypere ned i dagens FN-programer er det vel verd å studere Agenda21 – den store depopulasjonsplanen for planeten.

Her er Agendsa21 beskrevet med Mike sine ord:

FNs Agenda 21: Veien til et globalt helvete
Agenda 21 er dokumentasjon på at den Nye Verdens Orden er en syk plan som er vedtatt av nesten alle verdens regjeringer.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/fns-agenda-21-veien-til-et-globalt-helvete-for-de-som-er-igjen/

Hvordan skal så Illuminati-FNs plan om drastisk befolkningsreduksjon settes ut i livet?

– Vaksiner (merk at Kr.F. sin leder Dagfinn Høybråten er på vei inn i toppvervet i depopulasjonsorganet GAVI, som er tungt fundet av Gates Foundation og staten Norge)

– Sterilisering (vaksineprogrammene Gardasil/Cervarix er rettet mot unge kvinner i vesten. Dessuten bidrar den voldsomme elektromagnetiske støyen også til redusert fruktbarhet)

– Codex Alimentarius (mangelsykdommer og feilernæring vil nå ramme flere amerikanere. Og “visse krefter” i og bak FN håper at andre land vil følge USAs eksempel for redusert helse gjennom forringet kosthold)

Litt patetisk er det jo at ”tunge FN-verv” anses for å være ”drømmejobbene” for dagens norske NWO-politikere; Støre, Solheim, Stoltenberg osv.

Busserulls
Busserulls
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Hvor er kildene??
“Vi kan knapt fly eller engang gå ut av huset. For skjeggete muslim-terrorister lurer jo overalt.”
Det var nå litt paranoid? Stemmer heller ikke med fakta. Flytrafikken er firedoblet på 15 år
http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=516536

“CO2-monsteret står klar til å sluke oss og Armageddon er like rundt hjørnet.”
Det er forskjell på hva forskere sier og hva politikere sier. Dette er fortsatt en hypotese, hvor handlinger skal være føre var, tilfelle det stemmer. Eneste stedet jeg har lest om armageddon er på disse sidene, dog av helt andre årsaker.

“Vi må vaksineres (inkl. helsebringende kvikksølv) mot alt fra A til Å.”
Vaksinasjon ER frivillig. En del vaksinasjon er hevet over enhver tvil at har reddet millioner av liv. Kopper, turberkulose etc. Pr. definisjon er ikke vaksine noe annet enn tilførsel av svekkede smittestoffer for å starte dannelsen av antistoffer. Man må da kunne skille på “vaksine” og “vaksine”. Hvor f.eks svineinfluensavaksinen hadde kommersielle drivkrefter.

“Vannet er livsfarlig og må behandles med kjemikalier og UV-stråler.”
I Norge bruker vi overflatevann. Hvordan foreslår du at vi skal behandle vannet? En dau elg i vannet eller noen tonn fugleskit er nok ikke det beste å få i seg. UV stråling høres nok skummelt ut, men det er ikke det. Kjemikalier er dessverre den minste av to onde når vi bruker overflatevann i kranene.

“Solen er farlig og gir deg kreft.”
Solen er nødvendig og gir deg D-vitaminer. SolBRENDThet er farlig og gir deg kreft.

“Krydder er farlig og må bestråles”
Skal jeg heller være enig i at burde vært unngått. Krydder kan riktignok inneholde bakterier, men hvis det brukes i mat som kokes er det mindre fare enn at det skulle tilsies å måtte bestråles.

“Det kan jo være noe muffens i annen mat også, så det er best å bestråle alt.”
Har du sett noe mat som er merket med “bestrålt” eller ”behandlet med ioniserende stråling”? Det er et krav. Er det ikke merket er det heller ikke behandlet.
http://www.klikk.no/helse/dinkost/article370229.ece

“Kumelk, juice og øl må pasteuriseres.”
Nei, men for å forlenge holdbarheten. Ikke alle bor på en bondegård.

“Du blir kan bli alvorlig syk om du får i deg over 100 mg vitamin c pr. dag.”
Kilde? Husk at vitenskapen fornyer seg når ny forskning kommer. Dette var fra gammelt av. Vitamin C er vannløselig. Overskudd renner rett gjennom deg. Eneste konsekvens kan da være diare ved 4000-12000 mg vitamin c pr. dag.

http://www.apotek1.no/raadogtjenester/kosttilskudd/vitaminer/vitamin-c

“Stevia er farlig (men ikke sukralose og aspartam).”
Dette har jeg kommentert før. TULL OG VAS!!

Fra mattilsynet:
http://www.mattilsynet.no/mat/tilsetningsstoffer/sotstoff/sp_rsm_l_og_svar_om_stevia_34342

“Det er ikke dokumentert at planten har vært solgt i Norge før 1999 og dermed må Stevia godkjennes som ny mat før den kan selges i Norge. Så langt er det ikke søkt om godkjenning og Stevia er derfor ikke tillatt solgt i Norge. ”
Videre: “Ny mat regelverket er ikke EØS regelverk”

Det er rett og slett at ingen har tatt seg bryet med å søke om godkjenning.
Man kan heller ikke si at man er pålagt å følge internasjonale regler, ettersom “ny mat regelverket” kun gjelder for Norge. Norge kan tillate Stevia selv om ikke EU gjør det.

Spander noen titusen (kanskje hundretusen?) og få en forsker til å sette opp en søknad med dokumentasjon, så blir det godkjent. Men så lenge ingen kan ta patent, verken på produktet eller navnet, så er det ingenting å hente for store aktører.

Derimot understreker Mattilsynet at Aspartam er farlig, blandt annet:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00053/Veileder_til_n_kkelh_53442a.pdf

Hvor det understrekes at produkter som inneholder Aspartam ikke kan nøkkelhullmerkes.

videre:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00017/Inntak_av_kunstige_s_17359a.pdf

Frarådes det at barn inntar aspartam, pga lav kroppsvekt.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Busserulls

Busserulls

Aspartam: hvor mange som går og kjøper Pepsi Max eller Cola Zero har engang hørt om aspartam? Aspartam og sukralose som er like farlig er også tilsatt i “sunn og sukkerfri” tyggegummi og alle mulige kosttilskudd. Tror du folk flest er bevisste om dette?

Vaksiner: hvor mange av de som vaksinerer seg selv eller sine barn vet at vaksiner er tilsatt giftige tungmetaller?

Pasteurisering: hvem tjener på dette? Bedriftene eller de som drikker de pasteuriserte drikkevarene?

Krydder og bestråling: Visste du at en av funksjonene til mange typer krydder er å drepe skadelige bakterier?

GMO: hvorfor opplyses det ikke om hvorvidt en matvare inneholder GMO eller ikke?

Mat-politikk generelt: om myndighetene vil at vi skal være friske, samt ikke ha et større budsjett for helsevesenet enn nødvendig – hvorfor er da den sunne maten som regel mye dyrere enn den usunne?

Vann: istedenfor UV-stråling og kjemikalier – hvorfor kan man ikke heller bruke mekaniske filtre; filtre som rett og slett filtrerer vekk eventuell skitt og bakterier – samt gjerne også den veldokumenterte Grander-teknologien som vitaliserer vannet og også minsker behovet for vedlikehold av vann/rør-systemer og på lang vei reduserer forekomstene av skadelige/uønskede stoffer i vannet?

http://naturteknologi.tripod.com/id22.html

Vitaminer/mineraler m.m. som kosttilskudd: hvorfor lager man piller og eliksirer med doser som er så lave at de knapt kan ha noen effekt? Og i tillegg satses det på syntetiske vitaminer og vitaminer/mineraler i en form som det er vanskelig for kroppen å nyttegjøre seg? Samt: disse kosttilskuddene er så fulle av forskjellige tilsetningsstoffer at det er kanskje sunnest å la vær å ta kosttilskuddet i det hele tatt?

Smaksforsterkere: hvorfor er det nesten umulig å finne såkalt ferdigmat som ikke inneholder smaksforsterkere – og hvorfor blir ikke folk opplyst om de potensielle skadevirkningene av smaksforsterkere/MSG når dette er noe mange av oss faktisk spiser daglig?

Lys: hvorfor gjøres ikke folk oppmerksomme på at fluorisert lys, som brukes over alt og som t.o.m. anbefales av myndighetene (“sparepærer”) er skadelig for oss? Massevis av forskning har blitt gjort på området og konklusjonen er at de gammeldagse lyspærene er langt bedre for oss.

Luft: hvorfor gjøres ikke folk oppmerksomme på farene ved positive ioner og viktigheten av negative ioner?

Elektromagnetisk stråling: vi skal ikke røyke eller drikke, men vi kan gi mobiltelefoner til våre barn og snakke i trådløse telefoner og bruke trådløst internett dagen lang. Hvorfor er det ikke så mye som en advarsel-etikett på slike ting? Det foreligger jo enormt mye dokumentasjon for at denne strålingen, som er 1000 ganger sterkere enn mikrobølgestråling som forekommer i naturen, kan være helseskadelig for oss.

Sukker: samme sak: det råder absolutt ingen tvil blant ernæringseksperter om at hvitt sukker er noe av det verste et menneske (eller dyr) kan putte i seg. Hvorfor er det ingen advasel-etikett på sukker-produkter? Hvorfor er prisen på sukker så lav? Sigaretter er jo kjempedyre.

Salt: hvorfor bruker vi et industri-produkt istedenfor naturlig salt som er mye bedre for kroppen?

Jod: hvorfor er Anbefalt Daglig Inntak så lavt? Og hvorfor spiser vi en type jod som ikke er den beste for kroppen?

Teflon & lign. materialer: hvorfor er det ingen opplysningskampanje for å gjøre folk oppmerksomme på at teflon o.l. er kreftfremkallende? Dette brukes jo i veldig mange kjøkken på daglig basis.

Hva ligger bak et produkt? Fór osv…: hvorfor blir ikke folk opplyst om hva f.eks en vanlig kylling eller laks får å spise? Kanksje fordi vi hadde syns det var feil å spise høns som har blitt foret opp på fiskemel og laks som har blitt foret med GMO-korn?

Jo, jeg ser mye som er kritikkverdig her. Og min konklusjon er som følger: at myndighetene vil vi skal være friske og sunne er ingenting annet enn løgn og hykleri.

coyote
coyote
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Et par ting jeg er nysgjerrig på:

Hva er egentlig bakgrunnen for motstanden mot stråling av krydder (og vann)?

Og hva mener du med “natursalt”?

Busserulls
Busserulls
12 år siden
Svar til  BelzeBob

BelzeBob

Jeg er enig i det meste du skriver nå. Mitt poeng var at man kan ikke si at siden myndighetene ikke opplyser om hva som er farlig samfaller med at myndighetene aktivt går inn for å skade oss.

Det meste som du nevner beror på kommersielle drivkrefter.
Jeg er av den personlige og politiske overbevisning at vi skal ha friheten til å velge selv. Advarsler: selvsagt. Avgifter: nei takk. Forbud: nei.
Ønsker jeg å forgifte kroppen min, skal det være opp til meg.

Som noen kommentarer til dine kommentarer:
Jeg er ikke farmasøyt, men har hørt at grunn til de har tungmetaller i vaksiner (som de fleste opplyste mennesker bør ha fått med seg, også småbarnsforeldre) er å øke holdbarheten. Jeg er ikke en forkjemper for vaksine, men enkelte vaksiner har reddet mange liv. Det finnes også relativt store menger tungmetaller i morsmelk, men av den grunn bør man fortsatt amme ungene.

Vannrensing vet jeg litt mer om, er selv ingeniør og kan med sikkerhet si at alt vann vi har i kranene har gått gjennom mekaniske filtre. UV stråling uten først å hatt vannet gjennom mekaniske filtre har ingen hensikt. Dessverre klarer ikke mekansike filte fange opp de minste mikrobene. Det måtte i så fall hatt svært tette filtre, og sen vannførsel. Det ville blitt svært dyrt, og ikke klart å dekke etterspørselen. Eneste praktiske løsningen ville vært å hatt et mekanisk filter i hvert hjem for det vannet som brukes til drikkevann, mens vann til vanning, bilvask, dusjing etc. ikke blir filtrert. Det er selvsagt mulig. Mange har denne løsningen på hytter etc, som har eget vanntilgang (brønn).

GMO:
Dette er en årelang diskusjon, ettersom omtrent alle store aktører IKKE ønsker slik merking. Hvem ville spist laks som står at er genmodifisert?
Genmodifisering er tukling med naturen, men i teorien så har det ufattelige muligheter. Men likefult er jeg for merking av GMO mat, ettersom jeg selv ikke har lyst å være med på eksperimentet. De som ønsker må ha frihet til å velge det selv.

Lys:
Kan ikke være mer enig med deg. Har ikke fått med meg at selve lyset er farlig, men sparepærer er faktisk spesialavfall, og er svært farlig å kaste i naturen. Dette akkumuleres i naturen/næringskjeden, og er ikke noe bra i det hele tatt. Selv om alt med CO2 og oppvarming skulle stemme, har sparepærer ingenting i Norge å gjøre uansett, ettesom overskuddsvarmen “som går tapt” i vanlige pærer bidrar til oppvarming av huset. Sparepærer har i så fall kun sin funksjon i varmere breddegrader.

Hadde sukker blitt “oppfunnet” i dag, så hadde det blitt klassifisert som gift. Samme med salt.
Aspartam er enda verre, men grunnen til det “forsvares” at at vi får i oss relativt små mengder. Heldigvis er all mat som inneholder aspartam merket, så vi kan relativt lett velge bort dette. Hvorfor det i utganspunktet ble legalisert, er et større spørsmål. Har vel noe med at det er svært sjelden tilbakevirkende kraft på godkjennelser, og at de som fikk aspartam godkjent også var de som la frem dokumentasjon på at det var trygt.

“Vitaminer/mineraler m.m. som kosttilskudd: hvorfor lager man piller og eliksirer med doser som er så lave at de knapt kan ha noen effekt?”
Hørtes for meg ut som en glimrende foretningsidè, hvis man får solgt et produkt uten å ha virkestoffer. Er vel stort sett det homeopater bedriver med. Finnes det et marked finnes det et produkt.

Generelt
Det er mye som burde burde blitt opplyst, ingen tvil om det. I dag finnes det merking på motsatt ende, hvor produkter som ikke er genmodifisert, har kunstige tilsetningsstoffer eller smakstilsetninger er nøkkelhullsmerket.
Det er det ikke motstand for fra kommersielle aktører, ettersom det ikke skader omdømmet til de opprinnelige produktene. Samme med økologisk merking.

opplyst
opplyst
12 år siden
Svar til  BelzeBob

så sant så sant.
Dette er dessuten et høyst reellt tema. Dette er ingen konspirasjon, men derimot fullt dokumenterbare påstander hele veien. Problemet er bare at det holdes skjult helt til mål.
Finnes enormt med artikler, bøker, filmer, etc om temaet.
Anbefaler også filmen “Codex Alimentarius” av Ian R Crane.

og såp vil jeg si at det er en tragikomisk men bra liste du har satt sammen der belzebob!

den kunne fortsatt ganske langt. jeg legger til noen punkter:

* All naturlig mat er farlig
* dyrker man selv står man i fare for å få i seg skadelige bakterier og dø
* mobilstråling og trådløse nettverk er sunt
* vi trenger tilsetningsstoffer i maten for å overleve
* alle trenger medisiner for å fungere, også barn og dyr
* helsekostbutikker er kvakksalvere og bør selvfølgelig stenges
*Genmanipulerte organismer er en stor nødvendighet og noe vi bør spise mest mulig av
* forbrukerne er ikke i stand til å ta egne valg, og således bør selvfølgelig ingenting merkes

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  Freemind

Norge er blant faens ivrigste lakeier. Ikke overraskende med den etniske sammensetningen av “rådgivere” på Broilerhuset med Håkon Lies hjelpende labb.
I går viste rusisk kanal RTR-planeta en dokumentar “Dødens stråler” om Nikola Tesla`s forskning og videreutvikling av hans ideer til dagens HAARP-anlegg på Alaska og i Troms [Norge].
Det er ingen tvil om hvem sine interesser ekspederer hora FN.
Støre ga den 50 millioner ekstra i julegave til bonus-utbetalinger til de beste pedofil-blå-hjelmer.
Det blir ingen effekt av klaging på GMO, vaksinering, DLD, EU… separat så lenge de ikke står sammen mot den eneste faen som styrer alt dette til helvete for oss, globalt, Norge inkludert.

peking and
peking and
12 år siden

Igjen, takk for opplysningene!

Jeg har mine bange anelser rundt et Norsk codex. For omlag to år siden besøkte jeg Aftenposten for å personlig forhøre meg om deres taushet rundt temaet. Jeg har lest mye om codex, og endel av stoffet stammet fra Fritt helsevalg og mat og Helses Dag Viljen. Etter å ha blitt sluppet inn i noe som kan minne om passkontrollen på en flyplass, fikk jeg beskjed fra vektern om å ta en telefon til en av journalistene for å høre om jeg hadde relevant informasjon. Jeg forklarer at jeg har med en artikkel, og at den omhandler Codex Alimentarius. Hvorpå jeg blir møtt med ti sekunders taushet, før jeg fikk et kvasst: ” Hvor i all verden har du denne informasjonen fra?” Jeg forklarer at den står på trykk i Mat og helse, og jeg får igjen et kort “Dette skal ikke du mene noe om!” Og så ble jeg avvist. Vekteren fikk hakeslepp, og sa at det demokratiet han selv hadde vokst opp med sto for fall.

I tillegg har jo media skrevet mye om disse farlige vitmaninene vi må passe oss for, leger saboterer for foretak innen naturmedisin og tilmed min egen lege anbefalte meg her forleden om å kutte ut alle tillskudd. ” Vitaminer finnes i brød, grønnsaker, fisk og kjøtt.” Right sir… Etter monsantos inntog på markedet blir det nok ikke mye å henge uttalelsene dine på dr no no…

Hermis
Hermis
12 år siden
Svar til  peking and

peking and skriver “… leger saboterer for foretak innen naturmedisin og tilmed min egen lege anbefalte meg her forleden om å kutte ut alle tillskudd. ” Da har du bare én ting å gjøre peking and – kutte ut den legen og finn deg en annen.

peking and
peking and
12 år siden
Svar til  Hermis

Han gir meg sykemelding i det minste, men er jo aldrig syk, grunnet bla. vitaminer og kosttillskudd, så har vel kutta ut lege sånn generellt, bank i bordet…

peking and
peking and
12 år siden

Jeg synes dere på speilet skulle samlet leserne deres til debatt og foredrag. Det er på tide å komme seg bordt fra pcen og skape inflytelse i det åndsfraværende samfunnet der ute. Kan ikke en av dere være pådriver for noe i den dur? vi ønsker vel alle at neste år skal bli ett med håp om forandring. Action speak louder than words!

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  peking and

Det er langt på tide å stå opp fra sofa og stille krav til de sauevalgte djevlene.
Kommer du selv på demonstrasjoner fremfor å sitte og sutre på PC`n din?

Problemet er populasjonens mentalitet omhyggelig formet av hjernevasking på statlige barneinstitusjoner under faens fulle kontroll.
“Løp-og-kjøp” og “ete-drite-knulle-feste” sitter godt plantet på hjernen.

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  peking and

Et godt kamuflert foretak med guvernørlederArne som eksempel til Sigr sitt forslag om etablering av et-eller-annet med eget agenda og krav om statlig støtte:
Lions Clubs International er verdens største humanitære serviceorganisasjon, ble etablert i Norge i 1949 (Håkon Lies gullalder). Vi er 1,3 millioner medlemmer og er representert i 205 land over hele verden. Vårt motto “Til tjeneste” samler i dag om lag 12.100 medlemmer i 470 klubber i Norge. Medlemskap er åpent for kvinner og menn som gjennom sitt personlige engasjement arbeider for at mennesker som trenger hjelp, får hjelp.
Lions Norge har hjelpeaktiviteter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, og vi har et ufravikelig prinsipp: Alle innsamlede midler skal gå til aktivitetene! Blant våre fyrtårn finner du Lions Røde Fjær-aksjon, Lions Førerhundskole og Lions Tulipanaksjon. Internasjonalt yter vi bistand blant annet gjennom bygging av øyehelseklinikker, skoler og brønner i flere afrikanske land, samt via et eget katastrofefond ( http://www.lions.no/Norge ).

“Det finnes ikke noe mer farlig enn personlig initiativ: hvis det er genialt, kan det gjøre mer skade enn millioner av mennesker vi har sådd splid mellom, kan gjøre” – sions protokoller.

bin Laden
bin Laden
12 år siden
Svar til  peking and

Hva sier du til dette debatt-emnet plagiert fra rusisk side http://www.poiskpravdy.com (søk-etter-sannhet): “KONKRETE skritt til friheten”?

De foreslår å bytte ut ordet “jøde” i sions protokoller med hver enkelte nasjon (i dette tilfellet “rusisk”) og ta det som instruks til handling:

1. Russer er en bror til Russer.
Hjelp hverandre selv om dere hater hverandre! Kjøp hos hverandre. Kjøp varer fra den russiske bonden, på denne måten støtter du familien og etnisitet.

2. Vår styrke ligger i enhet.
I enhet, passerte vi gjennom århundrene, har vi vokst, forandret, prøvde å forandre verden, og beskytte mennesker, for å beskytte retten til liv. Unity – et mål og et middel dere bør strebe etter. Alt annet – avledende.

3. Hjelp hverandre, ikke vær redd for å bli kalt for nasjonalister, frykt ikke proteksjonisme – det er vårt viktigste verktøy. Engasjer folk av samme blod, de vil gi deg ønsket biosfære, og vil ikke svikte.

4. Ansett egne nasjonale medarbeidere. Ansettelser er det aller helligste. Personal bestemmer alt. Sørg for bemanning av hvert laboratorium, hver avdeling med våre nasjonale medarbeidere.

5. Forbered ungdommen til å ta over generasjoner. La hver generasjon stå over utlendinger som vårt forsvar. Hver gang den eldre generasjonen skal byttes ut, må dere få enda kraftigere rusisk årskull forberedt på forhånd. Ved utlysning av en ledig lederstilling, stå som referanse for deres modenhet og genialitet selv om de er ikke det, de skal modnes i stillinger, hjulpet av eldre generasjon.
Dette er vårt land, og det tilhører oss, derfor bør myndighetene være OSS! Vi må gi våre barn mer enn vi har mottatt fra fedrene, bevare og øke vedtaket, gi det i sin tur fremtidige generasjoner. Generasjonsarv er vår styrke, vår stabilitet, vår udødelighet.

6. Hver nasjon – arkitekt av sin egen lykke. Vår virksomhet tar seg av russiske nasjonale medarbeidere. Hvis andre folk tenker om seg selv, hvorfor skal ikke vi tenke på oss selv? Vår oppgave er å ta saken i egne hender og ikke gi slipp på dem eller noe høyere.

7. Lag ditt eget team for å skyve bort utlendinger. Husk: alle høytbetalte, innflytelsesrike, lukrative stillinger er våre nasjonale inntekter. Husk, de fremmede kan ta en plass vi trenger og som kan tilhøre oss. Vi skaper team for å leve på vår egen måte. Skap egne russiske lag for å unngå krangel og ytre påvirkninger. Må vekke i oss evnen til å tenke dypt, analysere, og gjøre dype generaliseringer.
Oppfatt ikke fenomener splittet, men analyser fakta og deres rekkefølge i kontekst. Hvert tilfelle – er ikke bare tilfelle, men en anledning for analyse.

8. Du trenger å revurdere og forlate ideologi påtvunget oss.
Loven er laget for å beskytte oss i vår status.

Deres motto er “Vinn eller dø.” Vårt svar er: “seier og liv, for hva er seier uten liv?” Glem det bitre nederlag, men først analyser det, og gjør alt for å vinne.
“Bedre mindre, men bedre”- sier de, vi arbeider for dette: “Bedre mer, og bedre”.
De sier: “Bedre å være fattig, men frisk, enn rik og syk,” vi vil arbeide for: “Bedre å være frisk og rik enn fattig og syk.”

9. Alt utlendingene kjenner og er i stand til fremmede, vet også vi og kan gjøre. Men det vi vet og føler vi, er ikke nødvendig å vite og føle for dem. Alt de eier og har, er deres toppoppnåelige. Alt våre forfedre har skapt, forøker vi for oppretting og utvikling for fremtiden for våre barn. Alt utlendinger har i dag – vi vil utforske og etablere for oss.

10. Vi er sta, vi trenger utholdenhet for å nå målene. Alle problemer kan ikke løses på en gang. Før du ofrer det små for det avgjørende for seier, bør du kontrollere om seieren vil komme, for ikke å sitte igjen med ingenting. Liten seier – en seier, også!

11. Vi trenger å lære å lede. (videre automatisk oversettelse uten retting):
Russiske folk bør glemme sjalusi, bør støtte sine brødre, når de skal komme fra den grå massen. Vær alltid arbiters av tvister mellom stammen og la aldri en mulighet til utlendinger som skal arbiters av våre “familien” av tvisten, være objektive. Når to russiske slåss – vinn inorodets. Ikke la fremmede muligheter til å spille off hverandre russisk.

12. Russisk mann må lære seg å sette mål.

13. Om en gang sa “Russlands ikke kan be om, vurderer det en ydmykelse, og du selv allerede ydmyket og fattig.” Å vite dette, må hver av oss hjelpe andre – en venn ikke vente til noen lyver hjelpeløs.

14. Vi er ærlige, skikkelige, prinsippfaste mennesker. Når det var ridder, og senere – en gentleman. På grunn av prinsippene for mange begikk selvmord, ikke, kanskje, skamfull til å innrømme sine feil og offentlig innrømme det. Mannen innrømmet feil, er verdig til å bli tilgitt bare fordi han fant styrken i meg selv å kjenne seg som sådan. Og vårt samfunn bør også kunne tilgi overtredelser stipendiater.

15. “Mulighetene er uendelige menneskelige, slik det oppfører seg i henhold til omstendighetene”

16. Ikke gi etter for forsøk av utlendinger for å manipulere deg, krysser linjen av vår moral og ideer. Se hva visningen var utrolig å gjøre – se i root ”

17. Snakk med utlendinger og handle trygt, assertively om nødvendig, aggressivt og konstruktivt, og staggeringly skremmende. Ikke la sjansen zadurit din bevissthet. Ikke bryte hodet i leting etter rasjonell korn i ideene til utlendinger, bedre analysere det og hva de ønsker å oppnå med denne ideen. I morgen kan de gi ny mat for tanken, og dermed forvirre deg.

18. Analysere dette avsnittet, og ikke la muligheter til utlendinger å få deg til å føle seg vel:

“Uansett hva du sier – det er viktig, som å si. Selvtilliten din vil bli oppfattet som en overbevisning, ambisjon – som heving av sinnet, måten å undervise og korrekt – som overlegen. Twist dem hjerner, by opp på nervene! Undertrykk viljen til de som var motstandere deg. Kompromisser oppkomlingene og Screamers, sett mot egoisme folkemengder på naysayers. I samtaler og debatter med retoriske virkemidler som er i ferd med anstendighet. Spør etter navn, arbeidssted, stilling, og tvile sinn. Det er vanligvis sjokkerende og skremmende dem, og de Retiro. Etterspørselen svar og få dem solid, ingen analyse på realitetene: “Det er ikke, er det ikke slik!”
Hvis noen klok fyr vil prøve å utsette deg, vil resten ikke høre på ham og funnet skyldig, fordi ved å eksponere deg, hadde han fanget dem i dårskap, og denne gjengen er ikke veldig tilgivende.
Lag en rekke av små, irriterende ulempene at de har forstått på en gang. Må de alltid føler albuen sin side. Russisk som lenge holder ut kan ikke. Unngå skandaler, de forlater, frigjør et sted for deg … spesielle chic de vurderer å smelle døra og gå. Gi dem den muligheten! Høflige arroganse – det er vårt motto “!
Dette er en måte å manipulere oss, og dessverre, jobbet han i lang tid.
Knowing stilen av virkningen på deg, det svakheter i disse høyttalerne, trykker du ned på dem av samme midler og metoder, viser disse peker på andre og arbeide sammen. Taktikken slamming dører kan kun brukes i en “familie”, før du smelle “ta en titt på roten” problemet.

19. Når jeg prøver å anklager om anti-semittisme, nasjonalisme, tychte fingeren på påtalemyndighet anklager om folkemord russisk, ydmykelse og krenkelse av våre rettigheter i vårt eget land … .. trekke ut sine feil til lyset, og dermed avvæpnende dem (ekstrem mål). Sett alle kostnader i planet av humor, absurditet, (beste måte), derfor tar det ut av slaget, og en bryter til “hater alt russisk,” dvs. påtalemyndigheten

20. Ikke la spille på vår medfølende. Alle som utga seg dårlig og elendig til å holde et øye på alle sider. Taktikken til de fattige jøden testet for tusener av år! Og, dessverre, verker som ikke tillate meg selv å bruke.

21. Refracts alle fenomener gjennom et prisme av våre interesser, må hver fenomen nødvendigvis bli vurdert i forhold til skade eller fordel at det er russisk!

22. Informere hverandre om alt som kan gi oss skade eller nytte. Informasjon – dette er det aller helligste! Penger, personell og informasjon – de tre pilarene i vårt materiale velvære!

23. Hellig plikt, til plikt for enhver russiske varsle en annen russisk at de utenomjordiske har tenkt å gjøre. I dag, du reddet meg, og i morgen er mulig at jeg vil spare deg – dette er vår styrke, i gjensidig hjelp.

24. Våre fedre testamenterte til oss å eie vårt land – vi har det og eie. Vår oppgave – for å holde alle i landet i våre hender. I hendene til hjelp av propaganda og media: print, radio, fjernsyn og film. Ikke la sjansen til å utlendinger til å trenge inn i partiapparatet og statsadministrasjon. Rundt noen av spørsmålene den offentlige opinion, tar hensyn til våre nasjonale interesser.

25. Fra enhver bagatell kan være et problem, og ut av trøbbel – ingenting. Ingen av den sosiale prosessen kan ikke ri. Hvis han ikke bringer oss en tjeneste, få ham på bremsene, og å rette den mot våre fiender. Noe initiativ må få oss til å lede ham i riktig retning.

26. Være rundt lederne, strebe etter å være alltid den første! Å dyrke en veiledende art hver time, hvert minutt, selv på små ting i hverdagen. Men ikke glem den russiske moralske og kulturelle grunnlag. Ikke la utlendinger å ødelegge vår sekulære stiftelser og tradisjoner, kulturelle verdier.

27. I alle (ikke-russiske) team ta makten i egne hender og forvalte dem til vår fordel, hvis du ikke har en slik mulighet, prøv å skyve noen fra vår ledelse til posisjonen. Administrative og kreative delen av produksjonsprosessen, må vi oppfylle.

28. Kreativitet i form av utestenging kan hindre folk utenlandsk opprinnelse. Hvis du har en ledig stilling – tar bare russisk. Hvis du ikke kan gjøre det, avvikle stillingen. Hvis du ikke kan gjøre enten det ene eller det andre – ta slaverne. Etter litt behandling, de raskt assimilere, den eneste forskjellen mellom oss er språket. Det, følgelig vil gi oss mulighet til å etablere direkte “familien” kontakter med resten av de slaviske verden. Bruk denne veien.

29. Lagre monumentene i russiske antikviteter, gjenopprette dem. Ellers ta år, og de kollapser. Og mobberne og “elskere av de antikke” dem rastaschat stein for stein. Et folk uten historie, som barn uten foreldre, og fra den kan vi forme noe, putte den i noen andres verdensbilde, en merkelig måte å tenke på. For oss, ville det bety en reise fra ingensteds til ingensteds.

30. På denne måten ble hele nasjoner upersonlige, første de mistet sin historie og tradisjoner, og så de dannet en fremmed på bilde og likhet.

31. Holdes under kontroll hvert trinn av den innflytelsesrike og fremtidsrettet romvesener. Ikke la dem trekke seg tilbake og bli med. Unngå mellom dem er ingen korte og direkte forbindelser til kontaktene skal være med oss og gjennom oss. Dette er informasjon som påvirker. Der to ikke-russiske, må være minst en russisk.

32. Prøv ikke å bli påvirket av utlendinger, dvs. blir håndterbare. Strategien der utlendinger behandles avanserte russiske folk:
Tegning deg inn i selskapet, skaper en tett sirkel rundt deg utenlandske omgivelser, fratatt dine kontakter og bekjente i tillegg til dem. Tvunget til å gifte seg med en ikke-russisk (ikke slavisk) kvinner, og bare da åpne “grønt lys”. Forsiktig! Tross alt, vil barna ikke lenger russisk, “noen vil styre eller red, telenochek vil bli vår”

33. Neste, lønn – sine nasjonale inntekter. For barna vil du miste din “sivile rettigheter”, sanser og sinn, uansett, ikke vil være i stand til å følge ideene til russiske Unity. Samboerskap med en kvinne av en annen nasjonalitet – er én måte å involvere deg i deres sfære av innflytelse og deres interesser (nasjonale diaspora).

34. Ta en kone vakker og sunn russiske kvinner, la dem gi oss friske avkom. Føde barn 3 – 4 eller mer, ellers vil vi slutte å eksistere etter 100 år.

35. Ikke ta bestikkelser fra utlendinger, gaver, ikke drikk med dem.
Dette er en måte å gjøre deg kompatibel, og presse sine interesser gjennom deg. Du ønsker å kjøpe pyntegjenstander og potions til deg senere, ga alt dette dem til Russland.

36. Vær årvåken, fascisme, må drepe millioner av russiske liv ikke bli gjentatt. Slukk i fødselen ethvert forsøk på å motsette vårt samfunn, ødelegge den anti-russiske tendenser i begynnelsen, uansett form de måtte oppstå. Vi er mestere i vårt hus og vår jord.

37. Lag, skriv ut, distribuere, publisere arbeidet, forteller og viser vår kultur og våre tradisjoner i århundrer. Lurer på hvorfor 300 år etter at resolusjon av Peter jeg på overgangen til det europeiske kalenderen (1700), er alle dating vår historie knyttet til Europa, selv om hendelsene før 1700 bør subsidiere på Old Church kalenderen.

38. Vær mistenksom hvis noen fra andre din offentlig vanry, er anklaget for nasjonalisme, anti-semittisme, trekker ressurser å fjerne forfølgelse, og en bryter på gjerningsmennene av påtalemyndigheten («Se roten”). Bruk alle tilgjengelige metoder og teknikker. Mens vi er alene, kan vi ikke motstå angrep av uhemmet. La tusen ganger hjemme i sin egen lille ting – de er fortsatt å klandre.

39. Hvis du er stroppy med aliens, så du kan utføre mot følgende selskaper:

Vil spre rykter mot dere går på bekostning, oppretter du et tvilsomt rykte. Å avvise tilkoblinger og kontakter, fratatt muligheter til å arbeide effektivt, spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av arbeidet du gjør og stillingen, isolere, satt mot publikum mot deg, fornekte innflytelsesrike posisjoner i samfunnet, provosere konfliktene. Ydmyke, ignorere, fornærme den urett av straff og belønning, og når du protest – anklaget for ulydighet, krenke kommandokjeden, kranglete og quarrelsomeness. Appellere til publikum og forvaltningen, i verste fall, drar du politiet, domstolene.
Hvis det er eldre mennesker, så bli anklaget for brudd på prinsippene om respekt for eldre, dersom kolleger – i nasjonalisme.
Prøv å ta med oppførsel under en politisk plattform for å skrive oppsigelser og anonyme, skylden anti-sosial atferd og økonomisk sabotasje.
Provosere deg til å tale mot regjeringen, og beveget av det mest interessante / eliminert ved hjelp av regjeringen
Effektiviteten av disse teknikkene er testet av mange generasjoner. Così fan tutte, den såkalte “utbytterne”, drevet av behovet for å holde folk i underkastelse. Det viktigste – skylden. Tvinge deg til å lage unnskyldninger. Den som er rettferdiggjort – er halvparten skylda!
Unik, og likevel handle våpen mot slike terror er vår enhet og støtte for medlemmene “familien”

40. Landet skal være vår fremgangsmåte, basert på den tusenårige opplevelsen av våre forfedre.

41. Slagord om kristen nestekjærlighet, ydmykhet, og selvfornektelse er en god ting, men alt har et mål. Bo i hjertet hardt, være kompromissløs for våre fiender. Hvis du tilgi dem litt handling i dag, i morgen vil de føre deg mye. Ikke bli vant til fornærmelser selv og fraråde andre å jakte for å fikse det til oss.

42. Angrep av utlendinger til å holde fast og raskt, sette dem alltid med et fait accompli. La dem deretter lede en lang, resultatløst diskusjoner, mot våre metoder, de har ingen våpen. Vi må alltid være i 3,5,10 skritt foran dem å være i stand til å forutsi, simulere og slåss mot dem.

43. Aldri ta lån og låne penger fra utlendinger, er dette den enkleste måten å ta besittelse av oss.

Dove låne penger, ikke ta en “bror” av interesse. Når noen trenger et hus, leilighet, kjøpte hjelpe frende med alle mulige midler.

44. Vi reiser verden og lære, for å bringe den mest avanserte ideer i vårt hjem til Russland.

45. Living utenfor Russland, alltid søker å hjelpe “sine” bor i Russland, til å investere de tilgjengelige midlene i utdanning av barn, familier, barn, “familien”, og streber alltid etter å komme hjem.

Hans Gaarder
Skribent
12 år siden

TABU nr. 43 for norske redaktører og journalister: Codex Alimentarius. Ny lovregulering vil frata oss sunn mat!

Det obskure FN-organet Codex Alimentarius har i mange år utarbeidet ”standarder” for mat i det stille, som dersom det blir gjennomført bl.a. vil avskjære forbrukerne fra muligheten for å ha tilgang på vanlig sunn mat og naturlige kosttilskudd.

Se f.eks.Codex – en trussel mot vår helse
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=74&type=2
eller
Codex Alimentarius: Mat som våpen?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%e2%80%93-mat-som-vapen.

Hentet fra Norske mediers samlede TABU-oversikt http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/

BelzeBob
12 år siden

I USA kommer barnevernet på døra om du er opptatt av dine barns helse:

Father Harassed By CPS For Feeding Kids Organic Food

Paul Joseph Watson
Infowars.com
December 13, 2010

A father of two was harassed and investigated by Child Protective Services and police for feeding his daughters organic food, refusing to make them drink fluoride-poisoned tap water and not having them injected with mercury-laden vaccines, all of which constitutes “suspicious activity” in the new Sovietized America, a foretaste of what’s to come once Big Sis’ Wal-Mart spy campaign gets up and running.

Relating his story to the Sherrie Questioning All blog, the man states that a child abuse investigation was launched after one of his neighbors reported him to the authorities, prompting a CPS worker to visit his home accompanied by a police officer, during which she bombarded him with questions and conducted a warrantless search of his house, even down to the contents of his refrigerator.

The case worker turned up at the man’s door with a police cruiser in close attendance. The woman nervously began to question him and was obviously under the impression that he could pose a physical threat.

“She said that there were allegations that I wouldn’t give my children tap water,” writes the father, before noting how he explained to the woman that municipal tap water in most parts of the United States is poisoned with sodium fluoride, a form of toxic waste that contributes to innumerable health problems, including disorders affecting teeth, bones, the brain and the thyroid gland, as well as lowering IQ.

The woman’s line of questioning took an even more bizarre turn after she told him that one of the accusations against him which led to allegations of child abuse was that he fed his daughters organic food. That’s right – Americans actually think that if you don’t feed your children genetically-modified, gluten-stuffed, high fructose corn syrup-crammed, aspartame-laden garbage like KFC or McDonalds then you’re probably a child abuser. Eating natural, clean and healthy food not sprayed with sickening pesticides is now a suspicious activity.

“I was still quite frightened by this woman in my house, I mean really think about it,” writes the father. “This woman has the authority to take the only things worth living for away from me. My girls. So the allegations continued.”

The CPS worker then demanded to know why the man refused to have his daughters vaccinated, again implying that this was a form of child abuse. “I said yes that’s true, I refuse to allow my children to be poked with syringes filled with squalene, thimerasol, mercury,etc. I promptly produced my states exemption form. That was the end of that allegation,” he writes.

The interrogation concluded with the CPS worker asking the man’s daughters if he smacked them.

“They said ‘oh yeah my daddy will whoop my backside if I say a nasty word,’ he writes. “The woman asked me if this was true, I said yes, and it is completely legal to spank your child in this state, in fact there are school districts here in my state that allow it in public schools.”

The woman, who had not obtained a legal warrant to search the house, inspected the girls’ rooms and even the father’s fridge before leaving.

Despite the fact that the man’s behavior in not making his kids drink toxic waste and eat GMO garbage, while protecting them from mercury-filled vaccines, actually proves that he is an outstanding parent who cares deeply for his children, he was subject to a one month investigation before the case was closed.

The man was able to confirm that he was informed on by someone he knew after the case worker asked him about his “bug bag,” a 72 hour emergency preparedness kit. Apparently, even though Homeland Security itself encourages Americans to prepare for emergencies, actually doing so is a sign of “child abuse”.

Presumably, this is the kind of community spirit Big Sis is seeking to encourage as part of Homeland Security’s “See Something, Say Something” program, where Wal-Mart shoppers are encouraged to report suspicious activity to the authorities after watching a video message at the checkout featuring Janet Napolitano.

Since the DHS program makes no reference to what constitutes “suspicious activity,” expect to read many more stories about Americans being investigated and harassed for their personal lifestyle choices as a result of being turned in by ignorant Americans who think that being knowledgable about health issues is a form of child abuse.

http://www.infowars.com/father-harassed-by-cps-for-feeding-kids-organic-food/

ajax
ajax
12 år siden

Du skriver at: “I Norge er det i dag lettere å få rottegift på resept enn det er å få tak i gode vitaminer og mineraler i adekvate doser, med eller uten resept. Dette er forrykt.” Kan du spessifisere dette! Hvilke vitaminer? Bor ikke i Norge lenger, men her i Sverige har vi et svært godt utvalg av vitaminer og mineraler.
Tar selv multimineral, 25mikrogram D og Omega 3 hver dag nå om vinteren. C-vitaminer får jeg fra frukt (appelsin) Har glass av de andre vitaminene også i beredskap, men man skal jo ikke ta mer enn man trenger:) Var innom et norsk nettapotek og der var det riktignok andre merker, men jeg fant ikke noen viktige vitaminer som manglet???

Sithious
Sithious
12 år siden
Svar til  ajax

Det han mener er vel at det er vanskelig/umulig å få tak vitaminer/mineraler med høyere konsentrasjoner. Fks D-vitamin, da får man vel maks tak i engangs doser på 10ug/400iu, mens fra utlandet kan man få tak i 5000iu og oppover, 10ug tilsvarer vel sånn ca mindre enn 1minutt ute i sola, og er derfor helt bortkasta. Det skal godt gjøres å heve vitamin d serum konsentrasjonen i blodet det skapte grann med de konsentrasjonene som selges her til lands, det er med andre ord penger rett ut av vinduet. Omega 3 har du riktignok nytte av )

Det er også mange virkestoffer som klassifiseres som legemidler da de har påvist effekt, og dette må man ha resept for å få tak i. Bromelain fks, som finnes naturlig i Ananas er et legemiddel. Som følge av dette er også utvalget av tilgjengelige produkter svært begrenset.

Kosttilskudd her til lands er vel kanskje de dyreste av komersielle produkter hvis man sammenligner mengde virkestoff og pris. Bestilte kostilskudd fra utlandet her forleden, skulle jeg kjøpt dette hjemme med samme mengde virkestoff hadde det kostet over 10 ganger så mye.

Sithious
Sithious
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Jeg tror du riktignok skal være litt forsiktig med såpass høye doser som 50.000 IE fra wikipedia: In healthy adults, sustained intake of 1250 micrograms/day (50,000 IU) can produce overt toxicity after several months

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D#Overdose_by_ingestion

http://evitamind.com/vitamin-d-toxicity/

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypervitaminosis_D

ajax
ajax
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Korrekt 2000 ie i Sverige. Hva mener du er dagsbehovet av A,B,C og D?
A kan man i det minste få dødelig forgiftning av og der nøyer jeg meg med 800 mikrogram + god mat naturligvis. Mener du mineralformelen i multimineralblandingene også er for lav? Ellers enig med Sithious om D. Sist jeg sjekket det kom jeg fram til at 4-5000 IE er øvre anbefaling.

klumpen
12 år siden
Svar til  ajax

Det er komisk hvordan det på ene siden støttes opp om homeopati, og på den andre siden tas overdoser med vitaminer. Hvorfor alltid disse ekstreme ytterpunktene?! Det er forskjell på å r*nke og rive av seg k*ken .

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden

Fin artikkel, og det er godt at vi har noen som gidder å lese slike tekster. Norsk journalister gjør ikke slikt.

Det begynner nå virkelig å bli plagsomt hvordan makten legger seg opp i hvordan folk skal leve. Heldigvis er det slik at jo flere makten plager jo flere motstandere får den. Det er vel derfor systemet kommer til å sprekke/kollapse om kort tid?

BelzeBob
12 år siden

klumpen sier:

“Det er komisk hvordan det på ene siden støttes opp om homeopati, og på den andre siden tas overdoser med vitaminer. Hvorfor alltid disse ekstreme ytterpunktene?! Det er forskjell på å r*nke og rive av seg k*ken .”

Klump har jo et poeng. Eller? Hva sier du til dette, Lars-Roger? Hvordan er relasjonen mellom homøopatisk medisin og slike “hard-core” kosttilskudd? Kunne man laget en homeøpatisk medisin av f.eks vitamin C eller D?

Forklar oss hvordan dette henger sammen.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Lars

Hmm… ettersom du sikkert er mer kompetent på dette området/områdene, så hadde det vært fint å høre hva du sier.

Jeg har en grunnleggende forståelse av hvordan homeøpati fungerer, og jeg har en grunnleggende forståelse av hvordan vitaminer (osv.) fungerer, men jeg klarer ikke helt å besvare dette spørsmålet jeg akkurat stilte.

klumpen
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Med andre ord: du vet ikke. ;)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  klumpen

Lars

Jeg prøver meg på et svar:

* Vitaminer, mineraler, sporstoffer, enzymer osv. er mat. De er byggeklossene kroppen trenger for å utvikle seg og holde seg vedlike.

* Homøopatiske medisiner er ikke byggeblokker, men snarere “puff” som sørger for at byggeklossene ligger slik de skal.

Noe i den dur?

BelzeBob
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Litt feil på kursiven der, ja.

Ulven
Ulven
12 år siden

I filmen Gudfaren sier Don Vito Corleone til sin sønn Michael før han dør:
– Han som kommer i min begravelse og foreslår et møte som han skal sørge for sikkerheten til, han er forræderen som vil prøve å drepe deg under møtet.

Det kan se ut til at STATS-MAFIAEN benytter likedanne falsk flagg metoder:

– Mattilsynsmyndigheter som strammer inn på mattilgangen og begrunner dette med behovet for FORBEDRET MAT-TRYGGHET, vil rasere din ernæring.

– Myndighetsorganer som vil ha økt overvåking (datalagring osv.) og begrunner dette med ØKT SIKKERHET, vil undergrave din frihet og dermed din sikkerhet

– Myndighetsorganer (etterretning) som sier at de trenger licence to kill FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE TERROR er de verste terroristene

– Militære som bedriver grums i det skjulte og begrunner hemmeligholdet med hensynet til NASJONENS SIKKERHET er den største trussel og utgjør den farligste fienden, DEN INDRE FIENDEN (the enemy within)

Er det nødvendig å endre pensum i grunnskolen for at folk en gang for alle skal lære hvordan verden og STATS-TYRANNIET fungerer…?!

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Ulven

Ulven sier:

“Er det nødvendig å endre pensum i grunnskolen for at folk en gang for alle skal lære hvordan verden og STATS-TYRANNIET fungerer…?!”

Nå har NRK Super et program som heter “Supernytt.” Dette er et program som skal “forklare nyhetene for barn.” Skjønner du? Staten skal da ta kontroll med barnas hjerner direkte og mate de med propaganda om ting de enda ikke har den ringeste interesse for – og enda ikke har forutsetning for å kunne forstå.

Så allerede når et barn er 8-9 år kan det være hjernevasket nok til å forsvare alt fra FN til Codex til NATO til hva-du-vil. Dvs. hva-myndighetene-vil. Et Orwelliansk mareritt.

BelzeBob
12 år siden

coyote sier:

“Et par ting jeg er nysgjerrig på:

Hva er egentlig bakgrunnen for motstanden mot stråling av krydder (og vann)?

Og hva mener du med “natursalt”?”

———-

Jeg anbefaler deg å bruke google. Rapporter tilbake når du har brukt 15-30 minutter på dette. Husk å ikke kun lese hva Wikipedia skriver. Deretter kan vi snakkes.

coyote
coyote
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Nå har jeg lest litt på internettet, men skjønner fremdeles ikke motstanden mot stråling av krydder.
Det eneste fornuftige argumentet er at strålingen fører til en opphopning av såkalte frie radikaler (molekyler eller atomer med uparede elektroner, dvs med positiv eller engativ ladning). Det er disse som bidrar til å sterilisere krydderet ved å ødelegge cellestruktur og arvestoff hos eventuelle mikroorganismer.
Slike frie radikaler mistenkes for å stå bak enkelte krefttyper, og er sannsynligvis en av hovedmekanismene bak aldringsprossesen i alle levende vesener.
Dette er greit nok.

Argumentet mot er at mengden er såpass liten at det ikke har noe å si (med mindre man eter i seg usannsynlige mengder krydder). I tillegg brytes radikalene ned relativt raskt (naturlig nok siden de er så reaktive).
De brytes faktisk ned så raskt at det har vært problemer med å finne gode nok tester for å sjekke om krydder har vært bestrålt eller ikke. Etter et par uker er visstnok antallet frie radikaler nede på samme nivå som ubehandlet krydder.

Finner heller ikke noen gode argumenter mot UV stråling av drikkevann. Det eneste er argumentet om at det almene immunforsvaret blir svakere av å ikke utfordres jevnlig, men de som er av den oppfatning kan vel heller ta seg en spiseskje med blomsterjord ved jevne mellomrom for å kompensere.

“Natursalt” kontra annet salt –
Det som kommer opp først når jeg søker etter slikt, er de som på død og liv skal selge Himalaya-salt. Eller det er vel salt fra saltgruber (uavhengig av nærhet til Himalaya, var noen fra Utah også) det egentlig går i.
Argumentet er at saltet skal inneholde en mengde andre sporstoffer som skal være bra for kroppen (i motsetning til “butikksaltet”, som får pes fordi det er tilsatt stoffer?). Ser også skal være en forskjell mellom “chrystal salt” og “rock salt”? Meg bekjent er “rock salt” det samme som krystalliert salt slik det forekommer i saltgruber, men det får så være.

Uansett, om en er bekymret for at “industrisaltet” ikke er naturlig nok (selv om det også er hentet ut fra underjordiske forekomster, men løst med vann og renset), så kan man jo kjøpe havsalt til en rimelig penge. Inneholder minst like mange sportstoffer og er langt billigere.

coyote
coyote
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Du driver å gjentar at du ikke er interessert i bevis.
Da er det jo heller ingen vits i å forsøke å holde noen debatt igang.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  coyote

Naturlig vann er det godt av i Norge. En såre enkel metode for å lage drikkevann

“A container to catch water and large sheet of clear plastic. Optional items include a long plastic drinking tube with end cap, a small shovel and duct tape. The plastic covering allows solar rays to pass through, evaporating the water. The water vapor rises and collects on the underside of the plastic. The water can then be collected as drinkable water. A solar still can distill almost any tainted water, even sea water. It will not work on water containing high amounts of chemicals, radiator fluids, fuels or materials that give off toxins.”

Om vinteren bør man få til det til innendørs i et temperert rom.

coyote
coyote
12 år siden
Svar til  kjell108

“Om vinteren bør man få til det til innendørs i et temperert rom.”

Du ser ikke det absurde i å sette opp en plastduk i din egen stue for å destillere vann vha kondensering? I stedet for å sette en kjele på ovnen? :D

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

For å få opp fuktighet i stua trenger man ikke mer en plastbeholder på ved siden av elektrisk ovn. Om vinteren vil vannet renne nedover vinduene med mindre man har dobbelt glass. Problemet er like mye å kondensere fuktigheten, som å skape fuktigheten. Ikke misforstå dithet at jeg ikke tror det lar seg gjøre å bruke et destillasjonsapparat på 1 KW. Det fungerer det også.

coyote
coyote
12 år siden
Svar til  kjell108

Joda, skjønner jo du ikke er helt sprengt heller selv om du er vel åpen for alternative tolkninger av ting.

Fikk bare for meg et bilde av en særing som drev å huserte med plastduker på stua for å skaffe seg rent vann.

BelzeBob
12 år siden

Lars

Spennende info! Bare lurer på en ting: du sa at tollen beslaglegger “halvparten.” Hva mener du med det?

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Ah, I see.

Jepp – bestilte noe for mine foreldre fra USA for en tid tilbake. En liten flaske Lugol’s Iodine Solution (den beste formen for jod-tilskudd i flytende form). Koster nesten ingen ting. Men mine foreldre måtte fylle ut masse papirer og betale 250 KR – det dobbelte av hva flasken kostet – for å få hente den. Og en annen gang prøvde jeg å bestille en flaske urte-ekstrakt til meg selv fra USA, men da fant jeg ut at dette var umulig uten spesiell resept/erklæring fra lege…

Så dette er visst ikke så lett.

Homøopati/ernæring: jeg ser jeg hadde ikke helt feil i min antagelse;

Vitaminer osv = mat = byggeklosser

Homøopati = har med å gjenopprette struktur og orden å gjøre.

En ytterligere ting: jeg ser paralleller mellom homøopatien og det vi rett og slett kaller tankekraft, eller holdninger. Hva sier du om dette?

TH
TH
12 år siden

Bra, Lars-Roger, godt du setter fokus på Codex…

I går var jeg og besøkte bestemor og hun hadde en boks med Pringles der. Jeg tittet på innholdsfortegnelsen og kun under UK/IRL stod det: 0,3 % natrium(Codex Alimentarius) – har du noen formening hva det betyr? Første gang jeg ser codex nevnt i en innholdsfortegnelse. Også stod det ikke under noen av de andre språkene.

Etter en del prater med han ene lederen i Fritt Helsevalg så mener han at det er en usannhet i at organisk mat og innholdsfortegnelse skal fjernes – på lik linje som at Codex skulle bli innført 31.12 i fjor(det var kostilskuddsdirektivet det var snakk om). Hu dama fra USA som har stått i bresjen for info om Codex er visst så full av feil at hun bør unngås å lyttes til.

PS! BB: Om du ikke fikk et ordentlig svar på FN-spørsmålet ditt så er Codex et FN-organ(FNs organisasjon for ernæring og landbruk) og de er også under WHO(selvsagt)…

BelzeBob
12 år siden
Svar til  TH

FN = oppfunnet av djevelen.

Jeg ante det allerede i barneskolen når vi sang de idiotiske sangene om små brune barn og solidaritet. Det bet aldri på meg. I sjette-klassen fikk vi til oppgave å skrive dikt om krig. Alle skrev det samme sentimentale vrøvlet. Mitt dikt (som fikk stor spontan applaus):

“I 1945 kom bomben frem
det lyste og strålte i alle hjem
Hiroshima, Nagasaki
Honda og Kawasaki
Andropov, Reagan, Den Røde Plass
– spyl dem ned i dass.”

:)

TH
TH
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Hehe, du er et friskt pust her på Speilet BB… :)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  TH

Danke schöön!

BelzeBob
12 år siden

Busserulls

Kjekt at vi er såpass enige. Egentlig handler det ikke om oss>dem, men om god gammel sunn fornuft.

Gargamel
Gargamel
12 år siden

Hadde det ikke vært en ide å hente litt informasjon fra andre enn kun Mike Adams. Han og hans like har alt å tape på at de ikke kan selge etter min mening ubrukelige kosttilskudd til folk for dyre penge.

Det virker også for meg som denne store mostanden mot Codex er samlet i en gjeng med folk som ikke ser ut til å skjønne det helt og forstå helt hva det innebærer siden det er overraskende lite sammenheng i fordømmelsen av Codex.

Det eneste de ser ut til å være enig om er at det blir streng regler for vitamininnholdet i kosttilskudd, så de stakkars vitaminkvakksalverne ikke får solgt pillene sine.

Så er det de som påstår at Codex skal verne legmiddelindustrien. Ja akkurat, det er klart at de som påstådet ikke skjønner hvordan ting fungere. f.eks er legemiddelfirmaene de største produsentene av vitaminer i verden

Noen går så langt som å si at alt som heter vitaminer skal fjernes fra matvarer og kun selges som legemidler, noe som er en helt tåpelig påstand.

Gargamel
Gargamel
12 år siden

For øvrig mener jeg at Mike Adams har skrevet at heisene i hovedkvarteret til FDA drives av en gjeng med utsultede foreldreløse barn, som drar dem opp og ned etter et langt rep….

Monica Waade
Skribent
12 år siden

Glimrende Lars-R når du belyser tyranniet CodeX Alimentarius så godt som dette. Vi lever i en tid hvor bedragene og kampen mot oss øker kraftig, men hensiktene til verdensmafiaen blir nå så åpenlys at de selv får flere sovende til å plire med øynene enn vi med vår beste vilje greier å få til. Når søvngjengerne får øynene på gløtt finner de plutselig vår informasjon som beskriver en helt annen sannhet enn den de var dysset i søvn under, da slår de øynene opp for fullt og vi folket vil stå samlet om kravene våre til hva vi vil spise og ikke minst hva vi ikke vil bli servert av jævelskapen deres.

Verdensmafiaen skal bare krabbe ned i hullene sine med en gang, de hulene de lagde for å skape dommedag for oss når ingenting annet nyttet for å ta livet av oss alle sammen. De er forresten på god vei i nedslaktningen sin, se bare hvordan krefttilfellene og annen dritt øker jevnt og trutt.

Her er det bare å hente fram gamle kommentarer; http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/sviket-mot-grunnloven/comment-page-1/#comment-16741

Og her har vi et typisk eksempel på propaganda som dukker opp med jevne mellomrom for å dysse folket i søvn; http://www.dagbladet.no/2010/12/16/tema/helse/naturmidler/kosttilskudd/14732191/

Man kan spørre seg, hvorfor har ikke folket blitt invalidisert og dødd av disse farlige kosttilskuddene på lik linje med medisin- og vaksineofrene i dette landet. Kan du komme på banen nå Steinar Madsen og svare oss i Nyhetsspeilet på dette? Bruk gjerne dine disipler til denne oppgaven også hvis du ikke sjøl tør å la masken din falle… den masken din med to horn i pannen.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Monica Waade

“Man kan spørre seg, hvorfor har ikke folket blitt invalidisert og dødd av disse farlige kosttilskuddene på lik linje med medisin- og vaksineofrene i dette landet.”

Der det ikke er virkning er det heller ingen bivirkning. Forståelig?

Og grunnen til at kosttilskudd i mange tilfeller anses som farlig, er at folk bruker alle mulige alternative løsninger istedet for medisin/behandling som faktisk kan kurere/behandle. Folk som bestemmer seg for å ta sølvvann, klorofyll eller homeopatiske midler når de har fått en kreftdiagnose som kunne ha blitt kurert med cellegift, stråling eller kirurgi, gjør meg trist.

Jeg legger ingen skyld på de menneskene som i sin desperasjon prøver slik behandling, men på de menneskene får folk til å velge slike alternativer når det på samme tid finnes beviselige effektive og ofte kurative behandlingsalternativer. I gamle dager kalt vi dem kvakksalvere, men det er tydeligvis ikke tillatt lenger…

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Science cat

Passe på så du ikke drukner i krokodilletårene dine da Cat

Fakta er at folk bruker helsekost når alle andre utveier er prøvd ut

For å ta meg selv som eksempel så hadde jeg såkalt frozen shoulder og sterkt alergisk mot det meste
Jeg hadde så vondt at jeg nesten gråt om nettene, satt jeg i ro mer en 5 min så kom det ekstreme smerter i skuldren
Jeg hadde prøvd alt som var av behandlingsmetoder men ikke en dritt fungerte
Etter 2 uker på sølvvann så var alergien forsvunnet som dugg for solen, etter 2 mnd så var skuldren helt fin også
Placebo ?
Neida jeg hadde ingen tro på det annet en at det skadet ikke og prøve siden alt annet var utprøvd
Hvorfor kom ikke placebo efekten inn i medisinene jeg prøvde ut først som jeg hadde tro på ?
Forsatt ikke overbevist ?
Min sønn på 5 hadde klippekort til legevakten var ekstremt allerigsk der ingen medisiner virket, i en flere år så han ut som den narkomane elefanten Jimmy med store røde opphovnede øyner, etter litt over 1 uke på sølvvann så var allerigen totalt forsvunnet og gull gullgutten kunne få seg et liv igjen :)

Ikke minst fikk jeg masse energi igjen der det ble en fryd og leve i motsetning til før da jeg følte meg som overkjørt av en buldozer hver dag

Nå bruker de andre på jobben også sølvvann der ingen er blitt syke etterpå

Klart det er en tragedie for Pharmagjengen du jobber for som taper enorme beløp men nå er det nå en gang slik at en kan ikke gjøre alle til lags her i verden :)

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  smurfen

Nei. Folk dør også fordi de avviser fungerende behandling og prøver masse alternativt som skal kurere “hele mennesket” og alt det der. Så der tar du feil. Ta forøvrig en titt her: http://whatstheharm.net/

Frozen shoulder tar måneder og år før den blir bra, er ingen gode behandlinger utenom å vente. Så den skulderen hadde nok blitt bra uansett. Allergi sier du? Blir også bedre med tiden hos de aller fleste, særlig hos barn.

Forøvrig passende at du kaller deg smurfen. Brukt sølvvann lenge? ;)

http://www.wired.com/gadgetlab/2007/12/become-a-smurf/

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  smurfen

Og jeg har da aldri sagt at jeg har noe som helst å gjøre med legemiddelindustrien å gjøre, på noen som helst måte. Så det så :)

BelzeBob
12 år siden

Gargamel sier:

“Det eneste de ser ut til å være enig om er at det blir streng regler for vitamininnholdet i kosttilskudd, så de stakkars vitaminkvakksalverne ikke får solgt pillene sine.”

Noen spørsmål:

1. Hva er en vitaminkvakksalver?
2. Du kan kjøpe en pakke Ibux eller Paracet på nærbutikken reseptfritt. Eller en eske Nutrasweet. Aspartam, altså. Eller en kilo med sukker. Vet du hvordan det går om man spiser et kilo sukker, forresten? Hva med et kilo salt? Hvorfor kan man ikke da få kjøpe la oss si 100 gram med vitamin c?

“Så er det de som påstår at Codex skal verne legmiddelindustrien. Ja akkurat, det er klart at de som påstådet ikke skjønner hvordan ting fungere. f.eks er legemiddelfirmaene de største produsentene av vitaminer i verden”

Dette er bare delvis sant. Den store legemiddelindustrien selger vitaminer og mineraler osv. i ørsmå doser, av lav kvalitet og nesten alltid blandet med alle mulige tilsetningsstoffer. De langt mer effektive preparatene selges av mindre firmaer. Og det er selvfølgelig disse mindre firmaene som skal skvises ut av markedet.

En annen veldig viktig ting er at man har ambisjoner om å rett og slett forby sunne og naturlige kosttilskudd. Eksempel: kampanjen mot planten stevia. En plante som har blitt brukt i tusen år helt uten bivirkninger. Den smaker søtt og har t.o.m. litt næring i seg. Så hvorfor bruker man aspartam og sukralose istedenfor?

Lugol’s Iodine Solution – en jodblanding av ikke-radioaktiv iodine (jod), iodite, potassium og vann ble brukt med stor suksess tidlig på 1900-tallet for å kurere alle mulige plager. Men nå er dette noe man må bestille på postordre. Vanlige leger har aldri engang hørt om det. Hvorfor er det slik? Kanskje fordi jod er så billig og er et grunnstoff som ikke kan patenteres? Altså: ingen penger å tjene.

Elektro-medisin var en blomstrende vitenskap for 100 år siden. Man fikk veldig gode resultater og unngikk slemme bivirkninger. Hvorfor gikk denne vitenskapen i glemmeboken? Kan det ha noe å gjøre med at ..noen.. hadede planer om å selge dyre piller og primitive strålemaskiner (kreftbehandlingen vi har i dag)?

Hvorfor får leger som helbreder massevis av mennesker med naturlige urter store problemer fra FBI og FDA?
http://video.google.com/videoplay?docid=-8941155718075231035#

Hvorfor dyrker vi bomull istedenfor hamp?

Hvorfor er det ulovlig å selge/kjøpe helt ufarlig kumelk? (Upasteurisert).

Hvorfor sørger ikke myndighetene for at det drives en form for gårdsbruk som ikke radikalt minsker næringsinnholdet i maten vår? Et eple i 1950 hadde f.eks. langt mye mer næring i seg enn et vanlig eple i 2010. Er ikke dette en alvorlig sak?

Tenk over disse tingene, Gargamel.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Om aspartam: http://www.rense.com/general92/aas.htm

Selvfølgelig ikke fra mase-media, Wikipedia eller Wikileaks. De har jo “viktigere” ting å skrive om.

Gargamel
Gargamel
12 år siden
Svar til  BelzeBob

1. Vitaminkvakksalvere er selgere som pusher vitamintilskuddpå mennesker og sier det er eneste veien til god helse, selv om det for det flest ikke har bruk for det. Det finnes lite sikkert som kan fortelle at megadoser med vitaminer har noen verdi for helsen.

2. Ibux og Paracet er faktisk reseptbelagt legemidler, men lavere styrke og mindre pakninger er untatt fra reseptplikten. Brukes disse etter doseringen og begrenset er dette trygge legemidler.
Spiser du 1 kilo rent sukkert blir du antagelig kvalm og får vondt i magen. 1 kilo salt vil du slite med å få i deg.
Skjønner ikke sammenligningen her for øvrig. Det er jo ikke meningen at alt sukkeret i en pakke skal brukes opp med en gang, like mye om alle tablettene i en boks med vitaminer skal knaskes samtidig.
100g vitamin C får du forresten kjøpt på apoteket, hvis du godtar å få det i pulverform riktignok.

Skal man begynne å begrense tilgangen til alt som kan være farlig i en eller annen usannsynelig høy dose, eller overforbrukt over langt tid, kan man jo ikke selge noen ting.

Hva om sukker og salt ble solgt i pakker a 1 g med 1000 pakker i boksen? Bedre?

“Den store legemiddelindustrien selger vitaminer og mineraler osv. i ørsmå doser, av lav kvalitet og nesten alltid blandet med alle mulige tilsetningsstoffer. De langt mer effektive preparatene selges av mindre firmaer. Og det er selvfølgelig disse mindre firmaene som skal skvises ut av markedet.”

Har du noe bevis for at det er slik eller er dette noe du tror? At større firmaer skviser ut mindre er for øvrig helt normalt uavhengig av bransje.

“Lugol’s Iodine Solution – en jodblanding av ikke-radioaktiv iodine (jod), iodite, potassium og vann ble brukt med stor suksess tidlig på 1900-tallet for å kurere alle mulige plager. Men nå er dette noe man må bestille på postordre. Vanlige leger har aldri engang hørt om det. Hvorfor er det slik? Kanskje fordi jod er så billig og er et grunnstoff som ikke kan patenteres? Altså: ingen penger å tjene.”

Hvordan kan du være sikkert på at det virker? For øvrig tjener en del legemidlerfirmaer en del penger på sterilt vann og saltvann. Kan man patentere vann og vanlig bordsalt?. Niks, men man kan fortsatt tjene penger på det.
For øvrig kan forresten fremstillingsmåte og formulering patenteres ikke bare innholddstoffene. Det finnes f.eks “spesielle” C-vitamin-tilskudd som lover bedre opptak av C-vitamin og annet, som for det meste er bare tull. Men det er fortsatt patentert, det gir det liksom mer kredibilitet….

“Så hvorfor bruker man aspartam og sukralose istedenfor?”

Er bare for noen å søke om godkjenning for bruk av Stevia, hvilket ingen produsenter i Norge enda har gjort. Du får ringe og mase.

“En annen veldig viktig ting er at man har ambisjoner om å rett og slett forby sunne og naturlige kosttilskudd.”

Jeg tror nå disse bekymringene er overdrevne fra “vitaminpusher”-hold.

“Hvorfor sørger ikke myndighetene for at det drives en form for gårdsbruk som ikke radikalt minsker næringsinnholdet i maten vår? Et eple i 1950 hadde f.eks. langt mye mer næring i seg enn et vanlig eple i 2010. Er ikke dette en alvorlig sak?”

Dokumentasjon takk. Dessuten vil næringsinnholdet variere fra sted og sted, og det vil nok antagelig være naturlige variasjoner fra sesong til sesong.

“Elektro-medisin var en blomstrende vitenskap for 100 år siden. Man fikk veldig gode resultater og unngikk slemme bivirkninger. Hvorfor gikk denne vitenskapen i glemmeboken?”

Fordi dagens viten om biologiske systemer og kroppens funksjon viser at dette bare er tøv. Men jeg tror du kan nok om dette til å forstå problemet her.
For øvrig kan de sjekke ut såkalt TENS, som har fått litt aksept i behandling av smerter.

Busserulls
Busserulls
12 år siden
Svar til  Gargamel

Godt å se at det er likesinnede her, selv om du nok er enda mer kritisk enn meg.

Forøvrig mener jeg at de som selger vitaminer tross alt bidrar til det bedre, selv om nok de som alle andre blir farget av den bransjen de er i.

Ang. mindre næringsverdi i frukt. Trodde nærmest dette var allment kjent, her er en kilde
http://www.dagbladet.no/dinside/2006/03/02/459534.html

Ang. Stevia så er det nesten en OPPFORDRING fra matilsynet å få denne godkjent. De kan selvsagt ikke både søke om, og samtidig godkjenne sin egen søknad. Det må andre gjøre. Det ville vært vanvittig galt om samme instans godkjente og søkte om godkjenning. Stevia vil med relativ enkelthet bli godkjent. Men det er ikke lønnsomt.
For der er vi helt uenige. Ja, det det finnes de som tjener litt penger på sterilt vann. Men det er ikke her gullgryten ligger. Det er i pantenter.
Ta f.eks Malaria. For å forebygge den typen Malaria som finnes i f.eks Indonesia finnes kun det patenterte produktet Malarone. ÈN tablett koster ca. 120 kroner. Snakket med en apoteker på Vitus appotek, og han sa at han regnet med at den kostet rundt 2-3 kroner å produsere. Man må ta 1 tablett hver dag for å forsikre seg om å ikke få Malaria. Tror du GlaxoSmithKline vil bruke litt mer penger for å få godkjent sitt patenterte produkt enn f.eks Stevia som det øyeblikkelig etterpå vil finnes utallige aktører på?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  BelzeBob

“Hvorfor får leger som helbreder massevis av mennesker med naturlige urter store problemer fra FBI og FDA?”

http://whatstheharm.net/ (sjekk ut Naturopathy)

“Hvorfor er det ulovlig å selge/kjøpe helt ufarlig kumelk? (Upasteurisert).”

Fordi upasteurisert melk kan inneholde salmonelle, listeria og gule stafylokokker. Salmonella er dumt for alle og enhver, listeria er særlig farlig for gravide kvinner (ref. Rikshospitalet i 2007).

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=186407

“Hva er en vitaminkvakksalver?”

En som hevder at verden blir vakker og pen av å spise 100x så mye vitaminer som man trenger i og som blir sur når noen peker på at dette ikke har noen som helst form for rot i virkeligheten (les: biologi og fysiologi).

“Du kan kjøpe en pakke Ibux eller Paracet på nærbutikken reseptfritt. Eller en eske Nutrasweet. Aspartam, altså. Eller en kilo med sukker. Vet du hvordan det går om man spiser et kilo sukker, forresten? Hva med et kilo salt? Hvorfor kan man ikke da få kjøpe la oss si 100 gram med vitamin c?”

Spis gjerne en pakke reseptfrie Paracet, så sees vi på sykehuset. En kilo sukker går greit. Spis en kilo salt og det er noe av det siste du gjør i denne verden. Kast gjerne bort pengene dine på kilo med vitamin C, men nyrene dine skiller uansett ut det du ikke trenger.

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Science cat

Science cat

Du er en hjernevasket idiot. Du burde bli politiker.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Nice. Slående argumentasjon.

http://no.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument

Justitia
Justitia
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Det verste er at Belzebob er inne på noko her..

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Science cat

Science cat, blir man frisk av medisiner? Etler er meningen mer at man skal bli livslang kunde for Big Pharma, dvs.symtombehandling, sykdommen forsvinner ikke. Jeg regner med at du ikke har peiling på denslags, eller at du har aldri vært opptatt av slike problemstillinger? Nicket ditt indikerer det.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

“Science cat, blir man frisk av medisiner?”

Ja. Medisiner kan gjøre at du blir kvitt sykdommer (infeksjoner, kreft, sopp).

“Etler er meningen mer at man skal bli livslang kunde for Big Pharma, dvs.symtombehandling, sykdommen forsvinner ikke.”

Medisiner kan også gjøre at millioner av mennesker med kroniske sykdommer kan få økt sin livskvalitet betraktelig (behandling av astma, KOLS, hjertesvikt, allergi, ulike hudsykdommer, leddgikt – listen er lang).

“Jeg regner med at du ikke har peiling på denslags, eller at du har aldri vært opptatt av slike problemstillinger?”

Jeg har mer peiling enn de fleste og er opptatt av slike problemstillinger nærmest daglig. Hva med deg?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Statistikken her bekrefter at Big Pharma skor seg. Big Pharma-legene skriver ut mere og mere medisin. Effekten av mere medisin er at folk får mere utgifter, men folk blir ikke friskere av det. Les. folk får det verre fordi de må jobbe mere for å klare utgiftene.
http://www.ritholtz.com/blog/2010/12/u-s-health-care-costs-since-1980/

Hvorfor blir ikke folk friskere? Big Pharma tjener penger på er fortelle folk at de er syke, eller “uhelbredelig” syke, og at de må spise piller, patenterte piller selvfølgelig.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

“Statistikken her bekrefter at Big Pharma skor seg. Big Pharma-legene skriver ut mere og mere medisin. Effekten av mere medisin er at folk får mere utgifter, men folk blir ikke friskere av det. Les. folk får det verre fordi de må jobbe mere for å klare utgiftene.
http://www.ritholtz.com/blog/2010/12/u-s-health-care-costs-since-1980/

La oss holde USA utenfor i denne sammenheng, ettersom det amerikanske systemet ikke lar seg sammenlikne med Europa på mange områder.

Norge har store helseutgifter per innbygger fordi Norge har et stort BNP i forhold til andre land. Ser du på prosentene ligger vi ganske gjennomsnittlig. Størsteparten av helseutgiftene i Norge går til Folketrygden, omtrent 8% av utgiftene går til legemidler.

“Hvorfor blir ikke folk friskere? Big Pharma tjener penger på er fortelle folk at de er syke, eller “uhelbredelig” syke, og at de må spise piller, patenterte piller selvfølgelig.”

Det norske folk har aldri vært friskere. Dødeligheten av livsstilssykdommer som hjertekarsykdommer har falt siden 50-tallet og fortsetter å falle. En av de store grunnene til at folk er “sykere” (av kreft, diabetes, hjertekar) i dag, er at folk ikke dør av kolera, kopper og lungebetennelse, men faktisk blir så gamle som de gjør. Infeksjonssykdommene har vi forresten blitt kvitt på grunn av bedret hygiene, økt velstand, samt vaksiner.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Science cat skrev.
Det norske folk har aldri vært friskere.

Kommunene skal stoppe eksplosjonen av livsstilsykdommer
Bjarne Håkon Hanssen legger fram ny helsereform. Venter eksplosjon av diabetes og kols.
http://www.dagbladet.no/2009/04/19/nyheter/ap/innenriks/regjeringen/politikk/5812940/

Vi blir sykere og sykere
Regjeringens plan er en fiasko.
http://www.na24.no/article2713587.ece

Nordmenn blir stadig sykere. Sykefraværet gikk opp til 7,7 prosent i tredje kvartal i fjor, en økning fra 7,4 prosent i samme periode i 2001.
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.550996

Vi blir sykere
Sykefraværet øker videre. Særlig blir kvinner sykere. Sykefraværet øker i alle fylkene utenom ett.
http://e24.no/makro-og-politikk/article1578044.ece

Science skrev.
Jeg har mer peiling enn de fleste og er opptatt av slike problemstillinger nærmest daglig. Hva med deg?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

En økning av sykefraværet på 0,3 prosentpoeng er de vi kaller naturlig variasjon, det er umulig å si om dette faktisk er en reell økning.

Det er også en forskjell på hvor syk befolkningen er (altså hvor mange som har en sykdom til en gitt tid) og hvor mange som er sykemeldte (altså ikke er i arbeid på grunn av en eller annen funksjonssvikt). Finanskrise og nedgangstider går hånd i hånd med sykefraværet, mange blir sykemeldte når økonomien og arbeidsmarkedet tilspisser seg uten at de nødvendigvis er “syke” i klassisk forstand.

Korttidsfraværet er forøvrig ikke det som koster penger her til lands, men langtidsfraværet over 6 måneder.

Og som tidligere nevnt, livsstilssykdommer er på framgang på grunn av endret livsstil (mer stillesitting og fravær av fysisk aktivitet), men også fordi vi blir så gamle at vi rekker å få disse sykdommene før vi dør.

Til siste kan der være verdt å nevne at media sjelden ser det store bildet, men fokuserer på øyeblikksnyheter. Dette er særlig gjeldende i saker angående sykefraværet i Norge.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Ja du burde jo vite dette Science cat, iogmed du får innside informasjom om dette daglig, jeg regner med du ikke bruker main stream media til dine observasjoner!?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Science cat

Science
“Jeg har mer peiling enn de fleste og er opptatt av slike problemstillinger nærmest daglig. Hva med deg?”

Har du sett noen statistikk på at folk blir friskere av å spise medisiner?

Science
“Størsteparten av helseutgiftene i Norge går til Folketrygden, omtrent 8% av utgiftene går til legemidler.”

Her blir jeg usikker, som om noen forteller meg at USA bruker bare 10 mrd, på våpen, men 1000 mrd på forsvar. Penger til Folketrygden havner ikke hos Big Pharma?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

“Har du sett noen statistikk på at folk blir friskere av å spise medisiner?”

Wait, what? Tuller du? Mener du å si at folk med lungebetennelse som får antibiotika ikke blir friske eller at småbarn med akutt leukemi som får cellegift ikke blir friske?

Totalomsetningen av humane legemidler var ca. 18 milliarder kroner inkl. MVA i 2009, og dette utgjør ca. 7 % av helsetjenestens totale kostnader (sitat Norsk legemiddelhåndbok).

Med Big Pharma mener du da alle som produserer legemidler. Og disse vil du til livs uten forbehold? Håper du aldri blir alvorlig syk…

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
USA ligger i forkant her, store utgifter til medisiner, idag enda mere til medisiner. Men blir de egentlig friskere av det?

Statistikken viser oss at omsetningen av medisiner (apotekvarer) er stigende.
Men blir vi friskere av all medisinen? Har du sett noen statistikk som viser det?

En norsk familie på 3 vil bruke 12.000 kr. per år på medisiner (mot 300 kr? i Afrika)?

Hvis folk bruker mere og mere penger på bil men tilbakelagte km blir mindre og mindre … da går det ikke fremover.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science, at man har 1000 kr til mat per mnd har stor nytteverdi. At man får 1000 kr mere til mat når man allerede bruker 5000 på mat er mindre. Nytteverdien av 1000 kr mere til mat når man allerede bruker 10000 på mat er snarere null.
Men REMA er ikke forskjell på første 1000 kr og andre 1000 kr.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Hva er poenget ditt? Forventet levealder i Norge i 2009 var 78,6 år for menn og 83,1 år for kvinner. Folk som blir såpass gamle har ofte kroniske sykdommer som diabetes, hjertekarsykdom og kreft. Mener du at vi ikke skal behandle disse sykdommene? Og hva legger du i friskere? Befolkningen blir stadig friskere, spedbarnsdødelighet går ned, forventet levetid går opp. Hvor er problemet her?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Mole sier:
22. 12. 2010 klokken 16:59
Science cat skrev.
Det norske folk har aldri vært friskere.

Kommunene skal stoppe eksplosjonen av livsstilsykdommer
Bjarne Håkon Hanssen legger fram ny helsereform. Venter eksplosjon av diabetes og kols.
http://www.dagbladet.no/2009/04/19/nyheter/ap/innenriks/regjeringen/politikk/5812940/

Vi blir sykere og sykere
Regjeringens plan er en fiasko.
http://www.na24.no/article2713587.ece

Nordmenn blir stadig sykere. Sykefraværet gikk opp til 7,7 prosent i tredje kvartal i fjor, en økning fra 7,4 prosent i samme periode i 2001.
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.550996

Vi blir sykere
Sykefraværet øker videre. Særlig blir kvinner sykere. Sykefraværet øker i alle fylkene utenom ett.
http://e24.no/makro-og-politikk/article1578044.ece

Science skrev.
Jeg har mer peiling enn de fleste og er opptatt av slike problemstillinger nærmest daglig. Hva med deg?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

http://www.ritholtz.com/blog/2010/12/u-s-health-care-costs-since-1980/

2009 Helsekostnader i USA kr. 42.000 / person
2000 Helsekostnader i USA kr. 30.000 / person
——————————————————————-
Økning +40%

Hor mye friskere ble amerikanerne på disse årene? Ingenting som jeg vet om.

Er det å bruke piller sunt? Ser ut som omvendt
Er langvarig pillebruk sunt? Are your kidding??

Ble amerikanerne rikere? Nei
Førte mere helseutgifter til høye livsskvalitet, når amerikarne fikk mindre penger til mat, hus og ferie. Ikke som jeg kan se, snarere omvendt

Norge ligger 10 år bak. USA i helsekostnader.
Nå er vi på 1998-nivået

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

“Kommunene skal stoppe eksplosjonen av livsstilsykdommer”

Hvorfor øker diabetes etter 30 år med diabetesforskning og “diabetesbehandling”. Fordi man behandler symptomene. Årsakene reproduserer flere og flere tilfeller hver år.

Legene er eliten i Norge, de som bestemme innenfor helsepolitikk. Disse forkene blir fortalt om det siste i diabetesbehanding over gratis lunch fra Big Pharma, dvs. hvordan pushe siste produktlinje med medisiner på folk, som er en “forbedring” i forhold til foregående produktlinje, derfor litt høyere pris. Diabetes er god butikk det også, for alle parter (holder pasientene utenfor her)

« Forrige artikkel

Svenske myndigheter skjuler at skipet “Estonia” ble senket

Neste artikkel »

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET