Bla i tag

HJH

Visjon Norge Under Lupen

Kristensionistisk dommedagslobby presser pensjonister til å betale flere 10-talls millioner kroner for å berike seg selv, og for å fremskynde harmageddon.

SOS rasisme under lupen

Den ultrakommunistiske kapringen av SOS-Rasisme.