Irans President taler på Rasisme-konferanse i Geneve

2.4K visninger
12 minutter lesetid
12

President Ahmadinejad er en svært kunnskapsrik og høflig mann. Til forskjell på mange av de vestlige lands ledere, mange av dem forlot møtet fordi de ikke tålte høre hva han hadde å si, blant annet at han anså dem for å være nikkedukker av USA og Israel.

I Norge har jo selveste APs grand old dad, Håkon Lie, innrømmet at deres hovedprosjekt hele tiden etter andre verdenskrig har vært å skape “Det Nye Jerusalem” – så tro ikke at Ahmadinejad er på jordet her. Hvorfor er det så viktig for media å skape djevler av noen og engler av andre? Hva ligger bak?

Mange har pekt på erfaringene fra den første konferansen i Durban i 2001, som stortingspresident Thorbjørn Jagland har beskrevet som en «festival i antisemittisme og fordømmelse av Vesten».
Dagenmagazinet.no

Vår egen Utenriksminister Støre kaller innlegget hatefullt.

Jeg konstaterer at Ahmadinejad brukte FNs arena til å spre hatefulle budskap“, sier Støre til Dagbladet.
Dagbladet.no, Regjeringen.no

Ingen andre medier tar opp de ‘hatefulle’ utsagn, bare slår fast at det var ‘hatefullt’. Les og døm selv hvor hatefullt det er…

President Ahmadinejads tale

Følgende er talen av den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad på Rasisme-konferansen (Durban II) i Geneve den 20. april, 2009.

Herr Formann, ærede generalsekretær i FN, ærede FNs høykommissær for menneskerettigheter, mine damer og herrer:

Vi er samlet her for å følge opp Durban-konferansen mot rasisme og rasediskriminering for å utarbeide praktiske mekanismer for våre hellige og humanitære kampanjer.

I løpet av de siste århundrene, har menneskeheten gjennomgått store lidelser og smerter. I Middelalderen ble tenkere og forskere dømt til døden. Den ble deretter fulgt av en periode med slaveri og slavehandel. Uskyldige mennesker ble tatt til fange i millionvis og skilt fra sine familier og kjære og ble tatt til Europa og Amerika under de verste forhold. En mørk periode som også opplevde okkupasjon, plyndring av og massakrer av uskyldige mennesker.

Mange år gikk før landene reiste seg opp og kjempet for sine friheter og sine rettigheter, og de har betalt en høy pris for det. De tapte millioner av liv for å fordrive okkupantene og etablere uavhengige og nasjonale regjeringer. Men det tok ikke lang tid før maktmenneskene skapte to kriger i Europa som også gikk utover deler av Asia og Afrika. Disse forferdelige kriger krevde omtrent hundre millioner menneskeliv og massive ødeleggelsen var igjen etter dem. Hadde leksjoner blitt lært fra okkupasjonene, grusomheter og forbrytelser av disse krigene, ville det vært en stråle av håp for fremtiden.

De seirende makter kalte seg erobrere av verden mens de overså eller tråkket på rettighetene til andre nasjoner, ved påbud av undertrykkende lover og internasjonale avtaler.

Mine damer og herrer, la oss ta en titt på FNs Sikkerhetsråd, som er en etterlevning av første verdenskrig og andre verdenskrig. Hva var logikken bak å gi seg selv veto rett? Hvordan kan slik logikk være i henhold til humanitære eller åndelige verdier? Ville det ikke være i strid med anerkjente prinsipper for rettferdighet, likestilling for loven, kjærlighet og menneskeverd? Ville det ikke være diskriminering, urettferdighet, brudd på menneskerettigheter eller ydmykelse av de fleste nasjoner og land?

Sikkerhetsrådet er det høyeste beslutningsorgan verden har for å sikre internasjonal fred og sikkerhet. Hvordan kan vi forvente realisering av rettferdighet og fred når diskriminering er legalisert og opprinnelsen til loven er dominert av tvang og makt snarere enn av rettferdighet og det som er rett?

Tvang og arroganse er opprinnelsen til undertrykkelse og kriger. Selv i dag hvor mange motstandere av rasisme fordømmer rasediskriminering med ord og slagord, har en rekke mektige land autorisert til å bestemme for andre land basert på deres egne interesser og i sitt eget skjønn, mens de selv kan enkelt bryter alle lover og humanitære verdier som de vil, og som de har gjort mange ganger.

Etter andre verdenskrig, henfalt de til militær aggresjon for å gjøre en hel nasjon hjemløse under påskudd av jødisk lidelse og de sendte emigranter fra Europa, USA og andre deler av verden for å etablere en rasistisk regjering i okkupert Palestina. Og, faktisk, i kompensasjon for de enorme konsekvensene av rasisme i Europa, bidro de til å etablere makthavere, et av de mest grusomme og undertrykkende rasistiske regimene, i Palestina.

Sikkerhetsrådet har hjulpet å stabilisere de okkuperende regime og støttet det i de siste 60 år, ved å gi dem frie hender til å begå alle slags grusomheter. Det er desto mer beklagelig at en rekke vestlige regjeringer og USA har forpliktet seg til å forsvare disse rasistiske gjerningsmennene av folkemord mens de våkne-samvittighetsfulle og fritt-tenkende mennesker i verden fordømmer aggressivitet, brutalitet og bombardement av sivile i Gaza. Tilhengerne av Israel har alltid vært enten støttende eller forholdt seg stille imot denne kriminalitet.

Kjære venner, fornemme deltagere, mine damer og herrer. Hva er hovedårsaken til det amerikanske angrep mot Irak og invasjonen av Afghanistan?

Var motivet bak invasjonen av Irak noe annet enn arroganse av den amerikanske administrasjonen og det økende press fra en del av besitterne av rikdom og makt til å utvide sin sfære av innflytelse, søker sammen med interessene til gigantiske våpenproduksjonsbedrifter, som påvirker en edel kultur med tusenvis av år med historisk bakgrunn, eliminerer potensialet og de praktisk trusler muslimske land utgjør mot Sionist regimet eller for å få kontroll med og plyndre energiressursene til det irakiske folk?

Hvorfor har faktisk nesten en million mennesker blitt drept og skadet, og flere millioner blitt fordrevet? Hvorfor har det irakiske folket lidd enorme tap pålydende mange hundre milliarder dollar? Og hvorfor var milliarder dollar pålagt det amerikanske folk å betale som følge av disse militære handlinger? Var ikke militær aksjonen mot Irak planlagt av Sionistene og deres allierte i den amerikanske administrasjonen i samarbeid med våpen produserende land og innehaverne av rikdom? Har invasjonen av Afghanistan gjenopprettet fred, sikkerhet og økonomisk velferd i landet?

USA og dets allierte har ikke bare mislyktes i å bevare produksjonen av narkotika i Afghanistan, men dyrking av narkotika har mangedoblet seg i løpet av deres tilstedeværelse. Det grunnleggende spørsmålet er således hva som var ansvaret og jobben til den amerikanske administrasjonen og dens allierte?

Representerte de alle land i verden? Har de fått noe mandat fra dem? Har de fått tillatelse av menneskene i verden til å blande seg alle steder på kloden, selvfølgelig mest i vår region? Er ikke disse tiltakene et klart eksempel på egosentrisme, rasisme, diskriminering eller brudd på verdighet og selvstendighet ovenfor nasjoner?

Mine damer og herrer, hvem er det som har ansvaret for dagens globale økonomiske krise? Hvor var krisen startet fra? Fra Afrika, Asia eller fra USA i første omgang så spredd seg over hele Europa og deres allierte der?

I alt for lang tid har de pålagt urettferdig økonomisk regelverk av sin politiske makt på den internasjonale økonomien. De innførte et økonomisk og monetært system uten en skikkelig internasjonal kontroll mekanisme for land og regjeringer som ikke spilte noen rolle i undertrykkende tendenser eller retningslinjer. De har ikke engang gitt sitt eget folk lov kontrollere eller overvåke sin økonomiske politikk. De introduserte alle lover og forskrifter på trass av alle moralske verdier bare å beskytte interessene til de som sitter på rikdom og makt.

De videre presenterte en definisjon for markedsøkonomi og konkurranse som forhindret mange av de økonomiske mulighetene som kan være tilgjengelig i andre land i verden. De til og med overførte sine problemer til andre, mens bølger av krisen slo tilbake og hjemsøkte sine økonomier med tusenvis av milliarder dollar i budsjettunderskudd. Og i dag, så injiserer de hundrevis av milliarder dollar i kontanter fra lommene til sitt eget folk og andre nasjoner inni de banker og finansinstitusjoner som sviktet, som gjør situasjonen mer og mer komplisert for deres økonomi og sitt folk. De tenker bare på å opprettholde sin makt og rikdom. De kunne ikke bry seg mindre om menneskene i verden, og til og med sitt eget folk.

Hr. President, mine damer og herrer, rasisme er forankret i mangelen på kunnskap om roten av menneskelige eksistens som de utvalgte skapninger av Gud. Det er også produktet av menneskets avvik fra den sanne veien for menneskers liv og forpliktelser i verden i forhold til skapelsen, feile i og bevisst tilbe Gud, ikke være i stand til å filosofere om livet eller finne veien til fullkommenhet som er de viktigste ingrediensene av de guddommelig og humanitære verdier som har begrenset horisonten av menneskelig utsyn gjør flyktige og begrensede interesser, målet for hans handling. Det er hvorfor onde makter tok form og utvidet sin maktsfære mens de berøver andres muligheter til å nyte rettferdig og like muligheter for utvikling.

Resultatet har vært inngåelse av en tøylesløs rasisme som utgjør de mest alvorlige trusler mot internasjonal fred og har hindret veien for å bygge en fredelig sameksistens i hele verden. Utvilsomt, rasisme er symbolet på uvitenhet som har dype røtter i historien og det er faktisk tegnet på frustrasjon i utviklingen av menneskelige samfunn.

Det er derfor ekstremt viktig å spore manifestasjoner av rasisme i situasjoner eller i samfunn der uvitenhet eller mangel på kunnskap råder. Dette øker generell bevissthet og forståelse henimot filosofien om at menneskets eksistens er den prinsippielle kampen mot slike manifestasjoner, og avslører sannheten om at menneskeheten er i sentrum av skapelsen av universet og nøkkelen til å løse problemet med rasisme er en tilbakevending til åndelige og moralske verdier og endelig; tilbøyeligheten til å tilbe Gud den Allmektige.

Det internasjonale samfunnet må iverksette kollektive tiltak for å øke bevisstheten i berørte samfunn der uvitenhet om rasisme fortsatt råder, slik at det kan stoppe spredningen av disse ondsinnede manifestasjoner.

Kjære venner, i dag, står det menneskelige samfunnet overfor en slags rasisme som har bleket bildet av menneskeheten i begynnelsen av det tredje årtusen.

Verdens Sionisme personifiserer rasismen som feilaktig henviser til religioner og misbruk av religiøse kjennetegn for å skjule sitt hat og sitt stygge ansikt. Det er imidlertid av stor betydning å bringe i fokus de politiske målene for noen av verdens makter og de som kontrollerer store økonomiske ressurser og interesser i verden. De mobiliserer alle ressursene inkludert deres økonomiske og politiske innflytelse og verdens medier til å yte støtte forgjeves til Sionist regimet og ved å ondskapsfullt undertrykke den skammelige og skjendige oppførsel til dette regimet.

Dette er ikke bare et spørsmål om uvitenhet og en kan ikke løse disse mistrøstige fenomener gjennom diplomatiske kampanjer. Innsats må gjøres for å sette en stopper for misbruk av Sionistene og deres politiske og internasjonale støttespillere og i henhold til viljen og ambisjonene til nasjonene. Regjeringene må oppmuntres og støttes i sine kamper med sikte på å utrydde denne barbariske rasisme og å bevege seg mot reform i gjeldende internasjonale mekanismer.

Det er ingen tvil om at dere alle er klar over konspirasjonene til enkelte myndigheter og sionistiske sirkler som går imot målene og målsettingene for denne konferansen. Dessverre , har det vært literatur og uttalelser til støtte for Sionistene og deres kriminalitet. Og det er ansvaret til de ærede representanter for landene til å avsløre slike kampanjer som går imot humanitære verdier og prinsipper.

Det bør vites at å boikotte et slikt møte som dette, med de fremragende internasjonale muligheter det har, er et uttrykk for støtte til slike vulgære eksempel på rasisme. Ved å forsvare menneskerettigheter, er det først og fremst viktig å forsvare rettighetene til alle nasjoner til å delta like mye i alle viktige internasjonale beslutningsprosesser ved å skape prosesser uten påvirkning av spesielle verdens makter.

Og for det andre, er det nødvendig å omstrukturere eksisterende internasjonale organisasjoner og deres respektive arrangement. Derfor er denne konferansen en test på dette, og verdensopinionen i dag og i morgen skal dømme våre avgjørelser og våre handlinger.

Mr. President, mine damer og herrer, verden gjennomgår raske fundamentale endringer. Maktforholdene er blitt svake og skjøre. Lyden av pilarene i verden som slår sprekker kan nå bli hørt. Store politiske og økonomiske strukturer er på randen av kollaps. Politiske- og sikkerhetskriser øker. Den forverrede krisen i verdensøkonomien, som det ikke kan sees noen lyse utsikter for, demonstrerer et høyvann av vidtrekkende globale endringer. Jeg har gjentatte ganger understreket behovet for å endre den gale retning i hvilken verden blir administrert i dag og jeg har også advart om de skrekkelige konsekvenser av eventuelle forsinkelser i å ta dette avgjørende ansvar kan forårsake.

Nå på dette verdifulle arrangement, så ønsker jeg å annonsere til alle ledere, tenkere og til alle land i verden til stede i dette møtet og til de som har en hunger for fred og økonomisk velferd, at den urettferdige økonomisk styring av verden er nå ved enden av veien. Dette vranglås var uunngåelig fordi logikken i dets pålagte ledelse var tyngende.

Logikken med en kollektiv forvaltning av verdens anliggender er basert på edle motiver sentrert rundt mennesker og den allmektige Gud’s overopphøyethet. Derfor er det noe som utfordrer enhver politikk eller plan som går mot påvirkning av nasjoner. Seieren av det som er rett over det som er galt og etableringen av et rettferdig system i verden har blitt lovet av den allmektige Gud og hans sendebud, og det har vært et felles mål for alle mennesker fra ulike samfunn og generasjoner i løpet av historien. Realisering av en slik fremtid avhenger av kunnskap om skapelsen og troen til de trofaste.

Skapelsen av et globalt samfunn er faktisk fullbyrdelsen av det edle målet som ligger i etableringen av et felles globalt system som vil ha deltakelse av alle land i verden i alle viktige beslutningsprosesser som den definitive roten til dette sublime målet.

Vitenskapelige og tekniske kapasiteter samt kommunikasjonsteknologi har skapt en felles og omfattende forståelse av verden, og har gitt det nødvendige grunnlaget for et felles system. Nå er det opp til alle intellektuelle, tenkere og beslutningstakere i verden til å ta sitt historiske ansvar med en fast tro på denne definitive roten.

Jeg vil også legge vekt på det faktum at vestlig liberalisme og kapitalisme har nådd slutten siden det har ikke klart å oppfatte sannheten om verden og menneskene som de er.

De har innført egne mål og retninger på menneskene. Der er ingen respekt for menneskelige og guddommelige verdier, rettferdighet, frihet, kjærlighet og brorskap, og det har basert alt liv på intens konkurranse, på sikring av individuelle og samarbeidende materialistiske interesser.

Nå må vi lære av fortiden ved å initiere kollektiv innsats i å håndtere dagens utfordringer og i denne forbindelse, og som avsluttende bemerkning, ønsker jeg å henlede din oppmerkssomhet til to viktige aspekter:

For det første er det absolutt mulig å forbedre den eksisterende situasjonen i verden. Imidlertid må det anføres at dette kan bare oppnås gjennom samarbeid med alle land for å få det beste ut av de eksisterende kapasiteter og ressurser i verden. Min deltakelse i denne konferansen er på grunn av min overbevisning til disse viktige saker, samt til vårt felles ansvar for å forsvare rettighetene til landene vis-à-vis de illevarslende fenomener av rasisme, og jeg ønsker å være sammen med dere, tenkerne i verden.

For det andre, oppmerksomhet på ineffektiviteten av dagens internasjonale politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige systemer, er det nødvendig å fokusere på guddommelige og humanitære verdier ved å henvise til den egentlige definisjonen av mennesker basert på rettferdighet og respekt for rettighetene til alle mennesker i alle deler av verden og ved å anerkjenne fortidens feil i verdens ledelse, og til å gjennomføre kollektive tiltak for å reformere de eksisterende strukturer.

I dette henseende, er det veldig viktig å raskt reformere strukturen i Sikkerhetsrådet, inkludert fjerning av diskriminerende veto rett og til å endre verdens nåværende økonomiske og monetære systemer.

Det er åpenbart at manglende forståelse for at det haster med endringer, vil gi tilsvarende mye tyngre kostnader ved eventuelle forsinkelser.

Kjære venner, vær oppmerksom på at å gå i retning av rettferdighet og menneskeverd er som en rask flyt i strømmen av en elv. La oss ikke glemme essensen av kjærlighet og hengivenhet. Den lovede fremtiden for menneskeheten er en stor ressurs som kan tjene vårt formål til å holde sammen for å bygge en ny verden.

For å gjøre verden til et bedre sted fullt av kjærlighet og velsignelser, en verden fri for fattigdom og hat, sammen med økende velsignelser fra Gud Den Allmektige og rettferdig styring av det perfekte menneske, la oss alle holde hverandre i hendene som tegn på vennskap for oppfyllelsen av en slik ny verden.

Jeg takker deg Mr. President, Generalsekretær og alle ærede deltakere for å ha tålmodighet til å høre på meg. Mange takk.

HN/AR/SME/MMA

Presstv.ir

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

12 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
14 år siden

[…] Les mer nyhetsspeilet.no […]

erms
erms
Abonnent
14 år siden

J. Johansen:
Jeg viser til omtale av valget i Iran: http://www.abcnyheter.no/node/90557

Er ikke dette kritikkverdig av regimet i Iran? Kanskje presidenten ikke var så perfekt likevel? Dette må da minst kalles en ripe i lakken…

Men, så husker jeg raskt at det er jo Israel som står bak all djevelskap i verden, sikkert her også.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

What Iran’s Jews Say

Accepting, I inquired how he felt about the chants of “Death to Israel” – “Marg bar Esraeel” – that punctuate life in Iran.

“Let them say ‘Death to Israel,’ ” he said. “I’ve been in this store 43 years and never had a problem. I’ve visited my relatives in Israel, but when I see something like the attack on Gaza, I demonstrate, too, as an Iranian.”

http://www.sott.net/articles/show/183127-What-Iran-s-Jews-Say

marradi
marradi
Abonnent
14 år siden

FEIL FEIL FEIL
Han SA det. Slutt å lyv!

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Jeg syns det å stå opp å forlate salen var langt mer rasistisk enn den kritikken Ahmedinedjad rettet mot Israel.

Helt tragisk oppførsel fra de såkalte siviliserte landende i verden.

Dette var kun for å skape en demon ut av mannen og iran.

Kjempe bra artikkel JJ.

En annen viktig element i denne opphissingen av en eventuel krig mot iran er at ahmedinedjad aldri sa “WIPE ISRAEL OF THE MAP”

Dette har blitt misoversatt med vilje for å skape et trusselbilde langt over den reelle faren for et angrep fra Iran.

Om Iran virkelig ville sprengt ISrael i fillebiter, hadde de gjort det for lengst. Det er simpelt og enkelt å kjøpe et atomhode fra diverse svartebørser i Russland og Pakistan fks.

Goji
Goji
Abonnent
14 år siden

Genialt ;D Jeg håpet dette ville komme på trykk.

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Norges politisk styre bidrar til et fragmentert syn på tilværelsen ved å støtte opp om den enorme forskjellsbehandlingen mellom folkeslag. På den ene siden står norge for likhet, på den andre siden (i praksis) er noen få mye likere enn mange andre.

ArneLo
Abonnent
14 år siden

Iran’s President ‘would support two-state solution’ for Israel
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/5225705/Irans-President-would-support-two-state-solution-for-Israel.html

Asked if he would support an agreement between the Palestinians and Tehran’s arch enemy, he said: “Whatever decision they take is fine with us. We are not going to determine anything. Whatever decision they take, we will support that.

“We think that is the right of the Palestinian people, however we fully expect other states to do so as well.”

« Forrige artikkel

HAARP for tankekontroll

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet TV: Chemtrails-aktivister i 1. mai-toget

12
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x