Stortinget vil åpne for “sellout” av norsk vannforsyning

8215 visninger
5 minutter lesetid
78

Det er nå fremmet et lovforslag for Stortinget som åpner for utsalg av infrastrukturen for norsk vannforsyning, som kan falle i hendene på globalistenes profitt- og kontrollinteresser. Tilgangen på rent og rimelig vann for norske borgere vil bli satt i fare dersom lovforslaget vedtas.

Kort om lovforslaget

Hovedtrekkene i den politiske bakgrunnen er skissert i dette utdraget fra

Vannposten.

Lovforslaget: Prop. 136 L (2010-2011) og

Innstilling fra Kommunal- og forvaltningskomiteen

Innst. 133 L (2011-2012) om

lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Stortingsdokumentene er tilgjengelig her.

Lovforslaget går ut på at kommunene skal eie vann- og avløpsanleggene. Det høres betryggende ut. I virkeligheten er det en troyansk hest. Inni hesten befinner det seg en rekke krigere: Den ene heter konkurranseutsetting, den andre fortjeneste, den tredje ran av abonnentene.

Foreslåtte endringer

Lovforslaget er endret fra Lundteigen/Vedums opprinnelige forslag. ”Offentlig eie” er byttet ut med ”kommunalt eie”.

Og OBS! OBS! ”heleid” er byttet ut med ”eiet”. Dvs. at kommunene kun må ha aksjemajoritet.

Hverken ”offentlig” eller ”kommunalt” eie hindrer kommersialisering. Men trekker vi en parallell til kraftverkene og hjemfallsinstituttet, er det slik at EU ikke godtar at kommuner og fylkeskommuner er unntatt fra hjemfall. Kraftverk eiet av kommuner og fylkeskommuner blir behandlet som private! I dag kan 30% av kraftverk det ellers er hjemfall på (de største), eies av private investorer til evig tid. Skal det bli fremtiden for vannverkene også?

Inst. 133 L (2011-2012)

8. desember la Kommunal- og forvaltningskomiteen frem sin innstilling til Stortinget. Komiteen er delt:

Flertallet  består av Ap, Sv og Sp. Disse går inn for loven.

Ap, Sv og Sp viser til Departementet (Miljøverndeparte-mentet/Erik Solheim/Heidi Sørensen/Audun Garberg), som har vurdert lovforslaget opp mot EØS-avtalens regler om etableringsrett og har funnet at loven faller inn under unntaksbestemmelsen i art. 33. Konklusjonen er at EU ikke vil kunne kreve kjøp og salg av vann- og avløpsanlegg.

Det gjenstår å se hvor mange år denne uttalelsen er gyldig. Garantien fra Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre for at hjemfallsinstituttet ikke ville bli berørt av EØS-avtalen, varte frem til 2008.

Mindretallet består av Frp, H og Krf. Disse vil stemme mot loven.

Frp, H og Krf. hevder at loven svekker lokaldemokratiet og begrenser kommunens frihet til å velge lokale løsninger.

’Lokaldemokrati’ og ’frihet’ til å velge ’lokal løsning’ betyr imidlertid at  multinasjonale selskap skal kunne kjøpe anleggene! Frp, H og Krf. har et noe spesielt syn på hva verdiskaping består i: Jo oftere og dyrere et vannverk omsettes/selges, desto mer øker verdiene i samfunnet!

Mindretallets begrunnelse er ikke i overensstemmelse med Vannbevegelsens grunn til å gå imot loven.

En sektorlov – ny troyansk hest

Både flertallet og mindretallet går inn for at Stortinget skal be regjeringen komme tilbake med forslag til en helhetlig vann- og avløpslov. Begrunnelsen er at ved å samle dagens lover og forskrifter, vil  krav til trygghet, kvalitet, kriseberedskap og ansvarsforhold bli tydeliggjort.

Det er imidlertid Miljøverndepartementets/regjeringens syn at det foreliggende forslag til lov, skal gjennomføres først. Når kommunene er ”sikret” eierskapet til milliardverdiene, kan man lettere skjule ranet av abonnentene i en ny sektorlov. Som nevnt  ovenfor er ’kommune’ ikke identisk med ’det offentlige’, i EUs øyne. Men vi føler oss heller ikke trygge på at statlig eide vannverk er noen garanti mot kommersialisering. Kraftverkene er hovedsaklig statlige. Strømmen er allikevel overlatt til markedet. En sektorlov for vann og avløp vil være en ny troyansk hest.

Parhestene Norsk Vann og KS

Parhestene Norsk Vann og KS (Kommunenes Sentralforbund) har lobbet for en sektorlov i mange år. Ingen av disse organisasjonene har betenkeligheter med en kommersialisering av vann og avløp. Veolia har i mange år vært assosiert medlem av Norsk Vann (tidligere NORVAR). Og tidligere direktør for KS Bedrift, Runa Opdal Kerr, ble i 2008 ansatt som direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia. Så her er det mye samrøre.

Informasjon hentet fra (inhabile) Norsk Vann

Både flertallet og mindretallet i komiteen hevder at tilstanden til ledningsnettet er under enhver kritikk: Noen rør er mer enn 100 år. Med dagens utskiftingstempo vil det ta nærmere 200 år før alle rør er skiftet ut. Dette vil trolig få uheldige miljømessige konsekvenser. Kanskje så mye som 30% av vannet lekker ut. Tall og hypoteser er hentet fra Norsk Vanns ”informasjon”. Norsk Vann lobber ikke, må vite, de informerer.

Faktum er imidlertid at alderen på rørene ikke er proporsjonal med nødvendig utskifting. Rør som er lagt etter krigen er i dårligere forfatning, enn dem som ble lagt tidligere. Men blant de rør som avgjort burde vært skiftet, er rørene av asbest. Der kommer imidlertid Folkehelse-instituttet med ”beroligende” meldinger om at det ikke er så veldig mye kreftfremkallende stoffer å spore i disse rørene.

Det er for øvrig liten grunn for vannverkene til ikke å vedlikeholde rørene. Alle kostnader forbundet med utskifting betales av abonnentene. Det berører ikke kommuneøkonomien.

Det skal også store utskiftinger til før abonnenten (vi) merker noe til det på abonnementsavgiften.  På Nedre Romerike merket ingen at vannverket sponset en afrikansk farm

Vannet som fellesgode i Norge vil bli satt i fare dersom lovforslaget vedtas. Nederst i artikkelen er et opprop for å sikre Norge kontrollen over norsk vannforsyning.

Tilgang på rimelig og rent vann er en naturlig rettighet. La oss sikre det også for våre barn.

 

Se forøvrig:

Vannbevegelsens nettsted

http://reddvannet.no/om-lovforslaget/

Vannbevegelsens brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen ligger her.

 

Om du ønsker å signere oppropet kan du gjøre det på

http://www.reddvannet.no/opprop/

Informasjonen er i hovedsak hentet fra Vannbevegelsen.

Epost: watermov@online.no

 

Nyhetsspeilet har ikke omtalt denne saken som noen form for partipolitisk innlegg. Det dreier seg om at vann er en grunnleggende rettighet som det er viktig at ikke settes på spill, og det er derfor viktig at vi som bevisste borgere setter foten ned for denne typen påfunn som vi har mye å tape men ingenting å vinne på.

Vi husker hva som skjedde med “Terra-kommunene“: Kommunene  Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana, Haugesund og Vik eide verdifulle realverdier i form av nedbetalte vannkraftverk som ble byttet bort i “vedipapirer” som var så djevelsk innviklede at de endte opp som ikke bare verdiløse men som en gedigen restGJELD på hundrevis av millioner kroner som kommunene satt igjen med som en møllestein rundt halsen etter å ha kvittet seg med arvesølvet.

De finurlige verdipapirene fra Rockefeller-banken Citicorp ble lurt på kommunene av hyggelige meglere med lukrative bonusavtaler uten at hverken kommunepolitikere eller rådmenn skjønte hva spillet gikk ut på før de satt med skjegget i postkassa og kraftverkene var byttet ut med enorm gjeld. En ganske dårlig deal – og nå vil noen risikere at vannet vårt skal lide samme skjebne som Terra-kommunenes kraftverk i form av et lovverk som ser ut til å være så komplekst at ulike konsekvenser ikke er blitt fullt utredet før behandlingen.

Norske politikere har vist en praktisk talt grenseløs evne til å gi etter for forskjellige former for lureri iscenesatt i ulike forkledninger fra den globale penge-, makt- og kontrollmafiaen. EØS-direktiver som norske borgere IKKE er tjent med at gjennomføres er bare et eksempel på dette.

 

PS.  Jeg har tillatt meg å legge inn et utdrag fra kommentatoren Balle Clorins kommentar (nedenfor) som sammenfatter problemstillingen i et nøtteskall:

“Dette er wikipedias definisjon på konkurranseutsetting: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/Konkurranseutsetting

Som vi kan se er at altså en tjeneste, i vårt tilfelle vann, som skal legges ut på anbud. Dette betyr altså ikke at selve vannet selges til private aktører, men rensingen og distribusjonen skal legges ut på anbud. Vi kan anta, med dårlig kommuneøkonomi, at de fleste kommuner vil legge ut minst en av de to på anbud.

Da kommunene selv ikke kan være med på anbud, må i tilfelle de opprette et AS, som må konkurrere med private aktører om kontrakten. Uansett vil et AS’ oppgave være å tjene penger. Det har vi sett etter at kraftverk og kraftnettet ble konkurranseutsatt. Resultatet av dette har vært at prisene på strøm har skutt i været. Akkurat det samme vil skje med vann, hvis dette forslaget går igjennom. Vi kan ikke la dette skje.”

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

78 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Michelle
11 år siden

TAKK for en SuperViktig Artikkel!
Dette er jo helt SPRØTT å lese om!
Vann skal være GRATiS for Alle!
Vi burde også for lengst borret i fjellene
etter rent grunnvann til absolutt alle!
Hvorfor borres det ikke mer for U-land?
Såg en dokumentar om at Norge kunne
lett forsynt hele verden med rent vann..

PST
PST
11 år siden
Svar til  Michelle

Og hvis Norge hadde boret etter vann i fjellene og delt med hele verden. Da hadde lagrene gått tomme ganske fort. også plutselig har vi vann mangel i Norge.

Hvorfor borres det ikke mer i U-Land? Mamma jobbet som hjelpe-arbeider for rødekors i India for noen år tilbake. Hun fortalte meg at de borret etter vann som er lagret under bakken, men dette går _TOMT_ til slutt skjønner du Michelle. Også til slutt så finner de ikke mer vann i bakken og da blir det vann mangel igjen. De har borret etter vann i U-land i MAAAAAAAAAAAANGE år, og til slutt så går det tomt/vanskelig å finne nytt. Folk har tenk på slike ting skjønner du lille deg.

Du og nyhetsspeilet kommer ikke med noen revolusjonerende tankegang. Dere er ikke profesjonelle eksperter på noe som helst.

Michelle
11 år siden
Svar til  PST

I dokumentaren skulle Norge blant annet lett rense sjøvann til fersvann.
Grunnvann fylles på hver gang det regner skjønner du, det er bare det at regnvannet renses mye for forurensning på sin vei ned til grunnvannet.

Alt jeg prater om har jeg undersøkt enormt mye før jeg uttaler meg ;)

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  PST

Profesjonelle eksperter…

Hm, høres litt smørpåflesk-aktig ut den begrepsbruken der.

Eller har jeg gått glipp av noe? Er en profesjonell ekspert mer ekspert enn en ekspert?

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Vandalf

Jeg tror PST mente en profesjonell ekspert med utdanning og kunnskap som får betalt for jobben han gjør grunnet sin høye kompetanse innen fageltet sitt Vandalf :)

Som Michelle sier så bruker mange land å rense sjøvann til ferskvann, det er heller ikke lenge siden et Norsk firma tok patent på frakt av ferskvann i enorme balonger som kan frakte milliarder av liter ferskvann til U-land og andre som er lysten på norsk fjellvann

Når vi første er inne på PST så kan vi lese I dag at PST ønsker å innføre militærdiktatur og politistat i Norge

Dette er facisme, som i Tyskland da riksbyggningen brant

Dette var jo ikke overaskende. Globalistene bruker alltid kriser til å stramme inn folkets frihet, men hvem skal beskytte oss mot regjeringen? Om vi gir fra oss friheten under påskudd av beskyttelse skjer det motsatte, vi blir slaver under et terror regime. Alle vet at den største faren kommer fra de som styrer ikke fra solo prestasjoner i befolkningen. dette er et billig påskudd som faller gjennom alle logiske og rimelige teser for demokrati og frihet. det er bare demokratiet som kan beskytte oss best, det vil alltid skje episoder, men vi trenger ikke et nytt regelverk for å hådtere dette, kansje en ny PST tjeneste, men ikke et nytt regelverk. de som vil oppgi sin frihet for en kortvarig beskyttelse, fortjener ingen av delene.

“Dette og intet annet er roten fra hvor en tyrann oppstår; når han først trer frem er han en beskytter.” – Platon

Frank

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/17/pst-vil-ha-nye-lover-hindre-terrorforberedelser#comments

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Vandalf

“Når vi første er inne på PST så kan vi lese I dag at PST ønsker å innføre militærdiktatur og politistat i Norge”

Det var vel å strekke det litt langt, eller hur?

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden
Svar til  Vandalf

Ja, en profesjonell ekspert er mere profesjonell enn en ekspert. Eksperter er uprofesjonelle…

La oss heller se på definasjonene:

profesjonell
adj. profesjonell ( profesjonelt – profesjonelle) [pɾufəʃu’nel]
1 som hører til arbeidet, yrkesmessig
ikke blande det profesjonelle og det private livet
2 som har en virksomhet som yrke
en profesjonell musiker

ekspert
subst. m ekspert () [əkˈspæʈ] erfaren og sakkyndig person, fagperson
en vitenskapelig ekspert

Kan PST gi noen eksempler på en Profesjonell ekspert?
Faller FN-delegatene som ville forby vann inn under denne gruppen?
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2048292.ece

Ser du på den selv som en profesjonell ekspert PST?

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Vandalf

Kanskje men vi er ikke langt unna

Her er PST sin ønskeliste til Jul :)

PST vil ha hemmelig ransakelse. Romavlytting. Dataavlesning. Kommunikasjonskontroll ………….

http://www.dagbladet.no/2011/12/17/nyheter/pst/terror/innenriks/19457164/

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Vandalf

He he, misforstå meg rett, men er det ikke litt absurd at de ikke allerede har disse virkemidlene, sett i lys av hva som er deres primæroppgaver?

Spøk til side;

PST har vel alle disse virkemidlene pr i dag, her er det imidlertid snakk om å utvide virkeområdene for metodene.

Det er forberedende terrorhandlinger man vil til livs. Det reiser mange interessante problemstillinger, og vil antageligvis føre til noen ganske stygge saker.

Det som også er bekymringsverdig er at forum, blogger og lignende aktivt skal overvåkes. Hvorvidt dette kommer til å virke innskrenkende på ytringsfriheten vil avhenge av hvordan PST kommer til å forvalte denne oppgaven.

Hva kan man ytre på nett før man plutselig befinner seg i et avhør med noen morske dresskledde karer?

Skal tro om de bruker solbriller under avhørene?

Falcon
Falcon
11 år siden

Relatert, kilde http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2009/12/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E9%99%9B%E4%B8%8B%E3%81%AE%E8%A8%AA%E7%B1%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E6%83%85%E5%A0%B1.html

Sitat:

+{

The Canadian and, especially, the British Columbia governments are positively terrified that the truth has emerged about the WaterWarCrimes and is now posted online.

British Columbia faces bankruptcy as a result of damage claims arising from secret breaches of international trade agreement, FTA, NAFTA and GATT.

Recently disclosed internal British Columbia government documents prove the government intentionally violated the FREE TRADE AGREEMENT / NAFTA and the GATT

These documents are now posted online for the first time at

http://www.waterwarcrimes.com

These documents corroborate and support the $10.5 billion claim arbitration claim against CANADA by SUN BELT WATER INC. under Chapter 11 of the NAFTA.

Visit http://www.sunbeltwater.com

US Senator John McCain stated in Ottawa, Canada’s capital city, on June 20, 2008, when asked about water exports from Canada

“water exports will be the defining issue of the 21st century”

The WATER shortages in the American South West and Mexico can only be addressed by massive WATER imports from CANADA – a project that was canceled due to political corruption in CANADA and, especially BRITISH COLUMBIA.

The political corruption in Canada surrounding bulk water exports is now emerging in a lawsuit in Canada’s Federal Court that the Canadian media is under instructions not to write about.

Eight judges linked to this lawsuit and the water export political corruption suddenly dropped dead as their crimes were exposed and they became a liability to insiders.

There is a real possibility of murder.

This is a true story that reveals the dark side of Canada.

Visit http://www.waterwarcrimes.com

}+

Falcon
Falcon
11 år siden
Svar til  Falcon

SUN BELT WATER INC’s hjemmeside, referert, er nedlagt. SUN BELT WATER INC via google http://www.google.no/#hl=no&cp=18&gs_id=7&xhr=t&q=SUN+BELT+WATER+INC

http://www.waterwarcrimes.com er imidlertid intakt

BiggusD
BiggusD
11 år siden

Meget bra artikkel!

Hvis kommunene selger unna eiendelene som tilhører kommunens innbyggere for å øke egenkapitalen eller dekke driftsunderskudd så sviker de befolkningen. Hva er poenget med å ha kommune, fylke og stat når de ikke forvalter felles goder?

Hermis
Hermis
11 år siden

Har nå skrevet under oppropet som det vises til i artikkelen!

smurfen
Moderator
11 år siden

Norske politikere lar seg lure igjen og igjen står det i artiklen….

Lure og lure fru blom, fakta er nok at de aner ikke hva dem er med på på grunn av mind kontroll

Man så det bare nå med Per Sanberg etter 22/7 da han kritiserte PST demonen Janne Kristiansen, ikke lenge etterpå gikk han på talerstolen og sa at AP har utnyttet 22/7 for alt det er verdt

Merklig nok da han ble interjuvet etterpå så sa han : Har jeg sagt det ? har jeg det så var det aldri meningen å mene at AP har tatt 22/7 til sin fordel

Tydligvis så husker han ikke et ord av hva han sa på stortingets telerstol få min i forveien

Det handler bare om det vanlige NWO greiene med å ta kontroll over penger, energi, vann, luft osv for å slavebinde massene

Det går i rekordfart nå med forbud mot hansker og klipetenger, EU overtar oljefondet, EU borgere kan jobbe i Norge for samme lønn som de hadde i hjemlandet, EU borgere kan få dagpenger etter 1 dags jobb i Norge ……..

Over 50 000 Nordmenn i topp eliten er slaver og nyttige idioter for de sataniske brorskapene gjennom frimurere, jesuitter, Maria Ordnen, OTO og ikke minst Roseordnen

Alle som en kaller de seg Tempelriddere og hvor kommer Tempelridderene fra ?

Joda Vatikanet og Cistercienserordenen, men hvem gav Vatikanet makten på jorden ?
Cistercienserordenen kan sporest tilbake til de ariske kjempene i Hellas

Noen mener at ABB var kristenzionist men det mangler litt, ABB nevnte paven 99 ganger og Vatikanet 178 ganger i manifestet 2084, kristenzionister hater Vatikanet så det plaserer han istede i Brorskapsleiren, noe han forsåvig aldri har lagt skjul på, vatikanet og paven bør styre verden skriver han

Så hva med Vatikanet ?

Dragen gav dyret makten, mao Satan gav Vatikanet makten

Man ser det overalt, ja selv i Idol og X-factor er scenen formet som en planet med vinger, deltagerene blir lurt til å vise satantegnet med hånda kamuflert som et ring og stem på meg symbol

Det går fortere og fortere mot en verdensregjering og en verdenshersker, en verdens valutta og en verdens relgion, om ikke lenge er vi der
Eneste måten å stoppe galskapen på er å informe folket om hva som vil intreffe vist vi lar det forsette

Hele eliten dyrker de gamle gudene og de har dem gjort i 13 000 år, Kelterene kom til ved middelhavet for 13 000 år siden og var enorme hvite kjemper som skremte vannet av Romerene på grunn av størrelsen, Maya guden som skrev mayakalenderen het Voltan/Odin og var en enorme hvit kjempe ( Anunnaki )

Naziene var også katolskeTempelriddere med tilknytning til Vatikanet, Muhammeds mor var en katolikk som fikk sin sønn til å etablere Islam, Det var Jesuittene som fikk Rotschild til makten eller Bauer som de het da

Blodofring har til alle tider gitt okult makt til å kontrolere massene, Hannibal ofret over 40 000 guttebarn til Baal, de Tyske Saxerene tilba de norønske guder og blodofring var en sto del av tradisjonen deres som gav de makt til at noen få hundre erobret hele GB, De få bygdetullingene som var kjent som Vikingene var på vei til å ta verdensherredømme grunnet sin blodofring og sin dyrking av de gamle kjempene/gudene

Hele norge er bygget på et 666 pentagram, men offisielt så hadde vi ingen perfekte kart og GPS på den tiden så hvem gav de kunnskapen ?

Philip Gardiner – The Viking Serpent

http://www.youtube.com/watch?v=JLjzcHRegJ0&feature=share

Hele veien ser vi at alt blir snudd på hodet, krig er fred, overvåking og kontroll er frihet, kjemikalier er sundt og naturlig er farlig, globalisering er demokrati og nasjonalisme er terrorisme

Når man snakker med tyskere etter WW2 så fatter de ikke hva som skjedde, de sier de var hypnotiserte, de klarte ikke å tenke, alt som surret i hodene 24/7 var å hylle Hitler

Vi er langt på vei der nå, folk flest mener vi må ha DLD for vår frihet, GPS i alle biler for å hindre bildrap, PST må få Gestapo fullmakter for å hindre terror, Vi må ha EØS/EU for å selge varene våre, De rike må ikke skattelegges siden de er dem som skaper arbeidsplasser, et kontantløst samfunn er eneste måten å stoppe kriminalitet på, hjernevask mytene vil ingen ende ta ..

Snart har vi fulle ræva i chipper og EL-halsbånd med naken scanner utenfor Rema 1000, 50 okulte vaksiner før vi blir 12 år og en stat som bestemmer hele livet vårt, er vi skeptiske så fanger systemet oss opp og da er det full fart inn i rehabiliteringsleir for å hjernevaskes til gode slaver for plutokratiet

Verdens gull er samlet inn til de gamle gudene nå og David Wilcock gråter som en liten unge grunnet trusler etter gullavsløringene sine

http://www.youtube.com/watch?v=Wcy0X5w3KwU&feature=youtu.be

Frimurerene legger ikke skjul på at de dyrker djevlen

http://www.youtube.com/watch?v=gKjp9dodGQM&NR=1

Her kan en se i 13 deler hvordan de gamle satansike gudene dyrkes av eliten og har blitt dyrket i 13 000 år

Nibiru Palace Part 1 – SATAN UFO 666

http://planetxtube.com/index.php?option=com_hdflvplayer&task=addview&thumbid=20&pid=1

http://no.wikipedia.org/wiki/Cistercienserordenen

http://no.wikipedia.org/wiki/Tempelridderordenen

The Royal Red Dragon Bloodlines 2009 Part 1

Utrolig Profeti – Må ses før det skjer!

http://www.youtube.com/watch?v=ww8Jr_ZjTj8&feature=related

Dyret som stiger opp fra havet | Identifisert

http://www.youtube.com/watch?v=SY3lIsPEQYE&feature=player_embedded

Åge Grønning
Skribent
11 år siden
Svar til  smurfen

Liker godt kommentarene dine smurfegutt. Denne gangen har du klasket i hop en , tja, la oss kalle det en krativ smørje. Synes du tar litt av når du begynner å blande inn tolkninger av Åpenbaringsboken. Den har vært gjenstand for tolkninger i religiøse og sekulære miljøer i århundrer. Ivrige bibel-lesere har fått : ” Dyret , dragen, de syv basuner, 666, kvinnen, den falske profet, de to vitner ,, osv osv ” til å passe med sin samtid og sin agenda. Det er like håpløst i dag å tilpasse disse fantasifortellingene til dagens virkelighet, som det er å fylle et puslespill med biter som ikke passer. Man kan jo endelig bruke makt til å trykke dem på plass. De liksom passer, men bildet er utydelig. Bare en tanke.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Åge Grønning

Det er ikke bare en tanke Egon! Det er en ganske så viktig observasjon du legger frem her. Jeg har også stor sans for Smurfen, og det du sier Egon, er noe som jeg mener å se mere i generell sammenheng her på NyS.
Skal man avsløre bandittene på tinget, og deres medsammensvorne nytter det ikke å komme med diverse esoteriske organisasjoner, tallmagi, bibelbabbel, og Aliens.
Ikke det at det ikke er realiteter vi også må forholde seg til. Men folk flest faller ut, når det blir for “vilt” for dem.
Skal du avsløre bandittene så må du ta tak i det de faktisk holder på med. Om man f,eks hadde kunnet få folk til å forstå hvordan de manipulerer oss hele tiden med Höyre/venstre aksen, lar den ene siden implementere upopulære tiltak, mens de selv sitter i opposisjon, for så å la alt være slik det er når de selv “overtar” styringen igjen.
Om vi klarer å få folk til å forstå at psykopatene i finans og politikk har vendt samfunnet ryggen og bare meler sin egen kake osv.
Da har vi kommet et stykke på vei. Verden skriker etter å komme tilbake på skinnene igjen, men da må vi se realitetene slik de er, og makte å formidle dette i et språk som folk kan identifisere seg med.
Skal vi ha håp om å stoppe vanntyveriet kan vi ikke blande sammen profetier og alskens annet for å overbevise folk. Vi må snakke et tydelig språk og holde oss strengt til sakens realiteter. Vi lever i denne verden, og ved siden av oss har vi politikere som gjør alt de kan for å føre oss bak lyset, Det er det vi må forholde oss til, selv om vi også må holde et öye med deres hemmelige møtesteder og ritualer, men det må ikke bli hovedpoenget, for da faller folk ut. Jeg gjør det selv når jeg leser diverse kommentarer her på NyS. Det blir for utydelig. Brikken faller ikke helt på plass for meg i alle fall, det blir for mange digresjoner, og lille meg og mitt hode klarer ikke å holde så mange “rare” ting på plass slik at jeg kan oppleve at tanken er klar!!

Michelle
11 år siden
Svar til  Cosmomind

Mens folk er redd for å få micro-chip injisert og krangler om chemtrails,
så har vi for lengst fått NANO-micro-chipper tilsatt maten vår:
1

2

3 http://svt.se/content/1/c8/02/32/67/18/FoodWater.pdf
4 http://forskning.no/artikler/2009/juli/225109
Vi skal ikke gå rundt å være redde og deprimerte, men ganske naivt å tro at vi får presentert alt det industri og militære er ivolvert i også.
For meg virker det som mange sover, eller har gitt opp, men da er selvsagt viktigst av alt å jobbe med Lys & Kjærlighet, for deg selv og alle.-)

baldron
baldron
11 år siden

Takk for en veldig fin artikkel. Håper at den kan bidra til at Vannbevegelsens innsats for å redde vann som fellesgode kan lykkes. Det er nå det teller!

Trude Thomassen
Trude Thomassen
11 år siden

Overskriften og innledende kommentarer til denne saken er fullstendig feil og misvisende!!! Nyhetsspeilet er iferd med å ødelegge hele saken.

Falcon
Falcon
11 år siden

Trude Thomassen, hvis artikler skal fjernes pga feil, blir det mye sletting i bl.a. massemedia, der er det som regel også stengt for kommentarer, i praksis sensur. Slik er det ikke her, bruk kommentarfeltene til å korrigere eventuelle feil, og skriv gjerne en artikkel selv

Monica Waade
Skribent
11 år siden

Pussig dette, tilsvarende sa Turid Backer fra Bransjerådet for Naturmidler når vi skulle støtte foreningen ved å belyse tvilsomme forhold fra myndighetenes side, og det viser seg at BRN ikke akkurat jobber så hardt for sakene til helsekostbransjen som navnet skulle tilsi.

Minner meg også litt om Kreftforeningen, som også synes å være styrt av andre interesser.

Visse personer i Foreningen Tenner og Helse mobbet ut lederen som jobbet hardt for saken vår og etterpå har myndighetene ikke møtt mye motstand fra den kanten heller.

Ulven
Ulven
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Monica, ifølge stemmer i skogen er Turid Backer i Bransjerådet for Naturmidler praktisk talt under mind control.

Og selv om urte-Turid ikke er under mind control, så oppfører hun seg som om hun er det. Hva gjør urte-Turid? Begrunner hvorfor myndighetenes forslag må godtas av hennes bransjes medlemmer. Mao. at hun tar parti med myndighetene (og deres bakmenn i EØS-Rockefeller-globalist sfæren) MOT sine egne medlemmer.

Visdomsord for å forstå menneskene: “Noen” kontrollerer alle sider av bordet… Det er nok å kontrollere nøkkelpersonene, særlig i land som Norge der de menige massene blir blendet av makt og posisjon.

Spørsmål: Hvorfor har ikke Turid forlengst blitt kastet fra sjefs-taburetten av sine medlemmer som må ha innsett at hun åpenbart går imot deres interesser?

Hvorfor er mennesket den eneste skapning som konsekvent motarbeider sine egne interesser? (Stille hoderysting fra de dype skoger)

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Ulven

Ulv, bokstavelig talt, fra de dype skoger (hvor jeg bor) rister jeg også på hodet, menneskene er så naive at det er ikke til å tro og de er så feige, tør ikke teste agendaen til ledere ved å konfrontere dem på de rette punktene for å få dem til å røpe seg.

Dette med ledere, menneskene har en utrolig trang til å ha en flokkleder som de stoler på og ser opp til. Minner meg om dyreverden hvor hele flokken kan følge lederen rett utfor et stup, som oftest en handling utløst av frykt. De tenker ikke selv, de bare handler ut fra hva de ledes til. Jeg trodde ærlig talt den menneskelige intelligens overgikk dyrenes, men dessverre ser det ut til å gjelde bare noen individer.

Legen sa, lensmannen sa, presten sa, avisene sier, ekspertene sier, myndighetene sier… o.s.v., men hvorfor pokker ikke bruke intelligensen man er tildelt og heller tenke sjøl?

Turid Backer blir ikke kastet fordi hun tilsynelatende støtter i svært mange ting som er ubetydelige, men i viktige saker som virkelig betyr noe støtter hun myndighetene. Hun har typisk oppførslen til en spindokter som blir plassert ut for å ødelegge fra innsiden.

Dette skjedde i vårt forbund også og derfor var vi flere som meldte oss ut.

Michelle
11 år siden

Ja fortell heller hva du mener er feil Trude.
Jeg synes det blir feil å si at en artikkel som er på den siden som vil hjelpe, ødelegger, spesielt denne artikkelen synes jeg er fremlagt riktig for å vekke oss.
La oss holde sammen om det i er enige i og støtte hverandre ♡

smurfen
Moderator
11 år siden
Svar til  Michelle

Kloke ord nok en gang søte Lovebunny :)

At vannet vårt skal selges ut til multinasjonale selskaper ble bestemt for mange år siden, er vel snart 2 år siden jeg hørte at Asker Kommune skal selge vannverket sitt grunnet at de ikke har råd til de enorme vedlikeholdskostnadene

Norske kommuner har et etterslep på vedlikehold på over 800 milliarder men det hjelper seff ikke å selge unna
Om det er private eller kommunen som betaler vedlikeholdet så får vi forbrukere uansett regning til slutt
Men private aktører skal seff ha fortjeneste i motsetningen til kommunen og har de monopol gjennom eierskap så skjer nok det samme som vi har sett andre plasser i verden der folk ikke har råd til vann lenger så de må hente vann i bøtter og kar

Det er først og fremst Bilderbergerene som har drevet lobbyvirksomhet og inngått mørke avtaler i det skjulte for å overta nasjoners arvesølv i form av kraft, vann, olje og alt annet som er under offentlig eie, ofte ved hjelp av økonomiske leiemordere og CIA som John Perkins avslørte

Det har ingenting å bety hva norske politkere vedtar og endrer av lover, det er uansett EU direktivene fra Brussel om styrer alt

Det er ikke mer en 3 mnd siden EU president Herman Van Rompuy sammen med lederen for den mektige EU kommisjonen José Manuel Barroso som også er 32 graders frimurer møtte opp hos Ola Borten Moe og fikk han til å endre Norsk lov som sa at Statoils hovedkontor skal ligge i Norge

Snart har vi kke noe nasjon lenger, det enste Norske som er igjen er navnet Norge

Må vel si som Nigel Farage : Hvem faen er Herman Van Rompuy og Catherine Ashton og hvem i helvette har stemt dem inn ?

Slaget om vannet vårt var nok tapt før kampen i det hele tatt startet, vi så det da kraften ble privatisert og lagt på børsen Nord Pool for å gi oss billigere strøm
Ikke en eneste sjel demostrerte i gatene i nisselandet Norge og de vil nok ingen gjøre når vannet skal bli privatisert heller

I Norge er det ingen som demostrer uten at politikerene sier det, da går folk mann ut av huse som en zombifisert saueflokk

Sist jeg så en Demo i Norge så var det 3 husmødre og 1 norsk-Iraner som demostrerte mot HAARP og Chemtrail tett fulgt av 7-8 mann fra opprørspolitiet

Mao et par purk mindre en når 300 000 tar til gatene den 17 Mai hvert år :)

Det som er det mest skremmende er på hvilken måte Norge lar seg styre av en meget liten minoritet,samtidig som Russland har tatt et oppgjør med den samme rike minoriteten.
Med dette mener jeg oligarkene som plyndret Russland etter Sovjetunionens fall,flere av disse er nå fengslet eller er rømt landet så nå er det vel ikke lenge til det kommer NATO bomber der også for å støtte opprørerene der så Russland kan bli en del av den nye Anglo Amerikanske verdensordnen :)

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  smurfen

1.timoteus 17-19

17.Du skal pålegge dem som er rike i denne verden,at de ikke skal være overmodige og heller skal de ikke sette sitt håp til den usikre rikdom men til Gud han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk.

18. De skal gjøre det gode,være rike på gode gjerninger,være gavmilde og gjerne dele med andre.

19. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden , for at de kan gripe det sanne liv.

Var på omvisning på stortinget her om dagen , der ble det berettet at bygget var det mest vedlikeholdte i kongeriket Norge.
Ser vi oss rundt så oppdager vi svære problemer i div sektorer som samferdsel,sukehus, skoler og mange andre offentlige bygg og innstutisjoner.

Det er et enormt etterslep av innvisteringer og vedlikehold i store deler av vårt samfunn,mens det legges stor vekt fra våres folkevalgte på å generere enorme pengesummer ut av landet både i oljefondet og til andre formål.

Samtidig brukes enorme pengesummer på offentlig sektor og dets ansatte samt store utgifter på å holde liv i arbeidsløse innvandrere som synes å trives best på overføringer under de offentliges myndigheter velsignelse og de kommer i alt større mengder..

Våre tyngste statsråder synes å være særdeles mye opptatt av å drive sin politikk på internasjonale arenaer isteden for å hegne om sitt folks ve og vel. De synes å være mer opptatt med å gi bort sin tid og våre penger til å følge opp EUs nærmere 240 000 direktiver å bryte ned grunnloven som eks å fjerne landsvikerparagrafen , hvorfor?

Ikke vet jeg , men våre skoler og sykehus innvaderes av muggsopp,veiene er nedbrutt, våre gamle å syke synes å alt mer bli stuet bort i koridorer bak forheng med også mange på dobbeltrom uten bad og lite snev av privatliv.

Myndighetene legger gassrør og strømledninger i hopetall til kontinentet , mens innlands forfaller strømnettet og ledningene/rørene er fraværende og de leverer ikke befolkningen deres rett på god tilgang av naturens privilegier.

Ferskvannskildene innlands er under stort press av forurensing og gamle rør utenat det bekymrer.

De flagger ut statnett og statoil (i praksis i sin grådighet) etter oljesandprosjekter i profittens ærend mens både strømprisene og oljeprisen er underlagt EUs direktiver som alt annet i tilegg til å være blandt de dyreste i verden sef for å holde de offentlige innstitusjonene flytende..

Er våre politikere ved sine fulle fem når de også nå skal flagge ut vannresursene under EUs fane ,skalogså vannet globaliseres å skipes ut av landet i profittens og globalistenes ærend?

Hvorfor har de flagget ut to av våre siste statsministere i profittens og globalistenes ærend , mens befolkningen blir ignorert mens landet legges åpent for alt og alle , mens det blir flere fattige barn og kriminaliteten flommer nærmest fritt uten særlige følger.

Har politikerene glemt det gode budskap?
Er det et diktatur vi har?
Har vi ytringsfrihet?

NEPPE.

Trude Thomassen
Trude Thomassen
11 år siden

Vannbevegelsen foretrekker at denne saken fjernes fra Nyhetsspeilet så lenge redaktøren ikke har fått med seg poenget. Det er ikke snakk om salg, men konkurranseutsetting.

Trude Malthe Thomassen
daglig leder Vannbevegelsen

Thor
Thor
11 år siden

Hva menes med konkurannseutsetting? Hva konkurerer vann i mot? Er du klar over at vann er et naturlig gode for alt levende på denne jord..Den skal IKKE selges og kjøpes,hværken kommunalt eller statlig…Hva blir det neste:selge lufta vi puster i? Skattlegge skogens konge fordi den drikker av en vannkilde?

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Thor

Skogens konge gg alle dyr i reiket skal avkreves skatt og avgift for å benytte seg av Guds skapte resurser til alt livs oppretholdelse.
Det blir nok den neste store inntektskilde for globalistene etter at de har deportert nsjonalister og kristne på en øde øy, Island kanskje?

Det har gått penger i alt,sykdom er en av verdens største inntektskilder.
Nå skal dyreriket beskattes og bøtelegges,de får nok til det også.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden

Nå kan jeg ikke svare for NyS, men etter min mening er dette flisespikkeri så det holder. Angrer på at jeg underskrev for noen måneder siden da saken var inne hos NyS i ett kommentar-felt. Har sett igjennom listen av de som har skrevet under og der er mange kjente fjes fra NyS.
Dette virker direkte idiotisk. Det er da ikke store forskjellen på sellout og konkuranseutsetting. Hadde det värt bedre om redaktören skrev “Outsourching” Det hadde vel blitt baluba da også!! Tror ikke Vannbevegelsen er tjent med dette flisespikkeriet, synd for det virket jo som et bra initiativ.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Cosmomind

Amendment: Forfatteren skrev endatil “Sellout” i gåseöyne eller hermetegn. Men flisespikkeren så bare flisen i den andres öyne, men så ikke bjelken i sin egen.
:(

gudfrid
gudfrid
11 år siden

Konkurranseutsetting… Trude, du må se hva du mener om denne artikkelen fra Nyhetsspeilet:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/vrangforestillingen-som-tar-livet-av-oss-alle/

Hermis
Hermis
11 år siden

Syns egentlig at artikkelforfatteren har sitt på det tørre, og at det kommer godt nok frem hva som egentlig er saken.

Å konkurranseutsette vannforsyninga vil neppe gjøre det billigere for oss vannbrukere, selv om betalinga skjer via skatter og avgifter. På andre områder med konkurranseutsetting blir gjerne tilbudet både dyrere og dårligere. Økt korrupsjon, for hvor tar pengene veien etc? I tillegg vil jo slik konkurranseutsetting være nok et skritt i retning av at folket mister kontrollen over sitt eget vann.

Hva skal vi egentlig med en ny lov på dette området? Jo, med de forræderske politikernes hjelp skal vann og vannforsyninga på sikt over på noen få private hender, slik at disse få kan tjene milliarder på noe som før var nærmest gratis fordi det er eid av folket.

Å pirke slik leder i Vannbevegelsen, Trude M. Thomassen, gjør over er som å pisse i vannglasset for så å drikke det. Ellers skjite i eget reir etc…

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Hermis

Den nye vannskatten blir bompenger på vannveien betalt av nordmenn før vannet krysser grensene ut av riket inn i deres konkursbo EU , hva tenker våre politikere med?

Hermis
Hermis
11 år siden

Den snerpete opptredenen til Vannbevegelsen her inne i kommentarfeltet er et mye større problem for vannsaken enn denne artikkelen. Driver Vannbevegelsens leder, Trude Malthe Thomassen, med vitende eller ikke, dobbeltagentvirksomhet? :| Hennes kritikk virker alt for lite saklig, og hennes korte innlegg vitner om rene impulsskriblerier basert på forutinntatthet til Nyhetsspeilet.

Michelle
11 år siden

Hvordan kan du i det hele tatt tillate at staten eller kommunen skal konkurrere om noe som er ment å være gratis? Denne artikkelen har så rett Trude. Å gjøre vann til et produkt er å tvinge folk til å betale dyrt for noe som er alles egen eiendom!

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Michelle

Det kommer nok et telleapparat og betalingssystem for den forurensa lufta vi puster i , dobbel pris på utlufta for den forurenser.
Hvor er Erik,har han sovet på utenlandsturene sine?

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  tralle20

Tralle20! De har jo indirekte prøvd seg allerede, for en del år siden satte de opp parkeringsautomater på et sted utenfor Oslo, hvor folk bader, og hvor der også er flere turstier. Automatene forsvant ubemerket året etter!
Men de vil nok prøve seg igjen i sin grenseløse jakt etter nye måter å få sin usynlige hand så dypt og grådig ned i folks lommer.

Michelle
11 år siden

Jeg skjønner ikke Trude, på oppropet fremgår det jo også at konkurranseutsetting vil i praksis si salg. Det er snakk om konkurranseutsetting, som vil si salg, at vann gjøres til et produkt, det er jo det som er hele poenget. Hverken private eller offentlige har rett på å beslaglegge vannkildene og kreve betaling for det. Vi har allerede betalt for nåværende og fremtidig borring av vann via skatt, deretter legg det i stålrør, så holder det i hundrevis av år.

Balle Clorin
Balle Clorin
11 år siden

Aqua-Trude: Jeg ser at du reagerer på artikkelens innhold. Det er jo greit, men da bør du helst begrunne dette.

Dette er wikipedias definisjon på konkurranseutsetting: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/Konkurranseutsetting

Som vi kan se er at altså en tjeneste, i vårt tilfelle vann, som skal legges ut på anbud. Dette betyr altså ikke at selve vannet selges til private aktører, men rensingen og distribusjonen skal legges ut på anbud. Vi kan anta, med dårlig kommuneøkonomi, at de fleste kommuner vil legge ut minst en av de to på anbud. Da kommunene selv ikke kan være med på anbud, må i tilfelle de opprette et AS, som må konkurrere med private aktører om kontrakten. Uansett vil et AS’ oppgave være å tjene penger. Det har vi sett etter at kraftverk og kraftnettet ble konkurranseutsatt. Resultatet av dette har vært at prisene på strøm har skutt i været. Akkurat det samme vil skje med vann, hvis dette forslaget går igjennom. Vi kan ikke la dette skje.

Vandalf
Vandalf
11 år siden

Si meg, er det noen her som faktisk har lest lovforslaget?

Det står intet der om salg av norsk vannforsyning, tvert i mot er hele poenget med loven å sikre at norske vannressurser forblir i norsk offentlig eie.

Dette fremgår allerede i lovens § 1:

§ 1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg

Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå kommunen etter § 2.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-136-l-20102011/9.html?id=649396

Ellers bør man merke seg følgende uttalelser om hensynet bak loven og virkningene;

“Som følge av at forslaget til lovendringer ikke endrer på dagens eierstruktur, vil det ikke få noen umiddelbare konsekvenser verken for eiere av vann- og avløpsanlegg eller mottakere av vann- og avløpstjenester. Det er i forslaget lagt vekt på fleksibilitet ved at det legges til rette for framtidige fornuftige løsninger hvor avgjørelser er overlatt til det kommunale selvstyret og kommunal skjønnsutøvelse. Investeringer i vann- og avløpsanlegg er svært kostbart, og etablering av konkurrerende tjenestetilbud vil neppe være praktisk mulig eller samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Det foreslås ingen endringer i kommunenes adgang til å sette ut anleggs- og driftsoppgaver til private aktører.”

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-136-l-20102011/1.html?id=649367

Det er så gjennomgående i både forarbeider til loven, uttalelser fra dep, samt selve lovteksten at hele formålet er å sikre norsk offentlig eierskap til våre vannressurser, at jeg rett og slett ikke skjønner hvordan man kan spekulere i/hevde det morsatte;

“Forslaget om lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avløpsanlegg fratar private aktører lokalisert i andre EU/EØS-land retten til å kjøpe og eie vann- og avløpsanlegg. ”

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-136-l-20102011/5.html?id=649380

Hva angår private annlegg, som det pr i dag finnes en rekke av, så gjelder dette utelukkende private andelsanlegg eier av brukerne selv. Det hverken er eller vil bli muligheter for private kommersielle selskaper å kjøpe opp norsk vannforsyning.

Pr i dag er det også adgang til å konkurranseutsette utbygging av anlegg, samt drift av disse. Den nye loven er i så måte ingen endring av dagens rettstilstand.

Det er også viktig å merke seg at norks vannforssyning drives etter selvkostprinsippet, altså at det offentlige ikke skal “drive butikk” på, i dette tilfellet, nordmenns vannforbruk.

Selvkostprinsippet er ikke uproblematisk, noe man kan lese mer om her;

http://www.sivilombudsmannen.no/renovasjon-feiing-vann-og-avloep-se-ogsaa-plan-og-bygg/72-kontroll-med-anvendelsen-av-selvkostprinsippet-article503-238.html

Når alt dette er sagt skal man være obs på at vann er en tilnærmet gratis ressurs i Norge i dag, og fremtidige genenerasjoner kan ikke nødvendigvis regne med at dette vil være tilfellet for “all evighet” Vi må ikke glemme hvor fordømt priviligerte vi er i dette landet, sammenlignet med ethvert annet land på denne kloden.

Det vi imidlertid IKKE trenger å frykte er at private selskaper tar over vannforsyningen i Norge, og tjener store penger på mitt og ditt vannforbruk.

Det er blant annet dette den nye loven skal hindre, ikke åpne opp for.

Hermis
Hermis
11 år siden
Svar til  Vandalf

Vandalf, vi (folket, altså) har ikke behov for nye lover og regler på dette området. Det er det bare de som vil grafse til seg som har. :s

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Hermis

Nå skal jeg innrømme at jeg kun leste artikkelen og ikke leste igjennom det relativt lange lovforslaget, men ser jo nå at f.eks Odda kommune hadde noen anmerkninger, og ellers ser det jo ut som de bare bytter ut noen foreldete ord omtrent. Syns nå likevel både Gaarder, Waade, Hermis og Ulven har noen poenger her. Hvis det er 100% slik du sier Vandalf, så er jo dette mildt sagt en storm i et vannglass. Da må man jo i vanntro spørre Vann-Trude: Hvorfor skal vi berge vannet da? Holder det på å fordampe p.g.a. global oppvarming?
Først nå skjønner jeg ingenting!!! :)

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Hermis

Hermis;

Før du gjør deg til talsmann for folket anbefaler jeg deg å lese lovforslaget, ot.prp’en, høringsutalelsene og departementets uttalelser, både om eksisterende rett, samt ny lov.

Sett deg også inn i selvkostprinsippet, som legger grunnlaget for hele “buisnesscaset” vann og vannforsyning.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-136-l-20102011.html?showdetailedtableofcontents=true&id=649366

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stprp/19971998/Stprp-nr-60-1997-98-/15/4/2.html?id=281975

http://www.sivilombudsmannen.no/renovasjon-feiing-vann-og-avloep-se-ogsaa-plan-og-bygg/72-kontroll-med-anvendelsen-av-selvkostprinsippet-article503-238.html

Dersom du etter å ha lest dette finner grunnlag for å si at noen vil grafse til seg noe her, så vil jeg gjerne ha tilbakemelding på det, for jeg har nemlig ikke funnet noe som helst i den retning.

Tvert i mot;

Loven skal SIKRE at vann og vannforsyning forblir et offentlig anliggende.

Hermis
Hermis
11 år siden
Svar til  Vandalf

Vel, det offentlige blir jo mer og mer forpliktet til å konkurranseutsette slike tjenester gjennom EUs bestemmelser som det norske folk egentlig har sagt nei til. Og det er her den trojanske hesten ligger. Gåt loven igjennom, er det offentlige forpliktet til å konkurranseutsette slike vannforsyningstjenester. Ikke bare innenfor EØS-området, men snart i store deler av verden. Hvis det spesifikt står i loven at det offentlige/kommunene eier eller forplikter å gjøre det, noe det egentlig ikke gjør i dag.

Som det står i begrunnelsen til lovforslaget: “Det er i hovedsak kommunene som sørger for vann- og avløpstjenester i dag, selv om det ikke er en direkte lovpålagt oppgave.” Rent spissfindig juridisk vil det kunne være en svekkelse å lovpålegge kommunene en slik funksjon som de nærmest av sedvane gjør likevel. For da vil kommunene eller det offentlige kunne pålegges å konkurranseutsette. I dag er det nærmest slik at kommunene gjør det for at de selv har bestemt seg for å gjøre det – av og for sine innbyggere (kommunestyre).

Kommunene eier ikke vannet, det gjør abonnentene (innbyggerne). Vannforsyningen sørger kommunen for fordi kommunestyrene (innbyggerne) har bestemt det. Ikke fordi de er direkte lovpålagt det. Det er det som er forskjellen, og den er helt vesentlig.

Det er ihvertfall tvilsomt om en slik lov som Lundteigen foreslår er stilstrekkelig til å sikre offentlig heleid vann og vannforsyning. Selv om lovteksten isolert sett kan gi et slikt inntrykk.

Men det vil ikke hjelpe stort når regjeringen og spesielt Støre arbeidet aktivt for for å utvide anbudsområdet til også å gjelde utenfor EØS-området. Disse folkene arbeider også aktivt for å fjerne tollmurer som beskytter norsk landbruk også (smørtullet feks. hvor det samtidig er lett å få tak i fløte virker regisert etc.) Problemet er at det drives et dobbeltspill her.

Slik er jeg enig med artikkelforfatteren at det ligger en trojansk hest begravd her. Derfor er jeg ganske sikker på at Lundteigens lovforslag likevel vil føre til mer konkurranseutsetting, men er enig med at Høyresidens forslag er enda verre. Det er snakk om jesuitisk spissfindig jus, og det er det som er hovedproblemet.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/12/17/stoere-fryser-norsk-tollvern

Vi trenger ingen slike lover, da alt fungerer på dette området uten slik “ekspropriasjon”. Lundteigen kan ha lurt seg selv her. Beklager noe rotete forklaring fra min side, emnet er skikkelig komplisert. :)

Ulven
Ulven
11 år siden
Svar til  Vandalf

Vand-Ulv – selvkostprinsippet høres ut som jesuittistisk tåkelegging. Hvorfor må det produseres så mye anstaltmakeri rundt noe som aldri har vært noe problem, bare noe som i senere runder vil bli benyttet til å lure oss?

I 1930-årene, 1950-årene, 1970-årene osv. Hva var situasjonen i Norge? Kommuner, staten og folk var fattige – men hva var situasjonen?
ALLE HADDE TILGANG PÅ RENNENDE VANN uten at de følte at de måtte betale skjorta for å ha det. Det var en selvfølge.

Selvkostprinsippet, selvkostprinsippet det får meg til å tenke på noe – kan det være SELVKOSTPRINSIPPET som har gjort at BOMPENGESTASJONER for PRIVATBILISTER nå skyter opp som paddehatter Norge rundt?

“Jo, vi har nå etablert dette prinsippet her i Norge om at kostnadene ved bilistenes veibruk skal dekkes av bilistene selv.”

Hva var situasjonen på norske veier i 1930-årene, 1950-årene, 1970-årene osv.? Fylkeskommuner og staten var fattige – men hva var situasjonen?
ALLE KUNNE KJØRE FRITT RUNDT PÅ VEIENE uten å bli belastet for bompenger. Det var en selvfølge.

Og hvem drifter bombengestasjonene? I mange tilfeller PRIVATE SELSKAPER med PROFITT som målsetting.

Etter at “selvkostprinsippet” ble tatt i bruk for vår bruk av veier, ble et kollektivt fellesgode som kunne benyttes fritt erstattet av PRIVATE MONOPOL-BETALINGER.

Og nå skal “selvkostprinsippet” tas i bruk for drikkevannsforsyningen, slik at PRIVATE MONOPOL-selskaper skal få bestemme hvor mye vi må betale for hver liter vann vi tapper eller dusjer.

Og kostnadene ved de omfattende investeringene som kreves for å måle det nøyaktige forbruket av vann hos hver husstand – de vil bli belastet vannforbrukerne selv, i samsvar med “selvkostprinsippet”.

Hvorfor er mennesket den eneste skapning som konsekvent motarbeider sine egne interesser? Vet du Vandalf, siden du er en alv?

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Vandalf

Bompenger i Norge, ja nettopp mens norske oljepenger går til å bygge veier i Tyskland. Tyskland har totalt lånt 61 milliarder kroner til kun 1,8% i rente.

http://www.erlendwiborg.com/?p=2143

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Vandalf

Hermis;

Loven pålegger ikke kommunene å konkurranseutsette hverken utbygging eller drift. Den innebærer i så måte ingen endring fra dagens rettstilstand. Videre er forholdet til EU/EØS-grundig drøftet i forarbeidene. Konkurranseutsetting innenfor sektoren vil vi se i større grad fremover, men hele poenget her er at tilbyderne skal kunne gjøre levere samme tjenester til bedre priser enn hva det offentlige selv gjør.

Vi vil heller ikke se store multinasjonale selskaper stille seg i kø for å drifte norske vannanlegg. De er interessert i rettighetene til vannet og eierskapet til anleggene noe de (enn så lenge i hvertfall) ikke har muligheter til å få i Norge.

Igjen; det er nettopp dette loven skal sørge for.

Ulven sa;

“Hvorfor er mennesket den eneste skapning som konsekvent motarbeider sine egne interesser?”

Min oppriktige mening er at det skyldes at menneskerasen er svak… Jepp, svak så det holder.

Var innom et større kjøpesenter en lørdag for et par uker siden.

Herregud for et mareritt. En endeløs kø av lutryggede, mer eller mindre bleikfeite mennesker med høye skuldre, tunge bæreposer på vei til neste “kupp”

Det er så trist å se hva menneskeheten har utviklet seg til, spesielt blant oss rike land. Makan til misfornøyde, sutrekopper skal man lete lenge etter. Det skal bli interessant å se hvordan vi som rase reagerer den dagen ressursene begynner å ta slutt. Det trenger ikke være veldig lenge til.

Og det kommer til å bli nasty!

Ps: om det nå skulle vise seg om noen år at jeg må betale mer for vannet mitt enn hva tilfellet er i dag, vel så er det vel strengt tatt ikke så veldig urettferdig med tanke på at flere hundre millioner mennesker, hvis ikke mer, ikke har tilgang på skikkelig vann pr i dag.

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Vandalf

Vandalf
Ette å ha bygd vei inn til tomta,(egentlig komunal vei på kartet som aldrig ble bygd av komunen) gravt og koblet til vann og kloakk på komunens ledninger til en pris av nærmere 200 000 nkr krevde de 72 000 i tilknytningsavgift for et hundgammelt og pill råttent 30-40 år gammelt kloaknett.

Brandulph
11 år siden
Svar til  Vandalf

Jeg er så absolutt enig i at norske borgere er priviligert i forhold til borgere av mange andre land, Vandalf, men ser ikke det som et relevant argumentere for at utenlandske selskaper, med profitt som sitt eneste motiv, gis anledning til å overta norske vannverk. (Forøvrig finner jeg det heller naivt å tro/mene at det vi ” IKKE trenger å frykte er at private selskaper tar over vannforsyningen i Norge, og tjener store penger på mitt og ditt vannforbruk.” Handteringen av norsk vasskraft, samt lover og regler innen EU, koblet med politisk iver etter å bringe landet inn under total EU kontroll, bør tale for at det ER all grunn til frykte.) ;-)

Ulven
Ulven
11 år siden

Vann-Trude, du som har satt deg godt inn i denne saken, kan du beskrive hva forandringen vil bestå i.

La oss ta et konkret eksempel:
Innsjøen Norsjø er drikkevannskilde for store deler av Skien kommune. Idag er det norske offentlige (kommunale) interesser som sørger for at vann fra Norsjø blir brakt til vannkraner og dusjer i Skien.

Sett nå at vannforsyningen fra Norsjø “konkurranseutsettes”. Så dukker Den Store Stygge Ulven BECHTEL-BURTON opp etter å ha vunnet kontrakten på å sørge for drikkevann til Skiens innbyggere. Hva har Skiens innbyggere å vinne på dette?

Spørsmål 1: Hvilke penger kommer BECHTEL-BURTON til å tjene som gjør at de gidder å bli vannleverandør i Norge?

Spørsmål 2: Hva må BECHTEL-BURTON betale (til Skien kommune) for å komme i en posisjon der BECHTEL-BURTON har overtatt kontrollen over Skiens drikkevannforsyning? (Det er vel grunn til å tro at BECHTEL-BURTON vil tjene inn igjen sine utlegg gjennom økte priser på vannlevering til Skiens innbyggere. De er jo ikke dumme – i motsetning til våre politikere).

Hvis ingen lov vedtas – vil BECHTEL-BURTON fremdeles kunne komme inn og overta drikkevannsforsyningen, dersom Skiens politikere (inkl. frimurere og rotaryanere) fortsatt ønsker lokal kontroll?

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Ulven

Ulven
Du kan heller spørre deg selv hva vi nordmenn er tjent med alle EUs direktiver som tvinges ned over hodene på oss.Tror du vi slipper unna flere , nei vi må nok svelge alle.
Politikerene har prøvd å selge en illusjon om at hviss vi blir medlem av EU så får vi større makt.
Hvordan kan VI som utgjør ca 1. promille av EUs befolkning få mere makt når det ser ut som politikerene innvilger oss null makt når vi står utenfor som nå?

Frohebo
Frohebo
11 år siden

!! STOLTENBERGUNIONEN !!

Norge er blitt et diktatur. Flott fasade med råttent innhold.

Monica Waade
Skribent
11 år siden

Myndighetene kan tillate tyveri og svindel gjennom konkurranse, man ser f.eks. hvordan postverket nå kan operere under dekke av at når det er konkurranse er vi frie til å velge en annen tjenesteyter.

Kopierer inn en e-post jeg sendte til Post- og Teletilsynet vedrørende dette:

Hei.

Men i det du viser til står det jo bare at man har krav på erstatning, hvor er regelverket og hvem har bestemt og tillatt at man ikke får dekket faktisk verdi på bortkommet sending, men kun kr 39,15 pr kg, med nåværende kr 8,70 som 1 SDR utgjør? Som jeg sa, man kan sende maks 10 kg i en pakke og dermed oppnå maks kr 391,50 i erstatning (helt latterlig) i tillegg til grunnbeløpet på 40 SDR, og denne praksisen tillater altså Post- og Teletilsynet at Posten Norge AS driver med uten at dere gjør noe for å sikre oss mot tyveri av våre eiendeler som dette regelrett er?

Da jeg kjøpte den ferdigfrankerte CarryOn Cash esken fikk jeg ikke beskjed om å dra hjem først for å sjekke reglene for erstatning på postens nettside, jeg fikk kun opplyst at forsikring ved tap eller skade var inkludert i de kr 508,00 jeg betalte i porto, og noen begrensninger av verdien gjennom beregninger etter SDR ble ikke nevnt.

Hva om forsikringsselskapene starter samme praksis, man forsikrer huset og bilen, men får bare dekket en liten del av den reelle verdien. Ja visst hadde det åpnet for konkurranse, men da måtte selskapene ha opplyst dette gjennom vilkår utlevert sammen med polisen. Jeg fikk som sagt ikke utlevert noen slike vilkår da jeg tegnet forsikring i portoprisen på pakken jeg sendte, så jeg ble ikke gitt mulighet til å sjekke med andre leverandører av tilsvarende tjenester, derfor har jeg ingen forståelse for ditt argument om konkurranse som grunnlag til å tillate slike tyveri av andres verdier.

På Postens nettside finner man følgende informasjon:
SDR 40 pr pakke pluss SDR 4,50 pr kg ved skade eller tap. Dersom sendingen er utlevert til mottaker, er det adresselandets regler som gjelder.
http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/carryon-cash-pakker-til-utlandet

Nå er sendingen min med en verdi av 740 USD sannsynligvis stjålet av postens ansatte i USA, dette da den er ankommet mottakers lokale postkontor og forsvunnet derfra. Den latterlige lave erstatningssummen som tilbys åpner faktisk for denne lukrative praksis med å stjele pakker. Sannsynligvis har ingen andre enn postens egne ansatte tilgang dit hvor pakkene oppbevares hos posten hverken i USA eller her i Norge, og vi kunder som betaler veldig mye i porto inklusiv forsikring for sendingens innhold, vi skal i tillegg tydeligvis selv bære tapet for at uærlige ansatte stjeler pakker? Hva skal vi da med at konsesjoner gis, det er jo fritt fram og drive skitten butikk, og hvorfor betale skatt for å ha diverse tilsynsmyndigheter som ikke en gang sikrer oss sånn at alminnelig rettsoppfatning og folkeskikk følges, for ikke å glemme de ti bud; Du skal ikke stjele.

Med vennlig hilsen
Monica Waade
____________

Jeg fikk altså dekket kun kr 660,00 og verdien på innholdet i pakken var kr 4.500,00 grrrrr…… banditter hva?

Sende tilsvarende pakke med DHL ville ha kostet over kr 2.800,00 så staten ville tjent rikelig i avgifter om jeg hadde valgt DHL istedenfor posten..

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Dette er helt utrolig, hvilke tufser er det egentlig som tomler ned opplysninger av stor nytteverdi for andre som kanskje har tenkt å sende pakker med posten?

Er mennesker virkelig så ondskapsfulle at de ikke bryr seg, dere synes altså det er helt ok at posten dekker bare småpenger av den reelle verdien, og dette er også noe NWO dritt fordi denne praksisen foregår nå på verdensbasis.

Den manglende solidariteten fra sauene er årsaken til at svindel og urett får pågå videre, sauer fatter ikke at neste gang rammes de også av en eller annen urett for det man gjør mot andre gjør man mot seg selv. Amen.

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Monica det virker som Norge er styrt av maktsyke , ja kanskje endog onde mennesker(krefter).
Staten har alltid rett , derfor har vi alltid rett.
Men staten er ikke vi men systemet.
Skremmende er det uanstt , et destruktivt demokrati diktert av teknokrater i det ondes tjeneste.

Falcon
Falcon
11 år siden

Top 10 Reasons to Oppose Water Privatization http://hesomagazine.com/Top_10_%28PDF%29.pdf
Water Privatization Fiascos: Broken Promises and Social Turmoil http://www.citizen.org/documents/privatizationfiascos.pdf
Water privatisation and quality of service http://www.ontla.on.ca/library/repository/mon/2000/10297025.pdf
Debate: Water privatization http://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Debate:_Water_privatization

Brandulph
11 år siden
Svar til  Falcon

Takk for dine glimrende henvisningene, Falcon, hvor jeg ubetinget deler den oppfatning som avslutter din første, “top ten reasons”:

” But the bottom line is that water resources, by their very public nature, require public oversight TO ENSURE THAT PEOPLE, NOT PROFIT, COME FIRST..”

Imidlertid, Falcon, ser jeg lite håp om at “vannet” vil oppnå en slik handtering av folk og politikere, i et land som har vist sitt sanne “ansikt” med affærer som “Tilfellet Juklerød”. For, Falcon, når landets “folkevalgte”, for åpen scene oppviser slik grotesk menneskeforakt over år, kan våre anonyme remjer her, eller i annet forum, aldri bli annet enn Confucius sine “bjeffende bikkjer bak solid netting”. Voff-voff! ;-)
(Jeg skriver “folk og politikere”, da det selvsagt ikke bare er politikere, men i enda større grad den norske befolkningen som utgjør “ansiktet” som herjet med Juklerød fram til hans død.)

Jeg avslutter dette “voff” med noen illustrerende, bevinged ord, som er det siste verset i visa “Jeg og Tørsten”:

Mens Tørsten tømte glasset så jeg sannheten han sa;
vi får ”pils” og ”tippekamper” så vi har det ganske bra.
Og så lenge Statens fat har ”øl”, som fyller våre ”glass”
er det ingen her som tenker på, den dag det går i dass.

Sigr Huginsson
Skribent
11 år siden

Vandalf sier: «Når vi første er inne på PST så kan vi lese I dag at PST ønsker å innføre militærdiktatur og politistat i Norge»

Nja…vi så jo hva som skjedde i USA etter 9/11. Og vi ser jo hvordan Israel er som følge av grensekrigen. Jeg mener det er naivt å tro at Norge vil fortsette som før etter terroren. Men ikke ta mitt ord på det. La oss heller lytte til en “profesjonell ekspert ” (haha, digger det nye ordet).

“Når man får høre at PST kommer til å granske seg selv, da har man kommet ganske langt. Vær så snill å stopp å bruk ordet demokrati om dagen. Gjennom denne uttalelsen ble det Norske demokrati opphevet. For opphevelsen ligger ikke i at det ikke foregår et demokratisk spill rundt perifirien. Det ligger i den skjulte kjerne som dirigerer, og som i tillegg er linket til en supermakt. Og den skjulte kjerne gransker seg selv. Det er det partiene gjorde i diktaturer. Kan man sammenligne PST med nazipartiet?, -absolutt. Hvis det Norske samfunn godtar at de gransker seg selv, vær så snill og ikke referer oss til et demokrati lenger.”
– Johan Galtung-

Vandalf
Vandalf
11 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Ja, det er all grunn til å frykte at 22.07 på sikt kommer til å medføre store inngrep i personvernet.

I USA er det ingen som har kontroll over etterretningsvesenet etter 911… Fullstendig ute av kontroll, og et gigantisk pengesluk.

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Vandalf

Kommer til å medføre sier du , det har jo vi mange eksempel på har skjedd etter 22.7.

tralle20
tralle20
11 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Gud har gitt oss vannet , men det har i lang tid vært komersialisert.
Makten i makten tar grep over vannresursene og det er neppe Gud som er makten i makten.

Ulven
Ulven
11 år siden

If it ain’t broke – don’t fix it!

Hvordan klarer stortingspolitikerne å vandre rundt som halvveis hjernedøde zombier mens de pusler med nøtte-ting med uoversiktlige konsekvenser.

For at dette skal ikke bare være surmaget kritikk, men også litt konstruktivt, her er mitt forslag til siste stortingsvedtak før jul:

STORTINGET BØR VEDTA ET FORBUD MOT CHEMTRAILS-SPRAYING (offisielt kjent som GEO-ENGINEERING) I NORSK LUFTROM!

Det vil bl.a. føre til at stortingspolitikerne vil kunne regne med å få flere godværsdager til neste år når de skal slappe av på sine fine hytter Norge rundt. Det er faktisk en sammenheng mellom at flyspraying pågår (så sent som i dag 18. des – jeg så det med min egne øyne) og at himmelen forsøples og at vi har sett altfor lite til sola det siste året.

Brandulph
11 år siden

“Norske politikere lar seg lure igjen og igjen.” skriver Hans Gaarder under bildet av vannklasset.

Tja, Gaarder, jo… jeg er enig i at der til enhver tid er en lang rekke enfoldige, lettlurte politikere på arenaen. Egnede idioter som ikke er istand til å fatte hva de er med på. Men samtidig er der mange kyniske utøvere som er fullstendig klar over hvilke røvertokter de er med på å gjennomføre.

Men uansett hvilke kategori de tilhører, så er jeg av den bestemte oppfatning, at Max Weber hadde helt rett når han hevdet at en politiker kun er politiker av personlige grunner: Personlig makt og/eller personlige fordeler. (En politiker som ofrer seg for folk og land eksisterer kun i valg propaganda… som selvsagt ikke er annet enn nettopp det. :-) )

Folkets ve og vel kommer ikke i betraktning når det dreier seg om forvaltning av landets resurser/folkets eiendom, uansett hvilken fløy en politiker tilhører. Dette av den enkle grunn at en politikere ikke er annet enn en presellektert person, utvalgt (ikke av folket) til å fremme de oppgaver som landets skygge-makt har på sin agenda… som sin målsetting

Folkets ve og vel utgjør ingen del av denne målsetting. Et faktum som burde være innlysende for enhver rasjonell oppegående borger av landet.

Ulven
Ulven
11 år siden

Tirsdag ble det kjent at ytterligere to nye personer er siktet i Unibuss-saken. Dermed er totalt 13 personer siktet i det som kan være Norgeshistoriens største korrupsjonssak noensinne.

– Denne saken har enorme dimensjoner og jeg kjenner ikke til noen saker i Norge med så mange personer og selskaper involvert og som også har forgreninger til utlandet, sier Slettemark.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7949288

Brandulph
11 år siden
Svar til  Ulven

Stygge greier, Ulven, men hvor finner jeg forbindelsen til emnet i denne tråden?… sett bort fra korrupsjon?

bardun
bardun
11 år siden

Og til EU og deres dødsdømte EURO – gled dere i denne trengselens tid. EØS-landet – en gang en selvstendig nasjonalstat, finner stadig nye oljeresurser …

Og dere, EU-pamper, kan kan få alt – hele vår nasjonale formue – oljeformuen, hele pensjonsfondet – bit for bit – vårt arvesølv er ikke lengre interessant – vår statsminister med sin statelige Sareptas krukke, har ikke lengre noen innenrikspolitikk – dere kan få alt dere ønsker – statsministeren vår også – det er jo dit han ønsker seg, til Europaunionen …han og ministeren … frelserne … disse to, som var de berusende henrykt av Delfis orakelprestinne Pythia , har de alle orakelsvarene på uløste spørsmål – for verden – deres ektefødte idé, alt for EU – alt for et kaotisk sammensurium i dette vårt stakkars lille land … internasjonalismen…

Stakkars oss alle – vi overvåkede – vi uskyldige som virkelig har grunn til å frykte DLD…

bardun
bardun
11 år siden

Det kan se ut som at mitt overstående innlegg var nr. 66 i denne tråden.

Jeg bare undrer, og kanskje som en henvendelse til den blå lille dommedags-synske ”dvergen” :)

Hvis vi eliminere bort den første bokstaven i innlegget nr 66, får vi 141=6, altså: 666

Hva tror du, kjære smurf, dette betyr? Er jeg en satanist eller … ?

« Forrige artikkel

Visjon Norge Under Lupen

Neste artikkel »

USA-dronefly falt uskadd i Irans hender fra 40.000 fot

78
0
Har du noen meninger? Fri tale eksisterer her.x
()
x