Er dette en godt kamuflert kampplanet i titanium som NASA kjenner til?

Hvem skyter fra månen?

9.7K visninger
12 minutter lesetid
53

Når jeg skrev boka ”Tors hammer” i slutten av april i 2008 var jeg ikke helt sikker på teknologien bak geofysiske våpen, men jeg skjønte langt på vei at teknologien hadde noe å gjøre med statsminister Jens Stoltenbergs månelandingsprosjekt. Dette introduserte han til det norske folk gjennom sin nyttårstale første i januar 2007.

Månen ( luna ) er jordens eneste naturlige satellitt. Gjennomsnittsavstanden fra jorden til månen er 384.403 kilometer og månens diameter er 3476 kilometer. Månen ble erobret av mennesker  20 juli  1969, når den amerikanske astronauten Neil Armstrong besteg som første menneske månens overflate.

Hemmeligheten bak den norske deltakelsen i en ny ”månelanding” viste seg å være Alaskas HAARP-anleggets stråling av månen med radiofrekvente stråler ( RF ) ti måneder senere den 28. og 29. oktober 2007, to dager etter fullmåne den 26. oktober.

” The HAARP radar antenna array was ’ phased ’ to point about 45 degrees away from the zenith, in order to track and directly illuminate the moon ”. ( Moon daily ).

Strålen hadde hittil lengst bølgelengde på lavest frekvens, LWA ( Long Wavelenght Array ) på ca. 300.000 kilometer ( = avstanden til månen ) på frekvens på 9 Hz. Siden radiobølger reiser ca. 300.000 kilometer på sekund ( = lysets hastighet ) tar det ca. to sekunder for radiobølgen å reise frem og tilbake til månen fra jorden, så kallt EME ( Earth Moon Earth ).

Strålene ble så oppdaget og plukket opp som ekko ved Naval Research Laboratorys LWA Big Blade Antenna i prøvefeltet i New Mexico. Tusenvis av radioamatører rundt om i verden, blant annet i Sverige og i Finland, gjorde det samme. De plukket opp ekkoen av signalen fra månen.

HAARP kontrollerer verdens klima

HAARP ( High Frequency Active Auroral Research Program ) i Gakona i Alaska er våpen og eies og driftes av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon under de sjømilitære fraksjonene U.S.Navy og U.S.Air Force, som står for forskningen, prøvingen og bruken av HAARP.

Han som kontrollerer HAARP kontrollerer verden bokstavelig tatt, blir det hevdet, fordi han som kontrollerer HAARP kontrollerer verdens klima. Det betyr at han dermed kontrollerer verdens militære styrker, verdens økonomi, verdens sosiale liv og verdens pengemarked.

Prøveskytingen av LWA den 28. og 29. oktober 2007 henger nøye sammen med det at amerikanerne ønsker ikke at kineserne etablerer seg i månen. Bare fire dager tidligere, onsdag den 24. oktober skjøt kineserne vellykket opp sin satellitt Chang`e, som skal gå i bane rundt månen. I januar 2007 skjøt Kina ned ( og traff ) en av sine gamle værsatellitter til vestens stor forskrekkelse. Høsten 2008 gjennomførte tre kinesiske astronauter ( taikonauter ) en bemannet romferd.

Jeg ønsker å gjenta her at HAARP er et våpen. Den hører til SDI-program og er et såkalt Star Wars-våpen. HAARP-radiostrålen kan bruke månen som reflektor for å nå mål i lange avstander på jorden og den kan lage en eksplosjon i atombombestørrelse men altså uten radioaktiv stråling. Månen kan bli forvandlet til en potensiell dødsstjerne!

Gammel idé

Ideen om å bruke månen som kommunikasjonssatellitt ble satt fram allerede i 1928, men først på slutten av 1940-tallet ble det satt i verk arbeid  både i USA og i det gamle Sovjetunionen for å kunne bruke månen som reflektror for radiobølger for de hemmelige u-båtflåtenes radiokommunikasjon. Denne kommunikasjonen var i drift hele 1950-tallet i begge land fram til 1962 når kunstige satellitter i bane rundt jorden avløste månens oppgave som kommunikasjonssatellitt.

Først på slutten av 1990-tallet ble månen interessant igjen som reflektor av radiobølger, men nå i våpenøyemed som en del av HAARP-teknologi.

Star Wars

Det er nå offisielt fire land som har sonder i bane rundt månen: USA, Russland, Kina og India. Disse er sannsynligvis i hemmelige møter mellom militære ledere i disse land plukket ut som de første deltakere i romkrigen ( spacewar ). Månen har dermed blitt forvandlet til en arena for å øve Star Wars. I nære fremtid vil vi se simulerte angrep fra det dype universet mot jorden. Tidligere president Ronald Reagans drøm vil bli til realitet. Men dog bare simulerte utenomjordiske angrep mot jorden.

Verdens militærindustrielle kompleks går i disse dager i høygir, med det amerikanske Raytheon i spissen for å ferdigstille teknologien på bakken, i havets dyp og i luften samt i rommet der seneste militære satellitter blir testet for eksempel Milstars 6 stykker satellitter i geosynkron bane i 41.000 km høyde. I lavere høyde i bane rundt de polare områder vil NPOESS ( The National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System ) sirkle jorden en gang hver 100. minutt. Disse satellittene sies å være både i sivil og militær bruk.

Satellittene skal overvåke været og miljø samt det nære rommet, men med nærmere betraktning kommer de skjulte intensjoner fram. NPOESS er ikke noe annet enn enda en brikke i Star Wars/miljøkrig med været som våpen. Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon vil ha full råderett over disse satellitter.

Tromsø og Svalbard attraktive baser

Nordområdene generelt ser ut til å bli attraktive i fremtidens stjernekrig. Beviset ligger i at militære satellitter dukker opp flere og flere i sirkumpolare  baner rundt jorden. Militær forskning kan kamufleres som sivil forskning i polare områder jevnfør HAARP i Alaska og EISCAT i Tromsø og på Svalbard. NATOs militære øvelser holdes månedsvis hvert år i Nord-Norge hvor også de viktigste allierte radarer ligger plassert. Kampen mellom den sivile utnyttelsen av de nordlige naturressurser og sterkere militær nærvær i nordområdene hardner til også i Norge.

Alle de fire nasjoner, USA, Russland, Kina og India, som kjemper for å være til stede på månen om noen år, har sine forskningsstasjoner på Svalbard med fast bemanning. I tillegg finnes det der flere titalls andre nasjoner som mener å ha sine interesser i og rundt Polarhavet.

Om noen år vil Tromsø være et administrativt regionalt knutepunkt for polare militære Star Wars-aktiviteter i tillegg til at Svalbard mister sitt spesielle preg som beskyttet villmark. På Svalbard vil det kry av militære forskningsstasjoner om noen år under de underligste flagg.

Hemmelige uttestinger i Norge

Stjernekrig er knyttet til nye våpen innen miljø, vær, klima og medisin. Bemanningen på den internasjonale romstasjonen ISS har forsket på krigføringen med disse bestanddeler i årevis i all hemmelighet. Norges spesielle geofysiske og geologiske forhold har fristet til hemmelig testing på jordras, steinras, leirras, flom, snøras osv. som jeg skrev i min bok ”Tors hammer”.

Også jordskjelvaktiviteten har tatt seg opp og vi kommer til å se helt sikkert flere store jordskjelv i Norge de nærmeste år. Den hemmelige militære testing støtter seg til værets naturlige syklus gjennom årstidene. Testingen støtter seg til i tillegg til klimaforandringer som blir forsterket gjennom testing.

Roligste perioder er januar og februar. Men da er det høysesong for å ” forske ” på nordlys i Tromsø og på Svalbard og i Alaska. Denne ” forskningen ” på jordens ionosfære  bare akselerer klimaforandringer som resulterer mer og mer til ekstremvær de andre årstider.

Oppbygging av rakettforsvar

Av miljøorganisasjoner kjemper Greenpeace tydeligst også mot den nye kalde krigen og aksjonerer blant annet mot opprustningen av den amerikanske militærbasen Thule på Grønland siden sommeren 2001. Det som er interessant er at flere og flere miljøorganisasjoner kjemper også for verdensfreden og motsetter seg Star Wars-opprustning og brudd på ABM-avtalen fra 1972 mellom USA og Russland.

ABM-avtalen forbyr de to stater å bygge opp et rakettforsvar ( early warning ). Men det viser seg at USA har så godt som gått fra avtalen fram til 2008 og satser på rakettforsvar blant annet i de arktiske områder i Grønland, Canada, Norge og Alaska.

”Hensikten ( med ABM-avtalen ) var å sikre kjernefysisk avskrekking ved at ingen skulle kunne beskytte seg mot motpartens gjengjeldelse”. ( Wikipedia )

Nye globale våpen

I tillegg til atomvåpen har verden nå fått og er på vei mot nye våpen innen elektromagnetisme, miljø, vær og klima. Det finnes ingen seriøse og forpliktende avtaler mot disse nye våpen slik at det foregår nå sterkestes rett innen kappløp om disse våpen. Kappløpet omfatter nå rommet rundt jorden og månen og sikkert snart planeter som Mars.

Den brittiske dataprogrammereren Gary McKinnon, som hacket seg inn i dataserverne til Pentagon og NASA i begynnelsen av 2000-året ble intervjuet om hva han egentlig fant ut som var veldig spennende. Han uttalte følgende:

”I found a list of officers’ names under the heading ‘Non-Terrestrial Officers’. It doesn’t mean little green men. What I think it means is not Earth-based. I found a list of ‘fleet-to-fleet transfers’, and a list of ship names. I looked them up. They weren’t US Navy ships. What I saw made me believe they have some kind of spaceship, off-planet.”

Han sa  i tillegg at han så et ekte bilde av en UFO på en server som tilhørte NASA. McKinnon risikerer 70 år i fengsel hvis han blir utlevert til USA. Han har sagt at hvis han blir utlevert så vil han publisere alt han fant ved de hemmelige datamaskiner til Pentagon og NASA.

Før vi vet ordet av så får vi oppleve ved en passende anledning overflyving av statlig utviklede romskip som vi ikke vet nasjonaliteten til og ikke har ant at de eksisterer.

Mystiske lys på månen

Forskere har interessert seg i månen siden Galileo  for første gang betraktet månen gjennom sin kikkert i 1609. Fra og med 1800-tallet opplevde forskere forskjellige mystiske lys og gjenstander på månen og i bane rundt månen. Mellom årene 1869 og 1871 kom det i England inn over 2000 rapporter om blinkende lys på månens krater Mare Crisium.

Bibelen har beskrevet månen i mange forskjellige sammenheng. Gud skapte månen for å skille mellom dag og natt og for å hjelpe mennesker til å regne ut dager og måneder ( Mosebok ). Etter Bibelen er endetidene nær når forskjellige mystiske tegn oppstår på månen og månen blir ”rød som blod” eller natten blir svart uten månelys.

Apollo-ferder til månen på slutten av 1960-tallet og i begynnelsen av 1970-tallet resulterte i at 6 forskjellige romskip landet på månen og tok med seg til sammen 12 mennesker til månen. Disse tilbrakte til sammen ca. 300 timer på månen og reiste der til sammen ca. 96 kilometer. De tok med seg til jorden 382 kilogram prøver fra månens stein og støv. Apollo 17 returnerte jorden fra månen den 19. desember 1972 og dermed satt foreløpige punktum på bemannede måneferder fra jorden. I dag arbeider NASA med et nytt måneprogram kalt for Constellation Program. De nye romskipene heter nå Orion i stedet for Apollo. Amerikanerne mener at de klarer å etablere seg på månen rundt 2020 og fortsette derfra videre til Mars med bemannede romferd.

Men lenge før den tiden er rommet mellom jorden og månen, dessverre, gjennommilitarisert. En kristen amerikansk astronaut James B. Irwin har likevel sagt at ”det er viktigere for jordboere at Jesus spaserte på jorden enn at mennesker gikk på månen”. Også Bibelen skriver om ”månetroppene” uten å spesifisere om det menes utenomjordiske tropper  eller militære mennesketropper på månen. Det kan bety at det finnes intelligent liv på månen eller at det etter hvert finnes baser som er menneskelaget.

Noen av oss mener at det allerede fra 1940-tallet har vært menneskelagede baser på månen og at det ukentlig foregår ultrahemmelige måneferder fra jorden. Noen påstår at Apollo-astronauter har plantet frimurernes flagg på månen som et seierstegn for at ”ørnen har landet”. Landingsmodulen het ”Ørnen” ( Eagle ).

Andre av oss påstår at månelandingene er bare bløff for å få verden til å tro at amerikanerne vant romkappløpet mellom USA og Sovjetunion. Kritikerne mener at scener fra månelandingen er skapt i Hollywood-studio og Nevada-ørkenen. Kritikerne mener videre at astronautene hadde blitt stekt levende av kosmisk stråling hvis de hadde prøvd seg på bane mot månen. Akkurat det siste kan det være noe å tenke over. Hvor godt kan mennesker klare å beskytte seg mot kosmisk stråling. Romskipene og drakter til astronauter virker laget av tynn materiale for i virkeligheten å kunne beskytte mot kosmisk stråling. Men så har vi tusenvis av radioamatører som fulgte med radiosignaler fra retning måne under måneferder.

Signalene kom resolutt ikke fra retningen i Nevada-ørkenen. I tillegg fulgte både Sovjetunionen og Kina med flere med sine teleskoper på amerikanernes ferder til månen. Hadde ferdene vært bløff så hadde disse land utnyttet det til sin propaganda under kappløpet. Noen  hevder at måneferdene fant sted, men bildene ble tatt på jorden i en studio. Det er kanskje slik at de ekte bildene fra månen var så spektakulære at de ble straks stemplet som topp hemmelige. Bildene viste kanskje at menneskene var slett ikke de første på månen. Det er ikke godt å si, men uten hjelp fra de utenomjordiske og deres teknologi hadde nok amerikanerne ikke klart å reise til månen.

Tingene i perspektiv

Poenget er ikke om amerikanerne har vært på månen eller til og med på Mars eller andre planeter – ja, kanskje i andre solsystemer. Poenget er at astronomi og romforskning kan være en vei å gå til menneskeheten, som vil lære samtidig å sette tingene i perspektiv og lærer at mennesket kanskje er slett ikke vakrest, størst og klokest i universet.

En annen sak er at romforskning er veldig dyrt og de offentlige budsjetter dekker knapt utgiftene. Det sier seg selv at det finnes hemmelige svarte budsjetter hvis det finnes hemmelige romprogrammer slik som har etablert baser på månen og Mars. Under den siste finanskrisen ble tusenvis av milliarder dollar bevegelige mellom finansinstitusjoner og bankvesen. Hvor forsvant alle disse astronomiske summer av penger? Jeg tror at de forsvant inn i hemmelige svarte budsjetter for bruk i ny militær forskning og Star Wars- industri.

For å bygge opp rombasert militær teknologi trengs det nettopp tusenvis av milliarder dollar. Offentlig heter det at NASA legger ned deler av sin romforskning grunnet pengemangel  for å etablere amerikanerne på månen.

Atmosfæren rundt romforskning tilspisser seg når nye aktører kommer på banen. Etter at Kina aktiviserte sitt romprogram i høst flyttet NASA romfergeflyvingene over til neste år til ubestemte datoer. Bare noen dager etter at kinesiske astronauter gjorde bemannet romferd sluttet romteleskop Hubble å fungere. Kan det være et tegn på spenninger og begynnelsen av stjernekrig mellom romnasjoner?

Militære annonseringer

I juli 2009 feirer man 40-årsdagen til måneferder. Hvordan dagen vil bli markert av amerikanerne er ikke så godt å spå på forhånd. Kanskje amerikanerne vil løfte litt på sløret og presentere til menneskeheten de hittil hemmelige romtroppene som den engelske datahackeren Gary McKinnon avslørte i begynnelsen av 2000. I følge Wikipedia har US Air Force Space Command ( AFSPC ) 40.000 ansatte fordelt på de militære og de sivile i forskning, industri og i tjeneste. Det står der at den 6. oktober 2008:

”It was announced that the ballistic missile mission will be transferred to the new Air Force Global Strike Command. At the same time, it was also announced that AFSPC will gain the cyber warfare mission“.

På FN-dagen 2008 kom Air Force med følgende annonsering i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon:

“On October 24, 2008 new USAF Secretary Michael Donley announced the creation of the command. The new major command will be led by a three-star general and will control all USAF nuclear-capable bombers, missiles, and personnel. The new command is expected to begin operations in September 2009. The USAF currently has 20 B-2 and 57 B-52 bombers that are designated as nuclear-capable. The USAF’s intercontinental nuclear missile force is currently operated by Air Force Space Command and will be moved to the new command“.

Hvor denne nye kommandoen ( AFGSC ) skal få sitt hovedkvarter er ikke kjent enda. Men ambisjonene er klare og skal i henhold til definisjon omfatte hele verden ( inkludert månen med flere )!  AFSPC skal etter annonsering på den 9. oktober 2008 få ansvar for US Air Force’ krigsføring i kyberrommet:

“Cyberspace is something on which, as a technologically advanced nation, the United States is hugely dependent. You use your ATM card, you use your cell phone and you go to an Internet cafe. If somebody is pregnant, they go have a sonogram. If they are sick, they have an X-ray or an MRI. All those things are in cyberspace. Our life has become totally bounded, dependent on cyberspace. Therefore, the importance of that domain is not only for how we fight, but also for our way of life“.

Planene skal være ferdig til å offentliggjøres den 16. november i Washington Cyber Summit. US Air Force skal da fly og kjempe i lysets og lydens hastighet med effekter som kinetiske og ikke-kinetiske, dødelige og ikke-dødelige våpen.

”The statement informed Air Force personnel that their new mission was to “deliver sovereign options for the defense of the United States of America and its global interests — to fly and fight in air, space and cyberspace.” ( Space War, United Press International )

Dette er dualistisk kjempeløft for Pentagon og US Air Force. De skal ha egne divisjoner for atomvåpen og krigføring i cyberspace ( kyberrom ). Manhattan Project tok seg av den hemmelige kjernefysiske eksperimenteringen med mennesker, dyr og miljø på 1950-tallet. Prosjektet foregår den dag i dag selv om vi ikke hører noe om det i media.

Mind control og global krigføring

Det kjernefysiske laboratoriet i Kjeller i Halden er nesten falleferdig hvis vi skal tro på miljøorganisasjoner som Bellona, men skal ha fornyet lisensen sin for de neste ti år.

Hva heter så prosjektet for kyberrommet som eksperimenterer i all hemmelighet og i stort målestokk med uvitende mennesker vites ikke. Men de fleste av oss kaller eksperimentet for mind control. HAARP-teknologien er et brennaktuellt tema med mind control og global krigføring hvor miljø, vær, klima og medisin er brikker i spillet. Hva de neste måneders fullmåner vil vise gjenstår å se.

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

53 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Marlon Sorken
Marlon Sorken
Abonnent
7 år siden

Jorden er flat under en solid velving som er dekket med vann, solen og månen går i bane over hodene våre, stjerner er lys på hvelvingen og ikke planeter.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Moon Truth https://www.youtube.com/watch?v=7_GzwzaJuwY

Vi var med på å betale for måneferder med månelanding, og vii fikk et Hollywood show, et særdeles lukurativt prosjekt m.h.p. profitt og muligheter for oppfølging

Månestein var forsteinet trebit http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3238275.ece

Angående Erik Tandberg og Nrk, hvor mye latex ble brukt i dette prosjektet? Velg ‘Bilder’ https://www.google.no/search?q=erik+tandberg

Romfart består av to hovedprosjekter, ett reelt og ett virtual reality som publiseres offentlig, en mal for alle prosjekter fra det militære industrielle kompleks

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Jeg må bare spørre – hvor i all verden har du dette fra? vet du i det hele tatt hva som skal til for å utføre en slik handling? Din lettvindte påstand tatt ut av ingenting annet enn dine fordommer gjør at det du forøvrig skriver og påstår lett kan plasseres i samme avdeling som den samme påstand.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

CIA søker å drepe flest mulig sivile? En uhyrlig påstand, servert uten noen som helst bakenforliggende sannsynlighetslogikk.
1) Hvor har du dette fra?
2) Kan du fortelle meg hva som skulle være hensikten med dette?

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Nå skal ikke jeg gjøre meg vanskelig, men har du bittelitt forståelse for at det fremstår litt “skrullete” å fremme slike påstander som sannhet uten noe å kildemateriell? :)

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Syria er nå en honningfelle. Jeg regner med at du forstår hva dette innebærer? Her gjelder det å holde seg unne innblanding militært, for da har vi raskt ett nytt Afghanistan.
Jeg må be moderator flytte hele denne disusjonen til artikkelen om Syria der den hører hjemme.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Takk for mange interessante synspunkter, Maarit.

Sjekk hva Doc Marquis nå viser ut i fra the Illuminati Card Game.

Boston Maraton:
http://www.itsagodthingproductions777.com/boston_marathon.shtml

Earth Quake Projector hit Japan:
http://www.itsagodthingproductions777.com/fukushima.shtml

Til slutt en god artikkel på innsyn.com:
http://innsyn.com/artikler/vitenskap/item/81-haarp
HAARP-teknologien baserer seg på patentene til Nikola Tesla (1.119.732 fra 1914: «Apparat for overføring av elektrisk energi»), som var beregnet på fredelige formål, selv om pasifisten Tesla advarte mot at patenten kunne misbrukes. Den ble senere videreført av den amerikanske fysiker og medlem av Atomenergikommisjonen, Dr. Bernard J. Eastlund med hans amerikanske patent nr. 4.686.605 fra 1987: «Metode og apparat for å skape endringer i et område av jordas atmosfære, ionosfære og/eller magnetosfære», samt to andre relaterte patenter, også av Eastlund. I prinsippet er HAARP-teknologi Eastlunds patent, som igjen er indirekte basert på Teslas patent. Dette er med andre ord patentert teknologi, og ikke fantasi og science fiction.

En prinsippskisse av Bernard Eastlunds patentEn prinsippskisse av Bernard Eastlunds patentAmerikanske militærmyndigheter benekter imidlertid at HAARP-prosjektene har noe med Eastlunds patenter å gjøre. Men det er påfallende at det amerikanske firmaet APTI som fikk i oppdrag å bygge det første HAARP-utstyret, satt inne med nettopp Eastlunds patent nr. 4.686.605 og andre tilsvarende patenter. En gjennomgang av dokumentene som førte til kontrakten med APTI, kaster tvil over myndighetenes benektelser.

Til og med Eastlund selv har innrømmet at HAARP-teknologien er basert på hans patenter. I et intervju i OMNI-Magazine (1988), uttalte Eastlund: «Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. . . .Man kan bevege den og gjøre andre ting med den.»

I Eastlunds patent heter det: «Store deler av atmosfæren kan løftes til uante høyder slik at missiler støter på uventede krefter som ødelegger dem. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære. . . .»

Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorda. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen. (Es. 24,5.6)

Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? (Job 38,33.)

«Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet — tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden» (Åp. 11,18).

Guds Ord er sannhet.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Så hvilken grunn mener du eksisterer til å aktivere disse nå.

Thunder
Thunder
Abonnent
11 år siden

11. mars er Kim Jung Un på basketkamp med Dennis Rodman
Se på artikkelen og reportasjene som følger med. Se hvordan Rodman blir fremstilt. Hvorfor så mye fokus på hans utseende og se videoen som heter Rodmans bizarre trip to North Korea. Det er mobbing og manipulering. Mind control.

Rodman blir spurt om hvorfor han er venn med Kim jung Un. Hvorfor støtte en mann som har 200000 mennesker i konsentrasjonsleire. Han svarer at det er omtrent det samme som hjemme i USA.
http://edition.cnn.com/2013/03/11/world/asia/north-korea-kim-rodman

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Det var 28. februar. Artikkelen var oppdatert litt senere. Tiden går jo så fort :-)
Det er ingen som vet noen ting om Kim Jong Un og Nord Korea, men vil gjerne bombe det i fillebiter. Alt de vet kommer fra slike shite krinkastere. Vi ble lurt både i Irak og Afghanistan. De som manipulerer og sender vår ungdom ut i krig er forædere og terrorister. Vi har lover mot sånt, fredsnasjonen.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Det er stor grunn til å tro at norsk media ikke serverer oss nøytrale og objektive reportasjer. Det er rett og slett mind control. Vi burde signere et opprop for å få etterforsket norsk media.
Denne artikkelen som skal vise oss et bilde av hva som skjer i Nord Korea og fortelle om en evt trussel er hentet fra et “N-koreansk” nyhetsbyrå i Tokyo. Det vil jeg gjerne vite mer om. Norske barn og voksne går rundt og er redd for atomkrig/WW3. Det bør være sant, er dette det nasjonale nyhetsbyrået i Nord Korea? Jeg spør som Rodman gjør; har noen hørt Kim Jong true med krig?
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10968948

Uffda
Uffda
Abonnent
15 år siden

Klart det kan være vanskelig å bevise hva disse HAARP stasjonene driver med. Imidlertid er det verd å merke seg at Sovjet har uttrykt sterk bekymring for bruk av denne teknologien. De har selv lang fartstid i faget og besitter høy ekpertise, ref Kiev-senderen.
Noen hevder at Kievsendere har skylden for Tsjernobyl ulykken mm. En teknisk feil førte til at energi uttilsiktet forplantet seg langs jordplanet og antente Hydrogen i reaktoren da den var under nedkjøring og i en sårbar fase.
Dumaen har etterforsket farene ved denne teknologien og behandlet dette tema grundig før de skriftlig advarte bla Norge og FN. Vennligst les hele artikkel:
http://english.pravda.ru/main/2003/01/15/42068.html
Sovjet har folk med kompetanse på område, og de disponerer “våpensystemer” av samme og større kaliber. http://www.tldm.org/news8/sovietelectromagneticattacksonunitedstates.htm
Det er i tillegg betenkelig at Max Planck Institut er en av hoved premisslevrandørene for Eiscat Tromsø. De driver forskning bla på DNA og har alle forutsettninger for å utvikle en teknologi som kan brukes destruktivt. Dere må gjerne etterforske dette nærmere på egen hånd.
http://www.mpia.de/Public/menu_q2e.php

Uffda

lurer
lurer
Abonnent
15 år siden

Sitat fra posten over: “Ellers vil jeg bare si: stå på! Men sørg for ordentlige kilder og uomtvistelig argumentasjon. Ellers så kan deres innsats i infokrigen være like mye til skade som til hjelp, desverre.”

Kunne ikke vært mer enig.

The Freaky Hijiki
The Freaky Hijiki
Anonym
15 år siden

Nå er vel jeg det som populært kalles ‘konspirasjonsteoretiker’ om dagen, og har kikket mye på mange forskjellige alternative teorier om mye forskjellig.

De tingene jeg er 99% sikker på er:

-9/11 var en innside jobb
-Dagens monetære system er en svindel som sakte men sikkert gjør oss alle til slaver (og denne svindelen har vært ‘eid’ av de samme familiene i over 100 år. Noen av familiene har vært involvert i over 200 år)
-Det har vært utallige forsøk på å få verdensherredømme. Fra romerske keisere til Djengis Khan, Stalin og Hitler, men ingen har kommet så nærmt som det forsøket vi ser utspille seg i dag. De tidligere nevnte har stort sett basert seg på militær makt, mens dagens forsøk blir forsøkt gjennomført vha finansielle virkemidler, tenke-tank påvirkning av politikere og myndigheter, propaganda og hegeliansk dialektikk. Kort oppsummert: den ‘herlige’ globaliseringen.
-Pådriverne for denne globaliseringen er veldig opptatt av okkultisme. Her snakker jeg om initiativtakere, høyt nivå. Dette er også som bankvirksomheten en familiebusiness, og det er gjerne de samme familiene eller familier med nære bånd til bankfamiliene.
-CIA smugler narkotika for å finansiere ting som ikke kan vises på et offisielt budsjett (avslørt mange ganger).

De tingene jeg enda sliter med å finne ordentlig dokumentert er bl.a_

-Nibiru. Noen burde vel ha sett den nå? Ingen vitenskapelige bevis som jeg har sett enda, bare endel ‘overbevisende’ gjennomganger på nettet basert på en blanding av kvasi-vitenskap blandet med gamle myter tolket ‘fordelaktig’.
-Chemtrails. Her har jeg et åpent sinn og ser ikke bort fra dette. Veldig enkelt å gjennomføre. Men sliter fortsatt med å finne ‘bulletproof’ informasjon og beviser. Holder øynene åpne og døra på gløtt.
-HAARP. Igjen, vanskelig å finne skikkelige, vitenskapelige bevis, men har også et veldig åpent sinn til dette. At militæret vil prøve å styre været er vel neppe noen hemmelighet. Har fortsatt til gode å se noen rasjonell forklaring på HAARP anlegget fra offisielt hold. Det jeg har hørt er at de prøver å sende elektrisitet trådløst over store avstander, og det høres jo uansett usunt ut. Oppvarming av ionosfæren, og å skape kunstige nordlys er jo kraftige saker også. Holder døren på vidt gap, men vil gjerne se noen troverdige bevis. Desverre hjalp ikke denne artikkelen så veldig mye.

Ellers vil jeg bare si: stå på! Men sørg for ordentlige kilder og uomtvistelig argumentasjon. Ellers så kan deres innsats i infokrigen være like mye til skade som til hjelp, desverre.

Håper dere benytter sjansen til å intervjue/prate med Harry i kommentarfeltet her.

Lurer?
Lurer?
Anonym
15 år siden

Da har du et problem da Maarit, hvis alt du kan støtte deg på er anonyme kilder. Du skjønner, det er du som forsøker å bevise noe, og så langt så har Harry arrestert deg for feil angående fysikk og radiobølger, så langt har jeg ikke sett deg tilbakevise noe av det han har kommet med. Så underbygger du andre påstander med anonyme kilder. Det er ikke et problem for meg, fordi jeg tror at du skriver en del sprøyt, det er et problem for deg ved at den historien du forteller ikke blir særlig troverdig. Jeg kan også bruke anonyme kilder til å lage en historie som ingen andre kan ettergå. Senest var det vel Ari Behn som ble latterliggjort når hans anonyme påstander ble tilbakevist av flere navngitte kilder.

Tydeligvis var jeg ikke den eneste som syntes at din bruk av Ålesund tragedien var skammelig siden du har beklaget at du behandlet tragedien i din bok. At du fortsetter å gjøre det, det er vel fortsatt noe du bør være forsiktig med? Eller synes de pårørende det nå er greit etter at du har beklaget offentlig?

Beklager hvis du opplever det en smule urettferdig. Men problemet er ikke mitt, det er ditt. Det er flere enn meg som har stilt spørsmålstegn vet det du har skrevet og ditt tilsvar her endrer ingenting på det. Derimot opplever jeg det som en smule sutrende.

« Forrige artikkel

Forbereder norske myndigheter seg på 2012?

Neste artikkel »

Komikeren Otto Jespersen i hardt vær

53
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x