Marius Reikerås

Marius Reikerås er jurist. Har jobbet mye med menneskerettighetspørsmål, og selv fått føle skjulte makteliters vrede på kroppen etter å ha fulgt opp og drevet frem 'Dykkersaken', som mange innen 'etablisementet' og makteliten hadde stor økonomisk fordel av ikke ble kjørt opp og frem, avdekket ulovlig virksomhet innen Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som har pågått gjennom tiår etter tiår, etc.

doctor needle psychiatry
doctor needle psychiatry

Menneskerettigheter og psykiatri

”Dersom det foreligger motstrid mellom helselovene og menneskerettighetene, går menneskerettsloven foran.”

Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

Skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven

Menneskerettigheter i arbeidslivet

Menneskerettene står over norsk lov og favner videre enn arbeidsmiljøloven

Fange Menneskerettighetene
Fange Menneskerettighetene

Læren om menneskerettigheter i praksis

Artikkel 13 i Menneskrettighetskonvensjonen gir en selvstendig rett til et effektivt, nasjonalt rettsmiddel for den som mener seg krenket.

Krenkelser av menneskerettigheter i Norge

Menneskerettigheter er en fellesbetegnelse for regelverk som skal beskytte individet mot offentlige maktovergrep.