Bildet viser fra v. jesuittgeneral Kolvenbach, jesuitt Shimon Peres, frimurer av 33. grad Benjamin Netanyahu og frimurer av 32. grad Barack Obama. Dette er maktpersoner som gjennom sine frimurer- og jesuitteder har sine fremste lojaliteter til demon-entiteter som Lucifer og Satan. Som Michael Jackson sang: «THEY don’t really care about us!»

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  17.11.2011 3:07   (Oppdatert 15.12.2011 15:00)

Vil jesuittene og frimurerne klare å starte 3. verdenskrig?

Viktige hendelser på jorda de siste hundre årene har fulgt en velutviklet plan som ikke lenger er så hemmelig som den en gang var. Hemmelige frimurerplaner for gjennomføringen av første og andre verdenskrig ble gjennomført i frapperende detalj i samsvar med planene.

Planene for tredje verdenskrig har foreligget like lenge, og hendelser i Midt-Østen og på den globale arenaen de siste årene indikerer at gjennomføringen nærmer seg. Men vil de lykkes? Ikke med en bevisst opinion som IKKE ønsker noen krig, hverken stor eller liten.

Nyhetsspeilet gir her et kort historisk tilbakeblikk og presenterer noen av hovedaktørene for den lenge påtenkte 3. verdenskrig: Jesuittene og frimurerne!

Ettersom atom-makten Israel er tiltenkt en viktig rolle er det viktig å være bevisst at Israels president Shimon Peres IKKE har sin lojalitet til det israelske folk. Peres   er jesuitt, mao. løpegutt for Vatikanet. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har IKKE sin lojalitet til det israelske folk, da han er frimurer av 33. grad… Både Peres og Netanyahu har forøvrig tilgang på trygge underjordiske bunkerser.

 

Første verdenskrig og den russiske revolusjon

I august 1871 skrev den amerikanske høygrads-frimureren Albert Pike et brev til den italienske llluminatien Giuseppe Mazzini, to av datidens fremste representanter for skjult makt.

Planene for første verdenskrig ble beskrevet slik i brevet:

Første verdenskrig må bli gjennomført slik at det blir mulig for Illuminati å tilintetgjøre det russiske tsarveldets makt og ved å gjøre Russland til et fort for ateistisk kommunisme. Avvik og uenigheter som skapes mellom Illuminatis agenter i de britiske og tyske rikene vil bli benyttet for å fremprovosere denne krigen. Ved krigens slutt vil kommunismen bli utviklet og benyttet for å ødelegge de andre regjeringene og for å svekke religionene”. Se

Hvordan det gikk vet vi alle. Det som er mindre kjent er at så vel første verdenskrig som den russiske revolusjon ble gjenomført som deler av et langsiktig Illuminati-/frimurerprosjekt.

 

Vladimir Iljitsj Uljanov (Lenin) var med å organisere drap på flere millioner russere med iskaldt frimurer-blod.

Andre verdenskrig

Planene for andre verdenskrig ble beskrevet slik av Pike i brevet til Mazzini:

«Den andre verdenskrig må komme i stand ved å utnytte forskjellene mellom fascistene og de politiske zionistene. Denne krigen må forløpe slik at nazismen blir nedkjempet og at den politiske zioinismen blir sterk nok til å få etablert en suveren israelsk stat i Palestina. Under andre verdenskrig, må internasjonal kommunisme bli sterk nok til å balansere kristendom, som deretter vil bli begrenset og holdt i sjakk inntil tiden kommer når vi ville trenge den for den endelige sosiale kataklysmenSe

 

USAs president og 33. grads frimurer Harry Truman (til v.) beordret bruk av to atombomber mot Japan som var helt unødvendig, militært sett. Truman drepte mao. noen hundre tusen japanere med iskaldt frimurerblod. 33. grads frimurere har sin frimurered å ivareta - dessuten får de beskjed om at de er valgt ut til å spille en spesiell rolle i skapingen av historien - i henhold til planene for the new world order.

Planene for tredje verdenskrig

Planene for tredje verdenskrig ble bl.a. beskrevet slik av Pike i brevet til Mazzini:

«Den tredje verdenskrig må bli fremkalt ved å utnytte forskjellene som er skapt av Illuminatis ’agenturer’ mellom de politiske zionistene og lederne av den islamske verden. Krigen må bli ført slik at islam (den muslimske arabiske verden) og politisk zionisme (staten Israel) vil gjensidig ødelegge hverandre… gjennom den universelle manifestasjonen av Lucifers rene doktrine, som omsider vil komme åpent til syne i offentligheten. Denne manifestasjonen vil være et resultat av de generelle reaksjonene som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og ateismen, som begge vil ha blitt erobret og ødelagt på samme tid. Se

 

Glimt fra den store frimurerverden (sjekk håndtrykkene og hvem som møter hvem…)

Frimurerbuddyer: Palestinske Abbas og israelske Sharon

 

Med en frimurersk touch: Sovjet-Unionens Mikhail Gorbatsjov og pave Johannes Paul II

Spanias Juan Carlos Farnese (Farnese er en mektig Illuminati-blodslinje) sammen med jesuittgeneral Peter-Hans Kolvenbach. Kolvenbach (nå 83 år) har som sin fremste målsetting å klare å sparke i gang tredje verdenskrig før han slipper taket for godt. Han er nå engang general, og generaler har det med å beskjeftige seg med krig…

Malteserorden-medlem og narko-konge Juan Carlos Farnese sammen med sin forrige overordnede, Knights of Malta-stormester Andrew Bertie. (Nå heter stormesteren Matthew Festing)

 

 

Jordans Kong Abdullah viser samme tegn som Obama i bildet øverst

 

Frimurere sør i Afrika: Nelson Mandela og Oliver Tambo

 

 

Den andre sorte paven; Adolfo Nicolás Pachon (til h.)

"Så er vi enige om fordelingen av inntektene fra narko-trafikken": Frimurerbrødrene Donald Rumsfeld og "president" Hamid Karzai

 

Så rart - at også land som Saudi-Arabia og Oman bestyres av frimurere...

Jesuitten Shimon Peres etter å ha blitt slått til "ridder" av en eller annen vatikansk orden av Dronning Elisabeth II; Dame av Malteserordenen

Dronning Elisabeth II iført habitten som Dame av Malteserordenen. I tidligere tider ble det bedrevet rituelle menneskeofringer i den britiske kongefamiliens gods Balmoral Castle i det skotske høyland. De rituelle offerhandlingene ble bedrevet som en form for interaksjon med demon-entiteter.

 

Næmen så kozelig at sisters are doin' it for themselves: CFR-medlem Michelle Obama håndhilser på frimurervis på Dame of Malta Dronning Elisabeth II. Kan dette håndtrykket være et ledd i arbeidet for like rettigheter for kvinner, siden kvinner ennå ikke har adgang til verdens frimurerlosjer?

 

Shimon Peres ønskes velkokmmen til hovedkvarteret for det amerikanske maktorganet CFR - Council of Foreign Relations - av Illuminatien Peter G. Peterson.

 

Shimon Peres nærmest tråkker ned dørene til det skjulte maktorganet CFR - noe det israelske folket neppe kan være særlig tjent med. Her med CFR-medlem Morton L. Janklow. Shimon Peres er idag president for det opplyste Israel i en alder av 88 år(!). Hallo Israel: Her er et velment og Israel-vennlig råd: Pensjonér Shimon Peres nå - i 2011! Ikke vent til 2012...

 

Pave Benedikt XVI klar for å reise fra Israel. Litt rart er det jo at han er flankert av Israels president Shimon Peres og statsminister Benjamin Netanyahu helt ute på flystripa (som om Israels statsledere ikke har viktigere ting å fylle dagen med enn å hylle et overhode for en annen religion). Paven er bare overhode for den katolske kirken. Den jødiske nasjonen Israel er basert på den jødiske religionen. Det kan jo nesten virke som paven er den jødiske religionens fremste overhode, hvilken han ikke er. Den virkelige forklaringen er nok heller at både Peres og Netanyahu er lydige makt-agenter for Vatikanet...

Rottepaven Joseph "ratty" Ratzinger simulerer Illuminati-øyet. Ratzinger som fremfører rollen som "pave benedict no 16" er trolig den sletteste skuespilleren i hele den globale dukketeaterforestillingen som nå svinser rundt i kulissene og rigger for armageddon. Er "rotte-ratty" valgt ut med hensikt for liksom å si på vegne av resten av makt-krapylene: "Ja, vi er fæle og onde, vi vet det, og nå vet dere det også. Men hva har dere tenkt å gjøre med det?! Det er nå vi som sitter med makta og penga...Og dere lystrer våre minste vink som om dere er saueflokken vår. Sauer behandler vi som sauer..."

 

Frimurer George "lille"-Bush på besøk i Kina.

 

Ooops - hva er dette? Irans president Ahmadinejad frimurerhilser på Larry King. Jatter Irans president bare med fordi han har gjennomskuet skuespillet? Eller har også han fått tildelt en rolle (og president-embetet) av Illuminati?

GD Star Rating
loading...
Profilbildet til Hans Gaarder

Om forfatter

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.


Forfatters nettsted: http://www.hansgaarder.info
Forfatters artikler: Se alle artikler av (141)Kommentarer

358 kommentarer

 1. Profilbildet til tralle20 tralle20 sier:

  H G
  Du er nok inne på kjernen når du skriver om pengemakten som styrer NWO baletten , Jesuittdynastiet og frimurere av alle slag , både nyttige idioter og onskapsfulle bakspillere som trekker i trådene.
  Bibelen forteller om MAMMON (PENGER) denne verdens gud som djevelen bruker som sin materialistiske maktbase for å lokke store og små inn i denne verdens forbannelse.
  Jesus i sin tidlige tjeneste gikk inn i symagogen som var gjort om til datidens bankvesen , veltet pengevekslernes bord og drev de ut av templet for å bli kvitt avgudsdyrkelsen (djevelen) (MAMMONs) (PENGER)
  Vi ser i kulissene i Norge DNB spille en særs rolle som norges største bank , der Bjerke banksjefen er forlover og venn av norges statsminister Joker Jenz.
  Vi ser det i USA eks Jødene som sitter på enorme pengesummer har enorm innflytelse i Senatet og er heftige lobbyister som statsmaktens nikkedokker vanskelig kommer uten om når viktige avgjørelser skal tas over there.
  Dyrets merke:
  Ingen kan handle uten dyrets merke , dyret er Satan og skjøgen er hans demoniserte nikkedukker denne verdens herrer over pengene i en sammensveiset verdensøkonomi.
  Enden er nær , de kristne skal seire over dyret (satan og skjøgen) hold fast på ordet og frelsen tiden nærmer seg Jesus svikter aldrig som lovet av Gud verdens skaper av universet og menneskene.
  Vær frimodig tal Satans hær midt imot , konfronter dem med sin falne natur og sin demoniske ondskap.
  Evig lever Jesu blods kraft til frelse og Guds evige sanne ord Bibelen.
  Guds velsignelse utbes over vårt land Norge , la oss reise oss mot onskapen som florerer rundt oss og hegne om vår kristne arv.
  Det er vårt eneste håp , vi skal seire med Jesus hans ånd og enorme englehær.

  GD Star Rating
  loading...
 2. Profilbildet til tralle20 tralle20 sier:

  Hva med Norge og norges grunnlov som sosialistene har uthulet i sin iver etter å tekkes NWO FN NATO og EU særskilt der JokerJenz med stor iver har bidratt med å innføre 240 000 direktiver (lover) altså EU bestemmer over Norge i en skremmende utstrekning.
  Venner vokn opp før kampen mot Jesuittene.

  Ungarn er et lite land som ikke EU får herje fritt med , selvom det er en tvilsom utvikling der nå er det mange paraleller til maktstrukturen i Norge der sosialistene herjer med sitt hemmelighold og styrer svørt topptungt der firerbanden gjør som de vil i sin stormannsgalskap.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10042970

  GD Star Rating
  loading...
 3. Profilbildet til Ulven Ulven sier:

  Jeg har lurt litt på symbolikken i hånd-posisjonen til den sorte paven øverst til venstre. Jeg er kommet til at han har foldet hendene «på vranga», som kanskje symboliserer at han ber til Satan eller noe i den duren. (Kristne folder hendene vanlig når de ber til Gud osv.)

  Når jeg leser i Bibelen slår det meg i hvilken grad satanistene må ha finlest Bibelen ettersom de satser så tungt på å foreta ritualer som minner om eller er det omvendte av handlinger som er foreskrevet av Gud i Bibelen.

  Temaet ofring av mennesker er spesielt, og omtalt i Bibelen der Gud ber Abraham om å vise at han er villig til å ofre sin egen kjære sønn (som Gud skjenket Abraham og hans kone Sara i svært høy alder). Abraham velger da, for å vise sin hengivenhet og lydighet overfor Gud å «fremby» sin sønn til Gud som et offer. Gud velger da å la barnet få leve fordi Gud bare ville sjekke hvor dypt Abrahams tiltro til Gud gikk.

  Satanistene praktiserer innimellom ritualer av typen at mennesker som vil stige i de satanistiske gradene og bli i besittelse av mer «occult power» må ofre noe de er svært glad i, f.eks. ens første barn, eller noe som er «ens eget». På en måte er også dette et vrengebilde av Guds befaling til Abraham, ettersom Satan «innkasserer» offeret, ved at menneskeofring faktisk blir gjennomført av satanister.

  Hvis det viser seg at Utøya-drapene var en iscenesettelse der svært mange bakmenn var involvert, inkl. elementer fra den globale makteliten, så er det en teoretisk mulighet for at det forholder seg slik, at svaret på spørsmålet «Hvordan kan Arbeiderpartiet eller Stoltenberg ha hatt noe med dette å gjøre siden det var Arbeiderpartiets egne som ble rammet?» kan være «Nettopp».

  GD Star Rating
  loading...
 4. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  ‘Israel luring US into war with Iran’ http://www.youtube.com/watch?v=f936GCr2o_w&feature=BFp&list=PL493DC452431BE131

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Thor Thor sier:

   Hei Falken..Så på valgavstemmninga fra IOWA på Cnn 4 jan,og så intervju fra leiren til Ron Paul der en soldat blir intervjuet og som liker RP politikk om å trekke seg ut mm..ble plutselig forbindelsen borte..»signalene» streikte..og like ved har jo Santorum valgvaken sin som cnn sendte direkte innslag fra like etter man brøt av Ron Paul’s sending..og Santors sending på direkten gikk «prikkfritt» Også snakk om valgfusk,stemmene ble flyttet til ukjent sted..Du ser hele artikkelen og vidoen på in5d.com..

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til smurfen smurfen sier:

   Ifølge TV2 og VG så er Ron Paul en ekstremenist som utelukkende støttes av konspirasjonsteoretikere som tror at det var USAs egen regjering som sto bak 9/11

   Da media blokaden av Ron ikke funket så går vi over til svertekampanje og ser om det funker bedre :)

   Her er en liten oppdatering og gladnyhet fra Organisasjonen Nordmenn for Ron Paul

   Hallo folkens, ville bare gi en liten oppdatering etter valget i Iowa i går. Det er ikke antall folk som stemmer som viser hvem som kommer til a bli republikanernes nominasjon, men «electoral» stemmene. Hver stat for en antall electoral stemmer basert pa hvor mange folk bor i staten. California og Texas har de fleste stemmene, og Ron Paul ser ganske bra ut i begge stater. Det er uvanlig at begge to stater er enig i en felles kandidat. I Iowa i går vant Ron Paul, Mitt Romney, og Rick Santorum 7 electoral stemmer, som setter Ron Paul pa et delt 1. plass.

   Men det er få gladnyheter om dagen :(

   Akkurat nå er store Amerikanske styrker på vei inn i Israel for å forberede krigen mot Iran og sette opp antirakett batterier ( Iron Dome anti-rakett utposter )

   ‘US deploys troops in Israel for Iran war’

   http://www.presstv.ir/detail/219346.html

   Noen som lurer på hvorfor det er total taushet fra Libya for tiden ?

   Vel hele landet er i total kaos og borgerkrig.

   Zintan militsen kjemper sammen med den grønne Motstand mot terrorist gruppen Al Qaida Bel Haj milits (Bel Haj er en Al Qaida terrorist gruppe som kjempet mot NATO, nå er de venner med Frankrike, Storbritannia og USA – og blir brukt mot folket i Libya).

   Den såkalte regjeringen i Libya består av gjeng med terrorister og kjeltringer, voldtektsforbrytere, mordere, torturister, brannstiftere, plyndrere og tyver

   Som Åsne seierstad og mange andre bekrefter så er et stort antall byer i Lybia totalt utslettet og folketomme og utsatt for folkemord og etnisk rensing

   http://english.pravda.ru/opinion/columnists/04-01-2012/120153-libya_latest-0/

   Krigen mot Libya startet egentlig i 2008 da Goldman Sucks klarte å redusere det Libyske oljefondet med over 98% i løpet av 1 år

   http://www.peterwarren.no/2011/06/bankenes-innsats-i-krigen-mot-libya/

   Satan har gode dager i Libya om dagene og det blir bare verre, snart er det Syria og Irans tur

   Tipper Jenzemann er stolt og når tiden kommer så vil han nok få tildelt en koksskoffe i gull av sin herre for sin innsats for sin herre i underverden :)

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Falcon Falcon sier:

    <>

    For the fool speaks folly, his mind is busy with evil: He practices ungodliness and spreads error concerning the LORD; the hungry he leaves empty and from the thirsty he withholds water.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Falcon Falcon sier:

     Det var Isaiah 32:6 ovenfor ~ Ugudeligheten råder i Libya, og også andre steder hva angår regjeringer og massemedia

     Vi har to opsjoner: 1: Are we fucked? 2: We are fucked

     GD Star Rating
     loading...
 5. Profilbildet til cHronilogy cHronilogy sier:

  http://www.youtube.com/watch?v=Sxh0SnzCIX0&feature=watch_response

  til dere «autoattack alex jones» bendovers kom med kritikk til fakta som taes opp. Les boken til gjesten før dere kommer med usakelige personangrep og stigmatisering/gruppering med deres egne elendige merkelapp.

  Godt nyttår og «lykke til» hahah

  GD Star Rating
  loading...
 6. Profilbildet til Falcon Falcon sier:

  Vatican Pope: A New World Order, One World Religion & Central Bank NWO 2012 http://www.youtube.com/watch?v=iGa0i2DvQiM&feature=share

  God Of Croats (Bog I Hrvati), documentary, English subtitles – Vatican’s role in Holocaust http://www.youtube.com/watch?v=7U0C0G-fzug&feature=share

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Holdes menneskeheten nede? Del 1

Video

Holdes menneskeheten nede? Del 1