/

Naturens eget antibiotikum

48K visninger
39 minutter lesetid
279

Legemiddelindustrien i dag sørger effektivt for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister.

Før du nå får en innføring i det ioniserte kolloidale sølvets ”hemmelige” verden er det et par ting som må sies. For det første er dette en artikkel som er ment å gi en innføring i emnet for deg som aldri før har hørt om ionisert kolloidalt sølv. Artikkelen går ikke i dybden og er i liten grad oppført med spesifiserte kildehenvisninger. For den som fatter interesse for emnet, og føler at påstandene burde vært dokumentert bedre så er www.google.no et utmerket verktøy.

Det andre som skal nevnes er at artikkelen ikke på noen måte skal betraktes som et angrep på legestanden eller helsevesenet generelt. Den kjemiske legemiddelindustrien derimot er en enorm industri, med mye penger og godt betalte lobbyister. Den industrien skyr ingen virkemidler i kampen for å beskytte sine økonomiske interesser.

Hva gjør ionisert kolloidalt sølv?

Ionisert kolloidalt sølv er tradisjonelt kjent for å:

  • Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
  • Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
  • Fremme sårheling og vevsoppbygging.
  • Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
  • Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
  • Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
  • Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
  • Være helt uten bivirkninger.
  • Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

Samfunnet skal imidlertid være svært takknemlig for bl.a. kirurgien og anestesien i forbindelse med ulykker og akutte helseproblemer. Vi skal også være takknemlig for jordmødrene som tar imot våre nye verdensborgere på en utmerket måte. Sykepleiere og hjelpepleiere gjør sitt aller beste for at pasientene skal ha det bra. Enkelte leger velger nok yrke ut fra status eller forventninger, men langt de fleste helsearbeiderne er nok i yrket pga. et genuint ønske om å hjelpe sine medmennesker. Et godt eksempel er de to norske legene som assisterte palestinerne under den israelske bombingen av Gaza i 2008/2009.

Håpet er at artikkelen skal åpne øynene dine vedr det faktum at legemiddelindustrien, ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister sørger for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter. Hvem tror du §20 i Lov om Legemidler er ment å beskytte, legemiddelindustrien eller befolkningen?

§ 20. Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller bilder, direkte eller indirekte, å gi uttrykk for at stoff, droge eller preparat som ikke er legemiddel anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr.

Et gammel ayurvedisk ordtak sier følgende:

Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.

Skulle også du finne ut at riktig kost hjelper på helsen så vil du bryte loven dersom du forteller andre om dette. Et gammelt kinesisk ordtak sier imidlertid; desto flere lover desto færre lovlydige borgere.

Man bør rette sin harme mot den patenterbare delen av den kjemiske legemiddelindustri og helsevesen. Dagens helsevesen skaper sykdom. Ofte blir for eksempel akutt kirurgi nødvendig fordi pasientens inntak av foreskrevne medisiner har overbelastet kroppen og medført organsvikt el.l.

Den som interesserer seg for helse vs. sykdom bør søke opp Louis Pasteur vs Antonie Bechamp og pleomorphism. Les der om Pasteurs mikrobeteori vs. Bechamps teori om balanse/ubalanse i det indre miljøet som årsak til sykdom.

Hvorvidt du etter å ha lest artikkelen kategorisk avfeier alt som vrøvl, eller velger å ta til etterretning den informasjonen som er gitt deg, og agere deretter, er nå helt og holdent opp til deg.

Innledning

Er du klar over at de fleste av våre vanligste infeksjoner kan bekjempes på en enkel og meget effektiv måte? Ionisert kolloidalt sølv er et mineraltilskudd som styrker kroppens immunforsvar, igangsetter kroppens elektro-magnetiske spenningsfelt samt eliminerer alle patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp.

Sølv har i tusenvis av år vært kjent for sine antibakterielle egenskaper. Frem til antibiotikum ble patentert på begynnelsen av 1930-tallet, var sølv legemiddelindustriens viktigste våpen i kampen mot sykdommer. Har de glemt dette i dag? Hvorfor? Ionisert kolloidalt sølv ble effektivt benyttet mot miltbrann og tyfus i allerede i 1880, det eliminerer alle våre resistente bakteriestammer som herjer sykehusene, og har gjennom utallige forsøk bl.a. på UCLA, blitt dokumentert effektivt mot bl.a. HIV.

Les om forsøkene, les om legene, les om resultatene og om hva og hvorfor, i denne artikkelen om naturens eget antibiotikum – ionisert kolloidalt sølv.

Dette høres jo fantastisk ut. Hvis det virkelig er så enkelt og så effektivt, hvorfor er det da ikke allmennkunnskap? Svaret er at løsningen er for enkel og for effektiv. Legemiddelindustrien kan ikke profittere på en naturlig substans som ikke kan patenteres. I tillegg ville svært mange av profittgenererende patenterte kjemiske medikamenter, tape terreng til fordel for ionisert kolloidalt sølv, som ikke bare er mer effektivt, men som også er fullstendig fritt for bivirkninger. Før vi går videre og ser på selve mineraltilskuddet -ionisert kolloidalt sølv, kan det være nødvendig å se litt nærmere på hvordan motarbeidelsen i praksis arter seg i vårt ”opplyste” samfunn.

Iflg. Riksrevisjonen (Kilde: NRK Dagsnytt 22.03.2006) mottar legene mer enn 90% av sin produktinformasjon fra lege-middelindustrien, og er hovedsakelig bare kjent med produkter som kommer derfra.

Medisinindustrien bruker omkring 70.000 kroner hvert år på hver lege i Norge.

Legemiddelindustrien har dessverre ikke som sitt primære mål å gjøre mennesker friske. De har utelukkende finansielle mål på sin agenda.

De finansielle målene nås ved å forske på, og deretter selge sine patenterte medikamenter. Bare på denne måten kan selskapene generere maksimal avkastning til sine aksjonærer. Et patent gir enerett til produksjon av produktet i 10-15 år, slik at selskapet virkelig kan melke markedet i denne perioden. Fordi ionisert kolloidalt sølv er en naturlig substans som ikke kan patenteres, er både produksjon, salg og informasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv uønsket av legemiddelindustrien. Med sine lobbyister, og sine milliarder, er det ikke vanskelig å få gehør hos politikere og helse-myndigheter som deretter lager akkurat det regelverket lege-middelindustrien trenger og ønsker for å ”pushe” sine produkter ut i markedet via leger og apoteker. En del av denne politikken er selvsagt også å begrense helsekost-forretningenes produktsortiment av naturlige preparater.

Redskapet i denne sammenheng heter Codex Alimentarius (opprettet i 1963 av Food and Agriculture Organization og WHO), et sett av lovgivninger som handler om mat, tilskudd av vitaminer, mineraler m.m., internasjonal handel av disse, og forskjellige reguleringer relatert til matproduksjon. Mattilsynet i Norge laget i denne sammenheng direktivet ”Forskrift for Kosttilskudd”. Nedenfor følger et par eksempler på hvordan denne politikken fungerer i praksis. (Det kan på det sterkeste anbefales at du som opplyst borger besøker to websider som er prakteksemplarer på hva en fri og uavhengig presse skriver om tema som helse og om friheten til å kjøpe næringsstoffer.

Besøk: www.FrittHelsevalg.org, www.NetworkMarketing.no og www.Nyhetsspeilet.no.

Du kan også besøke disse gruppene på Facebook:

Diverse forbudte og lovlige produkter

Glukosamin (forbudt) – Et naturlig stoff som bygger opp brusk i leddene, forebygger slitasjegikt, og demper plager og smerter i muskler og skjelett. Ingen kjente bivirkninger. Statens legemiddel-verk forbød salg i helsekost-forretningene fordi glukosamin var ”effektivt”. (Når et naturlig preparat uten bivirkninger fungerer, og faktisk forebygger eller fjerner et problem, sies det å ha ”medisinsk virkning” og skal da reguleres og ikke selges fritt i helsekostforretninger)

Vioxx (lovlig) – Medisin mot leddgikt produsert av Merck & Co. Er riktignok i dag trukket tilbake fra verdensmarkedet etter at bortimot 60.000 amerikanere er døde av hjertelidelser forårsaket av produktet. I Norge anslås dødstallene til ca 400.

MSM (forbudt) – En naturlig svovelforbindelse, og kanskje verdens mest solgte kosttilskudd mot smerter og leddbetennelser. Dokumentert like ”ufarlig” som rent vann. Statens legemiddelverk forbød salg i Norge fordi: ” Det som har en effekt, har sannsynligvis også en farlig bieffekt (på seg selv kjenner en virkelig andre), og dermed er det legemiddelverkets oppgave å omklassifisere kosttilskuddet til et legemiddel”.

Tryptofan (forbudt) – En helt naturlig essensiell aminosyre brukt ved søvnforstyrrelser og depresjoner. Dette er en naturlig og ufarlig ”lykkepille”.

Serotonin (forbudt) – Produserer helt naturlig melatonin i hypofysen. Effekten er bl.a. ”godfølelse” som varer hele dagen, dypere og bedre nattesøvn, vektreduksjon, styrking av immunforsvar, økt energi, færre innbilte bekymringer, mindre følelse av stress, bedre selvtillit etc. Mange erfarer bedre humør allerede etter få timer. Ingen bivirkninger som ved for eksempel Viagra eller Prosac.

Prosac (lovlig) – En kunstig lykkepille fremstilt av Eli Lilly som skaper avhengighet og depresjon. Det må sies å være svært interessante bivirkninger for et menneske som allerede er deprimert og nettopp derfor trenger ”lykkepille” for å komme seg ovenpå.

Aspartam (lovlig) – kunstig livsfarlig søtningsstoff kjent under navnet NutraSweet. Bivirkninger er bl.a. migrene, svimmelhet, selvmordstanker, aggressivitet, humørsvingninger og problemer med leveren. Fremskynder gikt og bensskjørhet. Aspartam påvirker nervesystemet og gir angst og depresjoner. Når Aspartam varmes opp til mer enn 30°C, spalter det seg i ren metanol. En boks lightbrus inneholder således 16mg metanol. Dette igjen påvirker på sikt synet og kan tilslutt medføre blindhet. Patentert av Searle i USA hvor den tidligere forsvarsministeren i USA (Donald Rumsfeld) var CEO og storaksjonær. Searle patenterte senere tamiflu – det eneste som skal ”hjelpe” mot ”fuglevirus”.

Stevia (ulovlig) – Naturlig søtningsstoff. 200 ganger søtere enn sukker. Har 50% av søtningsmarkedet i Japan. Stevia demper søthungeren, virker blodsukkersenkende, antibakterielt og vanndrivende. For de som lider av diabetes, for lavt blodsukker, høyt blodtrykk, overvekt eller kronisk soppinfeksjon, vil stevia være det ideelle søtningsmidlet. Det har alle de gode egenskapene til de andre søtningsmidlene, men ingen av de negative.

Sukralose (lovlig) – kunstig søtningsstoff basert på klor. Noen av de vanligste bivirkninger fra sukralose er bl.a. kløe, rød hud, utslett. Tungt for å puste, hoste, kortpustet. Tørr munn, inflammasjon på ansikt, øyelokk, leppene, tunga eller halsen. Hodepine og migrene. Tett nese, rennende nese, nysing. Røde øyne, kløende eller fuktige øyne. Mageplager: Oppblåst mage, gass, smerter, forstoppelse, kvalme, oppkast, diaré. Brystsmerter. Smerter i ledd. Anfall, angst, sinne, panikk, søvnløshet, svimmelhet, humørsvingninger, depresjon.

Folk må etter hvert reagere.

Det er på tide at folk forstår at tilbøyeligheten fra helsemyndighetene til å tillate kjemiske tilsetningsstoffer er stor. Dessverre gjelder dette også tilbøyeligheten til å begrense folks tilgang på sunne gode næringsstoffer – noe som igjen skaper sykdom og ubalanse hos folk. Hvorfor? Hele tiden leter forskere etter ”farlige” stoffer som forårsaker alt fra astma til kreft. Enorme pengesummer og mye publisitet kommer i kjølvannet av forskningen. På denne måten fjernes fokus fra det som virkelig ødelegger folkehelsen -nemlig den sterkt begrensede tilgangen til naturlige elementer og næringsstoffer på den ene siden, og den gode tilgangen på kjemikalier fra alle landets apotek på den andre siden. Er denne ubalansen så vanskelig å forstå?

Via den monopol-situasjonen som et patenterbart produkt setter foretakene i, kan foretakene selv bestemme prisen slik de ønsker. Slik kan legemiddel-foretakene maksimere sin profitt -til stor glede for selskapets aksjonærer. Man bør vel på bakgrunn av dette ikke forundre seg over at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer.

De finansielle målene som styrer legemiddelindustrien, styrer dessverre også konsernene som eier og driver aviser, TV og radiostasjoner o.s.v. De har slett ikke lenger som sitt hovedmål å informere, eller for den saks skyld å drive undersøkende og kritisk journalistikk, men utelukkende å gi eierne avkastning på sine investeringer. Dersom pressen og media hadde vært interessert i å informere befolkningen, kunne relevant informasjon om ikke-patenterbare produkter nådd ut til massene. Slik kunne også leger og helsepersonell utvidet sin horisont. Media ville da kunne skrevet seriøst om vellykkede såkalte alternative og holistiske behandlingsmetoder. Legestanden ville følt seg truet, og motarbeidet all såkalt ikke-forskningsbasert behandling ut fra det de har lært under sin lange utdannelse.

En utdannelse formet 100% etter kriterier satt opp av legemiddelindustrien selv, for å ”produsere” leger og helsepersonell med holdninger og meninger som fremmer deres interesser. Med dette i tankene er det kanskje leger og helsepersonell som bør føle seg mest ført bak lyset av den korrupte industrien. I sitt ønske om å hjelpe folk, ”lures” og ”utnyttes” de til å behandle mennesker med kjemiske og farlige medikamenter, med uendelige mange utilsiktede bivirkninger. Disse menneskene setter sin lit til at legen vet best og legger sitt liv i deres hender. What a mistake!

Det er gitt oss fra naturens side alt vi trenger for å overleve. Kroppen er i stand til å ordne alle tilstander under forutsetning av at den får det den trenger av næringsstoffer. Når den i stedet får kunstige tilsetningsstoffer og kjemikalier ødelegges hele balansen. Det bør ikke, dersom vi stikker fingeren i jorden og forenkler litt, være vanskelig å forstå at når vi gir kroppen stoffer den fra naturens side ikke er ment for (kjemiske stoffer i mat, vaksiner og medisiner), og samtidig tar fra den næringsstoffene vi fra naturens side er ment å skulle ha (maten i dag er nærmest fri for næring), så har kroppen svært dårlige forutsetninger for å holde seg frisk. Nye sykdommer blomstrer, folk krever mer til forskning og helse, og legemiddelindustrien kan fortsette å vokse seg enda større og dermed tilegne seg mer penger og makt. Når skal folk slå opp øynene, og forstå at mer penger og makt til legemiddelindustrien gir mer sykdom og elendighet, ikke mindre!

Det er ikke mange sykdommer i dag som ikke enten er en konsekvens av mangel på nærings-stoffer, giftige tilsetningsstoffer i mat etc., eller bivirkninger av kjemiske medikamenter.

En stor takk rettes således til Mattilsynet og Statens Legemiddelverk for sitt svik mot folket og folkehelsen og for å være så trofaste mot storkapitalen. En stor takk rettes også til media (aviser, radio og TV), som så tankeløst og ukritisk presenterer alt hva ”eiersiden” og ”storkapitalen” venter av dem.

Tidligere statsminister Christian Michelsen, som sammen med ”Eidsvollsmennene” fikk oss ut av unionen med Sverige, ville tatt affære. De roterer nok alle som en i sine graver over utviklingen som våre tafatte, selvopptatte og hjelpeløse politikere presser oss inn i – politikere som er så i villrede i sitt eget byråkrati, at de virkelig tror de betyr noe og ikke forstår at det er hos kapitalen makten egentlig ligger.

Ionisert kolloidalt sølv

Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter – det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ”sterling silver” må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet som mineraltilskudd og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens. Ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som løsningen på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

En folkebevegelse reiser seg

Siden legemiddelindustrien ikke er interessert i å sørge for at folk får tilgang til ionisert kolloidalt sølv, så har det, spesielt i USA, vokst frem en folkebevegelse som eksperimenterer med produktet. I dag finnes det på verdensbasis flere millioner mennesker som benytter ionisert kolloidalt sølv, og antallet vokser hver dag. Denne utviklingen gjør legemiddelindustrien nervøs. Dersom folk skulle kunne helbrede seg selv, så ville det ikke være bra for industriens finansielle målsetning. Legemiddelindustrien har derfor egne grupper som arbeider med desinformasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv og andre ikke-patenterbare og naturlige substanser.

Et eksempel er et tilfelle fra Florida i tiden etter 11. september 2001. Konvolutter med anthrax ble sendt rundt, og mennesker var bekymret for denne type biologisk terror. I den forbindelse var det en borgermester i en liten by i Florida som i et intervju forklarte at dersom det skulle dukke opp miltbrann i hans by, så hadde de en beredskapsplan. Innbyggerne skulle få utdelt ionisert kolloidalt sølv. Dette intervjuet ble plukket opp av representanter fra legemiddelindustrien som samlet sammen sine ”eksperter”, og latterliggjorde borgermesteren for sine uansvarlige og naive ideer innenfor et område han ikke hadde kunnskap om.

Ionisert kolloidalt sølv skulle iflg. ”ekspertene” være noe som slett ikke fungerte, var totalt uten virkning og i tillegg kunne skade brukeren gjennom sølvforgiftning – såkalt argyria. Media hang seg på, og den fornuftige borgermesteren måtte tilslutt forlate sin jobb.

I informasjonsfoldere fra det amerikanske sivilforsvaret stod det tidligere – ”ved kjemisk biologisk krigføring er vårt sterkeste våpen ionisert kolloidalt sølv”. Denne informasjonen er nok borte i dag, etter påtrykk fra legemiddelindustrien. Uansett ionisert kolloidalt sølv er svært effektivt, og har bl.a. vært benyttet mot nettopp miltbrann/anthrax helt siden 1880. Borgermesteren hadde med andre ord helt rett – ingenting kunne vært bedre for befolkningen enn ionisert kolloidalt sølv. Dette satte legemiddelindustrien fort en effektiv stopper for.

Flittig benyttet før antibiotika ble oppfunnet og patentert.

Argyria er et fenomen som ble konstatert i noen få tilfeller på begynnelsen av 1900tallet. Den gang var faktisk svært mange legemiddel sølvbaserte. Det var en tilstand man kunne rammes av dersom man akkumulerte omkring 10 gram sølv i kroppsvevet. Personer som ble rammet kunne anta en blågrå nyanse, men tilstanden var utelukkende kosmetisk.

Det kan være greit å kjenne til, at til tross for at legemiddel-industrien i dag er svært negativ til sølv, så var sølv frem til ca 1930 det eneste legemiddel-industrien selv hadde å bidra med i kampen mot infeksjoner etc. Sølv var da å finne i alt fra nesesprayer til intravenøse injeksjoner direkte i blodbanen. Dessverre var sølv forholdsvis dyrt den gangen. Fremstillingsteknikken var svært ulik nåtidens og partikkelstørrelsen atskillig mye større enn i dag. Dessuten blandet man sølv med for eksempel salpetersyre for å få frem sølvnitrat, en svært etsende og fargende substans. Sølvnitrat inneholder store sølvpartikler og er det preparatet legemiddelindustrien forsøker å sammenligne dagens ioniserte kolloidale sølv med.

Her er det imidlertid svært store forskjeller. Partiklene som ble benyttet den gang ble enten fremstilt kjemisk, eller ved å kverne sølvet til støv rent mekanisk. De store partiklene førte til at sølvet kunne sette seg fast i vev og cellemembran, og samles der. Når det etter tid hadde samlet seg tilstrekkelig mye sølv i kroppen, kunne personen få en blågrå nyanse i huden. I dag er partiklene tusenvis av ganger mindre (ioner) og har ingen mulighet til å sette seg fast i kroppsvevet. Altså er argyria en umulighet ved bruk av riktig produsert ionisert kolloidalt sølv.

Selv om man feilaktig skulle anta at alt det sølvet man får i seg gjennom ionisert kolloidalt sølv, skulle samles i kroppen, så skulle det kreve ca 1000 liter for å oppnå 10 gram sølv. Ved en styrke på 10 ppm (parts per million), noe som tilsvarer 10 milligram per liter, så skulle det ta ca 27 år med et daglig inntak på 1 dl. å komme opp i en slik mengde. Et mer realistisk daglig volum vil være fra et par skjeer opp til en ½ dl i terapeutisk sammenheng. Ved ½ dl daglig skulle det altså ta ca 54 år å samle 10 gram sølv, og med et par skjeer daglig skulle det ta mange hundre år. Dette er altså dersom man antar at sølvet samlet seg i kroppen, noe det ikke gjør. Det er nemmelig slik at sølvionene er i størrelsesorden 0,01 til 0,001 mikrometer og er altså altfor små til å kunne oppsamles i kroppen.

Til sammenligning er de røde blodlegemene ca 8 mikrometer, altså ca 1.000 til

10.000 ganger større enn sølvionene. Sølvpartiklene går rundt med blodet, utfører sine oppgaver, og utsondres til slutt hovedsakelig gjennom avføring og til en viss grad gjennom urinen. En liten del av sølvionene kan og skal imidlertid samles opp av kroppen, rent midlertidig, for å benyttes i oppbygningen av immunforsvars-funksjoner. Det er påvist at sølv anvendes aktivt av immunforsvaret ved produksjon og modning av Tlymfocyttene, kroppens hvite blodlegemer.

Det finnes mennesker som under lengre tid har drukket ionisert kolloidalt sølv, samtidig som man nøye har fulgt dem opp og analysert innholdet av sølv både i blod og urin. Man har ut fra dette konstatert at sølv bare lånes av kroppen for en kort periode, og siden utsondres. Det er dermed klart at ionisert kolloidalt sølv ikke forårsaker noen stor ansamling av sølv i kroppen.

Stimulerer hvite blodceller

Man har altså sett at ionisert kolloidalt sølv ikke bare dreper bakterier, virus og sopp – det stimulerer dessuten immunforsvaret, ifølge rapporter publisert allerede i 1916 i det amerikanske gynekologtidsskriftet -”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists”. Det viste seg i de undersøkelsene man utførte, at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte at kroppen fordoblet antallet hvite blodceller – dvs. økte kroppens forsvarsevne betraktelig. Dagens teknikk gir større effektivitet.

Dagens ekstremt fintfordelte ioniserte kolloidale sølv, er mange ganger mer effektivt enn det man hadde på begynnelsen av 1900-tallet. Desto flere og desto mindre sølvionene i ionisert kolloidalt sølv er, desto mer effektivt er det. Da hvert sølvion har kapasitet til å drepe mikroorganismer, så forstår man hvor effektivt ionisert kolloidalt sølv er, selv i meget små mengder. Sølvionene er i tillegg svært katalytiske, og mister derfor ikke sin ladning etter å ha eliminert et patogen. Sølvionet fortsetter aktivt å oppsøke neste patogen for å gjenta prosessen.

På begynnelsen av 1900-tallet, da man malte/kvernet opp sølvet mekanisk, ble det store (og ujevn størrelse) partikler. Pga. sin størrelse, mistet de fort sin ladning og falt til bunns i flasken. Den effektive holdbarheten den gangen var som regel ikke på mer enn en uke. Dagens ioniserte kolloidale sølv har en holdbarhet som heller kan regnes i år. Før 1938 var altså sølv det beste man hadde å hjelpe seg med når man skulle bekjempe alvorlig sykdom. Prisen var også deretter. En behandling med kolloidalt sølv kunne den gangen, målt i dagens penger, koste omkring 4.000,-. Som regel sprøytet man det kolloidale sølvet intravenøst direkte inn i blodbanen. En rekke mennesker overlevde alvorlige tilstander takket være datidens kolloidale sølv.

Sølv er et viktig sporemne

Sølv er et viktig sporemne som benyttes i immunforsvars-sammenheng. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre i dag veldig få leger som kjenner til at sølv anvendes av immunforsvaret. Etter hvert får vi håpe at flere og flere får kjennskap til denne viktige koblingen.

Man kan utmerket godt dra parallellen med oppdagelsen av hvor viktig jod var for den menneskelige organismens funksjon. Det var først på 1930-tallet man oppdaget at dersom man ikke fikk sin daglige dose med noen milliondels gram jod, så utviklet man ganske fort skjoldbrukskjertelproblemer i form av struma. I dag har vi salt med tilsatt jod som sørger for at vi ikke får mangel på jod. Mineralet sølv har samme viktige funksjon å fylle i kroppen, men da i forbindelse med immunforsvaret. Ettersom sølv beviselig er så effektiv i bekjempelsen av bakterier, sopp og virus, ville det være besynderlig om naturen ikke sørget for at egenskapen ble utnyttet av mennesker og dyr.

Problemet er at vi i dag ikke får spesielt mye sølv i oss gjennom kosten. Dette skyldes stort sett kunstgjødselen som landbruket benytter. Den tømmer jorden for viktige mineraler som kroppen er helt avhengig av. Det sier seg selv at dersom man år etter år avler frem grønnsaker og deretter bare fører tilbake kalium, fosfor og nitrat, så kommer jorden relativt fort til å bli tømt for livsviktige mineraler. Sølv fantes i utgangspunktet stort sett i mye av maten vi spiste. Både melk og bananer inneholdt tidligere relativt store mengder sølv.

Daglig bør man få i seg omtrent 100 mikrogram sølv via kosten. Dette tilsvarer ca. to skjeer ionisert kolloidalt sølv av styrke 10 ppm. Det er altså relativt enkelt å kompensere for det manglende sølvet i kosten ved å ta sølv som mineraltilskudd. Ionisert kolloidalt sølv gir deg i praksis, i tillegg til å bygge ditt eget immunforsvar, et sekundært immunforsvar, da sølvionene som kommer inn i blodbanen dreper virus, bakterier og sopp. Dessverre finnes ikke sølv i multivitamintabletter.

En amerikansk rapport ”Earth Summit Report” fra 1992, konstaterer at vi for 100 år siden hadde 85% mer mineraler i vårt jordsmonn. Dette er et skremmende faktum når vi vet at mineraler er viktigere for kroppen enn vitaminer. Uten mineraler kan ikke kroppen bygge de enzymene som benyttes for å utvinne næringen av maten vi spiser. Uten mineraler stopper ganske enkelt kroppen opp. Mineraler benyttes som en katalysator i en mengde kjemiske prosesser i kroppen, og er derfor tvingende nødvendig for at vi

skal fungere. Utarmingen av jordsmonnet er åpenbart en viktig årsak til at så mange mennesker rammes av mangelsykdommer i samfunnet i dag. Dette er et faktum som våre politikere burde være mer opptatt av.

Bra for vannrensing

Ionisert kolloidalt sølv egner seg fantastisk godt til vannrensing. En 1-2% utblanding av ionisert kolloidalt sølv styrke 10 ppm, desinfiserer drikkevann for lang tid. Sølvionene dreper svært effektivt og hurtig (10 min) alt som finnes av bakterier, virus og sopp i vannet.

Ionisert kolloidalt sølv er definitivt en billig og effektiv måte å sørge for at mennesker i den tredje verden i dag får tilgang til rent vann. Å gi dem produksjonsutstyr ville være en av de desidert beste måtene til å få orden på sin livssituasjon. Man skulle på den måten sørge for at de fikk tilgang til rent vann, og samtidig på en enkel måte kunne behandle ulike infeksjoner. Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV, og er effektiv i behandlingen av AIDS -noe som enkelt hadde medført en oppbremsing av epidemien.

Dessverre er det nok slik at verdenssamfunnet, med FN i spissen, kanskje innerst inne ikke ønsker å få bukt med alle sykdommer – noe som hadde ført til en befolkningseksplosjon med alle de problemene det medfører. Man kunne imidlertid med riktig styring og familieplanlegging sørge for at folk fikk en mer menneskelig tilværelse, med mindre lidelser og færre unødvendige sykdommer.

Sølv har vært benyttet som middel for bekjempelse av mikroorganismer siden antikkens dager. Grekerne kledde innsiden av vann og vintønner med sølv, slik at innholdet holdt seg fersk i lang tid. Amerikanske nybyggere la en sølvdollar i melken, slik at den holdt seg frisk lengre uten å surne. Også her i Skandinavia, la man sølvmynter i vannkarene for å hindre bakterievekst.

Visse instanser, hovedsakelig desinformasjonsgrupper fra legemiddel-industrien, hevder at det skal være skadelig å få i seg sølv. Samtidig hevder andre at det er ufarlig. FN og WHO frislapp for et par år siden alle øvre grenseverdier for rent elementært sølv, på bakgrunn av at man konstaterte at elementært og ionisk sølv ikke forårsaker noen skade i menneske-kroppen. Det svenske livsmedels-verket har ikke noen begrensninger hva gjelder sølv, og det finnes ulike produkter som inneholder sølv som ingrediens.

Sølv er i næringsmiddel-sammenheng godkjent bl.a. som fargeemne E-174, og i henhold til Næringsmiddeltilsynet i Norge heter det at ”Det er ingen tallfestet grenseverdi for bruk av dette stoffet. Det skal allikevel brukes i samsvar med god fremstillingspraksis, og i mengder som ikke er større enn nødvendig for å oppnå ønsket resultat. E-174 skal kun brukes til pynt på sjokoladevarer, i hht. Tilsetningsforskriften”.

Sølvkulene som kan kjøpes som kakepynt, er nøyaktig hva de ser ut til å være. De er belagt med et tynt ytre lag av rent sølv – fargeemnet E-174. Ser man nærmere på hva en slik 3mm kule egentlig består av, blir man nok litt overrasket. En kule tilsvarer nemlig 30 ml. 10 ppm ionisert kolloidalt sølv, d.v.s. ca. 6 teskjeer.

Dersom sølv skulle være så farlig, hvordan har det seg da at det kan selges fritt i butikken, for deretter å benyttes som kakepynt, slik at barn kan få i seg 20-30 sølvkuler på bare et par kakestykker?

Lang historikk

På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger etc. (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk man i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på. Det er herfra begrepet ”født med en sølvskje i munnen” stammer fra.

I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet. I sin bok ”Colloid Chemistry”, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnies løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det en del nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker.

Dr. Henry Crookes anses som ”stamfar” til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv. Sammenlign det med antibiotika-baserte salver som bruker uker på å virke, dersom de virker i det hele tatt.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv har vist seg å være meget effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin

Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å forsøke å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv, overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ”British Medical Journal”, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals-og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog – sølvets fall

Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted. Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftning. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften.

Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikering.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning

I 1963 fant man ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens. I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur – dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Det finnes en annen teknikk som utnytter sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc., til helt og holdent å vokse ut igjen – med full førlighet og fingeravtrykk inntakt. Det har imidlertid vist seg at samme resultat kan oppnås ved bruk av omslag dynket i kolloidalt sølv.

Kan benyttes til å lage stamceller

Robert O. Becker gjorde også den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og blir til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ”Surgical Forum”.

Flere forskningsresultater

Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger-og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt forsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveisinfeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter.

Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV

I 2005 utførte University of Texas og Mexico University et samarbeidsstudie vedr. fordelene ved å benytte nanopartikler av sølv (ionisert sølv) innen medisin. Via tre ulike metoder ble ionisert kolloidalt sølv benyttet i forsøk med HIV-1.

Sølvpartiklene drepte i alle tre forsøkene 100 % av virusene i løpet av tre timer ved 37 °C. Forskerne har allerede startet vellykkede forsøk med ionisert kolloidalt sølv som ”kur” mot bakterien kjent som Super Bug (Methicillinresistent Staphylococcus aureus).

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger

Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistensutviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, burde man benytte ionisert kolloidalt sølv fremfor ulike antibiotika.

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur.

Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen. Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Effektivt mot borrelia

I 1992 konstaterte Dr. Faber i Texas at han var smittet av borrelia. Til tross for gjentatte antibiotikakurer, ble han aldri helt kvitt sykdommen. Borrelia-bakterien muterte og kom alltid tilbake. Først etter at han hadde medisinert seg selv med kolloidalt sølv i mer enn seks måneder, ble han kvitt den lumske borreliabakterien – Spirocheter. Dr. Faber har skrevet en bok – ”The micro silver bullet”, som handler om hans kamp mot egen sykdom, samt hans senere erfaringer med ionisert kolloidalt sølv til behandling av pasienter. Dr. Faber har bl.a. behandlet AIDS pasienter med svært godt resultat.

Psoriasis

Psoriasis er en hudsykdom som medfører fysiske så vel som psykiske lidelser for dem som rammes. Legemiddelindustrien har egentlig ikke annet å tilby enn tjærebehandlinger og sollys. Det finnes imidlertid hjelp å få gjennom kolloidalt sølv. Årsaken til psoriasis er egentlig ikke helt klarlagt, men det står mellom det at det er en form for autoimmun sykdom, og at det er et virus som har invadert blodomløpet. Kolloidalt sølv har ved atskillige tilfeller i løpet av noen måneder, helbredet, eller i alle fall sterk lindret, situasjonen for mange med psoriasis.

MS m.m.

MS, multippel sklerose, en autoimmun sykdom, er en sykdom som kolloidalt sølv kan hjelpe på. Nadine A. Wooley har skrevet boken ”How to beat multiple sclerosis”, der hun beskriver sin kamp mot sykdommen, og hvordan hun til slutt helbredet seg selv ved hjelp av ionisert kolloidalt sølv. CF, cystisk fibrose, er en lungesykdom som gir opphav til nedsatt lungekapasitet og arrvev i lungene. CF lar seg kurere ved hjelp av kolloidalt sølv.

Interessant ved krefttilfeller

Kreft er også et område der det er gjort store fremskritt med kolloidalt sølv. Kreft etablerer seg i kroppen og sprer seg som metastaser hovedsakelig i en kropp med nedsatt immunforsvar. Mange kreftformer skyldes også virus. Robert O. Becker viste i et in vitro studie, at svulster utsatt for sølvioner faktisk gikk tilbake og ble til stamceller. En teori om svulster er at det er celler som har mistet sin celledelingsinformasjon. Cellene vet ganske enkelt ikke hva kroppen ønsker at de skal gjøre. Sølvionenes oppgave med å få cellene til å dedifferensiere, viste seg også å fungere på kreftsvulster, med det resultat at svulsten løste seg opp. Det finnes eksempel på kvinner som er blitt diagnostisert for brystkreft, og som har startet med inntak av kolloidalt sølv. Når det senere har vært tid for operasjon, har svulsten vært borte.

En anerkjent kreftlege i USA, Dr. Gary Smith, uttalte følgende:

”Hvordan kan det ha seg at dette naturlige element kan være så kraftfullt og helbredende på mennesket? Jo fordi sporemnet sølv utgjør en så vital funksjon i vår kropp at uten det skulle vi ikke kunne eksistere. Akkurat som andre mineraler – kalsium, magnesium og kobber, så er sølv livsviktig for vår helse. Kroppen trenger sølv for å kunne bekjempe sykdomsfremkallende organismer. En del vitenskapsmenn tror at mangelen på mineralet sølv, nettopp kan være årsaken til mange av våre moderne sykdommer.”

Dr. Gary Smith, en pioner innen kreftforskning, har sett en klar sammenheng mellom lave sølvnivåer i kroppen og sykdom. Mennesker med lave nivåer av sølv har en tendens til ofte å være syke og ha utallige forkjølelser, influensa, feber og andre sykdommer. Smith har sagt at han tror sølv er nøkkelen til et velfungerende immunforsvar. Han baserer sin teori på det faktum at sølv er absolutt nødvendig for at kroppen skal kunne ødelegge bakterier og virus.

Dr. Gary Smith benytter sølv i sin behandling av kreftpasienter. Han sier om dette at:

”Fremgangen avhenger av mengden sølv i pasientens kropp og motgangen av manglende sølv i kroppen. Når sølv er tilstede, dedifferensieres kreftcellene og kroppen finner balanse. Når sølvnivåene er lave, kan kreftceller vokse uhindret fordi cellene da ikke dedifferensierer. Jeg tror sølvdepotene i kroppen er essensielt i forhold til kroppens evne til å bekjempe virus og bakterier. Jeg tror at sølvmangel muligens er en av de viktigste årsakene til at kreft rammer så mange mennesker i dag!”

Med andre ord, så kan mangelen på sølv pga. sølvets viktige betydning for et velfungerende immunforsvar, være nøkkelen til den voldsomme økningen i krefttilfeller i dagens samfunn.

Helt ufarlig

Kolloidalt sølv er helt ufarlig å bruke. Dr. John Barltrop ved universitetet i Toronto, Canada, har utført ”toxictester” med kolloidalt sølv. Han konstaterte ved forsøk på rotter, at selv ved meget store mengder, så var kolloidalt sølv fullstendig ufarlig og ”nontoxic” for kroppen. Selv ved doser som tilsvarer 300 000 ppm, det vil i praksis si 30 000 ganger sterkere enn kolloidalt sølv med styrke 10 ppm som er vanlig i dag, så gav det absolutt ingen giftige utslag hos forsøksdyrene.

Ifølge giftkontrollsentralen hos det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) så anser man kolloidalt sølv som fullstendig ufarlig. De lave sølvnivåene anses å være på rent homøopatisk nivå. De er så lave at mange leger ler av sølvinnholdet og stiller spørsmål ved hvordan så ytterst små konsentrasjoner kan ha noen som helst effekt – bortsett fra rent placebomessig! Dette samtidig som deres legemiddelsforetakssponsede kollegaer ”skriker og bærer” seg over hvor fryktelig farlig og giftig kolloidalt sølv er. En tragisk, men noe komisk situasjon kan man si.

Dr. Samuel Etris, konsulent for det amerikanske sølvinstituttet, sier at det aldri noensinne har vært rapportert om noen giftig eller allergisk reaksjon etter bruk av kolloidalt sølv. Den amerikanske regjeringens sykdomskontroll bekreftet dette i 1995.

I 1966 rapporterte Dr. I. H. Lipton i tidsskriftet ”Health Physics”, at det ideelle daglige inntaket av sølv burde ligge på omtrent 100 mikrogram. Sølv er et viktig sporemne som benyttes av kroppen akkurat som selen og zink. 100 mikrogram tilsvarer omtrent to skjeer kolloidalt sølv daglig.

Forebygger forkjølelse

Bakterier, virus og sopp forårsaker mange av de mindre sykdommene vi rammes av i dag -alt fra snue og forkjølelser til matforgiftning. Vi får mange av disse sykdommene når vi ferdes blant andre mennesker som kan smitte oss med mikroorganismer. Ved å spraye kolloidalt sølv i nese-, munn-og halsregion, kan vi drepe disse patogenene som ellers skulle kunne gjøre oss syke. Ved å ta litt kolloidalt sølv hver dag garderer vi oss mot disse usynlige inntrengerne. Sølvionene i blodomløpet slår inntrengerne direkte ut slik at vi som regel ikke en gang kjenner symptomene av sykdommen.

Mennesker som daglig tar sølv som mineraltilskudd oppdager snart at de ikke plages av forkjølelser så ofte som tidligere. Den optimale måten å innta kolloidalt sølv er å holde sølvet i munnen noen minutter før man svelger det ned. Da suges sølvionene effektivt opp via den sublingvale delen under tungen og transporteres derfra direkte ut i blodomløpet.

Etter at man har hatt det ioniserte kolloidale sølvet i munnen i noen minutter, kan man gurgle det en stund og deretter svelge det ned. En annen fordel med å ha det i munnen en stund, er at man får hjelp til å drepe de kariesskapende bakteriene som ellers skulle kunne gi grunnlag for hull i tennene. Også begynnende problem med parodontitt, tannløsning, kan man få hjelp mot ved å holde sølvet i munnen en stund før man svelger det ned. De aller fleste som begynner med kolloidalt sølv forbedrer sin tannhelse betraktelig.

I 1982 viste Dr. J. Colishaw at kolloidalt sølv dreper E-coli bakterier, kjent for å forårsake matforgiftning verden over. Vi hadde bare for noen ganske få måneder siden (vår 2006) flere tilfeller av alvorlig matforgiftning her i Norge. I 1993 forårsaket E-coli en rekke alvorlige matforgiftningstilfeller i en amerikansk hamburgerkjede. Mange av de smittede døde, deriblant en seks år gammel jente. Hadde man benyttet kolloidalt sølv forebyggende (daglig som mineraltilskudd) og deretter økt doseringen til ”terapeutisk dosering” når symptomene viste seg, hadde denne jenten formodentlig klart seg.

Da kolloidalt sølv i prinsipp dreper alle kjente mikroorganismer, samtidig som det er helt ufarlig for mennesker og dyr, så burde kolloidalt sølv være en naturlig del av innholdet i medisinskapet. Sørg for å ha kolloidalt sølv som du både kan drikke og spraye hjemme i huset. Slik vil du være bedre rustet til å bekjempe de bakterier, virus og sopp vi daglig omgåes med.

Kan sprayes i halsen

Kolloidalt sølv som sprayes ned i halsen og svelget, klarer som regel å ta seg av kløen og svien som følger med en forkjølelse eller halsbetennelse. Kløen pleier å forsvinne etter ca 10 minutter. Spray rikelig og ofte.

Også snue, hoste, heshet, øyeinfeksjoner, tannkjøtt-betennelser, forkjølelsessår, sår som ikke vil gro, brannsår, sopp på tungen, kviser, bihulebetennelse, candida, borrelia m.m., er alle eksempler på hverdagslige problemer som lett lar seg behandle. Lungebetennelse behandles ved at man drar inn disen som kommer når man sprayer kolloidalt sølv med en sprayflaske ned i lungene. Man kan eventuelt benytte en piezoelektrisk medisinfordeler av den type som astmatikere benytter ved sin medisinering. Spray rikelig og gjenta ofte.

Kan hjelpe El-allergikere

En del el-allergikere har fått fantastisk god effekt på sin allergi etter bruk av kolloidalt sølv. Det er mulig at el-allergi forårsakes av patogene organismer. Infeksjonen setter immunforsvaret så langt ut av spill at kroppen ikke en gang klarer å verge seg mot elektromagnetiske variasjoner i miljøet.

Å spraye nese og hals er en effektiv metode for behandling. Den disen/tåken som kommer ut av sprayflasken brer seg nemlig over en stor flate og kveler bakterier og virus. Siden bakterier deler seg relativt fort er det viktig å gjenta behandlingen ofte. Man hjelper på denne måten sitt eget immunforsvar med å bekjempe inntrengerne.

Akkurat som med antibiotika er det viktig å fortsette behandlingen også en stund etter at symptomene er borte. På denne måten forsikrer man seg om at de patogene organismene ikke klarer å komme på offensiven igjen, slik at sykdommen blomstrer opp igjen på nytt. En 10 dagers antibiotikakur bygger på samme prinsipp. En avbrutt antibiotikakur kan som kjent medføre at infeksjonen blusser opp igjen.

Ta deg av forkjølelsen din

Behandle din forkjølelse ved å spraye noen doser ned i svelget. Dra samtidig inn pusten slik at disen følger med ned i halsen. Spray deretter inn i nesen og pust inn samtidig. Gjenta hver halv time de første timene. Deretter sprayer du litt av og til, men husk å ikke avslutte behandlingen for tidlig. Hvor mye du vil spraye avgjør du selv, men desto mer du sprayer desto større er sjansen for at du ”slår ned” angrepet.

Det kan være greit å vite at man aldri kan overdosere med kolloidalt sølv. Husk på at det alltid er lettere å forebygge enn å behandle. Forkjølelser, som er virusbaserte, er vanskeligere å bli kvitt etter at de er vel etablert i kroppen.

De fleste bakterier stoppes

Tester viser at kolloidalt sølv er så potent at det stopper og dreper de fleste bakteriene som helsevesenet i dag har problemer med.

Bakteriestammer som lenge har vært behandlet med ulike antibiotika, er i dag i økende grad i ferd med å bli resistente. Sykehusbakterien Staphylococcus Aureus drepes lett med kolloidalt sølv styrke 5 ppm. Det samme gjelder salmonella, E-coli, enterobakterier, pneumokokker og streptokokker for å trekke frem noen.

Legemiddelindustrien har lenge kjent til sølvets bakteriedrepende og desinfiserende egenskaper. Før penicillinets inntog på markedet, inneholdt som nevnt mange medisiner sølv i ulike former. Legene forlot dessverre sølvet, og konsentrerte seg altså utelukkende om mer økonomisk givende medisiner. Det finnes likevel i dag en del helseprodukter som benytter seg av sølvets bakteriedrepende og helbredende egenskaper.

Eksempler på dette var brannskadeplaster, ulike salver og urinrørskateter. Et annet er lapis (sølvnitrat), en blanding av sølv og salpetersyre som bl.a. benyttes i kampen mot fotvorter. Tidligere benyttet man lapis som drypp i øynene til nyfødte barn, for å eliminere bakterier som ellers kunne forårsake øyenskader hos de nyfødte.

Japanerne verdsetter sølv

Det har etter hvert stadig begynt å dukke opp nye produkter som inneholder sølv som en bakteriedrepende substans. Blant annet finner man i dag sølv i plasten på enkelte kjøleskap for å redusere bakterieveksten. Det finnes også strømper med sølvtråder innvevd for å forhindre dårlig lukt. Kalkulatorer, toalettseter, minibanker, maling og skjorter, er noen få eksempler på produkter der sølv nå benyttes i økende grad.

Toyota har utviklet et ratt som inneholder sølvpartikler. Hver eneste dag dukker det opp nye produkter hvor man utnytter de unike egenskapene sølv har.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon så er internett en gullgruve. Bruk for eksempel søkeord som ”ionic colloidal silver” (som det heter på engelsk), så vil du finne store mengder informasjon vedrørende erfaringer og bruksområder.

Avslutningsvis kan det dessverre bare konstateres at utnyttelsen av sølv som bakterie-drepende middel er marginal i forhold til potensialet.

Med økende innsikt, samt økende engasjement hos folk, går vi mot en lysere fremtid der vi ved hjelp av sølv kan få bedre kontroll med bakterier, virus og sopp – uten at disse klarer å mutere og komme tilbake i enda mer aggressive former.

Spre informasjonen

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære, og la oss vise politikere, byråkrater og legemiddelindustri at tiden nå er inne for vanlige mennesker å ta saken i egne hender.

Ionisert kolloidalt sølv er uovervinnelig hva angår å eliminere sykdomsfremkallende organismer. I tillegg er sølv helt nødvendig for at kroppen skal kunne bygge et velfungerende immunforsvar. Ionisert kolloidalt sølv er også fullstendig ufarlig og helt uten bivirkninger. Dessverre er det legemiddelindustrien som via sine lobbyister og byråkrater påvirker politikerne til å vedta lover som bestemmer hva som skal anses å være medisin og ikke. Bare unaturlige substanser som lar seg patentere, og som lager ubalanse i kroppen, godkjennes som medisin. Med de kravene som stilles (etter retningslinjer fra legemiddelindustrien) for at et produkt skal kunne klassifiseres som medisin, er det selvsagt bare patenterbare kjemiske medikamenter med et stort inntjeningspotensial som er økonomisk forsvarlig å ”kjøre” gjennom den enormt kostbare og energikrevende prosessen det er å få godkjenning som ”medisin”. Smart og effektivt stoppes dermed alle naturlige substanser. Verden vil bedras!

Legemiddelindustrien har lykkes med å få verdens regjeringer til å tro at de arbeider for å forbedre folks helse. Egentlig er det økonomiske insentiver som styrer, og slett ikke et ønske fra legemiddelindustrien om å eliminere sykdommer. Alle naturlige alternativ stoppes effektivt, og gjennom desinformasjon fjernes de fra markedet – alt dette er gjennomførbart fordi vi finner oss i det. Legemiddelindustrien har lykkes med kunststykket å bli både aktor, dommer og jury. Det er på tide å ta bladet fra munnen og si at nok er nok. Finnes det alternativer til de vanlige ”patenterbare og unaturlige” legemidlene skal de selvsagt kunne benyttes – og ikke baktales, blokkeres eller gjemmes bort!

Dersom staten, som ser at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer, var ærlig og rederlig, så ville de sette ned uavhengige kommisjoner som fikk i oppdrag å vurdere alle alternative behandlingsformer – både naturlige og de som produseres av legemiddelindustrien. Da kunne vi fått en upartisk bedømming, mengder av fungerende naturlige alternativ, friskere mennesker, samt langt lavere helsekostnader.

Ærlige politikere med moral og etikk, og som virkelig bryr seg, vil etter å ha lest denne artikkelen selv begynne å søke informasjon om temaet andre steder enn hos det etablerte medisinske etablissementet. Som sagt mottar legene over 90% av den medisinske informasjon fra legemiddelprodusenten. Det samme gjør politikerne.

La denne artikkelen være en utfordring til ansvarlige politikere og helsemyndigheter om å la en uavhengig granskningskommisjon undersøke effekten av korrekt produsert ionisert kolloidalt sølv. I krigen mot ulike sykdommer, må politikerne snart forstå at pengene for legemiddelindustrien ligger i selve kampen for å utvikle, godkjenne og selge sine produkter, fremfor å vinne kampen mot sykdommer.

Ionisert kolloidalt sølv kan kjøpes på alternative nettbutikker etc. Gjør et søk på internett.

Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

279 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hege Fredriksen
Hege Fredriksen
Anonym
1 år siden

Takk for grundig artikkel. Ja, sølv ser ut for å hjelpe kroppens helbredelses- prosesser, men når det gjelder immunforsvar; hva baserer du det på, at kroppen vår har et “immun”- forsvar, – og hvilke “sykdoms- fremkallende organismer” er det du henviser til her?
Mvh

ken
ken
Anonym
Svar til  Hege Fredriksen
1 år siden

Og hva med SØLVPARTIKLENE i anl elektromagnetisk stråling fra 5G, smartmålere (les; idiotmålere) ETC?!?? http://www.einarflydal.com

Aradorn
Aradorn
Anonym
3 år siden
Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Tusen takk for en fantastisk innsiktsfull artikkel.
Jeg skal nå forske i alternativ medisin for det er jo en revolusjon !!!! Vi kan helbrede alle verdens sykdommer , vi står på terskelen til et Paradis !!!

ken
ken
Anonym
4 år siden

nm264 – “Debattere?”… Er jorda di virkelig rund? Bevis? Du skriver: “Dette er nyhetsspeilet i et nøtteskall, slenger ut en rekke påstander som kun kan bevises gjennom tvilsomme youtube videoer (eller ikke kan bevises i det hele tatt), og så biter folk på. Det er jo derfor folk tror jorda er flat også…”.

Argumenter for den runde jorda di? Eller “BEVIS” (som du etterlyser her inne)?

Hint, hint… Pussig at FN bruker “flat jord” symbolet i flagg og logo. Men de spiller oss nok bare et “puss”, tror du ikke? For vi har jo alle lært på skolen fra barns ben av at jorda er rund og spinner rundt sin akse med en fart på ca. 1667 km/t samt er i en galakse som farer gjennom rommet med en hastighet på 250 kilometer i sekundet. Sånn er det bare…! Skulle nesten tro det var et eventyr, for jeg blir svimmel bare av å tenke på det…

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

Og hvorfor i all verden skulle den være flat, når alle planeter rundt oss er trill runde??:):)

ken
ken
Anonym
Svar til  nm264
4 år siden

nm264 – Og hvorfor skulle den være rund? Se beste musikkvideo om nevnte! Den dokumenterer ikke at jorda er flat, men den antyder at noe er mistenkelig «galt i orden»!

Og hvorfor har det seg at det «finnes» bilder av galakser i universet, men ikke ett eneste bilde av jorden, mon tro? Og kom ikke å si at det ikke rykker i «dansefoten» ;-)

Noe mer alvorlig være seg sansene våre i anl å tenke selv:

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

Jeg har, gjennom jobben min, sett utvetydige bevis på at jorden er rund. At du og andre konspirasjonsgærninger mener noe annet med tvilsomme såkalte bevis endrer jo ingenting. Du tar feil! Beklager!!
Og dersom du ser på bilder fra romferger og månelandinger, disse stemmer faktisk!

ken
ken
Anonym
Svar til  nm264
4 år siden

nm264 – Dine «utvetydige bevis på at jorden er rund» er ikke bevis for noe, men en latterliggjøring og undervurdering av uvitende, arrogante og naive mennesker som deg selv. Vekk med skylappene :-)

“Some people feel the rain. Others just get wet” – Bob Marley

Gidder ikke bruke mer tid på deg annet enn følgende avslutning (samt at det kan komme andre til gode, så takk som byr på ditt, for her kommer noe godt ut av det):

Tiden er moden for ny vitenskap på alle områder. Det er alltid de fritt-tenkende som finner ut hva som er sannhet. Nå er de fritt-tenkende helt uten praktiske muligheter fordi propaganda overdøver alt. Det blir ingen nye paradigmer, tror «de», hvilket er feil. Det kommer mange nye paradigmer fremover.

Det er tøffe tider for de modige og fritt-tenkende. De feige kan inntil videre nyte tilværelsen av de modiges arbeid. Den dagen de modige (som stiller seg fremst i ildlinjen til forsvar for alle oss andre) ikke lenger er der, vil de feige innse hvem det var som kjempet for dem, men for sent.

Gravitasjon kan ikke måles og det er ingen grunn til å tro at den finnes. Einsteins teorier er og blir teorier for han var en teoretisk fysiker.

Fra Mulhacén fjellet i Sierra Nevada i Spania 3490 meter over havet ser man over til Afrika på en klar dag, over 200 kilometer borte. På en kulejord ville kurvaturen her være omtrent 5 kilometer og Afrika under horisonten.

Her kan du beregne Jordas krumming: http://earthcurvature.com/

Eksempler på at det ikke finnes kurvatur ser man overalt. Hvis man står sør på Jeløya i Moss (som jeg med mange har gjort) og ser en båt som forsvinner ut Oslofjorden, vil man vil se den forsvinne ut av synet for det blotte øye ca. 50 kilometer borte. Med en kikkert kan man zoome inn på den og se hele båten igjen. Den forsvinner ikke over kurvaturen, men krymper bare inn i forsvinningspunktet.

Om Jorda var en ball, skulle man i henhold til regnereglene for kurvatur for Jorda her hatt en kurvatur på omtrent 250 meter og båten skulle vært forsvunnet lenge før vi ser den forsvinne. Det stemmer ikke, ta en test selv. Det går mye båter ut eksempelvis Oslofjorden hver dag, og med et kart finner man lett avstandene. Du vil lett se at Oslofjorden – og alle andre fjorder, sjøer og hav er helt flate.

Over 50 nasjoner har undertegnet avtalen som effektivt hindrer at sannheten om «den flate Jordas periferi kommer fram». Den amerikanske admiral Byrd har rundt 1940 uttalt seg i underlige vendinger om Antarktis, hva som finnes der og hva en kjempestor ekspedisjon gjorde der uten å kunne fortelle noe om det de gjorde. De innvidde, inklusive mennesker i vårt område, vet mer enn det som er offisiell viten. Resultatet er at menneskenes kunnskap om sin egen verden står på stedet hvil.

Richard Evelyn Byrd var en amerikansk admiral, polarforsker og flypioner. Han deltok som ekspedisjonsleder og navigatør på flygninger som krysset Atlanterhavet, deler av Polhavet og deler av Antarktisplatået. Intervju med admiral Byrd:

OVER OG UT… SAYONARA!

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

Så mine bevis er ikke bevis for noe. Jaja, god bedring:)
Ikke ta alle pillene på en gang!
Flat jord, hehe, kanskje du tar feil piller??!!

ken
ken
Anonym
Svar til  nm264
4 år siden

nm264 – Dine bevis er ikke bevis for noe, nei! Man kan unnskylde folk som er dumme, herav lav IQ (intelligenskvotient), likeledes EQ (emosjonell intelligens) . Dette er ikke noe man kan bebreides for.

Man kan egentlig også unnskylde folk som er redde… De kjenner sannheten, men de tør bare ikke vedkjenne seg den. Det kan man til en viss grad unnskylde.

Men hvis man ikke er redd, så har man en forpliktelse til å si/skrive hva som er sant! Slik som JEG/MEG og andre her bidrar med!

Det du bidrar med er å opprettholde en ond propaganda som er ment å ta livet av oss alle!

Hint, hint… Google: “Georgia Guidestones”!

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

Ja men hør da. mine bevis, om enn noe jeg ikke kan legge fram her, tilsvarer noe sånt som dette bildet:

Hva er da denne kurvaturen vi ser her?
hvis jorden er flat, hva er da på undersiden, og hvorfor skulle alle andre himmellegemer være runde?
Ond propaganda? jeg er en realist, ingenting annet.
Og; skulle ønske vi kunne treffes over en øl og diskutere dette, hadde vært veldig interessant :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Ojjj …. ojjjjjj se der ja, Concorden satte ny høyderekord :D Bare en som har vært høyere og det er fotografen som sikkert er en flyvende alv :) he he

Det er det som skiller en sannhetssøker og en skepper, vi krever solide beviser før vi tror på noe, alltid sunn skepsis og kritisk tenking, dere skeppere derimot så holder det i lange baner med en påstand, ja så sant påstanden kommer fra en psykopat fra eliten.

Vi sannhetssøkere kaller ikke annimasjoner, photoshop, cgi, påstander, fake news og konspirasjonsteorier fra eliten for fakta slike som dere som tror på alt.

Så lenge ingen kan legge frem et eneste bevis på at jorden er en snurrebass så vil flat jord bevegelsen bare vokse og vokse.

Jeg tror de intellektuelle har helt rett, vi lever i et svært avansert dataprogram og ingen ting av det man tror er virkelighet er virkelig.

Alt bunner ned i at du bare er en bugs, en liten feilkode, kommer sikkert en patch i neste versjon. :)

Putin har helt rett i at ingen mennesker har vært høyere oppe enn 1000 km, alt som går over den høyden blir grillet i strålebeltene ( Van Allen-beltene ).

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2019/04/14/195568837/troen-pa-en-flat-jord

http://video.tvvest.no/christian-paaske-uredigert-jorden-er-flat

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

det bildet var et eksempel, noe du hadde forstått dersom du hadde giddet å lest innlegget mitt.
Ikke bland deg i denne diskusjonen du, da du allerede har vist en grunnleggende mangel på intelligens.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Ja det er jo akkurat det jeg sier om og om igjen, dere har ikke annet en eksempelbilder, bestillingsverk, CGI, Photoshop, animasjoner, pseudovitenskap, Cherry picking osv osv. Så dere meget intelligente får holde dere til det så få vi dumme forholde oss til fakta :)

Du skriver:

Hva er da denne kurvaturen vi ser her?

Nå sier du at du bare løy og at det er et illustrasjonbilde fra photoshop.

Morsomt med dere lystløgnere som får panikk når dere blir busta.

Tror nok det vil snø vel og lenge i Helvete før det kommer noen beviser fra din kant for å si det sånn……

Gjengen som stoler mer på en 16 år gammel jente uten skolegang enn på 23 000 klimaforskere der 9000 av dem er klima professorer.

Nm264
Nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Igjen, du leser jo ikke det jeg skriver. Men å forklare ting for Nav-ere som deg blir som å forklare Pytagoras til en 2 åring. Hold deg til dine ting og la mentalt voksne diskutere i fred:):)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Nm264
4 år siden

Heisan Einstein :)

Her er en Rosa ku, verdens rosa ku bestand kan vær utrydet innen 2028 sier vitenskapen og da blir det også slutt på all jordbærmelk.

Tror du bildet av den rosa kua her er et illustasjonsbilde ? I tilfelle så beviser det at den er ekte ifølge deg Einstein. hehe

Det er lovet bort store summer til de som kan bevise at jorden er en spinnende kule, ingen har gjort krav på pengene enda, men kanskje du kan sende noen illustrasjonsfoto så får du masse penger…… hehe

http://realnewsrightnow.com/2017/06/scientists-warn-pink-cows-verge-extinction/

ken
ken
Anonym
Svar til  nm264
4 år siden

Takk som byr på “en diskusjon over en øl” og at du har sans for å utvikle dine sanser i anl sannhet, hvilket jeg tror på at du har. Men du har mye å lære før jeg kan ta meg tid til den slags. Jeg skal følge deg fremover og håper vi kan ta en prat en dag, hvilket jeg tenker “what`s in it for me?”.

Ting blir ikke egentlig mindre, det bare ser sånn ut, alt samler seg i forsvinningspunktet. Øynene kan ikke se uendelig langt selv om jorden er flat, men du kan se lengre hvis du enten går nærmere eller går opp i høyden.

Synsperspektivet forklarer det meste:
Når du står et sted og ser ut, vil synsrekkevidden din gå i sirkel rundt deg. Derfor er det en sirkelform ut på sidene, men overflaten av jorden er helt flat, det er ingen nedadgående kurve bort fra deg. Vann kan ikke være annet enn flatt. Det fins ingen observerbar kurve, at vann eller land er kurvet i det hele tatt.

Eksempelvis luftballonger, skyer, biler, bygninger og mer hadde også lent seg mer og mer bort fra deg jo lenger borte de er fordi de følger overflaten av en ball, men det gjør de ikke. Sola holder seg i fast høyde over Jorda og beveger seg rundt og bort fra oss, og forsvinner tilslutt i forsvinningspunktet for perspektivet.
Solstrålene følger vannet hele veien fra sola frem til der du er fordi vannet er flatt og ikke har noen kurve. Horisonten er så flat som den kan bli. Solstrålene har en vinkel som ikke er parallell som tyder på at sola er veldig nærme og innenfor atmosfæren.

Jeg vet at de fleste mennesker er gode, men jo høyere opp i det politiske og økonomiske systemet man kommer, desto mindre gode er de. Ergo, de som lyver om «dette», elsker å juge og manipulere, og ser det som en utfordring for å se om de klarer å lage et nytt rike som kontrollerer alt og alle for alltid via manipulasjon og teknologi. Det er nettopp denne manipulasjonen av sannheten som den flate jorden bekrefter, og er noe vi må stoppe.

Ikke la dette stresse deg, det er bare gøy. Livet er en fantastisk gåte, nyt hvert øyeblikk, for her kommer det mer fremover!

Du nevner «romferger og månelandinger»… Romfart er det største bedrageri verden har sett!
Romfartsindustrien har siden 1950 lovet store romstasjoner (se bildet over), romkolonier og reiser til fjerne stjerner, galakser og planeter. Men ingenting er kommet – de holder ikke løftene sine. Slik vil det fortsette, for romfartsindustrien er en eneste fantastisk bløff.

I 2019 finnes tre leverandører av “romturer”:
Richard Branson har firmaet Virgin Galactic, og han hevder at hans SpaceShipTwo nylig har vært oppe på 82 kilometer. Han vil starte betalte “romferder” om et par måneder (juni 2019?) til en høyde på 98 kilometer over Jorda. Dette er jo ikke akkurat intergalaktisk, men man får oppleve noen sekunders mikrogravitasjon, som er en tilnærmet vektløs tilstand.

Elon Musk med firma SpaceX (6000 pluss ansatte) vil starte rundturer til månen for passasjerer i 2023. Jeff Bezos med firma Blue Origin har en rakett kalt New Shephard med en romkapsel med plass til 6 passasjerer som skal ut i rommet i 2019 til en høyde på 109 kilometer. Han vil ikke si hva han mener med rommet, men han bruker USD en milliard per år av egne penger på sitt romprosjekt.

Prisen for en slik “romtur” vil være omtrent USD 250.000 per person for alle disse tre turene.

President Trump vil bygge opp en ny militær våpengren US Space Force, eller Space Defence med romstasjoner utstyrt med våpen, satellitter med overvåkingsutstyr, romskip som kan angripe fiender og sørge for maktbalanse, ro og orden i rommet. Dette må være en spøk.

Det er helt klart at romfart slik som USA, Russland, Kina og alle andre samarbeider tett om er et stort skuespill med verden som scene. Det er et gigantisk medieshow som viser kvaliteten og kraften de som styrer verden har. Alt er basert på digitale animasjoner og konstruerte bilder.

Vi har hatt såkalt romfart siden omtrent 1950, uvisst av hvilken grunn, og beløp i milliarder klassen er brukt. Det er totalt uvirkelig at dette får fortsette når vi vet at det er et stort bedrageri som foregår.

Nå skal det bli et sceneskifte med nye aktører. Rollene i romfarten er i ferd med å endre seg. USA har fått kalde føtter, og vil ut. Kina går inn, for det er perfekt samarbeid. Private entreprenører skal også inn.

PS! DU HAR NOK HØRT OM PARABOL OG SATELLITT? Satellitter, liksom… LOL! Kun radiosignaler! Kun radiosignaler!!!

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

sitat: “Fra Mulhacén fjellet i Sierra Nevada i Spania 3490 meter over havet ser man over til Afrika på en klar dag, over 200 kilometer borte. På en kulejord ville kurvaturen her være omtrent 5 kilometer og Afrika under horisonten.”
ifølge nettsiden du refererer til, vil en distanse på 200 kilometer gi en kurvatur på 3138 meter. står man da på et fjell som er 3490 meter vil man selvfølgelig se over til Afrika… Eller er det noe jeg ikke forstår?

Nm264
Nm264
Abonnent
Svar til  nm264
4 år siden

Ken: har du svar på denne også:)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Nm264
4 år siden

Det er som Christian Paaske sier: Det er få sannhetssøkere som bryr seg med flat jord, det er stort sett kristne og såkalte vanlige folk.

Sannhetssøkere bryr seg ikke så mye om fasongen på jorden, vi er opptatt av ting man kan gjøre noe med som milliardær hjernevask kampanjen om dommedags konspirasjonsteorien om global oppvarming og Gretas skam kampanje som NWO har prakket på henne.
Og ikke minst den kommende krigen mot Iran.

Det har vel vært veldig stille fra de kristne også siste året om flat jord, de skjønte at det skjer langt viktigere ting å bry seg med. Det er vel ikke flat jord de vil den bruke siste tiden sin på.

China’s SOCIAL CREDIT Precursor of MARK OF THE BEAST? Could Facebook Libra be the BLACK HORSE?

ken
ken
Anonym
Svar til  smurfen
4 år siden

«Og ikke minst den kommende krigen mot Iran.» Jepp!!! Må minne om den planlagte krigen uten annen grunn enn profitt, likeledes ALLE kriger! Hør General Wesley Clark si det: https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

Det er stor forskjell å spore på Greta Thunbergs fremførelse når hun har innøvd tale og manuskript i forhold til en pressekonferanse der hun må svare på spørsmål:

Greta Thunbergs mor heter Malena Ernman. Hun er en kjent sanger i Sverige, og er en del av “PC-Elite”. Google: «Malena Ernman PK-Eliten», hvilket betyr “Den politisk korrekte eliten”. Hun representerte Sverige på Eurovision Song Contest i 2009.

Sinnssyk som psykopater flest! https://www.femina.se/malena-ernman-greta-thunberg-intervju/

Dette sinnssyke propaganda-apparatet startet med at moren hennes ønsket å markedsføre en bokutgivelse. Hun leide inn et PR-selskap som tok de første bildene og distribuerte dem på sosiale medier, og derfra eskalerte dritten. Selskapet har tjent millioner og likeledes familien.
Det svenske statlige fjernsynet promoterte og betalte i dyre dommer, og nå driver Soros-folket showet videre…

Greta Thunberg sin gråtkvalte tale i FN : «Dere har stjålet min barndom!» Å, JASSÅ, DU??? Hva med barnearbeiderne som jakter på kobolt til Iphones og «klimavennlige» Elbil-batterier?!?comment image

smurfen – Hva tenker du om dette? «Orwell (George Orwell 1984) was one of the assholes just “alerting us”, due to their protocols of zionism/satanism!»???
din mening…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ken
4 år siden

Hei Ken :)

Kan ikke se hvordan Orwell skulle være en zionist satanist med å varsle oss, 1984 har jo virkelig fått opp øyene til svært mange folk om hvor vi er på vei.
Det er første gang jeg hører denne påstanden, men hvem vet, de liker jo å kontrollere alt og alle, også opposisjonen. Er som Stalin sa: Skal vi knuse opposisjonen så må vi bli opposisjonen.

Et godt eksempel er hvordan rottene har infiltrert og kuppet fagforeningene i landet, er så latterlig at fagforeningene støtter EØS som er arbeiderens verste fiende.

Nm264
Nm264
Abonnent
Svar til  Nm264
4 år siden

Hehe, det var det eg tenkte:) vanskelig når noen motbeviser påstander du finner på Internett:)

Nm264
Nm264
Abonnent
Svar til  nm264
4 år siden

Ken, kan du forklare denne, eller er du såpass feig at du ikke kan stå for «dine egne fakta»?

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  nm264
4 år siden

Artig når dere luringer ikke engang gidder å svare når dere blir konfrontert med løgnene deres!! tydelig at dere kjøper alt dere leser på nettet og ikke evner å tenke selv!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Glemt å ta pillene dine i dag igjen ?
Hvem av de mange schizofrene personlighetene dine er det som spør ?

Jeg ser ikke et eneste spørsmål fra noen av personlighetene dine om sølvvann så tydelig har du hoppet over medisinene dine i flere uker nå, Men slapp av av, jeg skal kontakte helsevesenet og sørge for at du får den hjelpen du trenger. :)

Mennesker tester og gjør opp sine egne meninger på sølvvann, hjernedøde skapninger totalt uten folkevett og IQ sitter bare å skriker at det ikke hjelper uten engang å prøvd.

Syke, syke lille gutt. :)

ken
ken
Anonym
4 år siden

Helbredet med sølv allerede i 1819! Den franske kirurgen Dr. Carl Credé var den første som forkynte fordelene ved å bruke sølvnitrat for å redusere øyeinfeksjoner og var blant de første kirurgene som brukte sølvnitrat for å forhindre sårinfeksjoner.

Alfred B. Searle, grunnlegger av det farmasøytiske konglomeratet med samme navn, forsket på kolloidalt sølv og skrev boken “Bruken av kolloider i helse og sykdom” utgittt i 1920. På denne tiden fantes det ingen moderne antibiotika som penicillin. Sølv ble testet på mange mikrober for så å bli brukt som standard antibiotika.

Penicillin ble oppdaget og brukt på begynnelsen av 1930-tallet, fordi det var mer kostnadseffektivt å lage og ble farmasøytisk svar på antibiotika.

Kolloidalt sølv fikk sitt comeback på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer mottar et tilskudd for å utvikle en bedre behandling for brannofre. Dr. Moyer benytter seg av Dr. Harry Margraf (biokjemikeransvarlig) fra St. Louis. Dr. Margraf fant sølv sitert i medisinsk litteratur som et kraftig antimikrobielt middel.

Kolloidalt sølv ligger høyt oppe på listen over naturlige preparater (kan ikke patenteres) som legemiddelindustrien ønsker bort fra markedet ettersom det krenker deres territorium og gir minus i kassa.

Ser vi konteksten her???

Gift tillates, mens sunne, naturlige og virksomme preparater uten bivirkninger forbys. Kan det bli mer åpenlyst om hva agendaen “deres” er?

Boken utgitt av Alfred B. Searle kan leses her: https://archive.org/details/useofcolloidsinh00searuoft/page/n5

Utdrag fra boken:

“Colloidal silver, containing 0.05 per cent of the metal in a colloidal form and not as a salt, is clear cherry red liquid”

“The silvers destructive action on toxins is very marked, so that it will protect rabbits from ten times the lethal dose of tetanic or diphtheric toxin.”

“Taken internally, the particles of colloidal silver are resistant to the action of dilute acids and alkalis of the stomach, and consequently continue their catalytic action and pass into the intestine unchanged. The importance of this is obvious in such conditions as ulcerative urticaria and other forms of dermatitis suggestive of toxamia, bacillary dysentery, diarrhoea, and colitis.
The use of collosol argentum in ophthalmic practice and in the affections of the ear and in nasal catarrh and its clinical effect by intravenous injection in septicamia are reported in medical journals.”

“Colloidal silver has been used with marked success in the following cases, cited by C. E. A. Macleod:
Septic and follicular tonsillitis, Vincent’s angina, phlyctenular conjunctivitis, gonorrhoel conjunctivitis, spring catarrh, impetigo (contagious acne of face and body), septic ulcers of legs, ringworm of body, tinea vesicolor, soft sores, suppurative appendicitis after operation (the wounds cleaned rapidly), pustular ecema of scalp and pubes, chronic eczema of meatus of ear with recurrent boils, and also chronic suppuration in otitis media, bromidrosis of feet, axillae and blind boils of neck. By injection: gonorrhoea and chronic cystitis (local), boils, epiditymitis.”

“Sir James Cantlie has found it particularly effective in cases of sprue, dysentery, and intestinal troubles. Being non-toxic, the dose can be increased from 1 to 2 or more drachms twice or thrice daily.”

” T. H. Anderson Wells used it intravenously in a case of puerperal septicaemia without any irritation of the kidneys and with no pigmentation of the skin. This physician has found that a series of intravenous injections, each of collosol argentum, every forty-eight hours produce no untoward effects and that recovery is rapid.”

“Sir Malcom Morris has found that colloidal silver is free from the drawbacks of other preparations of silver, viz. the pain caused and the discoloration of the skin ; indeed, instead of producing irritation it has a distinctly soothing effect. It rapidly subdues inflammation and promotes the healing of lesions.”

“He has had remarkable results in enlarged prostate with irritation in the bladder in pruritis ani and perineal eczema, and in haemorrhoids. It can be used in the form of suppositories whilst a solution is simultaneously applied to the irritated skin. In bromidrosis in the axille and feet it quickly gives relief. It causes a rapid disappearance of warts. Being non-toxic, it can be given internally in urticaria and other forms of dermatitis which are suggestive of toxamia. In such cases, it is quickly beneficial.
In ophthalmology, colloidal silver has now largely replaced silver nitrate.”

“Mark Hovell has found colloidal silver beneficial for permanently restoring the potency of the eustachian tubes and for reducing nasopharyngeal catarrh. Colloidal silver has also been used successfully in septic conditions of the mouth (including pyorrhoea alveolaris-Rigg’s disease), throat (including tonsillitis and quinsies), ear (including Menier’s symptoms and closure to Valsava’s inflation), and in generalized septicaemia, leucorrhoea, cystitis, whooping-cough, and shingles.”

“A preparation of colloidal silver which is opaque to X-rays has proven invaluable in certain diagnoses.”

“J. MacMunn has successfully used silver sol in cases of gonorrhoel prostatic gleet by injection through an endoscope into the substance of the prostate gland.”

“Collosol argentum has also proven useful in influenza, both as a prophylactic and for curative purposes when applied as a spray to the nostrils, for bathing the eyes, and as a gargle for the throat.”

“Seymour Jones has used an intranasal spray of colloidal silver in a case of cerebro-spinal meningitis. He has also used colloidal silver with marked advantage in several cases of rhinitis and oedematous enlargement of the posterior ends of the middle and inferior turbinates without true hyperplasia.”

bob
bob
Anonym
4 år siden

Her var det gigantiske mengder sludder :-)

Lurer på hvorfor avvikere og amatører i nyhetsspeilet finner effekter som utdannede personer med peiling innen feltet ikke finner? :-)

Nå har man hatt 9 år på seg fra denne artikkelen ble skrevet. I denne tiden burde noen enkelt kunne ha bevist at sølvvann hadde alle disse fantastiske egenskapene, hvis de hadde vært der :-)

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  bob
4 år siden

Dette er nyhetsspeilet i et nøtteskall, slenger ut en rekke påstander som kun kan bevises gjennom tvilsomme youtube videoer (eller ikke kan bevises i det hele tatt), og så biter folk på. det er jo derfor folk tror jorda er flat også…

Sceptic
Sceptic
Abonnent
Svar til  nm264
4 år siden

Jeg er helt enig med nm264 her. At så mange folk virkelig tror på de påstandene som Nyhetsspeilet lirer av seg, er over min begripelse. Det henvises til tilfeldige blogger og tvilsomme Youtube-videoer. Hvem som helst kan skrive sin egen blogg og kalle det «Sannheten». Det samme gjelder videoer. Hvem som helst kan lage en video om et tema, rappe noen bilder fra nettet og sette sammen en video og hevde at dette er «sannheten».
Jeg foretrekker å gå til fastlegen som er autorisert og som har skikkelig utdannelse, og som kan skrive ut ordentlige medisiner som Legemiddelverket har godkjent for salg i Norge. Heller det enn til en alternativbehandler som kanskje ikke har utdanning i det hele tatt, eller bare noen weekendkurs, og få såkalte «naturlige mirakelprodukter» som kan hjelpe mot både det ene og det andre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Sceptic
4 år siden

Ko Ko klubben fra Gjøkeredet ute på tulletur igjen ?

Så verdens leger, professorer og sykehus er bare tvilsomme gærninger som vil drepe oss alle ?
Søk hjelp før det er for sent!

Husk å ta pillene deres til frokost i morgen, sølvvann brukes på alle sykehus og er en fantastisk medisin som dreper bakterier, virus og mikroorganismer, det helbreder alt mulig noe både jeg og alle andre som har brukt det i tiår kan bekrefte.
Helt fantastisk mot store brannsår og infeksjoner.

Selv det å få kreft er gøy, ja for oss som ikke underkastet oss pille kartellene da som har klart å forby alle andre kurer enn deres egne som gir super profitt.

De som valgte skolemedisin fra pillekartell døde alle som en, de som valgte naturens egen mirakelplanter var friske fra dødelig kreft etter bare få dager og ikke minst var det gøy å gjøre seg frisk med mirakelplanter. Den er også gratis.

Jeg ser på det som et idiotfilter, idiotene som har underkastet seg pille kartellene dør og vi mentalt friske med fungerende hjerner som ikke lar oss lure så lett lever lange sunne friske og lykkelige liv . :)

https://www.numerologensverden.no/behandling-av-prostatakreft-ved-hjelp-av-remedier-fra-naturens-apotek/

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

og så refererer du til en nettside om numerologi…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Nå var jo hverken du eller resten av sekten din først i køen da vettet ble delt ut, men siden dette var veldig komplisert for deg så skal jeg forklare.

Det er en forfatter som skriver ned historien sin og til flere andre som hadde fått kreft dødsdommen, men som ble helt friske på rekordtid av å helbrede seg selv med naturens medisin.

I morgen kan jeg hjelpe deg å telle til 5 så kan vi ta de 3 første bokstavene i alfabetet i neste uke så om noen år så kanskje du tilogmed begynner å forstå enkle ting også. :)
Ligg død, rulle rundt, hente tøfler, hente avisen mm :)

Du kan jo kjøpe boken om samme historie så får du et inn med teskje, men det skjer vel aldri, hjernedøde fanatikere vil heller dø av kreft enn å bruke medisiner som ikke kommer fra pille kartellene.

https://www.bokklubben.no/takle-kreft/ut-av-kreftlabyrinten-aage-groenning/produkt.do?produktId=20693324

Året 2018 vil for alltid stå for meg som et meget spesielt år. Det var i april dette året jeg mottok den dramatiske diagnosen, agressiv prostatkreft (Gleason 9) med spredning til skjelettet. Blir omtalt som «Gleason graderingssystem 5, eller Gleason 9/10.» En synlig bekymret lege forkynte med dyp stemme og med gravalvor; «Du har en meget alvorlig kreftdiagnose». Han la trykk på «meget». Det ble kunngjort at jeg straks måtte begynne med hormonbehandling som skulle vare livet ut. Samtidig ble jeg forespeilet et behandlingsopplegg med kjemoterapi og stråling. Det spesielle ved denne situasjonen, var at jeg takket nei til kovensjonell behandling, og i stedet bestemte jeg meg for å behandle meg selv med remedier fra naturens apotek. Seks uker etter «dommen» var jeg omtrent helt bra igjen. Hva skjedde? Ut av kreftlabyrinten gir deg svaret på hvordan denne hurtige veien tilbake til god helse og balanse var mulig å få til.

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

hehe, jaja. Nei da er nok trygdesnyltere som deg mer oppegående!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Hva sier mammaen din når du oppfører deg sånn ? Promp, tiss, snylter basj, homse ……………….

Om noen år når du får leke med de voksne venstre ekstremistene så får du nytt vokabular, da blir det rasist, antisemitt, nazi, homohater, holocash fornekter osv som du skal bruke på alle som er uenige med deg når du er tom for argumenter.

Vist dette var det beste argumentet du hadde for å ikke bruke sølvvann så tror jeg at jeg forsatt kan bruke sølvvann med god samvittighet.

Litt meningsløs debatt kanskje siden sølvvann ble forbudt i fjor, Pille kartellene tapte for mye penger på at folk gjorde seg friske selv og fikk matttilsynet til å legge ned et forbud mot noen millioner i bytte.

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

jøssenavn så voksent da gitt. du er jo den som kommer med usakligheter i fleng. Du ser splinten i bjelken men du ser faen ikkje bror din i auget :)

God bedring!, er vel trygdeutbetaling nå så da får du ei bra helg :)

ken
ken
Anonym
Svar til  nm264
4 år siden

nm264 – Så enig med “smurfen” her! Du kommer med faktaløse/meningsløse argumenter som psykopater flest. Les mellom linjene til “smurfen” for rette budskap uten å bli furt!

Er det slik at all virkelighet som strekker seg utenfor din fantasi godtar du ikke uansett?

Hvis du på død og liv skal forsvare ditt ståsted med å henvise til både det ene og det andre for å fortsatt holde på illusjonene om et samfunn der kynisme og brutalitet ikke eksisterer, men bare ser fryd, blomster, glede, fremgang og sannhet, så har du et urealistisk bilde på realiteter her i livet! For livet er tøft og hardt. Realitetene er brutale. For de som styrer oss er formet av et liv der brutalitet og higen etter makt har vært deres midler for å komme seg dit de er i dag.

Sinnet er som en fallskjerm! Det fungerer bare så lenge det er åpent! Våkne opp!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ken
4 år siden

Kanskje vi skulle innføre aldersgrense her ? Sette den til 12 år så slipper vi mer promp, tiss, basj kommentarer fra slike som nm264 ;)

ken
ken
Anonym
Svar til  smurfen
4 år siden

Hehe :-) Helt enig, smurfen! Skulle gjerne hatt en debatt med “nm264” midt på torvet i Oslo på direkten være seg en radiokanal som fortsatt er knyttet til FM hvilket jeg kjenner eieren av som hater psykopatene i det “politiske korrekte” DAB-systemet som bl. a. destabiliserer pinealkjertelen/kongekjertelen/”the pineal gland”. Hvor gammel tipper du “nm264” er, smurfen? Alternativt… Kan det være seg at vedkommende er en psykopat av en sionist lakei?

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

Sionist lakei, jaja… Dersom du mener at jeg er en lakei for en religiøs gruppe så kjenner du meg svært dårlig. at noen overhodet kan tro at det finnes en høyere makt er noe jeg absolutt ikke fatter!!

Tar gjerne en diskusjon jeg!! Hva vil du debattere? Smurfene hersketeknikker i eget forum? Det faktum at han bruker dette hver gang noen er uenig? Nyhetsspeilet har utspilt sin sak med slike som han bak roret:)

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

blir ikke mye debatt når du ikke engang svarer :):)

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Hehe, hersketeknikker er dere gode på…
Fortsatt du som kommer med usakligheter her, ikke meg..
Har forresten lest numerologlinken din og tenker at dette var jo fantastisk. problemet er jo at forfatter skriver artikler her, og dermed ikkje kan ses på som troverdig. dere koker jo isammen alt mulig slags tull, og prøver å kneble oss som stiller spørsmål. noe jeg antar du kommer til å gjøre nå også.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Ut fra måten han kommenterer på så vil jeg tippe ca 11 år Ken :)

Så du klarer ikke å finne feil så dermed er alle de 300 som har lagt inn artikler her ikke troverdige nm264 ? Hvorfor er du her da ?

Det forteller vel alt om deg.

Jeg finner ikke feil så dermed må jeg fornekte kilden for å tilfredsstille eget ego. Han er jøde så dermed ikke troverdig, han er neger og ikke troverdig, han er fra Asia så er ikke troverdig, han bruker briller så han er ikke troverdig, han mottar barnetrygd så han er ikke troverdig, han kler seg rart så han er ikke troverdig, han har rødt hår så han er ikke troverdig …….

Søk proff hjelp nm264 før dt er for sent.

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Og hersketeknikken fortsetter, som tidligere spådd:):)
Med tanke på deg og dine holdninger, og dersom de holdningene er gjengs for alle som driver/skriver artikler på nyhetsspeilet så er det riktig. Ikke mye troverdig her da nei!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Så hvorfor er du her da ?

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Fordi det trengs en motvekt til deres holdninger og argumenter, samtidig som at dere trenger noen å argumentere med

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
4 år siden

Når tenkte du å starte med å argumentere da ?

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  smurfen
4 år siden

Når noen andre enn trygdesnyltere kommer med noe som går an å diskutere:)

ken
ken
Anonym
Svar til  Sceptic
4 år siden

Sceptic: «Jeg foretrekker å gå til fastlegen som er autorisert og som har skikkelig utdannelse, og som kan skrive ut ordentlige medisiner som Legemiddelverket har godkjent for salg i Norge.»

Ja, mange gjør dessverre det og tenker ikke over at de fleste medisiner kun behandler symptomer og ikke bakenforliggende årsaker til symptomene (unntatt eksempelvis antibiotika), samt at de fleste medisiner har bivirkninger som nødvendiggjør andre medisiner osv…

Så da er spørsmålet: Hva er din definisjon på «ordentlige» medisiner???

Hva med den ville dyreverdenen? De er ikke vaksinerte mot sykdommer som barn, bruker ikke medisiner og besøker aldri «legen». Enda er de ikke på langt nær så syke som oss mennesker i vårt omsorgssamfunn. Burde det ikke vært motsatt???

Derfor er det opp til hver og en å finne alternativer som virker mot bakenforliggende årsaker til symptomer og/eller forebyggende, slik som denne glimrende artikkelen viser til!

Du gjør som du vil, men bortkastet tid å komme med grunnløse argumenter som ikke holder mål i en tid hvor sannheten er tilstede som aldri før hva gjelder grådighet og profitt for selskapene bak. Samt at legemiddelindustrien er børsnotert, taler da for seg!

“There is no money in healthy people or dead people. The money is in sick people.” – Bill Maher

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  ken
4 år siden

å sammenligne med dyreverden blir da veldig søkt. la oss ta for oss f. eks. rev. hva er overlevelsesraten til rev, hvor lenge lever de sammenlignet med f. eks hunder. du bruker dyreverdenen som et eksempel men da må du neste utdype.
Folk levde til de var 100 år på 1800 tallet, mens gjennomsnittlig levealder var betraktelig lavere enn i dag.

ken
ken
Anonym
Svar til  bob
4 år siden

bob- «Drukket for mye Aspartam?» Så lenge du må ha fakta inn med teskje, så får vi bruke en annen vinkling…

Aspartam (E951) er et kunstig søtningsstoff 200 ganger søtere enn sukker og kom på markedet i 1980-årene. Siden den gang har det blitt koblet til en rekke alvorlige helseproblemer som leddsmerter, hukommelsestap, svulstdannelse, svimmelhet, angst, utslett, vektøkning, tretthet og multipel-sklerose og liknende symptomer. Til tross for dets kontroversielle natur er det fortsatt i utstrakt bruk og står for over 75% av alle klager vedrørende skadelige bivirkninger.

Aspartam inntar samme funksjon i hjernen som glutamat, de er begge en del av prosessen der neuroner kommuniserer med hverandre. For mye aspartam eller glutamat i hjernen fører til at kalsium bygger seg opp inne i cellen som et resultat av overstimulering. Opphoping av kalsium dreper cellen. Slik ødelegges hjernen sakte men sikkert. Opptil 75% av cellene i et område i hjernen kan ødelegges før alvorlige symptomer viser seg. Disse skadene fremskynder i tillegg utviklingen av andre kroniske sykdommer som multipel-sklerose, Parkinson’s, Alzheimers, epilepsi og demens.

PS! Helseforebyggende arbeid settes til side fordi ingen tjener penger på det! Ergo, avvikere og “amatører” er utdannede personer med «peiling» innen feltet…

Du presterte å skrive: «Nå har man hatt 9 år på seg fra denne artikkelen ble skrevet. I denne tiden burde noen enkelt kunne ha bevist at sølvvann hadde alle disse fantastiske egenskapene, hvis de hadde vært der :-)» Det er ingen fortjeneste i friske mennesker eller døde for den saks skyld. Kun i syke menneske. Legemiddelindustrien kan ikke ta patent på sølvvann da kan tilberedes på kjøkkenbenken hos alle og enhver. Legemiddelindustrien har ikke som mål å helbrede sykdommer annet enn symptomer… DERFOR!

Kan du skjønne deg på hvorfor Pepsi Max (hvor sukker er erstattet med aspartam) er så mye billigere kontra Pepsi med sukker? Mer penger til helsevesenet (les; sykevesenet da forebyggende tiltak ikke eksisterer)!

Hilde Traaseth
Hilde Traaseth
Abonnent
7 år siden

Et praktisk spørsmål; når det står KONSENTRERT kollodialisert sølvvann på flasken, hva slags måleenhet med sølvvann tas pr gang/pr dag? Blandes det ut i renset vann da, eller tas det som det ER. Daglig dose? På forhånd takk for svar fra Hilde :-)

Andre Hansen
Andre Hansen
Anonym
8 år siden

Man lurer alltid når man ser en artikkel her.. Stevia forbudt? Neppe.. Glukosamin forbudt? heller tvilsomt. At hele dritten bare er kjørt gjennom google translate uten å engang sjekke kildene er ett nytt lavmål… Greit at nyhetsspeilet har ett heller liberalt og svevende syn på kilder.. Men at de tillater ren reklame er SKREMMENDE….

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Folkhälsomyndigheten erkänner att kolloidalt silver fungerar mot virus – inspelat samtal

http://newsvoice.se/2014/10/31/folkhalsomyndigheten-erkanner-att-kolloidalt-silver-fungerar-mot-virus/

trackback
10 år siden

[…] Les hele artikkelen […]

trackback
10 år siden

[…] om at Folkehelseinstituttet var korrupte. Hans artikkel fra Konspirasjons siden – Nyhetsspeilet: Naturens eget antibiotikum er en svovelpredikant verdig. Dreyer står også bak: Dødelige bivirkninger – Bekjennelser fra […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Lars Monsen skriver

sitat:

+{

På tide med en oppdatering. Jeg er fremdeles syk, men kommer til å fortsette som hundekjører. Målet i år er å gjøre det bedre enn i fjor. Egentlig burde målet vært pallen i alle løp, men jeg må stikke fingeren i jorda og innse fakta. Jeg er bare 40 prosent av meg selv. Det siste året har vært en kamp for å bli frisk, og det største hinderet på veien er det norske helsevesenet. Det som har berget meg fra de verste smertene er behandlinga jeg har fått ved Norsk Borreliosesenter og lege Rolf Luneng. Uten Luneng ville jeg sannsynligvis blitt en grønnsak. Det er på sin plass å lufte noen tanker, og jeg understreker at disse kommer fra en helt vanlig pasient. Fordi jeg ikke er en medisinsk fagmann vil jeg nøye meg med å stille en rekke spørsmål, og supplere med noen setninger som slett ikke er en fasit eller den hele sannheten, men snarere mitt oppriktige inntrykk av hvordan ståa er:

Hvorfor kan vi i Norge så lite om flåttbårne sykdommer? Fordi det norske helsevesenet har sovet i timen i årevis. De har ikke forsket på langt nær nok. De har ikke fulgt med på hva andre miljøer enn deres eget har funnet ut. Og selv har de funnet ut svært lite.

Hvordan diagnostiseres man i Norge idag? Man tar en blodprøve. Omtrent halvparten er negative selv om man er syk. Man tar en spinalvæske-prøve fra ryggen. Omtrent halvparten er negative selv om man er syk. Pasienten får beskjed om at det ikke er borrelia. Hvis pasienten er som mennesker flest og stoler på autoriteter som fastleger og ekspertleger er, sendes pasienten fra avdeling til avdeling på sykehusene for å finne ut hva det kan være. Fordi det likevel er borrelia/babesia/bartonella og hvem vet hva annet så blir man stadig sykere, og mange ender opp i et sant smertehelvete, ofte i rullestol eller pleiesenga, ute av stand til å snakke, løfte hånda, gå på do, og så videre. Verre enn det; de blir kalt hypokondere og beskyldt for å ha psykiske problemer!

Hva sier helsevesenet om testene? De mener testene er gode og pålitelige. Jeg mener de ikke holder mål i det hele tatt. Hvorfor finner tyske laber borrelia i blodet når norske laber ikke gjør det? Hvorfor er ikke blodmikroskopiering tatt i bruk mht diagnostisering?

Hva har hjulpet meg og hundrevis av andre pasienter ved Norsk Borreliosesenter? Langvarig antibiotikabehandling! Månedsvis, mer enn et år. Hva mener helsevesenet? Maks tre ukers antibiotikabehandling. Kuren kuttes selv om man ser at pasienten blir bedre. Når pasienten blir dårligere igjen får han/hun ikke mer antibiotika fordi det kan være farlig for immunsystemet. Mange sykepleiere ser små barn gå til grunne på dette viset. Samtidig tvinges friske, norske soldater til å tygge den samme tabletten (Doxcycyclin) daglig i ett år for å forebygge sykdom i f.eks Afganistan. Den samme tabletten nektes desperate, syke mennesker som virkelig trenger den. Makan til dobbeltmoral!

Til alt overmål fratar helsevesenet Rolf Luneng legeautorisasjonen, med den følge at Norsk Borreliosesenter må legges ned. De mange hundre pasientene som dermed sendes tilbake mot smertehelvete og i verste fall selvmord (flere eksempler på det) gir de blaffen i. Pene, diplomatiske ord har de nok av.

Er det gått prestisje i saken? Definitivt! I begynnelsen av sykdomsforløpet lurte jeg veldig på hvorfor en viss Aavitsland gang på gang gikk så hardt ut mot langvarig antibiotikabehanding og Luneng spesielt. Aavitsland, en fyr jeg aldri har møtt, klarer til og med å diagnostisere meg i avisene. Han er sikker på at jeg ikke har borrelia. Makan til nisse! Jeg kan ikke ta sånne folk seriøst. Men så skjønte jeg hvorfor han slår (han gjør det ennå) vilt rundt seg som en redd liten, guttunge som er tatt på fersken; han var faktisk Norges smittevernsjef i en årrekke, og den som virkelig skulle ha sørget for at det ble forsket på flåttbårne sykdommer. Han gjorde null, nada, ingenting av verdi, og nå ser han at sykdommen eksploderer i befolkningen. Hans reaksjon er redsel, og gir seg utslag i fornektelse av situasjonen, latterliggjøring av hundrevis av syke mennesker og en påtagelig skråsikkerhet rundt egne meninger. Sannsynligvis er det presset fra Aavitsland og hans meningsfeller/kamerater i systemet som har sørget for å sette Luneng ut av spill og pasientene tilbake mot lidelsene.

Hva gjorde Støre? Innkalte til møter, virket oppriktig interessert i å få noe gjort, men stolte dessverre for mye på folkene under seg. Han bestemte at det nye kompetansesenteret for flåttbårne sykdommer skal legges til Sørlandet sykehus. Mitt inntrykk et at det er nettopp her flere av de mest arrogante, selvsikre legene befinner seg, de som tror de har svarene. Da disse folkene så bilder av blodet mitt som uomtvistelig viste både borrelia og babesia sa de hånlig at bildene ikke er verdt papiret de er trykt på. De latterliggjør dermed Morten Laahne (50 års erfaring, ingen er i nærheten!) og Ivar Mysteruds arbeid med blodmikroskopiering, mens de egentlig burde omfavne dem og faktisk lære noe. Strykkarakter til Støre, sorry, sånn er det. Hadde det vært litt tak i han som leder, så hadde han tvunget helsevesenets toppleger på feltet til å samarbeide med Luneng og andre tilsvarende kapasiteter i utlandet. Triste greier.

Jeg er nå tvunget til å søke hjelp utenfor det norske helsevesenet, som ikke bare svikter fullstendig, men som også motarbeider meg. Dere er fanken ikke mye verdt for pasienter som meg, og vi er mange! Jeg drar til Tyskland, der det nå er lange ventelister (fikk time i november) på grunn av en strøm med desperate nordmenn.

Hvis ikke den nye regjeringa tar grep kommer de flåttbårne sykdommene til å fortsette å spre seg og før eller siden eksplodere i fjeset på det norske helsevesenet. Når nye diagnosmetoder er innført, synes jeg jeg hører det: «Overraskende høyt antall syke…»

Tenk på alle de friske menneskene som hver dag smittes gjennom blodoverføringer, fordi blodgiveren defineres som frisk, mens han eller hun faktisk har blodet fullt av borrelia, babesia og bartonella. De to siste er for øvrig nesten fremmedord for 99 % av norske leger.

Tenk på alle de gravide kvinnene som overfører sykdommene til fosteret, fordi sykdommene ikke oppdages. Litt av en gave å få i starten av livet.

Tenk på at du kan gå med dette svineriet i kroppen i 10-15 år og fungere helt topp, helt til sykdommen utløses og helvetet begynner. Hvor mange tusen «friske» nordmenn går rundt med dette i blodet uten å vite det?

Hva må skje? Luneng må straks få autorisasjonen tilbake. Han må også få en lederrolle i arbeidet videre, der myndighetene går tungt inn økonomisk med mål å bli verdens ledende nasjon på kunnskap om flåttbårne sykdommer. Vekk med gamle koster som har vist seg verdiløse, det er en leders ansvar å fjerne dem.

Det har tatt meg ukesvis å få skrevet dette. Ikke fordi jeg ikke har hatt lyst, men fordi jeg ikke har hatt energi. Nå gleder jeg meg til å trene hundene, oppleve trøkket på noen av Trine sine jubileumsforestillinger og få hjelp i Tyskland!

}+

“Abel Danger radio show live, Mon Sep 16, 2013 2:00pm EDT — 3:00pm EDT .. Quote: This letter was sent at HIGH NOON 16 September to Putin: ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/libya-for-og-etter-natos-herjinger-og-den-norske-firerbandens-delaktighet/comment-page-9/#comment-102170

trackback
12 år siden

[…] å tjene å promotere egne preparater og hans artikkel fra Konspirasjonsmøkka blekka nyhetsspeilet Naturens eget antibiotikum er en svovelpredikant verdig. Står også bak:Dødelige bivirkninger – Bekjennelser fra en […]

trackback
12 år siden

[…] på å promotere egne preparater, og hans artikkel fra Konspirasjonsblekka nyhetsspeilet fra 2009: Naturens eget antibiotikum er en svovelpredikant […]

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Bakterier har blitt så motstandsdyktige mot antibiotika at hvert eneste antibiotikum som noensinne er utviklet kan bli ubrukelig.

Et skrubbsår på kneet kan bli dødelig
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/03/16/et-skrubbsar-pa-kneet-kan-bli-doedelig

Snakk om å TYGGE seg selv i halen!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Flere tusen nordmenn kan ikke lenger behandles med vanlig antibiotika. Årsaken er at stadig flere får infeksjoner med bakterier som er resistente mot flere typer antibiotika.

Det er svært bekymringsfullt, sier overlege Dag Berlid ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Han mener gjennomsnittet på én antibiotikakur hvert fjerde år er altfor høyt.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stadig-flere-kan-ikke-behandles-med-antibiotika-6805641.html#.T4vevot0FaA

Hvem er det som gir pasienten antibiotika, legen, ansatt av staten?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Det vet du jo svaret på allerede Mole ;)

SAMTLIGE dyr i verden som brukes til mat SKAL ha for med antibiotika hver eneste dag

Så mao er du ikke veggis så får du i deg antibiotika hver eneste dag

Velkommen til FNs Agende 21 og Codex Aliementarius :)

The ‘Truth’ About Codex Alimentarius – Make up your own conclusions

http://www.youtube.com/watch?v=HhON1WN48tQ

Bli veggis eller begynn å jakt så slipper du å dø av et skrubbsår eller flis i fingen :)

GlobalEqualLiving
GlobalEqualLiving
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

mmm

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Siden vår bruk av antibiotika umulig kan ha påvirket de isolerte livsformene, må dette bety at utbredt antibiotikaresistens eksisterte lenge før menneskene begynte sin mikrobekamp, mener forskerne.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8074628

Det er altså ikke antibiotikaens feil at menneskene blir resistente, det er naturens feil,
ler…

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

For første gang er også det omstridte middelet nanosølv funnet i en deodorant på det norske markedet.

Ifølge Grønn Hverdag inneholder én av de nye deodorantene som er testet, Silver Protect fra Nivea, det antibakterielle middelet nanosølv.

Det er første gang organisasjonen påviser dette stoffet i en slik undersøkelse. Og det bekymrer dem.

– Nok en gang tar industrien i bruk nye stoffer før vi kjenner konsekvensene godt nok. Nanosølv i forbrukerprodukter er svært betenkelig for miljøet, og dessuten helt unødvendig, sier daglig leder Tone Granaas i Grønn Hverdag.

Hun mener at bruken av nanosølv er uheldig på flere måter. Stoffet er giftig for planter og dyr som lever i vann, og det kan forurense vassdrag.

For organismer som lever i vann er sølvet ti ganger mer giftig enn tungmetallet kadmium, ifølge Bioforsk.

– Dessuten kan nanosølv føre til utvikling av resistente bakterier. Produksjonen bidrar også til å bruke opp verdens svært begrensede sølvforekomster, siden nanosølv ikke kan resirkuleres, sier Granaas.

«Vi bruker sølvsitrat, ikke nanosølv. Flere undersøkelser viser at sølvsitrat er helt trygt i den konsentrasjonen det har i våre Nivea-deodoranter», skriver direktør Jens Matthiesen i Beiersdorf i en e-post til NRK.no. Han er leder for salget av Nivea-produkter i Norge og Sverige.

Ifølge Matthiesen utgjør sølvsitrat ingen risiko for miljøet, fordi det omdannes til sølvsalt som ikke løses opp i utslippsvannet når det vaskes bort fra huden.

«Vi bruker sølvsitrat fordi svært små mengder av stoffet er meget effektivt og trygt mot uønsket lukt. Hensynet til forbrukernes og miljøets sikkerhet har førsteprioritet hos Beiersdorf. Vi bruker aldri skadelige ingredienser», skriver direktøren.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8012950

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Nanosølv skader forplantningen

Folkehelseinstituttet har nå undersøkt hvor farlige nanopartiklene eventuelt er. Og resultatet viser at nanosølv skader testikkelcellene hos mennesker og mus slik at fruktbarheten kan bli påvirket.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.8024894

Bolla
Bolla
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jepp, nanopartikler er farlig.

Det er blant annet det som gjør dieseleksos så ekstremt farlig.

Altså, at partiklene i dieseleksosen er så små at de trenger inn overalt i kroppen vår/ cellene, blodbanene osv.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Da kan vi gjette på at effekten er den motsatte.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Mattilsynet advarer mot antiperspirant

Vi får i oss mer aluminium enn helsemessig forsvarlig.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2013/12/28/mattilsynet-advarer-mot-antiperspirant

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

2 Million Oral Rabies Vaccines Dropped by Planes all over Texas http://www.youtube.com/watch?v=_ZnaT29tgww&feature=youtu.be

Rabies vaccine to be dropped from the air http://www.kvue.com/home/Rabies-vaccine-to-be-dropped-from-the-air-136655533.html

Quote: .. They’ll drop about 1.8 million doses of the rabies vaccine over the next month. ..

Kommentar: Miljøkriminalitet, sprøinger får for lett tilgang til å ødelegge liv og miljø, tenk hvis barn finner disse, kanskje både giftige og inneholder smitte. Har de planlagt å depopulere dyrebestanden også?

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Stopp å bruk naturmidler, det er farlig og legemiddelindustrien taper penger.
Folk har tatt feil å tusener av år, bruk kun midler skapt i et laboratorium.
Snart blir vel naturmedisin forbudt der grunnen er å redde liv!
http://www.dagbladet.no/2011/03/25/tema/helse/naturmidler/kosttilskudd/15946609/

Lumpfish
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

Hva var snittalderen i tusener av år? Hvor mange døde som følge av midlene?
Hva blir feks aspirin laget av? ;)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Lumpfish
13 år siden

Tenker du feks. slik
Literal interpretations take Methuselah’s 969 years to be exactly 969 solar years. This conflicts with the fact that a lifespan of multiple centuries is not currently possible. Some literalists suggest possible naturalistic explanations: the patriarchs had a better diet, or a water vapor canopy protected the earth from radiation prior to the Flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Methuselah#Literal
3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
6 Da Set var 105 år, fikk han sønnen Enosj. 7 Etter at Set hadde fått Enosj, levde han enda 807 år og fikk sønner og døtre. 8 Hele Sets levetid ble 912 år. Så døde han.
9 Da Enosj var 90 år, fikk han sønnen Kenan. 10 Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fikk sønner og døtre. 11 Hele Enosj’s levetid ble 905 år. Så døde han.
12 Da Kenan var 70 år, fikk han sønnen Mahalalel. 13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han enda 840 år og fikk sønner og døtre. 14 Hele Kenans levetid ble 910 år. Så døde han.
15 Da Mahalalel var 65 år, fikk han sønnen Jared. 16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han enda 830 år og fikk sønner og døtre. 17 Hele Mahalalels levetid ble 895 år. Så døde han.
18 Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Enok. 19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 20 Hele Jareds levetid ble 962 år. Så døde han.
21 Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22 Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23 Hele Enoks levetid ble 365 år. 24 Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.
25 Da Metusjalah var 187 år, fikk han sønnen Lamek. 26 Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han enda 782 år og fikk sønner og døtre. 27 Hele Metusjalahs levetid ble 969 år. Så døde han.
28 Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. 29 Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders slit med jorden som Herren har forbannet.» 30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. 31 Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han.
32 Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.
http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GEN&chapter=5&verse=19

eller tenker du etter menneskenes degenereringen skikkelig har slått til?,

– Det er godt mulig at den første personen som blir 1000 år er 60 år i dag. I løpet av 25 år tror jeg vi kan kurere aldring, sier den kontroversielle britiske forskeren.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7040659
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-602249:forskere-vi-kan-leve-i-1000-år.html?forside

Forskerne vil gjerne gi oss evig liv
http://illvit.no/mennesket/sykdom-behandling/forskerne-vil-gjerne-gi-oss-evig-liv
http://illvit.no/mennesket/sykdom-behandling/forskerne-vil-gjerne-gi-oss-evig-liv

De vil neppe at vil skal leve lengre enn nødvendig, derfor skremme med at naturlige vekster skader, og ikke leger slik de faktisk gjør for kroppen.

Lumpfish
Anonym
Svar til  Mole
13 år siden

ja, siden de levde 900 år i bibelen må det jo være sannt. Er du kreasjonist, trenger vi ikke å diskutere.
Hvorfor jobber de med å få oss til å leve 1000 år, hvis de ikke vil at vi skal leve lengre enn nødvendig?
For min del kan du godt gå og spise noen aprikoskjerner, gjerne blandet med litt rosenrot og johannesurt, kanskje du forandrer mening da?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Antibiotic-resistant infections have reached unprecedented levels and now outstrip our ability to fight them with existing drugs, European health experts are warning.
http://www.bbc.co.uk/news/health-12975693

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Et nytt bakteriegen som er resistent mot antibiotika er påvist i mange drikkevannsprøver i India. Den finnes allerede på flere personer i England og kommer nok til Norge før eller senere, mener FHI.

De har funnet ut at bakterier som har en genetisk resistens mot antibiotika nå har forurenset Dehlis drikkevannsforsyning. Det betyr at millioner av mennesker nå kan være bærere av bakterien.
http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.7585975

Da er det jo bare å kjøre på med mer antibiotika, eeh…….

trackback
13 år siden

[…] et helt irrelevant begrep. Men det høres fint ut. Det brukes også i forbindelse med sølvvann, som jeg har kommentert (summarisk) […]

« Forrige artikkel

Den sjette galaktiske natt

Neste artikkel »

Morsom vaksineringsfeil?

279
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x