/

5G mobilnett – highway to hell?

6.8K visninger
9 minutter lesetid
50

Femte generasjons mobilnett(5G) fremstilles som et teknologisk vidunder som vil gi oss uante muligheter, blant annet i form av mye raskere internett tilgang og ned lasting av store datamengder med superrask hastighet. Her kommer det du ikke blir fortalt.

Bakgrunn

I enkelte byer både i USA og i Europa, er forsøk med 5G allerede i gang. Her i Norge er Kongsberg først ute og videre planer er at Trondheim skal bli den første store 5G byen i Norge.

 

Litt om 5G

Dette er neste generasjon av kommunikasjons system, beregnet for både mobiltelefoni og internett. Det vil sende i et høyere frekvensområde enn det som nå benyttes, såkalte millimeterbølger. En konsekvens er at strålingen pga. kortere bølgelengde, vil ha mindre rekkevidde. Antallet sendere må derfor være mye høyere enn i dag og de må plasseres nærmere hverandre. Et annet problem med 5G er at mikrobølgestrålingen blir mer konsentrert og derfor ca. 10 ganger kraftigere enn med dagens teknologi (1).

 

Dr. Graham S. Downings advarsler

Dr. Graham S. Downing er lege og spesialist innen nerve/muskel/skjelett/funksjonell medisin. Han er dessuten leder for en internasjonal organisasjon som driver med opplæring av ulike grupper helsepersonell (2).

The truth about 5G:

Teknokratiet 

I sin utmerkede bok: “Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation”, beskriver Patrick Wood hvordan vår frihet gradvis vil forsvinne etter hvert som mer og mer avansert teknologi blir tatt i bruk.

Patrick Woods bok

Legg merke til uttrykket Trojan horse. I følge gresk mytologi ble byen Troja som var beleiret, invadert ved at innbyggerne fikk en trehest i gave. Det viste seg at den var hul og full av soldater som på den måten kom seg innenfor bymurene. I nattens mulm og mørke snek de seg ut av hesten og slapp inn hæren som stod utenfor. En trojansk hest er altså noe som fremstilles som positivt, mens det i praksis er helt motsatt.

 

Den trilaterale kommisjonen

Ideen om teknokratiet kommer fra Den trilaterale kommisjonen som ble grunnlagt i 1973 av Zbigniew Brzezinski (1928- 2014) og David Rockefeller (1915- 2017) (3). Brzezinski fungerte for øvrig som rådgiver for alle amerikanske presidenter fra Carter til og med Obama. De rikeste og mektigste sikrer altså sine interesser ved at de har en ’spydspiss’ inn i enhver amerikansk administrasjon. Sitat fra Brzezinskis bok: Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (1970): “Den teknetroniske tidsalderen (med andre ord påvirket og formet av teknologisk utvikling) vil innebære at samfunnet gradvis blir mer kontrollert. Et slikt samfunn vil domineres av en elite (les teknokratiet) som ikke er bundet av tradisjonelle verdier. Snart vil det bli mulig å sette inn en nesten kontinuerlig overvåkning av enhver innbygger samt opprette et oppdatert og fullstendig arkiv som inneholder all mulig og svært personlig informasjon om alle. Myndighetene vil til enhver tid ha disse filene tilgjengelig”.

Kilde: David Dees

 

Smart?

La oss på bakgrunn av dette, se litt nærmere på de teknologiske nyvinningene teknokratiet nå ønsker at vi skal ta i bruk. Måten de selges inn på er å bruke betegnelser som grønt, bærekraftig og smart.

Reklame for Smartmåleren. Lot du deg lure?

Særlig dette siste ordet blir brukt som et omkved. Smart – med andre ord noe lurt og god ide? En velprøvd propaganda strategi er nettopp å gjenta et slagord mange ganger og med store overskrifter slik at det presses inn i bevisstheten vår. Slik har ordet smart sneket seg inn; smarttelefon, smartmåler, smarthus, etc.

Kommentar: Er det noen som tviler på at 5G inngår som et viktig ledd i teknokratiets (og myndigheters) planer og ønsker om økt kontroll med befolkningen? Som Downing er inne på, kan 5G teknologi brukes til å følge deg fra vugge til grav. Den ikke-folkevalgte eliten som kalles teknokratiet, styrer altså løpet fra kulissene. Når hørte du sist noe om dem i vanlige nyhetsmedia?  Her er en reklamesnutt om 5 G kalt: ”Norges første 5G familie”:

 

Kommentar: Vær oppmerksom på at de 5G forsøkene som nå er i gang, ikke anvender de svært høyfrekvente millimeterbølgene som en etter hvert ønsker å ta i bruk. Se: “Statsministrene og 5G: ført bak lyset til kamp mot folkehelsen”.

Den smarte utviklingen?

 

 

AMS måleren – et eksempel

Den nye strømmåleren, også kalt smartmåler, som nesten alle husstander i Norge nå har stiftet bekjentskap med, baserer seg på bruk av mikrobølger. Vi er nå i startfasen av det som kalles smarthusløsninger. Planen er at alle elektriske apparater etter hvert skal knyttes til strømmåleren som da registrerer all informasjon om deres tilstand. Disse dataene kan så selges til kommersielle aktører som kan komme med gunstige tilbud.”Støvsugeren din virker ikke skikkelig. Her har vi en ny modell”, etc. Se denne illustrasjonen fra Kamstrup, en av de tre leverandørene av AMS målere til det norske markedet.

Agendaen

Her ser vi hvordan ’Basic Meter to cash’, altså inntjeningen basert på kundens strømforbruk, holder seg noenlunde konstant. Se så ’Creating additional value’. Her stiger inntjeningskurven bratt i takt med at avlesningen blir mer og mer kontinuerlig. Innebærer dette noe annet enn salg av data fra AMS måleren? Når AMS måleren registrerer husets nøyaktige strømbruk, kan og aktiviteten til husets eller leilighetens beboere kartlegges. Når de står opp, slår på lyset, dusjer, ser på TV, etc. Med innføringen av den nye smarte vannmåleren vil mengden vann du bruker når du dusjer og bli registert, Det er verdt å merke seg at omtrent hele Norges befolkning har godtatt dette, men blir det gitt informasjon om hva installasjon av disse ‘smarte’ løsningene  egentlig innebærer?

Smarthus

Kineserne viser vei

Kina har allerede tatt i bruk ny teknologi for ansiktsgjenkjennelse beregnet på overvåkning (se Downings foredrag). Personer som får anmerkninger, med andre ord dårlig sosial kreditt score, opplever straff blant annet i form av store restriksjoner på hvor de får bevege seg. Kinas president ytrer nå ønske om at denne teknologien bør eksporteres til resten av verden! (4).

 

Fra Downings presentasjon. 5G muliggjør fremtidens teknologi som omfatter alt fra tingenes intenett til førerløse biler.

 

AI og transhumanisme

AI (Artifical Intelligence) med andre ord datamaskiner med intelligens, er en forløper for Transhumanismen, med andre ord en krysning mellom menneske og datamaskin. Legg merke til denne uttalelsen, hentet fra Downings presentasjon:

Skremmende, ikke sant?

Et annet sitat fra foredraget: “Det vil bli vanlig å ha milliarder av nanoroboter i hjernen som kommuniserer med hverandre, med vårt nervesystem, samt med internett. Et av anvendelsesområdene vil bli å skape en kunstig virkelighet som omfatter alle våre sanser”. Som Downing kommer inn på, er dette en viktig del av 5G teknologien. Elon Musk er mannen bak Tesla bilen og leder for foretaket SpaceX. Hans plan er å sende 5G fra rommet ved hjelp av tusenvis av satellitter som skal gå i lav bane rundt jorda. Musk er også tilhenger av transhumanisme: “Elon Musk Plans To Install Computers Directly Into Human Brains“. Kommentar: Kan dette kalles annet enn dehumanisering? Se også artikkelen:“5G fra rommet, en varslet katastrofe?”

 

Farvel til jobben?

BIEN er forkortelse for Basic Income Earth Network, noe som i utgangspunktet kan virke som en god ide. MEN; hva om bakgrunnen for planene om minstelønn til alle er at 60 % av alle jobber vil forsvinne i løpet av de neste 10 årene og erstattes av AI og roboter? En bør også regne med at det vil følge visse forpliktelser med å motta penger fra staten ved at en får direktiv om bosted, etc.

 

Den helsemessige siden

Den har allerede fått en hel del omtale. Se artikkelen: ”Forskere tverrvender og advarer mot 5G“.  Forsøk viser at energiomsetningen i cellene som må være i orden for at hele organismen skal fungere normalt, forstyrres av mikrobølgestråling og særlig de svært korte bølgene fra 5G. Husk, 5G tas i bruk uten noen form for testing eller konsekvensutredning. Er det ikke sannsynlig at utrullingen blitt stanset umiddelbart dersom alle sidene ved denne teknologien hadde vært allment kjent?

 

Huden – en barriere

De ultrakorte 5G bølgene trenger ikke inn i kroppen, men absorberes av huden. En ting vet man ganske sikkert, og det er at både nerve ender og svettekjertler da vil påvirkes, noe som kan gi opphav til smertefulle tilstander. Hvordan dette slår ut hos den enkelte ser ut til å avhenge av personens helse og psykiske tilstand. Når slike millimeterbølger treffer huden, kan en ved hjelp av dem også avlese hver persons individuelle respons. På den måten kan både ens helse og psykiske tilstand kartlegges. Som artikkelen beskriver, så går forskere som har testet ut de ulike anvendelses områdene for slike ultrakorte bølgelengder, nå ut og advarer sterkt mot å ta dem i bruk.

Politiet bruker 5G

Den smertefulle hud reaksjonen som forårsakes av 5G, er allerede testet ut og tatt i bruk av politi i den hensikt å spre folkemengder for eksempel i forbindelse med demonstrasjoner.

 

Mikrobølge stråling kan skade øynene

Allerede i 1994 konstaterte forskere ved universitet i Chicago at mikrobølge stråling forårsaket uklarhet i øyets linse, dvs. utvikling av grå stær. Siden har andre symptomer blitt føyd til som smerter og svie i øynene, følelse av press bak øynene, nedsatt syn, samt degenerasjon av netthinnen kalt aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). En annen sammenheng som også er påvist, er at mobil brukere har opp til fire ganger, altså 400% større sannsynlighet for å utvikle kreft i øynene enn de som ikke bruker mobiltelefon. Årsaken er at den pulserende mikrobølge strålingen skader arvestoffet i cellene (DNA), noe som kan medføre at normale celler omdannes til kreftceller.

Øyekreft

Kommentar: Vi ser allerede nå store skadevirkninger av den strålingen vi utsettes for. Noe en og bør ha med i beregningen, er at barn er mer følsom enn voksne for alle typer elektromagnetisk stråling. Er ikke virkningen på synet som er vår viktigste sans, enda en god grunn til at det bør ropes et varsku mot 5G som vil gi minst 10 ganger kraftigere stråling?

Prof. Martin L. Pall, en av verdens fremste eksperter på mikrobølgestråling, kaller området ca. 80 cm rundt en mobiltelefon som er i bruk for ‘a toxic hell stew’.

Toxic Hell Stew

 

UN Staff Member: 5G Is War on Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=iT4vsQvfVwI

 

Techlash?

Den 30. november 2018, publiserer Flydal artikkelen: “Techlash – er teknologiforelskelsen over?” Her omtales de biologiske skadevirkningene av mikrobølge stråling, noe stadig flere forskere roper et varsku om. Konklusjonen er at det nå trengs et techlash, med andre ord den teknologiske utviklingen som er i gang med hensyn til mikrobølgestråling, må stanses både av hensyn til mennesker og miljø. Med trådløse nett (Wi-Fi), stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og smarte? strømmålere, eksponeres både vi og alt liv rundt oss nå for mange tusen ganger sterkere og helseskadelig mikrobølgestråling enn den naturlige bakgrunnstrålingen vi er tilpasset. Som det fremgår av denne artikkelen, har 5G en rekke massive skyggesider, blant annet i form av en sterk økning av slik stråling. Kommentar: Er det ikke logisk at vårt bioelektriske system kan påvirkes av ulike typer elektromagnetisk stråling? Her er en underskriftskampanje: International appeal. Stop 5G on Earth and in Space.

 

Vår kropp styres av bioelektrisitet

 

Elektriske impulser i nervesystemet

 

 

Konklusjon

Ved å fremstille det hele som utelukkende positivt samt ignorere alle advarsler om helsefare, har innføringen av smarttelefon og smartmåler gått som smurt. Vil teknokratene møte like lite motstand når utrullingen av 5G nå står for døren?

 

Kilder

1. Einar Flydals blogg. http://einarflydal.com

2. Dr Graham Downing. https://alternativeview.co.uk/index.php?route=information/information&information_id=43

3. Wood, Robert. Technocracy rising. The Trojan Horse of Global Transformation.

4. Xi Jinping’s Vision For China Is A Global Technocracy. https://www.technocracy.news/xi-jinpings-vision-for-china-is-a-global-technocracy/

Se også linker i teksten.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

50 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
9 måneder siden

Kjører du “el-bil?” Tett i hue”?:

ken
ken
Anonym
3 år siden

Og for all del! Les kommentarfeltet fra 2019 og se hva som gagner i 2021!!!

PS! Krever logikk og sunn fornuft! Det står ikke i “AVISA”, som Solan i Flåklypa siktet til!

Wakey, wakey!!! ER DU DUM?1??

e
e
Anonym
Svar til  ken
3 år siden

Blir vanskelig med logikk og sunn fornuft, jeg har bare god fantasi ;)

ken
ken
Anonym
3 år siden

Direktesending på Youtube “Dag 2 i rettssaken om AMS-målerne i Østfold” 20.05.2001 kl. 09.00 i Halden Tingrett med bl a Einar Flydal (https://einarflydal.com/): https://www.youtube.com/watch?v=KuXEzHqp5FE

Saken overføres via YouTube direkte fra tingretten i Halden på kanalen EMFacets: https://www.youtube.com/results?search_query=EMFacets

“Det første møtet var onsdag, og startet med diverse tekniske problemer. Det ble forsinket med ca. 1,5 time. Siste vitneforklaring ble derfor flyttet til torsdag.

Teknikken skal være i orden torsdag, har retten gitt oss beskjed om. Torsdag ser dermed programmet omtrent slik ut:

Torsdag: vitneforklaringer:

09:00 – 12:00 Else Nordhagen, Odd-Magne Hjortland og Einar Flydal
12:00 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:45 Lars Klæboe
13:45 – 15:00 Arnt Inge Vistnes
15:00 – 16:00 Magda Havas
16:15 – 17:15 David O Carpenter
17:15 – 17:45 Mulige merknader fra Klæboe/Visnes til Havas/Carpenter

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! streamer derfor direkte på YouTube, helt uten kommentarer. Det forstyrrer ikke retten, saken er av offentlig interesse, og informasjonsbehovet er stort.

Vil du lese begge siders oppsummeringer av sine standpunkter, som de vil legge fram første dag? Du finner dem her: bloggpost 09.05.21 Dette er offentlig tilgjengelige dokumenter. Andre dokumenter i saken vil ikke bli tilgjengelige før eventuelt etter at dommen har falt.

En av saksøkerne finner du her: https://www.nrk.no/innlandet/solvar-werenskiold-saksoker-elvia-med-ni-andre-elfolsomme-fordi-de-ikke-vil-installere-ams-maler-1.15500114

Et innslag på Nrk LokalTV om saken finner du her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202105/DKOV98051921/avspiller

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt så vi har kunnet reise denne rettssaken! Det har tatt snart tre år med forberedelser og oppbygging både av kunnskapsgrunnlaget, tekniske analyser, det juridiske grunnlaget og økonomien. Hvis du ikke har rukket å bidra ennå, kan du gjøre det her: http://bidra.no/ams

Tidsplanen for torsdag, se i teksten over. Planen under gjelder fortsatt for fredag.

Chat-rommet vil være åpen under overføringen av rettsmøtet. De som følger saken, kan altså kommentere seg imellom. Vi ber om at det vises alminnelig folkeskikk i kommentarene.

Vi gjetter på at dom vil komme nærmere St. Hans. Fram til kjennelsen vil rettssaken ikke bli kommentert her på bloggen. Så gjør vi opp status deretter.”

Minner om sakens preludium/ER DU DUM?!??:

e
e
Anonym
Svar til  ken
3 år siden

Spennende!

ken
ken
Anonym
3 år siden

Endelig fakta på bordet i Halden tingrett mai 2021: “De nye strømmålerne av merket Aidon produserer store mengder «skitten strøm» i tillegg til de hyppige radiosignalene.

Slikt stresser all biologi, og dermed er det å forvente at en del folk får akutte helseplager. Det er dessuten helseskadelig på sikt.

«Skittenstrømmen» er nå påvist i en test som aksjonen “Vi tar AMS-målerne for retten” har fått utført i et tyskt teknisk laboratorium.” https://einarflydal.com/2021/03/03/ams-ikke-rart-folk-blir-syke-av-aidon-malerne/

Videolåta «No Amount of Evidence (will ever persuade an idiot)» – altså «Uansett hvor mye bevis (vil det aldri overbevise en idiot)» – av en som kaller seg Conspiracy Music Guru forsøker å benytte seg av alle argumentasjonsmåtene på en gang: forskning, fornuft, følelser, humor, brannstiftelse:

ken
ken
Anonym
3 år siden

Er du dum? Ta testen her! 5G er lik død! “No amount of vidence will ever persuade an idiot”:

Ikke rart at Einar Flydal inkluderte denne i bloggen sin i anl min anefaling: https://einarflydal.com/2020/11/14/dsas-argumenter-stol-pa-oss-for-vi-stoler-pa-ekspertene/

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  ken
3 år siden

ken – det refereres til at politiet benytter 5G til spre folkemengder da det reagerer med huden. Mulig du tror meg nå, da jeg har fortalt om hva dette egentlig skal benyttes til; satt i perimeter og 300GHz frekvensen, slik man kan lage fengsel i byene. Derfor vil man avfolke bygda.

ken
ken
Anonym
Svar til  MrSixxthsense
3 år siden

Sistnevnte har du helt rett i, hvlket jeg aldri har nektet for. Men du “sjangler” i dine påstander, beviser og dokumentasjoner… Fakta om sistnevnte kan du lese på http://www.einarflydal.com

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  ken
3 år siden

ken – «sjangler» i dine påstander, beviser og dokumentasjoner er direkte feil. Fjellstøtt er ordet du leter etter. Dokumentasjonen finnes i CIA dokumentene som ble frigitt. De er kun formulert annerledes slik at man ikke skal finne de oppsiktsvekkende. Videre bekrefter politiet dette med sin bruk, samt 5G er klassifisert som militært utstyr.

Ettersom jeg kjenner til denne informasjonen burde en “ekspert” som Einar Flydal vite dette. Imidlertid har han lik troverdighet som til eksempel Hans Gaarder. Null, nada, niks. Har selv kontaktet Flydal og spurt hvorfor han ikke bringer dette temaet opp. Tyst som i graven. Han har solgt seg. Akkurat som ei hore!

MAJA
Abonnent
4 år siden

Jeg sendte mail til alle kommunestyrerepresentanter i Marker kommune her jeg bor for finne ut hva de visste om 5 G og hvordan de forholdt seg til dette med hensyn til helserisiko, spørreskjema brukte jeg fra nettsiden til Einar Flydal .
Jeg fikk ett svar fra lederen for kommunestyret-
for at du er opptatt av hvordan vår kultur former nye livsbetingelser for oss. Det er ingen tvil om at stråling, plantevernmidler, plast, CO2-opphopning, CF-gasser osv har forrykket naturens balanse i forhold til situasjonen på våre besteforeldres tid. For deler av utviklingen har vi udiskutable bevis for de fatale virkningene. Og bevis for at vi langt på vei kan rette opp mye ved å endre adferd. Som med CF-gasser.

Jeg tror imidlertid ikke at det er mulig å sette tiden 200 år tilbake. Å klare oss med bare hest og kjerre, være uten moderne medisiner, ikke kunne formidle nyheter annet enn på papir osv tror jeg ikke er gjennomførbart. Uansett hvor sterk viljen måtte være. For den kortsiktige viljen til å overleve vil alltid være sterkere. Derfor vil ingen sivilisasjon frivillig gi fra seg muligheten til i nuet å forsvare seg og sin eksistens.
Med dette utgangspunktet velger jeg å ikke kjempe mot utviklingen, men i stedet være opptatt av å styre utviklingen. Som å heie frem forskning og politiske beslutninger som det som førte til alternativer for CF-gasser.

Jod er giftig. Men vi kan dø av jod-mangel. Mange typer, og sterke doser, av stråling er skadelig. Men den naturlige “bakgrunns”-strålingen i tilværelsen vår generelt er skyhøyt høyere enn hva vi normalt utsetter oss for “kunstig”. Men om vi velger ut en spesielt skadelig frekvens og utsette oss for en overdose av den så dør vi. Uansett om den også ellers er fremtredende som naturlig bakgrunns-/naturlig stråling. Eller livsnødvendig. Som mange av frekvensene i sollyset.

Kampen må altså stå om den skadelige strålingen, ikke om stråling generelt. Forsøk med mus og mobiltelefon for 10 år siden viste at mobilstråling medførte misdannede fostre. Når dosen ble redusert til så lav at “micro-bølge”-oppvarming ikke lenger var signifikant så forsvant skadene. At det er skadelig “å bli kokt” er gammel kunnskap. Men at andre skader ikke kunne påvises beviser ikke at mobiltelefonstråling ikke innebærer en risiko. For ordens skyld: jeg blander ikke sammen forskjellige strålingsbegreper her. Eksemplene er tilsiktet, også for å poengtere at “stråling” er et like vagt begrep som “bølge”. Meningsbæringen er bare gitt av assosiasjoner som gis av konteksten.

Den største tragedien ved Tsjernobyl var ikke stråleskadene som vi faktisk fortsatt har skadelige senvirkninger av. Den alvorligste skaden er at det ble bråbrems for forskning på bærekraftig kjernekraft. For “det er fa’li, det”. Forskning på Thorium-reaktorer er derfor nesten fraværende. Av motsatt grunn som for “mobiltelefonstråling”, som heller ikke lenger er “in” forskning.

Hvorfor denne lange mailen? Jo, jeg er enig med deg i at vi må være veldig oppmerksomme på sidevirkninger hele tiden når “verden går fremover”. Men vi må holde tunga rett i munnen slik at de beste hensikter ikke blir til det godes fiende. Dette inkluderer faren ved å forenkle problemstillingene så mye at de gode løsningene fortrenges til fordel for de mindre gode. Som eksempel heies vindkraft frem som ren energi. Men det er forsket lite på infra-lyd, som er en form for energibærende bølger som møllene sender ut. Og som udiskutabelt absorberes av dem som blir utsatt for det. Antagelig helt ufarlig for alle andre enn dem som konstant oppholder seg ganske nære møllene. Men poenget er at det heller ikke forskes på dette, fordi vindkraft er “fornybart” og miljøvennlig. Det forskes bare på det som vanlige folk tror de forstår betydningen av, eller er redd for, for det er det som politikerne bevilger penger til. Den fella sitter også jeg i, selv om jeg prøver å skyve litt på beslutningsgrunnlagene.

For meg blir spørsmålene dine derfor litt vanskelige å svare på. Det blir som å svare ja eller nei til om jeg har sluttet å slå min kone. Men jeg heier frem ditt engasjement.

Ha en fin dag og ta vare på dem du er glad i

ken
ken
Anonym
4 år siden

“De syke /døde hundene” og AMS-smartmålere… Einar Flydal tillater seg å fremsette og begrunne en hypotese om årsaken til den pågående «epidemien» blant hunder: https://einarflydal.com/2019/09/09/de-syke-hundene-og-ams-brev-til-mattilsynet-og-norsk-kennel-klub/

Til info for nye lesere, så er Einar Flydal tidligere forsker og strategirådgiver i Telenor og lektor ved NTNU innen emnet IKT og samfunn. Han har i en årrekke arbeidet med konsekvenser av elektromagnetisk stråling og skrevet populærfaglige sammendrag og kommentarer om temaet, ikke minst på egen blogg (https://einarflydal.com/)

Les også oppdatering på “VI TAR AMS-MÅLERNE FOR RETTEN” og bidra med noen kroner: https://einarflydal.com/2019/08/29/hva-skjer-i-aksjonen-vi-tar-ams-malerne-for-retten-trinn-1/#more-33736

ken
ken
Anonym
5 år siden

“Massedrapsvåpenet” 5G… All stråling fra trådløs teknologi er klassifisert av WHOs kreftekspertorgan (IARC) som «mulig kreftfremkallende», gruppe 2B, og flere av IARC-ekspertene – så vel som flere andre forskere – har de siste årene etterlyst en strengere klassifisering.

Det er mange typer kreft som øker, blant nettopp flere av de typene kreft som er påvist i laboratoriestudier på dyr. Tall fra kreftregistret viser at ondartet hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså nær der vi gjerne holder mobiltelefonen, øker i Norge. Det samme ser man i mange andre land. Samtidig er det vist økning av kreft i f.eks. skjoldbruskkjertlen og spyttkjertlene. Også funnene av skader på fertilitet og nevrologiske skadevirkninger er minst like alvorlige som kreftfunnene.

Flere byer og regioner i Europa – blant annet Brussel – stanser utrullingen av 5G fordi de er bekymret for helse og miljø etter advarsler fra en rekke fagfolk. Brussels miljøvernminister, Céline Fremault, har i denne sammenheng uttalt: «Brussels innbyggere er ikke forsøkskaniner hvis helse jeg kan selge for profitt». Hun mener tvilen omkring helsemessige konsekvenser er for stor. Lederen for det tyske strålevernet, Inge Paulini, har sagt at 5G-prosjektet bør stanses inntil virkningene av teknologien er utredet. Nylig har italienske myndigheter godtatt en dom som pålegger dem å iverksette en offentlig informasjonskampanje om risiko for skadevirkninger fra mobilstråling og om hvordan folk kan redusere eksponeringen. Samtidig har flere land i og utenfor EU de siste årene innført forbud eller restriksjoner for bruk av WiFi og mobiltelefoner i barnehager og skoler.

1. Brüssel sier nei til 5G: Brussels miljøvernminister godtar ikke å selge folks helse for profitt:
http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now

2. Det tyske strålevernet vil ha en skikkelig utredning av 5G:
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/3262266_Bundesamt-Vor-5G-Auktion-weitere-Forschung-zu-Strahlengefahr.html

3. Flere byer i Europa og USA vil stanse 5G:
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

4. Italienske myndigheter dømt til å informere om skadevirkninger av mobilstråling.
La Republica om den italienske dommen:
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/16/news/tar_ministeri_informino_sui_rischi_dei_telefonini-216696504

Engelsk omtale med lenker til den italienske dommen og pressemeldinger:
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

5. Andre lands føre-var-tiltak mht. stråling fra trådløs teknologi: Se for eksempel Frankrike, Kypros, Israel, Italia og Belgia:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Store forskerappeller:

6. EMF Scientists Appeal: https://www.emfscientist.org/

7. Stråleforskere mot 5G: https://www.5gappeal.eu/

8. Forskere, leger og andre mot 5G: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Databaser, studier og litteraturgjennomganger

9. Lenker til flere kilder, bibliografier og databaser, noen med tusenvis av studier som finner skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi finnes på side 15 i følgende dokument (Kåss & Halmøy 2018):
https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

10. Artikkel publisert i The Lancet som diskuterer skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi:
Bandara, P. & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, The Lancet, 2 (12), e512-e514 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

11. Hele 93 av 100 tilgjengelige studier viste oksidativt stress som følge av eksponering under gjeldende grenseverdier (oksidativt stress er knyttet til en rekke sykdomstilstander):
Metastudie: Igor Yakymenko, Olexandr Tsybulin, Evgeniy Sidorik, Diane Henshel, Olga Kyrylenko & Sergiy Kyrylenko (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation, Electromagnetic Biology and Medicine, 35:2, 186-202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

12. Et flertall av tilgjengelige studier (2014) viste DNA-skader:
Rapport: BioIntiative Working Group (2014). Genetic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields, Supplement 2014. [Prepared for the BioInitiative Working Group by Professor Henry Lai, PhD]:
https://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec06_2012_genetic_effects_non-ionizing.pdf

13. Et flertall av tilgjengelige studier (2014) viste skadevirkninger på nervesystemet:
Rapport: BioIntiative Working Group (2014). Neurological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields: 2014 Supplement. [Prepared for the BioInitiative Working Group by Professor Henry Lai, PhD]:
https://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_Evidence_Effects_Neurology_behavior.pdf
(Se også: Om BioInitiative-gruppen og The BioInitiative report: http://www.bioinitiative.org/preface/)

14. En svært omfattende studie fra USAs National Toxicology Program (NTP) konkluderer med klar vitenskapelig evidens for ondartet hjernekreft (gliom) og nerveskjedekreft i hjertet (schwannom):
Den store dyrestudien fra USAs National Toxicology Program (NTP):
Studien: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html
Omtale: https://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html

15. Store kreftstudier fra det italienske Ramazzini-instituttet

RF EMF (mobilstråling), bekrefter NTP-studien:
Falcioni et al. (2018). Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environ Res. 165:496–503. doi: 10.1016/j.envres.2018.01.037.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
Omtale: https://microwavenews.com/news-center/more-coincidence

[ELF EMF (lavfrekvente felt):
Morando Soffritti, Eva Tibaldi, Michela Padovani, David G. Hoel, Livio Giuliani, Luciano Bua, Michelina Lauriola, Laura Falcioni, Marco Manservigi, Fabiana Manservisi, Simona Panzacchi & Fiorella Belpoggi (2016) Life-span exposure to sinusoidal-50 Hz magnetic field and acute low-dose γ radiation induce carcinogenic effects in Sprague-Dawley rats, International Journal of Radiation Biology, 92:4, 202-214, DOI: 10.3109/09553002.2016.1144942
Omtale: https://microwavenews.com/news-center/ramazzini-animal-study ]

16. REFLEX-studien
Kortfattet beskrivelse av de viktigste funnene i en artikkel skrevet av studiens leder, Franz Adlkofer, finnes på side 8 i denne publikasjonen, samt referanser [9-14] på s 20:
https://www.icems.eu/docs/howsusceptiblearegenes.pdf
Lenker til de originale REFLEX-rapportene finnes blant annet her:
https://www.jrseco.com/eu-reflex-study-shows-dna-damage-caused-by-radiation-from-wireless-devices-and-mobile-phones/
Funnene i REFLEX-studien er også omtalt på dansk i den juridiske utredningen, «RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske-og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark» fra Østby Aarskog Advokatfirma, som er søkbar på nettet, eller som kan lastes ned herfra.

Epidemiologiske studier:

17. En rekke epidemiologiske studier på kreft og mobilbruk finnes i klikk-menyen under overskriften «Read the research showing increased cancer risk here» i denne oversikten over noen sentrale studier fra Environmental Health Trust, som er ledet av den amerikanske epidemiologen Devra Davis. Se også flere epidemiologiske studier under de andre typene skadevirkninger, spesielt under overskriftene «Fertility and reproduction» og «Behavioral Issues»:
https://ehtrust.org/science/research-on-wireless-health-effects/

18. Eksempel på nyere epidemiologisk studie på mobilbruk i svangerskapet og senere atferdsforstyrrelser hos barn:
Birks et al (2017). Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts. Environ Int. 2017 Jul;104:122-131. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024. Epub 2017 Apr 7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066

Se også:
19. Lenker til flere bibliografier og forskningsoversikter om stråling og skader på mannlig og kvinnelig fruktbarhet finnes på s. 15 i denne Kildesamlingen:
https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

20. Ikke-termiske virkningsmekanismer er påvist: En rekke faglige referanser på dette finnes blant annet i følgende metastudie:
Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17(8), 958–965.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/

WHOs kreftklassifisering:

21. WHO/IARCs klassifisering av all RF-stråling «mulig kreftfremkallende» som gruppe 2B (pressemelding, 2011):
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

22. Eksempler på eksperter fra IARC/WHO-panelet som hevder det er behov for strengere kreftklassifisering:

Dr. Anthony B. Miller:
http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm , her i en fagfellevurdert studie fra 2018: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

Onkologen Lennart Hardell PhD:
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2018/03/27/national-toxicology-program-ntp-radiofrequency-radiation-carcinogenesis-in-rats-ntp-tr-595-and-mice-ntp-tr-596/ og her også i en fagfellevurdert studie fra 2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165

Tidl. forsker for det finske strålevernet, Adj. Prof. Dariusz Leszczynski (2014)
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/08/14/carcinogenicity-of-cell-phone-radiation-2b-or-not-2b/

23. Eksempler på andre forskere som mener strålingen er kreftfremkallende:

Forskningsdirektøren for det italienske Ramazzini-instituttet, Fiorella Belpoggi:
https://microwavenews.com/news-center/ramazzinis-belpoggi-interview

Også de foreløpig rundt 200 stråleforskerne som har undertegnet følgende appell mot 5G, refererer til økt kreftrisiko og grunnlag for strengere kreftklassifisering:
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/

Se også uttalelsene til NTP-forskerne, Dr. John Bucher og Dr. Ronald Melnick: https://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html

24. Økning av hjernekreft i panne- og tinninglapper, altså de delene av hjernen som eksponeres mest ved bruk av mobiltelefon og trådløst headset, viser tall fra det norske Kreftregistret.
Omtale (se også referansen til tall fra Storbritannia): https://einarflydal.com/2019/01/09/hjernekreft-utviklingen-i-norge-folger-mobilbruken/

25. Økning av kreft i skjoldbruskkjertelen og spyttkjertlene, se tall i Nordcan-databasen:
http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp

Se også:
Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC cancer, 16, 426. doi:10.1186/s12885-016-2429-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937579/

26. Eksempler på kreftøkning i Norden og Europa
England:
Dramatisk økning av hjernekreft:
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/

Danmark:
Sterk økning av hjernekreft:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-i-danmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/

Sverige:
Sterk økning av hjernekreft:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/antalet-hjarntumorpatienter-okar-mycket-i-sverige/
Økning av kreft i hode og hals:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/01/kraftig-okning-av-cancer-i-huvud-och-hals/
Kreft i øret og kreft i skjoldbruskkjertelen øker: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/07/mobilanvandning-okar-risken-for-tumor-i-orat-visar-ny-svensk-undersokning/ og
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/lakare-bekraftar-stor-okning-av-skoldkortelcancer

27. Om hjernekreft hos unge i USA:
Ifølge. en studie fra American Brain Tumor Association (ABTA) er primærsvulster i hjernen og sentralnervesystemet nå den vanligste kreftformen i aldersgruppen 15–19 år og ondartet kreft i hjernen og sentralnervesystemet den tredje vanligste årsaken til kreftdød blant unge mellom 15 og 39 år: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690545/

Millimeterbølger – flere studier finner skadevirkninger:
28. Omtale av og lenke til militærrapport fra 1977 (offentliggjort først i 2012), som finner svært alvorlige skadevirkninger – blant annet på huden og nervesystemet – fra millimeterbølger ved nivåer som tilsvarer den norske referanseverdien, som norske DSA hevder er helt trygg:
https://newsvoice.se/2019/03/hemligstamplad-rapport-5g-skada/
Selve militærrapporten er lagt ut her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/02/cia-millimeter-waves-1.pdf

29. Eksempel på nyere studie som advarer mot helserisiko knyttet til 5G og millimeterbølger:
Betzalel, N., Ishai, P. & Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not?. Environmental research. 163. 208-216. 10.1016/j.envres.2018.01.032.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29459303

30. Referanser til flere nyere studier som finner risiko for skadevirkninger fra 5G er oppgitt nederst i denne bloggposten:
https://einarflydal.com/2019/01/18/forskere-tverrvender-og-advarer-mot-5g/

Ref: https://einarflydal.com/2019/06/04/uvitenheten-om-5g-kan-man-ikke-vente-mer-av-redaktoren-i-forskning-no/#more-32310

ken
ken
Anonym
5 år siden

“Kravet om STOPP av 5G?!??” Rettssak er eneste veien å gå! «AMS-målerne for retten – Trinn 1 er i gang, og VI vinner!» https://einarflydal.com/2019/06/15/ams-malerne-for-retten-trinn-1-er-i-gang-og-vi-vinner/#more-32424

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

Rettens vei mot 5G er allerede prøvd i usa, uten resultat. Jeg ønsker forsøket i Norge lykke til av hele mitt hjerte, men…
Aktiv motstand som nekt for kjøp av “smartfoner” som støtter 5G og aktivitet som denne, er sikreste måten å stå mot faenskapet: https://www.youtube.com/watch?v=YbEisBGbqOQ

Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Polens statsminister har underskrevet appellen for Å STOPPE 5G!

https://www.globalresearch.ca/prime-minister-poland-signs-global-appeal-stop-5g/5680098

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

vennligst fortell hvor jeg også kan signere under KRAVET om stopp av 5G.
Forskning som fastslår at stråling fra 5G tynner ut celle membraner og gjør levende kropper totalt forsvarsløse mot giftstoffer, virus, bakterier, stråling osv., forties ihjel.
Aksjon “nei til bompenger” viser hvor effektivt det er å protestere. De “folkevalgte” har mistet jo nattesøvn av frykt for å miste sine varme stoler. Uten spark i baken koser de bare seg med kokain og unge asylsøkere.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Russia Today
5 år siden
Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
5 år siden

Takk. Flere burde få kjenne til denne muligheten.

Maria Sørensen
Maria Sørensen
Anonym
Svar til  Russia Today
5 år siden

Hei, er det noen som kjenner til noen planlagte demonstrasjoner i forbindelse med med 5G?

ken
ken
Anonym
5 år siden

FORSKNING 2018 – Wi-Fi is an important threat to human health:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355

Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

Why children absorb more microwave radiation than adults – The consequences:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583

Kan også lastes ned som PDF.

5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health?
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html

ken
ken
Anonym
5 år siden

5G helse- og miljøproblemer i Kongsberg ? Hvem sjekker? ( Kjenner du noen på Kongsberg, ta kontakt med vedkommende). Telenor åpnet 8. november Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg https://einarflydal.com/2018/11/14/kommer-5gs-helse-og-miljoproblemer-til-kongsberg-na-hvem-sjekker/

«Sauene» jubler og vet ikke annet enn å vente på billigere mobildata og helst fri bruk, men da våkner de nok brått for en dag om de vil eller ei… til kaos! (Da får vi krysse fingrene for at også bl a LEGENE våkner opp til ikke å sette diagnoser i hytt og pine).

For i flg forsker-advarselen (på norsk – se link under neste avsnitt), så blir det umulig å «sove bort» potensielt økt kreftrisiko, cellestress, økning i mengden av skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduksjonssystemet, lærings- og hukommelsessvikt, nevrologiske lidelser og negative effekter på menneskers generelle trivsel. Skadene er heller ikke begrenset til mennesker, da det finnes økende belegg for skadevirkninger også på planter, dyr og insekter.

Advarselen mot 5G-utbygging som i 2017 ble sendt til EU-kommisjonen fra 190 forskere og leger fra 37 land, foreligger på norsk. Oversettelsen gjør teksten atskillig mer leservennlig. Og det blir langt enklere å fatte alvoret i saken. I USA foregår det rettssaker og konflikter om 5G-utbyggingen over hele kontinentet https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/
Mer enn 230 forskere fra mer enn 40 land har uttrykt «alvorlig bekymring» når det gjelder den allestedsnærværende og økende eksponeringen for EMF forårsaket av elektrisk og trådløs teknologi, allerede før 5G rulles ut i tillegg https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Strategien fra interessentene av 5G er for LIK den som ble fulgt da det var TOBAKK, KVIKKSØLV, BLY og PCB som var miljøgiftene på den offentlige dagsorden, slik at den nå forhåpentligvis blir avslørt i startfasen for første gang i historien.

jere
jere
Anonym
5 år siden

Men den elektromagnetiske strålingen er mindre i 5g en 4g,
5g trenger flere antenner nært hverandre, dvs mindre energi for å få sendt signalet til neste “antenne”
4g har antenner lengere unna og bruker mere energi på å flytte signalet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  jere
5 år siden

Jere :)

Du kan jo bare se den glimrende dokumentaren om 5G som Terje la ut, der får du svar på alle dine spørsmål og mer til.

5G er ikke noe nytt, militæret har brukt det lenge, men der kaller dem det for DEW ( directed energy weapons )

I dokumentaren til Terje så blir alle verdens spesialister intervjuet, også militærtopper.
Alt henger sammen, 5G, SMART meter, Chemtrail og chipp.

Dette er det vi lærte på søndagskolen, et beist skal kontrollere hver eneste sjel på kloden, ja ikke nok med det, også alle produkter i huset kaffetraktere, lys, komfyr, vaskemaskin osv ….

Det er også hevet over enhver tvil om at 5G er en del av en global befolkningsreduksjon, de kan ta ut store folkemengder med noen tastetrykk, de utvalgte blir plasserte i byene som NWO har bygget i Mongolia og Angola med plass til 500 millioner mennesker.
Derfor jobber millioner med mennesker kun med å stjele så mye privat og sensitiv informasjon om deg som mulig. det er for kontroll og utvelgelse om hvem som skal få plass i NWOs giga byer og hvem som skal dø.

5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT

https://www.youtube.com/watch?v=ol3tAxnNccY&fbclid=IwAR3HFqqz86mSyEkTOyDGk9TwfuuSGnOUTEJLa16p6u6wxwtN5gF2UYFI1R4

Why is a Chinese Ghost City in Angola Africa?

China’s Ghost Cities Soon to Have Residents

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Det er derfor de “folkevalgte” og militære har fritatt seg selv fra plikt til å installere smartmålere med begrunnelse i “landets sikkerhet”. De forsøker å begrense sin egen bestråling, men de kan ikke beskytte seg selv og sitt avkom fra all faenskap. Forstår de ikke noe så enkelt?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Russia Today
5 år siden

Eliten har så klart ingen planer om å bli eksponert for dødelig 5G stråling.
Israel som har skapt teknologien skal ikke ha 5G og Brussel der EU og NATO Hovedkvarteret ligger skal så klart ikke ha 5G de heller.

Bare vi dumme sauer som skal betale for å redusere oss selv.

De er jo veldig så dette haster, alle land skal være første ute med å tre 5G ned over hodet på befolkningene sine, ikke en eneste biologisk test er utført på 5G enda.

https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/

Computerworld legger det frem som det er Guds gave til menneskeheten, det er bare ikke måte på så bra det er for oss.

Blir artig å se når trønderne får DNA skader og begynner å muttere til nye skapninger :)

http://www.cw.no/artikkel/trondheim-blir-forst-storst-pa-5g

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Beklageligvis sitter vi i en båt med dem. Også vi som er bevisst skadevirkning av bestrålingen, blir eksponert for den. Sauene må opplyses om dritten alle vi sitter i.
Jeg har aldri deltatt i sionistiske prosjekter som “trynebok” o.l., og har begrenset mulighet til å spre nyttige linker. Putins ruseland stenger stadig flere nett-plattformer der folk kunne utveksle info.
De som har kontoer i sosiale medier, burde prøve å vekke sauene opp med info om GMO, 5G, kommende sult-katastrofe: WARNING: The Coming Food Crisis | Be Ready 2019

(fra 2:30 fortelles om frø-lagrene på Svaldbar for “elite” som håper å overleve apokalypse).

Når skal vi begynne å aksjonere for forbud mot 5G, chemtrails, GMO, planlangt tvangs-vaksinering osv.?
De “folkevalgte” må bli helt klar over at ikke alle er sauer.

ken
ken
Anonym
5 år siden

Hvorfor er 185 innspill til Folkehelsemeldingen om AMS fjernet? Selv tror jeg på «smurfen» sitt siste innspill, for dette blir for dumt, og likeledes avslørende…

«I fjor ba jeg helse- og omsorgsministeren om innspill til den nye Folkehelsemeldingen som var under utarbeidelse. I disse dager er den på vei gjennom det politiske apparatet, først i Helse- og omsorgskomiteen, og dernest i Stortinget.
Men nå er alle innspillene fjernet fra regjeringen.no, der de var lagt ut. Man kan altså ikke lenger sjekke ut i hvilken grad de innspill som er kommet, og som man ba om, er gjenspeilet i meldingen. Hvorfor?, må man spørre seg. Du finner dem her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/03/Folkehelsemeldinga-_EMFinnspillTilHOD2018.pdf

185 av innspillene handlet om helseplager fra elektromagnetisk stråling – fra AMS/smartmålere, WiFi i skolen eller fra naboer og på offentlige steder, fra mobilmaster og mobiltelefoner, osv. Heldigvis har noen tatt vare på dem og samlet dem i ett dokument. Det kan du åpne og laste ned HER. Dokumentet er på rundt 170 sider og gir omfattende referanser til forskning på området, såvel som til innsendernes egne, personlige erfaringer.

Kanskje noen vil gjøre medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen og andre stortingsrepresentanter oppmerksom på disse, så de kan sjekke ut at temaet behandles i meldingen? Sentrale forskere kloden rundt roper nå så høyt de kan for å nå fram til politikerne med sitt budskap. Det er at slik stråling nå er et av klodens – og folkehelsens – mest alvorlige problemer. Flere detaljer finner du i alle de innsendte innspillene til Folkehelsemeldingen, som du altså finner HER: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/03/Folkehelsemeldinga-_EMFinnspillTilHOD2018.pdf

Halvor Torp i Hurdal har forsøkt å undersøke hvorfor innspillene er fjernet. Han skriver følgende:

Jeg har akkurat ringt Helse-og omsorgs-departementet, tlf. 22 24 90 90, og mitt spørsmål gjorde at jeg ble satt over til arkivet. Jeg hadde jo bedt ministeren om et personlig svar på mitt innspill, og det fikk jeg (selvsagt) ikke, så 05.03.19 sendte jeg mitt høringsinnspill på mail til postmottak@hod.dep.no, og venter på svar. Nå spurte jeg hvorfor mitt og 184 andre høringsinnspill var blitt fjernet fra regjeringen.no. Forklaringen jeg fikk var at alt som legges ut på regjeringen.no skal sensureres for informasjon av privat og personlig karakter, og slikt skal fjernes av dem som jobber på arkivet FØR det kan legges ut offentlig. Det var ikke blitt gjort i dette tilfellet, ifølge den jeg snakket med, så innspillene hadde havnet usensurert på regjeringen.no ved en glipp. Dette var nå oppdaget og det er grunnen til at innleggene med personsensitiv informasjon er fjernet.

Jeg påstod da hardnakket at jeg ikke har noe som helst personsensitiv informasjon i mitt innspill, og spurte hvorfor mitt innspill også ble fjernet. Arkivaren påstod da at alle innspill fra privatpersoner foreløpig var blitt fjernet for at de skulle gås igjennom, og at de som ikke inneholdt personsensitiv informasjon skulle legges ut igjen.

Så nå blir det spennende å se hva som skjer og ikke minst NÅR. Folkehelsemeldingen skal være ferdigbehandlet før påske. Trenering kan jo være et virkemiddel som bidrar til at det kan drøye/utebli, men vi kan jo håpe at de behandler dette som lovet. Det er bare å følge med …!
Til Halvor Torps melding har jeg følgende kommentar:
Heller ikke mitt innspill inneholder personsensitiv informasjon. Dessuten er også innspill fra en lang rekke organisasjoner fjernet. Kort sagt er alt blitt fjernet, og ikke bare de 185 som omhandler EMF og helse, men også de som omhandler andre tema (og er langt færre, såvidt jeg husker).

Kanskje ble alt borte fordi noen bare hadde behov for å rydde litt. Men det er et demokratisk problem når slikt forsvinner fra vår felles hukommelse, og politiske dokumenter ikke kan sjekkes opp mot politiske høringsprosesser. Jeg har derfor i dag sendt inn hele samlingen på 185 innspill til Helse- og omsorgsdepartmentet, postmottak@hod.dep.no, med beskjed om at det er viktig at denne samlingen med innspill til Folkehelsemeldingen journalføres.»
https://einarflydal.com/2019/03/25/hvorfor-er-185-innspill-til-folkehelsemeldingen-fjernet/

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

Hva er vitsen å snakke med lakeier til de virkelige skurkene som drar i tråder? Lakeiene gjør som de får ordre om, de er zombier. Det er systemet som skal endres hvis neste generasjon skal overleve.
Ang.”et demokratisk problem”: Alfred Nobel har uttalt seg slik: “Demokrati er en mengde idioter under kontroll av skumbags”. “Demokrati” ble funnet opp av skurker for sin egen tjeneste slik at masser tror på sin frihet og går lydig til stemmeurner for å legitimere skurkenes makt.

P.S. Siste branner i California ble påsatt med laser fra satelliter styrt etter “smartmålere”. Hus ble tent på i voldsom fart uten å berøre nærliggende skog (takk og pris) og svinogoga.

ken
ken
Anonym
Svar til  Russia Today
5 år siden

bin Laden – Hvilke “lakeier” sikter du til? Regner med at du hinter til Helsedirektoratet… Einar Flydal bidrar til å endre “systemet”, så hvorfor kun ris og ikke ros?

ken
ken
Anonym
5 år siden

Avklassifisert militærdokument (1971) viser at stråling dreper menneskeheten.

Se hva produsenten “dokumenterer” om radiofrekvent stråling på din I-phone:
1. Settings/Innstillinger
2. General/Generelt
3. About/Om
4. Legal/Rettigheter
5. RF Exposure/Radiofrekvent stråling

Wireless Warfare Exposed – Declassified Military Doc Proves Smart Phones Are Killing Mankind: https://www.youtube.com/watch?v=WLDdS4_Qneg

Militærdokumentet finner du her: https://zero5g.com/wp-content/uploads/2017/08/750271.pdf

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ken
5 år siden

Det er riktig det Ken, stråling er for å få på plass en kraftig befolkningsreduksjon.
5G er også et prestisjeprosjekt for de kan ikke få til GPS målinger på biler og chipp i alle uten 5G.
Chippen har kort rekkevidde så man må ha tette basestasjoner for å fange opp alle.

Innen maks 3-4 år så vil alle være chippet, jada ikke fortvil, det vil bli kjørt hjernevask kampanjer så folk flest kommer til å ønske å bli chippet. ……… eneste måten å beskytte seg mot terror og islams ekstremisme.

Blir på samme måten som med SMART meter. Da jeg sa fra til folk for 10 år siden at regimet ville sette opp spionbokser i alle husstander med tvang så lo mange og kalte det spinnville konspirasjonsteorier og det var noe som ALDRI kom til å skje, over mitt lik bla bla bla ..
Da det skjedde så var folk flest strålende fornøyd med kreftbokser og spion bokser i alle Norske husstander.

Argumentet til folk flest er vist: Vist bare regimet spionerer og overvåket alt jeg gjør så kan de se at jeg er helt uskyldig og det er jo veldig bra.

Før var alle uskyldige til det motsatte var bevist, nå er det motsatt, alle er skyldige til det motsatte er bevist.

Eliten vet at deres dager er talte om de ikke klarer å redusere menneskeheten, opprør og opptøyer overalt i økende grad så noe kommer til å skje veldig snart, først og fremst skal de skape dødelige sykdommer som de skal spre ut.

Anunnaki lederen Henock fra Sirius har sagt til Billy Meier at dette vil inntreffe nå.

Den store elendighet og slutten av overbefolkningen-crescendo vil være at de globale eliter vil innse at de bare kan garantere opprettholdelsen av deres makt ved å drastisk redusere befolkningen, regjeringsmaktene, folkehøvdingene og den kapitalistiske magten, som i seg selv danner en global elite, som generelt er også sterkt religiøst-sekteristisk involvert, , vil som følge av deres handlinger være mye, mye verre enn krigsforbrytelsene og menneskerettighetsforbrytelsene som skjedde under NAZI-regimet.
Den fremtidige globalt kraftfulle eliten vil ikke vise barmhjertighet i det hele tatt og vil utføre utryddelse av mennesker, noe som ikke kunne være mer skremmende. Og det kan forekomme, ifølge sannsynlighetsberegninger, på en rekke måter, som for eksempel at ulike gamle dødelige plager dyrkes og forberedes med nye dødelige agenter, men også at kunstig dyrkede sykdommer kan brukes til å avklare menneskeheten. Beregningene peker også på muligheten for at smittsomme biologiske materialer vil bli brukt hemmelig for menneskets decimering, og at deres dødelige effekter vil bli presentert for publikum som nye og uhelbredelige plager, hvorved giftstoffer gjennomsyrer hele organismen via luftveiene og munnen eller også gjennom huden eller slimhinnene, slik at uunngåelig, ustoppelige massedybder forekommer. Også tilhørende arsenalet for å desimere menneskeheten til en styrbar størrelse er slike ting som bevisst provoserte hiner og kriger og forgiftninger av mat og drikkevann, som vil finne sted over hele verden, og dermed ikke bare i noen få morderiske og diktatoriske stater. Også å betraktes som en mulighet er at en termonukleær krig vil bli brukt til å avbefrive den menneskelige massen for å redusere dem slik at de igjen kan styres, så også på den måten, et massemord på mennesker resp.

For de som synes det er lettere å lese på engelsk enn på Google translate så kan de lese hele historien her :)

http://theyfly.com/prophecies/prophecies.htm#henoch

http://www.theyfly.com/

Ivan t Believe
Ivan t Believe
Anonym
Svar til  ken
5 år siden

Det er jo kun en haug med referanser… ingen dokumentasjon på noe som helst…

ken
ken
Anonym
Svar til  Ivan t Believe
5 år siden

Ivan t Believe – Så les deg opp (eller er du «Troll»?)! Det bør kreves noe av lesere som deg, fremfor at du forblir i den statiske komfortsonen. At du bruker noen timer på Internett og sjekker om det som skrives stemmer med det du kan finne ut selv… På denne måten DYRKES DET EN KULTUR AV KRITISKE LESERE som oppdager at de innehar sine evner til å sjekke SANNHETSINNHOLD.

Du kan jo begynne med å sjekke «microchip» som smurfen skriver om, hvilket eksempelvis NETTAVISEN skrev om for 14 år siden, nemlig i 2004!:

«Digital ENGEL kan kontrollere din hverdag» https://www.nettavisen.no/nyheter/digital-engel-kan-kontrollere-din-hverdag/246747.html

«Dyrets merke (Åpenbaringen 13:16-17):
Og det tvinger alle små og store, rike og fattige, frie og slaver, til å ta imot et merke på høyre hånden eller på pannen, slik at ingen kan kjøpe eller selge utenom den som har merket, villdyrets tall eller dets navns tall.» (Stååår å lese i bibelen/«agendaen»)

Det finnes faktisk over 3 milliarder på verdensbasis som tror på en gud det ikke finnes dugg av dokumentasjon på vedr eksistens, men det er selvfølgelig helt greit.

Fortsett så med «The Georgia Guidestones» hvor fremtiden er banket inn i stein…

…DERSOMDET DET FORELIGGER SERIØSITET I DINE NICK-NAVN (Ivan t Believe / I want to believe)

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  ken
5 år siden

Nå er det vel slik at å referere til en rapport som kun er en haug med referanser ikke dokumenterer noe som helst. så uansett litt på referansene og der var det mye bambus. Mikrochip og tvungen chipping er det kun dere inne her som tror på. det er riktig at mikrochipping er mulig og noen gjør det, men at folk skal tvinges, aldri!!.
når det er sagt er rekkevidden til en mikrochip som det er prat om her svært begrenset.
Stråling for befolkningsreduksjon??!! Gi meg et GODT eksempel på at dette stemmer, som dere har hentet fra vitenskapelige fora og ikkje likesinnede sider som er like skrudde som denne.
eg vil ikkje engang nevne bibelreferansen din :);)

Troll kan du være selv!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Riktig det at Chippen har kort rekkevidde, av den grunn så må 5G på plass full fart, koste hva det koste vil, i alle byer så hogges alle trærne ned, de flotte byene våre ser ut som betongbyer nå pga 5G som dreper alt liv.

Hver 100 m skal det opp en 5G mast.

Dere her inne ? Tror du seriøst at milliarder av mennesker leser speilet hver dag ?

Vist du venter på at personene og bransjen bak 5G samt mediene deres skal holde pressekonferanse om farene ved 5 G så tror jeg du skal vente en stund.

Det blir litt som jødene som ventet på at Hitler skulle holde pressekonferansene om farene ved gassing, om ikke han sa noe så var det helt trygt å spasere inn å puste inn sunn og frisk Zyklon B :)

Men for all del, det er ingen som nekter deg å teipe fast hundre 5G master til kroppen din, du velger helt selv.

Her er store mengder uavhengige kilder, men du vil vel bare ha avhengige kilder fra våpenprodusentene bak 5G vil jeg tro, om ikke de sier at noe om farene ved 5G så er det helt trygt som asbest, PCB, kvikksølv, blåsyre, glyfosat osv osv osv osv …. :) Man skal så klart ALDRI bruke føre var prinsippet, når forskning viser at 5G er livsfarlig så bare gjør man rapportene hemmelige eller hever grenseverdiene så er det helt trygt.

For min del så synes jeg det bare er bra at de som stoler blindt på 5G bransjen dør først, vi andre beskytter oss og tar våre forholdsregler.

https://resett.no/2019/05/09/er-5g-en-helsetrussel/

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  ken
5 år siden

Og for å utdype det eg meiner med dokumentet. det er blant annet henvist til et dokument som heter “effect of ultrashort waves on squirrel monkeys”, men det står ingenting om resultatene. men her mener dere altså at så lenge det er referert til det så er resultatet negativt, altså at slike bølger er farlige?

Lena
Lena
Abonnent
5 år siden

Bli med du, også! Kvalitetssjekk av STRÅLEVERNET…
“Status fredag 01.02.2018 kl. 06:00: 325 personer har sluttet seg til. Målet er 1 000. Bli med, du også! Gjør ord til handling!

Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Arbeidet på stedet er anslått til å ta to arbeidsdager, og vil selvsagt bli gjort uten føringer fra oppdragsgivers side. Revisjonsrapporten vil så bli forelagt DSA til kommentar, og deretter publisert.”

Meld deg på her: https://einarflydal.com/2019/01/31/vi-har-bedt-om-a-fa-gjore-en-revisjon-av-stralevernforvaltningens-kvalitet/#more-29272

SuperDuper
SuperDuper
Abonnent
5 år siden

Eneste som er smart her i huset er dørmatta.Ingen AMS her i hus !

« Forrige artikkel

Den store kondensstripebløffen

Neste artikkel »

CFR, Illuminatis avdeling i USA

50
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x