Visjon Norge Under Lupen

12602 visninger
14 minutter lesetid
107

08.12.11 meldte TV2 at en kristen TV-kanal sendte giro på to millioner til 80-åring. Etter at 80 år gamle Bård Fonås i høst døde dukket det opp en hemmelighet. Mannen hadde jevnlig betalt store pengebeløp til den kristne kanalen TV Visjon Norge, totalt 95.000 kroner. I en eske lå det en rekke tiggerbrev, gjerne håndskrevne, med sterke oppfordringer om å gi penger, som på mange måter har likhetstrekk med Nigeria-svindel, som manipulerte ved å spille på religion, hurtig gevinst, og offer/kriserolle. Den største giroen de fant hos Bård Fonås var på hele 2 millioner kroner. I et brev som Hanvold selv har signert ber han om at «partneren» og «vennen» Bård Fonås skal strekke sin tro og gi 3500 kroner for å redde kanalen ut av en akutt krise. «Hvis hver partner gir 3500 kroner hver har vi løst den akutte krisa», skriver han.  Flere av brevene var datert samme dag.

Jan Hanvold sendte ut håndskrevne brev for å få partnerne til å gi mer penger. De blir bedt om å strekke sin tro. Foto: Faksimile

Kjære Partner og Venn
Jeg skriver til deg fordi Visjon Norge er i sin største krise noen gang. Men ikke større enn at hvis hver partner gir kr 3500, hver har vi løst den akutte krisa. Det er unødvendig for meg å nevne alt Visjon Norge gjør. Det vet du er partner og med i Visjon Norge familien. At folk blir frelst hver dag, at vi gir til de fattige og støtter Israel. Så derfor spør jeg frimodig om at du kan strekke din tro, å gi kr 3500 nå?

Han fornekter at brevene er utformet på en kynisk og manipulerende måte, men innrømmer likevel at brevene er håndskrevne for at de skal være mer personlige for at folk skal gi mer penger. Ifølge Jan Hanvold selv bestod den akutte krisen i at kanalen året før hadde investert i masse nytt utstyr og at de derfor havnet i en økonomisk krise der de måtte be partnerne om hjelp. Han dokumenterer imidlertid ikke hvilket utstyr det er snakk om, og heller ikke hva dette utstyret skal ha kostet. Men denne svindelen er egentlig ikke ny. Den Israelvennlige nettavisen Vårt Land skrev i følge DT allerede i 2010 at i 2009 satte tv-kanalen inntektsrekord med 66 millioner. Det betyr en samlet omsetning de siste 11 årene på rundt 480 millioner. En svært stor del av disse inntektene er gaver. TV-kanalen håvet i 2010 inn 75 millioner kroner fra sine seere, så dette dreier seg utvilsomt om en omfattende svindel og kynisk pengeutpressing. Likevel skal Jan Hanvold systematisk siden 2010 ha løyet til folk og sagt at de må gi mer penger for å berge kanalen. De baserer stort sett hele virksomheten sin på gaver og donasjoner slik at skattetrykket ikke blir så hardt. Vi ser også at driftkostnadene på en påfallende måte øker nesten identisk med driftsinntektene slik at skatten blir minimal.

Vi ser også at driftkostnadene på en påfallende måte øker nesten identisk med driftsinntektene slik at skatten blir minimal. Men hvor blir det av pengene?

Den underslagsdømte sektlederen, har kommet med absurde påstander mot landets kristne. Han anklager de for å underslå milliarder fordi de ikke donerer nok penger til bla. Visjon Norge. Han sier at dersom alle kristne hadde gitt tiende, skulle misjon og kirkeliv i Norge ha fått ti milliarder kroner. Men Hanevold sier han har regnet seg fram til at ”kristenfolket” bare gir to milliarder årlig. Ergo snyter kristne nordmenn Gud for åtte milliarder kroner i året. I programmet Studio direkte (som er et program for å verve nye støttepartnere og kreve penger),  truet han til seg penger med følgende uttalelse: ”det følger straff og forbannelse med ikke å gi tiende”. Spørsmålet som melder seg er hvem som stikker av med pengene og hva de brukes til. For å få svar på det må man se nærmere på organisasjonens agenda, hvem som driver den, og deres nettverk.

Visjon Norges ideologi

Visjon Norge er noe helt annet enn en kristen TV kanal som fremmer sunne kristne verdier

TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristensionistiske tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet og ble etablert 24. mars 2003.  TV Visjon Norge hevder selv de fremmer evangeliet om Jesus til frelse. Her snakkes det bla. om opprykkelse for de «rett-troende» og harmageddon for de resterende. De skriver følgende: Jesus er ikke her lenger. Han har reist hjem til vår Far i Himmelen. Du og jeg skal nemlig hjem, vi også. Hjem til en evighet sammen med ham som skapte deg, og som lengter etter å være sammen med deg for alltid. De skriver det nærmer seg opprykkelse og harmageddon, og at de vil ha med seg flest mulig!. «Kom og bli med! Til en evig salighet sammen med Skaperen. Til et sted der vi kan unnfly fortapelsen og vinne livet. Hjem og i sikkerhet for all evighet!, heter det.

I det å forkynne evangeliet presiserer de på sin egen nettside at det innebærer å å stå kompromissløst for Israel og Guds eget folk jødene og et reformert Skandinavia. De snakker ikke om bare reform i kirker og bedehus, men skriver i klar tekst at det også gjelder næringsliv, politikk og kultur. Dette er essensen i hva vi står for på TV Visjon Norge, skriver de. Så på den ene siden snakker man i praksis om en skandinavisk kristensionistisk revolusjon, mens på en annen side snakker man om en global hellig krig (harmageddon) basert på løsrevne bibelsitater hvor eksempelvis vanlige kristne, muslimer,ateister, kulturmarxister, og alt som måtte krype og gå av folk som ikke deler et kristensionistisk (menighetens) verdenssyn representerer i deres øyner djevelen, og må vike på en eller annen måte…

Visjon Norge er en bedrift (ikke organisasjon) som har ca 60 medarbeidere på lønn, i tillegg en god del de har lurt til å jobbe gratis. Ledergruppen i TV Visjon Norge består av 13 stykker hvor mange er i samme familie og har sentrale verv i andre kristensionistiske organisasjoner. Jan Hanvold hadde ifølge skattelistene en skattbar inntekt i 2009 på 1,75 millioner kroner, og har tidligere gått konkurs under navnet Vision Bible Center, og er dømt til fengsel for brudd på skatte-, regnskaps og straffelover. Vision Bibel Center har fått  kritikk av forbrukerrådet for ufine og utpressende metoder når de samler inn penger ved at de bla.  sender pengegaver til inkasso hvis ikke regningene betales…fort nok.

Vision Bibel Center

Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge. Visjon Bibel Center (VBC), eller VBC-Nødhjelp som de også kaller seg, hevder de bedriver nødhjelp og samler inn penger til fattige barn i Øst-Europa. Sannheten er at mesteparten av de donerte pengene aldri kommer frem (Kap. 22/04). Store deler av VBCs midler går til å finansiere TV-virksomhet eller eiendom.

Ifølge Drammens Tidende har TV-kanalen TV Visjon Norge, med ansvarlig redaktør Jan Hanvold, nettopp punget ut 6,5 millioner kroner for store deler av den tidligere barnevernsinstitusjonen Åsgård i Øvre Eiker. Der skal de ekspandere, produsere fjernsyn og etablere kurs- og konferansesenter. En gjennomgang av VBCs regnskaper viser at de brukte seks millioner kroner på eiendom også i 2003. I 2002 tok de ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten å redegjøre for det i årsberetningen eller i en note i regnskapet. Kapital tok en anonym telefon til TV Visjon Norge/VBC for å høre mer om den innbydende fadderordningen. Da fikk vi opplyst at de allerede har 120 faddere for barn i Georgia og 87 for barn i Etiopia, og at alle pengene kommer frem til barna. – Vi har rundt 200 barn i den fattige skolen i Etiopia, men vi har faddere for 87, sier damen hos TV Visjon Norge/VBC. Etiopia og Georgia er land som det drives aktivt arbeid i kristensionistiske nettverk for å innhøste jøder til Israel for å fremskynde harmageddon. Det er derfor rimelig å spørre hva nødhjelpspengene egentlig går til. De som fulgte iherdigst med i nyhetsbildet på 1980-tallet, husker kanskje predikant Jan Hanvold, drivkraft og åndelig leder i stiftelsen Ny Visjon i Drøbak. Mirakelkonferansene hans var omstridte. Det samme var hans fokus på penger. Satsingen var endeløs, og Hanvold uttalte at de skulle «snu opp ned på Norge og Europa, økonomisk og moralsk.» Det eneste han snudde opp ned på, var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner kroner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.

Visjonkirken

Visjonskirken er en sionistkirke som ble etablert av ekteparet Inger og Jan Hanvold i 2001, som begge er sentrale i Visjon Norge. De kaller seg for en fri,uavhengig lokalmenighet med Jesus Kristus som hode , Bibelen som rettesnor, og det nytestamentlige menighetsliv som ideal . Vi er kalt til å forkynne og opphøye Jesus, slik at mennesker blir frelst og kristne blir styrket, heter det. For å nå dette mål legger de følge punkter til grunn:

n) Herren har valgt ut Israel blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk ( 5 Mos 7, 6 ) . Gud har lovet velsignelse til dem som velsigner Israel ( 1 Mos 12, 3 ) .

o) Jesus kommer snart igjen for å hente alle som tror på ham. Vi skal bli rykket opp i luften , i skyene , for å møte Herren ( 1 Tess 4,17 ).

p) Etter opprykkelsen skal Jesus regjere på jorden i tusen år . Deretter kommer en ny himmel og en ny jord ( Åpenb 20, 4 . 21, 1 ).

q) Alle som tror på Jesus får evig liv , og alle som ikke tror på Jesus går mot en evig fortapelse ( Joh 3, 16 )

Men hvordan er denne fanatiske Israelstøtten forenelig med jødevennlighet, når statuttene tilsier at kristensionistenes evige liv er på bekostning av bla. jødenes evige fortapelse?

http://www.youtube.com/watch?v=PbLNtOTJqJ0

Visjon Norge støtter angrepet på Gaza i 2009

Videoen er klippet og produsert av Visjon Norge, og det er derfor greit å se hvordan de fremstiller seg selv som offer, og Israelkritikere som jødehatere, og voldelige terrorister.

Appelanter:

  • Siv jensen: FRP har arbeidet målrettet for å trekke til seg mange av kristensionistene som har forlatt Krf. Dette er en av flere grunner til at partimedlemmer i Frp, til tross for lite kristenfokus til vanlig, går sammen med kristensionister i markeringer til støtte for Israel. Det andre er at Frp er USAs nærmeste alliert i Norge. Den Amerikanske ambasade forsøk har gjennom flere år dyrke nær kontakt med Frp, og de har bevist at de er gode venner av USA sier ambassadør Benson Whitney, Samtidig fastslår han at Frp er «USAs beste venner i Norge«. Frp-leder Siv Jensen er strålende fornøyd med attesten fra den amerikanske ambassadøren. Frp-lederen understreker at både hun personlig og Frp har lagt ned et betydelig arbeid i dialogen med andre lands ambassader. Og USA er Israels nærmeste alliert. Frp må derfor ansees som å være et Amerikansk republikansk datterparti, da alle internasjonale partier ofte er tilknyttet en stormakt. Alliert er ofte et politisk korrekt ord for styrt-av.
  • Ingebrigt Sørfonn: en norsk politiker (KrF), I perioden 2005-2009 var Sørfonn leder av Israels venner. Per i dag(d. mai 2011) arbeider Sørfonn som økonomileder i Indremisjonsforbundet, som også er kristensionistisk. I sin appell for sionistregimet Israel snakker han om et positivt budskap som skal høres helt til pokker i vold, men videoen er klippet slik at det er umulig å se poenget.
  • Leif A. Wellerop: leder for det kristensionistiske organisasjonen ICEJ Norge, er langt mere spennende. Han går til frontangrep på det faktumet av vestbredden er okkupert ved å presisere at han ikke ønsker å gjøre den faktiske  problemstillingen til et tema(!). Han fortsetter med å anklage de som protesterer mot Israels bombing av Gaza for å være jødehatere. Ut i fra hans logikk ville Palestinerene akseptert å blitt bombet av Russere, men når de blir bombet av sionistiske jøder, så er altså overgrepet bare et fordekt argument for å dekke sitt jødehat???. Videre anklager han Norge for å ha blitt antisemittisk, og peker på de som demonstrerte mot Israels angrep mot Gaza.

Spørsmålet er om ikke Leif A. Wellerop møter seg selv i døren. Viser til en dialog mellom Wellerop og Skarsaune i en artikkel i dagbladet:

Skarsaune er mer forsiktig med å karakterisere dispensjonalismen (kristensionismen) som antisemittisk:

– Jeg vil nøle med å si at den er det. Det blir fort et spørsmål om definisjoner. Men det er et god spørsmål hvor jødevennlig dette er. Min erfaring er at når jøder hører om dette (kristensionismens teologi), så reagerer de på at de blir brikker i et profetisk puslespill, sier Skarsaune.

– Slik er i alle fall ikke vi. Vi har godt forhold til mange jøder, men ikke noe dag-til dag-samarbeid eller kontakt med dem. Vi ønsker å vise jødene et annet jesusansikt, en annen type kristendom, sier Wellrop.

– Hva skjer med jødene i endetiden?

– Det står i Bibelen at jødene skal de bli frelst, sier Wellerop.

– Men det står vel at det bare er en restdel av jødene som blir frelst?

– Dette tror jeg ikke jeg vil gå inn på i det hele tatt, det blir mye spekulasjon og synsing. Jeg har ikke lyst til å gå inn på teologien her, sier Wellerop.

Hvorfor ønsker ikke kristensionisten Leif A. Wellerop i ICEJ å gå inn på teologien her?. Og hvorfor lyver han ved å si at de skal bli frelst?. For i Sakarja 13; 8 står det at to tredjedeler skal utryddes og dø. Visjon Norge er også enige om at to tredjedeler av jødene må dø for at de skal oppnå sitt mål om evig liv.

«Og jeg tror vi i kap. 13, 8 er i avslutningen av den store trengsel, rett før Jesus setter føttene på oljeberget. Så jødene har lidd mye i fortiden, men denne perioden vi her omtaler blir en meget vankelig tid for jødefolket. Redningen for denne «resten» (1/3) blir at Herren kommer tilbake under slaget ved Harmageddon. Se forøvrig Åp. kap 19 om mannen på den hvite hesten. G.J«

Hvis man ser på dette ut i fra nåtidens politiske bilde, og hvem kristensionister er alliert med, kan de 2/3 jøder som skal utslettes identifiseres å være venstreorienterte jøder. Hvis vi drar denne hypotesen et steg videre er det naturlig å anta at  sionistiske jøder er de som legger frem en ny moderne messias som både kristensionistene og sionistiske jøder vil akseptere. Kristensionistene vil akseptere han som jesu gjenkomst, mens sionistjødene vil akseptere han som den messiah de har ventet på.

ICEJ Proklamasjon fra den tredje internasjonale kristne sionist kongress: 9. Når det gjelder Jerusalem: Den er den Hellige By for det jødiske folk og dem med bibelsk tro. På den tid Gud bestemmer vil Messias vende tilbake for å sitte på Davids evige trone i Jerusalem, og vil regjere over hele verden i rettferdighet og fred.

Kristensionisten Anders Behring Breivik hadde også nærliggende tanker:  

“Jews that support multi-culturalism today are as much of a threat to Israel and Zionism as they are to us,” he continued. “So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.”

  • Dag Øyvind Juliussen: skribent og medlem av den kristensionistiske organisasjonen ICEJ, og har jobbet med TV-program «Inside Israel» på Frikanalen og Visjon Norge. Hans taktikk er å snu ting på hodet og snakke om Israel som om de var Gaza. Siterer: Det er i disse dager Israel behøver venner…vi støtter Israels rettferdige kamp også denne gang…bidra internasjonalt til å bryte Israels isolerte situasjon(?)…Videre anklager han Arabiske ledere for å ønske å utslette Israel. Talen blir avbrutt fordi noen fyrer av en røykbombe trolig som følge av provokasjon i form av løyn og stigmatisering.
  • Tore Wilhelmsen: Styremedlem i MIFF, avslutter videosnutten med i vise frem en gjenstand som angivelig skal ha blitt kastet av pro-Palestinere, og gjør et stort nummer ut av det. Men blir det ikke litt som da ABB gjennomførte et massedrap på Utøya, og klaget over en liten rift i fingeren?. For vi snakker jo om et internasjonalt kristensionistisk nettverk som støtter folkemord i Palestina, både politisk og økonomisk. Men kasting av metallgjenstander mot folk kan uansett ikke forsvares selv hvor provosert man blir over glorifisering og rettferdiggjørelse av massedrap.

Her er noe av hva Visjon Norge og deres likesinnede støtter og som de definerer som forsvar:

HVITT FOSFOR: Palestinske sivile løp i sikkerhet under et israelsk angrep på FN-skolen i Beit Lahia nord på Gaza 17. januar. To barn skal ha blitt drept i angrepet. Foto: AFP
Israel bomber sykehus: En klinikk for palestinske mødre og barn som ble finansiert av Kirkens Nødhjelp, ble jevnet med jorden da den ble truffet av en israelsk rakett i Gaza by 10. januar.
Røyk fra FNs hovedkvarter etter Israels angrep på Gaza i 2009. Photo: AP / Hatem Moussa
Israelske soldater brukte Palestinske gutter som skjold

Israelkanalen

Israelkanalen er en propagandaserie på TV Visjon Norge med promotering av Israel og dommedag

Israelkanalen er en propagandaserie på TV Visjon Norge med fokus på Israel. Israelkanalen er i følge dem selv en kanal for bønn, penger og støtte til Israel og informasjon og velsignelse tilbake. Israel settes i fokus ut fra et bibelsk, (dommedag)profetisk og humanitært(?) perspektiv heter det. Israelkanalens leder er Anne Marie Gravdahl og alle programmene blir produsert av TV Visjon Norge. Anne-Marie Gravdahl er tidligere styreleder i Hjelp Jødene Hjem (HJH), og støtter illegale bosettinger i okkuperte områder på Vestbredden. HJH innkasserer ca 10 millioner kroner i året som brukes doneres til jøder som vil bosette seg i Israel, deriblandt på okkuperte områder melder klassekampen. For å forstå hvorfor kristensionister ønsker å sende verdens jøder til Israel, må man fordtå at dette dreier seg om et gammelt dommedagsprofeti hvor de ser på opprettelsen av Israel som starten på endetiden, jesu gjenkomst og opprykkelse. Men ifølge ideoligien kan ikke dette skje før alle verdens jøder sendes til Israel.

Det kristensionistiske nettstedet bibelblad skriver følgende:

Etter Theodor Herzl opprettet den sionist-bevegelsen ved slutten av det 19. århundre, var det forslag om å gi jødene et annet land som kunne være jødenes nasjonal-hjemsted. Disse forslag slo feil, og årsaken til dette er tydelig for mennesker som kjenner Bibelens profetier. Gud gjorde det klart for lenge siden at jødene skulle føres tilbake til deres eget land – til Israels land.

Videre viser de til bibelsitater fra GT som viser hvorfor de ønsker å sende verdens jøder til Israel:

«Jeg vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.» (Esek.11;17).

«Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land.» (Esek.36;24).

«Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land.» (Esek.37;12).

– Her er det viktig å understreke at organisasjoner som hjelp jødene hjem (hjh), selvoppfyller det bibelen sier gud skal gjøre. Men mest sannsynlig refererer disse sitatene til den tiden jødene skal ha vært i eksil i Babylon.

Endetidbloggens veikart til helvete av kristensionist og Baptist Ulf Magne Løvdahl

Det vi ser er egentlig en paranoid schizofren religiøs-politisk lobby som driver kronerulling for å selvoppfylle dommedag. Og på bakgrunn av deres aktive rolle i både internasjonale frikirker, politikk, finans, og media, forpurrer de ikke bare fredsprosessen i midtøsten, men de utgjør også en trussel for verdensfreden, da involverte parter er i besittelse av atomvåpen.

 

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

Abonnere
Varsle om
guest

107 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Cavalli
Cavalli
11 år siden

Ingen hemmelighet at Hanvold er helt i toppen av de sleipeste sekt-lederne. Han er vel også den som tjener mest på slik virksomhet her i landet? Bra du kaster lys på dette.

maranata
maranata
11 år siden

Kan du skrive en artikkel om hykleriet på den anne side:

http://www.antisemittisme.no/?p=192

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Ellers er det kjempefint at du tar opp temaet her. Jeg tror oppriktig at mange kan få vekket en genuin interesse for endetiden slik originalen er skrevet i Bibelen. Hva enkeltmennesker og enkelte organisasjoner gjør og står for er egentlig likegyldig, for det finnes sorte får i enhver saueflokk av betydning.

Endetidens veikart slik du så fint presenterer det i slutten av artikkelen er bortimot korrekt gjengitt slik det er beskrevet i Bibelen. Jeg vil tro at flere og flere etterhvert vil skjønne at Bibelen profetier har noe for seg. Gog-krigen vil føre til en meget stor vekkelse blandt muslimer, siden det som skjer der gjør det vanskelig for dem å tro på Muhammeds budskap.

JohnnyWalker
JohnnyWalker
11 år siden
Svar til  maranata

Jødene selv (i hvert fall mange av dem) betrakter jo Jesus som en falsk messias. Det å tro på Jesus er blasfemi, sier de!

For en kristen er jo Jesus noe av det viktigste å tro på, og Jesus selv sa; «Jeg er veien, sannheten og livet» og «Ingen kommer til faderen – uten ved meg».

Skjønner ikke helt dette med kristendom kontra jødedom.
Mener jødene at de kristne har misforstått bibelen, og at det som de kristne tror på bare er tull og tøys? Hvis det å tro på Jesus er blasfemi, så vil jo de kristne dømmes til evig fortapelse?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  JohnnyWalker

Jødene i Israel er stort sett sekulære uten noen gudstro i det hele tatt – Israel er er sekulær stat. Ortodokse jøder forkaster Messias, og de venter fremdeles på den «ekte» Messias. Messianske jøder er svært få. Alt dette er jo også slik som Paulus skriver det i Romerbrevet kap 11, men det vil ikke forbli slik for alltid:

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=2

no problem
11 år siden
Svar til  JohnnyWalker

den e god maranata så du ved står din tro på at han kommer

L yset kun 5 dager til det dør ( og et år)
U te av synet nå men en dag snart
C omes the graet one the saivier and leader of the earth
I f u beliw in him he will give u the mark of the beast
F or 3,5 years evry one will love him for the next 3,5 years evry one will fear him
E llai and Ball will giv him the tools United Nasions and Unions to play his game
R est not, for making his way he is

no problem
11 år siden
Svar til  maranata

L yset kun 5 dager til det dør ( og et år)
U te av synet nå men en dag snart
C omes the graet one leader of the earth
I f u beliw he will give u the mark of the beast
F or 3,5 y. is love him next 3,5 y. u fear
E llai, Ball hav tools UN and Unions to him
R est not, for making his way he is

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Hva med å skrive en slik artikkel selv maranata?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Mole

Det er minimal interesse for Bibel og sann kristendom her på NyS.

JohnnyWalker
JohnnyWalker
11 år siden
Svar til  maranata

Tror du tar litt feil, maranata. Interessen for bibelen er nok tilstede her på Nyhetsspeilet, men hva er egentlig sann kristendom?
Og hvem skal vi tro på? Skal vi tro på Den Katolske Kirke, Den Ortodokse Kirke, Den Protestantiske Kirke, Jehovas vitner eller kanskje Pinsemenigheten? Alle er jo overbevist om at de har rett, og alle har jo bibelen som utgangspunkt. Synes i hvert fall at alt dette er svært forvirrende.

Men angående Israel, så er det ingen tvil om at staten Israel ble opprettet pga det som står skrevet i bibelen. Det er heller ingen tvil om at mange jøder ønsker å «hjelpe til» med å oppfylle profetiene i bibelen!
Dvs. at mange jøder ønsker en tredje verdenskrig, og de vil gjøre alt det de kan for at dette skal skje! Ganske skremmende, men sånn er nå livet!

En mann med åpenbar agenda
Svar til  maranata

Jesus sa til Israels folk:
Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. Lukas 21.

Når altså Israels folk på nytt overtar Jerusalem, og kaster ut hedningene av Jerusalem, da starter den siste årsuke av de 70, som profeten Danel har talt om. 69 er forbi, 1 står tilbake. Jesus Messias kommer meget snart for å hente sin blodkjøpte brud. Er du rede?

http://wp.me/p3uvTQ-3l

gudfrid
gudfrid
11 år siden

Hvorfor ønsker sionistene å fremskynde harmageddon? Det virker som de ønsker sin egen undergang, og hva skal de da gjøre etterpå?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  gudfrid

Denne påstanden er det Sigr som kommer med. Det er vanlig form for debatt-teknikk som vi helst kaller hersketeknikk. Poenget for artikkelforfatteren er som ofte før; Sett fram en løgn om din meningsmotstander, for deretter å diskreditere ham for løgnen du først har fremsatt. Akkuratt denne metoden har opp gjennom tidene hatt stor suksess og har det fortsatt i de fleste debatter om Midt-Østen.

Det vi kristne derimot ser fram imot er Jesus første komme i lufthimmelen for å hente sine, slik Paulus åpenbarer denne til da ikke åpenbarte hemmelighet. Herren skal fri de Kristus-troende ut fra den store trengselstiden som skal komme over hele jorden. Selve slaget på Megiddo-sletten i Israel ligger minimum 7 år fram i tid, etter opprykkelsen. Så Sigrs påstander er også basert menneskelige verdlige tanker og ikke innsikt i Guds ord slik man finner det i Bibelen

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  gudfrid

De ønsker ikke sin egen undergang men andres undergang Gudfrid :)

Kristenzionistene vil bli løftet opp til Himmelen like før helvette bryter løs ifølge dem selv så jo fortere de kan bidra til Apocalypsen jo fortere kommer de «hjem»

Denne endtiden mener de er akkurat nå og et opprykk kan intreffe når som helst

ISRAEL, IRAN, ARMAGEDDON & THE COMING WAR OF GOG AND MAGOG

http://newswithviews.com/McGuire/paul106.htm

Andre igjen mener at det er på julaften Apocalypsen kommer

Mayakalenderen har alltid sluttet den 24. Des 2011 men i 1983 da Nibiru ble oppdaget så ble datoen plutslig endret til 21.12.2012

Kanskje hopper Jesus ut av en julegave i år som troll i eske :)

Christmas Eve 2011 The END? Original Mayan End Date

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  smurfen

Kristne ønsker ingens undergang, men derimot at alle skal blir frelst. Men dette handler ikke om tvang, men er en frivilling sak for alle og enhver.

Alt som er profetert er fordi den allmektige Gud har sett det før det har skjedd. Ikke-troende snakker om selvoppfyllende profetier og at man arbeider for en snarlig opprykkelse og deretter krig. Dette røper deres dårlige innsikt i det proetiske ord. Jesus komme for å ta menigheten til seg kan skje når som helst, det finnes ikke noe som må skje først. Noen argumenterer med at evenageliet skal forkynnes for all verden, og så skal enden komme. Men opprykkelsen er ikke enden…………

Men en ting er helt sikkert – innen kort tid vil det skje ganske mye, faktisk i hele verden, også her hjemme i nord vil det skje svært dramatiske ting. Jeg vil tro Island som ligger midt på den atlantiske rygg nærmest kan bli delt i to.

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  maranata

maranata skriver «Men en ting er helt sikkert – innen kort tid vil det skje ganske mye, faktisk i hele verden, også her hjemme i nord vil det skje svært dramatiske ting. Jeg vil tro Island som ligger midt på den atlantiske rygg nærmest kan bli delt i to.»

Kan du oppgi kilder og beskrive mer i detalj hva du mener og eventuelt vet om dette? Udokumenterte påstander har ingen nytteverdi

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

maranata sier:
Ikke-troende snakker om selvoppfyllende profetier og at man arbeider for en snarlig opprykkelse og deretter krig. Dette røper deres dårlige innsikt i det proetiske ord. Jesus komme for å ta menigheten til seg kan skje når som helst, det finnes ikke noe som må skje først.

Mole sier:
03. 12. 2011 kl. 14:55
maranata sier:
03. 12. 2011 kl. 14:26
Kardinaltegnet på Jesu gjenkomst er gjenopprettelsen av staten Israel, slik det er blitt profetert og oppfylt.

Mole.
3 Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
4 Jesus tok til orde og sa:
Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene.

9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.
14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Burde ikke Jesus her ha nevnt at jerusalem skulle bygges opp igjen, jordisk i midtøsten, slik at kommende lesere kunne hjelpe til med dette arbeidet?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Mole:

Jesu tilbakekomst er 2-delt – først opprykkelsen som er usynlig for verden, deretter hans synlige tilbakekomst på oljeberget. Jesus talte kun om sistnevnte siden han talte kun til jødene.

Opprykkelsen var en hemmelighet inntil Paulus åpenbarte den for Menigheten, som er de som skal rykkes bort til himmelen.

Dette er det mange som ikke har fått med seg og deres bibeltolkninger blir derfor en rekke motsigelser. JJ løser dette ved å åndeligjøre en del bibeltekster, men selv en åndeligjøring medfører selvmotsigelser slik jeg tidligere har gitt eksempler på.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

maranata sier:
16. 12. 2011 kl. 17:00
Mole:

Jesu tilbakekomst er 2-delt – først opprykkelsen som er usynlig for verden, deretter hans synlige tilbakekomst på oljeberget. Jesus talte kun om sistnevnte siden han talte kun til jødene.

Opprykkelsen var en hemmelighet inntil Paulus åpenbarte den for Menigheten, som er de som skal rykkes bort til himmelen.

Mole.
Søkeresultat

Bibel.no

Vers Tekstutdrag

0 treff for ‘opprykkelsen’

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=opprykkelsen&type=and&book2=-1&searchtrans=

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Er det noen grunn til at du har utelatt hvor i bibelen dette står, slik at leseren kan se dette i sammenheng med resten av teksten.

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  maranata

Enig med deg Maranata, store ting vil nok inntreffe tidlig på nyåret :)

Først blir det nok krig mot Syria og Iran som vil føre til global energikrise, økonomisk kolaps og hungersnød og elendigheten som følger med som i et dominospill

Siden du er så klok så skal du få julegave på forskudd :)

http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/12/15/cartoons-about-islam-speak-the-truth-louder-than-words/

Litt rart det med kristenzionister……… kristne tror jo på Jesus og Zionistene Lucifer så hvordan er det da mulig å tilbe begge deler ?

Vist du ser på NAZI flagget her så er det samme Tempelridder symbol som Zionistene og de andre sataniske brorskapene bruker

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7913883

Ifølge de bibelske profetier skal den falske sjøge Vatikanet bli avslørt på de siste dager og nå kommer det som perler på en snor, 300 000 barn er blitt borte i Spania siste 10 år, NATO fylte opp fly på fly med tusner av barn fra Libya til sine sataniske herrer, Vatikanet misbrukte tusner på tusner av Tyske barn, Samme i Belgia og Nederland

http://www.dagbladet.no/2011/12/16/nyheter/nyhet/katolske_kirke/sex-misbrukt/19445517/

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16216174

http://www.worldviewweekend.com/worldview-times/article.php?articleid=7810

http://www.eutimes.net/2011/08/french-leader-rushes-to-china-blames-us-for-libyan-child-slaves/

Tror ikke du skal henge deg så veldig opp i raser, nasjoner og bokstaver

De sataniske brorskapene som hersker i verden kjenner ingen grenser

De snakker heller ikke med bokstaver men med hellige symboler, koder og tall

Vil du vite hva som skal skje fremover så se på Illumi-natikorten :)

Som en ser så var svineinfluensaen, 9/11, 22/7, Japan skjelvet, Libya krigen, Fukushima, opptøyer, oljekatastofen i golfen, demoer, økonomisk kolaps, haarp, chemtrail, mind kontroll osv osv grundig dokumentert allerede i 1995

Men de mest spennende kortene er ikke spilt ut enda :-D

WW3, energikrisen men den kommer når Iran angripes like over jul, fake alien med bluebeam kommer til våren, kometen som skal krasje med jorden til neste høst, det globale monsterskjelvet om 1 år( MPS ), en felser skal komme og mye mye annen morro før vi kommer inn i 2013

Favorittene mine er Diaster og Action kortene :)

http://wemustknow.net/2010/06/illuminati-nwo-card-game-revisited-new-findings-whole-card-set-is-here-this-time/

De 7 årene med trengsel skal heller ikke tas bokstavlig på samme måte som at Gud skapte universet på 7 dager
Det kan like gjerne bety 7 dager, 7 uker eller 7 mnd

Det er nok all grunn til å kose seg ekstra denne julen her med masse feit mat så enn får feitet seg opp litt til de dårlige tidene kommer :)

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Smurf:

7 års trengsler er absolutt reelle og helt nøyaktig tall, og beskriver den syvårs fredsavtalen Antikrist skal signere med Israel. Denne tidsperioden er endatil todelt, der Antikrist skal nå sitt mål om verdensherredømme midt i denne perioden samtidig som han bryter avtalen med Israel. Det er de siste 3,5 år som kalles DEN STORE TRENGSEL (også kalt Jakobs (Israels) trengsel. Hvis du leser Daniel og Åpenbaringsboken vil du se at de forteller om dem samme Antikrist, som skal regjere i 3.5 år eller tider og tid og en halv tid eller 1260 dager eller 42 måneder. Alle disse tidsangivelsene er benyttet, og dette skulle med all tydelighet vise at vi snakker om nøyaktige tidsangivelser.

Men Antikrist tillates ikke å stå frem før Den Hellige Ånd er tatt bort og han kan få fritt spillerom. Den Hellige Ånd har som kjent bolig i alle gjenfødte Kristustroende (Menigheten), og Paulus forteller oss at den må fjernes/bortrykkes FØR dette kan skje. Allerede på Paulus tid gikk det rykter om at Antikrist var aktiv, og Paulus måtte forsikre menigheten om at så ikke var tilfelle

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2TH&chapter=2&verse=6

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Sigr;

Dine sekulære innlegg må nødvendigvis bli slik de er fordi du tenker som en sekulær. Åndelighet rammes, dømmes og forvaltes ikke av slike tanker du legger frem her. Gud er ikke en demokratisk Gud og lar seg heller ikke styre av demokratiske beslutninger. Hva mennesker mener og hvem som er i flertall har absolutt inhgen betydning i denne sammenheng. Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud» Se deg omkring – tenk på dine barn; er dette virkelig er resultat av tidens uendelige mulighet til å skape noe av seg selv???

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  maranata

Mye av profetiene du venter på er allerede oppfylt Maranata :)

For å ta det fra start så skal dragen gi dyret makt, dragen er satan og dyret er vatikanet
Vatikanet dyrker solguden, The black Sun, Dragen er også et navn på Nibiru

Ut av Dyret, den store horen skal det komme 7 konger, den første kongen ble kronet på illuminati datoen 11 Feb 1929 da Vatikanet var blitt ett kongedømme

5 konger er gått bort, den siste Johannes Paul fikk et banesår som ble leget på overnaturlig vis, snart vil det komme en som hevder at han er Johannes Paull 2 som er gjenoppstått og store deler av de troende vil faller på kne og la seg lure av denne demonen

Den siste tiden har Paven tatt til orde for å samle verdens relgioner til 1 relgion, Hitler Jugend Joseph Alois Ratzinger har også ved flere anledninger tatt til orde for en verdensvalutta og en verdensregjering

Utrolig Profeti – Må ses før det skjer!

http://www.youtube.com/watch?v=ww8Jr_ZjTj8&feature=related

Dyret som stiger opp fra havet | Identifisert

http://www.youtube.com/watch?v=SY3lIsPEQYE&feature=player_embedded

Falcon
Falcon
11 år siden

Litt informasjon om Israel fra israelske Doreen Dotan

Greg Szymanski Interviews Doreen Dotan http://tinyurl.com/32cshfk

Ulven
Ulven
11 år siden

The ADL (ANTI DEFAMATION LEAGUE) ruthlessly leans on governments throughout the world to pass hate crimes legislation, as they are scared that the criminal cabal that is Israel and the Rothschilds is being exposed more and more on a daily basis, predominantly on the internet.

Their job is to protect this criminal network and what better way to do it than by passing laws in which anyone who exposes a Jewish criminal becomes a criminal.

http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm

Så planen er at det ikke bare skal være anti-semittistisk å eksponere kriminelle jøder; det skal bli «kriminelt»…? Dette er vel nok en god grunn for at ANTI-ZIONISMEN bør bli en av tidens viktigste bevegelser…

Vandalf
Vandalf
11 år siden

Kanonbra artikkel, Sigr!

Du treffer virkelig spikeren på hodet her. Visjon Norge symboliserer, etter min mening, alt som er galt med kristennorge i dag. Kristendom er buisness, og forkynnerne er intet mindre enn meget dyktige selgere, uten skrupler…

At lederen hadde en skattbar inntekt på 1,75 millioner i 2009 er intet mindre enn forkastelig… Spesielt sett i lys av tiggerbrevene til partnere og medlemmer.

Men, intet nytt under solen; Dette er en av grunnene til at jeg forkastet kristendommen fo drøyt 15 år siden. Denne himmelropende hyklerske adferden som bedrives i kristennorge… Jeg tenker da først og fremst på ledernivå. Det er nok av veldig hyggelige mennesker som betaler mer enn lommeboken strengt tatt tillater fordi søppelmennesker som Jan Hanvold melker deres (dårlige) samvittighet.

Vel, som det står i skriften; det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i himmelriket (Matteus et eller annet).

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Vandalf

Man skal gjerne kritisere det som er opplagt feil. Men man kan ikke anklage Gud som blir gjort av mennesker i hans navn. Guds budskap er klart og kan ikke kastes ut med badevannet.

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  maranata

Enig, maranata, og derfor er min kritikk rettet mot budbringerne. Når det er sagt er det ikke mye gudstro igjen her i gården, for å presisere det, men jeg respekterer enhvers rett til å tro på det man ønsker, det være seg gud eller det flygende spaghettimonsteret.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Vandalf

Vandalf:
Du er en interessant person. Jeg respekterer virkelig debattanter har som evner entre debatter uten skylapper.

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Vandalf

Sigr;

I år skal jeg kose meg med Yuleartiklene dine;o) Husker imidlertid godt rød fluesopphistoriene fra del 1, som er absolutt fabelagtige.

maranata; jeg synes ofte du får ufortjent mye pepper. Det virker som om du er forhåndsdømt fordi du, når Israel er tema, er deres lojale støttespiller nærmest uansett hva det måtte gjelde.

Jeg skulle nok gjerne sett deg mer nyansert når det gjelder Israel, for begynner man å gå de nærmere etter i sømmene, så er der definitivt mye gruff.

Tilsvsrende skulle jeg gjerne sett at man på NyS var mer nyansert i kritikken av Israel/jøder som ofte bikker over i det rent absurde og parodiske. Jeg presiserer her at Sigr sine artikler, som jeg forøvrig mener er i særklasse det beste NyS har å by på, ikke faller i den kategorien.

For å komme on topic igjen;

Hva tenker du, maranata, om Visjon Norge, dets måte å drive på og dets lederskap?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Vandalf

Jeg kjenner ikke visjon Norge overhodet, har aldri sett noe av hva de driver meg på noen som helst måte, men hvis det som kommer fram her er riktig stiller jeg meg blandt kritikerene.
Når det er sagt er kritikken her ikke bare mot VN, men tildels mot Bibelens budskap og der er jeg ikke enig.

Jeg er krass mot ensidig kritikk av Israel/jøder, men hvis jeg skulle skrive fritt vil de fått adskillig pepper, men de er absolutt ikke skyld i alt som er galt her i verden – og absolutt ikke deltagende i NWO og – og koblingen Sions Vises protokoller blir rett og slett for dum

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Vandalf

Jeg er først og fremst kritisk til overskriften på selve artikkelen. Jeg kan ikke erindre å ha sett noen artikler her på NyS som kritiserer den arabiske siden. Men israel har sannelig fått smake pisken. Er det fordi araberene er så prektige, eller er det andre grunner for dette?

Mole
Mole
11 år siden

maranata skrev.
Antikrist skal nå sitt mål om verdensherredømme midt i denne perioden samtidig som han bryter avtalen med Israel. Det er de siste 3,5 år som kalles DEN STORE TRENGSEL (også kalt Jakobs (Israels) trengsel. Hvis du leser Daniel og Åpenbaringsboken vil du se at de forteller om dem samme Antikrist, som skal regjere i 3.5 år eller tider og tid og en halv tid eller 1260 dager eller 42 måneder. Alle disse tidsangivelsene er benyttet, og dette skulle med all tydelighet vise at vi snakker om nøyaktige tidsangivelser.

Mole.
1. Johannes 2
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.

Har dette skjedd eller er det en profeti maranata?,
her forklarer han klart hva antikrist er maranata, vil du henvise meg til hvor antikrist blir omtalt og gjenkjent i åpenbaringen er du snill

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Hvis du leser daniel så vil du se at det er verdensriker han forteller om, ikke enkeltpersoner.

39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. 40 Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre. 41 Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire.

44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet.

Daniel 7
23 Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Mole

Hvis du vil ha det inn med teskje – her er beskrivelsen av pakyten Antikrist gjør med Israel – EN UKE.

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=DAN&chapter=9&verse=27

Dette er en person.

Det nytter ikke med helt overflatisk lesning her. Hvis du legger Daniels bok ved siden av Åpenbaringsboken vil du se alt sammen.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Mole

Bibelen selv gir svaret på hvem som er antikrist og at alle kan bli det, vil du ikke godta det blir ikke min sak.

1. Johannes 2
18 Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. 19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss.

2. Johannes
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist.

Med din/deres tolkning av at antikrist har gjort avtale med israel sier nok mer om ovefladisk lesning, eller en sterk inflytelse av vranglære, bibelen er klar på disse punkter.

Eller er israel øverste ledere antikrist, siden de i bibelsk sammenheng fornektet at jesus er kommet i kjøtt og blod??

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Mole

Mole;
Alle kan bli Antikrist???
Du må skille mellom anti-krister og Satans inkarnasjon – Antikrist.

Du er nok desverre opphengt i bokstaver, og evner ikke å lese teksten. Hvis alt er firkantet vil du ikke se budskapet. Du leser ordene, men skjønner ikke innholdet. Hvis du søker sannheten ut fra et rent hjerte vil dine øyne bli åpnet – i motsatt fall vil du fortsette å famle i mørket

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Mole

Er det noe du ikke klarer å lese her maranata?

2. Johannes
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist.

Mener du det er fler enn en` satan djevelen??

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Sigr:
Jeg skjønner at du ikke forstår grunnleggende elementer og det faktum at Jesus kom til og for jødene og preket kun for jødene slik han selv sa. Nå hadde det seg slik at Gud på forhånd viste at de kom til å avvise ham som Guds sønn, og at jødenes avvisning skulle føre til en stedfortredende død og en ny pakt og et nytt evangelium for hele verden. Et budskap om frelse ved nåde alene – et budskap som er blitt korrumpert av «kirken» så lenge den har eksistert.

I likhet med Mole leser du ordene men skjønner ikke budskapet og hvordan det er blitt til. Din diskusjon om hvem som har skrevet hva og når vitner også om rent praktisk-logisk menneskelige tanker. Nå er det faktisk slik at hele Bibelen innhold er Guds inspirerte ord – det er faktisk Guds ord ført i pennen av mennesker. Hele oppbyggningen av ord setninger og kapitler er faktisk slik satt sammen at de danner mamematiske konstellasjoner som forundrer. Dette kan umulig ha vært konstruert av mennesker og vitner om Guds allmektighet. Dette faktum taler også mot påstanden om at Bibelens ord er endret fra originalen til det ugjennkjennelige.

JohnnyWalker
JohnnyWalker
11 år siden

Dyret i åpenbaringen er ikke Vatikanet, Smurfen!
Dyret i åpenbaringen er «New Word Order».
Dette kan du lett regne ut hvis du setter inn tallverdien til bokstavene:

New=14+5+23= 42 = 4+2 =6
Order=23+15+18+4= 60 = 6+0 =6
Order=15+18+4+5+18= 60 = 6+0=6

gudfrid
gudfrid
11 år siden
Svar til  JohnnyWalker

Dyret er mennesket, bygget av karbon 666 og er det som binder oss til det fysiske. Sjekk denne fine forklaringen her:
http://www.youtube.com/watch?v=FFVaH82y8gM

JohnnyWalker
JohnnyWalker
11 år siden
Svar til  gudfrid

Ja, litt merkelig at karbonatomet har 6 protoner, 6 nøytroner og 6 elektroner, dvs tallet 666. Men nitrogen eller kvelestoff som det også kalles, har 7 protoner, 7 nøytroner og 7 elektroner, dvs tallet 777 :-)

gudfrid
gudfrid
11 år siden
Svar til  JohnnyWalker

Luft inneholder 78% nitrogen, bra at nitrogen er 777, i pusten finnes prana, ånden, eller livskraften. Bare en tanke jeg fikk nå :-)

gudfrid
gudfrid
11 år siden

«Jesus kom til og for jødene og preket kun for jødene». Jesus sa dette den gang han nektet å hjelpe et sykt barn fordi det ikke var jøde, (men gjorde det likevel pga morens tro). Kristendommen slik den er blitt, er altså ikke noe Jesus ønsket!

I alternativ litteratur har jeg lest at Jesus kom for å redde jødene fordi de var på feilspor. Hvis Gud på forhånd viste at dette ikke nyttet.. da er vi vel der vi skal være da, på godt og vondt…

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  gudfrid

Alternativ litteratur er nettopp det – ALTERNATIV

maranata
maranata
11 år siden

ANTIKRIST – DYRET

Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Er dette Maitreya personifisert i denne mannen – Raj Patel???????????????

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=uRY_rV6SD1E

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Alle som ser denne Raj Patel i aksjon vil helt sikkert reagere på øynene hans, ikke bare øyeblikkets reaksjon men også som i denne video;

Watch Raj Patel’s eyes, this video confirms that Raj Patel’s blinking rate is not human (10 blinks in 4m40 instead of a minimum of 50 blinks). That’s just another proof that Raj Patel has been chosen to be the vehicle of Satan.

http://www.youtube.com/watch?v=IHiIKjCKGcs&feature=related

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Decreased Spontaneous Eye Blink Rates in Chronic Cannabis Users: Evidence for Striatal Cannabinoid-Dopamine Interactions
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026662

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Trolling????
:-):-) :-)
Dette er da bare EN teori på Antikrist man finner på YouTube. Jeg har lagt ut noen YouTubes, og så er det jo fullstendig op til den enkelte mene og tro hva han vil.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Hvis han kan settes i denne kategorien her da er han ifølge bibelen en antikrist,
anti, mot, krist, kristus, altså mot kristus.
Ikke værre enn det.

2. Johannes
7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Du må skille mellom flertallsformen antikrister og den en og alene personifiserte Antikrist/Dyret som skal styre verden under den store trengsel.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Ikke sant, i og med MANGE slike som ikke bekjenner at kristus er kommet i kjøtt og blod er antikrist så skjønner du vel at det ikke er en person som skal vise seg å være antikrist.
Du legger med vilje navnet antikrist der det ikke hører hjemme, hvis gud, som jeg regner med du tror på og kan gjøre rede for seg, har forfattet bibelen, ville han ikke da ha skrevet antikrist der du mener det bør stå?

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Mole;
Nå vet jeg ikke hva eller hvem du tror på, men hvis du tilkjennegir ditt religøse ståsted kan jeg umiddelbart skjønne hvorfor du ikke forstår. Jeg kjenner til alle «kristne» trosretninger og hva de står for her. De to dyr beskrevet i Åpenbaringen 13 er opplagt personer slik du ser det her

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=REV&chapter=13

Det første dyr er jo det samme som Daniel skriver om – Åpenbaringen og Daniels bok er på sett og vis synoptiske i sin beskrivelse av Antikrist/Dyret

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

De første dyr er både fra havet (menneskehavet) og fra avgrunnen, og har opplagt et tidligere liv her på jorden.
De annet dyr – Antikrist herold – er fra jorden (Israel), og opplagt en religiøs skikkelse som forfører med å gjøre under på oppdrag fra det første dyr derfra det også får sin kraft. Ikke unaturlig all den tid Det første dyr (Antikrist) er en reinkarnasjon av Satan selv.

Guds tall er 7, mens menneskets tall er 6. Den sataniske enhet 666 vil kopiere Guds treenighet gjennom Satan, Antikrist og hans herold.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

maranata sier:
16. 12. 2011 kl. 22:08
Jeg kjenner ikke visjon Norge overhodet, har aldri sett noe av hva de driver meg på noen som helst måte, men hvis det som kommer fram her er riktig stiller jeg meg blandt kritikerene.

maranata sier:
17. 12. 2011 kl. 15:44
Jeg kjenner til alle «kristne» trosretninger og hva de står for her.

Mole.
Viktig å hole tungen rett i munnen vet du.
Dyrene i Daniel og Åpenbaringen er verdenriker, hvis du ikke klarer å se hva bibelen selv skriver så ok, men det sies at kjærlighet gjør blind.

17 «Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden.

23 Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

:-)
Ærlig talt Mole. Gjør du deg enfoldig bevisst, eller vet du ikke bedre. Visjon norge er ikke en egen kristen trosretning. Jeg regner med de er en avart av en eller annen karismatisk bevegelse.
Med kristne trosretninger mener jeg adventisster, babtister, Jehovas vitner, osv

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Snørr og bart må skilles – dyr er ikke «dyr» som hest og hund, selv om dette ville være den mest opplagte løsningen. Dyriske mennesker og dyriske riker.
Hint: Se på sammenhengen, ikke bare les ordene som står der.

Dermed avslutter jeg denne ordutvekslingen om Antikrist.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Den er god maranata, et lite tips på veien,
barber vekk barten så er det lettere å gjenkjenne snørra få den bort når den renner ut.
;)

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Sånn jeg ser det så har dere vel begge rett, det handler om både riker og personer

Det fjerde rike er seff den nye verdensordnen som skal på plass nå

Åpenbaringen kan nok sikkert tolkes på mange måter men Nostradamus derimot forklarer ganske greit hvem anticrist er

Nostradamus forteller om 3 Anticrister, de 2 første var Napoleon og Hitler, beskivelsen på den siste passer perfekt til Obama

Han skal råde over et enormt flyvåpen og armeer, han skal være inteligent og ha store talegaver, han skal tale om fred og frihet men gjøre det motsatte, etter 3.5 år med makten så skal han vise sitt sanne jeg og det blir sommeren 2012

I 2004 var det ikke en eneste person i verden som hadde hørt om Obama, det er også en kjent sak at fortiden hans er forfalsket og navn endret

I åpenbaringen er nok det første dyret som fikk banesår utvilsomt Vatikanet og dyr nr 2 kan være EU der vi ser at EU direktivene som kommer ut på løpebånd slavebinder oss mer og mer i økende tempo, om ikke lenge er middelklassen i Europa historie sammen med borgerrettighetene og alt annet som fagforeningene har forhandlet frem siste 100 år

Det er også en kjent sak at den mektige EU komisjonen består av Jesuitter og Frimurere, samme ser vi i senatet, kongressen og FN

Som Maranata sier så skal de komme en fra Jerusalem også, en falsk profet som skal hjelpes frem av Obama

Men jeg sliter litt med å se for at at noen fra Israel vil få noen støtte i resten av verden

Kanskje det har noe med nyheten som kom nå at Vatikanet overtar Jerusalem ?

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/150757

History Channel har også 2 dokumentarer som forklarer en del :)

NB. Enn kan trygt overse zionist-tullingen som peker ut Osame Bin Laden som Anticrist

Nostradamus.Effect.- The third Anti Christ

http://www.youtube.com/watch?v=hKE_DOacRvI

Nostradamus Effect ∞ Ep. 9 ▲ Satan’s Army

http://www.youtube.com/watch?v=m063-DcyuL0

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Smurf;
Diskusjonen dreide seg om Antikrist = Dyret i Åp 13 = et menneske.
Mole benekter dette.
Jeg vet selvfølgelig meget godt at dyr er brukt om både mennesker og riker i Åp – det fremgår jo av konteksten.

maranata
maranata
11 år siden

En annen kandidat til tittelen Antikrist er Reza Pahlavi II, av sine tilhengere kalt Shah in Shah, eller kongenes konge – hjemme siden her:

http://www.rezapahlavi.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Pahlavi_dynasty_and_Iran.jpg

Woina Guerilla
11 år siden

Nok en glimrende artikkel, Sigr. Jeg kjente ikke til denne TV Visjonen før nå. Dette er et godt eksempel på kristenzionistisk fanatisme.

Men artikkelen gir meg en tanke: Hvorfor er det ikke større vilje til å finansiere de bevegelsene som går inn for et harmonisk nordisk samfunn uten både kristenzionisme, kulturmarxisme eller islamisme? Det er egentlig det som forbauser meg mest:)

Woina Guerilla
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Enig. Den rødgrønne støtten til palestinerne er rent hykleri og forutsetter at de skal godta folkemord og landtyveri. Umulig etter min oppfatning.

Allikevel burde det være mulig for ikke-fanatiske grupper som sannhetssøkere å finansiere seg eller er det bare religiøse grupper som klarer det? Eller politisk/religiøse som kommunistene klarte tidligere?

BelzeBob
11 år siden

Jeg tror det Woina Guerilla spør om er: Hvorfor kan vi ikke organisere oss?

Slik jeg ser det: landet trenger er et bra politisk parti. Men noen må starte dette partiet og få det i gang – og temmelig mange må slutte seg opp om det. Dette er vel problemet som har plaget oss helt siden 70-tallet: alle de store partiene er ikke mer enn varianter av samme tingen og vi trenger noe helt nytt og ærlig som også må være ganske stort. Det nytter ikke å være på størrelse med Kystpartiet – man må være mye større for å ha innflytelse. Lett å være ‘smart’ og snakke om det slik jeg gjør nå, men vanskelig å få til. Dette er «det evige problemet.»

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  BelzeBob

Bra politiske partier blir fort infiltrert og rasert Bobo :)

Hadde veldig tro på Norgespartiet men nå ser jeg rundt i blogger og forum at partiet blir hånet og latterligjort

Man leser en rekke steder at Norge er en Russisk militærbase som skal angripe USA og England hilsen Norgespartiet :)

Det gikk heller dårlig med Steiner Bastesen fra Kystartiet også etter at han sto på talerstolen i stortingets spørretime og raste over de folkevalgtes deltagelser i Bilderberger og andre okulte selskaper

Man har også sperregrensen som hindrer at små partier får makt, det er også umulig for småpartier å vinne frem siden de aldri nevnes med et ord i mediene

Kanskje ikke så rart når vi ser på hvem som eier mediene, er bare dager siden AP gjennom A-Pressen kjøpte opp Edda media

AP bruker også over 1 milliard av våre skattekroner årilg på PR selskaper som skal hjernevaske oss til å stemme AP og til å sverte motstanderene og småpartiene

Fakta er at vi ikke har noe demokrati i Norge men et såkalt skinn demokrati :)

Michelle
11 år siden
Svar til  smurfen

OMG Klokeste Smurfen i verden, du har helt rett, Bastesen holdt en trontale på lille-tinget, lik Kennedy før han også ble tatt av dage:
http://www.riksavisen.no/?p=37

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  smurfen

Enig der;
AP har vunnet makt ved de to siste valg ved hjelp av støttepartier uten flertall – de vant begge valgene ved såkalte utjevningsmandater. Hvis alle stemmer hadde talt likt hadde de tapt ved begge anledninger. Dette er opplagt ikke demokrati, men som Smurf skriver et skinndemokrati.

Michelle
11 år siden
Svar til  BelzeBob

Vi trenger et Alternativt parti, kall det gjerne ALTERNATiVT

Grunner til at folket ikke stemmer er:
1 De ser alvorlige feil i alle partier
2 De føler det har ingen betydning å stemme

Det er mye bra også i de ulike partiene og mange politi-kere sier mye fornuftig, men alt for mye er galt hos samtlige partier, sånn som f.eks. dyrs rettigheter, miljøvern, militær-nekting, like rettigheter, protestere i FN etc

maranata
maranata
11 år siden

Smurf:
Antikrist er ikke kommet offisiellt ennå. Han er den som inngår en 7 års fredsavtale med Israel. Da kan du jo bare begynne å gjette hva som forårsaker dette. Fredsavtale etter en større krig? Hvilken krig?
Poenget med fredsavtalen er jo nedrustning mot lovnad om beskyttelse, og avtalen blir jo brutt og fulgt opp med en invasjon – se Jesus advarsler om dette i Matt 24:
http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=24&verse=18

7-års uken er beskrevet av Daniel her:

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=DAN&chapter=9&verse=27

Nærmere forklaring av Israels 70 åruker til å innelukke fra fallet kan jeg ikke ta her, men det gjenstår en åruke av dette. Etter at frafallet er over vil det bli slik Paulus forklarer det her fra vers 25

:http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=15

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  maranata

Uansett, ikke bruk religion til å bryte noen av de ti bud

Jews That Lived In Palestine Tell Their Story

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  maranata

Mange av dine troende venner er svært uenig med deg der Maranata :)

For litt siden ble Obama angrepet verbalt på en pressekonferanse av en som sa han var Anticrist, litt etter var det en som skjøt mot det hvite hus som mente at Obama var anticrist og leser man litt så ser man at milliarder av troende tror Obama er anticrist

Tiden vil jo vise hvem som har rett

Du som er så optatt av jødehat hvorfor angriper du ikke de virklige jødehaterene ?

Her kan du lese litt av Jesuitt eden

«Blant romersk katolske skal du være romersk katolsk, endog til å være en spion blant dine egne brødre. Ikke tro på noe menneske. Ikke ha tillit til noen. Blant reformerte vær en reformist. Blant hugenotter vær en hugenott. Blant kalvinister være en kalvinist. Blant protestanter søk å vær en protestant. Vinn deres tillit og strev endog etter å kunne forkynne fra deres talerstoler og tal om nødvendig med all den avsky du kan finne i din natur imot vår hellige religion og paven. Ja, tillat deg endog å synke så dypt at du blir en jøde blant jøder, slik at du kan skaffe tilveie all informasjon til fordal for din orden som en trofast soldat av paven.»

«Ta side med debattantene som er i konflikt, men i hemmelig avtale med din jesuitt bror, som kan være engasjert på den andre siden av konflikten, men som likevel tar åpent avstand til det du måtte være engasjert i, bare kirken, til slutt, kan ha fordel av det,
ved betingelser som oppnås i fredsavtaler og ved at hensikten helliger midlene.»

«Du er blitt vist din plikt som spion, til å samle all statistikk, fakta og informasjon som det er mulig for deg å komme over, fra enhver kilde. Til å finne din plass i den protestantiske families sirkel og andre kjettere av enhver klasse og karakter, så vel blant handelsmenn, bakere, advokater, i skoler og universiteter, i parliamenter og i lovgivende forsamlinger, til å være alt for alle, for pavens skyld, han du tjener til døden.”

“Du har herved mottatt din instruks … og har tjent som skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt innviet med alt som er nødvendig for å styre eller kommandere Loyolas hær i pavens tjeneste. Ingen kan her utvise autoritet som ennå ikke har dedikert sin gjerning med kjetteres blod, for uten at blod blir utgytt, kan ingen bli frelst.”

“Jeg lover og utroper… at jeg ikke vil ha noen mening eller vilje som er min egen, eller noen mental reservasjon, selv ikke som et dødt kadaver, men uten forbehold vil adlyde hver eneste ordre som jeg kommer til å motta fra mine overordnede i pavens og Jesu Kristi arme.” “At jeg vil dra til en hvilken som helst havn, uten å klage og vil være underdaning eller lydig mot hva som enn blir sagt meg – erklærer og lover jeg videre, at jeg vil – når anledningen byr seg, være engasjert i en uforsonlig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere,.”

Loyolas hær er Tempelridderene eller Frimurerbrorskapene om du vil :)

http://www.mensviventer.no/mvv26/jesuitt.htm

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  smurfen

Jeg har mange venner som ikke er enige med meg om forskjellige ting. Jeg tilhører ikke ststskirken, eller er medlem av noen som helst kristen organisasjon. Jeg er kristen og Bibelen er mitt fundament.

Det blir litt søkt å angripe jesuittene her på NyS – det er vel ingen av dem her?

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  maranata

Bibelen som du ser ut til å verdsette sier i Hebr. 5:9
«He became the author of salvation to all those who obey him».
Likevel indoktrinerer kristendommen oss med at det er tilstrekkelig å vedkjenne seg og si noen ord for å oppnå frelse. Det er antikrist god nok for meg.
Frelse er ikke mulig i denne dispensasjon uten at man adlyder Jesus Kristus sin lære, og følgelig kan ingen kalle Jesus Herre uten å være i hans lære.

Jesus sa at Guds rike er inni oss, og det var Jesus som sa at religionens ledere stengte for Guds rike.
Matth 15:14 it says that religious leaders are blind leaders of the blind.

Dvs at antikrist er religioner. Jesus Kristus ble drept fordi hans sannhet var en trussel mot religionen. Straks en person finner Guds rike i seg selv har de ikke bruk for religion. Den blir meningsløs.
Kirken er derfor redd for at vi skal vite sannheten og bli opplyst slik at de mister sin kontroll. Den sannheten som vil beskytte oss mot Presidenter og Politikere, Bibler og Kuler.

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Uffda

:-)
Vet du ikke at Den Hellige Ånd tar bolig i alle gjenfødte kristne? Skjønner du da kanskje hele poenget med dette utsagnet?
Dine utsagn om Jesu død er et resultat av enkle menneskelige tanker, og blottet for de bakenforliggende hensikter. Siden du er totalt fremmed for hvorfor Jesus Kristus døde – hvorfor Gud sendte Ham for å dø for menneskenes frelse – ja da anbefaler jeg deg å Bibelen fatt med et åpent sinn, og ikke slik du presenterer din «kunnskap» her.

Det forundrer meg at så mange bruker bibeltekster her inne på NyS uten å skjønne hva de betyr, eller tatt ut av sammenhengen slik at de fremstår som håpløsheter.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Alle andre tar feil maranata, du har rett, hvis jeg skulle ramse opp alle kristne som sier det du sier her

maranata skrev.
Det forundrer meg at så mange bruker bibeltekster….uten å skjønne hva de betyr, eller tatt ut av sammenhengen slik at de fremstår som håpløsheter.

oppigjennom tidene siden år null så hadde listen blitt lang gitt.
Selvfølgelig har du sanheten, hvis ikke du hadde sannheten måtte du innrømme å ha tatt feil å begynne å søke på nytt, dilemma gitt.
Husk, det er måten maranata leser bibelen på som er riktig.
humrer..

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  maranata

Mole:
Selvfølgelig har jeg rett med hensyn til det essensielle i det å være kristen, og det begrunner jeg med å tro hva Bibelen forteller. Hva du tror vet jeg ingenting om, for i motsetning til meg tør eller vil du ikke tilkjenngi hva eller hvem du tror på. Jeg skjemmes ikke over å bekjenne min tro ihvertfall.

Mole
Mole
11 år siden
Svar til  maranata

Jeg tror på det bibelen forklarer å hvordan den identifiserer antikrist, tolkninger overlater jeg til de søkende.

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  Uffda

Kan gjerne svare deg med referanse til Bibelen – for Jesus sier.
Luke 6:46
«And why do you call me Lord and not do the things which I say.»
Kirken sier at alt du trenger å gjøre er å tro og vedkjenne deg, men Jesus sier:
Matth 7:24
«Whoever hears these words of mine, and does them, is like a wise man who built his house upon rock, it will withstand the storm.»
Og hva sier Bibelen videre maranata vedrørende den hellige ånd? Det er langt viktiger enn kirkens dåpsrituale som kun fører til at man blir våt.
Acts 5:32
«And we are his witnesses of these things and so is also the Holy Ghost whom God has given to them that obey him.»

Mole
Mole
11 år siden

maranata skrev.
De levende vet at de skal dø,
men de døde vet ingen ting.
De har ingen lønn i vente,
for minnet om dem er glemt.

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ECC&chapter=9&verse=5

Mole.
Hvordan kan du samtidig tro at en lever videre i himmelen når du ser hva bibelen sier om døden?
Er det to personer i meg?, en som dør og en som aldri dør??
Eller er det en udødelig sjel i meg, den sjel som synder skal dø sier bibelen!?

Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.
http://www.kingjamesbibleonline.org/Ezekiel-18-4/

lappe- antrik
lappe- antrik
11 år siden

Jeg må jo si at det er uhørt og presse og manipulere penger ut av folk som mr Hanevold gjør. Du skal gi med hjertets lyst. Og som det står, be og du skal få. Ikke tigg og du skal få.
Visjon Norge er tverkirkelig kanal der adventister,pinsevenner, norske kirke, utbrytre av Norske kirke + mange flere leier plass på kanalen. Og ikke alle er zionister.
Foresten for 4-5 år siden så hadde hanevold en UFO opplevelse over Visjon gjestegård. Da var det en Sigarformet UFO som lyste opp visjon gjestegård, men hanvold trodde jo det var demoner så han befalte dem om og dra.
Dette er en sann historie fra Hanevold.
Men istedet for og forbanne han så får vi be for han og sende gode tanker til han. Pengekjærhet er en forbannelse, men alle kan bli fri. Jeg har mine feil og andre har sine.

maranata
maranata
11 år siden

Sigr:

Du har tidligere uttrykt din støtte til menneskene i SOS-rasisme. Kommer det også en artikkel om underslag, skattesvik, misbruk og korrupsjon i SOS rasisme?

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  maranata

maranata;

Med mindre jeg husker feil, så var Sigr ute med denne før Dagbladet startet sitt hardkjør mot SOS Rasisme;

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sos-rasisme-under-lupen/

God jul til alle og enhver, forresten!

maranata
maranata
11 år siden
Svar til  Vandalf

Du har så rett så rett – denne har desverre gått meg hus forbi.
Beklager, og god jul :-)

Falcon
Falcon
11 år siden

اول دقائق الحرب على غزة.mp4 http://www.youtube.com/watch?v=KNBQ-dBd_m8
Gaza War Crimes جرائم الحرب في غزة

« Forrige artikkel

Judea erklærer Norge krig?

Neste artikkel »

Stortinget vil åpne for «sellout» av norsk vannforsyning