Bla i tag

jesuittordenen

Det onde samfunn

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre.

Hvem senket Titanic?

For 100 år siden, den 15. april 1912, sank skipet Titanic i Nord-Atlanteren på sin jomfrutur fra Southampton til New York - hvorfor?

Malteserordenen – monstermakt i fordums drakt

Avdekking av skjulte maktstrukturer og hemmelige selskaper som øver innflytelse over politikk og begivenheter viser seg å være stadig viktigere for å forstå ikke bare fortiden, men også nåtiden.

Nyhetsspeilet tar her for seg en av vår tids viktigste maktfaktorer og best bevarte hemmeligheter innenfor bl.a. politikk, etterretning, krig, terror, media og utdanning: Vatikanets militære armé