Bla i tag

sionist

Norske soldater ut av Afghanistan

PST etterforsker islamist-video som er laget i forbindelse med en demonstrasjon som skal foregå utenfor Stortinget fredag den 20. Januar.

Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet

Mange blir overrasket når de hører at Jehovas Vitners ledere har tilknytning til frimureriet.

Visjon Norge Under Lupen

Kristensionistisk dommedagslobby presser pensjonister til å betale flere 10-talls millioner kroner for å berike seg selv, og for å fremskynde harmageddon.

SOS rasisme under lupen

Den ultrakommunistiske kapringen av SOS-Rasisme.