Bla i tag

Kristen

Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet

Mange blir overrasket når de hører at Jehovas Vitners ledere har tilknytning til frimureriet.

Stopp israeliseringa av Norge

Under den andre verdenskrig var det arierne som var herrefolket i Europa, og jødene skulle ut. Nå er det sionist-jødene som er herrefolket i Europa. Det er nå dannet anti-islamistiske EDL-aksjonsgrupper på "gategjeng"-nivå, med klare sionistiske undertoner, som agiterer for at muslimene skal ut. Splitt og hersk, dengang som nå. Historien gjentar seg.

Dødsstraff for å være kristen i Iran

Maryam Rostampour, 28, og Marzieh Amirizadeh, 31, arrestert i Iran for sin kristne tro.

SOS rasisme under lupen

Den ultrakommunistiske kapringen av SOS-Rasisme.

11. september – i en større sammenheng

Da jeg innså at "terrorhandlingene" i USA i 2001 var et stort bedrageri, begynte reisen nedover i kaninhullet.

Å huske hvem vi er: Guds utvalgte folk

Tiden nærmer seg da fler og fler skal huske hvem de er og hvor de kommer ifra - for bedre å vite hvor de går.

Klimaforandringer eller Gud

Står vår planet og samfunn ovenfor store klimatiske utfordringer?