P-pillen 50 år

5.4K visninger
28 minutter lesetid
130

Nyhetsspeilet tør der andre tier. Nyhetsspeilet er en tribute til å tenke ute av boksen. Hvor mange klarer å tenke ut av boksen i dette (og andre) spørsmål i dag, etter å ha blitt indoktrinert om dette sosiale ekspertiment og depopulasjonsagendas fortreffelighet i 50 år?

Denne artikkel kunne også hatt tittelen: ‘Abortiocoust – legevitenskapens folkemord’. Disse to henger nemlig nøye sammen. Kunne også blitt en ny sak for Harald Eias ‘Hjernvask’. Tror ikke NRK tør.

Dagens medier roper enstemmig hallelujah i feiringen av denne politiske agendas bursdag. Ingen kritiske røster. All kritikk har stilnet av. Propagandaen har holdt på for kraftig og for lenge. Illusjonene om dens moralske og åndelige basis gode er permanent etablert.

Alle er blitt vant til å ta det som en selvbevisende sannhet for det største moralske gode, men er det det? Ikke mange stiller spørsmål i det homogeniserte samfunn. La oss tenke litt fritt……for moro skyld:

Hvis jeg hadde vært i krig med en annen stamme, si at hutiene er i krig med tutiene, og jeg hadde evnen til å tenke langsiktig, så ville jeg ha ødelagt mine fienders helse, og begrenset deres formerings-potensiale, på en måte de aldri hadde hatt mulighet til å oppdage. Jeg ville ha forgiftet deres drikkevann, mens jeg utad gav inntrykk av å være deres venn og beskytter. Deres stamme ville sakte ha dødd ut, mens min skulle jeg sørget for øket i makt og innflytelse ved tilby dem det motsatte av hva jeg tilbydde tutiene.

Det er mange årsaker til at jeg hatet mine fiender tutiene på slik måte. Det kunne være at deres åndelig og moralske kvaliteter var overlegen mine, de kanskje levde lykkeligere liv i pakt med natur og G-d enn meg, så det gikk dem alltid bra i livet på grunn av dette, så jeg følte at dette kunne ikke fortsette. Jeg følte meg underlegen dem. Jeg likte ikke å føle meg slik, og jeg hatet dem langt inn i benmargen for at jeg følte det slik, omtrent som Kain hatet Abel, p.g.a. at de synest meg overlegen på så mange måter. Så det er kanskje best at jeg får nøytralisert dem, slik at jeg kan føle meg bedre? Jeg måtte ofte kompensere min manglende selvfølelse med makt og penger. Mer og mer av det samme. Tankesurr slutt.

De-populasjonsagendaen: ‘P-Pillen – 50 år’. Den datoen er idag. Den feires av politikere, legestand, legemiddelindustri og arbeiderbevegelse, og media. Den skulle gi kvinnene frihet, frihet fra sine biologiske og åndelige mål og mening i livet. Abortsaken er brukt samme vikarierende argument for. Arbeiderbevegelsen fikk mer medlemmer og ble henrykt over saken.

Pengene er roten til alt ondt

Hvilken fantastisk frihet Illuminatet har skjenket kvinnene; friheten til å drepe ikke bare sitt eget avkom, men også fedrene sitt. De har fått karriere. Med vennlig hilsen Illumatinatet. Men når den biologiske klokke tikker, og de finner at de vil ha barn, så er deres biologiske balanse så forstyrret at de må ha ‘helsevesenets’ hjelp til å skape barn syntetisk. Brave New World.

Verdens Herrer har gitt kvinnene våre friheten til å ofre sin biologiske og åndelige mening med livet, i bytte mot at noen få av dem blir mulige styreledere mens forøvrig de fleste blir som menn slaver i deres konserner og systemer. Glimrende frihet!

Deres konserner må importere arbeidskraft fordi vi er for få, etter deres tjeneres politikernes utsagn, fordi THEY drap mange nok av oss, som ledd i sine sosiale programmer for planstyring, ikke bare av økonomien, men også av hvem som skal leve og hvem som skal dø av oss. De gir den importerte arbeidskraft lønn så lenge tidene er gode, men når tidene blir mindre gode så er det vi som skal finansiere deres oppsagte arbeidskraft via våre statsfinanser/skattepenger. Alle vi som lever, bør vel forøvrig huske å takke vår mor for at hun ikke aborterte oss, og stod opp mot den internasjonale sosialistiske elite og deres eksperimenter og agendaer.

Vi er vel mange nok til å leve gode liv her på berget, men ikke mange nok til å fylle deres grådige lommer. Se at ALL politikk er tilpasset å fylle eiernes lommer, ikke å tjene vårt gode liv. UANSETT hvilket parti dette kommer fra. Dette problemet forsvinner ikke før vi tar tilbake eierskapet til all vår industri, og forbyr finansmiljøer som lever av og på spekulasjoner, samt avslutter prosjektet med gjeldsbasert økonomi, hvor våre samfunns velbefinnende er avhengig av lån fra Illuminatets finansinstitusjoner og velhavende personer i London og New York, som har plyndret folk og land i hele verden i 300+ år.

Se bare hvordan Goldman Sachs med sin leder Lloyd C. Blankfein som hevder ‘han gjør Guds arbeid’ (Dansen Rundt Gullkalven guden), har lurt Hellas trill rundt. Ved at de hadde skjult de reelle underskudd i Hellas’ statsregnskaper, underskudd som GS stakk en god del av i sine lommer kjenner jeg dem rett. Så stiger forsikringen (CDS’er – Credit Default Swaps) for at investorene skal forsikres og være sikker på å få tilbake pengene de låner til Hellas i ‘krisepakke’. Goldman Sachs tjener først på å skjule Hellas underskudder, så tjener de på CDO/CDS’er (forsikringer) og så tjener de endelig på å låne penger som ‘krisepakker’ til Hellas som deres tidligere råd har ruinert dem for, med dertil økede renter på grunn av høyere forsikringer (CDO/CDS’er) og reduserte betalingsevne.

Som alltid er det dyrt å være fattig.

Genialt!

Grunnleggerne

For to dager siden, den 1. Mai er dagen da sosialister feirer Lenins fremste eksportvare: Den Tredje Internasjonalen, – det internasjonale nettverk som har promotert og arbeidet siden andre verdenkrig for å gjøre Lenins samfunnsystem til en internasjonal affære, under dekke av å ivareta ‘arbeidernes’ rettigheter.

Å bevare arbeiderne som arbeidere, og kapitaleierne som kapitalistene, ligger dermed implisitt i deres verdensforståelse. Hva skal de gjøre om enhver blir sin egen kapitalist, og alle er selvstendig næringsdrivende? Da faller jo drømmen om det ‘proletariske paradis’ bort, idet proletariatet er avskaffet, LO’s medlemsmasse forsvinner, og monopolisert kapital opphopning likeså. Da hadde det vært farvel til Rothschild og Rockefeller et al. LO’s og nasjonens politikeres arbeidsgivere. Slik sett tjener Lenins arbeiderbevegelse på å bevare dette bilde av herskap og tjenere, kapitalist og proletar.

Og det var jo også grunnen til at de (de monopoliserte kapitaleierne) finansierte dette arbeider/kapital paradigme til å begynne med.

Velter de disse internasjonale ‘kapitalister’, og lar enhver være sin egen kapitalist, så ødelegger de sin egen ekistensberettigelse (?). Klart at de har en interesse av å bevare status quo. Bevare det kapitalistiske system, med enten noen få personer som disponerer kapitalen (kapitalismen, føydalherre systemet), eller staten som disponerer kapitalen (kommunismen). Effekten er den samme. Andre som styrer menneskers liv enn de selv. Og som styrer politikken i deres land.

Lenins samfunnssystem hadde sine svorne tilhengere her til lands også, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Når en ser navnene her i denne listen, så må en vel huske at eplene sjelden faller lang fra stammen.

Hvor startet elendigheten, hvor kvinnene våre ble forledet til å drepe sitt avkom? Noe som knapt forefinnes i dyreverdenen. Har vi mennesker virkelig overgått dyrene i grusomheter?
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/moderne-mennesker-pa-s%c3%b8k-etter-sjelen/

Helsedirektør Karl Evangs krig mot vårt folk. Karl Evang innførte P-pillen i Norge.
http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

Han var en av disse, Mot Dag bevegelsen. Marx og Lenins løpegutter i Norge:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Som forøvrig stod for dette
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Under disses sosiale indoktrinering program har de fleste illusjoner blitt formet i løpet av de siste 60-70 år.

Sosial programmering

Her er en annen av dem. MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Jomenn ble ikke bare skolen verdslig, men faktisk hele verden. Ble den mindre barbarisk med den leninismen, trotskyismen og marxismen de sverget til, og etter at de hadde fått desimert religionen som uttalt?

De har også vært utrolig flink og ivrig i å skjule disse glemte Holocaust, begått av deres idoler og lederne av deres ideologis samfunnstrateger.
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Mannfolk, er det ikke på tide å beskytte deres kvinner, samt forsvare deres rett til å være nettopp kvinner, mer enn å bli en ny klasse av slaver for den corporate elite? En finner ikke det gode liv i industrien. Lykken som følger, ved å oppfylle sine biologiske og åndelige funksjoner i verden er ikke gjemt der. En finner den i gode sosiale relasjoner, dyrke sin nasjons jord ved å bidra til å smelte om våpen til ploger, å se sine barn vokse opp som friske sunne mennesker, fysisk som psykologisk, fri for propaganda og sosiale indoktrineringer.

Sunn mat, og takk over hodet, det er alt kvinne og mann trenger for å ta vare på sine barn, og deres og egen helse. Den gjeldsbaserte planøkonomi og gjeldsbaserte pengesystem fratar dem denne muligheten. Den binder dem til livslangt slaveri for sine føydale landherrer og herskere, og til å spise de forgiftede smuler fra deres bord. Før på nasjonal basis. I vår tid på internasjonal basis.

Bakgrunn

Vi må ha en viss forståelse for at det er sårt og vanskelig å få servert historiske fakta, om noe mange har trodd vel og lenge var av det gode, men som viser seg å være det motsatte. Jeg skriver dette så langt, slik at bare de utvalgte få gidder å lese det hele, og få med seg budskapet og helheten. :)

Den Sosialist-Sionistiske Internasjonalen er utrolig spennende å studere. Historie et er fantastisk fag, utrolig interessant når en begynner å grave. Dessverre oppmuntrer ikke skoleverket til interesse for historiefaget nok, passende nok for noen, de som bestemmer hva som skal stå i skolebøkene spesielt.

La nå de som har lang trening og utdanning i å se gjennom disinformasjon, se gjennom dette, og si nøyaktig hvor mine historiske kilder tar feil. Litt mer triggere fra min indre dialog. :)

Jeg leste for eksempel nettopp Finn Gustavsens bok fra 1991: «Blåmandag?»

Finn Gustavsen, en av de ledende marxist-leninister i Norge etter andre verdenskrig, og svært kunnskapsrik, sier i sin bok ‘Blåmandag?’ (1991), side 278:

«Lenins forbilder var Russlands fanatiske revolusjonære, nihilistene og narodnikerne. De ville fra først av tjene folket og hjelpe det til frigjøring fra tsaren og kirken. De sjølproletariserte seg, dro ut på landsbygda for å leve under folkets kår, undervise bønder og arbeidere og vinne dem for drømmen om et annet samfunn. Men det russiske proletariatet lot seg ikke belære og frelse. Det holdt fast med ‘lille far’, ved Gud og presteskapet. Narodniker i hopetall ble angitt og henrettet, eller rett og slett slått ihjel av bøndene selv for sin gudsbespottelige virksomhet. For Tsarens rike var av Gud.»

Noe verdens rike av G-d vil ikke disse ha. De vil ha all makt og all innflytelse. Videre siterer Finn Gustavsen fra Peter Normann Waages bøker ‘Russland et annet sted’ og ‘I prinsippet JA’ (side 279): «Bolsjevikene var nihilistenes og narodnikenes arvtakere; liksom dem hentet de sin inspirasjon fra Vesten, men nå som da skulle denne inspirasjon vise seg å fremnbringe noe ganske annet i Russland enn i disse tankers og ideers hjemland».

Gustavsen: «Det sovjetiske marerittets navn er stalinismen, og også jeg bruker denne betegnelsen. Men det kan ikke herske tvil om at stalinismen er leninismens ektefødte barn. Milovan Djilas og andre har helt rett i at det ikke fins en ‘stalinisme som står i motsetning til det samfunnssystem som ble skapt av revolusjonen og Lenin’ »

Jeg tror vi kan fastslå at vi har identifisert ‘Dyret’, nihilistene, de som står G-d og Jesus sin lære imot på jord. Anti-krist. Her har vi nihilistene som Albert Pike snakker om. Her har vi kjernen til de som har gjort, og gjør, opprør mot Gud i denne verden. Her har vi elendighetens opphav.

Om Dyret får utvikle seg og får utfolde seg i full frihet, eller om vi klarer å stanse dets fremvekst, er et ennå ubesvart spørsmål.

«Sosialisme er frihet, likhet, fellesskap. Ekte demokrati», sier Gustavsen (s. 280). Men sosialismens frihet rommer beviselig ikke mennesker som tror på Gud, og en høyere makt enn de ideologiske ledere i verden. Fy faen så falsk deres pene ord er. Kristne har vært hatet og forfulgt siden begynnelsen av den åndsrevolusjon som Jesus satte igang. Ikke noe nytt i det.

De Glemte Holocaust
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Finn Gustavsen bruker forøvrig resten av sin bok til å argumentere for en Ny Verdensorden, som de skal skal bygge på ruinene av den marxistiske som brast for dem, som han kaller sosialdemokratiet, hvis nye ideologi han flyktet til, når deres blåmandag kom, når det ikke lenger var mulig å skjule marxist-leninismen-stalinismen som en totalt feilslått og barbarisk ideologi, som ikke viker noe tilbake for noen religion de hevder seg imot, som visstnok hadde undertrykket og drept mennesker anmasse. Husk at vi er alle ‘sosialdemokrater’ idag, fra ytters venstre til ytterst høyre. Siv Jensen henger like mye sammen med det ‘sosialdemoktratiske’ internasjonale lederskap som de på venstresiden gjør det.

Så etter å ha jobbet med og satt meg inn i Lenins psyke og sjel, begynte jeg å få en viss aning om hva Dyret var. Her fant jeg nøkkelen til Dyret i Johannes Åpenbaring. Nøkkelen er hva bolsjevismen og kommunismen, andre verdenskrigs seierherrer, har ‘videre’utviklet seg til.

Tilfeldigvis like etter etterpå la Lars R inn en kommentar som var utrolig viktig i dette bildet. Den viser hvordan våre norske politikere hadde adoptert alle doktriner til leninismen, kanskje før Lenin selv kom til makten, og som viste at der var en internasjonal agenda for barbarismen.

Det var utsagnet fra Edvard Bulls bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Jomenn ble ikke bare skolen verdslig, men faktisk hele verden. Ble den mindre barbarisk med den leninismen, trotskyismen og marxismen de sverget til, og etter at de hadde fått desimert religionen som uttalt?

Aldri har vel verden sett en større barbarisme, enn hva disse krefter har forårsaket. 80-100 millions holocaust.

Mot Dag. Det var deres norske ideologiske tenketank.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Operasjonelt ansvarlige

All elendighet i familiepolitikken i Norge er med vennlig hilsen Gro Harlem Brundtland,

Gro Harlem Brundtland er datter til Oddmund Harlem som er MotDagist aka marxist-leninist, før han ble AP-mann (eplene faller sjelden langt fra stammen), og hun regnes som den som innførte abortloven holocaustet, p-piller og fri sex for alle dyrene i Hakkebakkeskogen som det største gode som kan vederkveges menneskene i vårt land ……

Kjempegreier dere, vi har fri sex, men vi mangler åndelig frihet, og sunnhet, og moral, – og G-d i samfunnet….
Gift med Olav Brundtland. Kjent Bilderberger. Og kanskje mer som de ikke vil fortelle dere. Kristen er de ikke, fordi en kristen kan gjenkjennes på sine gjerninger.

Men arkitekt for det hele og koordinator for denne internasjonale agenda, er Ekspedisjonssjef Karin Stoltenberg, som var sjef (Ekspedisjonssjef) i Barne- og Familie departementet i årtier. Samlivsbrudd, skilsmisse, fedre som mister sine barn, nektes å se sine barn, abort, et inkvisatorisk barnevern, alt har disse to sin signatur.

Karin Stoltenberg er inngiftet i Norge med Thorvald Stoltenberg.
Mor til Statsminister Jens Stoltenberg og direktør Camilla Stoltenberg i Rockefellers Folkehelseinstitutt, som gjør sitt beste for å ødelegge nordmenns helse, og selge mest mulig medisiner og vaksiner for sine venner i legemiddelbransjen.

Karin Stoltenberg sier selv at abortloven er en av hennes største bedrifter i et TV intervju med Anne Grosvold.

Gro eller Karin fant ikke på alt dette selv. Det slapp de selvfølgelig. Bak makten lurer en langt større og sterkere makt, med internasjonale forbindelser og agenda, som den godeste Karin dro med seg fra Kanada, hvor hun kommer ifra.

I det Sosialist-Sionistiske prosjekt og i det tyranniske samfunn disse krefter bygger er ikke barna foreldrenes barn. Barna er statens barn, som foreldre aller nådigst får lov til å oppdra, – så lenge og om de gjør det etter de sosialist-sionistiske prinsipper, eller det politisk korrekte som de har bestemt (G-d er ofte utelukket. Folk har blitt dømt til å ikke nevne G-d for sine barn). Flere menneskeskjebner, mer ødelagte liv, mer sorg, mer savn, enn det disse to i fellesskap har prestert å få til finnes nok ikke maken til i Norge, – i hele vår mange tusenårige historie.

as

Barna dine er ikke en gave fra G-d lenger. Barna dine er en gave fra Staten, som er så grei med deg at du får lov til å beholde dem, om du gjør som de sier du skal gjør det. Mvh. Gro og Karin

Jeg sier med Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin. Problemet og elendigheten i verden skyldes at «Menneskene har glemt Gud», og med Bjørn Afzelius; «En romantiker kan aldri forbli en evig hevner» (Bjørn døde forøvrig bare 52 år gammel, etter å ha skrevet og sunget om «De Røde Roser fra Sion»).

Alle med popularitet og innflytelse som sier dem imot, dør på ‘mystisk’ vis unge. Alle i hop. Der er ingen igjen fra popens, rockens, kunstens eller litteraturens verden igjen. De som er har solgt seg til ‘Skjøgen’ også. Materialister finner fort ut hvem det lønner seg å holde seg inne med.

Men vi lever i Norge. Menneskerettene og ytringsfrihetens fyrtårn. Dette skjer ikke her. Her skal ‘Lyset fra Norden’ komme fra. For det har vår egen Torbjørn Jagland, president i Europarådet, sagt.

Torbjørn Jagland bekrefter retten til ytringsfrfihet
“Vi markerer i 2010 at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen runder 60 år. Konvensjonens artikkel 10 garanterer retten til ytringsfrihet. Den er et av de europeiske samfunns mest avgjørende frihetsvern, og en kjerne i den felleseuropeiske identitet.

Det liberale demokrati er bygd og bygges over debatt, meningsutveksling og frie ytringer. Derfor er ytringsfriheten også selve verktøyet for å integrere forskjellige kulturer, tradisjoner og religioner inn i et felles europeisk hus. Og derfor må vi alle forsvare retten til å kritisere makthavere, politiske ledere, religioner myter og ideer, så vel som retten til å protestere – i fredelige former – mot nettopp slike ytringer i aviser, TV-serier, kunst og karikaturer. ”
http://www.dagsavisen.no/meninger/article482909.ece

Blant annet om Karl Evangs hat og krig mot vårt folk.
http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

Han var en av disse:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Som forøvrig stod for dette
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Barn som mødrenes eiendom

Siden dette er under artikkel om abort og p-piller; Barn er ikke mødrenes eiendom. De er G-d’s eiendom, som har satt dem til omsorg og ivaretagelse hos nettopp disse to personene vi kaller deres foreldre, valgt før de inkarnerte i kropp og til kropp, foreldrene som var nettopp de to personene denne sjel trengte for å oppfylle sin mening og hensikt med inkarnasjonen (livet).

Monopolistisk eierskap av barna > sykdom, ubalanse > samfunnets degenerering. Med vennlig hilsen Gro og Karin.

Det kommenteres at det er mest fedre som begår drap av sine barn. 33 siste år. Hva er 33 drap mot 15.000 aborter per år? 3 promille? Dette blir som å blåse opp og fokusere på det lille holocaust, for å skjule det store holocaust.

Disse 33 egne barn som fedrene dreper skjer ofte i affekt over at kvinner har tatt eierskapet over felles barn fra unnfangelsen, og etter skilsmisse og påfølgende ofte opprivende barnefordelingssaker. Det er farens (Faderens) ånd som er inkarnert i barnet som er av morens kropp. Mange kvinner er dermed medløpere med Verdens Herskere, som binder menneskene til verden, til jord, til materie – til mekaniske, biologiske roboter av celler og atomer alene, fiendliggjort og fremmedgjort og lokket på avveie fra sitt åndelige opphav. Barn anses utelukkende for ‘å være av kropp og jord alene’, fra og av mor. Behandles ikke som åndelige vesener, fordi de revolusjonære har ingen kunnskap eller oppfatning av denne ‘ånd’, idet de lever i ‘mørket’. Jfr. «Den Fortapte Sønn».

Den Sosialist-Sionistiske bosjevikske revolusjon hadde som en av sine dogmer å forstyrre og forrykke samfunnets grunncelle; familien. Heretter var det storfamilien som skulle telle. Det store ‘gode’ sosialistiske proletariske felleskap. Kyss meg i ræva, sier jeg…..

Og de visste utmerket godt at ved å forstyrre denne samfunnets grunncelle, så tjente det deres voldelige åndsløse verdensrevolusjon. Barn som mistet sine åndelige forbindelser, og tilknytning til sine opphav, spesielt det åndelige, er lett å forføre. De ble dermed lette offer for å havne i de revolusjonæres favn og tjeneste, og uvitende offer for deres agendaer.

At disse revolusjonære krefter mot G-d og hans folk forrykker dette med sine disposisjoner, forrykker de også G-d’s mening og mål med deres liv. I sannhet viser disse ‘sataniske’ krefter, disse ånds-kontra-revolusjonære, at de er i oppsosisjon til G-d, og alt som er av G-d. De bruker ofte naturvitenskapen i sin krig mot åndsvitenskapen.

I Illuminatets og den skotske rites sjefsideolog Albert Pike’s brev til Mazzini, datert 15. August 1871, som var oppbevart i British Museum inntil nylig, sa han:

“Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”

http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Finn Gustavsen (AKP(ml), gav meg svaret på hva og hvem nihilistene var og er. Takk Finn. Her fant jeg ‘Dyret’, og de som har tatt ‘Dyrets Merke’

Mange tror at det er paven, eller Illuminati, eller andre enkeltpersoner eller grupper, som er ‘Dyret’ i Åpenbaringen, men Dyret, det er et helt samfunnsystem som er bygget på ruinene av det kommunistiske/bolsjevikske systemet, og det er et system som glir glatt gjennom selv på høyresiden, så subtilt er det. ‘Dyret’ er summen av de som vitende eller uvitende støtter dette ‘Dyret’.

Jeg oppdaget ‘Dyret’ når jeg skrev artikkelen ‘De Glemte Holocaust’, spesielt Lenin, synest ikke å ha noen spesielle egenskaper utover hva hvilken som helst rovdyr som tiger eller isbjørn har, bortsett fra at tigeren og isbjørnen ikke dreper fordi de har lyst, men fordi de er sulten, av instinkt. Så Lenin ligger hakket under dem i utvikling etter mitt syn, fordi han dreper av lyst og lov. Jeg skal som neste prosjekt finne boken ‘Bittert Oppgjør’, av NKP’s Martin Gunnar Knudsen (Tiden) og kanskje få flere ledetråder.

Perversiteter har blitt normalen

De fleste mennesker har logget av både aviser, TV og nettet, drittlei av falske politikere og ekspertvelde. De har logget av verden, på mange måter.

Ta for eksempel p-pillen og abort. De krefter som er ledere i verden tror seg så jævlig klok i sitt Babels Tårn, at de perverterer skapelsen og det naturlige ved enhver korsvei, og så prøver de å finne opp nye ting som skal korrigere de opprinnelige perversiteter, som igjen blir nye perversiteter.
– Og slik har vi det gående til det stadie hvor deres ‘klokhet’ utrydder oss selv som art. Kjempelurt.
Menneskene er kjempeflink; – til å parre seg som kaniner. Mon tro om Darwin tok feil; at menneskene ætter fra kaninene og ikke fra apene, som i det minste har kommet til pattedyr-stadiet, på to ben?

Mitt oppdrag er å sørge for at Pike’s spådommer i sitt brev til Mazzini ikke går i oppfyllelse; at Kristne ikke skal miste sin direction (retning). Om den retning er å vite, at for de som holder seg nært til G-d så er der ingen problemer som ikke kan løses, der er ingen farer selv i livstruende situasjoner G-d ikke har makt til å forhindre og redde deg utav, om det er meningen med ditt liv at det skal være slik, og Jesus er ofte mellommannen.

Det er virkelig sant, at «når han styrer båten, så går det så bra – på veien til ‘himmelens’ land». Når disse folkene får styre så går det metaforisk talt til helvete.

Derfor har de også gjort så mye, og gått til slike enorme skritt, i strid med menneskerettene, å søke å fortrenge og fornekte, ved å la være å opplyse om det for barn og unge, at det største holocaust var utført av dem selv og deres ideologiske ledere. 66 million i Tsarens kristne Russland alene. Henrettelse av Tsaren og hans familie. De kjører knallhardt fokus på de 6 million mennesker drept av tyskerne, men fornekter, glemmer og vasker historiebøkene i våre skoler ren for alle referanser til de industrielle extermineringer i holocaust de selv har stått for, som i sum er ikke bare 11 ganger mer (66 million), men som sannsynligvis ligger i størrelsesorden 80-100 million, ved å ta med PolPot og andre av deres vasaller sine brennoffer/slakt – ofret til deres ‘gud’, hva enn det skulle være.

De Glemte Holocaust
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-sp%c3%b8rsmal-om-holocaust/

Sosialist-Sionist Internasjonalen har ført både kristne og jøder på aveie i hundrevis av år. Bevis 1: ‘Du skal ikke drepe’. Budet gjelder både for kristne og jøder. Følges det ikke, er en ikke hverken kristen eller jøde, men av Satans Synagpoge (Johannes Åpenbaring 2.9 og 3.9).

En kan velge om en vil ta Dyrets Merke eller ikke. Om en har tillit og tro til disse sataniske krefter, hva Johannes kalte Satans Synagoge (SS), og Skjøgen – den som har solgt sin sjel til SS, og bistår til deres økede innflytelse i verden, så har en symbolsk og direkte tatt Dyrets Merke. En har blitt en av dem. Og må dele deres skjebne og karma.

Jeg sier med Alexander Solshenitzin at problemet med verden og grunnen til verdens elendighet er at «Menneskene har glemt Gud».

G-d elsker verden og menneskene, men verden og verdens ledere hater G-d og hans folk. De jakter hensynsløst på dem, hele tiden, fortløpende.

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den Enbårne (som har blitt hel, BÅDE kropp OG Ånd), for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».
(Johannes 3.16)

De materiske, materialistiske, verdslige – de som tror seg kun en kropp, og ingen ånd, er per den kristne definisjon bare halv. De er AV jord, og til jord skal de gå, og forbli – død, men de som er av Ånd, skal gå til Ånd, og forbli av Ånd – evig liv. «Fra jord skal du atter gjenoppstå», som våre begravelsesritualer sier.

Noen som har sett filmen ‘Excorsisten’ med Linda Blair? Hvordan et kors får Satan til å fråde og frese når en holder opp et kors foran ham? Da kommer all hans ondskap og mest hatefulle betraktninger frem. På samme vis reagerer enkelte når Jesus og G-d blir nevnt, Bibelvers blir sitert, – de fråder og freser. De er godt programmert av Edvard Bull og hans efterfølgere gjennom skoleverket og media. Men som Kristen har en ikke noe valg, om en vil beholde sin sjel intakt, og la den være forberedt for å komme inn i en bedre tilværelse i evigheten, ved ikke å bygge dårlig karma for seg selv. En må tale når en ser urettferdighet og urett, – ‘om en ikke skal ta del i deres synder’. No Matter What.

Fra Lenin til Edvard Bull og Gro Harlem Brundtland så kan jeg ikke gjøre noe med hva satanistene, som Johannes benever som Satans Synagoge i sin Åpenbaring, har programmert i menneskers sjeler og hjerter gjennom skoleverket og media gjennom hundrevis av år. Det er kun G-d, med Jesus som vår mellommann, som kan gjøre det, som kan frelse. Men jeg kan opplyse om hva jeg ser og vet.

Og jeg sier at Kristus er erstattet som Guds Utvalgte – The Chosen One, den Ene, den Enbårne, med en hel gruppe av mennesker som har tatt den posisjonen; De Utvalgte av Zion, som i virkeligheten er Anti-Krist. Alle de som har støttet og bidratt til deres oppblåste selvbilde er medskyldig og medansvarlig for redslene og terroren de har spredd og sprer. Deres tilbedelsessymbol er ikke Kristus, men deres offer, deres lille holocaust, mens de overser de store de selv står for.

Sannheten kommer alltid frem

Noen mener med det skulle være fare for de som snakker om disse forhold, og at det er derfor de tuter med ulvene. G-d har mye mer makt ennn disse folkene. G-d har kontroll. De har ikke mulighet til å krølle et eneste hårstrå på noen sitt hode, uten at G-d har godkjent at det passer med hans planer for den sjelen som blir ofret for deres hat og ondskap. Men det er disse menneskene som er ansvarlig. Det er de selv som gjør det. Ikke G-d.

I 2012 feirer de sin endelige seier og fulle kontroll over verdens åndsløshet. Søk «Rik Clay London Olympics Zion 2012». G-d reiser opp den som har de erfaringene som skal til. De små og enfoldige reiser G-d opp for å gjøre narr av de som tror seg kloke og mektige i verden. Det skal ofte bare en liten tue til å velte stort lass. Rik Clay var en slik. Død, i sin beste ungdom.

Jeg sier og skriver ikke for å ære meg selv, for jeg er bare en enkel sjømann fra arbeiderklassen med min del av ‘moro’ i livet, og jeg blir ofte like overrasket som mange andre hva som skal skrives om. G-d kalte meg til å være sitt vitne.

Så jeg sier det for å ære G-d og ‘Den Hellige Ånde’ som Jesus lovte å sende til sine. I livets verste stunder hadde en nok knapt overlevd uten. Tilhører en ikke ‘G-d, har G-d’s ånd i seg, så tilhører en per definisjon ‘Satan’ – som kan gjøre hva han vil med en.

Jeg gir meg jevnt faen i hva de jeg skriver om skulle finne på. Jeg lyder kun den kraft, og stemmen i meg som har reddet meg mange ganger, når menneskene og lederne våre av denne verden var iferd med å sende en i de dypeste avgrunner et menneske kan komme. De kan dra til helvete! De har mistet sin sjanse til å utvise klokskap og visdom.

Direkte inspirasjon fra «The Man» – over alle menn; Jesus. Alt er inspirert. Stort sett ingenting fra meg personlig idet for en kunstner så er den største utfordring ofte å la egoet steppe tilside, og la den åndelige inspirasjon komme som den vil.

Når en klarer dette, er en inne i den evige kilde som Jesus kalte Livets Vann. Da flyter det (ordene) fortere enn en klarer med tre fingre å skrive det ned på PC’en. Om G-d har noen bekjentgjørelser og eller ting som skal offentliggjøres av gjemt og glemt kunnskap, avsløre løgner og erstatte dem med sin sannhet, så finner G-d et naivt og enkelt menneske til å formidle det, – når tiden er moden. Det er ikke vi som velger oss selv. Det er G-d som velger oss, av nåde, mer enn av gode gjerninger egentlig, men sjelen må være ren og uskyldig, og ikke ønske noen vondt. Da vil en dis-kvalifisere seg selv.

Jeg lar ikke mitt sinn og min sjel bli innfluert av noe annet eller noen andre, enn av Jesus, og den åndelige gestalt som er etter ham, av noen kalt Den Hellige Ånde. Ingen mennesker. La ismene begraves for min del.

Min produksjon taler for seg selv. En produksjon som ingen har gjort før meg – og sikkert mange kan gjøre etter. Aldri har bitene var lagt så til rette for å forstå hva som er skjedd, og hvorfor, av den historie som er viktig for oss i Norge å forstå. Faktisk har jeg til gode å se det internasjonalt, at de historiske biter settes sammen slik. Den som går gjennom det som ligger, og forfølger linkene og referansene, vet mer enn 99,9% av menneskene i Norge om de skjulte sammenhenger for samfunnets elendige beskaffenhet. http://www.riksavisen.no

Som Joanne d’Arc sa, som hørte G-d’s stemme fra to år før de hengte henne på stokken og brente henne på bålet: At hun var ‘Et redskap for Guds vilje’. Det er hva jeg også liker å være, mer enn å være en slave av og under satanistenes fryktbaserte herskerinstrumenter. En Kristen trenger ikke høre stemme som Joanne d’Arc, men de bør gjøre det en føler er rett og og riktig, følge sitt hjerte, og bruke sine logiske og mentale fakulteter, OG spørre seg; Hva ville Jesus ha gjort og sagt i forhold til dette spørsmål?

Og endelig; Som Jesus sa idet de klynget Ham opp på korset, for løgner de fant på mot ham, for at han ikke skulle lenger få avsløre deres hyklerier og løgner; «Tilgi dem Far, for de vet ikke hva de gjør. La din vilje skje, i din favn overlater jeg min ånd».

Er G-d en levende G-d? Ja. G-d er en levende G-d. Absolutt tilstede for dem som vil det. Er en kristen, er en det. Ikke stykkevis og delt. Kan ikke velge hva som er viktig og mindre viktig. Ta hele pakken, eller la vær. Den sionistiske kristendom som den katolske kirkes lederskap, som alle andre som har solgt seg til dette internasjonale sosialist-sionistiske nettverk, er således i sum ‘Skjøgen’. Horene som har solgt sin sjel for en neve dollars. ‘Kom ut av henne, mitt Folk’.

De som er av verden, kun av kropp, av materie, under ‘Satans’ domene, vil se på døden med frykt. Som et tap – lyset slukkes – end of the game. Ingenting mer. De som er gjenfødt av ånd, og ikke av en kvinne denne gang, vil se på det som en befrielse – som en tjeneste Satans agentur på jord gjør en ved å befri en fra det kroppslige fengsel. De skjenker en martyriet på gullfat. Det er tabben de gjør at de tror at Lysets Barn ser på døden med samme frykt som de selv gjør. ‘Jøder’ etter den tradisjonelle definisjon, tror heller ikke på noe liv etter døden. Hvor ligger kortslutningen? Etter karmiske lover dømmes onde mennesker til evig liv i det helvete de skaper seg her, de som bidrar til ragnarokk og holocaust, mens Lysets Barn drar videre på sin reise i universet. Er ikke verre enn det.

En kan ikke tjene både G-d og ‘Mammon’/fyrstene. De som har underlagt seg ‘Satan’, de har Satan lov å gjøre det han vil med. Eieren gjør hva han vil med sin eiendom!

Martyrene

Jeg kan berolige alle med at de sjeler de får lov å ta ut, er de som har kommet et hakk videre, og det var på tide å dra videre likevel for dem. Som min venn Michael Jackson. Som min venn og læremester Jesus fra Nasaret. John Lennon. Så mange andre. Kjærlighet og fred er ikke på våre ‘adversaries’ program. Hat og evig krig er. Ennå en gang skulle satanistene (den Sosialist-Sionistiske Internasjonalen) som av G-d har også fått lov å utfolde seg her for en begrenset tid (fordi G-d elsker alle, også disses potensiale til å bli hele mennesker, gi dem en sjanse til, mens de selv skaper sin egen elendighet og undergang av sine ‘dyriske’ tilbøyeligheter), få utløp av noe av sin ondskap, hvilket i akkurat dette tilfelle G-d så at de ville gjøre den plagede sjel en tjeneste, ved at disse krefter fikk gi utløp for sine onde hensikter, så fikk de en slags katarsis for sin ondskap – med sine fortløpende brennoffer/holocaust, slakt av medmennesker, og så slapp den avlidne denne verdens jammerdal mer. To fluer i ett smekk. To skjebner blir ett. G-d er lur..

Den ene fikk fri fra de mentale og sjelige fengsler de bygger for menneskene i verden. Tilbake til friheten. Tilbake til sine like av hjerte og sjel, fra sin gjesteopptreden her i inkarnasjon, i kropp. Ennå en martyr (som skal skrives på deres konto).
De(n) andre som stod for det, fikk evig pass til å bli igjen i en dyrehage, med sine like av natur og åndsløshet. Evig kamp. Evig krig. Om alt. Mellom alle. Det er hva deres ideologier sår. Slik blir dermed hva de må høste. Kun en kropp. Her og nå. Og derettet; Lights-out. – Uten gjenfødselen til ånd.

Selvfølgelig har landenes maktelite makt til å få mennesker besørget til ‘de evige jaktmarker’ eller bak lås og slå. De gjorde det mot Jesus. De gjorde det med Joanne d’Arc. De gjorde det mot Hans Nielsen Hauge i 1799, som i likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus for sin tro og sin overbevisning. av hvilket han formulerte sin erfaring:

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

De gjorde det mot Jesus. Men det var ikke korsfestelsen som var det store det med det. Det var det skammelige i evangeliet det. Det var den garanterte oppstandelsen hans offer beviste, at så lenge en står fast ved troen og sin overbevisning til ‘enden’, så er det veien hjem. Kampen står om ens egen ånd og sjel, og om en skal vinne ‘det evige livet’, eller råtne her sammen med udyr som Lenin for evig og alltid. Foruten ens sjel og ånd er intakt, og fri fra deres ‘surdeig’, er dette ikke mulig. Da er det faktisk lettere å få en kamel gjennom et nåløye, sier Bibelen..

Hvem vant? De korsfestede, eller de som hadde makt til å få dem korsfestet/drept?

«An Eye For an Eye, will make the whole World blind«. Mahatma Gandhi.

«We are all pencils in the hand of God«. Mor Theresa.

«Elsk din neste som deg selv«. Jesus fra Nasaret.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

130 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
nicodemus
nicodemus
Abonnent
13 år siden

hi johansen…..
jeg er dansk ….men leser nyhets speglet hver dag……
jeg liker nyhets speglet …..ja i er nesten mit favoritt.
website…..!!
du/i skriver godt……gode artikkler……det hele er
velunderstyttet her……smiler……
jeg har egentlig altid ment norge var et bedre land end
danmark…..!! tenker på jeres deilige is..melk…smør…
oksefarse……og renere luft…og de smukke jenterne he hee….men nu er i ikke mere bedre end dk….vi er i samme båt….
jeg fant først ut sannheten for 5 måneder siden…..jeg syntes det er helt utroligt at så mange folk ikke gider høre om ..911..nwo….osv…
jeg gør mitt beste for at oplyse folk hernede…..men ikke mange gider høre
om sanheten….og det piner meg..!! da jeg fant sanheten gik der vel en go ukestid…innen det gik op for meg at vor deilige jord..var ledet av monstrer…
livet har fået en annen dimensjon etter ca 1nov.2009 for meg….!!
i var med til at åbne øjnene mine op….tak for det…..
hellere en dårlig sanhet…end en go løgn..! Her er en go link…

http://verdenversion2.dk/nyside/
hilsen nicodemus……..

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Pengene er roten til alt ondt, sier du, JJ…
Hva med massenes grådighet?
Denne verden ble skapt for å teste oss.
Satan (Goldman Sachs, Edvard Bull, sønn til Edvard Isak, Lenin og «mannen hennes» Zinovjev, m.m.) frister, og sauer følger etter.
Helt frivillig og gledelig.
Selv om de ble advart flere ganger om Satans løgner og konsekvenser av valget av Satans vei: http://www.youtube.com/watch?v=87qkY1XZtIs&feature=related

Masser lukker øyne og tetter ører for å ikke høre at den lette veien er veien til helvete. De vil ha det «lett og moro».
Nicodemus sine øyne åpnet seg, men de andre han forsøker å vekke opp, følger etter oppskriften–> «bort fra alt det barbariske, fra den usunne moral barna lærer gjennom religion.”
«Skolepolitikk er klassepolitikk»,- satanist Edvard Bull, sønn til Edvard Isak, har absolutt rett.
Men hvor er foreldre???
Har de rett til å forplante seg?
Naturen er vis.
Moder Jord stønner under menneske-parasitters mishandling.
Jo før disse parasittene dør ut, jo bedre.
Syk bevissthet har ikke rett til fortsatt å eksistere.

Ergon
Abonnent
13 år siden

Her er et avsnitt i artikkelen om finansterroristenes angrep på og ødeleggelse av gresk økonomi og deretter en videokommentar av Max Keiser i linken under. Max starter etter ca 3 min.:

«Se bare hvordan Goldman Sachs med sin leder Lloyd C. Blankfein som hevder ‘han gjør Guds arbeid’ (Dansen Rundt Gullkalven guden), har lurt Hellas trill rundt. Ved at de hadde skjult de reelle underskudd i deres regnskaper, underskudd som GS stakk en god del av i sine lommer kjenner jeg dem rett. Så stiger forsikringen (CDS’er – Credit Default Swaps) for at investorene skal forsikres og være sikker på å få tilbake pengene de låner til Hellas i ‘krisepakke’. Goldman Sachs tjener først på å skjule Hellas underskudder, så tjener de på CDO/CDS’er (forsikringer) og så tjener de endelig på å låne penger som ‘krisepakker’ til Hellas som deres tidligere råd har ruinert dem for, med dertil økede renter på grunn av høyere forsikringer (CDO/CDS’er) og reduserte betalingsevne».

http://www.youtube.com/watch?v=AbH1JsOTInk&feature=player_embedded

Det gjelder her som i all annen virksomhet: Følg pengene og du kommer til planleggerne og maktens skjulte elite. Husk at Lloyd Blankfein bare er en ansatt frontfigur og bak han står det enda mektigere folk.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
13 år siden

Slike artikkler som denne gjør Nyhetsspeilet til et sted for kristenfundentmentalistisk vrøl. Venter bare på neste JJ artikkel; «Kondomen – satans hette» Når menneske blander seg inn i andre menneskers privatliv om de skal bruke p-piller eller ta abort er friheten til enkeltmenneske borte. At ikke folk har skjønt at J.J er langt ute på feil spor for lenge siden er rart. Alle artikklene hans har en rød tråd med kristent budskap som dømmer de fleste mennesker til helvete. Ikke noe galt med kristendommen. Men budskapene til J.J er kristenfundamentalistisk på lik linje med ekstreminister innad i islam, noe som de fleste muslimer tar avstand fra, vil jeg tro de fleste kristne tar avstand fra J.J og hans budskap.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Mulig ikke denne artikkelen er så religiøs som alle de andre. Men gud blir jo nevnt mange ganger i denne også.

«Hvilken fantastisk frihet Illuminatet har skjenket kvinnene; friheten til å drepe ikke bare sitt eget avkom, men også fedrene sitt.»

Hvordan er du i posisjon til dømme folk som tar abort til drapsmenn? Å er det slik at menn skal bestemme over om kvinnen skal ha barnet i magen kun fordi spermen hans er årsaken til befruktningen? Det er kvinnens bioligiske kropp og barnet i magen er kun et foster de første månedene. Derfor er fostere en del av kvinnekroppen så lenge ikke alle vitale organer hos fostere er utviklet.

At illuminati er årsaken til abort og p-piller er en konspirasjon som er drøy. P-piller er skapt fordi kvinnen vil ha det. Ikke fordi illuminati stapper den ned i kjeften demmes og sier «du skal ikke bli gravid» illuminati ringer heller ikke gravide og sier de skal ta abort. Det er et valg kvinnen tar selv med hensyn til livssituasjon.

Du må få lov til å skrive å mene hva du vil. Men at folk skal lese det du skriver og faktisk tro på det. Det er farlig.

Ergon
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Det farlige her er vel de følgene abortindustrien påfører et folk. I Nord-Amerika er abortindustrien dominert av jøder mens motstykket Pro-Life bevegelsen er dominert av kristne. Mange negre mener også, i alle fall med en viss rett, at abortindustrien utfører et folkemord på svarte. Mange hvite mener, med en viss rett tilsvarende for dem. Pro-Life regner med at rundt 50 millioner fostre er drept i USA etter krigen.

Her er en link som ser dette rimelig nøkternt fra en kristen synsvinkel:

http://www.davidduke.com/general/the-abortion-industry-is-led-by-extremist-jews_3618.html

Den er grei å starte med og man finner mye om saken ved å google litt, men det behøver jeg vel ikke å fortelle noen:)

Det farlige i denne saken at abortindustrien er blitt akseptert som et greit alternativ til prevensjon.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

«Jaja. Jeg kjenner det argumentet. Har hørt det før. Det var jo også samme argumentet leninistene og stalinistene (kommunistene) brukte på…»

Det du skriver er farlig for samfunnet. Hvis slike meninger du har brer seg rundt så er det et samfunn jeg vil kjempe mot. Ja, illuminati jobber kanskje mot befolkningsvekst ved forgiftning i mat, vaksiner and you name it. Men dette handler om noe helt annet enn dette. Dette handler om at du mener kvinner er mordere hvis de tar abort og man så og si er dømt til helvete hvis man bruker p-piller fordi det er satans skaperverk. Du lirker dette inn som det er illuminati som står bak p-pillen. Men jeg ser det heller som at det er noe kvinnen ønsker og markedet selger. Menn tvinger hvertfall ikke selvstendig kvinner til å ta p-piller. Så jeg føler du egentlig skjuler dine egne kristenfundentamentalistiske meninger ved å skylde på ILLUMINATI.

PS: du kan sammenligne meg med stalin, bush, hitler egentlig hvem du vil. jeg bryr meg ingenting om hvem du sammenligner meg med.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Kan vi virkelig stole på legemiddelindustrien? http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2009/10/15/gravide-bor-ikke-ta-pandem/index.xml

27døde av spontan-abort etter at FHI godsnakket og lurte til seg 60gravide for eksperimentet.

P-pillen gir hormonforandringer og er skadelig for indre organer i lengden, og tusenvis har mest sannsynelig fått kreft og blodpropp pga en alien drug som innføres i din naturlige kropp.

http://www.canada.com/health/story.html?id=2677913

I canada er rettsakene allerede igang.

P-pillen er en monsterbedrift som tjener enormt med penger. Det koster 300-400kr for en månedsforbruk, selv måtte jeg ofte spleise på regninga da ladyen oftes gjorde det for begges skyld. Det du kan gjøre som er langt tryggere er å anbefale P-Ring, så ungår du moodswings hos dama, men det ultimate nå er en sånn teknologisk duppedings som tar fruktbarhetsprøve på 1-2-3 og er 99.3% trygg, men den koster oppimot 3000-5000kr, som er en grei engangskostnad for trygge langtidsforhold.

Jeg syns jenter skal få lov til å velge selv hva de syns er best for demselv, men når helsesøster sitter og formynder legemiddelindustripropaganda så er det ikke mye valgfrihet/sideinformasjon rundt unge jenters valg. Spesielt vansklig, når man er i 13-15års alderen og stoler på alt Skolen forteller.

I Usa skal skoler innføre P-piller til jenter i 11-13års alderen. Uten foreldres forespørsel. Er dette tegn på at familien er eliminert og at vi alle snart er statens barn?

http://www.msnbc.msn.com/id/21358971/

Syns du gir ufortjent pepper til Jarle Truthhunter, er ikke mange som gidder å bry seg om dette emnet her.

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

«27døde av spontan-abort etter at FHI godsnakket og lurte til seg 60gravide for eksperimentet.»

Og dette kan du selvsagt dokumentere?

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Det står at 27 spontanaborter settes i forbindelse med vaksinen. Dette er noe helt annet enn at 60 kvinnner har blitt eksperimentert på og at 27 av disse har dødd.
Påstanden din er en mock-up av histen og pisten.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

«Syns du gir ufortjent pepper til Jarle Truthhunter, er ikke mange som gidder å bry seg om dette emnet her.»

Det er fult mulig p-pillen ikke er bra for kvinnekroppen. Men jeg hadde håpet på en annerledes artikkel. Der man serverer forskningsfakta eller erfaringer fra kvinner som har dårlig erfaring med bivirkninger osv. Ikke sånn «tar du abort er du morder» artikkel. Objektive artikkeler er å foretrekke der forfatter kan komme til egne meninger på slutten eller i kommentarfeltet. Kanskje Jarle fikk litt mye ufortjent pepper i denne artikkel. Men kommer nok av at jeg er rimelig uenig med mange av artikkelene hans. Budskapene hans er viktig noen ganger, men de er alltid pakket rundt noe jeg vil kalle kristenfundementalistiske meninger. Jeg tror Jarle ville fått til mye bedre artikkeler om han hadde holdt sin tolkning av bibelen for seg selv.

Forsker
Forsker
Abonnent
13 år siden

De sosiale ingeniørenes mål om å finne en kur mot graviditet i tråd med deres eksperimentering mot stadig økt frigjorthet, promiskuøsitet, demoralisering og seksualisering av kvinnen i vestlig kultur ble nådd for 50 år siden. De første eksperimentene for å velte om kulturen i 1920 årene, ble så vellykket at det ikke holdt med abortklinikker, det ble fortsatt for mange barn. Hippiebevegelsen, kvinnebevegelsen og økt seksualisering var hele tiden del i et sosialt eksperimentet, nå hadde de løst problemet med p-pillen.

I en ny verdensorden hvor målet er å kontrollere alle individer gjennom et monolittisk kontrollorgan, vil individer som anses skikket til det få tilgang til medisinsk teknologi som forlenger livet, retten til å reprodusere seg må følgelig bli strengt regulert. Tvungen abort, bruk av p-piller og sterilisering vil bli obligatorisk. Det er ikke uten grunn at Kina er FNs forbilde. De leder allerede på dette området.

For å beholde dette uniforme systemet må alle de gamle religionene og ideologiene bortsett fra «den utvalgte rette» bli forkastet samtidig som man innfører obligatorisk kontrollbrikker i alle individer slik at man kan regulere og overvåke folks tanker, men ikke nok med det, man vil også kunne implementere nye tanker for hva man skal tro på. Teknologien er kommet lenger enn folk flest er klar over på dette området.

En slik omvelting av samfunnstruktur, vil kreve drastiske tiltak, vi har sett dem før, JJ har nylig minnet oss på hvordan visse menneskegrupperinger elsker å ta i bruk massemord av egne borgere, eller bare «rehabiliterer» dem innen psykiatrien, som forøvrig kan skifte mellom hva som er «normalt» relativt raskt når de rette psykopater settes inn med fullmakter.

Når vi får ledere som liker å opptre som klovner, dumme seg ut, bedrive notorisk ansvarsfraskrivelse og være glemske – så får historien en merkelig tendens til å gjenta seg med jevne mellomrom. Dette er innlysende for alle som er kapable til å se ting i større perspektiv, noe som ikke lenger læres bort i skolen, til tross for at de prøver hardt å rive ut denne evnen gjennom vitenskapelig inndoktrinering av barn fra svært tidlig alder. Med den nye teknologien som kommer vil denne psykologiske begavelsen bli slått av med et tastetrykk når de implementerer kontroll funksjonene, men ikke før mange nok har blitt narret til å ville ha denne teknologien. For det er slik det vil bli presentert, gjennom alt det positive man kan kan få av teknologien. Lære hele språk og avanserte emner på minutter, kraftige microchiper med minne som overgår vår egen kapabilitet. For de trenger å vite alt vi foretar oss, disse psykopatene som styrer moderjord inn på en mørk vei.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
13 år siden

Jeg mener det er stadfestet at p-piller har blant annet ført til en økning av brystkreft.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

alltid like lett å slenge av seg en one-liner med en så stor påstand uten å komme med linker til eventuelle fakta. skjerpings!

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Det er selvsagt vanskelig å henvise til noe spesifikk forskning på dette da det vil være det samme som å skyte legemiddelindustrien i foten.

Grunnen i det store og hele slik jeg forstod det skal være det at enkelte metaller som kvinnen ellers ville kvittet seg med gjennom menstruasjon blir hopet opp i kroppen grunnet utsatte sykluser, det er jo tukling med skaperverket dette, ingen kontroversiell påstånd heller slik jeg ser det.

Det hevdes også at kvinner som går på p-piller velger partnere annerledes enn de som ikke går på det.

Upopulært, ja, men som sagt, dette er bare det jeg har hørt og ville videreformidle.

zero
zero
Abonnent
Svar til  Askeladden
13 år siden

Leger har en tendens til ikke å være motstrebende til å foreskrive prevensjonspiller (p-piller) til unge, seksuelt aktive kvinner. Fordi pessarer og kondomer er mindre beskyttende og lett kan brukes galt, og fordi de blir betraktet som mer besværlige å bruke, er leger redde for at å ikke bruke p-pillen gir økt fare for graviditet. Å sitte ansikt til ansikt med en kvinne som har fremtiden foran seg, og der legen har valget mellom en mulig abort eller et uønsket barn, eller å gi en resept på p-piller, er ikke noen lett situasjon. Det er ikke noen tvil om at p-piller, injeksjoner eller implantater gir en svært effektiv og uproblematisk prevensjon, men det er også klart at de har farlige, uønskede bivirkninger. Enhver lege _ og pasient _ som føler seg splittet i dette valg bør lese boken til Dr. Ellen Grant The Bitter Pill: How Safe Is the Perfect Contraceptive? Denne sviende anklage mot p-pillen er skrevet av en britisk lege som ble ansatt i 1960-årene på en klinikk i London for å teste forskjellige kombinasjoner og doser av p-piller. Hun tok fatt på denne jobben med optimisme og idealisme, idet hun trodde at p-piller var svaret på problematikken omkring verdens overbefolkning, og at de representerte en ny slags frihet for kvinnene. Men ettersom måneder og år gikk, observerte Dr. Grant alvorlige, ofte livstruende bivirkninger ved alle doser og kombinasjoner av disse piller, som bestod av forskjellige kombinasjoner av gestagener og østrogener. Å endre dosen eller en ny type av syntetisk hormon, fremkalte bare andre symptomer i stedet. I dag hevdes det at en p-pille med lavere dose hormoner vil gi færre symptomer og være mindre farlig, men det er ikke noe bevis for at dette er sant.

Selv på en klinikk der hennes eneste hensikt var å arbeide med kvinner som tok p-piller og bedømme og vurdere deres effekter, la Dr. Grant merke til at hun ble ikke bedt om å finne ut om bivirkningene i mer detalj. Hovedinteressen ved undersøkelsen syntes å være å få svar på to forhold: 1) Kunne de hindre befruktning?, og 2) var de øyeblikkelige bivirkninger så milde at kunne fortsette å ta dem? Det var ingen langsiktige oppfølginger, det var heller ingen ekte bekymring for langsiktige konsekvenser av å ta disse. Rettferdiggjøringen i hodene på dem som laget og testet disse pillene var godene for menneskeheten som en helhet ved en senkning av fødselsratene som derfor veide opp for risikoen, og de negative sider for hver enkelt kvinne.

Etter ti års arbeide med disse orale konsepsjonsmidler, konkluderte Dr. Grant at de var så farlige at ingen burde ta dem, og hun begynte å snakke åpent imot dem. Ingen i den medisinske verden ønsket å lytte. Det er uheldig at hennes bok nå er utsolgt, men det kan hende at du kan finne den i et antikvariat eller hos Amazon Book’s webside: http://www.amazon.com. Den følgende liste av bivirkninger er blant dem som Dr. Grant konsekvent noterte hos kvinner som tok de forskjellige kombinasjoner av p-pillen.

· Seks ganger høyere risiko for trombose (blodet levrer seg inne i en åre)

· Fire ganger høyere risiko for å dø av hjerneslag.

· Fire ganger høyere risiko for hjerteanfall

· Tre ganger så mye hodepine.

· Dobbel risiko for migrene.

· Dobbel risiko for høyere blodtrykk.

· Dobbel risiko for død av ulykke eller vold.

· Dobbel risiko for å dø av kreft, særlig cervixkreft, brystkreft og i endometriet, hos kvinner fra 25 til 50 år.

· Økt risiko for eggstokkreft.

· Økt kreftrisiko for røykere, særlig melanom og lungekreft.

· Mer kreft i thyroidea og lever.

· Endret immunfunksjon

· Reduksjon av antioksydanter, særlig i lever.

· Et høyere tall for fødselsdefekter hos barn av kvinner som hadde brukt pillen.

· Økt risiko for osteoporose på grunn av unormale blodårer i benvev.

· Økt risiko for ovarialcyster, infeksjoner, urinveisproblemer, cervixerosjoner, allergier, galleblæresykdom, bihulebetennelser, ulcerøs colitt, Crohn’s sykdom, lungesykdommer, epilepsi, tap av libido, infertilitet, svulster i hypofysen og schizofreni.

· Høyere bruk av beroligende medisiner, antidepressiva og sovemedisiner.

· Større sjanse for at deres uterus eller eggstokker ble fjernet.

Her må man også ta i betraktning at bare de sunneste kvinnene ble inkludert i undersøkelsen, at de som droppet ut innen fem måneder ikke ble tatt med og at dødsfall ofte ble tilskrevet andre årsaker. Dr. Grant’s meget spesielle redegjørelser over hvordan statistikker ble manipulert for å gjøre p-pillen mindre farlig, er grøssende lesning, særlig når det faktum ble skjult at p-piller gir en økt risiko for brystkreft.

Det er en tragedie i denne prosess at det er blitt mote i USA blant unge kvinner å ta «skudd» (injeksjoner) av hormoner som prevensjon (f.eks. Depot-Provera), og at leger er villig til å sette disse. Det ser ut til å være en lettvint metode for prevensjon – du trenger ikke huske på å ta en pille hver dag – men konsekvensene er like rystende som å ta dem oralt. Forskjellen er at den potensielle giftighet er mye større, og du sitter fastlåst med tre måneders forsyning av hormoner i din kropp, som du ikke kan stoppe om du skulle få øyeblikkelige bivirkninger.

Orale prevensjonsmidler affiserer også ernæringen. Kvinner som bruker syntetiske hormonelle prevensjonsmidler har tendens til å få mangel på vitamin B6 (pyridoxin), folinsyre, vitamin B12, vitamin B2 (riboflavin) og den viktige antioksydanten betacaroten. Disse syntetiske hormonene setter også leveren under et betydelig stress, nedsetter nivået for den viktige antioksydanten gluthation, som igjen gjør at leveren i større grad utsettes for giftstoffer som kan skade den, som for eksempel smertestillende medisiner både på resept og over disk, og pesticider.

Serotonin er velkjent i disse dager som et kjemisk stoff i hjernen laget av aminosyren tryptofan. Serotonin hjelper til å regulere humøret. Mangel på serotonin kan gi depresjon. Selv om østrogen han heve serotoninnivåene ifølge Dr. Grant, vil orale prevensjonsmidler interferere med produksjonen av serotonin, og det kan være årsaken til at man ser depresjon hos så mange kvinner.

Andre næringsemner som kan bli utarmet ved bruk av p-piller, er magnesium og mangan.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  zero
13 år siden

Man vet at P-piller fører til økt sjanse for blodpropp. migrene, endringer i humør (sinne, depresjon), brystkreft og mulig økt risiko for hjerneslag (pga blodpropp)

Men man må da være klar over at forekomsten av hjerneslag blandt unge kvinner er forsvinnende liten. Og fire ganger forsvinnende lite er fortsatt meget mget liten risiko. Så alvorlige følger av P-piller et så få at det ikke er uforsvarlig å bruke dem.

Bivrkninger som endre stemning, kvalme, og kviser er relativt vanlig dog.

Mange problemer med P-piller er knyttet til østrogenkomponenten. Det finnes såkalt minipiller uten østrogen som redusere en del plager noen får av vanlige P-piller (kvalme, sinne/depresjon, kviser etc)

Jeg vil også påpeke at P-piller også brukes i behandling av sterke menssmerter og mensforstyrrelser og er teknisk sett da ikke brukt som prevensjon direkte.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Nå er STERILISERINGSVAKSINEN Gardasil her. Den er allerede gjort pliktig for tenåringspiker i Texas.

I UK lokkes 17-18 årige jenter med gavekort for shopping dersom de mottar Gardasil. Hvem kan ha incentiver for å fore dem med det ? Kreftindustrien ?

Med Gardasil løses mange «problemer»:
– Ingen (fungerende) livmor og dermed ingen livmorhalskreft
– Ingen p-piller
– Intet svangerskap
– Ingen abort
– Ingen barnedrap begått av foreldre (jfr. VGs forside idag)

Har jeg glemt noe nå ?

Kanskje ikke jeg – men Folkehelseinstituttet: Har ikke det depopulist-styrte FHI en moralsk plikt til å informere norske tenåringspiker om at mange vil komme til å miste fruktbarhetsevnen (inkl. evnen til å føde velskapte, ikke genetisk modifiserte avkom; non-GMO humans) ved å la seg vaksinere mot «livmorhalskreft» ? Burde det ikke ha kommet frem i bruksanvisningen for Gardasil at det er en AGENDA-vaksine ??

Her under JJ’s artikler føles det naturlig og riktig å slå et krav om MORAL i bordet. Hvorfor er det så mange som reagerer negativt stilt overfor moralske utsagn ?

Mon tro om dette kan være en medvirkende årsak til tingenes begredelige tilstand i dette miserable landet ved navn Norge ? Poenget er ikke at Norge har hus og mat til alle – men at Norge BURDE ha vært så mye mye bedre…

De siste dagene har jeg forøvrig selv opplevd at livet i Norge er kjempetopp. Hvorfor ? To dager med naturlige skyer og knapt nok merkbar chemtrails-spraying over Oslo slipper virkelig vårfølelsen til…

There’s something very rotten in the kingdom of Norway – før med Gro HB og nå også med Jens. Kan de som ikke har fått med seg dette vennligst rekke hånda i været ?

Mattias
Mattias
Abonnent
13 år siden

Og kontrolere selv om man vill bli gravid og når man vill bli det, er ikke nødvendigvis noe galt og er et eget valg helt greit. men når ble det greit å drepe et barn bare for at det ligger i mors liv??

http://www.youtube.com/watch?v=BYRpIf2F9NA

nicodemus
nicodemus
Abonnent
13 år siden

er virklig lei meg for ytre at norge..desværre……er faldet under verdens-nivu
jeg elsket gro harlem……bruntland……hun var en ener..!! jeg elsket henne..!
johan olav..koss…..var en jeg digget….thorvald stoltenberg…..jeg elsket ham…!!
halvar flatland..?? hmme jeg elsker ham..ikke sig han er nwoer….
en jeg elsket mye..var desværre en afdød person…..nemlig ulf toresen fra larvik…. verdens beste travkusk.,!! gunnar eggen…også god…….
og så en av mine beste venner lars haraldstad……fra oslo…han er healer….
i lysaker…..hva het ham den lit rødhårete skiløper…..fra 1995-2005….
jeg anser ham som verdens beste skiløper…..igennem tiderne!!!
nå men pyt i panne med det..!!! smiler…vi må også tenke på vore brødre fra sverige…min oldemor er/var svensk…vi må holde sammen i norden…!!!
i tyskeland er jeg i utlandet.. i norge..swe…og det øvrige norden ..er jeg på hjemmebane……thats it…!!tror også i føler det samme….!!?
fight nwo….. hellere dø som en helt…end leve som en kylling……
jeg elsker mine nordiske brødre..og søstre……
hilsen nicodemus…..

A
A
Abonnent
Svar til  nicodemus
13 år siden

Du tenker på Bjørn Dæhlie, skiløperen? Verdens nest høyeste registrert O2-opptak etter Lance Armstrong? Det var Nordmann det ja…
Nå er også Norge falt, snart uten forsvar, og med et kjemsik forhold til UsofA vi aldri kommer ut av. Snakker vi 1939 om igjen?

Gro Harlem og Thorvald S… desverre extreme NWO-ere begge to. Med utvanning av gener og moral; Norge er tapt. Desverre.

Mattias
Mattias
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

FEIL! Norge er først tapt når vi gir opp.

A
A
Abonnent
Svar til  Mattias
13 år siden

Deg om det. Jeg tror det slappe Norge _har_ gitt opp. Jeg derimot kriger til siste dråpe.

Askeladden
Askeladden
Abonnent
Svar til  Mattias
13 år siden

Enige og tro til Dovre faller.

A
A
Abonnent
Svar til  Mattias
13 år siden

Ja, hvilket blir senest desember 2011 i flg ZT ;)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Er p-pille bra, eller ikke bra? Hva sier bertene?

nicodemus
nicodemus
Abonnent
13 år siden

ja ..bjørn dæhlie……..
var han ikke deilig?? en ener..!! og et deilig menneske??
hvis han er nwo tilhenger..!!tak for det arne…..
bjørn dejlig…….som vi siger på dansk….
han var og er en forfører…..enten for det gode eller det onde…!!
der er bare 2 vejer!!! enten eller…!!?
jeg går mye inn for nordisk felleskap…….håper bjørn er med oss..!!!
lenge leve frihet..og norden….

Maarit M. Hanssen
Forfatter
13 år siden

Dette tema med p-piller/abort og annen prevansjon er jo veldig viktig. Det er livsviktig for dem det gjelder,
nemlig kvinner. Før p-pillen kom var det ikke mulig å få stoppet svangerskap med noen andre midler enn å ta en
ulovlig abort i Norge eller reise til utlandet. Eller forårsake selv abort ved hjelp av strikkepinner.
Først i 1974 gikk loven om selvbestemt abort gjennom i Stortinget. Pådriveren var Arbeiderpartiet med Gro Harlem
Brundtland i spissen. Gro HB er den lovlige abortens mor i Norge.
Før døde kvinner som resultat av ulovlige og selvforårsakede aborter. Nå tar den kjemiske prevansjon livet av
altfor mange unge kvinner. Hva skal man velge, som en kvinne? Det er en kjempedilemma hvor kvinnens frigjørelse
kjemper mot biologien og Moder Naturen.Kvinner utsetter av å føde barn til de er både 40 og 50 år gamle. Da blir
det kun 1-2 barn per kvinne.
Min bestemor brukte ikke prevansjon av religiøse årsaker. Hun var laestadianer. Hun ventet sitt 12. barn når hennes
mann døde. Hun ble alenemor for tolv barn på tiden uten barnetrygd eller annen trygd. Uten småbruket, som hun
fortsatte å dyrke og uten kuer og høner, så hadde barneflokken sultet.
Jeg personlig har brukt p-piller i en kortere, men følte meg ikke komfortabel med dem.Jeg synes at kvinner
frivillig må få lov til å velge kjemiske prevansjonsmidler hvis alternativet er abort.Abort er veldig privat og
emosjonell sak for en kvinne.Det bør ikke brukes som prevansjon.Men når det er nødvendig pga. kvinnens helse, så må
kvinnen tilbys psykologisk støtte.Jeg har selv vært i situasjon, hvor jeg måtte velge enten å ta abort eller ligge
på sykehuset i 9 måneder frem til fødselen, noe jeg ikke hadde anledning til.Det var et grusomt valg, som jeg ikke
enda følelsesmessig er ferdig med.Det heter jo selvbestemt abort, slik at du som kvinne tar det fulle ansvaret og
står helt alene i en vanskelig emosjonell situasjon.
Abort er et drap.Vi vet ikke, når fosteret må anses å være et individ.Når bevisstheten går inn i fosteret.Men vi bør ikke dømme de kvinnene, som pga. sin egen helse må gå til det skrittet å ta abort.I Norge er grensen 12 uker inn i svangerskapet.Jeg stoler på myndighetene, at fosteret muligens ikke er enda et individ med bevissthet.Det er politiske krefter,som jobber for at grensen blir forhøyet til 16 uker.Det er jeg imot.I Russland får man abort helt til fullburdelsen av et svangeskap.Det er grusomt.Tenk dere å jobbe som lege og drepe et fullburdet foster på 9 måneder.
Som konklusjon vil jeg understreke at jeg er for at unge kvinner skal kunne velge kjemisk prevansjon hvis alternativet er abort. Og at kvinner må kunne velge abort når hennes egen helse står på spill.Dette er veldig viktig tema, så takk til Jarle at han tar det opp.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

300.000 kvinner i Norge bruker p-piller. En kvinne dør årlig pga. bivirkninger i pillene. De fleste, halvparten, av brukere kjenner ikke til p-pille symptomer:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7107298

Kvinnekampen er en del av historien til selvbestemt abort:

http://kilden.forskningsradet.no/artikkel/vis.html?tid=42842

Men det er mest fedre, som dreper sine barn. » 33 barn drept og dødelig mishandlet av sine foreldre:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldrevold/artikkel.php?artid=10004899

Rainbow
Rainbow
Abonnent
13 år siden

Denne artikkelen fremstår for meg som en suppe av fundamentalistiske religiøse holdninger fra de mørkeste avkroker, blandet med politiske og samfunnsmessige betraktninger, og er etter min mening mer til skade enn til gavn for speilet. Hvis den er skrevet for å provosere så har forfatteren lyktes.

Sitat: » Verdens Herrer har gitt kvinnene våre friheten til å ofre sin biologiske og åndelige mening med livet, i bytte mot at noen få av dem blir mulige styreledere mens forøvrig de fleste blir som menn slaver i deres konserner og systemer. Glimrende frihet!»

Ærlig talt, dette er et kvinnesyn som hører hjemme i den mørkeste middalalderen. Kvinners mening med livet skal altså være å gå hjemme å stelle hus, lage mat og føde og oppdra barn! Og implisitt – være mannens slave, noe vi har vært i århundrer, og som heldigvis er et tilbakelagt stadium i hvertfall i vår vestlige del av verden.

Forfatteren sier også: «Mannfolk, er det ikke på tide å beskytte deres kvinner, samt forsvare deres rett til å være nettopp kvinner, mer enn å bli en ny klasse av slaver for den corporate elite?»

Hva får forfatteren til å tro at vi kvinner ikke skulle være i stand til å beskytte og forsvare oss selv, og tale vår egen sak? Man kan jo lure på om det ligger en konservativ bokstavtro tolkning av Bibelen bak denne holdningen til kvinner, der kvinner fremstilles som underlegen mannen, hjelpeløse og er mer eller mindre mannens eiendom.

Nei, takke meg til den friheten kvinner har til selv å bestemme over sitt eget liv, når de vil ha barn og hvor mange de vil ha. Det er ingen som tvinger kvinner til å ta P-piller. Dette er noe de velger selv og har ingenting med NWO å gjøre. Verden er dessuten overbefolket nok som den er. Når det gjelder abort er det vel knapt noen som gjør det med lett hjerte, og de aller fleste befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Man skal ikke langt tilbake i tid før man finner historier om desperate kvinner som tydde til strikkepinner og det som verre var, og mange døde av skadene også.
Det er heldigvis ytterst få som vil tilbake til den tiden.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Der fikk vi høre det.

Men jeg må si jeg syns det er bra at Johansen står frem et slikt politisk ukorrekt synspunkt. Det trengs virkelig i dag.

troruud
Abonnent
13 år siden

Modig artikkel!

Ett av argumentene mot de Malthusianske dystopier, som NWO-klubben kolporterer har vært at overbefolkningsproblemet vil løse seg selv med henvisning til at etterhvert som U-land har kommet opp på I-landenes materielle nivå, så har deres fødselsrater også sunket til I-landenes balanserende «null sum» replacement-rate på ca. 2 barn pr. par. Og dermed ikke tilført jordens totalbefolkning fler individer,

Men er den utviklingen fremdeles sannsynlig om et prevensjonsmiddel, som P-pillen fjernes? Jeg vet ikke, men tanken bør tenkes.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  troruud
13 år siden

Det er noe som ikke stemmer i regnestykket ditt. I-lands «materielle nivå» (og enda verre – syk mentalitet /livsstil) har allerede forurenset planeten fysisk og åndelig uten veien tilbake. Finita, endestasjon.
Dere alene trenger tre slike planeter som Jorden å rane for å bevare deres syke «livskvalitet», og du vil ha flere i deres gale spor?

Angående påstått «eget valgt av kvinnefrigjørelsen» hør Rockefellers åpenbaringer: http://www.youtube.com/watch?v=DBbCLdOmglA&NR=1
Angående forplantings-trang: prøv å se inn i øyne til forbipasserende, og sett forplanting i vei hvis du ikke blir forskrekket av tomme blikk rundt omkring.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  troruud
13 år siden

Her er historien til de-populasjons-program:
http://www.youtube.com/watch?v=_RYyLUXuNX8&feature=related

Klart, bør p-piller fjernes fordi masser har rett til å produsere mer kanonkjøtt:
http://www.youtube.com/watch?v=e0BH3lCfLnA&feature=related

og fordi mossæd trenger flere blodofre til sin Mammon:
http://www.youtube.com/watch?v=ycPqPTBcX10&feature=related

eller må masser våkne opp kanskje før de stiller krav om ubegrenset reproduksjon:
http://www.youtube.com/watch?v=vfsdF8tHde0&feature=related

lillehammer
lillehammer
Abonnent
13 år siden

Hei alle sammen!

Det er litt vanskelig å følge argumentasjonsrekken i denne artikkelen. Artikkelen er mildt sagt noe rotene.
Du mener at «Illumnati» har en finger med i spillet, og at det finnes en depopulasjonsagenda siste 50 år. Her er en graf over befolkningsutviklingen.
Ser ut som «illumnati» har feilet grovt med sin depopulasjonsagenda.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:World-Population-1800-2100.png

Du har også misforstått hvordan p-pillen virker. Det er IKKE «mikroaborter». Hormonell prevensjon hemmer eggløsning. Det blir aldri noe sammensmeltning av sædcelle/eggcelle.

De aller fleste seksuelt aktive unge kvinner som ikke har et umiddelbart barneønske bruker idag hormonell prevensjon. At p-pillen skulle føre til redusert fruktbarhet, død og fordervelse er jo MOTBEVIST ved at kvinner flest har spist disse pillene siste 50 år samtidig som levealderen har økt dramatisk.

Artikkelforfatteren sin fundamentalisme er tragisk, og sannsynligvis(forhåpentligvis ikke..) uttrykk for manglende kontakt med kvinner gjennom et langt liv.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

«Mon tro om Rockefellers FHI har noen nye medisiner på gang for å starte fødsler……..»

Dette finnes :)

BiggusD
BiggusD
Abonnent
13 år siden

J.J

Her er en liste over ord du bruker for å trigge forutbestemte følelser og mentale bilder hos leseren:

Propaganda
G-d
Depopulasjonsagandaen
Legemiddelindustri
Arbeiderbevegelse
Illuminati
Syntetisk
Brave New World
Herrer (herskere)
Slaver
Abort
Sosialisme
Kapitalisme
Føydalisme
Marxisme/Trotskyisme
Holocaust
Forgifting

Dette er ord som du har bestemte oppfatninger om, ord som du forbinder med en rekke hendelser, følelser og tanker og som på en måte er paraplybetegnelser for alt du legger i dem. Problemet er bare at alle har forskjellige oppfatninger av hva samtlige av disse betyr, og forskjellige opplevelser de knytter til dem. Kort sagt er slike paraplybetegnelser godt egnet til propaganda og programmering av leserens kognisjon, men dårlig egnet til argumentasjon og faktisk kommunikasjon. For å kommunisere med noen må senderen og mottakeren ha samme oppfatning av hva ordene betyr, men det er bortimot umulig når man bruker så mange trigger-ord som du gjør. Artikkelen din blir derfor en intern monolog som leseren oppfatter enten som utrolig forvirrende eller som meningsløs.

En annen ting jeg legger merke til er at trigger-ordene du bruker er alle negative og frykt-fremkallende (med unntak av G-d). Siden du ikke kommuniserer, men heller har en monolog med deg selv som du publiserer på en internettside som frekventeres av søkende mennesker (som ofte er sårbare) undres jeg over motivasjonen din. Bruken av trigger-ord er såpass gjennomført at den virker bevisst, og når de er så gjennomgående fryktfremkallende og presentert på en måte som ikke kan oppleves helhetlig av andre enn deg selv kan artikkelen slik jeg ser det ikke ha et annet formål enn å skape forvirring.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Biggus D, Rainbow, og såkalte Truthhunter:
Om dere virkelig søker sannhet, så bør dere være klar over at det uansett er deres egen sannhet dere finner.. om dere ønsker respekt for deres egen individuelle sannhet og rett til å se ting fra deres ståsted og kunne ytre dere ut fra det, slik vi alle, også dere faktisk gjør, så bør dere også tåle og tolerere at andre har sine sannheter og forståelser som er annerledes enn deres egne.. Det eneste dere demonstrerer ved denne stadige heksejakten på JJ, er deres egen mangel på toleranse og forståelse for andre mennesker og deres syn, noe som ikke tegner noe posivit bilde av dere selv..
samt at observante faste lesere og spesielt de som også har et innblikk litt bakenfor både i tid og i realitetene, vil forstå hvem dere er alliert med i denne stadige kampen for å bringe JJ sin røst til taushet her på NS..
Observante lesere har vært vitne til en del angrep over tid og også forsøk på å snu angrepene og det meste annet på hodet. Det leserne ikke vet og som jeg heller ikke kan gå inn på her, er hensikten med å ville bringe andre til taushet, her som i de fleste andre tilfeller er å bringe vitner til taushet..
Og jeg ber dere som leser dette merke dere og huske dette, dersom dere en dag ser at både JJ og Singoalla er borte, da skal dere vite at noen har jobbet hardt over tid i kulissene, for å bringe oss til taushet – tidlige overgrep fra samme aktører har vært svært brutale og stygge og tåler ikke dagslys på seg, nettopp derfor.. det skjedde ikke her, men noen seg alltid tjent med at vitner bringes til taushet, da bør man alltid spørre: «who benefits»..
Og her blir svaret agenda-kreftene og deres fotsoldater..
Gode folk jobber ikke hardt for å få andre gode folk kneblet..
Om det er et problem for noen at andre ytrer seg, bør man spørre hvorfor!

Dere tre som jeg nevnte, vet jeg ikke hvem er og jeg regner ikke med at dere vet hva jeg snakker om her, og det er greit, for det er ikke noe vi skal si noe mer om her og nå uansett, men det var ingen anklage mot dere, så er det sagt. Mulig dere bare ikke kan tolerere eller forstå JJ og hans meninger, kanskje har dere hørt på forvrengte tungers tale, uansett vil jeg appellere til at vi alle bør jobbe med vår evne til å forstå og tolerere andre.. Ellers får vi ikke noe bra samfunn.. om ikke alle kan mene og si hva de vil.. og det er skummelt.

Selv om ikke dere ser verdien i det som JJ kommer med fra hans kristne ståsted, så lever vi faktisk i et kristent land, og det er mange mange som verdsetter denne unike synsvinkel enten de selv er kristne eller ei, så har alle bare godt av å høre andres ståsted og vinkling på tingene. Vi trenger også modige menn som JJ som taler agendaen midt imot.. og som ser klarere enn de fleste, hva som faktisk er agenda.. overalt.. JJ sitter med en oversikt og kunnskaper som få har i dag, og som vi trenger for helhetlig forståelse, det er lett å la seg lure også her..

Om jeg vil ta avstand fra en person eller ikke liker hans artikler, vinkling eller synspunkter, ja da gidder jeg da ikke å bruke tid på å lese og kommentere hans artikler! Og gjør det ikke.. Det er det som er både rart og mistenkelig med visse aktører her, enten dere gjør dette på eget grunnlag eller andres, at dere faktisk bruker tid på å lese, kommentere og aktivt kommer inn for å hetse negativt, til og med stemple som «farlig»..

Er vi kommet så langt at en kristen-manns blod og meninger ikke er til å tåle?! Slik som trollene i eventyrene som sa: «huttemegtu, her lukter det kristenmanns-blod..» For lyset får troll til å sprekke..
Det er åpenbart at målet er å bringe JJ til taushet her på NS, og det er ingen vennlig handling.. men urovekkende for både ytringsfrihet og demokratiet. Så til alle lesere her, så vil jeg bare be dere om å merke dere dette og aktørene som gjør det, og siden huske dette om noen av oss forsvinner..

Nå har jeg sagt fra, mer enn dette kan jeg ikke si om dette. Men evne til forståelse, empati og toleranse for andre svært viktig og kan ses som en målestokk på hvor langt man har kommet i egen utvikling.. Folk som vil bringe andre til taushet, vil jeg personlig ikke hører på.. for dette forteller meg mye om deres nivå og agenda, og er for meg uhyggelig..

«Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det.»
Denne setningen er ofte tilskrevet Voltaire, men ble først brukt av av Evelyn Beatrice Hall i hennes bok Voltaires venner, som hun skrev under pseudonymet Stephen G. Tallentyre i 1906. Lærte noe nytt i dag også..
Men uansett opphav vil jeg minne om hvor viktig dette prinsipp er..
————————————————————————————
Når det gjelder meninger så er JJ og jeg enige om noe og fykende uenige om andre ting, men det er og bør ikke være noe problem, for oss eller andre, med mindre vi skal bli noe som ligner en enhetlig sekt her?!

Ang P-pille så er jeg glad for den som prevensjonsmiddel, dersom følgen av seksuelt samvær kunne resultert i barn hver gang man gjorde det ville jeg vært jomfru fremdeles :-) da jeg ikke skal ha barn i dette livet.

Og dersom alle skulle hatt 12 barn, ville ingen hatt tid til å gjøre noen jobb hverken her eller ellers.. men hatt mer en nok på hjemmebane.. det kunne også vært brukt til å avlede oss..

Vi trenger prevensjon i den moderne verden, og jeg ser ikke det i seg selv som syndig men å vise ansvar, men om man vil unngå prevensjon som faktisk i realiteten er små-aborter, så er det spiral som skal unngås.. der kan befruktning skje, mens den hindres ved hormonelle metoder. Spiraler i dag, inneholder også hormoner.. dermed er spiraler og P-pille nesten like i virkning idag, det hindrer eggløsning og dermed synes jeg at det etisk sett er ok, men på den annen side kan man spørre seg om det er sunt å hindre eggløsning det meste av livet.. mange andre bivirkninger finnes også av hormoner, noen av dere har vært flinke til å ramse opp, det er nok enda flere. Den naturlige hormonbalansen og produksjonen settes ut av spill.. man kan få mange sykdommer og ubalanser av det, bla på stoffskiftet, benskjørhet, blodpropp, kreft osv. Mange leger og forskere har slått fast at p-pillen aldri ville vært godkjent dersom den var for menn og hadde like mange bivirkninger..

Når det gjelder hormon-spiralen som mange bruker i dag, så vil jeg komme med en skikkelig advarsel, fra en venninne som er sykepleier.. leger sier ikke noe om dette (som så mye annet) men faktum er at ansatte på sykehusene observerer og snakker om at det faktisk popper ut cyster og svulster etter svært kort tid, ved bruk av disse hormonspiralene.. som ingen advarer mot, det jeg har hørt..jeg anbefaler ingen å bruke disse, krev i så fall den gammeldagse typen som er uten hormoner, men den er i ferd med å gå ut.. så krev den tilbake..ellers vil kreftstatistikkene eksplodere.. men om du velger den gamle er den ikke like sikker og fører til småaborter.. så det er ikke lett dette nei.. Min mening er at vi trenger prevensjon, men at det er et stort problem å finne noe uten store helsebivirkningen.. Pessar er tatt ut av markedet totalt for flere år siden, og de har ikke funnet på noe særlig nytt senere årene.. Pessaret burde man også kreve tilbake..

Kondom bør være greit, problemet er at en del menn ikke vil bruke det, mens andre synes det er helt ok. At det brukes såpass lite utgjør en stor risiko når det gjelder smittespredning. Fryktelig problematisk dette med prevensjon synes jeg.. men vi må ha det, i dagens samfunn.. er altså uenig med paven..

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

J.Johansen legger sine meninger ut offentlig og da må både han og du tåle at de gås igjennom i sømmene. Min agenda er å skille desinformasjon fra sannheten. Jeg vet ikke hva sistnevnte er men har lang trening og utdanning i å se tvers igjennom førstnevnte, og den kunnskapen bruker jeg gjerne her på Nyhetsspeilet.

Det er snodig å se at særlig du Singoalla mistenkeliggjør alle som taler deg i mot, men når noen mistenkeliggjør J.Johansens eller din agenda så roper du opp om ytringsfriheten og truer med å stikke av.

Jeg klarer å legge sammen to og to, Singoalla. Og det tror jeg det er flere Nyhetsspeilet-lesere som gjør også.

Som man høster skal man så… det syns jeg er et fint ordtak.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  BiggusD
13 år siden

Jo det er et bra ordtak at man høster som man sår, karmaloven fungerer fremdeles, får vi håpe, men det lages også stadig nytt karma, som må utlignes dessverre og så lenge det gjøres, så blir verdens samlede tyngde av karma som slår tilbake og rammer både individuelt og kollektivt større og kan slå oss hardere med katastrofer og annet. Ingen av oss er perfekte, ennå, men noen av oss forsøker å jobbe med saken og da forsøker man vel å dele ut fra det lys man har.. og det må jo hver enkelt få lov til. Jeg har ingen annen agenda enn sannhet og sannhet alene, sammen med visdom, kunnskap og kjærlighet..

Det er viktig at alle har rett til å ytre seg, uansett ståsted og meninger også om de er helt uenige med meg, det er bare det jeg vil forsvare her, den retten og gjøre oppmerksom på at der lyset er sterkest vil også forsøkene på knebling være sterkest.. selv om du kan legge sammen to og to, er det lite trolig at du har alle brikkene, hva som har skjedd tidligere i mitt liv og JJs liv ang visse hendelser, har leserne og du ikke kjennskap til, og det er heller ikke tema her.. man bør holde seg til tema, jeg stusser ved at noen ikke tåler å høre noen ord fra en kristen mann, fra hans ståsted.. man bør kunne diskutere sak med alle. Kanskje det er slik at jeg vet at om man ikke forsvarer noens rett til å ytre seg, så kan de fort forsvinne herfra, da ville jeg bare ha sagt det jeg sa, slik at folk skal forstå hvis/om det skjer..

Og jeg har IKKE truet med å stikke av! Der misforstod du totalt..
Vi snakket om å bli brakt til taushet.. mot sin vilje, altså det motsatte!
Viktig at du leser hva som faktisk står også, før du legger sammen hva du tror er to og to. Og husk at for å kunne vurdere riktig trenger du alle brikkene.. ikke bare noen.. om sannheten skal frem om alle ting, vil det bli klarere :-)

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Men han HAR jo ytret seg, og det har jeg og du også! Ingen har hindret noen av oss i det. Nei som jeg sa, jeg vet ikke hva Sannheten er – jeg har med andre ord ikke alle brikkene. Det har ikke du eller J.Johansen heller, eller noen andre for den del. Ikke her og nå.

Jeg har ikke sagt ett ord om meningene hans i denne P-pille saken. Den er for uinteressant til det. Det som derimot er interessant så det holder er den ordbruken og overtalelsesteknikken J.Johansen bruker i denne artikkelen og i tidligere artikler jeg har lest. Den har jeg kommentert både her og tidligere.

Jeg sier som du gjør – mine opplevelser og min oppfatning av helheten vet du ingen ting om. Jeg har heller ingen interesse av å legge ut om dette i et offentlig forum. Når det gjelder den «insider-informasjonen» som du mener du og J.Johansen sitter på som gjør dere i stand til å se alt mye klarere enn alle andre så må vel dette være verdensrekord i selvsentrering. Det er utrolig mye som Nyhetsspeilets lesere og skribenter sitter på av informasjon som de hverken kan eller vil gjøre offentlig tilgjengelig. Til det er en selv og ens familie for sårbare.

Jeg har selv mange ganger tenkt å stikke nesa frem i offentligheten og ta opp kampen i ekte Truth Warrior stil – bekjempe ondskapen face to face. Det er greit å utsette meg selv for fare for min egen del, men det er jo ikke bare meg i livet mitt! Dette tror jeg de fleste innser, Singoalla. Ikke bare du.

For meg er det krystallklart at det ikke er én enkeltstående hierarkisk organisasjon som manøvrerer for å etablere et globalt diktatur. Det er ingen samordning mellom den farmasøytiske storindustriens agenda for økt profitt og Verdensbankens agenda for å skaffe seg økt kontroll over nasjonalbankene. Det er ingen konsensus bak lukkede dører når verdens mektigste menn møtes for å diskutere ståa. DE sprayer ikke den norske befolkningen med barium samtidig som DE undergraver den kristne kulturarven med sosialistisk tankegods. Det er dusinvis av DE’er med hver sin agenda, og grunnen til at DE ikke har lykkes med å slavebinde oss alle for lenge siden er at DE kjemper mot hverandre med alle midler.

Så lenge J.Johansens artikler er med på å spre frykt, forvirring og antipati mellom såkalte Rettroende og Vantro så er det min plikt som samfunnsborger og Sannhetssøker å si ham i mot. Jeg kan ikke se annet enn at din formaning om toleranse må gi en viss bismak når den går til å forsvare Johansens meninger. Det skal ikke mye til for å se at det menneskesynet som ligger bak artikler som denne ligger nærmere NWO sitt enn det man vanligvis finner på nettsteder som Nyhetsspeilet.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

BiggusD sa: Jeg har ikke sagt ett ord om meningene hans i denne P-pille saken

Nei, nettopp.. og det er egentlig det eneste som er tema her! Altså går alle disse person-angrepene på JJ s person og tro helt i strid med reglene som du godtar hver eneste gang du poster, og som er:

MERK: Kun seriøse og saklige kommentarer blir stående. Alt annet blir fjernet inkludert kommentarer som helt eller delvis ikke er relatert til selve artikkelen.

JA, jeg synes dere er utrolig feige som skjuler dere bak helt anonyme profiler og hetser en mann som står her face to face med hele folket og våger å si det han faktisk gjør! I tillegg så misforstår, vrir og vrenger du på mye av det jeg sier. Om du forstår JJ like dårlig som du forstår mine ord og meningen bak mine ord, ja da er det ikke rart at ting blir som de blir og at det er krig i verden..

Har ikke tid og krefter til å fortsette dette, hvor alt jeg sier bare forvrenges. Les hva som faktisk står, før du uttaler deg og ikke forvreng fakta..

Ingen har alle brikkene om alle ting, nei, nettopp korrekt..
Det har heller ikke jeg. Jeg sitter på en del etterhvert men lærer noe nytt hver dag og det gjør alle sannhetssøkere. Hva man tror, mener og konkluderer med er opp til hver enkelt, avhengig av ståsted, skjønn, personlighet osv. Men det var jo ikke alt dette jeg henviste til heller.. jeg snakket om helt konkrete forhold og erfaringer, om JJ og jeg deler med rundt 20 andre personer og som var relevant for situasjonen her og nå, som ikke skal nevnes her pga mange forhold. Det har bl a ikke med artikkelens tema å gjøre.. men alle de som har delt de erfaringene vil nok konkludere som JJ og meg her, urettferdig eller ei..

Hvorfor er det så viktig å avspore debatten? provoserende at noen våger det som JJ gjør? Han er modig og svært utradisjonell, våger å komme med upopulære stanpunkter som mange har, ikke minst kristne. Det bør ikke være til plage for noen, hva han tror og mener, uansett hva en selv mener..

Det er der kjernen ligger.. Hvorfor kan ikke alle tro, mene og si hva de vil?
Hvorfor er andres meninger et problem for andre, som da vil kneble de som har en annen mening? Det er alvorlig og bør heller belyses, de som vil kneble andres ytringsfrihet, bør heller belyses.. hvorfor vil noen det?
Det er noe man heller bør tenke over..

JA, vi HAR ytret oss her og nå, det var heller ikke det jeg snakket om. Men vi i HAR også blitt kneblet, hengt ut og hetset førandre steder og sammenhenger, både hver for oss og samtidig,og det kan skje igjen. Det var det jeg forsøkte å si fra om, slik at våkne lesere skulle vite hva som skjer om det skjer igjen. Men alt jeg sier forvrenges her. Håper at det ikke skjer igjen.. når det gjelder meninger som er mer i tråd med NWO her på speilet, så ser jeg JJ som en motvekt til nettopp disse.. så der har vi motsatt syn.. også..

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Det er jo nettopp det som står jeg forholder meg til! Jeg har kommentert artikkelen hans, altså sak, spesifikt og med eksempler. Det er ingen ting i den første artikkelen min (som du reagerte nok på til å gå til personangrep på meg og to andre) som ikke handler om Johansens artikkel. Den bryter derfor ikke med forumreglene.

Når det gjelder diskusjonen vår her så er nok den utenfor tema, men samtidig mener jeg den er av såpass viktighet og interesse for andre lesere at den bør stå.

At en person har en mening er en rettighet som alle har og som vi er pliktige å forsvare. Når denne meningen blir publisert i et offentlig forum, derimot, med potensielt provokativt innhold attpåtil, så er vi pliktige til å diskutere og komme denne i møte med våre egne meninger og synspunkter – for det ligger i demokratiets natur at det er gjennom en slik meningsutveksling vi får utvikling. Står et synspunkt uimotsagt så godtar vi stille denne. Og det er jeg ikke villig til i dette tilfellet. Ikke fordi at selve meningen er så utrolig kontroversiell eller betydningsfull, men fordi måten det er gjort på er uredelig og slik jeg ser det tilsiktet misledende.

Jeg forstår utmerket godt alt du skriver, Singoalla. Og jeg er ikke enig. Ja direkte uenig i at Johansens verdenssyn skal stå uimotsagt bare fordi han tør å ytre det offentlig. Han har lov og rett til å ha meningene sine, men denne rettigheten gjelder ikke for selve ytringen hans. Den har de som er uenige både rett og plikt til å møte med sine egne. Dette er forøvrig ikke det samme som å kneble ham, bare for å ha det sagt. Jeg ønsker ihvertfall ikke å stoppe han fra å skrive artikler eller kommentere andres innlegg.

Men de som bruker propagandateknikker og neurolingvistisk innkoding i artiklene og innleggene sine VIL bli avslørt av meg. Hver gang. Ingen unntak.

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Når du henger ut kvinner som tar abort og sammenligner det med overlagt drap. Da får du reaksjoner fra meg. Sorry. Da kan jeg ikke sitte foran PCen og ikke komme med motangrep. Men om det jeg skrev til J.J var på kanten til litt usaklig eller ikke kan diskuteres ja. Jeg reagerer også på hvordan han svarer på min kritikk. Han har blandt annet kalt meg «disipelen til Mike» osv. Det er usaklig og barnslig fra han sin side. Men jeg skal reagere litt mer saklig neste gang.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

TruthHunter: Jeg reagerer på at du stadig er etter JJ, da er det ikke rart om han kaller deg disippelen til Mike, det forstår jeg faktisk svært godt, hans bakgrunn for å tro eller si, ut fra hans ståsted, for jeg har en del brikker for å kunne se dette. Om det er reelt vet bare du selv.. det svaret har jeg ikke.
Men om han tar feil i dette, så råder jeg deg til å vise det i praksis.
Slik at du gjør de ordene til skamme, lev opp til ditt vakre profilbilde og navn..

Vil oppfordre deg til å søke sannhet litt dypere, velge dine kamper med omhu, velge hva du har sans for og hvor du vil bidra og hva du evt vil overse..

At mange kristne ser på abort som drap bør ikke være nytt for deg. Det bør vi vel respektere deres mening i også? Jeg selv kan heller ikke helt forstå at det er ok å drepe noe så lenge det er i mors mage, men så fort det kommer ut er det barnemord.. individets egenskaper og gener er faktisk i en stor grad satt allerede ved eggets befruktning, det som skjer etter det er omfattende celledeling og utvikling av det «frøet», som er hellig for mange.. det var derfor jeg tok opp problemstillingen med spiral osv, prevansjon som hindrer befruktningen er etisk sett best. Og man trenger å vite hva man gjør..

Å snakke om abort som hva det faktisk er, kan gjøre vondt for de som selv har tatt abort, derfor vil jeg være forsktig med mine ord her, bare si at fordi jeg selv mener at det å stoppe et liv og frata det livets rett, er å ta et liv uansett og det er ikke bra selv om det skjer i mors mage og selv om hun i sin fortvilelse ber om dette.. det kan ha mange grunner også det at hun har fått høre at det ikke er drap. Men det forandrer ikke saken egentlig.. Selv har jeg aldri ønsket barn og derfor alltid vært livredd for å bli gravid.. fordi jeg ønsket ikke å ta noe liv, heller ikke et eventuelt eget barns. Heldigvis har jeg fått slippe det. Jeg forstår meget vel, at kvinner i fortvilte situasjoner tar abort, men det er å ta et liv.. om man ikke vil det, bruk prevensjon og bruk hodet.. :-)

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Jeg er ikke stadig ute etter Jarle. Er bare at han har hatt mange artikkeler jeg har vært uenig i. Da er det naturlig for meg å si «hei, dette er feil for meg og jeg håper flest mulig tar avstand fra dette»

«Vil oppfordre deg til å søke sannhet litt dypere, velge dine kamper med omhu, velge hva du har sans for og hvor du vil bidra og hva du evt vil overse..»

Du kan oppfordre meg til hva du vil, men slike ting finner jeg ut av selv! ellers takk. Du har ditt hjerte og hjerne og jeg har mitt hjerte og hjerne.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  TruthHunter
13 år siden

hahahahahaha :D

«disipelen til Mike»

Du må bare elske Jarle for humoren hans da Truthhunter.!

Syns faktisk den var morsom, no pun intended.

Nå blir jeg sikkert kalt disippelen til Jarle :D

hahaha

Jeg elsker nyhetsspeilet

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

hehe, jeg kjenner ikke jarle personlig. så vanskelig for meg å elske hans humor. I den situasjonen føler jeg det var mer ment som «du har ikke dine egne meninger og er styrt av din herre Mike»

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Det er bare du selv, og Mike som vet hva slags relasjon dere har, kanskje flere, men jeg er ikke blant dem, så om du ikke selv sier noe om det, å vet jeg ikke..

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Singoalla:
Med dette innlegget bommer du totalt.

Du sier: «så bør dere også tåle og tolerere at andre har sine sannheter og forståelser som er annerledes enn deres egne.. Det eneste dere demonstrerer ved denne stadige heksejakten på JJ, er deres egen mangel på toleranse og forståelse for andre mennesker og deres syn, noe som ikke tegner noe posivit bilde av dere selv..»

J.Johansen velger selv å skrive og publisere offentlig sine, etter mitt syn, ytterliggående meninger på et nettsted som gir mulighet for kommentarer. Da må han også forvente og tåle at noen i varierende grad er uenige i hans sannheter og forståelser – som var det jeg kommenterte i mitt innlegg.
Det du gjør her er å vise DIN mangel på toleranse overfor de som er uenige med JJ ved å kalle det heksejakt, og at det at jeg ikke er enig «ikke tegner noe positivt bilde meg».

Videre kommer du med en rekke insinuasjoner om at jeg er alliert med «noen» i en slags agenda for å bringe deg og JJ til taushet??? Du kaller altså det å være uenig med noens synspunkter for angrep, at det er mistenkelig og insinuerer også at de som gjør dette står i ledetog med hverandre??

Du sier også: » Om det er et problem for noen at andre ytrer seg, bør man spørre hvorfor!»
Nettopp det jeg vil spørre deg om Singoalla. Jeg har ikke noe problem med at du eller JJ ytrer dere. Men jeg lurer på hvorfor du har et problem med at jeg og andre som er uenig i JJ’s og dine synspunkter ytrer oss… Ditt innlegg viser i hvertfall ikke den respekt og toleranse for andres meninger som du selv så sterkt hevder å være i besittelse av.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Rainbow
13 år siden

Rainbow: Ditto. Det er mulig jeg tok/tar feil ang deg, i så fall beklager jeg det. Men du misforstår meg igjen som vanlig. Det har aldri vært noe problem om andre er uenige, har annen tro eller mening enn meg, det er bare berikende, og jeg har ikke problemer med det uansett hva dere måtte mene, så lenge det går på sak.. og det er sak vi skal diskutere her.. så lenge man gjentatte ganger går på person, er det ingen saklig debatt om sak, slik reglene her setter premissene for, da ligner det mobbing og heksejakt ja. Fryktelig stygge hekseprosesser har jeg selv opplevd gang på gang med det formål å bringe meg til taushet fordi info jeg sitter på ikke skal komme ut og fordi noen er redd for hva jeg kan komme til å avsløre om deres egen person og handlinger.. Som jeg sa, aner jeg ikke hvem dere er bak deres anonyme profiler, det var ingen anklage mot noen av dere som jeg sa, ingen grunn til å føle seg truffet. Aktører med skulte agendaer finnes det mer nok av, på dette området, om du er en del av det vet jeg ikke. Nå avslutter vi dette og holder reglene med å kun snakke sak, vil jeg foreslå. Alt annet får tiden vise..

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ditt innlegg er ikke til å misforstå, og det viser utdragene jeg limte inn. Den var i tillegg stilet direkte til meg og to andre. Min kommentar til artikkelen gikk utelukkende på dens innhold – de synspunkter og holdninger som ble presentert, og ikke på noen måte på person. Derfor bommer du totalt når du hevder at dette er mobbing og heksejakt. Derimot er DITT innlegg full av mistenkeliggjøring og intoleranse overfor oss som er uenige i Johansens synspunkter, det går direkte på oss som personer og er ikke knyttet til artikkelens innhold. Det er rett og slett et forsøk på å kneble vår rett til å ytre våre synspunkter. Akkurat det du selv sier er mobbing og heksejakt….

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Rainbow, Biggus D,og den såkalte TruthHunter.
Dette kan ikke fortsette, så om det er siste ordet dere vil ha, så værsågod, bare ta det.. jeg har skrevet min mening slik jeg oppfattet og så dette i relasjon til mitt ståsted herfra og de brikker jeg har, det var min oppfatning er det fremdeles. Er ikke imponert over det som for dere er å forholde dere saklig til sak, jeg synes det har blitt lite av det i denne diskusjonen. Har til og med beklaget om det var slik at jeg tok feil av dere osv, men intet hjelper, dere skal ha rett, så jeg får la dere få rett i at dere oppførte dere helt ok mot JJ, dere mener dere oppførte dere fair og forholdt dere saklig og til tema for artikkelen.. Det er deres egen mening, og om noen har en annen mening om dette, tillates den ikke. Så da får dere bare fortsette å mene dette, og så får tiden vise om jeg tok feil eller ei, som jeg også har sagt. Om JJ sin stemme stilner fordi noen lykkes i sine ønsker og bestrevelser om dette, husk da mine ord her. Eller om han ikke orker å være hoggestabbe mer, forstår jeg det også. i så fall kan dere glede dere over, å slippe all snev av kristenmanns blod og meninger her på NS.. deres adferd er ok og fair i deres egne øyne, iallfall.. så blir alt sammen stående, for leserne eller andre enn meg å bedømme. Takk.

zero
zero
Abonnent
13 år siden

Kolesterol – venn eller fiende?

Høyt kolesterol har de siste 50 årene fått skylden for økningen av sykdommer i hjerte og blodårer, såkalt atheromatose der det avleires fett i arteriene slik at blodstrommen hindres. Det kan gi hjerteinfarkt, hjerneslag og andre alvorlige lidelser. Men det finnes forskere som betviler at høyt kolesterol er synderen og som mener det bare er en av mange risikofaktorer.

La oss ta for oss en del fakta. Kolesterol er en naturlig substans som produseres i alle celler, men mest i leveren (90%). Det er grunnlaget for kroppens produksjon av en lang rekke livsviktige substanser, bl. a. kjønnshormoner, stresshormoner, gallesalter og vitamin D.

Kolesterol er et underlig molekyl. Alle dets atomer av karbon og oksygen er satt sammen i et tredimensjonalt nettverk som gjør det uløselig i vann. Kroppen bruker dette molekyl i sine cellemembraner som derfor blir vanntette. Opptil 40% av cellemembranene kan bestå av kolesterol. Dette er særlig viktig for funksjonen til nevecellene. Derfor finner man høyest konsentrasjon av kolesterol i nervesystemet.

Fordi kolesterol er uløselig i vann transporteres det i blodet festet til proteiner – såkalte lipoproteiner. Disse kan ses på som små undervannsbåter – de kalles HDL (High Density Lipoprotein) og LDL (Low Density Lipoprotein). HDL (også kalt de «snille» kolesterol) frakter kolesterol fra vevene til leveren. LDL (det «slemme» kolesterol) frakter den andre veien. Når cellene trenger mer kolesterol vil de kalle på LDL-undervannsbåtene.

Man kan undre seg over hvorfor noe kalles «slemt», når det frakter kolesterol til vevene og «snilt» når det frakter den andre veien. Det er fordi noen undersøkelser har vist at en høyere verdi av LDL og en lavere verdi av HDL er forbundet med høyere risiko for hjerteanfall, og lavere om verdiene er motsatt. Underlig nok finnes det andre undersøkelser som ikke viser denne sammenhengen.

Kolesterolet i cellemembraner beskytter mot angrep fra såkalte «frie radikaler». Det er kjemisk svært aggressive molekyler som kan ødelegge andre substanser. Denne prosessen kalles oksydasjon og er skadelig dersom det blir for mye av den. Kolesterol er også en substans kroppen bruker, når den leger skader. Derfor finnes kolesterol i blodåreveggen ved atheromatose. Det er resultatet av et forsøk på å reparere en skade i åreveggen.
Hjernen vår inneholder mye kolesterol og mettet fett. Småbarn som ikke får nok kolesterol i dietten under de første årene, kan få nedsatte intellektuelle funksjoner.

Kolesterolmengden i blodet er overveiende bestemt av arvelige faktorer. Kun 25% kan påvirkes av kosten man spiser. Stress kan føre til en høyere produksjon av kolesterol.

I de fleste undersøkelser viser det seg at en øket risiko for hjertesykdom ved høyt kolesterol bare gjelder en liten del av befolkningen. Og for kvinner ser det ikke ut til å være noen risiko. Flere undersøkelser viser at kvinner med høy kolesterol lever lengre enn dem med lav. Hva er da poenget med å senke kolesterol? Når det gjelder menn er det flere undersøkelser som viser at det ikke er noen sammenheng mellom høyt kolesterol og hjertesykdom. Sannsynligvis er kolesterol ikke farlig i seg selv, men bare en markør for noe annet.

Man kan undre seg over hvorfor en så nødvendig substans som kolesterol som alltid har vært der, er blitt farlig de siste 50 årene. Det er naturlig å høre på rådene fra eksperter, men hva når ekspertene er uenige? Historien har mange eksempler på ekspertutsagn som har vært feilaktige. Når det gjelder diett og hjertesykdom kommer det stadig nye anbefalinger. Hva skal man tro på? Det klokeste ser ut til å være å trekke sine egne konklusjoner ut fra tilgjengelige fakta. Når det gjelder atheromatose er det mitt syn at mange faktorer som røyking, høyt blodtrykk, sedat levesett, kunstige matvareprodukter med transfettsyrer og stress spiller en større rolle enn høyt kolesterol. Det ser ut til at det beste man gjør er å spise naturlig mat og mosjonere jevnlig.

Mer opplysninger om kolesterol får du i boken «The Cholesterol Myths» av Dr. Uffe Ravnskov, New Trends Publishing, ISBN 877-707-1776.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  zero
13 år siden

De har lagd et samfunn med øl og brød
Stell deg i en hjertekarsykdom kø og dø

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Valnøtter er nå eid av legemiddelindustrien, det er medesiner, pga den høye verdien av næringen.

http://beforeitsnews.com/news/33109/FDA_Says_Walnuts_Are_Drugs_and_Doritos_Are_Heart_Healthy.html

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

De som har trykket ned-tommel har problemer med seg selv. Slutt å vær så personfikserte, og les heller hva som står her. morons.

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Kan gi det et enkelt svar.

Hvis du selger et produkt og setter på info om at det kan det behandle eller kurer alvorlige sykdommer, er det per definisjon et legemiddel i følge loven.

Hvis jeg selger rabarbra og sier: kurer epilepsi, så er det per definisjon et legemiddel, selv om jeg har bare har plukket de i hagen min.

Så nei, FDA sier ikke at valnøtter generellert er legemidler, men at produsenten reklamerer på en slik måte at deres valnøtter havner i legemiddelkategorien. De kan bare endre på reklameteksten og vips så er det ikke legemiddel igjen.

Dette her er en vanlig misforståelse blant «fri helse»-gjengen som aldri ser ut til å forstå akkurat den paragrafen i legemiddellovgivningen

vrang
vrang
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Du klandrer altså de som er uenige og trykker nedtomler som personfikserte, hvorpå du selv paradoksalt nok blir personfiksert og kaller disse morons?
Veldig intelligent…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  vrang
13 år siden

hahahaha

der er du! ned-tommel-trykker! :D

lillehammer
lillehammer
Abonnent
Svar til  zero
13 år siden

Tja…

Ekspertene er vel ganske enige om at høyt kolesterol er en risikofaktor for hjertesykdom. Arv/trening/vekt/røyk er andre risikofaktorer.

Røyk er vel den største risikofaktoren.

Store legemiddelstudier viser at kolesterolmedisin og blodtrykksmedisin kan redusere risikoen for å få hjerteinfarkt.

Du undrer deg om hvorfor kolesterol er blitt «farlig» siste 50 år. Det er kunnskapen om sammenhengen mellom kolesterol og hjerte/karsykdom som er økt siste 50 år. Forekomsten av hjerteinfarkt er da også betydelig redusert siden 60 tallet.

Her kan du lese mer om hjerte/karsykdom og risikofaktorer.
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/mat_og_helse/hjerte__og_karsykdommer_64235

zero
zero
Abonnent
Svar til  lillehammer
13 år siden

Ønsker du og røyke, men samtidig ha gode blodårer, så finnes det alternativer der også. Du kan innta mørk sjokolade 50 gram pr dag, eller L-Arginine, da reveserer du denne tillstanden. :)
Ett apparat som heter DPA HRV måler dette, apparatet måler også stressnivået i kroppen. http://www.drgaelriverz.com/DPA.htm
I år er det kommet 5 slike apparat til norge, finnes hos alternative terapauter.

lillehammer
lillehammer
Abonnent
Svar til  zero
13 år siden

Jeg tror du skal være ganske kritisk til et vidunderapparat som påstås å reversere røykens skadelige effekter.

Regner med at de fleste tar slike påstander med en god spiseskje salt.

« Forrige artikkel

1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon

Neste artikkel »

Hvis Norge visste hva Israel gjør

130
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x