Klimaforandringer eller Gud

3K visninger
13 minutter lesetid
4

Et åndelig menneske kjenner på seg og føler og kanskje erfart at der er en ‘Gud’ som er ånd, som styrer tilværelsen vår. Denne kraft eller lovmessighet kan ha mange navn som Gud, YAHWE, Allah, Elohim, etc. Det er samme ting det søkes å sette navn på.

Idag står vår planet og våre samfunn ovenfor store klimatiske utfordringer, for å si det pent. Hva kommer dette av ? Er det Gud, eller er det oss selv ? Er det vi som skaper klimaforandringene, eller er det universets straff for hvordan vi i det hele tatt lever våre liv (jfr. syndefloden på Noahs tid) ?

Mange vil ikke ha noen Gud trukket inni dette, fordi Gud for dem er død, – ikke eksisterende. De ønsker et sekulært lederskap, som utgjør og er ‘Gud’ for resten av verden. DE sier hva som er lov og ikke lov. De tolker ikke bare Guds Ord, de ER Gud. I Bibelen ble disse ledende krefter blant oss påvirket av og under samme forføreriske ånd, hvor de ble kalt Fariseerne.

For disse åndskrefter av idag er dette ikke hverken jødedom eller kristendom. Det er den Babylonske Mysteriereligion som kommer til uttrykk i våre dager gjennom sionismen, hvor det overveldende flertall er kristne, men som også består av en mindre gruppe av jøder (spesielt deres elite og lederskap). For dem skal der ikke være noen høyere makt enn dem hverken i himmel eller på jord. Denne ånd kom til som et substitutt for jødedommen under jødenes fangenskap i Babylon under Nimrod.

Og Elohim skapte Adam, av William Blake.
"Og Elohim skapte Adam" av William Blake.For disse er skapelsen snakk om biologi og kjemi. En materiell ting mer enn en åndelig ting; at vi er av ‘kjød’ alene. En gedigen løgn, idet vi er først av alt og mest av alt åndsvesener, som har inkarnert i kropp. Spørsmålet er; blir vi værende fengslet i denne kropp med disse misoppfatninger eller klarer vi oss åndelig å heve oss over dem ? Har det vært historiske ‘klimaforandringer’ før i historien? Den mest kjente er historien om Noah.

Noah kjente til denne kraft og makt. Han så hva som kom. Hans samtidige hadde kommet på ville veier, og han så at dette kommer til å gå galt, fordi hans samtidige overhodet ikke tok de åndelige lover med i beregning lenger. Med resultat syndeflommen. Straffen for deres ‘synder’, det vil si manglende bevissthet om og viten om de åndelige lover, og reaksjon som følge av aksjon, eventuelt ingen aksjon . Menneskene trodde de kunne gjøre hva som helst, og komme unna med hva som helst. Men slik er det ikke.

Idag skyldes slike ubalanser, skapt av menneskers disposisjoner og prioriteringer, på klimaforandringer, istedenfor som en reaksjon på menneskehetens gjentatte brudd på de åndelige lover. Det er vikarierende argumenter som blir brukt til å tåkelegge ledernes egne handlinger, og for å bortforklare at der er en virksom orden i universet, som vi i mangel på et bedre ord kan kalle ‘Gud’, som er å ligne med reaksjon på en aksjon. Det er ingen slags ondsinnet vilje som ligger bak denne kraft, men det er en naturlov. Gjør du det og det, så skjer det – gjør du sånn, så skjer det noe i henhold til det. Som å spille sjakk. Universet reagerer på våre handlinger og hvordan vi behandler hverandre. Ikke fordi det er ondskapsfullt, men fordi der råder fullkommen orden i hvordan universet er oppbygget og fungerer.

Andre skikkelige jøder, kjenner til og vet at disse åndelige lover er en virksom kraft i universet, og de underlegger seg og bøyer seg for denne kraft og lovmessighet. Dette er de Torah-tro jødene (Bibelen – GT) og ikke Talmud jødene (Babylonske):
nkusa.org
jewsagainstzionism.com
realjewnews.com
jewsnotzionists.com
henrymakow.ca
tikkun.org
– og i tillegg de millioner av vanlige jøder som bare er førført av sitt babylonske sionistiske lederskap, akkurat som ennå mange flere millioner kristne er av vårt lederskap av samme ånd. For lederskapet innen både jødedommen og kristendommen (sionistene) var ikke fornøyd med guden, og ikke den personen som ble kalt Messias, så de skapte en ny, uten at jødedommen og kristendommen på noen måte kunne sammenlignes, så samlet de seg i denne “nye religion” som i virkeligheten er den samme gamle fra Babylon og Kong Nimrod.

Rabbi Ben Zion Bokser skrev i boken “Judaism and the Christian Predicament” (New York: Alfred A. Knopf, 1967) side 59:
Dette er ikke et uvanlig inntrykk og en finner det av og til blant jøder som hos kristne – at judaisme er religionen til den Hebraiske Bibel. Dette er, selvfølgelig, et villedende inntrykk. Jødedom er ikke en religion fra Bibelen.

Rabbi Moshe M. Maggal, skrev:
“…du vil legge merke til den store forskjellen mellom den Jødiske og den Kristne religionen. Men dette er ikke alt. Vi anser de to religioner så forskjellig at den ene utelukker den andre. …Vi understreker at der finnes ingen slik ting som en Judeo-Kristen religion. De er ikke noen likheter mellom de to konsepter.” [Rabbi Maggal (President, National Jewish Information Service) brev, 21 August 1961.]

Du høster som du sår. På hver aksjon finnes det en reaksjon. Denne reaksjon er Gud. Eller bedre; den kraft eller orden som bestemmer reaksjonen, er ‘Gud’. Gud kan gjerne lignes med en databank som lister gode og onde handlinger, og hva om er reaksjonen på hver av dem. Siden er ikke ‘Gud’ noe mer innvolvert. Alt foregår deretter i henhold til den forhåndsprogrammerte databank. ‘Gud’ bryr seg døyten om jorden med dens mennesker atombomber seg selv inni evigheten. Gud har ikke den egenskap. Gud er en lovmessighet, ikke et menneske – med masse frykter og følelser. Og Gud er ikke død.

Alt på grunn av de åndsløse, og bevisstløse, – så er det akkurat det vi kommer til å gjøre. VI er skaperne av vårt univers. Vi får oppmålt etter hvor våre aspirasjoner og idealer ligger og etter hvor vår ånd tilhører; her eller i det hinsidige liv. “Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?“.

Den Jødiske Dr. Alfred M. Lilienthal innrømmer at Elohim ble erstattet med tilbedelse av seg selv.
I vår samtids Jødedom er tilbedelsen av staten Israel og dens symboler har blitt gradvis og uheldigvis fortrengt tilbedelsen av en gud”.

Rabbi Solomon Goldman i sin bok ‘God and Israel’ konkluderer:
Gud er absorbert i nasjonalismen til Israel. Han (Jøden) blir det nasjonale etos (gud eller ledende tro).

Karl Marx fremhevet behovet for å ødelegge konseptet om noen ‘Gud’:
Ideen om en Gud (Yahweh) er basisen for en pervertert sivilisasjon. Det (YAHWEH) må bli ødelagt“.
Religionskritikken ender med den (Jødiske) lære at mennesket (Jøden selv) er det høyeste vesen (Gud) til mennesket“.

De åndelige lover kan ikke settes utav kraft av mennesker. Det er samme mennesker som tror det som ville bygge Babels tårn, for å komme seg inni himmelen, i opprør mot Gud. Dårer, sier jeg. Disse lover, som vi kan kalle ‘Lysets Lover’ virker automatisk, for enkeltmennesker og grupper av mennesker (nasjoner). Lyset, frelsen eller opplysning kommer inn i vårt liv første gang vi oppdager disse sammenhenger.

Om vi skulle ønske å summere den fariseeriske ‘jødiske’ moral fra Bibelen og dens etterlevere idag; sionismen, i en frase, ville det bli som følger: “All god moral er den som bringer en fordeler”. På grunn av den Fariseeriske fornektelse av et liv etter døden og at der er noe helvete å unngå, så er fariseerne rett og slett ute av stand til å anvende en høyere standard til verdiene i livet, enn den til fordeler [for seg selv] og profitt. Dette er grunnen til at Sionistiske Jøder kan observere Israelske soldater lemleste de skjøre kroppene til Palestinske barn uten betenkelighet eller samvittighet. De har ingen slik.

Henry Kissinger gjentar behovet for den ‘Nye Verdens Orden

Henry KissingerProblemet er at disse sionister ikke er skikkelige jøder, og ikke kristne. De er ikke religiøse i den forstand som de rette jøder og kristne er det, men bruker kun religionen som et middel til å berike seg og sine, og underlegge seg verden. Makt og penger, dette eldgamle konsept for tilbedelse. De fleste av disse sionister er såkalte ‘kristne’. Resten er mongoler som ble tvangskonvertert av sin konge i Khazaria i år 740 til jødedommen. De har ikke fnugg av Abrahams blod i årene, og er ikke semitter. De er Khazarer fra tyrkisk-mongolsk opprinnelse, eller Askenazi jøder.

George på hjemmesiden til Henry Makow spekulerer på om de elitære gruppe av jødene (lederskapet) har skapt en jødisk gud som sin ‘egregore’, det vil si et redskap for sin kollektive vilje, til å overvinne hedningene og herske eneveldig.

Denne egregore er er Lucifer”, sier Henry Makow, “og elitære jøder [sionistene] har laget ham til mesterånden for Den Nye Verdensorden. De elitære jøder er “Kommunist Kapitalistiske Internasjonale”, de inngiftede Tyske bankfamilier som, ifølge Christian Rakovsky inkluderer Rothschilds, Warburgs, Schiffs og mange andre“.
http://www.rense.com/general75/godthat.htm

Evangeliet etter Johannes 3.19 “Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene ELSKET MØRKET høyere enn lyset, fordi deres GJERNINGER VAR ONDE.

De elsker å gjøre ondt, og vet at å adlyde disse åndelige lover som vi kaller ‘Lysets Lover’ vil ødelegge moroa for dem, så de hater Gud, som de hater alle som bare ymter frempå om disse lover. De har skapt seg sin egen ‘gud’, som de kaller Lysets Engel; Lucifer. Han er den som støtter dem i deres onde gjerninger, og derfor elsker de ham. De har sitt egen mektige og veldige apparat utover hele verden.

Kabbalisme er et system av Jødisk mystisime og magi og er det fundamentale elementet i moderne heksekunst. Praktisk talt alle de store hekser og trollmenn i dette århundre har vært Kaballister.
William J. Schnoebelen. “The Dark Side of Freemasonry”

Albert Pike, tidligere Sovereign Grand Commander av den Skotske Rite, skrev: “En er fylt med beundring, av å trenge inni Helligdommene til Kabbala.

I 1855, skrev den berømte Rabbi Isaac Wise: “Frimureri er et Jødisk establissement, hvis historie, grader, offisielle utnevnelser, passord, og forklaringer er Jødisk fra begynnelsen til enden.

Avisen ‘The Jewish Tribune, i 1927, skrev i en leder: “Frimureriet er basert på Jødedom. Eliminer læren til Jødedommen fra Frimurer ritualene og hva er igjen?”

Det greske ordet for djevelen i Det Nye Testamente er diabolos og betyr falsk anklager, baktaler og sladder . Ingen steder er det brukt i betydning en over-menneskelig entitet som søker å forlede meneskene til synd. Når Jesus snakket om Fariseerne at de var “djevelens barn”, snakket han figurativt om deres hang til å lure sine medmennesker, spesielt hedningene (de har egne lover i Talmud mot å lure hverandre, men ikke mot å lure hedninger – goyim; oss andre).

Så her ser vi den klassiske kontrasten mellom sannhet og løgner. Fariseerne, eller de som viderefører tradisjonen med falske anklager fra historiske Babylon, sionistene, kan ikke tro på Jesus eller andre av samme ånd fordi han/de snakker sannheten. De kjenner løgnen, som de tar for å være sannheten.
Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud” (John 8.47).

Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig. 8 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. 9 Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. 11 For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre. 12 Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.” I John 3.8-12.

En av de viktigste bønner den Babylonske Mysteriereligion har er Kol Nidre bønnen. Den Babylonske Kol Nidre bønnen er en bønn som synges, gjentas mange ganger, og også sunget av en forsanger (kantor), akkopagnert av en fiolin, i hvilken alle løfter som er gitt i året som kommer er erklært, på forskudd, som døde og virkningsløse. Den går slik: “All løfter, forpliktelser, eder eller forbannelser, pantsettelser av alle slag, som vi har lovet, sverget, lojaliteter, eller bundet oss til, fra denne soningens dag (atonement), inntil neste soningsdag (hvilken ankomst vi håper på med glede) vi angrer på, det forangående, på alle av dem, at de skal bli ansett for løst, tilgitt, annulert, ugyldig og ikke ha noen effekt; de skal ikke være bindende, heller ikke skal de ha noen effekt; løftene skal ikke bli regnet for løfter, forpliktelsene skal ikke være bindende, heller ikke edene bli betraktet som eder.

Purim Special. From Esther to AIPAC. Gilad Atzmon
http://uruknet.info/?p=m31096&s1=h1

Vi kan i følgende utsagn begynne å forstå hva og hvem som er deres ‘Gud’, som Israelske Gilad Atzmon tar opp i sin artikkel:

Det jødiske folket som helhet vil bli dets egen Messias. De vil oppnå verdensherredømme ved oppløsning av andre raser, ved avskaffelse av grenser, avskaffelsen av monarki, og ved å etablere en verdens republikk hvor jødene vil alle steder kunne kreve privilegiet å være statsborgere. I denne “Nye Verdensorden” vil Israels barn forsyne alle ledere uten å møte noen opposisjon. Regjeringene til de forskjellige folk som utgjør verdens republikken vil falle uten synderlig vanskeligheter inn i hendene til jødene. Det vil da bli mulig for de jødiske herskere å avskaffe privat eiendom, og alle steder å bruke statens ressurser. Slik vil løftet i Talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid er kommet, vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender.
– Baruch Levy, Letter to Karl Marx, `La Revue de Paris’, side 574, June 1, 1928.

Rabbi Sherwin Wine ser ikke noe behov for noen Gud (Yahweh):
hele konseptet med Gud (Yahweh) er utdatert; Jødedom kan fungere utmerket bra uten det. “

Mr. James Yaffe kommentarer i avtalen:
Det ser ut som vi må være enig med Rabbi Richard Israel, som skriver Kommentar sammendrag om Jødisk tro, …(den pågående diskusjonen om). Guds Død vil føre til at Jøder vil spørre, “Så hva annet nytt er det ? Den jødiske begravelse er en mye mer privat affære. Vi begravde ham (Yahweh) stille og rolig midt på natten.” (The American Jews Random House 1968 p.161)

Den Største Løgnen til Nimrod, kongen av Babylon, var at han kalte seg selv Gud.

Kaballistisk DavidstjerneHvis de har ‘drept Gud’, hva slags ‘gud’ er det de har ? Den babylonske mysteriereligions gud er ‘Jødene’ selv, som den Jødiske Kabbala sier det: “Jødene er den levende Gud, Gud inkarnert: han er et himmelsk menneske. De andre mennesker er jordiske, av lavere rase. De eksisterer bare for å tjene Jødene. De er krøtterne“. (se ‘Judaism The world Strangest Religion’, side 8).

George Orwell forutså ‘Newspeak’, som idag kalles politisk korrekthet under en sionist kommunistisk totalitær stat kalt demokrati. Vi har “hatkriminalitet” lover som Orwell betegnet som “tankekriminalitet”. Lenin og Stalin innførte “hat lover” tidlig i det offisielt ateistiske Sovjetunionen. En av de første ting som ble kriminalisert var anti-jødiske taler eller skriverier, som var straffet med døden. Under “hat kriminalitet” lover har politikere lovfestet hva som blir kalt “hat snakk”. Med ‘Hat snakk’ menes alt som disse krefter hater å høre, spesielt sanheten om dem selv. Derfor, sannhet er hat for dem som hater sannheten.

Evangeliet etter Johannes 3.37: “Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere. 38 Jeg taler om det jeg har sett hos Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.» 39 «Vår far er Abraham,» svarte de. Jesus sa: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham. 40 Men dere vil drepe meg – en mann som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor,» sa de. «Vi har én far: Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 DERE HAR DJEVELEN TIL FAR, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.”

Evangeliet etter Johannes 3.16-21: “For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.

ALLE klimakatastrofer og lignende kommer utav menneskers uheldige prioriteringer og disposisjoner som står i strid med de åndelige lover som gjelder. Bibelen bruker begrepet ‘synd’. Ikke fra CO2 og lignende vikarierende argumenter. De har blitt funnet opp bare av den enkle grunn at sterke krefter ønsker å nekte for at der finnes noen Gud, eller den lovmessighet i universet som ordet ‘Gud’ representerer.

De tar feil, – de er løgnere, og festen deres er snart slutt. De er veldig redd for å bli avslørt. Gledesdreperen deres kommer snart. Takk og lov for det.

Mer åndelig stoff på:
http://www.riksavisen.no

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Krig er krig, og Gud er Gud. D.v.s. Einstein trodde ikke på en personlig Gud, men en bevissthet bak skaperverket.
Nå tror ikke undertegnede på religiøst visvas i forhold til “klimaendringene”, men på HAARP. Synes man skal slutte å blande kortene så mye. Det er HAARP som gjør alt dette, for pokker.
Hold dere til sak: Vi er i en stille 3. verdenskrig. Krig dreier seg om makt. For å få makt, må man drepe.
Gud og klimaendringer er noe forbasket sprøyt! Antropogen global oppvarming er blitt falsifisert av kjente klimaforskere for lenge siden. Den velkjente historien med IPCC, hokkykølla, og alt det andre vrøvlet fra James Hansen og de andre nytteidiotene.
Katastrofene kommer av HAARP, og det er ingenting som vil hjelpe oss, ved å tro på feilinformasjon.
Få orden i rekkene her! :-)

coolio
coolio
Abonnent
14 år siden

Dette er en artig og interessant artikkel i og med at den vekker tanker og følelser uavhengig av ens personlige tro, tankegang og overbevisning.

Personlig misliker skremmeriet rundt ting som kabbalah, symbolisme, magiske ritualer og den type ting, også det trangsynte synet på kabbalisme i denne artikkelen. Grunnen til det er at disse tingene har vært brukt i positiv forstand i årtusener i Egypt før det på en måte gikk tapt. Nå er det sett på som mystisk, skremmende og djeveldyrkelse fordi kristendommens skapere så på det som truende.

Henry Kissinger er tøff som turde og sette søkelyset på det største problemet vi vil komme borti over de neste tiårene; den eksplosive befolkningsveksten.
Han ble kjapt stemplet som inhuman og ond tvers igjennom, noe som er forståelig så lenge man følger tankegangen til vår kjære kultur.
“Ishmael” og “My Ishmael” er gode bøker for dere som vil lære mer om dette emnet på en lettlest og tankevekkende måte.

En annen ting som er viktig er å sette søkelyset på er at vi er selv ansvarlige for hvordan vi lever og hva vi gjør med verden istedenfor å skylde på ledere og makt-eliter. Det er bare én person som har makt over ditt liv; deg selv.

Hvis det skulle vise seg og være tilfelle at vi er spirituelle vesener, så er vel hele hensikten med vår tilværelse nettopp personlig utvikling.
“The Law of One” er en ypperlig bokserie om alt mellom himmel og jord, uansett om det er sant at den var kanalisert av Ra eller ikke.

Bare for ordens skyld; ateisme er ikke et tro-system og kan ikke kreditteres med negative eller positive påvirkninger på hverken individer eller statlige instanser, som det kan tolkes som når det nevnes “ateistiske Sovjetunionen” ovenfor.

gemini1980
gemini1980
Abonnent
Svar til  coolio
13 år siden

Coolio: Et for øvrig greit argumentert innspill fra deg.

Jeg la merke til at du stemplet Henry Kissinger som tøff og at befolkningsveksten er et problem.

Jeg spør deg: du er også født og er en del av jordens befolkning. Hvordan ville du følt deg om Henry Kissingers forslag om befolkningskutt hadde nådd fram og du var blant de som skulle elimineres?

Håper du har et reflektert og godt svar.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

“Vår planet og samfunn står ovenfor store klimatiske utfordringer. ”

Jeg er helt enig i dette utsagnet, og vil legge til at vi står også overfor enorme ressursmessige utfordringer.

Det kan synes som om vi har glemt at når alt kommer til alt, så er jorden vårt alles felles hjem, som også skal være hjem for våre etterkommere i mange generasjoner fremover.

Og hva er det så vi holder på med?

Vi i den rike del av verden er blitt så grådige i vår iver etter å tilfredsstille våre materialistiske behov at vi, i et stadig akselrerende tempo, er i ferd med å suge jorden tom for ressurser, på stort sett alle plan.

Jeg tror ikke på hverken himmel eller helvete, frelse eller fortapelse, jeg tror på rett og galt, gode handliger og mindre gode handlinger.

Man kan godt bruke begreper som synd for å beskrive den utplyndringen som kolden vår nå utsettes for. Og det passer definitivt med apokalyptiske begreper når man skal sette ord på mulige konsekvenser av måten ressursene utnyttes og jorden forsøples på.

Ekstra trist blir det å tenke på hvor bra vi faktisk kunne hatt det. Ikke bare vi, men også de som ikke er i nærheten av å kunne nyte den “luksus” som vi alle tar for gitt i vår del av verden.

Dette handler ikke om evne til å skape en rettferdig fordeling av menneskehetens ressursgrunnlag, men om vilje. Og viljen i den rike del av verden sitter langt inne, godt bortgjemt bak fagre ord, visjoner og løfter…. Som ikke ser ut ti lå bli mer enn nettopp det, da handling synes vanskelig.

Hvilken forbrytelse mot menneskeheten…

Ta feks Afrika sør for Sahara; Ikke nok med at vi i flere hundre år har plyndret landene deres og bortført millioner av mennesker som slaver!!!!!!!! Vi synes fortsatt det er greit at de lever fra hånd til munn. Vi reagerer først når katastrofen er et faktum og mennesker dør i tusentalls av sult og krig (og knapt nok da…)

Dette er synd, i alle mulige tolkninger av ordet…

Hvor paradoksalt er det ikke at det ut av nød og trengsel kan komme noe så usigelig vakkert som sangen jeg postet link til under som er en amerikansk spiritual;

Vakrere blir det ikke…

« Forrige artikkel

Fra selvutslettelse til harmoni

Neste artikkel »

Kirken og reinkarnasjon/karma

4
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x