Forbereder norske myndigheter seg på 2012?

39.5K visninger
17 minutter lesetid
131

I mange miljøer er 2012 et viktig årstall. Spirituelle mennesker forbinder oftest 2012 med oppstigning, det vil si at hele jorden – og med den menneskeheten – skal stige opp til 5. dimensjon. I UFO-miljøer finnes det tilhengere av teorier om at utenomjordiske kommer og evakuerer menneskene, – kanskje fordi jorden ikke lenger vil være beboelig? Disse to oppfatningsversjonene finnes det også blandinger av.

Samfunnet vi lever i er fortsatt overveiende preget av et mekanistisk verdensbilde, og vi er vant til at begge ideer blir avvist som overspent vrøvl. Det er utenkelig at politikere eller andre samfunnsstøtter vil gi seg inn på å diskutere slike muligheter.

Men er det mulig at den bastante avvisningen bare er den offisielle versjonen? Er det mulig at en politisk og militær elite i 40-50 år eller mer har visst bedre? Er det mulig at systematiske forberedelser til 2012 har foregått i det skjulte i Norge i så lang tid? Kan det være mulig i et så lite og åpent demokrati som vårt?

Spirituell vinkling på 2012

At Maya-kalenderen som kalles ”Long Count Calendar” (Langtellingskalenderen) ender ved vintersolverv i 2012, er for mange en viktig indikator på at dette vil være et avgjørende tidspunkt for jorden og menneskeheten. Kanaliseringer fra de mest ulike kilder synes å støtte opp om det. Ånden Iliuka, som kanaliseres av Leif Havik, er blant dem vektlegger og fremhever en dato i 2011, nærmere bestemt 28. oktober 2011, som viktigere.

Carl Johan Callemann vektlegger samme dato, og hevder at det er den virkelige datoen. Han baserer påstanden på noe han hevder er en mer nøyaktig versjon av Maya-kalenderen. Den spirituelle versjonen går oftest på at det vil skje en endring av menneskenes bevissthet og DNA.

Den 12. planet – Planet X

Noen av oss har lest Zecharia Sitchins bok ”The Twelfth Planet” (Den Tolvte Planeten) om en for vår sivilisasjon ukjent planet, som i eldgamle sumeriske skrifter blir kalt Nibiru. Nibiru skal ha en omløpstid på 3.600 år. Banen skal være langt mer irregulær enn Plutos, og det meste av sin syklus tilbringer den langt, langt utenfor det vi regner som grensene for vårt solsystem. Fra jorden skal den være observerbar bare 3 ganger i løpet av de 3.600 årene. Alt dette i følge Zecharia Sitchin, som vesentlig baserer seg på arkeologiske funn i oldtidens Midt-Østen.

En italiensk frilansjournalist, Cristoforo Barbato, hevder å ha en jesuittprest i Vatikanet som kilde for en video som viser en ukjent planetoide med tykk atmosfære som nærmer seg vårt solsystem, men fortsatt er utenfor Neptuns bane. Videoen var tatt av en romsonde Jesuittene hadde bestilt fra Lockheed Martin. Den ble utstyrt med avansert infrarødt kamera som sendte bilder til et hemmelig teleskop gjemt i et ubrukt oljeraffineri i Alaska, som Jesuittene hadde full kontroll over. Denne videoen er fra oktober 1995. Ifølge jesuittpresten venter Vatikanet på at Planet X skal komme tilbake.

Det har også vært vitenskapelige spekulasjoner om en ukjent og uoppdaget planet X i vårt solsystem. Disse støtter opp om – eller er kanskje basert på? – Sitchins teori. Det blir hevdet at det finnes et teleskop på Antarktis som har som oppgave å speide etter denne ukjente planeten. Denne videoen hevdes å komme fra Antarktis-teleskopet.

Både Iliuka og indianske profetier sier at det vil bli to soler på himmelen. Indianske kilder omtaler den nye solen som ”The Winged Sun” – solen med vinger – og at den vil være synlig på himmelen i tillegg til vår kjente sol.

Vitenskapelige fakta

Det skjer planetariske endringer i form av høyere temperatur, større klarhet, magnetiske endringer osv. på nær sagt alle planetene i vårt solsystem, se artikkelen Klimaendringer i Perspektiv.

Det ser for meg ut til å være hevet over enhver tvil at det foregår noe uvanlig i solsystemet vårt. Jeg bruker ordet uvanlig fordi det ligger utenfor det man skulle forvente ut fra de kjente syklusene i vårt solsystem. En ukjent planet av en slik karakter som Sitchin mente å ha bevis for, kan være en mulig forklaring.

Uansett er det mulig at det ”uvanlige” som skjer i solsystemet nå, ligger innenfor rammen av det normale i vår kjente galaktiske syklus på ca. 26.000 år. Data så langt tilbake har ikke vitenskapen.

Norge og 2012

5. januar i fjor la Project Camelot ut et brev skrevet av en norsk politiker. De avslører ikke hans identitet – og i tilfelle påstandene hans er korrekte, anbefaler jeg at ingen andre gjør store forsøk på å avsløre den heller. Både Project Camelot og Nyhetsspeilet kjenner hans identitet, og han er den han gir seg ut for.

Denne politikeren begynner brevet med å si at vanskelige ting vil skje i årene 2008-2012. Han forteller om hemmelige underjordiske baser og bunkerser i Norge, med plass til 2 mill. av den norske befolkningen. Når han har spurt om når anleggene skal være ferdige, har han fått ”innen 2011” til svar. Med hjelp av USA og EU har Norge også opprettet et lager for frø av alle verdens vekster på Svalbard. Denne frøsamlingen var i nyhetsbildet flere ganger i løpet av fjoråret.

Årsaken til disse omfattende forberedelsene skal være at myndighetene vet (eller tror) at Planet X kommer, og at dens ankomst vil være katastrofal for samfunnet, sier den norske politikeren i brevet til Project Camelot.

Han sier at alle regjeringer er klar over dette og forbereder seg på det. Plass til 2 mill. mennesker betyr at det planlegges å redde mindre enn halvparten av Norges befolkning, som nå er i overkant av 4,8 mill. De som skal reddes, er makteliten og de som blir sett som nødvendige for å bygge opp igjen samfunnet. De har allerede fått tildelt militære tegn.

Kjente undergrunnsbaser i andre land

I motsetning til Norges begrensede undergrunnskapasitet har derimot Sveits og Sverige undergrunnsfasiliteter til å redde hele sine befolkninger. Jim Cummins, amerikansk mundan astrolog og fast skribent i Zodiac, sier at Sveits og Sverige hadde disse undergrunnsbasene så tidlig som før 2. verdenskrig, og at det var årsaken til at Tyskland ikke invaderte dem. I tillegg har Benjamin Fulford i et videointervju med Project Camelot sagt at Kina også hadde undergrunnsbaser til hele sin befolkning før 2. verdenskrig.

Utvilsomt må de fleste land ha denne type undergrunnsanlegg, men konkret kjenner jeg ellers bare til USA. Flere amerikanske varslere har nemlig stått fram og fortalt hva de vet. Noen av dem har vært engasjert i byggingen, som har foregått med en hypereffektiv boreteknologi som er helt ukjent i sivil tunnellsammenheng. George Green sa i sin presentasjon i Vilcabamba, Equador i januar, som Project Camelot la ut i februar, at USA har kapasitet til 45.000 mennesker i sine undergrunnsbaser.

Den norske politikeren som stod frem som varsler på Project Camelot i fjor, ønsker å advare oss andre. Han ber oss om å komme oss opp i høyereliggende områder og lagre mat for minst 5 år. Han anbefaler også innkjøp av piller mot stråling (jeg vet at slike finnes, men stiller spørsmålstegn ved om de har noen virkning – jeg håper effekten ikke er utprøvd på mennesker) og biokjemiske vernedresser for de som har råd til det. Spesielt advarer han mot opphold i byområdene i 2012.

Han sier at alle ledende norske politikere kjenner til dette, men at de ikke våger å gå ut med det de vet av frykt for at de selv ikke skal komme med i de 12 jernbanevognene som skal bringe dem i sikkerhet under jorden. Publikum vil ikke ane hva som skjer. Regjeringen vil forsvinne i sikkerhet i all stillhet.

Utenomjordisk kontroll?

Politikeren hevder også at vi har utenomjordisk tilstedeværelse, og at de ledende politikerne våre er kontrollerte i hver tanke. Senere hevder han at politikken alltid har vært avtalt spill, og at det allerede (brevet hans er skrevet i januar 2008) er avgjort at Frp skal vinne valget i 2009, og at Siv Jensen blir statsminister.

Han har senere utdypet en del rundt bl. a. de utenomjordiske og fortalt at han har vært inne i flere av undergrunnsbasene. Første gang han besøkte en slik, var da han var i militæret. Han forteller at inngangen var tungt bevoktet av vakter i en spesiell type uniformer. Uniformene var svarte med oransje emblemer på brystet. Emblemene var et triangel, som en pyramide med spissen ned. Offisielt brukes i hvert fall ikke slike uniformer og emblemer av noen norsk våpengren.

Krystallenergi

Den norske politikeren sier at det finnes 18 underjordiske baser i Norge, og at de har vært under bygging i minst 40 eller 50 år. Han hevder alle basene er forbundet ved hjelp av 12 underjordiske NOAH-jernbaner, der vogner som er drevet av en type (for offentligheten ukjent) blå krystallenergi, trafikkerer i så stor hastighet at han bare så et lysglimt i det de passerte.

Han tror at energifeltene de måtte passere på vei inn i basen, var drevet av samme type krystaller. Der stod det å lese på en skjerm: MENNESKE – IKKE MENNESKE – REN – UREN. Under var det tekst med en bokstavtype han ikke kjente.

Informasjon fra annen kilde

En annen kilde meldte seg fort for Project Camelot og støttet politikerens informasjon. Den andre kilden er også opprinnelig norsk og har fått informasjonen av sin mor, som har arbeidet for det militære. Hans mor er blant dem som skal evakueres til en av disse undergrunnsbasene, men ingen andre i hennes familie vil få adgang dit, har hun sagt.

Han navngir Sørreisa, Baneheia, Evje og Gimlemoen. Han forteller at han selv har sett tungt bevæpnede vakter utenfor inngangen til den ene, og forklarer hvor uvanlig bevæpning er i Norge, også når det gjelder vakthold av militære installasjoner. Han har lagt ved flere overflatefotografier. De er lagt ut på ProjectCamelot.org.

Denne nye kilden har fått verifisert informasjonen han fikk av sin mor og fått tilleggsinformasjon både av en annen fra militæret og en venn som var ansatt i NSA (en amerikansk sikkerhetsorganisasjon). NSA-vennen forsvant plutselig, og ham har han ikke vært i stand til å oppspore de siste årene.

Den NSA-ansatte fortalte også om eksperimenter som ble gjort ved enkelte av disse hemmelige anleggene, bl. a. med utenomjordisk teknologi. Disse gikk bl. a. ut på rekonstruksjon av romskip og reiser mellom dimensjoner. Denne kilden setter slike eksperimenter i forbindelse med en artikkel i Fædrelandsvennen i 2001 om 7 arbeidere som døde av kreft etter å ha jobbet ved et av anleggene. Artikkelen var opprinnelig lagt ut på internett, men har senere blitt fjernet.

Project Camelot var i Norge i februar i fjor og hadde avtalt å møte den norske politikeren. Han dukket ikke opp på avtalt sted til avtalt tid, og til tross for mange forsøk lyktes de ikke med å få kontakt med ham. På forhånd hadde han fortalt dem at han hadde blitt innkalt til et ikke-planlagt møte med en stortingspolitiker.

Norsk avisomtale og konsekvenser for varsleren

I februar i fjor var stortingspolitikerens brev til Project Camelot omtalt på side 3 i VG. Jeg har fått brakt på det rene at avisomtalen skjedde etter Project Camelots Norgesbesøk.

I mars 2008 fikk Project Camelot opplyst på telefon fra en mellommann at varslerens familie har blitt truet, og at det er årsaken til at politikeren ikke våger å snakke mer med Project Camelot. Varsleren hadde også fått vite at Planet X var desinformasjon. I samme telefonsamtale fikk Project Camelot vite at PST mener at Project Camelot er ”farlige”, og at de er under nøye overvåkning. Telefonsamtalen kan man lytte til i sin helhet på ProjectCamelot.org, men lydkvaliteten er dårlig.

Tilleggsinformasjon fra anonyme kilder

Etter at Frank Aune la ut en artikkel om undergrunnsbasene på ITpro.no, meldte det seg flere anonyme lesere med tilleggsinformasjon om undergrunnsbasene i Norge. Her er informasjonen de kom med.

Den første kom tilbake 2 dager etterpå og hevdet at hans første innlegg var bløff. Vi tar den likevel med her, så kan leserne gjøre seg opp sin egen mening om hvorvidt det er ”bløffen” eller dementiet som er bløff:

”Tirsdag 11. november 2008 16:23: Jeg kan bekrefte dette. Håper dette anonymiseringsgreiene funker ellers så håper jeg ITPRO aldri oppgir ipen min…

Jeg er en av de som har blitt forespurt om jeg ønsker å bli reddet. (rart spørsmål egentlig) Jeg har takket ja og har fått mitt sted hvor jeg skal dra. Eksakt tidspunkt er ikke bestemt men jeg har ingen planer for sommeren 2012 for å si det sånn.

Jeg er egentlig motstander av slik publiseringer fordi det vil skape panikk etterhvert. Men siden nå dette har sluppet ut synes jeg alle skal ha samme rett til å redde seg selv. Vi som blir sett på som en viktig brikke i gjenoppbyggingen får jo alt ordnet for oss. Utvelgelsen av alle de som skal bli reddet er under revidering utover vi som har fått beskjed så min oppfordring til alle er å jobbet knallhardt slik at man får vist at man fortjener å overleve.

Det blir tøffe tider er jeg blitt fortalt men det er ikke bekreftet at det er noe planet som skal treffe oss. Noen tror at gull vil være viktig å samle på men kunnskap om hvordan man kan skape nye ting er nok viktigst. Bli ingeniør eller håndtverker!”

Her er en kommentar han fikk på sin informasjon:

”Tirsdag 11. november 2008 16:47: Er du frimurer, du som har fått “adgang”? Revolusjon i vente you soulsucking-masonic’moronic creature!”

Til det svarte han:

”Tirsdag 11. november 2008 20:01: Jeg kan bekrefte dette. Jeg er ikke frimurer da jeg er hedning. Jeg er derimot medlem i et annet nettverk som gjorde at jeg i første runde ble vurdert. At jeg til slutt fikk være med er dog ikke bare pga mitt medlemskap i dette nettverket.

Synes ikke det er grunn til å bli sur på meg for at jeg faktisk sier det sånn som det er. Jeg tar betydelig risiko ved å følge opp i debatten. Jeg ble gjort oppmerksom av en frende om at en artikkel var lagt ut på internet om dette og jeg følte det derfor som min plikt å dele det lille jeg vet om dette. Jeg har ikke bestemt hvem som skal være med, jeg har kun takket ja for min og min families del. Jeg får føre opp 10 personer på en liste som vil få være med. De vet ingenting pr i dag.”

Den neste anonyme informanten:

”Søndag 7. desember 2008 03:21: Bør leses: LHC (Large Hadron Collider – verdens største partikkelaksellerator) ved Cern, er i virkeligheten en av mange gigantiske supermagneter som skal brukes i et forsøk på å opprettholde deler av jordas magnetfelt når Nibiru i 2012 passerer det indre solsystem. Det er et ukjent antall slike gigantiske supermagneter (LHC er 27 km i diameter), bygget over hele jordkloden. Og alle de andre supermagnetene er ukjent for mesteparten av menneskeheten. Kun denne i Cern fikk en slik beliggenhet at det ble praktisk talt umulig holde byggingen hemmelig. Istedet har det organet som i artikkelen her kalles for “New World Order” iverksatt noe som etterhvert har kommet til å bli verdenshistoriens største vitenskapsbløff.

Ulykkene som har vært ved Cernanlegget er forøvrig fingerte for å utsette “forskningsresultatene” som i virkeligheten aldri vil komme derfra, men som kun pressen og populærvitenskapen venter på. Så og si alle forskere i verden er informert om hendelsene i 2012. De forventer derfor heller ingen resultater fra Cern.

Rådene om å søke til fjells er forsåvidt riktige siden det forventes massive flodbølger i alle verdens kystområder, men det behøver slett ikke være en garanti for at en skal klare seg. Huler, med mindre de i likhet med bunkerne våre er armerte med stålbetong, er ren og skjær galskap siden det forventes kollossale jordskjelv over absolutt hele planeten. Norge og skandinavia inkludert. Det vil antakelig bli så massive jordskjelv at svært få horisontlinjer og landskapsmerker vil bli mulig å kjenne igjen. Ordspråket fra våre grunnlovsfestere på Eidsvoll, “Enig og tro til Dovre faller”, er et utrykk som vi involverte bruker mellom oss som en spøkefull sjargong. Nå er det nemlig ikke lenge igjen til det skjer – at Dovre faller.

Noe i artikkelen som er alldeles feil derimot, er at det foreligger planer om å systematisk ta livet av gjenværende innbyggere på overflaten. Dere blir simpelthen overlatt til dere selv, med et oppriktig håp om at dere klarer dere så godt som overhodet mulig. For tiden arbeides det også intenst for å legge til rette for alle, slik at muligheten for å overleve også på overflaten vil øke dramatisk. Det ryktes i kretsene om at det er planer for masseutryddelse av overflødige folk i land med svært diktatorise og radikale styresett, men det har ingen relevans i skandinavias tilfeller. Inngangene og friskluftslusene til de underjordiske anleggene derimot, vil være strengere bevoktet enn USAs gullreserver, og det vil i tiden like før hendelsene inntrer bli delt ut kart over alle disse områdene for å redusere risikoen for unødig tap av liv så langt det lar seg gjøre på denne måten. Kort sagt. Kommer du innenfor en av sikkerhetssonene vil du av forståelige hensyn bli eliminert. Ellers ikke.

Tviler du fremdeles? Oljefondet er en annen fiktiv ordning. Snedig oppfunnet for å dekke over de gigantiske og stadig økende investeringene som har vært nødvendig i forbindelse med de underjordiske bunkersene og overlevelsesinnretnigene i og omkring “makteliten”.

Jeg har nær sagt – selvsagt – skrevet dette fra en fingert/manipulert/ IP-adresse, for å beskytte familien min og meg selv. Jeg er en av de som har plass i bunkers i 2012 – enn så lenge. Utvelgelsene er hardere og hardere for hvert år.

Jeg forventer at mange flere som meg selv, vil komme til slike fora som dette for å stå frem i tiden som kommer. Siden, som det korrekt er beskrevet her i artikkelen, alle større, såkalt seriøse medieaktører er kuet til å tie dette og alt som er relatert til dette ihjel.

Selv mener jeg at verdens myndigheter undervurderer jordens befolkning, og at det burde vært åpenhet om alle ting. Det diskuteres hissig i bl.a G20 møtene om ikke dette skal endres på. Mange vil få sammenbrudd ved denne erkjennelsen. Det er det da ingen tvil om. Kjell Magne Bondevik var kanskje den mest berømte Norske politikeren som har fått det. Og mange andre plutselige sykmeldinger i og omkring Stortinget kan nok tilskrives denne kunnskapen. Men allikevel, fordelene det gir menneskeheten i og med at alle kan jobbe mot målet om å sikre seg bedre kan kanskje veie sterkere? Tiden vil vise.”

Den siste anonyme informanten skrev:

”Onsdag 17. desember 2008 06:07: Min “kone” er datter av to fremtredende personer i Norge, så hun, broren m/fam og foreldrene er garantert plass på disse anleggene, men det fremste kriteriet for å bli innlemmet er at man har en familie en ønsker å beskytte, ellers ville folk naturlig nok stå frem med det de visste.. Det er ytterst få enslige som er innlemmet.. Jeg ble inngiftet i denne familien, et “pro forma”-ekteskap, siden min kone tidligere var min beste venninne og “hennes familie er min familie”, for å få innpass i bunkersene.. Jeg har ikke familie selv, ellers ville jeg aldri blitt innlemmet i hemligheten, da det ville vært fare for at jeg lekket historien til folk (som om noen ville trodd meg..!)

Siden jeg ikke besitter andre egenskaper enn at jeg er svigersønn av disse sentrale personene (livnærer meg av “gambling”) så er jeg en av de som vil tømme søppel og gjøre andre “lavtstående” oppgaver etter 2011, og det er mange som meg..
Jeg ble inlemmet i hemligheten med visshet om at hvis jeg står fram vil ingen tro meg(!), og familien vil miste plassen sin og gudene vet hva..

Slik jeg har blitt presentet historien stemmer den ikke 100% med artikkelen, men grunnlaget er det samme..
Vil oppfordre andre som vet det samme om å stå fram, men med forhåndsregler, dere vil jo ikke at IP-adressen skal spores og at familien miste plassen pga. ditt eksponeringsbehov..”

Sant eller usant?

Sannsynligheten er stor for at noe av denne informasjonen er desinformasjon. Problemet er da å skille sant fra usant.

Skal vi tro på det? Jeg tviler ikke på at vi har geografiske muligheter for slike anlegg i Norge, men kan et SÅ stort prosjekt kunne pågå uten å bli kjent i vårt lille, gjennomsiktige land? Enorme ressurser i form av penger og arbeidskraft må være involvert. Naturligvis finnes det alltid poster på statsbudsjettet som vi ikke får fullt innsyn i. Men SÅ mye penger? I første omgang virket det like usannsynlig som at vårt lille land skulle ha bygget og sendt opp et eget romfartøy for utforskning av det ytre verdensrommet. Jeg tenkte at dette måtte være fantasi uten rot i realitetene.

Jo mer jeg har undersøkt saken og tenkt igjennom den, desto mer ble den etter min oppfatning sannsynliggjort. Maskert som militære anlegg har nok mye vært mulig å bygge under den kalde krigen. Spesielt de første par tiårene etter 2. verdenskrig, vil jeg tro, selv om det var før jeg fulgte med i samfunnsdebatten. Likevel vet jeg at det var en periode da forsvarstanken stod sterkt, og man havnet utenfor det gode selskap om man hadde motforestillinger. Den gang stilte ikke gode nordmenn spørsmålstegn ved om vi trengte et forsvar, eller hvor sterkt det trengte å være.

Perspektiv

Grunnen til at jeg velger å videreformidle dette, er at jeg føler at hvis dette er sant, ville jeg løpe ærendet til de kyniske maktmenneskene som i så fall står bak det, om jeg lot være. Den tanken liker jeg svært dårlig. Når jeg videreformidler det, er det også maktpåliggende for meg å sette det inn i større perspektiver.

Er det sant at denne planen og disse undergrunnsbasene finnes, må de kyniske maktmenneskene som trekker i trådene være overbevist om at vi vil oppleve en formidabel katastrofe i 2012, eller så våger de ikke å satse på alternativet.

Også om de skulle være overbevist, trenger ikke informasjonen nødvendigvis å være sann. Mellom linjene, om ikke uttalt i klartekst, leser jeg at deres informasjon i så fall kommer fra utenomjordiske. Hva om disse utenomjordiske har sin egen agenda, og at det tjener deres interesser om all maktelite og alle samfunnsstøtter forskanser seg under jorden og ikke våger å stikke hodet ut på flere år?

Et annet perspektiv er at denne informasjonen faktisk er et sunnhetstegn om vi ser det fra et utrenskningsperspektiv. Om man plastrer over en verkebyll, vil den ikke forsvinne. Skal infeksjonen helbredes, må vi først ta hull på den og få ut materien. Om denne informasjonen stemmer, er den etter min mening en fæl verkebyll i vårt samfunn. At noen stikker hull på den, er i så fall første skritt mot helbredelse. I løpet av dette året forventer jeg at det vil gå hull på mange ”verkebyller” av typen informasjon som har vært holdt skjult for allmennheten. I Nyhetsspeilet vil vi bidra til det.

Vi mennesker har blitt gitt fri vilje. Den frie viljen inkluderer også retten til å velge hva vi vil tenke, hva vi vil tro, hvordan vi vil tolke verden og virkeligheten i stort og smått. Å se denne informasjonen som et positivt tegn på en tiltrengt opprenskning som er nødvendig for å skape en bedre verden, er et valg vi kan ta.

Sist, men ikke minst, er det viktig å huske at all spådom om framtid bare er sannsynlige framtider. Ingen av dem er absolutter, som nødvendigvis må bli slik. De er projiseringer videre i samme retning som linjen dratt gjennom fortid og nåtid peker mot, se artikkelen Sannsynlige Fremtider og Ulike Tidslinjer.

All skapelse skjer i øyeblikket. Det betyr at vi i hvert eneste øyeblikk har makt til å påvirke fremtiden, som vi skaper med våre tanker, følelser og handlinger. Det er frekvensene de gir, som skaper virkeligheten. Raskest endrer vi retning om vi klarer å fokusere alle delene av oss selv i samme retning. Den kraften har vi. Men det nytter ikke å feie ubehagelighetene under teppet. Så lenge befolkningen lever i en illusjon, har den fremtiden som er skissert her svært stor sannsynlighet. La oss derfor bevisstgjøre oss om hva som foregår i det skjulte, slik at vi bevisst kan bruke kraften vår til å skape den virkeligheten vi ønsker å leve i!

Kilder:

Liv Bjøringsøy

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

131 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Takk for denne artikkelen Liv, jeg har ikke sett den før, og jeg har bare nå fått skumlest artikkelen og første og siste side av kommentarene. Så jeg tar forbehold om jeg skriver noe eller spør om noe som finnes der eller annensteds her på Ns, ikke så lett å få oversikt over alt her på NS.

Det er sikkert mange av dere lesere som vet mer enn meg om dette.

Men jeg føler jeg må dele noe info som kom til meg via 3 forskjellige kilder nå siste dagene. Det står her at det er plass til 2 millioner, dvs halvparten av nordmenn. Igjen blir enslige diskiriminert, for oss er det ikke håp:

“Det fremste kriteriet for å bli innlemmet er at man har en familie en ønsker å beskytte, ellers ville folk naturlig nok stå frem med det de visste.. Det er ytterst få enslige som er innlemmet..”

Vel jeg har aldri blitt tilbydt noen plass, men hørte i går om en tidligere kommentator herfra som visstnok er blitt lovt å overleve. Vedkommende har kuttet kontakt med meg og miljløet her, kanksje et kriterie?

En annen kilde sier at bare de som aktivt motarbeider sannheten får plass..
så et ligger vel noe der. Ingen av oss sannhetskjempere her altså, med mindre man er dobbelt-agent eller noe. En person i red har sagt til meg tidligere han har plass.

En snakket om en motstandsgruppe, hvor fremstående folk fra Nato var med, jeg sa at de var vel ikke på rett side/vår side – Nato?!! jo mente vedkommende.. at det skulle være bra liksom.

Vet ikke om det hadde sammenheng, men regner med det.

En tredje kilde sa at det er konkrete planer om å drepe 2,7 millioner, av Norges befolkning, altså de fleste av oss. Drapene skal skje på mange forskjellige måter/metoder. De har bestemt/plukker ut hvem som vår overleve. Så vi som ikke har hørt noe er nok ikke blant dem.

Den ene kilden snakket om at 13 familier var bak, dette som skal skje i Norge og at de har forlatt Norge. Jeg lurte på om det var snakk om de internasjonale familiene på toppen, men fikk ikke noe klarhet i det, hørtes ut som de hadde forlatt Norge. Vet noen noe mer om dette?

Enok: ja det er fryktelig deprimerende og skremmende dette, blir lei meg rett og slett. Å ta fra oss rettighetene våre i retten og å gjøre systemet, politiet osv bortimot gjennomkorrupt, har pågått lenge.

Nå kan vi kanskje forstå litt mer, de bruker dette med overlevelse, til å få noen til å gjøre og si hva som helst, mot andre, for å sikre overlevelse av seg selv og sine.

Bibelen sier: Den som forsøker å redde sitt liv, skal miste det..

Så det er jo ikke sikkert at de overlever i bunkersene sine, om Dovre faller.. er det noen som vet, hvor i landet bunkersene er?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

ABB sprengte hull i regjeringens underjordiske tunneler!

http://www.dagbladet.no/2011/07/31/nyheter/terror_i_oslo/bombeangrep/regjeringskvartalet/17495604/

Kan dette ha vært en strek i regningen for Jonas & Jens? Betyr det at 2012 (året den norske makteliten skal gå under jorden bokstavelig talt) er UTSATT?!

Enok
Abonnent
14 år siden

Skremmende,,
Nå vil de jammen ta fra oss rettighetene våre,også i rettsalene.
Tør knapt tenke på hvor stor makt dommerne vil få. Landet vårt blir robbet fra oss,av frimurere,mafioser og “elitepersoner” med Nwo agenda !

“Jurytjenesten kan stå for fall i Norge. Et utvalg skal det neste året vurdere juryens skjebne. En modell med lek- og fagdommere blir trolig løsningen.

Arbeiderpartiet gikk i fjor inn for å fjerne juryordningen. Fredag utnevner justisminister Knut Storberget et utvalg som skal vurdere juryens skjebne, skriver Aftenposten.

Utvalget får ett år på seg.

Det står fritt til å foreslå en skrinlegging av den 123 år gamle jurytjenesten. En modell der lekdommere er i flertall over fagdommerne blir trolig løsningen.

Dermed skal man fortsatt kunne dømmes av sine likemenn, selv om de altså sitter i retten som lekdommere. I Danmark har man siden 2008 hatt en lignende modell.

– Jeg synes den danske modellen er svært spennende, og jeg forutsetter at utvalget ser nærmere på den. Utvalget har full frihet til å komme med et konstruktivt forslag. Men det er viktig at den løsningen samler bred politisk enighet, ikke bare et flertall, sier Storberget.

Et flertall bør det ikke være vanskelig å få til. Både Høyre og Arbeiderpartiet har programfestet å fjerne juryen. De andre partiene har imidlertid gitt uttrykk for at de ønsker å beholde juryen i en eller annen form.

En lovendring kan tidligst komme i 2012.

– Vi kan ikke forhaste oss i en sak som berører en så sentral demokratisk institusjon, sier justisminister Storberget. (NTB)”
————————————————————————
Well..demokratisk og demokratisk Storberget….

kilde :http://www.dagbladet.no/2010/05/21/nyheter/innenriks/juryordningen/11802863/

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det ER merkelig at store TV selskaper,som absolutt IKKE er eid av menneske som oss, promoterer 2012 som dommedag,nærmest hver dag i sendeskjemaet. Verstingen er History-channel,men de andre “fakta”-orienterte kanalene er sannelig ikke mye dårligere. Hvorfor gjøres dette så ettertrykkelig. Skal vi advares,skal vi deppes ned,skal vi begå selvmord på forskudd for å unslippe det uunngåelige,eller skal vi av en eller annen grunn bare lures til å se en annen vei…

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

angående Zecharia Sitchin er det bare å beklage men den mannen har overhode ikke peiling på de sumeriske skrifter, atter en jesuit.
her har dere litt akademisk kvalitet på den saken

http://www.sitchiniswrong.com/

det som er iferd med å skje i vår sannhets bevegelse idag er at vi har oppedaget at vi har blitt infiltrert med en hel masse med misinformasjon. hvor gatekeepers fra THEY den occulte orden er i ferd med å bli avslørt og det grundig. eg skal være den første til å innrømme eg var lenge villfaren i desse kretser, tok sherlock luen på og fekk en stor overraskelse og hyggelig var det. så når det gjelder new age profetier og fremtids estimering; dess mer folk tror på det dess mindre sannsynlig er det. stay cool don’t be a fool

onormanns
onormanns
Abonnent
14 år siden

http://the2012deception.net/

eg holder med chris white i analysen for 2012, eneste vi kan si er at kalenderen slutter som den sier, resten er hype og money make. eg var selv en 2012 believer. ja ikke bare det eg var innen presteskapet i maya riket kjenner personlig pedro, danilo, lois arturo, aumrak og deres shamaner som venner. var deltager i maya activation, osv. fine folk. eg liker de spirituelle for deres luft og frihet. men når de legger frem 2012 som vitenskapelig så er det bare bedrøvelig. david willcock er en villstyring. likens gregg braden. de såkalte vitenskapelige fakta som de hevder er bare oppspinn. dette er en del av jesuitt planen også. som herren sier på svar om hva tegnet på de siste tider skal bli; se til at dere ikke blir misledet…
dog er den kollektive programeringen og jesuit planen så velykket til nå at de i seg selv kan benytte denne massesuggesjonen til deres plan om å introdusere theosofiens hierarkiske tilbakekomst via den “falske Kristus” mattraya. osv. all new age som eg også har tilhørt nedstammer fra theosofiens H.B. blavatski og bailey, pike, mm intet nytt under himmelen når man har vært gjennom dens lære, heller at vår tids new age er en overfladisk representering av denne luciferian skolering som er nå sammens med baha’i troen representerer FNs nye ekumeniske orden med paven som leder.

(http://www.vaticanassassins.org/?cat=159)

alt i alt
det viktigste vi som felleskapet her gjør er at vi er åpne for å utfordre alle de tros forestillinger vi har, at man utfordrer det man står for, for endeligt er sannheten det beste. vi er nødt til å samtale isteden for å diskutere, lytte liksom å tale, desse doktrinen vi alle har vært utsatt for, både religiøst, vitenskapelig som historisk.

alt i alt er dette en åndelig krig på det mentale og psykiske plan, og hodet styrer kroppen.

ellers er eg takknemelig for alle dere som er her i dette media, inntil 1 til 2 år siden trodde eg norge var helt blottet for ethver opplyst hode i desse tyve årene eg har følgt med og har vært i utlandet med desse typer folk. faktisk er eg imponert av nivået til enkelte det er godt å vite eg har brødre her hjemme.
Kristi lys til dere alle.

T
T
Forfatter
14 år siden

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message957781/pg2

Tilsynelatende bilder tatt fra en norsk undergrunnsbase. Noen som drar kjensel på noen av fjesene? Er dette muligens en av kildene til denne artikkelen? Scroll litt ned på siden så finner du bildene, er usikker på om de er gjort kjent på speilet så poster dem for å være sikker.

HanKan
HanKan
Abonnent
Svar til  T
14 år siden

http://i273.photobucket.com/albums/jj235/antwan111_2008/underground%20base%20visit%20with%20lodge%20members/DSC_4690.jpg

Han med sort lue og briller ligner litt på han Ole Jørgen smedsrud som er eier i Russeservice.
Ellers så tror jeg di gamle mumiene som er der har stryki med før 2012.

Er det noen som vet hvor disse bildene er blitt tatt?

HanKan
HanKan
Abonnent
Svar til  T
14 år siden

Stusser litt på nødutgangsskiltet. For det første, hva skjer hvis de skal bruke nødutgangen mitt i hele greine og for det andre så peker pila nedover, vil det si at de som er i en underjordisk bunker må grave seg ned for og komme ut eller er kansje bilde tatt et helt annet sted enn en 2012 bunker?

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Armin “2012 er en gjennfødelse, det er slutten på dommedagen som har pågått i flere genereasjoner, som du også har opplevd, er min generasjon ansvarlig for å ende..

2012 er et år i en lang rekke, ingenting spesielt sådan, om 100 år kan du “gro” en ny arm om du må amputere, gi alkoholikere med skrumplever ny lever, erstatte bukspyttkjærtelen m.m. Om ungdommen tilegner seg vitenskapelig forståelse vel og merke.

Hvis du mener vi etter 2012 lever i et utopia, altså at vi i 2013 ikke opplever krig, fattigdom, naturkatastrofer, kreft osv. da bøyer jeg meg i støvet for deg, så vi kan jo prøve å huske tråden her til uti juni/juli 2013 å se hva som skjer:-)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Terje
14 år siden

For 100år siden sa vi at ingen vil være syke om 100år. Idag får en av 3 kreft, 1av3 astma, og vi er på vei til global utslettelse i den såkalte “vestlige siviliserte høymodernistiske teknologisk avanserte siviliasjonen” hva får deg til å tro fremtiden er så lys?

Spørsmålet er om Tobakkindustrien tenker på fremtidens marked når de sprøyter blåsyre og radioaktivt støv på tobakkåkerene.. Kansje de gjør det sånn at de kan selge deg en ny lunge etter å ha kjøpt røykpakke nr. 1million? marlboro-lung-factory ? :D

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Jeg røyker ikke;-)

Du svarte ikke på om 2013 og utover etter “gjenfødselen 2012” blir utopia!;-)

Ja flere får kreft, en faktor er levealder, for 200 år siden døde de fleste før de utviklet kreft. Astma og sukkersyke er “velfærdssykdommer” kan man si, relativt nye lidelser som følge av økt velstand.
400 år med vitenskap gjør at et barn på 1 år i dag kan forvente å leve dobbelt så lenge som et for 100 år siden.

Folkevekst er faktisk menneskets største trussel. Derfor blir vitenskap mer viktig i framtiden enn nå, vi må bevare regnskoger og tenke nytt innen matproduksjon…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Terje
14 år siden

Min bestemors mor levde til 110. I østen levde mine forfedre til de ble 100 alle sammen. Maten kom fra hagen og uten bruk av sprøytemidler. De ble sjeldent syke og levde lykkelige lenge. Dette med økt forventet levealder er propaganda, vi dør som aldri før her borte!

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Forventet levealder og faktisk levealder er to helt forskjellige ting. Og forventet levealder handler ikke om propaganda hehe, det er et tall på hvor lenge du kan forvente å leve basert på statistikker og kjente faktorer. ikke alt er en konspirasjon skjønner du;-)

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Snur vi det litt på hodt og tenker positivt ser vi at 2 av 3 IKKE får kreft og 2 av 3 får ikke astma. Gjelder å ha det rette perspektivet vet du. :D

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  sjokomelk
14 år siden

Si det til 33% av befolkningen(1.300.000) mens du smiler og ber dem være glade for at resten av oss overlever :D

Du har syk tankegang…. Å være positiv innstilt til noe negativt vil normalisere en gal tilstand.

Otto
Abonnent
Svar til  sjokomelk
14 år siden

Armin, 33 % er oppunder 1,600,000. Det var nemlig kun 0 til 5 personer som døde av såkalt svineinfluensa, eller helst noe annet, og de såkalte vaksinene førte til at mange ble bare syke. Du må oppdatere deg, bruk wikipedia. Skjerpe :)

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Ingen fare med 2012, mens jeg har levd har det vært over 80 større og mindre dommedager, og det bare i vesten.

Selv om 2012 bare blir et vanlig år, er det fascinerende med alle som lar seg rive med av hysteriet. Hvem vet, kanskje filmen 2012 ikke var en film, men at det virkelig skjedde, og at vi nå på “andre siden” fortsatt ikke har oppfattet det og er fanget i en evig drøm…..

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Terje
14 år siden

Å miste bussen er ikke en dommedag…

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Nå har ikke jeg nemt at jeg mistet bussen;-) jeg snakker om ny- og gammelreligiøse spådommer, samt frykt grunnet usikkerhet, om verdens undergang og andre framtidsforandrende hendelser, de har en lei tendens til å bli glemt når neste dommedag annonseres. Så hvilken begivenhet skal vi se fram til når vi sitter der i 2013 og lurer på hva som gikk galt med “2012”?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Terje
14 år siden

Ingen ting går galt i 2012, vi mennesker utfordrer makter i snille drakter og rydder opp i økonomien, bryter løs fra fremmed herredømme, fikser matmangel i verden, stopper legemiddelindustrien, redder mennesker fra kreft, fjerner kjemikalier og exotoxiner fra maten vår og redistruberer velstanden i samfunnet.

2012 er en gjennfødelse, det er slutten på dommedagen som har pågått i flere genereasjoner, som du også har opplevd, er min generasjon ansvarlig for å ende.. :D

Thunderdahl
Thunderdahl
Abonnent
14 år siden

Har sluttet å se tv for flere år siden, ser en film i ny og ne.Det begynner å bli vanskeligere for hver gang å se en film da propagandaen blir mere tydellig som tiden går.Vanskelig å forklare, må oppleves.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden
solution
solution
Abonnent
14 år siden

Noen fine diskusjoner og foredrag om hva som er iferd med å skje, i denne viktigste tiden av alle, i vår sivilsasjons historie;
http://www.youtube.com/watch?v=2xAZ3EunlM4
http://www.youtube.com/watch?v=y6gUY3i79CI
http://www.youtube.com/watch?v=y6gUY3i79CI
Det er meg en gåte at så mange har problemer med å forstå at Universet antagelig yrer av liv, i likhet med vår egen planet.
Jeg vil også si at du ikke kan stole på UiO, i det hele tatt i hva som tillates publisert; rektor Haaland-Matlary der er en “Knight of Malta”, som er en av de mest ihuga “Illuminati-infiserte”, løgnaktige, hemmelige selskapene på planeten.
Du skal neimen ikke se bort ifra at Røed Ødegaard er medlem selv… det er ihvertfall hevet over enhver tvil, for min del, at han er minst like korrupt som andre med makt i dette landet(antagelig derfor han får så mye “sendetid” som han får).
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har måttet rive meg selv i håret over hvor blind jeg har vært, etter at jeg begynte å gå verden nærmere etter i sømmene det siste året. Det er en tøff prosess, men den må til i disse dager… etterhvert blir det et yrke i seg selv å etterforske den EGENTLIGE sannheten i ting; “Never trust the man who has “found the truth”, yield to the man who is searching for it”.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Propaganda konflikter igjennon 2000-tallet:
“Flyet som forandret verden
Mange vil mene at 00-tallet først startet med at en Boeing 767 fløy inn i World Trade Center med en hastighet på om lag 790 kilometer i timen. Resten av årtiet ble preget av «krigen mot terror» og de påfølgende krigene i Afghanistan og Irak. Slik 90-tallet for alltid vil bli husket for Sovjetunionens sammenbrudd, vil 00-tallet bli husket for terrorangrepet 11. september 2001. ”
http://www.dagbladet.no/2009/12/30/nyheter/inennriks/forsvaret/innenriks/utenriks/9717837/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

For et par dager siden fikk jeg et nytt MASTERCARD (slavekortet :) ) fra DNB Nor. Der stod det utløpsdatoen : 12 / 12 ! Da begynte jeg å lure om det var utløpsdatoen til kortet eller jorden? :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

he he hadde du vært i nærheten skulle du fått en god klem :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Her får du en herlig “digital” klem av meg:
Godt nytt NWO-år med codex, økonomikriser, flere kriger, økte skatter osv… :D
Nei da… Godt nytt år med mye kjærlighet og nye bevisshet for hele menneskeheten fra meg… :)

solution
solution
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Dette er ikke verdens “undergang”, det er verdens “overgang”.
Men det blir nok garantert en tøff overgang . bunkre opp noen sekker ris, fyrinsved, fyrstikker, vann, varme klær o.a.
De værste katastrofene/skrekkscenariene tror jeg allikevel er sterkt ovedrevet- Lær dere chackra-meditasjon, for enklere å forstå frekvensendringene som er igang.
En helg med MerKaBa-aktiveringsmeditasjon er nok også nyttig. Denne trengs riktignok bare gjøres en helg for aktivering, så er den der, noen misforstår dette og tror de må fortsette med hele meditasjonen til evig tid -en helg er nok, deretter chakra-meditasjon.
Lykke til med oppgraderingen.

Staron
Staron
Abonnent
14 år siden

For noe tull dette var av en artikkel. Bare sprøyt hele greia.
Massesuggasjon hele greia. Husker dere filmen med THE WAVE.
Det skal lite til for å lede folk og menneskene gjør det hele tiden med sine skrivemanni. Det er derfor mennesker hersker over dyra også. Dyra kan ikke skrive. Rens dere med Taiji .

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Et klipp fra “skrekkfilmen” 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=eZxBYItj2sM

Otto
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Hollywood ble opprettet som en propaganda organisasjon av royal institute of international affairs, chatham house, og council on foreign relations. Det beste man kan gjøre når man ser en film som er produsert i eller av Hollywood, studer teknologien, psykologien, temaene og propaganda strategiene.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Det er ikke en skrekkfilm men en naturfilm :)
Den er basert på en sann historie fra fremtiden ;)
Har sett en 3-4 2012 filmer siste ukene, 2012 supernova i går men ingen av dem har klart og fenge meg hvertfall og dem virker lite troverdige.
Blir nok flott for dem som er glad i surfing når planet x kommer og lager bølger som er flere km høye :D
Norge er en av få plasser man er noelunde trygge bare man kommer seg en 2-300 meter opp i høyden ifølge Zetaene.
Gleder meg til premieren på filmen.
Som Otto sier så handler det ikke kun og profitt det som kommer fra Hollywood, det meste fra den kanten har en agenda i tillegg.
Dem som har for mye penger har jo også mulighet til og kjøpe lodder i 2012 lotteriet og være med i trekning av plasser i dem underjordiske bunkerene til eliten :P
Uansett så er det mye god underholdning når en har fritidsproblemer :D he he

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Leo Zagami flyttet til USA etter skillsmissen med kona si,som er høyt oppe i SV,utrolig mye skittkasting mellom dem og det tippa litt over for Zagami etter det..sjekk Xiando.net..

« Forrige artikkel

11. september – i en større sammenheng

Neste artikkel »

Hvem skyter fra månen?

131
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x