Bla i tag

Norsk rettssikkerhet

Statlige etater samarbeider om trakassering, rettsforfølgelse og justismord

Før i tiden stolte folk på at når man fikk problemer, kunne man kontakte politiet for og få hjelp. I dag er det annerledes. Politiet bistår i dag barnevern og mattilsyn når de skal true seg inn i private hjem og bygninger.

Høyesterett og manglende dommerforsikringer

I juni i år fattet Høyesterett en kjennelse i den såkalte Flexiped-saken. Høyesterett fravek da det lovfestede kravet til at norske dommere må ha tegnet dommerforsikring, bl.a. for å sikre domstolenes uavhengighet.

Ondskap i forkledning – den farligste av alle

Trygghet, sikkerhet og rettferdighet er den farligste av alle symboler som ondskapen kler seg i.