Bla i tag

energi

Ubeleilige fakta om elektriske biler

Politikere og aktivister elsker elektriske biler så mye at de ønsker å fjerne de andre mulighetene, men deres grønne drøm er bare en fantasi.

Fem former for fri energi

"Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe. Throughout space there is energy.” Nikola Tesla, 1892

Microchip er dyrets merke

Johannes åpenbaring, kap. 13 vers 16 og 17: Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: Dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Hjerneforsker ser lyset

Nerveanatomist Jill Bolte Taylor får slag og opplever en helt spesiell bevissthet og en følelse av nirvana.