Svenske myndigheter skjuler at skipet “Estonia” ble senket

8.3K visninger
8 minutter lesetid
39

I september 1994 forliste passasjerskipet ”Estonia” på vei fra Tallinn i Estland til Stockholm. Mer enn 800 mennesker omkom i forliset, hvorav over 500 svensker. Svenske myndigheter har i årene som er gått forsøkt å holde sannheten om Estonias forlis skjult. Den grelle sannheten om at Estonia gikk til bunns i løpet av mindre enn en time fordi en planlagt eksplosjon fant sted…

Nyhetsspeilet bringer her den frittstående forskeren Stephen Davis sine funn om Estonia-forliset, en sak som han opprinnelig ikke hadde noen interesse av…ikke før en mangeårig kontakt som var tidligere MI6-offiser tipset ham om at skipet var blitt senket med vilje…!

Døden i Østersjøen  – MI6-forbindelsen

Nesten 900 mennesker omkom da fergen Estonia sank i 1994. I denne eksklusive undersøkelsen, viser Stephen Davis at skipet var lastet med en hemmelig last med militært utstyr som ble smuglet ut av Russland av britene.

Den baltiske fergen Estonia hadde 989 passasjerer om bord da den la ut fra den estiske hovedstaden Tallinn med kurs for Stockholm om kvelden den 27. september 1994. I de tidlige timene neste dag slet matros Silva Linde, som stod nær baugporten til bildekket på rutinemessig overvåkingsoppdrag, med å holde balansen i den kraftige sjøgangen. Så hørte  han et høyt smell, som syntes å komme fra babord side. Han rapporterte om lyden til brua, men ettersom han ikke hørte flere lyder, fortsatte han på sine runder.

Kort tid etterpå, da han stod ved informasjonskiosken, begynte skipet å rulle voldsomt. Alle pengene i kiosken, som forsynte casinoet med vekslepenger, falt i gulvet. Linde skyndte seg mot fordekket, hvor han fant passasjerer som løp opp trappene. De ropte at det var vann på bildekket.

Estonia kantret og sank i løpet av 45 minutter, og gikk til bunns på 250 fots dyp, 20 miles sør for kysten av Finland, kl. 01.48. De 852 dødsofrene gjorde forliset til en av de verste maritime katastrofene i det 20. århundre. Det var bare 137 overlevende.

Den svenske regjeringen lovet først å heve vraket og ikke å spare på noen kostnader for å finne årsaken til katastrofen, koste hva det koste vil. Men så ombestemte Sveriges regjering seg, og avviste alle anmodninger fra de pårørende om å bringe Estonia til overflaten, selv om vraket lå på grunt vann.

Den etterfølgende Estonia-avtalen fra 1995 forsøkte å hindre all utforsking av vraket, som ligger i internasjonalt farvann. Avtalen ble undertegnet av Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og, merkelig nok, Storbritannia, som har ingen åpenbar tilknytning til Østersjøen. En brite, John Manning, omkom i ulykken, mens en annen, Paul Barney fra Pangbourne i Berkshire,  overlevde etter å ha svømt til en hvelvet redningsflåte og klamret  seg fast til den i den stormfulle sjøen til han ble reddet.

Andre ikke-baltiske land som hadde passasjerer på fergen har ikke undertegnet avtalen. To anmodninger under Freedom of Information Act til Foreign Office i London, om bakgrunnen for og dokumenter vedrørende hvorfor Storbritannia undertegnet Estonia-avtalen, har ikke blitt besvart.

Hva skyldes hemmeligholdet om katastrofen og hvorfor har Storbritannia vært så tett involvert? Senkingen av Estonia har vært en enorm sak i Skandinavia – Sverige alene mistet 500 mennesker – men saken har fått påfallende lite publisitet i Storbritannia og andre steder. Den britiske involveringen som med-underskriver av avtalen har det ikke blitt stilt spørsmål ved. Ikke før nå.

Jeg holdt på å undersøke en annen sak – om internasjonal smugling – da en kontakt foreslo at jeg skulle se på Storbritannias rolle i Estonia-forliset. Denne mannen, en pensjonert offiser fra MI6 (britisk militær etterretning) som jeg hadde kjent i mange år, fortalte meg at senkingen av Estonia ikke var en ulykke, og at Storbritannia og de baltiske landene inkl. Sverige hadde god grunn til å ønske vraket begravet.

Landet Estland var blitt brukt sa han, som et transitt punkt for å få sensitiv militær teknologi ut av Russland og videre på ferger på vei mot vest. Den avslappede grensen og nærheten til russiske militære baser gjorde landet ideelt for denne oppgaven.

På tross av oppløsningen av Sovjetunionen og slutten på den kalde krigen, hadde vesten  fremdeles holdt nøye øye med russisk militær styrke, spesielt rakett-teknologien. (Selvfølgelig hadde – og har – Russland fortsatt tusenvis av kjernefysiske våpen.) En slik smuglet forsendelse, av elektroniske styringssystemer for raketter, hadde vært på Estonia da den sank. MI6 hadde vært involvert i denne smugler-operasjonen.

Senere ledet mine forespørsler meg til en amerikansk forretningsmann ved navn Gregg Bemis. Bemis på 74 år fra Santa Fe i New Mexico er entreprenør, venture-kapitalist og tidligere Kongress-kandidat for det republikanske partiet.

Bemis er også dykkings- og bergingsekspert og eier det fortsatt sunkne vraket av den britiske passasjerbåten Lusitania, som ble senket utenfor Irlands kyst i mai 1915 av en tysk ubåt, med nesten 1200 omkomne, inkludert 128 amerikanere. Angrepet bidro til å få USA inn i første verdenskrig. Bemis var blitt eneeier av Lusitania ved å kjøpe aksjer fra dem som hadde kjøpt skipet fra forsikringsselskapet, og har ledet flere ekspedisjoner ned til Lusitanias siste hvilested.

Bemis’ interesse for Estonia startet i august 2000. Etter å ha blitt spurt av slektninger av ofre om å undersøke saken, ledet han et dykk ned til vraket av Estonia.

Ekspedisjonen ble trakassert av den svenske marinen, som tvang Bemis til å seile fra det nøytrale Tyskland, i stedet for nærmere Sverige eller Finland. Dette reduserte tiden laget hans kunne tilbringe med å utføre dykking. Svenskene sendte også militære hurtigbåter som sirklet rundt Estonia, mens kystvaktas offiserer bordet dykkerskipet og krevde å få utlevert en liste med oversikt over alle som var ombord.

Det ble utstedt arrestordre på Gregg Bemis og hans partner i ekspedisjonen, en tysk TV-produsent ved navn Jutta Rabe (som nå har skrevet bok om Estonia-forliset) av den svenske påtalemyndigheten.

Estonia-avtalen hadde gjort det til et lovbrudd under svensk lov å dykke ned og utforske vraket; en straffbar handling med en strafferamme på to års fengsel. Det amerikanske Utenriksdepartementet (State Department) advarte Bemis og ba ham om å innstille (“back off”) sine Estonia-undersøkelser, og til dags dato risikerer Bemis å bli arrestert og dømt til fengselsstraff dersom han skulle sette sine føtter på svensk jord.

Gregg Bemis, dypdykkende sannhetssøker. Trusler fra svenske myndigheter om arrestasjon og fengsling for å prøve å komme til bunns i sannheten om Estonia-forliset prellet av på Bemis som vann på gåsa. Bilde fra www.lusitania.net

Men Bemis og hans dykkere fortsatte utforskingen av Estonia-vraket og fant et hull i nærheten av baugen. De filmet vraket og brakte opp biter av metall som ble kuttet fra nær baugporten. Tester utført i laboratorier i USA og Tyskland viste tegn til en eksplosjon på fergens skrog. En rapport konkluderte med at “Resultatene viser endringer i metall lik dem man ser ved høyhastighets detonasjon.”

Myndighetene i de baltiske landene (som inkluderer Sverige) insisterte på at det ikke hadde vært noen eksplosjon. Det hadde allerede vært en granskning som var blitt avsluttet i 1997 og hadde konkludert med – etter sterk uenighet blant kommisjonsmedlemmene – at feil låser på baugportene til Estonia hadde vært årsaken til ulykken, sammen med mannskapets manglende evne til å reagere raskt nok til å unngå krisen ved å redusere fergens hastighet.

Den 50 tonn tunge baugporten var blitt ramponert av høy sjø og hadde blitt revet av da låsene ga etter, slik at vannet flommet inn på bildekket, hvoretter fergen var blitt ustabil og kantret, avsluttet etterforskningen.

Den svenske regjeringen hadde dessuten leid dykkere fra Rockwater, en britisk-basert avdeling av den amerikanske Halliburton-gruppen, som mellom 1995 og 2000 ble ledet av Dick Cheney, senere USAs visepresident. Rockwater produserte 13 videobånd som viser vraket, ble det hevdet, fra alle vinkler. Men en viktig vinkel manglet og noen svenske politikere hevdet at videoene var blitt redigert. Som Lennart Berglund, leder av stiftelsen for ofre og pårørende etter Estonia-katastrofen sa etter Bemis ekspedisjon: “Det er fortsatt mange bevis der nede. Deres (myndighetenes) store argument har vært at det ikke var noe nytt – nå er det noe nytt.” De baltiske landene sto derimot fast på at det ikke ville bli noen ny granskning.

I november 2004 bekreftet Lennart Henriksson, en tidligere tollsjef i Stockholm, min MI6 venns historie til Sveriges Television. Estonia, sa han, hadde blitt brukt for å smugle stjålet russisk militært utstyr til vest. Skipningene hadde blitt sluppet gjennom etter ordre fra “høyeste hold”. Han hadde personlig vært vitne til to slike forsendelser.

Kommentarene forårsaket oppstyr i Sverige, og førte til en ny undersøkelse i regi av Johan Hirschfeldt, president i lagmannsretten. Bemis, som satt inne med resultatene av sin dykkerekspedisjon, skrev til dommeren, men også han fikk avvist muligheten for å utvide sin henvendelse.

Hirschfeldts undersøkelse bekreftet imidlertid at militært utstyr faktisk hadde vært ombord på fergen. Det hadde vært forsendelser like før tragedien, både 14 og 20. september 1994, som var bevitnet av Henriksson, og det hadde vært en regjeringsoperasjon. Dommeren konkluderte imidlertid med at utstyret var elektronisk, og ikke hadde noen forbindelse til våpensystemer. Hirschfeldt hadde lagt til, i en nøye formulert uttalelse: «Det er ikke grunnlag for meg til å anta at forsvarsmyndigheten i forsvarets enhet for våpenanskaffelser [i Sverige] hadde prøvd å transportere forsvarsmateriell ombord på Estonia da skipet sank.”

Så hva forårsaket Estonias forlis, og hvem var ansvarlig? Den offisielle undersøkelsens  konklusjoner er rett og slett ikke akseptert av mange marine ingeniører. I stedet påpekte etterforskere fra Meyer Werft, det tyske verftet som hadde bygd Estonia, muligheten for en eksplosjon. Labtestene som var utført på materiale som Bemis dykkere hadde brakt til overflaten viste også spor etter en detonasjon. Dette kan forklare det høye smellet som var blitt hørt av Linde og andre ombord på fergen om natten før skipet gikk ned.

Bevisene peker nå på russisk ansvar for eksplosjonen. Russiske medier har undersøkt  historien i årevis. En TV-rapport hevdet at den russisk-estiske mafiaen hadde plassert en ”modifisert mine” på skroget – ved hjelp av en miniubåt – for å advare rederiet om at det måtte betale beskyttelsespenger.

Andre russiske journalister som har forsøkt å komme til bunns i historien, og som har reist spørsmål om mulig involvering fra den russiske regjeringens side,  er blitt advart av myndighetene (i Russland) om å holde seg unna. Russland har, i likhet med Storbritannia, signert avtalen som hindrer dykkere i å utforske vraket.

Den mest sannsynlige forklaringen er at britisk etterretning sto bak smuglingsoperasjonen, som samarbeidet med svenskene, og at en mine (bombe) ble plassert (på skroget) av personer som handlet på vegne av den russiske regjeringen i et forsøk på å stoppe dem.

Den russiske minen var laget for å hindre Estonia i å fullføre sin reise, til å skade skipet og tvinge det tilbake til avgangshavnen. Hensikten var å stoppe den spesifikke forsendelsen eller smugleroperasjonen generelt – eller muligens bare å utstede en advarsel til vestlige etterretningsorganisasjoner.

Men operasjonen gikk galt og minen forårsaket mer skade enn det som var hensikten, muligens på grunn av den dårlige forfatningen som låsene på baugporten var i. Skipet sank, og 852 mennesker døde.

Britiske og svenske myndigheter benyttet i all hemmelighet offentlige  transportmidler for å smugle stjålet russisk militært utstyr. Hadde russerne funnet ut om det og advart dem om å stoppe? Det er vanskelig å slå fast med sikkerhet, men det er klart at vestlige etterretningsorganisasjoner tok en risiko ved at passasjerene på Estonia i praksis ble benyttet som en form for menneskelige skjold.

De store landene som har undertegnet Estonia-avtalen – Storbritannia, Russland og Sverige – har fortsatt all grunn til å ønske at sannheten om Estonia-katastrofen forblir begravet.

Stephen Davis er TV-produsent og tidligere avisredaktør. Artikkelen er oversatt fra originalartikkelen til Stephen Davis som ble publisert i januar 2005 og ligger her.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

– Brannkatastrofen var en djevelsk plan!
Nytt vitne mener en voldsom brann på Scandinavian Star var ren sabotasje – og at mannskapet tente på.
http://www.dagbladet.no/2016/02/20/nyheter/drap/scandinavian_star/skipsbrann/innenriks/43230977/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
8 år siden

Jeg har ikke tillit til norsk politi. De har vært med på å forkvakle sin egen etterforskning, fordi de så bort fra sabotasje.
http://www.dagbladet.no/2016/02/21/nyheter/innenriks/scandinavian_star/brann/etterforskning/43233716/

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Fagfolk: – mener medlemmer av mannskapet stiftet brannen på Scandinavian Star
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/05/fagfolk-mannskap-stiftet-scandinavian-star-brann

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

– Kan ha brukt diesel for å øke skadene på «Scandinavian Star»

Skipet ble forsikret for tre ganger markedsverdien og ble ødelagt av brannene etter bare èn ukes trafikk….

Like fullt ble det gigantiske forsikringsoppgjøret utbetalt til det amerikanske rederiet Sea Escape Cruises Ltd.
http://www.dagbladet.no/2013/04/25/nyheter/scandinavian_star/etterforskning/svindel/avsloring/26838337/

05. 04. 2013, kl. 16:32
Fagfolk: – mener medlemmer av mannskapet stiftet brannen på Scandinavian Star
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/05/fagfolk-mannskap-stiftet-scandinavian-star-brann

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Terje Bergsvåg beskyldt for konspirasjonsteorier..23 år etter vil politiet granske det han alltid har hevdet.

– Amerikanske Sea Escape tegnet forsikring på «Scandinavian Star» en drøy uke før brannen. Ifølge forsikringspolisen, var skipet forsikret for dobbelt så mye som det var verdt. Påfallende, sier Bergsvåg.
http://www.side3.no/article3678758.ece

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Saken foreldes strafferettslig i Norge etter 25 år…

Scandinavian Star-gruppe krever svar fra Stoltenberg

Ekspertgruppen krever nå at regjeringen benytter seg av instruksjonsretten som ligger i straffeprosessloven overfor Riksadvokaten.

http://.dagbladet.no/2013/04/30/nyheter/stoltenberg/scandinavian_star/ekspertgruppen/26922210/

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

M/S Estonias Bomber http://vimeo.com/29559750

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

White TV http://www.whitetv.se/

Sitat: White TV i Sveriges första alternativa medium som inte kontrolleras eller påverkas av etablissemanget. White TV tar upp ämnen som förtigs i de etablerade media. White TV är första medlems sajten där du kan få pengar genom att aktivt delta.

cu
cu
Abonnent
13 år siden

Har man aldrig tänkt på att hela utrednings enheten för stadsminister Olof Palme fanns ombord på Estonia. Alla dog. Vilket sammanträffande, att just utrednings enheten var ombord. När de var så nära att berätta sanningen bakom hans död. DELETE LIKSOM…, de började bli obekväma.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  cu
13 år siden

cu sier:

“Har man aldrig tänkt på att hela utrednings enheten för stadsminister Olof Palme fanns ombord på Estonia. Alla dog. Vilket sammanträffande, att just utrednings enheten var ombord. När de var så nära att berätta sanningen bakom hans död. DELETE LIKSOM…, de började bli obekväma.”

Wow. Dette visste jeg ikke. Men har du en lenke?

cu
cu
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Har ej lenke, men har vetat detta länge. Har en i släkten som jobbade på denna enhet. Därav lite inside info. Kan ej säga mera, men detta har det varit tyst om hela tiden. Har kännt på mig att detta med militär grejen som alla hysjar om är ett riktigt 9/11 spektakel. Dimridå liksom. Man måste se mellan raderna ibland, man vill verka tysta en militärhemlighet.

kjell108
Abonnent
Svar til  cu
13 år siden

Er dette kjent i mainstream media?

cu
cu
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Ej vad jag vet.

kjell108
Abonnent
Svar til  cu
13 år siden

Vi har to spor her (i denne konteksten)

1. det som Stephen Davis og artikkelen legger opp til
– Russerne stod bak vår tids største terroraksjonen i Skandinavia. Russerne under Boris Jeltsin (1994) oppdaget at russisk våpenteknologi ble smuglet ut av Russland

2. Det som ligger i kortene ut fra cus opplysning
– Illuminati (MI6 og Sapo inkludert) stod bak drapet på Olof Palme, og de hadde behov for å skjule det, Metoden var en drap etter Titanic-modellen. Veldig enkel, har funket før, funker sikkert igjen. Vanskelig å finne alternative løsninger dersom undersøkelseskommisjon hadde mistanke om hvem som virkelig stod bak drapet (den dag i dag et uløst problem)

Argumenter for hypotese 2

– Hvorfor stoppet ikke russiske myndigheter Estonia for den forlot havn? Smugling er ulovlig og russerne har ikke behov for å operere i hemmelighet vs. opplagt smugling
– Hvor ikke bare ta trailer med last på vei til Estonia dersom russerne kjente til sensitiv smugling av teknologi?
– Hvorfor var det viktig for Storbritannia og Sverige å skjule at Estonia ble senket? Det var egentlig en god sak for Storbritannia, russisk etterretning står bak terroraksjon, jmf. hvilke omtale radioaktiv forgiftning av russisk avhopper får i britiske media. Britiske media vil regne dette for en god sak. Hva så om MI6 var involvert i smugling, selvfølgelig er MI6 interessert i russisk teknologi, det er nasjonal interesse, det er det som er jobben for MI6.

cu
cu
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

– Illuminati (MI6 og Sapo inkludert) stod bak drapet på Olof Palme, og de hadde behov for å skjule det.
Märkligt att ingen på enheten överlevde. Någon på denna enhet torde ha kondition att bli någon av dem som överlevde. Small det i deras konferensrum också? Känsligt då ingen vågat ta i en bärgning.
Vem arrangerade enhetens resa?
Vilka eventuella personer insjuknade hastigt eller fick sent frånfälle, och måste stanna hemma? Avsiktligen.
Kan dessa isåfall sitta inne med svaret.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

“Halliburton-gruppen” = har egen CIA fraksjon i CIA

Innledningen
“Denne mannen, en pensjonert offiser fra MI6 (britisk militær etterretning) som jeg (Stephen Davis) hadde kjent i mange år, fortalte meg at senkingen av Estonia ikke var en ulykke, og at Storbritannia og de baltiske landene inkl. Sverige hadde god grunn til å ønske vraket begravet.”

I tilfelle hypotese 2, MI6 visste at Stephen Davis drev research på emnet, og derfor begynte de å fore han med med fakta for å villede? Akkurat den type “informasjon” er rutine der i huset. Sannhet er det siste de forteller, eks. om UFO. Stephen Davis kan sjekke ut “vennen” sin og fiske om det er mere han vet?.. hva som helst. Hvis vennen “ikke kjenner” til flere hemligheter er han ingen “venn”, snarere den verste type fiende.

ye
ye
Abonnent
Svar til  cu
13 år siden

“..hela utrednings enheten för stadsminister Olof Palme fanns ombord på Estonia. Alla dog.” sier cu.

Alle journalister, hvor har dere vært??? Førsteside-oppslag. Hvem ga dere ordre om å dysse dette ned?

trackback
13 år siden

[…] Glendale, USA Additionally you can check out this related post: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/svenske-myndigheter-skjuler-at-skipet-estonia-ble-senket/ […]

dblspk
dblspk
Abonnent
13 år siden

Les også om Scandinavian Star sabotasjen !!!
side 44
http://www.sof.no/draapen/032009.pdf

hepphepp
hepphepp
Abonnent
Svar til  dblspk
11 år siden

Folkene i draapen har jobbet godt, som seilende i maskin støtter jeg tesen fullt ut. Sjekk:
http://fffs.no/scandinavian-star-brev-til-justiskomiteen/

kjell108
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Victor Bout (Merchant of Death) fikk lukrative kontrakter med Brown & Root Energy Services under Irak-krigen. Haliburton har egen avdeling i CIA-hovedkvarteret. Skikkelig dritt. Alnleggsbransjens svar på Goldman Sachs. Victor Bout var størst på ulovlig smugling av våpen til terrororganisasjoner, både Afrika og Taliban, ulovlig smugling av bloddiamanter. Spørsmålet er om Victor Bout er mere Mossad enn CIA (mitt tips)? Spørsmålet er om Haliburton er mere lluminati enn amerikansk (mitt tips)? Illuminati -> Cheney -> Mossad -> 9/11 Altså, illuminati har egne agenter som de fleste oppfatter som CIA, men det er Haliburton-CIA. All Haliburton svindelen vi så i Irak var ikke korrupte irakere eller mostandsbevegelsen, det var illuminati/Checney/Mossad som svindlet amerikanske skattebetalere. For at det skal bli størrelse på svindelen trenger man en kaotisk krig.

kjell108
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

“All Haliburton-svindelen”. Rettelse, “all svindelen”. Haliburton var en av de største svindlerne, Al Qaida Irak er Mossad . Fullt bedrag. Formål, mere krig. Taliban ble forsynt med våpen av Bout før 9/11. Etter 9/11 får de opplagt fortsatt våpen. Bout oppgir han “sluttet” å forsyne Taliban. Når hans selskap ble nedlagt var de samme flyene i full sving etterpå, men malt om. Som Mossad Bout kan vi formode at det er Mossad som idag forsyner Taliban med våpen. Israel ønsker mere krig, helst verdenskrig.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Excerp from the article: “When Terror Drills Turned Real: 9-11, the London Bombings & the Sinking of Estonia”

http://www.redicecreations.com/article.php?id=3252

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
13 år siden

Forbanna tullinger!!!!!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
13 år siden

De som styrer eller de som leser Nyhetsspeilet?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Hva vil du kalle deg selv som leser dette da?

Darth Reidar
Darth Reidar
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Har nå sett litt på videoer/klipp dere legger ut, og lest argumentene deres litt mer nøye. Ser hva dere mener.
Er fortsatt ikke overbevist, men er mer åpen for deres teorier.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
13 år siden

Darth Reidar sier:

“Har nå sett litt på videoer/klipp dere legger ut, og lest argumentene deres litt mer nøye. Ser hva dere mener.
Er fortsatt ikke overbevist, men er mer åpen for deres teorier.”
———————

Hei Darth

BB Skywalker her. Skal vi ta en titt på terrorangrepet i London 7/7, 2005?
Fakta:

1. London har 270 T-bane stasjoner.
2. Kun tre av disse hadde en bombedrill om morgenen den dagen. Drillen ble ledet av et firma som heter Visor Consultants.
3. Kort tid etter at drillen startet ble det detonert ekte bomber på akkurat disse tre T-bane stasjonene. Mens drillen var i gang, altså.

Jeg presiserer at de eneste stasjonene der det ble sprengt bomber var disse tre som hadde bombedriller denne morgenen.

Kommentar? Spørsmål?

Fra engelsk TV:

Dokumentarfilm, Mind the Gap:

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

“Describing the scene as they waited for help, he said: “It was just the most awful scene of death and there were body parts everywhere. There was something next to me. I was trying not to look. I couldn’t figure out what it was.”

When paramedics arrived, they confirmed that the woman on top of him was dead and carefully moved her body. Mr Lait said the middle-aged woman had blonde curly hair, was dressed in black, and could have been a businesswoman.

He and Crystal were helped out of the carriage. As they made their way out, a policeman pointed out where the bomb had been.

“The policeman said ‘mind that hole, that’s where the bomb was’. The metal was pushed upwards as if the bomb was underneath the train. They seem to think the bomb was left in a bag, but I don’t remember anybody being where the bomb was, or any bag,” he said.

They were led through the tunnel to the platform at Aldgate, which was just a few hundred yards away, and taken out of the station to wait for an ambulance.

Mr Lait was taken to the Royal London Hospital, Whitechapel, where he was visited by the Queen on Friday.

He said: “They asked would I mind if my name were put forward and I said I’d love to meet the Queen, even if the circumstances weren’t ideal.”

Sitting with his parents, Pat and Tom, Mr Lait told the Queen as she stood at his bedside: “I’m very thankful to still be here.”

He said of Her Majesty: “She just seemed very nice and concerned, she seemed very genuine.””

http://www.jackbloodforum.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=2673

Mr. Lait har kanskje ikke lest David Icke’s skriverier om dronningen’s skumle planer for verdensregjering via terror og kaos!

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
13 år siden

Skjønner at du ikke er overbevist, og det er det vanskelig å bli i èn spesiell sak. Greia er at i samtlige saker er det flere ting som skurrer, og legger man skurringene sammen blir det for mye skurring til at ting kan være tilfeldige. Og i summen av skurring dukker kjente personer og organisasjoner alltid opp – alltid de samme. Og så kan vi lese bøker, dokumenter og avisinnlegg disse har, som forteller om deres agenda og metoder. Alt er tiljengelig hvis man gidder å lete. Denne, Ecoscience

kan man lese om hvordan man vil gjennomføre populasjonsreduksjon, og da snakker vi om tvangssterillisering, sterillisering gjennom vaksine/mat/drikke, etbarnspolitikk, ødelegge mat- og vanntilgang ect Har du hørt at fertiliteten til menn, spesielt i vesten, har gått kraftig ned de siste årene?

En av forfatterne, John P Holdren, er i dag rådgiver for Obama http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren Hva slags råd tror du Holdren gir Obama? Når man kjenner agendaen, så skjønner man at forgiftningen av Mexico Gulfen ikke var tilfeldig.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
13 år siden

Darth – er du blitt kastet ut fra debattforumet i Stavanger Aftenblad?

De sa på TV2-nyhetene nå i kveld at Stavanger Aftenblad skal stramme inn sensurkontrollen på sine debattforum fordi det er så mange anonyme som forsøpler spaltene med gemene kommentarer.

Jeg tror nå ikke at det er hovedgrunnen til at Stavanger Aftenblad ikke lenger godtar anonyme innlegg. Det er nok bare et påskudd for å vri tommeskruen ved navn økt personovervåking en ny omdreining rundt.

Ville du foretrekke å være registrert under fullt navn her inne Darth Raider?

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Darth Reidar
13 år siden

Forbanna tullinger må også få ha sin lekeplass. Du er her du også…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Det virker som “alle” vet noe om Estonia-forliset som jeg ikke har fått med meg. Det er ihvertfall inntrykket jeg får etter å ha Googlet “Estonia sinking”.

Og jeg som slo meg til ro med at det var baugsdøra som hadde sviktet etter å ha lest det samme om og om igjen cirka 111 ganger i Aftenposten. Så var det kanskje gode grunner for at AGENDAPOSTEN AFTEN dvelte så mye ved cover-up storien at de fleste av oss slo oss til ro med den etter at den var blitt gjentatt langt ned i underbevisstheten.

Her er noen godbiter som poppet opp på mitt første Google-søk:

GODBIT 1: Det ble avholdt TERROR-ØVELSE i Estonia dagen før ulykken:

“The unexplained sinking of the Baltic ferry Estonia on its way to Stockholm from Tallinn in late September 1994 is the third mega-disaster (not in chronological order) that occurred within the framework of a military exercise.

The day before it sank Estonia had also been the scene of a terrorism exercise in which the scenario was a terror bombing of the ferry. Looking at the NATO military assets that were assembled nearby and the terrorism drill that had just been conducted on the ship, the stage was clearly set and the actors were in place for what turned out to be a real disaster.”

http://www.redicecreations.com/article.php?id=3252

GODBIT 2: NATO gjennomførte en stor SEARCH AND RESCUE øvelse i Østersjøen da Estonia gikk ned (naturligvis uten å løfte en finger for å hjelpe da ulykken inntraff):

“Although it is seldom mentioned, the Estonia catastrophe occurred on the first day of a 10-day NATO naval exercise called Cooperative Venture 94, in which more than 15 ships and “a number of maritime aircraft” were prepared to conduct “humanitarian and search and rescue operations” in nearby waters.

The NATO exercise, which involved 10 NATO member states and the Baltic “partner” nations of Russia, Sweden, Poland, and Lithuania, was to be staged in the Skagerrak, between Denmark and Norway, and the Norwegian Sea, according to the NATO press release about the exercise from September 16, 1994.

The NATO nations who participated in the exercise were Belgium, Canada, Denmark, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Spain, United Kingdom, and the United States. Many other allies and partners sent observers to the exercise, according to the NATO press release.

The fact that Estonia sank as the submarines, ships, planes, personnel, and satellites from the navies of 14 nations were preparing to begin their 10-day “search and rescue operations” exercise off the coast of Sweden raises several obvious questions that deserve to be answered: First and foremost, if NATO had 15 ships and a number of aircraft assembled and prepared to conduct “search and rescue operations,” why didn’t NATO assist in the early morning rescue operation for the victims from the Estonia catastrophe?

The Swedish rescue helicopters were ill-prepared and ill-equipped, which resulted in a fatal delay for those waiting to be rescued.”

http://www.redicecreations.com/article.php?id=3252

GODBIT 3: Det finnes TOPPHEMMELIGE FILER hos USAs NSA om ulykken:

“The NSA of the United States, the intelligence and spy agency which monitors signal intelligence around the world, reportedly has a file of documents about the Estonia catastrophe which remain classified more than 13 years after the passenger and car ferry supposedly sank due to a faulty bow visor. Why would the NSA maintain top-secret files about an innocent ship wreck in the Baltic Sea in 1994?

Wilson wrote:
Werner Hummel, the German investigator, said that his Group had documentation showing that the regional telephone network servicing the catastrophe site failed just as it was needed most. The malfunction was truly a startling coincidence. The telephone company stated its entire radio communications network, for unknown reasons, had been down from 1:03 to 1:58 a.m. – almost exactly the time the Estonia first encountered trouble until the time it disappeared from radar.?
Didn’t the NATO communications units prepared for the “search and rescue” exercise overhear the distress calls coming from Estonia? NATO, with state-of-the-art satellite and airborne surveillance assets in place over the Baltic Sea certainly must know who was blocking the SOS calls.

Why has this information been kept secret since 1994? Blocking SOS calls and jamming distress signals is a violation of international law. Why has this crime not been investigated?”

http://www.redicecreations.com/article.php?id=3252

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden
ragnaR
ragnaR
Abonnent
13 år siden

Advokat Henning Witte bok M/S Estonia senktes- Nye fakta og teorier. Om Estoniagate. ISBN 91-630-9052-x

a. offentlig teori
b. USA smugglar radioaktiva emnen og våpen (riussisk)
c. Ryska maffian utpressar skyddspengar

Overlevenda hørde eksplosjonerna, s. 178. Iskalt massemord, sier Witte. s. 180. “there is something rotten in the State of Sweden”, s. 182.

Bilderberg Bildt tok pause i politkken å lå lavt etter å vært innblandet.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  ragnaR
9 år siden

Vil Sverige bli angrepet av Russland som fase 2 av tredje verdenskrig? (Fase 1 er allerede startet i Ukraina). Det kan se sånn ut når man leser visjonen som Birger Claesson fikk fra Gud. Han ser Sverige angrepet av Russland i en profetisk visjon. Men ingen hjelper svenskene, ikke NATO og ingen EU-land. Men deretter faller mørket over hele verden. Er dette mørket et bilde på en tredje verdenskrig?

Sverige holder russerne unna kjerneområdene, eksempelvis Bofors og Stockholm. Så ser broder Birger brudens bortrykkelse:

Då fick jag höra ett stort jämmerskrik bland folken. Så såg jag en ljusstrimma ovanför allt mörker och ur mörkret såg jag en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp mot ljusstrimman. Därifrån hörde jag en underbar sång om Lammet, som har köpt oss fria åt Gud med sitt blod.

Mange har sett profetiske visjoner om at Russland angriper Tyskland, USA, Nord-Norge og Sverige. Men til slutt vil Russlands hær bli gjort til intet i Israel, som beskrevet i profeten Esekiel kapittel 38-39. Fra militærbasene på Krim er sjøveien til Syria og Israel ganske kort. I disse dager ser det ut til at Russland erobrer en korridor gjennom Ukraina ned til Krim.

Men før krigen i Esekiel 38-39 kan finne sted må nødvendigvis angrepet skissert i Salme 83 være fullført. Israel blir ifølge Salme 83 angrepet av sine mange nærliggende naboland.

http://wp.me/p3uvTQ-ch
+

« Forrige artikkel

Falskt flagg operasjon i Sverige?

Neste artikkel »

USA har vedtatt FNs mat-tyranni CodeX Alimentarius

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x