Bla i tag

menneskerettigheter

Ytringsfriheten ytterligere innskrenket av politikerne

Ytringsfriheten er hellig for de fleste, men den blir stadig mer illusorisk. I snaut to år har det pågått en kampanje mot hatprat. Det offisielle målet med kampanjen er å hindre krenkende uttalelser, men i realiteten er det en videre reduksjon av ytringsfriheten. Og du finansierer det.

Er Menneskerettigheter virkelig menneskerettigheter?

FN har opp gjennom årene utarbeidet er rekke Erklæringer, blant annet Menneskerettighetserklæringen, som skal gi deg og meg friheter, rettigheter og plikter. En nærmere analyse viser at Menneskerettighetserklæringen stort sett består av svada, selvmotsigelser, nytale og tvang.

Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

Skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.

Det onde samfunn

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven

Menneskerettigheter i arbeidslivet

Menneskerettene står over norsk lov og favner videre enn arbeidsmiljøloven

Naturretten – grunnlaget for all samfunnsdannelse

Jeg har stor tiltro til en framtid med mange menneskeinteresseorganisasjoner som en stor og nødvendig påvirkningskraft

Hijab – et brudd på fri-vilje

Er det riktig å dekke til et barn?

Fange Menneskerettighetene
Fange Menneskerettighetene

Læren om menneskerettigheter i praksis

Artikkel 13 i Menneskrettighetskonvensjonen gir en selvstendig rett til et effektivt, nasjonalt rettsmiddel for den som mener seg krenket.

Mennesker uten rettigheter

Hver dag du våkner opp til er den verste dagen i historien, til du bestemmer deg for å gjøre noe med det.

Krenkelser av menneskerettigheter i Norge

Menneskerettigheter er en fellesbetegnelse for regelverk som skal beskytte individet mot offentlige maktovergrep.