Dette flyte spytter ut 4,000 skudd i minutt med utarmerte kuler. De går gjennom det meste og etterlater døden i 4,5 milliarder år.
/

Ammunisjon fra helvete

3.7K visninger
7 minutter lesetid
22

Merkelappene som militærindustrien bruker på enkelte av sine produkter, tjenester og handlinger bærer preg av utstrakt omtanke mot å forlede verden vekk fra sannheten om hva merkelappene egentlig betyr – ”fredsbevarende styrker” bevarer sjelden freden, ”Military contractors” er soldater som dreper for pengenes skyld.

Utarmet uran (også kjent som ”Depleted uranium” eller ”DU”) er et stoff som har flere roller i krig. Du har kanskje hørt at det brukes fordi det er verdens beste armering for å beskytte troppene våre, og at en ekstreme hardheten gjør det mulig for ammunisjon å trenge gjennom pansrede kjøretøyer, bygninger og bunkere dypt undergrunnen. Visste du at når utarmet uran blir brukt i strid at stoffet selvantennes og blir til en veldig fin støv som går gjennom de fleste gassmasker. Støvet pustes inn i lungene. Den går i luften, i vannet og på jorden. Den når jetstrømmen høyt oppe i atmosfæren og faller ned tusenvis av kilometer vekk fra der krigen raser.

Støvet er svært giftig og radioaktiv. Den ødelegger arvestoffer og er kreftfremkallende. Det dreper ubønnhørelig alle som får det i seg. Det er en medvirkende årsak til at opptil 15 soldater tar sitt liv hver dag – etter de har kommet hjem fra krigen. Det er også en medvirkende årsak til et stadig økende antall krefttilfeller i hele verden. Hvis du bryr deg om miljøet og forurensning og drap å sivile mennesker i krig, er du tjent med å sette deg inn i en av de mest djevelske former for forurensningen som vi mennesker noen gang har funnet på.

Hva er ”utarmet” uran?

Utarmet uran er et avfallsprodukt fra anrikingsprosessen av uran fra en naturlig tilstand til sivil og militær bruk som atomkraftverk og atombomber. Begrepet ”utarmet” betyr svakere enn ”høyt anriket” uran. I så måte er begrepet korrekt. Vanlig uran er en kjemisk giftig metall som finnes i jordskorpen. Den består av tre atomiske bestanddeler kalt isotoper: U238, (99.27%) og små mengder med U235 og U234. Anriket uran har et økt prosentandel U235. Utarmet uran har litt mer U238 og en redusert mengde U235. Radioaktiviteten i uran bestemmes av mengden U235 den inneholder. Utarmert uran har bare 60% av den radioaktiviteten som finnes i naturlig uran. Det høres nokså ufarlig ut, ikke sant? Sannheten er at ”utarmet” uran har en halveringstid på 4, 5 milliarder år og brytes ned til 20-ulike dødelig isotoper underveis – Da er den bare halvparten så dødelig enn den er nå. Utarmet uran er en masseødeleggelsesvåpen og den dreper over en tidsperspektiv som mennesker ikke er i stand til å fatte. Utarmert uran er relativ ufarlig så lenge den består som et helt produkt og det er hvordan du blir presentert for stoffet fra militært hold. I fortøvet form, derimot, er den giftig, dødelig og ødeleggende for menneskets arvestoffer. Det er på krigsslettene at utarmert uran blir til en forfinet form for støv. I det øyeblikket en utarmert kule treffer sitt mål blir utarmet uran til en masseødeleggelsesvåpen i form av et dødelig støv.

Hvorfor brukes utarmet uran?

Sivil bruk av utarmet uran begrenser seg til skjolder mot røntgen stråler på sykehus, beholdere for radioaktive stoffer, større flydeler og oljeboringsutstyr. Militær bruk av utarmet uran er blitt nokså utbredt til offensive så vel som defensive formål. Der formålet er å trenge gjennom armering av alle slag kalles disse da for ”penetrators”. Disse våpnene har et solid rør av utarmet uran som sliper seg selv til en spiss mens den selvantenner ved treff. Det sier seg selv at målet for slike våpen er armerte biler, bygninger og bunkere. Et annet begrep på DU ”penetrators” er ”Bunker Busters”. I all krigsreklame snakkes det om at disse bombene er bare farlig for de som er gjemmer seg ned i bunkersen. Det er feil – helt feil.

Ulovlig masseødeleggelsesvåpen hos FN

DU står på FNs liste av masseødeleggelsesvåpen. De er, med andre ord ulovelig og alle land og individer som bruker disse våpen er per definisjon krigsforbrytere. I August 2002 var det en FN kommisjon stiftet for å undersøke de lovene som ble brutt av styrkene som brukte utarmet uran til ammunisjon. De lovene som brytes er blant annet: The Universal Declaration of Human Rights, The Charter of the United Nations, The Genocide Convention, The Convention Against Torture, The four Geneva Conventions of 1949, The conventional Weapons Convention of 1980, the Hague Conventions of 1899 and 1907, som forbyr bruk av giftige våpen, ammunisjon, prosjektiler, eller materialer som er beregnet til å forårsake unødvendig lidelse. Alle disse lovene er skapt for å spare sivile fra unødvendig lidelse i bevæpnede konflikter.

En kan stille spørsmål om hvorfor land som bruker utarmet uran er villig til å risikere tiltale som krigsforbrytere når så mange klare mandater foreligger mot at slike våpen skal brukes. Helt siden 1943 har US militæret vært oppmerksom på hvor ekstrem giftig uran gass er. En memo, datert oktober 30, 1943,fra Manhattan prosjekt fysikeren James B Conant til Brig. General L.B. Adams uttaler at som en gass krigføringsredskap, vil radioaktiv materialer bli til mikroskopisk partikler som former støv og røyk og kunne bli lagt ut fra bakken gjennom prosjektiler, land kjøretøy eller luftbomber. I denne formen ville det bli pustet inn av soldatene. De regnet med at en milliondel av ett gram ville bli dødelig. Det finnes ingen behandlingsform.

Utarmet uran var også anbefalt som en varig bakke forurensning som kunne ødelegge hele samfunn ved å forurense vannkilder, landbruk og hele næringskjeden med radioaktivt støv. Jordsmonnet i Irak, Yugoslavia og Afghanistan vil forbli ubrukelig i fire og halvt milliarder år. Her er det noen som tenker langsiktig.

Det skal ikke så mye kynisme til for å tenke seg at DU-våpen brukes i land der noen ønsker at det landet aldri skulle gjenbygges for å støtte en fremtidig sivilisasjoner. Samtidig er de samme menneskene de som roper høyt om at vi har for mange mannesker på planeten og at den er overbefolket. Dersom de mener det de sier, ville de ikke ødelegge hele landområder til evig tid. Sivile innbyggere i land forurenset med utarmet uran risikerer å få tre forskjellige kreft typer samtidig.

Hvor mye “DU” har blitt brukt i de siste krigene?

Det antas at 320 tonn med DU ble brukt i våpen under Golfkrigen 1991. Ca 12-tonn var brukt i Balkan mot slutten av 1990. Jeg har ikke tall på DU forbruket i Afghanistan og Irak krigene som pågår nå, men det er betydelig mer enn det som har brukt før. Mye av DU forbruket i Irak har funnet sted rundt større urbane områder. Faren for radioaktiv stråling på sivile er derfor svært stor.

WISE Uranium Project lister: USA, Russland, Frankrike, England, Tyskland, Japan, China og S. Korea og S. Afrika som deltakerland i bruken av DU, med til sammen 1.188.273 tonn. Israel har nå meldt seg blant denne klubben i de siste årene ved å bruke DU på den Palestinske befolkningen. På grunn av utarmet uran, i første Golfkrigen – er 56% av de 580.400 soldatene som tjenestegjorde i krigen erklært varig medisinsk uføre som følge av å ha blitt utsatt for radioaktivitet. 11.000, av disse krigsveteranene, er allerede døde. Siden 1991 har USA alene sluppet ut like mye radioaktiv gift – i form av utarmet uran – som 400.000 bomber av typen sluppet løs på Nagasaki. Det er også 10 ganger mer radioaktivitet i atmosfæren nå, enn den gangen før alle de atmosfæriske testene av atomvåpen ble avviklet.

Hva skjer når DU-våpen treffer et mål?

US test data viser at ca 20% av et DU-våpen blir til luftbårene partikler etter de har, or eks. truffet et stridsvogn. En 120 mm Du penetrator, når den er skutt ut fra et Abrams stridsvogn lager mellom 1-til over 3 kilo med DU-uranoksid støv. 50 – 96% av støvet kan pustes inn i lungene og blir der i mange år. Et viss antall partikler blir spredt med vinden. Mesteparten faller ned på jorden innen et par hundrede meter fra målet.

Hvordan blir man utsatt for DU-bestråling?

Soldater og sivile er like utsatt for indre og ekstern eksponering av DU gjennom pust, spising av DU- på maten, drikke og hud eksponering. DU kan også komme inn i kroppen via splinter. Soldater som er utsatt for vedvarende eksponering til DU gjennom armering eller ammunisjon kan også overgå de grensene som er satt for helse. Lungene og nyrene er mest utsatt i forhold til DU eksponering. Partikler kan derimot ble spredt til hele kroppen gjennom blodsystemet. Så å si hele kroppen blir så utsatt for nedbryting gjennom bestrålingen. Det viser seg at amerikanske soldater som har tjent i krigene i Irak kommer hjem og smitter sine koner gjennom samleie. Kvinnene rapporterer at deres menn har sæd som føles som om den brenner inne i dem. I dagens moderne krigføring, er alle et offer.

Burde du bry deg om “DU” brukes til krig?

Den som står bak bruken av dette stoffet er ansvarlig for hele planetens fremtidige helseproblemer. Vi snakker om krigsforbrytelser på et nivå som aldri før har blitt begått. De som er ansvarlig for bruk av utarmet uran som våpen bærer et åndelig ansvar som kommer til å ta millioner av år for å komme i balanse på. Utarmet Uran er som en annen miljøgift som heter ”Roundup”, ellers kjent som Agent Orange under Viet Nam krigen. Tar du Roundup på en plante kan du trygt si, “Planten er død, men den vet ikke det enda.” Slik er det nå med utarmet uran. Om vi skal ha en miljødebatt i Norge kan vi like godt ta fatt på de store virkelig viktige sakene først, fremfor å lære våre barn til å anmelde naboer fordi computer tastreturen går i feil søppelbinge.

Kunnskapen om DU bør være noe alle soldater og blivende soldater bør ha kjennskap til. Spørsmålet blir ikke så mye om en skal tjene sitt land. Det vil heller handle om en ønsker å la seg frivillig drepe. Følgende filmklipp tjener som en liten bit av den dokumentasjonen om hva som skjer med de kommende generasjonene etter bruk av utarmert uran. Det er sterke scener i begge filmene.

Red. kommentar. Oppdatert 24.3.2023: Filmene er utilgjengelige og erstattet av videoene nedenfor.

Beyond Treason: The True Story of Depleted Uranium:

Aftenposten 12.8.2010: Store skader blant Fallujahs barn.

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

22 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Doug Rokke PhD, depleted uranium, beyond treason, Gulf war syndrome, severe birth defects, suffering http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1867&start=1

“Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/svineinfluensavaksineringen-1-ar-etter/comment-page-25/#comment-94965

Apoteose
Apoteose
Abonnent
11 år siden
Apoteose
Apoteose
Abonnent
11 år siden

Kom over denne videoen fra 1986.

The Nuclear Scare Scam | Galen Winsor

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

Et passende navn, i og med at det bare er djevler som starter kriger, og btw så er det vel diverse våpen som har blitt sendt på avveie. Bl.annet stod det noe i noen msm-aviser for noen år siden om en rakett som hadde kjernefysisk stridshode, raketten var borte vekk ved ankomst etter en mellomlanding som ikke var planlagt!

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

The world’s nuclear missiles
…trying to catalogue the nuclear warheads in the world is an almost impossible challenge. Secrecy aside, every country has different ways of tallying their arsenals (a weapon may be listed as decommissioned and not tallied, but could be made viable again.)
http://news.nationalpost.com/2012/05/04/world-nuclear-graphic/
http://nationalpostnews.files.wordpress.com/2012/05/fo0505_nuclearweaponsw25001.gif

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Apropo ammunisjon fra helvete.
The later version, the R-36M was produced under the GRAU designations 15A14 and 15A18 and was given the NATO reporting name
SS-18 Satan.
http://en.wikipedia.org/wiki/R-36_(missile)

Vattnisse
Vattnisse
Abonnent
15 år siden

A-10 Warthog, der har du et snasent fly, er ikke uten grunn det også kalles “flyvende boksåpner”…

J.Johansen
Forfatter
15 år siden

One Nation Under Siege – William Lewis
http://video.google.com/videoplay?docid=5522575736561316064

1:27:15

Sterke bilder i begynnelsen av DU ofre…

Repvik
Repvik
Abonnent
15 år siden

Mike: Du må huske at jo lengre halveringstid et radioaktivt materiale har, jo mindre farlig er det. U-238 halveres på 4,47 mrd. år. Til sammenlikning er halveringstiden på U-235 704 millioner år.

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
15 år siden
SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
15 år siden

Jeg sakser litt fra bloggen min her hvor jeg har skrivd litt om temaet, ser forøvrig nå at jeg bommet litt lenger opp, men men:

…gulf krig syndromet når det kom ut for det viste seg at tropper som fikk det og som hadde fått utslett og mange andre problemer så ut til å videreføre det til barna sine i tillegg. Det var smittsomt på en eller annen måte. Det kunne selvfølgelig være noe genetisk involvert og “visse folk” ropte ut at dette kom som følge av kontakt med utarmet uran, noe jeg ikke er helt sikker på. For jeg er sikker på at det er to faktorer innvolvert.

Matrialet var dokumentert med studier gjort av franskmenn, som igjen var sammenlignet med de allierte landene, det britiske, amerikanske og kanadiske osv. land som gav vaksiner mot miltbrann. Frankrike gav ikke det til sine soldater og jeg tror frankrike var det eneste landet sammen med Belgia. Jeg er ikke hundreprosent sikker, men de franske soldatene kom ikke tilbake med dette syndromet og det var den eneste forskjellen på troppene. De tok ikke vaksinene. De hadde det samme utstyret, det samme utstyret som alle de andre troppene hadde, de spiste samme mat, de dro til de samme stedene, men det eneste de gjorde annerledes var at de ikke tok vaksinene. Det var en serie av miltbrann vaksiner, ikke bare en. Jeg husker at Britiske aviser skrev om spesial styrkene som ble sent til Porton Downs i den første gulf krigen, hvor de også hadde en landingstripe så de kunne ta av, ble gitt sprøytene, men at de avsluttet dem for de ble voldsomt syke kort tid etterpå. De sluttet å gi denne serien av vaksiner til spesial styrkene, men alle de andre soldatene fikk dem.

Det interessante er at visse tropper som ikke var utenlands ble gitt vaksinene, noen av dem fikk dette syndromet, uten å være eksponert for stråling fra utarmet uran, det er selvfølgelig svært betenkelig. Det peker mot det faktum at vaksinene var årsaken og at den franske dokumentasjonen styrker det faktumet, for de var de eneste som ikke fikk disse sprøytene. Som jeg sa, stoler jeg ikke på millitæret i det hele tatt, de har testet for mye av sitt krigs materiale, bakterielt, kjemisk osv. på sine egne soldater tidligere og det ser ikke ut som de har planer om å stoppe det med det første.

Repvik
Repvik
Abonnent
15 år siden

Mike: Misfostre ville ikke overraske meg det dugg, men kreft hos kvinnene overrasker meg veldig.
Det er tross alt ikke snakk om store mengder væske, og for at det skal være nevneverdig fare for kreft ville sæden måttet være såpass radioaktiv at mennene ville ha fått alvorlige skader.
Akkurat den biten tror jeg er overdrivelser og gjentakelser av overdrivelsene. Resten er dog fortsatt interessant ;-)

SirLancelot
SirLancelot
Abonnent
15 år siden

Soldater som vender hjem og får barn med misdannelser og “smitter” sine koner er ikke nødvendigvis utsatt for DU, det var gjort forsøk på britiske, franske og amerikanske soldater, de amerikanske fikk noen merkelige “vaksiner” det gjorde ikke de britiske og franske. Disse ble heller ikke utsatt for slike problem du beskriver her, men de amerikanske som fikk disse “vaksinene” har fått sterke problemer i ettertid.

Alltid billigere å teste på soldater enn aper.

Repvik
Repvik
Abonnent
15 år siden

Interessant tema. Boeing 747-100 fly har mellom 400 og 1500kg DU ombord forresten.
Men “smitte” via seksuell kontakt høres litt vel tvilsomt ut. Har du noen kilde for dette?

« Forrige artikkel

Vaksinering er ikke immunisering

Neste artikkel »

Obama vil ha totalforbud mot økologisk mat

22
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x