Viser tag

Karl Evang

37393

P-pillen 50 år

Samvittigheten er menneskenes beste ledestjerne. Samvittighet bør stimuleres, ikke fryktes.

Hva skjuler massegraven ved Gaustad?

På Riis kirkegård, like ved Gaustad psykiatriske sykehus, er det en massegrav. I massegraven befinner det seg et ukjent antall ofre for nazi-eksperimenter som fant sted i etterkrigstiden.