/

Naturens eget antibiotikum

47.7K visninger
39 minutter lesetid
279

Legemiddelindustrien i dag sørger effektivt for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister.

Før du nå får en innføring i det ioniserte kolloidale sølvets ”hemmelige” verden er det et par ting som må sies. For det første er dette en artikkel som er ment å gi en innføring i emnet for deg som aldri før har hørt om ionisert kolloidalt sølv. Artikkelen går ikke i dybden og er i liten grad oppført med spesifiserte kildehenvisninger. For den som fatter interesse for emnet, og føler at påstandene burde vært dokumentert bedre så er www.google.no et utmerket verktøy.

Det andre som skal nevnes er at artikkelen ikke på noen måte skal betraktes som et angrep på legestanden eller helsevesenet generelt. Den kjemiske legemiddelindustrien derimot er en enorm industri, med mye penger og godt betalte lobbyister. Den industrien skyr ingen virkemidler i kampen for å beskytte sine økonomiske interesser.

Hva gjør ionisert kolloidalt sølv?

Ionisert kolloidalt sølv er tradisjonelt kjent for å:

  • Uskadeliggjøre alle typer virus, bakterier og sopp.
  • Styrke immunforsvaret og doble antallet T-celler.
  • Fremme sårheling og vevsoppbygging.
  • Være overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader.
  • Dedifferensiere syke og skadede celler til stamceller.
  • Sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev.
  • Uskadeliggjøre mer enn 650 ulike patogene mikroorganismer.
  • Være helt uten bivirkninger.
  • Fungere like effektivt på mennesker, dyr og planter.

Samfunnet skal imidlertid være svært takknemlig for bl.a. kirurgien og anestesien i forbindelse med ulykker og akutte helseproblemer. Vi skal også være takknemlig for jordmødrene som tar imot våre nye verdensborgere på en utmerket måte. Sykepleiere og hjelpepleiere gjør sitt aller beste for at pasientene skal ha det bra. Enkelte leger velger nok yrke ut fra status eller forventninger, men langt de fleste helsearbeiderne er nok i yrket pga. et genuint ønske om å hjelpe sine medmennesker. Et godt eksempel er de to norske legene som assisterte palestinerne under den israelske bombingen av Gaza i 2008/2009.

Håpet er at artikkelen skal åpne øynene dine vedr det faktum at legemiddelindustrien, ved hjelp av bestikkelser, trusler og lobbyister sørger for at våre politiske helsemyndigheter motarbeider alle naturlige og effektive helseprodukter. Hvem tror du §20 i Lov om Legemidler er ment å beskytte, legemiddelindustrien eller befolkningen?

§ 20. Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller bilder, direkte eller indirekte, å gi uttrykk for at stoff, droge eller preparat som ikke er legemiddel anbefales som middel til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr.

Et gammel ayurvedisk ordtak sier følgende:

Når kosten er feil er medisin unyttig. Når kosten er korrekt er medisin unødvendig.

Skulle også du finne ut at riktig kost hjelper på helsen så vil du bryte loven dersom du forteller andre om dette. Et gammelt kinesisk ordtak sier imidlertid; desto flere lover desto færre lovlydige borgere.

Man bør rette sin harme mot den patenterbare delen av den kjemiske legemiddelindustri og helsevesen. Dagens helsevesen skaper sykdom. Ofte blir for eksempel akutt kirurgi nødvendig fordi pasientens inntak av foreskrevne medisiner har overbelastet kroppen og medført organsvikt el.l.

Den som interesserer seg for helse vs. sykdom bør søke opp Louis Pasteur vs Antonie Bechamp og pleomorphism. Les der om Pasteurs mikrobeteori vs. Bechamps teori om balanse/ubalanse i det indre miljøet som årsak til sykdom.

Hvorvidt du etter å ha lest artikkelen kategorisk avfeier alt som vrøvl, eller velger å ta til etterretning den informasjonen som er gitt deg, og agere deretter, er nå helt og holdent opp til deg.

Innledning

Er du klar over at de fleste av våre vanligste infeksjoner kan bekjempes på en enkel og meget effektiv måte? Ionisert kolloidalt sølv er et mineraltilskudd som styrker kroppens immunforsvar, igangsetter kroppens elektro-magnetiske spenningsfelt samt eliminerer alle patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp.

Sølv har i tusenvis av år vært kjent for sine antibakterielle egenskaper. Frem til antibiotikum ble patentert på begynnelsen av 1930-tallet, var sølv legemiddelindustriens viktigste våpen i kampen mot sykdommer. Har de glemt dette i dag? Hvorfor? Ionisert kolloidalt sølv ble effektivt benyttet mot miltbrann og tyfus i allerede i 1880, det eliminerer alle våre resistente bakteriestammer som herjer sykehusene, og har gjennom utallige forsøk bl.a. på UCLA, blitt dokumentert effektivt mot bl.a. HIV.

Les om forsøkene, les om legene, les om resultatene og om hva og hvorfor, i denne artikkelen om naturens eget antibiotikum – ionisert kolloidalt sølv.

Dette høres jo fantastisk ut. Hvis det virkelig er så enkelt og så effektivt, hvorfor er det da ikke allmennkunnskap? Svaret er at løsningen er for enkel og for effektiv. Legemiddelindustrien kan ikke profittere på en naturlig substans som ikke kan patenteres. I tillegg ville svært mange av profittgenererende patenterte kjemiske medikamenter, tape terreng til fordel for ionisert kolloidalt sølv, som ikke bare er mer effektivt, men som også er fullstendig fritt for bivirkninger. Før vi går videre og ser på selve mineraltilskuddet -ionisert kolloidalt sølv, kan det være nødvendig å se litt nærmere på hvordan motarbeidelsen i praksis arter seg i vårt ”opplyste” samfunn.

Iflg. Riksrevisjonen (Kilde: NRK Dagsnytt 22.03.2006) mottar legene mer enn 90% av sin produktinformasjon fra lege-middelindustrien, og er hovedsakelig bare kjent med produkter som kommer derfra.

Medisinindustrien bruker omkring 70.000 kroner hvert år på hver lege i Norge.

Legemiddelindustrien har dessverre ikke som sitt primære mål å gjøre mennesker friske. De har utelukkende finansielle mål på sin agenda.

De finansielle målene nås ved å forske på, og deretter selge sine patenterte medikamenter. Bare på denne måten kan selskapene generere maksimal avkastning til sine aksjonærer. Et patent gir enerett til produksjon av produktet i 10-15 år, slik at selskapet virkelig kan melke markedet i denne perioden. Fordi ionisert kolloidalt sølv er en naturlig substans som ikke kan patenteres, er både produksjon, salg og informasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv uønsket av legemiddelindustrien. Med sine lobbyister, og sine milliarder, er det ikke vanskelig å få gehør hos politikere og helse-myndigheter som deretter lager akkurat det regelverket lege-middelindustrien trenger og ønsker for å ”pushe” sine produkter ut i markedet via leger og apoteker. En del av denne politikken er selvsagt også å begrense helsekost-forretningenes produktsortiment av naturlige preparater.

Redskapet i denne sammenheng heter Codex Alimentarius (opprettet i 1963 av Food and Agriculture Organization og WHO), et sett av lovgivninger som handler om mat, tilskudd av vitaminer, mineraler m.m., internasjonal handel av disse, og forskjellige reguleringer relatert til matproduksjon. Mattilsynet i Norge laget i denne sammenheng direktivet ”Forskrift for Kosttilskudd”. Nedenfor følger et par eksempler på hvordan denne politikken fungerer i praksis. (Det kan på det sterkeste anbefales at du som opplyst borger besøker to websider som er prakteksemplarer på hva en fri og uavhengig presse skriver om tema som helse og om friheten til å kjøpe næringsstoffer.

Besøk: www.FrittHelsevalg.org, www.NetworkMarketing.no og www.Nyhetsspeilet.no.

Du kan også besøke disse gruppene på Facebook:

Diverse forbudte og lovlige produkter

Glukosamin (forbudt) – Et naturlig stoff som bygger opp brusk i leddene, forebygger slitasjegikt, og demper plager og smerter i muskler og skjelett. Ingen kjente bivirkninger. Statens legemiddel-verk forbød salg i helsekost-forretningene fordi glukosamin var ”effektivt”. (Når et naturlig preparat uten bivirkninger fungerer, og faktisk forebygger eller fjerner et problem, sies det å ha ”medisinsk virkning” og skal da reguleres og ikke selges fritt i helsekostforretninger)

Vioxx (lovlig) – Medisin mot leddgikt produsert av Merck & Co. Er riktignok i dag trukket tilbake fra verdensmarkedet etter at bortimot 60.000 amerikanere er døde av hjertelidelser forårsaket av produktet. I Norge anslås dødstallene til ca 400.

MSM (forbudt) – En naturlig svovelforbindelse, og kanskje verdens mest solgte kosttilskudd mot smerter og leddbetennelser. Dokumentert like ”ufarlig” som rent vann. Statens legemiddelverk forbød salg i Norge fordi: ” Det som har en effekt, har sannsynligvis også en farlig bieffekt (på seg selv kjenner en virkelig andre), og dermed er det legemiddelverkets oppgave å omklassifisere kosttilskuddet til et legemiddel”.

Tryptofan (forbudt) – En helt naturlig essensiell aminosyre brukt ved søvnforstyrrelser og depresjoner. Dette er en naturlig og ufarlig ”lykkepille”.

Serotonin (forbudt) – Produserer helt naturlig melatonin i hypofysen. Effekten er bl.a. ”godfølelse” som varer hele dagen, dypere og bedre nattesøvn, vektreduksjon, styrking av immunforsvar, økt energi, færre innbilte bekymringer, mindre følelse av stress, bedre selvtillit etc. Mange erfarer bedre humør allerede etter få timer. Ingen bivirkninger som ved for eksempel Viagra eller Prosac.

Prosac (lovlig) – En kunstig lykkepille fremstilt av Eli Lilly som skaper avhengighet og depresjon. Det må sies å være svært interessante bivirkninger for et menneske som allerede er deprimert og nettopp derfor trenger ”lykkepille” for å komme seg ovenpå.

Aspartam (lovlig) – kunstig livsfarlig søtningsstoff kjent under navnet NutraSweet. Bivirkninger er bl.a. migrene, svimmelhet, selvmordstanker, aggressivitet, humørsvingninger og problemer med leveren. Fremskynder gikt og bensskjørhet. Aspartam påvirker nervesystemet og gir angst og depresjoner. Når Aspartam varmes opp til mer enn 30°C, spalter det seg i ren metanol. En boks lightbrus inneholder således 16mg metanol. Dette igjen påvirker på sikt synet og kan tilslutt medføre blindhet. Patentert av Searle i USA hvor den tidligere forsvarsministeren i USA (Donald Rumsfeld) var CEO og storaksjonær. Searle patenterte senere tamiflu – det eneste som skal ”hjelpe” mot ”fuglevirus”.

Stevia (ulovlig) – Naturlig søtningsstoff. 200 ganger søtere enn sukker. Har 50% av søtningsmarkedet i Japan. Stevia demper søthungeren, virker blodsukkersenkende, antibakterielt og vanndrivende. For de som lider av diabetes, for lavt blodsukker, høyt blodtrykk, overvekt eller kronisk soppinfeksjon, vil stevia være det ideelle søtningsmidlet. Det har alle de gode egenskapene til de andre søtningsmidlene, men ingen av de negative.

Sukralose (lovlig) – kunstig søtningsstoff basert på klor. Noen av de vanligste bivirkninger fra sukralose er bl.a. kløe, rød hud, utslett. Tungt for å puste, hoste, kortpustet. Tørr munn, inflammasjon på ansikt, øyelokk, leppene, tunga eller halsen. Hodepine og migrene. Tett nese, rennende nese, nysing. Røde øyne, kløende eller fuktige øyne. Mageplager: Oppblåst mage, gass, smerter, forstoppelse, kvalme, oppkast, diaré. Brystsmerter. Smerter i ledd. Anfall, angst, sinne, panikk, søvnløshet, svimmelhet, humørsvingninger, depresjon.

Folk må etter hvert reagere.

Det er på tide at folk forstår at tilbøyeligheten fra helsemyndighetene til å tillate kjemiske tilsetningsstoffer er stor. Dessverre gjelder dette også tilbøyeligheten til å begrense folks tilgang på sunne gode næringsstoffer – noe som igjen skaper sykdom og ubalanse hos folk. Hvorfor? Hele tiden leter forskere etter ”farlige” stoffer som forårsaker alt fra astma til kreft. Enorme pengesummer og mye publisitet kommer i kjølvannet av forskningen. På denne måten fjernes fokus fra det som virkelig ødelegger folkehelsen -nemlig den sterkt begrensede tilgangen til naturlige elementer og næringsstoffer på den ene siden, og den gode tilgangen på kjemikalier fra alle landets apotek på den andre siden. Er denne ubalansen så vanskelig å forstå?

Via den monopol-situasjonen som et patenterbart produkt setter foretakene i, kan foretakene selv bestemme prisen slik de ønsker. Slik kan legemiddel-foretakene maksimere sin profitt -til stor glede for selskapets aksjonærer. Man bør vel på bakgrunn av dette ikke forundre seg over at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer.

De finansielle målene som styrer legemiddelindustrien, styrer dessverre også konsernene som eier og driver aviser, TV og radiostasjoner o.s.v. De har slett ikke lenger som sitt hovedmål å informere, eller for den saks skyld å drive undersøkende og kritisk journalistikk, men utelukkende å gi eierne avkastning på sine investeringer. Dersom pressen og media hadde vært interessert i å informere befolkningen, kunne relevant informasjon om ikke-patenterbare produkter nådd ut til massene. Slik kunne også leger og helsepersonell utvidet sin horisont. Media ville da kunne skrevet seriøst om vellykkede såkalte alternative og holistiske behandlingsmetoder. Legestanden ville følt seg truet, og motarbeidet all såkalt ikke-forskningsbasert behandling ut fra det de har lært under sin lange utdannelse.

En utdannelse formet 100% etter kriterier satt opp av legemiddelindustrien selv, for å ”produsere” leger og helsepersonell med holdninger og meninger som fremmer deres interesser. Med dette i tankene er det kanskje leger og helsepersonell som bør føle seg mest ført bak lyset av den korrupte industrien. I sitt ønske om å hjelpe folk, ”lures” og ”utnyttes” de til å behandle mennesker med kjemiske og farlige medikamenter, med uendelige mange utilsiktede bivirkninger. Disse menneskene setter sin lit til at legen vet best og legger sitt liv i deres hender. What a mistake!

Det er gitt oss fra naturens side alt vi trenger for å overleve. Kroppen er i stand til å ordne alle tilstander under forutsetning av at den får det den trenger av næringsstoffer. Når den i stedet får kunstige tilsetningsstoffer og kjemikalier ødelegges hele balansen. Det bør ikke, dersom vi stikker fingeren i jorden og forenkler litt, være vanskelig å forstå at når vi gir kroppen stoffer den fra naturens side ikke er ment for (kjemiske stoffer i mat, vaksiner og medisiner), og samtidig tar fra den næringsstoffene vi fra naturens side er ment å skulle ha (maten i dag er nærmest fri for næring), så har kroppen svært dårlige forutsetninger for å holde seg frisk. Nye sykdommer blomstrer, folk krever mer til forskning og helse, og legemiddelindustrien kan fortsette å vokse seg enda større og dermed tilegne seg mer penger og makt. Når skal folk slå opp øynene, og forstå at mer penger og makt til legemiddelindustrien gir mer sykdom og elendighet, ikke mindre!

Det er ikke mange sykdommer i dag som ikke enten er en konsekvens av mangel på nærings-stoffer, giftige tilsetningsstoffer i mat etc., eller bivirkninger av kjemiske medikamenter.

En stor takk rettes således til Mattilsynet og Statens Legemiddelverk for sitt svik mot folket og folkehelsen og for å være så trofaste mot storkapitalen. En stor takk rettes også til media (aviser, radio og TV), som så tankeløst og ukritisk presenterer alt hva ”eiersiden” og ”storkapitalen” venter av dem.

Tidligere statsminister Christian Michelsen, som sammen med ”Eidsvollsmennene” fikk oss ut av unionen med Sverige, ville tatt affære. De roterer nok alle som en i sine graver over utviklingen som våre tafatte, selvopptatte og hjelpeløse politikere presser oss inn i – politikere som er så i villrede i sitt eget byråkrati, at de virkelig tror de betyr noe og ikke forstår at det er hos kapitalen makten egentlig ligger.

Ionisert kolloidalt sølv

Produksjonsmetoden er svært viktig med tanke på produktets kvalitet.

Det er viktig at produksjonen er basert på konduktivitet (ledningsevne) og ikke produksjonstid. Dette bl.a. fordi både luftens og vannets temperatur påvirker prosessen. Det er også helt essensielt at vannet er renset på en måte som gjør det fritt for salter (konduktivitet=0) innen prosessen starter. Dersom vannet inneholder salter vil prosessen kunne skape ulike sølvsalter – det er ikke ønsket pga. partiklenes størrelse. Sølvet som benyttes til elektroder må være rent (99,999%). Såkalt ”sterling silver” må aldri benyttes pga. kobberlegeringen. Kjemisk produsert kolloidalt sølv er ikke egnet som mineraltilskudd og må ikke forveksles med elektrisk produsert ionisert kolloidalt sølv.

Et sølvion er så lite (0,01-0,001 mikrometer), at dersom man laget en liten eske med volum på en kubikkmillimeter, ville den romme over en milliard sølvioner. En rød blodcelle er omtrent 1000 ganger så stor. Hvert sølvion er positivt elektrisk ladet (elektronet i ytterskallet på sølvatomet er fjernet), og har potensial til å aktivt oppsøke (pga. sin ladning) og deretter nøytralisere patogene (sykdomsfremkallende) virus, bakterier og sopp. Måten sølv nøytraliserer patogen på er svært interessant. Sølvet er både svært katalytisk og svært oksidativt.

Sølvionene suges opp av, og lager forstyrrelser i mikroorganismens kjemiske prosesser. Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens. Ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som løsningen på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

En folkebevegelse reiser seg

Siden legemiddelindustrien ikke er interessert i å sørge for at folk får tilgang til ionisert kolloidalt sølv, så har det, spesielt i USA, vokst frem en folkebevegelse som eksperimenterer med produktet. I dag finnes det på verdensbasis flere millioner mennesker som benytter ionisert kolloidalt sølv, og antallet vokser hver dag. Denne utviklingen gjør legemiddelindustrien nervøs. Dersom folk skulle kunne helbrede seg selv, så ville det ikke være bra for industriens finansielle målsetning. Legemiddelindustrien har derfor egne grupper som arbeider med desinformasjon vedr. ionisert kolloidalt sølv og andre ikke-patenterbare og naturlige substanser.

Et eksempel er et tilfelle fra Florida i tiden etter 11. september 2001. Konvolutter med anthrax ble sendt rundt, og mennesker var bekymret for denne type biologisk terror. I den forbindelse var det en borgermester i en liten by i Florida som i et intervju forklarte at dersom det skulle dukke opp miltbrann i hans by, så hadde de en beredskapsplan. Innbyggerne skulle få utdelt ionisert kolloidalt sølv. Dette intervjuet ble plukket opp av representanter fra legemiddelindustrien som samlet sammen sine ”eksperter”, og latterliggjorde borgermesteren for sine uansvarlige og naive ideer innenfor et område han ikke hadde kunnskap om.

Ionisert kolloidalt sølv skulle iflg. ”ekspertene” være noe som slett ikke fungerte, var totalt uten virkning og i tillegg kunne skade brukeren gjennom sølvforgiftning – såkalt argyria. Media hang seg på, og den fornuftige borgermesteren måtte tilslutt forlate sin jobb.

I informasjonsfoldere fra det amerikanske sivilforsvaret stod det tidligere – ”ved kjemisk biologisk krigføring er vårt sterkeste våpen ionisert kolloidalt sølv”. Denne informasjonen er nok borte i dag, etter påtrykk fra legemiddelindustrien. Uansett ionisert kolloidalt sølv er svært effektivt, og har bl.a. vært benyttet mot nettopp miltbrann/anthrax helt siden 1880. Borgermesteren hadde med andre ord helt rett – ingenting kunne vært bedre for befolkningen enn ionisert kolloidalt sølv. Dette satte legemiddelindustrien fort en effektiv stopper for.

Flittig benyttet før antibiotika ble oppfunnet og patentert.

Argyria er et fenomen som ble konstatert i noen få tilfeller på begynnelsen av 1900tallet. Den gang var faktisk svært mange legemiddel sølvbaserte. Det var en tilstand man kunne rammes av dersom man akkumulerte omkring 10 gram sølv i kroppsvevet. Personer som ble rammet kunne anta en blågrå nyanse, men tilstanden var utelukkende kosmetisk.

Det kan være greit å kjenne til, at til tross for at legemiddel-industrien i dag er svært negativ til sølv, så var sølv frem til ca 1930 det eneste legemiddel-industrien selv hadde å bidra med i kampen mot infeksjoner etc. Sølv var da å finne i alt fra nesesprayer til intravenøse injeksjoner direkte i blodbanen. Dessverre var sølv forholdsvis dyrt den gangen. Fremstillingsteknikken var svært ulik nåtidens og partikkelstørrelsen atskillig mye større enn i dag. Dessuten blandet man sølv med for eksempel salpetersyre for å få frem sølvnitrat, en svært etsende og fargende substans. Sølvnitrat inneholder store sølvpartikler og er det preparatet legemiddelindustrien forsøker å sammenligne dagens ioniserte kolloidale sølv med.

Her er det imidlertid svært store forskjeller. Partiklene som ble benyttet den gang ble enten fremstilt kjemisk, eller ved å kverne sølvet til støv rent mekanisk. De store partiklene førte til at sølvet kunne sette seg fast i vev og cellemembran, og samles der. Når det etter tid hadde samlet seg tilstrekkelig mye sølv i kroppen, kunne personen få en blågrå nyanse i huden. I dag er partiklene tusenvis av ganger mindre (ioner) og har ingen mulighet til å sette seg fast i kroppsvevet. Altså er argyria en umulighet ved bruk av riktig produsert ionisert kolloidalt sølv.

Selv om man feilaktig skulle anta at alt det sølvet man får i seg gjennom ionisert kolloidalt sølv, skulle samles i kroppen, så skulle det kreve ca 1000 liter for å oppnå 10 gram sølv. Ved en styrke på 10 ppm (parts per million), noe som tilsvarer 10 milligram per liter, så skulle det ta ca 27 år med et daglig inntak på 1 dl. å komme opp i en slik mengde. Et mer realistisk daglig volum vil være fra et par skjeer opp til en ½ dl i terapeutisk sammenheng. Ved ½ dl daglig skulle det altså ta ca 54 år å samle 10 gram sølv, og med et par skjeer daglig skulle det ta mange hundre år. Dette er altså dersom man antar at sølvet samlet seg i kroppen, noe det ikke gjør. Det er nemmelig slik at sølvionene er i størrelsesorden 0,01 til 0,001 mikrometer og er altså altfor små til å kunne oppsamles i kroppen.

Til sammenligning er de røde blodlegemene ca 8 mikrometer, altså ca 1.000 til

10.000 ganger større enn sølvionene. Sølvpartiklene går rundt med blodet, utfører sine oppgaver, og utsondres til slutt hovedsakelig gjennom avføring og til en viss grad gjennom urinen. En liten del av sølvionene kan og skal imidlertid samles opp av kroppen, rent midlertidig, for å benyttes i oppbygningen av immunforsvars-funksjoner. Det er påvist at sølv anvendes aktivt av immunforsvaret ved produksjon og modning av Tlymfocyttene, kroppens hvite blodlegemer.

Det finnes mennesker som under lengre tid har drukket ionisert kolloidalt sølv, samtidig som man nøye har fulgt dem opp og analysert innholdet av sølv både i blod og urin. Man har ut fra dette konstatert at sølv bare lånes av kroppen for en kort periode, og siden utsondres. Det er dermed klart at ionisert kolloidalt sølv ikke forårsaker noen stor ansamling av sølv i kroppen.

Stimulerer hvite blodceller

Man har altså sett at ionisert kolloidalt sølv ikke bare dreper bakterier, virus og sopp – det stimulerer dessuten immunforsvaret, ifølge rapporter publisert allerede i 1916 i det amerikanske gynekologtidsskriftet -”Transactions of the American Association of Obstetricians and Gynecologists”. Det viste seg i de undersøkelsene man utførte, at inntaket av ionisert kolloidalt sølv medførte at kroppen fordoblet antallet hvite blodceller – dvs. økte kroppens forsvarsevne betraktelig. Dagens teknikk gir større effektivitet.

Dagens ekstremt fintfordelte ioniserte kolloidale sølv, er mange ganger mer effektivt enn det man hadde på begynnelsen av 1900-tallet. Desto flere og desto mindre sølvionene i ionisert kolloidalt sølv er, desto mer effektivt er det. Da hvert sølvion har kapasitet til å drepe mikroorganismer, så forstår man hvor effektivt ionisert kolloidalt sølv er, selv i meget små mengder. Sølvionene er i tillegg svært katalytiske, og mister derfor ikke sin ladning etter å ha eliminert et patogen. Sølvionet fortsetter aktivt å oppsøke neste patogen for å gjenta prosessen.

På begynnelsen av 1900-tallet, da man malte/kvernet opp sølvet mekanisk, ble det store (og ujevn størrelse) partikler. Pga. sin størrelse, mistet de fort sin ladning og falt til bunns i flasken. Den effektive holdbarheten den gangen var som regel ikke på mer enn en uke. Dagens ioniserte kolloidale sølv har en holdbarhet som heller kan regnes i år. Før 1938 var altså sølv det beste man hadde å hjelpe seg med når man skulle bekjempe alvorlig sykdom. Prisen var også deretter. En behandling med kolloidalt sølv kunne den gangen, målt i dagens penger, koste omkring 4.000,-. Som regel sprøytet man det kolloidale sølvet intravenøst direkte inn i blodbanen. En rekke mennesker overlevde alvorlige tilstander takket være datidens kolloidale sølv.

Sølv er et viktig sporemne

Sølv er et viktig sporemne som benyttes i immunforsvars-sammenheng. I friske individ finnes det ”store” mengder sølv, hovedsakelig i tymuskjertelen og mandlene, to organ som er svært viktige komponenter i kroppens immunforsvar. Tymuskjertelen er selve modningsplassen for kroppens hvite blodlegemer, de såkalte T-cellene. Det er dessverre i dag veldig få leger som kjenner til at sølv anvendes av immunforsvaret. Etter hvert får vi håpe at flere og flere får kjennskap til denne viktige koblingen.

Man kan utmerket godt dra parallellen med oppdagelsen av hvor viktig jod var for den menneskelige organismens funksjon. Det var først på 1930-tallet man oppdaget at dersom man ikke fikk sin daglige dose med noen milliondels gram jod, så utviklet man ganske fort skjoldbrukskjertelproblemer i form av struma. I dag har vi salt med tilsatt jod som sørger for at vi ikke får mangel på jod. Mineralet sølv har samme viktige funksjon å fylle i kroppen, men da i forbindelse med immunforsvaret. Ettersom sølv beviselig er så effektiv i bekjempelsen av bakterier, sopp og virus, ville det være besynderlig om naturen ikke sørget for at egenskapen ble utnyttet av mennesker og dyr.

Problemet er at vi i dag ikke får spesielt mye sølv i oss gjennom kosten. Dette skyldes stort sett kunstgjødselen som landbruket benytter. Den tømmer jorden for viktige mineraler som kroppen er helt avhengig av. Det sier seg selv at dersom man år etter år avler frem grønnsaker og deretter bare fører tilbake kalium, fosfor og nitrat, så kommer jorden relativt fort til å bli tømt for livsviktige mineraler. Sølv fantes i utgangspunktet stort sett i mye av maten vi spiste. Både melk og bananer inneholdt tidligere relativt store mengder sølv.

Daglig bør man få i seg omtrent 100 mikrogram sølv via kosten. Dette tilsvarer ca. to skjeer ionisert kolloidalt sølv av styrke 10 ppm. Det er altså relativt enkelt å kompensere for det manglende sølvet i kosten ved å ta sølv som mineraltilskudd. Ionisert kolloidalt sølv gir deg i praksis, i tillegg til å bygge ditt eget immunforsvar, et sekundært immunforsvar, da sølvionene som kommer inn i blodbanen dreper virus, bakterier og sopp. Dessverre finnes ikke sølv i multivitamintabletter.

En amerikansk rapport ”Earth Summit Report” fra 1992, konstaterer at vi for 100 år siden hadde 85% mer mineraler i vårt jordsmonn. Dette er et skremmende faktum når vi vet at mineraler er viktigere for kroppen enn vitaminer. Uten mineraler kan ikke kroppen bygge de enzymene som benyttes for å utvinne næringen av maten vi spiser. Uten mineraler stopper ganske enkelt kroppen opp. Mineraler benyttes som en katalysator i en mengde kjemiske prosesser i kroppen, og er derfor tvingende nødvendig for at vi

skal fungere. Utarmingen av jordsmonnet er åpenbart en viktig årsak til at så mange mennesker rammes av mangelsykdommer i samfunnet i dag. Dette er et faktum som våre politikere burde være mer opptatt av.

Bra for vannrensing

Ionisert kolloidalt sølv egner seg fantastisk godt til vannrensing. En 1-2% utblanding av ionisert kolloidalt sølv styrke 10 ppm, desinfiserer drikkevann for lang tid. Sølvionene dreper svært effektivt og hurtig (10 min) alt som finnes av bakterier, virus og sopp i vannet.

Ionisert kolloidalt sølv er definitivt en billig og effektiv måte å sørge for at mennesker i den tredje verden i dag får tilgang til rent vann. Å gi dem produksjonsutstyr ville være en av de desidert beste måtene til å få orden på sin livssituasjon. Man skulle på den måten sørge for at de fikk tilgang til rent vann, og samtidig på en enkel måte kunne behandle ulike infeksjoner. Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV, og er effektiv i behandlingen av AIDS -noe som enkelt hadde medført en oppbremsing av epidemien.

Dessverre er det nok slik at verdenssamfunnet, med FN i spissen, kanskje innerst inne ikke ønsker å få bukt med alle sykdommer – noe som hadde ført til en befolkningseksplosjon med alle de problemene det medfører. Man kunne imidlertid med riktig styring og familieplanlegging sørge for at folk fikk en mer menneskelig tilværelse, med mindre lidelser og færre unødvendige sykdommer.

Sølv har vært benyttet som middel for bekjempelse av mikroorganismer siden antikkens dager. Grekerne kledde innsiden av vann og vintønner med sølv, slik at innholdet holdt seg fersk i lang tid. Amerikanske nybyggere la en sølvdollar i melken, slik at den holdt seg frisk lengre uten å surne. Også her i Skandinavia, la man sølvmynter i vannkarene for å hindre bakterievekst.

Visse instanser, hovedsakelig desinformasjonsgrupper fra legemiddel-industrien, hevder at det skal være skadelig å få i seg sølv. Samtidig hevder andre at det er ufarlig. FN og WHO frislapp for et par år siden alle øvre grenseverdier for rent elementært sølv, på bakgrunn av at man konstaterte at elementært og ionisk sølv ikke forårsaker noen skade i menneske-kroppen. Det svenske livsmedels-verket har ikke noen begrensninger hva gjelder sølv, og det finnes ulike produkter som inneholder sølv som ingrediens.

Sølv er i næringsmiddel-sammenheng godkjent bl.a. som fargeemne E-174, og i henhold til Næringsmiddeltilsynet i Norge heter det at ”Det er ingen tallfestet grenseverdi for bruk av dette stoffet. Det skal allikevel brukes i samsvar med god fremstillingspraksis, og i mengder som ikke er større enn nødvendig for å oppnå ønsket resultat. E-174 skal kun brukes til pynt på sjokoladevarer, i hht. Tilsetningsforskriften”.

Sølvkulene som kan kjøpes som kakepynt, er nøyaktig hva de ser ut til å være. De er belagt med et tynt ytre lag av rent sølv – fargeemnet E-174. Ser man nærmere på hva en slik 3mm kule egentlig består av, blir man nok litt overrasket. En kule tilsvarer nemlig 30 ml. 10 ppm ionisert kolloidalt sølv, d.v.s. ca. 6 teskjeer.

Dersom sølv skulle være så farlig, hvordan har det seg da at det kan selges fritt i butikken, for deretter å benyttes som kakepynt, slik at barn kan få i seg 20-30 sølvkuler på bare et par kakestykker?

Lang historikk

På 1300-tallet, da pesten herjet, klarte adelen seg stort sett uten å bli smittet. Det skyldtes i høy grad det faktum at de benyttet sølvtallerkener, sølvbestikk, sølvbeger etc. (men selvsagt også at de hadde bedre ernæringsmessige og hygienemessige forhold). På den måten fikk man i seg tilstrekkelig med sølvioner til å holde de pestskapende bakteriene unna. Man gav også sine barn en sølvskje som de kunne suge på. Det er herfra begrepet ”født med en sølvskje i munnen” stammer fra.

I Kina finnes urgamle tradisjoner som blant annet sier at folk alltid skal ha et sølvstykke hjemme, i tilfelle noen skulle bli bitt av en rabiessmittet hund. I så fall skulle man gnikke sølvstykket i såret, og på den måten unngå å bli smittet. I sin bok ”Colloid Chemistry”, konstaterer Dr. Jerome Alexander at sølvioner som gnies løs fra et sølvstykke faktisk dreper skadelige bakterier.

Historiske tekster viser at seriøse medisinske tester av kolloidalt sølv strekker seg tilbake til 1880-tallet, da man med forbløffende godt resultat behandlet både tyfus og anthrax.

På begynnelsen av 1900-tallet ble det forsket svært mye på kolloidalt sølv. Dessverre har mye av denne kunnskapen forsvunnet i takt med at de vitenskapsmenn og leger som satt inne med kunnskapen er borte. Heldigvis finnes det en del nedskrevet i form av publiserte arbeider og bøker.

Dr. Henry Crookes anses som ”stamfar” til den utvidete og brede bruken av kolloid sølv på begynnelsen av 1900-tallet. Han benyttet det til å bekjempe bl.a. gonorrè, tuberkulose, stafylokokker og andre smittsomme mikroorganismer. Hans vitenskapelige rapporter konkluderte med at det ikke fantes noen kjent mikrobe som ikke kunne tilintetgjøres av kolloidalt sølv i laboratoriet i løpet av seks minutter.

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv. Sammenlign det med antibiotika-baserte salver som bruker uker på å virke, dersom de virker i det hele tatt.

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv har vist seg å være meget effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Benyttet innen veterinærmedisin

Rundt 1925 fantes det i USA mange store budskapsfarmer. Mange dyr døde av ulike virus eller bakterieinfeksjoner. Det beste våpen veterinærene hadde å ty til den gangen var kolloidalt sølv. Det ble benyttet med stor suksess og fremgang.

Difteri og stivkrampe var et stort problem på begynnelsen av 1900-tallet. Vitenskapsmenn forsøkte giftene på forsøksdyr for å forsøke å finne løsninger på problemene. I 1919 lyktes Dr. Alfred Searle, ved hjelp av kolloidalt sølv, å beskytte kaniner fra dødelige doser med stivkrampe (tetanus). Kaninene som fikk kolloidalt sølv, overlevde doser som var mer enn fem ganger den vanlige dødelige dosen.

Dr. J. Mark Hovel rapporterte i ”British Medical Journal”, at kolloidalt sølv fungerte spesielt godt på å kontrollere virus. Hans studier innbefattet bl.a. kikhoste og hals-og nese-infeksjoner. Han konstaterte at forkjølelsen mye raskere ble nedkjempet ved bruk av kolloidalt sølv.

Antibiotikumets inntog – sølvets fall

Interessen for kolloidalt sølv sank på 1940-50 tallet som en følge av at antibiotikum var oppfunnet. Legemiddelindustrien la til side all forskning vedr. sølv, og konsentrerte seg deretter utelukkende om patenterbare, antibiotiske substanser.

Dessverre ante man ikke den gangen at man etter hvert skulle få et kjempeproblem, med tanke på den resistensutvikling som antibiotiske preparat har ført til. Man skulle nok ha fortsatt å satse på kolloidalt sølv hvor ingen resistensutvikling finner sted. Forskjellen ligger i at antibiotikum dreper bakterier (ikke virus og sopp) ved forgiftning. En mikroorganisme kan etter hvert mutere og bli resistent mot giften.

Kolloidalt sølv dreper mikroorganismene ved kvelning. Egentlig angriper kolloidalt sølv sykdomsfremkallende mikroorganismer på tre ulike plan. Katalytisk oksidering, reaksjon med cellemembran og tilslutt forhindring av DNA replikering.

Sølvet gjenoppdaget ved ny forskning

I 1963 fant man ut at kolloidalt sølv var uovervinnelig hva angikk å drepe sopp. Forskning på kolloidalt sølv ble igjen aktuelt på 1970-tallet da Dr. Carl Moyer, Dr H. Margraf og Dr. L. Bretano mottok statlige midler for å gjennomføre studier for å finne bedre behandlingsmetoder i forbindelse med brannskader. De fleste antiseptiske midler som til da var benyttet, skapte flere bivirkninger enn virkninger. Antibiotika fungerte bare en kort stund innen bakteriene oppnådde resistens. I tillegg kunne ingen antibiotika hanskes med bakterien Pseudomonas Aeruginosa, en fryktet bakterie som bl.a. infiserer veldig mange brannskader.

Etter å ha lest en del legelitteratur fra begynnelsen på 1900-tallet, begynte Dr. Margraf å eksperimentere med kolloidalt sølv. Han erfarte at selv meget små doser med kolloidalt sølv eliminerte Pseudomonas Aeruginosa, samt at såret leget seg dobbelt så raskt. Kolloidalt sølv får det omkringliggende vevet rundt et sår til å utvikle seg til en stamcellestruktur – dermed regenererer vevet seg fortere og med langt mindre arrvev (arrdannelse).

Det finnes en annen teknikk som utnytter sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc., til helt og holdent å vokse ut igjen – med full førlighet og fingeravtrykk inntakt. Det har imidlertid vist seg at samme resultat kan oppnås ved bruk av omslag dynket i kolloidalt sølv.

Kan benyttes til å lage stamceller

Robert O. Becker gjorde også den fantastiske oppdagelsen at celler som utsettes for sølvioner dedifferensierer og blir til stamceller. Disse cellene kan deretter differensiere og bli til den celletype, for eksempel hud eller beincelle, som det område cellen befinner seg i krever. Dette er forklaringen til at skader (brann, kutt etc.) leger så mye mer effektivt og så mye raskere når det er i kontakt med kolloidalt sølv. Det kolloidale sølvet holder samtidig området sterilt og bakteriefritt, slik at det ikke rammes av infeksjoner under helbredelsesprosessen.

Dr. Bretano konstaterte at kolloidalt sølv var det beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med. Uansett hvor ofte eller hvor mye kolloidalt sølv som ble benyttet, farget det ikke huden på samme måte som andre sølvforbindelser (sølvnitrat, sølvsulfat etc.) gjorde. Han fikk også bekreftet at bakteriene ikke utviklet resistens mot kolloidalt sølv. Han publiserte sine oppdagelser i tidsskriftet ”Surgical Forum”.

Flere forskningsresultater

Beinsår som ikke gror, sår av den typen som ofte rammer for eksempel diabetikere, gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv.

Ved krigsveteransykehuset Syracuse i New York, fant forskere at kolloidalt sølv var 10 til 100 ganger mer effektivt enn de preparatene som var tilgjengelig og som ble benyttet til bekjempelse av bakterier.

Sopp kan forårsake store plager når den invaderer en kropp og bosetter seg på finger-og tånegler, hud, hårbunn og føtter. Den vanligste soppinfeksjonen er fotsopp, og som gir kløende sprekker mellom tærne. I 1976 konstaterte Dr. T. J. Berger at det var tilstrekkelig med en behandling med kolloidalt sølv for å bli kvitt forsopp. Neglesopp, som er veldig vanskelig å bli kvitt, forsvinner også ved bruk av kolloidalt sølv (ved å på vanlig måte holde det ioniserte kolloidale sølvet i munnhulen i 3-4 minutter). Det kan riktignok ta noen måneder men det fungerer.

I 1977 viste Dr. Willam Foye at kolloidalt sølv fungerer utmerket til behandling av halsbetennelse, snue og øye-infeksjoner. Kolloidalt sølv har også vært benyttet til behandling av malaria og syfilis. Mange kvinner som lider av gjentagende urinveisinfeksjoner eller soppinfeksjoner i underlivet, erfarer at forebyggende bruk av kolloidalt sølv er den enkleste metoden for å bli kvitt problemet.

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter.

Ionisert kolloidalt sølv dreper HIV

I 2005 utførte University of Texas og Mexico University et samarbeidsstudie vedr. fordelene ved å benytte nanopartikler av sølv (ionisert sølv) innen medisin. Via tre ulike metoder ble ionisert kolloidalt sølv benyttet i forsøk med HIV-1.

Sølvpartiklene drepte i alle tre forsøkene 100 % av virusene i løpet av tre timer ved 37 °C. Forskerne har allerede startet vellykkede forsøk med ionisert kolloidalt sølv som ”kur” mot bakterien kjent som Super Bug (Methicillinresistent Staphylococcus aureus).

Sølv har ikke antibiotikumets bivirkninger

Dessverre er det slik at det er de sterke markedskreftene som sørger for at vi fremdeles benytter det dårligste og minst ønskelige alternativet innen helsevesenet. Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistensutviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, burde man benytte ionisert kolloidalt sølv fremfor ulike antibiotika.

Sikkerheten ved bruk av ionisert kolloidalt sølv er svært overlegen. Antibiotika kan forårsake allergiske reaksjoner hos pasienten, noe som i enkelte tilfeller kan gi et anafylaktisk sjokk. Antibiotika slår som kjent ut alle bakterier i kroppen, og påvirker spesielt de gode bakteriestammene i tarmen. Dette er årsaken til at så mange opplever å få diaré når de gjennomgår en antibiotikakur.

Ionisert kolloidalt sølv som først holdes i munnhulen og deretter svelges, opptas hovedsakelig i munnhulen, og deretter til en viss grad i magen og den øvre delen av tynntarmen. Dermed har dette ingen nevneverdig påvirkning på de gode tarmbakteriene. Antibiotika er også kjent for å skape andre problem, spesielt ved langvarige kurer. Det finnes mange eksempler på mennesker som etter en antibiotikakur, er blitt rammet av matintoleranse, for eksempel laktose-intoleranse.

Effektivt mot borrelia

I 1992 konstaterte Dr. Faber i Texas at han var smittet av borrelia. Til tross for gjentatte antibiotikakurer, ble han aldri helt kvitt sykdommen. Borrelia-bakterien muterte og kom alltid tilbake. Først etter at han hadde medisinert seg selv med kolloidalt sølv i mer enn seks måneder, ble han kvitt den lumske borreliabakterien – Spirocheter. Dr. Faber har skrevet en bok – ”The micro silver bullet”, som handler om hans kamp mot egen sykdom, samt hans senere erfaringer med ionisert kolloidalt sølv til behandling av pasienter. Dr. Faber har bl.a. behandlet AIDS pasienter med svært godt resultat.

Psoriasis

Psoriasis er en hudsykdom som medfører fysiske så vel som psykiske lidelser for dem som rammes. Legemiddelindustrien har egentlig ikke annet å tilby enn tjærebehandlinger og sollys. Det finnes imidlertid hjelp å få gjennom kolloidalt sølv. Årsaken til psoriasis er egentlig ikke helt klarlagt, men det står mellom det at det er en form for autoimmun sykdom, og at det er et virus som har invadert blodomløpet. Kolloidalt sølv har ved atskillige tilfeller i løpet av noen måneder, helbredet, eller i alle fall sterk lindret, situasjonen for mange med psoriasis.

MS m.m.

MS, multippel sklerose, en autoimmun sykdom, er en sykdom som kolloidalt sølv kan hjelpe på. Nadine A. Wooley har skrevet boken ”How to beat multiple sclerosis”, der hun beskriver sin kamp mot sykdommen, og hvordan hun til slutt helbredet seg selv ved hjelp av ionisert kolloidalt sølv. CF, cystisk fibrose, er en lungesykdom som gir opphav til nedsatt lungekapasitet og arrvev i lungene. CF lar seg kurere ved hjelp av kolloidalt sølv.

Interessant ved krefttilfeller

Kreft er også et område der det er gjort store fremskritt med kolloidalt sølv. Kreft etablerer seg i kroppen og sprer seg som metastaser hovedsakelig i en kropp med nedsatt immunforsvar. Mange kreftformer skyldes også virus. Robert O. Becker viste i et in vitro studie, at svulster utsatt for sølvioner faktisk gikk tilbake og ble til stamceller. En teori om svulster er at det er celler som har mistet sin celledelingsinformasjon. Cellene vet ganske enkelt ikke hva kroppen ønsker at de skal gjøre. Sølvionenes oppgave med å få cellene til å dedifferensiere, viste seg også å fungere på kreftsvulster, med det resultat at svulsten løste seg opp. Det finnes eksempel på kvinner som er blitt diagnostisert for brystkreft, og som har startet med inntak av kolloidalt sølv. Når det senere har vært tid for operasjon, har svulsten vært borte.

En anerkjent kreftlege i USA, Dr. Gary Smith, uttalte følgende:

”Hvordan kan det ha seg at dette naturlige element kan være så kraftfullt og helbredende på mennesket? Jo fordi sporemnet sølv utgjør en så vital funksjon i vår kropp at uten det skulle vi ikke kunne eksistere. Akkurat som andre mineraler – kalsium, magnesium og kobber, så er sølv livsviktig for vår helse. Kroppen trenger sølv for å kunne bekjempe sykdomsfremkallende organismer. En del vitenskapsmenn tror at mangelen på mineralet sølv, nettopp kan være årsaken til mange av våre moderne sykdommer.”

Dr. Gary Smith, en pioner innen kreftforskning, har sett en klar sammenheng mellom lave sølvnivåer i kroppen og sykdom. Mennesker med lave nivåer av sølv har en tendens til ofte å være syke og ha utallige forkjølelser, influensa, feber og andre sykdommer. Smith har sagt at han tror sølv er nøkkelen til et velfungerende immunforsvar. Han baserer sin teori på det faktum at sølv er absolutt nødvendig for at kroppen skal kunne ødelegge bakterier og virus.

Dr. Gary Smith benytter sølv i sin behandling av kreftpasienter. Han sier om dette at:

”Fremgangen avhenger av mengden sølv i pasientens kropp og motgangen av manglende sølv i kroppen. Når sølv er tilstede, dedifferensieres kreftcellene og kroppen finner balanse. Når sølvnivåene er lave, kan kreftceller vokse uhindret fordi cellene da ikke dedifferensierer. Jeg tror sølvdepotene i kroppen er essensielt i forhold til kroppens evne til å bekjempe virus og bakterier. Jeg tror at sølvmangel muligens er en av de viktigste årsakene til at kreft rammer så mange mennesker i dag!”

Med andre ord, så kan mangelen på sølv pga. sølvets viktige betydning for et velfungerende immunforsvar, være nøkkelen til den voldsomme økningen i krefttilfeller i dagens samfunn.

Helt ufarlig

Kolloidalt sølv er helt ufarlig å bruke. Dr. John Barltrop ved universitetet i Toronto, Canada, har utført ”toxictester” med kolloidalt sølv. Han konstaterte ved forsøk på rotter, at selv ved meget store mengder, så var kolloidalt sølv fullstendig ufarlig og ”nontoxic” for kroppen. Selv ved doser som tilsvarer 300 000 ppm, det vil i praksis si 30 000 ganger sterkere enn kolloidalt sølv med styrke 10 ppm som er vanlig i dag, så gav det absolutt ingen giftige utslag hos forsøksdyrene.

Ifølge giftkontrollsentralen hos det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) så anser man kolloidalt sølv som fullstendig ufarlig. De lave sølvnivåene anses å være på rent homøopatisk nivå. De er så lave at mange leger ler av sølvinnholdet og stiller spørsmål ved hvordan så ytterst små konsentrasjoner kan ha noen som helst effekt – bortsett fra rent placebomessig! Dette samtidig som deres legemiddelsforetakssponsede kollegaer ”skriker og bærer” seg over hvor fryktelig farlig og giftig kolloidalt sølv er. En tragisk, men noe komisk situasjon kan man si.

Dr. Samuel Etris, konsulent for det amerikanske sølvinstituttet, sier at det aldri noensinne har vært rapportert om noen giftig eller allergisk reaksjon etter bruk av kolloidalt sølv. Den amerikanske regjeringens sykdomskontroll bekreftet dette i 1995.

I 1966 rapporterte Dr. I. H. Lipton i tidsskriftet ”Health Physics”, at det ideelle daglige inntaket av sølv burde ligge på omtrent 100 mikrogram. Sølv er et viktig sporemne som benyttes av kroppen akkurat som selen og zink. 100 mikrogram tilsvarer omtrent to skjeer kolloidalt sølv daglig.

Forebygger forkjølelse

Bakterier, virus og sopp forårsaker mange av de mindre sykdommene vi rammes av i dag -alt fra snue og forkjølelser til matforgiftning. Vi får mange av disse sykdommene når vi ferdes blant andre mennesker som kan smitte oss med mikroorganismer. Ved å spraye kolloidalt sølv i nese-, munn-og halsregion, kan vi drepe disse patogenene som ellers skulle kunne gjøre oss syke. Ved å ta litt kolloidalt sølv hver dag garderer vi oss mot disse usynlige inntrengerne. Sølvionene i blodomløpet slår inntrengerne direkte ut slik at vi som regel ikke en gang kjenner symptomene av sykdommen.

Mennesker som daglig tar sølv som mineraltilskudd oppdager snart at de ikke plages av forkjølelser så ofte som tidligere. Den optimale måten å innta kolloidalt sølv er å holde sølvet i munnen noen minutter før man svelger det ned. Da suges sølvionene effektivt opp via den sublingvale delen under tungen og transporteres derfra direkte ut i blodomløpet.

Etter at man har hatt det ioniserte kolloidale sølvet i munnen i noen minutter, kan man gurgle det en stund og deretter svelge det ned. En annen fordel med å ha det i munnen en stund, er at man får hjelp til å drepe de kariesskapende bakteriene som ellers skulle kunne gi grunnlag for hull i tennene. Også begynnende problem med parodontitt, tannløsning, kan man få hjelp mot ved å holde sølvet i munnen en stund før man svelger det ned. De aller fleste som begynner med kolloidalt sølv forbedrer sin tannhelse betraktelig.

I 1982 viste Dr. J. Colishaw at kolloidalt sølv dreper E-coli bakterier, kjent for å forårsake matforgiftning verden over. Vi hadde bare for noen ganske få måneder siden (vår 2006) flere tilfeller av alvorlig matforgiftning her i Norge. I 1993 forårsaket E-coli en rekke alvorlige matforgiftningstilfeller i en amerikansk hamburgerkjede. Mange av de smittede døde, deriblant en seks år gammel jente. Hadde man benyttet kolloidalt sølv forebyggende (daglig som mineraltilskudd) og deretter økt doseringen til ”terapeutisk dosering” når symptomene viste seg, hadde denne jenten formodentlig klart seg.

Da kolloidalt sølv i prinsipp dreper alle kjente mikroorganismer, samtidig som det er helt ufarlig for mennesker og dyr, så burde kolloidalt sølv være en naturlig del av innholdet i medisinskapet. Sørg for å ha kolloidalt sølv som du både kan drikke og spraye hjemme i huset. Slik vil du være bedre rustet til å bekjempe de bakterier, virus og sopp vi daglig omgåes med.

Kan sprayes i halsen

Kolloidalt sølv som sprayes ned i halsen og svelget, klarer som regel å ta seg av kløen og svien som følger med en forkjølelse eller halsbetennelse. Kløen pleier å forsvinne etter ca 10 minutter. Spray rikelig og ofte.

Også snue, hoste, heshet, øyeinfeksjoner, tannkjøtt-betennelser, forkjølelsessår, sår som ikke vil gro, brannsår, sopp på tungen, kviser, bihulebetennelse, candida, borrelia m.m., er alle eksempler på hverdagslige problemer som lett lar seg behandle. Lungebetennelse behandles ved at man drar inn disen som kommer når man sprayer kolloidalt sølv med en sprayflaske ned i lungene. Man kan eventuelt benytte en piezoelektrisk medisinfordeler av den type som astmatikere benytter ved sin medisinering. Spray rikelig og gjenta ofte.

Kan hjelpe El-allergikere

En del el-allergikere har fått fantastisk god effekt på sin allergi etter bruk av kolloidalt sølv. Det er mulig at el-allergi forårsakes av patogene organismer. Infeksjonen setter immunforsvaret så langt ut av spill at kroppen ikke en gang klarer å verge seg mot elektromagnetiske variasjoner i miljøet.

Å spraye nese og hals er en effektiv metode for behandling. Den disen/tåken som kommer ut av sprayflasken brer seg nemlig over en stor flate og kveler bakterier og virus. Siden bakterier deler seg relativt fort er det viktig å gjenta behandlingen ofte. Man hjelper på denne måten sitt eget immunforsvar med å bekjempe inntrengerne.

Akkurat som med antibiotika er det viktig å fortsette behandlingen også en stund etter at symptomene er borte. På denne måten forsikrer man seg om at de patogene organismene ikke klarer å komme på offensiven igjen, slik at sykdommen blomstrer opp igjen på nytt. En 10 dagers antibiotikakur bygger på samme prinsipp. En avbrutt antibiotikakur kan som kjent medføre at infeksjonen blusser opp igjen.

Ta deg av forkjølelsen din

Behandle din forkjølelse ved å spraye noen doser ned i svelget. Dra samtidig inn pusten slik at disen følger med ned i halsen. Spray deretter inn i nesen og pust inn samtidig. Gjenta hver halv time de første timene. Deretter sprayer du litt av og til, men husk å ikke avslutte behandlingen for tidlig. Hvor mye du vil spraye avgjør du selv, men desto mer du sprayer desto større er sjansen for at du ”slår ned” angrepet.

Det kan være greit å vite at man aldri kan overdosere med kolloidalt sølv. Husk på at det alltid er lettere å forebygge enn å behandle. Forkjølelser, som er virusbaserte, er vanskeligere å bli kvitt etter at de er vel etablert i kroppen.

De fleste bakterier stoppes

Tester viser at kolloidalt sølv er så potent at det stopper og dreper de fleste bakteriene som helsevesenet i dag har problemer med.

Bakteriestammer som lenge har vært behandlet med ulike antibiotika, er i dag i økende grad i ferd med å bli resistente. Sykehusbakterien Staphylococcus Aureus drepes lett med kolloidalt sølv styrke 5 ppm. Det samme gjelder salmonella, E-coli, enterobakterier, pneumokokker og streptokokker for å trekke frem noen.

Legemiddelindustrien har lenge kjent til sølvets bakteriedrepende og desinfiserende egenskaper. Før penicillinets inntog på markedet, inneholdt som nevnt mange medisiner sølv i ulike former. Legene forlot dessverre sølvet, og konsentrerte seg altså utelukkende om mer økonomisk givende medisiner. Det finnes likevel i dag en del helseprodukter som benytter seg av sølvets bakteriedrepende og helbredende egenskaper.

Eksempler på dette var brannskadeplaster, ulike salver og urinrørskateter. Et annet er lapis (sølvnitrat), en blanding av sølv og salpetersyre som bl.a. benyttes i kampen mot fotvorter. Tidligere benyttet man lapis som drypp i øynene til nyfødte barn, for å eliminere bakterier som ellers kunne forårsake øyenskader hos de nyfødte.

Japanerne verdsetter sølv

Det har etter hvert stadig begynt å dukke opp nye produkter som inneholder sølv som en bakteriedrepende substans. Blant annet finner man i dag sølv i plasten på enkelte kjøleskap for å redusere bakterieveksten. Det finnes også strømper med sølvtråder innvevd for å forhindre dårlig lukt. Kalkulatorer, toalettseter, minibanker, maling og skjorter, er noen få eksempler på produkter der sølv nå benyttes i økende grad.

Toyota har utviklet et ratt som inneholder sølvpartikler. Hver eneste dag dukker det opp nye produkter hvor man utnytter de unike egenskapene sølv har.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon så er internett en gullgruve. Bruk for eksempel søkeord som ”ionic colloidal silver” (som det heter på engelsk), så vil du finne store mengder informasjon vedrørende erfaringer og bruksområder.

Avslutningsvis kan det dessverre bare konstateres at utnyttelsen av sølv som bakterie-drepende middel er marginal i forhold til potensialet.

Med økende innsikt, samt økende engasjement hos folk, går vi mot en lysere fremtid der vi ved hjelp av sølv kan få bedre kontroll med bakterier, virus og sopp – uten at disse klarer å mutere og komme tilbake i enda mer aggressive former.

Spre informasjonen

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære, og la oss vise politikere, byråkrater og legemiddelindustri at tiden nå er inne for vanlige mennesker å ta saken i egne hender.

Ionisert kolloidalt sølv er uovervinnelig hva angår å eliminere sykdomsfremkallende organismer. I tillegg er sølv helt nødvendig for at kroppen skal kunne bygge et velfungerende immunforsvar. Ionisert kolloidalt sølv er også fullstendig ufarlig og helt uten bivirkninger. Dessverre er det legemiddelindustrien som via sine lobbyister og byråkrater påvirker politikerne til å vedta lover som bestemmer hva som skal anses å være medisin og ikke. Bare unaturlige substanser som lar seg patentere, og som lager ubalanse i kroppen, godkjennes som medisin. Med de kravene som stilles (etter retningslinjer fra legemiddelindustrien) for at et produkt skal kunne klassifiseres som medisin, er det selvsagt bare patenterbare kjemiske medikamenter med et stort inntjeningspotensial som er økonomisk forsvarlig å ”kjøre” gjennom den enormt kostbare og energikrevende prosessen det er å få godkjenning som ”medisin”. Smart og effektivt stoppes dermed alle naturlige substanser. Verden vil bedras!

Legemiddelindustrien har lykkes med å få verdens regjeringer til å tro at de arbeider for å forbedre folks helse. Egentlig er det økonomiske insentiver som styrer, og slett ikke et ønske fra legemiddelindustrien om å eliminere sykdommer. Alle naturlige alternativ stoppes effektivt, og gjennom desinformasjon fjernes de fra markedet – alt dette er gjennomførbart fordi vi finner oss i det. Legemiddelindustrien har lykkes med kunststykket å bli både aktor, dommer og jury. Det er på tide å ta bladet fra munnen og si at nok er nok. Finnes det alternativer til de vanlige ”patenterbare og unaturlige” legemidlene skal de selvsagt kunne benyttes – og ikke baktales, blokkeres eller gjemmes bort!

Dersom staten, som ser at helsekostnadene nærmer seg astronomiske nivåer, var ærlig og rederlig, så ville de sette ned uavhengige kommisjoner som fikk i oppdrag å vurdere alle alternative behandlingsformer – både naturlige og de som produseres av legemiddelindustrien. Da kunne vi fått en upartisk bedømming, mengder av fungerende naturlige alternativ, friskere mennesker, samt langt lavere helsekostnader.

Ærlige politikere med moral og etikk, og som virkelig bryr seg, vil etter å ha lest denne artikkelen selv begynne å søke informasjon om temaet andre steder enn hos det etablerte medisinske etablissementet. Som sagt mottar legene over 90% av den medisinske informasjon fra legemiddelprodusenten. Det samme gjør politikerne.

La denne artikkelen være en utfordring til ansvarlige politikere og helsemyndigheter om å la en uavhengig granskningskommisjon undersøke effekten av korrekt produsert ionisert kolloidalt sølv. I krigen mot ulike sykdommer, må politikerne snart forstå at pengene for legemiddelindustrien ligger i selve kampen for å utvikle, godkjenne og selge sine produkter, fremfor å vinne kampen mot sykdommer.

Ionisert kolloidalt sølv kan kjøpes på alternative nettbutikker etc. Gjør et søk på internett.

Kjetil Dreyer

Kjetil Dreyer har gjennom flere år drevet nordens største nyhetskilde for direktesalgsindustrien, han har skrevet hundrevis av artikler og har et enormt nettverk av ledere og ressurspersoner. Han drev også organisasjonen Quality Seminars som fokuserte på seminar, kurs og konferanser som hjelper mennesker i forskjellige deler av livet. Han var leder for Vaksinekasjon.no og vaksinemotstanden rundt H1N1 vaksinen i 2009 og fortsetter sitt arbeid med å bevisstgjøre mennesker rundt helse og andre samfunnsmessige spørsmål. Gjennom sitt ønske om å utgjøre en forskjell i andre menneskers liv grunnla han Altshop.no i desember 2007 som i dag er norges største alternative nettbutikk.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

279 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Enda en flott artikkel fra vår kjære Kjetil! :)
Jeg har alltid verdsatt «naturmedisin» framfor skolemedisin. Dels fordi de er billige, har nesten ingen bivirkninger, og for det meste: Man trenger ikke å bli avhengig av dem livet ut!
Skolemedisiner er etter min mening inneholder mer «narkotika» enn noen andre typer dop. Bare i Norge er tusenvis av barn som er «diagnostisert» ADHD, satt på ritalin. Ødeleggelsene av overforbruk kan leses her:
http://www.barnasrett.no/Forskning/adhd.htm

Legemiddelindustrien er ute etter makt og profitt ved å sykliggjøre ellers frisk befolkning fra tidlig alder: Alle skal ha vaksiner, alle må drikke fluor tilsatt vann, tannregulering bør inneholde store mengder giftstoffet kvikksølv osv. Listen fortsetter i det uendelige. Og fra 31 desember er gode gamle planlagte Codex Eliminaterius på plass.

Kroppen vår har et utmerket innebygd immunforsvar, noe som er beviset for vår eksistens, til tross for utallige forsøk på å tillintiggjøre den menneskelige rasen gjennom historien!
Hvert forsøk fra eliten i form av selvskapte kriger, kriser, epidemier har vist seg å være motstandsdyktig mot vår «naturlige immunforsvaret». Derfor har eliten satt igang et langsiktig spill for å nå målene på rundt 500 millioner mennesker i nærmeste framtid!

Ligg unna BigPharma og deres meningsløse propaganda. Spis selv dyrket mat mest mulig, og stol på naturen som livets mor, ikke på menneskeskapt kunstig teknologi. Stol på ditt eget immunforsvar, heller forebygg det enten via overnevnte naturmedisiner eller «bivirkningsløse» homeopat-medisiner. Disse er utprøvd i min familie på over hundre år, ja i tilfeller der «skolemedisin» hadde gitt seg… :D

Immortal Technique
Immortal Technique
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

ikke for å være frekk, men…

«bivirkningsløs» ? er det virkelig så rart ?

http://www.youtube.com/watch?v=aSKxz1BNU6s

Gruff
Gruff
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Etter å ha lest litt nedover siden her, forstår jeg det dit hen at ingen her bedriver reklame for egen virksomhet, men oppriktig og av et rent hjerte ønsker å spre informasjon om dette(og andre) mirakelmidler, for å gi mennesker mulighet til å bevare sin helse, vett og forstand.
Da foreslår jeg at Nyhetsspeilet kommer med den fulle oppskrift på hvordan lage eget sølv vann. Det er ikke aktuelt for meg å kjøpe flere flasker av private produsenter og gi fra meg 2-300 pr stk flaske, uten å få verken kvittering eller garanti for produktet, slik jeg allerede har gjort, og da uten å oppnå vide verdig påviselig effekt. Jeg antar at med de mengdene sølv vann jeg trenger for å oppleve resultater, blir jeg fattig og en annen rik lenge før det fremkommer resultater. Min mulighet er å lage dette sølv vannet selv!
Så, med den massive markedsføringen det her er for sølv vannet, imøteser jeg den komplette oppskrift og bruksanvisning fra A til Å, inkl adresse/link/navn på maskineriet som kreves for å lage mitt eget sølv vann, og takker pent på forhånd for positiv respons og konkrete fremlegg på mitt forslag her.

paatus
paatus
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Supert at artikkelen er kommet ut på nyhetsspeilet. Men hvem er det egentlig som har skrevet den?

Stilken
Stilken
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hadde vært mer interresant og troverdig med en forfatter uten komersiell interresse i dette. Regner med han vil tjene penger, akkurat som legemiddelindustrien. Blir litt feil å si at de er «slemme»og han en menneskevenn. Meget uheldig kobling, som desverre gjør troverdigheten lav. Synd. Få en annen til å skrive om dette spennede stoffet.

skyfex
skyfex
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ja, for forventet levealder før skolemedisinen var så fantastisk. Og immunforsvaret vårt var jo helt fantastisk til å takle Kopper. Uff.. vi skulle aldri vaksinert for det. Og jeg er sikker på at ionisert koloidalt sølv hadde fungert mye bedre mot svartedauen enn det noe legemiddelselskapene hadde klart å finne på.. mhm.

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  skyfex
13 år siden

Det er ikke poenget, de hadde dårligere sanitærforhold, håndvask, kloakk osv. Ikke Kjøleskap, tenk selv.
Vi får ikke ta del i dagens store oppdagelser innen «skolemedisin» da vil pengestrømmen deres ende, og vi vil koste dem for mye i pensjon.
De forbyr naturlige mineraler som virker. til fordel for giftkjemikaliene deres.
Ta Donald Rumsfeldt`s eget varemærke Aspartam, får snart ikke kjøpt noe uten dette i.

Enda viktigere er at forgiftningen av mat osv. virker for sakte.

Derfor pågår det om dagen et folkemord uten sidestykke , ever!

Folk sier, jaja, vi får se da. !!! Litt sent da vel!

Kanskje menneskerasen rett og slett er for dumme til og ha livets rett?

Kjetil S
Skribent
13 år siden

Jeg har utelukkende positive erfaringer med sølvvann. Aldri syk, tendenser til forkjølelse fjernes i løpet av minutter! Makan til stoff skal du lete lenge etter!

Jeg bruker sølvvann med 18 ppm styrke, kjøpes ved å sende en mail hit: solvvann@gmail.com. Ca 200 kr pr liter.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Beamer,har solvvann@gmail.com nettside el firma som jeg kan bestille fra? Eller om Kjetil D kan hjelpe med hvor man kan bestille?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Thor
13 år siden

Hei Thor,

Disse gutta har hittil bare produsert for terapauter og helsepersonell som bruker det i sitt virke. Så behovet for nettside har ikke vært tilstede. Men etterspørselen har økt voldsomt så jeg regner med de snart vil sette opp en nettside der folk kan bestille direkte.

Inntil videre er det bare å sende en mail til de med navn, leveringsadresse og hvor mange liter de vil ha, så sendes det i oppkrav i løpet av en dag eller to. Fungert fint for meg iallefall. Sølvvannet er 18 ppm i styrke.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Hei Kjetil,

Jeg hverken produserer eller selger sølvvann. Jeg kjenner de imidlertid godt, og har brukt produktet en god stund. Jeg vet derfor at jeg kan stå inne for kvaliteten, og derfor disse anbefalingene. Hva de velger å gjøre i forhold til offentligheten må nesten bli deres sak.

Utover dette er aldeles enig med deg. Synes du gjør en strålende jobb!

evenfell
evenfell
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

«produsert for terapauter og helsepersonell som bruker det i sitt virke»
Så noen vet faktisk om at helsepersonell bruker det, men ingen innenfor sektoren vil ut med at de bruker det?
Det forsterker bare grunnlaget for at det virker.
Er det noen som kjenner noe helsepersonell, både skole og alternativ som faktisk bruker det og hva de bruker det til?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

evenfell

Ifølge informasjon jeg har fått, har brannskadeavdelingen på Haukeland Sykehus et «badekar» med sølvvann de legger hardt brannskadde i. Visstnok skal dette være det suverent beste for å hindre infeksjoner i brannsårene og fremme helbredelse.

Men om dette medfører riktighet vet jeg ikke 100% sikkert. Kanskje noen andre kan få dete bekreftet?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Kjetil glemte og ta med en del ting om produktet.
Jeg har et yrke der det er mye tungt fysisk arbeid.
Nær 70% av oss på gulvet sliter med skuldrer og mye senebetennelser.
Jeg var var en av dem som var mest plaga så mye borte grunnet store smerter så har prøvdd kortisonsprøyter, (Pencidol tabletter) Akkupunktur, Fysoterapi mm. samme med dem andre på jobb så går dem som noen jo jo er til all slags behandlinger for skuldrene sine.
Etter jeg begyte med sølv vann så forsvant smertene etter en stund og føler meg nesten helt fin nå :D
Dem andre forsetter og gå til behandling og skjønner ikke åssen jeg har klart og bli så bra og spør stadig om jeg har det bra eller har smerter.
Mye annet som er blitt historie som verk i nyrene, bryst smerter og kramper og mye mye mer men kan vel ikke ta med alt for da vil jeg vel bli beskylda for og være betalt av Kjetil Dreyer :)

Caroline
Caroline
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Hei Beamer. Jeg sendte mail til de du anbefalte og de virket seriøse, så jeg bestillte fem flasker sølvvann. De sa de skulle sende pakken dagen etter, men dette er nå snart tre uker siden, og de svarer ikke på mail! Du som kjenner de, kan du gi en nærmere forklaring på dette???

Ursus
Ursus
Abonnent
13 år siden

Informativ artikkel dette, kolloidalt sølvann er fine greier. Lett å lage skal det også være, noe jeg kommer til å gjøre etterhvert. Tidligere kjøpte jeg sølvvann fra USA, nå selges det også i Norge, men det vil lønne seg bigtime å lage selv. Det som selges er nokså dyrt (i forhold til prod.kostnader i allefall), men det varer jo i flere mnd. Skal kjøpe rent (0.9999) sølv og eksperimentere meg fram til rett «blanding». Viktig at sølvet er rent (kan ikke bruke ei «vanlig sølvskje», denne har omtrent 10-18% kopper i seg) pluss at man bruker destilert vann.

Godt poeng du fikk frem der med disse sølvkulene som brukes til kakepynt, de har faktisk et lag med rent sølv, ikke rart de er dyre :)

Litt dokumentasjon om sølv i andre mainstream-produkter:

http://www.cibavision.no/pdf/kliniskt-test-och-laboratorietest-av-ett-silver-no.pdf

Kjetil S
Skribent
Svar til  Ursus
13 år siden

Hei Ursus,

Anbefaler deg å kontakte gutta på solvvann@gmail.com. Disse gutta vet hva de driver med og kan hjelpe deg (gratis) med råd på hvordan lage dette på en sikker måte. Kreves slik jeg forstår det noe utstyr for å få det skikkelig (og sikkert)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Ursus
13 år siden

(det er nemlig slik at det «destillerte vannet» du får kjøpt ikke er rent i det hele tatt!)

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Man kan jo destillere selv, et godt gammeldags «destilleringsapparat» (kan brukes til mangt) :) gjør nok susen tenker jeg. Har hørt om de som bruker batterivann ol, men det ville jeg ikke brukt. Takk for tipset angående «solvvann», skal sende en mail og høre hva de har å si.

evenfell
evenfell
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

I forbindelse med å lage dette selv. Er det noen som vet hvor man kan få tak i rent destillert vann i Norge? Tenkte jeg skulle kjøpe en vann destiller, men om noen vet om hvor en får kjøpt vann så jeg kan teste dette i mellomtiden?

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Har anskaffet meg denne:

http://www.silvergen.com/colloidal_silver_generator.htm

(europeisk modell, SG6-EURO)

Man får med sølvstaver, men det er lurt å kjøpe med noen ekstra, husk man må ha rent sølv, ikke «smykkesølv», som er iblandet kopper.

Virker som et solid produkt, og det følger med detaljert manual. Har lagd 2×1 liter sølvvann, og den fungerer slik som den skal. Denne måler PPM og stopper selv når ønsket styrke er oppnådd. Kan lage sølvvann med styrke opptil 20 PPM.

En sak som er veldig ok er at du får beskjed hvis vannet du bruker er uegnet. Generatoren måler ppm fra starten av, og «nekter» å lage sølvvann om vannet er urent (man kan ikke bruke springvann feks).

Jeg bruker destillert vatn fra apotek (14,50,- pr. litr) og det eneste ‘problemet’ med dette er at det tar lang tid (ca. 3 kvarter) før prosessen starter, ettersom ledningsevnen til dette vatnet er tilnærmet null. En grønn lampe begynner etterhvert å lyse og når den slokker så stopper også generatoren/prosessen. Prosessen tar totalt omtrent et par timer, avhengig av styrken.

Anbefaler alle som er interessert i sølvvann å lage dette selv. Ikke vanskelig, bare vær nøye med rengjøring etc. Jeg skal videre prøve å bruke sjøl-destillert vatn, for å se om det blir noen forskjell på sølvannet. Vil helst ha kontroll på alle ledd :)

Bytheway, ser «med skrekk» på endel youtube-videoer der det lages «sølvann» der det tydeligvis ikke benyttes skikkelig utstyr/råstoff. Det ferdige produkt skal være blankt som vann, ikke misfarget.

troruud
Abonnent
13 år siden

VITAMIN D3 OG H1N1
Jeg kom over dette, ikveld og tenkte det kunne ha interesse for lesere av denne artikkelen, også:

Letter on Vitamin D3 and H1N1
vitamindcouncil@vitamindcouncil.org
September 17, 2009

Dear Dr. Cannell:

Your recent newsletters and video about Swine flu (H1N1) prompted me to convey our recent experience with an H1N1 outbreak at Central Wisconsin Center (CWC). CWC is a long-term care facility for people with developmental disabilities, home for approx. 275 people with approx. 800 staff. Vitamin D3 (Serum 25-OHD) has been monitored in virtually all residents for several years and patients supplemented with vitamin D.

In June 2009, at the time of the well-publicized Wisconsin spike in H1N1 cases, two residents developed influenza-like illness (ILI) and had positive tests for H1N1: one was a long-term resident; the other, a child, was transferred to us with what was later proven to be H1N1.

On the other hand, 60 staff members developed ILI or were documented to have H1N1: of 17 tested for ILI, eight were positive. An additional 43 staff members called in sick with ILI. (Approx. 11-12 staff developed ILI after working on the unit where the child was given care, several of whom had positive H1N1 tests.)

So, it is rather remarkable that only two residents of 275 developed ILI, one of which did not develop it here, while 103 of 800 staff members had ILI. It appears that the spread of H1N1 was not from staff-to-resident but from resident-to-staff (most obvious in the imported case) and between staff, implying that staff were susceptible and our residents protected.

Sincerely,

Norris Glick, MD
Central Wisconsin Center
Madison, WI

Dr. Cannel’s svar er ikke mindre interessant. Alt kan gjenfinnes her: http://www.litalee.com/blog/2009/09/letter-on-vitamin-d3-and-h1h1.html

Filoslack
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Snakker om konspirasjon.
Tok under 2min så var 2 av innleggene mine fjernet.
Nå vet jeg ihvertfall hvor jeg ikke skal oppholde meg lengre, om det ikke allerede var åpenbart nok.

Heia kommunist-Norge, stå på med sensuren mot folket som er uenig i salgs-aggendaen deres!

Frederik
Frederik
Abonnent
13 år siden

Jeg har bestillt utstyr til å lage mitt eget sølvvann, men som det skrives må man ha helt rent vann,

Er det det noen som har gjort dette på en enkel måte og vil dele måten med meg?

Kjøpte to liter 8ppm her om dagen, men ser at jeg må lage eget for ikke å bli ruinert da det går fort unna.

nicodemus
nicodemus
Abonnent
Svar til  Frederik
12 år siden

hej…..nicodemus her….!!
man kan bruke…2 gange kokt vann……
simpel…!!! sølvet bør vere 99.9 renhet…..
jeg lager selv sølv-vannet mit……aldrig syk……
lekkert..smiler…

vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

Til deg som lurte på hvor man får kjøpt destillert vann (det var ikke mulig å svare direkte så jeg svarer her) det får du blant annet kjøpt på apoteket. jeg kjøpte dette selv da jeg begynte med MMS.

Apropo MMS, noen som har erfaring med både MMS og ionisert kollodialt sølv? Jeg er så og si aldri sjuk så jeg har ikke fått testet MMS skikkelig. MMS sies jo å også drepe alle patogener. Søk på «miracle mineral og jim humble» de som ikke kjenner til mms fra før. Ellers var dette en svært overbevisende artikkel og det virker som om det er mer vitenskap som ligger bak sølv enn MMS. Hele poenget med denne kommentaren blir vel egentlig å spørre om det er noen grunn til å gå over til sølv fra MMS. Noen erfaringer?

Kjetil S
Skribent
Svar til  vidar
13 år siden

vidar,

MMS er en «utrensker» som fjerner all uhumskhet fra kroppen din på relativt kort tid. Fungerer meget godt til det, men tilfører ikke kroppen noe.

Sølvvann er noe annet. I tillegg til at det har samme effekt som MMS (på sett og vis), økes kroppens egen motstandskraft mot virus og bakterier, slik at behovet for MMS etterhvert ikke lengre er tilstede.

Derfor anbefaler jeg at du har MMS stående i skapet i tilfelle rottefelle, og går over til sølvvann.

Aisha
Aisha
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

hei vidar!!
min erfaring med mms er positiv. jeg hadde influensasen for noen uker tilbake. om det var svineinfluensaen, er jeg ikke sikker på. anyways, jeg tok 2 sterke (14 dråper) med mms i løpet av 2 timer. jeg syns smaken er helt forferdelig, så jeg gav meg etter to omganger. men jeg skal si deg det hjalp no veldig. var i tip top form etter 2 dager. og jeg er overbevist om at det var mms dråpene. for så fort har jeg ikke blitt bra igjen av influensaen! :)
så mms er noe fantastisk, selvom det smaker og lukter klor!!: )

ubu
ubu
Abonnent
13 år siden

Destilert vann!!!??? Er ikke det bare å fylle opp og trykke på knappen på vannkokeren? -Dog en energigivende, og dermed relativt dyr prossess, men fortsatt langt billigere enn å kjøpe en flakse kokt vann på apoteket.

…eller er det noe her som er gått meg hus forbi?

Myten om at vampyrer bare kan drepes med sølvkuler og/eller sølvsverd er jeg nesten veldig overbevist kommer fra den eldgamle kunnskapen om sølvets bakteriedrepende egenskap.

Forøvrig har jeg bare hørt om en bivirkning av sølv, og det var en fyr (muligens bare en vandrerhistorie) som eksperimenterte på seg selv for å få bukt med noe alvorlig kreft. -Etter mye forsøk og store inntak fikk han bukt med kreften, men endte samtidig opp som kronisk blå.

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Du må huske på at det finnes mange ulike mineraler i vånnet vårt. destillert vann er fritt for mineraler. du får ikke kokt bort de.

Frode L
Frode L
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Heller blå en død!

tassen
tassen
Abonnent
13 år siden

Kjetil Dreyer er nok en luring som ler hele veien til banken.

Det er interessant at han kan legge inn reklame for sitt «sølvvann» her på nettstedet, og at det blir applaudert. Han står som eier av ihvertfall ett av firmaene han linker til.

Samtidig er dere sterkt kritisk til bånd mellom helsevesenet og farmasibedrifter.

Jeg tror dere har en konspirasjon i deres egen hage her, men det er sikkert vanskelig å se når man har skylapper på.

Det er også mulig han bryter lov om alternativ behandling med dette innlegget. Skal undersøke dette nærmere.

Start debatt!

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  tassen
13 år siden

Har du noe å komme med som tilsier at ionisert kollodialt sølv er farlig? Eller at artikkelforfatter holder tilbake informasjon (utover det at han evt. er eier)? Isåfall blir det veldig interessant det du sier. det er et ordtak som heter ta ballen ikke mannen. jeg ser ikke noe problem i at artikkelforfatter evt. har eier-interesser i et av de nevnte selskaper så lenge produktet utelukkende ser ut til å ha positive kvaliteter. det sammen kan ikke sies om diverse koblinger innen legemiddelindustrien generelt da prdouktene ofte IKKE er av særlig positiv karakter. jamnfør f.eks stevia vs aspartam. her har næringsinteresser kuppet agendaen. mange takk til artikkelforfatter for denne informasjonsrike artikkelen.

e
e
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Bivirkninger av collodial sølv?
Se på denne blå søte mannen ;)
http://www.youtube.com/watch?v=12GaB4Wz_-g

I forbindelse med min egen «oppvåkning» ble jeg ledet til dette stoffet som ble anbefalt å bruke mot oppblussende virus i forbindelse med «oppstigning»
Jeg prøvde collodial sølv mot flere plager uten at det hadde noen effekt, dog har jeg tenkt å prøve på ny da jeg ser at jeg brukte midlet over altfor kort tid, det samme gjelder bruk av zapper basert på hulda clark og Robert Beck frekvens program.. Jeg lar meg ikke skremme av den blå :)

en fisk uten sykkel
en fisk uten sykkel
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

http://en.wikipedia.org/wiki/Argyria

Det er riktig at sølv brukes i større eller mindre grad for å forhindre bakterieinfeksjon i åpne sår, men som wikipedia sier

> Currently, there are no evidence-based medical uses for ingested colloidal silver. There are no clinical studies in humans demonstrating effectiveness, and a few reports of toxicity. The U.S. National Center for Complementary and Alternative Medicine has issued an advisory indicating that the marketing claims made about colloidal silver are scientifically unsupported, and that the silver content of marketed supplements varies widely and that colloidal silver products can have serious side effects to the consumer, including «argyria,… neurologic problems (such as seizures), kidney damage, stomach distress, headaches, fatigue, and skin irritation. Colloidal silver may interfere with the body’s absorption of some drugs, such as penacillamine, quinolones, tetracyclines, and thyroxine.»

tassen
tassen
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Du har skrevet en reklameartikkel for produktet ditt. Jeg oppfordrer alle til å lese artikkelen igjen. Tenk reklame denne gangen. Er det ikke åpenbart?

Igjen Dreyer. Jeg har sansen for dette her. .Du har gått på BI og lært mye om markeder. Her har du funnet ditt! Kjempebra.

«Jeg lever ikke her på jorden for å karre til meg penger, men for å utrette noe, for å bidra til et bedre samfunn for fremtiden, grunnlagt på et fundament der kjærlighet kan råde»
-Sitat fra BI utdannet økonom! Legendarisk

smurfen
Redaksjonen
Svar til  tassen
13 år siden

Du tassen
Kan du da forklare hvorfor Kjetil bruker tusenvis av timer og mye egenkapital på og informere om Svinevaksinen og advarer mot Smaksforsterker og Aspartam osv…
Det er sikkert mye annet han helt sikkert bruker fritiden sin til for det beste for menneskeheten også som ikke jeg vet noe om…
Tar du et kjapt søk på skattelistene så ser du også at han ville blitt sett på som en taper av dem andre fra BI
Det og hjelpe andre uten vedererlag og profitt blir vel sett på som en sykdom hos BI professorene.
I mine øyne så er det profitt som er en sykdomen.
Du virker for meg som en smålig misunlig fyr som ville hatt ideen og kunne tatt patent på sølvvann og tene deg feit på det.
Du vil undersøke om Kjetil bryter loven for og tilfredstille dine egne syklige behov og driter en god f… i alle oss som har fått et utroligt mye bedre liv av sølv vannet.
Sånne som deg har vel en diagnose uten at jeg skal nærmere inn på det …

tassen
tassen
Abonnent
Svar til  tassen
13 år siden

Du smurfen!

Han har en egeninteresse av å advare mot svineinfluensa. Dessuten må han jo få et «alternativt» alibi. Det tar tid å bygge opp, men nå er han innenfor sirkelen.

Jeg begynner å mistenke en konspirasjon her inne. «alle» har forsøkt sølvvann, og blitt friske av det. Det synes jeg er veldig mistenkelig. Jeg må fundere mer på denne konspirasjonen. Kan det være at Dreyer er bakmann her på nyhetsspeilet? at alle konspirasjonsteoriene er en hoax for å selge mer sølvvann? Skal utvikle teorien videre

Men igjen. Han har bare vist til tullestudier. Sølvvann har nok en antibakteriell effekt, men at den skal virke systemisk og utrydde nærmest enhver sykdom burde fått varsellysene dine til å lyse.

Smurfen: drikk sølvvann til du blir grønn i ansiktet. Jeg kjøper heller en god flaske vin :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  tassen
13 år siden

æææ… smurfer er blå og blir ikke grønne av og drikke sølv vann.
Hva andre gjør bryr ikke meg sålenge sølv vannet har en fantastisk efekt på meg :D
Du får kose deg med konspirasjonene dine ;)
Men du har helt rett, en god flaske vin eller en Cognac er utmerket og kose seg med og dreper også virus og bakterier :)
Bare synd det har en sånn lei Bivirkning dagen derpå :(
Men tar du en 1000 mg C Vitamin tablett før en åpner flaske og en til før en legger seg så slipper en det problemer også ;)

Kjetil S
Skribent
Svar til  tassen
13 år siden

tassen

Jeg er enig, det er svært mistenkelig at folk blir friske. Dette er vi jo ikke vant med i skolemedisinen. Produkter som helbreder??! Særdeles mistenkelig! Dette kan man jo ikke tjene penger på! Medisiner skal jo i høyden dempe symptomer og gjøre folk avhengige av medisinen livet ut.. DA tjener man penger!! (Dette er insideinfo altså, ikke si det videre)

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Hvorfor er det ingen som har lagt ut oppskriften på sølvvann?og jeg lurer på vis sølvvann kan svekkes av å være i nærkontakt med mobiltlf. Hvor stor avstand fra en mobil kan sølvvannet være før det eventuelt blir svekket?

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Jeg følre meg bare nødt til å påpeke at Tassen faktisk har et ytterst relevant og meningsfullt poeng, når han viser til din interessekonflikt mellom sølv og svineinfluensa-kampanjen.
Jeg sier ikke at jeg tror du har uhederlige intensjoner med involveringa di med sølvvann, og jeg tror ikke at intensjonen din er spesielt relevant.

-Al Gore sier han er stolt av å være verdens første klima-billionær, fordi han sier han har satt pengene sine der kjeften hans er. Vi kan spekulere i intensjonene hans, hvorvidt han invisterer i klimakvoter fordi han vil tjene penger eller redde miljøet, spekulasjonene faller på sin egen urimelighet, da han faktisk HAR interessekonflikter i propagandakampanjen sin, og det KAN være med på å utgjøre forskjellen på en halvsannhet og en løgn.
Interessekonflikt er en juridisk svært nyktern og riktig ting å påpeke.

På samme måte som du faktisk HAR interessekonflikt i sølvvann og vaksineaksjonen.
Jeg tviler på at du tjener penger nok på sølvvann til å kunne kalle det en inntekt, men likefullt ER det faktisk en interessekonflikt med i bildet, uavhengig av hvaslags intensjoner du har.
-Og det tror jeg er svært viktig å innrømme ovenfor en selv og alle andre.

Når det er sagt, så er muligheten for å tjene penger på interessene sine det vakre ved kapitalismen. -Du er interesert i å informere og hjelpe mennesker ved å tilby alternativer til en korrupt industri, hvis du kunne tjent penger på det itillegg, så kunne du gjort det på heltid. -Du ville hatt en større effekt i livsprosjektet ditt. -Og penger er etter mitt skjønn en svært nøytral og nyttig målestokk for byttehandel.

På samme måte som sikkert de fleste tilhengerne til Al Gore ikke tar så hardt på hans økonomiske interessekonflikter i global oppvarming industrien, så selvom han tjener penger så tror de at han faktisk hjelper miljøet underveis, så tar ikke jeg så hardt i dine interessekonflikter, da jeg synes det absolutt var på tide med en motvekt til pendemi.no ,men det hadde nok vært fordelaktig med et ansikt for aksjonen som ikke hadde interessekonflikter, da det serverer antivaksinekampanjeblokken et gratis argument.

Men for all del du har gjort en bra jobb, og det står respekt av at du tør å invistere både penger og tid i sølvvann. -Men det er likefullt viktig å innrømme realitetene.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  tassen
13 år siden

Snakk om storm i et vannglass. Her inne er det mye gode råd om hvordan en lan lage sølvvann selv. Det gjør også jeg. Jeg har min egen distiller og søll elektrode sett. Jeg tror hans økonomiske interesser i å legge ut denne artikkelen ligger langt inne i bakgrunnen. De fleste som bryker hans firma er opplyst om det fra før av. Det hadde vært noe annerledes om han var den eneste kilde til dette stoffet. Han har absolutt ingen monopol.

Snakk om å speide etter fluer!

Kjetil S
Skribent
Svar til  tassen
13 år siden

Det var da voldsomt til tirade!

Slik jeg forstår det sitter Dreyer (i likhet med meg selv og mange andre) på informasjon om sølvvann som kan hjelpe svært mange mennesker. Hva er Dreyers alternativer?
1. Skal han IKKE publisere denne informasjonen fordi han selv selger sølvvann og dermed har «interessekonflikter»? Mennesker skal altså ikke få vite om et produkt som er særdeles effektivt mot en rekke lidelser fordi han selv selger det?
2. Skal han få noen andre til å publisere informasjonen han har samlet inn? Unngår han da «interessekonflikten»? Åpenbart ikke! Det er han selv som har informasjonen og selger produktet. «Interessekonflikten» er der, men nå er den skjult for offentligheten. Altså en konspirasjon.
3. Skal han selv publisere informasjonen, og linke til sin egen side der man finner både produktet og mer informasjon. «Interessekonflikten» er der, jeg ser den, men informasjonens viktighet for folkehelsen er etter mitt syn langt viktigere enn at han selv tjener noen kroner.

Så tassen, hvilket alternativ mener du Dreyer skulle valgt, siden du mener alternativ 3 er galt?

(Jeg forventer selvsagt ikke svar)

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Vel, da skal jeg med bakgrunn av den hemmelige informasjon jeg er i besittelse av (ikke si det til noen) Lage en nettsjappe for å pushe tungvann ettersom sølvvannet egentlig bare er en konspirasjon mellom dreyer, folkehelseinstistuttet og farmasøyt indudstrien. Tungvann kan jo som kjent kurere alt fra pest til kolera og hår i håndflatene…

ArneLo
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Hvis du absolutt synes Dreyers opptreden er så uhederlig så vil du bli forbanna hvis du sjekker fakta bak storfarmasien og den globale pengeflyten.;-)

Sjekk heller ut det enn å bale med en småfisk som Dreyer. Rumsfeld f.eks. Der har du no å bryne deg på.

Swine Flu Scare: Stock Market Bonanza for «Politically Connected» BioTech Companies
Former Defense Secretary Donald Rumsfeld was one of the major shareholders of Gilead Sciences. In 1997, Rumsfeld was appointed Chairman of Gilead Sciences, Inc., a position which he held until becoming Secretary of Defence in the Bush administration in 2001. Rumsfeld was on the Board of Directors from the establishment of Gilead in 1987.

Profiling CEOs and Their Sociopathic Paychecks
I’ve examined this with both my psychotherapist hat on and my amateur economist hat on, and only one rational answer presents itself: CEOs in America make as much money as they do because there really is a shortage of people with their skill set. And it’s such a serious shortage that some companies have to pay as much as $1 million a day to have somebody successfully do the job.

But what part of being a CEO could be so difficult-so impossible for mere mortals-that it would mean that there are only a few hundred individuals in the United States capable of performing it?

In my humble opinion, it’s the sociopath part.

Lykke til med å ta de virkelig store gutta, GSM.

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Siden det ikke går ann å kommentere under Arnelo, så må jeg vist kommentere meg selv.. Dreyer opptrer jo på nøyaktig samme måte som du mener at stat og legemiddelbransjen gjør.. han forsøker å selge sitt produkt gjennom en skremselskampanje, og gir seg selv på denne måten like liten troverdighet som noen andre i denne saken (for de fleste i allefall). Er det noen her inne som evner kritisk tenking i det hele tatt? Dere kritiserer alle andre for å ikke tenke kritisk, samtidig som dere sluker alt som er «alternativt» rått uten noen form for kildekritikk… Han har funnet sitt marked blandt paranoide konspirasjons fanatikere. Og om du skal skyte meg ned med sitater så bør de i allefall være hentet fra troverdige kilder, og ikke andre nettsteder a’la denne..

ArneLo
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Sov godt, GSM.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Mistenkeligjøring av sølvgutter og jenter…
det er nok helt andre aktører du bør gå i strupen på…
men syns en at oppgulp er den største innsats man kan gjøre her i livet, så gjør man vel det…

Legemiddelindustrien er gigantisk med sitt edderkoppnett strukket i alle retninger i hele verden.
Det er komplett umulig å ha den minste oversikt over alle som lar seg fange i
dette nettet. Med gigantsummer og den mengde av aktører som på en eller annen måte er knyttet til denne industrien, vil det være helt absurd å tro at ikke noen av disse vil la penger, hvordan de enn måtte havne i lomma, komme foran alt annet.

”Sølvvannmakerne”, som framstiller disse edle sølvvanndråper, er spurver i denne tranedansen, og knapt nok det. Vel nok vil de tjene penger på å selge, men de er vel ikke kjeltringer fordi de vil tjene til livets opphold. Man kan kjøpe eller lage dette selv.

Og for øvrig er jo valget i mange tilfeller fritt. Kunstig fremstillet gift, eller naturens helbredende og forebyggende assortiment.

Naturen spanderer på oss i rike mengder. En kan hver sommer og høst gå i skog og mark å finne vitaminer, eller samlebegrepet, antioksidanter, så mye en vil, og det uten å bruke en eneste krone.

Men naturens medisinskap er det mange som vil holde oss borte fra – av helt forståelige grunner. :)

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Vel, det er jo beklagelig at dere ikke evnet å stille artikkelen i et kritisk lys. Om dere hadde giddet å undersøke påstandene Dreyer kommer med, så er en del av de nokså drøye..

«Kolloidalt sølv er helt ufarlig å bruke.»
Det er i bestefall en sannhet med modifikasjoner.. Sølv akkumuleres i kroppen om det inntas, og kan føre til argyria (som er blitt en skjelden lidelse etter antibiotikaen ble oppfunnet) Det finnes ingen kjent effektiv kur mot argyria.
Sølv virker denaturerende på enzymer, og av alle metaller som har denne effekten, er det sølv som er minst skadelig for mennesker. kobber, kvikksølv osv har tilsvarende antimicrobielle egenskaper i ioneform. For at kollodialt sølv skal ha en virkning, kreves det så høye konsentrasjoner at ved gjevnlig bruk vil man utvikle argyria innen kort tid.
Eneste «kur» mot argyria er å holde seg unna solen, da det er eksponering for solskinn som får sølvet som har akkumulert seg i huden til å mørke og bli blålig.

Dreyer oppfordret jo til å bruke Google for å dokumentere virkningen av vidunderstoffet sitt.

Det finnes ingen troverdige kilder som slår fast påstanden om at kollodialt er effektiv mot over 650 patogene organismer.

Det finnes ingen troverdige kilder som mener gjevnlig inntak av sølv er uten bivirkninger, Eneste som går igjen er at det ikke er dødelig.

Det finnes definitivt ingen troverdige kilder som slår fast at det er virkningsfult på minutter.

Det som er veldokumentert er kollodialt sølv sine anti-mikrobiologiske egenskaper. Kollodialt sølv for å forhindre infeksjoner i sår var blandt annet utbredt under 2. verdenskrig, og til dels i dag. Og det brukes til å rense drikkevann.

Om Dreyer er en småfisk er vitterlig irrelevant, da han spiller på nøyaktig samme strenger som legemiddelindustrien som han kritiserer, og forsøker å tjene penger på lettpåvirkeligs frykt .
Men for all

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Vel, det er jo beklagelig at dere ikke evnet å stille artikkelen i et kritisk lys. Om dere hadde giddet å undersøke påstandene Dreyer kommer med, så er en del av de nokså drøye..

«Kolloidalt sølv er helt ufarlig å bruke.»
Det er i bestefall en sannhet med modifikasjoner.. Sølv akkumuleres i kroppen om det inntas, og kan føre til argyria (som er blitt en skjelden lidelse etter antibiotikaen ble oppfunnet) Det finnes ingen kjent effektiv kur mot argyria.
Sølv virker denaturerende på enzymer, og av alle metaller som har denne effekten, er det sølv som er minst skadelig for mennesker. kobber, kvikksølv osv har tilsvarende antimicrobielle egenskaper i ioneform. For at kollodialt sølv skal ha en virkning, kreves det så høye konsentrasjoner at ved gjevnlig bruk vil man utvikle argyria innen kort tid.
Eneste «kur» mot argyria er å holde seg unna solen, da det er eksponering for solskinn som får sølvet som har akkumulert seg i huden til å mørke og bli blålig.

Dreyer oppfordret jo til å bruke Google for å dokumentere virkningen av vidunderstoffet sitt.

Det finnes ingen troverdige kilder som slår fast påstanden om at kollodialt er effektiv mot over 650 patogene organismer.

Det finnes ingen troverdige kilder som mener gjevnlig inntak av sølv er uten bivirkninger, Eneste som går igjen er at det ikke er dødelig.

Det finnes definitivt ingen troverdige kilder som slår fast at det er virkningsfult på minutter.

Det som er veldokumentert er kollodialt sølv sine anti-mikrobiologiske egenskaper. Kollodialt sølv for å forhindre infeksjoner i sår var blandt annet utbredt under 2. verdenskrig, og til dels i dag. Og det brukes til å rense drikkevann.

Om Dreyer er en småfisk er vitterlig irrelevant, da han spiller på nøyaktig samme strenger som legemiddelindustrien som han kritiserer, og forsøker å tjene penger på lettpåvirkeligs frykt .
Men for all del, dere kan drikke sølvvan til dere blir blå for min del ;-) (bokstavlig talt)

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

beklager dobbelpost.. tregt internett her. Sikkert Ventelo i en infløkt konspirasjon som står bak ;)

Kjetil S
Skribent
Svar til  GSM
13 år siden

GSM,

Innholdet i innleggene dine blir ikke mer sant om det gjentas.

Vi snakker ikke her om SØLV, vi snakker om sølvioner og mikroskopiske «partikler». Vi snakker ikke om kolloidalt sølv, vi snakker om IONISERT kolloidalt sølv.

Vær vennlig og sett deg inn i sakene før du bruser med fjærene.

GSM
GSM
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Du viser i allefall at du ikke har den fjerneste anelse om hva et Ion er og hva IONISERING er… Et ion er enkelt og greit et (i dette tilfellet) sølv atom med enten fler eller ferre elektroner enn protoner.. Så vi snakker i allerhøyeste grad fremdeles om SØLV. og når dette magiske vidunderstoffet får gitt fra seg eller tatt til seg elektroner etter du har inntatt det, så får du vanlig sølv, som vil akkumuleres i kroppen. Man TRENGER ikke tilskudd av sølv, sølv finnes i svært små mengder i ganske få matvarer, og det er mer enn nok tilførsel. Tro ikke at nødvendige sporstoffer nødvendighvis er bra for deg, selv om vi trenger minimale mengder av diverse stoffer. De fleste nødvendige sporstoffer vil gi alvorlige bivirkninger ved for stort inntak.. Kobber er et nødvendig sporstoff, men du kan bli svært syk av å drikke vann som har gått gjennom varmtvannstanken, spesielt om man har surt vann der man bor .

Kjetil S
Skribent
Svar til  GSM
13 år siden

GSM

Jeg vet i aller høyeste grad hva jeg snakker om. Sølvionene vil IKKE lagres i kroppen, med argyria som følge. Det er nettopp dette som er myten og skremsespropagandaen.

Om det du sier skulle være riktig, vil ikke ALLE sporstoffer vi inntar lagres i kroppen. Feks kvikksølv fra amalgamfyllinger eller vaksiner? Nei det stemmer, dette er jo erklært ikke skadelig…

ArneLo
Abonnent
Svar til  GSM
13 år siden

Til GSM: Ionisert sølv vil ikke bli vanlig sølv når det binder seg i kroppen. Noe det vil gjøre nesten umiddelbart, særlig med klorider. Dette blir sølvsalter ikke sølv slik du sier.

Til Beamer: Kolloidalt sølv er det som kan drepe bakterier. Ionisert kolloidalt sølv er vel muligens den blandingen Dreyer selger, den ser blank ut på de bildene jeg har sett, men den er på langt nær så potent som ekte kolloidalt sølv som er nanopartikler av sølv. De er ikke ladet slik som ionisert sølv og binder seg ikke opp og danner salter som ikke har noen effekt på bakterier. En blanding kan kalles kolloidalt sølv nå det er over 50% nanopartikler av sølv i forhold til ioniserte sølvatomer. En slik oppløsning vil ha farge da nanopartiklene vil bryte lys. Produksjon av ekte kolloidalt sølv er mye mer kompleks og dyrere enn produksjonen av ioniser sølv via elektrolyse. Det er mulig å frembringe en liten del, ca 10%, kolloidalt sølv ved elektrolyse men det meste av sølvet vil være ionisert og binder seg raskt opp til annet når det entrer kroppen.
Types of Colloidal Silver

Filoslack
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Som noen andre nevnte tidligere her (mulig det var Tassen), så hadde en oppskrift vært fint.
Et fokus (førstesidestoff) på informasjon og eventuelle studier rundt sølvvann, istedenfor en faktisk nettbutikk hvor man bruker helt de samme reklame-metoder som alle andre pengegriske firma o.l

Det krever ikke mange levende hjerneceller og noen stor dose av kritisk tankegang for å finne 10 feil med aggendaen til Dreyer, selv med kun et førsteinntrykk av hjemmesiden han driver.

Otto
Abonnent
Svar til  Filoslack
13 år siden

Du glemte å dokumentere det du påstår. Uten dokumentasjon, fortrinnsvis internettlenker, url, blir påstander ubrukelig informasjon.

torhol
torhol
Anonym
13 år siden

Hei
Ser dere etterlyser mulighet for selv å produsere sølvvann.
Kjøpte selv en «dupeditt» fra USA som har fungert perfekt.
Følg denne linken: http://www.silverpuppy.com/page1b.html

Vann til å produsere sølvvann må ikke inneholde salter eller mineraler, noe som øker vannets ledningsevne.
Det beste (eneste?) er vann fra RO anlegg (omvendt osmose / avsalting)
Dette er viktig fordi apparatet som produserer sølvvann måler på vannets ledningsevne, for å slå av prosessen når vannet har nådd forutbestemt sølvmengde (ledningsevne).
Hvis vannet i utgangspunktet har en ubestemt ledningsevne vil sluttresultatet bli feil. (dårlig)

Frederik
Frederik
Abonnent
Svar til  torhol
13 år siden

Hvis man måler vannet før sølvet kommer i, og måler etter at sølvet er på plass, vil man ikke da kunne regne seg fram til riktig ppm i vannet?

Eller vil alle «urenheter» være uheldig?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Frederik
13 år siden

Jan Fredrik,

Slik jeg forstår det er det svært uheldig om man bruker annet enn destillert vann med 0,5 PPM, i høyden 1,5 PPM. Om produksjonen gjøres riktig skal det ikke være sølvpartikler overhodet i vannet, kun ionisering av vannet. Urenheter vil medføre at man får sølvpartikler i vannet man drikker, og dette kan ved store mengder medføre argyria (blå hud).

Derfor, sørg for at dere kjøper sølvvann fra de som kan dette. Anbefaler gutta på solvvann@gmail.com. Disse kan også rådgi de av dere som ønsker å produsere selv. Det er slik jeg forstår det mange feller å gå i….

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

CHEMTRAILS deaktiverer Immunforsvaret, Kolloidalt sølv kan være reddningen!

Pecanha and Dos Reis (1989) reported barium blocks several modes of T cell activation,» published in Clinical Experimental Immunology , that «All modes of T cell activation, were blocked .» , barium will turn off the body’s T-cells. an important part of the body’s immune system with OKT4+ helper-inducer T-cells directing an attack of the body’s OKT8 hunter-killer cells to attack and kill a foreign antigen (invading bacteria or virus). In short summary, barium can turn off your immune system.

tassen
tassen
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Hva mener du med at du ber om at mitt innlegg skal få stå?
Hvorfor skal det slettes?

Alle som skriver artikler uten å oppgi sine interessekonflikter blir «hengt» i seriøse tidsskrifter.

Synes du ikke du har gjort NOE kritikkverdig? Hva lærte du om dette på BI?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  tassen
13 år siden

klart det ikke blir sletta, det er sundt og være skeptisk og selv så lærte jeg allerede som barn at når noen anbefaler deg noe dem selv tener penger på så skal en være skeptisk.
Artiklen har jeg ikke lest og ikke gidder jeg heller siden jeg allerede vet det jeg trenger og vite.
Tenkte akkurat sånn som deg tidligere og lurte på om Kjetil bare var ute etter og berike seg selv på et tulle produkt, har heller aldri hatt noe tro på kosttilskudd og alternativ medisin, men etter en stund så tenkte jeg at jeg hadde mye plager så hadde vertfall ingenting og tape på og prøve sølvvann..
Etter en uke så merka jeg ikke noe særligt og ikke hadde jeg venta det heller, men etter 2 uker merka jeg enorme helsemessige forbedringer og følte meg som et nytt menneske så for og ta det kort så har jeg fra 7 reseptbelagde medisiner gått ned til 1 og der er insulin som er blitt under halvert i forhold til før. sist jeg var på legesjekk så var kolestrol, blodtrykk mm perfekt og mye bedre en før :)
Siste 12 mnd så har jeg vært sykemeldt 4 mnd, etter jeg starta på sølvvann for 3-4 mnd siden så har jeg ikke vært borte en dag.
Jeg har anbefalt sølvvann til mange rundt meg og dem har bare gitt meg posetive tilbakemeldinger :)
Nå har jeg mest lyst på en stor poster av Kjetil på veggen for at han har gitt meg livet tilbakers :D
Men for og svare på det du kritiserer så bør du sette deg inn i Kjetils sted, han har funnet og ivrer for et produkt som virker vanvittigt bra, klart han vil dele det med andre, at han er medeier i en nettbutikk som selger det er vel ikke så rart.
Du forventer vel ikke at han skal kutte all kontakt med allt som har med produktet han ivrer for før han skriver om det ??
Hadde du gjort det ?
Det er også linka til mange andre leverandører der han ikke har noen interesser.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Enig smurfen, jeg anbefaler også sølvvann grunnet positive erfaringer og jeg selger ikke produktet. Jeg anbefaler også healing som jeg utfører, men det at jeg selv utfører healing betyr vel ikke at det er noe kritikkverdig ved mine anbefalinger?

Forresten herlig å høre at du har kuttet ut så mye giftstoffer, gode tanker om at du kan kvitte deg med den siste medisin også. :) Klemz

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Sølvvann var tidligere en godt akseptert medisinsk behandling.Jeg kjente en eldre lege som brukte det ganske mye før i tiden. All ønskelig dokumentasjon finnes på nett om effekt av produktet.Det virker sikkert ikke på alt,og sikkert ikke for alle,som alle andre nåværende legemidler heller ikke gjør,men det fungerer ganske så godt for svært mange. Det er kun en eneste grunn til at det er blitt «forbudt» som legemiddel,og det er lovgivningen som nå kun favoriserer kjemisk framstilte medisiner,og som trenger offentlig godkjenning for å komme på markedet.Du må da skjønne det, at det ikke blir noe penger i kassa på legemiddelindustrien om folk skulle finne på å lage sin egen ufarlige medisin på kjøkkenbenken.
Tross alt må vi da huske at mye av det som i dag er kjent som kvakksalvermedisin og kjerringråd,ofte er et resultat av årtusener med prøving og feiling! Så hvorfor skulle ikke noe av det i det minste, virke?
Alt slikt er nå pr def kun lov å selge som kosttilskudd,og greit nok-forsåvidt..-Men om Codex A blir en realitet kan det nok bli vanskelig å få kjøpt noe som det også.De vil helst ha kontroll over maten vår også,slik at det er mulig å holde oss i en tilstand av konstant svakelighet og sykdom.Slikt blir det penger i kassa av!!

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Er det noen her som har prøvd magnetisk ionisert vann?

Dr W.H. Philpott of Oklahoma, USA says “ During a flu epidemic, take magnetically treated water every 4 hours for prevention or relief of symptoms.
http://www.magnecare.co.uk/html/water.html

Jeg har kun erfaring med magnethalsbånd og magnetmadrasser til hunder, hvor de faktisk blir friske. De blir raskt kvitt problemer som infeksjoner og leddsmerter, derfor virker det interessant med slikt vann som man kan lage så enkelt og billig selv.

Sølvvann har jeg utrolig mange positive erfaringer med. :)

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Du tassen, det er jo ikke Kjetil som advarer mot svineinfluensa, det er Folkeforgiftningsinstituttet og deres aktører som gjør det.

shambo
shambo
Abonnent
13 år siden

Jeg får vel slenge meg på toget og bekrefte at sølvvann virkelig virker. Har brukt det på to barn både ved mellomøreinfeksjon og vannkopper, og det har drastisk forkortet sykdomsperioden, og minsket eller fjernet ubehagelige symptomer. Vi har blitt gledelig overrasket hver gang det har virket så raskt. Kan også nevne at Dr. Audun Myskja har fortalt meg at etter hans erfaring, så kolloidalt sølv har et enormt potensiale som antibiotikum, det eneste han har sett virke konsekvent og raskt. For hva det er verdt….

kalinkamaen
kalinkamaen
Abonnent
13 år siden

Heisan. Jeg ønsker bare å legge til en liten kommentar.

Jeg har lagt ut en kommentar tidligere om ionisert sølvann.
Jeg har prøvd å bestille dette fra Usa på grunn av jeg var uviten om at det fantest i norge. Det eneste jeg fikk i posten var et brev fra myndighetene om at det ikke var lov å bringe inn medikamenter til norge og at varen ble sendt tilbake på en bestemt dato. Hva er det myndighetene prøver å skjule her. Jeg blir kvalm hver dag jeg leser i VG, Dagbladet og div. andre nyheter.

Min tante har kreft. En veldig agressiv sort. Jeg skal sørge for at hun overlever denne menneske skapte sykdommen. Jeg har i første omgang gitt henne aprikoskjerner. Dette fungerer. De siste testene var veldige positive. Og hun har fått livsgnisten tilbake. Nå har jeg bestilt ionisert kollidalt sølvann som hun skal få til å bygge opp imunforsvaret sitt på, som uvitne leger (løgnere) har svekket p.g.a av strålinger som er livsfarlig. Når man er syk skal man ikke bryte ned imunforsvaret, man skal bygge det opp. Dette er noe du ikke trenger en lege til å fortelle deg.

Kreft er en mangel sykdom og ikke en virus som mange tror. Vær så snill å våkne nå folk.

Takk for en bra nyhets side.

sjarl
sjarl
Abonnent
13 år siden

tassen sier:
«Jeg begynner å mistenke en konspirasjon her inne. “alle” har forsøkt sølvvann, og blitt friske av det.»

Også jeg ble frisk av svineinfluensa i løpet av 3 dager ved å bruke dette:

Ionisert coloidial sølvvann
MMS
Vitamin D3
Supergreen

I samme øyeblikk som den såre halsen og feberen meldte seg, sprayet jeg sølvvann i halsen og nesen, og innhallerteinnhallerte så sterkt jeg kunne. I løpet av 10 min forsvant sårheten i halsen og smerten i øvre del av lungene.

Så tok jeg 8 dråper MMS blandet med sitronsyre. Etter èn time var feberen borte. Legger til at jeg fortsatte med 8 dråper 2 ganger daglig i en uke. og jevnlig å spraye sølvvann i nese og svelg. Jeg var abeidsfør hver eneste av de 3 dagene. Så hurtig bedring har aldri forkommet for min del tidligere. Har alltid blitt liggende med bronkitt og lungebetennelse med påfølgende penisilinkur.

Supergreen og vitamin D3 ble også fortært i sykdomsperioden.. D3 har jeg som mål å ta daglig (ca 4000 iu) også i fortsettelsen.

Ingrediensene nevnt overfor kommer du ALDRI til å finne i mainstream medisinen, simpelthen fordi farmamaffiaen ikke kan patentere disse ingrediensene og er derfor totalt uinteressant for dem. De siste 30 årene har denne maffiaen konsekvent omtalt vitaminer og mineraler som helt virkningsløse eller direkte livsfarlig for menneskers generelle helsetilstand.

tassen2
tassen2
Abonnent
13 år siden

Er det virkelig slik at dere blokkerer forumdeltakere her inne?

Jeg prøvde å delta i diskusjonen som tassen, og bidra med mitt. Får ikke lenger publisere innlegg.

Kan jeg få en grunn til at jeg blir blokkert?

Henrik
Henrik
Abonnent
13 år siden

Kjetil Dreyer
Det jeg savner som mangler i denne artikkelen er en nøyaktig oppskrift på hvordan man kan lage sølvvann på kjøkken benken. Jeg tror det er mange som er interessert i det. Kanskje du kunne forklart det i detalj siden dette er din artikkel.(Veldig bra artikkel!)

Kjetil S
Skribent
Svar til  Henrik
13 år siden

Henrik,

Det er IKKE lurt å produsere sølvvann på kjøkkenbenken. Iallefall ikke om man ikke bruker destillert vann og 99,9% rent sølv. Husk at dette skal inn i kroppen og da bør man iallefall sørge for at det man inntar ikke kan skade.

Tips: Skaff deg i det minste et PPM-meter av god kvalitet slik at du kan kontrollere at vannet du bruker max ligger på 1 ppm før du starter å lage sølvvann. Etter at du er ferdig å produsere sølvvann til ønsket ppm-styrke, la vannet stå i 48 timer slik at evt partikler faller til bunnen. Tapp så fra over bunnfallet, og mål ppm-nivå. Legg litt av sølvvannet i fryseren i ca 3-4 timer. Frost tar ut ladningen i sølvvannet. Ta ut fra fryseren og mål ppm igjen. Om ppm nå er mer enn 1 ppm, er det partikler i vannet og må ikke brukes.

Du får gratis tips og råd her: solvvann@gmail.com

« Forrige artikkel

Den sjette galaktiske natt

Neste artikkel »

Morsom vaksineringsfeil?

279
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x