Naturretten – grunnlaget for all samfunnsdannelse

5.8K visninger
1 minutt lesetid
115

Naturretten kalles de regler som er blitt til ved studier av dyrs adferd og diskusjoner om rett og galt. De viktigste grunnsetningene er: Hunnen tror at hun har rett til å være i fred mens hannen tror han har rett til å forplante seg så langt evne og vilje rekker.

Mannen tror Gud har påbudt ham å holde alle sine løfter mens kvinnen tror hun har plikt til å bære frem det foster hun har latt seg besvangre med.

Individets fire friheter er hellige, det er: Personlig frihet (retten til å ferdes fritt og uantastet så langt evne og vilje rekker, såfremt man ikke har bundet seg), Næringsfrihet (retten til å ta fra Naturen det som trengs for overlevelse), Organisasjonsfrihet (retten til å danne samfunn, fra parforhold til Internettsamfunn) og Avkallsfrihet (retten til å binde seg ved løfte, avtale eller seksuelt samkvem eller pådra seg ansvar ved skadegjørende handling.

Det norske samfunnet bygger dessuten på tre rettssetninger som gjelder rettigheter, plikter og ansvar, nemlig: Bare levende vesener kan ha rettigheter, ethvert individ har sin arts fulle og udelte rettigheter. Bare mennesker kan ha plikter, enhver har de plikter han/hun har påtatt seg ved løfte, avtale eller seksuelt samkvem eller pådratt seg ved skadegjørende handling. Dersom intet levende vesen føler seg krenket, er ingen skade skjedd.

Det foreslås at det opprettes en gruppe på facebook for å

Fremme naturretten og norsk rett som grunnlag for alle statsdannelser.

Promotere Grunnloven av 1814 og Straffeloven av 1902 i originalutgaven

Arbeide for at jesuittenes grunnbegreper «juridisk person» og «eiendomsrett» blir tabubegreper på Wikipedia.

Stå for forvaltningen av finansverdier og eiendommer tilhørende Det nordlandske kirke- og skolefond.

Det foreslås at gruppen får navnet Halogaland

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

115 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Det er en stor glede å se Synnøve Fjellbakk her hos oss! Måtte gudene gi deg styrke til å fortsette å svinge sannhetens-sverd i alle kanter mens du lyser opp mørket. Nyhetsspeilet – Ta vell imot en som har kjempet mer for Norge enn det en million av oss gjør.

Retten til sammenmønstring er truet. Flere aktivister blir bøtelagt og enkelte satt i baksetet i en politibil for å tilbringe natten i arresten for å dele ut informasjonsbrev på karl johan.

Menneskerettigheter eksisterer ikke lenger, vi er pliktet til å oppgi et bevis for vår eksistens når politiet stopper oss uten at vi har vært til bry for våre medmennesker. Den viktigste rettigheten et demokrati må sikre sitt folk er retten til organisering, muligheten til å danne grasrotbevegelser når vi lever i tider hvor vi har ingen venner på stortinget. Datalagringsdirektivet er skapt for å overvåke politiske aktivister. Staten vet at de har tråkket i våre hjem med skittne støvler og deres globaliseringssamarbeidhar ført til et sykeligjort samfunn med oppkonstruerte pandemier for pengenes skyld og passifisering av befolkningen. De kjemper hardt for at vi skal bli sengeværende, syke, og de har lykkes halveis. Ingen orker noe som helst lenger, barna er ikke ute og leker som før, ungdommen er sittende hjemme klistret fast til internet med halsen full av medikamenter. Dette er det perfekte samfunnet Hitler kan oppblomstre i, et tankeløst samfunn hvor de fleste sitter i sine nye BMW’er og Mercedeser mens de prøver å forstå hva alle de fancy knappene er for. Vi underholder oss til døden med elektroniske rusmidler som TV og Radio, vi skrur av hjernen og gruer oss for stillhetens øyeblikk, der vi blir nødt til å bruke hjernen og tenke for oss selv.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/mennesker-uten-rettigheter/

Sledge Hammer
Sledge Hammer
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Hm….interessant, men jeg antar at man heller ikke i dag trenger å legitimere seg for en politikonstabel. Man trenger vel strengt tatt heller ikke å si hva man heter.

Jeg er litt usikker på konsekvensene dersom man nekter å legitimere seg og også nekter å si hvem man er. Stort sett kan man vel regne med at man ikke får bank og at politikonstabelen ikke ransaker en for å finne legitimasjon. Kanskje de forsøker å holde deg tilbake i noen timer. Jeg vet ikke.

Jeg er litt usikker på hva konsekvensene blir, men dersom en polikonstabel spør meg om hvem jeg er så er det svært sannsynlig at jeg bare svarer at «det har du ingenting med».

Dersom man blir bedt om å vitne i en sak, så er det vel bare å si at «jeg har ingenting å fortelle til politiet om denne saken». Dette burde være tilstrekkelig. Hvis en hvilken som helst offentlig ansatt person hadde blitt skambanket eller slått i hjel og jeg visste hvem som gjorde det, da hadde jeg aller mest sannsynlig ikke hjulpet politiet med å oppklare saken.

Det er rart med det, maktmenneskene de ønsker jo å ha total kontroll på sine undersåtter, men det er en ting som maktmennesker og psykopater fremdeles ikke kan tvinge folk til å gjøre, og det er å tvinge dem til å fortelle det som de vet.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
13 år siden

Grunnloven anno 1814 er en forlengelse av vårt nordiske vesen og samspill med naturen.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Jeg liker spesielt godt denne biten.

Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Ergon
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

President og ordstyrer under grunnlovssamlingen i 1814 på Eidsvold var Christian Magnus Falsen. Her har vi hva han og mange andre mente om jødene og som gjorde at jødeparagrafen ble vedtatt uten protest:

«Jeg er overbevist om at Jøden aldrig kan bli god Borger av noen Stat, hvor ikke Jøden regjerer. En Religion som ikke aander andet end hat og foragt mot hver den som ikke bekjender seg til den, tvinger Jøden, saa at si til bestandig opposition mot hva der ikke hylder Jødedom.»

Sitatet er ironisk nok hentet fra inkvisisjonssiden forskning.no.

Falsen gikk videre i sine advarsler og sa at om lovgiverne opphevet jødeparagrafen ville det norske folk i kommende generasjoner hate dem som gjorde det på grunn av at jødene ville infiltrere og ødelegge vårt nordiske samfunn.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Ergon
13 år siden

«jødene ville infiltrere og ødelegge vårt nordiske samfunn.»

Å det mener du har skjedd?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Og hvorfor liker du den spesielt godt?

Jeg tar heller imot både Jesuitter, munker og jøder enn brunskjorter…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Det som stod opprinnelig i grunnloven, om jøder og jesuitter har intet med rasisme å gjøre, i og med at svarte, brune, gule, røde og blå mennesker var velkomne. De to gruppene som var nevnt, var kjent for samme ting:
De konspirerte om makt og penger, inntil alt var på deres hender.. Grunnloven skulle ivareta og beskytte det Norske SELVSTENDIGE RIKET..
Om disse elementer slapp inn, ville vi bli brakt inn under fremmed makt..
Og dermed ville det ikke lenger være noe rike… for grunnloven å beskytte..

Grunnloven er i dag overkjørt, tilsidesatt og tråkket på.
Stortinget er ingen forsamling av frie menn, men av lakeier for en internasjonal makt-elite og ikke lenger tjenere av det Norske folk, slik de skulle være.. Stortinget er snart like symbolske som kongehuset..
Nye Norske lover vedas på løpende bånd i av Eu-juristene..
de er ikke folkevalgte og Norge er ikke lenger noe selvstendig rike..
De som er skyldige i dette, er samme krefter som Eidsvollsmennene og grunnloven skulle beskytte oss mot.. de visste hva de gjorde..
Og ville beskytte riket, men noen satte dette tilside og resultatet ble eksakt slik som de hadde villet beskytte oss imot..

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

En ting er hva grunnlovsfedrene la i bestemmelsen, noe annet er det hva brunsjortene legger i den. Vesensforskjell, tror jeg.

Ellers tror jeg det er for lettvint å legge skylden på jøder, munker eller jesuitter på Norges (eventuelle elendighet)…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Vandalf
13 år siden

«Stortinget er snart like symbolske som kongehuset..»

Du drepte det med denne settningen her!

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Vel,er historie interessant,men som jeg har nevnt flere ganger her på speilet,så tror jeg globaliseringsmotstanden står seg best ved å konsentrere seg om å avsløre det som skjer i våre egne dager.Grunnloven kan «hentes» inn på et senere tidspunkt,om vi skulle være så heldige å få landets suverenitet tilbake.Det er nå svinepelsene må avsløres,og det er nåtidens miserer som vil fungere for borgernes oppvåkning.Et sitat av Falsen vil sannsynligvis ikke gjøre veldig inntrykk på en Mp3 lyttende ungdom på russefest,men det kan det hende det vil gjøre at våre folkevalgte er villige til å å ta fra ham rettigheter til frihet i dag.Det gjelder å peke på det som direkte vil innvirke på livet i dag.Media gjør det ikke.De påpeker stort sett ikkeviktige ting,og fortier resten som best de kan.
Spørsmålet er bare om vi opprørere er i stand til å finne en felles front,uten å gå i strupen på hverandre pga historiske uenigheter,bagateller og ordkløveri forøvrig,samt velge bort de aller mest kontroversielle meningene for sakens skyld. De tjener stort sett kun til å skremme folk,og ikke til å vekke dem.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Brunskjorter, buhu (kosher)

rart hvordan slike merkelapper har mistet sin effekt i det siste.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Armin: jeg? Lille Singo?! drepte.. hm..
Vel, tror vel ikke at jeg har så stor makt. Men jeg har fortalt litt andre steder her på NS om at politikerne faktisk selv er frustrerte for de har ingen makt lenger, nesten ikke og de snakker åpent om det noen ganger.. vårt trumfkort går på at de faktisk IKKE TJENER FOLKET! Bruk det trumfkortet Armin.. etter min mening er det vårt trumfkort, for de skulle være folkets tjenere og våre representanter.. det er de IKKE! Dermed har de egentlig ikke noe mandat.. om de ivaretar andre interesser enn FOLKET!

Vandalf: Jeg er ikke ute etter å skylde på noen. Problemet mitt, Vandalf var at mine øyne ble åpnet for mange ting, for mer enn 10 år siden og jeg fikk høre ting som også jeg reagerte på og ikke kunne tro var sant.. om at et disse faktisk sitter på det meste av penger, makt og nøkkelposisjoner.. ja at de har skapt både systemet, banksystemet, pengesystemet og det meste annet.. det meste er iscenesatt absurd teater.. også jeg reagerte med protest og avsky mot de som påstod slikt.. problemet mitt var bare at øynene mine ble åpnet.. det de sa stemte med praksis.. det er trist og leit, skulle ønske verden ikke var slik, men slik ser det ut.. og jeg kan ikke lukke øynene igjen.. selv om det ville vært mer behagelig på den måten..

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Vandalf
13 år siden

Drepte det = (tok kaka) det er gatespråket singo, følg med litt a min gode venn. Ikke la meg stoppe deg frihetkjemper! Jeg vet godt at vi har ingen venner på stortinget :)

Vandalf: Merkelapper er fy!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Du svarte ikke på spørsmålet mitt, Askeladden…

Singoalla:

Jeg skjønner hva du mener, og jeg faktisk helt enig med deg når du bruker beskrivelsen «iscenesatt absurd teater» Godt sagt!

Det er sterke ord, men går man penge- og kredittsystemet nærmere etter i sømmene så blir det mer og mer kokko jo lenger ned i materien man graver.

Bankene låner ut penger som ikke eksisterer (høres crazy ut, men slik er det), og tjener penger på å kreve renter tilbake.

«Let me issue and control a Nation’s money and I care not who makes its laws».

Amsel (Amschel) Bauer Mayer Rothschild, 1838

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

He he, det var Askeladden som dro opp merkelappkortet, Armin. Jeg uttalte meg på generelt grunnlag.

At han eventuelt følte seg truffet får en vel bare ta til etterretning…

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Truffet, tja, ikke på noe negativ måte i såfall.

Fra deg er det en badge of honor

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Vandalf
13 år siden

Man må da vel ikke være en brunskjorte for å være imot jesuittenes penger ut av tynn luft- innførsel? Tiden er over for brune og rødeskjorter, vi alle tilhører den nye gruppen «Bevissteskjorter» !

Du kan gjerne støtte nyhetsspeilet ved å kjøpe en T-skjorte her:

http://sites.google.com/site/bevissteskjorter/

Ørjan Kvalsvik
Ørjan Kvalsvik
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
4 år siden

Linken fønker ikke

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Save the brainforest-t-shirten var kostelig!!! ;o)

«Fra deg er det en badge of honor»

FInt det du, men kan du ikke svare på mitt opprinnelige spørsmål?

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

næh, jeg liker ikke holdningen din.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Så du følte deg truffet altså. Ja ja…

Oppsummert;

Askeladden liker spesielt godt en opphevet grunnlovsparagraf som nektet spesielle grupperinger adgang til riket. Han vil ikke utdype dette nærmere angivelig fordi han ikke liker holdningen til spørsmålsstiller som er undertegnede.

Snipp snapp snute, så var den diskusjonen ute…

(Eller var den det?)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
13 år siden

Heller Jesuitter og zionister en brunskjorter skriver du vandalf ?
Høres jo litt rart ut når vi vet at brunskjortene er et produkt fra zionistene

Her kan du lese en meget bra artikkel og første bloggene under artiklen om hvorfor vi får og hvordan dem skaper brunskjorter bevist
Den forteller og åpent om hvordan forsvaret sender ut en mengde spindokters og får med seg media på propagandakjøret :)

http://www.dagbladet.no/2010/05/12/kultur/debatt/kronikk/krig/afghanistan/11681361/#comments_container

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Husk det er snakk om frimureriske\katolske joder. Joder som hater sitt eget folk.

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Sirus
13 år siden

Zionisme og katolisisme kommer begge fra Romerriket. De er en og det samme(Hegeliansdialektisk tenkning). Saa da Rothschild skulle «redde» den katolske kirke fra konkurs,er ikke det noe annet en hegeliansdialektisk tenkning i praksis. Hvorfor? Reformatorene utpekte paveveldet som antikristus. Da skapte jesuittene futurisme(antikristus kommer i fremtiden),og preterisme(antikristus var en person i fortiden,og eksisterer ikke lengere i dag).
http://amazingdiscoveries.org/amazing-discoveries-search-results.html?cx=003870614616679280462%3A3fjidtvxcms&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&Q=futurism&sa.x=0&sa.y=0&sa=Search#934
Pluss praktisk maatte ateistene med flere,»se» at den katolske kirke ikke var verdens»destoyer»(igjennom det okonomiske\millitert). Derfor er det katolske antisemittisk,aapent\exoterisk. Mens de er for det,innad\hemmelig\skjult\esoterisk. Det hegelianske tankesettet er det storst vaapenet noen gang brukt mot menneskeheten. Derfor har den katolske kirke unngaat det store motstands trykket(som var meningen),og de lyktes svert godt med det..fordi folk flest,og mange konspirasjonsteoretikere ikke forstaar den hegelianske tenketanken. Dette er hva jeg kaller «mindcontrol». Alt dette skjedde i ledd med en del av kontrareformasjonen. (Religiost,okonomisk,millitert,politisk).

http://amazingdiscoveries.org/amazing-discoveries-search-results.html?cx=003870614616679280462%3A3fjidtvxcms&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&Q=hegel&sa.x=0&sa.y=0&sa=Search#417

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Noen menneskerett og plikter som ikke eksisterer i noen lands grunnlov:
– rett til å overleve / eksistere etter fødselen på denne planeten Tellus
– rett til samme goder / tjenester som resten av befolkningen
– rett til å ha positiv sosialliv samt beskyttelse av personvernet
– plikt til å levere tilbake Tellus i like god / bedre tilstand for neste generasjoner
– plikt til å leve som en forebyggende person for samfunnet
– plikt til å gi en viss avkom hvis frisk nok for å balansere harmoni med naturen

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Det var perfekt formulert, Synnøve: «diskutabelt om retten til formering er en menneskerett, men plikt til formering er udiskutabelt umenneskelig». Det motsatte er bare stupid, du den Enøyde.

Jøde-kabbalist Mikael Laitman (t.v.) svarer på spørsmål fra jøde-journalist Mikhail Sautovsky om jødenes skyld i all faenskap i verden:

Kabbalisten hevder at han er medlem av et råd bestående av 22 «vise menn» som samler inn all info om situasjonen i verden. Disse kom til en vis konklusjon at den «ikke er god».
Videre besvarer kabbalisten spørsmålet bekreftende: ja, det er jødenes skyld i all faenskap i verden, og de, kabbalistene, burde reagere før det hele kom ut av enhver kontroll.
Vanskelig å svelge dette for slike hjernevaskete stakkarer som svartze-katten her på forumet. Disse sitter fast i matrixen de ble kjørt gjennom under oppveksten.
Denne matrixen holder dem ubevisst lenket til et påtvunget standpunkt trass i alle argumentene om dets falskhet.
Derfor var det så viktig for jøden å få en total kontroll over masse-propaganda-medier. Den gjør planetens befolkning til jøde-loyale zombier.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Bin Laden:
Jeg er ikke «enøyd», bare fordi min siggy viser det… :D
Dessuten mente jeg bare «hvis» vedkommende er frisk nok, er han / hun pliktig til formering. Det ikke fordi det er påtvunget, men fordi hvis det fødes mindre barn enn 2,1 pga frivillighet, fører dette til at sivilisasjonen dør av seg selv:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate

Norge har idag 1.85, og det er tankevekkende.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Forstår jo at bin laden kan bli provosert når han ser sin fiende i ditt profilbilde..
Iluminati-pyramiden, jeg blir usikker selv jeg..

Nei, jeg motstår meg enhver PLIKT til å formere meg.
Vi er alle forskjellige og har forskjellige oppgaver i dette livet.
Det er ikke alt som er forenlig med å få barn, barn krever det meste av tid og krefter, noen har andre oppgaver i dette livet. Vi er alle forskjellige…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Gratulerer! Her var en artikkel til allerede..
Denne er noe mer gåtefull.. selv om jeg kjenner igjen innholdet..
Du får meg til å le, kjære Synnøve,
og du får meg til å undre meg over hva mer du har i ermet her, mon tro?
Noe er det, såpass forstår jeg.. he he

Ja vi må nok langt tilbake til en opprinnelig grunnlov, muligens..
Det har vel bare vært pervertert siden da kan jeg tenke meg..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Takk Synnøve.. det gjør vi, som alltid :-)
Nymånen er i tyren og er i natt, nå snur månen..
Tyren er mitt tegn, den er styrt av venus og er jordnær osv..
Men man burde egentlig vente lenger med å så frø, det er en litt inaktiv periode, men vi har ikke allverdens tid.. der er bildet mitt tilbake, i profilen min?! Merkelig, det ble fjernet! Var helt blankt, nå er det tilbake..
Til alle dere gode folk og allierte som setter pris på det vi kommer med her..
Kikk innom her i morgen og bistå oss i sannhetens tjeneste om dere kan :-)

Deler ikke din skepsis til Abraham, tror han var en fin fyr :-)
Det var ikke bare en pakt men to pakter for ham med Gud, det er bare halve historien man får vite i Bibelen, resten har kabbalistene for seg selv..
Resten av den historien om paktene hans har jeg fortalt i en av JJ s tråder..
Husk at Abraham er stamfar til både jøder og muslimer og begge de tradisjonene omskjærer seg, merkelige greier med de paktene, men det var altså i en annen tid.. og Gud inngikk den pakten med ham fordi han mottok skapelsens bok Sefer Yetirah og Gud ble rørt da han så at Abraham leste, forstod og skapte.. de skapte f eks okser som de slaktet og spiste..
Men dette er kabbalisme og boken er helt helt vidunderlig..elsker elsker den!
Men passer ikke inn i denne debatten her
så interesserte får søke annensteds..

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Endelig, en tidligere meget seriøs politiker,som politikere skulle ha vært,som stod for sannhet,rettferdighet og likhet for det norske folk,og som var ærlig nok til å si fra hva som var rett og galt..!! Velkommen Synnøve,gleder meg til artiklene dine!!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Thor
13 år siden

Vi demonstrerer i hundretalls hvis hun blir tvangsinnlagt igjen!! Løslat politisk fange!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

:-) Det har skjedd mye djevelskap siste året også, pga info som hun satt på som også jeg har delt i ett år nå. Men sannheten skal frem og ut til folket, og uansett hva som gjøres, vil det skje før eller senere rett og slett fordi ALT skal frem i lyset og det finnes ikke unntak for makt-folkene..
Ja, vi burde slå ring om dissidentene og melde fra om noe skjer..
Protestere.. støtte alle dissidenter mot overgrepene fra makt-folkene..
Er rart om du ikke har merket noe egentlig Armin, du står i fremste rekke..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Det er ikke bare et norsk fenomen med «tvangsinnleggelser» (fengsling med groteske overgrep) av politiske motstandere.
Det samme var en vanlig praksis i Sovjet og andre land da verdens regjeringer sitter i en og samme jøde-lomme.

Hvis Synnøve tar på seg samlingsoppgaven til kamp mot faenskap, så melder jeg meg inn i rekker.
Hvordan skal vi kommunisere og koordinere handlinger?

Askeladden
Askeladden
Abonnent
13 år siden

Noen burde publisere en artikkel om Baneheia-saken siden den ser ut til å være en trist gjentagelse av øksedrapene i lille helvete og moensaken.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Det var noen Amerikanere fra CIA på stedet og besøkte en millitær gruppe av unge menn, på stedet.. har jeg hørt og begge de dømte var med i gruppen..
De pårørende og fangene har vanskelig for å forstå at Viggo som han ene het var et monster, han virket snill ble det sagt.. men han ble fremstilt som et monster av den andre som fikk mildere straff av det.. bare noen brikker herfra..
Det lukter veldig av mind control..

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ian Huntley saken stinker også til den høye himmel, med fare for å virke batshit insane så tror jeg det dreier seg om rituelle drap.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

RITUELLE drap?! Hva mener du med det?
De to unge tenåringsguttene kan vel ikke ha gjort rituelle drap?
Den enes mor har jeg truffet.. hun trodde ikke på sønnens skyld..
Om jeg ikke husker feil var hun sikker på hans uskyld og kom med en del konkret som jeg ikke kan huske.. mange år siden.. fullt i hodet mitt..

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Jeg snakker om rituelle drap som i rendyrket satanisme hvor man ofrer for makt.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

askeladden: det er grusomt det du sier.. og jeg vet ikke så mye om slike drap.
Men jeg forstår noen brikker, to unge rene jenter.. grusomt var det..
Gjør vondt å tenke på.. Det var et program hvor en synsk kom frem til at et drap hun skulle finne ut av, var noe slikt satanistisk, men er det virkelig slikt i Norge?
Vet du noe mer om det?

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

La oss bare si det slik, det finnes ondskap i denne verden og det er styggere enn de fleste våger å forestille seg.

http://www.youtube.com/watch?v=uwhJKDDiajA

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Det er mange som er dømt uten bevis, selv om loven skulle beskytte oss mot det, til og med de 4 som er dømt i Orderudsaken er dømt uten bevis, og det er dokumentert bl a på av Brennpunkt-redaksjonen at politet heller ikke var interesser i bevis og vitneforklaringer fra naboer, familie og folk som tok koktakt. Mange måtte kjempe for å få komme med det de hadde og det ble ikke tatt hensyn til. I Orderudsaken ligger så mye og ulmer at det er håp om at lokket på trykk-kokeren snart løsner. For meg som har hatt god innsikt i Justismord fra en annen vinkel, fra de pårørendes vinkel, siden 1999, så vet jeg at det som kommer frem ang ett justismord ofte er likhetstrekk som gjelder de fleste av dem, f eks at politiet bestemmer seg på forhånd og ikke er interessert i å høre eller se beviser og vitner som faktisk forteller noe annet..

Ser at det er kommet inn en aktør som var forventet og som i kjent stil fordømmer andre som deltar for å være på et lavere nivå enn ham selv og vil slå fast et prinsipp om intetkjønn eller kjønnsløshet. Men dette rimer faktisk svært dårlig med det prinsipp som finnes i naturen og i alt omkring oss, ja det er direkte naturstridig. Litt åndelig innsikt har da også jeg skaffet meg, og jeg vet at alt består av polariteter, maskulin-feminin, pluss-minus, dag-natt, godt-ondt, lys og mørke. Slik oppleves det her på dette planet hvor vi nå befinner oss, og som vi er inkarnert her for å faktisk lære av og forholde oss til. Vi kommer ikke videre før vi har lært leksene våre på dette nivået. Når det gjelder andre nivåer, dimensjoner og nivåer i selveste det som kalles Gud, så er det faktisk en eldgammel lov som heter: AS ABOVE, SO BELOW..

Vi gjør mer rett i å finne tilbake til våre forfedres visdom, naturkreftene, Moder Jord og Moder natur.. der er det ikke slik at naturen er i strid med seg selv, heller ikke er den så annerledes enn det som finnes på andre nivåer, tvert om er det slik at naturen, vi og alt som er her – er skapt i Guds bilde, as above so below.. andre nivåer og manifestasjoner av væren er ikke i strid med det vi kan se, observere og lære på dette nivået, bare i høyere eller lavere oktaver av lys eller mørke.

Om en lære er i strid med naturens prinsipper som bygger på balanse og harmoni, mellom pluss – minus, maskulin – feminin, vil jeg i følge Synnøves definisjoner her kalle en slik lære for kjettersk vranglære i forhold til naturen og naturen i oss selv og andre nivåer. For her hersker en orden som går på balanse eller ubalanse i disse polaritetene, helt ned til atomer og cellenivå! Det finnes dyr eller planter som kan være androgyne og drive med selv-fertilisering, men det er unntak heller enn regel. Intetkjønnet knoppskyting synes for meg som en snodig kuriositet, og finner ingen gjenklang i de eldgamle regler og lærer fra våre forfedres visdom, som bygger på naturens rett og observasjon av naturens utfoldelse..
Noen av oss vil heller lære av naturen og våre forfedres visdom, enn av new agy agenda-påfunn fra NWO. Vi vil tilbake til naturen og forfedrenes prinsipper, som en motvekt til fremmedgjøring og pervertering av disse hellige prinsipper.. da kaller jeg en spade for en spade når jeg ser dette..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Det finnes noen som ikke lar seg påvirke av mind-control fordi DRAP ER UAKSEPTABEL for dem under ingen omstendigheter.
Slike mennesker foretrekker å bli selv drept enn å skade et levende vesen.

Den ene morderen hadde et teknisk bevis for sin ugjerning, den andre snille morderen har dessverre en sjanse for å få million-erstatning for gratis opphold i fengslet.
Trekker tilbake min forhastete påmelding i Sinnøves rekker.
Roser meg selv for å ikke ha tråkket inn i noe som helst (parti eller bevegelse) hittil i livet.

kj
kj
Abonnent
13 år siden

Singoalla sier:
13. 05. 2010 klokken 00:00

”Det som stod opprinnelig i grunnloven, om jøder og jesuitter har intet med rasisme å gjøre, i og med at svarte, brune, gule, røde og blå mennesker var velkomne”

Det er altså ganske så fenomenalt og fantastisk hvordan du klarer og vri og vrenge på alt som sies her. Til og med ordlyden i Grunnloven klarer du å passe inn i din forskrudde og forvrengte fantasiverden . Jeg har aldri noensinne opplevd noen som har en slik enve til å være så til de grader både enig og uening med seg selv, samtidig som du er enig og uenig med andre kommentarer her,bla frk. Lise Tollefsen Slembe. Jeg vil ikke si noe mer om deres private polemikk annet enn som oppsiktsvekkende. Dette er da vitterlig et offentlig rom og ikke det private kamers!

Så litt historikk!
1000 Olav den Hellige forbød alle som ikke var kristne å oppholde seg i Norge.

1687 Da Norge var forent med Danmark, gjaldt Kong Christian V’s lov om Norge av 1687 som bekreftet forbudet mot jøders adgang til Norge. Bortsett for dem med «særdeles leidebrev». (Det forekom fengsling og deportasjon av portugiserjøder, som kom til landet på 1700- og 1800- tallet.) Loven fastsatte en bot på tusen riksdaler for overtredelse av forbudet, og belønning for den som anga en jøde.

1830 ble holdningen noe liberalisert: Til eksempel fikk Solomon Heine (Heinrich Heines onkel) utstedt et brev om fritt leide til Norge, for å garantere et lån til den norske stat fra Hambros bank i København.

1844 bekreftet det norske justisdepartement fri innreise for portugiserjøder.

1814 da Norge fikk sin egen konstitusjon, inneholdt grunnloven, til tross for at den ellers var meget liberal, 5 2, som fastslo at den offisielle statsreligionen er luthersk protestantisk og som bekreftet og innskjerpet at jøder og – jesuitter – var nektet adgang til riket.

Henrik Wergeland
Opphevelsen av grunnlovens 5 2 mot jøder, var til stor del et resultat av dikteren og humanisten Henrik Wergelands utrettelige innsats:

1839 sendte Henrik Wergeland forslag til Stortinget om opphevelse av forbudet mot jøder i 5 2. Denne utredet han i en essay 1841, «Indlæg i jødesaken», i artikler i pressen og i opplysningshefter samt i sin diktning «jøden og jødinden»).

1845 døde Wergeland.

Først i 1851 ble det nødvendige 2/3 flertall oppnådd i Stortinget:

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

kj: Jeg ser din klare agenda. Ingen er perfekt heller ikke jeg, har alltid forsøkt å snakke sak, og det forsøkte jeg også å gjøre i den debatten du trekker inn her for å forsøke å sværte meg. Jeg belyste sak og tema, avledningsmanøvrene var svært mange for å ødelegge all debatt om akkurat det tema, som ikke er tema her, avledningsmanøvrene kom ikke fra meg. Er helt enig i at private ting bør holdes privat, slik at det ikke kan brukes mot en, slik som du nå gjør her.. og det sa jeg også der og da. Har aldri vært uenig med meg selv, men ser at du leter iherdig etter mine feil og mangler for å kunne få fokuset over på dem og min person, istedet for på det tema som forsøkes belyses her. Det er kjent taktikk, men faktisk i strid med reglene du godtar når du poster her.. så om du vil diskutere personer og personlige ting, er det ikke rom for dette på denne nettavisens sider.. respekter reglene..

kj
kj
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

«kj: Jeg ser din klare agenda»

Kunne du være så snill å fortelle min agenda.
Og du av alle snakker om regler i din private krangel her på forumet…

Problemet med deg er du ser ikke bjelken i ditt eget øye, for å bruke et bibelsk utrykk som sikkert er din hjemmebane.

Jeg har lest alt, jeg sier alt som du har skrevet på dette forum, og det gjentar seg gang etter gang; du vrir og vrenger på alt som folk sier til din egen fordel.
Og så snakker du altså om regler.
Når folk ikke har flere argumenter, så begynner de å snakke om regler!

Etter min mening er du den som burde blitt fjernet her i fra!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

kj: Din klare agenda har du selv her avslørt:
Etter min mening er du den som burde blitt fjernet her i fra! sier du..

DER er din agenda. Å bringe meg til taushet.
Og du leser ALT jeg skriver! Hvorfor? Ingen kan lese alt alle skriver her inne og du har ikke vært her lenge, under det navnet der iallfall…
Følg ditt eget råd, det er du som vrir og vrenger og vil ha fokus vekk fra tema.
Jeg er her kun for å snakke sak, og jeg ber deg respekterer reglene.
Om det kommer en aksjon mot visse her nå, er det forventet.
Vi venter bare på hvem som er aktørene denne gang..
Og mange følger våkent med på dette nå.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Hm! Får jeg komme med en liten digresjon. Kjenner noen til dette nettstedet??
http://www.nwo.no/
Personlig tror jeg det dreier seg om et lurenettsted,opprettet av noen som gjerne ser at vi skal gå i fella,men hva tror dere?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
13 år siden

Tja dem prater jo så åpenlyst om denne ordren sin og hvor bra den skal bli nå at man kan ikke utelukke noe, men ……. Når man ser at dem bruker 2012 i mailadressen og Pyramidelogoen med det altseende øye istede for enverden logoen så tyder det på nok en syk spøk fra Frekkvik og resten av skesis.no gjengen ;)

Dem håper nok på noen kommentarer på linken som dem kan bruke mot oss på andre forum

Når jeg bruker nesa mi så lukter det ikke bare litt men veldig Captein Frekke av den linken der he he

Kanskje denne gjengen her har brukernavn og passord til og komme seg videre på siden ?

http://enverden.no/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=41

Alcyone
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Tipper det har med dette å gjøre: http://redsting.no/

Andre sider som handler om samme sak: http://umbralsk.org/ og http://www.konspirasjoner.com/

Markedsføringskampanje for nye urge intense.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Jeg har i nyere tid også vurdert om de Baneheia-dømte kan være uskyldige.

Det ligger visstnok en stor underjordisk base i Baneheia. Pussig sammentreff ?

I overløper-landet Norge, hvor praktisk talt enhver som får en posisjon omtrent automatisk også blir en maktmisbruker og lydig idiot for onde makter er vel noe av det enkleste å fake opp et «DNA-bevis» som alle i retten må godta.

Hvorfor nevner jeg dette om at nordmenn så lett blir lydige lakeier for onde makter så snart de får en uniform eller stilling eller penger for en «jobb» ? Mulig det har sammenheng med at jeg nylig så et program om Karl Marthinsen, politisjefen i Oslo under nazi-okkupasjonen…

kj
kj
Abonnent
13 år siden

”og du leser ALT jeg skriver! Hvorfor? Ingen kan lese alt alle skriver her inne og du har ikke vært her lenge”.

SINGOALLA, hva vet du om hvor lenge jeg har vært her!

”DER er din agenda. Å bringe meg til taushet”

Kjære min venn, jeg tror du er i ferd med å bringe deg selv til taushet.
Du sier du er her for å snakke sak. Etter min mening snakker du om alt annet enn sak.
Men du er fantastisk flink til å bruke mange ord som sier ingenting, men som samtidig frikjenner deg selv i diskusjonen. Du sier du avslører andre, men det du gjør er å avsløre deg selv.
Og dette med at du ser agendaen. Det bekrefter for meg hvor langt framskredet ting er!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  kj
13 år siden

Kj: Du ligner en aktør som var svært aktiv i mai/juni og oktober 2009 for å kneble Synnøve Fjellbakk Taftø og meg ang en konkret sak.
Det er mye mellom linjene i ditt innlegg og viktig å kopiere slikt. takk.
Om du ikke er den aktøren som jobber aktivt i kulissene både her og på andre nettsteder for å få nettprofilen Singoalla DØD en gang for alle.. så er du en av hans disipler. Nekte vil du uansett. Men sannhet om alle ting kommer en dag, så da får vi se.. best å leve slik at man ikke behøver kneble andre fra å ytre seg for å forsøke å hindre sannheten i å komme ut til folket..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

kj: Om noen vet ting som ikke tåler dagens lys, har det alltid vært agenda å bringe dem til taushet eller stemple dem på forskjellige måter, det har både artikkelforfatteren her, jeg og de fleste vi kjenner vært utsatt for mange ganger, på forskjellige vis. Når noen henger seg på som et frimerke på en person og spesielt i forkant av en avsløring, da er det kjent taktikk. Om du ikke har noen agenda ang meg, så bevis det, ligg unna meg.. Jeg er ikke din venn og ikke din kjære. Hold deg til tema. Vi har dokumentasjon på hva som har skjedd i mai og oktober i fjor, og hva som skjer i disse dager når Synnøve nå står frem, vil bli fulgt og dokumentert med argus-øyne av mange personer, bare så det er klart. Så om du ikke har noen agenda her, gjør du lurt i å ikke oppføre deg som om du har det. Her blir motkreftene nøye fulgt og dokumentert akkurat nå.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

«Men sannhet om alle ting kommer en dag, så da får vi se.. best å leve slik at man ikke behøver kneble andre fra å ytre seg for å forsøke å hindre sannheten i å komme ut til folket..»

«Så om du ikke har noen agenda her, gjør du lurt i å ikke oppføre deg som om du har det. Her blir motkreftene nøye fulgt og dokumentert akkurat nå.»

Og hva skal denne dokumentasjonen benyttes til? Nakkeskudd når Singoalla blir dikatator?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Vrang. Nå er du vrang igjen. Finnes ingen ambisjoner om makt hos meg.
Vil bare dokumentere fakta også om aktører som jobber aktivt for å kneble andres ytringsfrihet, og der har vi ganske tung dokumentasjon med både vitner og kopier av visse personers aktiviteter spesielt i Mai og Oktober i fjor..
Det har vært forventet av mange at de vil komme på banen igjen akkurat nå i disse dager, om det er de samme eller ei, vil vise seg. Personene fra den gang vet vi godt hvem er, tiden vil vise om de kommer igjen anonymt eller åpent, om de har en jobb å gjøre, har de muligens ikke noe annet valg.. men nok om det, tilbake til tema..

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Men hva mener du med «best å leve slik at…» og «…gjør du lurt i å ikke oppføre deg som om…»?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

vrang: Om man lever ærlig, redelig og sannferdig, har man intet å skjule.
En annen sa nettopp noe om at sannheten trenger ingen knebel og om man søker og er sannferdig har man ikke noe behov for å bringe andre til taushet..

Cosmomind: Enig. Greit om alle parter høres, men for NS er det en større oppgave å høre de som ellers ikke får slippe til.. historiene som ikke fortelles.. bringe lys der det er mørke og la de om knebles andre steder tale, det er min mening.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Men du svarer jo ikke på hva du mente! Hvilke konsekvenser får det om man ikke følger dine to henstillinger som sitert i innlegget over?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Jeg HAR svart. Mente eksakt det jeg sa. Snakker i lys av karma-loven, alltid.
Vi høster som vi sår. Har ikke truet noen, om det var det du mente.
Det er ikke jeg som truer i denne debatten..
Tror at sannheten kommer frem om alt og at alle høster som de sådde.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Ok, da forstår jeg hva du mener med tanke på det første sitatet. Men det forklarer ikke det andre sitatet : «“Så om du ikke har noen agenda her, gjør du lurt i å ikke oppføre deg som om du har det. Her blir motkreftene nøye fulgt og dokumentert akkurat nå.” Karmaloven trenger vel ikke akkurat dokumentasjon innsamlet av nyhetsspeilet, eller hva?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Lilleulv: Fengslene er fulle av uskyldige.. du skulle bare visst..
Rettsystemet og politiet er blant det råtneste i råttenskapen..

Om du vil være en sporhund på justismord.. Lilleulv, så gå til de pårørende..
Det er mitt heteste tips. Snakk med de insatte og deres nærmeste pårørende.. Da får du vite hvor absurd det som blir servert i pressen er..
I forhold til virkeligheten sett innenfra..

Hm.. har en konkret idè..
Noen bør kontakte Foreningen for fangers pårørende i Norge..
snakk gjerne med Hanne Hamsund, daglig leder. http://www.ffp.no
Hun vil ikke gi deg hverken navn eller adresser, men hør om hun kan gi beskjed til de pårørende at dersom noen av de mener at deres kjære har vært utsatt for et regelrett justismord, så kan de ta kontakt slik og slik.. en mailadresse og telefonnr..

Det vil antagelig komme en STORM.. for justismordene er mange. Men det vil være tunge saker, for det meste og man kan slite seg ut på en av de og man kan ikke påta seg å løse de.. Det som Nyhetsspeilet KAN påta seg, bør være å la den andre siden av historien bli fortalt.. slik som NS gjør hele tiden.. i andre saker.. det vil være ekstremt mye spennende å få vite og belyse blant disse, kan jeg love.. for det meste drapssaker og slikt..
De blir mye belyst i media, men svært ensidig..

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla, du har helt sikkert rett i at det finnes mye urett som begås mot enkeltmennesker i det norske rettsvesen. Forhåndsdømming skjer og kan være ødeleggende for den det gjelder.
MEN, jeg ville vært svært varsom med å gå inn i tunge saker som f.eks drap. Her er det sterke følelser ute og går. OM så skulle gjøres for å belyse at her er det noe som ikke stemmer, så MÅ en la alle parter slippe til om dette skal dekkes i Nyhetsspeilet.
(Selv om noen har sluppet til aldri så mye i main-stream media)
Gjøres ikke dette er jeg redd for at det kan brukes mot Speilet for det det er verdt. Det betyr ikke at man skal tie, men at det må skrives med omhu slik at leserne ser at det er den objektive sannhet som etterstrebes.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
13 år siden

» kj » :
jeg kjenner deg igjen som skeptikersatanist på måten du trakasserer Singoalla her. Spesielt med dere skeptikere er at dere begynner å diagnostisere motdebattanter så fort dere går tom for argumenter. Akkurat det samme skjer på skepsis.no s sine tråder. Du skal vite at du viser bare ditt lave nivå på sosialintelligens. Nesten på et nivå med en psykopat. Det å legge frem trusler og diagnostisere motdebatanter er lavmål og bør fjernes raskest mulig av adm.
Singoalla er en av de flinkeste debattanter her på Nyhetsspeilet, som svært mange respekterer dypt. Hun er full av innsikt og varme og har meget gode kunnskaper om det meste av tema, som publiseres på Nyhetsspeilet.
Skam deg » kj «, om du overhodet er i stand til det noe jeg tviler sterkt på etter å ha lest hva du er i stand til av trakasseringer.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Enig med alt du sier her Maarit.

Ufattelig mange modige kvinner og menn som tør å legge seg ut som åpne målskiver. Folk som over tid har grublet og tenkt og funnet ut at noe ikke stemmer. Hva er så galt med å søke etter svar? Hva er det som driver disse kneblerne? De vil gjerne ha bevis, men velger selv å leve med tykke solbriller på. Wake up Mr. Watson! it’s time to investigate!

Jeg har drevet med healing i noen år nå og det er så mye jeg selv ikke forstår om dette. Men det mest uforståelige er hatet som blusser opp i enkelte når det snakkes om kjærlighet og healing. Forhåndsprogrammering og hjernevask?

Det kan virke som om det er storkapitalen(vitenskapen) som står bak svertingen av alternativbevegelsen. Samtidig synes jeg det er rart at kjendishealere blir kjøpt av de rikeste av de rike og reiser verden rundt, for å legge sine «begavede» hender på Deres fine fruer.
Hvordan kan man skaffe seg f. eks. et hus ved å stryke sine hender på det? Hvis man samtidig mumler til seg selv en «regle» og ritualet gjentas over tid, skal det la seg gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan og undrer meg om en slik urettferdig «gud» finnes eller om vi blir overvåket? Lever vi i et samfunn som beskrives i filmen Brave new world(1998)?

Beklager om mine skrivefeil skulle støte noen og volde dem unødig tankebry.
Jeg er født og oppvokst her, men har aner fra Sverige og Danmark. Kan være noe forvirring nedarvet i mine språkgener…

Fant en tekst på en eller annen nettside som jeg tillot meg selv å klippe ut og lover å lime tilbake. Vet ikke hvem som skrev den, men Pearl Jam har fremført den. Synes den passet for «The brave ones» som holder liv i Nyhetsspeilet.

Old pirates yes they rob I,
Sold I to the merchant ships,
minutes after they took I
from the bottomless pit.
but my hand was made strong,
by the hand of the almighty
we forward in this generation, triumphantly.
won’t you help to sing,
these songs of freedom,
cuz all I ever had,
Redemption song.

Emancipate yourselves from mental slavery
none but ourselves can free our minds,
have no fear for atomic energy
cuz none of them can stop the time

How long shall they kill our prophets
while we stand aside and look
some say it’s just a part of it,
we’ve got to fulfill the book.

Won’t you help to sing
these songs of freedom,
cuz all I ever had
Redemption song. Redemption song. x2

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Vis meg en setning hvor kj kommer med trakassering i debatten over. En eneste setning, det er alt jeg ber om.
Derimot kan jeg i innlegget ditt se følgende trakassering og diagnostisering:

«jeg kjenner deg igjen som skeptikersatanist…»
«…du viser bare ditt lave nivå på sosialintelligens.»
«Nesten på et nivå med en psykopat.»
«legge frem trusler»
«Skam deg ” kj “, om du overhodet er i stand til det»

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  vrang
13 år siden

Da tror jeg du må lese igjennom debatten en gang til Vrang. Slutt.

911Hoax
911Hoax
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Marit,
det kan godt være at «kj» kan oppfattes som noget kvass i kritikken av Singoalla, men da har du å fortelle det på en saklig måte. Hvis det å «legge frem trusler og diagnostisere motdebatanter er lavmål og bør fjernes raskest mulig av adm.», så må nok moderator seg seg nødt til å slette ditt innlegg også.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Tusen takk for støtten og for at du ser eksakt det samme som jeg ser her, Maarit. Er helt enig i at dette er innlært skeptiker-taktikk av verste slag, det å vri og vrenge på alt, snu det på hodet, og si at det er jeg som gjør det.. dette er som repriser av noe vi har sett før, også timingen er identisk..

Vri debatten vekk fra sak over på person og si at det er den som blir utsatt for denne taktikk, som gjør det.. offentlige personlighetsanalyser.. trakasserende og nedsettende, ondsinnet.. lav sosial intelligens og EQ ja.. og avslører de trekk du nevner og enda verre.. du vet hvorfor dette kommer nå, det er forventet.. To ganger før da Synnøve og jeg skulle komme med noe.. i Mai/Juni og i Otober, 2009, ekstreme og stygge heksejakter fant sted.
kj er opphengt i min person på en negativ måte, full av aktivt hat og forakt. Siden jeg ikke er innbilsk og siden han ikke har sans for det jeg skriver, så er det bare 2 mulige motiver bak dette: Enten har et oppdrag, eller så er vedkommene redd for hva jeg kan komme til å skrive.. altså at jeg skal kunne røpe noe om han. Hans intensjon kommer også veldig klart frem, det er å få FJERNET meg, Singoalla og brakt meg til taushet.. det er målet til den som kaller seg kj. Som jeg har sagt før og som mange vet, så jobbes det aktivt for å fjerne både meg og JJ herfra. kj er en aktør i dette. Men dersom han når gjennom med slik urett her, vil også den urett bli belyst, annensteds.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg forstår ikke dette Singoalla, har sett det før, du snakker om en eller annen kampanje mot deg og JJ. Er det lov å spørre om dette skal tolkes som en «intern konflikt» eller er det utenforstående krefter du snakker om?
Uansett hva det dreier seg om er det vel ikke bare å fjerne noen?
Men slik du ordlegger deg kan det jo tolkes som det første og da syns jeg du bare skal si det rett ut, uten at noen trenger å bli kompromitert!
(Slik det er nå blir spørsmålene omkring dette hengende i luften)
Der folk samles og gjør noe sammen vil det jo alltid bli litt gnisninger underveis. Det er jo ikke verdens undergang om det er noen uenigheter, og de kan vel løses?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Forstår deg svært godt, cosmomind og beklager din og andres forvirring.
Mange i miljøet her vet eksakt hva jeg snakker om, for de som ikke vet blir det nok å tale i gåter, for jeg kan ikke annet og jeg beklager det.
Er enig med deg i at alt bør kunne løses i teorien, alle voksne mennesker burde kunne godta, tolerere og respektere at andre mennesker har andre meninger og også har rett til å være til og ytre seg.. det er hva jeg mener. Men det er altså andre som jobber hardt for å bringe andre til taushet, for å sværte og drive karakterdrap, offentlige korsfestelser, organisert offentlig mobbing over tid osv. Dette går ikke på uenighet i sak egentlig, men om å bringe noen til taushet. Så dersom jeg, JJ eller andre er borte med alt vårt så har noen lykkes i sin streben. Mange vil se det som en reprise.. og om det skjer kan dere jo alltid spørre: who benefits..

Årsaken til at du ikke forstår, er at det har ikke skjedd her, og grunnen til at det stadig ulmer er nok at vi lever i en tid hvor sanneten tvinger seg frem om alle ting og der hvor sannheten ble torpedert og ikke ble tillatt å komme frem, der ligger uoppgjort karma og ulmer. Kan ikke si mer, kan ikke forklares her, og liv og helse har stått på spill mange ganger og man orker ikke mer..
Men det skjer for å hindre visse sannheter i å komme ut. Om man ikke har noe å skjule har man heller ikke behov for å bringe andre til taushet. Årsaken til at det er slik og at livet som dissident er så ekstremt, er at det skjer så mye uhyggelig og stygt i samfunnet, som ikke tåler dagens lys. Var det ikke slik, ville det heller ikke finnes dissidenter. Noen ganger får man kniven på strupen, gjentatte drapstrusler og velger å holde kjeft for å få leve.. slik har det vært flere ganger og jeg ber derfor om forståelse..
Synnøve F Taftø her vet hva jeg snakker om, bedre enn noen annen..

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Jeg stusser over nivået av åndsbevisstheten her. Det snakkes om rettigheter tatt fra en eller annen studie av naturen – naturrettigheter – frem for rettigheter tatt fra bevisstgjøring av meningen med livet sett fra et åndelig ståsted. Mens de ubevisste fortsatt krangler om han og hennes rett, har den som har tatt seg tid til å forstå de underliggende og mer skjulte strukturene i tilværelsen forstått at vi alle har de samme retttigheter, uansett kjønn og legning. Ånd/bevissthet er kjønnsløs. Han og hennes rettigheter er fortsatt inn i illusjonen av dualisme som en midlertidig forvrengning av den fysiske tilværelsen.

Hva står til hinder for å forstå seg mer på de tidsløse intensjoner ved det menneskelig livet fremfor å terpe på regler som påfunn av individets midlertidig innsikt?

Vi er her for å gjøre så godt vi kan. Vi er her for å følge våre lidenskaper og vise resten av universet at vi er «engler» som går i lære…..gnister av den guddommelig skaperkraften – skapt for å skape – skapt for å lære – skapt for å være fri og skapt for å lære av våre feil.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Hmmm, hvis man ser på kjønnene som likestilte, så gjelder nok de mer kjønnsdelte naturrettighetene på en måte for begge kjønnene. Vi er jo mennesker, ikke blekkspruter eller reptiler. En slags «enhet» blir det kanskje da. :)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Du har forstått mer enn visse andre, Hermes :-)
Les det lange innlegget jeg skrev nå, så finner du muligens gjenklang for lignende tanker og observasjoner som dine egne..
Ja, kjønnene bør være likestilte og ha lik verdi også av hensyn til balansen av kvaliteter.. ja, vi er mennesker og alt i Guds skaperverk som fungerer som det skal er i balanse og harmoni, pluss – minus, maskulin – feminin, ned til hvert minste atom og enda mindre.. AS ABOVE; SO BELOW :-)
NWO – kreftene har mange metoder for å fremmedgjøre oss fra naturen, Moder jord, og forfedrenes visdom, slik gjore de oss svake, og fremmedgjorde oss fra vår egen kraft og styrke, både som individ og som nasjon.. Det er sannheten, og vi trenger på gå «back to nature» og ikke mer fremmedgjørende lære takk.. Se hvor enkle Synnøves prinsipper her er..
De er ikke gjort innviklet for at vanlige folk ikke skal kunne forstå..

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Når du ser Sigbjørn Jhonsen spankulerende ned Karl Johan,med Hellas konkursen i tankene og EU’s reddningspakke,legger han til at neste års budsjett blir meget stram,allerede der ser man at Norge er extremt lydrike av EU,gjennom EØS avtalen..Siden vi «utad» for andre ikke er medlem i EU,kunne Norge for sin egen del gitt «faaen» og lett kunnet forbrede levevilkårene for sine landsmenn/kvinner,infrastruktur etc… med Oljerikdommen..+ mindre skatter og avgifter..spurte en FRP politiker som broiles i stortinget i dette øyeblikk på Facebook om han ville følge folkets røst eller politikernes vilje..fremdeles ikke svart:)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Jwg vil bare rose Fru Synnøve Fjellbakk Taftø for en interressant og veldig viktig artikkel før jeg så forlater NS siden jeg nå gjentatte ganger har fått beskjed pr. e-mail fra en og samme fast kommentator pr. at jeg bør holde meg unna NS og at flere andre faste kommentatorer mener det samme, påstår vedkommende!

Og ordet «menneskerettigheter» og «menneskekrenkelser» oppfordrer jeg her også bør tas med i diskusjonen.

Lykke til!

MVH

Lise Tollefsen Slembe

(ikke debunker eller med skjult agenda eller mindkontrollerert som vedkommende fokuserer på om jeg er!)

Michelle
Skribent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Kjære Lise, du er jo i lyset som oss andre, sammen jobber vi mot en fri verden uten militære og kontroll og chemtrails og vaksiner og nano-partikler og forurensning og sykdommer, men bare mot å øke kjærligheten og gleden og paradiset.. man kan ha ulike tanker og meninger, men du er jo ikke i mørket Lise, du driver jo slett ikke med ofringer og sprer våpen osv, du er i kjærligheten Lise, jeg likte veldig godt et innlegg du hadde om hvorfor man velger å ikke ytre seg på Nyhetsspeilet: 1 frykt for å bli utestengt i samfunnet 2 frykt for å bli bestrålt og terrorisert 3 frykt for eget og andre liv.. Var det ikke noe sånt du sa kjære Lise? Så godt sagt! Jeg tror det er viktig med tilgivelse, samtidig er det rett å spre det man tror på og føler er sannhet når motivet er kjærlighet og få fri folk fra mind-control , vi vil jo hjelpe ALLE, selv de som tror de får noe ut av destruktiv agenda eller satanisme osv, det er jo det som er vårt felle mål, alle vi kjære søstre og brødre som jobber i lyset her og ellers, man kan diskutere litt med sine brødre og søstre, men det er jo bagateller eller missforståelser tror jeg, for vi jobber jo for kjærligheten, sammen, det er bare de som er mere onde eller folk som er gode – men hjernevasket, som er selv forvirret eller vil forvirre oss mot vårt felles mål: KJÆRLiGHET som er EViG GLEDE & FRiHET for ALLE og ALT!!!! Jeg liker forresten så godt det UFO-contakt-person og medium Channie West http://www.galactic.no/konf/shannie.html sier at absolutt ALLE og ALT er på vei mot noe bedre egentlig ut ifra sitt stadie, bare at noen som holder på med satanisme osv har vanskeligheter med å slutte med det, de trenger litt mere tid og lære og erfare resultatet av sine handligner, derfor skal vi hjelpe de vi ser på som onde også med kjærlighet og trøst til selvhjelp til å komme på rett vei, og når vi tenker slik blir det lettere å forstå og tilgi tror jeg, våpenet er altså kjærlighet.-) Således blir det lettere å gi slipp på frykten for drapstrusler eller frykt for myndigheter, om man tenker at man skal prøve å hjelpe de også , det er egentlig det de vil innerst inne, fordi i alt levende lever er et lys, og Channie sier det lyset kommer fra Centralsolen/Gud, og noen lar lyset lyse sterkere og sterkere i healing for alt som en sol/aura..

Slater
Slater
Abonnent
13 år siden

Off topic: Det oppfodres til en facebook gruppe.
Kan ikke noen her inne ta for seg Facebook og hva de bedriver?

http://www.albumoftheday.com/facebook/

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12685

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
13 år siden

Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn,
de som har tolmod og vilje og aldri i livet går hen
og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

Gi mig de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet.
Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.

Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
Gi mig de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
men dristig vil skape sin himmel her efter sin egen skikk.

Gi mig de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.
Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blandt dere er kalt.

(Rudolf Nilsen, 1926)

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden
Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
13 år siden

Det finnes ingen «naturrett».

Naturen er grusom og nådeløs.

Alt vi mennesker har er sosiale avtaler – og disse kan være mer eller mindre fornuftige. Vi kan enes om «menneskerettighetene» og synes at dette er verd å kjempe for, men da må vi også forstå måtehold, og visdommen som kreves for at vi skal kunne oppnå NOE i dag, og kanskje litt mer i morgen, men dersom vi krever at alt skal skje med en eneste gang så vil intet skje.

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Litt mer om naturrett–på engelsk:

http://www.nccs.net/articles/ril17.html

«Lover er ikke planlagt for annullering/hindring men til styrking/utvidning av frihet.» John Locke

Den Amerkanske konstitusjonen er basert 28 prinsipper som i sin tur refererer til naturrett.

« Forrige artikkel

WHO-forskningen på Bakkebø‏

Neste artikkel »

Globalistenes fremste agent

115
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x