Speedy Gonsales

Speedy Gonsales er en blogger som ikke liker utviklingen i samfunnet for tiden. Et av Speedys mottoer er: ”Copyright? This is war!”

Kommende Falsk Flagg angrep mot Superbowl?

Superbowl finalen i USA har blitt benyttet til rituelle fremføringer, senest i fjor. Planlegges noe spektakulært i år?

Overvåkingsterror i Norge

Artikkelen beskriver både ulike former for overvåking og ulike teknologier for tanke- og adferdsmanipulasjon (mind control). Artikkelen ble skrevet før terroren i Norge i 2011, men er blitt enda mer aktuell etter 22. juli.