Var skipskollisjonen et NATO-angrep mot Norge?

10.4K visninger
8 minutter lesetid
17

Store deler av verdens marine- og shippingmiljø rister nå på hodet av Norge. Et hypermoderne og svært kostbart marineskip som kjører rett inn i et tankskip i en trafikkert skipslei rett ved en oljeterminal. Noe slikt skal ikke kunne skje. Men det skjedde i NATO-landet Norge – som en avslutning av en stor øvelse i regi av NATO – under ledelse av Jens Stoltenberg fra Norge.

Søkelys på kollisjonen mellom tankskip og fregatt

Fregatten F-313 KNM Helge Ingstad hadde deltatt i en NATO-øvelse og hadde satt kursen sørover igjen da den i full fart kjørte inn i det 250 meter lange tankskipet.

Sett i lys av at erfarne sjøfolk, marinepersonell og sjøtrafikksentraler rister på hodet av et sammenstøtet så hårreisende absurd og unødvendig at det er av typen “uforklarlig” eller “skal ikke kunne skje” så må spørsmålet stilles:

– Var dette et uhell eller var det en form for sabotasje der målsettingen var å forårsake en eksplosjon ved Bergen?

Det var litt etter klokka 4 om natten den 8. november at ulykken fant sted, der fregatten KNM “Helge Ingstad” traff tankskipet “TS Sola”.

Fregatten inngikk i NATO-øvelsen «Trident Juncture» og skal ha vært under NATO-kommando, styrt fra London. «TS Sola» var lastet med 625 000 fat råolje. Ingen mennesker ble drept, og det tunge tankskipet «TS Sola» slapp unna med ubetydelige skader.

Fregatten fikk omfattende skader, og det lyktes å manøvrere den inn på grunt vann etter at fartøyet hadde fått en stor flenge i skroget, slik at fartøyet ikke sank.

Under sammenstøtet var fregatten utstyrt med skarpe missiler, torpedoer og annen ammunisjon; moderne våpen med en formidabel sprengkraft ved detonasjon.

Hvis så mye som ett av disse våpnene hadde eksplodert som en følge av kollisjonen – enten overlagt eller ved et uhell – kunne en gigantisk katastrofe ha inntruffet,  og ikke bare besetningen på tankskipet Sola TS og krigsskipet F-313 KNM Helge Ingstad kunne ha opplevd noe lignende det som fant sted da oljetankeren «Sanchi» eksploderte i Kinahavet i januar 2018.

Mystiske minutter

VG omtalte saken fredag 9. november og hadde overskriften “20 mystiske minutter”. I innledningen av artikkelen het det: “Hva skjedde i de 20 minuttene tankskipet TS “Sola” og militærfregatten “Helge Ingstad” gled mot hverandre i den mørke Hjeltefjorden?”

Nettopp. Det er spørsmålet vi vil ha svaret på. Og vi vil at mediene og andre, uavhengig av Forsvaret, NATO og kommisjoner, undersøker de faktiske forhold – for dessverre er det slik at denne hendelsen kan være en bevisst handling, en sabotasje, en svart operasjon eller en falsk flagg-operasjon.

Det er faktisk en reklame i VG som i forkant av ulykken som fikk flere til å tenke at en katastrofe var på gang.

VG-reklamen går i korthet ut på at Bergen blir uavhengig av Norge, og i reklamefilmen – som du kan se ved å klikke her – vises det eksplosjoner der byen driver ut i havet, flere okkulte symboler er med og det står faktisk på en gjengitt VG-nettside: «Book den sprengningen nå».

PÅ SPORET: VG var på sporet allerede den 9.11. Det var noe rart eller mystisk med det hele. Var det hele iscenesatt av og styrt fra NATO? Et angrep på Norge? Et ønske om å gi Russland skylden?

Tilfeldig? Kanskje det, men ikke nødvendigvis når vi vet at de som bruker militærapparater til sabotasje og falsk terror er overtroiske eller okkulte, det vil si at de føler seg forpliktet til å gi signaler om det som skal skje på forhånd.

Norgesavisen på nettet har to større saker om hva som kunne inntreffe i Bergen i forbindelse med NATO-øvelsen.

Høy fart og stø kurs

VG hadde lørdag 10 november en interessant artikkel på nettet. Her heter det: «Radarbilder og lydloggen viser at fregatten KNM «Helge Ingstad» holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet «Sola TS», til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.»

* Tankskipet ba før kollisjonen fregatten om å svinge unna (viser lydblogg og radarsignaler VG sitter på)

* Alt tyder på at krigsskipet hadde slått av det automatiske sporingssystemet (AIS)

* NATO bekrefter at fregatten drev navigasjonstrening da kollisjonen skjedde

* Det skal ha kommet kraftige lysglimt fra maskinrommet på fregatten

I FART: Krigsskip 313 KNM “Helge Ingstad» kolliderte i stor fart med en tanker 8. november. Hva skjedde egentlig? Vi merker oss skipsnummeret 313, ulykkestallet 13 tre ganger. PÅ GRUNN: Fregatten «Helge Ingstad» ble kjørt på grunn etter kollisjonen i fjorden som var en viktig seilingsled til Bergen. Lå det en plan om at en gigantisk eksplosjon skulle inntreffe slik som VGs reklamefilm talte om i forkant?

“Det måtte være en øvelse”

En styrmann på et skip like i nærheten hørt kommunikasjonen mellom tankskipet og fregatten, han har også hørt innholdet i VGs lydblogg. Han sier oppsiktsvekkende at han trodde kommunikasjonen mellom skipene var en del av NATO-øvelsen: “Det hørtes simpelthen så urealistisk ut”. Journalisten i VG spør om grunnen, og han svarer:

“DA ‘Sola TS” sa ‘sving’, ‘du er for tett på’, ‘du må gjøre noe’ og ingenting ble gjort, så hørtes det helt feil ut. Jeg tenkte det måtte være en øvelse, for kommunikasjonen var rett og slett feil.”

Han forsto faktisk ikke at det hadde vært en ulykke før skipet han var på passerte fregatten en halv time etter sammenstøtet.

En mulig hemmelig operasjon

Det vi har her må følges opp. En øvelse går ofte over i en virkelig hendelse når det foregår en “black operation”, det vil si en hemmelig operasjon utført av det militære, etterretningsvesen eller et privat selskap i den militære sektor.

Vi merker oss at VG skal ha informert Forsvaret om at avisa er i besittelse av lydblogg og radarbilder fra ulykken. Men Forsvaret ønsker ikke å kommentere det.

Vi tipper her at NATO overstyrer Forsvaret, og at det er NATO som bestemmer hva de norske myndighetene kan si om kollisjonen. Hvis det er NATO-systemet eller selskaper som Serco i det militærindustrielle kompleks i Vesten som har siste ord, tipper vi at informasjon vil bli manipulert eller forfalsket.

VG hadde også en artikkel 11. november på sin nettside hvor det ble reist kritikk mot sjøtrafikksentralen Fedje VTS. Den virker å ha vært usedvanlig passiv. En tanke er at sjøtrafikksentralen nettopp i dette tilfelle var satt under kommando fra militært hold. Styrmannen som kommer med kritikk, mener at “Helge Ingstad” tok “dristige sjanser og så har undervurdert situasjonen”. Han mener “de skulle trene på å gå tett på andre båter og skjær, og øve seg i en krigssituasjon, og så ble det “real life” plutselig”.

Forsvarets informasjonssjef viser til Statens havarikommisjon. Det holder selvsagt ikke. Flere må undersøke uavhengig.

Og publikum bør få kjennskap til blant annet dette:

* Intervjuer med kapteinene på begge skip må offentliggjøres

* Undersøke om noen i NATO eller Forsvaret overstyrte sjøtrafikksentralen

* Den som ledet øvelsen må fortelle hvordan øvelsen var lagt opp

NATOs utsagn om at det norske marinefartøyet KNM Helge Ingstad var sendt inn i den tett trafikerte skipsleia utenfor Stureterminalen for å bedrive “navigasjonstrening” bør granskes til bunns.
Hva er tidligere praksis for øvelse av NATO-fartøyer for “navigasjonstrening”?
Å sammenholde den hodeløst uansvarlige adferden til KNM Helge Ingstad ulykkesnatten med etablerte standarder for forsvarlig praksis for å unngå risiko for skade på militære eller andre fartøyer og skader på militært eller sivilt personell vil være en naturlig start på en slik granskning.

* Det må bringes på det rene om et eller begge skipene kunne fjernstyres via kommandoskip som befant seg utenfor Norge.

Lydopptak fra lydloggen der både sjøtrafikksentralen på Fedje og nøkkelpersonell ombord på KNM Helge Ingstad og Sola TS samtaler i minuttene like forut for sammenstøtet er blitt gjort tilgjengelig via VGTV (lenken er nedenfor).

 

Noe av det sjokkerende for tilhørerne er at stemmen fra KNM Helge Ingstad – som kan minne om en maskin-generert stemme – ikke viser noen form for sinnsbevegelse før, under eller etter det svært dramatiske sammenstøtet som kunne ha sendt fartøyet til bunns i løpet av få minutter. Skipet tok inn vann via flengen i skipssiden og i sekundene etter kollisjonen ville det ha vært naturlig å forberede for “worst case” siden omfanget av lekkasjene var ukjent. Stemmen fra KNM Helge Ingstad sier  i lydopptaket – etter kollisjonen – at “Vi har gått på et ukjent objekt”. Dette skjedde etter at “Warship 313” hadde mottatt gjentatte advarsler, også fra tankskipet Sola TS – om at de var på kollisjonskurs med dette tankskipet.

* Det må bringes på det rene om noen ønsket at 625 000 fat råolje, som tankskipet var lastet med, var tenkt å gå opp i flammer og eksplosjon. Dette ville ikke bare ha vært fatalt for mannskapet på 23 på tankskipet Sola TS og 127(?)  på KNS Helge Ingstad, men et eksplosjonsscenario av et slikt omfang ville også ha vært dramatisk for sivilbefolkningen i Øygarden-området og trolig også merkbart for Bergen by.
(NATO har mangeårig praksis som en terror-organisasjon, med FALSK FLAGG TERROR mot egne land og folk som en spesialitet. Dette er svært grundig dokumentert via avsløringene av NATOs hemmelige terrornettverk Gladio / Stay behind, blant annet av sveitseren Daniele Ganser og av de italienske Gladio-avsløringene tidlig på 1990-tallet).

* Det må fremkomme om Forsvaret får lov til å informere fritt eller om Forsvaret blir instruert om å prøve å skjule noe fordi det er for avslørende eller for ubehagelig.

Symbolet knyttet til “Trident Juncture” – er koblet til guden Poseidon/Neptun. For kristne er “trident”, altså et spyd med tre spisser, koblet til djevelen. Så et symbolsk spørsmål er om det var en liten djevel i NATO som ønsket å gi oss nordmenn “et sant helvete”?

For informasjon om symbolet “trident” klikk her.

Vil den hele og fulle sannhet om hvordan DET FOR NORGE SVÆRT KOSTBARE (Den norske stat inkl. Forsvaret er SELVASSURANDØR – og må dekke alle oppståtte skader via sitt eget statsbudsjett) skips-sammenstøtet kunne inntreffe noengang komme for en dag? Eller vil det i vanlig stil koke ned til prat, ansvarspulverisering, “gang rundt grøten”, tåkelegging, selvmotsigelser og logiske brister som det ikke gjøres forsøk på å få til å henge sammen, samt at ingen ansvarlige militært tilknyttede personer blir stilt til ansvar for denne nesten-katastrofen som inntraff utenfor Bergen i november 2018?

Linker/informasjon:

Skipsrevyen: Dette er KNM «Helge Ingstad»
https://www.skipsrevyen.no/article/dette-er-helge-ingstad/

Kunngjøring fra NATO 8 november om at KNM Helge Ingstad hadde brutt vanlige rutiner for ferdsel langs kysten og var blitt sendt inn i skipsleia ved Stureterminalen som var tett trafikert av oljetankere og slepebåter “for å bedrive navigasjonstrening” i stupende mørke på nattestid – etter at KNM Helge Ingstads deltagelse i marinedelen av Trident Juncture var blitt avsluttet:
https://mc.nato.int/media-centre/news/2018/snmg1-ship-accident-at-sea.aspx

Avspilling av lydopptak mellom de involerte i forkant av sammenstøtet
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dkdWE/slik-var-de-dramatiske-minuttene-da-knm-helge-ingstad-krasjet-i-sola-ts

VG-artikkel 11. november:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1k4kzK/styrmann-reagerer-paa-passiv-sjoetrafikksentral-det-som-skjedde-skal-ikke-skje-i-det-hele-tatt

Oljetanker eksploderte i Kinahavet:
https://edition.cnn.com/2018/01/10/asia/china-oil-tanker-sanchi-explosion-intl/index.html

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Arne Gundersen
Arne Gundersen
Anonym
3 år siden

For å kunne bedømme denne ulykke kreves elementær kunnskap om navigasjon og internasjonale lover som skal forhindre kollisjon mellom skip. Dersom man skal påstå at ulykken var en forsettlig handling må det bli Helge Ingstad og Norge som bærer dette ansvar. Jeg har selv erfaring fra kollisjon som den gang ble avklart av Den høyeste internasjonale sjørett i Hamburg. Det er mange grunner for å hevde at ansvarlig offiser på Helge Ingstad handlet grovt uaktsomt, det sentrale spørsmål må da bli var det med forsett? Et motiv må da bli å unnslippe Norges NATO kontingent som forfalt like etter ulykken. Det er også mulig at ulykken inntraff som følge av komplett udugelighet om bord på Helge Ingstad.

arn
arn
Abonnent
5 år siden

Det var en amerikansk offiser på broen (styrhuset) på fregatten da ulykken skjedde. Hans rolle har blitt dysset ned. Han lekte seg kanskje litt, mens nordmennene sto og beundret representanten for verdens største forsvarsstyrke.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
5 år siden

Hele saken stinker “to the high heavens”! Har vi i det hele tatt fått noen fornuftige svar?

Papsen
Papsen
Anonym
5 år siden

Hvis dette er en del av “noe”, så er det en del av “noe”, dvs. hendelser som typisk kommer i cluster, og da skjer det flere ting i parallell, slik som den Ukrainske provokasjonen mot Russland ved Krim/Azov havet nylig. Slike hendelser er planlagt lang tid i forveien og går sin gang uavhengig av resultatet av forrige hendelse, så fellesnevneren for hendelsene og hendelser i nær fremtid vil gi et hint om hva som lå bak. Vi går spennende tider i møte.

Frank
Frank
Abonnent
5 år siden

Bør også sjekkes om det kan være Russland som har drevet med GPS spoofing, et ikke ukjent fenomen.

Se bl.a. https://www.newscientist.com/article/2143499-ships-fooled-in-gps-spoofing-attack-suggest-russian-cyberweapon/

Arne
Arne
Anonym
Svar til  Frank
3 år siden

Ingen ansvarlige dekksoffiserer seiler med GPS som et faktisk posisjons grunnlag. GPS er et navigasjons hjelpemiddel. Radar er et navigasjons middel som fastsetter eksakt posisjon når observert posisjon ikke er mulig med det blotte øye.

Han Fyren
Han Fyren
Abonnent
5 år siden

Bare eg som la merke til at tankbåten er en Malteser? Lite mye jesuitisk da..

Northern Light.
Northern Light.
Anonym
5 år siden

“for å bedrive navigasjonstrening” i stupende mørke på nattestid – etter at KNM Helge Ingstads deltagelse i marinedelen av Trident Juncture var blitt avsluttet:”.

At det var stummende mørkt da sammenstøtet skjedde er ingen unnskyldning for offiserene på fregatten. Oljetankere under slep er fullt opplyst, de har motorer og generatorer i drift, og slepebåten har kraftige lyskastere forover og bakover mot slepet. Alle slep, av oljetankere spesielt, meldes til overvåkningssentraler for ferdsel til sjøs i området, Offiserene på fregatten har ingen unnskyldning for å kollidere med en oljetanker like stort som noen atoller i Stillehavet.

Tore B. Krudtaa
Abonnent
5 år siden

Det er mye spekulasjoner om hva som kan være årsaken til “ulykken”. Jeg omtalte for noen dager siden noen av disse, som er: blowjob-teorien, på-fylla-teorien, alle-var-på-toalettet-teorien osv. osv. Når man hører de absurde svarene fra radiooperatøren på fregatten når han får gjentatte varsler fra tankskipet om at de må endre kurs, og når man vet at det var MYE plass styrbord for fregatten – fremstår faktisk terror-teorien som den mest sansynlige (med mindre de ansvarlige for navigeringen var demente, hvilket de sikkert ikke var). Ut fra det man vet i dag er den mest sannsynlige forklaringen at de som navigerte fregatten ikke hadde et korrekt radarbilde å forholde seg til – og at det var årsaken til at de styrte skuta som de gjorde.

Men hvis en slik antakelsene er korrekt, hva kan ha gjort at de ikke hadde et korrekt bilde av båtene på radaren? Kan noen ha ønsket å senke både tankskipet og fregatten – med påfølgende maksimal miljøskandale og mange drepte mennesker. Kan dette ha vært en feilslått terror-operasjon av CIA/MOSSAD/PENTAGON/NATO? Det er faktisk ikke umulig. Det er jo en kjent sak at false-flag og desinformasjon er det som starter invasjoner og kriger. Noe som er godt beskrevet her:

Dr Daniele Ganser Most wars are resource wars based on False Flags

Kan planen ha vært å skylde på Russland (Putin), men at en planlagt og massiv desinformasjonskampanje i media ble avlyst siden tankskipet ikke fikk noen skader av betydning, og at det “kun” ble materielle skader på fregatten? Noen som tror at den norske fake-news rikspressen ville frontet illusjonen om at Russland kunne ha stått bak denne type terror? Den samme pressen har jo i en årrekke frontet en rekke andre illusjoner – bl.a. at en liten gjeng med arabere skal være ansvarlig for terroren 9/11, at det var legitimt å bombe Libya, at det er greit å bombe og terrorisere Syria osv. Hadde man spurt den tyske journalisten Udo Ulfkotte – som avslørte at sentrale deler av vestlig presse er kjøpt (kontrollert) av etterretningen så…

Udo Ulfkotte – Journalists for Hire: How the CIA Buys the News

For mer om blowjob-teorien og andre mer sannsynlige teorier – se her:

En helt annen sak:
Jeg ser at det under bildet av meg til venstre for denne kommentaren står “Abonnent”. Det var en noe i overkant frisk tekst under et portrettbilde. Gjøres dette bevisst av redaksjonen i Nyhetsspeilet for å lure leserne til å tro at mange er abonnenter av Nyhetsspeilet? Jeg håper det bare er en glipp. Synes det straks bør endres til noe mindre misvisende.

knut
knut
Anonym
Svar til  Tore B. Krudtaa
5 år siden

Her var det mye hummer og kanari du forsøkte å blande inn Krudtaa…

“Kan dette ha vært en feilslått terror-operasjon av CIA/MOSSAD/PENTAGON/NATO? Det er faktisk ikke umulig.”

Pentagon?? Vet du hva Pentagon er? Mener du USAs militære?

Ellers slenger du jo bare ut ville spekulasjoner som ikke er med på å belyse noe som helst. Et tilskudd til underholdning er det riktignok, men spesielt nyttig er det ikke.

Vi får avvente og se hva Havarikommisjon etc kommer frem til. Jeg tipper at majoriteten her inne vil/ønsker/håper at dette skal være noe “muffens” – så jeg regner med at det blir spunnet slik at det er false flag etc – og selvfølgelig er CIA/MOSSAD/USA osv involvert som vanlig. Det må bli en enorm skuffelse for menigheten her inne hvis det viser seg at det faktisk bare var en ulykke/menneskelig svikt. De var tross alt på øvelse, så det er ikke utenkelig. Men dere ønsker nok denne hendelsen i “bevisbildet” om at alt som skjer er orkestrert fra en eller flere (hemmelige) tjenester og etterretning/militær osv.

Tore B. Krudtaa
Abonnent
Svar til  knut
5 år siden

Ganske interessant hva man skal bli tillagt av meninger og stråmannsargumentasjon fordi man spekulerer i hva som kan være årsaken. Hvorfor skriver du noe så dumt som dette:
“…Det må bli en enorm skuffelse for menigheten her inne hvis det viser seg at det faktisk bare var en ulykke/menneskelig svikt…”

Jeg for min del vil nok tro at det ville vært en lettelse (for alle som skriver / kommenterer på Nyhetsspeilet) – hvis det var tilfellet. Men det endrer jo ikke på det forhold at NATO/Pentagon/USA/Israel og deres allierte (bl.a. Norge) – benytter seg av desinformasjon for å legitimere invasjoner og terror mot en rekke land. Og ikke minst – at norsk rikspresse med sentrale redaktører og journalister fronter den samme koko desinformasjonen og krigspropagandaen.

Er du så blind at du ikke har fått med deg at krigene som startes, startes av kyniske maktkåte psykopater som ønsker mer makt, mer ressurser og mer penger? Igjen kan jeg vise til intervju med historikeren Daniele Ganser, som på en enkel og grei måte viser hvem som terroriserer og bomber hvem (dessverre er norge endel av disse hvem):

Dr Daniele Ganser Most wars are resource wars based on False Flags

Har du ikke fått med deg alle løgnene bl.a. norsk presse serverer om årsakene til at det er krig mot Syria?

Hva skal vi mene om krigen mot Syria?
http://monsanto.no/index.php/no/privatiseringsbolgen/260-hva-skal-vi-mene-om-krigen-mot-syria

Har du ikke fått med deg hvordan norske politikere villig og aktivt støtter krig og terror mot andre nasjoner?

Anmeldelsen medianorge ikke snakker om!
Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya.
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/anmeldelsen-medianorge-ikke-snakker-om-1.454477

Fikk du ikke med deg at bygningene ref. 9/11 ble sprengt?

Christopher Bollyn Speaks at Portland Community College

I denne konteksten, hvor en gjeng med fanatiske statsledere, globalister og psykopater beviselig lyver grovt for å starte kriger med massiv bombing og terror mot nasjoner og folk, bør man kanskje være litt mer ydmyk ovenfor de som våger å spekulere i andre forklaringsmodeller enn at det “bare” ble gjort en menneskelig feil.

knut
knut
Anonym
Svar til  Tore B. Krudtaa
5 år siden

Joda, jeg har fått med meg mye, men det er ikke ensbetydende med at alt, absolutt alt, som ikke kan forklares umiddelbart og logisk – er en konspirasjon, eller hemmelig operasjon osv osv. Det var det som var poenget mitt. Semantikken er viktig her, spesielt skriftlig. Og når du skriver “ulykken” – så vet du jo hva du selv insinuerer? Nemlig at dette IKKE var en ulykke.
Og det kan være at det ikke var en ulykke? Det kan ha vært terrorforsøk? Kan det ha vært noen form for false flag..? Tja, neppe, de som har lest om false flag operasjoner ville sett ganske så kjapt at det ville vært bedre mål, mer logisk, og mye enklere å ha en false flag et helt annet sted. F.eks i Paris når statslederne var samlet der.

“I denne konteksten, hvor en gjeng med fanatiske statsledere, globalister og psykopater beviselig lyver grovt for å starte kriger med massiv bombing og terror mot nasjoner og folk, bør man kanskje være litt mer ydmyk ovenfor de som våger å spekulere i andre forklaringsmodeller enn at det «bare» ble gjort en menneskelig feil.”

Så absolutt! Og historien er full tvilsomme folk med tvilsomme motiver. Norge som stat finansierer privatfly til despoter i 2018! Så at det er mye som foregår er det ikke tvil om. Men igjen. Det betyr ikke at absolutt alt av hendelser i verden er konspirert, planlagt, har økonomiske motiver etc.

Så selv om jeg kanskje formulerte med dårlig, så var det det som var poenget. At vi i en fase hvor vi ikke vet så mye begynner å spekulere i MOSSAD/CIA/PENTAGON(?) står bak…er intet annet enn prematurt og det vet du ;)

Men at det skal bli spennende å følge med på er det ikke tvil om.

Tore B. Krudtaa
Abonnent
Svar til  knut
5 år siden

Hei igjen. Igjen forsøker du deg på en slags subtil stråmannsargumentasjon – og tillegge meg meninger jeg ikke har og ikke har gitt uttrykk for. Det ser man når du skriver dette:
“…men det er ikke ensbetydende med at alt, absolutt alt, som ikke kan forklares umiddelbart og logisk – er en konspirasjon, eller hemmelig operasjon osv osv…”

I denne fasen blir alt spekulasjoner – i forhold til hva som faktisk forårsaket at båtene krasjet. At noen forklaringsmodeller impliserer at noen har konspirert er sikkert problematisk å forholde seg til for mange. Men det betyr jo ikke at en slik forklaringsmodell er feil. Det vet man jo uansett ikke med mindre man har fått fakta på bordet.

Jeg for min del synes det er helt naturlig at man spekulerer, og ikke minst at en slik konspirasjonsteori (planlagt terror) sannsynliggjøres, sett i lys av hvor absurd det var at de som styrte fregatten ikke klarte å unngå en kollisjon. De med et snev av kunnskap om radar, draft, GPS og navigering på sjøen forstår jo relativt lett hvor absurd det er når en båt med det beste av det beste av navigeringsutstyr, og topptrent mannskap – ikke klarer en så enkel unnamanøver – i et så enkelt og oversiktlig farvann. Hva så f.eks. de som navigerte fregatten til styrbord for fregatten (som radiooperatøren rapporte om). Der var det jo ingenting – før noen grunner ca. 900 meter unna fregatten.

Det jeg stusser over når det gjelder dine stadige ytringer hvor du forsøker å tillegge meg meninger jeg ikke har, er om du har rent mel i posen. Er det så vanskelig å forholde seg til at noen trekker frem en planlagt terrorhandling som en mulig årsak til kollisjonen, og at det kanskje var planlagt et langt værre scenario enn det det faktisk endte med? Jeg har aldri gitt uttrykk for at en slik forklaringsmodell er fakta. Men med min kunnskap om disse psykopatene som til stadighet starter kriger og terroriserer nasjoner og folk i svært mange land – er det for meg ikke en utenkelig forklaringsmodell.

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
5 år siden

I VG og øvrige media har det lenge pågått massive propagandakampanjer for å få folk til å føle seg utrygge og for å akseptere massive inngripen i folks daglivliv i form av restriksjoner på hva en kan gjøre, øket overvåkning og reduksjon av mulighetene for å kunne gi gi opplysninger og si meningen sin, hvis en ikke er en offisiell ekspert på hva en snakker om. Kampanjene har mest rettet seg inn mot områdene helse, losthold, sekualitet, barn og ungdom, men er ikke begrenset til disse. Kampanjene er åpenbart betalt av samarbeidende nettverk som skjuler seg, men bruker diverse tjenester som talerør, som eksempel dette bloggpolitiet, forbrukervernet, dyrevernet, forskere, WWF og selvfølgelig barnevernet.

Hvert ledd i kampanjene innledes gjerne med en reell fysisk episode som bærer preg av å våre styrt, med en falsk reportasje om oppdiktede problemstillinger eller en reportasje hvor uproblematiske ting proplematiseres, og hvor noen som later som om de er fra folkedypet etterspør handling og øket kontroll.

Vi har spesielt den siste tiden vært vitne til absolutt absurde voldshandlinger utført av desperadoer som ser ut til å styres av noen utenfra eller ihvertfall være programmert til å handle farlig og som typisk har vært under kontroll av barnevernet og psykiatrien. Dette begynte med udådene til ABB, men dette har tydligvis ikke ført til den ønskede effekten, så nå går en videre for å bearbeide det norske samfunnet.

Det som skjedde med KNM Helge Ingstad kan utmerketgodt være ledd i samme programmet. Jeg er ikke sikker på om Nato som sådan står bak. Mer sansynlig er det at visse internasjonale nettverk tilknyttet de store industrielle kompleksene trekker i trådene, ikkkebare forsvarindustrikomplekset, men også big farma og sikkerhetsindustrien i vid forstand.

M;uligheten for fjernstyring av fartøyer eller forstyrrelse av navigasjonsinstrumentene kan megetgodt være virkemiddelet i denne episoden. Teknisk forefinnes disse mulighetene hvis nødvendige sikkerhetskoder er kjent ettert hækking eller samarbeid med interne. At det nettopp var et tankskip som involvertes, er som påpekt meget symptomatisk .

De okkulte symbolene tror jeg mer er bevisst plantet fordi de har den virkningen at de psyker ned folk og gjør dem redde og maktesløsfølende, detsamme med de bitsarre annonsene om løsrivelse av Bergen fra Norge.. Disse annonsene fremstår som reklame for avisen VG, og er vel fra VGs side bare ment som sådann, men den som laget annonsene kan samarbeide med øvrige eller øvrige kan ha plantet ideen om slike annonnser.

Sissel
Sissel
Anonym
5 år siden

I USA skriver man 11.9, Nine eleven. Nå snakker vi om Norge og 9.11.? Nine eleven her også?

knut
knut
Anonym
Svar til  Sissel
5 år siden

Nei. Skjerp deg og vær litt kritisk.

Paul
Paul
Abonnent
5 år siden

Og dersom KNM Helge Ingstad ikke var en “black operation” bør kaskje fregatten ses i sammenheng med USS Donald Cook, USS Fitzgerald og USS Mc Cain… og dersom besetningen på broen slet med de samme symptomene som besetningen på KV Nordkapp etter at de ble bestrålt av Radar eller mikrobølgebasert våpensystem fra USS Faragut i 2012, vet vi jo hva som hente på broen til Ingstad de siste 20 miuttene før det smalt…!

« Forrige artikkel

Homsenes krigserklæring mot samfunnet og heterofile

Neste artikkel »

Den store kondensstripebløffen

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x