Naturretten – grunnlaget for all samfunnsdannelse

5.9K visninger
1 minutt lesetid
115

Naturretten kalles de regler som er blitt til ved studier av dyrs adferd og diskusjoner om rett og galt. De viktigste grunnsetningene er: Hunnen tror at hun har rett til å være i fred mens hannen tror han har rett til å forplante seg så langt evne og vilje rekker.

Mannen tror Gud har påbudt ham å holde alle sine løfter mens kvinnen tror hun har plikt til å bære frem det foster hun har latt seg besvangre med.

Individets fire friheter er hellige, det er: Personlig frihet (retten til å ferdes fritt og uantastet så langt evne og vilje rekker, såfremt man ikke har bundet seg), Næringsfrihet (retten til å ta fra Naturen det som trengs for overlevelse), Organisasjonsfrihet (retten til å danne samfunn, fra parforhold til Internettsamfunn) og Avkallsfrihet (retten til å binde seg ved løfte, avtale eller seksuelt samkvem eller pådra seg ansvar ved skadegjørende handling.

Det norske samfunnet bygger dessuten på tre rettssetninger som gjelder rettigheter, plikter og ansvar, nemlig: Bare levende vesener kan ha rettigheter, ethvert individ har sin arts fulle og udelte rettigheter. Bare mennesker kan ha plikter, enhver har de plikter han/hun har påtatt seg ved løfte, avtale eller seksuelt samkvem eller pådratt seg ved skadegjørende handling. Dersom intet levende vesen føler seg krenket, er ingen skade skjedd.

Det foreslås at det opprettes en gruppe på facebook for å

Fremme naturretten og norsk rett som grunnlag for alle statsdannelser.

Promotere Grunnloven av 1814 og Straffeloven av 1902 i originalutgaven

Arbeide for at jesuittenes grunnbegreper “juridisk person” og “eiendomsrett” blir tabubegreper på Wikipedia.

Stå for forvaltningen av finansverdier og eiendommer tilhørende Det nordlandske kirke- og skolefond.

Det foreslås at gruppen får navnet Halogaland

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

115 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
10 år siden

[…] Kontakt forfatter | Flere artikler av Synnøve Fjellbakk Taftø (5) | Forfatters nettsted […]

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Vedig enig med det du skriver her Thunder. Og jeg jobber også for å fremme de unges stemmer, unge som også har vært “tråkka på og spytta på!”
Mitt ønske er at unge skal bli mer hørt enn det mange unge føler at de blir! Dagens unge er nettopp opptatt av det Fru Fjellbakk Taftø skriver om også Michelles mange verdifulle budskap her.

Måtte mange av disse unge ta veien til Nyhetsspeilet og fritt kunne ytre seg her om hva de mener om menneskerettigheter, rettferdighet og fred. Og måtte man ta godt imot alle og enhver som har sine forskjellige meninger her uten å gjøre seg som “mester” over andre. Alle har sine måter å ytre seg på og fremlegge det man måtte ha på hjertet og ingen trenger å føle seg at de kommer til “kort” fordi de snakker mindre eller mer eller ikke ytrer seg som andre. Dette har også med personlig frihet og retten til å kunne tørre å stå for det man står for, uavhengig av det andre mener.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Har sagt det jeg har sagt her med god grunn, men har ikke tid til å utdype det noe mer eller gå inn i noen personlige intriger, life is to short.

I livet finnes medgang og motgang, og det er når man har mest medgang og mest motgang, at man ser hva folk rundt en er laget av. Hvem som er ekte venner, som er glad i deg og deler in glede, hvem som forsøker å forstå og verdsette det du faktisk har gjort, både det man deler av egne erfaringer, kunnskaper og lys (innsikt). Det er jo det vi alle gjør her, deler av vårt unike lys, har aldri rangert noe slikt.. enhver persons unikhet bør verdsettes, men man behøver ikke rakke ned på andre.

Det viser seg i tunge stunder og i gledes-stunder, hvem som faktisk er ekte og hvem som bare ivaretar seg og sitt. Noen viser seg å hige etter oppmerksomhet for sin person mer enn er her for sak, som ser alt man sier i et så subjektivt lys at alt blir forvrengt selv om man ha forsøkt å gjøre sitt beste. Bedre enn sitt beste kan ingen gjøre. Om man vil misforstå så går det helt fint. At man har forskjellig tro og syn er naturlig og greit, om noen til og med vil benekte karma-loven så får de være salig i sin tro. Der er jeg iallfall hjertens enig med Mike. Karmalovene, negativt karma som bør gjøres opp, som stenger for innsikt osv, det er helt elementært slik jeg ser det, og Mike slår fast det samme, etter hva jeg forstår, så jeg har ikke vært uenig med han der. Kjenner vel egentlig ingen annen tro en ekstrem Lutheranisme som benekter karmaloven selv om den også er der fra a til å i Bibelen, ja kanskje noen ekstreme retninger innen new age også.. Ser også at noe av det han skriver kan forstås på to måter.. og jeg mener ikke dette negativt Mike.. faktisk ikke.. det jeg skrev var ikke ment som noe angrep på Mike eller andre.

Jeg kan ikke snakke ut fra noe annet lys og innsikt, enn det jeg faktisk har akkurat nå, kan ikke snakke med noen annen tunge og ord enn min egen.. noen ganger blir godhet og omsorg gjengjeldt med et dolkestikk eller vedvarende personlige intriger som dras med fra diskusjon til diskusjon, noen føler seg lettere tråkket på terne enn andre, det dreier seg om ego. Jo større det er jo lettere føler man seg tråkket på, kan skje uten at den som gjør det har ment å gjøre det. Misforståelser florerer, spesielt der vi utrykker oss med bokstaver på et hvitt grunnlag.. uten tonefall, farger eller kroppspråk. Jeg er her kun for sak, for å gi og dele av egne erfaringer, kunnskaper og innsikter. Om noen ikke har sans for det, ikke forstår hva jeg sier eller mener eller mener noe helt annet har det aldri vært noe problem for meg. Noen forstår hverandre bedre enn andre.

Alle som virkelig kjenner meg vet hva jeg står for og går ikke inn for å misforstå. Man innser over tid om man har tatt grundig feil av noen, det kan gå begge veier.. Alle kan ikke kjenne alle og et inntrykk man gir ut fra kommentarer her er alt for tynt å dømme noen som helst på, og det skal vi heller ikke gjøre. Må si at jeg blir litt satt ut, av at noen kan vri fokuset slik som gjøres her, istedet for å respektere temaet for denne artikkelen.. såret stolthet kan gjøre vondt, bruke kommentarfeltet og andres tid på slike kamper.. Det ønsker jeg ikke å delta i eller bruke tid på. Og oppfordrer alle til å holde seg til tema istedet for å fremme personlige greier..

En del sannheter har kommet frem idag og noe kommer daglig. Noen forstår og deler gleden, til og med fra overaskende hold, mens andre kjører sine egne greier videre, helt uavhengig av hvilken tema og debatt man er i. Det er ikke seriøst eller respektfullt ovenfor tema og artikkelforfatter. Heller ikke ovenfor leserne her. Om vi alle holder oss til sak, blir det mindre problemer for alle parter. ikke undervurder leserne og andre her, ofte blir vi ganske gjennomsiktige også gjennom våre ord, la oss belyse sak, ikke ivareta våre ego.

NOE er kommet frem, andre ting, ganske mye er fremdeles skjult. Det er mange som er usikre og skjever i buksene, for noe er sagt og mange vet at mye mye mer kunne sies. Om noen har vært nådeløs og ond, betyr det ikke at man nødvendigvis må ta hevn og gi dem igjen med samme mynt. gjør man det så er man jo ikke bedre selv.. Anklager er ofte særdeles avslørende, og speiler kun egen bagasje. Har sett og forstått ganske mye siste par ukene..

Barmhjertighet er også en dyd.. vi bør alle tenke oss om før vi poster, våre med-debattanter er også medmennesker.. alt vi gjør får konsekvenser for oss selv og andre. I en sådan stund, ser man hva folk er laget av, når man har kriser eller en gledens dag.. da viser folk sine sanne jeg. Det er like forunderlig hver gang, ofte overraskende.. Og selv om det kan gjøre vondt, så bør man være glad for at sannheten kommer frem, litt etter litt.. For min del har det vært en hard tid på mange måter og jeg har veldig knapp tid fremover, og blir lite her.. ego-kamper ønsker jeg ikke delta i..

Ang ego-døden så vet man at det er porten og at det er helt nødvendig om man har opplevd dette selv, noe kan bare forstås ved å oppleve det. Det har ingen hensikt å forsøke å forstå det, det skjer når tiden er inne, med oss alle.
Hvorvidt man har opplevd det eller ei, vet man best selv..

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Føler jeg må inne å tillegge noe siden debatten her går mye på karmalover og individets fire friheter som Synnøve Fjellbakk Taftø nevner i sin artikkel over, som blant annet er “den personlige frihet,” som jeg jeg selv betrakter som den største menneskelige frihet.

“Frihet under eget ansvar” vil jeg selv kalle den personlige frihet enhver av oss har og i den ligger også våre egne frie valg til å bestemme selv hvordan vil vi leve, tenke, føle og handle, ikke minst, hva vil tro på.

Det jeg desverre fortsatt opplever mye av i mitt frivillige arbeid i HULK (hjelp til unge i alvorlige livskrise) og ellers i samfunnet, er den eksisterene dobbeltmoralen og fordømmende holdninger som finnes blant endel mennesker som har gjort seg opp sin egen gudstro, som for dem er en “sann gud” som verken fordømmer eller forfølger noen! Disse menneskene snakker med “to tunger.” De kan snakke om karmalover og de kan snakke om “viktigheten av å ikke fordømme andre” og nesten “dommedagsprat” som går på, “hva som kan skje med andre hvis de ikke retter seg etter “deres tro” og de karmalovene som finnes.

Og disse menneskene mener det er de som sitter inne med den hele og fulle sannhet som er verdt at andre følger! Som om ikke dette er nok, er disse meneskene mer opptatt og bli hyllet som guruer og guder selv enn å hylle den “sanne guden” de påstår de tror på. Skremmende synes jeg men det er mye av en slags der ute og da tenker på hvordan fremtiden i denne verden vil fortone seg med alle disse “selvopptatte gudene” som higer etter å ha “hver sin trone” med det store innerste ønske om at mange skal bøye seg mot mot dem, som at man bøyer/vender seg mot Mekka!

Etter min vurdering, er dette et like så ille maktovergrep som de maktovergrepene man finner blant politifolk, psykiatrien, datatilsynet. datalagrings-direktivet, barnevernet og andre av landets autoriteter og institusjoner.

Nei, det er som én som skriver “store” ord her, at vi ikke kan finne oss i at gode, ærlige og rederlige mennesker som Synnøve Fjellbakk Taftø og flere med henne har blitt herjet med av maktfolkene og brakt til taushet.

Og dette bør også gjelde for alle og enhver som tør å ytre sine meninger, etter sine egen tanker, følelser og egne erfaringer.

Ingen av oss, skal måtte oppleve å bli utsatt for maktovergrep og/eller bli brakt til taushet. Kun ondskap bak både ord og handlinger bør bli det.

Og karmaloven gjelder for alle, også de som “leker guder” i tillegg til den guden de påstår de tror på som de selv mener er “den eneste sanne gud!”

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Lise
Mye av debatten her på NS går jo nettopp på det du kaller for “Frihet under eget ansvar”. At Folket har blitt frarøvet som du skriver: “Egne frie valg til å bestemme selv hvordan vi vil leve, tenke, føle og handle, ikke minst, hva vil tro på”.
At noen har tatt kontroll over livene våres og hever seg over naturlovene er etter min mening hva mye av debattene dreier seg om. Når mennesker blir manipulert, programert/hjernevasket etc. og handler ut i fra dette, gjelder ikke karmaloven. Men det er min oppfatning, for all del.

Fint at du engasjerer deg frivillig i HULK, men det er også noen som engasjerer seg i hvorfor ungdommer havner i alvorlig krise. De har blitt spyttet på lenge nok disse modige som kjemper for sannhet og kjærlighet. Stå på!

twisty
twisty
Abonnent
14 år siden

Jeg er enig i at diskusjon egentlg ikke fører noen vei. Det vil si – de som diskuterer blir kansje klokere, men det betyr ingenting for verdenssituasjonen. Mike, godt å høre du er på bedringens vei, men jeg tror du er for opptatt av å få penger akkuratt som jeg er for opptatt av å ikke gi fra meg penger. Penger er en styggedom!!!
Men du mener at det er en bra ting at verden er som den er? At alt bare er en evig skole? Når er vi utlærte? Må vi virkelig godta alt det negative som skjer uten å gjøre noen verdens ting, bare se på at det skjer? Vel… det ser kansje ut som du har rett.
Her er noen latterlig tåpelig usannsynlige løsninger for hva som kan gjøre verden til et bedre sted :

1. Kvitte oss med penger. Penger = makt
2. makt = Å få noen til å gjøre noe de ellers ikke ville gjort på egen hånd. Du har to hovedtyper makt i politikken – Økonomisk makt og militær makt. Altså kvitte seg med politikken og militæret og ødelegge alle våpen.
3. Ego er en bra og dårlig ting. Idag er alle altfor egoistiske. Hvorfor fokusere på seg selv hele tiden? selvutvikling meg her og der – vi glemmer jo helt å tenke på våre medmennesker hvis vi hele tiden skal utføre selvutvikling. Noen er faktisk så opptatt av selvutvikling at det går helt feil vei.
Hva hjelper det for de fattige barna i Afrika at vi her i Norge er så opptatt av å bli et godt menneske og sette grenser for våre egne liv. Lære å si nei, bli mer utadvent osv. osv. Ingenting hjelper det. Vel nå fløt denne verdensløsningen litt ut, og mine talegaver er virkelig ikke imponerende hahaha :-)… Det jeg skulle fram til, er at vi er låst fast i denne situasjonen vi er i. Ikke snakk om at noen noensinne vil legge ned politikken eller kvitte seg med våpen!! Så ser ut som du har rett der Mike.
Skulle ønske det var noe vi kunne gjøre! Nyhetsspeilet er en fin ting i riktig retning, for oss som er her. Men kansje ikke for så voldsomt mange fler. :-(

Forresten – Litt ut av det blå, er det noen som skal på The Venus Project Lecture i Stockholm for å høre på Jacque Fresco? Jeg har ingen å dra med, men har veldig lyst å høre på han, selv om jeg ikke har noen tro på at hans ideer noen gang blir satt ut i live. Og til deg Synnøve Fjellbakk Taftø, jeg har funnet dine bøker og har tenkt å lese dem. Tusen takk for hjerneføde! ;-)

Michelle
Skribent
Svar til  twisty
14 år siden

ja penger brukes bare så de som har all makt, kan deligere litt av sin makt rundt omkring, få folk til å jobbe forde, vi kunne fint hatt en verden uten penger og militære, en fri verden der folk jobber med det de interesserer seg for og får fri tilgang til frukt og vannbrønner, det er nok til alle, problemene oppstår når noen vil bestemme over andre og dyrker makt osv..

Alcyone
Abonnent
14 år siden

Dersom man har et ønske om å forandre mennesker singo, så er man ikke noe bedre enn de som styrer denne verden! Det er akkurat det samme dem ønsker, forandre tankegangen på meg og deg. Hvorfor skal det være noe bedre om det er “du” som skal forandre meg eller om det er jens stoltenberg? Det er mitt liv, mine meninger, min tro.
Lest flere kommentarer her hvor du ikke er så åpen for andre meninger, som du prøver/liker å gi inntrykk av. (forstår hva du mener, men for lav takhøyde og for mye misjonering)
Hvis det er en mening så er det en mening med alle disse forskjellige realitetene også. Det finnes milliarder av mennesker, så jeg tviler ikke på at det finnes over en million forklaringer på gud og meningen med livet også. Hvorfor skal min eller din være riktig? Alt for mange bastante meninger her inne føler jeg, men det er jo det som fører til diskusjon også da :)

Hvorfor misjonere om religion når man heller burde bruke tiden på å forandre lover og regler? Og for oss alle, få mer selvinnsikt.
Eneste måten å forandre verden på er via politikk eller masse penger. (Men desverre fører begge deler til dårlig karma, its all about morality)

Kjærlighet er veien til fred for mange, men dere må også tenke på at det er mange som aldri opplever ekte kjærlighet. Mange som ikke klarer å forklare hva kjærlighet er til og med. Kjærlighet er faktisk ikke veien til fred, desverre.
Aksept derimot, der kan man komme langt.

Uoppgjort karma tviler jeg på at stenger for vår åndelige innsikt. Uoppgjort karma er noe jeg tør å påstå at ikke eksisterer. Karma eksisterer, men man kan ikke ha noe til gode og man kan heller ikke ligge på etterskudd. Det er som med tiden.
“Uoppgjort karma er en psykisk demper for utviklingen av deg selv”
Og når man tar med tankens kraft, så eksisterer jo uoppgjort karma til en viss grad, men den dømmer deg ikke, det gjør du selv med god hjelp fra andre.

Alle levende vesenere med egen vilje er lærere for andre, kilde meg hit og kilde meg datt er bare noen egoister som får tilfredstilt sitt eget behov ved å føle seg selv viktige. Selvfølgelig, de har god moral og alt det der og de vet hva dem skal spille på for å få folk oppmerksomme. Men de fleste sitter fast i sin egen tro på tilværelsen, selv om de ikke har brukt særlig med tid på å tenke selv eller prøvd å bli kjent med seg selv via andre. Alle ønsker å lære andre, fordi de selv forstår verden “riktig” ut i fra sin hjerne. Men alle er også lærere for andre, selv om du sier noe til meg som jeg er helt uenig i, så lærer jeg noe av det.

Alle mennesker som har levd på denne jorda har et konstant ego. Ego er også ganske relativt egentlig. Finnes grader av ego, akkurat som det finnes grader av forståelse, snill, ond, osv.
Man kan ikke fjerne egoet sitt, men man kan være bevisst og ta valg ut fra hva “Jesus ville gjort”. Med Jesus mener jeg selvfølgelig hva “jeg ville gjort”.

Hvis jeg har forstått rett, så ble vi medlem av EU i 1994 og ikke EØS?
Dette høres merkelig ut for meg, men nå vet ikke jeg noe om det heller da.
Har alltid hørt at EØS er det samme som EU, vi slipper bare å gi fra oss masse oljekroner til EU landene. Pluss at bøndene har en mulighet på å overleve på lønna i Norge, men de sliter jo bare mer og mer så skulle ikke forundre meg.

Til det siste må jeg nesten ta mike i forsvar, jeg forstod at han siktet til flere av debattinnleggene her og ikke direkte til forfatter.
Du tror alt handler om å bringe deg og dine meninger til taushet, fordi du tar på deg en offer rolle!

Min ærlige mening.

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

I min tid som reklamefotograf ble jeg kjent med kunstneren Jan Kristofori, nå død. Han var fengslet i sitt hjemland for sine politiske overbevisninger. Jeg fotograferte hans bilder som ble brukt for å illustrere FNs menneskerettigheter punkt for punkt. Disse rettighetene er nokså omfattende og det er ikke vanskelig å se hvordan disse brytes i Norge også i dag av politiet, barnevernet , psykiatrien og av rettssystemet. De samme rettighetene er FN selv med på å bryte gjennom underavdelinger av FN, som WHO som vil ha innført tvungen vaksinering av gift stoffer i oss alle, og klima skatter på CO2 som ikke har noen ting med klimaendringer å gjøre. Det politiske systemet i USA er også grunnlagt på rettigheter som ligger i ”The Ten Amendments” i den amerikanske konstitusjonen. Der er det grunnlag for fri tale, retten til å bære våpen, retten til frihet fra grunnløs ”search and seizure” blant annet. Likevel ser vi at disse rettighetene blir utøvet vold på hver eneste dag i USA – ikke minst på Guantanimo Bay. Amerikanske militæret får i sin trening en form for hjernevask som gjør det greit å drepe sivile mens de ”redder” land fra despoter.

Jeg er pinelig klar over at mange som er engasjert i denne diskusjonen, inklusiv artikkelforfatteren har opplevd tildels grove overgrep også fra statens side. Det er ingen tvil om at det er langt mellom liv og lære på denne planeten. Så – hva er løsningen?

Dere kan diskutere så busta fyker i alle retninger og ingenting kommer til å forandre seg. Det som dere må forstå er at slik er spille reglene her på denne planeten. Det er tre ulike mennesketyper som vi alle omgås med. Den første typen er den gruppen som er negativ polariserte (onde). Disse oppfatter at de er en del av et lukket system og deres handlinger mot andre har ingen praktiske konsekvenser. Følgelig oppfatter de andre som sitt ”bytte” dersom de er i stand til å ”suge” deres livsenergi på den ene eller andre måten. De ernærer seg selv på andres bekostning. Noen kaller denne typen for ”psykopater” og merker at de mangler evne til å leve seg inn i andres smerte som de forårsaker. Denne type menneske er veldig konkurranseorientert. De har en fragmentert syn på virkeligheten og de heller gjerne mot elite kulturer som gir dem fordeler i form av penger, makt, kontroll, stimulering og status. Derfor finner vi slike mennesker helst i og rundt institusjoner i samfunnet som er i stand til å gi disse godene. Vi finner dem også i det alternative miljøet der noen opptrer som guruer. Andre er i politikken, mange er i statsforvaltning, hos politiet, blant dommere, i kirken, og barnevernet. Vi finner de selvfølgelig i alle steder som gir makt og posisjon. Militæret er ingen unntak. Gode mennesker finnes her også, men det er ikke poenget mitt.

Den andre klassen mennesker er de gode. Disse har en bevisst eller intuitiv følelse om at alt liv er knyttet sammen og at hvis de skader noen, så er det en måte å skade seg selv. Derfor er de ”snille” tvers gjennom. Mange er så snille at de blir selvutslettende og det er fordi våre religioner oppmuntrer til det gjennom dyrking av selvutslettende rollemodeller. En nærmere titt på denne form for atferd avslører feil i tankning fordi hvis noen sletter ut seg selv, lider også andre i systemet som er sammensatt. Derfor kommer følgende forklaring av positiv polarisering (kilde: RA materiale oversatt på NS): Positiv polarisering er en oppfatning av at alle er knyttet sammen og derfor søker en å tjene andre minst med 51 prosent av sine energier mens de tjener sine egne interesser maks. 49 prosent og aldri på andres bekostning. Da går nemlig universet med overskudd.

Den største gruppen med mennesker er ikke helt bestemt seg hvilken vei de vil tjene sine og andres interesser enda. De prøver gjerne litt av det ene og litt av det andre for å føle seg frem og dermed også hente livserfaringer gjennom mange inkarnasjoner. Fordi karmaloven fungerer selv om en fornekter dens eksistens, og fordi vi lever mange liv, til tross for at mange fornekter det, samler det ubevisste sinnet innsikt om at det vi gjør negativ mot andre har kjedelig og negative konsekvenser som forsinker vår egen selvaktualiseringsprosess – det vil si å leve etter lidenskapene våre. Den som lot seg forlede til å gå i militæret i ett liv fordi det var den rette patriotiske tingen å gjøre, erfarer at det har sin pris å ta andres liv, selv i krig. En ender opp med å tjene disse menneskene, kanskje redde deres liv på din egen bekostning for å bøte på at en gjorde inngrep inn i deres fri vilje. Det samme gjelder overgrep av andre slag, som voldtekt, manipulasjon, urettmessig fengsling, overgrep med tvangsmedisinering, elektrosjokk – det er mange måter å drite seg ut på. Etter hvert blir det, etter lang tid, en form for innsikt hos oss alle som går ut på at det lønner seg å være positiv polarisert. Nå er det også slik at noen få mener å tro at det lønner seg å være negativ polarisert og systemet tillater faktisk positiv utvikling i åndelig forstand opp til et visst punkt. Før eller senere må alle lære seg at positiv polarisering er den eneste veien å gå. Noen kaller det kjærlighetens vei. Andre kaller det ”lysets” vei. Det er veien der en forstår seg på enhetsloven om at alt henger sammen.

Fordi denne planeten er en form for skole der vi skal lære de mest grunnleggende sjelelig ferdigheter på toppen av det å bli åndsbevisst og polarisert, er det bestemt at dualitetskreftene måtte slippes løs her på denne planeten fordi det var den eneste måten å tillate fri vilje på. Uten den andre delen av dualitetskraften blir det ingen dynamikk og liten vekst. Vi har faktisk da ikke fri valg. Systemet, slik det nå er, gjør oss i stand til å erfare hele bredden av muligheter fra de mest grusomme til de mest harmoniske. Gjennom dette systemet lærer vi om konsekvensen av våre valg og gjennom det så lærer vi om kjærlighet fordi den er rotfestet i friheten til å velge – selv om valget forsinker oss.

Derfor er diskusjonen om rettferdighet og menneskerettigheter egentlig nokså bortkastet, selv om det er filosofisk engasjerende. Vi som har opplevd overgrep vil gjerne ha en mer harmonisk tilværelse – ”a perfect world”. Hvis du er en av disse, så er det bare en ting som kan hjelpe deg komme ditt hen. Slutt å bruke tid på konspirasjoner, diskusjoner om rettferdighet og drømmen om et bedre sted å leve. Begynn heller å sette fokus på å løfte din egen bevissthet opp til det nivået der du forstår ditt åndelig opphav, dine ressurser, meningen med tilværelsen og konsekvensene av de ulike valg når det gjelder polarisering. Neste gang hjulet går rundt, får du hoppe av. Den drømmen om et bedre sted å leve livet blir din. Velkommen til neste nivået av din utvikling. De som fortaper seg i evige diskusjoner, får aldri tid til å rette oppmerksomhet på det som virkelig teller. Det er derfor den veien som lønner seg heter den ”smale” veien. Ikke fordi den er preget av mange regler og påbud, men fordi din fokus må være på det som virkelig teller – utviklingen av din bevissthet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Det var en del fornuftig i din lange tale her, bla at karma-lovene virker uansett om man benekter det eller ei, forstår det eller ei. Det bør vi alle ha til ettertanke. Slik vi sår, vil vi også høste, det vi sender ut av negativ eller positiv energi, vil komme tilbake for å lære oss våre lekser the hard way..
Men samtidig lages det også nytt og ferskt karma hver dag, både godt og dårlig og alt vi tenker, sier og gjør, har konsekvenser også for andre og for andre dimensjoner og plan.. som igjen må gjøres opp i sin tid..

Dersom man vil endre verden, eller andre mennesker, eller fremstå som en lærer for andre, kan man med fordel starte med seg selv og feie for egen dør.. handling er viktigere enn fagre ord, handlinger snakker sant, fagre ord kan alle komme med.. liv og lære må harmonere..

Hva som betyr noe til sist er hjertets renhet og glød, evne til empati og kjærlighet til våre medskapninger, og om vi har gjort opp vår karmiske gjeld.. dersom vi vil det, må vi være gode, ærlige, redelige og sannferdige i all vår ferd.. det er nettopp hva som sies og erfares at Synnøve, artikkelforfatteren har vært.. det var pga at hun handlet etter sin samvittghet og etiske evner at hun ble straffet så hardt og ikke passet inn i råttenskapen..
Hun er et sjeldent eksempel på redelighet som bør etterfølges.

Det som stenger for vår innsikt i åndelige ting, er slør som er dannet av uoppgjort karma.. dersom man fremdeles har mye uoppgjort karma, da har man tykke tykke slør og liten eller ingen innsikt i seg selv og liten åndelig forståelse.. ved å være god, ærlig og redelig i all sin ferd, kan man gjøre opp for sin karmiske gjeld, slik at slørene blir tynnere.. da kan man etterhvert skimte og forstå litt mer, av seg selv og andre..

Vil man gå på en åndelig vei, er aller aller første trappetrinn ved porten inn dit, EGO-DØDEN.. egoet må knuses, før man slipper innenfor engang, på en slik vei.. om man i dag i den alternative verden ser lærere som ønsker å være guruer, men med et stort og oppblåst ego.. da vet man med sikkerhet at man bør holde seg langt unna.. for disse har ikke engang begynt på sin egen vei og burde ikke under noen omstendigheter belære andre mennesker, men det er ofte det de vil.. nettopp pga deres ego ønsker de å være guruer..men ekte guruer, har ikke noe ego i det hele tatt.. de kjennetegnes tvert om ved sin utrolige ydmyket, jordnærhet og evne til empati, respekt og forståelse for alle medskapninger på jord..
Egoet stenger i praksis av for innsikt og gjennomstrøming av noe som helst.

Forstår ikke helt at du som har stått på i mange år, nettopp med å holde på med slike debatter og artikler som dette råder Synnøve til å holde opp med det???!!! Synnøve har vært satt på sidelinjen, vært stemplet og herjet med av maktfolkene, brakt til taushet, og NÅ forsøker hun å reise seg og gleder seg over å kunne få delta litt her igjen, komme med sine kunnskaper og skatter, rådet ditt er da at hun bør holde opp med det.. hun har såvidt begynt.. :-)
Og jeg forstår virkelig ikke at du kan skrive dette på en sådan dag..
Det er for meg helt ufattelig..
dette er en stor dag, og en historisk dag..

Michelle
Skribent
14 år siden

Sannheten likvideres? Nå har sikkerhetsstyrker i Russland hevdet at de har drept de mistenkte for Moskva-bombene.. Hvem ga sikkerhetsstyrkene retten til å drepe noen som helst?

http://www.dagbladet.no/2010/05/13/nyheter/utenriks/moskva/terror/11711414/

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
14 år siden

Jeg anser Nyhetsspeilet som ett pr.dags dato fritt talerom,med mange forskjellige interressante fremstillinger av erfaringer,meninger og syn på en verden som alle peker i en retning,det er noe som er galt. Nyhetsspeilet vinner nye lesere hver eneste dag,det vokser i omfang. Folk på gaten begynner å endre sitt virkelighetsbilde som følge av dette. Derfor ønsker jeg null sensur,null moderering og null utestengelse. La folk si hva de vil,dette er nytt for dem,usensurert debatt,i begynnelsen er det kanskje artig å være usaklig for noen men jeg tror ikke på sensur.

Singoalla: det er uinterressant for meg å inngå noe som helst motargument når det gjelder hvorvidt jeg skulle være debunker eller ikke annet enn at jeg påstår at en debunker ønsker å endre Nyhetsspeilet med bl.a sensur og følgelig vil hisse opp stemningen og senke nivået. La folk vurdere det selv.

Jeg gleder meg til å lese mer fra Synnøve Fjellbakk Taftø.

Jeg er ikke her på Nyhetsspeilet for å kosechatte med verken artikkelforfattere eller debattanter,jeg er kritisk når jeg mener det er berettiget. Jeg ønsker prossess i tankeutvikling blant menneskene vi omgås med i det daglige fordi jeg mener den har stoppet opp til en viss grad med henblikk til hva staten bedriver,om verktøyet er Nyhetsspeilet eller annet fritt talerom(som enda ikke finnes)spiller liten rolle.

Singoalla: kall meg gjerne debunker,om du mener det,det har du lov til.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Avregistrert
14 år siden

“Nyhetsspeilet vinner nye lesere hver eneste dag,det vokser i omfang. Folk på gaten begynner å endre sitt virkelighetsbilde som følge av dette.”

Har nå inntrykk av at det på dag- og kveldstid holder seg stabilt på ca 120 lesere og rundt 40-60 på kvelden. Slik har det vært en stund nå. Flere forfattere påstår at nyhetsspeilet øker kraftig i omfang. Kanskje redaksjonen kan underbygge dette med noen statistikker? Det burde være en smal sak.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  vrang
14 år siden

en gjennomsnittlig bruker tilbringer 9minutter på siden. Hvert niende minutt er de 120 leserne byttet ut. Det blir fort en flere tusen lesere om dagen.

Fant statistikk for Januar 2010.

Nettstedet ble besøkt 90.000 ganger, 29.000 av disse var unike I.P adresser (nye lesere). Denne trenden ser ut til å holde seg stabil fremover, samt en stor lesereksplosjon kom i februar når jeg utfordret helseortodoksiet på direktesendt debatt, og intervjuet Moyheldeen.

Image and video hosting by TinyPic

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Oj, takk for dette Armin, det var svært interessant..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Avregistrert
14 år siden

Avregistrert. Undret meg kun over dine egne bruk av ord rundt dette..
Det var alt. Alle kan ytre seg, men noen grenser må eksistere f eks slik at lovene i landet overholdes og at folk ikke utsettes for sjikane og karakterdrap.
Det kommer mer fra Synnøve :-)

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
14 år siden

Singoalla: hvorfor ønsker du moderering av andre debattanters,som f.eks Vrangs innlegg? Som jeg har nevnt tidligere har debunkere en eneste hensikt med Nyhetsspeilet, som er å endre Nyhetsspeilet. Å la Nyhetsspeilet skjære seg på den samme kniven det bruker mot statlige organer og psykiatrien,ja hele verdensbildet. Merkelig at noen her mener seg rett til å vurdere innlegg som “Nyhetsspeilet-politisk” korrekte eller ikke. Redaksjonen er tydeligvis ikke der enda,da den faktisk ikke sensurerer,noe som er gledelig. Trist at noen her ikke bare deg Singoalla,er pådrivere av sensur her? Jeg kan skjønne at du føler deg trakassert og forfulgt i noen tilfeller,men jeg som leser dine innlegg lar meg ikke påvirke av at andre debattanter motsier deg eller blir usaklige eller har saklige motargumenter. Det er derimot lite troverdig å rope etter sensuren av slikt.

Synnøve Fjellbakk Taftø: Takk for ditt innlegg. Dessuten,meget interressant det du nevner hva gjelder 1978 og hva politiet kunne og faktisk ikke kunne gjøre. Det visste jeg ikke,takk for opplysningen.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Avregistrert
14 år siden

Avregistrert: Har jo svart og forklart dette tidligere. Jeg er ikke for sensur, moderering er ikke sensur og jeg sa det jeg sa fordi om noen kommer inn her og sier vanvittige ting, for siden å kopiere dette for å bruke det for å ødelegge NS, da må man vurdere å beskytte seg. Hvem som helst kan si hva som helst her, NS kan ikke stå ansvarlig for hva folk sier i kommentarfeltet, men de som går inn for å skade NS, kan kopiere og fremstille ting i helt feil sammenheng og lys.. Om du vet hva enhver debunkers eneste hensikt er, så må du i så fall være deres leder? Man vet ellers ikke hva enhver debunkers hensikt er??!!
Vanligvis kjenner man kun sine egne innerste hensikter..
Om dere bruker så mye tid her fordi dere vil endre dette stedet?! Hvorfor?
Om dere ikke liker stedet, hvorfor er dere her?
Tror de fleste ønsker å beholde stedet nogenlunde som det er..
Hvis jeg ikke ville det, ville jeg lagt meg eller funnet et annet sted.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Bin laden: stedet finnes allerede, og har eksistert et år i disse dager :-)
Men det er ingen organisasjon eller tros-samfunn, et nettsamfunn, med mye god kraft og gode mennesker. Du kan kontakte meg i så fall.
Men foreløpig gjenstår det å se om vi overlever det som skal komme snart..

Jeg vet nok til å forstå din fokusering og skepsis til jøder og også kabbalister slik ting fremstår.. og etter hva en del propaganda også sier.. men det er mange aktører her, i denne info krig.. derfor er det viktig å være nyansert..

Vi kan ikke ta alle jøder og kabbalister over en kam.. de er forskjellige, ikke bare som individer men også etter trosretning. En ekte og god troende enten han er kabbalist, jøde eller kristen vil vanligvis ha et visst nivå på etikk og moral.. og da gjør de ikke slike uhyrligheter som en del av de falske og ateistiske jøder, de er hverken troende eller ekte jøder. Men det er de falske jøder som Bibelen advarer mot i åpenbaringen 2,9 og 3,9, og det er lov å være skeptisk til noen som Bibelen advarer så klart mot. Det står, om du leser der Bin laden at disse skal være ganske fryktelige folk ja.. og man kan spekulere på hva de egentlig er.. og vi ser at de har makta i dag. Jeg har foreslått at vi bør kalle dem noe annet, kvasi-jøder, falske jøder? slik at vi ikke dømmer gode folk som er våre allierte, slik sanne troende kabbalister er!

Da jeg var midt oppi en av de stygge heksejaktene som har vært utført for å bringe meg til taushet.. da ble jeg også angrepet på min private mail.. av en kabbalist som var tilhenger av den “kabbalistiske” retningen som du skriver om ovenfor, Bin Laden.. jeg visste intet om dem, men et godt troende menneske vil jo ikke angripe og hetse andre slik fordi om de har en annen type tro innen kabbalah.. det var et angrep ikke bare på meg men også på mine 2 kabbalah-lærere ja mest dem.. og hva de hadde lært meg..
Ble forundret så jeg kontaktet disse to kabbalah-lærerne mine som ikke er jødiske i det hele tatt, såvidt jeg vet, men kabbalah er egentlig for oss alle..

Den ene kabbalah-læreren min sa at han hadde vært borti dette før, at folk fra den sekten kom med agressive angrep. jeg spurte hva han mente om den retningen innen kabbalah.. han nølte.. og sa at om han svarte så ville det bli velidg bastant.. ja, jeg bad ham om å være bastant, men han valgte å ikke svare, sa jeg måtte finne ut av det selv. Han ville ikke si noe negativt om noen, for han er et menneske som stråler av godhet.. så jeg spurte den andre kabbalah-læreren min.. han svarte meg.. at: “Dette er syke folk som TROR at de driver med kabbalah.. sa han.. men det er ikke kabbalah men zionisme og millitante er dem også. Han postet til meg en artikkel fra en støtteforening for ofrene fra denne kabbalah-sekten.. og da jeg postet den infoen i en kabbalah-gruppe på nett, så kom det flere ofre for sekten og takket meg.. så ikke ta alle over en kam..det finnes forskjellig kabbalah også.. i og med at disse er zionister, så bør vi være litt oppmerksom på dem, enig i det.. det har vært postet reklame for deres undervisning her på NS og det er folk her som tihører denne retningen.. som ikke oppførte seg ok..

Men som den personen også sa, i sin aggressivitet, så er det som han holder på med noe helt helt annet, enn det som jeg og mine kabbalah-lærere driver med, det mener han ikke er kabbalah, mens vi mener hans greie ikke er det. Det kom frem her også, at folk visste at den retningen var zionisme da JJ postet en video fra denne Laitmann ved en feil. Selv har jeg ikke noe med den retning å gjøre.. men har hørt at de er zionister.

Poster her min samling av videoer igjen og ber deg se disse, Bin Laden slik at du ser at det er MANGE troende jøder fra MANGE forskjellige retninger innen jødedom og kabbalah, som er ANTIZIONISTER like mye som du er det.. og gode folk som du kan kjenne har den rette ånd..
Ber alle se på disse om dere ikke har sett dem før og det finnes flere der jeg fant dem, for dette er noe vi aldri får vite eller se i media ellers..
Jeg har nevnt Hasidim-jødene de er anti-zionister alle sammen, men det er ikke bare dem, men de sier faktisk her at det er de fleste TROENDE jødiske retninger, men ikke de sekulære og ateistiske.. zionistene er ateister..
kopi av kommentar fra tidligere:
——————————————————————————————–
Hasidim jødene (Kabbalister) er ikke bare anti-zionister men de er lidenskapelige anti-sionister, de er våre ALLIERTE :-)
SELVSAGT, dette er jo en åndskamp, JJ, kabbalistene er på vår side!

“passionately anti-Zionist Hasidic sect”
LIDENSKAPELIG ANTI-ZIONISME

Many Hasidic rabbis oppose the creation of a Jewish state. The leader of the Satmar Hasidic sect, Rabbi Joel Teitelbaum’s book, VaYoel Moshe, published in 1958, expounds one Orthodox position on Zionism, based on a literal form of midrash (biblical interpretation). Citing to Tractate Kesubos 111a of the Talmud Teitelbaum states that God and the Jewish people exchanged three oaths at the time of the Jews’ exile from ancient Israel, forbidding the Jewish people from massively immigrating to the Land of Israel, and from rebelling against the nations of the world. ____________________________________________________-

HER FOLKENS, LA MEG PRESENTERE FOR DERE DE SANNE TROENDE JØDER OG KABBALISTER.. DE ER ENDA MER ENGASJERTE ENN OSS ;-)

SE SELV DISSE VIDEOENE DET GJØR SÅ GODT!

OG DA HAR JEG IALLFALL VIST FOR EVER AT JEG ALDRI VAR NOEN JØDEHATER :-)

http://www.printfection.com/reallyoffensiveshirts/Hasidic-Anti-Zion

http://skyfind.files.wordpress.com/2009/02/end-of-zionism.jpg
—————————————————————————————-

Noen av de små utube-filmer jeg fant:
——————————————————–

———————————————-

De angripes og trakasseres, Zionistene mot de ekte troende jøder:

http://www.youtube.com/watch?v=3dSHl3C9kgY

http://www.youtube.com/watch?v=JR6MyaN5jpY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Znm4Gn0wO5Q&feature=related
———————————————————————-

Denne er litt lengre, diskusjon med flere rabbier:

http://www.youtube.com/watch?v=jOVJr-ATnOw

Meet Ahmadinejad with rabbis anti-zionists :-) OJSANN :)
Dette var ikke meningen at vi skulle få se nei :-)

http://www.youtube.com/watch?v=q9t6zMPPKvw

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Må få svare Michelle her. kom ikke inn på selve kommentatorfeltet og svarer her)

Du er et godt og jordnært menneske Michelle og vet hva du snakker om i liket med fru Fjellbakk Taftø, som skriver som overskrift at hun stor tiltro til en framtid med mange menneskeinteresseorganisasjoner som en stor og nødvendig påvirkningskraft.

Det er noe jeg selv tror på, at det er mennesker som står for rettferdighet. likhet og bror/søsterskap enten det er organisasjoner eller grupper, som skal vinne frem helt til slutt.

Og du Michelle er en stor stemme her på NS som fru Fjellbakk Taftø.

Michelle
Skribent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

TAKK i like måde kjære Lise, det er så mange fantastisk goe mennesker her på NS, du sprer jo masse du tror på og kjærlighet og du vil jo bare hjelpe også, så sammen gir vi healing&håp&glede, så godt å få slike vakre ord.-)

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
14 år siden

Det finnes ingen “naturrett”.

Naturen er grusom og nådeløs.

Alt vi mennesker har er sosiale avtaler – og disse kan være mer eller mindre fornuftige. Vi kan enes om “menneskerettighetene” og synes at dette er verd å kjempe for, men da må vi også forstå måtehold, og visdommen som kreves for at vi skal kunne oppnå NOE i dag, og kanskje litt mer i morgen, men dersom vi krever at alt skal skje med en eneste gang så vil intet skje.

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Pilgrim
14 år siden

Litt mer om naturrett–på engelsk:

http://www.nccs.net/articles/ril17.html

“Lover er ikke planlagt for annullering/hindring men til styrking/utvidning av frihet.” John Locke

Den Amerkanske konstitusjonen er basert 28 prinsipper som i sin tur refererer til naturrett.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
14 år siden

Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn,
de som har tolmod og vilje og aldri i livet går hen
og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

Gi mig de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet.
Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.

Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
Gi mig de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
men dristig vil skape sin himmel her efter sin egen skikk.

Gi mig de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

(Rudolf Nilsen, 1926)

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
14 år siden
Slater
Slater
Abonnent
14 år siden

Off topic: Det oppfodres til en facebook gruppe.
Kan ikke noen her inne ta for seg Facebook og hva de bedriver?

http://www.albumoftheday.com/facebook/

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12685

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Jwg vil bare rose Fru Synnøve Fjellbakk Taftø for en interressant og veldig viktig artikkel før jeg så forlater NS siden jeg nå gjentatte ganger har fått beskjed pr. e-mail fra en og samme fast kommentator pr. at jeg bør holde meg unna NS og at flere andre faste kommentatorer mener det samme, påstår vedkommende!

Og ordet “menneskerettigheter” og “menneskekrenkelser” oppfordrer jeg her også bør tas med i diskusjonen.

Lykke til!

MVH

Lise Tollefsen Slembe

(ikke debunker eller med skjult agenda eller mindkontrollerert som vedkommende fokuserer på om jeg er!)

Michelle
Skribent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Kjære Lise, du er jo i lyset som oss andre, sammen jobber vi mot en fri verden uten militære og kontroll og chemtrails og vaksiner og nano-partikler og forurensning og sykdommer, men bare mot å øke kjærligheten og gleden og paradiset.. man kan ha ulike tanker og meninger, men du er jo ikke i mørket Lise, du driver jo slett ikke med ofringer og sprer våpen osv, du er i kjærligheten Lise, jeg likte veldig godt et innlegg du hadde om hvorfor man velger å ikke ytre seg på Nyhetsspeilet: 1 frykt for å bli utestengt i samfunnet 2 frykt for å bli bestrålt og terrorisert 3 frykt for eget og andre liv.. Var det ikke noe sånt du sa kjære Lise? Så godt sagt! Jeg tror det er viktig med tilgivelse, samtidig er det rett å spre det man tror på og føler er sannhet når motivet er kjærlighet og få fri folk fra mind-control , vi vil jo hjelpe ALLE, selv de som tror de får noe ut av destruktiv agenda eller satanisme osv, det er jo det som er vårt felle mål, alle vi kjære søstre og brødre som jobber i lyset her og ellers, man kan diskutere litt med sine brødre og søstre, men det er jo bagateller eller missforståelser tror jeg, for vi jobber jo for kjærligheten, sammen, det er bare de som er mere onde eller folk som er gode – men hjernevasket, som er selv forvirret eller vil forvirre oss mot vårt felles mål: KJÆRLiGHET som er EViG GLEDE & FRiHET for ALLE og ALT!!!! Jeg liker forresten så godt det UFO-contakt-person og medium Channie West http://www.galactic.no/konf/shannie.html sier at absolutt ALLE og ALT er på vei mot noe bedre egentlig ut ifra sitt stadie, bare at noen som holder på med satanisme osv har vanskeligheter med å slutte med det, de trenger litt mere tid og lære og erfare resultatet av sine handligner, derfor skal vi hjelpe de vi ser på som onde også med kjærlighet og trøst til selvhjelp til å komme på rett vei, og når vi tenker slik blir det lettere å forstå og tilgi tror jeg, våpenet er altså kjærlighet.-) Således blir det lettere å gi slipp på frykten for drapstrusler eller frykt for myndigheter, om man tenker at man skal prøve å hjelpe de også , det er egentlig det de vil innerst inne, fordi i alt levende lever er et lys, og Channie sier det lyset kommer fra Centralsolen/Gud, og noen lar lyset lyse sterkere og sterkere i healing for alt som en sol/aura..

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Når du ser Sigbjørn Jhonsen spankulerende ned Karl Johan,med Hellas konkursen i tankene og EU’s reddningspakke,legger han til at neste års budsjett blir meget stram,allerede der ser man at Norge er extremt lydrike av EU,gjennom EØS avtalen..Siden vi “utad” for andre ikke er medlem i EU,kunne Norge for sin egen del gitt “faaen” og lett kunnet forbrede levevilkårene for sine landsmenn/kvinner,infrastruktur etc… med Oljerikdommen..+ mindre skatter og avgifter..spurte en FRP politiker som broiles i stortinget i dette øyeblikk på Facebook om han ville følge folkets røst eller politikernes vilje..fremdeles ikke svart:)

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Jeg stusser over nivået av åndsbevisstheten her. Det snakkes om rettigheter tatt fra en eller annen studie av naturen – naturrettigheter – frem for rettigheter tatt fra bevisstgjøring av meningen med livet sett fra et åndelig ståsted. Mens de ubevisste fortsatt krangler om han og hennes rett, har den som har tatt seg tid til å forstå de underliggende og mer skjulte strukturene i tilværelsen forstått at vi alle har de samme retttigheter, uansett kjønn og legning. Ånd/bevissthet er kjønnsløs. Han og hennes rettigheter er fortsatt inn i illusjonen av dualisme som en midlertidig forvrengning av den fysiske tilværelsen.

Hva står til hinder for å forstå seg mer på de tidsløse intensjoner ved det menneskelig livet fremfor å terpe på regler som påfunn av individets midlertidig innsikt?

Vi er her for å gjøre så godt vi kan. Vi er her for å følge våre lidenskaper og vise resten av universet at vi er “engler” som går i lære…..gnister av den guddommelig skaperkraften – skapt for å skape – skapt for å lære – skapt for å være fri og skapt for å lære av våre feil.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hmmm, hvis man ser på kjønnene som likestilte, så gjelder nok de mer kjønnsdelte naturrettighetene på en måte for begge kjønnene. Vi er jo mennesker, ikke blekkspruter eller reptiler. En slags “enhet” blir det kanskje da. :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Hermis
14 år siden

Du har forstått mer enn visse andre, Hermes :-)
Les det lange innlegget jeg skrev nå, så finner du muligens gjenklang for lignende tanker og observasjoner som dine egne..
Ja, kjønnene bør være likestilte og ha lik verdi også av hensyn til balansen av kvaliteter.. ja, vi er mennesker og alt i Guds skaperverk som fungerer som det skal er i balanse og harmoni, pluss – minus, maskulin – feminin, ned til hvert minste atom og enda mindre.. AS ABOVE; SO BELOW :-)
NWO – kreftene har mange metoder for å fremmedgjøre oss fra naturen, Moder jord, og forfedrenes visdom, slik gjore de oss svake, og fremmedgjorde oss fra vår egen kraft og styrke, både som individ og som nasjon.. Det er sannheten, og vi trenger på gå “back to nature” og ikke mer fremmedgjørende lære takk.. Se hvor enkle Synnøves prinsipper her er..
De er ikke gjort innviklet for at vanlige folk ikke skal kunne forstå..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
14 år siden

Tusen takk for støtten og for at du ser eksakt det samme som jeg ser her, Maarit. Er helt enig i at dette er innlært skeptiker-taktikk av verste slag, det å vri og vrenge på alt, snu det på hodet, og si at det er jeg som gjør det.. dette er som repriser av noe vi har sett før, også timingen er identisk..

Vri debatten vekk fra sak over på person og si at det er den som blir utsatt for denne taktikk, som gjør det.. offentlige personlighetsanalyser.. trakasserende og nedsettende, ondsinnet.. lav sosial intelligens og EQ ja.. og avslører de trekk du nevner og enda verre.. du vet hvorfor dette kommer nå, det er forventet.. To ganger før da Synnøve og jeg skulle komme med noe.. i Mai/Juni og i Otober, 2009, ekstreme og stygge heksejakter fant sted.
kj er opphengt i min person på en negativ måte, full av aktivt hat og forakt. Siden jeg ikke er innbilsk og siden han ikke har sans for det jeg skriver, så er det bare 2 mulige motiver bak dette: Enten har et oppdrag, eller så er vedkommene redd for hva jeg kan komme til å skrive.. altså at jeg skal kunne røpe noe om han. Hans intensjon kommer også veldig klart frem, det er å få FJERNET meg, Singoalla og brakt meg til taushet.. det er målet til den som kaller seg kj. Som jeg har sagt før og som mange vet, så jobbes det aktivt for å fjerne både meg og JJ herfra. kj er en aktør i dette. Men dersom han når gjennom med slik urett her, vil også den urett bli belyst, annensteds.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Singoalla
14 år siden

Jeg forstår ikke dette Singoalla, har sett det før, du snakker om en eller annen kampanje mot deg og JJ. Er det lov å spørre om dette skal tolkes som en “intern konflikt” eller er det utenforstående krefter du snakker om?
Uansett hva det dreier seg om er det vel ikke bare å fjerne noen?
Men slik du ordlegger deg kan det jo tolkes som det første og da syns jeg du bare skal si det rett ut, uten at noen trenger å bli kompromitert!
(Slik det er nå blir spørsmålene omkring dette hengende i luften)
Der folk samles og gjør noe sammen vil det jo alltid bli litt gnisninger underveis. Det er jo ikke verdens undergang om det er noen uenigheter, og de kan vel løses?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Forstår deg svært godt, cosmomind og beklager din og andres forvirring.
Mange i miljøet her vet eksakt hva jeg snakker om, for de som ikke vet blir det nok å tale i gåter, for jeg kan ikke annet og jeg beklager det.
Er enig med deg i at alt bør kunne løses i teorien, alle voksne mennesker burde kunne godta, tolerere og respektere at andre mennesker har andre meninger og også har rett til å være til og ytre seg.. det er hva jeg mener. Men det er altså andre som jobber hardt for å bringe andre til taushet, for å sværte og drive karakterdrap, offentlige korsfestelser, organisert offentlig mobbing over tid osv. Dette går ikke på uenighet i sak egentlig, men om å bringe noen til taushet. Så dersom jeg, JJ eller andre er borte med alt vårt så har noen lykkes i sin streben. Mange vil se det som en reprise.. og om det skjer kan dere jo alltid spørre: who benefits..

Årsaken til at du ikke forstår, er at det har ikke skjedd her, og grunnen til at det stadig ulmer er nok at vi lever i en tid hvor sanneten tvinger seg frem om alle ting og der hvor sannheten ble torpedert og ikke ble tillatt å komme frem, der ligger uoppgjort karma og ulmer. Kan ikke si mer, kan ikke forklares her, og liv og helse har stått på spill mange ganger og man orker ikke mer..
Men det skjer for å hindre visse sannheter i å komme ut. Om man ikke har noe å skjule har man heller ikke behov for å bringe andre til taushet. Årsaken til at det er slik og at livet som dissident er så ekstremt, er at det skjer så mye uhyggelig og stygt i samfunnet, som ikke tåler dagens lys. Var det ikke slik, ville det heller ikke finnes dissidenter. Noen ganger får man kniven på strupen, gjentatte drapstrusler og velger å holde kjeft for å få leve.. slik har det vært flere ganger og jeg ber derfor om forståelse..
Synnøve F Taftø her vet hva jeg snakker om, bedre enn noen annen..

« Forrige artikkel

WHO-forskningen på Bakkebø‏

Neste artikkel »

Globalistenes fremste agent

115
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x