Du leser nå
11. september: Den virkelige historien

16 minutter lesetid11. september: Den virkelige historien

Hvem stod egentlig bak 911-terroren ?Bildet viser utpekte medskyldige som tidl. president George H. W. Bush, daværende visepresident Dick Cheney, Vatikanet's militære kommandant i New York Edward Egan, ex-CEO i The Carlyle Group Frank C. Carlucci og daværende borgermester i New York Rudy Giuliani.Hvem sier at virkeligheten ikke overgår fantasien...?

Dette århundrets største enkeltstående terrorhandling, sprengningen av de to World Trade Centre-tårnene i New York, er blitt grundig dekket over og tåkelagt av såvel myndigheter som media i årene som er gått.

Nyhetsspeilet presenterer her ny informasjon som kaster lys over de virkelige skyldige i den avskyelige 11. september kriminaliteten. De skyldige var ihvertfall ikke muslimer…


11. september 2001 inntraff en voldsom eksplosjon i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon som ble etterfulgt av en brann og etterlot 184 døde. Hva var det egentlig som forårsaket det voldsomme smellet i fortet til verdens supermakt ?

Offisielt het det seg at Pentagon var blitt truffet av et kapret passasjerfly. Men sett i lys av de tekniske bevisene på åstedet var dette i praksis umulig. Plenen foran Pentagon var like hel etterpå, hullet i Pentagon-muren var for smalt til at et passasjerfly kunne passere gjennom, og det fantes ikke så mye som et passasjersete eller rester av en flyvinge på treffstedet, heller ikke omkomne eller overlevende flypassasjerer. Som et av verdens best beskyttede bygg var Pentagon overvåket av dusinvis av videokameraer som ville kunne ha bekreftet eller avkreftet påstanden om passasjerflyet. Pussig nok ble alle disse kameraene demontert av FBI-agenter kort tid etter. Innholdet fra overvåkingskameraene er aldri blitt frigitt, med unntak av et kort videoklipp som viser en eksplosjon men intet passasjerfly og kan sees her:
http://www.youtube.com/watch?v=paWiZ2Y8fRg&feature=PlayList&p=9594C4CD15BE0A93&playnext=1&index=24

Pentagon ble truffet av et luftbårent militært prosjektil; en ”flyvende bombe” eller ”missile”. USAs tidligere transportminister Norman Mineta overhørte følgende samtale i bunkeren under Det Hvite Hus i sekundene like før det smalt i Pentagon:

There was a young man who had come in and said to the vice president, «The plane is 50 miles out. The plane is 30 miles out.» And when it got down to, «The plane is 10 miles out,» the young man also said to the vice president, «Do the orders still stand?» And the vice president turned and whipped his neck around and said, «Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary?» ”

Når man legger til grunn at det ikke var et passasjerfly som utløste eksplosjonen i Pentagon er den mest naturlige tolkningen av samtalen denne: Den ukjente mannen som hadde fått beskjed om å innfinne seg i kommandosentralen under Det Hvite Hus, PEOC (Presidential Emergency Operations Center) om morgenen 11. September var i besittelse av en fjernkontroll for det fjernstyrte ”bombeflyet” med stø kurs mot Pentagon. Da den unge mannen skjønte hva som var i ferd med å skje klarte han ikke å la være å spørre visepresident Cheney om det virkelig var meningen at Pentagon skulle angripes med fullt overlegg uten at landets visepresident ville gripe inn for å stoppe det. Mannen ble under etterforskningen hverken identifisert eller forhørt. I likhet med innholdet fra Pentagons videokameraer ble mannens identitet og oppdragsgiver unntatt fra offentlighet siden dette kunne bidra til å kaste lys over hvem terroraksjonenes virkelige bakmenn var. Norman Minetas edsvorne redegjørelse foran granskningskommisjonen for 11. september som sitatet er hentet fra er tilgjengelig her.

Samtidig med seansen under Det Hvite Hus og smellet i Pentagon fant en selsom sammenkomst sted på Ritz-Carlton hotellet i Washington DC. Her var en rekke maktmennesker samlet til våpenkonglomeratet The Carlyle Groups årlige investorkonferanse som hadde begynt dagen før. Konferansen ble ledet av Carlyle’s toppsjef, tidligere forsvarsminister og deputy director i CIA, Frank C. Carlucci.

Fra tidlig om morgenen hadde mange av deltagerne benket seg foran en storskjerm i et av hotellets konferanserom for å følge live-dekningen av terrorangrepene, som om det dreide seg om en stor begivenhet som de nødig ville gå glipp av, noe a la the super bowl. George H. W. Bush deltok bare på konferansens første dag, hvoretter han tilbrakte natten i Det Hvite Hus i sin sønns fravær. Tidlig neste morgen tok han et fly vestover slik at han var ute av sonen da det smalt.

Etter at TV-dekningen av tårnene som falt var unnagjort og smellet i Pentagon var konstatert fortsatte konferansen som om ingenting hadde hendt. Festmiddagen om kvelden ble en oppstemt markering, i sterk kontrast til situasjonen i resten av USA og verden for øvrig. Var tidspunktet for konferansen valgt med omhu og skyldtes den påfallende mangelen på sjokk, sorg og overraskelse blant deltagerne at de var kommet sammen for i fellesskap å iaktta resultatet av måneders krevende arbeid og deretter feire en vellykket mission accomplished samt mulighetene for mange lukrative våpenkontrakter som med ett var innen rekkevidde siden resultatet av terroren var så voldsomt ?

Hvorfor falt de to høye WTC-tårnene i New York ? De falt fordi at mektige menn uten muslimsk kulturbakgrunn hadde bestemt at de skulle rase sammen denne D-dagen. Det spilte ingen rolle om tårnene ble truffet av fly eller ikke. Tårnene var blitt armert av høyteknologiske eksplosiver ukene og månedene i forveien. Det eneste som krevdes for at tårnene skulle styrte sammen og bli pulverisert i løpet av drøye 10 sekunder var at detonasjonene ble utløst.

De mer enn 400 meter høye tårnene ble sprengt etter tur, midt i morgenrushet og med live overføring verden rundt. Hva slags eksplosiver ble benyttet ? Thermite/thermate for å kutte stålet i tårnenes ytterkanter? Composition C5? To mikro atomladninger, en under hvert tårn, utløst 77 meter under Ground Zero som å forvandlet de massive stålkjernene i midten av byggene til finpartiklet støv i løpet av millisekunder?

Eksplosjonsretning nedenfra og opp - en mikro H-bombe under hvert tårn ?

Med indre eksplosjonsretning nedenfra og opp ? Var det plassert en mikro H-bombe under hvert tårn ?

Er egentlig sprengstoffteknikalitetene så viktige i det store bildet ? Er det ikke viktigere å være klar over at den spektakulære flyforestillingen; enten det var en optisk illusjon skapt av NSA med topphemmelig Blue Beam teknologi eller en  videoanimasjon vist med velvillig bistand fra TV-selskapene på direkten, var uten betydning for resultatet, og at det slett ikke var fanatiske muslimer som forårsaket at tårnene falt så raskt og så likt  ?

For å komme bak fasaden av de offisielle løgnene som vestlige media utelukkende har fokusert på; ”Røverhistorien om Osama Bin Laden og de nitten selvmordskaprerne” er det nødvendig med et visst innblikk i skjulte maktstrukturer med lang forhistorie. USA ble grunnlagt av en gruppe frimurere, frimurernes ritualer godkjennes og velsignes av Vatikanet, The Council of Foreign Relations (CFR) har vært overordnet USAs president og regjering i mer enn et halvt hundreår og den katolske erkebiskopen i New York har i mange tiår hatt en nøkkelrolle i forhold til USAs hemmelige tjenester og CFR. Fløyteblåseren William Cooper hevdet at det var nødvendig å være medlem av et hemmelig selskap for i det hele tatt å kunne gjøre karriere i USAs hemmelige tjenester. Svært mange hemmelige selskaper er til syvende og sist kontrollert av Vatikanet.

I bakgrunnen rager det allmektige og nærmest untouchable Vatikanet over alt annet. Vatikanets innflytelse over en stor del av verdens media og katolske befolkning fungerer som et skalkeskjul som i stor grad bidrar til å snøblinde verdens publikum for Vatikanets skjulte maktutøvelse av mer enn tvilsom kaliber. Vatikanet har kommandoen over to militære arméer, Malteserordenen og jesuittordenen, som er licensed to kill fra høyeste hold, dvs. av paven og jesuittgeneralen. Vatikanets soldater består i stor grad av maktmennesker verden rundt med mer eller mindre hemmelig medlemskap.

Malteserordenen, The Sovereign Military Order of Malta (SMOM), kalles også The Knights of Malta, og medlemmene bærer den ærefulle tittelen ”knights” (riddere).

Jesuittordenen, The International Military Order of the Society of Jesus, er Vatikanets andre militære fløy. Bruken av navnet Jesus er fundamentalt misvisende for jesuittenes sanne holdninger og handlinger og bidrar til å kamuflere jesuittenes prioriterte aktiviteter, som er maktutøvelse gjennom infiltrasjon, med eller uten bruk av vold. Jesuittene tror ikke på Jesus, men er djeveldyrkere som tilber demonen Lucifer som sin ”lysets engel”. Jesuittgeneralen kalles Den Sorte Paven og er Vatikanets øverste makthaver.

Malteserordenen og jesuittordenen er hver for seg og i fellesskap i stand til å utøve enorm makt gjennom alle de viktige maktposisjonene som deres medlemmer okkuperer. Såvel SMOM-ridderne som jesuittene har måttet sverge eder om blind lydighet og underkastelse til Vatikanet, og er pliktige til taust og lojalt å utføre enhver ordre som de måtte motta fra sine overordnede i Vatikanet.

Et utdrag fra SMOM-riddernes ed, som i stor grad er basert på jesuitt-eden, lyder slik:
«I, furthermore, promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly and openly, against all heretics, Protestants and Liberals, as I am directed to do.
That when the same cannot be done openly, I will secretly use the poisoned cup, the strangulation cord, the steel of the poniard (a dagger) or the leaden bullet, regardless of the honor, rank, dignity, or authority of the person or persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or superior of the brotherhood of the holy faith, of the Society of Jesus.

In confirmation of which I hereby dedicate my life, soul, and all corporal powers, and with the dagger which I now receive I will subscribe my name written in my blood in testimony thereof; and should I prove false or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the militia of the Pope cut off my hands and feet and my throat from ear to ear, my belly opened and sulphur burned therein with all the punishment that can be inflicted upon me on earth and my soul shall be tortured by demons in eternal hell forever.»

Question: – Did you take an oath?
Answer: – I did, to destroy heretics and their governments and rulers, and to spare neither age, sex nor condition. To be as a corpse without any opinion or will of my own, but to implicitly obey my Superiors in all things without hesitation of murmuring.

Jesuittordenen og jesuittgeneralen er blitt beskrevet slik:

«The Jesuits are a military organization, not a religious order. Their chief is a general of an army, not the mere father abbot of a monastery. And the aim of this organization is POWER. Power in its most despotic exercise. Absolute power, universal power, power to control the world by the volition of a single man…

The General of the Jesuits insists on being master, sovereign, over the sovereign. Wherever the Jesuits are admitted they will be masters, cost what it may… Every act, every crime, however atrocious, is a meritorious work, if committed for the interest of the Society of the Jesuits, or by the order of the general.»

En av bøkene i Vatikanets rikholdige bibliotek av antikke, okkulte og spirituelle skrifter er kabbala-verket Zohar. Her heter det i kapittel 12:

På den 23. dag av måneden Elul i året 5761 vil de tre høye tårnene i den mektige byen falle til jorden og en bygning som er knyttet til makt vil bli rammet. Ødeleggelsen vil bli stor og mange mennesker vil dø.

Den 23 ELUL i året 5760 tilsvarer 11. september 2001 i den moderne kalender.

Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach fattet beslutningen om at terroraksjonene i USA skulle gjennomføres den 11. September 2001 slik at Zohar-profetien ble oppfylt.

 Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach: Med makt til å "shake the world" den 11. september ?

Den sorte paven Peter Hans Kolvenbach kledd i hvitt for anledningen: Med makt til å "rock the world" den 11. september 2001 ? Er det kabbala-verket Zohar som ligger oppslått ved hans side ?

Deretter ble en armé av ufattelig mektige skjulte krefter satt i bevegelse, anført av Malteserordenens riddere.

At Malteserordenens hellige dato er 8. September, til minne om 8. September 1565 da de tapre malteserkrigerne omsider seiret etter å ha holdt sitt fort på Malta i månedsvis mot den tyrkiske sultanens overmektige ottomanske armada bidro nok til å sette en spiss på arbeidet og få frem det ypperste i hver og en av de moderne malteserkrigerne i tiden før, under og etter 11. September.

Malteserordenens spydspisser for gjennomføringen av 11. septemberterroren var malteserridderne kardinal Edward Egan, New Yorks borgermester Rudy Giuliani, George H.W. Bush, CIA-sjef George Tenet og Carlyle-boss Frank C. Carlucci.

Brothers in arms den 11. september 2001 ? New Yorks borgermester Rudy Giuliani og  erkebiskop Edward Cardinal Egan

Brothers in arms den 11. september 2001 ? New Yorks borgermester Rudy Giuliani og New Yorks erkebiskop Edward Egan

Så vel Giuliani som Carlucci og Cheney har et nært forhold til kardinal Egan. George Bush sr., som tidligere CIA-sjef, president og visepresident, nøkkelperson i The Carlyle Group samt presidentpappa fungerte som en aktiv edderkopp i kulissene, bl.a. ved å bidra til å knytte de mange kontaktene som en vellykket gjennomføring av de mange koordinerte aksjonene og dekkoperasjonene krevde. Henry Kissinger er et annet SMOM-medlem med stort kontaktnett.

For å kunne forstå kardinal Egan’s nøkkelrolle er det en fordel å kjenne til visse historiske forhold. En viktig endring i USAs grunnlov fant sted i 1868, gjennom The 14th amendment, som i praksis fjernet garantien for USAs kalvinist-baserte frie borgerrettigheter. Denne endringen i konstitusjonen gjorde det mulig for jesuittene gradvis å skaffe seg en solid maktbase i det amerikanske samfunnet, som er blitt videreutviklet og misbrukt i alle år siden.

Etter sine forgjengere, kardinal O’Connor og ikke minst kardinal Francis ”Spelly” Spellman som rådet grunnen på president Kennedys tid, arvet kardinal Egan kontrollen over et forent amerikansk etterretningsnettverk, bestående av bl.a. CIA, NSA, Secret Service, FBI og Military Intelligence. I tillegg overtok han også kontrollen over CFR.

Bak titlene kardinal og erkebiskop av New York, og med den storslagne St. Patrick’s Cathedral i New York som nær perfekt skalkeskjul utøvet kardinal Egan sin posisjon som Malteserordenens militære kommandant for operasjoner på amerikansk jord utført etter ordre fra jesuittgeneralen og koordinator for aksjonene. St. Patrick’s Cathedral, som kalles ”The Little Vatican”, er ikke bare en katolsk kirke, det er også Malteserordenens MILITÆRE hovedkvarter i USA.

President George W. Bush viste med all tydelighet at han visste at tårnene ville falle da han ble informert om angrepet på New York i et klasserom i Florida, hvoretter han uten engang å reise seg fra stolen fortsatte å lese sammen med barna uten å vise noe tegn på ekte overraskelse eller ønske om å få vite mer om det som hadde skjedd. Under sitt besøk i Vatikanet den 23 juli 2001 var Bush blitt informert av pave Johannes Paul II om de forestående aksjonene i USA.

Sa paven til president George W. Bush: "Tårnene kommer til å falle den 11. september og det er ikke noe du kan gjøre for å hindre det ?"

Sa paven til president George W. Bush: "Tårnene kommer til å falle den 11. september og det er ingenting du kan gjøre for å hindre det" - in English ?

Etter seansen i Vatikanet trengte Bush en lengre ferie, som varte frem til september. Nærmere D-dagen ble han trolig briefet mer i detalj av CIA-sjef og jesuitt Tenet om det som kom til å skje og hvilken rolle han måtte spille i det hele.

11 september-angrepene ble brukt for hva de var verdt som katalysator for å fremme en rekke agendaer av tvilsom bonitet: Okkupasjonene av Afghanistan og Irak, ”The War on Terror”, telefonavlytting av alle amerikanske borgere som NSA fikk adgang til kun 3 uker senere, iverksettingen av The Patriot Act m.m.

The Patriot Act er et klassisk jesuittverk. I tiår etter tiår har jesuittene arbeidet i det stille for å innføre fascisme i USA, litt etter litt, bit for bit. Jesuitten Viet Dinh, professor ved det jesuittdominerte Georgetown-universitetet i Washington DC og assisterende riksadvokat, hadde utarbeidet The Patriot Act forut for 11. september.

Før støvet fra de fallende tårnene hadde lagt seg var The Patriot Act klar til å iverksettes, og den ble smidd til lov før det kondenserte stålet på Ground Zero hadde rukket å størkne helt. The Patriot Act fratar amerikanske borgere viktige konstitusjonelle rettigheter, bl.a. ved å uthule The 4th Amendment, og ble presset gjennom innhyllet i et tåketeppe av terrorfrykt, propaganda, manglende etterforskning og forspilte beviser.

Var Zohar-profetien om at TRE TÅRN kom til å falle denne dagen hovedgrunnen til at også Salomon-bygget WTC7 falt ? Som kjent raste dette 47 etasjer høye kontorbygget plutselig sammen om ettermiddagen uten at det er blitt hevdet at bygget var blitt truffet av fly. Dette kan sees her: http://www.youtube.com/watch?v=LlZAoqKMx44&feature=related

WTC7 ble sprengt innenfra i likhet med de høye tårnene, ”the three towers fell because they were all pulled”, som det heter på sprengningsspråket. Den 23. elul 5761.

DENNE INFORMASJONEN SAMSVARER MED TEKNISKE BEVISER OG FORKLARER DE INVOLVERTES OPPFØRSEL FØR, UNDER OG ETTER 11. SEPTEMBER 2001.

Med tanke på at John F. Kennedy advarte mot truselen fra secret societies allerede i 1960-årene (se f.eks. video her http://www.youtube.com/watch?v=FnkdfFAqsHA) burde slike grupperinger ha blitt vurdert som potensielle mistenkte for 911-udådene for lenge siden.

Et eiendommelig eksempel som kaster lys over at det finnes en flora av hemmelige selskaper er George Tenet, som var CIA-sjef i 2001.

I sitt vitnemål foran 911-kommisjonen og i andre offentlige opptredener viser den godeste Tenet en rekke ytre fakter som vitner om at mannen faktisk også er freemason (mason, frimurer):

CIA-sjef George Tenet viser Freemason signaler

CIA-sjef George Tenet viser Freemason signaler

Også tidligere president George H. W. Bush og tidligere forsvarsminister Frank C. Carlucci behersker og benytter tegnspråk:

hemmelig_tegnspraak

Skal vi tolke de hemmelige symbolene som et tegn på at det finnes mengder av informasjon som forblir hemmelig innenfor de hemmelige selskapene ?

For å komme til bunns i 911-enigmaet er det kanhende nødvendig å fortsette prosjektet som John F. Kennedy ble forhindret fra å gjennomføre. De hemmelige selskapene bør nå trekkes frem i lyset og granskes etter tur og vurderes som mulige trusler mot nasjonenes og menneskenes sikkerhet.  De hemmelige selskapene kan symboliseres av trollet i eventyret som holder menneskehetens fremtid som gissel.

De hemmelige selskapene forblir en trusel mot alt og alle inntil de trekkes ut i dagslys, dvs. eksponeres offentlig i all sin grellhet, det være seg hemmelige selskaper med eller uten Vatikanet-tilknytning.

John F. Kennedy ble myrdet på live TV i 1963 og de to tårnene styrtet sammen på live TV i 2001… Vi bør ha begynt å kjenne lusa på gangen nå. Vi er tross alt kommet til den 23. ELUL i året 5768.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
76%
Opplysende
19%
Inne på noe
5%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

222 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *