Overvåkingsterror i Norge

14.4K visninger
23 minutter lesetid
117

Dette er ikke hentet fra en fremtidig “science fiction“ roman eller en ”uvirkelighet” – i vårt fredelige og demokratiske Norge. Dessverre er det ikke tilfelle. Det får imidlertid være opp til leseren å tro på det eller ikke!

Verden og fiendebildet er blitt snudd opp ned, og hva fremtiden bringer er opp til det norske folk, og hva som skapes av verdier og selvstendig tenkning?

Er ikke kampen for åpenhet, frihet og menneskelige rettigheter nettopp en del av “rikets sikkerhet” – verdier det er verdt å kjempe for?

I hvilken grad deltar multinasjonale selskaper, fremmede etterretningsorganisasjoner eller hemmelige norske ”Stay Behind-grupper” i den nasjonale overvåking og maktkamp i Norge?

Og bedrives det fortsatt ”konspiratoriske” tiltak mot norske enkeltindivider uten offentlig viten som en fortsettelse av MKULTRA programmet som i sin tid ble startet av CIA – for å oppnå kontroll over enkeltindivider?

Alle er vel enig at en balanse er viktig i slike ulike kontraster – det her er snakk om. Det er like viktig å ta hensyn til rettsikkerhet, moral og ytringsfrihet, som hensynet til ”rikets sikkerhet”. Sjekk: ”Norske krigsbarn i LSD-forsøk” (og her).

TV2a ”Rikets Tilstand” tok også opp dette i november 2000. Sjekk:
http://www.TV2.no/riketstilstand-”kappløpet om hjernen”:

Av. 18.des 03 ”Psykiatriforskning var ikke uetisk”: artikkelen redegjør for en to års granskning av bruken av ”innopererte elektroder, radioaktiv forskning og LSD”, mot uskyldige, uten å ha funnet bevis for dette.

Selv sier de bak rapporten at den er ufullstendig, og møter kritikk fra flere hold. (Når kan man stole på offentlige ”granskningskommisjoner” der ”bukken passer havresekken”? Dessuten legger slike granskningskommisjoner en helt annen bevisbyrde til grunn, som nesten er en slags ”omvendt bevisbyrde”, som ikke vektlegger indikasjoner, indisier slik vanlige retterganger i Norge nærmest benytter i sin bevisvurdering for å dømme tiltalte til lange fengselsstraffer.”)

Af.23 jan 04: ”Etisk forskning på Gaustad sykehus” av psykolog og forsker Joar Tranøy stiller seg også kritisk til ”granskningskommisjonens konklusjoner” og bekrefter misbruk innen norsk psykiatri.

Se: NOU 2003:33 – “Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker” er en offentlig utredning som avslører at dette er brukt i Norge i samarbeid med amerikanske militære og skal vi legge norsk rettspraksis til grunn, beviser forbindelsen til CIA og uetisk forskning av svake mennesker også her i landet. Det er rimelig å anta at det vi leser av kunnskapen om ”hjerneforskning og implantering av mikrochips i den menneskelige hjerne” i dagens vitenskapelige publikasjoner er et resultat av denne inhumane og forbryterske holdning.

Mange nordmenn har fått innoperert microchips og implantater uten sin viten og uten å ha samtykket til dette.

NOU 2003:33 Beskriver implantering av elektroder i hjernen som både kunne frembringe positive og gode følelser men også mareritt, smerte og vonde opplevelser blant ”forsøkspersonene”. Sett i lys av dagens viten, muligheter og teknologi beviser dette de skremmende og mørke aspekter innen dette felt og hvordan det er mulig å manipulere, kontrollere og omskape individer til viljeløse roboter en gang i fremtiden blant autoritære, totalitære eller onde regimer eller grupper som ønsker å fremme et Orwellansk storebrorsamfunn og en

”Ny Verdenskontrollerende regjering”!
Velkommen til fremtidens ”New Brave World”! (sjekk ”hjernekontroll” – på søk: http://www.start.no)/
http://home.no.net/disclose/gordoncooper.html
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

 

MK Ultra programmet er beskrevet i offentlig norsk dokument

NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger, Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker heter det blant annet på s.19: ”Det mest omfattende programmet fikk navnet MKULTRA. Dette programmet ble formelt startet opp i april 1953, men hadde forløpere i prosjektene Bluebird og Artichoke, som likeledes var opptatt av bevissthetskontroll.

I et internt notat om Bluebird fra 1951 ble målsetningen for programmet presist formulert til å skape en utnyttbar endring i personligheten til utvalgte individer, inkludert potensielle agenter, avhoppere, flyktninger, krigsfanger og andre. MKULTRA var i utgangspunktet ment å dekke forskning og utvikling av kjemiske, biologiske og radiologiske materialer som kunne brukes i hemmelige operasjoner for å kontrollere menneskelig adferd.

Etter hvert ble andre metoder inkludert, blant annet elektrosjokk, hypnose og en rekke sosiologiske og psykologiske teknikker”… s.20 ” I senatshøring i 1977 slo CIAs direktør Turner fast at 80 institusjoner hadde hatt kontrakter under MKULTRA. Enkeltprosjekter fortsatte også etter 1964, dels under paraplyen MKSEARCH og dels som CIA-prosjekter med regulær finansiering”….

I USA startet CIA i 1953 ett hemmelig program kalt MK-ULTRA. Et program der målet helliget middelet. Det ble brukt narkotiske stoffer, hypnose, sannhetserium og uvitende personer ble utsatt for eksperimenter med sterke personlighetsforandrende stoffer som meskalin, skopolamin og LSD. Flere av ”forsøkskaninene” døde også som et resultat av dette. CIA benektet også alt. Den metode som kom til å interessere CIA mest var fjernstyring av mennesker. Den amerikanske nevrofysiologen, Jose Delgado hadde begynt å eksperimentere med å operere inn elektroder i apehjerner. Gjennom å sende inn elektroder kunne apenes handlinger også kontrolleres, og med tiden utviklet de også radiosendere som via signaler kunne kontrollere apene på avstand. I dette korte filmklippet (etter 1 min 30 sek.) overstyrer Delgado en okse på en tyrefekterarena ved bruk av trådløse elektriske signaler:

http://www.youtube.com/watch?v=QwPUVqewEos

 

Manchurian candidates

For å se verden fra en verdenskonspiratoretikers synsvinkel er det mye å bygge på. Å kontrollere mennesker er alle hemmelige etterretningsorganisasjoners drøm og tidlig på 40-tallet gjorde CIA,s forgjenger OSS forsøk med sannhetsnarkotikum, for å få et mafiamedlem til å snakke – noe han også gjorde. Hjernevask – som i filmen ”The Manchurian Candidate” (1962) – var også en metode som ble brukt.

http://www.youtube.com/watch?v=CJiCW8Wp3aw

I slike tilfeller forandres – og brytes ned – hele personligheten hos et menneske. Men både CIA og KGB gikk et steg lengre enn både ”sannhetsserium” og ”hjernevask”.

Begge organisasjoner var på jakt etter individer som på en måte kunne fjernstyres, ved hjelp av et verktøy rettet direkte mot den menneskelige hjerne for å sette mennesker ut av funksjon – eller utvikle lojale leiemordere. Folk som kunne manipuleres mot sin vilje. Dens tids forskning viste at hjernen fungerte som en slags datamaskin der elektriske impulser står for kommunikasjonen mellom hjernens ulike områder. Og kunne man forstyrre eller kontrollere disse impulsene som styrte de ulike handlinger og tanker – kunne man også manipulere individet slik man ønsket, f.eks. til å begå drap som i filmen.

Bruk av mikrobølgestråler

På 60-tallet sendte KGB i største hemmelighet mikrobølgestråler mot den amerikanske ambassaden i Sovjetunionen. Hensikten var å treffe ambassadør Stoessels kontor. Men da USA oppdaget hva som foregikk innledet CIA et forsvarsprogram med kodenavn ”Project Pandora”, – der flere aper ble smuglet inn for å se hva som ble resultatet. Når så apene senere ble undersøkt oppdaget man at såvel blod som arvemasse hadde blitt påvirket. Ambassadøren selv fikk senere kronisk hodepine og en blodsykdom mens hans personale hadde fått 40 % flere hvite blodceller enn normalt. Denne og andre hendelser beviste kun det alle mistenkte, – nemlig at ingen metoder ble ansett for å være for ekstreme til å bli utprøvd i deres eksperimenter med mennesker – og deres psykologiske krigføring.

 

Remote viewing og psychic spies

På 70-tallet begynte også CIA å forske, teste og eksperimentere med såkalte ”psychic spies” for å spionere på fienden. Dette var synske personer som lå på hemmelige baser i USA og forsøkte å utnytte sine spesielle evner i spionasje mot hemmelige installasjoner i Sovjet. Offisielt konkluderte CIA med at prosjektet virket uten at man kunne benytte det til spionasje, og det ble offisielt lagt ned på midten av 90-tallet.” (fritt oversatt fra ”Världens størsta Konspirasjoner” Semic 2002).

( Sjekk: http://www.conspiracy-net.com/ – NOU 2003:33 kapittel 2-3-4 )

Mind Control:
http://www.webcom.com/~pinknoiz/coldwar/microwave.com.html
http://www.datafilter.com/mchttp://www.mindcontrolforums.com/
http://www.sonic.net/http://www.mindspring.com/~txporter
http://www.raven1.net/http://www.raven1.net/ravsubjx.htm
http://educate-yourself.org/mc/http://www.abovetopsecret.com/
http://www.channel4.com/science/microsites/m/mindcontrol

 

Psykiatriske forsøk og vitenskapelige studier

Stressing, psykologiske krigføringstiltak for å gjøre personer gale, forvirrete og useriøse vedrørende kunnskaper og utsagn.

Man vet at bla.a CIA bedrev forskning på personer med LSD på 60-tallet, og i Norge ovenfor psykiatriske pasienter på asyler.

Innføring av nye teknikker, – som forsøk på kontroll, manipulering og psykologisk krigføring (PSYOPS) – jfr. hjernevask, hypnose (Politikeren Odd Einar Dørum har lagt frem et forslag om å tillate hypnose under avhør).

Er dette i bruk i Norge? (Bruk av psychol-programmer, nevroscience, cognitive science etc? Falsk ”hukommelse-implantering” ved hjelp av ”metaforebruk” se: http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/disputeser .)

Kanskje man kan si det sånn at det kun vil være fremtidig moral og politiske valg som setter grenser her?

Prøvekaniner ved bruk av psykologiske virkemidler med hensikt å kontrollere, bruke og manipulere. Også gjelde provokasjoner for mulig å bruke personer til å utføre terrorhandlinger i et komplisert internasjonalt spill der dannelse av nye fiendebilder og politisk kontroll og makt ligger bak?

 

Sensorer som kan fjernregistrere kroppssignaler

Illustrert Vitenskap 2 – 2002: Sensorer som kan fjernregistrere stress, hjerneaktivitet og hjerterytme (utviklet av CIA og NASA – til detektorkontroll ved flyplasser).

Illustrert Vitenskap 1 – 2003: ”Eyetracking” som via sensor/laser/kamera registrerer følelser, øye, ansiktsuttrykk og bevegelse ved TV-titting. Innsyn i hjerneforståelse, registrering av hjernedelers virksomhet/funksjon beskrives i Illustrert Vitenskap nr. 12 – 2003.

Scientific American september 2003 (www.sciam.com ), s. 54: ”Mind Readers” – beskriver en ”hjerneskanning-maskin” som kan lese tanker, følelser, sannhet/løgn m.m. En ”nyvinning” som er 80 til 90 % sikker og mer nøyaktig enn en polygraf.

"Mind readers" - det er utviklet teknologi som kan registrere tanker og følelser på avstand

Scientific Amerikan sep. 2003 s.84 tar opp etiske sider i en artikkel av Arthur L. Caplan. Her er et lite utdrag: ”Right now sophisticated imaging tools are enabling scientists to see which parts of the brain are active at any given time and to observe the effects of drugs, fear or other stimuli”, ”Already lawyers are attempting to submit brain scans as evidence of their clients innocence. Government agencies are considering scanning the heads of prospective military pilots, astronauts and secret agents to see who might be predisposed to do what in response to stress or temptation. Doctors are implanting devices directly into the brain to help patients cope with Parkinson’s. There is talk of pills to aid soldiers in erasing the memories of war horrors and implants that might repair or even enhance memory”…

Scientific Amerikan Mars 2004 tar også opp mikrochips og datakontroll med hjernen
(s. 52 tar opp “Deep Brain Magnetic Stimulation” som ved TSM magnetisme kan påvirke hjernenevroner og senteret for oppstemthet som i Woody Allens film ”Sleeper” (Orgasmatron). Selv om dette fortsatt er på forskningsstadiet, åpner også dette for etiske dilemmaer?)

Det er lenge forsket på Mind kontrollerende Deep Brain Magnetic Stimulation mange steder, bl.a. ved Yale University (som bildet er hentet fra)

 

Forsøk med TSM magnetisme

Af. 13 nov. 03: ”Slik reagerer hjernen vår på forelskelse”: fMRI-scanning registrerer 17 unge mannlige og kvinnelige forsøkspersoners aktivitet i deler av hjernen og viser reaksjon og respons på det følelsesmessige plan – samt reaksjon på kjærlighet, gjenkjenning av personer, opprømthet, seksuell opphisselse m.m.
Forskning på ”posttraumatiske stresslidelser” kan påvise ved moderne elektronkamera, – forandring i hjernen, – samt mulighet for å se virkning av medikamenter og annen terapi: Se http://www.helsenytt.no/artikler/angst.html

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.32: ”Den magnetiske tenkehatten”, ” Takket være et enkelt apparat med innebygde elektromagneter kan forskerne nå sette fart på de mentale prosessene og revolusjonere vår viten om hjernen”. ”TMS kan endog skape sterke følelser av ekte guddommelig nærvær”…s.33: ”

Nevropsykologen Persinger ved Laurentian University i Ontario forsøker til og med å mane frem Gud hos forsøkspersonene med TMS – som ledd i et prosjekt som detaljert skal kartlegge hvordan mange hundre forsøkspersoner føler det når de blir utsatt for TMS med forskjellige magnetfelt. Det som til nå har skapt størst oppmerksomhet, er Thomas elektromagnetiske puls, et fenomen som tilsynelatende fremkaller følelser av guddommelig nærvær hos forsøkspersonen:

Alt etter religiøst tilhørighetsforhold føler personen i noen tilfeller at Jomfru Maria, Muhammed, Jesus eller andre sentrale religiøse skikkelser er til stede mens magnetfeltet er tent. Også gudsfornektende ateister kan føle noe, men da minner det visstnok mer om besøk fra det ytre rommet. Persinger tror at slike religiøse opplevelser og andre paranormale fenomener …. Kan forklares som elektrisk aktivitet i bestemte hjerneceller og hjernesentre”.

(Scrødingers katt NRK 1 desember 2003 tok opp samme emne) ”. (Trenger ikke stor fantasi for å tenke hvordan dette kan bli misbrukt i fremtid av udemokratiske ”krefter”! Spørsmålet blir da også om dette allerede i dag er i bruk? )

”Mulig å skille falske fra ekte minner” kan i dag gjøres ved samme teknologi – Se: http://www.forskning.no/artikler/2003/november/1068629218.79
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1059138261.08

Liknende/emner:
http://www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/rosenfeldt/NewFiles/P300%20and%20ERP%207-99.pdf
http://www.uphs.upenn.edu/trc/conditioning/neuroimage15_2002.pdf
http://www.nap.edu/books/0309084369/html http://coglab.psy.cmu.edu/index_main.html

 

Overvåking gjennom TV

Det er mulig i dag å installere en datakontroll til TV og kabelsystemet slik at overvåkerne har full kontroll med ”objektet” sitt valg av programmer, interesser etc. Noe som ikke er umulig bare man har teknologi og utstyr til slikt. Det finnes koblingsbokser i kjellere, loft og ved annenhver trappeoppgang. Slikt iverksettes av kjente og ”respektable”, nasjonale, multinasjonale, TV og elektrofirmaer, kabelselskap eller bedrifter i samarbeid med den eventuelle ”oppdrag givende” sponsor”, – eller E-tjeneste!!

På denne måten kan overvåkerne – manipulere programmene i en grad folk er ukjent med, – men som er fullt ut teknisk mulig. (se siste filmer som Matrix, Terminator 3, Minority Report, Ringenes Herre: To Tårn etc. – så vil man forstå litt av hva som er mulig av illusjon og effektskapning innen film ).

Manipulering av TV er sterke virkemidler (jfr skjult reklame og påvirkning, eller “seende TV”, i markedsøyemed der familier har latt slikt foregå i forskning – for å kartlegge seerpopularitet og seervalg). Dette kan benyttes (og blir brukt) som metode både i hjernevaskingsøyemed, profildannelse og avanserte avhørs/etterretningsinnsamling.

Samtidig kan man sensurere og bestemme hva slags programmer objektet bør og ikke bør se – avhengig av hva overvåkingens mål og midler er og den strategi som ligger bak. Eller starte en massiv hjernevaskvirksomhet, som kommer snikende og nesten er umulig å oppdage uten elementær innsikt i metoder og teknologiske muligheter. Her spiller både psykologi, ubevisst registrering og uante mekanismer inn.

Man kan også foreta etterretning/avansert og skjulte avhør av ”mistenkte opposisjonelle” gjennom TV-manipulering, med “seende Tv” koblet til en datamaskin som registrerer alle ansiktsuttrykk og øyebevegelser. På den måten kan man se om personer, steder (også gjemmesteder for hemmelig/sensitiv info etc. – for kriminelle handlinger eller sosiale, taktiske relasjoner – tenkte hendelser gjenkjennes eller oppfattes som positive eller negative, jfr. ukontrollerte/ubevisste ansikt – øyebevegelser v gjenkjennelsestegn).

TV kan også være Tele Vision: Et apparat som ser deg og registrerer hva som skjer foran skjermen

Programmer, kortfilmer og nyhetsinnlegg kan for eksempel inneholde både bilder og skuespillere som likner kjenninger eller sentrale personer, overvåkerne ønsker å sjekke om ”objektet” kjenner eller har innsideinformasjoner om? Det kan bli fremsatt et vidt spekter av ulike ”scenarier” – som overvåkerne muligens ønsker å se ”objektets” reaksjonen på m.m? Man kan også oppnå og plante “bevis” i personers underbevissthet slik at dette på et senere tidspunkt kan påvises gjennom siste utvikling innen “hjerneskanning og bildevisning” med elektroder – eller ved bruk av løgndetektor m.m.

 

Eyetracking

(CIA/NASA vil for eksempel opprette stress og hjerne-sensorer ved flyplasser som fjernregisrerer: Beskrevet i Illustrert Vitenskap 2003).

Kanskje kan man i tillegg ”skape” ”falsk hukommelser” – slik at personer på et senere tidspunkt kan ”innrømme/reagere/bekrefte” – slike ”tenkte scenarier”?
Slik data/laser/TV teknikk og metoder blir brukt i dag i det offentlige i forbindelse med kartlegging av atferd og kunnskapsforskning i forbindelse med personer med autistiske trekk (Illustrert Vitenskap siste nr 1/2003 s.61: ”Nå ser forskerne verden med autistens øyne” – kalt ”eyetracking”. F.eks er det utviklet en mus som ”føler” brukerens stemningsleie ved å registrere puls, hudens ledningsevne for strøm osv, omtrent som en løgndetektor.

Etter en forespørsel til Jon Bing fikk vi oversendt artikkelen ”Moderne og blåøyd” – Ansiktsgeometri ”BlueEyes” (http://www.almaden.ibm.com/) registrerer brukerens blikkretning, tale og gester m.m. : utdrag – ”

Et av prosjektene ved IBMs Almaden Reserch Center i Silicon Vally, California kalles BlueEyes. Dette er forsøk med bruk av hverdagslig utstyr som videokamera og mikrofoner til å identifisere og analysere reaksjonene til en bruker av informasjonsteknologisk utstyr. BlueEyes registrerer f eks brukerens blikkretning, brukerens tale og gester. Disse analyseres med sikte på å bestemme hvordan brukeren har det – fysisk og følelsesmessig, eller hvilke informasjonsbehov brukeren har. F eks er mus som ”føler”.

Eyetracking/BlueEyes-teknologien er tatt i bruk og videreutvikles stadig

Et fjernsynsapparat med BlueEyes vil f eks kunne slå seg på når brukeren ser mot skjermen – og det velger også riktig kanal hvis brukeren ber om å få ”se på NRK1”. Hvis fjernsynsapparater ser at du blir tilfreds, er oppdraget utført. Men ser apparatet at brukeren viser tegn på å misnøye, vil det gjette at noe er galt, og be brukeren om mer presise instruksjoner. Almaden forbereder den fremtiden hvor husholdningsapparater som kjøleskap, vaskemaskiner og komfyrer registrerer at vi ser på dem, og gjør det vi ber dem om. Men BlueEyes kan gjøre mer. Allerede i dag hjelper teknologien med analyser av atferden til handlende i en butikk etc”.

Biometriske data og iris-scanning

Sjekk i tillegg internett på stikkord som ”øye-kroppsskanning”, hvor dette blant annet er forsket på ved div amerikanske universiteter på området fysikk/biometri/fingeravtrykk – data – iris gjenkjennelse (tenkt brukt i fremtidige pass med smartkort/antenne som sender biometriske data til grensekontroller etc – Af. 1 sept. 03 ).

Af. 9.nov. 03: ”Science fiction-pass på vei”: Nye smarte personpass med innebygd microchips kan være realiteten i Norge om ett år. Nye personpass med såkalte biometriske data der ansikts-scanning, irismønster og fingeravtrykk kan inngå som elementer.

Teknologien er kommet langt innen dette området og det brukes sannsynligvis i en stor utstrekning, i dag – av ulike E-tjenester internasjonalt. Spesielt effektivt er dette ovenfor mistenkte “terrorister” eller politiske fanger som sitter isolert, i varetekt eller er internert på en fengselscelle over flere uker.

Ved manipulering av TV programmene kunne man i tillegg via datamaskiner legge til – og manipulere innholdet, personer, talemåte, hastighet ved de enkelte serier, debatt og dokumenterprogrammer, – eller forsøke på “fjernhypnose, suggesjonsvirksomhet” etc. Man kan få personer gale ved å få de til å tro at ”tv,n taler gir beskjeder”.. Eller ved få de til å begynne og miste virkelighetsoppfatningen. Dette er psykologiske virkemidler dagens teknologiske utvikling åpner for – og som med stor sikkerhet inngår i det brede spekter som omhandler ”psykologisk krigføring”?

Forsøk med psykologisk manipulering av fanger

”Le Monde diplomatique nov 2003 tar opp psykologisk manipulering og tortur ved ” Israels Guantanamo” som går på akkurat dette, og som sannsynlig benyttes av andre ”demokratiske” krefter rundt om i verden der ”fysisk tortur”, ikke like lett er en politisk selvfølgelighet.

Doktor Stein som er psykiater i Jerusalem, sier angående virkningene ved internering eller behandling ved slike forhold er en form for mental tortur han kaller ”DDD-SYNDSROMET”: dread, dependency og debility:; – gru, avhengighet og kraftløshet”, som benyttes for å få objektet svekket, avhengig og mottakelig for overvåkernes vilje og manipulering.

Dette går kort ut på å frata offeret alt av kjente og trygge selvfølgeligheter, isolere objektet helt samt nedbryte selvfølelse og identitet ved hindring av mat, søvn, bevegelse, mental og sosial sikkerhet og stimulans – samt gjøre objektet mest mulig presset og avhengig av forhørslederne. Kombinert med fysisk smerte/usikkerhet eller trusler/frykt for dette – skapes en ”psykologisk ødeleggende gru” i følge doktor Stein. På sikt kan man vel forestille seg hvordan dette kan misbrukes for på sikt å skape avhengighet eller tilknytning ved press og hjernevask.

Implantering av mikrochips i hjernen

Lesing, forståelse – eller implantering av mikrochips i hjernen – gis det beskrivelser av i bla Illustrert Vitenskap nr 12/2003. Noe som med tid sannsynlig kan misbrukes til kontroll av mennesker, deres følelser, tanker og mulige handlinger? Illustrert Vitenskap tar opp det siste innen det å ”forene hjerne og datamaskin” i nr 17/2003 s. 40-41.:

”Forskere skaper hjerneprotese” der det er mulig via tre mikrobrikker å ”lage en omkjøring i hjernen” for å manipulere, erstatte eller bearbeide bla.a. – ”hippocampus, hjernens hukommelsessenter slik at man kan ”behandle” traumer, eller hva man i fremtiden skulle ønske å oppnå – på godt og ondt?

At det på sikt nettopp i de fleste tilfeller er traumer, erfaring og negative hendelser som skaper individuell utvikling, bevissthet og sosial læring – som på mange måter kommer andre og det store flertall til gode – oversees og bagatelliseres her, til fordel for kontroll, etisk forfall og orwellske visjoner om totalitære styreformer.

Hjernen er ikke kun et organ men i prinsippet også senter for følelser, humør, personlighet, bevissthet som hukommelse og derfor direkte koblet til både vår personlige utvikling som identitet. Det er til de grader en vesensforskjell og tukle med, – erstatte, forske, manipulere dette organ som til de grader gjør oss til arten mennesket – som for eksempel å ”behandle” andre organer i ” den gode saks tjeneste” uansett hva man i utgangspunktet ønsker å oppnå? I tilfellet dette en gang i fremtiden skulle la seg realisere?

Kanskje er det dette som beskrives i profetier i Det Nye Testamente:

Åp 13, 15
Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

Sammensmelting av menneske, datamaskin og nervesignaler

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.73: ”Tankens kraft setter liv i lamme kropper” – ”Sammensmeltningen (menneske, datamaskin, nervesignaler) vil etter hvert bli total, fordi kommunikasjonen også vil gå den andre veien slik at datamaskiner og andre maskiner gir hjernen beskjed om hva den skal foreta seg. Forskere har blant annet allerede vist at de kan fjernstyre en rotte gjennom en labyrint ved hjelp av elektriske signaler til hjernen.

Selv om det er langt igjen før forskerne forstår hvordan de flere milliarder nervecellene i hjernen samarbeider om å la tanke føre til handling, er det nettopp hjernens ufattelige kompleksitet som gjør at det er mulig å få den til å smelte sammen med datamaskiner og andre maskiner”. ”Når det først er skapt en direkte forbindelse til en maskin, vil hjernen i prinsippet oppfatte den som en del av kroppen – eller til og med som en del av seg selv – og ved å prøve seg frem vil hjernen etter hvert lære å kontrollere maskinen og motta impulser fra den”.

Ved implantering av slik teknologi vil det for individet ikke være noen vei tilbake, og individene vil måtte underkaste seg sine ”herrers” totale vilje og målsettinger. Den frie vilje, det individuelle ansvar, frihet og menneskeverd vil kunne forsvinne som dugg for solen og ”mørkemennenes” totalitære diktatur vil kunne bli et faktum. Dette er ANTIKRIST og ondskapens plan som lurer i fremtiden hvis vi nå ikke sier stopp og forhindrer galskapen….

Meldinger og tegn kan tilføres som overskrift, subtiles eller symboler. I desorientering eller ”programmering/avprogrammeringssammenhenger” – kan dette også benyttes for å villede, skape psykoser eller “gi ordrer” for å styre objekter til handlinger det er umulig å bli tatt for. (hvem vil tro en som sier til noen eller i et avhør at “det var TV’n som ga instrukser om å utføre det politiske attentatet“! ) Man kan i tillegg sette i gang en slik prosess og stoppe objektet like før en eventuell terrorhandling og derav høste gevinsten.

Det vil gi overvåkerne eller de totalitære krefter økt politisk og økonomisk makt. I tillegg vil det fremkalle et sterkt fiendebilde man kan tjene på. Det er en kjent sak at dette i mange sammenhenger kan være – eller bli baksiden ved innfiltrasjoner og provokasjoner – uten moralsk eller politisk styring.

 

Overvåkingsterror og misbruk av teknologi del 2

I vår første del berørte vi diverse overvåkningsmetoder, grupperinger og misbruket av disse tjenester – i mange tilfeller – mot uskyldige norske borgere. En realitet svært få – bortsett fra de berørte parter – er klar over eksisterer nå etter den kalde krigens slutt. Med de siste terrortrusler, nesten kaotiske og forvirrende hendelser rundt om i verden – har dette igjen naturlig nok blitt aktuelt og satt på dagsorden. Derimot er det den negative utviklingen vi reagerer på der, alle opplever en samfunnsutvikling som mer og mer blir totalitær – sakte, snikende – men for de som ser, opplagt og truende.

Faren i forbindelse med denne nye ”kalde krigen mot terrorismen og de mystiske bakmenn” – er at den også gir grobunn for udemokratiske krefter både i vårt eget land – som internasjonalt. En spire til et totalitært overvåkingssamfunn, der skrekk, ufrihet, skremsel og forfølgelse – utfordrer våre tradisjonelle demokratiske rettigheter og rettsprinsipper.

Vi tar i denne artikkel del 2 – opp farene og utviklingen innen overvåkings teknologi og E-tjenesters misbruk av den. Vi advarer mot et antikristent Orwell-diktatur som skygger for fremtiden.

Teknologi som brukes til hjerne- og atferdskontroll

Scientific Amerikan Sept 2003: s 19 : NESTE GENERASJON MOBIL OG GSP TEKNOLOGI: 20 millioner mennesker bruker slik teknologi som i dag muliggjør individuell overvåking fra satellitt. GSP III som er under utvikling med GSP chips og minisensorer muliggjør ”trakking” med 2 meters feilmargin.

Scientific Amerikan sept 2003: Omhandler dagens nye og avanserte teknologi samt mulige medisiner som kan påvirke helse/hjerne/psyke, lese tanker, følelser og trigge biologiske mekanismer – i ulike hensikter. Bla frigjøring av hormoner, stress, angst, glede, sorg, religiøse opplevelser med mer. Se også s. 52.
Samtidig kan man ved denne teknologi slette minner (s 42 CREB), aktivisere redusere hukommelse etc. (v neuroscience).

s. 36: Nye kjemikalier kan redusere og påvirke hukommelse og cognetiv atferd. S. 38 Ved samme metoder og pharma kan en i tillegg også øke arbeidsutholdelsen, svekke søvn og trøtthet og få individer til mer aktivitet. På side 47 Beskriver magasinet hvordan man ved hjelp av (TSM) pulserende magnetfelt kan aktivisere og påvirke deler av militære jagerpiloters hjernesentre.

Side 50: Implantering av elektroder i hjernen kan påvirke både hjernens funksjon og de mentale prosesser. Slik kan man altså kontrollere og manipulere individer på godt og ondt (Les: NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger: Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker. I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker. )

De kan lese dine innerste tanker

Side 54 i SA SEPT 03 ”Mind Readers” viser hvor langt denne teknologien er kommet. Hjerneleser teknologi (skanner se: Orwell del 1 ) leser dine følelser, tanker, intensjoner, mentale funksjoner og påviser effekten av frykt og div kjemikalier.

Det er i dag mulig å påvirke hjernens nevroner, produksjon av serotonin med mer og fremkalle bla suicidale tendenser og depresjoner m.m Dette står beskrevet i Scientific American feb 2003. På side 35 beviser man at det blant de fleste som begår selvmord skjer en forandring i to forskjellige hjernedeler som ”orbital prefrontal cortex” og ”the d raphe nucleus of the brain sten”. Så kan en bare tenke seg om dette kan fremprovoseres og ”trigges” bevisst ovenfor ”potensielle ustabile” individer rent taktisk og kynisk for å oppnå et bestemt mål? Er det slik man nå har kommet fem med de nye ”Manchurian Candidates” (selvmordsbombere ) og MKULTRA-hjernevask (skolemassakrer i USA etc)?

De fleste selvmord skjer stort sett impulsivt etter en del andre momenter som personlige kriser, konflikter, psykiske problemer etc (og kanskje MKULTRA-programmer)? Utskilling og forandring av stoffer og mønstre i hjernen påvirker dette og antidepressive medisiner/kjemikalier kan både forhindre som øke både dette – samt aggresjon og depresjoner se: SA 2003 side 37-38-39. (Dagbladet 23 mars 2004 skrev om faren med bruk av ”lykkepiller”)

Scientific American jan 2003 s 10: Beskriver også hjerneskanning, implantering av Verichips m.m i både mennesker og hunder, som innebærer en total overvåkning av hvert enkelt individs bevegelser. (Verichip har størrelse på 12mm og bredde på 2,1mm samt levetid på 20 år). På s 11 beskriver SA hvordan britiske forskere har kommet frem med skremmende teknologi: ” with a ”tooth phone”, a chip implanted in a tooth. Futurist Pecison of BTexact Tec. In England foreses circuitry tattoed into the skin. Such “active skin” would display television pictures, serve as cosmetics, provide a virtual-reality interface without data gloves or goggles, or even – in the ultimate in cyber-isolation – deliver orgasms by e-mail”.

New Scientist 28 feb 2004 s 12: “BigBrither Keeps eye on lab animals” : Beskriver nytt datasystem som gjør det mulig å overvåke hundrevis av enkeltindivider eller dyr (mus, kveg etc) 24 t i døgnet ved hjelp av mini-pc med innebygdt kamera.

New Scientist 28 feb 2004 s 23: Beskriver mikroroboter av silikon som benytter energi fra muskler og kroppsdeler – og som i tillegg kan stimulere nervesentre. Side 26-27: Elektroder koblet mellom hjerne, nerver og kroppens nervesystem – som igjen er linket til mekaniske proteser viser et skremmende innsyn hvis dette skulle kobles sammen med en datamaskin. ” One set of electrods will need to record the outgoing ”motor” nerve signals coming from the brain, and translate these into electronic signals to operate the hands machinery”. Duke Unv in NC – US, manage to train monkeys to move a mechanical arm just by willing it, using electrodes in the animals brains to detect their intentions . (se også NS 23 feb 2002 s 26). Side 28 beskriver broken av dette på mennesker og hvordan det kan misbrukes. De benyttet også pasienters alpha bølger.

Implantering av elektroder, mikrochip – koblet til hjernens nervefibere og en datamaskin vil gjøre hjerne og kroppskontrollen totalt avhengig av andres mål og vilje. Ethvert menneske som tar i mot slikt vil også miste seg selv, sin vilje og sin frihet. Dette er utviklingen i dag og et ”drømmemål” for alle totalitære krefter i verden som vil ha full makt og kontroll.
New Scientist 6 mars 2004 s 34 Beskriver hvordan man kan øke eller forhindre psykiske problemer som schizofreni, depresjoner, psykoser eller angst/frykt ved bruk av ulike kjemikalier, eller medisiner. ”For example if you give healthy people drugs that block glutamate receptors, they become psycotic”. ”In new work being reviewed for publication, he gave the compound to healthy people along with another drug, Ketamine, which causes psychoses and loss of working memory – symptoms associated with schizophrenia”!!!

Nanoteknologi – verdens forbannelse?

SecurityDialogue vol 35 nr 1, mars 2004 SAGE PUB/PRIO
(Kan leses på Hovedbibliotekets avisavd) Tar opp Nanoteknologi og militær bruk.
”Potential Militart Uses of NT”: Nanoteknologi er bestanddeler på atom, molekyl og mikro nivåer som nesten er ufattelig. Med denne teknologien kan man ”sende” inn ”roboter” (0,1mm) i kroppen som avgir stoffer, overvåke soldaters kroppsfunksjoner, stressnivå eller frigjøre giftstoffer eller hormoner for å øke eller redusere evner, muligheter, aggresjon m.m.

Man kan også ”koble” – NT-elektroder til soldaters nervesystemer, kroppsorganer og påvirke muskler og hjernens cortex område. Blant stridsflygere og piloter er det mulig å påvirke reaksjonsevnen og hjernefunksjonen. Som teknologien ovenfor har Nanoteknologi de samme muligheter og virkningsområder. Innen kjemiske og biologiske stridsvåpen gjelder de samme skremmende muligheter. NT kan også designes til å treffe/angripe/implantere, – spesielle etniske grupper, eller enkeltindivider – og uskadeliggjøre eller manipulere dem alt etter mål og hensikt.

Kilde:

http://arkivet22.blogspot.com/2006/10/overvkingsterror-i-norge.html

Speedy Gonsales

Speedy Gonsales er en blogger som ikke liker utviklingen i samfunnet for tiden. Et av Speedys mottoer er: ”Copyright? This is war!”

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

117 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Navn
Navn
Anonym
6 år siden

alt dette er sant, selv er jeg under angrep som er beskrivet som ”DDD-SYNDSROMET”
ikke veit jeg åssen jeg skal bli kvitt det, men neste er nevrologisk undersøkelse.
en vanvitig terror å gå igjenom!!! absolutt ingen moral og etikk!!!

Mikke mus
Mikke mus
Anonym
6 år siden

Har aldri klart å forstå hvordan det er mulig og derfor er det vanskelig å tro på alt dette med microchip og bla.bla.bla.
Strømhalsband som brukes til hunder ville nok fungert til å styre ett menneske ja, men en liten microchip uten batteri og volt fungerer ikke til å styre dyr eller folk med.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

How local police and the FBI use a sophisticated surveillance device known as Stingray.

trackback
9 år siden

[…] Nyhetsspeilet.no » Overvåkingsterror i NorgeDette er ikke hentet fra en fremtidig “science fiction“ roman eller en ”uvirkelighet” – i vårt fredelige og demokratiske Norge. Dessverre er det ikke tilfelle.GÅ TIL NETTSTEDET! […]

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

UK police spied on reporters for years, documents show.

LONDON (AP) — Freelance video journalist Jason Parkinson returned home from vacation this year to find a brown paper envelope in his mailbox. He opened it to find nine years of his life laid out in shocking detail.

Twelve pages of police intelligence logs noted which protests he covered, who he spoke to and what he wore — all the way down to the color of his boots. It was, he said, proof of something he’d long suspected: The police were watching him.

http://www.mail.com/int/news/uk/3220228-uk-police-spied-reporters-years-docs.html#.1258-stage-subhero1-1

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Cyber Attack ‘To Hit In Next Two Weeks’

Sky news har meldt at om 2 uker kommer det et et nytt Cyber attack om to uker .

Mvh Tom

http://news.sky.com/story/1274201/cyber-attack-to-hit-in-next-two-weeks

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Se om noen har presentert en analyse av trusselbildet. Betyr det eksempelvis at:

* vi kan risikere å slippe å betale regninger over nettbank imens skadene repareres?

* det kan stoppe internettilgangen eller hovedressurser på internettet slik at vi kan ta oss en velfortjent og nødvendig ferie?

Hvis Serco systemer er involvert, er det bare å bu seg på å ta livet med knusende ro og ta seg av det nære

sjarl
sjarl
Abonnent
10 år siden

Meningsdannelser må overvåkes. Det er en utillatelig trussel mot informasjonstrømmen i mainstream media som ikke kan aksepteres For det korporative oligarkiet i USA og enkelt land i Europa er det av avgjørende betydning å ha oversikt over meninger som kan bli en trussel mot deres makthierarki. Derfor var det viktig å designe 9/11 for å rettferdiggjøre tiltak mot internasjonal terrorisme. Dette nevnes faktisk som opprinnelsen til overvåkningen av oligarkiet selv.

Det mest eksepsjonelle er faktisk å se de totalt hjernedøde medløperne i mainstreammedia i Norge. Skremmende å se at NSA`s overvåkning knapt debatteres i Norge. Mon tro om ikke det skyldes at alternativ media har avdekket dett for år tilbake

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Radio station experiences major software meltdown during anti-NSA broadcast.

During a simple discussion of the National Security Agency’s surveillance practices, a US radio program experienced a unique “technological meltdown” on Thursday, prompting many to question whether the NSA was censoring the show.

During an interview with Larry Klayman, the lawyer who recently won a preliminary injunction against the NSA’s bulk collection of phone records, Aaron Klein’s WABC radio program began experiencing what was termed a “tech meltdown” on the air.

http://www.gcnlive.com/CMS/index.php/component/k2/item/294-radio-station-experiences-major-software-meltdown-during-anti-nsa-broadcast

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

I tilleg er det jo “bra” at FM signaler skal stoppes, DAB er fremtiden forkynner NRK, digitalt er mye bedre å ha kontroll på.

NRK svir av tre milliarder kroner for å gjøre radioen din ubrukelig.
Ifølge Elektronikkbransjen betyr det at over ti millioner FM-radioer, hvorav svært mange sitter i biler, vil bli verdiløse.
http://www.na24.no/article3691083.ece

Forkynnelsen gir frukter.

DAB-radiosalget firedoblet siden i fjor
http://www.nrk.no/kultur/dab-salget-firedoblet-siden-i-fjor-1.11434213

Digital Audio Broadcasting
http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting

FM-båndet stenges i 2017

Det er særlig NRK som har presset på for å få en endelig dato for når man kan slutte å sende radio over FM-båndet. Hans Tore Bjerkaas, og kringkastingssjefer før ham, ønsker hele Norge over på digital radio. DAB gir ifølge NRK bedre og mer stabil lyd. Problemet for de folkevalgte er at publikum i liten grad har ønsket å kjøpe DAB-radioer. Det er også utviklet en bedre versjon, DAB+, som ikke kan tas inn av DAB-radioene.
http://www.aftenposten.no/kultur/article4018539.ece#.Ur9nZijzYXo

Radio companies call for AM and FM switch-off by 2015
http://www.telegraph.co.uk/finance/migrationtemp/2811022/Radio-companies-call-for-AM-and-FM-switch-off-by-2015.html

Lukrativ avtale for DAB “fabrikkene” også dette her.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Secrets of the NSA 1: Echelon

http://youtu.be/aGLJfL4IXwg

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Skrev negativt om Stoltenberg – fikk sparken

Politibetjent og FrP-politiker Stein-Robin Kleven Bergh ble nylig avskjediget fra sitt 30-årige verv i Hedmark politidistrikt. Årsaken var innlegg han har skrevet på det sosiale nettverket Facebook,…
http://www.teknofil.no/artikler/skrev-negativt-om-stoltenberg-fikk-sparken/136980

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Skriv under her for Edward Snowden.

https://secure.avaaz.org/en/stop_prism_global_do/?tVIUIeb

Salget av boka 1984 har eksplodert :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

The Washington Post and The Guardian have revealed a US government mass Internet surveillance program code-named “PRISM”. They report that the NSA and the FBI have been tapping directly into the servers of nine US service providers, including Facebook, Microsoft, Google, Apple, Yahoo, YouTube, AOL and Skype, and began this surveillance program at least seven years ago.

Intervju:

http://www.washingtonpost.com/video/thefold/nsa-leak-source-believes-exposure-consequences-inevitable/2013/06/07/fb15c0fe-cf94-11e2-8845-d970ccb04497_video.html

Artikkel fra the Guardian

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Abel Danger radio show live, Wed Jun 12, 2013 2:00pm EDT — 5:00pm http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2172487

Quote: Abel Danger Topples NSA and GCHQ. Working for benefit of Global Citizens Abel Danger has been fingering NSA and GCHQ since September of 2010 over the PRISM invasion of privacy. Twice in 2011 and once in 2010 Agent Chips was in Blechtley Park recording live TV shows or live interviews with UK Column in City of London. The fruits of our labor are evidenced by the closely time HSBC-Booz Allen-NSA-GCHQ infighting triggered just prior to the Bilderberg collapse of 7-10 June. Chapter 16 will be up overnight having cleared ‘filtering’ at FBI Lab Quantico where Agent Chips was ‘in residence’ July 71 to February 72. Obama was 11 years old in 72, what a twirp.

Abel Danger http://abeldanger.net * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Stratum Zero Killers “Death by GMT” – Book 11 Chapter 16, The 4th Man In The Fire; FINAL CLUE in 9/11, GLONASS 17:37:19, Miss Peacock, Pentagon Lawn, A-3 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/utenriksministeren-som-bilderberg-novise-blant-krigsforbrytere/comment-page-3/#comment-99345

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Hvorfor global masseovervåkning?

På samtlige T-bane stasjoner i Oslo er det blitt montert overvåkningskamera all mass. Teknologi i høyere prisklasse kan vi se på samtlige stasjoner, Utfordrende å identifisere ulik elektronikk. Det kan for meg se ut som om “de usynlige” har montert store sylinder-liknende tuber, som er rettet mot publikum. Kjennetegn for disse “tubene”, er at de har en form for filter i den enden som peker mot publikum. Jeg tipper på at det er mikrofoner/lydkanoner som kan plukke opp alt som blir sagt.

Disse mikrofonene kan vi nå se på offentlige steder, og det blir flere av dem.
På sentralstasjonen i Oslo er det overvåkningskameraer som dekker hver eneste vinkel, og hvert eneste felt. Det samme kan sies om massive mikrofoner som henger i taket, eller som er blitt montert på stolper og søyler. Alltid pekende mot der det er sannsynlig at folk vil passere.
Til og med på kinoer og offentlige bad, blir det satt opp kamera og muligvis også mikrofoner. Dette vil nok også gjelde sykehus, Nav bygg, og andre offentlige steder.

I teorien vil jeg anta at det finnes store sentraler som kan kartlegge hvert eneste menneske, til en hver tid på døgnet. Ikke bare PST. Jeg aner utenlandske sentraler i tillegg. Jeg vil anta at 24 timers overvåkning og kartlegging av hvert individ er målsetning.
(Jeg har en hypotese på hvorfor, som jeg skal komme tilbake til)

Når det gjelder smartphones og lesebrett, så dominerer Apple og Android.

Med en iPad eller Galaxy, så vil kartleggingen være “selvfinansiert” av brukeren.

Litt spekulasjon:

“i” stammer vel fra Bibelen, og betyr “Jeg er”, d.v.s. Gud, vår Herre.

iPad = tablet. Tablet = steintavlen med de 10 bud, som Moses fikk av Herren.

1. bud = “Du skal elske, ære, verne og adlyde Herren din Gud med hele ditt hjerte, av hele din forstand av hele din sjel og av all din kraft, og Ham alene skal du tjene og adlyde, og forsake alle andre.

Hvordan brukes iPad?
Folk forguder seg selv, og sitt eget ego.
Fordi: Brukeren nedtegner alt om seg selv på en iPad.
Spekteret er vidt, og kan omfatte:
Personalia, fastlege, blodtype, sykdommer
Sosialt nettverk- nedtegnes i sosiale media som Facebook, twitter, osv.
Meninger og oppfatninger: Nedtegnes i sosiale media
Agenda og gjøremål nedtegnes i elektronisk kalender.
Bilder av brukeren, og av “brukerens verden” legges inn i iPad, og overføres til overvåkningsmyndighetene MOT brukerens viten. iPhoto og andre foto-apps overfører alle bilder til ulike servere.
App`s som tjener sosiale online media, er lenket mot hverandre, og kan effektivt identifisere hver bruker i løpet av kort tid. Ved 2.3.4.5.6. gangs bruk, og tilføying av ny informasjon, så vil ulike superknusere (computere) ved hjelp av avanserte logaritmer fullføre et hvert menneskes “idealprofil”.
Det blir som en elektronisk “Scotland yard”.

Hvordan og hvorfor brukes iPad til å samle inn brukerens personalia?

Samtlige “apps”, d.v.s. progammer, er “pip åpne” mot appleserver.com
appleserver.com er lenket opp mot NSA, FBI og CIA (jeg spekulerer her).

Apple iPad har ingen datasikkerhet mot overvåkningsmyndighetene. Kun mot “farlige hackere”, som faktisk ikke er en trussel i det hele tatt, i forhold til “andre instanser”.

iPad`s brukegrensesnitt vil ikke fungere optimalt/fungere i det hele tatt, hvis brukeren ikke registrerer seg opp mot apple.server.com HVER DAG, online/på nett. Mange av app`ene vil ikke fungere, uten at “Apple” får en bekreftelse på hvor brukeren befinner seg geografisk.
Alle iPads har innebygget GPS. Eldre modeller har software GPS, mens nyere generasjoner har fysiske GPS.
Alle nyere generasjoner iPads har kamera i front, og på baksiden. Frontkamera vil filme brukeren. Kamera som sitter bak, vil filme brukerens venner. Den innebygde mikrofonene vil ta opp alle samtaler fra brukeren, og hans/hennes venner. Direkte overført til NSA, FBI, og CIA (muligvis PST som mellominstans)

Felles trekk for Android smartphones og lesebrett, og Apple`s iPhone og iPad =
Uten å være pålogget med en bruker id = identifisert navn og adresse, så vil heller ikke bruker- grensesnittet fungere i forhold til “normal standard”.

Apple desktops/laptops er optimalisert for datainnhenting av brukerne.
iTunes er grensesnitt mot synkronisering med iPad.
Hvis brukeren av iTunes nekter å oppføre sin brukeridentitet/logger seg av, så er det også umulig å synkronisere iTunes med iPad/ evt. opp mot nett.

Man får da en “feilmelding”, som gir beskjed om “uventet feil”, men denne feilen er ikke uventet, men bevisst planlagt av “apple”.
Fordi: Når man logger seg på med bekreftet brukeridentitet, så vil ikke “synkroniseringsfeilen” oppstå.

Hva slags kryptisk hemmelighet og misjon ligger bak Apple Computers?

Apple`s symbol er et eple med et bitt.
Symbolet er antibibelsk.
“Du skal ikke høste av kunnskapens tre”.

7. Bud: “Du skal ikke lyve, selv for deg “selv”.
Historien om Adam, Eva og arvesynden, kjenner nok de fleste til.

Apple`s Grunnlegger: (angivelig og påstått) Steve Jobs. Forøvrig er jeg av den formening av at en mann alene umulig kan starte et overvåkningsimperium som Apple egentlig er. Det er den katolske kirke som står bak Apple Computers, slik de står bak NASA!

Sitat King James Bibel 1611:

Jobs Bok er ikke et eventyr om en mann som aldri har levd, men Guds eget Ord om mannen Job, som opplevde mange anfektelser. Vi får ikke vite når han levde. Jobs bok forteller historien om en mann som mister alt, sin rikdom, sin familie, sin helse, og det store spørsmålet: Hvorfor?

Boken begynner med en samtale mellom himmelens Gud og Satan. Den åpenbarer videre tre omganger med samtaler mellom Job og hans venner. Avslutningsvis åpenbares et avklarende svar fra Gud til Jobs forhold til alt han har møtt. Til slutt ledes Job inn i erkjennelse av Guds allmakt og visdom i alle ting, og han får tilbake mer enn han hadde før han kom inn i prøvelsene.

Ljov er den hebraiske tittelen på boken, og navnet har to mulige betydninger. Hvis det knytter seg til det hebraiske ordet for “FORFØLGELSE”, betyr det “Den forfulgte”. Men det kan også komme fra et arabisk ord som betyr “å komme tilbake” eller “å omvende seg, å angre”. Hvis det er tilfelle, kan tittelen tolkes som “Den angrende”. Begge betydningene passer på boken. Både den greske og den latinske tittelen er Job.

La oss rive oss løs fra EU`s datalagringsarkiv, diverse andre direktiv, lover, forskrifter, og globalistenes igangsatte massehysteri, som angår: Terror kontra sikkerhet.

Etter min oppfatning er den massive overvåkningen basert på religion.

Religion = hvem og hva vi skal tilbe. Enten det være seg vårt ego, en ideologi, guder, en gud, Satan eller Herren (Grunnen til at jeg bruker Herren som titulering, er Bibelens utledning om at det er G-uds korrekte navn. På engelsk: The Lord).

Hvis vi kan forestille oss at den katolske “usynlige” eliten, gjerne med slengnavn: “they”, “Illuminati”, eller “eliten” som b-e-v-i-s-e-l-i-g forguder sin gud Satan ,så tjener de faktisk sin gud`s ordre om å FORFØLGE ALLE som ikke ennå har underkastet seg Satan. Også kjent som djevelen.

Minner igjen om det hebraiske navnet “Ljov” som betyr “forfølgelse”.

De som har litt kjennskap til informasjonsteknologi, har nok hørt om “daemon servers”. Ikke tilfeldig teknologisk begrep, etter min oppfatning. Det er ikke mektige mennesker som alene står bak overvåkningen, er nok min andre oppfatning. Les: demoner er ikke bare onde ånder, men høyst intelligente/fysiske “falne engler” som bistår eliten med Satans globalist-prosjekt, om å knekke alle som er FOR Gud, og gå til krig mot Gud. Uten at vi mennesker skal forstå et kvekk av hva som egentlig foregår i himmelrommet.
Kremt, det er da åpenbart, er det ikke ? ;-)

Spørsmålet mitt er så: Hva slags intelligenser er det som snapper opp all sensitiv informasjon om folk over hele jorda, og HVA brukes denne informasjonen til?

Mitt midlertidige svar: Alle som kan bistå med å føre de ugudeliges videre eventyr, slektsgener og rikdom videre, sammen med deres gud Satan og hans falne engler, skal få leve, og “arve denne jorda”.

ALLE som IKKE tilfaller en “perfekt klassifisering” skal lukes vekk, på ett, eller annet tidspunkt. Alle som har en “liberal ideologi” i form av “knappenåler og glansbilder, fred og nestekjærlighet”, skal segregeres/adskilles/lukes bort/gjøres til slaver.

Basert på mitt kanskje noe spekulative, fantasifulle, og kontroversielle resonnement, så er misjonen med den massive overvåkningen:

F-O-R-F-Ø-L-G-E-L-S-E

Det sier seg selv, at den katolske eliten er fritatt for all overvåkning, og er beskyttet mot ulovlige inngrep og snoking i privatlivet.

Personvern = en bløff
Datatilsynet er nå = en bløff/uvirksom/kunstig vern mot snoking i privatlivet.

Sitat George Bush, medlem av Illuminati:

“Det er en storslått tanke: En Ny Verdensorden, der de forskjellige nasjoner blir trukket sammen i en felles sak, for å oppnå menneskehetens universelle lengsel
etter fred og trygghet, frihet lov og rett”

(Den felles sak = å overvinne Gud, vår Herre)

Tom Ridge, opprinnelig leder av Homeland Security (act) er beviselig katolikk:

http://www.pbase.com/bill_adams/image/19576811

Når det gjelder overvåkningsmyndigheter, ta en kikk:

http://patriotspokenword.com/home/sites/default/files/patriotic/images/seals/2000px-US_Department_of_Homeland_Security_Seal.svg__0.png

General Comunications Headquarters
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/About/General/2011/5/30/1306776897890/GCHQ-007.jpg

M.a.o, den katolske kirke har fått noia, og er livredde for å tape den kommende mest dramatiske krig, som noensinne har forspilt seg på jorda. I visshet om at de vil tape, men det er jo lov å håpe ;-)

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Nå må du være forsiktig med hva du sier på nettet

Politikerne fikk…hastverk med å endre loven, slik at den også skulle bli gjeldende for nettet.
http://www.itavisen.no/nyheter/n-m-du-v-re-forsiktig-med-hva-du-sier-p-nettet-68627

Om lov om straff (straffeloven)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/12.html?id=179531

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Norge trenger ikke Stasi eller KGB, vi har PST – og deres lokale angivere til “tanke-politiet”…:

“Radikaliserte følges tett. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har flere radikaliserte under oppsyn på Haugalandet. Nå ønsker de din hjelp.”

http://www.h-avis.no/nyheter/radikaliserte-folges-tett-1.7884204

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Krever å få lagre DNA-profiler til uskyldige og voldtektsofre i tre år

Folkehelsa med DNA-snuoperasjon:

Rettsmedisinsk institutt er nå underlagt Folkehelseinstituttet (FHI) og divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen bekrefter at de ikke har slettet noen DNA-profiler.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krever-a-fa-lagre-DNA-profiler-til-uskyldige-og-voldtektsofre-i-tre-ar-7139608.html

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden
Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Foreslår bilde og fingeravtrykk i folkeregisteret

… foreslår å gradere befolkningen i tre grupper…

A: De som får en biometrisk tilknytning (for eksempel bilde eller fingeravtrykk).

B: De som får identiteten bekreftet ved ID-kontroll hos «en kvalifisert norsk myndighet».

C: De som har en «mindre sikker identitet».
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/02/07/foreslar-bilde-og-fingeravtrykk-i-folkeregisteret

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Skal man forstå den massive overvåkning som vi blir utsatt for, og som garantert vil eskalere i tiden videre, så må man etter min oppfatning forstå grunnlaget, selve fundamentet for den. Her kan man lese litt om dette:

http://www.aloha.net/~hawmtn/horus.htm

NRK er beviselig en “forfalsknings-partner” i forhold til NWO`s propaganda apparat. “Forbannet være den mann som setter sin lit til mennesker, og holder kjød for sin arm, og vender sitt hjerte (og hode) fra Gud”.
Bibelen.

Den som fester lit til det statskanalen propaganderer, vil nok ende opp som store spørsmålstegn opphøyd i 10. potens.

Fordi; Det finnes ingen kriminelle på barneskolene i Norge. Barna er under den kriminelle lavalder, og kvalifiserer ikke som “kriminelle”. Selv om de gjør noe gærn`t. Nei, barna kvalifiserer som “elever” når de er på skolen, og “barn” når de kommer hjem. To rolleutleveringer, altså. Dog kan ikke jeg se at barnas uskyldige roller skulle kunne kvalifisere for dette:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7273035

“Skolene fikk kameraovervåkning fordi de gjentatte ganger har vært plaget av hærverk og innbrudd.”

Nix! Dette er et triks!

Fordi; Voksne mennesker kvalifiserer som “privatpersoner” når de er hjemme. Når de er på jobb, kvalifiserer de som “ansatte”, MED rett til den samme status med et visst privatliv når de jobber. D.v.s. at de hverken går på jobb, med hensikt å bedrive terrorisme, eller for å bedrive kriminalitet. De går på jobb, for å tjene til livets opphold på en ærlig måte. Dette er deres belønning:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.10875544

Både voksne og barn kvalifiserer innenfor kategorien “trafikanter” eller “reisende” når de reiser kollektivt. Deres misjon med å reise med buss, er hverken å bedrive terrorisme, eller å bedrive kriminalitet. Hensikten med å reise, er å la seg transportere fra èn geografisk (fysisk) lokasjon, til en annen (fysisk) geografisk lokasjon.

“Busselskapene i Sarpsborg og Fredrikstad har sett seg lei på bussvandaler, og nå vil de trappe opp video-overvåkningen i bussene”

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostfold/2012858.html

Nix! Dette er akkurat det samme triks!

Det samme kan vel sies om reisende som kjører Taxi. Noen av de reisende er muligvis ubehagelige. Dog betviler jeg sterkt at nordmenn har blitt så skrekkelige mye mer voldelige og terrorkåte, enn det de har vært i hundrevis av generasjoner tidligere. Like sterkt, som jeg betviler “menneskeskapte klimaendringer”:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7647955

“Er det et kamera i bilen så vet vi også at kundene oppfører seg litt bedre enn om det ikke er noe der som fanger opp hva de gjør, sier han.”

Dette er ikke annet enn løgn og svada.
Fordi: Ta en kikk på logoen til Oslo Taxi:
http://www.oslotaxi.no/

Forsøk å spore opp de frimurere som har overtatt sjappa. Forsøk å finne dem i den offentlige immatrikuleringsliste. Bortkastet tid. Alle spor er skjult.

Om jeg får tilføye: “An excuse is like an asshole. Everybody`s got one. Especially the freemasons` ”
Unskyldninger er effektive, hvis det finnes mange nok av dem:

http://www.nrk.no/video/domsikkerhet/EF1A5072E78C3C0A/emne/kameraovervåkning/

Lille speil på veggen der, hva er hensikten med alle kameraene i verden her?

Illuminati watching you w android phone

En iris i et organisk øye kan minne om en kameralinse. Optikken i et kamera kan muligvis være en teknologisk etterligning av et øye. “Den hemmelige sammensvergelsen” vil uten tvil, ha en altseende oversikt, kontroll og “Gestapo” makt, over sine undersåtter. Skal man ha ro og orden, må man først vite hvor folk befinner seg. Dette må man nok ha, før de neste endringer skal påtvinges undersåttene. I tillegg til alle de andre maktmessige og geometriske funksjoner som de altseende øyne har. For ikke å glemme oversikt over menneskers helse, deres lyter, eller deres anatomiske perfeksjon. Gradvis, og “snikvis” vil endringene komme. Noen vil nok protestere, mens andre vil godta det meste.
Disse øynene, lille speil? Er det noen eller “noe” som leker Gud overfor mennesket? Dog en myndighet som ikke er Gud, eller som heller ikke har rett til overvåkningen?

Jeg betviler at maktstrukturen på Jorda, eller at mennesket har endret seg vesentlig, på mange tusen år. Det vi ser derimot, er at teknologi og annen materialistisk vederstyggelighet har endret seg. Dog betviler jeg at vi finner svarene i det teknokratiske. Det er bare døde gjenstander. Uten tanke, uten vilje.

Rett heller *øynene* mot de som er ansvarlige for denne massive kameraovervåkningen. Vi kan begynne med frimureriet i Norge. Noen tusen personer. Muligvis ca. 30 000. Finn ut hvem de er, og hvor de bor. Bank så på dørene deres, og still dem til rette. Samle et oppbud på noen hundre tusen nordmenn, hvor alle tar vare på hverandre, og beskytter hvert individ.
Setter ring rundt hverandre, og opptre solidariske.

Ikke? Da kan vi bare si adjø til vår menneskerett, i forhold til våre private liv (og vår helse).
Spesielt fordi de norske frimurere er underlagt den globale “orden”. De kunne ikke oppheve sine beslutninger om de så ville.

Den hemmelige sammensvergelse har satt en jernring rundt menneskeheten for flere tusen år siden. Det er først vi, avkommet av våre forfedre, som nå merker jernringen, så inn i hampen merkbart (etter min oppfatning). Noen vil nok trøste seg med å kalle overvåkningen for en “optisk illusjon”. Jeg gjør det ikke, med hensyn til ulike fremtids-scenarios som jeg finner spesielt lite trivelige.

Kameraovervåkningen har m.a.o INTET rotfeste i forb. med forebygging av kriminalitet. Det er det motsatte som gjelder. Kameraovervåkningen er kriminell, fordi den bryter med soleklare menneskerettigheter.

Det finnes et vel av psykologiske studier av mennesker i forbindelse med at et individ føler seg forfulgt, kontrollert, eller blir holdt øye med. Uavhengig forskning har ett min oppfatning for lengst, konkludert med at “paranoia” er en inhuman opplevelse, som kan føre til en rekke lidelser. Både psykiske og fysiske.

Er det noen som likevel skulle tro at våre elskverdige “myndigheter” bryr seg så mye som et spøtt om dette, så vil jeg gjenta sitatet: “Forbannet være den mann som setter sin lit til mennesker, og holder kjød for sin arm, og vender sitt hjerte (og hode) fra Gud”. Og følg deres egen intuisjon. Jeg stoler mer på min egen intuisjon, enn disse nyttige idiotene som sitter i Data “tilsynet” i alle fall.

For hva jeg vet, så er Datatilsynet infiltrert og underlagt frimurernes makt og kontroll.

Fordi: De har ikke sagt noe om alle de ulike lysdioder som blinker på alskens nye routere, hver eneste gang vi foretar et tastetrykk. Selv når vi ikke gjør det online.
For de godtroende som har anskaffet seg “Zero-configuration-computers”, mener jeg. Det er forøvrig mange routere i dag, som er merket med “masonic symbols”. Jeg vil gå så langt som å påstå at all kommunikasjonsteknologi for lengst, er under frimureriets makt og domene. Da blir det verre å finne en brannmur som er blitt utviklet av en uavhengig 3. part, som IKKE er frimurer.
“Den trojanske hest” er nok like aktuell i dag, som den var i 1773.

The Eye of Horus: (Horus = Satan)

Det altseende øyet har for lengst plukket opp min aversjon mot “det”. Således ville jeg ikke bli overrasket over å bli behandlet deretter, i “Norge, verdens beste land å bo i”. Landet som har flere unskyldinger for diverse overgrep på privatpersoner, enn det finnes lover i lovsamlinga.

:-) / :-(

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

UK Column News – 7th May 2014 https://www.youtube.com/watch?v=VIet_V5a06w

Quote: Louise Collins and Brian Gerrish are joined by Thomas Sheridan for today’s UK Column News.

Simon Templar, agent 007, er en psykopat arketype og et knights templar symbol, en soldat som passer inn i Horus matrisen, bruker sin maskulinitet som slave for å dø, svindlet med propaganda slik vi har blitt overøst med kontinuerlig minimum siste hundre år. Simon Templar symbolet, figuren med ring over hodet, anvendes også på noen av dagens norske militærfly, the royal norwegian airforce http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article9624337.ece et makabert påfunn men i tråd med den reelle hensikten med vårt forsvar, forsvare og krige for makten som ikke er folket, faktisk for folkets fiende. The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Anbefaler forøvrig alle programmer under youtube bruker https://www.youtube.com/user/ukcolumn for å få et overblikk over og innysn i den politiske og kulturelle situasjonen i UK som gjenspeiler den globale og i høyeste grad også den norske

« Forrige artikkel

6 kjennetegn på en psykopat

Neste artikkel »

Årets Bilderberg-vorspiel var onsdag 30 mai i Oslo

117
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x