Forbereder norske myndigheter seg på 2012?

39510 visninger
17 minutter lesetid
131

I mange miljøer er 2012 et viktig årstall. Spirituelle mennesker forbinder oftest 2012 med oppstigning, det vil si at hele jorden – og med den menneskeheten – skal stige opp til 5. dimensjon. I UFO-miljøer finnes det tilhengere av teorier om at utenomjordiske kommer og evakuerer menneskene, – kanskje fordi jorden ikke lenger vil være beboelig? Disse to oppfatningsversjonene finnes det også blandinger av.

Samfunnet vi lever i er fortsatt overveiende preget av et mekanistisk verdensbilde, og vi er vant til at begge ideer blir avvist som overspent vrøvl. Det er utenkelig at politikere eller andre samfunnsstøtter vil gi seg inn på å diskutere slike muligheter.

Men er det mulig at den bastante avvisningen bare er den offisielle versjonen? Er det mulig at en politisk og militær elite i 40-50 år eller mer har visst bedre? Er det mulig at systematiske forberedelser til 2012 har foregått i det skjulte i Norge i så lang tid? Kan det være mulig i et så lite og åpent demokrati som vårt?

Spirituell vinkling på 2012

At Maya-kalenderen som kalles ”Long Count Calendar” (Langtellingskalenderen) ender ved vintersolverv i 2012, er for mange en viktig indikator på at dette vil være et avgjørende tidspunkt for jorden og menneskeheten. Kanaliseringer fra de mest ulike kilder synes å støtte opp om det. Ånden Iliuka, som kanaliseres av Leif Havik, er blant dem vektlegger og fremhever en dato i 2011, nærmere bestemt 28. oktober 2011, som viktigere.

Carl Johan Callemann vektlegger samme dato, og hevder at det er den virkelige datoen. Han baserer påstanden på noe han hevder er en mer nøyaktig versjon av Maya-kalenderen. Den spirituelle versjonen går oftest på at det vil skje en endring av menneskenes bevissthet og DNA.

Den 12. planet – Planet X

Noen av oss har lest Zecharia Sitchins bok ”The Twelfth Planet” (Den Tolvte Planeten) om en for vår sivilisasjon ukjent planet, som i eldgamle sumeriske skrifter blir kalt Nibiru. Nibiru skal ha en omløpstid på 3.600 år. Banen skal være langt mer irregulær enn Plutos, og det meste av sin syklus tilbringer den langt, langt utenfor det vi regner som grensene for vårt solsystem. Fra jorden skal den være observerbar bare 3 ganger i løpet av de 3.600 årene. Alt dette i følge Zecharia Sitchin, som vesentlig baserer seg på arkeologiske funn i oldtidens Midt-Østen.

En italiensk frilansjournalist, Cristoforo Barbato, hevder å ha en jesuittprest i Vatikanet som kilde for en video som viser en ukjent planetoide med tykk atmosfære som nærmer seg vårt solsystem, men fortsatt er utenfor Neptuns bane. Videoen var tatt av en romsonde Jesuittene hadde bestilt fra Lockheed Martin. Den ble utstyrt med avansert infrarødt kamera som sendte bilder til et hemmelig teleskop gjemt i et ubrukt oljeraffineri i Alaska, som Jesuittene hadde full kontroll over. Denne videoen er fra oktober 1995. Ifølge jesuittpresten venter Vatikanet på at Planet X skal komme tilbake.

Det har også vært vitenskapelige spekulasjoner om en ukjent og uoppdaget planet X i vårt solsystem. Disse støtter opp om – eller er kanskje basert på? – Sitchins teori. Det blir hevdet at det finnes et teleskop på Antarktis som har som oppgave å speide etter denne ukjente planeten. Denne videoen hevdes å komme fra Antarktis-teleskopet.

Både Iliuka og indianske profetier sier at det vil bli to soler på himmelen. Indianske kilder omtaler den nye solen som ”The Winged Sun” – solen med vinger – og at den vil være synlig på himmelen i tillegg til vår kjente sol.

Vitenskapelige fakta

Det skjer planetariske endringer i form av høyere temperatur, større klarhet, magnetiske endringer osv. på nær sagt alle planetene i vårt solsystem, se artikkelen Klimaendringer i Perspektiv.

Det ser for meg ut til å være hevet over enhver tvil at det foregår noe uvanlig i solsystemet vårt. Jeg bruker ordet uvanlig fordi det ligger utenfor det man skulle forvente ut fra de kjente syklusene i vårt solsystem. En ukjent planet av en slik karakter som Sitchin mente å ha bevis for, kan være en mulig forklaring.

Uansett er det mulig at det ”uvanlige” som skjer i solsystemet nå, ligger innenfor rammen av det normale i vår kjente galaktiske syklus på ca. 26.000 år. Data så langt tilbake har ikke vitenskapen.

Norge og 2012

5. januar i fjor la Project Camelot ut et brev skrevet av en norsk politiker. De avslører ikke hans identitet – og i tilfelle påstandene hans er korrekte, anbefaler jeg at ingen andre gjør store forsøk på å avsløre den heller. Både Project Camelot og Nyhetsspeilet kjenner hans identitet, og han er den han gir seg ut for.

Denne politikeren begynner brevet med å si at vanskelige ting vil skje i årene 2008-2012. Han forteller om hemmelige underjordiske baser og bunkerser i Norge, med plass til 2 mill. av den norske befolkningen. Når han har spurt om når anleggene skal være ferdige, har han fått ”innen 2011” til svar. Med hjelp av USA og EU har Norge også opprettet et lager for frø av alle verdens vekster på Svalbard. Denne frøsamlingen var i nyhetsbildet flere ganger i løpet av fjoråret.

Årsaken til disse omfattende forberedelsene skal være at myndighetene vet (eller tror) at Planet X kommer, og at dens ankomst vil være katastrofal for samfunnet, sier den norske politikeren i brevet til Project Camelot.

Han sier at alle regjeringer er klar over dette og forbereder seg på det. Plass til 2 mill. mennesker betyr at det planlegges å redde mindre enn halvparten av Norges befolkning, som nå er i overkant av 4,8 mill. De som skal reddes, er makteliten og de som blir sett som nødvendige for å bygge opp igjen samfunnet. De har allerede fått tildelt militære tegn.

Kjente undergrunnsbaser i andre land

I motsetning til Norges begrensede undergrunnskapasitet har derimot Sveits og Sverige undergrunnsfasiliteter til å redde hele sine befolkninger. Jim Cummins, amerikansk mundan astrolog og fast skribent i Zodiac, sier at Sveits og Sverige hadde disse undergrunnsbasene så tidlig som før 2. verdenskrig, og at det var årsaken til at Tyskland ikke invaderte dem. I tillegg har Benjamin Fulford i et videointervju med Project Camelot sagt at Kina også hadde undergrunnsbaser til hele sin befolkning før 2. verdenskrig.

Utvilsomt må de fleste land ha denne type undergrunnsanlegg, men konkret kjenner jeg ellers bare til USA. Flere amerikanske varslere har nemlig stått fram og fortalt hva de vet. Noen av dem har vært engasjert i byggingen, som har foregått med en hypereffektiv boreteknologi som er helt ukjent i sivil tunnellsammenheng. George Green sa i sin presentasjon i Vilcabamba, Equador i januar, som Project Camelot la ut i februar, at USA har kapasitet til 45.000 mennesker i sine undergrunnsbaser.

Den norske politikeren som stod frem som varsler på Project Camelot i fjor, ønsker å advare oss andre. Han ber oss om å komme oss opp i høyereliggende områder og lagre mat for minst 5 år. Han anbefaler også innkjøp av piller mot stråling (jeg vet at slike finnes, men stiller spørsmålstegn ved om de har noen virkning – jeg håper effekten ikke er utprøvd på mennesker) og biokjemiske vernedresser for de som har råd til det. Spesielt advarer han mot opphold i byområdene i 2012.

Han sier at alle ledende norske politikere kjenner til dette, men at de ikke våger å gå ut med det de vet av frykt for at de selv ikke skal komme med i de 12 jernbanevognene som skal bringe dem i sikkerhet under jorden. Publikum vil ikke ane hva som skjer. Regjeringen vil forsvinne i sikkerhet i all stillhet.

Utenomjordisk kontroll?

Politikeren hevder også at vi har utenomjordisk tilstedeværelse, og at de ledende politikerne våre er kontrollerte i hver tanke. Senere hevder han at politikken alltid har vært avtalt spill, og at det allerede (brevet hans er skrevet i januar 2008) er avgjort at Frp skal vinne valget i 2009, og at Siv Jensen blir statsminister.

Han har senere utdypet en del rundt bl. a. de utenomjordiske og fortalt at han har vært inne i flere av undergrunnsbasene. Første gang han besøkte en slik, var da han var i militæret. Han forteller at inngangen var tungt bevoktet av vakter i en spesiell type uniformer. Uniformene var svarte med oransje emblemer på brystet. Emblemene var et triangel, som en pyramide med spissen ned. Offisielt brukes i hvert fall ikke slike uniformer og emblemer av noen norsk våpengren.

Krystallenergi

Den norske politikeren sier at det finnes 18 underjordiske baser i Norge, og at de har vært under bygging i minst 40 eller 50 år. Han hevder alle basene er forbundet ved hjelp av 12 underjordiske NOAH-jernbaner, der vogner som er drevet av en type (for offentligheten ukjent) blå krystallenergi, trafikkerer i så stor hastighet at han bare så et lysglimt i det de passerte.

Han tror at energifeltene de måtte passere på vei inn i basen, var drevet av samme type krystaller. Der stod det å lese på en skjerm: MENNESKE – IKKE MENNESKE – REN – UREN. Under var det tekst med en bokstavtype han ikke kjente.

Informasjon fra annen kilde

En annen kilde meldte seg fort for Project Camelot og støttet politikerens informasjon. Den andre kilden er også opprinnelig norsk og har fått informasjonen av sin mor, som har arbeidet for det militære. Hans mor er blant dem som skal evakueres til en av disse undergrunnsbasene, men ingen andre i hennes familie vil få adgang dit, har hun sagt.

Han navngir Sørreisa, Baneheia, Evje og Gimlemoen. Han forteller at han selv har sett tungt bevæpnede vakter utenfor inngangen til den ene, og forklarer hvor uvanlig bevæpning er i Norge, også når det gjelder vakthold av militære installasjoner. Han har lagt ved flere overflatefotografier. De er lagt ut på ProjectCamelot.org.

Denne nye kilden har fått verifisert informasjonen han fikk av sin mor og fått tilleggsinformasjon både av en annen fra militæret og en venn som var ansatt i NSA (en amerikansk sikkerhetsorganisasjon). NSA-vennen forsvant plutselig, og ham har han ikke vært i stand til å oppspore de siste årene.

Den NSA-ansatte fortalte også om eksperimenter som ble gjort ved enkelte av disse hemmelige anleggene, bl. a. med utenomjordisk teknologi. Disse gikk bl. a. ut på rekonstruksjon av romskip og reiser mellom dimensjoner. Denne kilden setter slike eksperimenter i forbindelse med en artikkel i Fædrelandsvennen i 2001 om 7 arbeidere som døde av kreft etter å ha jobbet ved et av anleggene. Artikkelen var opprinnelig lagt ut på internett, men har senere blitt fjernet.

Project Camelot var i Norge i februar i fjor og hadde avtalt å møte den norske politikeren. Han dukket ikke opp på avtalt sted til avtalt tid, og til tross for mange forsøk lyktes de ikke med å få kontakt med ham. På forhånd hadde han fortalt dem at han hadde blitt innkalt til et ikke-planlagt møte med en stortingspolitiker.

Norsk avisomtale og konsekvenser for varsleren

I februar i fjor var stortingspolitikerens brev til Project Camelot omtalt på side 3 i VG. Jeg har fått brakt på det rene at avisomtalen skjedde etter Project Camelots Norgesbesøk.

I mars 2008 fikk Project Camelot opplyst på telefon fra en mellommann at varslerens familie har blitt truet, og at det er årsaken til at politikeren ikke våger å snakke mer med Project Camelot. Varsleren hadde også fått vite at Planet X var desinformasjon. I samme telefonsamtale fikk Project Camelot vite at PST mener at Project Camelot er ”farlige”, og at de er under nøye overvåkning. Telefonsamtalen kan man lytte til i sin helhet på ProjectCamelot.org, men lydkvaliteten er dårlig.

Tilleggsinformasjon fra anonyme kilder

Etter at Frank Aune la ut en artikkel om undergrunnsbasene på ITpro.no, meldte det seg flere anonyme lesere med tilleggsinformasjon om undergrunnsbasene i Norge. Her er informasjonen de kom med.

Den første kom tilbake 2 dager etterpå og hevdet at hans første innlegg var bløff. Vi tar den likevel med her, så kan leserne gjøre seg opp sin egen mening om hvorvidt det er ”bløffen” eller dementiet som er bløff:

”Tirsdag 11. november 2008 16:23: Jeg kan bekrefte dette. Håper dette anonymiseringsgreiene funker ellers så håper jeg ITPRO aldri oppgir ipen min…

Jeg er en av de som har blitt forespurt om jeg ønsker å bli reddet. (rart spørsmål egentlig) Jeg har takket ja og har fått mitt sted hvor jeg skal dra. Eksakt tidspunkt er ikke bestemt men jeg har ingen planer for sommeren 2012 for å si det sånn.

Jeg er egentlig motstander av slik publiseringer fordi det vil skape panikk etterhvert. Men siden nå dette har sluppet ut synes jeg alle skal ha samme rett til å redde seg selv. Vi som blir sett på som en viktig brikke i gjenoppbyggingen får jo alt ordnet for oss. Utvelgelsen av alle de som skal bli reddet er under revidering utover vi som har fått beskjed så min oppfordring til alle er å jobbet knallhardt slik at man får vist at man fortjener å overleve.

Det blir tøffe tider er jeg blitt fortalt men det er ikke bekreftet at det er noe planet som skal treffe oss. Noen tror at gull vil være viktig å samle på men kunnskap om hvordan man kan skape nye ting er nok viktigst. Bli ingeniør eller håndtverker!”

Her er en kommentar han fikk på sin informasjon:

”Tirsdag 11. november 2008 16:47: Er du frimurer, du som har fått «adgang»? Revolusjon i vente you soulsucking-masonic’moronic creature!”

Til det svarte han:

”Tirsdag 11. november 2008 20:01: Jeg kan bekrefte dette. Jeg er ikke frimurer da jeg er hedning. Jeg er derimot medlem i et annet nettverk som gjorde at jeg i første runde ble vurdert. At jeg til slutt fikk være med er dog ikke bare pga mitt medlemskap i dette nettverket.

Synes ikke det er grunn til å bli sur på meg for at jeg faktisk sier det sånn som det er. Jeg tar betydelig risiko ved å følge opp i debatten. Jeg ble gjort oppmerksom av en frende om at en artikkel var lagt ut på internet om dette og jeg følte det derfor som min plikt å dele det lille jeg vet om dette. Jeg har ikke bestemt hvem som skal være med, jeg har kun takket ja for min og min families del. Jeg får føre opp 10 personer på en liste som vil få være med. De vet ingenting pr i dag.”

Den neste anonyme informanten:

”Søndag 7. desember 2008 03:21: Bør leses: LHC (Large Hadron Collider – verdens største partikkelaksellerator) ved Cern, er i virkeligheten en av mange gigantiske supermagneter som skal brukes i et forsøk på å opprettholde deler av jordas magnetfelt når Nibiru i 2012 passerer det indre solsystem. Det er et ukjent antall slike gigantiske supermagneter (LHC er 27 km i diameter), bygget over hele jordkloden. Og alle de andre supermagnetene er ukjent for mesteparten av menneskeheten. Kun denne i Cern fikk en slik beliggenhet at det ble praktisk talt umulig holde byggingen hemmelig. Istedet har det organet som i artikkelen her kalles for «New World Order» iverksatt noe som etterhvert har kommet til å bli verdenshistoriens største vitenskapsbløff.

Ulykkene som har vært ved Cernanlegget er forøvrig fingerte for å utsette «forskningsresultatene» som i virkeligheten aldri vil komme derfra, men som kun pressen og populærvitenskapen venter på. Så og si alle forskere i verden er informert om hendelsene i 2012. De forventer derfor heller ingen resultater fra Cern.

Rådene om å søke til fjells er forsåvidt riktige siden det forventes massive flodbølger i alle verdens kystområder, men det behøver slett ikke være en garanti for at en skal klare seg. Huler, med mindre de i likhet med bunkerne våre er armerte med stålbetong, er ren og skjær galskap siden det forventes kollossale jordskjelv over absolutt hele planeten. Norge og skandinavia inkludert. Det vil antakelig bli så massive jordskjelv at svært få horisontlinjer og landskapsmerker vil bli mulig å kjenne igjen. Ordspråket fra våre grunnlovsfestere på Eidsvoll, «Enig og tro til Dovre faller», er et utrykk som vi involverte bruker mellom oss som en spøkefull sjargong. Nå er det nemlig ikke lenge igjen til det skjer – at Dovre faller.

Noe i artikkelen som er alldeles feil derimot, er at det foreligger planer om å systematisk ta livet av gjenværende innbyggere på overflaten. Dere blir simpelthen overlatt til dere selv, med et oppriktig håp om at dere klarer dere så godt som overhodet mulig. For tiden arbeides det også intenst for å legge til rette for alle, slik at muligheten for å overleve også på overflaten vil øke dramatisk. Det ryktes i kretsene om at det er planer for masseutryddelse av overflødige folk i land med svært diktatorise og radikale styresett, men det har ingen relevans i skandinavias tilfeller. Inngangene og friskluftslusene til de underjordiske anleggene derimot, vil være strengere bevoktet enn USAs gullreserver, og det vil i tiden like før hendelsene inntrer bli delt ut kart over alle disse områdene for å redusere risikoen for unødig tap av liv så langt det lar seg gjøre på denne måten. Kort sagt. Kommer du innenfor en av sikkerhetssonene vil du av forståelige hensyn bli eliminert. Ellers ikke.

Tviler du fremdeles? Oljefondet er en annen fiktiv ordning. Snedig oppfunnet for å dekke over de gigantiske og stadig økende investeringene som har vært nødvendig i forbindelse med de underjordiske bunkersene og overlevelsesinnretnigene i og omkring «makteliten».

Jeg har nær sagt – selvsagt – skrevet dette fra en fingert/manipulert/ IP-adresse, for å beskytte familien min og meg selv. Jeg er en av de som har plass i bunkers i 2012 – enn så lenge. Utvelgelsene er hardere og hardere for hvert år.

Jeg forventer at mange flere som meg selv, vil komme til slike fora som dette for å stå frem i tiden som kommer. Siden, som det korrekt er beskrevet her i artikkelen, alle større, såkalt seriøse medieaktører er kuet til å tie dette og alt som er relatert til dette ihjel.

Selv mener jeg at verdens myndigheter undervurderer jordens befolkning, og at det burde vært åpenhet om alle ting. Det diskuteres hissig i bl.a G20 møtene om ikke dette skal endres på. Mange vil få sammenbrudd ved denne erkjennelsen. Det er det da ingen tvil om. Kjell Magne Bondevik var kanskje den mest berømte Norske politikeren som har fått det. Og mange andre plutselige sykmeldinger i og omkring Stortinget kan nok tilskrives denne kunnskapen. Men allikevel, fordelene det gir menneskeheten i og med at alle kan jobbe mot målet om å sikre seg bedre kan kanskje veie sterkere? Tiden vil vise.”

Den siste anonyme informanten skrev:

”Onsdag 17. desember 2008 06:07: Min «kone» er datter av to fremtredende personer i Norge, så hun, broren m/fam og foreldrene er garantert plass på disse anleggene, men det fremste kriteriet for å bli innlemmet er at man har en familie en ønsker å beskytte, ellers ville folk naturlig nok stå frem med det de visste.. Det er ytterst få enslige som er innlemmet.. Jeg ble inngiftet i denne familien, et «pro forma»-ekteskap, siden min kone tidligere var min beste venninne og «hennes familie er min familie», for å få innpass i bunkersene.. Jeg har ikke familie selv, ellers ville jeg aldri blitt innlemmet i hemligheten, da det ville vært fare for at jeg lekket historien til folk (som om noen ville trodd meg..!)

Siden jeg ikke besitter andre egenskaper enn at jeg er svigersønn av disse sentrale personene (livnærer meg av «gambling») så er jeg en av de som vil tømme søppel og gjøre andre «lavtstående» oppgaver etter 2011, og det er mange som meg..
Jeg ble inlemmet i hemligheten med visshet om at hvis jeg står fram vil ingen tro meg(!), og familien vil miste plassen sin og gudene vet hva..

Slik jeg har blitt presentet historien stemmer den ikke 100% med artikkelen, men grunnlaget er det samme..
Vil oppfordre andre som vet det samme om å stå fram, men med forhåndsregler, dere vil jo ikke at IP-adressen skal spores og at familien miste plassen pga. ditt eksponeringsbehov..”

Sant eller usant?

Sannsynligheten er stor for at noe av denne informasjonen er desinformasjon. Problemet er da å skille sant fra usant.

Skal vi tro på det? Jeg tviler ikke på at vi har geografiske muligheter for slike anlegg i Norge, men kan et SÅ stort prosjekt kunne pågå uten å bli kjent i vårt lille, gjennomsiktige land? Enorme ressurser i form av penger og arbeidskraft må være involvert. Naturligvis finnes det alltid poster på statsbudsjettet som vi ikke får fullt innsyn i. Men SÅ mye penger? I første omgang virket det like usannsynlig som at vårt lille land skulle ha bygget og sendt opp et eget romfartøy for utforskning av det ytre verdensrommet. Jeg tenkte at dette måtte være fantasi uten rot i realitetene.

Jo mer jeg har undersøkt saken og tenkt igjennom den, desto mer ble den etter min oppfatning sannsynliggjort. Maskert som militære anlegg har nok mye vært mulig å bygge under den kalde krigen. Spesielt de første par tiårene etter 2. verdenskrig, vil jeg tro, selv om det var før jeg fulgte med i samfunnsdebatten. Likevel vet jeg at det var en periode da forsvarstanken stod sterkt, og man havnet utenfor det gode selskap om man hadde motforestillinger. Den gang stilte ikke gode nordmenn spørsmålstegn ved om vi trengte et forsvar, eller hvor sterkt det trengte å være.

Perspektiv

Grunnen til at jeg velger å videreformidle dette, er at jeg føler at hvis dette er sant, ville jeg løpe ærendet til de kyniske maktmenneskene som i så fall står bak det, om jeg lot være. Den tanken liker jeg svært dårlig. Når jeg videreformidler det, er det også maktpåliggende for meg å sette det inn i større perspektiver.

Er det sant at denne planen og disse undergrunnsbasene finnes, må de kyniske maktmenneskene som trekker i trådene være overbevist om at vi vil oppleve en formidabel katastrofe i 2012, eller så våger de ikke å satse på alternativet.

Også om de skulle være overbevist, trenger ikke informasjonen nødvendigvis å være sann. Mellom linjene, om ikke uttalt i klartekst, leser jeg at deres informasjon i så fall kommer fra utenomjordiske. Hva om disse utenomjordiske har sin egen agenda, og at det tjener deres interesser om all maktelite og alle samfunnsstøtter forskanser seg under jorden og ikke våger å stikke hodet ut på flere år?

Et annet perspektiv er at denne informasjonen faktisk er et sunnhetstegn om vi ser det fra et utrenskningsperspektiv. Om man plastrer over en verkebyll, vil den ikke forsvinne. Skal infeksjonen helbredes, må vi først ta hull på den og få ut materien. Om denne informasjonen stemmer, er den etter min mening en fæl verkebyll i vårt samfunn. At noen stikker hull på den, er i så fall første skritt mot helbredelse. I løpet av dette året forventer jeg at det vil gå hull på mange ”verkebyller” av typen informasjon som har vært holdt skjult for allmennheten. I Nyhetsspeilet vil vi bidra til det.

Vi mennesker har blitt gitt fri vilje. Den frie viljen inkluderer også retten til å velge hva vi vil tenke, hva vi vil tro, hvordan vi vil tolke verden og virkeligheten i stort og smått. Å se denne informasjonen som et positivt tegn på en tiltrengt opprenskning som er nødvendig for å skape en bedre verden, er et valg vi kan ta.

Sist, men ikke minst, er det viktig å huske at all spådom om framtid bare er sannsynlige framtider. Ingen av dem er absolutter, som nødvendigvis må bli slik. De er projiseringer videre i samme retning som linjen dratt gjennom fortid og nåtid peker mot, se artikkelen Sannsynlige Fremtider og Ulike Tidslinjer.

All skapelse skjer i øyeblikket. Det betyr at vi i hvert eneste øyeblikk har makt til å påvirke fremtiden, som vi skaper med våre tanker, følelser og handlinger. Det er frekvensene de gir, som skaper virkeligheten. Raskest endrer vi retning om vi klarer å fokusere alle delene av oss selv i samme retning. Den kraften har vi. Men det nytter ikke å feie ubehagelighetene under teppet. Så lenge befolkningen lever i en illusjon, har den fremtiden som er skissert her svært stor sannsynlighet. La oss derfor bevisstgjøre oss om hva som foregår i det skjulte, slik at vi bevisst kan bruke kraften vår til å skape den virkeligheten vi ønsker å leve i!

Kilder:

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

Abonnere
Varsle om
guest

131 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Nyhetsspeilet | 25. februar 2009 […]

Lodur
Lodur
13 år siden

Hei!

Jeg er vil først si at jeg ikke er noen skeptiker når det gjelder 2012 eller at verden går mot et ukjent klimaks.
Når det gjelder påstandene om underjordiske bunkere, er jeg mye mer skeptisk.
Skal et menneske klare seg i en bunkers, må han (spekulativ påstand) ha minimum 40 kvadratmeter (opphold, lagringsplass til mat, sanitæranlegg, ventilasjon, infrastruktur etc.). Gang dette med 2 millioner mennesker. Det er en del kvadratmeter med pukk. hvor er denne pukken? Hvor er buldoserene som frakter pukken? Hvor er ingeniørene? Hvor er kraftverkene som produserer all strømmen? Hvor er veiene som fører til bunkerne?
Jeg jobber selv i et yrke/spesialitet, som hadde vært attraktiv å ha med blandt evt overlevende. Da synest jeg det er rart at jeg ikke har blitt spurt, når det tross alt er 2 millioner som visstnok allerede er «inne». Trekk fra uføre, pensjonister, kriminelle, serviceyrkearbeidere mm. Så burde jeg ihvertfall vært inne. Nei, dette er pisspreik i mine ører. Dette tar bare bort fokuset fra det som
virkelig betyr noe; Hvordan gjøre samfunnet bærekraftig i møte med fremtiden.

Jo
Jo
11 år siden
Svar til  Lodur

Det kan jeg fortelle deg -all masse er lagret under jorda og i enkelte nedlagte grustak. Bunkerne er i høyeste grad realitet -har selv sett de bli konstuert -dog fra utsiden. Men jeg kjenner endel høyt rangerte militære, bl.a. oberstløytnanter (navn gir jeg ikke her) bekrefter disse er for regjering osv under nasjonal krise. Komplekset strekker seg under hele Nordmarka, under Mosjøen og under Svalbard. Linker under i min egen tråd til en side der folk kan se hva slags søppel og trusler om max Nasjonal straff for de (bl.a. NRK, Ikkevold osv) som offentliggjør lokasjon og navn på disse enorme underjordiske kompleksene som finner overalt i verden i dag. Linker dette nedenfor///Jo

CillaBee
CillaBee
11 år siden
Svar til  Jo

Hvis massen skal lagres under jorda, må de jo grave ut huler til å lagre massen i. Hvor lagres massen som må graves ut for at man skal få hulrom man kan lagre masse i?

Bare lurer.

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Jo

Har du ikke hørt om massesuggesjon! :D
Bare måtte si det.
Forslag, eksisterende huler/grotter eller gruvesjakter.

CillaBee
CillaBee
11 år siden
Svar til  Jo

Eller muligens massedeportasjon? Hvem er med og leter etter igjenfylte gruver og grotter? Høres spennende ut:-)

Glucifer
Glucifer
11 år siden
Svar til  Jo

CillaBee: Har du virkelig ikke skjønt hvor massen som blir gravd ut blir av? Myndighetene bruker Top Secret Alien teknologi som teleporterer massen bak månen hvor ingen kan se ;)
Det ryktes om at Stoltenberg har en slik liten teleporter dings som han bruker på folk som ikke er enige med ham. De blir ikke sendt til månen da, men i følge sikre kilder blir de sendt til indre Tanzania. ;)

Cosmomind
Cosmomind
11 år siden
Svar til  Jo

Gutter! Selv om jeg slo en spøk her, og det var nok fordi jeg er litt lei av å dö en gang i måneden, så er hverken underjordiske haller eller aliens noe å spøke med.
Allerede på midten av 60 tallet så jeg og så mange at det ble avisoverskrifter av det i lokalavisen 5 flyvende objekter og UFO Norge var der.
Disse flyvende objekter oppviste en slik flyve evne som ingen kjent teknologi kan vise til enn i dag.
UFOer er bl.a kjent for å studere radaranlegg, og det var også tilfelle da.
Sent 2008 hørte jeg og min x lyder som 110% ikke var av denne verden, og et vesen som talte i en gedigen hall av ufattelig størrelse, og det var også 110% ikke et menneske. Dette var i Oslo. Lydene var på styrke 10 og INTET i rommet kunne noen sinne klare å skape slike fantastiske surroundlyder.
Dersom vi ikke ble dratt inn i en annen dimensjon, så kunne dette meget vel være fra en underjordisk hall på jorden.
Dette varte bare i ca. 10 sekunder, men det har gitt meg mitt livs største sjokk. Det er derfor jeg kaller meg for Cosmomind.
Denne opplevelsen var så sterk at jeg kommer til å bruke resten av mitt liv til å studere fenomenet, men man kan ikke bare bestille slike opplevelser, så det får bli med lesning.
Jeg er en svært jordnær person uten trang til mystikk, og bruker nok mere tid på geopolitiske analyser og (økonomisk) idehistorie m.m.
Dvs. jeg har begge bena solid plantet på bakken, men noe foregår, men hva, det er ikke meg gitt å gi svaret på.

fighterofevil
fighterofevil
13 år siden

Det er sant at de har planlagt «undergangen» i 2012,men har fått vite nå at de har avlyst det,for de skjønner at mange begynner å forstå hva som egentlig forgår i verden i dag.Så for å strø skepitsk om denne skjulte agendaen de driver har de vissnok stoppet disse planene slik at folk skal tro at det bare er folks paranoia..

fighterofevil
fighterofevil
13 år siden

Fikk vite det av en advokat,som visstnok hadde plass i bunkerne.Vet om mange andre som å hadde plass,(jeg et ikke en av dem,siden jeg i denne verdens øyne ikke er høyt nok opp på «rangstigen») men denne advokaten var en av dem som sa det rett ut…jeg bare håper å krysser fingrene for at denne personen ikke løy..men om det er tilfelle at de har avlyst planene er det virkelig gode nyheter:):)

Jo
Jo
11 år siden

Her er noen linker som bl.a. dokumenterer inngangen til «Krigshohevkvarteret» AKA Niburu-bunkere for østlandsområdet/regjering/»eliten». Inngangen er fra toppen av Gyrihaugen på Ringerike + «Åsaporten» i Åsa ved Steinsfjorden er en inngang. Er født og oppvokst der så jeg vet meget godt det er enorme underjordiske «militære»anlegg der. NRK-dok sier ikke navnet på stedet. Derfor en link til en side som utrolig nok ikke er fjernet -enda. Til slutt er en mail som fra en SV-politiker som tydeligvis har forsvunnet eller noe i den duren etter han forlot illuminati..

http://bloggarkiv.sol.no/blogg/adressen-til-den-topphemmelige-krigshovedkvartert-pa-ostlandet-underjordiske-baser-i-norge5

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7069626

http://bloggarkiv.sol.no/blogg/brevet-fra-khaqan-khan-til-leo-zagami-underjordiske-baser-i-norge2

Håper dette hvertfall kan hjelpe noen i å komme seg i sikkerhet///Jo

Jo
Jo
11 år siden
Svar til  Jo

EDIT: 1 av inngangene fra toppen av Gyrihaugen, 1 fra «Åsaporten»/»Åsasvingen», 1 fra Krokkleiva (Hole). Er flere men jeg vet nøyaktig hvor 2 av de er, derfor klarer jeg ikke annet enn si fra til så mange som mulig før Nibiru voldtar oss alle…///Jo

Jo
Jo
11 år siden
Svar til  Jo

EDIT 2: (burde visst sovet litt ser jeg :-p)

Selve inngangs lokasjonen er ikke spesifisert. Er vel risikosport å detaljspesifisere dette under eget brukernavn her..?///Jo

Jo
Jo
11 år siden

Hei, Liv :)

Dette ser jeg på som fundamentalt viktig og derfor min plikt til å opplyse så mange som mulig rundt fakta rundt tema. Hvis noen tar kontakt med meg privat (på et vis) som har en plan eller mangler en kan vi slå hodene sammen i et håp om overlevelse.

Fikk forøvrig info fra en nasa-ansatt som har studert Nibiru i årevis -han kjenner CIA-folk meget godt. De har informert han om det elektromagnetiske feltet fra Nibiru er så ekstemt kraftig (EMS-stråling) de eneste som vil ha hukommelse igjen (EMS kan fint kortslutte en hjerne, null problem) CIA sier til han eneste måten å unngå EMS-lobotomering er å kle en motorsykkelhjelm med bly over hele hodet og i nakkeregionen. Jeg kjøper hjelm idag -bly har jeg masse av. Denne infoen er meget kredibel,; derfor tar jeg dette på alvor.

Ønsker dere alle en så god fremtid som overhodet mulig///Jo

Illusions
Illusions
11 år siden

Tror det er unødvendig å bekymre seg for Nibiru. Her er ny oppdatert informasjon om Nibiru som er meget oppløftende.

Jo
Jo
11 år siden
Svar til  Jo

Her er en artikkel rundt bråket vedr. puplisering av «Krigshovedkvarterets» lokasjon. Helt utrolig:

http://www.ivarjohansen.no/temaer/internasjonal-politikk/2388-krigshovedkvarter-regjeringen.html

///Jo

isme
isme
14 år siden

Perspektiv:
Dra til Berlin og se på den underjordiske bunkeren der som er åpen. Den rommer 3500 mennesker og er mye større enn du tror. Gang så størrelsen med ca 571 så har du størrelsen det tar for å romme ca 2 millioner mennesker.

Hvis jeg erindrer korrekt så har den lagre av ressurser for ca 14 dager. Gang så lagerplassen med 130 så har du hvor stort lagerrom som trengs for å lagre mat for 3500 mennesker i 5 år som det referes til i artikkelen. Gang så dette med 571 igjen så har du ca størrelsen for 2 millioner mennesker.

Ok, det var den enkle overdrevne matematikken. Menneskene som ville bo i den Berlinske bunkeren hadde veldig liten plass og karbondioksid nivået i rommet ville være så høyt at det eneste du orket var å ligge i bunken din. Dette for å unngå bråk når man levde så og si oppe på hverandre.

Selvfølgelig tar jeg ikke her hensyn til superhemmlig boreteknologi og blå krystaller, men skal jeg være helt ærlig så høres dette ut som fyllmasse for en 8 årig lystløgner. Sammen med en andre utrolige påstander i artikkelen så har jeg til sammenligning med bunkere ikke så mye å stille opp mot dette annet en sunn fornuft (og diverse kredible forskere som motsier det meste som fremstilles her).

Fredrik
Fredrik
14 år siden

isme
isme
14 år siden

Jeg glemte en ting. Hvordan vil det være å bo 5 år i en bunker ala den i Berlin? Hva vil det gjøre med et menneske? Hva vil skje med selvmordsraten?

Skeptisk
Skeptisk
14 år siden
Omen
Omen
14 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=qkY4NfpsVJ8&feature=related

den perfekte film traileren!!! kan det være sant?

Armin
14 år siden

Hollywood baserer jo mange av sine filmer på reell informasjon og aktive teorier. Mange av filmene er og forblir en slags metaforisk varselstrekant for menneskeheten. De prøver å formidle et budskap i underbevistheten, subliminale beskjeder, i filmen Darwin-Awards så hinter de til de lange stripene ingen legger merke til på himmelen, og setter kamera på en Chemtrail.

Eller så hjernevasker Hollywood oss til å tro at det hele bare er film, 2012 har vært diskutert i mange foraer ,vitenskapelige og åndelige, lenge før dette ble til en film. Så det kan tenkes at Hollywood lager en film nå så de store massene kan si «å du har sett den filmen du og?»

Og der døde hele seriøsiteten.

isme
isme
14 år siden

Ja, du tar kaka Armin.

Hollywood er en kynisk businessmodell som først og fremst satser på å tjene penger.

Store katastrofefilmer kommer jo med noen få års mellomrom av den enkle grunn at de er populære.

2012 har bygd seg opp til å bli et merkenavn på nettet som folk lett kjenner igjen og det er ingen som har rettighetene til det. Lettjente penger spør du meg.

Det skulle blitt en morsom verden hadde Hollywood vært en varsel om hva som kommer til å komme. Når sist så du noe realistisk derfra?

Armin
14 år siden

Jeg kan sette meg ned i 10minutter og skrive en hel liste med hvilken filmer hollywood lager, som har hold i virkligheten.

Men jeg tar for meg bare et raskt eksempel nå.

Siste filmen til indiana jones, the crystal skulls. Historien som ble brukt i filmen er faktisk sann, og det ble funnet flere crystal skulls i sør-amerika på begynnelsen av 90tallet.

Hva med ringenes herre triologien? som advarer oss mot at mørke krefter samler seg opp (New world Order) og lyset seirer til slutt?

Er vi ikke på de banene idag? bortsett fra at Gandalf sitter fast i trafikkkø på motorveien, mens sauromann sitter på høyeste stol i Bilderbergmøtene?

Eller hva med filmen Contact? Med Helen Hunt. Var ikke den litt realistisk?

Hollywood er ikke bare fantasi.

Ståle Johansen
13 år siden
Svar til  Armin

illuminati eier hollywood også, lett og se propagandaen derfra, ta den nye animerte barnefilmen «UP» To forelskede mennesker med drømmer, de får aldri råd og realisere disse,(hvermannsen) en speidergutt som vinner ære og berømmelse,(alle barn vil i speidern, hvor de desverre drilles i anti constitution) en gammel eventyrer og helt, som på slutten viser seg og være en skurk og drapsmann,(Thomas Jefferson & grunnleggerne) Til slutt mister gammern huset sitt, men det var jo bare et hus,(hva som skjer nå når teltbyene vokser opp.
Walt Disney alle barnas bestefar, du skal tidlig bøyes for og bli en god krok.
Det var vel Jodie Foster som spillte i Contact, teknologien har vært benyttet til og jukse i valg. :)

Rasjonell
Rasjonell
13 år siden

Man finner det man vil finne sier nå jeg

Rasjonell
Rasjonell
13 år siden
Svar til  Armin

«Siste filmen til indiana jones, the crystal skulls. Historien som ble brukt i filmen er faktisk sann, og det ble funnet flere crystal skulls i sør-amerika på begynnelsen av 90tallet.»

Disse er bevist å være forfalskninger produsert med moderne verktøy

solution
solution
13 år siden
Svar til  Rasjonell

Hei Rasjonell(som det ikke alltid er til ditt eget beste å være, dessuten er det jævlig kjedelig)
…når det gjelder diss krystallhodeskallene, så er jo det nettopp noe av poenget; kredible, ikke fast ansatte, forskere(fordi de er lei alle løgnene, det blir flere og flere av dem)har dokumentert at de er flere titalls tusen år gamle og da må man jo spørre seg; hvem hadde slike instrumenter i de tider -det er så mye hemmelighold av arkeologiske funn at du aner ikke(se; OOPARTS) -alt tyder på at det har vært utenomjordiske her til alle tider og antagelig fortsatt er det.
Alltid har vært her, alltid vil være her. Vi hører hjemme i stjernene.
Jeg kan gi deg et uendelig antall flere eksempler, om du vil.

sjokomelk
13 år siden
Svar til  Armin

Jodie Foster, ikke Helen Hunt.

Se link
Se link
14 år siden
Omega
Omega
14 år siden

Til «Se link!!» Så dumt og useriøst som den linken hentyder til!! Tillat meg å le..En av Norges store Debunkere!

OJO
OJO
14 år siden

Til Reidar romvesen: Du virker på meg som du vet like mye som denne «hjernevaska» stoneren. Kanskje han bare er litt naiv og klarer ikke å skille mellom hva som er vitenskapelig og hva som er «made up». Kanskje han har dårlig sosiale antenner i motsetning til deg R.Romvesen.

Når det gjelder 9/11 konspirasjoner må jeg virkelig si at det er mye som ikke stemmer, og knyttet til det finner du en hau med andre teorier. Noe er vitenskapelig, noe er uforståelig men og mye kan så klart være ren bullshit . Gjør heller litt research istedet for å være en ræss allikevel.

Jeg «vet» at det var et hundre talls overvåkings kamera som filmet Pentagon under 9/11, det er jo og selvforklart må da en skjønne. Det er Pentagon.

Men hvorfor har det amerikanske myndighetene konfiskert dem? Isåfall burde dem bli overlevert til offentlig media så Amerikanere kan få seg en beroligende pille for all konspiranoian som florerer, for utifra en oppdatert menings poll så tror visstnok 1/3 av folket over der at det var «andre» som stod bak angrepene.
I motsetning til den offisielle forklaringen.., huleboere med turban og russiske våpen.

See for your self:
http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_opinion_polls

Tekniske detaljer finner du ellers overalt på nettet(JFGI), med mindre du «velger» å ikke lese slik media. Finnes jo mange som er sånn, vi har jo alle friheten til å velge vekk friheten vår;) Da kan man jo diskutere hvem som virkelig er hjernevasket.
Kanskje grunnen folk blir paranoide er fordi det nettopp er grunn for det.
Men så klart, hold hodet kjølig, alltid vær skeptisk og rasjonell. Tenk selv, aldrig la noen andre tenke for deg. Bruk vitenskapelige metoder for å komme fram til konklusjoner, og ikke sitt hjemme med pipa og les hva enhver løk på myspace har skrevet.

(Det PlanetX brevet virka som noe av det mest useriøse jeg har lest:P Men det var underholdende. Kunne blitt en morro film. Norsk katastrofefilm, haha. :)

Kjetil
Kjetil
14 år siden

Håper denne siden eksisterer i 2013!

Terje
Terje
13 år siden
Svar til  Kjetil

hehe, ja muligheten er hvertfall tilstede, om da ikke siden legges ned for så å påstå at 2012 faktisk skjedde;-)

Jeg synes det hadde vært interessant om noen av 2012 tilhengerne tok for seg alt de hadde av tilgjengelig data, og kom med en reell forutsigelse om når ting skal skje. Det er for sent å komme i etterkant å si «vi sa det».

OJO
OJO
14 år siden

Sitat av: Sitat Armin: ‘Eller hva med filmen Contact? Med Helen Hunt. Var ikke den litt realistisk?’
Ehh, og det skal bety? Nei, den var ikke kjemperealistisk? Men det var artig å se den for det.

Tja, nå var det vel Jodie Foster i hovedrollen, fant ikke Helen Hunt på casting lista.

Filmen er basert på boka av samme tittel skrevet av en av verdens mest kjente forskere/vitenskapsmann som har vist seg offentlig for å forklare oss andre mindre informerte individer om hvordan universet henger sammen.
Carl Sagan som han heter, trodde vel på «intelligent liv» andre plasser enn her på jorden. Men ikke noe mer enn det.
Det er vel noe vi alle kan «tro» på utifra astronomi og statistikk rekning. (milliarder av milliarde av mill…., du forstår;)

*Men Carl Sagan var derimot veldig skeptisk til Astrologi.

Carl Sagan var faktisk med å sende ut et signal en god stund tilbake som var ment å leses av intelligente vesener utenfor vår planet. Det kan virke som vi har fått svar gjennom Korn Sirkel fenomenet som er sterkt knyttet opp mot denne 2012 suppa.Link:

http://cropcircleconnector.com/Sorense/2001/chilbolton2001ps.html

http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html

http://amo.net/Contact/

**Jeg advarer, virker som mange av linkene til disse kornsirklene har dødt, jeg aner ikke hva det skyldes.

Jeg liker å forholde meg til det som kan forklares på en rasjonell måte, det er derimot mengder av kornsirkel fenomenet jeg ikke kan forstå eller forklare. Og av akkuret det tilfellene er jeg ivertfall sikker på at det ikke er laget av noen fulle briter i bakgården på en pub, heller ikke av så kalt «pro hoaxers» med planke og tau, fordi det er reel forskning på dette som viser kontra . Samme hva han derre Knut Jørgen Røed Ødegaard har å si om dette. Han har tydeligvis ikke peiling skvatt på noe av dette, da han sier at det er bullshit og alminnnelige folk står bak. Enten det, eller han får ikke lov av «noen» å uttale seg korrekt om temaet.)

Filmen Contact er faktisk en av det «sci-fiksjons» filmene som har blitt kjent for å være den fiksjonelle historien som virker mest vitenskapelig utifra hva vi vet i dag.

Eksempler:
-Det med hemmelig datakode i tvsendingen av Adolf Hitler er mulig(Han hadde også verdens første TV sending som fortalt i filmen), kanskje ikke direkte teknisk som vist i filmen. Det er jo bare film. Men vi har allerede noe lignende, det kalles «tekst-tv».
– Det skjematiske tegningene av ormehull maskinen er skrevet med matematikk som hoved språk, det er også veldig realistisk, fordi matematikk er universets språk. (Da mener jeg så klart ikke i form av tegn, symbol, spes.syntaks etc. Men i sin naturlige og logiske form).
– En «ormehull» maskin er faktisk mulig i teorien(Har jeg hørt av fysikere). Hittil så er det sagt at det da krever utenkelige mengder energi, og hullet ville vært microscopisk. Men dette har jeg ikke gravd så mye inn i, finnes sikkert mye materiale på nettet om akkurat dette fra lojale kilder.

Det er årevis siden jeg så filmen, jeg kunne kanskje trekt frem flere eksempler, og helt sikkert mer viss jeg hadde giddet å lese boka. Poenget er at akkurat når det kommer til Contact, så hadde Arim desverre rett da han sa at den var «litt(!) realistisk» ;)

Jeg er jo forsåvidt litt enig med Luringen her om at en ikke kan tro på hva som helst Hollywood spyr ut er «virkelig». Dem har jo forsåvidt et budsjett å forholde seg til og har da som oppgave å «underholde». Og det er lite underholdning i «virkelighet». Tror nok at film generelt er ganske kjedelig ja for en vitenskapsforsker eller lignende (Litt irriterende å stadig se noe som er umulig samtidig tenke at folk som ser dette faktisk tror at det er slik i virkeligheten også)

Jeg har ikke akkurat universitetsutdanning i fysikk, men jeg vet at man ikke flyr 3 meter bak i lufta av kuleskudd. Man faller rett i bakken . Og viss man tror at man har Supermann evner, så trenger en å bli institusjonalisert, før en hopper ut vinduet for en tjapp flyge tur. Men dette vet da folk. Arim prøver kanskje bare å forklare at det finnes elementer plassert i filmer som har et grep i virkeligheten, selv om det ikke er offentligjort. At det kan ligge symbolske/esoteriske midler i filmer som kan ha en spirituell påvirkning på oss mennesker. Og symbolikk har vel sjelden hatt så stor «Vitenskapelig» relevans. Men det har stor betydning for det overnaturlige.

Anbefaler alle dem som ønsker å forstå dette bedre med å kikke på en nettside som heter Red Ice Creations. En radiostasjon som tar for seg alt mulig av det mystiske ligeså samt vitenskapelige.

http://www.redicecreations.com

Litt lang kommentar kanskje, ehehe. Sorry. Av og til lever fingrene et liv for seg selv. Jaja. Sjekk ut kornsirkler, thats tha bomb! Mye rå bilder.

OJO
OJO
14 år siden

Sitat Armin: ‘Hva med ringenes herre triologien? som advarer oss mot at mørke krefter samler seg opp (New world Order) og lyset seirer til slutt?’

Vel, en stor sort kule finne man i Ringenes Herre, det samme kan ses i Vatikanet plassen. Jeg aner ikke om dette har noe betydning, ren tilfeldighet. Synest bare det var litt morro :) Gleder meg til Engler og Demoner kommer ut :D

Armin Bahrami
Skribent
14 år siden

Kongekommentar Ojo! Jeg mente selvfølgelig Jodie Foster :)

Den gull Sfæren som har blitt dumpet ned i vatikanet passer ikke helt inn i bilde. Good catch!

Takk for et godt innlegg!

OJO
OJO
14 år siden

Ja, det var vel en long shot det med den Sfæren(Men jeg husket en svart kule som var plassert under tak, ikke den gull kula med en mindre inni. Kanskje jeg forveksler med noe annet, jaja:P), hehe. En skal vel ikke la seg rive alt for med. Men siden jeg var inne på det med Ringenes Herre. Så er det jo noe til det alt sammen.

Illuminati, trollmenn og magi, alkymister og i dag moderne trollmenn med deres Large Hadron Colliders, Kollisjon av subatomiske partikler.

Dette er jo en gjeng med superintelligente gærninger. Pretty powerfull stuff. Vi hadde heller ikke kunnet sittet å hatt disse samtalene om akkurat disse emnene hadde det ikke vært for sånne som CERN, Fermilab, MIT, andre lignende institusjoner. For dem har jo praktisk talt skapt dette fantastiske internettet vi benytter oss av nå :)

Ekkofisk
Ekkofisk
14 år siden

«Det skulle blitt en morsom verden hadde Hollywood vært en varsel om hva som kommer til å komme. Når sist så du noe realistisk derfra?»

Vel, dette klippet er hentet fra pilotepisoden til Lone Gunmen:

http://www.youtube.com/watch?v=hUKQz-xm0is

Ganske realistisk, syns du ikke? Spesielt med tanke på at dette ble vist på amerikansk fjernsyn en uke og seks måneder FØR angrepene på World Trade Center.

Det er jo også litt pussig at Hollywood kunne treffe spikeren så nøyaktig midt på hodet når amerikansk etterretning hevder at de ikke hadde den ringeste anelse om at noe slikt kunne skje på forhånd!

I filmen The Long Kiss Goodnight fra 1996 iscenesetter CIA et terrorangrep på World Trade Center for å hente penger ut av Wall Street. 4000 mennesker skal dø og muslimene skal få skylden.

Da Wall Street-børsen åpnet igjen etter terroristangrepene 11. september falt indeksen med 684 poeng. 3ooo mennesker omkom og muslimske selvmordsaktivister fra Al Qaida fikk skylden. Igjen må jeg si at Hollywood treffer bemerkelsesverdig godt.

Det er selvsagt også en tilfeldighet at «To Tårn» ble lansert like etter 11. september 2001.

Ekkofisk
Ekkofisk
14 år siden

The Matrix, X-Files, and The Simpsons — 9/11 Coincidence?
http://newworldliberty.wordpress.com/2008/08/19/matrix-x-files-and-simpsons-911-coincidence/

Ekkofisk
Ekkofisk
14 år siden

NB! I min første kommentar skrev jeg at det skulle iscenesettes et terrorangrep for å hente penger ut av Wall Street, hvor det egentlig skulle stått Kongressen. Den orginale replikken lyder slik:

«You’re telling me your going to fake some terrorist thing just to scare some money out of congress.»

1 DAY BEFORE 911 WTC attack! DO u know what happened?WATCH!
http://www.youtube.com/watch?v=OlnQTcLHaMM&feature=related

« Forrige artikkel

11. september – i en større sammenheng

Neste artikkel »

Hvem skyter fra månen?