I kampen for det gode mot det onde er det viktig å ikke la en eneste stein være urørt i søken etter sannheten. Kun på denne måten kan vi oppnå full frihet.

Staten manipulerer deg til å støtte drap av barn

11.9K visninger
23 minutter lesetid
26

De fleste nordmenn støtter drap av barn. Ja, du leste riktig. Takket være våre myndigheters kløktige manipulasjon av oss så tenker du ikke en gang over det. Dette er derimot ingen ubegrunnet påstand, men harde, statistiske fakta.

Maktapparatets manipulasjon av folket

Fakta finner vi ved å studere statistikken på hvor mange sivile som drepes for hver soldat som dør i enhver moderne krig. Om vi støtter initiativet til en krig så har vi samtidig støttet drapene av barn. I enhver krig så blir barn drept. Alltid. Garantert! Statistikken sier oss det.

I første verdenskrig ble 2 sivile mennesker drept for hver 3. soldat som døde. I moderne krigføring nå til dags så er disse tallene langt verre. Under Irakkrigen ble 12 sivile mennesker drept for hver soldat som døde.

Om vi er villig til å ofre fremmede foreldres barn så burde vi samtidig være villig til å ofre våre egne på samme måte for å oppnå en følelse av trygghet. Og er vi villig til å ofre våre egne barn så bør man moralsk sett ofre seg selv i stedet.

Du og jeg blir nemlig manipulert av våre myndigheter via frykt til å mene akkurat dette. Vi blir fortalt at vi må frykte noe slik at vi, altså befolkningen, kan støtte det myndighetene ønsker å oppnå.

Våre politikere er ikke i praksis frittenkende eller arbeider lengre som folkets tjenere. Når USA og NATO bestemmer seg for at noe må gjøres med et land et eller annet sted i verden så gjør våre norske politikere det de blir bedt om uten videre debatt. All menneskeverd settes til side og vi får presentert en skremmende fiende på nyhetene via våre folkevalgte politikere.

Vi får presentert en tyrann som dukker opp ut av det blå. Vi blir informert om at i et land vi har tenkt lite over er det en statsleder som tyranniserer sitt folk. Alternativt (eller i tillegg) så bor det terrorister i det landet, men statslederen der gjør ingenting eller ikke nok med problemet.

Derfor må vi i vesten gripe inn for å stoppe folkemordene eller terrortrusselen som tross alt plutselig en dag kan ramme oss i vesten. Statslederen må avsettes eller aller helst drepes for at du skal kunne gi slipp på den samme frykten som myndighetene våre introduserte til deg.

Før du fikk servert informasjonen fra myndighetene på nyhetene så følte du deg derimot trygg. Hverdagen din var fri for fiender som du trengte å frykte. Kanskje ser du ikke på nyhetene og er lykkelig uvitende om alt du trenger å frykte. Så får vi servert noe som oppleves skremmende, vi har (enda) en fiende å frykte. Du begynner umiddelbart å søke etter å oppnå en følelse av trygghet igjen.

Via myndigheter og media fortsetter vi å bli manipulert til å tro at hvis ikke vi gjør noe så vil hundretalls om ikke tusentalls mennesker fortsette å dø under diktatorens ledelse/terroristenes groteske handlinger (stryk det som ikke passer). Så han/de må vekk. Så over tid lar vi informasjonen snike seg inn som en ubestridelig sannhet. Vi prater om hvor forferdelig det er med venner og kjente og som den naturligste ting i verden samtykker vi alle til slutt til at statslederen må tvinges til å gå av eller dø via militær makt da nyhetene sier at alle diplomatiske forsøk er fånyttes. Når det gjelder terrorister så er det allerede gitt at det er meningsløst å snakke fornuft til slike undermennesker.

Hele denne prosessen er systematisert av et gammelt maktsystem som har underlagt seg både regjeringer og media verden over. De landene de fremdeles ikke har kontroll over, presenteres som fiendtlige og en trussel mot freden i vesten på nyhetene om og om igjen.

Vi kan avsløre at dette gjennomtenkte manipulasjonsprogrammet som styrer våre meninger kalles “krigen mot terror”.

manipulasjon
Den faktiske sannheten om hvorfor vi har krig. Det er ulike grupperinger som går under navn inkludert kabalen, New World Order (NWO), Illuminati, Khazarene etc.

Politikernes løsning på konflikter

Vi tar all informasjon vi får servert av våre politikere og journalister for god fisk. Vi antar som en selvfølge at våre politikere har frie tøyler til å ta beslutninger som er til det beste for Norges befolkning, som de er ment å gjøre. Vi tar det for gitt at journalister er sannhetssøkende og stiller kritiske spørsmål for å komme til bunns i sannheten i enhver sak som de presenterer oss. I praksis så vet vi alle egentlig innerst inne at det toget har gått for lenge siden, men vi orker ikke å gjøre noe med det.

Vi føler rett og slett ikke noe behov for å sløse bort tiden vår på å sjekke ut selv om alt vi får presentert stemmer og gjøre opp vår egen mening basert på alle sider i en sak. Tross alt er det akkurat slik vi gjør det hjemme også. Når barna våre har kranglet med vennene sine så trenger vi bare å høre historien fra våre egne barn for å finne sannheten. Våre egne barn snakker jo alltid sant og utelater aldri detaljer som endrer bildet helt i en konflikt. Så saken er jo krystallklar.

Dog må vi jo finne en passende straff for de andre barnas stygge oppførsel. Vi kan ikke tillate at de tyranniserer våre barn slik. Så vi finner ut hvilken skole de går på og hvem som er deres venner. Ettersom det ikke nytter å snakke til de da du har gjort det mange ganger før så bestemmer du deg for å få slutt på denne konflikten en gang for alle.

Så du forteller til de rundt deg om hva som skjedde med å si det barna dine sa til deg. Alle blir enig om at dette må det gjøres noe med. De andre barna som har fått servert beskyldningene får ingen mulighet til å si sin mening til oss, men hvorfor skulle de det? De er jo tross alt skyldige. Vi har fått den informasjonen vi trenger til å handle riktig.

Så ettersom en av våre venner er en jeger så bestemmer vi oss for å ta livet av disse rampete barna. Det er jo en god løsning ettersom de tyranniserer ikke bare våre barn, men vi har hørt at de gjør det med andre også. Nå er ikke vår jegervenn den beste skytteren og når man er nervøs så treffer man jo ikke nødvendigvis på første forsøk heller, men i krig er jo alt tillatt. Så i vårt forsøk på å gjøre verden litt tryggere for våre barn så ryker det med noen andre uskyldige barn i tillegg, men heldigvis får vi tatt knekken på rampegjengen uten alt for store problemer.

Etterpå ble vi alle enig om at vi hadde gjort en god jobb, jegeren får utdelt en flaske konjakk for sin innsats og vi føler at våre barn har det trygt igjen. Vi snur ryggen til alle de andre familiene som har mistet sine barn og alle de andre traumatiserte barna som ble tvunget til å oppleve å se andre bli alvorlig skadd og drept. Så lenge vi har det trygt med våre barn nå så er alt i orden.

Propaganda benyttes ikke bare av fienden. Det benyttes også mot deg og meg for å styre våre meninger til å passe agendaen til NWO-aksen.
Propaganda benyttes ikke bare av fienden. Det benyttes også mot deg og meg for å styre våre meninger til å passe agendaen til NWO-aksen.

Vår ubevisste aksept på drap av barn

Kunne du gått til den lokale barneskolen og samtykket til at et par av barna der skulle dø? Selvsagt ikke. Derimot er det akkurat det du gjør når du samtykker til at den norske regjeringen skal støtte kampen i nye kriger som USA og NATO krever at Norge skal være en del av.

Det har seg slik at i enhver krig så går det hardt ut over sivilbefolkningen. Alltid og uten unntak. Historisk sett viser det seg at det blir bare verre med årene og nåtidens droneangrep er det aller verste offisielt aksepterte politiske verktøyet til å ta livet av uskyldige kvinner, barn og tilfeldige mennesker som befinner seg i nærheten der bomben slår ned. Det er ikke tilstrekkelig med bortforklaringen om at det er slik som skjer i krig. Det gjør det fremdeles ikke moralsk riktig.

Wikipedia er en upresis kilde for historiske hendelser, men de fleste finner oppslagsverket troverdig så vi benytter statistikken derifra. De faktiske tallene på døde sivile i de ulike krigene er mest sannsynlig langt høyere, spesielt i moderne tid da det kreves at minst to personer skal kunne identifisere hver eneste død person for at den skal bli med i statistikken.

Merk deg også at det er sporadisk store forskjeller i tallene som oppgis på engelsk og norsk Wikipedia selv om disse i teorien burde vært identiske. Den engelske siden har direkte feil i teksten (tall står omvendt) og beregning av forholdet døde stridende og sivile er i flere tilfeller regnet ut feil. Mange forskjellige Wikipedia-dokumenter er derfor benyttet for å komme nærmest mulig faktiske forhold.

Historisk døde stridende og sivile mennesker

 1. 1. verdenskrig – 3:2
  Det er estimert at rundt 10 millioner stridende personell døde i kamphandlinger under første verdenskrig, mens 7 millioner ikke-stridende mennesker ble drept. Dette gir et forhold på 2:3. Dvs. at når 3 soldater døde, så ble samtidig 2 sivile personer drept.
 2. 2. verdenskrig – 1:2
  Under de 6 årene 2. verdenskrig pågikk, er det estimert at rundt 72 millioner mennesker døde hvorav 25 millioner stridende. Dette gir et forhold på 1 død soldat pr. 1,88 døde sivile som er et lang verre tall enn fra 1. verdenskrig.
 3. Koreakrigen – 1:3
  Rundt 2.730.000 sivile ble drept under Koreakrigen. Av militære styrker er det estimert at 215.000 utkommanderte soldater fra Nord-Korea døde, 138.000 fra Sør-Korea, 400.000 fra Kina og 40.000 fra USA som gir en total på 793.000. Forholdet blir da 1:3,44.
 4. Vietnamkrigen – 1:2
  Det estimerte antall sivile døde under vietnamkrigen er på 2 millioner mennesker. Stridende personell fra Nord og Sør-Vietnam estimeres å være på 1,1 millioner. 58.000 amerikanske soldater døde. Dette gir samme ratio som under 2. verdenskrig.
 5. NATO i Jugoslavia – 1:4
  Ifølge militærhistoriker Michael Oren, for hver Serbisk soldat drept av NATO i 1999, døde 4 sivile mennesker. Dette høye tallet på drepte sivile kommenterer Oren slik: “Even the most moral army can make mistakes, especially in dense urban warfare”.
 6. Irakkrigen – 1:12
  Wikipedia rapporterer at 174.000 mennesker døde hvorav 39.900 av de var stridende personell. Dette gir et forhold på 1:3,36. Tallene som benyttes av Wikipedia er kun bekreftede døde som innebærer at minst 2 personer må identifisere liket. Dermed er det å anta at disse tallene et kraftig underslag. Ifølge Forskning.no så peker de på studier som mener det riktige tallet for sivile drepte som et resultat av Irakkrigen er på rundt 500.000 mennesker. Det gir et forhold på 1:12,53. Altså for hver soldat så ble det drept over 12 sivile mennesker. Alt dette for å fjerne én person fra makten – som de fleste av oss var enig i måtte gjøres den gang – basert på hva nyhetsoppleseren og politikerne fortalte oss. For øvrig ble Irakkrigen i etterhånd offisielt dokumentert å være basert på en løgn om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen. Samtidig har USA selv masseødeleggelsesvåpen. Om Irak hadde disse våpnene, hvilken rett har et annet land til å invadere landet for å få kontroll over noe de selv har? Som kjent så er USA historisk sett den mest aggressive supernasjonen av de alle så det var vel de færreste av oss som var overrasket over denne bølleholdningen.
 7. US droneangrep i Pakistan – 1:28
  Fra Wikipedia kan vi lese at USA mener selv at kun 20 – 30 sivile mennesker er drept av droneangrep de siste to årene. En pågående studie av stiftelsen New America har kommet frem til at kun 15-16% av de drepte er sivile som gir et forhold på 5:1. Administrerende direktør for New America heter ironisk nok Anne-Marie Slaughter (slakte/massakrere/myrde) og Googles egen styreformann Eric Shmidt er også styreformann for denne stiftelsen. En annen organisasjon, Reprive, som er fri for tung finansiell støtte og infiltrering mener at forholdet ligger på 1:28 hvorav et av angrepene i studien hadde et forhold på 1:128 inkludert 13 drepte barn. Avisen the Guardian har støttet opp under tallene fra Reprive med sin reportasje 41 men targeted but 1,147 people killed: US drone strikes – the facts on the ground.

Antall døde etter angrepene i Libya og i den pågående krigen mot Syria ser ut til å være veldig uklare og inkluderes derfor ikke her.

Sivile vs. militære liv

Statistikkenes opplistinger sier mellom linjene at en utkommandert soldat er intet verdt i forhold til en sivil person og er bare et resultat av ledernes beslutninger om å benytte krig som et politisk virkemiddel, og i krig så dør soldater. Det er en fakta. Førstegangstjenesten er derimot en plikt og et krav fra staten. Om din arbeidsgiver er militæret og du må delta i kamphandlinger og dør så blir du statistikk. Derimot om du blir drept når du er ferdig med plikttjenesten så er du et politisk forklaringsproblem.

Eller er det ikke helt slikt egentlig? Kanskje er vi like mye verdt alle sammen uansett om man en utkommandert soldat med familie eller sivilt ansatt med familie. Det er bare de gale lederne og terroristene som ikke er like mye verdt som oss andre.

Om så var tilfelle, så blir det fremdeles moralsk galt å samtykke til at en rekke mennesker ikledd uniform skal drepe hverandre. Spesielt  om man tenker på at ifølge tv-programmet 60 minutes så er det en veteran som tar sitt eget liv hver 23. time i USA. Selv om krigen er over så drar man med seg traumene etter grusomhetene man opplever og vanlige mennesker, som deg og meg, blir fremdeles drept, for at vanlige mennesker som deg og meg skal ha en følelse av trygghet. Igjen, statistikken viser oss de brutale fakta for vår støtte til krig.

For hver leder som (politikere og media får deg til å tro) er en diktator, står det tusener av utkommanderte mennesker bak som må drepes for å oppnå det ønskede målet hos våre vestlige “folkevalgte” politikere. Og nå vet vi jo at det er enda flere sivile som vil dø i tillegg.

Når man ser på nyhetene så er det naturlig å servere frykt rett inn i stua til folket. Vi får presentert at vi har mye å frykte. Så kanskje er det slik at mange mennesker jeg ikke kjenner skal dø langt unna der jeg bor er prisen vi må betale for vår trygghet.

“Mange av dere vil dø, men det er en risiko jeg er villig til å ta”, sa kongen i Shrek. Det kan vi le av, men virkeligheten er dette en kynisme som har blitt en del av deg, som vi alle sitter og tenker etter ensidig å ha blitt manipulert av staten og media siden du ble født.

Med den enorme oppbyggingen av styrker som pågår så er det endelige målet for NWO-aksen å starte 3. verdenskrig. Vårt verktøy mot dette er å få sannheten ut til så mange folk som mulig.
Med den enorme oppbyggingen av styrker som pågår så er det endelige målet for NWO-aksen å starte 3. verdenskrig. Vårt verktøy mot dette er å få sannheten ut til så mange folk som mulig.

Et droneangrep i ditt nabolag

Det rapporteres at USA har avdekket at det finnes en IS-terrorist som har flyttet inn i nabolaget ditt. Det er vel ingen overraskelse da det tross alt har kommet titusener av de til Europa inkludert Norge og Sverige. Heldigvis har terroristen blitt registrert som et mål for USA og er nå lagt inn for likvidering i droneprogrammet deres.

Etter hvert så kommer IS-terroristen opp øverst på listen til dronepilotene som må følge ordre og “ta ut” personen slik at verden kan bli et tryggere sted. Fra 3000 fots høyde ser det ut til med relativ stor sikkerhet at man observerer det aktuelle målet. Personell på bakken har angitt for to dager siden at han befinner seg i denne lokasjonen. Raketten avfyres og slår ned i nabolaget ditt. 28 mennesker blir umiddelbart drept inkludert IS-terroristen.

Dronepiloten dokumenterer angrepet som fullført og arkiverer hendelsen, og tar frem informasjon om neste mål på listen sin den dagen. I de fleste tilfeller så må dronepiloten gjenta droneangrepet mellom 3 og 7 ganger før man får bekreftet at den utvalgte personen er drept, men vi var heldige i nabolaget ditt. Vi slapp unna med bare én runde.

Så nå har du heldigvis blitt kvitt IS-terroristen som bodde i nærheten av deg og som kunne potensielt skadet deg og din familie. Riktignok døde 27 andre mennesker i nabolaget, men du kjente de ikke så godt da du foretrekker å sitte på sofaen hjemme og se på TV sammen med familien din. Det var litt synd at tre barn døde, men det er prisen vi er villig til å betale for å få en tryggere verden.

Eller?

Denne historien er slik det fungerer i virkeligheten. De menneskene som blir drept rundt personene som velges ut til å bli likvidert av USA er akkurat naboen din, noen av barna fra barneskolen, kanskje ditt eget barn, hun i kassa på lokalbutikken – om du hadde bodd i akkurat det aktuelle området hvor en person klassifisert som terrorist av vestlig etterretningsvesen befinner seg.

Folk flest lar seg lure trill rundt til å tro at det er bra å drepe statsledere som vi blir fortalt dreper sin egen befolkning, og media skjermer oss heldigvis for blodbadet og de enorme lidelsene i bakgrunnen. Så fint for oss at de tar vare på oss slik.

Bare ikke angrip Spania eller Tyrkia der jeg pleier å feriere så går det fint. Tross alt er jeg aldri på ferie i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Iran, Nord-Korea, Russland eller Kina så det er ingen grunn til å bry seg om menneskene der.

Når noen er undertrykt eller terrorisert så må de settes fri for å få mulighet til å oppleve den samme frihet som vi har. Koste hva det koste vil, sier vi oss enig med politikerne i, fra godstolen vår.

Samtykke til drap for din trygghet

Hvis vi støtter politikernes initiativ til krig, så samtykker vi samtidig til at det er helt i orden at barn skal drepes, i tryggheten fra vår egen sofa. Så enkelt er det.

Jeg slenger ikke ut ville påstander. Dette er et fakta. Sivile tap i enhver krig er ekstreme. Det så du jo i listen ovenfor.

Samtykker man til at krig er et akseptabelt verktøy å benytte for at politikerne skal oppnå “ett eller annet” så samtykker du samtidig til at det er greit at noen barn dør et annet sted i verden for at du skal smile og føle deg tryggere i ditt allerede trygge hjem. Du godtar at noen skal bli lemlestet for livet, at noen blir traumatisert for livet og de som ikke greier å leve med det tar sitt eget liv.

Dessverre er det alt for mange av oss som tror krig er et nødvendig politisk virkemiddel.
Dessverre er det alt for mange av oss som tror krig er et nødvendig politisk virkemiddel.

Hva endrer seg i hverdagen din etter en krig?

Hva er det som egentlig endrer seg i vår hverdag forresten ved å “vinne” krigene som politikerne snakker om? Jeg har overhode ikke merket noe bedring rundt meg i hverdagen min, verken etter Falklandskrigen i 1982, Golfkrigen i 1991, Afghanistan-invasjonen i 2001, Irakkrigen i 2003, Libya i 2011 eller Syria nå.

Det eneste som har endret seg er at flertallet i befolkningen gir opp sin frihet for å oppnå sikkerhet. Og en vis mann sa en gang at den som oppgir sin frihet for sikkerhet fortjener ingen av delene. Det jeg ser er at alle krigene medfører bare stadig en mer voldelig verden og at folket har blitt så vant til dette at vi leer ikke lengre på øyelokket når vi ser våre vestlige lederes massakreringer av titusener av mennesker i land etter land.

Jeg tror ikke det ville hjulpet å legge ut bilder av døde barn heller. Tvert imot. Det skaper bare enda mer frykt og hat mot de som myndighetene våre vil at vi skal hate – slik at de kan gjøre det de vil oppnå uten at noen av oss tenker selv lengre. Vi er jo tross alt mer opptatt av hva som skjer på Paradise Hotel og hvordan vi skal få penger nok til å betale de økte bompengeavgiftene og den urettferdige eiendomsskatten.

Staten liker å okkupere oss med slike ting i hverdagen slik at vi ikke får tid til å stille de ubehagelige spørsmål eller å samle oss i store folkemasser som truer maktapparatets eksistens.

Vi bør derimot vurdere å omsider begynne å tenke selv og slutte å la de programmerte meningene fra tv-en forme oss. Vi bør se på om vårt moralske kompass trenger en kraftig justering. Det er i aller høyeste grad på sin plass da de fleste av oss samtykker til å drepe barn og sivile som om det skulle vært hermetikkbokser på tivoliet.

Hvem skaper frykten?

Vi har det allerede trygt. Det er ingen som springer rundt i nabolaget vårt og skyter rundt på tilfeldige mennesker. Det er ingen som har sprengt kjøpesenteret vårt. Ja, det kan jo teoretisk skje, men er det de reelle forholdene? Hvorfor har du slikt hat og frykt mot tyranner i fjerne land?

Fordi “noen” har fortalt deg det gang på gang at en leder eller et land ikke er bra for tryggheten din i den vestlige verden. De som sier noe annet er ekstremister, en fare for rikets sikkerhet eller driver med tullete konspirasjonsteorier.

Så hvis disse “noen” forteller deg slike historier, som primært er politikerne som igjen intervjues av journalister som ukritisk bare gjenforteller denne informasjonen på nyhetene og i dagsavisene, betyr det at du skal slutte å tenke selv og bare tro det du blir fortalt?

Som en mønsterborger så gjør du det. Faktisk så gleder du deg til å se tyrannen drept snarest mulig. Stakkars alle syrere som har den ondskapsfulle lederen sin. Slikt kan vi ikke ha i verden. Så derfor er eneste løsning å drepe han via våre “fredsbevarende” NATO-styrker. Han vil jo ikke høre på våre tiltrodde vestlige politikere og han fortsetter jo bare å drepe stakkars sivile der nede. Så eneste måten er jo å støtte politikerne våre, USA, NATOs sjef Jens Stoltenberg slik at vi kan legge oss med god samvittighet og sove trygt om natta her hjemme i Norge.

Er det ikke så enkelt da? Det er i allefall slik det aller fleste nordmenn tenker. Fordi du har blitt fortalt at du skal tenke slik. Om du ikke tenker slik så har du tanker som oppfattes som en trussel av myndigheten. Du havner fort ut med en merkelapp som ekstremist som støtter presidenten i Syria, som støtter den “onde” Putin i Russland. Er du en terrorist selv som lar en slik tyrann drepe sitt eget folk på den måten?

Henry Kissinger, menneskehetens erkefiende, opererer fra den innerste sirkel til de ondsinnede utenomjordiske overherrer.
Henry Kissinger, menneskehetens erkefiende, opererer fra den innerste sirkel til de ondsinnede utenomjordiske overherrer.

Roten til alt ondt!

Så du sier det er vesten som er de slemme ja. Så du har lest at det er noe som heter New World Order, kabalen, Illuminati og Khazarene som tvinger våre politikere og media til å manipulere meg? Så hvorfor sier ikke bare våre politiker ifra til oss da? Så da iverksettes terrorangrep som 22. juli for at de skal gjøre som NWO-aksen sier? Ha, ha! Særlig at verden styres slik uten at jeg vet noenting om det…

Med så mange mennesker involvert, hvorfor i all verden skulle ikke noen si ifra til oss på nyhetene at vi er blitt løyet til de siste 100 år?

Hmm.

Kanskje fordi selvtenkende skribenter på sannhetssøkende nettsteder ikke slipper til i mainstream media? Og hvis det skjer så er det for å latterliggjøre. Kanskje er det fordi om sannheten kom ut til det ganske folk så ville myndighetene miste makten sin og når de mister makten så mister også den skjulte makten sin makt over menneskeheten verden over.

Ettersom NWO-aksen benytter ethvert middel til å oppnå sin agenda hvor en million menneskeliv ikke er verdt noenting så er det frykt som holder hele sjakkspillet på plass. Dette foregår rett foran nesa på oss uten at de store menneskemassene setter de små dryppene av sannhet, som faktisk nå og da dukker opp, sammen til en helhet. Fordi helheten er skremmende og ukomfortabel og det ønsker vi ikke noe av. Verdensbildet og løgnene blir for store å svelge og da er det lettere å leve i løgnen og forbli i illusjonen.

De fleste terrorhandlinger er for øvrig iscenesatt i hemmelighet av NWO-aksen som benytter vestlige etterretningsorganisasjoner til å planlegge og tilrettelegge handlingene som blir utført av IS-terrorister som i virkeligheten er betalte, iskalde leiesoldater. Om du virkelig ønsker trygghet og en slutt på all frykten så er denne informasjonen essensiell. Hvorfor?

Fordi eneste måte å bli frisk på er å behandle årsaken, altså kilden til sykdommen. Å plastre på symptomene og utrydde IS-terroristene vil aldri fjerne problemet når årsaken er NWO-aksen. Kun nye monstre vil dukke opp i deres kjølvann.

Om du tar sjansen så er det 1300 artikler her på Nyhetsspeilet skrevet av nærmere 110 ulike forfattere som du kan bla deg gjennom i din søken etter den egentlige sannheten. Gå gjerne direkte til de beste artiklene. Disse viser deg fragmenter av sannheten via hver enkelt forfatters oppfatning av virkeligheten. Les det du finner interessant og finn din sannhet – fremfor den manipulerte sannheten fra myndigheter og media.

Mange sier at Nyhetsspeilet.no er useriøst og at veldig mye som sies her ikke stemmer. I kampen for det gode mot det onde er det viktig å ikke la en eneste stein være urørt. Kun på denne måten kan vi oppnå full frihet.

Å ekskludere deler av sannheten fører oss vinglende rundt i mørket, vekk fra lyset. Man oppnår ikke helbredelse om man ikke vet den fulle kilden til årsaken til problemet. Alternativet med å dekke bare deler av sannheten som folk flest greier å svelge uten for mye egeninnsats har derfor aldri vært veien Nyhetsspeilet har valgt å gå.

Dessverre er deler av den hele og fulle sannheten for mye å svelge for mange og de trenger lengre tid på å finne den og i mindre porsjoner. Generaliserte bemerkninger som “det er så mye useriøst der” betyr bare at de ikke har turt å gå inn i materiet og sette seg inn i det. Det er helt i orden. Tiden vil sette alle fri, men alle lidelsene menneskeheten opplever i denne perioden inntil det skjer kan vi alle bidra med å korte ned.

Det er handlinger som skaper endringer. Splittet faller vi, samlet står vi. Styrken ligger i fellesskapet.
Det er handlinger som skaper endringer. Splittet faller vi, samlet står vi. Styrken ligger i fellesskapet.

Hvorfor må vi velge side?

Hvorfor må vi egentlig velge side? Hvem er det som er ivrigst på at vi skal velge side? Vi mennesker er jo egentlig bare én stor familie hvor noen utskudd i familien ønsker makt over andre.

Hvorfor har vi sluttet å tenke selv? Hvorfor kan ikke vi ta våre egne vurderinger lengre? Kanskje det er fordi vi sover? Lever du i en illusjon og tror feilaktig at du er fri?

Nei? Så hvor kommer all frykten fra da? TV og nyhetene. Hva ville skjedd med din personlige trygghet om du ikke lengre leste nyhetene eller så på TV?

Er sannheten så ubehagelig at det er mer komfortabelt å forbli i sofaen og støtte drap av barn i stedet for så å gi en nattaklem til dine egne barn før du legger deg med visshet om at våre politikere vil drepe noen de har demonisert for at du skal sove trygt i din egen seng?

Det er en langt større sjanse for at du skal vinne førstepremien i Lotto enn at du skal snuble inn i en terroristbombe plassert på ditt lokale kjøpesenter, når du er på teater, tar flyet til syden eller springer en maraton. Kanskje oddsen for at du i hele tatt løper en maraton er enda mindre for at akkurat det skal skje.

Veien til fred er å gå vekk fra å velge side til å innse at vi, altså hele menneskeheten, er én familie. Og familien tar man vare på.
Veien til fred er å gå vekk fra å velge side til å innse at vi, altså hele menneskeheten, er én familie. Og familien tar vi jo vare på.

Reis deg opp og gjør noe

Om vi får vippet den gamle, skjulte makten av pinnen så har vi vunnet. Holder vi kjeft og bare later som om at alt er bra – eller følger løsningene til våre politikere – så taper vi og vi vil tape brutalt.

Det er nå vi alle trenger å reise oss og si at det er nok med iskald kynisme. Vi er lei av å hele tiden måtte velge side for å hate de andre. Det er på høy tid å reise seg opp. Venter vi for lenge kan det være for sent. Da har vi trolig betalt for mye for vår sikkerhet med vår frihet. Den prisen blir ikke billigere med årene.

Ta tilbake makten. Ta tilbake din egen kraft. Du er din egen leder. Du trenger ikke å gi bort makten din til andre. Du trenger ingen andre til å fortelle deg hva du trenger å gjøre. Det er langt mer kraftfullt å lytte til sitt eget hjerte enn å lytte til en hvilken som helst leder.

Snu ryggen til det du ikke vil ha noe mer av. Si din sannhet til broren din, til partneren din, naboene, kollegaene, kassadama på lokalbutikken, journalisten i lokalavisa, lærere, rektor, lokalpolitikeren, lensmannen, den lokale heimevernsgruppen, den nærmeste militærleiren, putt infoskriv i postkasser, dra til Oslo og heng opp lapper, vær kreativ og vekk opp resten av den sovende befolkningen på en hvilken som helst måte du finner hensiktsmessig.

Det desidert mest effektive du kan gjøre fra din PC, mobil eller nettbrett er å dele artikler du føler flere har glede av å lese på Facebook. Klikk også på “Like” på alle artikler og poster som resonnerer med din sannhet og som kan vekke opp folket. Vi ser at artikler som blir aktivt delt på Nyhetsspeilet blir lest av mangfoldig tusen flere lesere på grunn av at dere lesere gjør den enkle handlingen ved å dele og liker artiklene. Forskjellen ligger i 5.000 eller 50.000 som får lest artikkelen, utelukkende på grunn av aktiv deling og likes på Facebook.

Tør å gjøre det! Vær den som står for sine meninger på tross av at de rundt deg kommer med stemplet sitt som det står “sprø” på. På lang sikt vil du være stolt over deg selv og din egen innsats og de samme personene vil komme tilbake for å takke deg for at du var annerledes og turte å dele “den forbudte” informasjonen. Fordi du var med på å endre verden til et bedre sted for oss alle.

Med noen få enkle klikk kan du medvirke til en betydelig forskjell – hvis du vil det selv. Det spiller ingen rolle om det er artikler herifra eller andre steder. Om ordene setter befolkingen fri og gir mennesker den indre styrken vi trenger for å forstå at vi selv er de vi har ventet på så er det bare å dele i vei.

Våre nye politikere og samtlige som arbeider for myndighetene skal være våre tjenere, slik de opprinnelig alltid har vært ment å være. De er ansatt for å tjene folket. Intet annet. Det er derfor det heter folkevalgt. Myndighetene vil aldri gi slipp på sin makt. La oss sammen erklære det gamle maktapparatet for over og i fellesskap starte Folkets (r)evolusjon hvor det igjen er folket som har makten og kraften til å skape i full kreativ frihet. Er du med?

Tiden for å sitte stille og bare se på hva andre sier og være enig på innsiden er over. Handling er det som hjelper. Det er det som skaper. Det som endrer. Ut av kollapsen av det gamle skaper vi det nye med et nytt menneskesyn uten kynisme, dualitet og frykt.

I stedet kan vi samskape et samfunn som tar vare på alle og sørger for at alle har overflod og får den tryggheten og – kanskje aller mest – kjærligheten vi alle innerst inne søker.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

26 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ragnar OK
Ragnar OK
Anonym
7 år siden

All bruk av Jurdisk Navn er ULOVLiG! Losethename.com
Ha en fortsatt fortreffelig dere;)
R O

seitasis
seitasis
Abonnent
8 år siden

Frank, oversett den.

seitasis
seitasis
Abonnent
8 år siden

Denne artikkelen er utrolig,, helt på grensen til å deles på facebook.

terje
terje
Anonym
8 år siden

Når noen slaver ble frie mennesker i USA, ble det forvirrende for slaveeire. Plutselig var
det svarte mennesker som ikke kunne undertrykkes lengre og hvordan skulle de se forskjell?
Saken ble diskutert i fornemt selskap og en smart fyr foreslo å merke de frie med et hvitt armbånd.
En langt smartere slave-eier, sa “aldri! Da vil de se hvor mange de er!” Folkens: På med hvite bånd!

Snow
Snow
Abonnent
Svar til  terje
8 år siden

ellers kan du kjøpe en haug med Guy Fawkes masker, gi til venner og familie. bli med den 5 november og ta med så mange du kan til oslo så vi får vist oss skikkelig frem i år!

Kenneth Fjeld Halvorsen
Svar til  Snow
8 år siden

Skulle gjerne deltatt (inkludert flere jeg kjenner), men fra tidligere erfaring er det ikke SÅ enkelt da “det er straffbart å maskere seg i Oslo”:

http://www.osloby.no/nyheter/Maskerte-demonstranter-stoppet-av-politiet-7363778.html

DING
DING
Abonnent
8 år siden

Fin, fin artikkel. Er i løpet av sommeren klar til å aktivere en nystartet organisasjon som skal drive med aktivt arbeid med å avsløre og belyse via live aktiviteter. Det viktige er at folk via aktivitetene selv vil stille seg de store spørsmål og naturlig undres. Noe mer kan leses på Enbedreverden.no. Enig at man i alle sammenheng skal og bør informere flest mulig. Så ille er det at jeg måtte gjøre det slutt med kjæresten, fordi hun nekter å tilta fornuftige tanker. Jeg kan forstå henne da hun er i maktelitens klør via jobben som hun anser å være meget bra betalt.
Er interessert i å møte andre personer som har interesse i aktivt å arbeide med saken. Nytter ikke sitte på ræva å klage. kreativ aktivitet som virkelig plager og treffer eliten fungerer dersom man treffer punktene gjerne med dobbelt og forvirrende agenda. Altså å brukte de samme triksene i retur.

En Web tv kanal burde det alternative miljøet snart kunne sette opp i samarbeid. Vi burde sammen være sterke nok til å få det til. En Bedre Verden vil aktivt være med på dette om flere og bredere kunnskap også entrer senen.

Hehe, spennende å se partene i fredsforhandlingene i Syria. Til og begynne med var det USA, Russland og Assad regimet. Undres hvem som representerer ISIS av disse:)

nina
nina
Anonym
8 år siden
Lars Sletten
Lars Sletten
Abonnent
8 år siden

En kjempe fin opplysende artikkel,har lenge forstått det er mørkemenn,som står bak og trekker i trådene,men farlig å snakke om offentlig,Det har jeg selv fått merke på kropp og sinn,ble kjørt ned og forsøkt drept av ordensmakten og invalidisert,dømt i retten,fengslet,bøtelagt uten et fnugg av bevis og kun et dårlig oppkonstruert bevis,ble fratatt jobben,og min fremtidige arv er beslaglagt av myndighetene.Har heldigvis kommet meg på bena igjen etter operasjon,og jobber iherdig for å komme tilbake til normalen,men har en lang vei å gå enda da jeg også er blitt økonomisk kneblet.Jeg er ikke noe politisk korrekt kar,og har sagt min mening i mangt et kommentarfelt og på arbeidsplass,Noe jeg vil fortsette med, da jeg bare blir mer og mer motivert, jo mer jeg blir undertrykket og forfulgt av myndighetene.Jeg er jo Nordmann.Håper noen kan komme med opplysninger hint via forumet her om hvor og hvem disse mørkemennene er.Det virker som de er så mektige at de får enhver politiker med på spillet sitt,så mitt håp er at et folkeparti på linje med Sveits kan komme på banen,Så folket kan luke ut politikere og andre som selger sjela og fedrelandet sitt.

anders
anders
Anonym
Svar til  Lars Sletten
8 år siden

Det er Frimurerne her i landet som er den utøvende makt. De har infisert samtlige statsinstitusjoner her i landet og på fylkesnivå igjennom Fylkesmennene. Tilogmed Fylkeslegen ligger under åket. Frimurerne her i landet retter seg etter instrukser ifra Builderbergerne>Curia Romana>Jesuittene>Illuminati. Den norske Frimurerorden avla satanistløftet overfor ” The Scottish Rite” i 1946. Vi har dessuten alle sionistene på tinget som blokkerer enhver fremgang for de “normale” politikerne. Dessuten alle muldvarpene som opererer i skyggen som alle er Frimurere. Statsapparatet holdes vedlike utad via noen få hårdtarbeidene og oppriktige arbeidstakere. Situasjonen er adskillig mere alvorlig enn de fleste vil tro. Imidlertid hersker det nå stor panikk i Eliten siden de ser at oppvålningen blant folk skjer meget raskt. De har absolutt grunn til å engste seg for følgende p.g.a. alt forræderiet og lidelsene de har påført Norges befolkning i så mange år. Fortsett kampen din og fortell Nyhetsspeilet om dine videre opplevelser.

Martin
Martin
Anonym
8 år siden

“Kunne du gått til den lokale barneskolen og samtykket til at et par av barna der skulle dø? Selvsagt ikke.”

… Jo, faktisk. Det er nok mennesker i verden, og det er til planetens beste at vi minsker antallet av våre egne.

… Men all spøk til side, (eller var det det?)

De fleste av oss bare bryr oss ikke. Verden er fucked-up og det har ingenting med “maktapparatet” å gjøre; det er kun menneskelig natur, og de fleste av oss er faktisk i stand til å skjønne at der det er krig og konflikt, dør det mennesker — store som små.
Det er ikke aksept med bakgrunn fra manipulasjon. Heller en fundamental forståelse for grunnleggende biologisk oppførsel. Levende skapninger har alltid kriget mot, og drept hverandre, store som små. Løver dreper fort sine egne unger om de ikke passer en viss standard (altså at faren kan kjenne dem igjen).
Mennesker har alltid drept hverandre så lenge mennesket har eksistert, slik som alle andre skapninger på jordkloden.

So what’s new?

Jo det skal jeg si deg: mennesket er den eneste skapningen i det kjente univers som benekter det empiriske faktum at vi dypt inne er som alle andre av jordklodens skapninger. Vi er så smarte at vi kan motstå fristelsen til å dælje løs på noen som ergrer oss, men fordi vi nekter at vi er som dyrene, benekter vi også at denne instinktive volden er en del av oss, og dermed kan vi ikke ta affære når det beistet i hodet vårt åpner sine øyne og brytes løs fra bevissthetens fengsel.

Og så for oss er drap en normal del av hverdagen; vi ser nyheter om det hele tiden og hører alltid om at noen blir drept, og vi blir rett og slett herdet fordi vi hører om dette og tenker, “den fyren der var gær’n, men takk fanden for at det ikke var meg” … Men de drapsmennene, de er det sanne, ubegrensede og mest innerste mennesket.
For på innsiden er vi alle kalde drapsmaskiner, og til og med verdens mest hengivne pro-life worshiper dreper under de rette omgivelser.

Mennesket er en drapsmaskin. Det finnes ikke en makt i verden som kan endre dette. Det finnes ikke en makt i verden som kan utslette terrorister, for det vil alltid finnes folk som mister fatningen og underkaster seg sine primale drapslyster.

Robert Hansen
Robert Hansen
Abonnent
8 år siden

En av de beste reportasjene her frank :)

John Eiliv
John Eiliv
Anonym
8 år siden

Artikkellen er meget bra, og skulle kunne påvirke folk til å begynne å stille mer spørsmål til hva “våre” politikkere og våre media/aviser/journalister, også bevirkerog bidrar til !
Det viktigste er at vi begynner å spre ordet, om at vi er bekymret for hva de egentlig holder på med !
Når det er sagt : Husk de samme partiene kom til makten i Norge ,rett før andre verdenskrig, og har briefet med at de er så samstemte, at de tar avgjørelser om krig, og død på mobiltelefon, uten at det behadles i stortinget før i ettertid.
Det lønner seg å bry seg før man har ryggen presset opp mot hjørnet !
Politikkere kan også vere som andre sofaslitere,med at de gir nå F. bare de får lønninga si til riktig tid.
Samtidig er det ikke sikkert at politikkerne selv skjønner hva de er med på?
vi bør vere såpass våkne at vi skjønner at det eksisterer en aggenda i det minste for at verden skal vere en kontrollert “monopol” planet, hvor noen enkelltstående skapninger har lyst på mest mulig penger og makt, og at de ønsker å bestemme hvem som skal leve, og hvem som skal dø. Når det er sagt, skal man ikke ha mange hjerneceller i bevegelse før man kan skjønne at disse personene selv ikke har rent mel i posen, når man skjønner at det er de som bidrar til at historien gjentar seg, med krig etter krig, og kreftforskningen går sin skjeve gang i et skakk-kjørt kjempekorrupt griskt pengesamfunn.
Vi kan ikke gjøre mye, før vi skjønner at problemet eksisterer. Som en spiker i kista kan jeg si at jeg tror med stor sikkerhet, at politisk motivert terror, er selve hemmeligheten i å styre verden. Den som gir mest faen, og er den største av de aller størse djevlene har hittil lurt de ikke fullt så store djevlene. Hva gjør vi så ? , jo vi tar opp kampen, og prøver å finne mest mulig ut av hva som kan være løgn, og sannhet, til ære for at vi kan bidra med noe for kommende generasjoner, slik at verden kan styres på en annen måte, enn med krig, og drap. Sammarbeidsdugnad kan man godt kalle det. Ved neste gang man skuer gjennom overskriftene i VG-DB-TV2-NRK, prøv å legge merke til hva de er ute etter å få deg til å føle – eller om de er ute etter å få deg til å bli irritert. De har som regel en aggenda om hva landets innbyggere skal vere opptatt av i kommende uke. Ved neste Terror-aksjon, prøv å følg med på hva som så skjer, og hvor lang tid de bruker før de har kommet frem til at det var den, og den som sto bak. Med sin gode oversikt, skulle de kunne finne igjen den jumbojeten som forsvannt for et par år siden, men når det gjelder selvmordsbombere, så finner de som regel passet i god stand – alle selvmordsbombere må jo ha passet på seg ! det er jo viktig ! ok Lykke til med å stikke kjepper i hjulene til psykopatene !

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Frank
8 år siden

Takk for fin artikkel Frank, denne her likte jeg veldig godt :)

For å gjenta meg selv, enste måten å bli kvitt all terror er å kaste myndighetene hver gang det smeller, men frem til nå så har det vært motsatt, hver gang det smeller så øker de som styrer egen makt og pengebinge, det genererer så klart bare mer terror.

Skal man å slutt på all krig så må de som starter krigen gå i fremste rekke og utkjempe sine egne kriger, men alle vet jo at de som starter kriger ikke vil risikere egne liv så derfor blir det ikke flere kriger, psykopatene som starter kriger sitter trygt langt under bakken i luksus huler og kommer først opp nå de skal fordele krigsutbyttet.

Vi var ikke langt unna å sette en stopper for terror i 1984 da den Italienske Dommeren Felice Casson satte i gang etterforskning av NATOs Gladio terrornettverk, det kom fort frem at alle spilte på lag i terroraksjonene mot egen befolkning, årsaken var at de alle var medlemmer i blindt lojale mørke brorskap som Frimureriet mm, over 600 personer ble arrestert, det inkluderte politifolk, soldater, forretningsmenn, journalister, advokater, politikere og gangstere.

Men så lenge folk flest tror at meningen med livet er å få med seg mest mulig sport den korte tiden vi er her så vil alt bare bli verre og verre, men heldigvis så begynner folk å våkne rimelig fort nå, vi får en kamp mot klokken for å vekke nok personer til å nå en kritisk masse som vil felle regjeringer og skygge regjeringer så vi kan nå en gylden æra for oss alle.

Her er en fin artikkel om de virkelige terroristene for de som ønsker å oppgradere kunnskapen sin. :)

https://freesuriyah.wordpress.com/2016/03/24/brussels-the-false-flag-of-cia-mossad-and-gladio/

Vi har ikke akkurat god tid på oss, US og NATO sender enorme styrker mot den Russiske grensen og prøver å presse Putin til et forkjøps angrep for å lure folk til å tro at det er Putin som er den aggressive.
Same oppskrift bruker de mot Nord Korea og Kina. klarer de ikke å presse motparten til å angripe så bare setter de i gang et falsk flagg angrep, skylder på motparten og angriper selv.

WW3: U.S. Will Send Thousands of Battle-Ready Troops and Tanks to Border with Russia

https://www.youtube.com/watch?v=JdrYUqReHTY

Lyset
Lyset
Anonym
Svar til  John Eiliv
8 år siden

Du hadde noen veldig gode poeng i det siste du skrev der. Det er kognitiv kritisk tenking, hva skal de få ut av det de sier. Hva føler du i det øyblikket du blir fortalt en ting. Kan gi et godt eksempel fra 2001, når jeg fikk greie på at usa var angrepet var jeg på utlandsreise med familen og jeg husker godt den følelsen av frysninger og frykt gå igjennom kroppen.

Per-Magne S.
Per-Magne S.
Anonym
Svar til  Lyset
5 år siden

VELL VELL, jeg kan vel ikke si noe annet enn at der ble du godt lurt, i likhet med mesteparten av verdens befolkning! (Og meg!)
Nine eleven var verdens største “false flag operation”. Jeg anbefaler alle å se om igjen videoer fra da tvillingtårnene “styrtet”
sammen; les ble til støv!! (Det er bare ikke mulig med en “flybensin-brann”). Den videoen jeg tenker på (Youtube), kan man tydelig se en stor stålbjelke i fritt fall på utsiden av bygningen….Underveis ble den omgjort til støv, i likhet med resten av de ufattelig mange tonnene stål som tvilling tårnene var bygget av.
Her har verden vært vitne til at en helt ny våpenteknologi var i bruk.

PS Om det var fly involvert,…hvorfor fant man ingen flydeler fra de aktuelle flytypene?

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

God lesning, og god analyse, Frank. Bra levert.

Lyset
Lyset
Anonym
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

Er det TK? Bare kom til og se at navnet ditt ligner en snill nabo sitt. Stemmer det?

anders pedersen
Skribent
8 år siden

100 ganger blink. Burde bli sendt videre til jentegjengen på Tinget. “Nyhetsspeilet” er nå landets viktigste referanse omkring de sanne fakta. Jeg føler dessuten at den rette søker tilslutt blir ledet til Nyhetsspeilet, slik det skjedde med meg.

Anarary Connections
Anarary Connections
Skribent
8 år siden

Lenge leve friheten, menneskeheten og jorden vår. Nydelig skrevet :)

« Forrige artikkel

Bli med i redaksjonen på Nyhetsspeilet.no

Neste artikkel »

Se gjennom illusjonene – med krampelatter

26
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x