11. september – i en større sammenheng

9.8K visninger
20 minutter lesetid
89

Det er nå over tre år siden den logiske delen av mitt sinn tvang meg til å trekke den slutningen at “terrorhandlingene” i New York den 11. september 2001 måtte være et stort bedrageri. Ingen slike bygninger kan kollapse på en slik måte og så raskt uten ved bruk av sprengstoff. Det er rett og slett en fysisk umulighet; jeg har selv regnet på dette, med min gamle formelsamling, papir, blyant og kalkulator – det er faktisk helt umulig ut fra de gjeldende fysiske lover. (Se for øvrig artikkel om dette her på Nyhetsspeilet.no)

Denne ubehagelige, men likevel helt krystallklare erkjennelsen reiste selvsagt spørsmålet: Hvem var det da som sto bak? Og hvorfor? Hvilke motiver lå til grunn? Hvordan passet dette inn i en større sammenheng? Hva var det egentlig vi var vitne til her?

Dette skulle bli starten på min “reise nedover i kaninhullet”, for å bruke et uttrykk fra filmen “The Matrix” og boka “Alice i Eventyrland”. Reisen har gått gjennom et villniss av informasjon og desinformasjon, gjennom tusenvis av sider med tekst, flere titalls bøker, samt et utall videogrammer og bilder. Jeg har også vært i direkte kontakt med flere i USA som har engasjert seg personlig for å avsløre den offisielle løgnhistorien om 9/11. Gang på gang har jeg måttet revidere mine oppfatninger for så å spekulere videre og sammenholde de nye hypotesene med alle tilgjengelige og verifiserbare faktaopplysninger.

Nå er det blitt stadig lengre mellom revisjonene og bildet er blitt klarere. Jeg føler derfor at tiden er moden for å dele mine spekulasjoner og konklusjoner med andre. Og la det være sagt med én gang: Jeg har ikke monopol på sannheten; noe av dette er og blir spekulasjon. Jeg gidder heller ikke gjøre noe som helst for å overbevise noen, ut over det jeg skriver her. Den som har ører, han får høre; de andre må gjerne la være. Samtidig vil jeg framholde at mine spekulasjoner er basert på et såpass omfattende materiale, og såpass grundige studier, at jeg vil påstå at min teori i det minste bør kunne betraktes som en forholdsvis kvalifisert gjetning. Du må selvsagt ha lov til å bruke din verdifulle tid på å gå meg etter i sømmene; men jeg kan allerede nå fortelle deg at du etter all sannsynlighet ikke har så mye tid å gjøre det på. Det begynner vikelig å haste, for dette er et kappløp med tiden. La meg derfor gå rett på sak – slik jeg ser det:

Den egentlige motivasjonen bak 9/11

Den kortsiktige motivasjonen var å få et påskudd til å sikre USA full kontroll over viktige olje- og gassreserver i Midt-Østen, og bli kvitt visse brysomme maktpersoner i denne delen av verden. Dette var åpenbart, og umiddelbart forståelig; derimot kunne det ikke forklare alle de overdrevne lovendringene som i etterkant av 9/11 ble gjort i USA, og som sterkt begrenset individets privatliv, frihet og rettssikkerhet; endringer vi forresten også i noen grad har merket her i vårt lille Norge.

En mer langsiktig motivasjon var å få fart på prosessen med å etablere USA i rollen som “verdenspoliti” på vegne av FN – derfor “krigen mot terror”. Dette står forresten klart og tydelig beskrevet i PNACs planverk for “A New American Century” som er lagt ut på Internett. Når jeg leser disse planene, får jeg et klart inntrykk av at det er nazistene fra Hitler-tyskland og deres etterkommere som igjen er ute på krigsstien.

(Les mer om motivasjonen bak 9/11)

Når vi nå med sikkerhet vet at WTC ble sprengt, så forteller dette oss samtidig at operasjonen må ha vært såpass omfattende, forberedt og komplisert, at sentrale maktpersoner helt opp mot det absolutte toppsjiktet i USAs administrasjon nødvendigvis må ha vært involvert – kanskje ikke alle gjennom sin direkte medvirkning, men mange har åpenbart sittet med viten om hva som egentlig foregikk; og med en slik viten ville det jo være latterlig å rope på strengere overvåkning av den jevne mann og kvinne i ettertid, fordi de muligens kunne være “terrorister”. Det hele var altså et påskudd, og dermed må det nødvendigvis ligge en annen og skjult agenda bak disse lovendringene.

Med stor interesse merket vi oss også at det var litt for mange paralleller mellom 9/11 i USA og 7/7-bombene i England, til at dette kunne tilskrives tilfeldigheter; noe som igjen var en klar indikasjon på at det var de samme metodene som var i bruk ved begge anledninger – hvor tåpelig og avslørende dette enn skulle vise seg å bli. Plutselig var nemlig dette “terrorbedrageriet” ikke lenger noe USA-relatert fenomen, men et internasjonalt, kanskje til og med globalt, fenomen: Den bakenforliggende agendaen, hva den nå kunne være, ble altså drevet fram av et nettverk på tvers av landegrenser, og med makt og innflytelse helt opp mot den absolutte toppen av opptil flere nasjonale samfunn.

Hvem sto bak – og hvorfor?

Hva var dette for slags nettverk? Hva kunne det være? Frimurere? Satanister? Ateister? Teknokrater? Jesuitter? Det nye Illuminati? Den svarte adelen? Sionist-bevegelsen? Jødene? Storkapitalen? Eller rett og slett bare en gjeng grådige og maktsyke mennesker?

Hypotesemangfoldet var plagsomt, og dette ble et hovedspørsmål som jeg tumlet med i flere måneder: Hvem utgjør egentlig dette nettverket? Og hva vil de med det?

For å begynne med det siste: Kunne det virkelig være noe i ryktene om “en ny verdensorden”, en verdensregjering? Det var jo litt påfallende at Bush senior hadde nevnt denne ambisjonen allerede i en tale i 1991 – og det på dagen 10 år før 9/11-2001; som igjen var på dagen 60 år etter at grunnstenen til Pentagon ble lagt ned – et bygg formet som kjernen i et pentagram, et kjent okkult symbol fra den eldgamle Babylonske religionen. Tilfeldigheter? Kanskje det.

Jeg begynte nå å betrakte nyheter og aviser med mine nye “briller”; og da var det at brikkene for alvor begynte å falle på plass: Det var ikke lenger tvil hos meg, dette nettverket var dessverre høyst reelt; og fantes åpenbart også i Norge, for daglig fant jeg opplagt propaganda og desinformasjon i norsk presse, spesielt i Aftenposten og NRK. Begge disse presseinstitusjonene har da også vist en særdeles flittig deltakelse på de hemmelige Bilderberg-konferansene, som f.eks G. E. Griffin mener er et viktig forum nettopp for å koordinere den globale utviklingen mot en ny verdensorden.

Jeg begynte også å se litt nærmere på denne “nye verdensordenen” og historikken bak den: Ved første øyekast virket dette som en ganske besnærende tanke, en tanke jeg selv faktisk har hatt som barn, da jeg fikk høre om all krigen og elendigheten i verden: Ville det ikke vært mye bedre med “bare ett land”?; for så kunne det jo ikke bli mere krig? Dette var imidlertid før noen fortalte meg at det også var noe som het borgerkrig.

Men la gå, kanskje menneskene bak denne agendaen egentlig har gode hensikter? Og at de arbeider utrettelig til beste for hele menneskeheten? Sånn i all hemmelighet?

Av flere årsaker har jeg vanskelig for å tro det:

Først og fremst fordi all erfaring viser at makt korrumperer; det virker nærmest umulig for et menneske å stå seg mot dette i det lange løp, så lenge vårt ego, vårt falske selv, har makt over oss.

Dernest fordi målet ikke helliger middelet – både i følge sunn fornuft, Det nye testamentet, og Koranen. Øye for øye, tann for tann-doktrinen forlot vi kristne gjennom å akseptere Jesu lære. Og det var altså ikke pent gjort å ta livet av nesten 3.000 uskyldige New York’ere, selv om tanken bak skulle være aldri så god.

Og hvis denne ideen om en ny verdensorden virkelig var basert på kjærlighet og veldedighet, hvorfor da alt hemmelighetskremmeriet?

Nei, det holder ikke for meg.

Og hva med maks 500 millioner mennesker på jorda? Redusert til 2 milliarder allerede innen år 2100. Sikkert fint, det blir jo god plass, da; men hvem skal være dommer og bøddel for å sørge for at dette målet blir nådd? Hvem skal velge ut? Hvem skal leke Gud her? Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av at mennesket setter seg selv i Skaperens sted; og dette er altså et uttalt mål i følge “De 10 bud for en ny verdensorden”, hugget inn i en monumental sten som står i Elberton i staten Georgia i USA.

(Les mer her)

Her snakker vi altså om å rette opp Skaperens “tabber” gjennom anvendelse av det menneskelige intellekt, gjennom vitenskap og høyteknologi, en temmelig ensidig bruk av venstre hjernehalvdel, noe Mike Cechanowicz beskriver som et hovedproblem i vår tid.

Tilbake til det skjulte nettverket: Det store spørsmålet for meg var fortsatt hvem som i bunn og grunn sto bak; og det manglet ikke på tips, det var sannelig mange nok å velge mellom; eller var det egentlig det? Hadde virkelig ikke frimurere, sionister, satanister, finansfyrster, maktmennesker, adelskapet og de kongelige noe felles? Jeg fulgte møysommelig frimureriets røtter tilbake i tiden; jeg studerte jødenes historie; sionistenes; adelskapets, korsfarernes, gralsriddernes, kongehusenes; og hver gang kom jeg til det samme: Den gamle babylonske religionen lå i bånn; med symbolbruken og den esoteriske, okkulte praksisen knyttet til den. For ikke å snakke om kjærligheten til jordisk gods, gull og makt.

Kall det gjerne Satans synagoge, som nevnes i Bibelen, og som i følge Johannes åpenbaring skal spille en hovedrolle i det store oppgjøret med Satan før Guds rike skal komme til menneskene på jorden; kall det gjerne hovmodighet, sionisme eller simpel grådighet; eller hva med “de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver”? (Johannes’ åpenbaring – Åp 2,9 og 3,9)

“Sions vises” protokoller

Så var det at jeg kom over Sions vises protokoller (“The Protocols of The Learned Elders of Zion”), et gammelt verk som i detalj beskriver den utviklingen verden har gjennomgått i løpet av de siste par hundre år, og som flere ganger hårdnakket, men uten særlig suksess, er blitt forsøkt stemplet som et falsum. Falsum eller ikke, Sions vises protokoller forklarer i alle fall en hel del av alt det som åpenbart må ha foregått bak kulissene fram til i dag. Og hvis de nå virkelig er falske, så er de i alle fall svært så profetiske; men jeg tror ikke det; jeg tror at protokollene i alt vesentlig er ekte vare og er blitt – og blir – fulgt til punkt og prikke.

I så fall har vi en uhyre verdifull kilde til forståelsen av det store og innfløkte spillet som pågår i øyeblikket, selve sluttspillet i en gammel og gigantisk plan: Sions vises protokoller inneholder nemlig oppskriften for en Ny verdensorden – en New World Order. Dermed har vi også en god pekepinn om hva som skal til for å velte denne planen.

Noen klart uttalte mål i protokollene er bl.a å infiltrere frimureriet, og derigjennom politikken, økonomien, rettsvesenet, pressen og skolevesenet, samt å ta knekken på alle andre religioner enn sin egen, spesielt da kristendommen. Videre å ødelegge alle monarkier og andre enevelder på jorden, splitte familien som sosial gruppe, og sist, men ikke minst: avskaffe all privat eiendomsrett.

Mer om Sions vises protokoller på www.nesevis.no eller f.eks http://www.biblebelievers.org.au/przion2.htm

Plutselig ga også alt dette tullet om jødene, Israel og latterliggjøringen og fengslingen av de såkalte Holocaust-benekterne mening for meg. Ja, plutselig ble det hele fullstendig gjennomsiktig: Den tilsynelatende meningsløse sympatien for, og støtten til, Israel, både fra Norge og USA, samt lovforbudet i flere land mot over hodet å stille seg skeptisk til den offisielle historien om Holocaust – var det noen som sa talefrihet?; og hva med Israels enorme atomvåpenarsenal?; hva med Israelske politikeres åpenbare forhåndskunnskap om 9/11?; avsløringene av Mossads medvirkning?; og så videre, og så videre; alt sammen kan dette sees som deler av “Den store planen” – og sett i det lyset ble alt plutselig veldig forståelig: De som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver, trenger i hvert fall én trygg havn og base for sine operasjoner: Nemlig Israel; og de trenger også alt de kan få av sympati og støtte for sin høyst tvilsomme sak.

Holocaust-løgnen

Når det gjelder Holocaust, så kan det være på sin plass å presisere at dette også er en bevisst skapt og massiv myte. Ikke slik å forstå at ikke jøder, på lik linje med mange andre grupper, ble forfulgt, plaget og utnyttet i konsentrasjonsleirer, ghettoer og arbeidsleirer under nazi-regimet; dette er vel hevet over tvil. Løgnen består snarere i at Hitler og hans regime skal ha gått inn for å systematisk utrydde jødene ved hjelp av gasskamre, for øvrig gasskamre beregnet på en gass uegnet til å avlive mennesker på løpende bånd (en cyanid-forbindelse kalt Zyklon B), men som derimot (før DDT ble vanlig) var meget velegnet for å drepe lus i klær, utstyr og sengetøy. Lus sprer nemlig tyfus-smitte og forårsaket dermed enorme problemer i konsentrasjonsleirene. Titusenvis av mennesker ble smittet av tyfus og dermed avmagret og dehydrert med døden til følge. Det er disse vi ser hauger av på filmklippene. Resten av løgnen er at likene av de ihjelgassede jødene skal ha blitt brent i krematorier; krematorier som ikke på noen måte, ut i fra offisiell og offentlig tilgjengelig dokumentasjon, kan ha hatt en sammenlagt kapasitet i nærheten av å kunne brenne de 6 millioner jøder som skal ha blitt ihjelgasset.

Når man går bare litt inn denne i materien, så ser man fort at det som finnes av “bevis” for Holocaust absolutt ikke holder mål etter akademiske standarder. Det er også avslørt flere grove tilfeller av historieforfalskning i forbindelse med at denne myten ble skapt. Du kan lese mer om det her, hvis du er interessert:

http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.holocaust.nu/
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/a-huske-hvem-vi-er-guds-utvalgte-folk/

Hva så med lille Norge?

Her hjemme på berget var det også mye annet som ble langt klarere etterhvert som disse sammenhengene begynte å gå opp for meg; for eksempel ga det plutselig mening hvordan så mange politikere kan si én ting og gjøre noe helt annet; og hvordan noen åpenbart mindre intelligente personer ser ut til å kunne avansere nærmest uhindret i politikk og offentlig administrasjon, mens andre som faktisk har noe vettugt å komme med, og som virker ærlige og sannferdige, blir latterliggjort, forbigått eller fullstendig overkjørt. For ikke å snakke om alle de tilsynelatende uforståelige avgjørelsene som blir tatt i styre og stell, og alle de merkelige lovene og reglene som på en eller annen mirakuløs måte og i all stillhet blir vedtatt – alt dette ble plutselig langt mer forståelig nå.

Vi kan også legge merke til hvordan de fleste nordmenn synes å ønske én ting, mens administrasjonen ofte legger opp til noe helt annet: for eksempel en seriøs satsing på skikkelige jernbaner, bare for å ta noe helt banalt, slik regjeringen har forpliktet seg til etter Soria Moria-erklæringen: hele togsatsingen har kokt bort i kålen. Vi blir rett og slett holdt for narr.

Hva er målet med det hele?

Nå begynner vi å nærme oss sakens kjerne, hvor vanskelig og smertefull denne erkjennelsen enn kan være:

Målet er en “ny verdensorden”, et verdensomspennende diktatur, styrt av den økonomiske eliten.

Det er muligens også å bli kvitt opptil 90% av befolkningen på jorda gjennom skapte epidemier, kriger, raseopptøyer, sult, feilernæring, kreft, forgiftninger, “vaksiner”, ulykker, samt arrangerte “naturkatastrofer”.

Dertil er det å svekke befolkningen generelt gjennom å splitte familien som enhet, splitte sammensveisede lokalsamfunn og andre sterke grupperinger, lure til seg mest mulig av fast eiendom, å spre frykt og hat mellom mennesker, og å få oss til å tro at vi er maktesløse og verdiløse som individer.

Det er også å gjøre oss ydmyke gjennom kynisk skapte økonomiske “kriser”, som bl.a setter folk på gaten eller tar fra dem deres daglige brød.

Dessuten er det å gjøre oss lydige, samarbeidsvillige og avmektige gjennom å vedta lover og regler til systemets beste; og å legge opp til et økonomisk system som holder oss fanget og begrenser reell individuell frihet; et system som for alltid og på alle måter gjør oss avhengige av vår snille “storebror”, nemlig Staten. Storebror ikke bare ser oss, han passer på oss, hjernevasker oss, beskytter oss, kurerer oss, underholder oss og forer oss – hvis vi da bare er snille gutter og jenter, og gjør som vi blir tilsagt.

Og som slike desinformerte, ydmyke og lydige krek skal de av oss som overlever de første plagene innpasses i et gjennomkontrollert, verdensomspennende “demokrati”, der vi skal tjene våre herrer på beste måte – dvs slik de ønsker. Denne prosessen er allerede kommet langt. Gjelden er samfunnets lenker.

FNs rolle

Det kan kanskje virke temmelig vilt første gang du hører dette, men det er faktisk mye som tyder på at nettopp FN er begynnelsen på dette globale “dyret”, dette verdensomspennende liksom-demokratiet. FN-bygningen i New York er faktisk bygd på en tomt donert av familien Rockefeller, en av verdens aller rikeste og mektigste familier. Sa du veldedighet? Jeg tviler på det. Symbolikken i FN-logoen taler også sitt tydelige språk om at det godt kan være “Sions vises” nettverk som står bak.

Alt er altså klappet og klart for “1984” – bare noen få år forsinket.

Hverken George Orwell (“1984”) eller Aldous Huxley (“Brave New World”) var forresten spesielt geniale – de var velinformerte. De hadde i kraft av sitt medlemskap høyt oppe i dette nettverket tilgang til informasjon den jevne mann og kvinne ikke hadde – og derfor kunne også deres profetier slå til så presist, helt på linje med oppskriften i Sions vises protokoller. Les dem og døm selv.

Franklin D. Roosevelt skal ha sagt: “Det finnes ikke tilfeldigheter i politikk; hvis noe skjer, så kan du banne på at det var planlagt slik.”

Roosevelt var selv en del av nettverket, han var selv sionist og under innflytelse av Sions vise – de rikeste og mektigste. Det er nemlig de som bestemmer hvem som blir president i USA ved å finansiere kampanjer og gi mediadekning; og som eventuelt sørger for å få vedkommende avlivet eller avsatt dersom han skulle begynne å bli brysom, slik de for eksempel gjorde med John F. Kennedy.

Sions vise – hvem er det?

Hvem er så disse mystiske “Sions vise”? Svaret er enkelt: Det er kort sagt dem som eier verden. Navn som Rothschild, Rockefeller, Freeman, DuPont, Astor, osv. Styrtrike og smarte mennesker som har lånt ut penger til konger og keisere – mot gjenytelser, selvsagt; eller knust dem, dersom de nektet å samarbeide. Mektige mennesker og dynastier som – i alle fall hittil – har vært vant til å få det akkurat slik de ville ha det.

Du ser dem sjelden eller aldri offentlig; men du ser løpeguttene deres: Folk som Bush og Obama, Gorbatsjov, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Svein Gjerdrem, Per Egil Hegge og Jahn Otto Johansen – bare for å nevne noen ytterst få.

Hva kan vi gjøre?

For å hamle opp med noe slikt må man benytte seg av våpen den andre parten hverken rår over eller behersker: våpen som solidaritet, medmenneskelighet, kjærlighet og toleranse; og kanskje det viktigste: Frihet fra frykt. Gamle Satan har intet å stille opp mot slikt – det kan han simpelthen ikke matche. Kjærlighet finnes det intet forsvar mot; og folk som ikke frykter, rår ikke Gamle-Eirik med; da blir han maktesløs. Her har de fleste av oss en personlig jobb å gjøre: Å frigjøre oss selv fra frykten. Mange mennesker står klare til å hjelpe deg med dette dersom du ønsker det.

Gandhi kalte sitt mektige våpen for aktiv, ikke-voldelig, kollektiv, sivil ulydighet. Vi er faktisk fler enn dem. La dem dyrke sine poteter selv.

Kanskje er nettopp dette det eneste som nytter: Å ikke lenger gi systemet vår tilslutning. Hver enkelt av oss må rett og slett slutte å la seg lure til å shoppe, frykte, hate, krige, og til å tro at vi trenger akkurat sånne klær eller sånn bil, sånt hus, ansikt, kropp, hytte, båt, eller hva det nå er, for å være verd noe; for å være hipp og kul og – “lykkelig”. Det hele er en stor, stor løgn – og den putter oss rett i lomma på “Sions vise”.

Vi skal heller ikke lenger ta opp lån og kjøpe på krita. Vi vil ikke ha monopolpengene deres. De er forresten ikke verd mer enn papiret og trykksverten på det. De duger ikke en gang til å tørke seg bak med.

Vi vil heller ikke ha kredittkortene og bankkontiene deres, og deres “gunstige” lån.
Vi kreve inflasjonsfrie penger eller andre byttemidler utenfor deres kontroll. Da har de tapt. Da har de mistet overtaket.

Jeg vil her også benytte anledningen til å slå fast at økonomiske “kriser” ikke er noe som kommer av seg selv; de er skapt med fullt overlegg, og med bestemte formål for øyet. Se f.eks filmen “The Money Masters“, eller Hans Jørgen Lysglimts glimrende analyser av Norges banks rolle osv, så skjønner du hva jeg mener. Du kan også lese om dette under “Økonomi” på Nesevis.no.

Nei, nå er det nok!

Vi skal nå begynne å stille nye og knallharde krav til våre politikere og byråkrater. De jobber jo faktisk for oss; og de fleste av dem fortjener etter min mening å få sparken; de har helt enkelt gjort en for dårlig jobb. Noen av dem har til og med begått høyforrederi ved bevisst å føre befolkningen bak lyset. La oss gjerne ta en folkeavstemning om dette, det har vi faktisk rett til å kreve når som helst. Ellers blir det generalstreik – og da mener jeg ikke blant generalene.

Alle unødige avgifter og skatter skal avvikles med øyeblikkelig virkning, hvilket vil si de fleste; spesielt arveavgiften, som jo er helt urettferdig og uforståelig. Oljefondet skal derimot øyeblikkelig realiseres og omsettes i gull eller bedre realverdier og gjøres tilgjengelig for Norges befolkning innenfor rikets grenser; la oss gjerne ta en folkeavstemning om det også, om noen skulle mukke.

Noen praktiske råd:

Slutt å se på TV! Det er slik de bløffer deg! TV er den verste hjernevaskemaskinen som finnes. Uten TV hadde alt dette lureriet neppe latt seg gjennomføre. Stort bedre er heller ikke filmene fra Hollywood, såpeoperaene, glamour-magasinene, tabloidavisene – eller Aftenposten, for den saks skyld. Bruk heller Internett – det er foreløpig fritt og usensurert i vår del av verden (bortsett fra enkelte nettsteder som f.eks Wikipedia, YouTube og Google Video – der har de en tendens til å uten videre slette innlegg som ikke “passer”).

Gå på besøk til venner og kjente, snakk med mennesker ansikt til ansikt; lek, le og spill eller syng sammen! Gå en tur i naturen! Ha det moro! Bruk tid sammen med familien og dine kjære. Og for all del: Lek med barna dine, hvis du har noen.

Husk også at de fleste mennesker har et like stort ønske og behov for vennskap, nærhet og kontakt som du selv; men de fleste er redde for å bli såret eller avvist. Gi av deg selv fra hjertet, uten tanke på å få noe igjen, og du vil se at du alltid får mye mer tilbake enn du gir bort.

Bruk noen minutter hver dag på å være alene og stille, og kjenne etter hvem du egentlig er, innerst inne. På denne måten kan du få kontakt til kraften i deg selv – om du da ikke allerede kjenner at du har det. Bruk også litt tid på å be om hjelp og rettledning når du føler du behøver det, og på å takke for det du faktisk har mottatt.

Hvis du har mulighet for det, for eksempel at du allerede eier eller kan skaffe deg et gårdsbruk, og har eller kan skaffe deg den nødvendige kompetansen, så vil jeg råde deg til å bygge opp din økonomi rundt dette; en økonomi som er mest mulig uavhengig av storsamfunnet. Og med det mener jeg å innrette deg på å bruke minst mulig av ressurser som putter deg rett tilbake i lomma på “Sions vise”; som for eksempel strøm, olje og maskiner. Ta heller fram seletøyet igjen og spenn for mærra. Hold sauer og høns, dyrk grønnsaker og hugg ved. Gå gjerne sammen med andre familier om dette. Sats også på samhandling med lokalsamfunnet og naboene, og hjelp hverandre så godt dere kan. Som sagt: La “Sions vise” få dyrke sine poteter selv – det er sannelig på tide.

Dessverre blir det stadig færre som har kompetanse til å gjøre noe slikt som det jeg beskriver ovenfor, men det er ennå ikke for sent. Se for eksempel på Jenny Endresen og hennes mann på småbruket Mosli i Telemark.

Det ville vel kanskje være enklere om vi gikk sammen om å få de naturressursene vi alle har like stor rett til ut av private hender. Jeg tenker da på ressurser som olje, strøm og mineraler. Selvfølgelig må vi dele, og forbruket ned.

Vi må også straks slutte med å la oss lure til å krangle om bagateller, enten det nå gjelder hijab, eller hva som egentlig skjedde i New York og Washington den 11. september 2001. Dette er faktisk noe av det viktigste, fordi det holder vårt fokus vekk fra det som virkelig er viktig.

Det spiller heller ingen som helst rolle om man er muslim eller kristen, hindu eller sikh, eller hva som helst – vi er alle sammen mennesker og dermed Guds barn, kronen på skaperverket. La oss leve opp til det. Det gjelder for øvrig også “Sions vise”: de er også Guds barn – bare litt på villspor, stakkars. Og vi kan godt leve i fred med hverandre som de brødre og søstre vi er, bare vi ikke lar oss lure til å tro noe annet.

Og da er spillet over for de “vise”.

Etterord

Vi trenger faktisk bare én eneste lov – Kardemommeloven: “Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil.

Og det var vel egentlig dette som var Jesu budskap? Det er i alle fall slik jeg har forstått det.

Det er nemlig kjærligheten, ærligheten og hjertelaget som teller – uten dette finner vi aldri lykken noen av oss. Og nå er det at oppgjørets time nærmer seg; hvilken side vil du stå på i den siste, store kampen?

Kun kjærligheten kan redde oss; og bare gjennom å søke sannheten kan vi få friheten tilbake; nå er resten opp til deg, og du må selv velge din vei.

I årene 2011 og 2012 tror jeg, på bakgrunn av Mayakalenderen,  at denne store kampen nå et foreløpig klimaks, og mange kynisk skapte “kriser” og “katastrofer”, såvel som ekte, vil bidra til å fullføre sluttspillet og overgangen til en ny verdensorden; med mindre hver enkelt av oss nå setter alt inn på å informere våre medmennesker og utvikle våre egne sjelsevner – eller hjertelaget, som det altså heter på godt norsk, slik at vi har noe å stille opp med i denne kampen.

Tro meg: Denne “oppvasken” er både uunngåelig og helt nødvendig; og kjærligheten vil seire til slutt – dersom vi ikke gir opp troen på den.

En oppfordring til slutt:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, i ærlighet, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den ble opprinnelig skrevet på forespørsel fra 911truth.no, men da den var ferdig ville de ikke ha den (Torstein Viddal & Co). Den kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og redistribueres, så lenge dette skjer uten å endre på eller forkorte originalteksten, dette avsnittet inkludert.

Morten Kielland

PS: Denne kronikken – og min person – har tidligere vært latterliggjort av Håkon Gundersen i Morgenbladet. Send ham gjerne en e-post og fortell hva du mener om det. Eller du kan ringe ham på 21 00 63 34. Og for ordens skyld: Jeg tror ikke på chemtrails; dét er jeg helt sikker på er en bløff; men går det fram av artikkelen hans? Det er slik de jobber: Bland sammen fornuft og vrøvl, og ingen tror på noe av det.

Enkelt og smart.

DS

www.mortenkielland.com

www.nesevis.no

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

89 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

On The Edge · Field McConnell · A Decade After 911 http://www.youtube.com/watch?v=6lRU9HbqB3s

Quote: On the Edge: Season 3, Episode 6, Field McConnell – Introduction to 9-11 (28 Apr. 2011), More at IMDbPro » http://www.imdb.com/title/tt2031883/

Abel Danger radio show live, Wed Jul 24, 2013 2:00pm EDT — 5:00pm EDT http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2275990 Quote: McLean, Haig, Paulson, Marcy vs. McConnell. After removing Janet Napolitano from DHS with this googlebait: [ napolitano + aurora + cudahy + sandy hook + boston marathon ] we begin the DEATH KNELL for Canadian perps of 9/11 as yesterday, July 23, 2013, United States Marine Field McConnell linked Jason McLean, former Office of the Prime Minister (PMO) sponsor of Canada’s remote-tower Signal Systems war games, to the late General Alexander Haig, the former Supreme Allied Commander Europe whose NATO associates allegedly had Signal Systems’ remote towers installed in a modified Doomsday E4B aircraft to decoy Captain Chic Burlingame, the pilot of AA Flight 77, into an Atlantic drop zone ( W-386 airspace under control of Colonel Robert Marr, NEADS) on 9/11.

Abel Danger http://abeldanger.net

“Chemtrails Trondheim Norway July 22 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-11/#comment-100305

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

11 years after 9/11: Who are the terrorists?

There have been 10 deadly attacks in the United States by nonjihadist extremists since 9/11 compared to just four by jihadists. (One of those incidents was at Fort Hood, Texas, in 2009 in which 13 were killed.)

The New America Foundation study suggests that law enforcement’s tendency to regard Muslim-American communities as the most likely source of terrorism risks missing the threat from other extremists.
http://edition.cnn.com/2012/09/11/opinion/bergen-terror-september-11/index.html?hpt=hp_t2

New threat rising??

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
11 år siden

The 11th Anniversary of 9/11

Paul Craig Roberts
Infowars.com
Sept 11, 2012
http://www.infowars.com/the-11th-anniversary-of-911/

SEPTEMBER 11 ARCHIVE

http://www.infowars.com/index.php?cat=28

Mvh Tom

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
12 år siden

Tja hva skal man si når betalte debunkere har fått nok. Å uttale seg i MSN får de jo ikke lov til, og må gå til det alternative:
http://www.veteranstoday.com/2011/12/24/us-blaming-iran-for-911-unbelievable/

En annen ting er jo at USA er vel Israels beste venn!, men er Israel USA sin beste venn?
http://www.veteranstoday.com/2011/12/23/breaking-patriot-missiles-seized-sold-to-china-by-israel/

I siste artikkel kommer det også frem at Kina har noe tilsvarende som Raptor 22?

Angående Holocaust, kan man stille noen spørsmål?

Flyfoto fra 1944 og etter krigen viser forskjellig antall bygninger ved konsentrasjons leirene, det er flere etter krigen!

Tekniske undersøkelser av gasskammer-ene, viser at de neppe har vært brukt!, samt at teknisk konstruksjon viser at ved bruk av Cyanid ville det også drepe utenfor bygningen!

Stipuler av offentlige analyser var det ca 16,4 millioner Jøder i 1939. 14,6 millioner i 1949, og 17,8 millioner i 1985!
Økningen fra 49 til 85, gir en pekepinn på årlig tilvekst.

At 6 millioner jøder døde under krigen er mer eller mindre tvilsomt. Nyere historiske funn, indikerer at Stalin drepte flere Jøder en Tyskerne.

Tyskerne er jo også ganske systematisk av seg, og dokumenterer alt! så hvorfor ikke offentliggjøre de beslaglagte dokumentene fra krigen?

Sånn litt satt på spissen, tror jeg at USA har drept flere Irakere, en antall drepte Jøder av Tyskere. USA er kanskje menneskehistoriens største draps maskin, og trenger ikke ta et lengre tidsrom en fra Koreakrigen i 1950 og frem til i dag?

Når USA dreper er det ok, når andre gjør det er det barbarisk!
Når USA’s president nå har fått utvidet fullmakt til å drepe hvem som helst, hvor som helst, betyr vel dette at Amerikanske lover, overgår nasjonale og internasjonale lover?
Ikke vet jeg, men har en dyp magefølelse av at vi er på vei inn i en global konflikt, hvor motivet er kontrollbehov og grådighet?
Det siste slaget for verdens dominans er kanskje ikke så langt unna, overmot står for fall, og de vil ikke lykkes. Selv topptrente lojale politifolk og militær, vil snu sin lojalitet i det øyeblikket de blir beordret til å eliminere familie og venner?
Makthaverne sliter allerede med globale protester fra fotfolket/slavene, noe de pynter på med mer makt og kontroll, og får tilsvar med mer protester…

I det store bildet har 2011 vært et turbulent år på mange plan, og om det blir noe bedre neste år er vel tvilsomt, signalene med global sabelrasling, militær oppbygging, folke protester, geologiske fenomener (vær, seismisk, vulkansk) og en knelende global økonomi…

Er vel bare å si at vi har mer en nok av utfordringer i den nærmeste fremtid?
Nå som det virker tilsynelatende rolig, får vi benytte anledningen til å kose oss litt ekstra med venner og familie, være rause med klemmer, ha koselig samvær med dans, latter, god mat og vin, tenne et lys med tanke på dem som ikke har det så bra, rett og slett ta frem det beste i oss selv!

Et riktig godt Nyttår til. Hedninger, religiøse, skeptikere, konspirator-er, og alle andre som kommenterer og leser på Speilet
Om det er mye uenighet, kan vi kanskje samles ved et ønske om rettferdighet og fred på vår klode?

cHronilogy
cHronilogy
Abonnent
12 år siden

Skjønner ikke hva dere som “har knekt koden” og vet hva som foregår gjør her en gang, de håpløse angrepene fra “bendovers” som kommer på artikler herfra latterliggjør seg selv. Dere som sitter og kommenterer med god kunnskap kom dere på alle andre forum en et som blir demonisert, ergo et som er bra, her gjør dere mindre nytte en f.eks. vg.no , diskusjon.no, dagbladet, dn.no, ap.no watever (de få saker kommentar felt er oppe :S), og ikke minst lokale aviser

“Like them they hired an army of writers; they industriously pushed theirwritings into every house and every cottage. Those writing were equally calculated for inflaming the sensual appetites of men and for perverting their judgments.”

dere bør komme dere andre steder og plukke opp skribenter til kampen mot den store konspirasjonen som pågår. lite slår en god organisasjon, noen bør starte en..

http://paulsparrows.wordpress.com/2011/07/27/tweets-like-weapons/
“The most obvious examples of this trend are represented, on a global scale, by the influence (also recognized by President Obama) that social media had for the Wind of Changes blowing from Maghreb to the Middle East.”

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks
“Military’s ‘sock puppet’ software creates fake online identities to spread pro-American propaganda..” (er ikke amerikanere som eier propaganda noe sted i verden.)

greit å banke litt vett i hue på folk flest mens vi kan (SOPA) , etter det må vi bruke blekk og papir :S

Fjorland
Fjorland
Abonnent
12 år siden

Må si denne artikkelen og kommentarene er ganske opprørende. Her lager man nye konspirasjonsteorier basert på gamle.

På et generelt grunnlag er det absolutt på sin plass å advare mot å lefle med disse konspirasjonsteoriene. Det er nok en kjensgjerning at spesielt personer som er psykisk ustabile eller har “personlighets forstyrrelser” har en dragning til disse teoriene. Mitt råd er å søke hjelp, før det blir alt for ille.

Tror vel neppe det nytter å komme med noen saklige argumenter eller dokumentasjon her på dette fora, da de fleste av dem trolig vil bli avvist med at de stammer fra “fienden” selv og er plantet eller manipulert. Ikke helt ulikt som å argumentere med sterkt religiøse mennesker (hvor det er Satan som er problemet).

Lykke til, og ikke mist motet. Dere vil trolig få det mye bedre (både med dere selg og omverden) dersom dere klarer å komme dere ut av dette.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Dere og dere fru Blom…

Det er jo litt av en konspirasjonsteori du lefler med her, Fjordmann, øh jeg mener Fjordland. Som om brukerne her er en homogoen masse med avvikere.

Sorry, mack, men dette blir for lettvint.

Du må nyansere kritikken din, da kan man muligens få en relevant diskusjon.

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Vel, for å nyansere noe kan vi starte med henvisningen til “Sions vises” protokoller. Dette har vært en gjenganger i løpet av de siste 100 år, og vel rimelig godt dokumentert at er et falsum. Dette dokumentet har blitt brukt for å rettferdiggjøre store overgrep opp igjennom tiden , og da i hovedsak av antisemittister.

Denne gangen er det altså brukt for å fornekte Holocaust og at utryddingen av jøder ikke har funnet sted. Joda, mange døde helt sikkert av tufus og andre sykdommer (som angivelig tyskerne heroisk forsøkte å forhindre ved å spraye cyanid på sine “gjester” ???) . Hallo, skjønner dere virkelig ikke selv hvor dumt dette høres ut? Det at 6 mill. jøder plutselig skulle bli lammet av tyfus eller andre sykdommer er vel kanskje litt usannsynlig, eller?

Skal ikke trekke for langt, og disse innleggene blir trolig sensurert allikevel. Hele denne artikkelen er et sammensurium av kvasireligiøs agitasjon, ny nazisme og anarkisme. Fantastisk kombinasjon egentlig :-)

Så blir hele historien eller manifestet avrundet med Kardemommeloven og de fine ordene om kjærlighet …

Ønsker ikke å ta livsløgnen fra noen av dere, så jeg kan bare gjenta oppfordringen til artikkelforfatteren om å skaffe seg et småbruk og dyrke grønnsaker og hogge ved. Vi trenger definitivt flere bønder i dette landet.

Har spurt meg selv hva årsaken kan være til at folk graver seg ned i slike teorier, og det nærmeste jeg kan finne ut er at det bunner ut i en voldsom dødsangst og kanskje i kombinasjon med frykt for autoriteter/myndigheter. Har stor respekt for folk som vil forandre verden, men ikke for enhver pris. Lite tips der, lev mens du kan – og gjør det beste ut av det – alle skal dø en gang. Bruk heller tiden på familien og har dere noe tid til overs, sjekk opp deres helter – kanskje de ikke var så ufeilbarlige allikevel :-)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Dette var ikke mye til nyansering, Fjordland. Jeg kan strekke meg til å si at det er en presisering… Du benytter fortsatt benevnelsen dere, og med det diskvalifiserer du deg fra videre diskusjon.

Jeg forfekter ikke mange artikkelforfatters synspunkter her, spesielt ikke avsnittet om Holocaust, men det er ikke poenget i denne sammenhengen;

Du mener deg berettiget til å be andre mennesker søke hjelp på bakgrunn av noen artikler og kommentarer på et forum på nettet.

Flaut!

Du bør snarest få noen til å erklære deg utilregnelig, slik at du kan fritas for ansvar for dine retoriske overtramp…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Fjordland skrev.
Det at 6 mill. jøder plutselig skulle bli lammet av tyfus eller andre sykdommer er vel kanskje litt usannsynlig, eller?

Mole.
In the spring of 1918 large numbers of soldiers in the trenches in France became ill.
Although it appeared to be highly infectious, recovery was rapid and doctors gave it the name of ‘three-day fever’.

With large numbers of India’s doctors serving with the British Army the country was unable to cope with the epidemic.

Some historians claim that between June 1918 and July 1919 over 16,000,000 people in India died of the virus.

It has been estimated that throughout the world over 70 million people died of the influenza pandemic.

Usannsynlig er det nok ikke Fjordland.

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Var vel ikke så overraskende at dette falt i dårlig jord her.

Vandalf, når jeg skriver “dere”, så er det en generell henvisning til de som måtte føle seg truffet av beskrivelsen ovenfor. Gjør man det, står min anbefaling fast. I motsatt fall er det ingen problem – og vi kan bare ønske hverandre en god jul.

Siste avsnittet ditt bør vel ikke kommenteres, det taler vel godt for seg selv :-)

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Mole,
Pussig at det skulle oppstå en slik epidemi blant jøder, sigøynere og politiske opponenter og ikke andre mennesker i regionen da. Sikkert en tilfeldighet forårsaket av urenslighet, som jo ikke tyskerne kunne noe for?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Ja du er sikkert klar over at sykdom sprer seg fortere der mennesker lever tettere?!

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Mole,
Jeg kan virkelig anbefale deg at du tar en “field-trip” til Auswitch for se å føle på dette med egne øyne. Hendelsene der er trolig en av de best dokumentert så langt i historien, ikke minst pga. tyskernes egen grundighet når det gjelder “ordenung” og grundig papir arbeid.

Du, og kanskje mange andre er kanskje i den villfarelsen av at Holocaust er en fabrikkert løgn, men hvorfor er det da så mange tusener av vitnemål på at det faktisk skjedde? (og kun noen få anonyme som hevder det motsatte?)

Helt greit at det kan være mye løgn og fanteri her i verden, både fra myndigheter og andre, men å trekke det dithen at hele historien er manipulert er nok å trekke det litt langt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Så du kan utifra mine kommentarer konkludere med at jeg ikke har vært i Auswitch og andre tyske konentasjonsleire?

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Ja, det er nok mye som tyder på det. Du argumenter for at de internerte i konsentrasjonsleir døde av sykdom, og det harmonerer svært dårlig med alle de personlige vitnemål og den enorme dokumentasjon som er tilgjengelig.

Har man en hang-up mot myndigheter generelt, skjønner jeg at dette kan være vanskelig å ta inn over seg, men du burde gi det en sjanse.

Legger vel ellers merke til at dere som skriver er mest opptatt av å “ta mannen” og ikke diskutere sak. Vandalf henger seg opp i polemiske spesfindigheter og Mole kommer med kverulerende spørsmål – ikke helt uventet forøvrig.

For ordens skyld, så er jeg ikke ansatt eller betalt av noen myndigheter, hverken CIA, Mossad eller PST :-)

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Mitt siste avsnitt, Fjordland, er en aldri så liten perle av en setning, om jeg må få si det selv, og dagsaktuell, ikke minst.

Ditt siste innlegg var vel ikke akkurat overraskende, jeg bør vel presisere det og det taler vel for at denne (meningsløse) passiaren er passé…

God jul, til deg også!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Fjorland, Auswitch er relativt liten katastrofe ift hva som skjedde i Sovjet. Jødene ble i hovedsak tvangsflyttet til området øst for Middelhavet som fikk navnet Israel. Holocaust for jødene var i realiteten slavedriving, og de som overlevde ble tvangsflyttet til Israel, god og gammel Babylonsk og Khazarisk tradisjon som pågår den dag idag, dog litt mildere ondskap idag mot jødene: Greg Szymanski Interviews Doreen Dotan http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4661

The Hidden History of Jewish Bolshevism & Freemasonry http://www.youtube.com/watch?v=Hq8_EkupU5A&feature=share
Communist Crimes: The Soviet Story http://vimeo.com/18090616
Benjamin Fulford, International Premium 2011 Dec 20 Eng sub http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/japan-truet-med-jordskjelv-av-nwo/comment-page-28/#comment-78993
The Khazar Parasites – Who Controls the World http://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/hemmeligheten-bak-davidstjernen/comment-page-4/#comment-78835

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Vandalf
12 år siden

Vandalf,
Ja, la meg gjenta din perle av en setning:
“Du bør snarest få noen til å erklære deg utilregnelig, slik at du kan fritas for ansvar for dine retoriske overtramp…”

Her ligger det, i likhet med alt annet du har skrevet her, mye dyp kunnskap. Du burde nesten fått en pris for dette. Spesielt på grunn av at du har mot-gått alle disse retoriske angrepene på en eksemplarisk måte…..

Riktig god jul til deg også! (og det mener jeg)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Fjorland
12 år siden

:
Vi kan jo ta din “perle” av en setning som startet denne tråden her:

“På et generelt grunnlag er det absolutt på sin plass å advare mot å lefle med disse konspirasjonsteoriene. Det er nok en kjensgjerning at spesielt personer som er psykisk ustabile eller har «personlighets forstyrrelser» har en dragning til disse teoriene. Mitt råd er å søke hjelp, før det blir alt for ille. ”

Hvordan kan du forvente noen som helst diskusjon om “sak” når du starter med et slikt utgangspunkt? Hvilken “sak” var det du liksom skulle ha innitiert noen debatt om her? Det eneste du gjør er å legge deg etter “mannen” (i dette tilfellet alle som måtte ha noe vettugt å bestille her på Nyhetsspeilet,) og så kritiserer du Vandaf for å ta “mannen”? Snakk om å kaste stein i glasshus!

Forventer du å bli tatt alvårlig med vage hentydninger til angivelige universelle sannheter med bruk av begreper som “på generellt grunnlag” og “det er en kjennsgjerning”? Dette er med fullstendig mangel på respekt å melde serdeles undermåls hersketeknikk, nullitetsargumenter som faller på ren stengrunn.

Du dømmer uten videre undersøkelse arbeidet og innstatsen til menesker som har brukt årevis på å sette seg inn i emner som du ikke har studert ved å slenge om deg med begreper som teorier, “lefle med” og konkluderer med at de bør “søke hjelp, før det blir for ille” – uttrykkt med en aura av autoritativ pondus som du ikke på noe vis verken godtgjør formelt eller viser i prakis? Her har du heller ingen ting å fare med annet enn hersketekning i form av forsøk på negativ stempling.

Kan du forsøke å forklare meg hva som gjør at du tror dette er en konstruktiv måte å innlede en diskusjon, eller enda bedre – en samtale – på? Jeg synes Vandalf og Mole har fart forbilledlig pent med deg, høflig og ryddig.

Forøvrig, jeg jobbet i det offentlige i 20 år med de som med eller mot sin vilje, før eller etter at det var for sent, fikk “hjelp” men det er en annen diskusjon. Hjelpe meg, du har et stykke vei å gå før det er noen vits i å bruke tid på å samtale med deg om disse temaene!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Fjorland, jeg vet ikke hvorfor du ikke fatter omfanget av etterforskninga som allerede er gjort, kanskje fordi du som de fleste aldri har sett godt nok etter hva som finnes av dokumentasjon. Det er produsert et vell av bevis. Noen har sluttet i sine stillinger pga dette og gått helt eller delvis under jorden, noen er allerede straffet, men det er komplekst og mange er involvert. Det vil ta deg noen måneder å sette deg inn i ettertningsrapportene som er produsert og stadig er under videreutvikling: Det kommer en dag hvor også personer i Norge blir satt fokus på med hensyn på etterforskning og straffeforfølgelse, det klarer de ikke å unngå

9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Falcon,
Jeg har faktisk satt meg inn i dette, og selve bærebjelken i konspirasjonsteorien er blitt motbevist. Oppdagelsen av dette fenomenet var overraskende og vil inngå i pensum for fremtidens ingeniører.

Bare en liten ting, før det kommer en tirade av henvisninger til youtube eller andre kilder. Spørsmålet er hvor mange folk eller hvor stort er ikke et slik “komplott” hvor man skal ha kommersielle fly (med passasjerer?), tollmyndigheter, flyplassansatte , +++ med på dette. Riktignok er mange tatt livet av(!), men for å gjennomføre en slik operasjon, burde det vel være ganske mange på “operativ level”. Historien viser vel at høyst sannsynlig ville vært en som tok bladet fra munnen. Så langt har det ikke skjedd, så vidt meg bekjent.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

I the Manhattan project http://www.google.no/search?q=manhattan+project holdt alle munn, så det er vel utprøvd og utviklet logistikk. Ja, veldig mange på operativt nivå, og trolig noe færre på administrativt nivå. Se gjennom dokumentasjonen, den er deg nå gitt, inklusive beviser, kun et lite miindretall av alle som deltok kjente til hele prosjektets omfang, sogar var det mange som deltok som kun utførte lovlige og etisk akseptable aktiviteter. Grusomheten i prosjektet er maksimal, kan ikke bli verre, og det borger for tilsvarende straffer, bl.a. USA effektuerer dødsstraff. Nå repeterer jeg dokumentasjonen, nå er det du som må gjøre en jobb, ingen hensikt i å kommentere før du har satt deg inn i komplekset. God jul, og godt nytt år

9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Fjorland
12 år siden

Fjorland, mine avsløringer av 11. september-terroren er faktisk basert på informasjon fra kilder på innsiden:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/tid-for-11-september-sannhet/

Den store “konspirasjonsteorien” om 911-terroren er den om at nitten muslimer skal ha valgt å begå selvmord i et flammehav og at de 3 WTC-tårnene falt til jorden fordi du fikk se et fly på din TV mens TV-kommentatorene sa “Bin Laden- Al-Qaida-Bin Laden- Al-Qaida-Bin Laden- Al-Qaida-Bin Laden- Al-Qaida-Bin Laden- Al-Qaida” for å hjernevaske din underbevissthet til å godta noe som din teknisk-vitenskapelige fornuft ville tilsi at var umulig – mao. bløff.

Det som er rart er at f.eks. NRK ukritisk kan viderebringe løgn opp og sludder i mente så lenge det kommer fra (de etterretnings-sensurerte) utenlandske nyhetsbyråene.

Men med en gang de blir presentert for sannferdig informasjon som faktisk henger på greip, nekter de å bringe det videre, med begrunnelsen “(pga. mine fordommer) velger jeg nå å tro at det ikke kan være tilfelle”.

Hvorfor nekter ikke redaktørene i Aftenposten, NRK og Dagbladet å videreformidle propaganda-sludder beregnet på hjernevask med den begrunnelsen “at de nekter nå å tro at virkeligheten kan forholde seg slik” – “de vil heller tro at dette er spin-info som er skudd sammen for å hjernevaske massene og føre dem bak lyset” (jfr. bl.a. den løgnaktige begrunelsen for Irak-krigen – og den løgnaktige begrunnelsen for Afghanistan-okkupasjonen som springer ut av nettopp 911-saken).

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Hans,
Det var vel ikke mye til avsløringer eller dokumentasjon dette, hverken i dine artikler eller i denne. Etter det jeg kan se er det en bare en rekke insinuasjoner og “logiske” agitasjon som fører frem til en slags “konklusjon”. Det hele bunner vel egentlig ut i hva man TROR.
Prisverdig er det også at man finner frem de gamle matte/fag-bøkene og kalkulatoren, men i dette tilfelle tror jeg man bør overlate dette til andre. I det minste bør regnestykkene legges frem slik at de kan bli ettergått.

Kan anbefale denne artikkelen :
http://www.debunking911.com/thermite.htm . For å bruke deres egen retorikk, burde vi da kunne fastslå at WTC IKKE ble sprengt, men falt ned som følge av at et fly krasjet inn i tårnene. Dette er jo utgangspunktet for mange av teoriene deres, så kanskje det er på tide å revurdere?

Du kommer vel antagelig til å si at dette er plantet informasjon fra etterretningstjenesten, Jesuittorden , frimurere eller andre, men les igjennom og “plukk” det fra hverandre.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Fjorland sier:
Kan anbefale denne artikkelen :
http://www.debunking911.com/thermite.htm .
Konkusjon: Meningsløs sludder!

De glemte dette fra direktesendigene den 1. timen etter hendelsen:
http://www.youtube.com/watch?v=3SXIxbhgUDw

Reporteren sier intet om fly, bare en eksplosjon. Legg merke til missilen som kommer ned fra høyre i bildet og som forårsaker eksplosjonen. Jeg så dette på direkten den gang.

Til litt forundring: http://www.drjudywood.com/articles/strike/wtc2Strike.html

Intervju dr Judy wood
Hvorfor i all verden kom det til at biler parkert i god avstand fra wtc tårnene ble sende ut som vist i filmen under her. Mener du dette er forklart?

http://blip.tv/checktheevidence/where-did-the-towers-go-one-step-beyond-25-oct-2011-5696277

Hva med damen i hullet som “flyet” laget her?

Hun står tilsynelatende uskadd 35 minutter etter at “flyet” hadde penetrert bygningen og et inferno av varme fra brennende flybensin fikk hele bygningen til å rase sammen? Tror du på det idiotiet?

Se på dette. Som tidligere skipsbygger vet jeg at å skjære disse bjelkene med skjærebrenner er en formidabel jobb. DERFOR skjærer man de av med kortest mulig snitt, ikke omtrent lengst mulig snitt. Min konklusjon er at dette snittet er en konsekvens av en eller annen form for sprengstoff.

Fjorland
Fjorland
Abonnent
Svar til  Fjorland
12 år siden

Lars-Roger
Skal gi deg rett i at den setningen ikke falt heldig ut, og det beklager jeg. Husk at mitt utgangspunkt er artikkelen og at jeg ikke har lest igjennom alle kommentarene under.

Nå er artikkelen skrevet tilbake i 2009, men den ligger her fortsatt, så da regnet jeg med at fortsatt mulig å kommentere den,

Forøvrig når det gjelder de generelle karakteristikkene så er det meningsytringer, og uttalt før Vandalf kom på banen. Ergo ikke myntet på ham spesielt.

Det er ufint å generalisere, men som sagt tar jeg utgangspunkt i artikkelen, derfor disse krasse karakteristikkene. Om du leser mellom linjene kan det nok forekomme noen konkrete ting du kan kommentere også.

Forøvrig så ser det ut til at autoritativ pondus er godt representert her, så det vil jeg ikke påberope meg.

Likorm
Likorm
Abonnent
12 år siden

Psykologer forklarer 11. September fornektelse:

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Tulkulama
Tulkulama
Abonnent
12 år siden

Denne artikklen ga meg endelig noe som jeg har funnet en del om andre steder. På youtube ligger det jo tusenvis av bevis på dette og alle lurer å hvorfor disse grupper med amerikanerne som er i slekt med abraham fra bibelen tror de euier verden. jeg begynte og skjelle ut disse terror jødene i USA og jeg lurte å hvor gullet som ble stjålet fra world trade center hadde tatt veien og jeg lurte på hvordan de i 911 kunne holde 4000 jøder hjemme fra jobb i world trade center 911 2001, og alikevel så klarer de å lure de kristne og de fleste som ikke er jøder i USA til å krige for seg i Afghanistan og i Irak.

jeg begynte å forske på hvor dette gullet, diamantene som Goebbewls samlet inn under ww2 stammet fra og jeg kjøpte film om Nazi gullet og så den og den ga lite svar på det i 2009 og i 2010 så skulle jeg legge litt av denne filmen ut på youtube og så fant jeg ut at det jeg tenkte å legge ut fra filmen var plutselig klippet vekk og da har noen altså byttet ut min dvd film. jeg ble forundret og lurte på om jeg er forfulgt av jøder og jeg ble irritert. ‘Og deretter så sjekket jeg slekten min iog fant ut at jeg har jødisk tippoldemor og dermed mormor og da er jeg og født som jøde og det irriterte meg men det går greit nå. hvis dre søker på Pentagon på youtube så ser dre at det aldri krasjet noe fly inn i Pentagon. Og det offisielle tallet på jøder i USA er over 100 millioner har jeg hørt og da er det ikke lett hvis 50 millioner eller fler av dem undertrykker andre og ser på seg selv som noe utvalgt av noe de fantaserere om at eksistere som de kaller skapergud. Jeg er buddhist og heldigvis så var det fler som er født jødiske som er det. Albert Einstein var jo buddhist. Og jeg kan bevise reinkarnasjon og karma og da skjlnneralle at de som tror på at de lever engangf og er utvalgt til å eie verden av noe de tror eksisterer som har skapt verden er på villspor pågrunn av at de opplært til å tro på vrangforestillinger som kommer fra at abraham løy for 5000 år siden. Hvis noen vil vite åssen jeg kan bevise reinkarnasjon så skal jeg forklare dere dette.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Den irakiske avhopperen Rafid Ahmed Alwan al-Janabi var en av kildene som overbeviste amerikanerne om at Saddam Hussein hadde et hemmelig program for biologiske våpen. Nå innrømmer han at han løy.

USA invaderte Irak i mars samme år, og Saddam Husseins påståtte masseødeleggelsesvåpen var en viktig del av begrunnelsen.

– Kanskje det var riktig, kanskje det ikke var riktig. De ga meg denne sjansen. Jeg hadde mulighet til å finne på noe som kunne felle regimet. Jeg og sønnene mine er stolte over det, og vi er stolte over at vi var årsaken til at Irak fikk en flik av demokrati, sier Janabi til avisen.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4030923.ece

Janabi er en amerikansk helt, kjøpt og betalt, i det øvre sjiktet, de skylder på han men de har jo selv opplært og avtalt dette på forhånd, DET ER PÅ TIDE NOEN FÅR SVI FOR ANTALL USKYLDIG DREPTE IRAKERE, og andre for den saks skyld.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Konspirasjonskonflikt i Stavanger Aftenblad!

Stavanger Aftenblads redaktør nektet å trykke artikler om konspirasjonsteorier rundt 9/11.

Sjefredaktør Tom Hetland satte ned foten for journalist Kristin Aalens artikler om konspirasjonsteoretikere som hevder det er noe muffens med den offisielle forklaringen om at bin Laden sto bak angrepet på World Trade Center 11. september 2001.
Intern konflikt

Hetland skal ha sagt at han ikke ville ha flere artikler om dette i papiravisen fordi han mente Aftenbladet ville miste anseelse som en seriøs avis, ifølge Aalen.

Hun fortalte om den interne konflikten rundt artiklene hennes i et foredrag på den globale gravekonferansen på Lillehammer torsdag. Aalen forklarte hvorfor hun har gravd dypt i konspirasjonsteoriene og mener det er all grunn til å stille spørsmål ved konklusjonene til 9/11- kommisjonen.

Sven Egil Omdal, nettredaktør i Stavanger Aftenblad, var derimot villig til å publisere artiklene hennes.

http://www.journalisten.no/story/54364

Otto
Abonnent
13 år siden

The Waterman Files – 09 juli 2010, guest: David Hawkins, i siste del av seksjon Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins as of year 2010 3Q, monthly

Otto
Abonnent
14 år siden

Oxford’s Virtual OODA Weather in Dettwiler 9/11, quote: .. We now know that 9/11 was conceived by Maurice Strong and his Kellogg-Oxford cronies to punish deniers and Congress for refusal to sign on to Kyoto and pay the carbon levy to CDP investors at 10 Downing Street. ..

The criminal enterprise and its pattern, 9/11

o
o
Abonnent
14 år siden

Blame :

:)

Otto
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Nei, ikke ‘blame Canada’, skyld på blant andre arkitektene bak Barney the purple dinosaur, forløperen for transformasjonen av B Soetoro til B H Obama. Et av mange sentrale stikkord er femme comp inc, iht eksisterende dokumentasjon, per dato.

o
o
Abonnent
Svar til  o
14 år siden

Beklager evt bruk av ironi ? Takker for nye søkerord !

o
o
Abonnent
14 år siden

Nå er nye bilder publisert fra et politihelikopter
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.6988439
Merkelig nok viser dette utvalget bilder som er samkjørt i forhold til det offisielle Eventyret :( Kan bare ikke skjønne hvorfor? ? ?
Å se disse bildene gang på gang kjennes Feil, blir nesten som et religiøst rituale! Å etterforske denne saken blir som å hylle det som skjedde. Men såpass må vi vel tåle. . . Sinnsykt opplegg !

Otto
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
14 år siden

Apropos, sitat fra artikkel: Reisen har gått gjennom et villniss av informasjon og desinformasjon ..

Sak, ekte sannhetssøkere eller desinformasjonsagenter, whem er hva? Vurder dette selv: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5090

« Forrige artikkel

Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)

Neste artikkel »

Forbereder norske myndigheter seg på 2012?

89
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x