/

Hank om det norske statshelvete

10.2K visninger
18 minutter lesetid
54

Hank von Helvete og hans våpendrager Trygve Haug snakker åpent om alle overgrepene i den norske psykiatrien og norske myndigheters brudd på menneskerettighetene, om narko-NATOs okkupasjon av Afghanistan, at Norge gir fredsprisen til sin allierte i krigen, og om erfaringer med at personer er blitt frelst etter å ha sett Hank som Jesus i musicalen “Jesus Christ Superstar” på Det Norske Teater:

  Medisinindustrien har hatt motstandere lenge, forskjellen er bare at denne gangen er det føkkings Jesus som kommer og kødder med dem.– Du ser på deg selv som Jesus?
– Du må være klar over at teatersjefen på Det Norske Teater, hvor jeg spiller hovedrollen som Jesus, har fått henvendelser fra folk som sier: ”Jeg gikk inn på Jesus Christ Superstar som human-etiker og ateist, og ble liggende våken hele natta fordi Jesus med Hans-Eriks øyne var der hele tiden. Jeg har vært ateist helt til nå, men nå tror jeg”!– Føler du det selv, når du står på scena?

  • Jeg opplever at de underligste fenomener oppstår i salen. Ting som bare kan beskrives som mirakler.– Fortell!
  • Jeg opplever folk kommer for å få seg en vinsnurr og en fet kveld på byen, men så går de rett hjem og leser Bibelen, og sprer det! Jeg opplever folk komme til meg og si at det har gjort dem rusfrie.– Er det sant? Det er jo helt vilt!
  • Det skjer i alle aldersgrupper. Jeg møter 90 år gamle damer som elsker rock. Fordi Jesus er så rocka og kul. Folk som sier at de alltid har sett på Jesus som en pudding, men nå med magan og alt, så ble han drittøff!

– Du føler at publikum ser Jesus når de ser deg?
– De ser Jesus, og så ser de mitt liv. Så kobler de det. Og så ser de de andre mekanismene rundt, og så ser de sitt eget liv, og så til slutt ser de Gud.

– Hank von Helvete og Trygve Haug, det har blåst litt rundt dere det siste året. Og det har vært mye diskusjoner og spekulasjoner rundt hva dere egentlig holder på med.

– Hva er det dere egentlig holder på med?
– Det vi ønsker med Oslo Peace Program er å få Norge ut av Afghanistan, og gjenoppbygge en bro av diplomati basert på menneskerettigheter, religiøs forståelse og aksept for den tredje verden. Da hovedsakelig den muslimske verden. Der har Norge gode tradisjoner med Oslo-avtalen i 1993, med Johan Jørgen Holst og Terje Røed Larsen. Mennesker som vi begge to verdsetter, fordi de var nordmenn og har gått foran og gjort en god jobb. Det bygger seg jo for tida opp et ganske stort moment rundt Oslo som internasjonal fredsby. Og det er jo det vi tar på alvor. Men potensialet til Oslo som fredsby, det har spora av.– Hvordan har det spora av?
– Feil folk får fredsprisen! Fredsforhandlinger og fredsavtaler som gjøres her blir ikke gjennomført. Norge er en krigførende nasjon selv, en NATO-nasjon som deltar i en krigføring i et annet land. Og i praksis gis derfor fredsprisen til en av våre allierte. Og vi observerer jo at motivene for denne krigen er løgn.

Norge er en krigførende nasjon selv og gir derfor fredsprisen til en av sine allierte…
– Javel?
– Det er et lite, men ekstremt kraftig mindretall som styrer mediedebatten, og som bruker store energier på å skjule sine egentlige krigsmotiver. Det at Afghanistan er verdens største opiumsprodusent, og at en av verdens viktigste oljeledninger ligger der, det får det ikke lov til å handle om! Haha. For da vil folk se at broren til presidenten i Afghanistan satt i fengsel i USA for heroinsmugling, da ville man se at Norge er en stilltiende partner i å beskytte og produsere opiumsfelter der ute. Det som er sannheten er at NATO-styrkene passivt beskytter heroinproduksjonen, og at de beskytter en president som er involvert i heroinhandel. Og Norge er en stilltiende partner til dette.
Norge er en stilltiende partner i å beskytte og produsere opiumsfelter i Afghanistan

– Dere mener altså at NATO helt konkret og aktivt har det som formål?
– Se på det selv. NATOs formål er tilsynelatende internasjonal sikkerhet, men det kan virke som NATOs egentlige formål er å hjelpe internasjonale store finansfond med å få heroinmarkene inn i farmasiindustrien, og er villig til å bruke illegalt tjente heroinpenger på å finansiere forskningsprosesser som viser at Vestens myndigheter må gi narkomane heroin på resept. Så dette er en illegal heroinhandel som forsøker å bli legal, og NATO er villige medhjelpere til dette. Blant annet Norge er jo med som NATO-styrke i Afghanistan.

– Men tror du norske myndigheter er klar over dette?
– Jeg tror norske myndigheter passivt observerer at de blir brukt.

– Men de er klar over at de blir brukt?
– Ja. Hvis ikke må vi virkelig gå gjennom hvem som sitter i styre og stell her, og eventuelt kjøre en rettsprosess. Verdens desidert største heroinleverandør er Afghanistan. Det er ikke Taliban som styrer dette her lenger. Taliban dominerer et geografisk sett veldig lite område av Afghanistan.

– Altså, bare for å forstå det du nå sier: Målet med krigen er å finansiere forskningsprosjekter som har som mål å levere resultater som vil forsvare legalt salg av heroin?
– Ja, rett og slett. Og dette er altså de samme firmaene som har hatt stor suksess med å introdusere metadon og subutex til markedet. Vi vet at det har foregått forskning de siste 30 årene som forsker på effekten av å gi rusmisbrukere såkalte kontrollerte substanser. Disse forskningsprosjektene finansieres jo fra et sted. Og det er her vi finner de store narkokartellene, som jobber og plasserer pengene i disse fondene, hvitvasker pengene, kjører pengene ut igjen til å forske på vitenskapen om at her er det bare rusmidler som gjelder mot rusmisbruk, og så driver de en lobby på helseministerne, og overbeviser dem om at det er det eneste gyldige rusmiddeltiltakene som må finnes. Og det er den samme farmasiindustrien som vi jobber mot i CCHR, som også driver med psykotrop farmasi på amerikanske soldater.

”Til syvende og sist, så har det vært The Rockefeller Foundation som har finansiert de psykiatriske prosjektene og oppbyggingen av psykiatrien i Tyskland.”

 
– Nå snakker vi om medisinering av amerikanske soldater?
– Ja. Og konsekvensen av den intense psykiatriske medisineringen av amerikanske soldater i felten er at soldater har begått selvmord på basen eller hjemme.

Det er flere amerikanske soldater som har tatt selvmord enn det er som har dødd i kamp

Trygve: – Det er en fellesnevner. De er medisinert. 30 % av soldatene totalt har fått psykiatriske diagnoser og er blitt tungt medisinert. CNN melder at flere soldater har dødd av selvmord i disse krigene enn i noen tidligere krig. I dag bedrives det konsekvent og systematisk doping med psykiatriske medisiner av over 30 % av 300 000 unge amerikanske soldater. Regningen for dette er katastrofal! Større enn de 800 milliarder dollar, eller cirka 5000 milliarder norske kroner, som krigen i Irak til nå har kostet.

– Og dette mener dere gjøres for å skape en supersoldat?
– Ja, eller i hvert fall en soldat uten følelser og empati.

– Men det funker jo ikke det da, når det er soldater som tar livet sitt?
– Nei. Det er konsekvensen. Dette går jo direkte på fagfeltet psykiatri. Dette er eksperimenter. Og de føyer seg inn i en lang tradisjon.

– En lang tradisjon? Du mener vi kan trekke sammenligninger tilbake til…

Trygve: Til Holocaust, ja. Jeg ser ingen særlig store forskjeller på oppbygningen av fangeleirene i Guantanamo Bay og fangeleirene til psykiaterne Radovan Karadzic og Jovan Raskovic på 90-tallet og Auschwitz på 40-tallet, nei. Og det er heller ingen forskjell på hvem det er som finansierer disse såkalte forskningsprosjektene som foregår i disse leirene.
– De er alle sammen forbrytelser mot menneskeheten.

– Hvem finansierer?
– Til syvende og sist har det vært The Rockefeller Foundation som har finansiert de psykiatriske prosjektene og oppbyggingen av psykiatrien i Tyskland. Det var de som også gikk inn og grunnla eugenikkeksperimentering med psykiateren Ernst Rudin i spissen.

– Eugenikkeksperimentering? Her snakker vi altså om forskning på rasehygiene som vi blant annet så under andre verdenskrig?
– Ja. Og fremdeles snakker David Rockefeller i FN  om hvordan man skal kontrollere befolkningsveksten, og hvordan man skal få den befolkningen som eksisterer inn i et spesielt lydig atferdsmønster. Disse tyske forskerne og psykiaterne fant ut at det kunne være hensiktsmessig å drepe de som ikke passet inn i det genetiske landskapet de ville prøve å dyrke frem, og til syvende og sist ble dette satt i et system, et system som i dag er kjent som Holocaust.

– Men hva har dette med dagens situasjon å gjøre?
– De ansvarlige der, de ble faktisk ikke pågrepet og dømt i Nürnberg-domstolen. Det var noen få skrekkeksempler som ble dømt, men de aller fleste legene, nazilegene, de fikk jobber i sveitsiske, amerikanske og sovjetiske psykiatriinstitusjoner og i farmasiindustrien. Og forskningsmaterialene fra Holocaust er de samme som fremdeles brukes i sektoren mental helse i dag. Psykiatri er naziforskning. Ernst Rudin og Dr. Mengele flyktet til henholdsvis Sveits og Sør-Amerika, hvor de begge fortsatte arbeidene sine.

”Det er jo meg som rusfri som virkelig er farlig. Meg som deilig drug-kokka-tryne og subutexbruker på løkka med Hank von Helvete-sminke, det er ikke farlig for noen.”

– Vi har pratet om psykiatriens, forskningens og farmasiindustriens rolle i krigssituasjoner. Hva med den vanlige mannen i gata som har fått stilt en psykiatrisk diagnose? Hvordan mener dere industrien spiller inn her?
– Den vanlige pasienten blir utsatt for en gedigen svindel. For det første får han en diagnose som er umulig å vitenskapelig bevise.

– Men er dere mot alle psykiatriske diagnoser, eller er dere mot overdiagnostisering?
– Enhver ikke-påviselig hjerneskade er ingen hjerneskade. Du kan ikke si at noen har en hjerneskade, uten å bevise det. Kan du gå inn og se at her er hjernen skadet, så selvfølgelig er hjernen skadet, men en mental lidelse har ingenting med hjernen å gjøre, den har med omstendighetene til den enkeltes liv å gjøre. Du får ikke kjemisk ubalanse i hjernen av å bli voldtatt! Du får ikke kjemisk ubalanse i hjernen av å være involvert i en bilulykke, eller av å se familien din bli drept av soldater. Og du kan ikke diagnostisere dette, skrive ut piller og si at alt vil bli bra. Da har du bare solgt drugs til en person som har opplevd noe jævlig, og personen fortsetter å ha det jævlig, og faktisk kommer det til å skje flere jævlige ting på bakgrunn av drugsene han fikk.

– Men hvem mener dere er ansvarlige her?
– Hvem tjener på dette? Samfunnet er ikke tjent med at unger i 12-årsalderen henger seg eller skyter klassekameratene sine. Foreldrene er heller ikke tjent med at ungene går til legen og kommer hjem som rabiate tullinger. Forretningsmannen som har gått konkurs, vi er ikke tjent med at han planter en øks i hodet på kona si, ungene sine, og tenner fyr på seg sjøl. Den eneste parten jeg ser som er tjent med denne behandlingen av mental lidelse, det er psykiateren og produsenten av farmasiproduktene. De er de eneste som tjener på det.

Den eneste parten som er tjent med dagens behandling av mental lidelse er psykiateren og produsentene av farmasiproduktene

– Og når du sier det så mener du samtlige diagnoser?
– Ingen av disse diagnosene vi kjenner til, som for eksempel schizofreni, bipolar lidelse, depresjon, angst, anoreksi, bulimi, ingen av disse diagnosene kan noen vitenskapsmenn bevise at eksisterer. De eksisterer ikke. De er stemt inn av et råd som synes de skal eksistere.

– Men når du sier ”ikke eksisterer”, da mener du selve sykdomsdiagnostiseringen?
– Jaja.

– Altså, angst eksisterer?
– Angst eksisterer, men det er ingen kjemisk ubalanse i hjernen som heter angst. Det er ingen genetisk disposisjon for å få angst. Nå har man begynt å gi barn psykiatriske diagnoser allerede i mors liv, på spedbarnstadiet, basert på at de er genetisk disponible. Dette er eugenikk og nazivitenskap. Og denne vitenskapen har kommet ut av de store tunge asylene og inn i skolehverdagen. Inn i barnehagene, inn på fritidsklubbene, inn i det militære og så videre. Jordmortjenesten er aktivt med! Både på diagnostisering av gravide mødre og diagnostisering av barnet før det er født!

”Jeg er totalt forberedt på å dø i denne kampen for kommende generasjoner, for menneskerettigheter og for fred. Akkurat som min farfar Birger N. Haug var det under 2. verdenskrig.”

– Du sier ”aktivt med”, mener du da at de bevisst er klar over det du sier nå?
– Jeg tror nok at den enkelte jordmor tror at hun gjør det rette, men hun ivrer aktivt for dette, og er derfor altså totalt ansvarlig. Hun er like ansvarlig som en hvilken som helst uvitende korporal i en Holocaustleir, eller lokfører på et tog til Auschwitz. Like føkkings ansvarlig. Det var det Nürnbergsaken viste av individuelt ansvar. Og det er det vi nå mener at fortsatt skal gjelde.

– Hvordan vil du og Trygve gå fram for å få til dette?
– Først må lov og rett gjelde. Vi må ha en Nürnbergsak nummer 2. Konfrontere sannheten, og få menneskeheten bevisst på hvor rævpulte de blir av psykiatrien. Den blinde dama med vekta er per i dag voldtatt av disse instansene. Gruppevoldtatt. Av farmasi-, psykiatri-, våpen- og drugindustri.

– Dere nevnte for meg i sted at dere tror deres angrep på disse industriene vil få konsekvenser for dere. Er du redd for å sette i gang dette, Trygve?

Trygve: – Nei.

– Hva er du villig til å ofre?

Trygve: – Jeg er totalt forberedt på å dø i denne kampen for kommende generasjoner, for menneskerettigheter og for fred. Akkurat som min farfar Birger N. Haug var det under 2. verdenskrig.

”Det var noen få skrekkeksempler som ble dømt, men de aller fleste legene, nazilegene, de fikk jobber i sveitsiske, amerikanske og sovjetiske psykiatriinstitusjoner og i farmasi-industrien.”

– Hank, hva med deg?
– Jeg har allerede vært klinisk død av en overdose med heroin, jeg. Jeg har allerede forsøkt å dø for en elendig sak, så for meg er det lett å ofre meg for en god en.

– Føler du at en del av grunnen til at du begynte med dop var at du ikke takla verdens ondskap? For eksempel den du så i farmasiindustrien?
– Ja. Faktisk. Jeg ga opp, jeg. Jeg ga opp hele menneskeheten og følgelig også meg sjøl.

– Så dette er ikke en ny fanesak for deg?
– Nei, jeg har visst om psykiatriens overgrep helt siden jeg var guttunge.

– Hvordan?
– Jeg fulgte med, jeg leste. Historie for eksempel.

– Men personlig erfaring?
– Ja, altså, jeg har jo sjøl vært innlagt. Tre ganger med rus- eller abstinenspsykoser. En gang i Oslo og to ganger i Bodø. Jeg har fått tre kurer med antidepressiva og fått mye sovetabletter og narkotiske tabletter.

– Hadde du noen erfaring da du var yngre også?
– Da var jeg mer hos sånne skolepsykologer og det gamet der.

– Mange tenker jo sikkert på at dette engasjementet er et slags substitutt for dopet. Ser du noen parallell mellom dette, at du på en måte har et behov for en type altoppslukende ting?
– Et altoppslukende behov har de aller fleste rusmisbrukere. Det er derfor de er rusmisbrukere Da skjønner du at de onde kreftene her ønsker at jeg skal fortsette å være undertrykt av rus. Se hvor mye bry jeg skaper som rusfri! For det er jo storheten her de frykter. Det er jo meg som rusfri som virkelig er farlig. Meg som deilig drug-kokka-tryne og subutexbruker på løkka med Hank von Helvetesminke, det er ikke farlig for noen. Men meg som rusfri og klar til kamp, det er det som fryktes. Og jeg oppfatter det som ekstremt provoserende når folk setter spørsmålstegn ved nyfrelste eks-narkomane, for eksempel. Når man skal bli rusfri er man nødt til å fylle dagene sine med altoppslukende mål og handlinger, og så lenge disse handlingene er positive, burde de applauderes – ikke gjøres narr av. Jeg ville ikke sluttet med sex & drugs for noe mindre enn å redde verden.

”Norge er stilltiende partner i å beskytte og produsere opiumsfelter der ute.”

– Har du personlig erfaring med psykiatrien, Trygve?

Trygve: – Ja. 14. mai 2001 ble jeg tvangsinnlagt. Jeg ble ferdig utskrevet og erklært frisk i august 2001. Erklæringen sa at jeg aldri hadde vært syk i utgangspunktet.

– Hva ble du tvangsinnlagt for?

Trygve: – Noen i familien min mistenkte meg for å være manisk. Og det holdt at jeg hadde én lege som skrev under innleggelsesdokumentene. Han var familielegen vår, og også min fadder. Legen og min eldste søster observerte en episode hvor jeg kranglet med min far. Og det var nok til at jeg ble tvangsinnlagt.

– Hva var din personlige erfaring med psykiatrien?

Trygve: – At den prøvde å drepe meg. De prøvde å drepe denne kroppen her. De brukte belteregime og sprøyter over fem uker sammenhengende på Blakstad avdeling 2a.

– Belteregime?

Trygve Haug: “I mai 2001 ble jeg tvangsinnlagt. De brukte belteregime og sprøyter på meg i 5 uker sammenhengende på Blakstad Psykiatriske avd. 2A. Jeg ble ferdig utskrevet og erklært frisk i august 2001. Erklæringen sa at jeg aldri hadde vært syk i utgangspunktet.” (NB! Personen på bildet er ikke Trygve Haug)

Trygve: – Ja, de kaller det det. Det vil si at de har et regime av beltelegging. I fem uker sammenhengende. Dette har jeg nevnt til utrolig mange medier, men ingen har turt å trykke det.

Så spørsmålet er om du tør å trykke det? De brøt 22 menneskerettigheter mot meg, og de brøt norsk psykiatrilov med bakgrunn i den konstante medisineringen og tvangen som ble brukt mot meg. Jeg valgte å ikke gå til rettssak mot dem, fordi jeg heller valgte fred med min egen familie. Men min eldste søster har jeg ingen kontakt med i dag.

– Du sa at det var en episode? Hva skjedde?

Trygve: – Det var et møte på Konglungen hos min far hvor legen min var til stede.

– Vil du fortelle hva som skjedde?

Trygve: – Nei, det er ikke noe spesielt med den episoden. Psykiateren min fikk selv stilt en diagnose og har i dag mistet bevillingen sin som lege og psykiater. Mange av pleierne på Blakstad var veldig greie personer som jeg har hatt god kontakt med i ettertid. Min historie er ikke unik. Det unike er at jeg bestemte meg for å kjempe mot undertrykkelsen og hjelpe mennesker som blir tvangsinnlagt og undertrykt av psykiatrien og farmasiindustrien. Med loven i hånd og menneskerettighetene i ryggen. Du kan også få med at da jeg ble sluppet ut og friskmeldt ble jeg også rådet på det innstendigste av det psykiatriske systemet om å aldri fortelle denne historien til noen. Det er en drøy historie.

– Hvordan oppfattet dere den mediestormen som kom i kjølvannet av besøkene dere gjorde til sykehus rundt om i landet? Det var mye fokus på Scientologikirken?
– I det øyeblikket jeg ble rusfri, med en metode som faktisk fungerte, og jeg begynte å adressere den sektoren som holdt på å ta livet av meg, da svarte ikke sektoren på hva jeg angrep dem for. I stedet for prøver de å skyte ned Scientologikirken, som jeg ikke er en del av i det hele tatt, men som står bak den metoden jeg brukte på å bli rusfri. Og for meg ble det klinkende klart hvor farlig disse kreftene synes det er at folk blir rusfrie. Jeg adresserer et problem, de svarer med å angripe metoden jeg har brukt. Noe som er helt idiotisk. For metoden fungerer jo. For første gang i mitt voksne liv står jeg her og er totalt rusfri, lykkelig gift og familiefar.

– Føler du at linken til Scientologikirken skaper en skepsis blant folk?
– Jeg føler at det har vært forsøkt å skape en skepsis. Men det har faktisk ikke fungert, fordi rusfrihet og overlevelse faktisk er mye mer sant for folk flest enn forsøkene på å gjøre det feil. Utover det så var det Trygve Haug som kom inn i mitt liv og faktisk hjalp meg.

Trygve: – Jeg vil gjerne få lov til å presisere en ting: Jeg jobber som prosjektleder i CCHR Norge, og sitter i styret i CCHR Norge som er en ikke-politisk og ikke-religiøs menneskerettighetsorganisasjon.

Fra hjemmesiden til CCHR Norge

Scientologikirken på Karl Johans gate, den har jeg aldri jobbet i eller vært ansatt i administrasjonen i. Jeg er ikke utdannet prest, jeg er ikke en kirkeleder, og jeg er ikke en pressetalsmann der. Aldri vært, og kommer aldri til å bli det.

Jeg tror på Gud og jeg tror på, og har mitt eget forhold til, Jesus og Den Hellige Ånd. Privat studerer jeg scientologi, som betyr kunnskap om å vite, kunnskapen om å kjenne svaret. Jeg kan godt forstå det med Hans-Erik, han er en profilert kjendis, og jeg kan forstå at det i mangel på profilerte scientologer i Norge hausses opp at han skal ha tilknytning til en scientolog. Det er helt greit, men når det blir verpa på gang på gang på gang, dersom man ikke er interessert i hvem jeg virkelig er og hva jeg jobber med… Alt fra forretningsmann, idrettsmann, ekstremsportutøver til det faktiske managerarbeidet jeg gjør for Hans-Erik, blir vinklingen på min person mildt sagt skjev. Jeg har aldri spurt om Hans-Erik vil bli medlem av Scientologikirken engang. Mennesker må selv finne sin vei.

– Tror dere at dere vil bli tatt på alvor, eller tror dere at dere bare vil bli avfeid som konspirasjonsteoretikere?
– Det kan det godt hende vi blir, men problemet med de store konspirasjonsteoriene er det at det er en overveldende høy prosent av sannhet i dem. Vi er veldig klar over at vi kan bli latterliggjort, vi er veldig klar over at vi vil bli sensurert i media. Vi er veldig klar over at vi vil bli angrepet for dette med Scientologi, vi er klar over det, men det spiller jævlig liten rolle når hele føkkings menneskeheten blir skrudd i ræva av noen veldig, veldig få mennesker som vi vet hvem er. Vi er totalt villig til å kjøre gjennom den kjeften vi får. De fleste som kjefta på oss om at vi skremte pasienter på Blakstad i sommer, de støtter oss i dag, og sier at ”dere hadde jo faktisk rett, ikke sant”.

Undertrykkelsen, den møter du fra disse kreftene i hverdagen. Det er der man fysisk opplever det. Og det er så lenge man liksom bøyer av for dette, og er redd for å bli ledd av og sensurert, at man overgir seg. Og det er da de vinner. Vel, vi har slutta med det. Jeg henger på meg et føkkings kors for det her til og med. 5 ganger i uka i et halvt år.

Problemet med de store konspirasjonsteoriene er det at det er en overveldende høy prosent av sannhet i dem.

Trygve: – Så noen må ta dette ansvaret, og det er det vi gjør. Om det er nok, det får historikere dømme i ettertid, men det er i hvert fall et verdig forsøk.

– Men dere er engstelige for en verdenskrig?
– Jeg tror vi er ferdige med alle engstelser. Vi er verken bekymret eller redde. Vi er bare total klar over at det vil skje. Det er bare det som vil skje, og både Trygve og jeg er survivors. Vi vil overleve alt.

Trygve: – Den maktarrogansen som Vesten viser overfor den muslimske verden vil bli katastrofal for hele menneskeheten om den vedvarer. Det er med andre ord veldig viktig at vi lykkes med fredsarbeidet vårt.

– Men hvor langt er dere villige til å gå?
– Vi er ikke for væpna revolusjon og Che Guevara og sånn. Den linja vil ikke kunne gå. Men hvis det hadde vært sånn at det hadde fungert å væpne en million gærninger, og det ville skapt fred, frihet og overlevelse, så ville jeg gjort det! Men jeg vet at det ikke fungerer. Vi fungerer på en Milorgmåte, det har ingen hensikt å drepe masse folk for at folk skal slutte å drepe masse folk. Da vil bare masse folk bli drept. Men jeg anerkjenner ethvert menneskes rett til å forsvare sitt eget og sin families liv.

Trygve: – Vi er ikke pasifister. Blir vi angrepet, forsvarer vi oss. Jeg er ikke en skyggeredd person. Jeg har jobbet som dørvakt i mange år, har vært på landslaget i boksing og vært norgesmester i tungvekt. Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsvare meg selv, min familie, Hans-Erik og hans familie. Så skulle det komme til det, så får jeg slåss, så får Hank heller stå der og synge.

Hans-Erik Dyvik Husby aka Hank von Helvete

Hans-Erik Dyvik Husby aka Hank von Helvete (37)
Frontfigur og vokalist i Turboneger. Spiller for tiden i ”Jesus Christ Superstar” på Det Norske Teater. President i Oslo Peace Program og kommisjonær i ”CCHR – Citizens Commission of Human Rights”. Gnostisk kristen, gift og har ett barn.

Trygve Haug

Trygve Haug (31)

Manager og livvakt for Hank von Helvete. Prosjektleder i CCHR Norge, grunnlegger og styreformann i ”Oslo Peace Program”. Personlig kristen og medlem av Statskirken. Medlem av Scientologikirken siden 2005. Ugift.

Gaute Borgerud

Jeg har alltid vært opptatt av menneskenes opphav, - hvor kommer vi fra? Darwins teorier passet meg ikke. Tvertimot fant jeg teoriene til Erich von Daniken og interplantariske romvandringer mye mer interessant og korrekt. Jeg var veldig innvolvert i disse spørsmål og andre filosofiske betraktninger når jeg i 1985 snublet over Scientologien og observasjonene og arbeidene til L. Ron Hubbard. På den tiden avsluttet jeg et kjedelig endeløs søken etter noe som gikk dypere om livet enn materialismen. De tradisjonelle religiøse samfunn passet meg ikke. Jeg var derimot klar over at religion eller en form for åndelighet var viktig for mennesket og dets kultur. Scientologien som en filosofi-basert gnostisk religion appelerte til meg absolutt og jeg var ved starten på et eventyr.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

54 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Vi lever i et regisert og makabert teater, eksempelvis Trøndelag teater er til for at folk skal tro at teateret kun er innafor byggets fire vegger, men sannheten er at teateret er overalt i samfunnet utenfor, både lokalt og globalt, eksempelvis også i hele rettsvesenet

Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1

Legg merke til at Trøndelag teater er utsmykket med octogon swiss nazi knights templar symboler

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Samme post med kommentarer i facebook gruppe Atferdsviteres varslinger – whistlings from behaviorist https://www.facebook.com/groups/118002431592676/933813723344872/

“Autism Rates Explode In Asia After Introducing Western Vaccines ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/03/litt-grunnleggende-info-om-vaksiner/comment-page-5/#comment-113549

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Fare for obligatorisk psykiatrisk undersøkelse (screening) av alle norske barn ved fylte 15 år. Dette foreslås nå av “Norsk Psykiatriforening” (som vel ønsker økt “markedsandel” gjennom økt klient-produksjon og økt psykofarmaka-avsetning, noe som vil gi psykiaterne økte private inntekter og flere arbeidsplasser).

Her er en advarselsmelding som nettopp er sendt ut fra CCHR via Hans-Erik (“Hank”) Dyvik Husby og Trygve Haug:

“Vi i CCHR Norge sendte ut en melding om Norsk Psykiatriforenings plan om å innføre obligatorisk psykiatrisk undersøkelse (screening) av alle norske barn ved fylte 15 år. Mange har fått dette med seg de siste dagene, og spør hva vi skal gjøre med denne trusselen mot våre barn.

CCHR Norge har følgende planer og produksjon:

– Kommisjonær Hans-Erik Dyvik Husby har skrevet et gjesteinnlegg i Legetidskriftet som gis ut av Norsk Legeforening. Dette deles ut til alle
landets leger.

– Prosjektleder Trygve Haug gjennomfører en handlingssyklus med CCHR-frivillige Ryan Nichols og Thomas Fehn, hvor 350 DVD-er (Dødelig levebrød), samt brev, sendes til landets fastleger. 50% av disse er allerede sendt.

– 9. og 10. oktober- Verdens mentale helse-dag. President Paal Fuglevaag og kommisjonær Hans-Erik Dyvik Husby sender en pressemelding til landets medier.

De overrekker offisielt “Dødelig levebrød” til Stortinget, ved president.

– 10. oktober er det oppmøte på Karl Johansgate for årlig utdeling/disseminering av CCHR-brosjyrer. Vi oppfordrer så mange som mulig, som kan og vil, til å delta på dette.

– Musikalen “Next to normal” går i disse dager på Det Norske Teateret. Vi var på premieren og så. Musikalen er et hardt slag mot psykiatri og farmasia-industri – høyst relevant for vår kamp. Vi jobber i disse dager med å arrangere et eget CCHR-event på teateret i forbindelse med forestillingen. Info om dette vil komme.

Alle som vil bidra aktivt i CCHR Norge kan kontakte president Paal Fuglevaag tlf: 0047 920 24 568.

CCHR Norge oppfordrer alle til å øke sin kunnskap om psykiatri og farmasiaindustri. Se CCHR-DVD-ene i ny tidsenhet.
Lær dere også FN`s menneskerettigheter.

KONFRONTER OG DISSEMINER.

Mvh,
Kommisjonær Hans-Erik Dyvik Husby og prosjektleder Trygve Haug

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Jepp. Det gjelder å være kritisk. Men dette er noe man lærer gjennom erfaring. Det tok meg f.eks noen år å skjønne at alt ikke var så bra med Alex Jones. I dag er jeg mindre naiv.

Shape-shifting reptilians …..? Herregud. Nei, jeg kan ikke bevise at de ikke eksisterer. Kan noen bevise at livet på jorda ikke styres av en gigantisk tomat som heter Hugo som har sitt palass laget av tankelesende såpebobler på månens mørke side? Ikke det nei …

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Helt enig med Abenaki. Det er tullete å rope “Hjelp! Illuminati! Reptiler!” hver gang man ser en trekant, en pyramide eller et øye. Dette er oppskriften på en slags konspi-nevrose-psykose.

Alle sammen: prøv å skille mellom fantasi og fakta. Kan dere i det hele tatt dokumentere at “Illuminati” eksisterer? Alt vi har er et dokument signert Adam Weischaupt fra 1776. Vel, + en million innlegg på internett fra folk som aldri noengang har vært i kontakt med disse personene som Illuminati skal bestå av.

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Utrolig hvordan enkelte ser ut til å tror på “alt” de ser på youtube og leser om på nettet.

Sjekk alltid flere synspunkt på samme sak. Selv prøver jeg alltid å undersøke hva kritkerne av det jeg oppdager mener. Kun slik kan man se flere perspektiver og danne seg et nyansert bilde av virkeligheten.

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Nå skal det vell sies at jeg nok er den mest kritiske personen her inne – refererer til mine tidlige innlegg. Men om det faktisk eksisterer noen form for illuminati, er det virkelig så fjernt å tro at en så rik og påtrengende kult som scientologi er en del av det?
Nå tror ikke jeg det finnes shapeshifting reptile hybrider bare så det er sagt.
Bohemian Grove derimot….er å forblir ett lite mysterium.

Sannheten
Sannheten
Abonnent
13 år siden

Grunnen til at jeg lurer på det er at jeg lurer på om Scientologene har noe med Illuminati å gjøre?
Se feks. her: http://www.anti-scientologie.ch/images2008/Scientology-David-Miscavige.jpg
Det er tydelig at mannen på bildet (David Miscavige) former to pyramider med hendene på skrivebordet.
Scientologenes symbol: http://www.scientology.org.au/img/Scientology_Symbol.jpg har to pyramider i seg.
Her: http://www.runjenrun.com/archives/science.jpg Ser man også en tydelig pyramide.
Her: http://www02.zkm.de/mediumreligion/img/scientology.jpg lager også Tom Cruise pyramidene som David Miscavige gjorde.
Her: http://www.adressa.no/kultur/musikk/article25142.ece ett øye synlig.

Correct me if im wrong…bare lurer…

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sannheten
13 år siden

Sannheten. Og du snakker om pyramider.. jeg spurte men tror ikke du svarte på mitt siste spørsmål om din pyramide med øyet? Om du gjorde det har jeg ikke funnet svaret, gjorde du? Men om man skal følge logikken din her så har du noe med illuminati å gjøre også da? ;-) Kan du gi et ærlig svar?

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Den eneste koblingen jeg har til Illumiinati er min søken etter sannheten ;)
Som jeg har sagt i tidligere innlegg har jeg prøvd å finne koblinger, søke kontakter å til syvende å sist nå kontakt med involverte. Dette har i det siste ført til rare ting, å det er derfor jeg søker ett mer lukket forum! Vil ikke å finner ingen plass på denne siden det ville vært fornuftig å poste det jeg har funnet og opplevd etter min søken. Gi meg ett forum du er på så skal du få vite alt.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Sannheten
13 år siden

Føler at du fisker litt i rørt vann her.. har litt problemer med å stole på folk som putter illuminatisymbolikk inn som deres identitet/avatar.. er nok ikke trygg på deg og vet ikke om vi har særlig sammenfallende meninger og mål. Min tid for sosial chatting svært begrenset og kun for nøye utvalgte :-) Om du har en anonym e-mailadresse kan kanskje legge den ut? Jeg har en del problemer med mine mailadresser for tiden, skal lage en ny men tiden aksellererer og flyr som kjent..

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Sannheten
13 år siden

Denne skal vell være anonym no: sannheten@meaningofitall.com

Oppfordrer alle som er interessert å ta kontakt (Spesielt Singoalla og Smurfen…å Terje da dere virker som interessante mennesker).
I første epost må dere gjengi deres kallenavn her inne på nyhetsspeilet :)

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Sannheten
13 år siden

Du kan ikke være riktig naglet mann. Man finner det man leter etter. Jeg oppdaget en trekant i min far sin garasje. Kan jeg da konkludere med at han er en shape-shifting illuminati reptile? Blir det for søkt eller er det den åpenbare konklusjon?

Eller er du her for å drive ap med skribentene?

Sannheten
Sannheten
Abonnent
Svar til  Abenaki
13 år siden

Ditt nek… sa jeg noe om shape shifting illuminati reptile??
Nei jeg gjorde vell ikke det.

Er det så fjernt å anta at Scientology er en del av ett større bilde?
Er du kanskje scientolog selv?
Tenk på hva scientologene faktisk “tror”!
Må være noe av det særeste som finnes….

Sannheten
Sannheten
Abonnent
13 år siden

Er Hank Scientolog nå??
Var ikke han på noe Scientolog greier i Sverige?

Enok
Abonnent
13 år siden

Og her en helaftens innføring av Scientologien og dens mørke skyggesider.

“Scientology – Religion eller pengemaskine

Dokumentarprogrammet fra DR2 om Scientologi er sat online. Dansk + engelsk med danske undertekster.”

http://www.veoh.com/collection/sekter/watch/v15894693jqtNJ6Y7
(lyden er litt usynkronisert,men er fullt se og hørbar fordi)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Litt sannhet å bry seg om:

http://www.youtube.com/watch?v=rD9bCdHqU3s

Abenaki
Abenaki
Abonnent
13 år siden

Er ikke poenget å komme fram til sannheten? The turth will set you free. Kall det hva du måtte ønske, men sannheten er alt jeg bryr meg om. Er vel det som er agendaen til NS også?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sithious

Her er vi visst enige. Personlig syns jeg scientologiens lære høres ganske gøy ut. Bra science-fiction historie. Men det jeg har problemer med er hvordan folk blir behandlet innad i sekten. Folk blir jo traumatisert og ødelagt for livet i denne sekten. Og alt ser ut til å dreie seg om penger og makt. Veldig negativt.

Hank’en er nok OK. Men hjernecellene er gjerne litt utslitt etter all alkoen og heroinen.

Sithious
Sithious
Abonnent
13 år siden

Hank von Helvete er Kristen, og Scientolog?

Jeg klarer ikke helt å se hvordan man kan tro på to så vidt forskjellige religioner.

Forøvrig virker det som brukere her har en liten dobbeltmoral, vanligvis har det virket som alt det “mainstream media” skriver er løgn og fanteri, men scientologi kirken har blitt omtalt i de store nyhetsbyråene gjentatte ganger i negativ forstand og likevel er konsensusen at scientologi kirken er et onde.

Basert på tidligere logikk, skulle man nesten tro scientologi var den ultimate sannhet, med tanke på hvordan medier omtaler denne kirken.

Forøvrig syntes jeg teorien scientologi bygger på er så latterlig, at selvom det mot all formodning skulle være sant, så ville det vært en eksistens det ikke er verdt å vite om. Men det er kanskje bare meg

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Scientologene er sinnssyke og trenger hjelp selv. Stort minus til NS for å bedrive slik snikreklame for sånne syke, syke (og ytterst destruktive) folk.

Enok
Abonnent
13 år siden

Biter meg merke i at NS nå igjen velger å sensurere meg.

At jeg er en åpen kritiker til Scientologien legger jeg ikke skjul på,
og det skal vel heller ikke være noen tvil i mine tidligere innlegg ang. nettopp denne sekten.Jeg har selv familiære grunner til å være kritisk.
Har et familiemedlem som har store problemer med denne sekten i Danmark,etter å ha valgt å forlate dem for noen år tilbake.

Jeg påstår selv at kritikken jeg kom med var konstruktiv,
og at de spørsmålene jeg stilte hadde fortjent et svar,og ikke å bli slettet.

Nå har altså 2 av mine kommentarer under denne artikkelen blitt fjernet.

Dette får meg til å måtte stille spørsmålet,
– Har NS noen som helst kontakt,eierskap, eller innfatning med Scientologi Kirken,og er denne “forfatteren/forkynneren”,Gaute Borgerud inntatt som artikkelforfatter i NS ?

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Norsk mor og sønn tvangsinnlagt i Danmark:

Her er en pressemelding om en grov CCHR sak som pågår akkurat nå:

Mor og sønn tvangsinnlagt
Etter å ha satt spørsmålstegn ved norske legers kompetanse i behandlingen av sønnen Ricardo ble Jorunn S. Nilsen selv tvangsinnlagt i Danmark. Nå kjemper familien for å få komme hjem til Norge.

På vei ut av sykehuset hvor moren ønsket å få en utredning av sønnens Ricardos psykiske tilstand ble både mor og sønn pågrepet av dansk politi og kjørt til lukket psykiatrisk avdeling ved Hvidovre Hospital i København. Det ble ikke gitt noen begrunnelse for pågripelsen, og Jorunn S. Nilsen ble senere beskyldt for å være psykotisk av overlege Peter Hendest.

Nektes livsviktige medisiner
Til tross for at Nilsens fastlege har informert Hvidovre Hospital om at hun har en medisinsk tilstand som krever behandling, nektes hun livsviktig hjertemedisin. Dette gjør situasjonen særlig dramatisk for familien.

Ville legge inn den andre sønnen Jorunn S. Nilsens andre sønn Per reiste til København da han fikk høre at moren og broren begge var tvangsinnlagt. Da ble han selv truet med innleggelse. Han hadde fått beskjed om at han kunne besøke familien når som helst, men da han dukket opp utenom besøkstidene ble han truet med at han ”kanskje ikke fikk lov til å gå der ifra” av overlege Peter Hendest.

Ingen hjelp fra norske myndigheter Familien Nilsen har kontaktet både danske og norske myndigheter, i tillegg til å anmelde saken til politiet. Dette har ikke gitt resultater. Nå har Citizens Commission on Human Rights tatt saken.

For uttalelser og mer informasjon ta kontakt med:
– Prosjektleder, Human Citizens Comission on Human Rights:
Trygve Haug tlf 93215890

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Regner med at de har samme rettigheter i Danmark som i Norge. Nemlig at de kan klage til en uavhengig instans, noe som skal informeres om ved innleggelse. Samtidig vil de da også få info om hvor og hvem de skal klage til. De har vel også rett på å kontakte advokat uavhengig av årsak til innleggelsen. Det har de ihvertfall i Norge, er vel det samme i Danmark? Vet CCHR at disse menneskene er friske og ikke syke eller er det riktig å tvangsinnlegge de?

RoKle
RoKle
Abonnent
13 år siden

Er ikked Hank ifrå Helvete da? I rest my case, som det heter på godt Norsk…..

Otto
Abonnent
13 år siden

Overgrepene innen såkalt psykatri i Norge er trolig helt eller delvis ubegripelige for de fleste, for det har foregått og foregår i skjul. Undertegnede har fulgt godt med informasjon fra mainstream media i mer enn tjuefem år, men oppdaget for noen få år siden at jeg fremdeles visste lite eller ingenting om realitene angående tema som er omhandlet i artikkelen ovenfor.
.
Her et beviselig noen eksempler på at alvorlig syke personer arbeider innen såkalt psykatri i Norge, høyst sannsynlig med såkalte svake sjelsevner eller tilsvarende ressurssvakhet, som har fært og fører til totalt uakseptable og farlige forhold for befolkninga

Fru, Mrs Synnøve Fjellbakk Taftø skrev følgende artikler, wrote the following articles .. Så ble hun tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon, then she was forced hospitalized in a psychiatric institution, det er ikke første gang, it’s not the first time

Stemmer fra innsiden
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

trackback
13 år siden

[…] Samtidig forteller Hank von Helvete og livvakt/scientolog Tryve Haug om narkokrigen i Afghanistan og norsk psykiatri. Galskap levert i regi av Nyhetsspeilet: […]

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Uvitenheten er stor, og behovet for opplysning og facts er stort, når det gjelder Mind control, men et enkelt søk, enten her på Nyhetsspeilet, på google, utube eller andre steder gir mange treff, og ingen kan gjøre dette for deg, Abenaki. Dette er kunnskap som det gjerne tar noen år å sette seg inn i og være istand til å forstå, på skikkelig vis. Har du ikke denne forståelsen så mangler du de viktigste brikkene du trenger for å kunne forstå de som du her sier at du vil hjelpe. Mengdene av desinfo er også stor. Man forsøker å dekke over dette og det er totalt forbudt å nevne i main-stream media osv.

Hva tror du egentlig de har holdt på med, Abenaki, på psykiatriske sykehus hvor NASA; CIA; US Army og Navy betalte for eksperimenter som ble gjort og blir gjort på stakkars nordmenn som var lagt inn der? Hva tror du det dreide seg om dette? Mind control eksperimenter som ikke tåler dagens lys og som mye har vært gjort for å dekke.. i dag er det enda verre men alt er trådløst.. og top secret.. de trenger ikke legge folk inn eller bruke drill i dag. Hele gsm nettet er bygget ut bl a for dette..

Noen av ofrene etter Gaustad ligger i en massegrav på Ris kirkegård rett ved hvor du kan møte til en årlig minnestund, hvert år, det er nå i disse dager, under Amaliedagene, møt opp, det er faktisk i morgen kl 11 :

Søndag 23. august; 11:00-17:00

Pilegrimsmesse og minnemarkering

11:00 Ris Kirke: Gudstjeneste ved sogneprest Stig Utnem. Kirkekaffe

12:45 Minnemarkering ved Skammens grav, Ris minnelund

Vi drar videre til Sognsvann med grilling (ca. 15:00 – 17:00).

Fullt program her:

http://www.wso.no/www/?nav=news&op=read&unid=99eb219cbfb402343af4db73d0e3147e

Her er en artikkel om Hva massegraven skjuler, her på NS:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Om du leser kommentarene under denne artikkelen vil du se at både jeg og andre som har satt oss inn i tingene belyser dette ganske bra. Merk det spesielt han som kaller seg Markussosionom, han vet hva han snakker om og jeg har belyst hvordan en regjeringsoppnevnt kommite ble satt ned for å bortforklare og dekke over hva som skjer og hvordan de nektet å ta imot info fra folk som visste hva som pågikk. Bla dokumenter jeg skrev, den gang i 2002 og Dr Rauni Leena Luukanen Kilde som er en internasjonal ekspert på området, hun forteller dette med egne ord i videoen jeg la link til der.

MindControl PART 7 – Dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde – Nyhetsspeilet.no

http://www.youtube.com/watch?v=7uTTUKmbceY&feature=related

Kommentarene med dokumentasjonen min der ligger under artikkelen fra første siden der, i kommentarfeltene hvor også mind control ogp psykiatrien er belyst:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/hva-skjuler-massegraven-ved-gaustad/

Videre kan du begynne å sette deg inn i MIND CONTROL via denne artikkelen på Nyhetsspeilet og kommentarene som er under der. Beklager at vi ikke kan sitte å gjenta alt ord for ord fordi om det kommer nye lesere inn hit. Det går an å søke litt selv også, om du vil vite sannheten gjør du det. Mange av de faste leserne her er godt informert om alt dette.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mind-control-i-praksis/

http://www.educate-yourself.org/mc/

http://www.factnet.org/rancho1.htm

Nå vet du hvor du kan finne info, for å bøte på din uvitenhet, istedet for å projisere den over på andre, linker til info er deg servert, bon apetitt og lykke til :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Singoalla
13 år siden

Du er et vandrende levende biblotek som skriver som en gudinne super Singo :D

Klart Mind Control er svært utbrett, men det er nok veldig få av dem som er under Mind Control som vet at dem er det
Letteste måten og se det på er når dem opptrer på TV osv der man tydlig ser dem blir koblet ut og sier det dem er programert til og si som en robot
Man ser dem svarer nyaktig det samme på like kritiske spørsmål sånn som med alle som blir spurt om chemtrail: ikke bra svarer samtlige av våre folkevalgte da
Ikke bra ? wtf er det for et svar ?

Som du sier Singo så er GSM nettet svært skadlig som en kan lese her, man kan også lese at våre folkevalgte skjuler sannheten for oss

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3546042.ece

Men jeg tror ikke GSM nettet er for Mind Control, det er nok “bare” for og ødlegge hjernene våre det også
Da er det verre med TETRA ( det nye nødsambandet) sambandet som oppererer med en frekvenz på 19 hertz som ligger i det øvre skitet av den mennesklige frekvenzen
Fikk en sånn sender plasert på taket der jeg jobber for en stund siden så merket det med en gang jeg kommer på jobb, jeg blir forvirret, sliten og vimsette og sliter med og forstå selv dem enkleste ting, trøsten er at jeg blir fin igjen med en gang jeg forlater arbidsplassen

Trødløse nettverk bruker 2.4 ghz som er nyaktig det samme som en microbølgeovn, mao det vannets frekvenz
Det er vel liten tvil om at gærningene planlegger et gigantisk massemord når dem med milliarder av mulige frekvenzer velger nyaktig dem som er sykt farlige på trådløse nettverk, GSM og TETRA

Skulle en fortsatt være i tvil så fjerner gårsdagens utspill siste rest av tvil for nå er det kommer nye retningslinjer der økologiske bønder tvingest til og spraye all økologisk mat med kobber….. jupp helt riktig med kobber
Bøndene raser og mener det vil få forbrukerene til og miste all tillit til matprodusentene og deres økologisk mat

Ja hva er det som er så farlig med kobber da ? Kobber er blitt brukt i århundrer til tvangssterilisering, spiraler til kvinner er en stang med kobber tråd surret rundt i en spiral for og hindre graviditet, kobber er en farlig gift og ett tungmetall som avgir svært farlige gasser
I verkstedsindustrien er det svært strenge sikkerhetsprosedyrer vist en skal sveise eller jobbe med kobber eller kobber legeringer
Kobber er også mer efektiv en sølv til og drepe bakterier i tillegg til og være hovedindigrensen til bronse samt at den har en svært god ledeevne

Prøvde og goggle dem nye retningslinjene som TV2 presenterte i går men ikke mye og finne på nett om det, det nærmeste jeg kom var denne svært gode artiklen av Lars Roger Moe :)
Nye retningslinjer er seff Codex Alimentarius :)

ØKOLOGISK MAT ER LIVSVIKTIG!
Mat er viktig. Mye viktigere enn du tror. Hver eneste celle i kroppen din er bygget opp av molekyler som du har tilført gjennom maten du har spist. Hvert eneste molekyl i hver eneste celle.

Vi bor i et samfunn som bruker mer og mer penger på det som kalles ”det offentlige helsevesenet”. Det sprøytes inn stadig mer penger i dette systemet, underskuddene blir stadig større, de ansatte blir stadig mer utbrente, og likevel blir befolkninga i landet stadig mer skranten. Det er noe galt her; dette er ikke godt nok! Vi må stoppe opp og tenke. Egentlig har det hopet seg opp gode grunner til å stoppe opp for å tenke lenge nå.

Jeg kaller alt jordbruk for industrijordbruk dersom det ikke er krystallklart økologisk. Mat som er høstet i fri natur uten bruk av noe slags kjemikalier kaller jeg for ”vill”. Ved høsting av vill mat bør man påse at det ikke finnes forurensning i området.

Økologisk landbruk eller industrilandbruk?
Det er tre gode grunner til at du konsekvent bør velge økologisk mat

1. Næringsinnhold
Industrijordbruk drives i dag på en slik måte at jorda utarmes for næringsstoffer, særlig mineraler. Landbruket drives med monokulturer, kunstgjødsel og ymse kjemikalier. Det er ikke lenger noe biologisk mangfold, verken av planter eller dyr, som sørger for mangfoldig tilgang på ulike næringsstoffer til jordsmonnet. Det er for eksempel trær som med sine dype røtter sørger for å hente opp mineraler som de øvre jordskiktene får del i når trærne feller løv eller råtner. Sopp er en viktig omdanner i naturen, men hvor er de naturlige soppforekomstene på landbruksjord? Hvor er mangfoldet av insekter og småkryp som skal leve i og bearbeide jorda så plantene kan trives der? Industrimat er i hovedsak pene skall med dramatisk svekket næringsinnhold. Mineralinnholdet i USA’s landbruksjord er redusert med 85% de siste 70 årene. Tallet for Europa er 72% (Ertresvåg, 2008). Det finnes en europeisk undersøkelse som viser til 40% flere antioksidanter i økologisk mat i forhold til konvensjonell mat. (Hvis noen har referansen på den, så tar jeg imot med takk.) Når plantene blir utarmet så blir dyrene det også. Industrife, som spiser industrielt fremstilt fôr, spiser ikke det de fra naturens side er skapt til å spise. Gresset er like utarmet som den industrimaten mennesker spiser. Det er jordsmonnet som utarmes. De nødvendige mineralene finnes ikke lengre i jordsmonnet, fordi jorda i dag ikke drives på en livskraftig måte. I tillegg til utarming av jordsmonn og det som en gang var naturlig mat, så kan kyr, svin og annet bufe i dag godt fores med avfall fra nærmeste slakteri(!), bakeri eller sjokoladefabrikk. Selv møkk fra industrife er utarmet og forgiftet – fordi den er et produkt av utarmede og forgiftede dyr. Økologisk mat, både planter og dyr, har betydelig høyere innhold av næringsstoffer enn industrimat, og alle stoffene er naturlige.

Det er ingen løsning å tilsette kunstige mineraler i verken barnemat eller annen mat. En slik strategi tar oss bare enda lengre ut i tåkeheimen. Dessuten er det svært vanskelig, for ikke å si umulig, for kroppen å nyttegjøre seg kunstig fremstilte mineraler. Maler du opp en spiker så får du bare spikerstøv. Du får ikke noe som kroppen din kan bruke uansett hvor fint du maler den. Mineraler må være naturlig forbundet i organisk materiale for at våre kropper skal kunne nyttegjøre seg dem.

2. Renhet
Industrimat er anriket med store mengder kjemiske giftstoffer. Aftenposten testet en gang en tilfeldig paprika og fant spor av 72 (sju – to) giftstoffer. Jeg tillater meg å tvile på at de tilfeldigvis fant et unntak. Tilsetting av gift starter med sprøyting og gjødsling på åkeren, der de ikke starter med behandling av frø og stiklinger. Så kommer lagring og transport. Jeg fikk høre av ei som hadde sett agurk oppbevart i en stor tank med giftig atmosfære – hos en grønnsaksdistributør i Norge. Døra til tanken var godt merket. Jeg antar dette på overflaten handler om å stoppe nedbrytingsprosessen, men hva sitter igjen i agurken? Industrife utsettes også for betydelig flere kjemikalier og medisiner enn økofe, enten det er gitt direkte eller det finnes i foret. Oppdrettsfisk er industrife – til det punkt at de siste årene jeg spiste animalsk mat kunne jeg godt spise vill laks og vill ørret, men spiste jeg oppdrettsfisk var jeg garantert influensasymptomer og diaré. Økologisk mat, både planter og dyr, er betydelig renere enn industrimat – i den forstand at de er giftfrie.

3. Energiinnhold
Energetisk sett er det en forskjell. Jeg tror at de fleste som har lagt om bruket sitt til økologisk drift har et høyere nivå av omsorg i seg, og dette er kvaliteter som vil sitte igjen som en resonans i de produktene de leverer. I alle fall får all økologisk mat sterkere med seg Moder Jord’s naturlige livgivende energier. Energinivået svekkes i takt med at mekanisk og kjemisk manipulasjon av naturen øker. Den energetiske dimensjonen i mat har et klart forbedringspotensial, noe som biodynamisk jordbruk demonstrerer. Biodynamisk jordbruk er merket med Demeter godkjenning, og har en betydelig energetisk merverdi. Aktivt energiarbeid i forbindelse med jordbruk er også prøvd ut på Findhorn Foundation i Scotland. Vill mat er energetisk uovertruffen, og vi gjør oss selv en tjeneste hver gang vi er ute i naturen og høster vill mat til eget bord. Økologisk mat, både planter og dyr, har betydelig sterkere og renere energi enn industrimat. Vill mat har fantastisk livskraft, bare tenk på Løvetann, men mat som er dyrket frem med kjærlighet, omsorg og takknemmelighet vil ha en vitalitet og livskraft uten sidestykke.

Det å konsekvent velge økologiske produkter, både til å spise og kle på seg, er ett av de viktigste miljøtiltakene hver og en av oss kan gjøre. Se for deg hvor store arealer av jordas overflate som i dag dekkes av åkre. Se for deg utsikten fra et flyvindu. Hvis alt det åkerlandet drives økologisk har det enorme miljømessige ringvirkninger på denne lille planeten vår.

Nær mat eller langreist mat?
En annen faktor vi må vite om er følgende: Mye av de ferske grøntvarene vi får kjøpt i butikken er langreist. (Jeg skal ikke snakke om CO2 her, den papirtigeren gjør seg best død. På godt norsk er markedsføringen av det angivelige CO2 problemet å kaste blår i øynene på folk. Vi har stua full av ulver, og ulvene roper ”sau” for å få oss til å se en annen vei.) I denne sammenhengen handler langreist mat om at mange matvarer, særlig frukt, plukkes umodne. Mat som plukkes og eksporteres over halve verden før den er moden. Så modnes de på ulikt vis hos grønnsaksgrossistene. Maten plukkes før den får utviklet alle de næringsstoffene som fra naturens side er tiltenkt å være i den. Det fremdyrkes arter hvis fremste kriterium er å tåle tidlig plukking og lang transport, og likevel ende opp i en fruktdisk fin og flekkfri. At den så ikke råtner etter et halvår på kjøkkenbenken eller komposthaugen vekker gjerne bare forbigående undring.

Det er lettere å påvirke en bonde i nærmeste bygd enn en bonde i Kina, og du kan se henne i øynene når hun selger deg mat som hun har selvstendig ansvar for. Det er opp til hver og en av oss som spiser mat å støtte opp om lokalt og godt økolandbruk. Det er opp til hver og en av oss å bruke null kroner i butikkene til de store kjedene og null kroner på varene til de store multinasjonale konsernene (som noen ganger gjemmer seg bak ”gode, gamle, norske merkevarer”). Hver eneste krone er en stemmeseddel, og hver eneste krone teller mer enn den papirlappen du stapper i urna annethvert år! Mat dyrket nær deg er å foretrekke. Den er oftere modnet på rot, ferskere, og tuklet mindre med. Påse at den er økologisk.

Hybridmat
Mat som er foredlet slik at de er fremmedgjort fra hva som er naturlig har svekket livskraft, til det punkt at de ikke lengre formerer seg selv. Rovdyr spiser innmat først og kjøtt sist. Smådyr og innsekter spiser nøtter og frø først og fruktkjøtt sist. Vi foredler bort frø, og appelsiner, bananer, kiwi, druer, sharon, for å nevne noen, er ikke lengre frukter som kan formere seg selv. De er ikke livskraftige. Vi blir ikke livskraftige av å spise dem. Vi trenger mat med vital levende styrke. Å spise en banan eller en appelsin er neppe problematisk hvis vi spiser nok levende og livssterk mat. Hvis steinfrie frukter utgjør det vi spiser så sliter vi. Etterspør druer med stein, rosiner med stein, appelsiner med stein. Særlig verd å merke seg for uavhengige leverandører av økologisk mat, siden de lettere kan levere forklaring med maten til kunder som allerede er mer bevisst.

Sitrusfrukt som har stein vil etter hvert som de blir liggende hardne til i skallet. Skallet blir tynnere men hardere, men frukten konserverer seg selv på den måten og er fin inni lenge. Sitrusfrukter som er mer hybridisert vil ganske fort bli ødelagt av en bløt råte dersom de ikke behandles med kjemikalier eller stråling for å unngå denne prosessen.

Epler skal normalt bli brune med en gang når du biter i dem eller skjærer dem over. Det er enzymene som oksiderer, og det forteller at eplet er næringsrikt og godt. Epler i dag oksiderer knappest. Næringsstoffene er foredlet ut så eplene skal se friskere ut lengre og tåle mer støtskader under transport. De samme eplene får mindre markert kjernehus og frøene er i ferd med å forsvinne. Vitaliteten avles vekk med næringsstoffene. Varsle økologiske forhandlere om dette – krev mat med vitalitet og næring!

Ubehandlet mat eller behandlet mat
Hvis du kjøper halvfabrikata i butikken, eller for den del helt ferdig mat, så overlater du til andre å vurdere hva som er trygt for deg å spise. Da er det ikke bare din helse det tenkes på, men en avveining av hva som antas er praktisk, hensiktsmessig og mulig for industrien, og samtidig gir mest mulig profitt. Alle råd gitt til politikerne kommer fra dertil utdannet ekspertise. Mat som halv- eller helfabrikeres, til mer eller mindre spiselige handelsvarer, akkumulerer tilsetningsstoffer underveis i prosessen. Det brukes i dag over 100.000 – over hundre tusen! – ulike tilsetningsstoffer (Ertresvåg, 2008). Det finnes ogsåe en bok av den svenske journalisten Mats-Eric Nilsson som heter ”Den hemmelige kokken” som er verd å sjekke ut.

Mat som er behandlet er all mat som kommer til deg på annen måte enn slik naturen skapte den. Hermetikk og glasskonservert mat – som bokstomat og oliven – er varmebehandlet. Hvis den ikke er økologisk så er den oftest tilsatt diverse konserveringsmidler, kunstige smaker og glutamater som skal lure hjernen vår til å tro at det smaker godt. Glutamater drysses over som krydder på de fleste utestedene for å narre hjernen vår til å tro at maten smaker bedre enn den faktisk gjør. Vi er igjen over på en vurdering av hensiktsmessig økonomi, og ikke din og min helse.

Med eller uten filter?
Vi vet at den kjemiske suppa i kroppen vår påvirker tanker og følelser. Selv der kroppen tilsynelatende fungerer godt mens den psykiske helsa skranter litt, så er det mulig å ane en sammenheng. Det kan dessuten se ut til at omfanget av psykiske lidelser øker markert i befolkningen. Vi ser også en stadig økning av mennesker som sliter seg ut i stadig yngre alder, og etiketter som utbrenthet og tretthetssyndrom er kommet i alminnelig bruk. Kreft øker til at vi nå blir fortalt at hver tredje av oss må regne med å få den diagnosen en dag. Omfanget av astma og allergier har også økt foruroligende. På 70-tallet var astma og allergi uvanlig. I dag er det så alminnelig at det kan se ut som det er mer uvanlig å ikke ha et snev.

Sammenlign kroppen din med et filter. Det du ikke filtrerer før du tar det inn må kroppen filtrere. Vi vet hvordan filtret til en sigarett ser ut etter bruk. Er det å undres på at folk blir sykere og sykere i stadig yngre alder?

Apropos filter. Dette har relevans også for mat, og derfor tar jeg det med her. Lungene filtrerer lufta vi puster inn. VG rapporterer 16.02.09 at ”om lag 200.000 nordmenn nå har lungesykdommen KOLS. Eksperter antar at innen 2020 vil KOLS være den tredje viktigste dødsårsaken i verden, med høyere dødelighet enn det akutt hjerteinfarkt og mange kreftsykdommer.” Jamfør henvisningen over til den dramatiske økningen av astma og allergi.

Sett i lys av din og min helse, av landets matproduksjon: hvorfor tillater norske myndigheter at vi nærmest daglig oversprøytes med finfordelte partikler fra fly? Jeg har tatt noen bilder over eget hustak, og et par av dem finner du for enden av denne artikkelen. Jeg ser chemtrails nesten daglig over Trondheim, i alle fall når været gir sikt forbi skyene. (Ordet chemtrails betyr direkte oversatt kjemikaliespor, avledet av contrails, kondensspor, som er den tynne hvite stripen som jetfly normalt etterlater seg. Contrails oppløses fort, chemtrails brer seg utover.) Hvor jeg enn har vært de siste årene så har jeg sett chemtrails. Når man vet hva man ser så er det lett å se forskjellene mellom chemtrails, kondensstriper og skyer. Selv treåringen min peker stadig vekk på chemtrails i mellom skyene, ofte før pappa har sett det selv. Hauger av mennesker fra hele verden forteller om fugler som detter i bakken (Video 1 )(Video 2), økt sykelighet og dødelighetsepidemier som følge av at allmenntilstanden til mennesker svekkes i kjølvannet av større slike kjemiske flyangrep. Det er ikke tenkelig at fremmede fly stadig vekk flyr over norsk territorium uten at militære myndigheter og luftfartsmyndigheter vet om det. Hvorfor tillater myndighetene dette? Hvorfor fordekkes det? Dette er viktig i forbindelse med mat fordi det sprayes like ofte over jordbruksområder som over tett befolkede områder; med de følgene det får for innholdet i maten. For en nærmere briefing, les Per-Aslak Ertresvåg, (2006, 2008).

All gift som overbelaster kroppen magasineres i kroppen, til vi stuper av det i form av en eller annen sykdom. Mennesker er nå så ”godt konservert” når de dør at kroppene ikke lengre råtner. Spør en graver. Spør de som har ansvar for kirkegårdene. Resirkulering av gravplasser etter 20 år slik det tidligere var, går ikke lengre. Gift er forutsigbart nok giftig. Summen av giftstoffer er etter hvert blitt stor.

GMO
Unngå alle genmodifiserte produkter. Mon tro om ikke GMO mat genmodifiserer kroppen til den som spiser den? Den er fremmedgjort fra det naturen skapte. GMO mat er i seg selv gjort mer fremmed for vår kropp og Moder Jord enn noe annet. Alle molekyler du putter i munnen er kroppen din nødt til å håndtere. Hvert eneste molekyl kommer fra mat du har spist. Selv GMO planter som bare produseres for industrielt bruk og som ikke spises – slik som bomull til klærne dine – bør unngås. Huden din puster, og den absorberer mikropartikler. Det modifiserte genmaterialet slippes uansett løs i naturen med slike avlinger. Å påstå at GMO ikke er farlig kan sammenlignes med å påstå at alkohol og tobakk ikke er skadelig – enda til kanskje bra – for oss. Det er dokumentert at denne industrien behandler vitenskap på samme vis som tobakksindustrien er kjent for å gjøre. Det finnes ingen dokumentasjon som antyder at GMO er trygt som ikke er betalt av industrien selv. Alt jeg har sett fra andre hold advarer. For eksempel Morgellons Disease: “concludes that the fibers taken from a Morgellons sufferer contain the same substance that is used commercially to produce genetically-modified plants” (Morgellons disease)(Submission of Dr Susan Bardócz)(Dr Arpad Pusztai MSc, PhD, FRSE)(Worm Corn Paper Must be Retracted)

Det finnes en bok some heter “Genetic Roulette – The DOCUMENTED HEALTH RISKS of GENETICALLY ENGENEERED FOODS” av Jeffrey M. Smith (ISBN-13 978-0-9729665-2-8) Den anbefales på det varmeste. Den er skrevet slik at hvem som helst kan forstå og få et godt overblikk over innholdet, samtidig som tekniske data er presentert slik at en hvilken som helst forsker får alt som trengs får å få dybden i materialet. De av dere som kjenner politikere bør skaffe boken, se nærmere på den og ta den med å vise den frem slik at de som tror de fatter beslutninger i dette landet kan få skikkelig informasjon. Boken kan bestilles hos Altshop.no. Her er ett sitat fra innledningen i boken:

“But the converging lines of evidence in this boook suggests, in fact, that GM crops are inherently dangerous and may be responsible for an unfolding health disaster. What is astounding, moreover, is the absence of research following up this mounting evidence and the continued dismissal of serious adverse reactions. It demonstrates a reckless disregard for safety by the biotech industry and by governmental bodies charged with regulating and ensuring the safety of their products.”

GMO mat vil i langt større grad gjøre seg bemerket med underskudd på næringsstoffer og overskudd på giftstoffer. Planter og dyr vokser utover det som er naturlig for dem og utover det som jordsmonn og næring gir grunnlag for. Hele poenget med å genmodifisere er å kunne sprøyte mer effektivt, og på annen måte bruke sterkere og mer effektive giftstoffer. Plantene genmodifiseres til å tåle det. Annen vegetasjon dør og avgir plassen til de genmodifiserte monokulturene. I noen tilfeller, som med industriell bomull, dør all annen vegetasjon, arbeidernes levetid reduseres, planter og dyr i nærheten muterer som om de skulle vært utsatt for radioaktivt nedfall. Slik får bomullsindustrien større avkastning. Koste hva det koste vil. Velg økotekstiler. Velg hamp. Velg Lin. Velg ull. Velg økologisk bomull. Etterspør – og gå hvis de ikke har. Gå sammen om og mas på de samme, uavhengige, butikkene. Bestill på nett.

Et annet kjernepoeng med GMO er å endre planten slik at den ikke lenger kan frø seg selv – bøndene må da kjøpe såkorn eller stiklinger fra de samme firmaene som genmodifiserte i første omgang. De selger også de kjemikaliene plantene deres må ha for å kunne vokse og trives. Det er gode penger i både sykdom og mat. Sett sykdom og mat sammen i tospann for enda større profitt. Det er ikke profitt i god helse. Som en kuriositet kan nevnes at Monsanto, som gav oss Agent Orange under Vietnamkrigen, fronter GMO industrien. Monsanto eies av den samme lille klikken mennesker som eier over 95% av den farmasøytiske industrien. Ulv!

Offentlig kunnskap
Allment tilgjengelig kunnskap om mat er prisgitt allment rådende kunnskap om helse. Kunnskap om mat jobbes med av folk som trekker på samme informasjonsbaser og tenkesett som helsevesenet. Storting og regjering er prisgitt den medisinske ekspertisen i departementet. Resten av befolkningen forholder seg stort sett til de medisinske ekspertene som meningsutveksler i media eller blir spurt til råds av media for å belyse ulike tema. Universitetsutdannet ekspertise. (Se: Codex Alimentarius)

Det aller meste av penger til medisinsk forskning verden over kommer fra den farmasøytiske industrien. Det meste av midler til såkalt uavhengige forskning kommer fra stiftelser eid av de samme som eier den farmasøytiske industrien. Til sammen snakker vi om nesten alt. Dette er også den kunnskapen landets helsepersonell er utdannet i. De som gir råd til politikerne om helse er utdannet med kunnskap som i stor grad er fremskaffet av den farmasøytiske industrien. Politikerne har selv avviklet muligheten til selvstendig å kunne vurdere innholdet i et helsevesen som bruker svimlende summer hvert år. Selvstendig forskning finnes knapt. De spredte forsøk som kommer frem etter selvstendige initiativ har en lang spissrotgang å gå før initiativtakeren har radbrekket hypotesen sin tilstrekkelig til å få finansiert forskningsprosjektet. Og befolkningen blir allment stadig sykere. Ulv!

Vi må ta ansvar selv. Vi må tenke selv. Vi må handle selv! På begynnelsen av 1900 tallet ble det lagt frem en rapport for den amerikanske kongressen som er kjent som ”The Flexner Report”. Den er utarbeidet med penger fra Rockefeller Foundation (Lanctot, 1994). Den førte til at all rett til kunnskap omkring helse ble lagt til den farmasøytiske industrien og deres universitetsutdannede leger. For å sikre kunnskapens kvalitet og helsa til den enkelte av oss ble det sagt. Rapporten ble etterfulgt av en offentlig regissert heksejakt, ved hjelp av politi og rettsvesen, på alternative terapeuter. Før rapporten kom, så var for eksempel både akupunktur og homeopati like store disipliner som kjemisk medisin i USA. I dag er resultatet mildest talt en fallitterklæring sett i lys av din og min helse, mens sett i lys av det medisinske etablissementets prestisje og den farmasøytiske industriens profitt så er det en dundrende suksess. Til og med det norske Instituttet For Folkehelse (Folkehelsa) ble i sin tid opprettet og fullfinansiert av Rockefeller Foundation. For å fremme vaksinasjonsprogrammer og sterilisering av uønskede folkegrupper. Folkehelsa er privat og regnskapene er unntatt offentlighet begrunnet konkurransehensyn i vaksinemarkedet. Folkehelsa tilføres fortsatt betydelige midler fra Rockefeller Foundation – og den er statsstøttet! (Ertresvåg, 2008). Navnevalget til folkehelsa er besnærende, slik de gir seg ut i folks bevissthet for å være et offentlig organ.

Valget er ditt
Hvert eneste molekyl du tar inn i kroppen din må kroppen din håndtere.
Hvert eneste molekyl som ikke nærer, tærer.

Hvert eneste kunstig stoff må kroppen din håndtere.
Hvilke stoffer avgir plastflasken til vannet du nettopp kjøpte?
Hvilke stoffer avgir blikkboksen til den hermetiske ananasen?
Hvilke stoffer avgir plastposen til de nye hendige boil-in-bag risposene?
Visste du at plast avgir flere molekyler når den utsettes for varme?

Økologisk mat har betydelig flere næringsstoffer per gram en industrielt dyrket mat.
Økologisk mat er betydelig renere enn industrielt dyrket mat.
Økologisk mat er mat som nærer istedenfor mat som tærer.

Velg økologisk og vokt den økologiske kvaliteten med ditt liv. Livet ditt har industrien alt spilt som innsats uten ditt samtykke. Det er åpenbart at vi i dag ikke kan ikke overlate til myndighetene å kvalitetssikre for oss. Vi må ta det hele og fulle ansvar selv. Det kommer stadig vekk forslag som forsøker å underminere den økologiske standarden. Hva med bare litt kunstgjødsling, for det er jo ikke så farlig, vi klarer jo ikke å levere nok økologisk mat til å dekke etterspørselen, så… Eller hva med kobbersprøyting av epletrær – det er jo heller ikke så mye å snakke om. Bortsett fra at kobber dreper. En tynn kobbertråd på mønet hindrer at det vokser mose på taket. Kobber brukes befruktningshindrende til kvinner. Spise det?

Butikker
Det finnes fortsatt noen selvstendige antroposofiske butikker igjen. Finn dem og støtt dem. Om det skulle dukke opp flere selvstendige butikker med lokal tilknytning så støtt dem ved å handle det du trenger hos dem snarere enn hos kjedene. Velg konsekvent økologisk. Etterspør ost av upasteurisert melk i den grad du skal ha ost. I Trondheim har vi Helios i midtbyen, Det Økologiske hus på Rotvoll og vi har en gårdsbutikk for enden av Dronningens gate som blant annet selger upasteurisert ost. Dersom det er noen av dere som har lyst til å informere om andre butikker rundt om i landet, eller bønder som vi kan kjøpe direkte hos, så formidler vi gjerne. Unngå de store kjedene som pesten – unntatt Coop. Coop fordi de er den eneste kjeden som har en eierstrukturen som gagner oss. Samvirke! Samvirker er vanskelig å kjøpe opp for den multinasjonale industrien. Stem med pengene dine hver gang du handler. Stem for livet!

Hele Norge
Inn å mas på din nærmeste Coop, Prix eller Mega. Coop har mye økologisk i sitt sortement, og det nytter å mase. Kom deg inn i styret. Utvalget på vår nærmeste Prix, på det lille stedet Spongdal utenfor Trondheim, har forbedret seg dramatisk de siste par årene! De har blitt kjempeflinke! Er dere flere i ett område så mas på den samme butikken selv om det innebærer noe kjøring.

2009 © Lars-Roger Moe
LivingEarthAlchemy.com
Denne artikkelen kan fritt gjengis

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Tusen takk for de gode ordene, smurfen :-)
Du har helt rett i at mat, luft, vann og det meste fylles med kjemikalier, metaller osv som faktisk ikke bare ødelegger og påvirker oss, men som er nøye samkjørt med mind-control agendaen. Det er viktig å ha alle brikkene på plass her, eller å forsøke å samle brikker å kunne se helheten klarere slik den er.

Når det gjelder hvilke frekvenser som kan brukes til Mind Control smurfen, så er det ikke noe enten eller.. dette er teknologi som har eksistert i mange tiår, ja nesten 100 år tilbake i tid, utrolig nok, men hemmeligholdt for vanlige folk. Det er ikke noe helt nytt og veldig avansert. Man kan bruke mye forskjellig og det ER et faktum at man bruker gsm nettet til mind control, det er et faktum, smurf. Og det er en av hensiktene med det nettet, men ikke det eneste selvsagt, sporing av hvor vi er, avlytting osv er også viktige hensikter av hensyn til “rikets sikkerhet” – derfor ble også mobilnettet og mobiltelefonene kraftig subsidiert til å begynne med for å få oss til å kjøpe.

Det går også an å bruke radiobølger som fm, ultra low frequencies av forskjellige typer, man kan til og med bruke radar-bølger til mind control, og sikkert også dette som du nevner..

Kobber, er som kjent svært ledende for strøm.. og brukes i elektriske ledninger som en av de viktigste bestanddeler. Fra før av har de puttet kvikksølv inn i folks tenner nær hjernen.. via amalgam, noe folk gapte og tok imot selv om man har visst i mer en 100 år at kvikksølv er for farlig til å kaste i søpla.. så legger dem det inn i tennene til folk.. dette var pga mind control eksperimentene, som ble gjort på befolkningen. Lettere å skanne når kroppen er full av kvikksølv.. så dette henger sammen med elektronikken de forsøker å fusjonere oss med ja.. Takk for tipset om kobber :-)

Ang Barium, som de brer ut i atmosfæren via chemtrails, så har Barium følgende virkning på oss på et energimessig plan: Gi meg en støttende autoritet.. og det er jo det de legger opp til, med Big Brother samfunnet..

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Her står det om kobberspraying av økologisk mat. Og jeg som trudde at en av meningene med økologisk mat var at den ikke skulle sprayes… #¤%¤%&¤%/!!

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/skepsis-til-aa-sproeyte-oekologisk-mat-med-kobber-3269324.html

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hermis
13 år siden

Takk Hermis :)

Som deg blir jeg rasende når jeg ser hvordan EU/NWO bevist forgifter oss
Økologisk mat var vel den siste noelunde sikre matkilden vi hadde

Men som brura sa: aldri så galt det ikke er godt for noe
Er man på byen der man ser muligheter for et one nigth stand så trenger man ikke stresse rundt for og skaffe seg kondomer, det rekker lenge og kjøpe seg et økologisk eple fra Hardanger så er man trygg på at det ikke blir barnebidrag av det :P

petrus
petrus
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Takk smurfen!
Dette innlegget skal spres videre.

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ok. Takk for et bra svar. Du har rett i at jeg ikke har brukt mye tid på mind control (ihvertfall ikke som jeg vet).
Helt ærlig: For meg høres en del av påstandene her vanvittige ut, men kan gjerne stemme likevel. Fakta er alt jeg bryr meg om og skal være den første til å innrømme om jeg tar feil.

Jeg ble bare provosert når en skrev over her at omtrent alle selvmord skjer pga medisiner. Det er nemlig langt i fra virkeligheten og kan slik jeg ser det være svært uheldig for paranoide mennesker som ikke tør ta medisiner, men som samtidig vurderer hvilken metode de skal bruke for å ta livet sitt. Jeg er svært skeptisk til medisinering av psykiatriske pasienter men har selv sett hvordan det har reddet liv. Mine erfaringer dreier seg om både familie, jobb og venner.

Uansett fint at du ikke lar deg provosere for mye av min uvitenhet Singoalla. Det øker din troverdighet og jeg vil faktisk sjekke opp i det du snakker om. Ha en fin dag.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Abenaki
13 år siden

Abenaki: Det er flott :-) Ingen kan vite alt om alt, i dag, det er umulig. Derfor må man velge og det er mange ting jeg ikke vet noe om. Vi er her for å dele og utveksle kunnskap, slik at vi alle kommer ut med å vite mer i dag enn i går :-)
Mind control bør alle sette seg inn i, i dag, men man må aktivt søke kunnskap, f eks her, man får det ikke servert i main stream media.
Det samme gjelder egentlig dette med psykofarmaka og bivirkninger. Jeg bruker kanskje sterke ord, men jeg er ikke alene om å kalle psykofarmaka for kjemisk lobotomi. Jeg mener ordet medisin er helt feil ord å bruke. Medisin er faktisk definert som noe som skal helbrede. Psykofarmaka helbreder ikke, tvert imot skader det hjernen og i beste fall døyver symptomer.

Du sier du har sett det redde liv, vel jeg går ut fra at du da mener noen som har vært i en dyp krise eller sterk psykogisk og at disse stoffene kan ha roet vedkommende ned. Det er nok mulig, men må i så fall kun brukes over kort tid og kun når ikke andre løsninger finnes. Andre løsninger er egentlig “the hard way” – dvs selvutvikling, jobbe med seg selv, gå inn i tingene istedet for å flykte eller døyve symptomene. Det er en veldig kjent sak at suicidal-fare er en sterk bivirkning av psykofarmaka.

Det er også sant at så og si alle som går løs på sin familie med voldtekt eller massakrerer dem helt plutselig, og alle ungdommer som har utført skole-massakrer, de går på psykofarmaka. Det er en slags rus og det er faktiks verre og mer sublimt enn alkohol-rus f eks.

Scientologene og CCHR – Citizens Commission of Human Rights
http://www.cchr.no/ Har masse god info om dette som er nøytral.
Men deres info inbefatter ikke perspektivet med mind control, etter hva jeg vet.

Det samme gjelder Vally Vegge som har skrevet boken Psykiatriens houseparty.. som er et must om du vil forstå hva psykofarmaka er og virker.
Se også hennes hjemme-side her, ser det begynner temmelig rett på med selvmord her-selitt nedover: http://www.nnmp.net/vally vegge

Ellers er det flere artikler på Nyhetsspeilet som belyser psykiatri og psykofarmaka, bl a den du leser nå og også disse f eks:

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/du-er-syk/

Les også kommentarene. Det er mange som bidrar med haugevis av dokumentasjon der for å belyse artikkelens tema, den øverste nærmer seg vel 1500 kommentarer og her får du alle slags meninger. Lykke til :-)

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Takk for info og linker. Jeg er som sagt svært skeptisk til medisinering, men har etterhvert erfart en del svært psykisk syke mennesker. Etterhvert måtte jeg bare innrømme at noen mennesker helt klart får svært god hjelp av psykofarmaka.

Jeg forstår godt din skepsis S. Samtidig tror jeg du hadde moderert ditt syn noe om du hadde opplevd sterkt psykotisk mennesker på nært hold, og erfart hvordan det over lengre tid kan være omtrent helt umulig å få kontakt med disse. Samtidig som de ødelegger sitt eget, og ofte andres liv. Dette er intet enkelt tema, men min erfaring tilsier at per i dag er medisiner veldig viktige for noen mennesker. Derfor bør man tenke seg nøye om når man kommenterer temaer som psykiatri og medisinering. Samtidig er det helt klart at medisiner blir brukt ALTFOR mye. Kan ikke understrekes ofte nok. Og det er stor skam at noen mennesker skal tjene seg søkkrike på dette (les: legemiddelindustrien).

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

“Krigen i Afghanistan og Irak har vært god butikk for våpenindustrien, også i Norge, viser salgstallene.

Nammo og Kongsberg Gruppen har de siste seks årene økt sin samlede omsetning fra 7,3 milliarder kroner til 17,2 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Våpeneksporten er tredoblet i samme tidsrom og de to halvstatlige bedriftene har siden 2004 eksportert våpen og ammunisjon for 12,5 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Storkunde
I realiteten er salget langt større. Kongsberg Gruppen alene har inngått avtaler med US Army for til sammen 11,7 milliarder kroner siden 2007, men produserer det aktuelle våpensystemet i USA.

Amerikanske kunder står for 41 prosent av Nammos omsetning, og nå vil den norske ammunisjons- og rakettmotorprodusenten satse enda sterkere i USA.

Irak og Afghanistan
– Det er ingen tvil om at mye av dette utstyret vil bli benyttet i de militære operasjonene i Irak og Afghanistan, medgir Nammos administrerende direktør Edgar Fossheim.

Nå planlegger han nye oppkjøp for å sikre enda bedre fotfeste på det amerikanske markedet.

– Det er mest sannsynlig at disse oppkjøpene vil skje i USA, men det kan også skje i Europa, sier han til Dagens Næringsliv”
http://www.hegnar.no/bors/article445603.ece

Hurra! :D

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Jeg brakk to ribbein på en Turboneger konsert en gang.

Tror det var i 1992. Turboneger var ganske tøffe da. Litt som Ramones. Hver låt hørtes helt lik ut. Men de rocket bra.

« Forrige artikkel

Oppskriften for å ”lykkes” som medlem av ”eliten”

Neste artikkel »

Anthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

54
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x