Brevet til det «utvalgte» folk…

4003 visninger
7 minutter lesetid
23

Dette er et personlig brev fra Morten Julius-Bøgh til Danmarks statsminister:

”There is something rotten in the State of Denmark.”
Prins Hamlet (Shakespeare)

julius0001

Personlig
Herr Anders Fogh Rasmussen
Statsminister, Bilderberger, etc.
Høje Bøge 9 2850 Nærum
Den 24. februar 2009 / 12 Seed


Lesenøkler til dette brev: Vi forventer ikke at du er enig i hele innholdet, eller rettere sagt er istand til å forstå. Vi er bare budbringere for den skjulte bevissthet bak. Last ned brevet i farger på www.MinSandhed.dkBrevet til det ”utvalgte” folk…


Kjære Anders,

Årene 1999-2011 kalles den etiske periode – alt som er uetisk kommer opp til overflaten i denne periode. Skandaler og perversiteter i intensiverende grad, som bekrefter hvordan befolkningen blir manipulert og ført bak lyset av de falske profeter i form av politikere, eksperter, medier og andre ”prostituerte” folk.

Alexander Solschenizyn (1918-2008), Russisk forfatter og Nobelprismottaker: «Vi står alle foran et stort historisk sammenbrudd. Det vil være som en flodbølge, som endrer sivilisasjonen og tidsalderen totalt. Det moderne samfunn er hypnotisert, det lever i selvbedrag og illusjoner og har således mistet sansen for farer. Bundet som det er til materialismen, er det kun opptatt av velstand og underholdning. Derfor er det ute av stand til å oppfatte hva det er, som hurtigere og hurtigere kommer imot oss.»

Konklusjon på denne artikkel

Hva vi har vært vitner til i eskalerende grad siden det sataniske ritual i 2001 kan angivelig plassere alle såkalte ”ansvarlige” i en av følgende kategorier:

 1. Bedrag, svindel, korrupsjon, kontroll samt løgn og latin – vel vitende hva de gjør.
 2. Uvitenhet og ubevissthet – hypnotisert av en skjult hånd (dagsorden).
 3. Kombinasjon av 1+2 da de færreste er klar over hvem og hva de virkelig tjener, og hvilke konsekvenser deres handlinger får for dem selv for evig.
 4. Er den danske råttenskap uttrykk for ”Switching of Denmark, da flertallet innenfor makteliten og generelt alle lider av “Switching of the Brain”, hvorfor atferden i 1+2+3 ytterligere perspektiveres og er en mulig forklaringsmodell.

Vi tilgir Dere alle, da Dere, som Deres atferd tydelig viser, er dypt ubevisste om grunnleggende Guddommelige prinsipper. Den store kost feier, og alle kommer til å stå til regnskap for deres gjerninger nå !

Irak har masseødeleggelsesvåpen. Det er ikke noe vi bare tror. Det er noe vi vet. (Lügen haben kurze Beine) Statsminister Anders Fogh Rasmussen i Jyllandsposten, mars 2003


Før vi utdyper begrepet ”Switching”, bare noen oppklarende spørsmål/svar:

 1. Fant man masseødeleggelsesvåpen selv i Saddam Husseins munnhule? Nei!
 2. Hvor ligger verdens tredje største oljefelt? Iran – som er 1+1=? Problem.
 3. Hvor ligger verdens nest største oljefelt? Irak – som er 9+11=? Årsak.
 4. Hvor ligger verdens største oljefelt? Alaska – som er kontroll + makt = NWO
 5. Hvem har flest masseødeleggelsesvåpen i verden? Israel = NWO høyborg.

Fra flere troverdige kilder ryktes det at Nazionistiske Israel planla 9-11 og bruker muslimer som ”Prügelknabe” for å starte en ”hellig krig” og dermed sikre kontrollen med oljefeltene i Irak og Iran på vei mot den Nye Verdens Orden de ønsker, på diktat fra Staten Israel. Den israelske hær er angivelig den mest overlegne hær i verden – kalles bl.a. KFIR Brigade (kefir betyder de ikke-troende).

julius0002

julius0003


Atferd ved ”Switching of the Brain” :

 • Grådighed, profitt, makt, kontroll, perversiteter (sex, pedofili, etc.)
 • Ansvar, etikk, moral og samvittighet tilpasses etter behag – hensynsløs kynisme.
 • Sunn fornuft og medmenneskelighet er satt ut av spillet av reptilhjernens ”beist”.

Ovennevnte atferd er et typisk trekk for alle de skandaler, svindelnummer og bedrag, som kommer til syne i denne tid. Når man lider av ”Switching” tar man ikke ansvar for noe som helst – det er alltid ytre fiender (miljøet, terrorister, global oppvarming, CO2, ”finanskrise”, etc.) – ansvaret løpes det fra!

Har vi et rettssystem eller et urettssystem?
Et kjennetegn ved den Nazionistiske bevegelse Bilderberger, er at grunnlovsbrudd og ulovligheter er hverdagskost. Fogh er Bilderberger! De føler seg hevet over loven! www.gk2003.dk

Fogh som NATO-sjef – betyr det flere løgner på topplan? Danmark i krig på en ”italesatt løgn”. I 1992 ble Fogh avsatt som Skatte- & Økonomiminister på grunn av ulovligheter. Lyver Fogh konsekvent? Bilderbergere utvelges ofte som NATO-sjef!

Betyr Fogh som NATO-sjef mer harmoni og fred i verden?

Government = to govern + ment(al) = å styre det mentale = å kontrollere sinnet = Mind Control (hjernevask av fårene). På fransk kommer ’ment’ af  ’mentir’ = å lyve. Ergo betyr det ”å styre og å lyve” – (Orden ut av kaos)

Det er gått opp for flertallet at det går ”ufattelig” godt i Danmark. Vi er så rike at vi kan kjøpe hele verden. Vi sikrer demokrati i Irak. Der er ingen grenser for hva vi makter i det engang så yndige land. Hva blir det neste?

Demokrati synes å være synonym for ”frivillig trelldom”, og Danmark et bilde på diktatur (NWO). Vi taler om ”friheter og rettigheter” – men hvor ble de av?

«Løgnen kan kun bli opprettholdt så lenge STATEN kan skjerme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor blir det livsviktig for STATEN å bruke all dens makt til å undertrykke meningsforskjeller for Sannheten er løgnens dødsfiende, og i forlengelse herav blir Sanndheten STATENS største fiende.» Nazi propaganda minister Joseph Goebbels i tiden 1933-1945.

Klikk på bildet for å se nærmere på HAARP og virkeligheten bak SLØRET eller finn det på www.Lifeinthemix.co.uk

Masseødeleggelsesvåpen nr. 1

Selv om Nazionisterne har flest atombomber i verden, må HAARP i Alaska karakteriseres som ”Weapon of Mass Destruction & Mass Control”, da dette demoniske antennesystem påvirker all energi, frekvens og vibrasjon på jorden, jfr. jordskjelv, tsunamier, orkaner og total mind control av mennesker…

CHEMTRAILS og HAARP i samspill!

DMI er dybdeopplyst om chemtrails, men hevder å ikke vite noe om det 15 år gamle fenomen – operasjon tilsløring!

Se ”Chemtrails Confirmed” – klikk her

Samt mer på www.chemtrails-info.dk

Operasjon Obscuration Hva tilsløres? Virkeligheten? julius0005

Hvor ligger verdens største oljefelt?

Hvordan kan der være en ”energikrise”, når verdens største oljefelt slett ikke er i bruk ennå? Handler det om kontroll?

Goebbels ord besvarer dette til fulle. Les boken med 100% FACTS direkte på Internet – klikk på bildet.

Kjøp boken og flere ting. Klikk her

Se Lindsey Williams kort og klart forklare, hvordan menneskeheten manipuleres og tilsløres av løgn og bedrag fra deres egne regjeringer, etc. her:  Se video direkte på Internet – klikk her

Kontroller energi og du kontrollerer nasjonene, kontroller maten, og du kontrollerer menneskene. Henry Kizzinger, hovedmann i Nazionistiske Bilderberg

KONTROLL av all ENERGI!

Bilderberg, Trilateral Commission og Counsel on Foreign Relations har alle samme formål, som er å innføre en diktatorisk Ny Verdens Orden, herunder å utrydde 90% av jordens befolkning i de kommende år gjennom hungersnød, naturkatastrofer og krig (terrorisme). Alle 3 Nazionistiske og ”hyggelige tenke- tanker” er diktert/koordinert av Vatikanet/Jesuitter Ordenen – det er ”beistet”.

Ding DONG FJONG ENERGY…

er styrt av Anders Eldrup, styringskomitémedlem i Bilderberg og av bestyrelsesformann Fritz Schur, som også er med i Bilderberg. Sidstnevnte er Anders Foghs private gode ven – her går det godt! Download ”DONG FJONG” i pdf klik her

«The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will unlock the New World Order.» Mikhail Gorbachev

KLIMASKANDALEN er en bekvem løgn!

Klimaminister Connie Hedegaard er med i Bilderberger. Menneskeheten føres bak Lyset av Al Gores LØGN, som tjener innførselen av NWO KONTROLL agendaen! Se mer www.globalwarminghoax.com og på www.oilempire.us

En børsintroduksjon handler ikke om penger – hva handler det om?

julius0006 Er danske finansministre kloke menn?

 1. Thor Pedersen (fhv. finansminister) hevdet i august 2007, at en børsintroduksjon av DONG ENERGY ikke handlet om penger – men derimod om leveringssikkerhet for brukerne! Download ”DONG FJONG” i pdf klikk her
 2. Henning Dyremose (fhv finansminister) tjente 75-100 mill. på salg av TDC til kapitalfond – betegnes som den største offisielle selskapstømmer sak.
 3. Lars Løkke Rasmussen, nåværende finansminister, har FELLESØKONOMI med STATEN – er det sunn økonomi?

Er grådighed og uhederlighet kvalifikasjonskrav for å styre Statsfinansene?

julius0007

Hvad er CODEX?

«Ren” Nazionisme

KONTROLL!

Ian Crane, klik her

Se mere – klik her

Klikk på skiltet!

Ny forskning viser at mineraler og vitaminer hjelper med å bekjempe kreft, hjertesykdommer, alderdomstegn, m.m.” Times Magazine, 6. april 1992

DERFOR skal de nå gjøres forbudte, ulovlige og klassifiseres som legemiddel. FNs NWO agenda er å skalere ned jordens befolkning, hvorfor næringsstoffene fjernes fra mat, samtidig med GMO prises som en ny ”gud”.

”Det ulovlige gjør vi med det samme. Det grunnlovsstridige tar litt lengre tid.” Henry Kizzinger, hovedmann i Nazionistiske Bilderberg og i NWO agendaen

NAZIONISTISK KONTROL julius0008

Klik på bilde for å se video og se også

1. ”Kære Anders Fogh Rasmussen

2. ”Det går ufatteligt godt i…

3. ”Kære Lene Espersen

Vil man ha de brede massers sympati, må man fortelle dem de dummeste og mest naive ting. Adolf Hitler (Hitler var en Rothschild = Nazionist)

Avslørte Anne-Mettes underbevissthet i virkeligheten ”finanskrisens” sannhet? Peter Straarup, Danske Bank og Lene Espersen, Erhvervs- & Økonominister er begge med i Trilateral Commision sammen med Tøger Seidenfaden og Lykke Friis, KU. Download dokument om ”finanskrisen” her” julius00010

Vi møter stadig den oppfattelse at det er farlig å bo ved siden av mastene, selv om Sunnhetsstyrelsen og Kreftens Bekjempelse står inne for at det er det intet som tyder på. Ib Tolstrup, direktør for Tele- industrien, februar 2009.

«Alle er enige om at RF er en kreft skaper. Christoffer Johansen, Kræftens Bekæmpelse, uttalt til møte i februar 2009 i Brussel.

Se flere intervju med utenlandske kompetanse – klik her nu!

Se video om ”Switching” – klik her! julius0009

Tre ”falske” profeter som forsøkte å bedra og føre menneskeheten bak Lyset.

Sokrates, Jesus og Giordano Bruno – å tenke selv, være nestekjærlig og at vi alle er EN var for mye for makteliten/Vatikanet.

Boken samtlige FT medlemmer, Højesteretsdommere, dommere i Østre Landsret, +400 i myndighedssystemet og 300 journalister i København mottok i oktober 2005. Klikk på bilde for fri download.

Tre ”sanne” profeter som bringer Lys og Kjærlighet til menneskeheten. Fogh, Blair og Bush må om noen år sies å ha arbeidet uselvisk til gavn for alt og alle. Den fred de utstråler har skapt fred.

Sannheten kommer for en dag”  (og den dag er NÅ)
Shakespeare

På vegne av The Human Project
Julius :-)

Julius er bare budbringer for The Mastership of Light

Oversatt av J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Martin
Martin
14 år siden

«Government = to govern + ment(al) = å styre det mentale = å kontrollere sinnet = Mind Control (hjernevask av fårene). På fransk kommer ’ment’ af ’mentir’ = å lyve. Ergo betyr det ”å styre og å lyve” – (Orden ut av kaos)»

Det ble for dumt, med en slik klipping og liming av ord kan alt bli farlig. eks: FrelsesArmeen: frelse = frihet/død + Armeen = ( meget likt mange språk sitt ord for Hær)
erg0: FreslesArmeen = DødsHæren.
-iallefall i henhold til din argumentering. Dumme meg som tror de samler klær og penger til de trengene, men egentlig vil de drepe alle.

Jeg har lest mye av det som kommer ut her på nyhetsspeilet, men etter denne artikkelen blir jeg nødt til å ta all info fra dette nettstedet med ett tonn salt.

Martin
Martin
14 år siden

Jeg beklager siste setning. Mye bra på nyhetsspeilet, men overnevnte logikk hører ikke hjemme noen plass.
God Helg.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

J. Johansen, kan du utdype litt nærmere rundt det første innlegget ditt her? Det er ikke noe magisk eller hokus pokus rundt det. Det er olje i nordsjøen for omtrent 8-10 år til før det ikke er lønnsomt å hente opp det siste som ligger igjen, mer energi inn enn mengde energi ut. Derfor slo Statoil seg sammen med Hydro, fordi de må ut i verden å lete etter olje. Færre og færre private selskaper er store innenfor olje, fordi stater selv ønsker å bestemme over egne naturressurser, jmf. Venezuela. Det kan godt være at oljefondet ryker i fremtiden, men jeg kan jo minne deg på navnet til oljefondet. Statens pensjonsfond utland. Jeg ser at StatoilHydro også innehar bokstavene Stat i seg, men det betyr ikke at StatoilHydro forvalter oljefondet, utifra hva du skriver så er det slik jeg tolker deg.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Informasjonen om mengde olje i Nordsjøen kan du forresten finne på Oljedirektoratet sine nettsider hvis det er interessant. Jeg synes det er mer spennende med teorier som kan bekreftes av transparente kilder, enn anonyme kilder. Gleder meg til deres svar.

mrjo
mrjo
14 år siden

vil bare si 1 fakta! Det USA som har mest atomvåpen i verden! De har over 10tusen atomvåpen hoder ;P og ikke Israel ;P men uansett Israel er lillebror som same shit egentlig! F begge deler!
Just saying ;P

Loeg
Loeg
13 år siden

Den oljen som vi bruker idag, var co2 dengang høyt trykk og varme omdannet
grønne planterester til olje for mill år siden. Så dette er en normal cirkula
sjon som har pågått normalt hele tiden.
Så denne påsstand at dette skal varme opp kloden er gale påstander–
ja bare sludder og vås!
Loeg sier-

ArneLo
13 år siden
Svar til  Loeg

Har du noen vitenskapelige bevis på dette, Loeg? I såfall så har du kommet lengre enn akademia, de har enda ikke noe bevis for denne hypotesen fra 18 – hundretallet.

CONSIDERATIONS ABOUT RECENT PREDICTIONS OF IMPENDING SHORTAGES OF PETROLEUM EVALUATED FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN PETROLEUM SCIENCE.

That hypothesis has been replaced during the past forty years by the modern Russian-Ukrainian theory of abyssal, abiotic petroleum origins which has established that petroleum is a primordial material erupted from great depth.

Dismissal of the Claims of a Biological Connection for Natural Petroleum.
There have never been observed any specifically biological molecules in natural petroleum, except as contaminants.

Derimot så har vi moderne vitenskap:
Earth’s Mantle: Untapped Oil Source?
The results were astonishing — methane readily transformed into butane (C4H10) and propane (C3H8), two common components of crude oil.

Can oil form without organic matter?
studied the chemical reactions of methane at high temperatures and pressures and under oxidising conditions. They say that this shows that – theoretically at least – oil can form deep in the Earth’s crust without the need for decomposing plants or animal material.

Fossils From Animals And Plants Are Not Necessary For Crude Oil And Natural Gas, Swedish Researchers Find
researchers at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm have managed to prove that fossils from animals and plants are not necessary for crude oil and natural gas to be generated. The findings are revolutionary since this means, on the one hand, that it will be much easier to find these sources of energy and, on the other hand, that they can be found all over the globe.

Kanskje på tide å legge bort barnetroen?

Loeg
Loeg
13 år siden

loeg sier.
Takk for ditt innlegg der du bruker omtalen- en barnetro. Dett er jo lett å retur-nere med å påstå at finaskrisen som kolapser en hel verden er et resultat
av at vi har trodd for mye og hadt på vår fenomenale «barnetro». I år totusen
blev det drept littover 100 mill mennesker i krig.
Barnetroen kan vi også flytte over på mljøkrisen, som jeg også mener
skyldes vår barne tro– Forden største fare for vårt miljø det er vårt økono-
miske system kapitalismen. Som bare har en rettesnor–nemlig profitt!!!
Ingen fabrikker vil koste på dyre renseanlegg–for det vil fordyre produksjone
og da vil de tape i konkuranssen !

ArneLo
13 år siden
Svar til  Loeg

Jeg kan vel ikkke si meg mer enig, Loeg :-) Kapital er fortiden planetes blod/energi. Og den er ikke kontroller av vanlige mennesker. Her er det, som Naomi Klein påpeker, rovdyrkapitalismen som råder. Dette systemet er det psykopatene som behersker best. Mennesker har jo en slik plagsom samvittighet som hindrer dem i å kunne utføre slike umennskelige valg.

Og nå skal de skvise mer penger ut av oss ved hjelp av CO2(prompe) avgifter.

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  J.Johansen

Takk for en meget oppklarende videosnutt J Johansen :)

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Satanismens leder er angrepet!
«Pave Benedikt XVI ble seint i kveld angrepet da han var på vei inn i Peterskirken for å lede den årlige midnattsmessen julaften, opplyser Vatikanet.»
http://www.dagbladet.no/2009/12/24/nyheter/paven/vatikanet/9660083/

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  arifkarim

Se den fantanstiske forsøket for å vise motstand mot olargietsfar:
http://www.youtube.com/watch?v=-nbCn38u1pQ

«Kvinnen» er nå offisiet i psykisk ustabil tilstand, siden hun «valgte» å angripe akkurat paven, og ingen andre! :D

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  arifkarim

Er vel noe som skurrer litt i historien når samme kvinne angrep paven i fjor, ville vel tro at noen av verdens beste sikretsvakter ikke ville la historien gjenta seg og kanskje holde et liye øye med dama, første sikretsvakten kunne jo lett stoppa dama før ho når paven.
merkligt det lyset 42 sekunder ut i snutten når en pauser det arif :)

Palani
Palani
13 år siden
Svar til  smurfen

Ja så dt lyset nå, hva er det egentlig?

arifkarim
arifkarim
13 år siden
Svar til  smurfen

Ser bare ut som en linseeffekt (dårlige linser på mobiltelefoner da vettu!) :)
http://digital-photography-school.com/how-to-shoot-light-trails

Det som er verdt å merke at hvorfor fins det ikke «flere» klipp av samme hendelse fra andre «kilder» på stedet? Ble de bedt om å slette eller ble kameraer / mobiltelefoner tvangslevert til vatikanet for videre «forskning»? ;)

smurfen
Moderator
13 år siden
Svar til  smurfen

Linseefekt?
Nææ så kjedlig du er da Arif ;)
Enten er det noe utenomjordisk elle er det anticrist som sender energi stråler ned i hodet på sin høyre hånd paven ;)
Alle ble kropsvisitert og måtte igjennom metalldedektor i døra, men etter alle blitzene så var det nok lov og ha med kamera og mobil tenker jeg….. kommer nok flere snutter på youtube etterhvert :)

sjokomelk
13 år siden

Liten faktaopplysning; «To forge» kan også bety å smi, mens «a forge» er en smie. En smie kan også kalles «a smithy». Just FYI.

Otto
13 år siden

Everything You HAVE TO KNOW about Dangerous Genetically Modified Foods
Warning: This Common Food Causes Devastating Offspring Defects in New Research Study

Falcon
Falcon
11 år siden

The Truth About the JESUITS (must see)

Vil jesuittene og frimurerne klare å starte 3. verdenskrig? http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet TV: Chemtrails-aktivister i 1. mai-toget