Det onde samfunn

10643 visninger
2 minutter lesetid
244

Naturrettens utgangspunkt er at det finnes fire forskjellige trosretninger, noen tror at de har rett til å være i fred, noen tror at de har rett til å formere seg så langt evner og vilje rekker, noen tror at de har plikt til å holde sine løfter og noen tror de har plikt til å verge sitt ufødte foster. 

Men ettersom tro er en privatsak, skal det ikke snakkes om rettigheter og plikter i det offentlige rom medmindre det har oppstått en konflikt i en familie eller et parforhold og en av partene søker samfunnets hjelp.  Det er ytringsfrihetens grenser i det gode samfunn.

I det jesuittersamfunnet Norge har utviklet seg til er forutsetningene snudd på hodet.  Ingen tror de har rett til å være i fred for statens myndigheter og alle tror at de plikter å benytte prevensjon.  Jesuittenes doktrine om at man ikke behøver å holde løfter er nærmest enerådende og såkalt selvbestemt abort (som om fosteret har truffet beslutning) finansieres av Folketrygden, mens fedre som har forsøkt å verge sitt ufødte barn soner i fengsel.  Alle påbys ved Grunnlovsbud å tilbe den jesuittiske lære om Menneskerettighetene.  Offentlig ansatte har absolutt taushetsplikt om de rettskrenkelser som de blir vitne til og ofre som forteller om de overgrep de er blitt utsatt for på Internett, risikerer straffeforfølgelse.  Nesten daglig vedtar Stortinget lover som innskrenker friheter eller pålegger plikter og selv om politiet bare klarer å ta en brøkdel av lovbryterne, tross stadige kontroller, ble 1 av 5 nordmenn bøtelagt i fjor.  I mønsterlandet USA sitter snart halve befolkningen i fengsel.

Og hvordan kunne så dette skje?  Det skjedde fordi Stortinget i 1975 syndet mot det helligste av alle norske rettsprinsipper, nemlig at innskrenkninger i en eller flere av individets friheter krever Grunnlovs form.  Da vedtok Stortinget noe de kalte midlertidig innvandringsstopp og gjorde det til en sak for statsansatte å bestemme hvem som skulle få bo og arbeide i Norge.  Til alle tider har nordmenn selv bestemt hvem de vil ta inn i sitt hus eller lokalsamfunn.  Denne ulovfestede grunnrettigheten ble grovt krenket overfor de såkalte tyskerbrudene som ikke bare ble fratatt sin konstitusjonelle rett til å bo i Norge med sin ektemake, men som også ble frastjålet sin formue av statsansatte.

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre.  Norge krenker ikke bare konstitusjonen, men også folkeretten.  Vi har tiltrådt konvensjonen om statsløse personers rettslige stilling som gir statsløse rett til å oppholde seg og investere i Norge, men de statsansatte setter jesuittenes hemmelige Schengenpåbud over både statsforfatning og folkerett.

Vi har et politisk system som ikke fungerer og stortingspolitikere som er blottet for verdinormer.  Ved Grunnlovsendring er statsråder pålagt å gi sanne og fullstendige opplysninger til Stortinget, noe de aldri har gjort og heller ikke vil gjøre i fremtiden av den enkle grunn at embetsverket ikke informerer politisk ledelse om grunnlag og konsekvenser av de direktiver som EU-kommisjonen trer ned over hodet på oss.

Menneskene i Norge er handlingslammet og ser ikke ut til å ane at de har noe som heter Organisasjonsfrihet og som består av initiativrett og lovgivningsmyndighet.  Begge deler skrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg over på EU-kommisjonen den 24.06.94.  Men jeg for min del føler behov for å vise at iallfall jeg har min organisasjonsfrihet i behold.  Derfor har jeg tatt initiativ til dannelsen av verdens første Internettstat, Halogaland.

(Artikkelen ble skrevet kort tid før Synnøves tvanginnleggelse)

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

244 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Singoalla
Singoalla
13 år siden

Kjære Synnøve, du ventet på denne og trodde den skulle komme lørdag..
Det rører meg dypere enn jeg kan utrykke med ord å se din artikkel publisert i denne stund.. tårene renner her nå i strie strømmer..

Men det finnes mer, mye mer og om de setter deg ut av spill, vil andre sørge for å få de av dine ord ut som du ønsker skal publiseres og som folket trenger.
Ber alle som leser dette om å ta Synnøve med i sine bønner og be om at alle gode krefter våker og beskytter henne, omgir henne med lys og kjærlighet.
Vi er mange som er hos deg i tankene, i disse dager, Synnøve.
Mange flere enn før.. og flere og flere blir vi :-)
Hold ut..

Askeladden
Askeladden
13 år siden
Svar til  Singoalla

Sier seg selv at innvandringen kommer til å nå et klimaks hvor det norske folk ikke lengere er villig til å fø på en økende og uproduktiv befolkning, slik er naturen, men spørsmålet er da om denne kunstig skapte misnøyen kommer til å bli utnyttet av «dem» eller av gode nordmenn. Jeg merker meg økt aktivitet på enkelte diskusjonsforum og kommentarfelt i norske nettaviser som tilsier at dere vet hvem prøver å kapitalisere på de absolutt rettferdiggjorte følelsene til patriotiske nordmenn og vinkle det til regelrett fiendtlighet mot innvandrere og da især muslimer.

Velferdsstaten kommer til å klappe sammen og det er ikke innvandrere sin feil, men de som har tillat at denne galskapen har fått fortsette upåaktet hen i så alt for lang tid, men dette er det ikke sikkert at den vanlige borger foret på aspartam og fluor kommer til å skjønne når det omsider skjer

Norges svar på Ezra Pound, Synnøve Fjellbakk Taftø.

Askeladden
Askeladden
13 år siden
Svar til  Askeladden

denne skulle ikke legges her, men i hovedlinjen, my bad.

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  Singoalla

Patriotiske Askeladden,
forstår du ikke at innvandring ikke var noe forsømmelse, men en del av PLANEN nettopp for å vekke din «regelrett fiendtlighet mot innvandrere og da især muslimer.»
– Først legitimerte du verdens regjeringens marionetter i Norge, selv om du ikke hadde noen kontroll over deres bruk av dine skattepenger,
– så var du taus når disse pengene og oljeinntekter ble brukt til subsidiering av jøde-yankees terror i verden,
til innkjøp av bombefly,
til innkjøp av dopapir kalt «verdipapir»,
til opptrening av norske leimordere i drap på sivile afghanere på klosshold,
til opptrening i bombing av skoler og vakt av narkoåkre, osv.

Etter å ha ruinert muslimenes hus og land, sluppet snille jødebroilere til Norge et par tusen flyktninger fra sin egen terror for så å stenge dører for dem til arbeidslivet.
Hanssen erklarte i sin tid at muslimer skulle utestenges fra arbeidslivet.
Noen må jo distribuere narkotika fraktet til Kosovo med NATOs og CIA-fly…

Alt etter Trotsky`s (Bronshtein`s) doktrine. Splitt og hersk. La sauer hate og drepe hverandre.

Askeladden
Askeladden
13 år siden
Svar til  bin Laden

Jo, jeg sier jo at det er en kunstig misnøye, så jeg forstår meget godt at det er en del av planen til disse satans bokstavelige barn.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden

Nå har jeg ringt med tre forskjellige dialekter til nordland psykratri og får høre det samme om igjen. vi har taushetsplikt, vi har taushetsplikt. Med andre ord de prøver å isolere henne… Jeg føler meg dårlig, når hun publiserte artikkelen sa jeg i kommentarfeltet vi demonstrerer i hundretalls om hun blir tvangsinnlagt igjen, å nå sitter jeg her og føler meg dum og hjelpesløs.
Mitt forslag er , jeg skriver en mobiliseringsartikkel for vikingene i nord.
Jeg drar opp dit med toget og møter folket, vi lager noen plakater og prøver
å opplyse ansatte om at de har en politisk fange blandt dem. Mest
sannsynnelig gjelder taushetsplikten der også, så da får vi gå til litt mer
ekstreme metoder uten vold. Vi holder hender og lager en ring rundt
inngangen, om de isolerer Synnøve, isolerer vi de ansatte!

De har ikke nok tvangstrøyer for oss alle

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Har sendt henne 4 sms og føler meg sikker på at hun ville svart om hun kunne, hun har svart meg tidligere når hun har vært innlagt, andre ganger har de nektet henne tilgang til mobil «fordi det ikke var bra for henne å ha kontakt med andre».

Dette har Synnøve fortalt meg selv og hennes mening var nettopp at de ville hindre slike kontakter som oss her, dvs hindre hennes info i å komme ut.

At psykiatrien ISOLERER OG DOPER mennesker ned,
BEVISER AT DE ER HELT INKOMPETENTE I SINE STILLINGER OG KUNNSKAP! MENNESKER I KRISE ELLER SOM HAR PROBLEMER, TRENGER FØRST OG FREMST KONTAKT, KOMMUNIKASJON, FORSTÅELSE OG KJÆRLIGHET.. ISOLASJON ER FAKTISK KLASSIFISERT SOM EN TORTURMETODE OG EN

ISOLASJON FRA SINE NÆRMESTE, DET Å BLI NEKTET Å KOMMUNISERE ER FAKTISK DET SOM SVIR ALLER MEST OGSÅ FOR FANGER PÅ DEATH ROAD ELLER HVA DET KALLES FOR DE DØDSDØMTE I USA..

FANGER I NORSKE FENGSLER FÅR KUN 20 MIN HVER UKE TIL KONTAKT MED OMVERDENEN PÅ TELEFON OGSÅ DET ER ET OVERGREP SOM STRAFFER DE PÅRØRENDE LIKE HARDT SOM FANGENE OG MANGE ER USKYLDIG DØMT..

HVA ER DE REDDE FOR VED KONTAKT OG KOMMUNIKASJON?
SYNNØVE ER INGEN KRIMINELL…. MEN DE ER REDD FOR HENNES KOMMUNIKASJON.. OG KONTAKT MED OPPEGÅENDE FOLK..

FØRSTE KRAVET FRA OSS, HENNES VENNNER MÅ VÆRE HENNES TILGANG TIL SIN TELEFON.. SYNES DET ER ET GODT OG KONKRET KRAV SOM JEG REGNER MED BETYR MYE FOR HENNE..
TENK HVOR HJELPELØS MAN FØLER SEG NED-DOPET OG NEKTET KONTAKT SELV MED SINE ALLER NÆRMESTE!

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Det var bra initiativ, Armin, og bra innstilling.
They`s har ikke nok leiemordere og torturister for å henge opp oss alle.
Tips fra andre protestaksjoner:
– sperr veier med søppel og skap trafikkorker etter arbeidstid slik at de som gir blaffen, blir nødt til å stoppe,
– gjør noe høylydt (f.eks.med megafon og russ-fløyter) for å tiltrekke de sovendes oppmerksomhet,
– miste noen råtne egg foran makthavernes/ psykiatrisk institusjonens innganger,
– lenke dere til inngangsdører,
– sett opp telt med trommer og sanger, osv.
Lykke til.
Hvorfor egentlig dra så langt? Broilerhuset er jo fortsatt i Oslo, selv om broilere er på evig ferie…

sjokomelk
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

At de henviser til taushetsplikten betyr ikke at de prøver å isolere henne, Armin. Helsepersonell har ikke lov til å uttale seg om pasienter til uvedkommende. Det kan man faktisk bli straffet for.

A
A
13 år siden

Sigoalla:

Jeg synes dine innlegg bærer preg av tiltagende paranoide trekk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Paranoid_personlighetsforstyrrelse

Du flommer ned artiklene med egensynsing i ekstrem skala.

Hvor blir debattantene av? Skremmer du de bort?

Rainbow
Rainbow
13 år siden
Svar til  A

Arne

Jeg har i en annen tråd forsøkt med litt virkelighetsorientering, men det falt for døve ører.
Der gjaldt det påstander om at mindcontrol er brukt på alle (eller de fleste) som har psykiatriske diagnoser. Da beskrivelsen av symptomene på mindcontrol kom var jeg ikke særlig i tvil om hva det kunne være, deriblant dette:
http://no.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
http://no.wikipedia.org/wiki/Psykose
De aller fleste symptomene på «mindcontrol» finner man i disse linkene.

Påstanden om mindcontrol synes jeg savner helt rot i virkeligheten, er på ingen måte bevist, virker å være noe man tror og er i det hele tatt usannsynlig.

Er enig i din analyse forresten, synes vel det går over stokk og stein hos flere av debattantene her inne.
Men nå kommer jeg vel til å bli beskyldt for å være en «debunker»… ;)

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Rainbow

Rainbow: Om du er det eller ei vet du best selv.
Om du hadde lest mine innlegg om dette nå og tidligere ville du sett at jeg har forklart nettopp at psykiatrien og dens diagnoser er konstruert nettopp som et cover up for mind control eksperimentene. Dermed passer alt som fot i hose JA, men du snur alt opp ned.. Det er eksperimentene og mk-teknologien som er reellt og som er det største overgrep mot menneskeheten mens psykiatrien og diagnosene du henviser til er selve BORFORKLARINGEN av fakta!
Dermed er linkene du legger inn villedende og bortforklarende fra fakta som er uetiske eksperimenter på befolkningen.. snu det opp ned og det blir riktig!

A
A
13 år siden
Svar til  Rainbow

Men nå ser vi det som skjer når artikkel etter artikkel blir floodet av enkeltpersoner som synser seg ihjel

Da hopper sånne som du og jeg off-topic(delvis) og så glemmer vi å diskutere innlegget fra Taftø.

Du fikk forøvrig himmeltommelen fra meg.

Rainbow
Rainbow
13 år siden
Svar til  Rainbow

Det du har forklart om psykiatrien er det du TROR Singoalla og kun det. Og dermed så passer det selvfølgelig inn i din virkelighetsoppfatning.
Hadde du hatt reelle kunnskaper om psykiatri og menneskene innenfor (både pasienter og ansatte) i stedet for synsing ville du også sett det urealistiske i påstanden om «mindcontrol». Du vet, en historie har alltid mer enn en side, uansett hvor tragisk den høres ut..
Du har fortsatt ikke kunnet (eller villet) forklare dette: Schizofreni (som har mange symptomer likt det du beskrev som mindcontrol), ble første gang systematisk beskrevet i 1908. Mennesker hadde psykiske lidelser også for flere hundre år siden – dengang var man bare gal og «årsaken» var hekseri, onde ånder eller djevelen. De brukte vel ikke «mindcontrol» for hundre år eller mer også vel?

Arne: Du har rett i at dette er litt off topic ift artikkelens tema, men samtidig flyter kommentarfeltene over med denne vrangforestillingen om at mindcontrol er årsaken til «alt», derfor mitt behov for å realitetsorientere litt.
Takk for tommelen forresten :)

john
john
13 år siden
Svar til  Rainbow

Jeg mener bestemt at det er påfallende at hun skulle bli tvangsinnlagt rett etter at hun skrev denne kritiske artikkelen. Samtidig så får man ikke glemme tidligere overgrep innen psykiatrien som har forekommet i det Norske samfunn helt inn i vår tid – og det med myndighetenes godkjenning og kanskje til og med etter påtrykk! Det finnes en del dokumentarstoff om dette både i NRK og TV2 sine arkiver…

Tenk bare på hva som skjedde under kampen om hvor hovedflyplassen skulle ligge… Der gikk man langt – så langt at man snakker om en mulig likvidering! Det har ikke så my relevanse til akkurat Synnøves sak, men det gir et hint om hvor langt maktmennesker kan gå når det gjelder…

Det er sunt å være kritisk til det meste av nettopp slike handlinger som myndighetene foretar.. Hva tjener vi på og la inkompetente politikere bestemme i ett og alt? At vi opptrer som » blåøyde nikkedukker» alle sammen er vel ikke noe mål?? Eller kanskje det er det for de som sitter med makten!

Det skulle ikke forundre meg om poitiet står her om en stund og skal tvangsinnlegge meg også for mine meninger! ;-)

Ole-John Saga
13 år siden
Svar til  Rainbow

Mind control er en realitet. Søk på CIA Monarch program eller MK Ultra, så vil du finne mer enn nok seriøse artikler og dokumentar filmer om emnet. Det er også skrevet mye litteratur om dette som er meget god og troverdig, bla annet bøkene til Fritz Springmeier, Mark Phillips og Cathy O`Brien og Walter Bowart for å nevne noen. Uansett så velger man til syvende og sist hva man vil tro. Noen tror på hva som helst selv om bevisene absolutt ikke strekker til, mens andre igjen tror ikke på noe uansett hvor gode beviser som ligger til grunn.

Ole-John Saga
13 år siden
Svar til  A

Hvorfor Synnøve Taftø egentlig er innlagt , kan vel ingen av oss her inne vite. Det blir bare spekulasjoner. Er vel sannsylig at det kan være en god grunn siden det er hennes ektemann som har fått henne innlagt, men igjen så blir det selvfølgelig bare spekulasjoner fra min side også. At mindcontrol faktisk eksisterer er jeg overbevist om, det er mer enn nok seriøs litteratur og dokumentar filmer om emnet. Når det gjelder innleggelse på psykriatisk sykehus, så har jeg erfaring med at det kan være av det gode. Var innlagt i ni mnd pga av dyp depresjon i fjor. Hadde det ikke vært for innleggelse, så hadde jeg ikke vært blant de levende i dag. Hvis man selv ikke hvar vært psykisk syk, så er umuilg å sette seg inn i en slik situasjon. Jeg trodde jeg visste hvordan det var å være deprimert, men det gjorde jeg så absolutt ikke, før jeg ble det. Er man psykotisk, så må man nødt til å ha hjelp, fordi da klarer man ikke å ta fornuftige avgjørelser på egenhånd. Med dette vil jeg si at det selvfølgelig ikke er utenkelig at Synnøve Taftø er innlagt pga av det hun vet og informerer offentligheten om. Fordi av oss som har satt oss inn i hva som skjer bak kulissen både her i Norge og resten av verden, så vil noe slikt ikke være utenkelig, men så lenge ingen har noen håndfaste beviser, så vil det som sagt bare bli spekulasjoner.

Askeladden
Askeladden
13 år siden

lurer jeg også på, for jeg hadde tenkt å si meg enig med det du sier, nemlig at det til tider kan bli litt for masse prat om følelser og annet jeg vil kalle for fjas som igjen kan virke demotiverende på andre bidragsytere.

Det må være lov å komme med kritikk når enkelte har sitt tredje øye såpass vidåpent at t.o.m manglende avatarer blir knyttet opp i mot den store konspirasjonen.

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Askeladden

Det er ingen tvil om at det skjer mye rart med internett for tiden og at mange blir rammet som overhodet ikke er dissidenter. Samtidig så er det helt uforståelig for folk som ikke selv lever som dissident å forstå hvordan situasjonen fortoner seg fra det perspektiv. Livet blir sprøtt og dersom man snakker helt ærlig om det som skjer høres det sprøtt ut og man blir lett stemplet. Psykiatriens diagnoser er blitt konstruert nettopp for dette formål og for å dekke over, bortforklare og benekte eksperimenteringen som den er et cover up for.. alle som snakker om visse ting passer automatisk inn i diagnosene og så kan deres fotsoldater site her og stemple alle som forsøker å si fra..

Man får hele tiden tegn, hint og advarsler på de utroligste måter som kan være eller ikke være ment slik og gjort med hensikt, eller som kan være tilfeldigheter, slik er det ALLTID.. dermed finnes sjelden bevis, for det meste kan ha naturlige forklaringer, men MENGDEN og timingen i tid, er det som viser at ikke alt kan være tilfeldigheter.

Dette har intet med tredje øye å gjøre, askeladden. Om du ikke klarer å forstå at det ikke føles godt når en nær venninne blir tvangsinnlagt når man har levd under slike byrder som vi har gjort med denne kunnskapen, da er det tvert imot deg det er noe galt med. Og de som ikke klarer å forholde seg til informasjonens tyngde og betydning.. som burde være bevis nok.. til å forstå såpass, om man da vil forstå..

At andre også synes dette er fryktelig og viser ekte empati, det vil glede Synnøve og det er for lite, ikke for mye empati i verden.. om noen synes empati og følelser er «klissete» må de ha et vanskelig forhold til egne følelser, spør du meg.

Som en venn av meg sier, Love, love and more love, er hva verden trenger..
Og det er motvekt til denne faenskap. Det meste er snudd på hodet i denne syke verden, og mye er til og med snudd opp ned med vitende og vilje for å pervertere og holde folket i uvitenhet.. det er sannheten.

Jobben for en del av oss er å forsøke å finne ut av og forstå hvordan ting henger sammen slik at vi kan få snudd tingene tilbake på plass igjen…men det skal ganske mange brikker til for å se det og forstå rekkevidden av ondskapen. Det gjør vondt og skal mye mot til, for å orke å skue dypt ned i kaninhullene. og de fleste foretrekker å ikke gjøre det.. også fordi at det er farlig å komme sannheten for nær.. da kan man bli hentet av psykiatrien og forsøkt ødelagt ikke helbredet.. dette er Synnøves historie i et nøtteskall!

Askeladden
Askeladden
13 år siden
Svar til  Singoalla

Det er helt greit å utrykke følelser og de fleste her er vel enige i at Synnøve blir utsatt for en urett, men det går an å begrense seg og ikke fortelle hele verden at man sitter og griner i hvert eneste innlegg.

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden
Svar til  Singoalla

Enig Askeladden, blir vanskelig for andre å tenke klart når det blir dagbok istedet for informative eller konstruktive innlegg som viser veien fremover.

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Singoalla

Det er greit som sagt å se hvor folk står, det tar jeg helt rolig til etteretning.
Som jeg har sagt har jeg brukt tid jeg ikke har og vil snart være vekk fra nett, om det kan glede noen. Det var en del ting som var nødvendig å si før det og det jeg la frem som var litt personlig ble lagt ut av oppfordring fra andre fordi det gjaldt drapstrulser som er svært reelle akkurat nå og som angår 3 personer.
Det var viktig av sikkerhetsgrunner å skrive det er, slik at det er dokumentert, slik at de av dere her som forstår meg, er informert.. Det er ikke noe annet sted jeg kan gå faktisk.. enn til medskribenter og folket her.. det er grunnen.
Det er intet håp om forståelse eller hjelp fra noen instans, aller minst politiet.
Tvert imot ville en anmeldelse i denne situasjonen gjøre vondt verre.

Cosmomind
Cosmomind
13 år siden
Svar til  Singoalla

Singoalla, du må ikke ta alt SÅ personlig. Hvor folk står? Hva betyr det? Jeg har stor sympati for det du har gjort sammen med Taftø, men slik jeg ser det utenfra er det jo lov til å reagere. Mitt ståsted er at jeg syns Speilet er en bra avis og når jeg ser noe som kanskje ikke er helt heldig så reagerer jeg.
Jeg driter i om folk er Høyrefolk, venstrefolk, kommunister, kristne, ateister eller hva faen de måtte være. Bare de er gode mennesker og har gode intensjoner. (Og nå sier jeg IKKE at du ikke har det)
Og mitt avatarbilde hadde jeg ikke problemer med, det jeg i alle fall prøvde å si var at Smurfen måtte vente til det «bildet» han hadde nå utgikk og at hans smurf ville komme tilbake da.

john
john
13 år siden

Det overrasker meg ikke i det hele tatt det som foregår – dette har vært en helt vanlig måte å stoppe folk i å si sin mening gjennom mange år! Uhyrlig og direkte despotisk! Jeg har ikke ord for grusomheten!

Her står poliikere fram i media og fordømmer andre nasjoner for frihetsberøvelse av diverse politikere og forfattere uten at de klarer «å feie for egen dør»!

Hvor er de når noen trenger å bli tatt vare på her hjemme? Hvor er medfølelsen og det humanistiske synet når det behøves i vårt eget samfunn? Det virker ikke være viktig før man blir «stillt til veggs» i media! Jeg blir så sinna at jeg kunne få lyst å «skyte» noen!

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  john

John, så godt å se en ny våken person her inne, velkommen :-)
Ja dessverre har det nok alltid vært slik i verden.. mulig det.
Men disse sannheter skal også frem i lyset, i denne tid.
Så får de ta det de som kan..
Hvem som er bak psykiatrien og gjør de styggeste tingene der,
vil jeg anbefale folk å grave i fremover.
Og hva slags viten om hvem, trigger frem tvangsinnleggelser,
eller trakassering, i verste fall likvidering, gjerne av «naturlige årsaker».

A
A
13 år siden

Hvem FAEN mod-er Taftøs bruker?

Hvorfor sensurers jeg og Vandalf Gandalf??

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  A

Slapp helt av. Også jeg har skrevet innlegg som ikke er kommet inn og som det ikke var noen grunn til å sensurere, og selv jeg ropte ikke opp om sensur..
FEIL KAN SKJE og det skjer MYE feil på internett for tiden..

I går ble jeg nektet å skrive på veggen til Siv Jensen og jeg postet bevisene for utestengelse og karantenepå FB til Lars Rønbeck, venneforespørsler der har jeg ikke adgang til og ikke til min egen mail eller hele hotmail/msn komplekset. MANGE opplever det samme og vi vet ikke hva det er..
IKKE anklag NS det er ikke sikkert de har med saken å gjøre..
De fjerner vel ikke våre profilbilder eller hva?

Jeg så i går at JJ var uten profilbilde.. Smurfen er uten og Cosmomind opplevde det samme. Flere opplever at innlegg ikke kommer inn, det er vel teknisk feil, med mindre man skriver noe som er direkte krenkende om en som ligger nede..men det tror jeg om deg, Arnie..

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  A

Du som har tilgang til NS sitt dashbord har tilgang til kommentarspamboksen?
Ditt innlegg lå i spamfilteret, jeg gjennopprettet den så alle kan se hvordan du stempler en av dine egne som en paranoid personlighetsforstyrret medmenneske.

Vandalf har ingen poster i denne debatten..

Mitt råd, det er mye følelser involvert her, hvordan hadde du følt det om det var en av dine nære venner eller familie?

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

hm, jeg går ut fra at red har oversikt over at ingen andre er innlogget på synnøves profil, vi vet jo hvor Synnøve er, men vær obs på hacking fordi MANGES oppmerksomhet og interesser er rundt oss og Synnøve nå.
Takk for at du er den du er, Armin, du ser klarere og klarere :-)

A
A
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Listen:
Jeg hadde et forslag før man satte i verk støtteaksjoner, skrevet i forgårs:

«Man bør før (støtte-)tiltak settes i verk:

-Dokumentere at det har foregått tvangsinnleggelse basert på redsel/fare for artikler fremsatt på NS.
-Få oversikt over epikrise om mulig. Pas har i hht til pasientloven rettigheter på tilbakemelding om fremsatt diagnose, og (tlf-)samtaler med omverdenen.
-Derimot hvis særlig grunnlag er utøvd (herunder suicidal, fare for rikets sikkerhet bl.a.) kan dette fravikes i spesielle tilfeller.

Før eventuelle tiltak som støtteakjsjoner o.l. settes i verk bør det kvalitetssikres at disse kriteriene ikke er tilstede i uttalt, eller noen grad.»

Vet vi det?

Jeg står for det jeg sa i innlegget mitt vedr Singoalla.

kjell108
kjell108
13 år siden
Svar til  A

Lunden
– «Jeg står for det jeg sa i innlegget mitt vedr Singoalla»

Jeg er ikke sikker på akkurat hva du referer til her, med innlegg om «paranoide trekk» hadde ikke mere begrunnelse enn definisjon i Wikipedia, altså null begrunnelse.

Timingen på dritten var så dårlig at det er avslørende. Singoalla hadde nettopp (med intuisjon, uten å kjenne noeav jussen her) formulert hva som mulig er ESSENSEN i saken og kjernen i problemet med norsk psykiatri. Hva er formålet med behandling: fengsel, oppbevaring, helbredelse eller gjenintegrering i samfunnet? Sigoalla gir det rette svaret. Hun vet intuitivt hva som er rett og galt. Jeg fikk med meg at i UK er nedleggelse av hele psykiatrimodellen et debatttema.

Lunden
«-Få oversikt over epikrise om mulig. Pas har i hht til pasientloven rettigheter på tilbakemelding om fremsatt diagnose, og (tlf-)samtaler med omverdenen.
-Derimot hvis særlig grunnlag er utøvd (herunder suicidal, fare for rikets sikkerhet bl.a.) kan dette fravikes i spesielle tilfeller.»

Her skjønner jeg ikke at psykiatri ifølge reglene kan brukes for å ivareta «rikets sikkerhet». Detvil bekrefte hva Singoalla forteller, så jeg tror ikke på dette.
Kommentar?

P.S. Singoalla er en helt spesielt talent (Sarah Palin type), men også ekstremt sårbar. Singoalla er et drama hver da …ikke som en søvndyssende opplesning av Lov om ditt og datt slik vi andre. Dem går det 20 på dusinet av.

A
A
13 år siden
Svar til  kjell108

Rom:
Et stykke over står det at jeg trekker tilbake alle påstander fra min side i denne tråden og erklærer de døde og maktesløse.

Det har altså ingen hensikt å plukke fra hverandre mine setninger, eller dritten, som du kaller det.

Jeg innså mine begrensede kunnskaper i debatten og trakk meg derfor ut for å filosofere over mengder ny viten og kunnskap.

Alt er herved gjentatt dementert.

kjell108
kjell108
13 år siden
Svar til  A

Singoalla lever for sakene her, ulikt vi andre. Denne artikkelen eksisterer pga.henne. I denne tråden er ikke Singoalla en som vi andre. Men jeg har også regner ut at Singoalla nærmer seg grensen for utmattelse, med alt hva det innebærer.
Men ikke glem det med rikets sikkerhet. Jeg skjønner ikke hva kilden er, at det er rett.

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Tror ikke Synnøve er til fare for seg selv eller andre eller noen gang har vært det, unntatt for de som har bedradd folket ved at deres gjerninger ikke tåler dagens lys..

Det er i slike situasjoner folk viser sine sanne ansikt og hvor mange brikker de har i sin forståelse og ang egen evne til empati. Det er forsåvidt veldig greit å få avklart, så vet man hvor folk står. Om man ikke forstår eller kan godta sanheten om tingenes tilstand og forstå såpass ut fra tyngden av opplysningene som her er lagt frem, når det bare er en av mange opplysninger vi sitter på, da tror man vel egentlig ikke noe på at det finnes slike ting som e-tjenester, stay beind og sabotasjegrupper.. i tillegg til at disse finnes i egne og andres e-tjenester, i den norske heter den Rock, i tillegg brukes utenlandske og Norske geriljabander som du f eks kan lese om i boken: Norges hemmlige hær, av Finn Sjue og Ronald Bye, Arne Lunden.. det går an å sette seg inn i tingene, seriøse forfattere har beskrevet dette og også bøker om e-tjenestene forteller en del, selv om de alle er skrevet eller godkjent av dem selv.. hva dissidenter føler og opplever på kroppen er en annen sak, som vi snakker mye om med likesinnede.

I tillegg millitære og halvmillitære grupper, psykiatrien, mc-bander, mafia osv. Det kommer visst om mc-bandene på brennpunkt i kveld. Jeg har fått bekrefet fra flere hold, både innad og utad at mc-bandene får oppdrag både fra statlige og andre aktører.. at mange mangler kunnskaper og innsikter både om disse realiteter og om de stygge metodene som finnes og blir brukt, forstår jeg godt. Jeg må kalle en spade for en spade og si hva som skjer og hva som er sant. Mange som leser her har brikker nok til å forstå og vite hva som er sant, at andre faller av lasset får bare så være..

Sithious
Sithious
13 år siden
Svar til  A

Taftøs bruker? Er ikke hun innlagt, eller er det snakk om en annen?

Og hvis du og Vandalf sensureres så er det urovekkende, spesielt med tanke på at innleggene deres har holdt en høy kvalitet utifra hva jeg har observert, og er absolutt sterke bidragsytere til eventuelle debatter.

A
A
13 år siden
Svar til  Sithious

Beklager at jeg er tilbake, men jeg kommentere denne:

Sith:
Jeg trekker tilbake alle mine påstander i denne artikkelen og ærklerer detdøde og maktesløse.
.
Vandalf ble ikke sensurert, my bad.
Jeg ble sensurert, men senere ble de repostet.
Jeg skulle selvsagt ikke ha kritisert i hht slik jeg gjorde og beklager dette overfor de som måtte føle seg truffet.
Jeg skulle selvsagt ikke kritisert noe som helst, og har nå lært.

Takk.

A
A
13 år siden

Vandalf Gandalf:
kontakt meg på ajlundenAThotmail.com

bin Laden
bin Laden
13 år siden
Svar til  A

det var en god ide` å diskutere private saker et annet sted.

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  bin Laden

Armin: Du ser det jeg ser, godt..
Det er åpenbart en aksjon, akkurat som det har vært de to gangene før vi har prøvd få ut infoen, og det er mulig at Arnie kan ha kommet under dårlig påvirkning, for han har endret holdning totalt siste døgn.. ja, det var mye ulv ulv, også om at noen andre skulle logge seg inn hos Synnøve osv. Mulig at bande-lederen som herjet med tidenes heksejakter på nett da Synnøve og jeg forsøkte å få ut infoen begge ganger tidligere har fått seg en ny disippel, håper at Arnie er et selvstendig tenkene menneske og det tror jeg han er, da kommer han nok til seg selv igjen skal du se og blir den blide hyggelige fyren håper jeg.. Trodde du snakket om at du gjorde det eller spam filteret? Ellers kan det rett og slett være feil eller hacking. Jeg har iallfall ingen mulighet. Det er en del folk som ikke tåler at andre får oppmerksomhet, det har vi sett. Har bestemt meg for å slutte å sove, så blir kj virkelig frustrert..
For han må holde seg våken og lese om jeg er våken.. og det har blitt et problem for han.. frustrasjonen oser.. Men nå må jeg gå til andre gjøremål..

Vandalf
Vandalf
13 år siden
Svar til  bin Laden

Jepp! Kjøpt og betalt av de onde Jesuittene…

Jeg sendte en mail til Arne og ga han kred for at våget å uttrykke det mange av oss føler om én debattants endeløse skvaldring i kommentarfeltet. I og med han ble sensurert trodde han sikkert at jeg også var det. Det kalles en misforståelse på godt norsk og var sist jeg sjekket et helt menneskelig karaktertrekk…

Ellers må jeg jeg masse kudos for takhøyden til redaksjonen den senere tid. Det er godt å se at innleggene (stort sett) blir stående!

At noen her mener seg utsatt for en aksjon/komplott/forfølgelse kan jeg herved avkrefte for min del. Jeg uttrykker bare min voksende frustrasjon over hvordan denne debattanten høvler ned et hvert tilløp til (etter min mening) helt kurante kritiske merknader.

Det er til tider absurd å lese insunuasjonene om Ali baba og de 40 røverne eller hva det nå enn måtte være av ræl som kommer fra den kanten.

Vandalf
Vandalf
13 år siden
Svar til  bin Laden

Ellers må jeg GI masse kudos, skulle det være…

Matsi
Matsi
13 år siden

Blir så forbanna provosert av statens overgrep mot tilsynelatende friske og opplagte mennesker som faktisk tør å si sin mening offentlig. Å «kneble» Taftø på denne måten, vitner iallefall i mine øyner om at hun punkterte en boble hos staten som de ikke helt tålte at andre skulle få høre om. Etter hennes 2-3 siste artikler er det ikke så vanskelig å se at det nok var de som var utslagsgivende for at hun ble innlagt igjen. Blir helt matt av dette forvridde samfunnet, nok får være nok!

A
A
13 år siden

Singoalla:
La meg fortelle deg litt om Norges Hemmlige Hær:
Boken du refererer til kom ut i 1996. Før den kom ut satt bl.a jeg og _den tidligere Stay-Behind-sjefen_ Finn Horvei sammen med resten av min tropp og leste gjennom den.

Sjefen for Stay Behind, Oblt Finn Horvei var på det tidspunkt min sjef i Force Mobile Reserve i Libanon.

Hvorfor tror du at det er bare du som kan noe? Jeg blir sliten av den besserwisserske nedlatende tonen din.

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  A

Har ikke tid til noen kamp eller krig her, vær så snill.
Det er massevis av mennesker som sitter på enormt med info blant dere som skriver her, har lært masse hver eneste dag av dere som er her og jeg har ikke oversikt over hva de forskjellige vet, men jeg henviste til en bok som kan være til nytte og som ikke så mange har lest. Den må imidlertid bestilles via biblioteket eller antikvariat, for den er ikke lenger i salg.

Beklager om det har vært noe galt med min tone, er ganske sliten og presset og forsvinner snart herfra uansett. Så ta det helt med ro.

Men står fast ved at det er i visse situasjoner i livet at man ser hvem som er der og forstår og hvem som ikke er der. Dette har ikke noe med kunnskaper og facts å gjøre, flere brikker kan gjøre det lettere å se hele bildet og forstå med hodet. Men evne til å forstå andre og vise medmennekelighet kontra angrep, ligger som kjent ikke i hjernen eller hodet, og den som er aller flinkest i klassen her når det gjelder sistnevnte er MICHELLE! Så det så!

A
A
13 år siden
Svar til  Singoalla

Ok.
Jeg ville bare være ærlig da jeg synes du er (over)engasjert uten å være _helt_ sikker på epikrisen. Derfor mitt forslag som jeg gjentar:

«Man bør før (støtte-)tiltak settes i verk:

-Dokumentere at det har foregått tvangsinnleggelse basert på redsel/fare for artikler fremsatt på NS.
-Få oversikt over epikrise om mulig. Pas har i hht til pasientloven rettigheter på tilbakemelding om fremsatt diagnose, og (tlf-)samtaler med omverdenen.
-Derimot hvis særlig grunnlag er utøvd (herunder suicidal, fare for rikets sikkerhet bl.a.) kan dette fravikes i spesielle tilfeller.

Før eventuelle tiltak som støtteakjsjoner o.l. settes i verk bør det kvalitetssikres at disse kriteriene ikke er tilstede i uttalt, eller noen grad.»

Hvis ikke kunne dette føre til at NS i særdelshet blir stillt i et (om mulig enda) dårlig(ere) lys enn hva tilfellet er i dag.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  A

-Dokumentere at det har foregått tvangsinnleggelse basert på redsel/fare for artikler fremsatt på NS.

De bruker en dårlig unnskyldning i Europas største galehjem, taushetsplikten er spesielt viktig for pasienten, for de 10.000 som sitter uten rettigheter, er det viktig å være godt isolert, sånn at du ikke skulle vite om de eksisterer eller ikke. Synnøve var ingen fare for resten av samfunnet , hun var ingen gal øksemorder, men hun var klar og våken i noen korrupsjonsforhandlinger som gikk bak ryggen på folket. På denne måten kan de si de skjermer pasienten fra omverden, fordi hun selv vil det, hun er en pasient, men hva er definisjonen på pasient, hva er konseptet pasient?

En som bruker en tjeneste. En kunde av et produkt. Kan du selges uten at du er med på det? Jeg trodde prostitusjon var ulovlig og man kan få 19.000kr i bot for prostitusjon så hvorfor lar du staten fucke med deg? En pasient er en som er med på noe frivillig, du kan ikke tvinge meg inn i butikken din, jeg skal ikke kjøpe tankene dine, eller meningene dine, for de betyr null for meg.

Det var min psykratrisk testament

Hun var glad som en fisk ute av vann, mine fisker hoppet alltid ut av akvariumet mitt, hadde sånne små guppyer, og i kanten av glass-lokket, var det små hull de alltid hoppet ut av og landet på teppe. Jeg måtte ofte redde dem, og de overlevde, og hoppet ut igjen noen uker senere. Synnøve er en av mine guppyer, ingen liker å leve i et akvarium.

Hvorfor skal hun melde seg inn etter noe sånt som det her? Det var all lykke i verden for henne, det siste slaget. Og her sitter vi å skal ha dokumentasjon på hver minste anklagelse. Enkelte ser ut til å ønske å glemme Synnøve, det er nok enklest det, for de som graver i hennes grav kan fort havne der selv.

markussosionom
13 år siden
Svar til  A

Ha ha ha

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  markussosionom

Glad for å se deg.. savnet deg her..
Hvordan kan vi oppnå noe når selv folk i redaksjonen bryter reglene osv.
Blir latterliggjort og hånet her, markussosionom, om de ting som du vet svært mye om.. informer folket om djevelskapen slik at de skjønner det om du kan.. det er i sannhet et ondt samfunn..

markussosionom
13 år siden
Svar til  Singoalla

Hei Singoalla, og glad for å se deg oxo…Du er helt fantastisk!!! Og selv om det tar litt tid å oppdatere seg her, etter lengre fravär fra kommentarfeltene på Nyhetsspeilet, så har jeg fått med meg hvor kjempetöff du er, og hvor mye du har gitt av deg selv, for å informere folket om djevelskapen, og alt du har stått på for andre mennesker….Du er en PERLE!!!
Du greier fint å forsvare deg selv, min venn….Og la trollene trolle så mye de vil…Så lenge du ikke spiller games med dem, så kan de heller ikke skade deg…
Men det er faktisk et veldig ondt samfunn….Synnöve har helt rett i det, og det burde ikke väre slik! Tenk hvor dumme vi var da vi vokste opp og trodde at STATEN ville oss vel….Haha ha ha…Det er til å le seg ihjel av……Hi hi
Men det BURDE väre slik at STATEN vil det beste for oss alle…..

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Singoalla

Visst, du har all grunn til å være stolt av deg selv, og for det arbeidet du gjør, Singoalla!!! Og det kommer fra hjertet!!

Man kjemer ALDRI forgjeves vet du:-)

Beatrix
Beatrix
13 år siden

Si meg en ting, er det noen som har vært i kontakt med Synnøves pårørende? Som mannen henne f. eks.? De har jo taushetsplikt på sykehuset, og selv om situasjonen er vond for flere som kjenner Synnøve godt, så har pleierne taushetsplikt.

Hva med å reise opp (for dem som har mulighet til det), så be om å få besøke henne? Mulig jeg er naiv. Men tror neppe man når inn, uansett hvor høyt man roper, SELV om det er fristende.

Jeg ville ha forsøkt å komme i dialog med pårørende til Synnøve, og startet derfra. Og forsøkt å reise på besøk. Men jeg kjenner jo ikke alle små detaljer rundt henne, og skal ikke påstå hverken det ene eller det andre.

Man må tenke psykologi noen ganger (dessverre), når man skal komme i dialog med autirotetene. Man er nødt til å opprette en dialog, tror jeg.

Hva med mannens hennes? Er det vanskelig å komme i kontakt med han?

Mulig jeg tar helt feil i denne saken, men jeg tenker likevel litt ved å opprette en diaolog. Det kan være vanskelig mange ganger, men tror det er veien å gå i mange tilfeller.

Man trenger en «diplomat»:-) Og dette finnes nok her, om man graver dypt nok:-)

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  Beatrix

Kan forsøke å ringe ham kjapt nå..

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Singoalla

Det er selvfølgelig vanskelig å gi råd når man ikke kjenner saken helt i dybden. Men pårørende er en inngansport.

Får man en god dialog med pårørende/familie, så er man et stykke lengre på vei. Jeg tenker at familien burde være mest naturlig å starte dialog med.

Familier som kanskje har blitt presset til å gjøre noe imot deres egen vilje og ønske, trenger kanskje også noen støttespillere.

Og går ikke det, så har man i alle fall prøvd.

Jeg skulle gjerne ha bidratt, men jeg kjenner jo ikke Synnøve personlig, men jeg vil ALLTID forsvare mennesker som blir utsatt for overggrep.

Og er det noe JEG kan gjøre i forhold til denne saken, som andre mener jeg KAN gjøre, ja, så ok, da kan jeg forsøke, selv om jeg akkurat for øyeblikket ikke helt vet hva det kunne ha vært.. men ideer dukker alltid opp:-)

Gjensidig forståelse og en gjensidig god dialog er så viktig.

Men arrester meg om jeg tar feil.

Mike Cechanowicz
Skribent
13 år siden

Taftøs innleg er det eneste jeg vil her kommentere og det er kimen til noe jeg har fårsøkt å få en utvidet bevissthet på disse sidene om. – Nemlig at det store problemet hos mennesket i dag er at de tror de aldri kan få gode svar på sine eksistensielle spørsmål forbi tro. Det er BULLSHIT. Løsningen ligger i en utvidet forståelse av vitenskapens grunnbetingelser som jeg kaller det tredje alternativet. I dag er det mer viktig enn noen gang at menneskeheten få vite sannheten om sitt opphav og mening. Da kan vi feie forbi alle de falske troene som lager krull på linjen til det gode livet.

Singoalla
Singoalla
13 år siden

Til alle: Nå har jeg ringt og hatt en hyggelig samtale med Synnøves mann, både han og Synnøve var ved godt mot, Synnøve har det BRA! Hun har endelig fått sove ut og an trodde ikke at hun hadde fått så mye sprøyter eller. Han hadde ikke inntrykk av det. Synnøve er ikke deprimert eller fortvilet, hun er ved godt mot :-) Da kan vi være det også..

Jeg bad ham fortelle henne at hennes fjerde artikkel er blitt publisert i dag og at det er utrolig mange som bryr seg om henne og viser det på nettet :-)

Hun har ikke sin mobil, hun har kun tillatelse til å ha kontakt med sin mann, ingen andre. Om noen dager vil det sannsynligvis endre seg..Vet ikke om vi skal mase eller lage så store aksjoner egentlig, så lenge vi vet hun har det bra..

Vi har fått markert vår reaksjon på tvangsinnleggelsen, ettertrykkelig og jeg synes at folket her burde gå over til å diskutere kun sakens og artiklenes tema og følge reglene som er her generelt.. slutte med personfokus og angrep. Tror ikke vi skal holde på med diagnoser og epikriser om hverken Synnøve, med-debbatanter eller andre.. la privat være privat, vær så snill.

Vi er alle vidt forskjellige mennesker med forskjellige erfaringer og ståsted. Om du Arne Lunden undrer deg over min adferd og trekker feil konklusjoner ut fra kommentarer her på en nettavis, så gjør jeg kanskje det samme med deg når du gjør et stort nummer utav og roper om sensur fordi en kommentar ikke kom inn, det har skjedd meg mange ganger og jeg har ikke engang sagt fra.. anklager er ofte projisering av egen bagasje, som de fleste vet, om du peker på andre peker 4 fingre tilbake på deg selv… At du som er i redaksjonen og har tilgang til alles mailadresser må komme inn i en diskusjon og be Vandalf kontakte deg på mail, et sted hvor vi ikke har sett ham, er kanskje for meg og andre uforståelig og irrasjonell adferd. Hans mailadresse har du jo tilgang til.. Så vi er vel alle rare og særegne på hvert vårt vis. Det å vise toleranse og forståelse for andre er et mål i seg selv..
Vi kommer ikke videre om hakkeloven skal være gjeldende..

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Singoalla

Flott gjort, Singoalla!!! Så bra å høre (vel..kan jo ikke høre deg da:-)) )..

Se der, et steg videre:-) Så har vi dama ute snart!!:-)

Men at hun kan være sliten, er ikke så rart…

Bra jobba!!!!:-)

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Singoalla

Til en viss grad er jeg enige om å holde mer fokus på artikkelens innhold.

Men innholdet i disse artiklene til Synnøve handler veldig mye om hvor vanskelig det har vært for henne å nå fram med sitt budskap og avsløringer.

At dette kan sette følelser i sving anser jeg som normalt og naturlig, især når man snakker om Synnøve Fjellbakk Taftø som person, og hennes nære samarbeidspartnere.

Her er det mennesker som har lagt hele sin sjel for å hjelpe denne kvinnen med å nå ut med sine artikler/budskap.

Tema «Tvangsinnleggelse» har vel vært vanskelig å unngå, når man tenker Synnøve som person og politiker i denne sammenhengen.

Egentlig burde man hatt enkelte artikler helt for seg selv, UTEN kommentarer, om man skal lykkes med å nå fram med innholdet. Men der kan jeg ta feil muligens..

Men er man interessert nok, så får man med seg det man skal, uten å være nødt til å irritere seg over andres kommentarer og uttrykk av følelser.

Er det lagt til rette med at folk kan kommentere, ja, da må man også svelge det som kommer, så lenge man ikke går til personangrep og trakaseringer.

Vel, jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt… men det var da noen ord:-)

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  Beatrix

kloke ord! Hvis noen syns det blir for mye singoalla så kan man heller la vær å kommentere på hennes kommentarer istedenfor å ta opp 2 fulle sider på krangel.

john
john
13 år siden
Svar til  Beatrix

Det handler vel om å «vekke» opp deler av folket som ikke helt har forstått at vi lever ikke i et «drømmesamfunn» hvor alt er bare fryd!

Synnøve skriver selvfølgelig på en provoserende måte nettopp for å få debatten i gang og for å provosere noen til å begnne å tenke..

Hvorfor utsette seg selv for alt dette om man ikke har et sterkt ønske om endring av den politiske strukturen? Hvorfor bruke så mange år av sitt liv til å tale makten midt i mot? Hva driver et menneske til å bruke så mye tid, krefter og helse på egentlig en uegennyttig sak om det ikke er ønsket og behovet for å avsløre løgner og bedrag?

At hun bruker seg selv med det utfall at hun blir forfulgt av farchistiske krefter er hennes offer! Hennes offer til de av oss som «sover»…

Måten hun skriver på kan nok virke noe spottende, men saken er stort sett slik veldig mange oppfatter den. At myndighetene forfølger meningsyttringer som til de grader går på tvers av det glansbildet de prøver å promotere går ikke upåpaktet hen! Det at hun vet ting ikke som ikke tåler dagens lys gjør ikke saken bedre..

Singoalla beskriver og underbygger det hun skriver svært godt mener jeg.. Som den «forlengede arm» hun er for Synnøve, gjør hun en svært god figur!

Som Terje kommentert tidligere – DET HANDLER OM Å FÅ SANNHETEN FRAM!

A
A
13 år siden

Takker for alle tilbmld.

Jeg avslutter debatten for min del nå.

T
Skribent
T
13 år siden

Det onde samfunn kan vise sitt ansikt på mange måter, selv vil jeg ikke spekulere i diagnoser på andre uten at jeg selv har Intel om dem samt deres pas.journal. All honnør til Synnøve og Singoalla som har ofret energi, frihet osv for at vi skal kunne sitte her og debattere deres avsløringer, IKKE deres privatliv eller mentale helse.

I mine øyne så har Synnøve vært gjennom et helvete som mange av oss vet kan eksistere i aller høyeste grad i vår virkelighet., hun har slåss mot Jesuittene som jeg hørte fikk skryt av biskopen i stavanger 17mai da han ble intervjuet på tv2, han takket da Henrik Wergeland for hans jobb med og få dem tilbake til riket. I dag ser vi resultatet av at landet Norge styres av disse onde kreftene, «grunnlovens venner» på facebook belyser bl.a. dette, fordi det er ikke folket som eier staten i dag, det er staten som eier folket.

Uansett hvilke reaksjoner Synnøve har følt på kroppen de siste dagene via energier som har kommet etter hennes avsløringer, det være seg positive, negative, samt angrep som f. eks «MK-Ultra» (som alle bør undersøke nærmere før de koster under teppet), så vil ikke psykiatrien kunne hjelpe henne ut av det… derfor: vi må hjelpe vår Heltinne ut av psykiatrien, vi kan ikke la henne forbli et ekspempel på hva som skjer med politiske dissidenter, vi kan ikke la henne/dem bekjempe dragen alene.

Hvis noen lurer på hva «Mk-ultra» er for noe, gjerne spør under en artikkel det har mer relevans…det er masse Intel på det området, og jeg har selv noen dokumenter fra en studie av teknologi som kan indusere stemmer i hodet på folk…vi lever i sannhet i et ondt samfunn, hvor ignoranse og lettkjøpt lykke er lett tilgjengelig, mens skjult kunnskap og skjeletter i skap er vanskeligere og få ut i dagens lys

Singoalla
Singoalla
13 år siden
Svar til  T

Takk, her viser mange sitt sanne ansikt og andre sine janusansikter :-)

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  T

Helt enig. Samfunnet har blitt brutalt og kynisk. Men heldidigvis finner vi ennå mange mennesker som har en god porson empati, og som er villige til å være med å forandre samfunnet til det bedre.

Det er ALLTID noe som ligger bak en menneskeskjebne. Er man fullstendig bedøvet, ser man heller ikke at folk blir kneblet av elitens egne sinnsyke lover og regler.

HVEM er de STØRSTE lovbryterne?? For de som er våkne, er svaret veldig enkelt. Men for de andre, så eksiterer ikke et slikt spørsmål i det hele tatt..

Det som må til, er holdningsendring blant folk. Jeg mener at man KAN forandre dette systemet, OM man virkelig vi. Men da må man være våken og lydhør. Og for å ikke snakke om å legge fra seg all egoisme.

Etter det jeg til nå har lest, og tatt innover meg hva Synnøve har skrevet, så tenker jeg: «Fy fader sånn et intelligent menneske!!! Ikke rart hun er en trussel for løvene. Den dama har virkelig innsikt i livet og dets kunnskaper. Og DA blir man betegnet som sinnsyk!!

Verden er gal, det var det en psykolog som sa til meg en gang.. en av de mest smarte psykologene:-)

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  T

Du er ikke syk, samfunnet er det.!

Singoalla
Singoalla
13 år siden

Markussosionom: Ditto :-) Dine blogger taler for seg selv, du er en selv en svært modig mann, vi trenger så absolutt din kunnskap er, og jeg selv blir fraværende ganske snart. Flott å se at JJ bygget en artikkel med en del av dine blogger og kunnskap :-) Ja ondskapen er ekstrem og ufattelig.

Arne Lunden: Du klarte ikke la være å svare og det var derfor jeg skrev slik.. Begynner å kjenne deg nå.. snakker ikke om ting jeg ikke har greie på!

Rainbow: Har min kunnskap både fra Dr Rauni-Leena Luukanen Kilde, fra Ida Bjørn Hansen, fra møter og aktiv deltagelse i diverse pårørende-organisasjoner både på Gaustad og i organisasjoner som Hvite Ørn, seminarer om tvangsinnleggelser fra 10 år tilbake i tid, var f eks en på Folkets hus, flere seminarer i regi av justisdepartementet, fra å skrive dokumenter til komiteen som forsket på uetiske eksperimenter på mennesker og som ble levert i 2002, og som var viktige nok til å bli UNDERSLÅTT kan det se ut til. Og fra egen erfaring i livets skole.

Henviser til mange gode videoer med Rauni-Leena Luukanen Kilde, hvorav de første 7 som ble laget for NS av Armin og Gaarder, beskriver og dokumenterer både at mk-eksperimentene VAR igang på det tidspunkt du nevner.. I video nr 7 forteller Dr Kilde om hvordan de dokumentene som ble skrevet inn på data fra min hånd i 2002 da jeg fungerte som deres sekretær ble underslått.. for dette var info de ikke ville ha.. likevel skinner sannheten tydelig igennom om du ser på VEDLEGGENE.. Alt dette har jeg dokumentert og vist i kommentarer til artikkelen om massegraven på Gaustad..
Der ligger også link til den aktuelle videoen, ovenfor denne kommentaren som jeg kopierer nedenfor og på denne siden, så slipper jeg gjenta meg:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Singoalla sier:
09. 05. 2010 klokken 03:47

Uansett om rapporten NOU 2003 nr. 33 og komiteen ligner offentlig debunking, så er vedleggene mest interessante, for de viser noe annet..

F eks kontrakter med US-army, hva hadde de på Norske sykehus å gjøre?!

SE HER OG DEBUNK DETTE OM DERE KAN – fra NOU – 2003-33:
Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2003/nou-2003-33/11.html?id=373258

Vedlegg punkt 2 : Oversikt over kontrakter inngått mellom Sem-Jacobsen og amerikanske militære institusjoner..

Sponsor Kontraktsnr Tittel:

USAF/AFOSR AF-61-514-1201 Intracerebral electroencephalographic study of the human brain

US Army DA-91(-51)-591-EUC-2746
Hjerne og atferd, tale, bevissthet og atferd

US Army DA-91-591-EUC-2028 – Hjerne og atferd

US Army/Army Research office, Europe; Army medical R & D command DA-91-591-EUC-04075 Speech, consciousness, and behaviour

US Army/Army Research office, Europe; Army medical R & D command DA-49-193-EUC-03725 Speech, consciousness, and behaviour

US Army/Army Research office, Europe; Army medical R & D command DA-91-591-EUC-03725 Speech, consciousness, and behaviour

DA-91-591-EUC-3279 Speech, consciousness, and behaviour

US Army DA-91-951-EUC-1634 Hjerne, atferd og bevissthet

US Army DA-91-591-EUC-2029

US Army/OCRD ERO, Army R&D GR Eur

DAJA –37-68-C-0075 Brain behaviour and intracerebral blood flow

US Army/OCRD ERO, Army R&D GR Eur

DAJA-37-69-C-0012 Brain behaviour and intracerebral blood flow
US Army/OCRD ERO, Army R&D GR Eur

DAJA-37-70-C-0633 Brain behaviour and intracerebral blood flow

US Atomic energy ­commission
AT (30 -1)-3618 Regional blood flow in subcortical structures in man

US Atomic energy ­commission
AT (11 -1)-3182 Regional blood flow in subcortical structures in man
Federal aviation adm.

AM-A-72-110-7 Development of a dead man’s button
Federal aviation adm. 045342 Development of a dead man’s button

USN/ONR N-00014-72-C-0345 Navy environment: Data on the saturation and clearance of gases from various tissues in the human body to improve decompression tables

US Navy N00014-72-C-0345 – Investigation on the Saturation and Clearance of Hydrogen Gas in the Brain and Extremities of Man, and Investigations on Biomedical ­Monitoring of Divers in Wet-Suits

US Navy N00014-72-C-0345 Clearance and Saturation of ­Hydrogen Gas in Man with Special Emphasize on the Brain

NASA NAS2-1235 Analyzer for reduction, coding, analyzing and integration of raw biological, behavioural and environmental data

USAF/AFOSR, DLS AF-61-052-00197-Electroencephalo­grama in flight

US Air Force AF 33-616-6702 Electroencephalo­grama in flight
Dept. of Defence, Army DA 037306

Så de har altså laget en rapport som benekter fakta i sine vedlegg :-)
Slå den! Hva hadde US Atomic energy ­commission på Norske sykehus å gjøre? Eller NASA??! Eller US Air Force og Dept. of Defence??!!
Dette er ikke noe bedre enn Dr Mengele.. og co i konsentrasjonsleirene og disse overgrep har skjedd mot gode Nordmenn i fredstid på flere sykehus!

Rainbow
Rainbow
13 år siden
Svar til  Singoalla

Har lest i dokumetet fra granskingskommisjonen. Det som står der er jo allment kjent, nemlig at det foregikk forskjellig type forskning innenfor psykiatrien i etterkrigstiden. Med dagens blikk ser jo alle at dette var forskning som var på kanten og som er tvilsomt var etisk riktig. Men man må heller ikke glemme å sette denne forskningen inn i datidens kontekst – nemlig rett etter 2. verdenskrig og i den kalde krigens iskalde gufs, men det betyr ikke at det var etisk riktig. At militæret var involvert i denne forskningen er jo derfor heller ingen bombe. Det de sier er at de ikke kan bevise at amerikansk militære deltok, de benekter ingen ting.
Forskning foregår hele tiden i helsevesenet. Det er ikke slik at all forskning er uetisk og et overgrep, heller ikke i psykiatrien.

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Rainbow

Forskning er ikke uetisk om man får personen/pasientens samtykke.

Men forsker man på mennesker UTEN deres samtykke, er det brudd på lovverket, og da er det uetisk og uakseptabelt.

HVOR man vil sette grensa?

I dag foregår det enormt mange uetiske ekperimenter på mennesker.
Vi lever i et diagnose-samfunn, og etterfulgt av en haug av uetiske forsøk/gambling på menneskes liv og helse.

Dette foregår ikke bare innen psykiatrien, men i alle offentlige organer/etater.
Helt ned til babystadiet, barnehagen, barneskolen, arbeidsplasser… ja, på mange steder foregår det uetisk forskning, men i variende grad selvfølgelig.

Militæret er involvert overalt, også i skolen.

Vet ikke hvor mange som har fått med seg det, men militæret har samarbeide med barnevernet og skolen, OG psykiatrien, iht å kurse offentlige ansatte i adferdsproblematikk og hvordan de skal håndtere mennesker med sliek «problemer».

Forskning er viktig det, men slik samfunnet ser ut i dag, har det gått altfor langt.

Det gjelder bare å dra i de riktige trådene, så vil man raskt skilne på hva som er uetisk og etisk riktig.

Hver og en har rett til å vite om man blir forsket på, og det skal være en frivillighet.

john
john
13 år siden
Svar til  Beatrix

Jeg er ikke så sikker på det etiske selv om man får pasientens samtykke. Det kommer vel an på hvor sterkt pasienten er rammet og hvor mye denne er ved «sine fulle fem».. Vet man egentlig noe om hvordan legene (forskerne) går fram når de trenger underskrifter?? Hva om de doper ned «forsøkskaninen» og så ber om underskrift??

Det finnes sikkert regler for det, men er man sikker på at disse blir fulgt i et kollegium?

Blir pårørende underrettet og får anledning til å være tilstede som vitner når slike underskrifter blir innhentet?

Jeg vet svært lite om hvordan dette skjer, men etter det jeg har forstått ut fra innleggene her angående artikkelen så virker det som tvangsmedisinering utføres i meget stor skala! Da er det vel ikke så langt fra å ta seg den friheten og forske på mennesker uten riktige fullmakter?

Terje
13 år siden

Dette er ikke første gangen, kort innpå jeg er mod på en chat det siste man skal gjøre er å diskutere slikt mellom brukere som er her ofte. Dette Setter NS i et dårlig lys. For min del vil jeg slippe å se åpent misnøye mellom mod og artikkelforfattere. Alle har for forskjellige meninger men uansett tror jeg alle her inne har samme mål. Tror det største målet er SANNHETEN.

Beatrix
Beatrix
13 år siden
Svar til  Terje

Man har vel lett for å se først på andre, enn seg selv:-) Vi er jo alle mennesker som er vidt forskjellige individer, og det skal sannerlig mye til at kjemien stemmer overens med alle:-)

Men det er likevel litt rart, det er liksom litt mobbekultur blant oss.. men det skyldes kanskje urkreftene/naturen i oss. Man skal kjempe om makten, selv om den er liten her inne, i forhold til hva vi ALLE kjemper FOR.

Litt Mr. Bean-tendenser:-))

Bedre med folk som viser de har empati, enn å høre på programmerte roboter:-)

Men visst finnes det også en mellomting:-)

Det er viktig å ta til seg kritkk, selv om det svir med en gang. Tenker man seg om, så KAN det faktisk ligge noe klokt bak enhver kritikk.

Men her kommer igjen denne «Steinalder-kampen», om å vise seg som størt og best, og bedrevitende… man må kjempe om sin plass osv. … man får tilgi hverandre.. vi er bare mennesker som er under utvikling:-)

markussosionom
13 år siden

Som jeg har forklart tidligere i ulike sammenhenger så har jeg arbeidet mer enn 6 år som pleier på psykiatrisk. Psykiatrien har alltid hatt en mörk skygge over seg, og det eksisterer desverre mye fordommer, stereotypiseringer, og tabuer omkring mentale lidelser, noe som personer som blir rammet beklageligvis får merke veldig sterkt…, som oftest…
Sånt sett har jeg fått veldig positive inntrykk her på Nyhetsspeilet omkring stötten til Synnöve Fjellbakk Taftö, og det viser at det er mennesker her som betviler psykiatriens gyldighet og relevans. Selvfölgelig har det til alle tider värt mennesker som har hatt utslag av galskap som gjör at de må skjermes, av hensyn til seg selv eller andre. Men fakta er at tallene er stigende og i et slikt tempo at BARE DET burde väre et tankekors….
Når det gjelder mennesker som allerede har fått en diagnose på alvorlig mental lidelse og som er innlemmet i det fylkeskommunale psykiatri-nettverk, så er de desverre tvunget til å motta «behandling», og det er alltid opp til en lege, som er de som har eneretten på «behandling» i Norge, som står for «behandlingen». Heldigvis er det fortsatt frivillig å velge sin egen lege, så sant det er en som er «ledig» og tar imot pasienter. Og man kan velge å la seg «behandle» av en privatpraktisernde psykolog f.eks… Desverre er det mange steder opp til 2-3 års ventetid på å komme til privatpraktiserende psykologer.
For at en diagnose skal väre «gyldig» må det väre to leger som er enige om tilstanden, f.eks innleggende lege på psykiatrisk og den fastlegen man måtte ha.. Har man först fått en diagnose så fölger den en resten av livet. Se f.eks Arnold Jukleröd som forgjeves forsökte å bli kvitt sin diagnose, og ble en offentlig person på den måten…Fred väre med ham!
Mitt råd til mennesker med «problemer» er å ikke ta kontakt med det fylkeskommunale psykiatri-nettverk, men forsöke å finne andre lösninger.
Mitt inntrykk, etter å ha arbeidet i mange år i systemet er at hvis de först kommer innenfor portene på psykiatrisk, så blir de på en eller annen måte väerende med minst en fot innenfor portene…, hvis det blir forstått hva jeg mener…Problemer har vi alle, og i perioder behöver vi alle noen som er der for oss, og mitt råd er at en god venn kan väre minst like god og kanskje bedre enn en psykiater eller en psykolog….

Sithious
Sithious
13 år siden
Svar til  markussosionom

Meget bra skrevet, og det summerer mitt syn på psykiatrien i Norge.

Ettersom jeg deler samme oppfattelse, så har jeg selvsagt en bias )

Men uansett, tommel opp.

john
john
13 år siden
Svar til  markussosionom

Det er godt å få konstatert at ikke alt er som det burde være i psykiatrien av noen som har jobbet innenfor området. Så slipper man å bli stemplet som kverulant og «synser» av alle som mener de vet alt fordi de har lest en fagbok, utalelser fra fagfolk eller en eller annen «oppstyltet» statistikk!

Faktumet er at det er ikke lov å mene eller gjøre seg opp en mening bunnet i personlige erfaringer – alt man fører fram skal være underbygget av såkalte «fagfolk»…

Hva vet jeg om at disse er ærlig i sin framstilling? Hva vet jeg om at det som blir lagt fram av såkalt fakta og forskningsresultater er riktig og ikke manipulert? Alle vi som har levd en stund vet at det manipuleres med fakta!!

Kjetil S
13 år siden

Det er flere forhold med denne artikkelen jeg ikke skjønner. Kanskje noen kan opplyse meg? (Og nei, jeg har ingen skjult agenda, jeg er ikke en debunker, jeg prøver ikke å sverte Taftø, jeg er ingen PST-agent etc.)

– Taftø skriver: Alle påbys ved Grunnlovsbud å tilbe den jesuittiske lære om Menneskerettighetene.

Med andre ord: Det er Jesuittene som står bak Menneskrettighetene, og de fremstilles som et onde for menneskeheten, mens naturretten fremstilles som det naturlige og det gode. At Menneskerettighetene i Opplysningstiden ble utledet fra naturretten hoppes elegant bukk over. (http://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettigheter) Hvorfor Menneskerettighetene skal være en jesuittisk lære står det ingenting om. Og hvordan Menneskrettighetene skal representere noe ondt er vanskelig for meg å forstå. For meg fremstår dette som svært spekulativt.

– Taftø skriver: Det skjedde fordi Stortinget i 1975 syndet mot det helligste av alle norske rettsprinsipper, nemlig at innskrenkninger i en eller flere av individets friheter krever Grunnlovs form. Da vedtok Stortinget noe de kalte midlertidig innvandringsstopp og gjorde det til en sak for statsansatte å bestemme hvem som skulle få bo og arbeide i Norge. Til alle tider har nordmenn selv bestemt hvem de vil ta inn i sitt hus eller lokalsamfunn. Til alle tider har nordmenn selv bestemt hvem de vil ta inn i sitt hus eller lokalsamfunn.

Med andre ord: Taftø tar til orde for at det ikke er Den Norske Stat som skal bestemme hvem som skal få adgang til riket, men den enkelte nordmann eller det enkelte norske lokalsamfunn. Hvordan dette skal løses i praksis nevnes ikke. Kanskje fordi dette i praksis selvsagt ikke er gjennomførbart? Det er derfor vi har en stat, nettopp for å ta seg av oppgaver som berører samfunnet som helhet. Dessuten er heller ikke påstanden sann: Selv i Grunnloven av 1814 står det at jøder og jesuitter ikke har tilgang til riket. Dette skjedde med andre ord ikke for første gang i 1975.

– Taftø skriver: Ved Grunnlovsendring er statsråder pålagt å gi sanne og fullstendige opplysninger til Stortinget, noe de aldri har gjort og heller ikke vil gjøre i fremtiden av den enkle grunn at embetsverket ikke informerer politisk ledelse om grunnlag og konsekvenser av de direktiver som EU-kommisjonen trer ned over hodet på oss.

Hva menes med at statsråder aldri har gitt sanne og fullstendige oplysninger? Hvor er dokumentasjonene for denne påstanden? Det fremsettes en påstand som hverken grunngis eller dokumenteres på noen måte. Videre er det ikke sant at embetsverket ikke informerer politisk ledelse om konsekvensene av direktivene. Dette skjer hele tiden, og er svært debattert i det politiske miljøet. For ikke snakke om i akademiske kretser som fhar med slike saker å gjøre.

– Taftø skriver: Menneskene i Norge er handlingslammet og ser ikke ut til å ane at de har noe som heter Organisasjonsfrihet og som består av initiativrett og lovgivningsmyndighet. Begge deler skrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg over på EU-kommisjonen den 24.06.94.

Linken viser ikke til noe, annet enn en nettside som heter European Navigator. Men teksten påstår at Brundtland, Godal og Berg overførte initiativrett og lovgivingsmyndighet over på EU-kommisjonen i 1994. Dette skjønner jeg ikke. I beste fall er det uetterrettelig. Jeg kan iallefall ikke finne noen sammenheng mellom teksten og linken.

– Taftø skriver: Men jeg for min del føler behov for å vise at iallfall jeg har min organisasjonsfrihet i behold. Derfor har jeg tatt initiativ til dannelsen av verdens første Internettstat, Halogaland.

I så fall bryter hun med Grunnloven, som sier at Norge er et udelelig rike. (Og for ordens skyld: vår Grunnlov er utgått fra opplysningstidens idealer om ukrenkelige menneskerettigheter, som igjen er bygger på naturretten)

Sithious
Sithious
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Jeg leste bare slutten og åpningen av innlegget ditt , men du skriver

«Taftø skriver: Men jeg for min del føler behov for å vise at iallfall jeg har min organisasjonsfrihet i behold. Derfor har jeg tatt initiativ til dannelsen av verdens første Internettstat, Halogaland.

I så fall bryter hun med Grunnloven, som sier at Norge er et udelelig rike»

Nå vet ikke jeg hva en internettstat er, eller hva det ligger i det, men hun deler vel bare riket hvis kongeriket Norge blir delt mellom Norge og denne internettstaten, eller utvider staten Norge til en separert instanse, i.e internettstaten.

Når sant skal sies, så vet jeg egentlig ikke vet hva jeg snakker om, ettersom jeg har veldig begrenset kunnskap rundt lovgivning osv, men jeg liker å komme med innspill likevel.

Uansett, Taftø har vel neppe myndighet til å dele riket, og dette for meg virker som en separat instanse uavhengig av staten Norge, et fristed om du vil. Så med mindre jeg er helt på bærtur ser jeg ikke helt hvordan det er grunnlovsstridig

john
john
13 år siden
Svar til  Sithious

«Den imaginære» stat står det fritt opp til alle å kunne opprette skulle man tro, men som det er blitt påpekt tidligere, så er det noen despoter i Norge (og verden forøvrig) som prøver å legge disse «statene» inn i en felles orden! :-)

Man driver utbredt spionasje og sender ut sine «soldater» når noen uttaler seg ukorrekt i henhold til hva som er politisk riktig! Selv ikke i cyberspace er det tale og trykkefrihet! :-)

Rainbow
Rainbow
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Jeg må innrømme at jeg ikke helt forsto artikkelen jeg heller, den var veldig uklar for meg. Du har påpekt noen logiske brister – håper på oppklaring jeg også.

arifkarim
arifkarim
13 år siden

Altså konklusjonen hittil:
NS er blitt fra å være en avis av høy-kvalitet til veldig lav-kvalitet, grunnet for mye søppelpost (usaklige kommentarer) :(

bin Laden
bin Laden
13 år siden

Lurer på hvem som valgte dette syke bildet til artikkelen.
Musikk og bilder påvirker oss i mye større grad enn ord.
Vi blir det vi ser og leser.

Husker dere film THE SANDPIT GENERALS om brasilianske hjemmeløse barn fra 1970-s?
Om det skal endres noe i denne syke verden, så skal det syke renses bort og erstattes med noe vakkert som denne sangen (portugalsk): http://www.youtube.com/watch?v=xcBQBBvpSZQ&feature=related

Det underlige er at den ikke finnes på andre europeiske språk på youtube, men massevis på russisk som f.eks.:
http://www.youtube.com/watch?v=7Lu36jaJGGM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xcBQBBvpSZQ&feature=related

Her er teksten oversatt på google til norsk:
Jeg har begynt å leve i slummen
og gode ord har jeg ikke hørt
Når dere kjærtegnet deres barn,
Tigget jeg mat, frøs jeg.
Når du ser meg, ikke gjem dine øyne,
jeg skylder jo dere ingenting, ingenting.
Hvorfor forlot du meg, for hva?
Hvor er min plass, hvor er mitt tak?
dere innrømmer ikke slekskap med meg,
men jeg er din bror, jeg er et menneske.
Dere ber evig til deres guder,
og alltid tilgir disse gudene dere.
Strøk av skyskrapere og luksus villaer,
med blendende lys fra vinduene.
Å, hvis jeg noen gang har fått styrke,
ville dere svare meg for alt.
Åpne dørene, folk, jeg er deres bror,
og jeg skylder dere ingenting, ingenting.
dere kjente godhet til deres mødre,
men jeg kjente den aldri, og bare i drømmer,
i mine barnedrømmer
besøkte mora meg noen ganger.
Å, mamma, hvis jeg kunne finne deg,
ville skjebnen ikke være så bitter .
Vi kalles sandens generaler,
Her er vårt liv, vårt hjem er her,
sju vinder vugger oss,
men tårer kveler og gir ikke oss søvn.

Kanskje vil noen tilpasse teksten til musikken og synge den på norsk?

oversatt fra:

Я начал жить в трущобах городских
и добрых слов я не слыхал
когда ласкали вы детей своих,
я есть просил, я замерзал.
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд,
ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.
За что вы бросили меня, за что?
Где мой очаг, где мой ночлег?
Не признаёте вы моё родство,
а я ваш брат, я человек.
Вы бечно молитесь своим богам,
и эти боги всё прощают вам.
Край небоскрёбов и роскошных вилл,
из окон бьёт слепящий свет
о если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за всё ответ.
Откройте двери, люди, я ваш брат,
ведь я ни в чём, ни в чём не виноват.
Вы знали ласки матерей родных,
а я не знал, и лишь во сне,
в моих мечтаньях детских золотых
мать иногда являлась мне.
О, мама, если бы найти тебя,
была б не так горька судьба.
Нас генералами песков зовут,
Здесь наша жизнь, здесь наш приют,
и семь ветров нам колыбель поют,
и слёзы спать нам не дают.

Armin Bahrami
Skribent
13 år siden
Svar til  bin Laden

Det onde samfunnet dreper sine egne, håper bildet jeg valgte vakte følelser og reaksjoner og at den passet artikkelens innhold. Er ikke alltid lett å velge bilder.

« Forrige artikkel

17. mai – vår bortrøvede grunnlovsdag

Neste artikkel »

De som står bak undersøkelsene av dine meninger og vaner