Overvåkingsterror i Norge

14130 visninger
23 minutter lesetid
117

Dette er ikke hentet fra en fremtidig “science fiction“ roman eller en ”uvirkelighet” – i vårt fredelige og demokratiske Norge. Dessverre er det ikke tilfelle. Det får imidlertid være opp til leseren å tro på det eller ikke!

Verden og fiendebildet er blitt snudd opp ned, og hva fremtiden bringer er opp til det norske folk, og hva som skapes av verdier og selvstendig tenkning?

Er ikke kampen for åpenhet, frihet og menneskelige rettigheter nettopp en del av “rikets sikkerhet” – verdier det er verdt å kjempe for?

I hvilken grad deltar multinasjonale selskaper, fremmede etterretningsorganisasjoner eller hemmelige norske ”Stay Behind-grupper” i den nasjonale overvåking og maktkamp i Norge?

Og bedrives det fortsatt ”konspiratoriske” tiltak mot norske enkeltindivider uten offentlig viten som en fortsettelse av MKULTRA programmet som i sin tid ble startet av CIA – for å oppnå kontroll over enkeltindivider?

Alle er vel enig at en balanse er viktig i slike ulike kontraster – det her er snakk om. Det er like viktig å ta hensyn til rettsikkerhet, moral og ytringsfrihet, som hensynet til ”rikets sikkerhet”. Sjekk: ”Norske krigsbarn i LSD-forsøk” (og her).

TV2a ”Rikets Tilstand” tok også opp dette i november 2000. Sjekk:
http://www.TV2.no/riketstilstand-”kappløpet om hjernen”:

Av. 18.des 03 ”Psykiatriforskning var ikke uetisk”: artikkelen redegjør for en to års granskning av bruken av ”innopererte elektroder, radioaktiv forskning og LSD”, mot uskyldige, uten å ha funnet bevis for dette.

Selv sier de bak rapporten at den er ufullstendig, og møter kritikk fra flere hold. (Når kan man stole på offentlige ”granskningskommisjoner” der ”bukken passer havresekken”? Dessuten legger slike granskningskommisjoner en helt annen bevisbyrde til grunn, som nesten er en slags ”omvendt bevisbyrde”, som ikke vektlegger indikasjoner, indisier slik vanlige retterganger i Norge nærmest benytter i sin bevisvurdering for å dømme tiltalte til lange fengselsstraffer.”)

Af.23 jan 04: ”Etisk forskning på Gaustad sykehus” av psykolog og forsker Joar Tranøy stiller seg også kritisk til ”granskningskommisjonens konklusjoner” og bekrefter misbruk innen norsk psykiatri.

Se: NOU 2003:33 – “Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker” er en offentlig utredning som avslører at dette er brukt i Norge i samarbeid med amerikanske militære og skal vi legge norsk rettspraksis til grunn, beviser forbindelsen til CIA og uetisk forskning av svake mennesker også her i landet. Det er rimelig å anta at det vi leser av kunnskapen om ”hjerneforskning og implantering av mikrochips i den menneskelige hjerne” i dagens vitenskapelige publikasjoner er et resultat av denne inhumane og forbryterske holdning.

Mange nordmenn har fått innoperert microchips og implantater uten sin viten og uten å ha samtykket til dette.

NOU 2003:33 Beskriver implantering av elektroder i hjernen som både kunne frembringe positive og gode følelser men også mareritt, smerte og vonde opplevelser blant ”forsøkspersonene”. Sett i lys av dagens viten, muligheter og teknologi beviser dette de skremmende og mørke aspekter innen dette felt og hvordan det er mulig å manipulere, kontrollere og omskape individer til viljeløse roboter en gang i fremtiden blant autoritære, totalitære eller onde regimer eller grupper som ønsker å fremme et Orwellansk storebrorsamfunn og en

”Ny Verdenskontrollerende regjering”!
Velkommen til fremtidens ”New Brave World”! (sjekk ”hjernekontroll” – på søk: http://www.start.no)/
http://home.no.net/disclose/gordoncooper.html
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm

 

MK Ultra programmet er beskrevet i offentlig norsk dokument

NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger, Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker.

I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker heter det blant annet på s.19: ”Det mest omfattende programmet fikk navnet MKULTRA. Dette programmet ble formelt startet opp i april 1953, men hadde forløpere i prosjektene Bluebird og Artichoke, som likeledes var opptatt av bevissthetskontroll.

I et internt notat om Bluebird fra 1951 ble målsetningen for programmet presist formulert til å skape en utnyttbar endring i personligheten til utvalgte individer, inkludert potensielle agenter, avhoppere, flyktninger, krigsfanger og andre. MKULTRA var i utgangspunktet ment å dekke forskning og utvikling av kjemiske, biologiske og radiologiske materialer som kunne brukes i hemmelige operasjoner for å kontrollere menneskelig adferd.

Etter hvert ble andre metoder inkludert, blant annet elektrosjokk, hypnose og en rekke sosiologiske og psykologiske teknikker”… s.20 ” I senatshøring i 1977 slo CIAs direktør Turner fast at 80 institusjoner hadde hatt kontrakter under MKULTRA. Enkeltprosjekter fortsatte også etter 1964, dels under paraplyen MKSEARCH og dels som CIA-prosjekter med regulær finansiering”….

I USA startet CIA i 1953 ett hemmelig program kalt MK-ULTRA. Et program der målet helliget middelet. Det ble brukt narkotiske stoffer, hypnose, sannhetserium og uvitende personer ble utsatt for eksperimenter med sterke personlighetsforandrende stoffer som meskalin, skopolamin og LSD. Flere av ”forsøkskaninene” døde også som et resultat av dette. CIA benektet også alt. Den metode som kom til å interessere CIA mest var fjernstyring av mennesker. Den amerikanske nevrofysiologen, Jose Delgado hadde begynt å eksperimentere med å operere inn elektroder i apehjerner. Gjennom å sende inn elektroder kunne apenes handlinger også kontrolleres, og med tiden utviklet de også radiosendere som via signaler kunne kontrollere apene på avstand. I dette korte filmklippet (etter 1 min 30 sek.) overstyrer Delgado en okse på en tyrefekterarena ved bruk av trådløse elektriske signaler:

http://www.youtube.com/watch?v=QwPUVqewEos

 

Manchurian candidates

For å se verden fra en verdenskonspiratoretikers synsvinkel er det mye å bygge på. Å kontrollere mennesker er alle hemmelige etterretningsorganisasjoners drøm og tidlig på 40-tallet gjorde CIA,s forgjenger OSS forsøk med sannhetsnarkotikum, for å få et mafiamedlem til å snakke – noe han også gjorde. Hjernevask – som i filmen ”The Manchurian Candidate” (1962) – var også en metode som ble brukt.

http://www.youtube.com/watch?v=CJiCW8Wp3aw

I slike tilfeller forandres – og brytes ned – hele personligheten hos et menneske. Men både CIA og KGB gikk et steg lengre enn både ”sannhetsserium” og ”hjernevask”.

Begge organisasjoner var på jakt etter individer som på en måte kunne fjernstyres, ved hjelp av et verktøy rettet direkte mot den menneskelige hjerne for å sette mennesker ut av funksjon – eller utvikle lojale leiemordere. Folk som kunne manipuleres mot sin vilje. Dens tids forskning viste at hjernen fungerte som en slags datamaskin der elektriske impulser står for kommunikasjonen mellom hjernens ulike områder. Og kunne man forstyrre eller kontrollere disse impulsene som styrte de ulike handlinger og tanker – kunne man også manipulere individet slik man ønsket, f.eks. til å begå drap som i filmen.

Bruk av mikrobølgestråler

På 60-tallet sendte KGB i største hemmelighet mikrobølgestråler mot den amerikanske ambassaden i Sovjetunionen. Hensikten var å treffe ambassadør Stoessels kontor. Men da USA oppdaget hva som foregikk innledet CIA et forsvarsprogram med kodenavn ”Project Pandora”, – der flere aper ble smuglet inn for å se hva som ble resultatet. Når så apene senere ble undersøkt oppdaget man at såvel blod som arvemasse hadde blitt påvirket. Ambassadøren selv fikk senere kronisk hodepine og en blodsykdom mens hans personale hadde fått 40 % flere hvite blodceller enn normalt. Denne og andre hendelser beviste kun det alle mistenkte, – nemlig at ingen metoder ble ansett for å være for ekstreme til å bli utprøvd i deres eksperimenter med mennesker – og deres psykologiske krigføring.

 

Remote viewing og psychic spies

På 70-tallet begynte også CIA å forske, teste og eksperimentere med såkalte ”psychic spies” for å spionere på fienden. Dette var synske personer som lå på hemmelige baser i USA og forsøkte å utnytte sine spesielle evner i spionasje mot hemmelige installasjoner i Sovjet. Offisielt konkluderte CIA med at prosjektet virket uten at man kunne benytte det til spionasje, og det ble offisielt lagt ned på midten av 90-tallet.” (fritt oversatt fra ”Världens størsta Konspirasjoner” Semic 2002).

( Sjekk: http://www.conspiracy-net.com/ – NOU 2003:33 kapittel 2-3-4 )

Mind Control:
http://www.webcom.com/~pinknoiz/coldwar/microwave.com.html
http://www.datafilter.com/mchttp://www.mindcontrolforums.com/
http://www.sonic.net/http://www.mindspring.com/~txporter
http://www.raven1.net/http://www.raven1.net/ravsubjx.htm
http://educate-yourself.org/mc/http://www.abovetopsecret.com/
http://www.channel4.com/science/microsites/m/mindcontrol

 

Psykiatriske forsøk og vitenskapelige studier

Stressing, psykologiske krigføringstiltak for å gjøre personer gale, forvirrete og useriøse vedrørende kunnskaper og utsagn.

Man vet at bla.a CIA bedrev forskning på personer med LSD på 60-tallet, og i Norge ovenfor psykiatriske pasienter på asyler.

Innføring av nye teknikker, – som forsøk på kontroll, manipulering og psykologisk krigføring (PSYOPS) – jfr. hjernevask, hypnose (Politikeren Odd Einar Dørum har lagt frem et forslag om å tillate hypnose under avhør).

Er dette i bruk i Norge? (Bruk av psychol-programmer, nevroscience, cognitive science etc? Falsk ”hukommelse-implantering” ved hjelp av ”metaforebruk” se: http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/disputeser .)

Kanskje man kan si det sånn at det kun vil være fremtidig moral og politiske valg som setter grenser her?

Prøvekaniner ved bruk av psykologiske virkemidler med hensikt å kontrollere, bruke og manipulere. Også gjelde provokasjoner for mulig å bruke personer til å utføre terrorhandlinger i et komplisert internasjonalt spill der dannelse av nye fiendebilder og politisk kontroll og makt ligger bak?

 

Sensorer som kan fjernregistrere kroppssignaler

Illustrert Vitenskap 2 – 2002: Sensorer som kan fjernregistrere stress, hjerneaktivitet og hjerterytme (utviklet av CIA og NASA – til detektorkontroll ved flyplasser).

Illustrert Vitenskap 1 – 2003: ”Eyetracking” som via sensor/laser/kamera registrerer følelser, øye, ansiktsuttrykk og bevegelse ved TV-titting. Innsyn i hjerneforståelse, registrering av hjernedelers virksomhet/funksjon beskrives i Illustrert Vitenskap nr. 12 – 2003.

Scientific American september 2003 (www.sciam.com ), s. 54: ”Mind Readers” – beskriver en ”hjerneskanning-maskin” som kan lese tanker, følelser, sannhet/løgn m.m. En ”nyvinning” som er 80 til 90 % sikker og mer nøyaktig enn en polygraf.

"Mind readers" - det er utviklet teknologi som kan registrere tanker og følelser på avstand

Scientific Amerikan sep. 2003 s.84 tar opp etiske sider i en artikkel av Arthur L. Caplan. Her er et lite utdrag: ”Right now sophisticated imaging tools are enabling scientists to see which parts of the brain are active at any given time and to observe the effects of drugs, fear or other stimuli”, ”Already lawyers are attempting to submit brain scans as evidence of their clients innocence. Government agencies are considering scanning the heads of prospective military pilots, astronauts and secret agents to see who might be predisposed to do what in response to stress or temptation. Doctors are implanting devices directly into the brain to help patients cope with Parkinson’s. There is talk of pills to aid soldiers in erasing the memories of war horrors and implants that might repair or even enhance memory”…

Scientific Amerikan Mars 2004 tar også opp mikrochips og datakontroll med hjernen
(s. 52 tar opp “Deep Brain Magnetic Stimulation” som ved TSM magnetisme kan påvirke hjernenevroner og senteret for oppstemthet som i Woody Allens film ”Sleeper” (Orgasmatron). Selv om dette fortsatt er på forskningsstadiet, åpner også dette for etiske dilemmaer?)

Det er lenge forsket på Mind kontrollerende Deep Brain Magnetic Stimulation mange steder, bl.a. ved Yale University (som bildet er hentet fra)

 

Forsøk med TSM magnetisme

Af. 13 nov. 03: ”Slik reagerer hjernen vår på forelskelse”: fMRI-scanning registrerer 17 unge mannlige og kvinnelige forsøkspersoners aktivitet i deler av hjernen og viser reaksjon og respons på det følelsesmessige plan – samt reaksjon på kjærlighet, gjenkjenning av personer, opprømthet, seksuell opphisselse m.m.
Forskning på ”posttraumatiske stresslidelser” kan påvise ved moderne elektronkamera, – forandring i hjernen, – samt mulighet for å se virkning av medikamenter og annen terapi: Se http://www.helsenytt.no/artikler/angst.html

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.32: ”Den magnetiske tenkehatten”, ” Takket være et enkelt apparat med innebygde elektromagneter kan forskerne nå sette fart på de mentale prosessene og revolusjonere vår viten om hjernen”. ”TMS kan endog skape sterke følelser av ekte guddommelig nærvær”…s.33: ”

Nevropsykologen Persinger ved Laurentian University i Ontario forsøker til og med å mane frem Gud hos forsøkspersonene med TMS – som ledd i et prosjekt som detaljert skal kartlegge hvordan mange hundre forsøkspersoner føler det når de blir utsatt for TMS med forskjellige magnetfelt. Det som til nå har skapt størst oppmerksomhet, er Thomas elektromagnetiske puls, et fenomen som tilsynelatende fremkaller følelser av guddommelig nærvær hos forsøkspersonen:

Alt etter religiøst tilhørighetsforhold føler personen i noen tilfeller at Jomfru Maria, Muhammed, Jesus eller andre sentrale religiøse skikkelser er til stede mens magnetfeltet er tent. Også gudsfornektende ateister kan føle noe, men da minner det visstnok mer om besøk fra det ytre rommet. Persinger tror at slike religiøse opplevelser og andre paranormale fenomener …. Kan forklares som elektrisk aktivitet i bestemte hjerneceller og hjernesentre”.

(Scrødingers katt NRK 1 desember 2003 tok opp samme emne) ”. (Trenger ikke stor fantasi for å tenke hvordan dette kan bli misbrukt i fremtid av udemokratiske ”krefter”! Spørsmålet blir da også om dette allerede i dag er i bruk? )

”Mulig å skille falske fra ekte minner” kan i dag gjøres ved samme teknologi – Se: http://www.forskning.no/artikler/2003/november/1068629218.79
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1059138261.08

Liknende/emner:
http://www.psych.northwestern.edu/psych/people/faculty/rosenfeldt/NewFiles/P300%20and%20ERP%207-99.pdf
http://www.uphs.upenn.edu/trc/conditioning/neuroimage15_2002.pdf
http://www.nap.edu/books/0309084369/html http://coglab.psy.cmu.edu/index_main.html

 

Overvåking gjennom TV

Det er mulig i dag å installere en datakontroll til TV og kabelsystemet slik at overvåkerne har full kontroll med ”objektet” sitt valg av programmer, interesser etc. Noe som ikke er umulig bare man har teknologi og utstyr til slikt. Det finnes koblingsbokser i kjellere, loft og ved annenhver trappeoppgang. Slikt iverksettes av kjente og ”respektable”, nasjonale, multinasjonale, TV og elektrofirmaer, kabelselskap eller bedrifter i samarbeid med den eventuelle ”oppdrag givende” sponsor”, – eller E-tjeneste!!

På denne måten kan overvåkerne – manipulere programmene i en grad folk er ukjent med, – men som er fullt ut teknisk mulig. (se siste filmer som Matrix, Terminator 3, Minority Report, Ringenes Herre: To Tårn etc. – så vil man forstå litt av hva som er mulig av illusjon og effektskapning innen film ).

Manipulering av TV er sterke virkemidler (jfr skjult reklame og påvirkning, eller “seende TV”, i markedsøyemed der familier har latt slikt foregå i forskning – for å kartlegge seerpopularitet og seervalg). Dette kan benyttes (og blir brukt) som metode både i hjernevaskingsøyemed, profildannelse og avanserte avhørs/etterretningsinnsamling.

Samtidig kan man sensurere og bestemme hva slags programmer objektet bør og ikke bør se – avhengig av hva overvåkingens mål og midler er og den strategi som ligger bak. Eller starte en massiv hjernevaskvirksomhet, som kommer snikende og nesten er umulig å oppdage uten elementær innsikt i metoder og teknologiske muligheter. Her spiller både psykologi, ubevisst registrering og uante mekanismer inn.

Man kan også foreta etterretning/avansert og skjulte avhør av ”mistenkte opposisjonelle” gjennom TV-manipulering, med “seende Tv” koblet til en datamaskin som registrerer alle ansiktsuttrykk og øyebevegelser. På den måten kan man se om personer, steder (også gjemmesteder for hemmelig/sensitiv info etc. – for kriminelle handlinger eller sosiale, taktiske relasjoner – tenkte hendelser gjenkjennes eller oppfattes som positive eller negative, jfr. ukontrollerte/ubevisste ansikt – øyebevegelser v gjenkjennelsestegn).

TV kan også være Tele Vision: Et apparat som ser deg og registrerer hva som skjer foran skjermen

Programmer, kortfilmer og nyhetsinnlegg kan for eksempel inneholde både bilder og skuespillere som likner kjenninger eller sentrale personer, overvåkerne ønsker å sjekke om ”objektet” kjenner eller har innsideinformasjoner om? Det kan bli fremsatt et vidt spekter av ulike ”scenarier” – som overvåkerne muligens ønsker å se ”objektets” reaksjonen på m.m? Man kan også oppnå og plante “bevis” i personers underbevissthet slik at dette på et senere tidspunkt kan påvises gjennom siste utvikling innen “hjerneskanning og bildevisning” med elektroder – eller ved bruk av løgndetektor m.m.

 

Eyetracking

(CIA/NASA vil for eksempel opprette stress og hjerne-sensorer ved flyplasser som fjernregisrerer: Beskrevet i Illustrert Vitenskap 2003).

Kanskje kan man i tillegg ”skape” ”falsk hukommelser” – slik at personer på et senere tidspunkt kan ”innrømme/reagere/bekrefte” – slike ”tenkte scenarier”?
Slik data/laser/TV teknikk og metoder blir brukt i dag i det offentlige i forbindelse med kartlegging av atferd og kunnskapsforskning i forbindelse med personer med autistiske trekk (Illustrert Vitenskap siste nr 1/2003 s.61: ”Nå ser forskerne verden med autistens øyne” – kalt ”eyetracking”. F.eks er det utviklet en mus som ”føler” brukerens stemningsleie ved å registrere puls, hudens ledningsevne for strøm osv, omtrent som en løgndetektor.

Etter en forespørsel til Jon Bing fikk vi oversendt artikkelen ”Moderne og blåøyd” – Ansiktsgeometri ”BlueEyes” (http://www.almaden.ibm.com/) registrerer brukerens blikkretning, tale og gester m.m. : utdrag – ”

Et av prosjektene ved IBMs Almaden Reserch Center i Silicon Vally, California kalles BlueEyes. Dette er forsøk med bruk av hverdagslig utstyr som videokamera og mikrofoner til å identifisere og analysere reaksjonene til en bruker av informasjonsteknologisk utstyr. BlueEyes registrerer f eks brukerens blikkretning, brukerens tale og gester. Disse analyseres med sikte på å bestemme hvordan brukeren har det – fysisk og følelsesmessig, eller hvilke informasjonsbehov brukeren har. F eks er mus som ”føler”.

Eyetracking/BlueEyes-teknologien er tatt i bruk og videreutvikles stadig

Et fjernsynsapparat med BlueEyes vil f eks kunne slå seg på når brukeren ser mot skjermen – og det velger også riktig kanal hvis brukeren ber om å få ”se på NRK1”. Hvis fjernsynsapparater ser at du blir tilfreds, er oppdraget utført. Men ser apparatet at brukeren viser tegn på å misnøye, vil det gjette at noe er galt, og be brukeren om mer presise instruksjoner. Almaden forbereder den fremtiden hvor husholdningsapparater som kjøleskap, vaskemaskiner og komfyrer registrerer at vi ser på dem, og gjør det vi ber dem om. Men BlueEyes kan gjøre mer. Allerede i dag hjelper teknologien med analyser av atferden til handlende i en butikk etc”.

Biometriske data og iris-scanning

Sjekk i tillegg internett på stikkord som ”øye-kroppsskanning”, hvor dette blant annet er forsket på ved div amerikanske universiteter på området fysikk/biometri/fingeravtrykk – data – iris gjenkjennelse (tenkt brukt i fremtidige pass med smartkort/antenne som sender biometriske data til grensekontroller etc – Af. 1 sept. 03 ).

Af. 9.nov. 03: ”Science fiction-pass på vei”: Nye smarte personpass med innebygd microchips kan være realiteten i Norge om ett år. Nye personpass med såkalte biometriske data der ansikts-scanning, irismønster og fingeravtrykk kan inngå som elementer.

Teknologien er kommet langt innen dette området og det brukes sannsynligvis i en stor utstrekning, i dag – av ulike E-tjenester internasjonalt. Spesielt effektivt er dette ovenfor mistenkte “terrorister” eller politiske fanger som sitter isolert, i varetekt eller er internert på en fengselscelle over flere uker.

Ved manipulering av TV programmene kunne man i tillegg via datamaskiner legge til – og manipulere innholdet, personer, talemåte, hastighet ved de enkelte serier, debatt og dokumenterprogrammer, – eller forsøke på “fjernhypnose, suggesjonsvirksomhet” etc. Man kan få personer gale ved å få de til å tro at ”tv,n taler gir beskjeder”.. Eller ved få de til å begynne og miste virkelighetsoppfatningen. Dette er psykologiske virkemidler dagens teknologiske utvikling åpner for – og som med stor sikkerhet inngår i det brede spekter som omhandler ”psykologisk krigføring”?

Forsøk med psykologisk manipulering av fanger

”Le Monde diplomatique nov 2003 tar opp psykologisk manipulering og tortur ved ” Israels Guantanamo” som går på akkurat dette, og som sannsynlig benyttes av andre ”demokratiske” krefter rundt om i verden der ”fysisk tortur”, ikke like lett er en politisk selvfølgelighet.

Doktor Stein som er psykiater i Jerusalem, sier angående virkningene ved internering eller behandling ved slike forhold er en form for mental tortur han kaller ”DDD-SYNDSROMET”: dread, dependency og debility:; – gru, avhengighet og kraftløshet”, som benyttes for å få objektet svekket, avhengig og mottakelig for overvåkernes vilje og manipulering.

Dette går kort ut på å frata offeret alt av kjente og trygge selvfølgeligheter, isolere objektet helt samt nedbryte selvfølelse og identitet ved hindring av mat, søvn, bevegelse, mental og sosial sikkerhet og stimulans – samt gjøre objektet mest mulig presset og avhengig av forhørslederne. Kombinert med fysisk smerte/usikkerhet eller trusler/frykt for dette – skapes en ”psykologisk ødeleggende gru” i følge doktor Stein. På sikt kan man vel forestille seg hvordan dette kan misbrukes for på sikt å skape avhengighet eller tilknytning ved press og hjernevask.

Implantering av mikrochips i hjernen

Lesing, forståelse – eller implantering av mikrochips i hjernen – gis det beskrivelser av i bla Illustrert Vitenskap nr 12/2003. Noe som med tid sannsynlig kan misbrukes til kontroll av mennesker, deres følelser, tanker og mulige handlinger? Illustrert Vitenskap tar opp det siste innen det å ”forene hjerne og datamaskin” i nr 17/2003 s. 40-41.:

”Forskere skaper hjerneprotese” der det er mulig via tre mikrobrikker å ”lage en omkjøring i hjernen” for å manipulere, erstatte eller bearbeide bla.a. – ”hippocampus, hjernens hukommelsessenter slik at man kan ”behandle” traumer, eller hva man i fremtiden skulle ønske å oppnå – på godt og ondt?

At det på sikt nettopp i de fleste tilfeller er traumer, erfaring og negative hendelser som skaper individuell utvikling, bevissthet og sosial læring – som på mange måter kommer andre og det store flertall til gode – oversees og bagatelliseres her, til fordel for kontroll, etisk forfall og orwellske visjoner om totalitære styreformer.

Hjernen er ikke kun et organ men i prinsippet også senter for følelser, humør, personlighet, bevissthet som hukommelse og derfor direkte koblet til både vår personlige utvikling som identitet. Det er til de grader en vesensforskjell og tukle med, – erstatte, forske, manipulere dette organ som til de grader gjør oss til arten mennesket – som for eksempel å ”behandle” andre organer i ” den gode saks tjeneste” uansett hva man i utgangspunktet ønsker å oppnå? I tilfellet dette en gang i fremtiden skulle la seg realisere?

Kanskje er det dette som beskrives i profetier i Det Nye Testamente:

Åp 13, 15
Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

Sammensmelting av menneske, datamaskin og nervesignaler

Illustrert Vitenskap 12/2003 s.73: ”Tankens kraft setter liv i lamme kropper” – ”Sammensmeltningen (menneske, datamaskin, nervesignaler) vil etter hvert bli total, fordi kommunikasjonen også vil gå den andre veien slik at datamaskiner og andre maskiner gir hjernen beskjed om hva den skal foreta seg. Forskere har blant annet allerede vist at de kan fjernstyre en rotte gjennom en labyrint ved hjelp av elektriske signaler til hjernen.

Selv om det er langt igjen før forskerne forstår hvordan de flere milliarder nervecellene i hjernen samarbeider om å la tanke føre til handling, er det nettopp hjernens ufattelige kompleksitet som gjør at det er mulig å få den til å smelte sammen med datamaskiner og andre maskiner”. ”Når det først er skapt en direkte forbindelse til en maskin, vil hjernen i prinsippet oppfatte den som en del av kroppen – eller til og med som en del av seg selv – og ved å prøve seg frem vil hjernen etter hvert lære å kontrollere maskinen og motta impulser fra den”.

Ved implantering av slik teknologi vil det for individet ikke være noen vei tilbake, og individene vil måtte underkaste seg sine ”herrers” totale vilje og målsettinger. Den frie vilje, det individuelle ansvar, frihet og menneskeverd vil kunne forsvinne som dugg for solen og ”mørkemennenes” totalitære diktatur vil kunne bli et faktum. Dette er ANTIKRIST og ondskapens plan som lurer i fremtiden hvis vi nå ikke sier stopp og forhindrer galskapen….

Meldinger og tegn kan tilføres som overskrift, subtiles eller symboler. I desorientering eller ”programmering/avprogrammeringssammenhenger” – kan dette også benyttes for å villede, skape psykoser eller “gi ordrer” for å styre objekter til handlinger det er umulig å bli tatt for. (hvem vil tro en som sier til noen eller i et avhør at “det var TV’n som ga instrukser om å utføre det politiske attentatet“! ) Man kan i tillegg sette i gang en slik prosess og stoppe objektet like før en eventuell terrorhandling og derav høste gevinsten.

Det vil gi overvåkerne eller de totalitære krefter økt politisk og økonomisk makt. I tillegg vil det fremkalle et sterkt fiendebilde man kan tjene på. Det er en kjent sak at dette i mange sammenhenger kan være – eller bli baksiden ved innfiltrasjoner og provokasjoner – uten moralsk eller politisk styring.

 

Overvåkingsterror og misbruk av teknologi del 2

I vår første del berørte vi diverse overvåkningsmetoder, grupperinger og misbruket av disse tjenester – i mange tilfeller – mot uskyldige norske borgere. En realitet svært få – bortsett fra de berørte parter – er klar over eksisterer nå etter den kalde krigens slutt. Med de siste terrortrusler, nesten kaotiske og forvirrende hendelser rundt om i verden – har dette igjen naturlig nok blitt aktuelt og satt på dagsorden. Derimot er det den negative utviklingen vi reagerer på der, alle opplever en samfunnsutvikling som mer og mer blir totalitær – sakte, snikende – men for de som ser, opplagt og truende.

Faren i forbindelse med denne nye ”kalde krigen mot terrorismen og de mystiske bakmenn” – er at den også gir grobunn for udemokratiske krefter både i vårt eget land – som internasjonalt. En spire til et totalitært overvåkingssamfunn, der skrekk, ufrihet, skremsel og forfølgelse – utfordrer våre tradisjonelle demokratiske rettigheter og rettsprinsipper.

Vi tar i denne artikkel del 2 – opp farene og utviklingen innen overvåkings teknologi og E-tjenesters misbruk av den. Vi advarer mot et antikristent Orwell-diktatur som skygger for fremtiden.

Teknologi som brukes til hjerne- og atferdskontroll

Scientific Amerikan Sept 2003: s 19 : NESTE GENERASJON MOBIL OG GSP TEKNOLOGI: 20 millioner mennesker bruker slik teknologi som i dag muliggjør individuell overvåking fra satellitt. GSP III som er under utvikling med GSP chips og minisensorer muliggjør ”trakking” med 2 meters feilmargin.

Scientific Amerikan sept 2003: Omhandler dagens nye og avanserte teknologi samt mulige medisiner som kan påvirke helse/hjerne/psyke, lese tanker, følelser og trigge biologiske mekanismer – i ulike hensikter. Bla frigjøring av hormoner, stress, angst, glede, sorg, religiøse opplevelser med mer. Se også s. 52.
Samtidig kan man ved denne teknologi slette minner (s 42 CREB), aktivisere redusere hukommelse etc. (v neuroscience).

s. 36: Nye kjemikalier kan redusere og påvirke hukommelse og cognetiv atferd. S. 38 Ved samme metoder og pharma kan en i tillegg også øke arbeidsutholdelsen, svekke søvn og trøtthet og få individer til mer aktivitet. På side 47 Beskriver magasinet hvordan man ved hjelp av (TSM) pulserende magnetfelt kan aktivisere og påvirke deler av militære jagerpiloters hjernesentre.

Side 50: Implantering av elektroder i hjernen kan påvirke både hjernens funksjon og de mentale prosesser. Slik kan man altså kontrollere og manipulere individer på godt og ondt (Les: NOU 2003:33 : Norges Offentlige Utredninger: Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker. I denne utredningen som omhandler bruk av LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker. )

De kan lese dine innerste tanker

Side 54 i SA SEPT 03 ”Mind Readers” viser hvor langt denne teknologien er kommet. Hjerneleser teknologi (skanner se: Orwell del 1 ) leser dine følelser, tanker, intensjoner, mentale funksjoner og påviser effekten av frykt og div kjemikalier.

Det er i dag mulig å påvirke hjernens nevroner, produksjon av serotonin med mer og fremkalle bla suicidale tendenser og depresjoner m.m Dette står beskrevet i Scientific American feb 2003. På side 35 beviser man at det blant de fleste som begår selvmord skjer en forandring i to forskjellige hjernedeler som ”orbital prefrontal cortex” og ”the d raphe nucleus of the brain sten”. Så kan en bare tenke seg om dette kan fremprovoseres og ”trigges” bevisst ovenfor ”potensielle ustabile” individer rent taktisk og kynisk for å oppnå et bestemt mål? Er det slik man nå har kommet fem med de nye ”Manchurian Candidates” (selvmordsbombere ) og MKULTRA-hjernevask (skolemassakrer i USA etc)?

De fleste selvmord skjer stort sett impulsivt etter en del andre momenter som personlige kriser, konflikter, psykiske problemer etc (og kanskje MKULTRA-programmer)? Utskilling og forandring av stoffer og mønstre i hjernen påvirker dette og antidepressive medisiner/kjemikalier kan både forhindre som øke både dette – samt aggresjon og depresjoner se: SA 2003 side 37-38-39. (Dagbladet 23 mars 2004 skrev om faren med bruk av ”lykkepiller”)

Scientific American jan 2003 s 10: Beskriver også hjerneskanning, implantering av Verichips m.m i både mennesker og hunder, som innebærer en total overvåkning av hvert enkelt individs bevegelser. (Verichip har størrelse på 12mm og bredde på 2,1mm samt levetid på 20 år). På s 11 beskriver SA hvordan britiske forskere har kommet frem med skremmende teknologi: ” with a ”tooth phone”, a chip implanted in a tooth. Futurist Pecison of BTexact Tec. In England foreses circuitry tattoed into the skin. Such “active skin” would display television pictures, serve as cosmetics, provide a virtual-reality interface without data gloves or goggles, or even – in the ultimate in cyber-isolation – deliver orgasms by e-mail”.

New Scientist 28 feb 2004 s 12: “BigBrither Keeps eye on lab animals” : Beskriver nytt datasystem som gjør det mulig å overvåke hundrevis av enkeltindivider eller dyr (mus, kveg etc) 24 t i døgnet ved hjelp av mini-pc med innebygdt kamera.

New Scientist 28 feb 2004 s 23: Beskriver mikroroboter av silikon som benytter energi fra muskler og kroppsdeler – og som i tillegg kan stimulere nervesentre. Side 26-27: Elektroder koblet mellom hjerne, nerver og kroppens nervesystem – som igjen er linket til mekaniske proteser viser et skremmende innsyn hvis dette skulle kobles sammen med en datamaskin. ” One set of electrods will need to record the outgoing ”motor” nerve signals coming from the brain, and translate these into electronic signals to operate the hands machinery”. Duke Unv in NC – US, manage to train monkeys to move a mechanical arm just by willing it, using electrodes in the animals brains to detect their intentions . (se også NS 23 feb 2002 s 26). Side 28 beskriver broken av dette på mennesker og hvordan det kan misbrukes. De benyttet også pasienters alpha bølger.

Implantering av elektroder, mikrochip – koblet til hjernens nervefibere og en datamaskin vil gjøre hjerne og kroppskontrollen totalt avhengig av andres mål og vilje. Ethvert menneske som tar i mot slikt vil også miste seg selv, sin vilje og sin frihet. Dette er utviklingen i dag og et ”drømmemål” for alle totalitære krefter i verden som vil ha full makt og kontroll.
New Scientist 6 mars 2004 s 34 Beskriver hvordan man kan øke eller forhindre psykiske problemer som schizofreni, depresjoner, psykoser eller angst/frykt ved bruk av ulike kjemikalier, eller medisiner. ”For example if you give healthy people drugs that block glutamate receptors, they become psycotic”. ”In new work being reviewed for publication, he gave the compound to healthy people along with another drug, Ketamine, which causes psychoses and loss of working memory – symptoms associated with schizophrenia”!!!

Nanoteknologi – verdens forbannelse?

SecurityDialogue vol 35 nr 1, mars 2004 SAGE PUB/PRIO
(Kan leses på Hovedbibliotekets avisavd) Tar opp Nanoteknologi og militær bruk.
”Potential Militart Uses of NT”: Nanoteknologi er bestanddeler på atom, molekyl og mikro nivåer som nesten er ufattelig. Med denne teknologien kan man ”sende” inn ”roboter” (0,1mm) i kroppen som avgir stoffer, overvåke soldaters kroppsfunksjoner, stressnivå eller frigjøre giftstoffer eller hormoner for å øke eller redusere evner, muligheter, aggresjon m.m.

Man kan også ”koble” – NT-elektroder til soldaters nervesystemer, kroppsorganer og påvirke muskler og hjernens cortex område. Blant stridsflygere og piloter er det mulig å påvirke reaksjonsevnen og hjernefunksjonen. Som teknologien ovenfor har Nanoteknologi de samme muligheter og virkningsområder. Innen kjemiske og biologiske stridsvåpen gjelder de samme skremmende muligheter. NT kan også designes til å treffe/angripe/implantere, – spesielle etniske grupper, eller enkeltindivider – og uskadeliggjøre eller manipulere dem alt etter mål og hensikt.

Kilde:

http://arkivet22.blogspot.com/2006/10/overvkingsterror-i-norge.html

Speedy Gonsales er en blogger som ikke liker utviklingen i samfunnet for tiden. Et av Speedys mottoer er: ”Copyright? This is war!”

Abonnere
Varsle om
guest

117 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Ulven
Ulven
10 år siden

Er det Illuminatet som står bak Illustret Vitenskap (Illuminert toskeskap)?

Alle de der duppeditt dingsene som har som oppgave å hyper-overvåke oss og gjøre oss og barna våre til bioroboter med chipsen under topplokket er blitt PRESENTERT I ÅR ETTER ÅR av Illuminert vitenskap som “fremskritt”.

Faguttrykket heter vel KONDISJONERING, at vi skal bli vant til iris-scanning og biometriske pass og 111 halvt totalitære overvåkingspåfunn “som noe som er bra for oss”.

Jeg håper at det ikke bare er oss ulver som ser dette rimelig klart nå. Det må vel være litt håp om at menneskene selv kan skjønne at det er dem selv det gjelder, som “noen” vil skal bli slavene demses…

Seitasis
Seitasis
10 år siden
Svar til  Ulven

Flott at du kan se hva som helst i øynene med “behag”, og vi trenger deg. Illuminate virker svekket kanskje på grunn av deg og andre, men de vil gi oss noen krampe trekninger i de neste årene, men vi får ta de med et smil eller hva?

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Ulven

Naturvitenskapen og annen vitenskap som utforskes og forfektes av mennesker, er bare småbarns lek i sandkassa i forhold til Gud’s skaperverk og kommer aldri til å bli noe annet. Noe av denne vitenskapen er beviselig farlig og ødeleggende for liv og miljø, og i mange tilfeller er det planlagt. “One cell in the body is more complex than New York City. Humans built the city, but are not able to build one living cell” – Falcons’ CAFE. The bloody history of communism (Harun Yahya) * Important note: Navigate3d comment, see in last part of this post http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1#M8252 + extra

Direkte referanse,
The bloody history of communism (Harun Yahya) http://www.youtube.com/watch?v=x-1_gYzKJB8&list=PLDC07952662B6D9CD&feature=plpp_play_all

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/thrive-the-movie/#comment-83766

Her ser vi et eksempel på at mange barn fikk permanent narkolepsi og andre fikk diverse bivirkninger pga farlige holdninger og ytringer fra bl.a. septikere og offentlige myndigheter, noe som bl.a. undertegnede advarte en masse imot på forhånd og aldri var i tvil om at advarslene var til beste for folk og land, noe som idag er bevist og vist var riktig i forhold til realitetene, og tragisk nok var og er hele det offisielle helse-Norge beviselig i praksis hjernedødt på dette området, Jørgen Skavlan, lege: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning + * Om selverklærte såkalte skeptikere som organisasjon, se under youtube-vinduet http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=151#M8224 + extra

Direkte referanse,
Jørgen Skavlan, lege: – Nordmenn er Europas mest naive befolkning +

DocTore
DocTore
10 år siden

Jeg synes “populær vitenskapelige” o.l publikasjoner fra f.eks. Bonnier-pressen (som i tilfelle må være et tålerør for “iillumni”), er ekstremt ukritiske og fordummende. “Illu. vit.” m.fl. har alltid gitt et fordreiet glansbilde av hva vitenskap og forskning, er og bør være. Det er aldri noen som skriver om vitenskapens begrensninger, forskernes ansvar, osv. “Illusorisk vitensap”, er bare ett av mange steder mennesket er helt en-dimensjonalt, og alle som kaller seg “forskere”, er helter i en “Brave New World”. Hvis “Illuminati” eksisterer, er det vel trolig at de vil at vi skal se på oss selv som mekanismer med komplekse funksjoner, fremfor organismer i samspill med noe som ikke kan defineres mekanistisk.

Det å ta for gitt at tenkning og sjelsliv, produseres av hjernen finner man ikke grunnlag for. Vi finner korrelasjoner, og kartlegger mekanismer, men kan aldri isolere “sjelen”, som biologisk prosess.
Jeg syns ideen om hjernen som “transformator”, “mottaker/sender” eller “reduksjonsventil”/”filter”, henger mer på greip. (Særlig når man kjenner til virkningen og mekanismene til psykoaktive stoffer, enten det dreier seg om psykedeliske, bedøvende eller sk. “antipsykotiske” , er det lettere å spekulere i den retningen. -Og det er ikke noen original tanke. )
Jeg husker at min veileder på FFI, da jeg var der en stund i studietiden, -for spøk, kalte en del av hjernen som heter Nucleus Accumbens, for “sjelens sete”, – nærmest som en parodi på Des Cartes’ dualisme? – men mer fordi alt som gir “behag” stimulerer denne…

Jeg vet ikke hvordan det egentlig henger sammen, men det at bevisstheten kan påvirkes av fysiske agens, som EM-impulser og kjemikalier, betyr ikke at man kan si at bevisstheten eller sjelen kan reduseres til fysikk og kjemi. Den vitenskapelige erkjennelse, må forbi rent mekanistiske forklaringsmodeller, for å fatte hva et sjelsliv, er. Men, hva det er, kan alle oppleve intuitivt, i større grad, enn man kan forklare det ved å kunne manipulere hjernen, -som uten tvil har en sammenheng med hvordan vi opplever og sanser, tenker og er levende. Hjernen er viktig, men den forklarer ikke alle fenomenene noen vil forklare ved å henvise til hvordan dette organet virker.

Tenker
Tenker
10 år siden
Svar til  DocTore

Svada, vitenskap og forskning er fortsatt det selv om du tror det er gjort mot din beste interesse. Der vil alltid være noen som driver forskning på noe du er uenig i, men det betyr ikke at det ikke er vitenskap og forskning.

Seitasis
Seitasis
10 år siden

“Overvåking gjennom TV” , haha TULL!. Norge oversvømmes av dyktige ingeniører, spør dem!
Ok , første bildet i artikkelen er ganske korrekt. Norge er et verden senter for E-tjenester, men kun en liten del av mulighetene er aktivisert til dagsdato. (ok,innrømmer at jeg har ikke fulgt med på mange år),men hvis dette er viktig, ta en tur opp på e-senteret og spør dem. De er jo bare å gå oppover og oppover fra Oslo.

pelle....
pelle....
10 år siden
Svar til  Seitasis

tolk det slik du vil. Alle krimserier finner ut hvem morderen er, tilslutt.. Ett signal om at du er overvåket.. Uansett hva du gjør. Bare se til Norge i enkelte straffesaker. Kan godt komme med eksempler, ett hvor tiltalte ble frikjent iforbindelse med sin data, mens en annen ble dømt selv om mobildataen tilsa noe annet.. Forskjellen er at han som ble dømt, straffesaken der skjedde på begynnelsen av 2000, mens han som ble frikjent, saken hans skjedde på slutten av 2000 tallet… Og dette er saker som har vært oppe i media, i stor dekning…

hagbart
hagbart
10 år siden
Svar til  pelle....

På slutten av 2000-tallet?! Hvordan får du informasjon fra 900 år inn i fremtiden?! :O

At de finner morderen er vel heller et signal om at det blir bedre krim av det. Hvis Poirot ikke hadde snøret sammen saken med snurrebart og stokk mot slutten, hadde det vært en meget lite tilfredstillende seeropplevelse.

pelle....
pelle....
10 år siden
Svar til  hagbart

genialt svar, selv om det ikke hadde no med saken å gjøre

hagbart
hagbart
10 år siden
Svar til  hagbart

Takk for støtten, men jeg syns ikke det ble så velkomponert som jeg hadde håpet på. Jeg var litt stressa i kveld.

MrKennedy
MrKennedy
10 år siden
Svar til  hagbart

Vet ikke om svaret til hagbart kan kalles genialt, det skal ikke jeg avgjøre, men relevant er det ihvertfall. Du surrer meg hvilket årtusen sakene foregikk i, dermed blir leser forvirret angående hva du faktisk mener.
I tillegg forteller han deg hvorfor forfattere lar detektiven oppklare saken i slutten. Du gir uttrykk for at Agatha Christie har latt Poirot finne morderen fordi en fremtidig filmatisering av boken vil medføre overvåkning av tv-seerne.
Beklager pelle, men det du skriver er noe ordentlig vrøvl, alt hagbart gjør er å påpeke dette.

Lillian Sivertsen
Skribent
10 år siden

Vil hemmeligholde Breiviks barndom

SAL 250 (NRK.no) Barndommen til Anders Behring Breivik, og hvordan den kan ha påvirket ham som voksen person, kan forbli en godt skjult hemmelighet.

http://nrk.no/227/dag-for-dag/vil-hemmeligholde-breiviks-barndom-1.8141259

Lillian Sivertsen
Skribent
10 år siden

Var i ein behandlingsbarnehage

Per Olav Næss observerte Breivik i ein behandlingsbarnehage då mora, søstera og han sjølv var innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i rundt tre veker i 1983.

http://nrk.no/227/dag-for-dag/vil-hemmeligholde-breiviks-barndom-1.8141259

Ulven
Ulven
10 år siden

Jaså, så mora, søstera og ABB sjølv var innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i rundt tre veker i 1983.

Det der lukter MK Ultra mind control PSY OPS lang vei. Signert: DEN NORSKE PSYKIATRIEN!!

Ifølge MK Ultras modus operandi er det slett ikke uvanlig at både mor og barn er MK ofre. Så det var nok slik verdensverstingen i massedrap ansikt til ansikt, en koselig liten gutt fra beste Oslo Vest, ble påbegynt utviklet som MANCHURIAN CANDIDATE!

Og nå vil “ABB selv” holde barndommen sin skjult… Dette lukter bakmenn. Det er nok fjerkontroll-operatørene som “buktaler” ABB fra distanse via syntetisk telepati (http://www.synthetictelepathy.com/) som har fått klar instruks om ikke å lekke detaljer fra ABBs MK barndom. Men så har det likevel skjedd…

smurfen
Moderator
10 år siden
Svar til  Ulven

Du ser litt sulten ut Ulv, jeg tror jeg må mate deg litt :)

Mye tyder på en ny ABB og 9/11 på gang..

Folk som tror på magiske huleboere fra Ghanistan og Tempelridder trollmenn trenger ikke kaste bort tid på å se den :)

The Dark Lights of May

http://www.youtube.com/watch?v=JNgK20SFRMA&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=4&feature=plpp_video

Glucifer
Glucifer
10 år siden
Svar til  Ulven

Enda en dommedags profeti smurfis? :)
Du skal ha en ting: Det krever små brå baller eller et paranoid sinn å komme med så mange dommedagsprofetier som det du har gjort. Det som er enda artigere er at absolutt ingen av dine profetier har vært i nærheten av å gå i oppfyllelse. Du er like dyktig spåmann som Olga Marie var til å synge ;)

Fra alvor til revolver: Artikkelen handler om overvåkingsterror. Har dere såkalt “konspirasjonsteoretikere” tenkt på at Google er overvåkningens Grand Old Dad? Er dere klar over alt de logger om alle som de amerikanske myndighetene KAN ha tilgang til?
En annen ting: Det er Google som eier Youtube. Jeg ser at trenden her er at Youtube blir brukt som sikker kildehenvisning, mens i sannhet er styrt av verdens største overvåkingsfirma. Noe å tenke på, he?
Her er det sjokkerende beviset mitt, selvfølgelig fra Youtube ;)

P.S: Jeg har også funnet at smurfen også er illuminati, beviset er selvfølgelig fra youtube:

Kanskje det er på tide å skifte navn smurfis eller er du kanskje en av dem?

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Ulven

Når fema lager og lagrer millioner av familie-likkister, er det en grunn til det, og falskflagg terror er blitt vanlig hobby for noen, og ingenting tyder ennå på at de som står bak har flytta permanent til en annen planet. Whitney Houston Live (Full Concert) In Brunei 1996 http://www.youtube.com/watch?v=xdgBz-zHkmQ&feature=BFa&list=PLDF9D0E4FA313F315 * + extra: The Whitney Houston Sacrifice Exposed + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8213

Gratulerer med 17. mai 2012 * Grunnloven site:nyhetsspeilet.no https://www.google.com/search?q=Grunnloven+site%3Anyhetsspeilet.no * 9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

smurfen
Moderator
10 år siden
Svar til  Ulven

Ikke bare er du dum en du er jaggu en blind og døv lystløyner også Glucifer :)

Vist dette var opptaksprøven din til å komme inn i debunker klubben så holdt det ikke til 1 ener engang, det ble rett og slett stryk

Vi får ta å gå gjennom prøven din punktvis på debunker vis så skjønner man hvorfor selv dine egne mener du er skrudd

Punkt 1 : Enda en dommedags profeti smurfis?

Filmen advarer bare mot en mulig ny terroraksjon

Vist du mener at en terroraksjon er det samme som dommedag så er du jaggu sykere en jeg var i stand til å fatte

Siden Gladio og US gjengen har utført terroraksjoner hver eneste dag siste 66 år så sier du rett ut at du mener det har vært dommedag hver eneste dag i 66 år….. skrulling

Punkt 2 : komme med så mange dommedagsprofetier som det du har gjort ??

For å vise at du ikke er en lystløyner så kom mer en gjerne med en eller flere linker til noen dommedagsprofetier jeg har kommet med … skrulling

( Ikke kom drassende med kommentarer der jeg bare videreformidler andres profetier )

Siden jeg ikke er synsk så kan jeg heller ikke profetere profetier, jeg driver sannsynlighetsberegning, kode og symbolikk knekking og avsløringer ut i fra selvstending og logisk tenking +++++, noe som er et ukjent begrep for deg … skrulling ..

Punkt 3:Det som er enda artigere er at absolutt ingen av dine profetier har vært i nærheten av å gå i oppfyllelse ???

Siden jeg ikke har profetier så så kan de heller ikke gå i oppfyllelse men mine advarsler derimot stemmer alltid ;)

Jeg sa at den 22/7 ville satanister angriper Norge, Jeg sa at den 11 mars 2011 så ville satanistene skape et jordskjelv som var så stort at det nesten kunne senke Japan i havet, Jeg sa at Norge ville komme til å ærlære krig mot Libya den 19 Mars

Så for å ta deg på ordet så sier du rett ut at 22/7 aldri har skjedd, det kom ikke noe Japan sjelv den 11 mars 1011 og Norge har heller aldri bombet libya og den ikke eksisterne krigen startet ikke 19 Mars 2011

Du er jo så sykt skrudd at selv de sterkest psykopharma ikke kan hjelpe deg

Punkt 4. Google er overvåkningens Grand Old Dad?

Hallo Einstein ?? har du funnet ut dette først nå, selv de i barnehagen vet at Google lagrer alle søk og at de eier Youtube og mye mer

Ikke for å skremme vannet av deg men nå vet jo de fleste at de blir registrert, overvåket og kontrolert nesten samme dag som de er planlagt og graviditeten er bekreftet av lege

Allerede i 1948 så hadde NATO enorme registre og mapper på alle pasefister, politikere og venstrefolk mm i de enorme basene inne i fjellet ved NATO basen i Kolsås ved Bærum, noe som bare har økt på etterhvert som teknologi har gjort det lettere

Så vist du er så jævli redd og paranoid for at noen følger med deg så bør du grave deg ned i en hule på fjellet og bli der til du dauer gLucifer

Punkt 5 . Jeg har også funnet at smurfen også er illuminati ??

Illuminati betyr jo opplyst så takk for komplimang :)

Tenkte du på medlemskap i klubben deres så går det heller dårlig, jeg banker på klubb dørene deres hver dag med boller og epler for å grine meg til medlemskap men de vil ikke ha meg, de sies at lokalene deres er prydet med dead og alive plakater av smurfer ;)

Litt rart at du snakker om Illuminati siden dere hevder at Frimurere, Illuminati, tempelriddere og Jesuitter ikke eksisterer i virkligheten … hmmmm…….

Så der ser du, det ble stryk på hver eneste oppgave, lykke til med neste forsøk :)

Men når jeg først har deg på tråden :)

Du som er Ape-ekspert og Darwinist………jeg har fått så jævli vondt i rompa, det føles som om det begynner å vokse ut hale igjen der bak…… kan det være at tiden har reversert og at vi er på vei til å bli apekatter igjen ? he he

Hva sier Septik om det ??

Glucifer
Glucifer
10 år siden
Svar til  Ulven

Fint du tar illuminati påstanden min på alvor smurfis, og ser på deg selv som opplyst. Jeg kan herved informere deg om at du er like opplyst som en bøtte møkk.
Punk1. Siden Gladio og US gjengen har utført terroraksjoner hver eneste dag siste 66 år så sier du rett ut at du mener det har vært dommedag hver eneste dag i 66 å
Hvor har du ifra at jeg mener at det har vært dommedag hver eneste dag i 66 år?
Det er du som spyr ut all verdens merkelige påstander om kommende kriger, jordskjelv, terroraksjoner osv, la meg friske opp minnet ditt (hvis du har noe da):
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/forberedelser-til-28-oktober-2011/comment-page-19/#comment-75251
Her trøkker du ut en påstand om at den store krigen er dager unna, og at USA og Israler skal angripe Iran som igjen genererer den 3. verdens krig. Her skjedde det som vanlig ingen ting.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/profetier-for-2012/comment-page-8/#comment-76559
Her spår du at mesteparten av menneskeheten er utslettet før vi entret 2012, og som vanlig så skjedde det ingenting.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/profetier-for-2012/comment-page-8/#comment-76988
Her sier du at Norge er i krig med Russland om kort tid og kanskje timer unna. Jeg veit ikke om du kan klokka men dette snart 6 måneder siden og vi er fortsatt ikke i krig, derfor: Totalt feil (som vanlig)
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-49/#comment-76872
Her sier du at eliten skal forsvinne fra jordens overflate enten like før nyttår eller like etter. Her feiler du igjen, siden ingen blant annet Jens Stoltenberg fortsatt befinner seg i Oslo.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/visjon-norge-under-lupen/#comment-78429
Her kommer du i sedvanlig stil om ting som «vil nok intreffe tidlig på nyåret»: Krig mot Syria og Iran som vil føre til global energikrise, økonomisk kolaps og hungersnød. Dette skjedde heller ikke.
Dette er bare noe av oppgulpet ditt som ikke skjedde, og du kaller deg opplyst? Jeg tror det er på tide å skifte pære for din del.
Punkt 2. Se punkt 1.
Du sier du driver sannsynlighetsbergning, kode og symbolikk knekking og avsløringer utifra selvstendig og logisk tenking. Du henviser jo til stadig til lugubre youtube klipp uten rot i virkeligheten for å understøtte dine såkalte «teorier».
Og hvor i all verden har jeg sagt at 22/7 ikke har skjedd? Eller jordskjelvet i Japan osv? Dette her er jo et klassisk bevis på at såkalte «logiske tenkningen» din er rein paranoia, og jeg vet jaggu ikke om hvem av oss som er mest skrudd.
Punkt 4. Jeg har visst lenge hva Google lagrer og ikke lagrer, mitt poeng her var at du og slike som deg har en hang til å henvise til mer eller mindre lugubre Youtube klipp for å støtte dine mildt sagt rablende påstander. Da kan du vel fortelle meg du som er så veldig opplyst (jeg syns fortsatt du stinker) om at disse Youtube klippene du til stadighet kommer drassende med er korrekte, når Youtube er eiet og blir driftet av verdens desidert største overvåkings organ? Er de så dumme at de da ikke sensurerer videoene som i dine øyne «avslører» NWO, Illuminati, Jødene og gud veit hva annet som skal sørge for at jorden går under?
Hvor får du at jeg er Ape-ekspert og Darwinist fra forresten? Igjen kommer du med påstander som ikke eier rot i virkeligheten (som det meste av pisset du skriver) og har null ryggdekning for det.
P.S: Jeg er hverken redd eller paranoid for at noen følger meg smurfis, det er du som i tide og utide oppfordrer folk til å stikke til fjells med pasta for et par hundre dager for å gjemme seg for det forferdelige som kommer.

Falcon
Falcon
10 år siden
Svar til  Ulven

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1

**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146

Seitasis
Seitasis
10 år siden

Han er jo ikke ekte norsk engang,sjekk ut hva han heter da! behring, noen av naboene som heter det?

El Chino
El Chino
10 år siden

At slik “psychotronic” teknologi som beskrevet her finnes er sikkert; den ultimate formen for spionasje er tross alt å vite sikkert hva motstanderne tenker og føler. Men jeg vet ikke helt hva motivet til “den gode staten” vil med all denne teknologien. Unnskyld, men tror ikke på vrøvlet om NWO og Illuminati; jeg betrakter forsatt staten som en venn (eller god bekjent). Men som gode venner kan selvsagt staten gjøre feil. Og man har rett og plikt til å beskytte seg så godt man kan.

Om statens (eller andre) motiv skulle være å hjelpe befolkningen med slik skjult teknologi, er det masse å ta tak i. F.eks. ville det kanskje være en lur investering i fremtiden å få 100% av befolkningen til å slutte å røyke. Om det er så enkelt som å endre hjernens kjemiske balanse slik at nikotin har null virkning, blir man sikkert lysten på på slutte. Neida, tror ikke det er så enkelt. Dette ville selvsagt være et stort inngrep i privatlivet. Hva er vel mere privat enn ens egen hjerne? Sjels-livet (som DocTore kommer inn på) er dessuten totalt privat.

PS. Har egentlig ikke hatt lyst på røyk på ca. 5 år…. “I’ll say no more”.

Apoteose
Apoteose
10 år siden

D. Corydon Hammond, Ph.D. Hypnosis in MPD: Ritual Abuse (Greenbaum Speech):

http://www.whale.to/b/greenbaum.html

smurfen
Moderator
10 år siden

En skremmende artikkel men takk til Hans og Speady som bringer sannheten frem til oss :)

Det går den veien høna sparker tydligvis, før en rekker å mobilisere mot et stats-terror vedtak så er 10 nye tredt i kraft

George Orwell ville ikke ha forestilt seg dette vi nå ser i hans verste mareritt.

Som eks leder for Datatilsynet George Apenes sa : Mange mener vi er kommer til George Orwell 1984 ( fremtids roman skrevet i 1949 ) med innføring av Datalgringsdirektivet, Jeg mener vi har vært der lenge

Bare siste dager så har Russland gått ut å sagt de vil plaserer demostranter i leirer på Stalin vis, Italia vil sette inn militære styker mot demostranter og USA har laget lover som forbyr demostrasjoner mot offentlige personer

I USA så plaseres det nå ut gatelykter som ser, hører, følger med deg og gir deg ordrer

http://rt.com/news/big-brother-street-lamps-286/

Det er ingenting som overasker av det psykopatene som styrer klarer å finne på for å slavebinde sitt eget folk og frata dem all frihet og borgerrettigheter lenger

Da ACTA ble innført så tok de eierskap over oss med loven i hånd, nå eier du deg ikke selv lenger

Ingenting er ditt

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Ingenting-er-ditt-1778394.html

Det ser ut til å bli mye verre og det ganske så snart

Etter utalige artikler fra NS om den kommende økonomiske kolapsen og titusner av kloke kommentarer så er det ingen som sier et pip når den kommer.. :|

Hele Europa kolapser, dominobrikkene er begynt å falle, folket løper til bankene og tar ut alt de eier og har

Vist du ikke er hjernedød så henter du euroene dine ut av PIIGS og setter de i kjernen (Tyskland) så raskt som mulig. Spreng kredittgrensen din på alle kort og kontoer, ta det ut i kontanter, fyll bagasjerommet i bilen og kjør mot Sveits eller Tyskland. Et trygt sted, skriver hedgefond-forvalter John Hempton på sin blogg.

Den sveitsiske storbanken UBS mener det er fare for statskupp og borgerkrig i europeiske land.

Det alle oppegående sannhetssøkere har advart mot i alle år ville komme er nå på vei til å skje, nok en gang så viser NS og andre uavhenige nettaviser at de er det eneste mediene man kan stole på

Folket i PIIGS landene kan velge mellom pest eller kolera, la pengene stå på konto og se at de mister sin verdi når de blir tvunger over på drakner eller ta ut alle pengene mens de enda har euro og plasere de i Engelske og Tyske banker og se på mens Greske og så resten av banksystemet kolapser

De velger de siste i økende tempo mens panikken brer seg, allerede i løpet av få dager så kan alt kolapse melder TV2

Sto vel skrevet i en kjent gammel bok også at folket skal løpe til bankene men de ville være stengt så det burde jo ikke akkurat komme som julekvelden på kjerringa

Men vist man forbereder seg på det uungålige så er man en pedofilehøyreekstremkonspirasjonsteorttikerog9/11truthbeliverogvaksinefornekter :)

Setter man seg i bilen og tar på seg et sikkerhetsbelte for å forberede seg på en meget usansynlig fare så er man vistnok klok

Forstå det den som kan :)

http://www.aftenposten.no/okonomi/Presidenten-frykter-bankpanikk-i-Hellas-6830481.html

http://e24.no/makro-og-politikk/gresk-euro-utgang-kan-gi-spansk-bankkollaps/20230044#

http://www.abcnyheter.no/penger/oekonomi/2012/05/16/greske-bankkunder-kan-fa-panikk

Siden det nå er losjemediene som kaster bensin på bålet og skaper panikk så kan man trygt slå fast at de ønsker en kolaps av Euro for å skape kaos

http://e24.no/makro-og-politikk/gresk-euro-utgang-kan-gi-spansk-bankkollaps/20230044

RT .Greece on Fire: ‘Disaster looms, with or without Euro’

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/15/europe-prepares-for-chaos-as-greece-plans-default-and-exit-from-the-eurozone/

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/16/is-the-world-about-to-unravel-investor-warns-we-are-going-to-see-bank-runs-happening-all-over-europe/

Ola542
Ola542
10 år siden
Svar til  smurfen

Smurf sannheten er alltid sann sånn er det bare

Du veit ikke hva som er sant du bare konkluderer utifra kilder

Wake up bro!!!!!!

Illusions
Illusions
10 år siden

20. mai, Re-booting the Global Grid, we need 144,000 people as the critical mass. http://2012portal.blogspot.fr/ Re-booting the grid may well collapse the old matrix.

This time, we will meet in groups large and small, as individuals and couples, at the exact time of the solar eclipse on May 20th. Masses will gather and visualize the liberation of our planet from the tyranny of all non-physical negative entities so that for the first time in our history we will have the chance to co-create our own spiritual destiny as free beings of Light on Earth and connect with the Source without obstruction.

Solformørkelsen natt til 21. mai 2012 er en ringformet (annulær) formørkelse synlig som en midnatssolformørkelse fra deler av Nord-Norge og Svalbard, og som en ringformet formørkelse i deler av USA og Asia. I Norge og på Svalbard kan du se formørkelsen fra ca. 01:25 til ca. 01:50 (+/- 5-10 minutter) fra blant annet disse byene: Tromsø, Hammerfest, Kirkenes, Longyearbyen. http://www.timeanddate.no/astronomi/solformorkelse-mai2012

Instructions:

1. Relax your mind and body by watching your breath for a few minutes.

2. Visualize a pillar of electric blue Light emanating from the Galactic Central Sun, going through your body to the center of the Earth. Keep this pillar of Light active for a few minutes. Then visualize all negative entities around the Earth being removed from etheric and astral planes along with all their negative spiritual technologies and magical tools and all those entities being escorted into the Light by the non-physical freedom fighters of the Light. Visualize this process taking place worldwide peacefully and smoothly. Visualize the world finally being free from spiritual slavery, free from all evil Archons, Reptilians, demons, elementals and other negative non-physical beings. Visualize the vibration of the etheric and astral planes getting lighter and brighter until all dark beings are gone and only Light remains.

3. Visualize bright new spiritual future for humanity, with angels, fairies, dolphins, unicorns, spiritual guides and other beings of Light inhabiting etheric and astral planes. Visualize all wounds of humanity being healed, all humanity being inspired and guided with everybody having their own connection with their own Soul and the Source.

Please do this visualization as instructed and do not change it as otherwise it will not have the desired effect.

Mole
Mole
10 år siden

Å hvilken nytteverdi har DU av å lese innleggene til smurfen Glucifer!?!?

ajax
ajax
10 år siden

Legger inn en lenke til hjerne-chip teknologi som er fra VG og kom i går:
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10061570 Vitenskaps-nyhetene er flinke til å vise fordelaktig bruk av denne teknologien, og fordi det er forsket så mye på dette er det helt opplagt at denne teknologien misbrukes i mind-control. For omtrent 10 år siden så jeg en blind mann som aldri hadde hatt syn gå rundt uten blindestokk på et universitetsområde takket være kamerabrille, transformer (omsetter f.eks. vga bilde til nervesignaler) og chip i panna. utsignalet fra utstyret var koblet direkte på synsnerven og synet var sort-hvitt. Liknende systemer for døve er offesielt dobbelt så gamle i medisinsk bruk. Sannsynligheten taler for at det her som ellers er militær misbruk (hemmeligholdt) først og sivil bruk etterpå.
Ta foreksempel oppfinnelsen silent sound som Sony lovet å komme med for over 10 år siden. Lydbølgen er her målrettet og muliggjør f.eks. at du hører en mozart-cd, mend ungene i baksetet har en annen “kanal”. Fordi lyden er retningsbestemt må du befinne deg i setet ditt. Fungerer over avstander på flere hundre meter. Gjett hvem som “kjøpte” rettighetene til denne patenten!

Uenur
Uenur
10 år siden

Jeg har lest Illustrert Vitenskap og en haug med andre lignende tidsskrifter i maaange år. Ingen av de bebudede,positive nyvinningene de rapporterer om har Jeg i alle disse år enda ikke sett en eneste en av. Fremtiden ser lys ut i henhold til disse tidsskriftene. Vi ser intervjuer med forskere som bare er en nanomillimeter i fra å løse all verdens problemer. Det så vi i de samme bladene for tretti år siden også. De positive gjennombruddene de da rapporterte om har enda ikke kommet. Faktisk har ikke et eneste vesentlig gjennombrudd i noen sak viktig for folk flest,dukket opp til dags dato. Så hva pokker er det de skriver om?? Disse bladene er kun skuebrød,egnet til forføring av “massene”! Det anes at de skriver om reelle ting,men det virker som om det som det blir skrevet om i blader som feks.Illustrert Vitenskap,aldri skal komme ut blandt folket. Faktisk tvert i mot. Står det beskrevet positive nyvinninger der,så kan vi alle banne på at vi aldri skal få se dem i aksjon!

Edward Alexander
10 år siden

En av grunnene til at jeg flyttet fra Norge, all overvåkingen og trakasseringen. Temmelig ille der fortsatt skjønner jeg.

baugen
baugen
10 år siden

Svensker utsatt for hjernevask og smertefull bestrålning har egen nettside—!

http://www.care2.com/c2c/group/mindcontroloffer

Maarit M. Hanssen
Skribent
10 år siden

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8152464
Regjeringens terrorøvelse heter GEMINI, John F.Kennedy Space Center The GEMINI Program.
http://www-pao.ksc.nasa.gov/history/gemini/gemini.htm
eller
GEMINI Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF.

Regjeringens terrorøvelse GEMINI starter imorgen formiddagen. Sett med konspirasjonsbriller så er Nyhetsspeilet et mål !

Ulven
Ulven
10 år siden

Fra NRKs omtale av regjeringens TERRORØVELSE (ikke anti-terror øvelse, anti-terror apparatet 22. juli var ingenting å skryte av, men noen ønsket det kanskje slik):

“Det er spesielt to ting denne øvelsen handler om, som også 22. juli handlet om. Det ene er samarbeidet; bistand fra forsvaret til politiet.”

Det var ingen fungerende bistand fra forsvaret til politiet den 22. juli. Dette er en kjempeskandale!! Kommando-linjene må granskes og personer sparkes og stilles til straffeansvar for uaktsomhet i tjenesten. Dette bidro ikke bare til at liv ble satt i fare – det bidro til at LIV GIKK TAPT!

Forsvarets grønn-sorte helikoptre ankommet Utøya 1 time etter at ABB var ferdig.

Hadde ABB blitt stoppet en halv time før (og kanskje mer enn 20 ungdommer hadde levd i dag), hadde Forsvarets helikoptre kommet en halv time før…

Hadde ABB blitt stoppet en halv time senere (noe som lett kunne ha skjedd hvis delta-gjengens røde gummibåt hadde havarert med 10 tungt bevæpnede biorobot-politi hjelpeløst svømmende rundt i vannet, fordi at ALLE PRIVATE BÅTER HADDE HOLDT SEG UNNA REDNINGSARBEID SLIK DE FIKK BESKJED OM AV POLITIET PÅ LAND) hadde forsvarets helikoptre kommet en halv time senere…

Forsvarets grønn-sorte helikoptre hadde uansett ankommet Utøya 1 time etter at ABB var ferdig…

Er det ikke rart – for ikke si sinnsykt skandaløst uforsvarlig uansvarlig TRAGISK??!!

Maarit M. Hanssen
Skribent
10 år siden

http://www.aftenposten.no/digital/-USA-og-Israel-star-bak-kyberangrepet–6854272.html
Kyberkrigere i Israel og USA truer de mest velutviklede land. Dataormen ” FLAME ” er skreddersydd for å angripe iransk atomteknologi, men har infisert hundrevis av statlige institusjoner verden over. Det vil ta 10 år å få analysert alt det som denne dataormen kan gjøre.

Ulven
Ulven
10 år siden

Gate-demonstrasjoner gir resultater: EU har forkastet ACTA-lovgivningen!

EU-parlamentet har i dag bestemt at den omstridte ACTA-loven, Anti-Counterfeting Trade Agreement, ikke skal bli gjennomført.

http://www.aftenposten.no/digital/Omstridt-pirat-lov-forkastet-av-EU-6936175.html

Mole
Mole
10 år siden

Nå vil UD at du registrerer deg før du reiser på tur

Ønsker å lettere kunne komme i kontakt med deg dersom det skulle skje en katastrofe.

Omtrent 6000 personer har benyttet seg av tjenesten siden reiseregistrering.no ble lansert våren 2011.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/forbruker/naa-vil-ud-at-du-registrerer-deg-foer-du-reiser-paa-tur-3840591.html

Når etterspørselen blir stor nok kommer sauene løpende.

Eddvin
Eddvin
10 år siden

New York Times: 11 september upphov till hemligt och olagligt övervakningsprogram

New York Times visar i en kort dokumentär hur National Security Agency (NSA) efter 11 september startade ett hemligt och olagligt övervakningsprogram “Stellar Wind”, även kallat “The Program” för insiders.

Informationen kommer från whistleblowern William Binney som arbetade för NSA i 32 år och anses vara en av USAs bästa matematiker och kodknäckare genom tiderna. Han varnar för att USA är på väg att bli som Östtyskland. Uppgifterna är dock inte nya utan har kommit från flera håll.

I inslaget skymtar man även Daniel Ellsberg som får anses som den mest kända och respekterade whistleblowern. Han är en av många prominenta personer som kräver att det görs en ny utredning av 11 september och att man lyssnar på en av honom benämnd som mycket viktigare whistleblower Sibel Edmonds.

Även Sverige är drabbat av denna övervakningshysteri. Dock inte som USA vilket allt mer liknar en ren polisstat. Med tanke på att 11 september med största sannolikhet var orkestrerat av krafter inom USA är utvecklingen mycket oroande.

http://www.nytimes.com/video/2012/08/22/opinion/100000001733041/the-program.html

« Forrige artikkel

Sannheten om Al Qaida – myten og virkeligheten

Neste artikkel »

Årets Bilderberg-vorspiel var onsdag 30 mai i Oslo