11. september – i en større sammenheng

9705 visninger
20 minutter lesetid
89

Det er nå over tre år siden den logiske delen av mitt sinn tvang meg til å trekke den slutningen at «terrorhandlingene» i New York den 11. september 2001 måtte være et stort bedrageri. Ingen slike bygninger kan kollapse på en slik måte og så raskt uten ved bruk av sprengstoff. Det er rett og slett en fysisk umulighet; jeg har selv regnet på dette, med min gamle formelsamling, papir, blyant og kalkulator – det er faktisk helt umulig ut fra de gjeldende fysiske lover. (Se for øvrig artikkel om dette her på Nyhetsspeilet.no)

Denne ubehagelige, men likevel helt krystallklare erkjennelsen reiste selvsagt spørsmålet: Hvem var det da som sto bak? Og hvorfor? Hvilke motiver lå til grunn? Hvordan passet dette inn i en større sammenheng? Hva var det egentlig vi var vitne til her?

Dette skulle bli starten på min «reise nedover i kaninhullet», for å bruke et uttrykk fra filmen «The Matrix» og boka «Alice i Eventyrland». Reisen har gått gjennom et villniss av informasjon og desinformasjon, gjennom tusenvis av sider med tekst, flere titalls bøker, samt et utall videogrammer og bilder. Jeg har også vært i direkte kontakt med flere i USA som har engasjert seg personlig for å avsløre den offisielle løgnhistorien om 9/11. Gang på gang har jeg måttet revidere mine oppfatninger for så å spekulere videre og sammenholde de nye hypotesene med alle tilgjengelige og verifiserbare faktaopplysninger.

Nå er det blitt stadig lengre mellom revisjonene og bildet er blitt klarere. Jeg føler derfor at tiden er moden for å dele mine spekulasjoner og konklusjoner med andre. Og la det være sagt med én gang: Jeg har ikke monopol på sannheten; noe av dette er og blir spekulasjon. Jeg gidder heller ikke gjøre noe som helst for å overbevise noen, ut over det jeg skriver her. Den som har ører, han får høre; de andre må gjerne la være. Samtidig vil jeg framholde at mine spekulasjoner er basert på et såpass omfattende materiale, og såpass grundige studier, at jeg vil påstå at min teori i det minste bør kunne betraktes som en forholdsvis kvalifisert gjetning. Du må selvsagt ha lov til å bruke din verdifulle tid på å gå meg etter i sømmene; men jeg kan allerede nå fortelle deg at du etter all sannsynlighet ikke har så mye tid å gjøre det på. Det begynner vikelig å haste, for dette er et kappløp med tiden. La meg derfor gå rett på sak – slik jeg ser det:

Den egentlige motivasjonen bak 9/11

Den kortsiktige motivasjonen var å få et påskudd til å sikre USA full kontroll over viktige olje- og gassreserver i Midt-Østen, og bli kvitt visse brysomme maktpersoner i denne delen av verden. Dette var åpenbart, og umiddelbart forståelig; derimot kunne det ikke forklare alle de overdrevne lovendringene som i etterkant av 9/11 ble gjort i USA, og som sterkt begrenset individets privatliv, frihet og rettssikkerhet; endringer vi forresten også i noen grad har merket her i vårt lille Norge.

En mer langsiktig motivasjon var å få fart på prosessen med å etablere USA i rollen som «verdenspoliti» på vegne av FN – derfor «krigen mot terror». Dette står forresten klart og tydelig beskrevet i PNACs planverk for «A New American Century» som er lagt ut på Internett. Når jeg leser disse planene, får jeg et klart inntrykk av at det er nazistene fra Hitler-tyskland og deres etterkommere som igjen er ute på krigsstien.

(Les mer om motivasjonen bak 9/11)

Når vi nå med sikkerhet vet at WTC ble sprengt, så forteller dette oss samtidig at operasjonen må ha vært såpass omfattende, forberedt og komplisert, at sentrale maktpersoner helt opp mot det absolutte toppsjiktet i USAs administrasjon nødvendigvis må ha vært involvert – kanskje ikke alle gjennom sin direkte medvirkning, men mange har åpenbart sittet med viten om hva som egentlig foregikk; og med en slik viten ville det jo være latterlig å rope på strengere overvåkning av den jevne mann og kvinne i ettertid, fordi de muligens kunne være «terrorister». Det hele var altså et påskudd, og dermed må det nødvendigvis ligge en annen og skjult agenda bak disse lovendringene.

Med stor interesse merket vi oss også at det var litt for mange paralleller mellom 9/11 i USA og 7/7-bombene i England, til at dette kunne tilskrives tilfeldigheter; noe som igjen var en klar indikasjon på at det var de samme metodene som var i bruk ved begge anledninger – hvor tåpelig og avslørende dette enn skulle vise seg å bli. Plutselig var nemlig dette «terrorbedrageriet» ikke lenger noe USA-relatert fenomen, men et internasjonalt, kanskje til og med globalt, fenomen: Den bakenforliggende agendaen, hva den nå kunne være, ble altså drevet fram av et nettverk på tvers av landegrenser, og med makt og innflytelse helt opp mot den absolutte toppen av opptil flere nasjonale samfunn.

Hvem sto bak – og hvorfor?

Hva var dette for slags nettverk? Hva kunne det være? Frimurere? Satanister? Ateister? Teknokrater? Jesuitter? Det nye Illuminati? Den svarte adelen? Sionist-bevegelsen? Jødene? Storkapitalen? Eller rett og slett bare en gjeng grådige og maktsyke mennesker?

Hypotesemangfoldet var plagsomt, og dette ble et hovedspørsmål som jeg tumlet med i flere måneder: Hvem utgjør egentlig dette nettverket? Og hva vil de med det?

For å begynne med det siste: Kunne det virkelig være noe i ryktene om «en ny verdensorden», en verdensregjering? Det var jo litt påfallende at Bush senior hadde nevnt denne ambisjonen allerede i en tale i 1991 – og det på dagen 10 år før 9/11-2001; som igjen var på dagen 60 år etter at grunnstenen til Pentagon ble lagt ned – et bygg formet som kjernen i et pentagram, et kjent okkult symbol fra den eldgamle Babylonske religionen. Tilfeldigheter? Kanskje det.

Jeg begynte nå å betrakte nyheter og aviser med mine nye «briller»; og da var det at brikkene for alvor begynte å falle på plass: Det var ikke lenger tvil hos meg, dette nettverket var dessverre høyst reelt; og fantes åpenbart også i Norge, for daglig fant jeg opplagt propaganda og desinformasjon i norsk presse, spesielt i Aftenposten og NRK. Begge disse presseinstitusjonene har da også vist en særdeles flittig deltakelse på de hemmelige Bilderberg-konferansene, som f.eks G. E. Griffin mener er et viktig forum nettopp for å koordinere den globale utviklingen mot en ny verdensorden.

Jeg begynte også å se litt nærmere på denne «nye verdensordenen» og historikken bak den: Ved første øyekast virket dette som en ganske besnærende tanke, en tanke jeg selv faktisk har hatt som barn, da jeg fikk høre om all krigen og elendigheten i verden: Ville det ikke vært mye bedre med «bare ett land»?; for så kunne det jo ikke bli mere krig? Dette var imidlertid før noen fortalte meg at det også var noe som het borgerkrig.

Men la gå, kanskje menneskene bak denne agendaen egentlig har gode hensikter? Og at de arbeider utrettelig til beste for hele menneskeheten? Sånn i all hemmelighet?

Av flere årsaker har jeg vanskelig for å tro det:

Først og fremst fordi all erfaring viser at makt korrumperer; det virker nærmest umulig for et menneske å stå seg mot dette i det lange løp, så lenge vårt ego, vårt falske selv, har makt over oss.

Dernest fordi målet ikke helliger middelet – både i følge sunn fornuft, Det nye testamentet, og Koranen. Øye for øye, tann for tann-doktrinen forlot vi kristne gjennom å akseptere Jesu lære. Og det var altså ikke pent gjort å ta livet av nesten 3.000 uskyldige New York’ere, selv om tanken bak skulle være aldri så god.

Og hvis denne ideen om en ny verdensorden virkelig var basert på kjærlighet og veldedighet, hvorfor da alt hemmelighetskremmeriet?

Nei, det holder ikke for meg.

Og hva med maks 500 millioner mennesker på jorda? Redusert til 2 milliarder allerede innen år 2100. Sikkert fint, det blir jo god plass, da; men hvem skal være dommer og bøddel for å sørge for at dette målet blir nådd? Hvem skal velge ut? Hvem skal leke Gud her? Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av at mennesket setter seg selv i Skaperens sted; og dette er altså et uttalt mål i følge «De 10 bud for en ny verdensorden», hugget inn i en monumental sten som står i Elberton i staten Georgia i USA.

(Les mer her)

Her snakker vi altså om å rette opp Skaperens «tabber» gjennom anvendelse av det menneskelige intellekt, gjennom vitenskap og høyteknologi, en temmelig ensidig bruk av venstre hjernehalvdel, noe Mike Cechanowicz beskriver som et hovedproblem i vår tid.

Tilbake til det skjulte nettverket: Det store spørsmålet for meg var fortsatt hvem som i bunn og grunn sto bak; og det manglet ikke på tips, det var sannelig mange nok å velge mellom; eller var det egentlig det? Hadde virkelig ikke frimurere, sionister, satanister, finansfyrster, maktmennesker, adelskapet og de kongelige noe felles? Jeg fulgte møysommelig frimureriets røtter tilbake i tiden; jeg studerte jødenes historie; sionistenes; adelskapets, korsfarernes, gralsriddernes, kongehusenes; og hver gang kom jeg til det samme: Den gamle babylonske religionen lå i bånn; med symbolbruken og den esoteriske, okkulte praksisen knyttet til den. For ikke å snakke om kjærligheten til jordisk gods, gull og makt.

Kall det gjerne Satans synagoge, som nevnes i Bibelen, og som i følge Johannes åpenbaring skal spille en hovedrolle i det store oppgjøret med Satan før Guds rike skal komme til menneskene på jorden; kall det gjerne hovmodighet, sionisme eller simpel grådighet; eller hva med «de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver»? (Johannes’ åpenbaring – Åp 2,9 og 3,9)

«Sions vises» protokoller

Så var det at jeg kom over Sions vises protokoller («The Protocols of The Learned Elders of Zion»), et gammelt verk som i detalj beskriver den utviklingen verden har gjennomgått i løpet av de siste par hundre år, og som flere ganger hårdnakket, men uten særlig suksess, er blitt forsøkt stemplet som et falsum. Falsum eller ikke, Sions vises protokoller forklarer i alle fall en hel del av alt det som åpenbart må ha foregått bak kulissene fram til i dag. Og hvis de nå virkelig er falske, så er de i alle fall svært så profetiske; men jeg tror ikke det; jeg tror at protokollene i alt vesentlig er ekte vare og er blitt – og blir – fulgt til punkt og prikke.

I så fall har vi en uhyre verdifull kilde til forståelsen av det store og innfløkte spillet som pågår i øyeblikket, selve sluttspillet i en gammel og gigantisk plan: Sions vises protokoller inneholder nemlig oppskriften for en Ny verdensorden – en New World Order. Dermed har vi også en god pekepinn om hva som skal til for å velte denne planen.

Noen klart uttalte mål i protokollene er bl.a å infiltrere frimureriet, og derigjennom politikken, økonomien, rettsvesenet, pressen og skolevesenet, samt å ta knekken på alle andre religioner enn sin egen, spesielt da kristendommen. Videre å ødelegge alle monarkier og andre enevelder på jorden, splitte familien som sosial gruppe, og sist, men ikke minst: avskaffe all privat eiendomsrett.

Mer om Sions vises protokoller på www.nesevis.no eller f.eks http://www.biblebelievers.org.au/przion2.htm

Plutselig ga også alt dette tullet om jødene, Israel og latterliggjøringen og fengslingen av de såkalte Holocaust-benekterne mening for meg. Ja, plutselig ble det hele fullstendig gjennomsiktig: Den tilsynelatende meningsløse sympatien for, og støtten til, Israel, både fra Norge og USA, samt lovforbudet i flere land mot over hodet å stille seg skeptisk til den offisielle historien om Holocaust – var det noen som sa talefrihet?; og hva med Israels enorme atomvåpenarsenal?; hva med Israelske politikeres åpenbare forhåndskunnskap om 9/11?; avsløringene av Mossads medvirkning?; og så videre, og så videre; alt sammen kan dette sees som deler av «Den store planen» – og sett i det lyset ble alt plutselig veldig forståelig: De som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver, trenger i hvert fall én trygg havn og base for sine operasjoner: Nemlig Israel; og de trenger også alt de kan få av sympati og støtte for sin høyst tvilsomme sak.

Holocaust-løgnen

Når det gjelder Holocaust, så kan det være på sin plass å presisere at dette også er en bevisst skapt og massiv myte. Ikke slik å forstå at ikke jøder, på lik linje med mange andre grupper, ble forfulgt, plaget og utnyttet i konsentrasjonsleirer, ghettoer og arbeidsleirer under nazi-regimet; dette er vel hevet over tvil. Løgnen består snarere i at Hitler og hans regime skal ha gått inn for å systematisk utrydde jødene ved hjelp av gasskamre, for øvrig gasskamre beregnet på en gass uegnet til å avlive mennesker på løpende bånd (en cyanid-forbindelse kalt Zyklon B), men som derimot (før DDT ble vanlig) var meget velegnet for å drepe lus i klær, utstyr og sengetøy. Lus sprer nemlig tyfus-smitte og forårsaket dermed enorme problemer i konsentrasjonsleirene. Titusenvis av mennesker ble smittet av tyfus og dermed avmagret og dehydrert med døden til følge. Det er disse vi ser hauger av på filmklippene. Resten av løgnen er at likene av de ihjelgassede jødene skal ha blitt brent i krematorier; krematorier som ikke på noen måte, ut i fra offisiell og offentlig tilgjengelig dokumentasjon, kan ha hatt en sammenlagt kapasitet i nærheten av å kunne brenne de 6 millioner jøder som skal ha blitt ihjelgasset.

Når man går bare litt inn denne i materien, så ser man fort at det som finnes av «bevis» for Holocaust absolutt ikke holder mål etter akademiske standarder. Det er også avslørt flere grove tilfeller av historieforfalskning i forbindelse med at denne myten ble skapt. Du kan lese mer om det her, hvis du er interessert:

http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.holocaust.nu/
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/a-huske-hvem-vi-er-guds-utvalgte-folk/

Hva så med lille Norge?

Her hjemme på berget var det også mye annet som ble langt klarere etterhvert som disse sammenhengene begynte å gå opp for meg; for eksempel ga det plutselig mening hvordan så mange politikere kan si én ting og gjøre noe helt annet; og hvordan noen åpenbart mindre intelligente personer ser ut til å kunne avansere nærmest uhindret i politikk og offentlig administrasjon, mens andre som faktisk har noe vettugt å komme med, og som virker ærlige og sannferdige, blir latterliggjort, forbigått eller fullstendig overkjørt. For ikke å snakke om alle de tilsynelatende uforståelige avgjørelsene som blir tatt i styre og stell, og alle de merkelige lovene og reglene som på en eller annen mirakuløs måte og i all stillhet blir vedtatt – alt dette ble plutselig langt mer forståelig nå.

Vi kan også legge merke til hvordan de fleste nordmenn synes å ønske én ting, mens administrasjonen ofte legger opp til noe helt annet: for eksempel en seriøs satsing på skikkelige jernbaner, bare for å ta noe helt banalt, slik regjeringen har forpliktet seg til etter Soria Moria-erklæringen: hele togsatsingen har kokt bort i kålen. Vi blir rett og slett holdt for narr.

Hva er målet med det hele?

Nå begynner vi å nærme oss sakens kjerne, hvor vanskelig og smertefull denne erkjennelsen enn kan være:

Målet er en «ny verdensorden», et verdensomspennende diktatur, styrt av den økonomiske eliten.

Det er muligens også å bli kvitt opptil 90% av befolkningen på jorda gjennom skapte epidemier, kriger, raseopptøyer, sult, feilernæring, kreft, forgiftninger, «vaksiner», ulykker, samt arrangerte «naturkatastrofer».

Dertil er det å svekke befolkningen generelt gjennom å splitte familien som enhet, splitte sammensveisede lokalsamfunn og andre sterke grupperinger, lure til seg mest mulig av fast eiendom, å spre frykt og hat mellom mennesker, og å få oss til å tro at vi er maktesløse og verdiløse som individer.

Det er også å gjøre oss ydmyke gjennom kynisk skapte økonomiske «kriser», som bl.a setter folk på gaten eller tar fra dem deres daglige brød.

Dessuten er det å gjøre oss lydige, samarbeidsvillige og avmektige gjennom å vedta lover og regler til systemets beste; og å legge opp til et økonomisk system som holder oss fanget og begrenser reell individuell frihet; et system som for alltid og på alle måter gjør oss avhengige av vår snille «storebror», nemlig Staten. Storebror ikke bare ser oss, han passer på oss, hjernevasker oss, beskytter oss, kurerer oss, underholder oss og forer oss – hvis vi da bare er snille gutter og jenter, og gjør som vi blir tilsagt.

Og som slike desinformerte, ydmyke og lydige krek skal de av oss som overlever de første plagene innpasses i et gjennomkontrollert, verdensomspennende «demokrati», der vi skal tjene våre herrer på beste måte – dvs slik de ønsker. Denne prosessen er allerede kommet langt. Gjelden er samfunnets lenker.

FNs rolle

Det kan kanskje virke temmelig vilt første gang du hører dette, men det er faktisk mye som tyder på at nettopp FN er begynnelsen på dette globale «dyret», dette verdensomspennende liksom-demokratiet. FN-bygningen i New York er faktisk bygd på en tomt donert av familien Rockefeller, en av verdens aller rikeste og mektigste familier. Sa du veldedighet? Jeg tviler på det. Symbolikken i FN-logoen taler også sitt tydelige språk om at det godt kan være «Sions vises» nettverk som står bak.

Alt er altså klappet og klart for «1984» – bare noen få år forsinket.

Hverken George Orwell («1984») eller Aldous Huxley («Brave New World») var forresten spesielt geniale – de var velinformerte. De hadde i kraft av sitt medlemskap høyt oppe i dette nettverket tilgang til informasjon den jevne mann og kvinne ikke hadde – og derfor kunne også deres profetier slå til så presist, helt på linje med oppskriften i Sions vises protokoller. Les dem og døm selv.

Franklin D. Roosevelt skal ha sagt: «Det finnes ikke tilfeldigheter i politikk; hvis noe skjer, så kan du banne på at det var planlagt slik.»

Roosevelt var selv en del av nettverket, han var selv sionist og under innflytelse av Sions vise – de rikeste og mektigste. Det er nemlig de som bestemmer hvem som blir president i USA ved å finansiere kampanjer og gi mediadekning; og som eventuelt sørger for å få vedkommende avlivet eller avsatt dersom han skulle begynne å bli brysom, slik de for eksempel gjorde med John F. Kennedy.

Sions vise – hvem er det?

Hvem er så disse mystiske «Sions vise»? Svaret er enkelt: Det er kort sagt dem som eier verden. Navn som Rothschild, Rockefeller, Freeman, DuPont, Astor, osv. Styrtrike og smarte mennesker som har lånt ut penger til konger og keisere – mot gjenytelser, selvsagt; eller knust dem, dersom de nektet å samarbeide. Mektige mennesker og dynastier som – i alle fall hittil – har vært vant til å få det akkurat slik de ville ha det.

Du ser dem sjelden eller aldri offentlig; men du ser løpeguttene deres: Folk som Bush og Obama, Gorbatsjov, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Svein Gjerdrem, Per Egil Hegge og Jahn Otto Johansen – bare for å nevne noen ytterst få.

Hva kan vi gjøre?

For å hamle opp med noe slikt må man benytte seg av våpen den andre parten hverken rår over eller behersker: våpen som solidaritet, medmenneskelighet, kjærlighet og toleranse; og kanskje det viktigste: Frihet fra frykt. Gamle Satan har intet å stille opp mot slikt – det kan han simpelthen ikke matche. Kjærlighet finnes det intet forsvar mot; og folk som ikke frykter, rår ikke Gamle-Eirik med; da blir han maktesløs. Her har de fleste av oss en personlig jobb å gjøre: Å frigjøre oss selv fra frykten. Mange mennesker står klare til å hjelpe deg med dette dersom du ønsker det.

Gandhi kalte sitt mektige våpen for aktiv, ikke-voldelig, kollektiv, sivil ulydighet. Vi er faktisk fler enn dem. La dem dyrke sine poteter selv.

Kanskje er nettopp dette det eneste som nytter: Å ikke lenger gi systemet vår tilslutning. Hver enkelt av oss må rett og slett slutte å la seg lure til å shoppe, frykte, hate, krige, og til å tro at vi trenger akkurat sånne klær eller sånn bil, sånt hus, ansikt, kropp, hytte, båt, eller hva det nå er, for å være verd noe; for å være hipp og kul og – «lykkelig». Det hele er en stor, stor løgn – og den putter oss rett i lomma på «Sions vise».

Vi skal heller ikke lenger ta opp lån og kjøpe på krita. Vi vil ikke ha monopolpengene deres. De er forresten ikke verd mer enn papiret og trykksverten på det. De duger ikke en gang til å tørke seg bak med.

Vi vil heller ikke ha kredittkortene og bankkontiene deres, og deres «gunstige» lån.
Vi kreve inflasjonsfrie penger eller andre byttemidler utenfor deres kontroll. Da har de tapt. Da har de mistet overtaket.

Jeg vil her også benytte anledningen til å slå fast at økonomiske «kriser» ikke er noe som kommer av seg selv; de er skapt med fullt overlegg, og med bestemte formål for øyet. Se f.eks filmen «The Money Masters«, eller Hans Jørgen Lysglimts glimrende analyser av Norges banks rolle osv, så skjønner du hva jeg mener. Du kan også lese om dette under «Økonomi» på Nesevis.no.

Nei, nå er det nok!

Vi skal nå begynne å stille nye og knallharde krav til våre politikere og byråkrater. De jobber jo faktisk for oss; og de fleste av dem fortjener etter min mening å få sparken; de har helt enkelt gjort en for dårlig jobb. Noen av dem har til og med begått høyforrederi ved bevisst å føre befolkningen bak lyset. La oss gjerne ta en folkeavstemning om dette, det har vi faktisk rett til å kreve når som helst. Ellers blir det generalstreik – og da mener jeg ikke blant generalene.

Alle unødige avgifter og skatter skal avvikles med øyeblikkelig virkning, hvilket vil si de fleste; spesielt arveavgiften, som jo er helt urettferdig og uforståelig. Oljefondet skal derimot øyeblikkelig realiseres og omsettes i gull eller bedre realverdier og gjøres tilgjengelig for Norges befolkning innenfor rikets grenser; la oss gjerne ta en folkeavstemning om det også, om noen skulle mukke.

Noen praktiske råd:

Slutt å se på TV! Det er slik de bløffer deg! TV er den verste hjernevaskemaskinen som finnes. Uten TV hadde alt dette lureriet neppe latt seg gjennomføre. Stort bedre er heller ikke filmene fra Hollywood, såpeoperaene, glamour-magasinene, tabloidavisene – eller Aftenposten, for den saks skyld. Bruk heller Internett – det er foreløpig fritt og usensurert i vår del av verden (bortsett fra enkelte nettsteder som f.eks Wikipedia, YouTube og Google Video – der har de en tendens til å uten videre slette innlegg som ikke «passer»).

Gå på besøk til venner og kjente, snakk med mennesker ansikt til ansikt; lek, le og spill eller syng sammen! Gå en tur i naturen! Ha det moro! Bruk tid sammen med familien og dine kjære. Og for all del: Lek med barna dine, hvis du har noen.

Husk også at de fleste mennesker har et like stort ønske og behov for vennskap, nærhet og kontakt som du selv; men de fleste er redde for å bli såret eller avvist. Gi av deg selv fra hjertet, uten tanke på å få noe igjen, og du vil se at du alltid får mye mer tilbake enn du gir bort.

Bruk noen minutter hver dag på å være alene og stille, og kjenne etter hvem du egentlig er, innerst inne. På denne måten kan du få kontakt til kraften i deg selv – om du da ikke allerede kjenner at du har det. Bruk også litt tid på å be om hjelp og rettledning når du føler du behøver det, og på å takke for det du faktisk har mottatt.

Hvis du har mulighet for det, for eksempel at du allerede eier eller kan skaffe deg et gårdsbruk, og har eller kan skaffe deg den nødvendige kompetansen, så vil jeg råde deg til å bygge opp din økonomi rundt dette; en økonomi som er mest mulig uavhengig av storsamfunnet. Og med det mener jeg å innrette deg på å bruke minst mulig av ressurser som putter deg rett tilbake i lomma på «Sions vise»; som for eksempel strøm, olje og maskiner. Ta heller fram seletøyet igjen og spenn for mærra. Hold sauer og høns, dyrk grønnsaker og hugg ved. Gå gjerne sammen med andre familier om dette. Sats også på samhandling med lokalsamfunnet og naboene, og hjelp hverandre så godt dere kan. Som sagt: La «Sions vise» få dyrke sine poteter selv – det er sannelig på tide.

Dessverre blir det stadig færre som har kompetanse til å gjøre noe slikt som det jeg beskriver ovenfor, men det er ennå ikke for sent. Se for eksempel på Jenny Endresen og hennes mann på småbruket Mosli i Telemark.

Det ville vel kanskje være enklere om vi gikk sammen om å få de naturressursene vi alle har like stor rett til ut av private hender. Jeg tenker da på ressurser som olje, strøm og mineraler. Selvfølgelig må vi dele, og forbruket ned.

Vi må også straks slutte med å la oss lure til å krangle om bagateller, enten det nå gjelder hijab, eller hva som egentlig skjedde i New York og Washington den 11. september 2001. Dette er faktisk noe av det viktigste, fordi det holder vårt fokus vekk fra det som virkelig er viktig.

Det spiller heller ingen som helst rolle om man er muslim eller kristen, hindu eller sikh, eller hva som helst – vi er alle sammen mennesker og dermed Guds barn, kronen på skaperverket. La oss leve opp til det. Det gjelder for øvrig også «Sions vise»: de er også Guds barn – bare litt på villspor, stakkars. Og vi kan godt leve i fred med hverandre som de brødre og søstre vi er, bare vi ikke lar oss lure til å tro noe annet.

Og da er spillet over for de «vise».

Etterord

Vi trenger faktisk bare én eneste lov – Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil.

Og det var vel egentlig dette som var Jesu budskap? Det er i alle fall slik jeg har forstått det.

Det er nemlig kjærligheten, ærligheten og hjertelaget som teller – uten dette finner vi aldri lykken noen av oss. Og nå er det at oppgjørets time nærmer seg; hvilken side vil du stå på i den siste, store kampen?

Kun kjærligheten kan redde oss; og bare gjennom å søke sannheten kan vi få friheten tilbake; nå er resten opp til deg, og du må selv velge din vei.

I årene 2011 og 2012 tror jeg, på bakgrunn av Mayakalenderen,  at denne store kampen nå et foreløpig klimaks, og mange kynisk skapte «kriser» og «katastrofer», såvel som ekte, vil bidra til å fullføre sluttspillet og overgangen til en ny verdensorden; med mindre hver enkelt av oss nå setter alt inn på å informere våre medmennesker og utvikle våre egne sjelsevner – eller hjertelaget, som det altså heter på godt norsk, slik at vi har noe å stille opp med i denne kampen.

Tro meg: Denne «oppvasken» er både uunngåelig og helt nødvendig; og kjærligheten vil seire til slutt – dersom vi ikke gir opp troen på den.

En oppfordring til slutt:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, i ærlighet, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den ble opprinnelig skrevet på forespørsel fra 911truth.no, men da den var ferdig ville de ikke ha den (Torstein Viddal & Co). Den kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og redistribueres, så lenge dette skjer uten å endre på eller forkorte originalteksten, dette avsnittet inkludert.

Morten Kielland

PS: Denne kronikken – og min person – har tidligere vært latterliggjort av Håkon Gundersen i Morgenbladet. Send ham gjerne en e-post og fortell hva du mener om det. Eller du kan ringe ham på 21 00 63 34. Og for ordens skyld: Jeg tror ikke på chemtrails; dét er jeg helt sikker på er en bløff; men går det fram av artikkelen hans? Det er slik de jobber: Bland sammen fornuft og vrøvl, og ingen tror på noe av det.

Enkelt og smart.

DS

www.mortenkielland.com

www.nesevis.no

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

Abonnere
Varsle om
guest

89 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
J.Johansen
Skribent
14 år siden

Jeg syntes det var spesielt å finne ut at Håkon Lie skulle “bygge det nye Jerusalem”. Arbeiderpartiet har jo ikke vært forbundet så mye med religion akkurat, så det var en stor overraskelse å finne ut at de også jobbet utifra slike argumenter, helt fra krigens dager – på slik måte at det er grunn til å spørre; Hvem vant krigen ? Sionistene med sitt prosjekt i Israel og sin Nye Verdensorden?

Har jo bare spekulert på dette i mange artikler tidligere på riksavisen.no om hvordan han (Håkon Lie) og Jens Christian Hauge bygget vårt land etter andre verdenskrig for å tjene andres agenda. Var fint å finne ut dette fra nå åpne kilder, Jan Egeland og Hilde Waage for UD blant andre, at det virkelig var slik jeg trodde:

Jan Egeland, tidlegare statssekretær i UD og sentral under etableringa av Oslo-kanalen, sa etter presentasjonen at han var overraska da han i si tid oppdaga kor rotfesta det norsk-israelske sambandet som først og fremst Haakon Lie hadde bygd opp etter krigen“.
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Håper de er stolt av seg selv og det monster de har skapt i midt-østen, med de følger det har for Palestinerne. Norge har jo et visst ansvar for å ha bygget opp denne terrorstat til verdens 4de største atomvåpen makt, siden Jens Christian Hauge utenfor parlamentarisk kontroll klarte på snedig vis å supplere dem tungtvann fra Norge.

Oddmund H. Hammerstad sier i boken “Oppgjør med maktspill og overgrep i De hemmelige tjenester”:
Når så sterke krefter og store ressurser settes inn for å hindre at det historiske bilde blir tegnet fullt ut, er det nok dessverre grunn til å anta at det er fordi det er meget alvorlige feilgrep som er begått. Jens Chr. Hauge og Haakon Lie kniper munnen igjen. Den første mer enn den andre. En gang snerret Lie til en journalist: “Nærmer du deg Jens Chr. Hauge med spørsmål om hvilke spesielle kontakter han hadde i USA, vil han be deg å dra til H.!, og det gjør jeg også, dra til H.!” Haakon Lie skal i samme forbindelse ha uttalt: “Vi hadde en oppgave å løse“. Det er nærliggende å spørre: Hvilken oppgave hadde Haakon Lie og hans partifeller påtatt seg å løse? Og hvem var oppdragsgiveren?

NÅ VET VI DET !

http://www.riksavisen.no/?p=777

Liv Bjøringsøy
Skribent
14 år siden

Fantastisk informativ og velskrevet artikkel!

Peter Levenda, forfatter av trilogien «Sinister Forces» har forsket i og dokumentert forbindelse mellom okkultisme, nazisme og NWO. Han ble intervjuet av Project Camelot nylig, lytt til intervjuet her: http://www.projectcamelot.org/peter_levenda.html.

Når det gjelder medias rolle i tilsløringen av hva som virkelig foregår, kan man trekke slutninger av dette sitatet av David Rockefeller i en tale til mediafolk ”Vi er takknemlige overfor the Washington Post, The New York Times og Time Magazine og andre storartede publikasjoner, hvis direktører har deltatt på våre møter og respektert sine løfter om diskresjon i nesten 40 år. Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verden hvis vi hadde vært utsatt for publisitetens lys i de årene, men verden er nå mer sofistikert og forberedt på å marsjere mot en verdensregjering. Den overnasjonale suvereniteten til en intellektuell elite og verdensbankierer er uten tvil å foretrekke fremfor den nasjonale selvbestemmelsen som er praktisert i tidligere århundrer.” Sitatet er hentet fra en tale på et Bilderberger-møte i Baden, Tyskland i 1991.

J.Johansen
Skribent
14 år siden

Etter hva jeg vet så ble toppene, de ‘gode’ hjernene (alt etter hvem som klassifiserer dem) innen nazibevegelsen hentet fri fra Tyskland etter krigen i Operasjon Paperclip, stiftet CIA og NASA hvor de fleste fikk seg jobb, og der har de fortsatt sitt prosjekt hele tiden siden i tett og nært samarbeid med Mossad, POT og andre lands etteretningstjenester, samt Operasjon Gladio / stay behind hele tiden siden?

Så ikke så rart Morten, at du kjente igjen deres ideologier i PNAC dokumentet; “A New American Century”. Førøvrig en glimrende artikkel dette. Alt essensielt har du fått med.

JFK;
1. Ville avskaffe det privateide Federal Reserve System (Amerkanske sentralbanken eid av de største bankene og deres eiere – Rockefellers, etc.). Executive Order 11110 . Signert av JFK June 4, 1963, was signed with the authority to basically strip the Federal Reserve Bank of its power to loan money to the United States Federal Government at interest…. Deres finansiering er ved å bli fratatt dem.
http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm
2. Nektet Israel atomvåpen. «Israel’s much touted Prime Minister David Ben-Gurion, who ruled that country from its inception in 1948 until he resigned on June 16, 1963, was so enraged at John F. Kennedy for not allowing Israel to become a nuclear power that, Collins asserts, in his final days in office he commanded the Mossad to become involved in a plot to kill America’s president.» http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm
3. Ville splintre CIA og spre dem for alle vinder. «Even more damning to the CIA was a reputed quote by President Kennedy that he wanted to «splinter the CIA into a thousand pieces and scatter it into the winds.» (3)
http://mcadams.posc.mu.edu/jfk_cia.htm#N_3_
(3.): «CIA: Marker of Policy or Tool? survey finds widely feared agency is tightly controlled» New York Times. April 25, 1966.

Alt de holder hellig, deres finansieringsmodeller, alt som de trenger for sine verdensomfattende operasjoner, ville han ta fra dem. Pang. Pang. Noen mener at pappa Bush var innvolvert. Han var ’tilfeldigvis’ i Dallas denne dagen på et møte. Noen sier at innen Illuminati så er det en slags troskaps rituale de som vil til toppen må planlegge og gjennomføre. Dette var angivelig Bush Sr.’s innvielsesmord. Kennedy Jr. var et lignende ritualmord.

In March, 1992, Illinois Representative Paul Findley said in The Washington Report on Middle East Affairs, «It is interesting – but not surprising – to note that in all the words written and uttered about the Kennedy assassination, Israel’s intelligence agency, the Mossad, has never been mentioned.»
http://www.john-f-kennedy.net/mossadandtheassassination.htm

Bush’ene har alltid hatt et nært og godt forhold og samarbeid til kreftene bak Mossad, helt fra Prescott Bush sine dager, hvor de finansierte nazismen OG bolsjevismen / kommunismen. Jfr. Anthony C. Sutton’s bøker.

Armin
14 år siden

endelig fikk jeg tid til å lese gjennom dette.!

Utrolig bra! En fryd å lese, anbefaler deg til å se http://www.fabledenemies.com og legge inn en videoomtale på siden

Dagbladet kjørte et par konspiranoia artikkler ifjor, hvor de presenterte Sions viseprotokoller, og en rekke andre konspirasjoner rundt 11september. Men ingen nevnte eller beskriver det så konsentrert som som det du gjør her!

two thumbs up!

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Sitat: ‘Noen mener’
Sitat: ‘Noen sier’
Artikkelen din blir mye bedre hvis du forteller hvem disse ‘noen’ er. Kan du fortelle litt nærmere rundt dette?

Armin
14 år siden

Kan vi slutte å oppføre oss som barn og henge oss opp i smådetaljer iforhold til skrivestil, skrivefeil og andre ting som ikke har noe med emnet og gjøre?

Ser dette har blitt en tendens over alle artikklene.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Hvilke kilder man har er ikke smådetaljer, jeg har ikke hengt meg opp i skrivefeil. Mener du kildekritikk er et detaljspørsmål Armin?

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Armin, jeg anbefaler at du leser denne, så kanskje du forstår at det ikke er likegyldig hvordan man legger frem en sak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel_words

J.Johansen
Skribent
14 år siden

«Og la det være sagt med én gang: Jeg har ikke monopol på sannheten; dette er og blir spekulasjon. »

Jeg synest din sannhet er bedre underbygget med saklig argumentasjon enn den offentlige konspirasjonsteori Morten; den om konspirasjonen mellom BinLaden og de huleboere i Afganistan og de kaprere med boksåpnere som overmannet fulle fly….. he, he

– hvor dum går det egentlig an å bli – å tro på denne ville offentlig godkjente konspirasjonsteorien. :) :)

Din utmerkede sannhet gir liksom mer helthet og sammenheng enn den fragmenterte offentlige konspirasjonsteori. DEN spriker i alle retninger.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Selv om man ikke er enig i alt forfatteren skriver så behøver ikke det at man tror på den ‘ville offentlig godkjente konspirasjonsteorien.’ som J.Johansen sier. Jeg har derimot påpekt en svakhet i argumentasjonen som er bruk av weasel words som ‘noen sier’, ‘noen mener’. Har ikke bedt artikkelforfatteren om å overbevise noen som helst, meg inkludert. Men jeg mener at det ikke burde være noe problem å finne åpne kilder for å underbygge konklusjonen.

Sitat J. Johansen: ‘Din utmerkede sannhet gir liksom mer helthet og sammenheng enn den fragmenterte offentlige konspirasjonsteori. DEN spriker i alle retninger. ‘
Du proklamerer at det er en sannhet, selv om det vel bare er en teori.

Siden artikkelforfatteren har en forkjærlighet for NLP, slik som meg, så forstår jeg godt at han ikke gidder å bry seg om å overbevise andre. Får være måte på å kaste bort tida si på. Nei, det var ikke ironisk ment.

J.Johansen
Skribent
14 år siden

Nei- det er ingen vits i kaste bort tiden på lukkede sinn. Like lite som intet kommer i en lukket hånd – like lite lite kommer inn i et lukket sinn. Er ikke andres problem enn deres eget. La dem slite med det…

Jeg mener at Mortens sannhet er bedre enn Cheneys ‘sannhet’, slik er det for meg. Det går på tillit. Hvem jeg har mest tillit til, og hvordan jeg vurderer deres intellektuelle fakulteter; samt hvem som jeg synest er mest etterettlig. Hvem sin sannhet en tar til seg, er opp til den enkelte, men det er bare EN av dem som er virkelig sannhet. Den andre er løgn.

Morten sin sannhet vinner. Cheney’s ‘sannhet’ taper, også fordi han og hans gruppe har vist seg å være løgnere fra før, jfr. WMD i Irak – som viste seg å bare være oppspinn.

Den offentlige konspirasjonsteori holder rett og slett ikke vann. De har gjort for mange tabber. Den lekker i alle retninger.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Beklager, jeg tror ikke sannheten er binær slik du ønsker å fremstille det her J.Johansen. Det er ikke et valg mellom artikkelforfatteren sin sannhet eller Cheney sin sannhet. Tilogmed innenfor alternative teorier finnes det uenighet. Synd du er så lukket på akkuratt det punktet, det er du som har låst igjen en del dører i og for ditt sinn her. Hvor har jeg forresten skrevet at den offisielle historien er den rette?

Jeg tror heller ikke på den offisielle historien, til det er det altfor mye som er uavklart. Jeg har påpekt en svakhet ved artikkelen som er bruk av weasel words som ‘noen sier’, ‘noen mener’ etc. Istedenfor å imøtegå meg ved å skrive om hvorfor man har gjort det slik, så prøver man å peke på at jeg er trangsynt og bare har inntatt den offisielle versjonen. Sorry, men slik er det ikke.

Nok en gang anbefaler jeg å lese hva weasel words er:
http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel_words

J.Johansen
Skribent
14 år siden

Lurer? har en natur hvor det er naturlig å finne noe å si imot, så vi kan vel ta utfordringen så lenge vi gidder, det er jo intellektuelt utviklende å få vanskelige spørsmålstillinger å ta stilling til, så det er flott – en må slipe sin argumentasjon og bli bedre da. Takk til Lurer? for det, litt intellektuell morgenøvelse er godt :

«Du proklamerer at det er en sannhet, selv om det vel bare er en teori.»

Jeg forholder meg til at sannhet og løgn er to motstridende ting i verdens dualitet. Hvor den ene er gyldig er den andre ugyldig. Hvor den andre er gyldig så er den første gyldig. Sannheten er ikke litt slik og slik.

«Tilogmed innenfor alternative teorier finnes det uenighet.»

Det er riktig at der er forskjellige versjoner av sannhet, som det er forskjellige versjoner av løgnen. Men det utelukker ikke at der finnes bare EN sannhet. Der er forskjellige bevissthetsnivå, med sin åndelige evne til å avdekke hva som er sannhet og hva som er løgn.

En klarer ikke alltid ad intellektuell vei å avdekke hva som er hva. En må ty til åndelige fakulteter. Det er i Bibelen forklart med hva slags ånd en selv er av. Er en av løgnens (Djevelens – verdens fyrste) ånd så faller en lettest for denne, men er en av Sannhetens ånd, så kjenner en igjen den når en presenteres for den.

Slik blir sannhetene ikke bare intellektuelle øvelser i deduksjon, men åndelige øvelser i å skjelne sannhet fra løgn, rett fra galt, ondt fra godt.

1. At Abdhul Hoko var i flyet, er enten løgn eller sannhet.
2. At en rakett traff Pentagon, er enten løgn eller sannhet.
3. Om der var eksplosiver i WTC7, plassert på forhånd, er enten løgn eller sannhet.
4. Skrev Rothschild Zions Vise Protokoller ?

Svarene på disse er 0 og 1. På / Av. Enten / Eller. Ja / Nei. Slike sannheter er ikke diskusjonsbare. De bare ER.

At mennesker som forsåvidt er av sannhetens ånd, kan havne til forskjellig konklusjon kan så være, men det er ikke fordi de ikke er i sannheten, men fordi det er grader for hvor langt inn i sanheten den åndelige pilgrim har kommet, – til nå.

”Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.”
Joh.8.32

De som vil gjenkjenne sannheten idag må være utstyrt med ‘åndelige antenner’, mer enn intellektuelle ferdigheter, fordi informasjonen er så massiv, og debunken er så utbredt. Av hvilken ånd en er, er med på å bestemme hvor en skal ende opp, forhindrer ikke at en havner på sidespor på veien. Viktigste er hva en VIL – vil en ha sannheten, eller vil en ha løgnen. Hvilken av dem søker en aktivt ?

At en er det gode, av sannhetens ånd – og ikke av løgnens, karakteriseres av et åpent og nysgjerrig sinn (som Lurer? mener jeg ikke har – idet jeg har låst det – sier han), – som ikke tilbakeviser noe uten å ha undersøkt det selv. Den åndelige pilgrim måler det mot sin egen følelse av hva som sant og løgn, og ender opp med å konkludere på bakgrunn av denne sin egen ånd, – og hva den er av; sannhetens ånd.

Slik ender alle opp med SIN sannhet, sannhet inntil det nivå en klar til å slippe seg løs på. Der er ingen grenser hvilken hemmeligheter naturen og universet slipper en til, om en bare åpner seg nok for å motta disse sannheter. Et åpent hjerte og sinn……

16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.
Evangeliet etter Johannes. Kapittel 14

Dette utgjør forskjellen på mennesker.

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Må straks løpe, denne hersens jobben. Takk for at du nå ser litt annerledes på det, akkuratt som du liker intelektuelle øvelser så har jeg også stor glede av å få utfordret mitt syn.

Angående gud så støtter jeg meg på Nietzsche, gud er død og det er vi som har drept ham. Jeg skal ikke holde det mot deg på noen måte, like lite som jeg antar at du vil bruke min ‘ugudelighet’ mot meg. La det holdes innenfor troen.

Men bare en kort tilbakemelding, flott at du anerkjenner at det finnes uenighet innenfor de alternative teoriene. Og at det bare finnes en sannhet, jeg vil være _veldig_ overrasket over at en artikkel her skulle vise seg å være den eksakte sannhet, den eneste. Jeg kan være med på at det her finnes mange elementer av sannheten i denne artikkelen. Du ville vel vært overrasket om dette skulle være den hele og fulle sannheten? Uten feil, uten mangler? Det er ganske mange på verdensbasis som jobber med saken og som er uenige i den offisielle konklusjonen.

Men, mitt spørsmål har jo da gått på hvorfor man bruker en måte å skrive på (‘noen sier’,’noen mener’) som er en uredelig måte å presentere fakta på. Jeg antar at du fremdeles ikke har lest linken jeg har servert.

Jeg må også bli bedre, og hva er vel da greiere enn å slipe sine argumenter med de som er uenige? En ting er å preke for menigheten , flere blir ikke opplyst av det.

Synes du ikke det er rart hvis en artikkel på et lite nettsted i Norge skulle inneha den eneste sannhet? Med tanke på hvor mange andre nettsteder som også har alternative forklaringer og jobber med dette til daglig?

Nå har jeg jaggu dårlig tid :D Ha en ytterst fet dag, leser mer seinere i kveld.

J.Johansen
Skribent
14 år siden

Lurer?
Du er opptatt av dette
«Men, mitt spørsmål har jo da gått på hvorfor man bruker en måte å skrive på (’noen sier’,’noen mener’) «
så la oss analysere dette litt……på helt generall basis – jeg legger ikke på deg disse ting, men bruker deg som eksempel.

Hvorfor er ‘du’ så opptatt av kilder, hva andre mener, HVILKEN andre mener hva.
En leser en tekst. HVA mener en selv? Hvordan ressonerer ens indre på det en leser. Høres det fornuftig ut ? Høres det ut til å tjene det gode, eller det onde i denne verden ? Er dette sannhet for deg ?

Hvorfor er du så opptatt av hva andre mener, de såkalte kilder. HVA mener du selv ? Ikke legg autoriteten til å velge, og finne din egen sannheten utenfor deg selv, på Nietzsche eller på dine politiske ledere, eller prosten i den kirken du ikke er med i, eller paven – eller hvem du vile finne på å avgi din egen autoritet til, eller slippe å være autoritet for i ditt eget liv.

Hva er galt med at jeg neste gang jeg bruker dette, så oppgir jeg Morten som kilde. Jeg har tillit til ham. Mer enn til Cheney og hans like. Jeg synest Morten er en god kilde. Men mer enn dette er at jeg har veid hva Morten sier på min egen indre gullvekt, og funnet at jeg kan slutte meg til denne sannhet. I grove trekk. Detaljer bryr vi oss ikke om, idet det dreier seg om å se det store bildet, og da kan vi ikke henge oss opp i alt for mange detaljer, – så noen av dem kan bli upresise. Det retter vi opp etterhvert som vi kommer til ny kunnskap.

Så du ser at dette er ikke statisk, men veldig dynamisk.

Det er dermed Morten sin sannhet, og det er MIN sin sannhet, fordi jeg har hengt meg på ham, men det betyr ikke at det er noen annens sannhet. Det er vår sannhet, fordi det ressonerer som sannhet i våre hjerter og sinn.

DER avgjøres det hva som er sannhet og løgn, på personlig basis.

Vær din egen autoritet, det er mitt råd.

Ved enden av reisen så er det kun en selv som må ta ansvaret for sine valg og sine sannheter likevel, så en kan like godt ta de selv, og bestemme dem selv, istedenfor å lite andre til å gjøre disse valg for en; autoritetene du har delegert disse ting til.

Fordi det har ofte vist seg at disse ‘andre’ ofte har andre agendaer enn ditt sitt beste. Men det er selvfølgelig ditt suverene valg, om du vil underlegge deg disse krefter, og også denne ‘ånd’, som beveger og styrer verden, og i de aller fleste tilfeller; menneskene i verden. Er DU et av disse ?

Hvis ikke må du være din egen autoritet, om ikke så rekker du ikke Nietzsche til knea engang. Han forkastet ALL autoritet, selv den høyeste – Gud den Allmektige. Modig kar. Stod for sine meninger den karen, – og prekte SIN sannhet for verden. Respekt ! Men ikke nødvendigvis enig i alt….:)

Lurer?
Lurer?
14 år siden

Selvfølgelig rekker jeg ikke Nietzsche til knea :) det er det få andre som gjør her også vil jeg tro.

Grunnen til at jeg etterspør kilder er jo fordi jeg ikke ønsker å tro, fordi jeg ønsker å gjøre opp min egen mening. Skal skrive mer om det i kveld, men jeg synes du legger for mye vekt på tro. Og for liten vekt på uavhengige kilder. Jeg kan jo si ‘situasjonen er X, det må dere stole på’ og hvorfor skal ikek det være nok? Du skriver at andre kan ha en egen agenda, for å snu på det kan jeg si at jeg ikke kjenner deres agenda. Selv om jeg ikke tror det er noe ondsinnet ved det dere gjør. Tvert imot.

Dette ble skumlesing og kjapp tilbakemelding. Skal gå igjennom det litt mer nøye i kveld når jeg har tid.

J.Johansen
Skribent
14 år siden

«Og for liten vekt på uavhengige kilder».

Kan du nevne meg noen disse ‘uavhengige’ kilder du har til forsvar for den offisielle versjonen ?

Jeg tror nok du vil finne at de aller fleste av disse dine uavhengige kilder har hatt gode kontrakter for myndighetene, eller jobber for myndighetene, eller lignende. Jeg vil tro at vi vil finne at de alltid har vært systemtro, aldri tort tenke utenfor mainstream, at de faktisk aldri har hatt den uavhengighet som du tror de har. De har sannsynligvis ALDRI tenkt en selvstendig tanke i hele sitt liv. De gjør som de får beskjed om – og thats it…..

De som ikke er hjernevasket, er kjøpt og betalt, er no min mening da.

Christo
Christo
14 år siden

Er helt uenig med Lurer her. Kildehenvisninger er noe som man bruker i skolen og har ingen plass i denne artikkelen. Dersom forfatteren har brukt google og wikipedia er det godt nok for meg.

Jeg ser også at han har hentet frem formelarket og regnet, og man trenger jo ikke særlig mye mattekunnskaper for å kunne regne ut hva som skal til for å få en bygning til å kollapse.

Meget godt skrevet. Er veldig imponert over denne siden og kommer til å fortsette å lese her.

lurer
lurer
14 år siden

Ser at mitt siste innlegg ikke ble lagt inn, vet ikke om dere må verifisere det først. Det er såpass det er blitt at sensuren er kommet, jeg synes dere skal ta en titt på de dere anklager og deres metoder. Det ser ut til at når kritiske stemmer dukker opp så bruker dere de samme metodene selv. Det er visst artig å preke for menigheten, men hvorfor vil dere ikke at flere skal få kunnskapen hvis de ikke umiddelbart underkaster seg alle meninger dere har?

J.Johansen, kan du vise til ett sted hvor jeg har sagt at den offisielle historien stemmer? Hvis nei, kan du da beklage den uredelige argumentasjonen?

Dette veit jeg ikke om jeg gidder å bruke mer tid på, jeg er kritisk til flere og sender ofte kritiske eposter til nyhetsmedier i Norge, senest forrige uke. Til selskaper og myndighetene. Der får jeg ihvertfall svar på det jeg spør om, på en redelig måte uten at jeg skal bli tillagt meninger jeg ikke har eller har hatt.

At det holder for deg Christo, skal det da holde for alle andre? Ja det er en grunn til at de bruker kildehenvisninger i skolen og i vitenskapen. Det er for at andre skal kunne ettergå den samme informasjonen. For at man skal kunne finne evt. feil, komme med nye faktorer som kan forklare årsaken, bekrefte/avkrefte etc. Seriøst, mener dere at kildehenvisninger er tull? Javel, bare si ifra om det så skal jeg holde meg unna, så slipper dere at noen stiller spørsmål ved den O’Store sannheten dere har enerett på som ingen må stille spørsmålstegn ved, Gud forby. Så kan dere sitte å kose dere i paranoiaen frem til 2012.

Jeg synes det var gøy jeg, når jeg fant en side som hadde konspirasjoner på norsk, likesinnede tenkte jeg. Dessverre er dere faktisk verre enn ‘mainstream’ fordi ingen skal stille spørsmåltegn ved det dere holder på med.

J. Johansen, jeg venter på din beklagelse, for jeg har ikke skrevet noe sted at jeg tror på den offisielle historien. Det er mange som er kritiske til den som kan vise til kilder.

« Forrige artikkel

Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)

Neste artikkel »

Forbereder norske myndigheter seg på 2012?