Den store kondensstripebløffen

10.8K visninger
7 minutter lesetid
79

Forelegges et bilde som dette for Yr eller Avinor, blir en fortalt at det er kondens, is krystaller, normalt, eller skyldes fuktig luft. Er dette kun offisielle forklaringer som varierer avhengig av hvem en snakker med? Hva er i så fall de faktiske forhold?

Bildet over ble tatt av artikkelforfatteren den 28. november 2018, i Samnanger utenfor Bergen.

Hvordan skapes skyer?

I følge atmosfære fysikk er den grunnleggende forutsetningen for all skydannelse, at det finnes en eller annen form for partikkel i luften som fuktigheten kan slå seg ned på. Slike partikler kalles kondensasjonskjerner, på engelsk CCN – cloud condensation nuclei.

Altså: Er luften kjemisk fri for partikler, blir det ingen skydannelse! Sitat fra: “What is condensation nuclei?” “Kondensasjons kjerner er ørsmå partikler i luften som vanndamp kondenserer på og de er nøkkelen som skaper skyer, tåke, regn og andre former for nedbør”.

Skydannelse

Kommentar: Undersøker en ulike kilder på nettet, oppdager en raskt at det med hensikt er skapt full forvirring omkring dette meget viktige prinsippet.

Et eksempel fra regnskogen

Fra en observasjonspost ca. 350 meter over bakken, har forskere funnet ut hvordan regnskogen selv produserer skyer som sikrer den nedbøren og høye luftfuktigheten som alt liv i regnskogen behøver. Konklusjonen er nemlig at trærne og buskene her avgir partikler som så fungerer som kondensasjonskjerner! Genialt, ikke sant? Kommentar: Hvorfor konkluderer forskere med at trær og busker avgir partikler hvis de ikke trengs for at det skal dannes skyer? Er ikke dette eksempelet er godt bevis for at en eller annen form for partikkel må være til stede?

Sitat:” Regnskogen i Amazonas lager sitt eget regn. Utslipp fra trær, planter og sopp skaper partikler som sørger for at fuktigheten i lufta samler seg til skyer og regn”.

Partikler fra trærne i regnskogen danner skyer

Kommentar: Når det over store deler av verden med hensikt slippes ut partikler med det formål å modifisere vær og klima, kan da resultatet bli annet enn klimakaos?

 

Aerosol skydekke  

Siden en lenge har kjent til prinsippet for hvordan skyer dannes, har en også i mange tiår vært i stand til å produsere dem ved hjelp av partikkel utslipp. Det er en kjent sak at USA under Vietnamkrigen på 60-tallet, drev med værmodifikasjon. Partiklene som ble benyttet var sølviodid og hensikten var å skape nedbør for derved å hindre fienden i å motta forsyninger.

Partikkel utslipp under Operation Popeye

Været som våpen og maktmiddel

Her kommer vi inn på de egentlige motivene for klimamodifikasjon, nemlig et ønske om å ha makt og kontroll. Sitat fra artikkel i Global Research, 5. juli 2018 av Prof. Michel Choussudovsky kalt, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use: “Selv om dette sjelden eller aldri omtales i debatten om klimaendringer, kan været i verden nå modifiseres ved hjelp av en ny generasjon av avanserte elektromagnetiske våpen. Både USA og Russland er i stand til å manipulere klimaet til militære formål. Teknikker brukt for å modifisere miljø og klima har vært anvendt av USAs militære i mer enn 50 år”.

Nye tider – nye partikler

I 1991 ble følgende patent tatt ut: ”Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming“. Den beskriver partikkelutslipp som en metode for å ’hindre global oppvarming’!

Kommentar: Legg merke til at påskuddet som hele tiden blir brukt, er ’global oppvarming’ med CO2 som den store synderen! 

Materialene det her er snakk om er de som for lengst har blitt påvist i vann, snø og jordprøver tatt ulike steder i verden. Forskeren Marvin Herndon har ved hjelp av prøvetaking og analyser bevist at materialet som i all hovedsak brukes i aerosol, er giftig aske fra kullfyrte kraftverk som blant annet inneholder, aluminium, arsenikk, kadmium, kvikksølv og bly! Her er en link til hans forskningsartikler.  Andre uavhengige analyser viser særlig sterkt forhøyede verdier av aluminium, et stoff som ikke finnes fritt i naturen.

Jasper Kirby arbeider med partikkel fysikk ved CERN i Sveits.

Kondensstripe?

En kondens stripe vil raskt forsvinne da den består av vanndamp, mens skyer produsert ved hjelp av partikler, blir liggende og vil gradvis spre seg utover. Her dreier det seg som sagt om aerosol, med andre ord partikler i forstøvet form som enten spres fra egne tanker eller er tilsatt drivstoffet. Dette bildet er fra dokumentaren Overcast og viser resultatet av analyse av flydrivstoff Jet A-1 som ble gjort i Zurich i Sveits i 2014. Det inneholdt 16 ulike metaller!

Analyse av flydrivstoff

“Perhaps the greatest lie ever perpetrated on populations all over the world is the condensation trail lie” Dane Wigington

Hidden in plain sight

En metode for å skjule hva som foregår kalles på engelsk: ’Hidden in plain sight’. I de senere årene har en nemlig introdusert en ny type sky som kalles Homogenicus Cirrus, altså menneske skapt (cirrus)sky. Det hevdes at den stammer fra kondens striper!

Menneske skapt sky

’Vitenskapelig’

Skylegging ved hjelp av aerosol har til og med fått vitenskapelige navn som: ’SRM – Solar Radiation Management” og SAG – ’Stratospheric Aerosol Injection’. Er ikke dette er forsøk på å gjøre det hele mer tilforlatelig slik at beslutningstakere samtykker? (Mer om det – les videre).

 

Global dimming

Det er en kjent sak at mengden sol som når jordens overflate og som alt liv her avhenger av, de siste 10-årene har blitt redusert med 20-25 %. Store Norske Leksikon forteller leseren at dette skyldes økt partikkel konsentrasjon i øvre luftlag på grunn av menneskelig aktivitet. Det sies dog ingenting om hvilken.

Global dimming

En meget kraftig advarsel!

Den 13. juli 2018, publiserer det vitenskapelige tidsskriftet: “Journal of Geography, Environment and Earth Science International”, følgende oppsiktsvekkende artikkel: “Fifty Years after “How to Wreck the Environment”: Anthropogenic Extinction of Life on Earth”, forfattet av J. Marvin Herndon, Mark Whiteside og Ian Baldwin.

Sitat fra artikkelen: ”I 1968 skrev vitenskapsmannen Gordon J. F. MacDonald et kapittel i en bok. Det het: ”Hvordan ta knekken på miljøet”. Der beskrev han hvordan et land kan endre på klimaet slik at de i det skjulte blir i stand til å skade et land ansett som fiende. Formålet vårt er å belyse MacDonald sine forslag sett i lys av senere teknologiske fremskritt, tatt i betraktning at de metodene for krigføring ved hjelp av miljøet som han beskriver, faktisk har blitt satt i verk. MacDonald tok opp krigføring både i det skjulte og i det åpne ved at det ble skapt skyer som så forårsaket nedbør. Senere har også en metode for å hindre regn ved at jetfly sprer partikler der hvor det ellers ville blitt dannet naturlige skyer. Kommentar: Artikkelen beskriver at dette skjer fordi nanopartiklene som spres, er så små at fuktigheten samles i dem og dette forhindrer så at det dannes større, naturlige regndråper. Dette skaper altså tørke. Når de til slutt samles til større dråper og faller ned, blir det i form av voldsomme regnskyll, med andre ord stor risiko for oversvømmelse. I minst to tiår har innbyggere i mange land stadig oftere observert flystriper skapt ved hjelp av partikler. Vitenskapelige undersøkelser og analyser har påvist at den viktigste bestanddelen i dem er giftig aske fra kullfyrte kraftverk(Coal Fly Ash). Siden 2010, har spredningen av slike partikler blitt intensivert til å skje omtrent daglig over nesten hele verden. Kommentar: Her er en interessant oversikt, blant annet over hva som har blitt gjort for å holde dette skjult for offentligheten.

Har Norge blitt lurt eller presset til å delta?

Sitat forts: ”En kan anta at det foreligger en hemmelig avtale og at det som gjøres  forklares som ’skyggelegging’, altså for å hindre global oppvarming. Imidlertid er det slik at slik partikkel spredning, med andre ord skyproduksjon, varmer opp atmosfæren da den hindrer varmestråling fra bakken. Med tanke på alle bekymringene som media formidler om global oppvarming, så er det uforståelig at politiske ledere med full viten undertenger en hemmelig internasjonal avtale som fremmer den. Man kan derfor anta at politiske ledere har blitt forledet til å tro at de samtykker til en aktivitet som vil avkjøle jorden, mens det faktisk er slik at effekten forårsaker oppvarming og vil ødelegge livet her hvis den får fortsette.

Ingen kommentar fra myndighetene på Kypros!

MacDonald forutsa nøyaktig det amerikanske militærets beslutning om å gjøre miljøet(les været) om til et våpen av hensyn til nasjonens sikkerhet. Det han ikke innså var at militæret i ulike land kom til å bli underlagt en hemmelig internasjonal avtale hvis utilsiktede konsekvens ville bli en krig mot selve planeten jorden, mot alt liv og mot planetens naturlige biokjemiske prosesser. Dersom ikke politikere, nyhetsmedia, vitenskapsfolk og andre i samfunnet er i stand til å innse fakta om det som skjer rett foran øynene deres og samlet stiller seg bak et krav om full stans av disse teknologiske aktivitetene som nå foregår i det skjulte, så vil historiens første menneske skapte masseutryddelse fortsette”. Sitat slutt.

Kommentar: Vi er nå midt oppe i historiens 6. største masseutryddelse og den første som er igangsatt av mennesker. Hva med å ta opp til vurdering årsaker som klimamodifikasjon og trådløs mikrobølge stråling?

 

Konklusjon

I tillegg til giftvirkningen på alt som lever, vil mangeårig og omfattende utslipp av disse partiklene, også forårsake klimaendringer og bidra til global oppvarming. Er det noen tvil om at når en forandrer atmosfæren som alt liv er avhengig av, så får det dramatiske konsekvenser? En av følgene er at arter som ikke klarer å tilpasse seg de endrede(les: forringede) leveforholdene, dør ut. I løpet av 2018 har det blitt publisert en lang rekke forskningsresultater i ulike vitenskapelige tidsskrift som dokumenter dette: Scientific Articles Related to Ongoing Coal-Fly-Ash Toxic Chemical Geoengineering. Siden alt som lever rammes av nedfallet, innbefatter det også deg og dine.

Stans all klimamodifikasjon!

Enhver som forstår sakens alvor, kan bidra til å få avsluttet dette ved å informere andre. Dessuten vil det snart komme helt andre krefter på banen.

PS! I denne artikkelen er kildehenvisningene lagt inn som som linker. Så fremt den gjengis i sin helhet, kan denne artikkelen også publiseres andre steder både på internett og i trykte media.

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

79 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Wulfsberg
3 år siden

PUBLIC LAW 94-490 October 13th 1976: https://uscode.house.gov/statutes/pl/94/490.pdf

“LOOK UP”:

“I TOLD YOU SO”:

Konspirasjonsteorier ender opp med å bli konspirasjonsfakta. Sånn er det bare.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
3 år siden

RAND, Manhattan, DARPA og Gates.
Nå skal de gjøre dette til et åpent globalt prosjekt, Nå skal det ikke holdes hemmelig lengre. På grunn av Covid blir Kiruna et prøveprosjekt for offentligheten. Deretter vil det bli globalt. En «pandemi» kan ikke stoppe klimaprosjektene. Sikkert bra for svensker som ikke følger fascistenes restriksjoner. Bill Gates er også ekspert på geoengineering selvfølgelig. På kjøpet får han vel blokkert litt vitamin D. Så han får solgt mer av giften sin.
https://www.cnbc.com/2019/09/07/bill-gates-funded-solar-geoengineering-could-help-stop-global-warming.html

Det er utrolig lite (nano) partikler i vekt som skal til for å dekke store områder med det stygge sløret.
Jeg skal prøve å finne tilbake til de artiklene.

Militærfly vises ikke på flightradar 24. kanskje Bahrami ikke vet hva det er? Passasjerfly kan heller ikke fly der de vil, men har sine veinett. Det vil ikke være vanskelig å skaffe bevis på det nå som det er så lite fly i lufta. Flere militære fly i lufta, men kun 1 på 50 mils avstand på flightradar.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Patriot
3 år siden

Det kan sikkert stemme at de har prøvd ut de siste par tiårene med sine modeller, men dette er bare for offentligheten på vei mot 2025, da været skal «eies» når ekspertene er redde for konsekvenser som flom, hungersnød og sykdom, så forstår vi hvorfor Gates of hell står bak. Vi vet de har holdt på en god stund. De skal få oss til å tro at de er nødt til å gå høyere, men dette kan de. Det er sikkert et ønske om å gå høyere for å dekke mer effektivt, men vi har sett det fungere, så det er nok kun snakk om kostnader. Owning the weather by 2025 er i rute.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  Patriot
3 år siden

10 milliarder dollar for å teppelegge himmelen. Bill Gates er i spissen for å redde kloden. Må regne med store flommer, sultkatastrofer, matmangel og stormer. Det er til vårt eget beste folkens! Ta vaksinen og få det finansiert.

Her står det mye om galskapen:
https://www.nogeoingegneria.com/

Otto
Otto
Anonym
3 år siden

Bildene av jorda du viser i artikkelen er begge laga i Photoshop, sannsynligvis av to ulike grafiske designere i NASA. Derfor ser de så forskjellige ut, det samme gjør mange andre såkalte bilder av jorda som er laga gjennom tidene. Vel jeg vet med 100% sikkerhet at jorda ikke er en rund ball, men at jorda er et flatt eksistensplan/terrarium. Den heliosentriske modellen er faktisk verdens største bløff. Ellers det du nevner om chemtrails er interessant, har vært borti ideen før.

ken
ken
Anonym
5 år siden

2019 – Harvard Scientists Plan To Create Artificial Climate Change In Stratosphere Above Southwest U.S. By Spring 2019; What It Means For Us In Southern California:

http://www.southerncaliforniaweatherforce.com/2018/12/07/harvard-scientists-plan-to-create-artificial-climate-change-in-stratosphere-above-southwest-u-s-by-spring-2019-what-it-means-for-us-in-southern-california/

ken
ken
Anonym
5 år siden

Offentlig lov 105-85 tillater chemtrails og biologiske våpen som testing på borgere uten eksplisitt samtykke… https://www.facebook.com/notes/301654323359623/

https://www.congress.gov/105/plaws/publ85/PLAW-105publ85.pdf

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

Har du lest loven? Den sier jo akkurat det motsatte som redegjort for flere steder. Krever ikke veldig dyp juridisk forståelse for å innse det kun ved å lese lovteksten. Å påstå det motsatte er et klart tegn på confirmation bias.
https://www.metabunk.org/debunked-public-law-105-85-allowing-testing-of-biological-and-chemical-weapons-its-the-opposite.t4344/
Jada jeg vet “dere” mener metabunk er en betalt site som er del av konspirasjonen – men så argumenter imot da vel.

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

En veldig lang video og veldig mange teorier og påstander så det blir umulig å kommentere alt. Men jeg har lyst til å trekke frem 2 ting som han trekker frem som bevis for at contrails ikke eksisterer slik et samlet forskningsmiljø “påstår”. Siden du har lagt ut denne Terje Wulfsberg, kan du svare på følgende: Er du enig med Dane i påstanden om at en high bypass turbofan ikke kan produsere en contrail i motsetning til en eldre type jetmotor, og hvilke tekniske/fysiske egenskaper er årsaken til denne forskjellen? Hvorfor blir disse motorene da utstyrt med en condensation index fra produsent hvis de ikke produserer contrails? Så til påstanden om at det ikke eksisterer både horisontale og vertikale sjikt i atmosfæren med forskjellige temperatur og fuktighet? Støtter du denne påstanden, og hvordan skal man i så fall forklare forskjellene gjennom atmosfæren basert på differansen mellom tørr- og våtadiabatisk lapsrate opp mot ambient temperatur og dewpoint? Hva med grensesjiktene mellom varm- og kaldfronter og jetstrømmer. Hva med topografiske bølger (gravity waves) og distribusjon mellom forskjellige trykksystemer både lokalt og globalt? Det finnes så mange udiskutable absolutter om disse mekanismene i atomsfæren som han velger å lyve om – hvorfor? Hva ønsker han å oppnå med dette? Det finnes etter sigende så mange bevis at det skulle være unødvendig å ty til ren løgn?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Fatter ikke at du gidder å spre løgner.

Matproduksjonen i verden er alvorlig truet av chemtrail, ekstreme aluminiums verdier i jorden tar knekken på matproduksjonen, folkene bak chemtrail programmet innrømmer at det er de som er synderne.

Dette har jo vi med fungerende hjerner advart mot i alle år, da var vi liksom både det ene og det andre siden vi avslørte det hemmelige faenskapet deres.

Nå er det i det minste offisielt.

Health Alert! Aluminum Threat to Global Food Security, New Connections!

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Deg igjen smurfen, med dine sedvanlige dype utredninger og velformulerte redegjørelser?! Har du virkelig ikke noe bedre å komme med enn å kaste ut påstander om løgn? Hva er det jeg lyver om? Aggregattilstanden til vann? Vekt og balanse i en 737 og SG for aluminium og barium? Sammensetningen og temperaturdistribusjon i atmosfæren – hvor er løgnen du viser til? Dersom du mener opplysningene jeg legger frem er feil så kom med motargumenter! Har du fortsatt ikke klart å ta innover deg at jeg ikke nekter for at chemtrails teoretisk eksisterer, men at jeg stiller spørsmål ved gjennomføringen og omfanget!? Klarer du med dine egne ord å svare på de forholdene jeg trekker frem uten en youtube-link og uten å marginalisere deg selv med personangrep?

“Dette har vi med fungerende hjerner…..” Du mener med andre ord at du er en (selvutnevnt) person med bedre intellektuelle og kognitive evner enn de av oss som stiller kritiske spørsmål til dine teorier, eller rettere sagt andres teorier, for du klarer jo ikke annet enn å linke til andres argumenter på youtube. Bruk dine fantastiske evner da og vis meg hvor jeg tar feil, og hva som er korrekt.

ken
ken
Anonym
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Deg igjen, Jarle B. Mathisen? Et stereotypisk eksempel på hva som skjer da du ikke kan motargumentere fakta fordi du rett og slett ikke har noe å tilføye i saken annet enn propagandaløgn i anledning din flotte og «beundringsverdige» utdannelse som pilot, flyinstruktør og meteorologinerd som du selv skriver!

Har konkludert med at du går du med øya i fatle (les; ekstremist-skeptiker).

Jeg har lang erfaring som “simpel” (?) radaroperatør fra forsvaret året 1988 og lærte alt om hva kondensstriper fra FLY innebærer som pensum samt med egne øyne SÅ DEM foruten FATLE! Alt annet er «SLØRSKYER», som meteorologene uttrykker per i dag. KAN DU DEFINERE «SLØRSKYER» for oss?

“For those who don’t believe, no amount of evidence is enough. And for those who do believe, no evidence is necessary. just open your eyes and look up”

IDIOT! Idiot kommer av gresk og betyr UVITEN, ikke nødvendigvis DUM! I dette tilfellet undervurderer du fakta, derav uviten! SAMT DUM!

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  ken
5 år siden

Uffda. Trodde du og jeg var enige om å ikke gå til personangrep – det varte ikke lenge. Jeg skal avstå fra å kommentere personangrepet og heller svare på spørsmålet om slørskyer. Det overrasker meg at du spør siden svaret er av elementær karakter innen meteorologi. Slørskyer, fjærskyer osv. er en gruppe skyer med mange navn men det mest korrekte er Cirrus. Innen klassen av Cirrus-skyer finnes mange undergrupper basert på opprinnelse, egenskaper og høyde de befinner seg i. Cirrus er de høyeste av skyer bestående av iskrystaller. Den vanligste formen for Cirrus dannes ved kraftige inversjoner, eller sagt på en annen måte i grensesjiktet mellom 2 luftmasser med forskjellige sammensetninger i hastighet, temperatur og fuktighet. To eksempler på dette er i sjiktet mellom jetstrømmer og ambient luftmasser, og i forkant av frontsystemer. Spesielt i forkant av en varmfront vil Cirrus være veldig synlig og kan strekke seg over enorme områder og bli liggende i flere dager dersom fronten okkluderer og blir stasjonær. Det som enkelt skjer er at varm, fuktig og derfor lettere luft beveger seg over den kaldere og tyngre luften. Et tverrsnitt sett fra siden legger denne varme luften seg over den kalde i en vinkel oppover i atmosfæren til den når tropospausen og nedre del av stratosfæren. Her blir denne luftmassen avkjølt til duggpunkt og det dannes iskrystaller via disposisjon. Disse Cirrus skyene er lett identifiserbare med en oppadgående “bølge” i front. Kan nesten se ut som hårlokker….
Så Ken, det var en liten meget forenklet voksenopplæring i skydannelser og hvis du ønsker det kan jeg gjerne fordype det mer med bruk av matematiske og grafiske metoder basert på adiabatiske modeller? Jo glemte en annen veldig normal Cirrus, men dog til bekymring satt i en klimasammenheng – cirrus homogenitus eller bedre kjent som contrails…. :-)
Men Ken, igjen så benytter du spalteplass til å messe om din fortreffelighet og min utilstrekkelighet uten å komme med ett eneste svar på mine spørsmål som jeg har gjentatt i hvert eneste innlegg. Er det virkelig ingen her som kan gi meg, og deres lesere noen svar på hvordan det i praksis gjennomføres og i hvilket omfang som uten rimelig tvil tilbakeviser mine redegjørelser og betenkeligheter? Er det kun personangrep som gjelder her? Smurfen sier jeg lyver – vis meg løgnen? du sier jeg er dum/uvitene (og psykopat) – vis meg hvor jeg tar feil i mine redegjørelser og vær så snill og fortell meg da hva som er korrekt? Det er noe som sier meg at dere ikke kommer til å svar på noe av dette, men kun kommer med nye personangrep og henvisninger til youtube – Am I right?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Du er vist fødd 20 år for sent du lille venn :)

Å komme her å betvile chemtrail blir som å gå bort til en bilmekaniker og si at biler ikke finnes, det er en konspirasjonsteori, når bilmekanikeren svarer at han har skrudd på biler i 20 år så svarer du at nei det er en konspirasjonsteori og det man tror er biler er bare photoshop, CGI, animasjoner og latterlige påstander fra tullinger :)

Sånn fremstår du, det er informasjon bare her på Speilet til at du kan sitte å lese sammenhengende i 200 år 24 timer i døgnet.
Og du har 1.4 millioner andre sider som Speilet i verden om Chamtrail.

Så les deg opp i en milliard år så kan vi snakkes etterpå når du har tatt til deg samme kunnskap som vi andre har :)

Sånn du fremstår nå så virker du bare ravende gal.

Ja bare påstanden din om at vist en forsker legger ut foredraget sitt på youtube så er det løgn bekrefter den diagnosen.

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Dårlig forsøk på hersketeknikk!!
Mathisen kommer jo med fakta som enhver kan lese seg opp på. hvorfor framstår han som gal?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Nei han gjør ikke det, han snakker om contrail, vi andre snakker om chemtrail.

Det han gjør er å stå på siden av en bil og skrike etter beviser på at det finnes noe som heter bil der han ikke godtar noe som legges frem, eneste han godtar er den mest kjente desinfo siden på hele nettet, en CIA agent ved navn Mick West.

Over flere år så gikk jeg rett på flightradar24 hver gang jeg så et chemtrailfly og hver gang så viste de ikke på radaren. det er av den enkle grunn at militærfly ikke vises på .flightradar24.

Snakker du med flytårn så sier de at de ikke har noen autoritet i det luftrommet, de fly i stor høyde i stor fart langt over vanlige flyruter.

Eneste han har rett i er at ikke vanlige rutefly sprer chemtrail, men det har ingen sagt heller, en gammel hersketeknikk, man tar en påstand man selv har laget for så å debunke denne.
Faktisk no har flere slike der de debunker sine egne påstander.
Først sier de kanskje: Innvandrere påstås å kunne fly og så debunker dem den påstanden med masse ekspert, en påstand ingen andre enn de selv har skapt.

Alt han evner å finne er Metabunk som er den desidert mest useriøse av alle kilder som det er mulig å finne sier vel at han har en tapt sak og har gitt opp.

Programvaren Mick West bruker til å lage desinfo koster flere millioner så hvor får en vanlig mann pengene fra ?
Tro du han sier : Skal jeg kjøpe meg nytt hus eller skal jeg bruke pengene på en programvare for å tulle litt med chemtrail motstandbevegelsen. ?
Det sier seg selv, når de bruker milliarder på chemtrail så bruker det også store summer på sider som Metabunk for å lure slike som han. Ser de får valuta for pengene sine.

På Andøya Space Center sendte NASA opp raketter med aluminium, barium og strontium den 6 april som skapte et fantastisk lys-show over Tromsø. De lagde et lerret som EISCAT brukte på samme måte som kino.

Det er nøyaktig samme ingredienser som man finner i chemtrail. tusenvis av prøver bekrefter det.

Så hvorfor denne beta testen ?

Veldig enkelt og er akkurat som Ronald Reagan sa i FN, Vi trenger å skape en falsk Aliens invasjon for å lure folk til å akseptere en Verdenregjering,

Om kort tid vil de servere oss en falsk Messias på himmel slik det er beskrevet i Bibel og eller en fake aliens, hele himmel blir et lerret og verdens HAARP anlegg ordner det så hele verden får se.

Mange bak prosjektet er drept for at de har lekket info om planene, men det betyr ingenting for slike som han, han og hans likesinnede vil falle pladask for bedrageriet slik som alltid for eliten sier jo at det er Messias som ber verden samle seg til et rike.

Fakta er at det er ikke bare er et statskupp, men et super kupp for å ta hele kloden. En verden under lysbringeren Lucifer.

https://www.nordlys.no/lysfenomen/troms/astronomi/mystisk-lysfenomen-over-troms/s/5-34-1096484

How a FAKED Alien invasion could jumpstart the NWO

https://prophecynewsheavensoon.wordpress.com/2019/04/07/nasa-dumped-trimethyl-aluminium-tma-and-a-barium-strontium-mixture-into-the-magnetosphere-friday-dont-worry-its-perfectly-safe/

Den 15 april fikk vi en artig hendelse som var varslet mange steder. Notre-Dame varslet Antikrist. En falsk Messias vi snart får se.

Notre-Dame 1160; Burning! Goat Burnt! 1260 Revelation 12:6! Red Dragon. Lucifer, Son of the Morning!

Men alt dette ligger langt over hodet på han som aldri har lest en nøytral kilde i sitt liv, kun den falske regime kontrollerte som vil kontrollere deg, tankene dine og meningene dine.

For å være 100% ærlig så er det meg revnende likegyldig hva en total ukjent fyr fra skogene i Notodden måtte tro og ikke. Dette er jo ikke akkurat noe nytt, allerede i Agent Orange i Vietnam brukte man chemtrail som våpen mot fienden, mye har skjedd siden den gang. Offisielt er det over 900 forsøk med å spraye gift på folk som er offisielt.

Man vil aldri klare å stoppe det så sånn sett så kan en like gjerne gjøre som Mathisen og fornekte fakta for å tilfredsstille seg selv.

Armin Bahrami
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Smurfen skriver: “Over flere år så gikk jeg rett på flightradar24 hver gang jeg så et chemtrailfly og hver gang så viste de ikke på radaren. det er av den enkle grunn at militærfly ikke vises på .flightradar24.

Snakker du med flytårn så sier de at de ikke har noen autoritet i det luftrommet, de fly i stor høyde i stor fart langt over vanlige flyruter.”

Du juger når du sier Du har aldri sett en eneste langvarig kondensstripe på flightradar24.com, akkurrat som du juger når du sier du har kontaktet flyveledertårn og bekreftet at millitærfly ikke vises på radaren dems.

5000 millitærflyvninger i året, og hvis ikke komersielle flyvetårn har oversikt over dem, vil de kollidere med en av de 100.000 flyene som flyr hver dag. At de flyr høyere betyr at de møter jetstrømmer langt oftere enn komersielle fly som vil utsette dem for ekstremt farlig turbulens og brekke flyet på sekunder.

https://www.thesun.co.uk/travel/7285852/what-happens-if-planes-fly-too-high/

Du er en skapsatanist, eller så kjeder du deg ekstremt, og leker med andre menneskers trygghet for din personlige velvære. Jeg tror du vet at chemtrails er bullshit, hvor mye får du betalt ?

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  I want to believe
5 år siden

det var det eg tenkte, ingen gode svar der nei

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Sett opp en liste med spørsmål du ønsker svar på så skal jeg svare så godt jeg kan.

Eller du kan gå inn på hjemmesiden til Illuminati og spørre der og se om du får noen svar :)

https://www.cfr.org/

Ivan t Believe
Ivan t Believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Smurfen: Hvorfor framstiller du smurfen som gal når han fremlegger fakta??

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ivan t Believe
5 år siden

Er du schizofren ?

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Det er dette eg meiner, her svarer du ikke på en eneste ting, men kommer med personangrep, og det ganske konsekvent.
dette skrev du 19 dager siden som et svar til Mathisen: “Sånn du fremstår nå så virker du bare ravende gal”
Hvorfor skulle han være gal som kun framlegger fakta?
Men som vanlig vil du ikke kunne svare på dette antar eg?
Det er rart moderatorene her aksepterer slik oppførsel!!??

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Nå fremstår både han og du som ravende gale, men hva har det med saken å gjøre ? Er du den andre personligheten hans ?

Ingen av dere klarer å legge frem et eneste spørsmål, jeg har spurt flere ganger om dere kan sette opp en liste med spørsmål, men ingen av dere har noen spørsmål. Bare sitter å sirkelrunker at dere får ikke svar på spørsmål der ikke har.

For meg så ser det ut som om noen morroklumper har hengt opp en Nyhetsspeil plakat på Gjøkeredet på Blakstad eller Gaustad og bedt pasientene gå inn der å trolle.

Jeg er ikke utdannet psykolog eller psykiatrisk sykepleier så jeg hverken kan eller vil hjelpe dere, siden dere heller ikke har noen spørsmål så vil jeg ikke svare mer, men håper jo at det kommer inn noen med fagekspertise innen mental helse som kan gi dere hjelpen dere trenger.

Alle kan bli syke så jeg synes jo synd på dere, ønsker dere jo all mulig godt og masse god bedring :)

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Troll altså… jaja. artig at du har fått innpass som moderator her da!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Vær glad for det eller så hadde ikke onlineren din totalt uten innhold sluppet igjennom.

Har spurt 3000 milliarder trillioner ganger om dere kan sette opp en punkt liste med spørsmål du/dere ønsker svar på.

Sånn ser en punkt liste ut.

1.

2.

3.

4.

Selv min sønn på 5 år klarer det.

Du og den andre halvdelen din eller personlighetene dine er kun ute etter å trolle og diskutere personer, poste kriminelle kommentarer og lage støy.

Fra nå av vil alle kommentarer som ikke er relevant til artikkels tema ikke bli godkjent slik det fungerer i resten av verden.

God bedring med å kanskje nå opp til 5 år stadiet i en eller annen fremtid. :)

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Smurfen; du som vil ha spørsmål, her stilles jo Mathisen mange spørsmål som det unngås å svare på.
1. Er du enig med Dane i påstanden om at en high bypass turbofan ikke kan produsere en contrail i motsetning til en eldre type jetmotor, og hvilke tekniske/fysiske egenskaper er årsaken til denne forskjellen?
2. Hvorfor blir disse motorene da utstyrt med en condensation index fra produsent hvis de ikke produserer contrails?

2 av mange spørsmål, ser fram til dine svar, for det antar eg du har?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  I want to believe
5 år siden

Se der ja, du klarte det til slutt :) Bravo :)
Det var vel ikke så vanskelig, var det vel ?

1. Aldri hørt om high bypass turbofan, jeg er ikke utdannet flymekaniker.

2. Siden punkt 1 er gresk for meg så er punkt 2 med condensation index like gresk.

Men hvorfor i all verden diskuterer dere flymotorer ? Artikkel her handler om chemtrail som kommer fra dyser i tanker på chemtrail flyene, militærfly som legger ut en suppe med barium, strontium og aluminium som ligger i dagevis, striper som brer seg utover time etter time til hele himmel er dekket av et tykt slør.

Det er ingen som benekter at fly slipper ut eksos.

Artikkel her handler om chemtrail/geoengineering og ikke om contrail.

Skal dere diskutere contrail eller eksos som det heter på norsk så snakk med bil, båt, fly, gressklipper, motorsag produsenter eller andre som produserer ting som gir eksos.

Du kan jo ta deg en tur på E18 og spa bort eksos som aldri forsvinner som dere mener. ;-)

Ivan t Believe
Ivan t Believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

og hersketeknikken fortsetter…..

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ivan t Believe
5 år siden

Og når man innser at man har tapt så forsøker man å spore av debatten fra å handle om alt annet enn sak.

Bli som om vi andre diskuterer hus så kommer dere og diskuterer tigrer. Tigrer er gule, spiser mennesker og er av kattefamilien, det er så klart riktig det, men har ingenting med hus å gjøre.

Slik er det med chemtrail også, sikkert riktig det dere sier om flymotorer og eksos, men det har ingenting med chemtrail å gjøre.

Prøv å kom med egne spørsmål istedenfor å snakk om personer som ikke er til stede så blir det så mye koseligere :)

Blir ekstremt patetisk når den andre personligheten din spammer ned redaksjonen og krever at de skal forby motargumenter, tanker og meninger som ikke samsvarer med deres egne.

NTNU studentene vil også tilbake til Hitlers æra der bare regimets meninger var lov.

hei,
med fare for at moderator leser denne….
dere kan da ikke ha smurfen som moderator, det eneste han gjør er å rakke ned på andre og bruke hersketeknikk. Jeg har vært fast leser her i mange år, og følger med på kommentarfelter, men nå begynner det å bli mye nedrakking og skitkasting.
Vennligst fjern han som moderator, eller så må jeg slutte å følge med på siden deres…

MVH
XXXXXXX@stud.ntnu.no

Akkurat trusler fra den kanten er ikke noe nytt, det er noe vi har levd med siden dag 1.

Det pågår en aksjon med å omgjøre Speilet til et slags Septik 2

Som Gro Harlem Brundtland uttalte nylig: Vi ( Illuminati ) mister kontrollen over folket når folk deler informasjon vi ikke kontrollerer.

Alt som ikke er regimekontrollert skal tas, Resett som er Norges største frie avis er utsatt for annonse boikott av Google, VIPPS, Facebook forbyr frie ytringer som setter globalistene i negativt søkelys, Stortingspolitikere ringer rundt og truer annonsører og kaller deres 500 000 faste lesere for kloakkrotter, de frie nettstedene blir hacket og sabotert. Samme med Steigan, Dokument.no, Rigths mm.

Nå har EU diktaturet bestemt at de skal ha på plass ett opplastingsfilter på WWW der alt som kan sette globallistene, løgnene deres og deres ekstreme diktatoriske vedtak skal forbys og ALDRI skal komme opp på nett så folk kan lese.

Mange psykopater støtter regimet i totalitarisme og om ikke lenge så blir man halshugd for å komme med motargumenter eller har egne meninger og egne tanker.

Det er total krig nå, om et er menneskeheten eller satanistene som vinner gjenstår å se.
Metodene deres blir mer og mer ekstreme dag for dag.

Kanskje på tide å våkne før alle marsjerer rundt som cippa apatiske zombier uten mål og mening. ?

FNs agenda 2030

Ivan t Believe
Ivan t Believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

Artig at dere sensurerer bort mitt svar på denne:):)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ivan t Believe
5 år siden

Heisan Ivan t Believe :)

Ingenting her er sensurert, men ser nå at du har en kommentar som avventer moderering.

Den er så grov at den ville ikke gått gjennom på et eneste nettsted i den frie verden.
Resett er gang på gang blitt anmeldt og hengt ut for å slippe gjennom kommentarer som er laaangt mildere en din.
Jeg vil ikke bli dømt for å godkjenne ulovlige kommentarer, jeg er heller ikke jurist.

Vi redigerer ikke andres kommentarer på Speilet, men jeg kan være grei og gjøre din lovlig om du ønsker, men vil anbefale at du ser gjennom den, redigerer selv og poster på nytt.

Ser at du forsatt til tross for at jeg har spurt 100000000 ganger om du har noen spørsmål angående chemtrail du lurer på, så har du ikke et eneste ett.

Du er sikkert en hyggelig og grei kar i RL, men du er overhodet ikke interessert i å diskutere chemtrail, bare krangle og trolle om personer, limer inn andres spørsmål og skal diskutere andre personer.

Den trussel jeg limte inn over er anonymisert, jeg henger ikke folk ut med navn slik dere gjør.

Jag har også fått grove drapstrusler fra en av dere, men den er så grov at jeg ikke legger den ut her, blir heller ikke anmeldt, personen bak trenger hjelp, ikke straff.

Det er overhodet ingen som ønsker å sensurere eller ha dere bort, tvert imot så er dere sterkt ønsket, men ikke kom med billige hersketeknikker å snakk om dere her inne, så vidt meg bekjent så er dere også her inne og er en del av “dere her inne”.

Jeg skriver forresten på en bok om den lille kjernen dere representerer som i antall ikke teller mer en speidergruppen til Kløfta.

Et helt underlig tankemønster som på mange måter kan minne om tankene en del suicidale har.

Lever i en verden der alt er opp ned, det som er livsfarlig er sunt hos dere og motsatt. Ja samme hvor dumt det enn høres ut.

Tror på alt så lenge påstandene kommer fra en psykopat fra eliten.

Da dere var unge så hylte dere på at asbest var sunt og ufarlig, da dere ble pensjonister så ble de hemmelige rapportene frigitt som viste at myndighetene viste at asbest var dødelig i over 50 år, men siden man ikke hadde billige alternativer til asbest så ble rapportene hemmeligholdt.

Heroin var en helt ufarlig hostesaft helt uten bivirkninger sa dere for de sa makta, pille kartellene og legene, samme med sigaretter.

Samme med DDT, Fluor, Kvikksølv, stråling… ja skulle jeg tatt med alt måtte jeg skrevet en bok.

Veldig fint at dere ønsker å redusere dere selv, men for hel… ikke prøv å skade eller drep andres barn. Spis gift så mye dere vil, ingen bryr seg. men ikke plag andre med det.

Det rare er at ingenting går inn, er som betong hjerner. Lærer aldri …. først kom poliovaksinen som smittet 600 000 nordmenn med kreftviruset fra apenyrer som heter SV40.

Sikkert bare et uhell sa dere, så kom hjernehinne vaksinen der 30 000 norsk ungdom fikk sine liv ødelagt og ofrene tråkket på og trakassert for at ikke gift-morderne skulle bli avslørt.

Sikkert bare et uhell denne gangen også tenkte dere.

Så kom $vinevaksinen og nok en katastrofe og nok en gang sa dere til oss som advarte at denne gangen var det også et uhell siden vaksinene ikke var uttestet.

Så kom HPV som har ødelagt en hele generasjon med unge uskyldige jenter som har fått ME og andre sykdommer av dritten, ikke minst er livmorhalskreft økt enormt siste tiden og da kun hos de vaksinerte. mao så gir den ikke beskyttelse mot livmorhalskreft, den gir livmorhalskreft.
Tar man bort en eller flere virusstammer så åpner man også opp for at nye kan slippe til.

Så har vi den magiske meslingvaksinen, meslinger var helt ufarlig og millioner på millioner av årlige tilfeller ble ikke nevnt med en notis i media engang, men da vaksinen kom så ble meslinger livsfarlig over natten.

Da MMR ble lansert så fikk 1 av 10 000 autisme, nå er det 1 av 2.

Og enda så er noen så psykotiske at de ønsker ikke at menneskeheten skal være frie individer, men derimot Statens eiendom der de kan tvinge vaksiner på på små uskyldige barn, de som nekter tar man lett bort med å sende soldater rundt og ta de i leirer og gasse dem.

Sånn kan jeg forsette og forsette, men tror du har tatt poenget nå, håper jeg.

Så hva i all verden er galt med slike som dere som ikke evner å tanke egne tanker, se løsninger og problemer som vi andre ser, ha sunn skepsis og kritisk tenking ?

Hvorfor er det så vanskelig å forstå at folk ønsker å tjene penger ?

Follow the money gir deg svarene på alt, det er alltid den som tjener på en hendelse som også har forårsaket den.

Det sitter ca 8000 milliardærer og ultra milliardærer som møtes i ny og ne for å diskutere hvordan de kan tjene mer penger og styre fremtiden den veien de ønsker for å sikre sine etterkommeres fremtid.

Om du tilsetter litt ditt i datt så kan vi øke profitten med så og så mye, menneskelige lidelser er et ikke tema.

Den gjengen eier alt, banker, olje, våpen, mat og medisiner …… og ikke minst 99,9% av all media, tidsskrifter, magasiner og TV stasjoner.

Er det noe som skremmer vannet av dem så er det at folk skal lese den frie pressen. De går over lik og tar alle midler i bruk for å knuse det frie ord. Er som de selv sier. Skal vi kontrollere menneskeheten så må vi også kontrollere all informasjonen inn til dem. fortelle dem det vi vil de skal vite og ikke noe mer.

Det morsomme er at noen mennesker er så hjernevasket at de angriper de frie, nøytrale objektive mediene for dem så de kan få all makt i verden.

Men heldigvis så er det ikke så mange, selv om de ikke er flere en Kløfta speidergruppe, så er de ikke i nærheten av å være så intelligente som dem. :)

Angående chemtrail så ligger det så mye informasjon, foredrag og dokumentarer, forskning og forskningrapporter her på speilet at du eller andre kan lese og høre i 100 år sammenhengende.

Chemtrail debatten var over for 10 år siden, at noen prøver på nytt og på nytt og tror de skal oppnå et annet resultat sier jo sitt.

Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat.

Albert Einstein

I want to believe
I want to believe
Anonym
Svar til  smurfen
5 år siden

den var for grov :):) hehe javisst ja! Nei, hold den skjult du. som nevnt før, eg stopper nå, så kan dere diskutere med de som deler deres synspunkt! Ha en fortsatt fin dag! og så det er sagt, Eg har aldri hengt ut noen med navn!
Over og ut :)

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Joda Smurfen, du har benyttet mitt navn flere ganger noe som er helt greit, jeg oppgir jo mitt eget navn i alle innlegg jeg har lagt ut. Det har uansett ingen ting med personvern å gjøre rent juridisk. Personangrepene dine og «diagnosene» du benytter er derimot ikke greit. Du gjentar flere ganger i dine siste innlegg at jeg ikke holder meg til saken og snakker om contrails og ikke chemtrails. Har du lest overskriften til artikkelen slik det ble publisert!? «Den store kondensstripe bløffen!» Artikkelen påstår at kondensstriper ikke eksisterer slik konsensus i vitenskapen sier, men at alt av striper som blir liggende eller sprer seg er per definisjon en chemtrail. Det er jo disse påstandene i artikkelen jeg har stilt spørsmålstegn ved, så hvordan i all verden kan du påstå at jeg ikke holder meg til saken!? Jeg har jo til og med understreket at jeg ikke benekter «chemtrails» som et verktøy innen SRM, men stiller spørsmålstegn ved påstandene om at contrails ikke eksisterer og hvordan spraying gjennomføres slik artikkelen og de mange filmene som det er linket til påstår. Du påpeker også at jeg ikke har stilt noen spørsmål om chemtrails!? Under finner du et utdrag av noen få av de spørsmålene jeg har stilt i noen av mine innlegg. Jeg har ikke skrevet dem om og er derfor tatt ut av sammenhengen så du finner dem alle i mine tidligere innlegg i tillegg til mange flere. Du har aldri svart på noen av dem…
Videre tar du opp at det selvfølgelig er eksos fra en flymotor – hallo ingen av oss har tatt opp eksos (men det er korrekt at det er en form for chemtrail i kraft av å spre Condensation nuclei) i denne sammenheng, men dannelsen vanndamp og iskrystaller, og hvordan dette oppfører seg og danner striper synlig fra bakken.
Spørsmål jeg har stilt til blant annet artikkelforfatter:
• Ifølge den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, International Air Transport Association hadde vi i 2017 ca 29.000 sivile og militære fly og antallet øker. Vi har over 150.000 aktive kommersielle piloter i dag, med et behov de neste 20 årene på over 600.000 nye. For hver avgang/landing kommer i tillegg 4-6 kabinansatte 2-4 bagasjehandlere, minst en fuelmann, teknikere og mekanikere, rengjøringspersonell, sikkerhetspersonell, tollere, tusenvis i produksjon av fly, instrumenter osv. Vi snakker om totalt 65,5 millioner ansatte hvorav over 500.000 er i direkte kontakt med flyet – 1.2 millioner innen engineering flydesign/produksjon og 230.000 flygeledere for å nevne noen. Hvordan klarer man å holde et slikt program hemmelig for så mange? Eller hvordan klarer så mange å holde noe slikt hemmelig for allmenheten og den gravende journalistikken dersom de er med på programmet?
• Ja eller nei; er en stripe fra en B-737 fra SAS som blir liggende i timevis og sprer seg en chemtrail og ikke kondensasjon?
• Hvor fyller man på kjemikaliene på et fly?
• Hvor oppbevares det?
• Hvor er dysene på flyet?
• Hvem slår sprayingen av og på?
• Når og hvor blir flyene fylt?
• Hvorfor forskes det på persistent contrails dersom de ikke eksisterer?
• Hva mener du med flyr mye høyere enn de andre? Hvor høyt mener du?
• Hvor oppbevares kjemikaliene ombord en B737 i regulær rute?
• Er du enig med Dane i påstanden om at en high bypass turbofan ikke kan produsere en contrail i motsetning til en eldre type jetmotor, og hvilke tekniske/fysiske egenskaper er årsaken til denne forskjellen?
• Hvorfor blir disse motorene da utstyrt med en condensation index fra produsent hvis de ikke produserer contrails?
• Så til påstanden om at det ikke eksisterer både horisontale og vertikale sjikt i atmosfæren med forskjellige temperatur og fuktighet? Støtter du denne påstanden, og hvordan skal man i så fall forklare forskjellene gjennom atmosfæren basert på differansen mellom tørr- og våtadiabatisk lapsrate opp mot ambient temperatur og dewpoint?
• Hva er det jeg lyver om? Aggregattilstanden til vann? Vekt og balanse i en 737 og SG for aluminium og barium
• Sammensetningen og temperaturdistribusjon i atmosfæren – hvor er løgnen du viser til?
• Smurfen sier jeg lyver – vis meg løgnen? du sier jeg er dum/uvitene (og psykopat) – vis meg hvor jeg tar feil i mine redegjørelser og vær så snill og fortell meg da hva som er korrekt?
Som du ser så har det ikke manglet på spørsmål – kun gode svar!
Så noen svar på dine kommentarer i dine siste innlegg:
• Ingenting her er sensurert, men ser nå at du har en kommentar som avventer moderering
o Joda, jeg har skrevet innlegg som er blitt stoppet uten at det foreligger noen juridisk grunn til det. Kun sensurert for å stoppe en kritisk stemme.
• Vi redigerer ikke andres kommentarer på Speilet, men jeg kan være grei og gjøre din lovlig om du ønsker, men vil anbefale at du ser gjennom den, redigerer selv og poster på nytt.
o Joda det gjør dere. Flere innlegg er blitt redigert og navn har blitt fjernet fra innlegg der de har blitt brukt. Jeg har kopier av opprinnelige innlegg før redigering som beviser dette noe redaktør også har bekreftet per mail.
• Ser at du fortsatt til tross for at jeg har spurt 100000000 ganger om du har noen spørsmål angående chemtrail du lurer på, så har du ikke et eneste ett.
o Joda, noe listen over viser. Dog kun fra meg….
• Angående chemtrail så ligger det så mye informasjon, foredrag og dokumentarer, forskning og forskningrapporter her på speilet at du eller andre kan lese og høre i 100 år sammenhengende.
o Vis meg en eneste forskningsrapport med Fagfellevurdering (peer reviewed) som entydig beviser chemtrails i den utstrekning som artikkelen «redegjør» for. Og som samtidig avviser at det finns persistent, spreading contrails. Jeg har vist til slik forskning som støtter mine redegjørelser.
• Du viser til asbest, DDT, Fluor, vaksiner og mye annet som på ingen måte har noe som helst med temaet å gjøre?
o Var det ikke det du kritiserte meg for, og ikke holde meg til saken?! Hva har dette med chemtrails å gjøre?
• Aldri hørt om high bypass turbofan, jeg er ikke utdannet flymekaniker.
• Siden punkt 1 er gresk for meg så er punkt 2 med condensation index like gresk.
o Du engasjerer deg i en artikkel du ikke har publisert og bruker ekstreme metoder for å kneble meningsmotstandere til innholdet i artikkelen. Selv uten, som du selv skriver, noen som helst relevant kunnskap om hverken teknologien eller atmosfæren. Hvorfor blander du deg opp i noe du overhode ikke har peiling på som du selv sier? Eneste grunnen til at denne dialogen har tatt av og blitt så opphetet er at du ikke slutter å angripe, som naturligvis jeg og andre har følt et behov for å forsvare/besvare. Du tar jo opp i din uvitenhet nye elementer som blir forsøkt besvart, men som igjen bare blir parert fra deg med personangrep og psykiske diagnoser (er du psykolog?) og nye sidespor som ikke omhandler artikkelen! Hvorfor kan du ikke bare holde deg unna og la artikkelforfatteren svare eller kommentere selv om han ønsker det? Uten dine meningsløse innlegg og angrep ville denne diskusjonen vært over for lenge siden. Det er faktisk slik at blant siviliserte mennesker er det mulig å bli enige om å være uenige.
• Men hvorfor i all verden diskuterer dere flymotorer ? Artikkel her handler om chemtrail som kommer fra dyser i tanker på chemtrail flyene, militærfly som legger ut en suppe med barium, strontium og aluminium som ligger i dagevis, striper som brer seg utover time etter time til hele himmel er dekket av et tykt slør.
o Motoren er jo nettopp den delen av flyet som produserer persistent contrails, som artikkelen påstår ikke eksisterer, så jo det er høyst relevant! Det er aldri noen gang blitt lagt frem ett eneste bilde eller annet fellende bevis for slike tanker eller dyser. Alle slike som er lagt frem stammer fra load shift systemer i forbindelse med sertifisering av nye fly og fra brannfly. Da har jeg utelatt systemer for bruk i cloud seeding – det er noe helt annet.
• Snakker du med flytårn så sier de at de ikke har noen autoritet i det luftrommet, de fly i stor høyde i stor fart langt over vanlige flyruter.
o Du vet tydeligvis ikke hvordan luftrommet og inndeling av ansvarsområde for lufttrafikktjenesten fungerer. Flytårnet har som du er inne på kun ansvar for fly i umiddelbar nærhet til flyplassen på bakken og ifbm avgang og landing. Det betyr ikke at andre deler av ACC har kontroll på andre deler av luftrommet. Høydene det her er snakk om er det Norway ACC som har kontroll på. Du påstår at chemtrailfly flyr høyere enn vanlige trafikkfly? Javel? Hvilke høyder snakker vi om da? Regner med at du har inngående kunnskap om hvilke utfordringer som melder seg aerodynamisk ved i ekstreme høyder? Ikke? Da burde du lese deg opp på seperasjon av laminarskiktet på en vinge i transoniske hastigheter. Google «coffin corner» så finner du det nok. Poenget er at påstanden er så idiotisk og teknologisk feil at det blir komisk. Og jo, Norway ACC og forsvarets systemer kan lett se luftfartøy etter dagens teknologier selv i høyder langt over hva som er vanlig operasjonell høyde. Bare fordi du ikke ser dem på Flightradar24 betyr ikke at de er synlige for en primærradar. Flightradar24 som du viser til er avhengig av mottakere på bakken laget og satt ut av entusiaster (som meg) for å plukke opp og sende inn ADS-B signaler til en sentral base. ADS-B utstyr i fly er ikke påbudt, og benyttes derfor ikke av alle. Det beviser ingen ting!
• Eneste han har rett i er at ikke vanlige rutefly sprer chemtrail, men det har ingen sagt heller, en gammel hersketeknikk, man tar en påstand man selv har laget for så å debunke denne.
o Jo det har mange sagt og det fremkommer av artikkelen. Der vises det til eksempler til flyginger med sivile fly som angivelig sprayer chemtrails. Dette er jo kjernen i saken; at sivile fly legger igjen striper som sprer seg utover og blir liggende timesvis. Helt feil bruk av begrepet hersketeknikk. Du bare ilegger mine innlegg feilaktige konklusjoner.
• Programvaren Mick West bruker til å lage desinfo koster flere millioner så hvor får en vanlig mann pengene fra ?
o Vet du hvem han er? Kjenner du historien hans og hvor midlene hans kommer fra? Tydeligvis ikke. Han tjente seg styrtrik på programvareutvikling og spill. Etter å ha solgt selskapet sitt sitter han igjen med en enorm formue som han bruker bittelitt av for å kjempe mot pseudovitenskap og konspirasjonsteorier. Kall det en hobby eller lidenskap, men han opererer utfra egeninteresse og overbevisning om at dagens økende skepsis til etablert vitenskap, konsensus og kritisk tenkning er en av dagens alvorlige problemstillinger i det moderne samfunn.
o Når det er sagt så koster ikke programvaren mange millioner som du påstår! Han benytter et helt standard CMS; Xenforo for å publisere sine artikler som ikke på noen måte representerer noen høy kostnad. Kan sammenlignes med WordPress.
• For å være 100% ærlig så er det meg revnende likegyldig hva en total ukjent fyr fra skogene i Notodden måtte tro og ikke.
o Ukjent fyr fra skogene i Notodden?! Joda jeg har en campingvogn på Notodden flyplass som jeg bor i når jeg bruker flyet mitt som er stasjonert der. Men hva i he%#ete har det med saken å gjøre?! Hvor noen som helst kommer fra? Og ukjent fyr!? Ja du har nok rett i at du er mer kjent fra pressen enn meg. Jeg har ikke gjort meg fortjent til den slags omtale sånn som deg…..men igjen, hva i he%#ete har det med saken å gjøre?! Og hva har alt dette med chemtrails å gjøre?

Keep on ranting – blir spennende å se om denne blir publisert da…

nm264
nm264
Abonnent
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Veldig bra innlegg, og veldig spennende å se om du får svar på denne!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  nm264
5 år siden

Sikkert vel og bra dette her, men det har da overhodet ingenting med chemtrail å gjøre.

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
5 år siden

Jeg har nå lest “artikkelen” med stor interesse. Nå er vel strengt tatt dette ikke en artikkel, men en oppramsing av hva andre har sagt, skrevet eller publisert på Youtube. Kildehenvisningene begrenser seg til en liste over publikasjoner fra de samme få navngitte «forskerne» som innen flere felt har blitt tilbakevist fra den aksepterte og allment aksepterte forskningen på feltet.
Jeg har gjennom de siste årene stilt det etablerte miljøet i Norge og for så vidt i utlandet rundt chemtrails og gjennomføringen av et slikt globalt hemmelig program. Mine spørsmål tar utgangspunkt i mitt ståsted som pilot, flyinstruktør og «meteorologinerd». Det eneste som har kommet ut av det er at jeg har blitt kastet ut av FB-grupper og blitt blokkert, blitt avvist som kunnskapsløs, troll, blind og døv – ja alle mulige personkarakteristikker og utskjelling, men ikke et eneste konkret svar på mine spørsmål og kommentarer. Svarene utover utskjelling inneholder naturligvis linker til et hav av filmer på youtube med de samme argumentene med uten noe nytt bevis som kan etterprøves.
1. Contrail kan ikke ligge i flere timer og kan ikke spre seg utover på himmelen.
a. Homogenicus Cirrus. Nytt navn på en gammel og velkjent tilstand der menneskeskapte skyer dannes gjennom kondensasjon etter fly. Det gis inntrykk av at dette er nye skyer og derfra et nytt navn. Se linken under med eksempler på forskningsartikler på dette helt tilbake til 1920 tallet (se video). Lenge før programmet med chemtrails skal ha startet. Gammelt nytt, men endelig klassifisert og navngitt. Jeg liker ikke Youtube som kilde for bevis, men jeg gjør et unntak da filmen kun henviser til publikasjoner som er relevante, og offentlig tilgjengelige. Legger også med noen linker til forskningsprosjekter knyttet til persistent contrails. Dette motbeviser ganske enkelt argumentet mot at kondensstriper ikke kan bli liggende og spre seg utover. Alle disse mekanismene blir forklart her for de som vil lese seg opp:
b.

https://science-edu.larc.nasa.gov/contrail-edu/science.html
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/2009JD012650
https://journals.ametsoc.org/…/10.1175/JAS-D-13-0316.1
2. Moderne High bypass turbofans kan ikke lage contrails.
a. Dette er en påstand som har ble fremsatt for noen få år siden og blir ofte brukt som bevis for at moderne fly ikke kan produsere kondens, noe som betyr at stripene er kunstige basert på blant annet aluminium og Barium. Det er lett å forstå at dersom man ikke har inngående kjennskap til teknologien og hvilke kjemiske prosesser som skjer inne i en slik motor, så er det enkelt å falle for slike enkle, overbevisende forklaringer selv om de er aldri så feil. Uten å gå i detalj da det kan bli litt vanskelig å forklare, skal jeg forenkle det litt. En High Bypass turbofan prosesserer luftmasse i en langt høyere grad (i mengde) enn en low bypass motor fra gamledager. I henhold til Newtons 3 lov får man med andre ord større skyvekraft uten å øke forbruket av drivstoff. Mesteparten av denne luften passerer gjennom den kalde dele av motoren men den blir uansett blandet med den varme avgassen som kommer ut bak motoren. Som demonstrasjonen i dokumentet under viser blir dannelsen av kondens høyere jo høyere bypass ratio motoren har. Alle nye motorer som produseres i dag blir oppgitt med en contrail index. Denne indexen øker med økt bypass. Det er faktisk slik at ved ekstreme (men ikke uvanlige) meteorologiske forhold så kan man får kondensasjon fra andre deler av flyet enn fra motoren. Dette kalles:
b. Aerodynamic Contrails http://www.pa.op.dlr.de/~pa1c/JAS66_217-226_2009.pdf.
c. Ulrich Schumann and Reinhold Busen, 2000, Experimental Test of the Influence of Propulsion Efficiency on Contrail Formation
http://elib.dlr.de/9247/1/aerscitech-2000.pdf
3. Det sprayes i egne dyser og fra tilsetninger i bensinen
a. Egne dyser – det er lagt frem bilder av rør som stikker ut fra baksiden og under motoren på flere nettsider og tråder på FB. Dette er naturlige rør der vann fra kondensasjon på innsiden av motordekslene (ohh the irony) renner ut. I tillegg er det Pylon Drains (over og bak motoren) som sørger for å kvitte seg med evt. fuel lekkasjer slik at dette ikke skal komme i kontakt med varme deler av motoren med brannrisikoen dette kan medføre. Dersom dette sprayes fra dyser så må det jo oppbevares i egne tanker. Hvor mye trenger man av la oss si aluminium for å lage en horisont til horisont sky av aluminium etter et fly? En kubikk altså en gang en meters tank? Det kan da umulig sette sånne spor på himmelen?! En vanlig hvit «naturlig» godværssky på en varm sommerdag er blitt kalkulert til å være ca. 500 tonn med 0,50 gram vann per kubikkmeter! En sky! La oss strekke den lille dotten utover i bredde og lenge som en skikkelig feit og fin Chemtrail. Da holder det ikke med en liten hvit dott gjør det vel? Men la oss allikevel si at flyet blir bygd inn med tanker slik som man har på de som fyller andre fly i lufta (KC135) med en kapasitet på 90.000 kilo Jet-A1 med en SG=0,79. Hvis vi bytter det til aluminium med en SG 3,5 (Barium har SG=4,5!) betyr det at de kun vil være mulig å laste 90k/3,5=25.714kg med aluminium!! Det er jo ingenting!? Det blir jo bare en liten fjært av ei stripe!? Hva med alle stripene vi ser, feite og fine som kommer fra helt vanlige B737 fly fra SAS og Norwegian fulle av folk og bagasje? Hvor i all verden oppbevares alt dette tungmetallet på 3500kg per kubikkmeter?
b. Tilsatt bensinen. – Smeltepunktet til aluminium er laaangt lavere enn temperaturen der jetfuelen blir antent. Ikke en motor som hadde overlevd slike avleiringer med smeltet tungmetall. Jetfuel er noe av det mest testede og kontrollerte drivstoffet vi kjenner til av åpenbare årsaker. Dette scenarioet vil jo også påvirke vekt og balanse dersom JET-A1 med en SG=0,75 blir tilsatt noe som piloten ikke vet, og som er over 4 ganger tyngre enn Jet-A1. Det er han som regner ut og godkjenner mengden (les. vekt) før avgang. Case closed.
4. Det er hemmelig og ikke engang piloten vet om det og de er ikke synlige på radar
a. Ok, la oss se på det. Ifølge den internasjonale organisasjonen for flyselskaper, International Air Transport Association hadde vi i 2017 ca 29.000 sivile og militære fly og antallet øker. Vi har over 150.000 aktive kommersielle piloter i dag, med et behov de neste 20 årene på over 600.000 nye. For hver avgang/landing kommer i tillegg 4-6 kabinansatte 2-4 bagasjehandlere, minst en fuelmann, teknikere og mekanikere, rengjøringspersonell, sikkerhetspersonell, tollere, tusenvis i produksjon av fly, intrumenter osv. Vi snakker om totalt 65,5 millioner ansatte hvorav over 500.000 er i direkte kontakt med flyet – 1.2 millioner innen engineering flydesign/produksjon og 230.000 flygeledere for å nevne noen. Hvordan klarer man å holde et slikt program hemmelig for så mange? Eller hvordan klarer så mange å holde noe slikt hemmelig for allmenheten og den gravende journalistikken dersom de er med på programmet?
Det er i snitt ca 10.000 fly i luften til enhver tid med over 1.2mill passasjerer, avhengig av sesong. Av naturlige årsaker er alle disse flyene konsentrert til korridorer mellom flyplasser innen et meget snevert vertikalt sjikt i atmosfæren rundt 30-40 tusen fot. I korte trekk betyr dette at luftrom er en særdeles begrenset naturressurs dersom sikkerheten skal ivaretas etter gjeldende lovvgivning. Alle fly i dette luftrommet er underlagt luftkontrolltjenesten (ATC), både militære og sivile. De må ha lagt inn en flightplan med rute, høyder og tider FØR avgang, og ha innhentet en klarering(godkjenning) FØR avgang for å kunne fly inn i dette luftommet. Jeg skal ikke gå i detalj i hvordan luftrommet er bygd opp, men for de høydene vi her snakker om, er alle fly synlige for ATC (air traffic controll) med unntak av noe noen remote områder over bl.annet Atlanteren og noen fjellområder. Det at noen fly ikke dukker opp på Flightradar24 har ingen sammenheng med hva ATC ser og har kontroll på, de benytter andre og flere løsninger enn Flightradar24. Primærradaren er gammel men er fortsatt i bruk som ser fly også uten transponder, eller om denne er avslått. Alle fly over viss høyde må benytte transponder med minimum ModeC. Fleste har nå modeS men ADS-B som kreves for å bli sett av mottakerne til flightradar24 er det ikke alle som har. Flightradar24 har heller ikke 100% dekning hverken her i Norge eller i verden for øvrig med sine mottakere. Jeg lover deg at dersom et utenlandsk fly uten flightplan, klarering, eller med avslått transponder krysser våre grenser så er en F16 eller F35 på vingene umiddelbart.
5. Alle patentene på metoder for geoengineering er et bevis
a. En patent er beskyttelse mot kopiering. Den beviser hverken at den faktisk virker, eller er i bruk. Her noen artige eksempler:
i. Apparatus for facilitating the birth of a child by centrifugal force
ii. Pillow with retractable umbrella
iii. Paddle wheel rotorcraft
b. Ja det foregår forskning og begrensede tester på «last resort» teknologier for å se på virkningene (gode og dårlige) for å bedre forstå hvilke muligheter menneskeheten vil ha dersom alle andre tiltak og forsøk har feilet. Allerede nå er det bred skepsis og motstand mot denne type teknologier som et tiltak – uten at vi bedre forstår konsekvensene. Så ja det forskes på det og det skal vi være glade for. Alternativet med at en stat skulle ta slike metoder i bruk i desperasjon, uten å vite hva det innebærer er et enda verre scenario.
6. Spraying fra fly skjer i dag i form av cloud seeding.
a. Ja det stemmer. Men cloud seeding er ikke det samme som og har ikke de samme formålene som en evt. chemtrail skulle hatt. Cloud seeding har til hensikt å enten; starte eller øke nedbør fra skyer- ikke lage skyer, de er der allerede. Fjerne visse type skyer og tåke – ikke lage skyer. Denne metoden ble blant annet benyttet på Fornebu for å fjerne tåke, med vekslende hell. Så med andre ord så har disse teknologiene ingen relevans til stripene du ser etter fly.
i. http://www.nawmc.org/faq/
7. Den norsk stat vet og har godtatt dette gjennom «siste-utvei-teknologier»
a. For det første er dette en utredning! Ikke et lovforslag eller en forklaring på eksisterende lov. Den tar for seg noen aspekter i den miljøutfordringen vi står ovenfor (eller ikke) og hvilke utfordringer og muligheter vi står ovenfor.
b. Du skal ha en ekstremt bias måte å tolke teksten på dersom pkt. 10.5 skulle på noen måte åpne for at enten nasjonal eller en fremmed stat skal kunne gjennomføre anslag mot norsk luftrom med bruk av spraying. Hvor står det? Teksten er jo et godt eksempel der det vises til risikoen og farene med den type teknologier dersom de blir benyttet. Altså det motsatt av at det er gitt «carte blance» fra den norske stat. Stikkord fra teksten:
i. …..finnes det forslag om å ta i bruk teknologier….
ii. …. omtales gjerne som siste-utvei-teknologier.
iii. … gjennom treplanting og utvidelse av skogarealer
iv. …. geoengineering medføre mange andre miljøulemper som også vil ramme andre nasjoner enn de nasjonene som ev. iverksetter tiltakene. Det er derfor behov for å diskutere internasjonalt rammeverk for geoengineering.
v. https://www.regjeringen.no/contentassets/8e9cc66ba8f54c1381212959612aa25d/no/pdfs/nou200920090016000dddpdfs.pdf

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Ja det var jo den samme lista med de samme navnene, ikke mye nytt her. Vil du si at denne listen representerer konsensus innen klimatologi med relevant forskning?

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Modifikasjonen du viser til i disse 50 landene begrenser seg til cloudseeding, ikke et verdensomspennende program der det sprayes aerosoler fra sivile og militære fly. Men du svarer ikke på spørsmålet – er den forskningen du viser til consensus blant forskningsmiljøet på verdensbasis?

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Nei nei dette er ikke jobben min men en interesse siden jeg har fordypet med i meteorologi relatert til luftfart, og jeg får ikke alle teoriene du legger frem til å stemme. Siden det er her ekspertisen sitter rundt dette temaet og jeg med min (begrensede) ekspertise på området stilt noen spørsmål som jeg fortsatt ikke får noen svar på. Jeg mener ikke å forvirre, tvert i mot, men blir du forvirret av spørsmålene mine? Ja eller nei; er en stripe fra en B-737 fra SAS som blir liggende i timevis og sprer seg en chemtrail og ikke kondensasjon?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Du var ikke så heldig med den Jarle :)

Chemtrail eller geoengineering om du vil er avslørt for mange tiår siden, hundrevis av de som står bak har hoppet av som varslere og avslørt faenskapet, flyene er avbildet og lagt ut for lenge siden, tusenvis på tusenvis av prøver er tatt over hele verden og alle viser det samme .. barium, strontium, aluminum. Store mengder militære dokumentar som viser at de skal ha 100% kontroll over været allerede i 2023, Ja være ble brukt som et våpen allerede i Vietnamkrigen og Koreakrigen, mye har skjedd siden den gang. ;)

Du får nå bare forsette å sitte på FB og le og gjøre narr av alle som er smartere enn deg, dumme folk som ikke vil forgifte egne barn med vaksiner osv osv ..

Ser du skriver om artikkelforfatter på din FB :
Jarle B. Mathisen
23. februar 2018 ·
Galskapen vil ingen enda ta..på trykk i etablert presse fyren er jo totalt hjernedød stakkars.

https://www.lofotposten.no/debatt/fly/klima/hovedarsak-til-klimaendringer/o/5-29-353840

Stikk å lek med andre som er på samme lave nivå som deg selv :)

https://www.disclose.tv/photos-from-the-inside-of-chemtrail-planes-revealed-310956

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Hei Smurfen, Profesjonell opptreden fra en moderator på en side av folket for folket som må ty til personangrep uten å bidra men noen form for faglige innspill. Du viser til bilder fra innsiden av chemtrailfly. Selv innad i chemtrailmiljøet har nå mange innsett at disse bildene stammer fra helt andre ting enn chemtrailfly. Alle fly må som en del av et sertifiseringsregime demonstrere “load Shift”. Man flytter på vann mellom tanker for å demonstrere vekt og balanse inne akseptable grenser i forskjellig konfigurasjoner. Andre representerer eksempler fra brannfly:
https://www.popsci.com/military-aviation-amp-space/article/2009-06/firefighting-supertanker-dumps-20500-gallons-water-500-feet
http://www.airliners.net/photo/Boeing/Boeing-777-240-LR/0855967/L
https://books.google.no/books?id=OEniu9ff-_sC&lpg=PA15&ots=wPQCw1mUFC&dq=747+flight+testing+ballast&pg=PA15&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Flere av bildene er til og med forfalsket for å fremstå som noe annet enn de er. Hvis du bare hadde tatt deg tiden til det og brukt googles sitt søkeverktøy for bilder og generelt satt deg inn i denne teknologien så ville du sluppet å ydmyke deg selv med fremstillinger som er tilbakevist flere ganger. Hva er det du mener jeg redegjør for er feil? Evner du å utfordre noe av det med egne ord basert på faglig kompetanse? Prøv heller å svare på noen av spørsmålene jeg fremmer på en profesjonell måte uten å ty til usakligheter? Så var vel temaet her chemtrails og ikke antiwaxx.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Jarle B. Matisen – Trist å lese at du har sterk interesse av å fremstille chemtrails som et problem med «konspirasjonstorier» for å avlede oppmerksomheten fra at situasjonen er uholdbar, og at befolkningen holdes som gisler for “regjeringens mislykkede og korrupte politikk” (som enkelte påstår). Dette er en dårlig unnskyldning for ikke å tenke selv eller være seg “det velge å være korrupt” (som enkelte påstår).

Du skriver: «Jeg liker ikke Youtube som kilde for bevis, men jeg gjør et unntak da filmen kun henviser til publikasjoner som er relevante, og offentlig tilgjengelig.» OK, relevant for DEG!

Utallige You Tube videoer henviser til publikasjoner som er relevante, men er ikke er offentlig tilgjengelige da det er duket for HEMMELIGHOLD. Allmenheten får ikke vite hvem det er som lager dritten. Vi får ikke vite hva de vil oppnå, og vi vet ikke hvilke stoffer som sprøytes ut da det ikke gjøres målinger for offentligheten. Hvem som tar avgjørelser om igangsetting og hvilke rettigheter de har over oss er til nå ukjent. En sikker konklusjon som kan trekkes om chemtrails er at de eksisterer…

Regjeringen har vel nærmest offisielt innrømmet «chemtrails» og har siden 2009 hatt omtale av geoengineering og klimamanipulasjon i de dokumenter som er publisert om saken. Det hele blir med IPCCs rapport mer tydelig for oss alle og uklarheter rundt dette er helt borte. Det forskes nå på klimamanipulering, det er konkrete prosjekter i gang, og har vært det i nærmere 60 år? Det kan være nasjonale prosjekter eller multinasjonale. Et skjult internasjonalt samarbeid i stor stil er i gang, og vi blir ikke informert om det som foregår. Offisielle organer i alle land har ingenting å si om chemtrails – de finnes ikke offisielt… https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-16/id568044/sec11#match_0

Og takk som byr og hjelper oss med å fokusere på det som er viktig. Stå på!

Ta deg en tur ut… Se opp på himmelen og tenk selv! Er det så vanskelig?

«If you look at everything normal within the conventional wisdom you are never gonna learn anything new» – Dr. John Brandenburg

Til andre enn Jarle B. Matisen:
Kristen Meghan, Ex-Military, former Air Force Sr. Industrial Hygienist/Environmental Specialist. Her job was Air Force Specialty Code (AFSC) was 4BOX1, Bio-environmental Engineer:

Piloter, leger og forskere forteller sannheten om chemtrails:

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Ken, du gjentar de samme “bevisene” som er blitt lagt frem om og om igjen uten å bringe noe nytt. Kan du legge frem ett eneste bevis på at de forholdene jeg trekker frem er feil? Og hvis du faktisk lese det jeg har skrevet så har jeg faktisk ikke benektet chemtrails, meg stiller spørsmål til gjennomføringen. Kan du svare på eller kommentere noe av mine spørsmål eller betenkeligheter? Du ber meg om å gå ut og se opp? Jeg er utdannet flyger, flyinstruktør og underviser i blant annet metereolog og mekanismene i atmosfæren. Jeg ser opp mer enn de fleste og kan forklare hvilke mekanismer som er i sving. Ikke marginaliser meg – det funker ikke. Så den flotte filmen med leger og “piloter”. Denne har vært gjenstand for mange debatter om autentisitet men jeg skal ikke jeg trekke noen konklusjoner selv om jeg gjør meg mine tanker. Men hvorfor går en pensjonert pilot i uniform? Hvor er de andre pilotene som skal ha sagt noe? Det er over 150.000 tusen av dem så noen flere må det da være?! Hvor fyller man på kjemikaliene på et fly? hvor oppbevares det? hvor er dysene på flyet? Hvem slår sprayingen av og på? Når og hvor blir flyene fylt? Kan ikke du svare på en av de tingene jeg tar opp da Ken, siden du har sett og forstått alt dette?

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Jarle B. Matisen – Er du «Troll» og blir betalt for å skrive ukonstruktive og kunnskapsløse innlegg? Jepp! Ingen oppegående her i «gården» som biter på… Bortkastet tid, så finn deg en annen hobby! På dette forumet er som regel de fleste viderekommende , vise og opplyste!

Din taktikk virker ikke lenger. da meget mange mennesker våkner opp hver eneste dag og nok er nok!

Voks opp, eller bli værende i fornektelse.

Å se med det blotte øyet, å høre med ører, det å tenke logisk er ikke lenger POLITISK KORREKT… Det belyser du med dine foreldede propaganda-utsagn!!! Men takk som byr til det motsatte ;-) Stå på!

«Trolling er et fenomen som forekommer i mange ulike former i debatter og diskusjoner på internett. Utøverne omtales ofte som «troll», «internett-troll» eller «nett-troll». Trolling kan defineres som «å lokke andre inn i meningsløse og endeløse diskusjoner [som ikke handler om temaet og sløser bort tid]». Et troll på nettet skriver innlegg som skal provosere folk, fremkalle krangler og avspore den opprinnelige diskusjonen. Et troll mener ikke nødvendigvis det han eller hun skriver; det viktigste målet er ikke å argumentere for en påstand, men å få folk til å hisse seg opp og «bite på kroken».»-ref Wikipedia LOL ;-), men dog fakta!

Takk kjære psykopat for at du viser oss veien:

PRESS… Takk kjære psykopater for at dere presser oss. Det blir så lett å forstå at det er feil når vi blir stressa. Ser vi dere, eller hører dere snakke/skrive, holder vi oss «unna», for vi vet dere prøver å lure oss. Vi ser på hva dere gjør og vet at sannheten er nærmere det motsatte. Dere forstår ikke hvordan verden fungerer. Alle krefter som dytter har en like sterk kraft som dytter tilbake. Presser dere oss hardere, så presser vi hardere tilbake. Det er en kamp dere ikke kan vinne, for vi er de mange, og dere er de få.

MAT… Takk kjære psykopater for at dere forgifter vår mat. Det blir så lett å for oss å forstå at vi må passe på hva vi spiser. Ser dere ikke at flere og flere spiser økologisk mat? Vi får lyst til å slippe å handle i butikkene deres og heller dyrke selv. Naturlig og vilt er alltid bedre.

MEDISINER… Takk kjære psykopater for at dere dreper oss med medisiner. Det blir så enkelt for oss å se at dere ikke kan gjøre oss friske, og at vi må ta ansvar for oss selv. Med sunn mat og lite stress blir vi ikke syke, og trenger ikke legene deres på samme måte. Uten frykt for døden kan vi endelig slappe av.

DISTRAKSJON… Takk kjære psykopater for at dere distraherer oss. Det er så lett å unngå, for mange av oss deltar bare ikke. Flere og flere har ikke facebook, flere og flere spiser sunt. Flere og flere ser ikke på TV, samt tar ikke medisiner, har ikke 4G telefon. Følger ikke sport eller nyheter, kjøper ikke maten deres, drikker ikke vannet, vi gjør det vi selv føler er riktig. Takk for at dere hjelper oss å fokusere på det som er viktig.

UTDANNING… Takk kjære psykopater for at vi ikke lærer noe på skolen. Det skaper et tomrom i oss som må fylles. Vi leser om alt dere vil at vi ikke skal vite, og våkner opp. Det vi selv lærer oss deler vi videre med andre (som eksempelvis her på Nyhetsspeilet), og vi snakker sammen. Vi ser hvordan dere jobber, og har fått nok.

FORANDRING… Takk kjære psykopater for at dere hjelper oss å se. Vi ser hva dere gjør, og vil ikke ha det. Alt dere tar på er feil, uten empati, uten følelser og sjel. Det dere lager er bare ekkelt, stygt og lukter vondt. Magien deres feiler, og dere taper, dere får ikke bruke oss lenger. Vi vet dere ikke sover og prøver så hardt dere kan, men vi er ustoppelige, vi de mange, og vil trampe på dere få.

FRED… Takk kjære psykopater for at dere viser vei. Vi er ikke som dere. Vår religion er ikke penger, ikke status, ikke makt. Vi er fredelige, kjærlige, og ønsker ikke noen noe vondt. Men dere forstår ikke det, og hater oss, for dere er så syke. Dere prøver så inderlig hardt å gjøre oss som dere, men får det ikke til. Men ikke gi opp, psykopater, vi er våkne, og ser hva dere vil.

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Ken, du sier jeg er kunnskapsløs og psykopat, men du hevder at du selv representerer den delen av befolkningen som ser seg selv som “viderekommende, vis og opplyst”. Du skal ikke se bort i fra at psykiatrien har ett og annet å si om personer med en slik ekstrem oppfattelse av seg selv… men jeg skal avstå fra å mene noe om det. Det eneste jeg lurer på er om du kan svare på noen enkle spørsmål siden du er så viderekommende, vis og opplyst? Hvorfor forskes det på persistent contrails dersom de ikke eksisterer? Kom igjen, nå her du muligheten til å vise alle andre her inne hvor viderekommende, vis og opplyst du er uten å ty til personangrep – bruk muligheten nå til å briljere med din klokskap og fagkompetanse!

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Men hvordan forklarer du da alle forskningen også utenfor NASA rundt persistent contrails flere tiår tilbake i tid.

https://science-edu.larc.nasa.gov/contrail-edu/science.html
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/…/2009JD012650
https://journals.ametsoc.org/…/10.1175/JAS-D-13-0316.1

Dessuten er det ikke snakk om vanndamp men iskrystaller. Radiation mot ambient fukt gir vekst av mer iskrystaller, og sublimasjon i suprmetted luft kan ta ekstremt lang tid. Dette er jo “enkle” fysiske prosesser i aggregattilstanden til vann. Jeg i liket med andre som har studert dette fatter ikke hvordan det er mulig å så blindt fornekte så åpenbare og vanlige prosesser i atmosfæren? Dessuten så er det jo ikke slik at selv om persistent contrail faktisk finns dermed utelukker chemtrails – må det være enten eller?

Igjen så dreier det seg ikke om å forvirre men å forstå.

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Hvilke vitneobservasjoner? Bare i Norge er vi jo tusenvis av piloter og flyspottere som alle kan bekrefte striper etter flyene våre leeenge før år 2000. Jeg husker de godt lenge før jeg utdannet meg på 80 tallet. Hva mener du med flyr mye høyere enn de andre? Hvor høyt mener du? Det er fysisk umulig med den type fly det her er snakk om å fly noen høyere enn “coffin Corner”. Jeg gidder ikke forklare så søk det opp men her snakker vi om videregående aerodynamikk. De eneste maskinene som kan fly vesentlig høyere en konvensjonelle transoniske konstruksjoner er jagerfly, SR71 og U2. Og for det andre, hvordan ser du fra bakken hvilken høyde de er på? Evnen til å bedømme avstand til det menneskelige synet forsvinner i en høyde mellom fly og bakke på ca 300 meter eller 1000 fot. Dette trener vi på under flygerutdannelsen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Ååå. .du er en sånn tøffing du som sitter på Facebook med grove personangrep på folk som ikke kan forsvare seg .. når noen svarer tilbake så er det du som er offeret plutselig … psykopati kalles det :)

Kjempetøff du som sitter å kaller artikkelforfatter for en gal totalt hjernedød stakkars.

Du kan jo pøse ut en milliard linker til skepsis fake sidene dine, det blir ikke mer sant av den grunn.
For alt jeg vet så er du kanskje en av dem som sprayer gift på folk.

Du får se gjennom de 120 000 kommentarene og medfølgende linker om chamtrail her på Speilet sammen med en rekke artikler og er du ikke fornøyd så finnes det millioner av lignende aviser i verden med like mye informasjon, bare til å kose seg :)

Men er du en av dem som sprayer folk så vil du bare forsette å nekte så du ikke får sparken.

Hør på denne 15-minutters videoen fra tidligere USAs luftvåpenfagsspesialist Sersjant Kristen Meghan .

Kristen bekrefter våre verste mareritt på grunn av sin egen tidligere jobb som miljøekspert for US Air Force som håndterte materialene som forgifter oss!

Hvem bedre ville vite hva som egentlig foregår enn noen som har vært der og håndtert giftene som nå forgifter oss?

USAF Enviromental Specialist Kristen Meghan | Blows Whistle On Air Force | Chemtrail Chemicals

Her får du alt inn med teskje fra A til Å så selv du burde forstå det.

Sett av millioner. :)

“Why in the World are They Spraying?” Documentary HD (multiple language subtitles)

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  smurfen
5 år siden

Du fornekter deg ikke – Smurfen. Men en ting har du rett i. Det var smålig og unødvendig å kalle artikkelforfatter navn, så det beklager jeg. Diagnosen for stå for din regning. Min kunnskap om psykologi begrenser seg til det som vi underviser i innen Menneskelige Ytelser og Begrensninger (Pensum MYB for piloter). Kristen Megan som “a smoking gun”. Hvilke harde bevis har hun lagt frem? Finnes det dokumenter eller vitner som kan bekrefte hennes påstander, for det er jo kun påstander, ikke sant? Hun har hele tiden sagt hun skulle publisere en rapport med fellende bevis – den rapporten har vi aldri sett. Let litt utenfor boksen så finner du mange forum og nettsteder som trekker hennes “vitnesbyrd” i tvil, men jeg sier ikke at hun lyver. Så din påstand om at jeg kanskje er en av sprayerne; ok la oss si jeg er det. Ville det da ikke være veldig dumt av meg å diskutere dette i et fora som dette? Hadde jeg til hensikt å operere under radaren så hadde jeg jo ikke diskutert dette med deg?! Hvorfor kan du ikke bare ta for deg ett av de spørsmålene jeg stiller siden du åpenbart mener å kunne dette så mye bedre enn meg? Hvor oppbevares kjemikaliene ombord en B737 i regulær rute? Igjen så har jeg ikke fornektet chemtrails, jeg stiller kun spørsmål rundt gjennomføringen.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Jarle B. Mathisen
5 år siden

Jarle B. Mathisen – Bet meg merke i din ærlige intensjon med å poengtere «Igjen, så dreier det seg ikke om å forvirre, men å forstå». og jeg beklager at jeg tydde til personangrep. Beklager på det sterkeste! Skummet igjennom dine innlegg og leste deg som et «typisk Troll», min feil! Nå har jeg sømfart dine innlegg og ønsker å legge inn en annen vinkling på diskusjonen…

Du skriver: «Kan ikke du svare på en av de tingene jeg tar opp da Ken, siden du har sett og forstått alt dette?»

Jeg har ikke sett og forstått «alt dette» annet enn at jeg ser på alt med et åpent sinn uten at jeg har den samme utdannelsen som deg rundt dette temaet og mener selv at jeg har en fordel da jeg ikke er indoktrinert…

Horisonten min åpnet seg da jeg for en tid tilbake leste følgende i anl den gang mitt «simple» forsvar til at «slørskyer» kommer av kondens med mer:
«Forskere blir spesial-rekruttert for deres naivitet og har ikke peiling. De tror, som du, uten å ha sjekket selv, at verden er slik de har blitt fortalt gjennom media og skolen siden de var små, og vil ofte forsvare sin posisjon gjennom mer løgn bare for å slippe å innrømme at de har tatt feil.

Skolesystemet garanterer at de som har studert lenge med høye karakterer tror på alt de har blitt fortalt. Tenk over det, skolen forteller deg hva som er riktig, du gjentar, belønning hvis du sier det samme. I skolen er det ikke rom for å være uenig, og du ender opp med å mene det samme som alle de andre uansett om det er riktig eller ikke. Professorer og eksperter er bare de som var flinkest til å gjenta det de ble fortalt.
Som et eksempel, hvis du har lyst til å være sikker på at «chemtrails» er konspirasjonteori, så hvorfor leser du ikke alt du kan om «chemtrails» med et åpent sinn foruten MSM? Vet du nok til å avgjøre om «chemtrails» kun er en konspirasjonsteori?

For å komme til en konklusjon må man sette seg nøye inn i begge sider av saken først. «Chemtrails» er et begrep som fører til konspirasjonsteorier når man googler… MEN, dersom man googler begreper fra «anerkjente» forskere som eksempelvis «CLIMATE ENGINEERING» OG «GEOINGENEERING SOLAR RADIATION MANAGEMENT» vil du finne harde fakta som henspeiler til «chemtrails». En av oss tar følgelig feil. Er du sikker på at det ikke er deg?»

Håper følgende kan bidra samt at du dertil har evnen til å åpne ditt sinn:
«SIPL | April 17 2005 — taken from projectcamelotportal.com/
For reasons you will understand as you read this I can not divulge my identity.
I am an aircraft mechanic for a major airline.
I work at one of our maintenance bases located at a large airport.
I have discovered some information that I think you will find important.
First, I should tell you something about the ‘pecking order’ among mechanics.
It is important to my story and to the cause to which you have dedicated yourself.
Mechanics want to work on three things.
The avionics, the engines, or the flight controls.
The mechanics that work on these systems are considered at the top of the ‘pecking order’.
Next come the mechanics that work on the hydraulics and air conditioning systems.
Then come the ones who work on the galley and other non-essential systems.
But at the very bottom of the list are the mechanics that work on the waste disposal systems.
No mechanic wants to work on the pumps, tanks, and pipes that are used to store the waste from the lavatories.
But at every airport where I have worked there are always 2 or 3 mechanics that volunteer to work on the lavatory systems.
The other mechanics are happy to let them do it.
Because of this you will have only 2 or 3 mechanics that work on these systems at any one airport.
No one pays much attention to these guys and no mechanic socializes with another mechanic who only works on the waste systems.
Fact is, I had never even thought much about this situation until last month.
Like most airlines we have reciprocal agreements with the other airlines that fly into this airport.
If they have a problem with a plane one of our mechanics will take care of it.
Likewise, if one of our planes has a problem at an airport where the other airline has a maintenance base, they will fix our plane.
One day last month I was called out from our base to work on a plane for another airline.
When I got the call the dispatcher did not know what the problem was.
When I got to the plane I found out that the problem was in waste disposal system.
There was nothing for me to do but to crawl in and fix the problem.
When I got into the bay I realized that something was not right.
There were more tanks, pumps, and pipes then should have been there.
At first I assumed that the waste disposal system had been changed.
It had been about 10 years since I had worked on this particular model of aircraft.
As I tried to find the problem I quickly realized the extra piping and tanks were not connected to the waste disposal system, at all.
I had just discovered this when another mechanic from my company showed up.
It was one of the mechanics who usually works on this particular type of plane, and I happily turned the job over to him.
As I was leaving I asked him about the extra equipment.
He told me to “worry about my end of the plane and let him worry about his end!”
The next day I was on the company computer to look up a wiring schematic.
While I was there I decided to look up the extra equipment I had found.
To my amazement the manuals did not show any of the extra equipment I had seen with my own eyes the day before.
I even tied in to the manufacturer files and still found nothing.
Now I was really determined to find out what that equipment did.
The next week we had three of our planes in our main hanger for periodic inspection.
There are mechanics crawling all over a plane during these inspections.
I had just finished my shift and I decided to have a look at the waste system on one of our planes.
With all the mechanics around I figured that no one would notice an extra one on the plane.
Sure enough, the plane I choose had the extra equipment!
I began to trace the system of pipes, pumps, and tanks.
I found what appeared to be the control unit for the system.
It was a standard looking avionics control box but it had no markings of any kind.
I could trace the control wires from the box to the pumps and valves but there were no control circuits coming into the unit.
The only wires coming into the unit was a power connection to the aircraft’s main power bus.
The system had 1 large tank and 2 smaller tanks.
It was hard to tell in the cramped compartment, but it looked like the large tank could hold about 50 gallons.
The tanks were connected to a fill and drain valve that passed through the fuselage just behind the drain valve for the waste system.
When I had a chance to look for this connection under the plane I found it cunningly hidden behind a panel under the panel used to access the waste drain.
I began to trace the piping from the pumps.
These pipes lead to a network of small pipes that ended in the trailing edges of the wings and horizontal stabilizers.
If you look closely at the wings of a large airplane you will see a set of wires, about the size of your finger, extending from the trailing edge of the wing surfaces.
These are the static discharge wicks.
They are used to dissipate the static electric charge that builds up on a plane in flight.
I discovered that the pipes from this mystery system lead to every 1 out of 3 of these static discharge wicks.
These wicks had been ‘hollowed out’ to allow whatever flows through these pipes to be discharged through the fake wicks.
It was while I was on the wing that one of the managers spotted me.
He ordered me out of the hanger telling me that my shift was over and I had not been authorized any overtime.
The next couple of days were very busy and I had no time to continue my investigation.
Late one afternoon, two days after my discovery, I was called to replace an engine temperature sensor on a plane due to take off in two hours.
I finished the job and turned in the paperwork.
About 30 minutes later I was paged to see the General Manager.
When I went in his office I found that our union rep and two others who I did not know were waiting on me.
He told me that a serious problem had been discovered.
He said that I was being written up and suspended for turning in false paperwork.
He handed me a disciplinary form stating that I had turned in false paperwork on the engine temperature sensor I had installed a few hours before.
I was floored and began to protest.
I told them that this was ridiculous and that I had done this work.
The union rep spoke up at this point and recommended that we take a look at the plane to see if we could straighten it all out.
I then asked who the other two men were.
The GM told me that they were airline safety inspectors but would not give me their names.
We proceeded to the plane, which should have been in the air but was parked on our maintenance ramp.
We opened the engine cowling and the union rep pulled the sensor.
He checked the serial number and told everyone that it was the old instrument.
We then went to the parts bay and went back into the racks.
The union rep checked my report and pulled from the rack a sealed box.
He opened the box and pulled out the engine temperature sensor with the serial number of the one I had installed.
I was told that I was suspended for a week without pay and to leave immediately.
I sat at home the first day of my suspension wondering what the hell had happened to me.
That evening I received a phone call.
The voice told me “Now you know what happens to mechanics who poke around in things they shouldn’t. The next time you start working on systems that are no concern of yours you will lose your job! As it is, I’m feeling generous, I believe that you’ll be able to go back to work soon.” CLICK.
Again, I had to pick myself from off the floor.
As my mind raced, it was at this moment that I made the connection that what had happened to me must have been directly connected to my tracing the ‘mysterious’ piping.
The next morning the General Manager called me.
He said that due to my past excellent employment record that the suspension had been reduced to one day and that I should report back to work immediately.
The only thing I could think of was ‘what are they trying to hide’ and ‘who are THEY’
That day at work went by as if nothing had happened.
None of the other mechanics mentioned the suspension and my union rep told me not to talk about it.
That night I logged onto the Internet to try to find some answers.
I don’t remember now how I got there but I came across a site that talked about chemically-laced contrails.
That’s when it all came together.
But the next morning at work I found a note inside my locked locker.
It said, “Curiosity killed the cat. Don’t be looking at Internet sites that are no concern of yours.”
Well that’s it.
Now I know THEY are watching me.
While I don’t know what THEY are spraying, I can tell you how they are doing it.
I figure they are using the ‘honey trucks’.
These are the trucks that empty the waste from the lavatory waste tanks.
The airports usually contract out this job and nobody goes near these trucks.
Who wants to stand next a truck full of sh–.
While these guys are emptying the waste tanks, it makes sense that they could easily be filling the tanks of the spray system.
They know the planes flight path so they probably program the control unit to start spraying some amount of time after the plane reaches a certain altitude.
The spray nozzles in the fake static wicks are so small that no one in the plane would see a thing.
God help us all.

– A concerned citizen»

Her ser du dysene… Min barndomsvenn er også flyger og så dem tvert, Gjør du?

Dokument 1, noe for deg? http://educate-yourself.org/ct/ctsmindalteringability29jun04.shtml

Dokument 2, noe for deg? https://www.geoengineeringwatch.org/htm/303.html

NÅ ER «VI» VELDIG SPENT PÅ TILBAKEMELDING :-)

Jarle B. Mathisen
Jarle B. Mathisen
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Hei igjen! La oss holde den tonen :-)
Først må jeg kommentere teorien om at jeg er programmert til en virkelighetsoppfatning som ikke stemmer med den virkelige relatert til disse temaene. Den kunnskapen som jeg har tilegnet meg via utdannelse om atmosfæren og flyet har jeg jo i praksis observert og benyttet for å kunne utøve sikker og effektiv flyging. La meg ta et eksempel. I tillegg til å fly motorfly er jeg aktiv utøver og instruktør innen seilfyging. Altså et fly uten motor der formålet er å fly så langt og fort som mulig gjennom, litt på samme måte som med en seilbåt. En slik tur uten bruk av motor varer normalt i 2 – 10 timer og tilbakelegge distanser helt opp mot 1000km, noen ganger kortere og noen ganger lengre. Poenget er at for å klare dette må man ha inngående kunnskap om hvordan atmosfæren virker for å holde oss oppe og for å skape fremdrift. Dersom det vi har lært (teorien) ikke stemmer med virkeligheten, og dersom de mekanismene vi har lært ikke lar seg omstille i praksis, ja så hadde vi ikke klart å hverken planlegge eller gjennomføre slike turer. Skyer, landskapet og synlig fuktighet i form av dis, tåke, nedbør osv er for oss klare tegn og indikasjoner på hvor vi må fly for å utnytte positive energilinjer i atmosfæren for ikke å ende opp med å måtte lande et sted. Så min påstand er at teorien som er tilegnet gjennom utdannelsen, kan omstilles i praksis med det resultatet man kan forvente. Vi vet nok om atmosfæren i dag at man kun med matematikk kan forutsi med relativt god sannsynlighet atmosfærens oppbygning plottet i et skjema (skew-t diagram) Før man hadde tilegnet seg denne kunnskapen matematisk var man helt avhengig av værballonger for å få til dette. Innen flyging benytter vi disse dataene hyppig i forbindelse med planlegging, som viser seg å stemme meget godt med hvordan dagen værmessig utvikler seg med hva som ble prognosert og planlagt. Dette viser også at teori og praksis stemmer og at det ikke er basert på ukjente tilfeldigheter eller bevisst vranglære. Alt jeg så langt har snakket om dreier seg om distribusjon av varme i atmosfæren både horisontalt og vertikalt. Varm luft holder mer fuktighet enn kald luft og varm fuktig luft er lettere enn kald tørr luft. Dette lar seg jo også lett måle så heller ikke her kan det sås tvil om teori og praksis stemmer. At et globalt skole- og utdanningssystem skulle fabrikkere eller bevist praktiserer vranglære faller på sin egen urimelighet. I høyere utdanning i f.eks. klimatologi og aerodynamikk så er alt pensum i stadig endring i takt med at forskning og teknologien utvikler seg. Det er jo kjernen i forskning, å bevise at alt vi vet er feil. Klarer man ikke det, ja så har vi konsensus og da er det det vi lærer.
Fortellingen fra denne flyteknikeren er nettopp det, en fortelling som ikke kan hverken bekreftes eller avkreftes. Det blir heller ikke sagt noen om hvilken flytype det er snakk om. Nå har jeg dog også mange relasjoner blant flyteknikere, og aldri har noen fortalt meg om noe lignende. Selv har jeg ofte observert tømming av septik og fylling av vann (og fuel) på tarmac, men jeg har aldri noen gang gjennom så mange år sett annet enn nettopp det Fuel, bæsj og vann. Men la oss si at en B737 (verdens mest brukte fly) hadde 3 ekstra tanker, hvorav en på 50 gallons (189 liter). I praksis betyr dette at piloten som utfører vekt og balansekalkuleringen (som bestemmer avgangsdistanse, avgangshastighet, cruisehastighet osv) ikke vet om dette er tatt om bord eller ikke. 189 liten med en blanding av aluminium (SG 3,5) og barium (SG 4,5) utgjør en vekt på minst 785 kilo!! Høres kanskje ikke så mye ut med dette kan få alvorlige følger for flyets handling dersom det ikke er tatt høyde for! Plassering av tanken avhenger av flytype og jo lenger unna tyngdepunktet jo verre.
Så til videoen. Har sett den også siden den er et elsket «bevis» for chemtrails. Det du ser her er aerodynamic contrails. Aerodynamic contrails dannes på grunn av undertrykket på oversiden av vingen som et resultat av løftgenerering. Dette er Bernoulli’s law som sier at for en masse er trykket konstant. Dersom det dymamiske trykket øker (økt lufthastiget) så synker det statiske trykket. Det er akkurat dette som skjer over vingen. https://www.skybrary.aero/index.php/Bernoulli's_Principle Hva skjer når det statiske trykket synker? Jo temperaturen synker. Dette flyet flyt i et luftlag der temperatur og dyggpunkt ligger veldig nærme hverandre som igjen betyr at luften er «mettet» med fuktighet. Dette droppet av temperatur lokalt over vingen medfører at vi når duggpunktet og vi får kondensasjon. Dette er ikke bare en teori, men målbar og veldig enkelt å demonstrere, selv i et seilfly oppunder en regntung sky. Samme fenomen kan ofte observeres under avgang og landing når vingen produserer mye løft, og trykkforskjellen er stor

. Se godt etter på filmen så kan du faktisk se kondensasjonslaget på oversiden av vingen, kondensen kommer med andre ord ikke ut fra noen dyser. Se på filmen jeg legger ved her

. Den viser den samme flytypen som i filmen din (KC-10), med samme type kondensasjon men observert mye nærmere. Der ser du jo tydelig både kondensen som jeg har forklart samt de dekslene fra hengslene til flapsystemet – det er ikke dyser. Og ærlig talt hvis din barndomsvenn faktisk er pilot men ikke er kjent med aerodynamisk kondensasjon og dekslene rundt skinnene til fowler flap systemet, så kan han umulig være annet enn en skrivebordspilot i Microsoft Flightsimulator. Uansett kunne det vært interessant å få diskutert dette med ham – fra en pilot til en annen.

https://www.skybrary.aero/index.php/Bernoulli's_Principle

hjertelig
hjertelig
Abonnent
5 år siden

Denne videoen sier alt.

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
5 år siden

Det er ingen tvil lenger at klimaendringene er skapt ved hjelp av geoengineering ! Det er en grunn for at stripene vi ser på himmelen fra flyene blir forklart som kun kondens. Foruten kondensat aerosolerte partikler ville ikke vi sett slike slam lignende kunstige skyer vi har sett øke på de siste årene. Grunnen til at aktiviteten med å kjemisk dope atmosfæren holdes skjult ,er ganske enkelt de kunne ikke brukt co2 så potent som argument i politikken som årsak til klimaendringene . Klimaendringene er noe de ønsket skulle oppstå . Derfor er alt vi hører om dagen menneskeskapte klimaendringer.. De trenger ikke engang lyve om geoengineeringen som alle vet er 100 % menneskeskapt bedrift. Al Gore lakeien for globalistene gis fredsprisen basert på et gedigent falsum. Co2 . Klimaet i Norge er rart pga det slippes ut kjemikalier fra fly som under overfarten stenker atmosfæren.
Verdensmakten the deep state world shadow goverment bilderberg trilaterale komisjon etc etc. Fn eu banker US millitary etc ja sammensvergelsen renkespillet det globale klima spillet som pågår er enormt i omfang. Klimaet er nå et meget utviklet effektivt kjemisk våpen eller innstrument for å kunne pushe verden i bestemte geopolitiske rettninger.. Svindel deluxe ! Uten kunstige skapte kriser kunne de ikke realisere eller nå sine mål med verden .
Samme som med terror og krigs kriser som med klimaendringene. De er alle snedige skapte tools for globalistene skal oppnå sine agendaer og mål. Lytt ikke til media eller myndigheter og værbyråer. Eller disse betalte klima experter. De er alle nøye innstruerte til å komme med de samme vage forklaringer på hvorfor klimaet er så kaotisk. De er overhodet ikke interressert i at du skal vite det jeg detaljert nevnt pågår geoengineering 24/7.

De er alle

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
5 år siden

Co2 er ikke årsaken til klimaendringene men derimot værmodifikasjoner ! Det pågår en omfattende spraying av atmosfæren over hele kloden 24/7 . Hvorfor ? Flere grunner de sprayer atmosfæren og bruker HAARP bestråling . Målet er å kunne dermed fritt kondisjonere klimaet på kloden ,dvs slik at de kan skape klimatisk kaos ! For senere slik vi erfarer å tilby “løsninger” som betyr radikale endringer og nye regler for bla utslipp.
På mange måter lik terroren som også for det meste er kunstig stimulert frem. Orden ut av et kaos betyr i enden på visa new world order. De fleste kriser er instrumenter eller verktøy skapt for å dominere verden og herske. Målet bakom alle kriser er å endre verden litt etter litt.. Folk blir tvunget til å godta betingelsene selv om de er basert på et falsum . Weathermodification.com Flere firmaer og organisasjoner deltar for å forfalske klimaet på kloden. De skaper klimatiske kriser for å kunne kreve endringer i våre liv. Det er på samme måte som med terroren som også er innstrumenter /verktøy for å kondisjonere verden mot verdensmaktens nwo prosjekt. Et hel digitalt diktatur der alle omsider blir tvunget til å måtte godta micrichip i handen eller i pannen. Id merkingen vil komme som wt resultat av en usikker verden. Den er frem manipulert for å kreve mer sikkerhet. De varsler årevis i forveien at fysiske penger må bort. Argumentene er svake og henger sammen med alle løgnene. Slik det også nå er med klimaet som også er et falsum med disse skapte geoengineering klimaendringene. Media er med på å gjøre alle løgnene troverdige . Vi ender opp med å måtte godta endringer som pusher oss mot the new world order microchip og grønne skifte helvete. Vi er blitt grundig svindlet av verdensmakten the deep state world shadow goverment -bilderberger trilaterale krimminelle nettverket som under bordet styrer verden gjennom en rekke snedige organisasjoner.

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
5 år siden

https://www.flightradar24.com/LOT4/1f066365
Det er ingen tvil om at flyene som passerer landet er en del av en værmodifikasjons bedrift (chemtrails kjemiske spor) spraying med aerosoler fra fly ,dvs for å kunstig skape klimaendrende kunstig slamaktig skydekke.. Så skylder de bare på co2 som nå er den politisk korrekte holdning …. Svindel !

Erik Wilton
Erik Wilton
Abonnent
5 år siden

Kjære medmenneske – våkne opp, tiden er ferd med og renne ut!

Bjarte Aasland
Bjarte Aasland
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Takk for fin innsiktsfulle og godt oppsummerende artikkel, Terje . God jul og godt nytt år til deg og dine ♡

Lena
Lena
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Må sees! 10 teknologier som styrer været i dag! – https://climateviewer.com/2017/11/07/ten-technologies-to-own-the-weather-today/

Start gjerne med å spole frem til 5:30 for å få en føling av hva som er hovedbudskapet i denne videoen. Etter 5:30: “Den som kontrollerer været, kontrollerer verden” (Lyndon Johnson, visepresident i USA under John F, Kennedy).

Om du er tvilende til nevnte link, så ligger samme videoen her (så lenge det varer):

PS! GODT NYTT ÅR

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
5 år siden

Fantastisk god oppsummering hvordan klimaet blir kjemisk modifisert ! Godt nytt år og håper snart vi får en slutt på klima jukset som pågår med kjemikalier .

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Erik Wilton
5 år siden

Ja kloden tåler snart ikke mer ! Se her hvem som vil kan bestille kjemisk klima påvirkning med spraying (chemtrails) weathermodification.com

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Erik Wilton
5 år siden

Ja alle kan se sprayingen som pågår på himmelen. Atmosfæren dopes nå med aerosolerte partikler som slippes ut fra fly. Mange går nå rundt og er veldig frustrerte over himmelen som mister blå fargen . Himmelen sees innsauset i et slamaktig kunstig skylag på kryss og tvers etter flyenes rettninger. Alle mulige slags fartøyer deltar muligens også droner. Himmelen som ikke lenger får lov lenge å være rent blå , blir litt etter litt forvandlet kjemisk hvit sølvaktig rosa lilla , alt etter hva som sprayes til enhver tid. Slik skapes nå klimaendringene på kloden. Noen områder mye mer tilgriset enn andre der flyene sees mer aktive .
Hele tiden omtrent blir Atmosfæren tilført fremmede stoffer som skaper klimaendringer . Solen mister sitt skinn og regnet som faller ned er innsatt med det som chemtrails inneholder til enhver tid. Giftig også eks aluminiums oksyd. Aske fra industrien kobber pulver strontium. Barium lithium . Ja mange forskjellige substanser da ingen vet med 100 prosent sikkerhet hva alt inneholder i chemtrails brygget de sprayer ut over Atmosfæren. Sprayingen er nå lagt lokk over og merket konspirasjons teori ” som er sølvfoliehatt kategorien. Folk ser rett å slett ikke skogen for bare trær . Så mye makt har media og myndigheter tilknyttet div deep state shadow goverment bilderberger trilaterale organisasjoner. Verden er tatt over av en kynisk bevegelse new world order bevegelse som ikke eier moralske skruppler.. Skruppeløse makt forgreninger styrer nå vår verden mot undergangen. Terror og klimaendringer er nå kun snedige verktøy eller innstrumenter for å pushe verden mot en verdens regjering totalitært digitalt helvete på jord.
Sangen Imagine til John Lennon forteller tydelig hvor Illuminatit world shadow goverment ønsker å transformere verden. Manipulasjoner er nå en del av metodene for å kunne styre verden mot et totalitært regime der alle tilslutt kommer til å bli påkrevd id merking i handen eller i pannen. Innstrumenter eller verktøy er alle kriser som nå herjer på vår jord. Overdriver ikke !

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Erik Wilton
5 år siden

Så sant så sant …

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
Svar til  Erik Wilton
5 år siden

Ja du har helt rett
Og når de værmodifiserer med kjemikalier atmosfæren må de slutte å lyve som de gjør her å late som co2 er årsaken. Når vi nå vet det skyldes geoengineering at klimaet løper løpsk.. https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177
Det å jakte på klimaendringer er tullete når vi vet at den globalistiske makt eliten bakom kullissene samtidig bedriver geoengineering.
Noe som beviselig trigger klimaendringer og global oppvarming. Kanskje bare alt er satt i scene . Et spill for kullissene ? weathermodification.com
eksempel hos slike firmaer kan man bestille værmodifikasjoner. Så ingen må komme å si stripene etter flyene altid kun er kondens. Når de står gjerne i timesvis og ekspanderer til himmelen blir dekket av en hvit sølvaktig kunstig slamaktig heldekkende skydekke. Solen mister sitt skinn og den blå himmelen også uteblir . Klimaendringer er ofte chemtrails kjemisk skapt som trigger klimaendringer.. Så skylder man på co2 … En får til og med fredsprisen på co2 hypotesen . Noe som er helt absurd lik Al Gore fikk pris for sine klima eventyr.

Kg vevik
Kg vevik
Abonnent
5 år siden

Det er helt riktig som art forfatteren skriver at det nå pågår en forfalskning av klimaet ved kontrollert kunstig tilførsel av kondenserings kjerner /medium. Hvis man husker tilbake noen tiår så var himmelen mye mindre dekket av skydekke.
Det vi nå ser er garantert helt unormalt og manipulert frem kunstig ,dvs med kjemisk partikler aerosol sluppet ut fra fly,dvs via dyser bak på flyene. Man får en heftig super kondenserende effekt som nå dekker kloden.
Solen blir filtrert bort og blå himmel blir stadig sjeldnere å se.
Det typiske resultat blir svært mye kunstig tåke når barometeret skulle isteden tilsi solskinn ,da blir det isteden et guffent uekte skydekke som en tett grøt.
Følg med flightradar24.com På nett ,så ser man div fly som under overfarten stenker Norge inn i kjemiske skydannede striper. Klimaet inngår nå som innstrumenter eller våpen for å pushe verden mot det “grønne skifte” alt sammen svindel. Co2 får skylden for kjemisk med vilje atmosfærisk kjemisk tilgrising med chemtrails aerosolert spraying med fly. Resultatet ser og hører vi om i media som taler samme budskap som Al Gore . Å lyve oss hude. Full er ittno problem for makteliten nwo bilderberger the deep state world shadow goverment. Klimaendringene var ikke tilstrekkelig overvevisende mot co2 så da måtte de selvsagt sprite opp klimaendringene ved å starte aerosol kjemisk chemtrails med fly som slipper ut aerosolerte kjemiske aerosoler. Forgiftning pågår for å kunne hyle co2. Konsekvensene er store og omfattende. Dyreliv død og klodens mangfold blir skadelidende på flere felt. Værmodifikasjon blir dysset ned til å være kun konspirasjons teori. Alt taler alikevel for at det motsatte er tilfelle at kloden nå blir kraftig kjemisk tilgriset i atmosfæren. +HAARP. Målet helliger middlene som brukes. Det er overhode ikke lenger mulig å stole 100% på myndighetene om noe som helst inportant. De løper ærend for the deep state world shadow goverment eu fn industrien illuminati bilderberger. Trilaterale komiisjoner globalistenes alle skjulte for folket agendaer. Alt kan maniouleres og lyves om og samtidig benevnes som noe viktig for rikets sikkerhet. Folk skal ikke lenger ha noe nasjonal følelse men heller få et globalistisk livssyn. One world order er det bakenforliggende motiv for å manioulere klimaet,mennesker,kloden på alle områder. Agenda 21 25 eller 30 de henger sammen for å kunne pushe verden mot et totalitært elektronisk diktatur uten fysiske penger ,et samfunn der alle skal være chipet og overvåket 100%. Døgnet rundt. Alle applikasjoner påstås være sikre og bra når vi er og blir mer sårbare som aldri før. Nettet fra edderkoppnettverket snører seg stadig sammen å tar fra oss frihet litt etter litt. Hvem har egentlig lyst å leve i et samfunn som med stormskritt nærmer seg James Orwells 1984 samfunnet ? Det er dessverre dit vi er på vei med bla 5G.

Frank Banggren
Frank Banggren
Anonym
5 år siden

Dersom du blar ned til punkt 10.5 i dette dokumentet til Finansdepartementet, så vil man fort finne ut at Norge så og si har gitt de som bedriver slik “Weather-Geo-Engineering” carte blance til å sette igang med aersolspraying over Norge. Og DET har de begynt med for flere år siden. DET har jeg hundrevis av bilder som dokumenter!! Her har regjeringen IGEJN begått et overtramp mot folket, som i saker som GCM, ACER, BAIL-IN-direktivet, m.fl., der de mener å ha full kontroll over det de har underskrevet på. Noe som i ALLE tilfellene viser seg i ettertid å være totalt feil.
Les bare her, om SISTE UTVEIS TEKNOLOGI, og gjør deg opp ei mening..: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-16/id568044/sec11

« Forrige artikkel

Var skipskollisjonen et NATO-angrep mot Norge?

Neste artikkel »

5G mobilnett – highway to hell?

79
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x