Bla i tag

det onde og det gode

Guds vilje?

Det er en kamp mellom sekulær ekstremisme og åndelig forsvar av menneskeheten

Det onde samfunn

Etter 1975 har det gått fra vondt til verre.

Hva betyr det gode og det onde egentlig?

Det ”gode” og det ”onde” – hva betyr det egentlig?

En av de største arketypene som spiller ut sitt liv i alle menneskets uttrykksformer, ser ut til å handle om ”kampen mellom det gode og det onde”