Dag Reidar Bye

Dag Reidar Bye er en uavhengig skribent, som ikke tror på noen ideologier, og som står i opposisjon til et samfunn der den enkelte i stadig mindre grad kan være tilstede i sitt eget liv, og som ikke tror på et liv i skyggen av andres avguder.

Illuminati-høytiden Halloween er her

Halloween-markering har slått rot også i Norge. Halloween er en av det okkulte Illuminatis viktigste høytider. Dette er bare ett av mange eksempler på hvor lett spillerom okkulte krefter har i dagens uopplyste og hyper-materialistiske Norge. Halloween dreier seg om noe vesentlig mer og alvorlig enn ”uskyldig moro" for barn og unge.