USA har vedtatt FNs mat-tyranni CodeX Alimentarius

10.6K visninger
13 minutter lesetid
212

Tirsdag 30 november 2010 var en mørk dag i helsefrihetens historie. Da stemte  senatet i USA over lovforslaget ved navn “Bill 510, Food Safety Modernization Act” (“S.510”), bedre kjent som FNs mangeårige forsøk på mat-tyranni diktat ved navn Codex Alimentarius. Forslaget ble tragisk nok vedtatt med 73 mot 25 stemmer.

Helsefrihetsforkjemperen Mike Adams har uttrykt det så sterkt som at

S 510 is to the U.S. food supply what the Patriot Act is to the Bill of Rights.” 

Dette er Codex Alimentarius på amerikansk. Det er en forsmak på hva vi kan vente oss her i Norge også, dersom vi ikke nå tar skjeen i en annen hånd og sier klart og tydelig ifra at vi vil det annerledes.

Hele lovteksten som det amerikanske senatet nå har vedtatt er et despotisk stykke falsum basert på en rekke løgner og forvrengte sannheter. Avstemningen kan ikke karakteriseres som demokratisk, ikke en gang slik vi har blitt forledet til å forstå det ordet. Det var en rigget votering der store penger hadde funnet veien til mange politikeres valgkampfond på forhånd.

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you –
Ye are many — they are few.

Percy Bysshe Shelly

Millioner av dollar fra matindustrien hadde kjøpt politikernes aksept

Data fra www.maplight.org, en uavhengig forskningsorganisasjon, viser at store industrigrupperinger og store matprodusenter brukte millioner av dollar for å sikre støtte til loven. Politikere som til sist endte opp med å støtte loven mottok nærmere $10.000.000 i ”political contributions” – det kan vel også kalles bestikkelser – fra interessegrupper som ønsket loven vedtatt. Ikke alle som mottok støtte fra denne grupperingen stemte for loven, men det er åpenbart sterke økonomiske krefter som bruker penger for å få det som de vil. Dette hadde de neppe gjort om de ikke hadde erfaring for at det er slik spillet fungerer.

Politiske ”bidrag” fra interessegrupper som var imot loven utgjorde mindre enn  $2.500.000. Det er åpenbart at de også kjenner de demokratiske spillereglene i USA. Det er ikke et godt tegn at man må kjempe for rettferdighet og frihet ved å bestikke politikerne om kapp med Kraft Foods og andre internasjonale forbrytersyndikater. Frie interessegrupper klarer sjelden eller aldri å nå opp mot den overnasjonale kapitalen, og de har heller ikke mange andre tråder å trekke i – i motsetning til de som til daglig vanker i maktens skyggefulle korridorer.

Avstemningen over Codex ble lagt til lame duck sesongen

S.510 ble lagt ut til votering i det som i politiske kretser i Washington kalles ”the Senate’s ’lame duck’ season”. Dette er tiden etter høstens valg, men før de nye representantene har inntatt setene sine. Senator Michael Bennet (D-CO) ble nylig tatt opp på bånd mens han innrømmet at ”lame duck” perioden er rigget, og at kongressen ikke har noen forhåndsinformasjon om hva som skal debatteres eller voteres over før det blir fremlagt. Høres dette demokratisk ut?

Mange av kongressrepresentantene som sitter i setene under ”lame duck” sesjonen har alt blitt stemt ut – men de har ennå ikke blitt avløst av de som har blitt valgt inn. Det skjer ofte interessante ting i ”lame duck” sesjonen fordi de avtroppende representantene kan avgi stemme uten frykt for hva velgerne måtte mene. Dertil ser det ut til at hele ”lame duck” sesjonen er rigget fra kulissene. Bennet var ikke oppmerksom på at han ble tatt opp på bånd mens han uttalte følgende: ”There’s nothing about – because it’s all been rigged. I mean, the whole conversation is rigged. The fact that we don’t get to a discussion before the break about what we’re going to do in the lame duck – is just rigged. This stuff’s rigged.” Du kan selv høre det her:

I det øyeblikket Bennet ble oppmerksom på at det var en påslått mikrofon tilstede tidde han brått.  Den siterte betraktningen falt i forbindelse med behandlingen av S.510. Bennet forsøkte senere å tone ned hjertesukket sitt, men de ovenstående ordene er foruroligende tydelige. Senatets ”lame duck” periode gir rom for utstrakt manipulasjon fra krefter som har muligheter til å rigge prosedyrer og sponse valgkasser. Uttalelsen fra Senator Bennet tyder på at muligheten er rutinemessig i bruk.

Innholdet i Codex-loven: Bill 510

Denne lovteksten selges som et matsikkerhetsdirektiv. Merk ordet, slik innpakning kan nok komme til å banke på døra her også. Det hevdes fra FDA (Food and Drug Administration) at loven er et ”gjennombrudd” for matsikkerhet og at det utvider FDA’s fullmakter og økonomi i svært stor grad, slik at FDA kan ”clean up the food supply and protect all Americans from food-borne pathogens”. Hmmm….

Mike Adams sier om dette lovverket:
“If passed, it will criminalize entire ranks of organic gardeners and small farmers while giving rise to a new wave of tyrants — the food safety Gestapo who will rule over the production of food and the saving of seeds in the same way the TSA now rules over your security at the airport.” Se

Dyrkere av organiske grønnsaker risikerer å bli raidet av politiet i USA

Noen bestemmelser i den nye lovteksten

SEC. 208. ADMINISTRATIVE DETENTION OF FOOD

23 (a) IN GENERAL. – Section 304(h)(1)(A) (21 U.S.C.24(h)(1)(A)) is amended by (1) striking ”credible evidence or information indicating” and inserting ”reason to believe”;

I SEC (section – dvs. lovavsnitt) 208 fritas FDA for bevisbyrden for å legitimere sin inngripen, og gis rett til å utøve sitt mandat på grunnlag av synsing. ”Reason to believe” oversettes med ”grunn til å anta”. At mennesker er i stand til å anta svært mye, har historien kontinuerlig vist oss. Den har også vist at mennesker kan ha ymse grunner for sine antagelser, og i dette tilfellet er matpolitiet gitt rett til å utøve juridisk makt på bakgrunn av egen synsing – i en rigget avstemning der sterke økonomiske krefter har deltatt i ”spillet”. Jeg finner dette foruroligende, og trenger neppe ringe en spåtelefon for å finne ut hvilken “tro” FDA forfekter.

Vi kan igjen gå til historien. FDA (Food and Drug Administration – en slags kombinasjon av Mattilsynet og Legemiddelverket) har foretatt væpnede raid av foretak som forhandler naturlige produkter.

FDA-rigget politi razzia i helsekostbutikken Rawesome Foods i Venice, California, som fant sted 30. junni 2010. Fokuset for aksjonen var varene i butikken: Sunn, frisk og god rå mat - rett fra naturen. What's the problem?

FDA har brent bøker om søtningsmidlet Stevia. FDA har praktisk talt aldri handlet  for å beskytte USA’s befolkning, men handlingene deres har konsekvent resultert i maksimert profitt for de store korporasjonene, som mao. benytter statlige organer som sine redskaper for å fremme egne produkt- og profittinteresser. FDA har gang på gang på gang demonstrert at de er Det Farmasøytiske Kartellets forlengede arm i det amerikanske statsapparatet. Når ord ikke er til å stole på må vi se på konkrete handlinger.

SEC. 102 registration of food facilities. 18 (a) updating food category regulations; biennial registration renewal. Section 415(a) (2120 U.S.C. 350s(a))

SEC. 102 pålegger matprodusenter å registreres, og “The registration shall contain an assurance that the Secretary will be permitted to inspect such a facility at the times and manner permitted by this Act.”
Registreringsplikten høres tilsynelatende tilforlatelig ut. Mattilsynet har noe som ligner på dette i Norge. I matbevisste kretser er Norge gjerne fremholdt som et skrekkeksempel på hvor langt denne agendaen har nådd i enkelte land. Men husk endringen i SEC. 208 – ”reason to believe” er nå alt FDA trenger for å stenge døra til hvem som helst. Med denne loven kommer USA et hestehode foran Norge igjen i verstingklassen. For et galskapens kappløp. Skulder ved skulder mot stupet…

“(2) HEARING ON SUSPENSION. – The Secretary shall provide the registrant subject to an order under paragraph (1) with an opportunity for an informal hearing, to be held as soon as possible but not later than 2 business days after the issuance of the order or such other time period, as agreed upon by the Secretary and the registrant, on the actions required for reinstatement of registration and why the regiostration that is subject to suspension should be reinstated. The Secretary shall reinstate a registration if the Secretary determines, based upon evidence presented, that adequate grounds do not exist to continue suspension of the registration.”

Her er ”rettsinstansen” definert. Husker du de rettsløse fangene på Guantanamo og alle andre rettsløse terrormistenkte verden rundt? Det ser ut til at rettsløshet er dagens orden også i S.510. Dette er et byråkratisk diktat ut fra hva  Sekretæren finner grunn til å anta.

Sunt blir usunt og usunt blir "sunt og sikkert" - Codex snur mange begreper om sunn ernæring på hodet

Den ernæringsmessige verdien av valnøtter er bl.a. omtalt her.

Mike Adams peker i et nyhetsbrev av 1 desember på 10 sentrale løgner som brukes til å markedsføre den ferske Codex-loven S.510:

Løgn nr. 1. ”Most deaths from food poisoning are caused by fresh produce”(De fleste dødsfall fra matforgiftning er forårsaket av ferske matvarer)

Av de 1809 menneskene som dør i USA etter forgiftning med matbårne patogener dør de aller fleste av prefabrikkert mat som har godt ut på dato og startet forråtnelsesprosesser. Andre smitteveier er Toxoplasma gondii som stammer fra katteavføring, gjerne fra en lokal katt, eller salmonella som overføres fra fjørfe som behandles på kjøkkenet til annen mat som konsumeres der etterpå om kjøkkenet ikke er skikkelig rengjort. Knapt noen dør av fersk frukt eller grønt.

Løgn nr. 2. ”Under S.510, the FDA would only recall products it knows to be contaminated” (I henhold til S. 510-loven vil FDA bare kreve tilbakekalling av produkter FDA vet er forurenset)

Hvorfor endrer de i så fall beviskravet i lovteksten fra ”credible evidence” til ”reason to believe”? Her gis FDA myndighet til å synse at noe er en trussel uten krav til bevis, og det kan skrives flere artikler om hvilke hårreisende meninger FDA har angående mat og helse.

Løgn nr. 3. ”They didn’t tel you that nearly 70% of grocery store chickens are contaminated with salmonella every day” (De fortalte deg ikke at 70% av kyllingene som selges i USA hver dag er infisert av salmonella-bakterier)

Det er som sagt i hovedsak disse kyllingene som forurenser kjøkkenbenker og forårsaker smitte av salmonella. Dette forholdet nevnes ikke med ett ord i det nye regelverket.

Løgn nr. 4. ”S.510 will exclude and protect small farmers” (Små grønnsakdyrkere og gårdbrukere vil bli unntatt fra bestemmelsene)

De gårdsbrukene som gis unntak skal ha en omsetning under $500.0000. Men , dette beløpet skal ikke indeksreguleres og i en tid der selv de mest fordrukne økonomene går og venter på det store krasjet og påfølgende hyperinflasjon. Det kan argumenteres godt for at $500.000 er et potensielt lite beløp om kort tid, og uansett er grensen så lav at småbøndene vil strypes og ikke gis rom for å utvikle og utvide sin virksomhet på en hensiktsmessig måte.

Løgn nr. 5. ”The FDA needs more power to enforce food safety” (FDA trenger styrkede myndighetsfullmakter for å håndheve matsikkerheten)

FDA har allerede hva de behøver av lover for å ivareta matsikkerheten den dag i dag. De avstår fra å bruke hjemler de alt har og bruker e-coli panikker til å utvide sin maktbase. Som en reaksjon på matskremselspropagandaen, får FDA nå betydelig sterkere hjemler og mer økonomiske ressurser.

Løgn nr. 6. ”Fresh produce is contaminated because of lack of paperwork” (Ferske matvarer er forurenset pga. mangel på papirarbeid)

Det foreligger ingen dokumentasjon på at det å fylle ut stadig flere skjemaer vil bedre matsikkerheten. Den virkelige kilden til forurenset frukt og grønt er store kjøttfarmer med berg av gjødsel som lekker ut i naturen med sine bakterier, hormoner og medisinrester. Dette siver inn i vannforsyningen, i jordsmonnet og kommer derfra over i hele livsmiljøet. Dette problemet adresseres ikke av S.510.

Løgn nr. 7. ”The American people are dying in droves from unsafe fresh food” (Amerikanere dør i hopetall pga. usikre ferskvarer)

Sannheten er at folk dør av prosessert mat som er smekkfull av syntetiske smaker og kjemiske tilsetningsstoffer, og ikke av ferske grønnsaker. Folk dør av hydrogeniserte, friterte og harske fettstoffer som ferdigmat er spekket med. Folk dør eller forgiftes langsomt av doser og overdoser av MSG, aspartam og andre ”trygge” kjemikalier. Folk dør av legemidler, i USA alene dør mellom 100.000 og 240.000 mennesker hvert eneste år av legemidler som FDA har godkjent som ”trygge”.

Løgn nr.  8. ”The FDA just wants to make food ’safer’” (Det eneste FDA ønsker er å sørge for sikrere mat)

Det FDA ønsker – og virkeliggjør gjennom sin håndheving som myndighetsorgan – er å gjøre mat mer usunn, mer snikforgiftende og på sikt dødeligere. Glem verdien av livskraftig mat, FDA foretrekker at maten skal være stein død. De tror at den eneste trygge maten er steril mat, og har derfor pushet kjemisk sterilisering, pasteurisering og stråling de senere årene, helt i tråd med retningslinjene i Codex Alimentarius.

Løgn nr.9. ”Food smuggling is a huge problem in America.” (Smugling av mat er et stort problem for USA)

Et hovedavsnitt i S.510 tar for seg ”matsmugling”. Matsmugling!? Hvorfor skulle noen ha behov for å smugle mat? Eller kan det være at ”noen” er redd for at det skal bli et problem? I en verden som stadig blir mer totalitær, der vitaminer og mineraler hevdes å være farligere enn “godkjente” legemidler som Seroxat og Marevan (også kjent som rottegift), og alle næringsstoffer i maten skal uskadeliggjøres før vi trygt kan spise den? Mon det.

Ifølge de forstokkede mat-myndighetene som hodeløst og blindt følger FNs codex-diktat er de påståtte sammenhengene bl.a. at:

Vitaminer = medisiner = narkotika

Helse = rottegift

I Norge er det i dag lettere å få rottegift på resept enn det er å få tak i gode vitaminer og mineraler i adekvate doser, med eller uten resept. Dette er forrykt.

For min egen del kommer jeg om nødvendig til å ignorere slike lover for å sikre egen helse etter eget forgodtbefinnende. Om det innebærer en risiko for å bli hektet som bruker av narkotika, for eksempel pga. besittelse og bruk av vitamin C, som en narkotikalanger dersom jeg serverer naboen litt blåbærsyltetøy, eller en narkotikasmugler om jeg blir tatt med noen kilo persille i bagasjen er simpelthen absurd.

Dette er like fullt i ferd med å bli virkelighet. Folk er allerede dømt for å ha pushet urter i Europa. Det er blitt nesten umulig å få tak i virksomme doser av vitaminer og mineraler over disk i Norge. Er det flere som ser et problem her? Er det noe som skurrer aldri så lite i dette bildet?

Løgn nr. 10. ” S.510 will make America’s food supply the safest in the world.” (Lov S. 510 vil gjøre USAs matforsyning til verdens sikreste)

Mike Adams kommenterer her tørt at med S.510 vil den amerikanske maten være blant de mest kjemisk forurensede i verden, trolig bare forbigått av Kina.

Sagt med Mike Adams egne ord:
Eating the ’Standard  American Diet’ is the single most harmful thing a person can do for their health. It’s the fastest way to get cancer, diabetes and heart disease. Every nation in the world that begins to consume the American diet starts to show record rates of degenerative diseases within one generation. This is the ‘safe food’ that the U.S Senate is now pushing on everyone.”

Du og Codex Alimentarius

Hvis du selv er ukjent med Codex Alimentarius så søk ”Codex Alimentarius” her på Speilet og ta for deg noen av matrelaterte artiklene du får opp, eller gå direkte til denne artikkelen her på Nyhetsspeilet.

Du kan også gå til Fritt Helsevalg sine nettsider og søke på Codex Alimentarius i søkefeltet oppe til høyre. Du vil da få opp en rekke artikler om emnet. Meld deg gjerne inn deg inn med det samme du er der, som en “forsikring” eller som et bidrag til ditt “helsemessige selvforsvar”.

Hvis dette lovverket kommer igjennom der så vil de høyst sannsynlig prøve seg her også, i ly av ”internasjonal harmonisering” av handelsbetingelser og matsikkerhetsdirektiver. Codex Alimentarius er FN-styrt via WHO og FAO med makt og sanksjonsapparatet til WTO i ryggen.

– Hvorfor propaganderes en rekke løgner for å markedsføre et lovverk som bokstavelig talt kriminaliserer det å spise sunn og ren mat?

– Hvorfor isenesettes avstemningen på et tidspunkt da man vet man kan smyge igjennom nesten hva som helst i senatet?

– Hvorfor sidestilles vitaminer og mineraler med legemidler og narkotika?

Gitt at næringsstoffer er legemidler og det implementeres lover om ”matsmugling” er amerikanerne i ferd med å få et lovverk som sidestiller matsmugling med narkotikasmugling.
– Hvorfor har de plutselig grunn til å vente at smugling av frukt og grønnsaker skal bli et problem?
Dette er så hårreisende at fiksjonsforfattere neppe ville ha klart å skrive en troverdig roman rundt et slikt plott, men her har vi det altså midt i virkeligheten.

– Hvorfor overstyres det enkelte mennesket rett til selv å vurdere hvilken mat man ønsker å spise, med implisitt tvang om å spise mat som flere og flere mennesker nå innser at er både usunn, næringsfattig  og farlig?

Vi blir forsøkt fratatt ansvar og rett til å skjøtte egen helse slik vi selv finner det best.
-Hvorfor?

Mike Adams oppfordrer amerikanerne til å mobilisere mot lovverket i denne  videoen som ble sendt ut i forkant av avstemningen i senatet.

Har du kjente i USA, så send dem gjerne lenkene til Natural News sine artikler.

– Informasjon om dette usunne og sykt despotiske lovverket må spres, og det er viktig at dette  skjer nå!

Relevante lenker:

http://naturalnews.tv/v.asp?v=4DE6C8796B51029DD574A1EEB930D610

http://www.naturalnews.com/030561_Senate_Bill_510_Food_Safety.html

http://www.naturalnews.com/030587_Senate_Bill_510_Food_Safety.html

http://www.naturalnews.com/030586_S_510_corruption.html

http://www.naturalnews.com/030585_lame_duck_session_Senate.html

http://www.naturalnews.com/030672_Food_Safety_bill_FDA.html

http://www.newswithviews.com/NWV-News/news233.htm

http://www.good.is/post/why-are-police-raiding-raw-food-stores/ 

http://wholefoodusa.wordpress.com/category/raid-on-manna-storehouse/

http://foodfreedom.wordpress.com/2010/11/23/weaponized-food/

Dette er internasjonalt. Det må mobiliseres nasjonalt, også i Norge, men vi må tenke internasjonalt samtidig.

Codex Alimentarius har sitt opphav fra FN-despotiet og er ment å være et internasjonalt diktat.

True Love in this differs from gold and clay,
That to divide is not to take away.
Love is like understanding, that grows bright,
Grazing on many truths; ‘tis like thy light,

And from the depths of human fantasy,
As from a thousand prisms and mirrors, fills
The Universe with glorious beams, and kills

Error, the worm, with many a sun-like arrow
Of its reverberated lightning. Narrow

The heart that loves, the spirit that creates,
One object, and one form, and builds thereby
A sepulchre for its eternity

Percy Bysshe Shelly

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

212 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hermis
Hermis
Abonnent
8 år siden

Det begynner visst å bli amerikanske tilstander på dette området også. “Økobonde Gustaaf Koot ante fred og ingen fare da en politistyrke på fem plutselig rullet inn på tunet og gjennomførte razzia på gården hans. Grunn: Han selger melk rett fra kua.”

“Økobonden har i 40 år solgt upasteurisert melk til kunder som mener de ikke tåler vanlig butikkmelk. De siste 25 årene har han holdt til på gården Skaarbu i Holmestrand. Ingen har ifølge bonden blitt syke av å drikke melken.”

Planen med Codex Alimentarius er jo av forskjellige grunner å forby det meste av mat som er sunn og naturlig. Blant annet er planen å redusere antall mennesker på jorda med 3 milliarder. (Eliten derimot vil være sikret med egne økologiske leveranser.)

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/12/226013/tv-kokk-rystet-over-politirazzia-hos-melkebonde

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Common chemicals that disrupt human hormones could be costing more than €150bn ($165.4bn; £108.5bn) a year in damage to human health in Europe, a series of studies claims.
http://www.bbc.com/news/health-31754366

Aah…den fantastiske coctaileffekten!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Unsafe food is ‘growing global threat’
Eating food contaminated with bugs leads to more than half a billion cases of illness a year, the World Health Organization warns.
http://www.bbc.com/news/health-32130767

Om 60 år kommer det frem at denne forurenselsen av maten ble gjort med vilje, litt slik som dette her.

Hemmelig eksperiment: USA infiserte hundrevis i Guatemala med forferdelige kjønnssykdommer på 40- og 50-tallet
http://www.dagbladet.no/2015/04/02/nyheter/utenriks/kjonnssykdommer/eksperiment/usa/38519770/

Hermis
Hermis
Abonnent
9 år siden

Forbrukerrådet har sjekket 47 av de mestselgende solkremene på markedet. Hormonforstyrrende og allergifremkallende stoffer finnes i 29 av dem. I tillegg finnes stoffer på nanoform i 23 av de 47 kremene som er med i testen. – Hvis man bruker masse produkter med parabener kan det få en cocktaileffekt som i ytterste konsekvens kan være kreftfremkallende.

http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/–Solkrem-for-barn-er-en-av-verstingene–7633950.html#.U7747EAviMI

Nå er det vel mange som smører seg selv og barne sine inn med solkremer for å unngå å få kreft – men da er det godt mulig at man får kreft av solkremen i stedet…

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

WHO-eksperter vil halvere sukkeranbefaling
Det tilsettes sukker i svært mange mat- og drikkevarer.
Dersom anbefalingene endres, vil det kunne bety at produsentene må endre sine produkter.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2014/01/02/who-eksperter-vil-halvere-sukkeranbefaling

Det idiotiske er at de STORE har gradvis økt sukkertilsetning i omtrent all prossesert mat så folk har vendt seg til dette.

Håper dette slår igjennom så både sukker produsenter og “mat”vareprodusentene for svi.

Sugar: The Bitter Truth

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

McDonald’s Chicken McNuggets found to contain mysterious fibers, hair-like structures; Natural News Forensic Food Lab posts research photos, video http://www.naturalnews.com/041646_Chicken_McNuggets_forensic_food_analysis_strange_fibers.html

Quote: Today we announce the first investigation conducted at the Natural News Forensic Food Laboratory, the new science-based research branch of Natural News where we put foods under the microscope and find out what’s really there. Earlier today I purchased a 10-piece Chicken McNuggets from a McDonald’s restaurant in Austin, Texas. Under carefully controlled conditions, I then examined the Chicken McNuggets under a high-powered digital microscope, expecting to see only processed chicken bits and a fried outer coating. But what I found instead shocked even me. I’ve seen a lot of weird stuff in my decade of investigating foods and nutrition, but I never expected to find this… Strange fibers found embedded inside Chicken McNuggets ..

NASA reports on your death plan ca 2025, be warned!, EMP, radiation, agenda 21, codex alimentarius + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1879&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Hva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen? Lead Gardasil developer clears conscience, admits vaccine is useless and deadly ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-de-egentlige-effektene-av-gardasil-vaksinen/comment-page-5/#comment-100976

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

McDonald’s closing all restaurants in Bolivia as nation rejects fast food http://www.naturalnews.com/040752_Bolivia_McDonalds_restaurants_fast_food.html

Quote: (NaturalNews) McDonald’s happy image and its golden arches aren’t the gateway to bliss in Bolivia. This South American country isn’t falling for the barrage of advertising and fast food cooking methods that so easily engulf countries like the United States. Bolivians simply don’t trust food prepared in such little time. The quick and easy, mass production method of fast food actually turns Bolivians off altogether. Sixty percent of Bolivians are an indigenous population who generally don’t find it worth their health or money to step foot in a McDonald’s. Despite its economically friendly fast food prices, McDonald’s couldn’t coax enough of the indigenous population of Bolivia to eat their BigMacs, McNuggets or McRibs. One indigenous woman, Esther Choque, waiting for a bus to arrive outside a McDonald’s restaurant, said, “The closest I ever came was one day when a rain shower fell and I climbed the steps to keep dry by the door. Then they came out and shooed me away. They said I was dirtying the place. Why would I care if McDonald’s leaves [Bolivia]?” Fast food chain remained for a decade, despite losses every year. The eight remaining McDonald’s fast food shops that stuck it out in the Bolivian city’s of La Paz, Cochabamba, and Santa Cruz de la Sierra, had reportedly operated on losses every year for a decade. The McDonald’s franchise had been persistent over that time, flexing its franchise’s deep pockets to continue business in Bolivia. ..

Norge verdens rikeste land?, et latterlig og tragisk utsagn, hurtigmat utsalgene er de mest sentralt beliggende forretningene mange steder, beviselig med mat som er søppel og usunn. I andre land som vi liker å sammenligne vår såkalte velstand med, har de masse restauranter med mat av god kvalitet og priser som gjør det mulig for befolkninga å spise ute ganske ofte. Det er ikke mulig her i landet

Dette burde få bl.a. McDonalds “McDeath” til å pakke sammen og forlate landet pr omgående, er iallefall helt uforståelig at noen vil spise der, også med såkalt holdbarhet på maten som har vist å være fler år i vanlig romtemperatur, “McDonald’s Chicken McNuggets found to contain mysterious fibers, hair-like structures; Natural News Forensic Food Lab posts research photos, video ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/usa-har-vedtatt-fns-mat-tyranni-codex-alimentarius/comment-page-12/#comment-100995

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

More Chicken McNugget ‘strange fiber’ photos released by Natural News Forensic Food Labs http://www.naturalnews.com/041655_Chicken_McNuggets_strange_fibers_microscope_images.html

Quote: (NaturalNews) More microscopic photos of the “mysterious fibers” found in McDonald’s Chicken McNuggets have been released by the Natural News Forensic Food Lab. The forensic microscopy investigation was conducted by Mike Adams, the Health Ranger, using clean laboratory protocols. These new photos, shown below, appear to depict microscopic hairs, fibers or strands of varying colors and shades throughout the McDonald’s Chicken McNugget samples. All the following photos were taken at 200X magnification. The hair-like fibers you see here are much smaller than a human hair or animal hair (see comparison below). The Chicken McNuggets were purchased on August 15, 2013 at a McDonald’s restaurant in Austin, Texas. ..

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Death Squads in Switzerland: 10.000`s Asylum Seekers Vanished (Todesschwadronen in Schweiz) ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-6/#comment-101081

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Can-a-baby – Family Fetus Food – Alexander Backman Anthony J Hilder

Jeg har aldri forstått hvorfor bl.a. nordmenn liker å være kannibaler, men mange fler enn 70,000 er medlemmer i satanistisk frimureri så sånn sett er det fullt ut forståelig, kort sagt manglende sjelsevner, åpenbart fatalt mye mer

«Jeg vil på den store dagen kvalifisert og dokumentert benytte anledningen til å ønske frimurerne og deres likesinnede inklusive deres lakeier og bifallende en god tur til helvete ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/nyhetsspeilets-artikkel-nr-1000/#comment-98654

“Bluegrey skies with chemtrails rainbow over Trondheim Norway, May 18 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joker-jens-nytale/comment-page-10/#comment-98678

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Robert Kenner løfter på sløret til den internasjonale matindustrien og finner overraskende, og av og til sjokkerende fakta om helseeffekt, produksjonsforhold og utviklingen globalt.
http://documentaryaddict.com/Food+Inc-2174-documentary.html

Matvareindustriens hemmeligheter
Første gang sendt:
NRK2 02.01.2013 19:45
Siste gang sendt:
NRK2 25.03.2013 22:10
Planlagt sendt:
NRK1 27.03.2013 01:20
http://tv.nrk.no/program/koif42007509/matvareindustriens-hemmeligheter

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Tumbs up, Mole!

Det der var interessante nyheter. Ingen tvil om at den psykotiske “regjeringen”, som jeg ikke anerkjenner som troverdig på noen som helst måte, forsøker å ta livet av sine landsmenn. Lurer litt på hvor det vil bære, for psykopater som blindt følger ordre fra sine puppet- masters.

Regjeringa har brukt nesten fire å på å vurdere søknaden om import av to typar genmodifisert mais og ein type genmodifisert raps til Noreg.

http://www.nationen.no/2012/03/19/landbruk/genmodifisert/mat/gmo/genmodifisering/7321430/

Kanskje bioroboten støre er aktivt med på Terminator-laget?

I alle fall er nok han også frimurer, skal du se.
Frimurere elsker slike filmer:

Det disse psykopatene i Monsanto naturligvis har “oppfunnet”, er effekten av GMO- teknologi: Som ender opp i “terminator frø”. Dette innebærer etter min oppfatning at plantevekster som er blitt “avlet frem” med GMO-teknologi, etter hvert slutter å spire, og dør ut. Lurer på hva biorobot Støre har i tankene for sitt folk? At de skal slutte å spire alle sammen?
Spørsmål: Planter pollineres. Det samme gjør genmodifiserte planter.

Støres mål med det hele, kan jo være å terminere det norske jordbruket fullstendig?

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Livsstil kan endre genenes innstillinger

Noen gener er som av- og på-knotter, og dårlig livsførsel kan skru av gener som beskytter mot blant annet kreft. Heldigvis kan epigenetisk forskning hjelpe oss å aktivere genene igjen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/04/livsstil-kan-endre-genenes-innstillinger

23. 09. 2012, kl. 21:13
Vil tillate mer gift i maten

Grenseverdier, eller MRL (maximum residue limit), er den maksimale mengden giftrester som kan godkjennes i maten vår uten at inntaket skal være helseskadelig.

For tredje gang i år vil myndighetene øke grensen for hva som er tillatt av sprøytemidler i maten.
http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Fast-food ‘linked to childhood asthma and eczema’

Eating plenty of fruit appears to be protective, Thorax journal reports.
http://www.bbc.co.uk/news/health-21009654

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Norge stoler for mye på produsentenes GMO-forskning

Den første livsløpstudien for NK 603 ble lagt frem i Frankrike i september i fjor. Den viste økt kreftforekomst og dødelighet hos rotter som hadde spist maisen hele sin levetid.

http://www.nationen.no/2013/01/17/landbruk/bioteknologinemnda/gm/gen/gmo-mais/7907561/

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Vitamins may reduce cancer risk in men, study finds

“The best way to get a full range of vitamins and minerals is to eat a healthy, balanced diet with a wide variety of fruit and vegetables. Most healthy people shouldn’t need to take supplements although some may be advised to do so by their doctor.”
http://www.bbc.co.uk/news/health-19977164

Næh…. sunn mat bra for helsen, utrolig.
Boikott møkkamat, bare så synd at sunn mat koster dyrt, noe de som styrer vet altfor godt!

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Vil tillate mer gift i maten

Grenseverdier, eller MRL (maximum residue limit), er den maksimale mengden giftrester som kan godkjennes i maten vår uten at inntaket skal være helseskadelig.

For tredje gang i år vil myndighetene øke grensen for hva som er tillatt av sprøytemidler i maten.
http://www.nrk.no/fordypning/tillater-mer-gift-i-maten-1.8284612

trackback
12 år siden

[…] syntetiske næringsstoffer gjør vel bare alt verre. På bakgrunn av dette må sees forbudet i Codex Alimentarius som skal forby naturlige […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Eplet som nektet å dø

Amerikanerne er spesielt liberale når det gjelder sprøyting av blant annet frukt, også etter at den er plukket.

Det er selvfølgelig god butikk for kjøpmennene som får mindre svinn når færre epler blir dårlige og råtner.
Hvor farlig er det?

– Det er det ingen som vet. Myndighetene ser kun på enkeltstoffer, og ikke på “cocktaileffekten”; den samlede effekt av flere sprøytemidler. Selv om enkeltstoffer ikke er skadelige, kan kombinasjonen av mange stoffer slå annerledes ut.

Dansk forskning har påvist en cocktaileffekt hos forsøksrotter som fikk en kombinasjon av flere soppmidler, alle i doser under tillatte grenseverdier, sier Andestad.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eplet-som-nektet-a-do-6797960.html#.T3oaFIt0FaA

Vi har vel alle fått med oss denne?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Amerikanske skolebarn skal få servert kantinemat fra kjøtt som McDonalds nå slutter å bruke.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10064608

Ja, de yngste i befolkningen er lettest å forme og ødelegge, gi de rosa slim til føde å behandle dem som dyr.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Dette er en følge av at matpakke er forbudt i stadig flere delstater, med begrunnelse av at man ikke har kontroll over hva som blir tatt med hjemme ifra.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Sugar is as damaging and addictive as alcohol or tobacco and should be regulated, claim US health experts.
http://www.bbc.co.uk/news/health-16822533

Ja bra å komme dette nå når hele verden er blitt “hekta” på dette stoffet.
Med uttalelsen over så må det faktisk være mulig å dømme de som tilsetter sukker i mat, samt 18års grense.

gammelfar
gammelfar
Abonnent
12 år siden

Jerry Rosman, a pig farmer in Iowa, was cultivating GMO corn,(Roundup Ready and BT) and fed this corn to his pigs.
Result: his sows became infertile, and then after one year he went bankrupt.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Processed meat ‘linked to pancreatic cancer’
http://www.bbc.co.uk/news/health-16526695

Dette føyer seg bare inn i rekken.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Kamuflert bak det generelle uttrykket «vegetabilsk fett»
Palmitinsyre, en av de mest kolesterol-økende fettsyrer vi har,..
Han kaller matvarebransjens palmeolje-hemmelighold for «arrogant» og mener forbrukeren føres bak lyset:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10016320

ola
ola
Abonnent
12 år siden

New food bill in New Zealand takes away human right to grow food

http://investmentwatchblog.com/new-food-bill-in-new-zealand-takes-away-human-right-to-grow-food/

« Forrige artikkel

Svenske myndigheter skjuler at skipet “Estonia” ble senket

Neste artikkel »

Innsideinformasjon fra kvinnen som VET

212
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x