HAARP et geofysisk våpen

33.8K visninger
7 minutter lesetid
701

Mange tror at HAARP er et mystisk anlegg som i beste fall ikke eksisterer. Men slik er det ikke. HAARP er et kraftig geofysisk våpen som kan benyttes destruktivt på global basis.

Russland var det første landet som allerede i 1920-årene syslet med dette våpenets teknologi og bygget sitt eget HAARP-anlegg. Dette heter SURA og var ferdigstilt allerede i 1981. SURA ligger cirka 100 kilometer øst for Nizhny Novgorod i en liten by i Vasilsursk.

Russiske vitenskapsmenn har dermed mest erfaring med denne teknologien som de mente var så farlig at de utfordret FN til å forby teknologien fordi den var farligere enn atomvåpen. FN forsøkte å forby den allerede på 1970-tallet, men lyktes ikke.

SURA stråler 190 MW. Det ryktes at SURA-aktiviteten var årsaken til Tsjernobyl-atomkatastrofen  26. april 1986. Det ryktes også (uttalt av blant annet den amerikanske meterologen Scott Stevens) at russernes SURA-aktivitet var årsaken til orkanen Katrina som ødela store deler av byen New Orleans i USA 29. august 2005.

Tre ulike HAARP-anlegg

Det er tre forskjellige HAARP-anlegg i verden, som har kapasitet som geofysiske og meterologiske våpen. I tillegg til SURA i Russland så har vi EISCAT i Tromsø  og HAARP i Alaska.

EISCAT i Tromsø ble bygd av den tyske Max Planck-institusjonen på 1970-tallet og var det ledende HAARP-anlegget før anlegget i Alaska ble påbegynt  i 1993. EISCAT-radarene ligger i Ramfjordmoen i Tromsø og Longyearbyen på Svalbard. EISCAT er akronym for European Incoherent SCAT-er. Anleggene ligger i tillegg til i Norge, i Kiruna i Sverige og i Sodankylä i Finland. Medlemslandene er Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Japan og Kina med tett samarbeid med Ukraina i de siste par år. Organisasjonen eies av forskningsråd i medlemsland. Radaren i Ramfjordmoen sender med 224 MHz.

Radarene har følgende arbeidsoppgaver ihht Wikipedia:

 • oppførsel og energibalanse på høye breddegrader, herunder romvær
 • plasmafysikk og dynamiske prosesser i jordas nære verdensrom
 • trender i atmosfæren og ionosfæren, også langsiktige trender og globale endringer
 • egenskaper og dynamikk i det interplanetære rom
 • parametrisering av disse prosessene og utvikling av teknikker for å forutsi disse

En global trussel

USA hadde militærpolitiske mål for sitt HAARP-anlegg. Star Wars-teknologien skulle flytte krigen over til rommet og man trengte en ny romkrigteknologi. Oppgaven til HAARP i Alaska skulle være å kunne avskjære interkontinentale fiendtlige raketter. Amerikansk vitenskapsmann Bernard J Eastlund fikk  patent på teknologien i 1985, som han kalte for ”Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth`s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere”.

USA Marine begynte så å bygge HAARP i 1993 med ferdigstillelse i 2001. Anlegget skal være aktivt til 2017. Innen 2020 skal Pentagon, USAs forsvarsdepartement, etter planen ”eie” og kontrollere verdens miljø og verdens vær. Våpen som HAARP er tiltenkt en rolle i denne politikken.

Den russiske avisen Pravda har på sine nettsider to artikler om HAARP: ”HAARP Poses Global Threat” (15.01.2003) og ”USA and Russia supposedly develop secret meteorological weapons” (30.09.2005). Artiklene behandler HAARP som et meget farlig våpensystem og insisterer at disse våpensystemene må bannlyses av sivilisasjonen.

Manipulerer atmosfære og magnetosfære

Det sies at HAARP-anleggene i tillegg til jordens atmosfæriske forhold kan forandre jordens magnetosfære og gravitasjon. Jeg tror ikke at HAARP kan gjøre det direkte, men HAARP kan trigge forhold som forsterker jordens atmosfæriske og magnetosfæriske uregelmessigheter, som så lager  katastrofene og jordskjelvene.

HAARP kan dermed forsterke disse uregelmessighetene og naturlige variasjonene. Resultatet blir store menneskelige tragedier og kollaps av værmønstre på jorden og i verste fall kollaps av verdens økonomi. Kollaps av værmønstre kan bidra med å ødelegge avlingene slik at det blir knapphet av mat på kort og lang sikt.

Militært beskyttet

HAARP anlegg i Alaska er beskyttet med flyforbud over anleggsarealet og U.S. Marine har installert Air-Defence System Patriot på området. Det handler om å beskytte en av verdens mest hemmelige aktiviteter. I følge Pravda kan HAARP:

”(HAARP) is capable of causing artificial aurora borealis, it can also jam radar stations of early ballistic missile detection systems, communicate with submarines in the ocean and even detect secret underground complexes of the enemy. Radiofrequency emission is capable of piercing through the ground and examine hideaways and tunnels, it can burn out electronics and destroy space satellites. The equipment can also impact the atmosphere and thus cause changes in weather. HAARP is allegedly used for causing natural disasters simiral to Hurricanes Katrina and Rita.”

Det er viktig å forstå at flere hundre russiske vitenskapsmenn, samt vitenskapsmenn fra andre nasjoner er helt enige i at HAARP har denne kapasiteten. Nå påstår russiske vitenskapsmenn at SURA-anlegget ikke har deltatt i denne forskningen siden Sovjetunionens kollaps. Det er det som hevdes. Russerne vier nå oppmerksomheten til  forskning på interaksjonen mellom naturlige katastrofer og uregelmessigheter i jordens ionosfære og magnetosfære.

Hemmelig geofysisk våpentesting

Flere vitenskapsmenn verden over mente at alle de uforutsigbare naturkatastrofene i Asia og i Europa i 2002 måtte ha en felles kilde. Noen av dem mente at denne kilden var HAARP. At det handlet om hemmelige våpenutprøvninger med geofysiske våpen. Derfor tok det russiske State Duma initiativ overfor president Putin og FN å bannlyse denne typen av våpenutprøvninger.

Det russiske parlamentet diskuterte i det minste fabrikasjon og mulig bruk av geofysiske våpen åpent, i løpet av et år. Pravda skriver videre at Sovjetunionen og USA på 1970-tallet ble enige om en avtale for å forby denne type forskning for militær bruk, men til tross for avtalen fortsatte forskning i hemmelighet i begge land.

”The owners of this weapon area ble to program floods, twisters and storms, even earthquakes in any region of the planet. It is also possible to paralyze civil and military electric surveillance systems, and even to affect the mentality of whole nations”, skriver Pravda videre.

Nå snakker russiske vitenskapsmenn om at militære forskere ennå ikke har brukt hele kapasiteten til HAARP, og at hvis de gjør det så vil det forårsake en global katastrofe. De sier at teknologien for akkurat dette er på plass og anlegget (HAARP i Alaska) er der. Det samme gjelder anlegget (EISCAT ) i Norge.

Skadelige funksjoner

I 1995, året når Alaska HAARP-anlegget begynte sine tester, gav Dr Nick Begich og Jeane Manning ut en liten bok om HAARP: ”Angels don`t play this HAARP. Advances in Tesla technology”. Begich og Manning hadde oppdaget at HAARP var blant topp 10 på verdens underrapporterte nyheter. De ønsket å skrive en bok, som tok sikt på å informere publikum om denne hemmelige teknologien.

De oppdaget at HAARP kan:

 • Bryte ned menneskets mentale prosesser.
 • Blokkere alle globale kommunikasjonssystemer.
 • Endre værmønstre over store områder.
 • Forstyrre trekkfugler og vandrearters mønstre.
 • Påvirke din helse negativt.
 • Unaturlig påvirke jordklodens øvre atmosfære.

Begich og Manning skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP. Og ikke minst mobilisere venner og bekjente. Det er på tide å åpne en diskusjon og gjøre publikum oppmerksom på problemet, skriver de i introduksjonen av boken. I dag er boken deres klassiker blant HAARP-litteratur og anbefales på det sterkestes for interesserte.

For norske forhold kan jeg anbefale min egen bok ”Tors hammer” hvor jeg tar opp en mulig bruk av HAARP-våpen på norsk jord de siste fem årene. Jeg er overbevist om at den norske regjeringen er bevisst HAARP-våpen og skjuler bruk av den blant gloser om sivil forskning. EISCAT får penger av regjeringen gjennom Norsk Forskningsråd. Vi bør gjøre publikum oppmerksomme på det faktum at skattepengene blir brukt til avansert hemmelig våpenteknologi.

Siste jordskjelv

Mens jeg skriver dette (den 13. januar 2010) så kommer det nyheter om en kraftig jordskjelv ( 7,3 Richters skala ) på Haiti sent i går kveld norsk tid. Det tikker inn nyheter om opp i mot 500.000 døde i denne forferdelige katastrofen. Innen 24 timer etter det inntrufne kommer det meldinger på Internet at mystiske ”HAARP-lys” ble sett i himmelen ved jordskjelvstedet i forkanten. ”HAARP-lys” er rosa lysfenomener og rosa sky på himmelen akkurat før jordskjelvet tar til. Det samme skjedde i Kina ved det siste store jordskjelvet der den 12. mai 2008.

Samtidig må vi se på muligheten for at disse fenomenene er basert på naturlige årsaker. Det vil si endringer på grunn av den globale oppvarmingen hele solsystemet er utsatt for og som naturlig nok vil medføre en rekke jordendringer. Haiti kan være den første i en rekke slike endringer videre fremover uten at HAARP nødvendigvis er årsaken i alle slike tilfeller.

Hemmelighetene kommer frem i lyset

Vi lever i en tid hvor hemmeligheter blir avslørt. Slik vil det bli også med HAARP. Menneskeheten forbereder seg på å få vite elitens hemmelige planer for menneskeheten. Disse planene er ikke og har ikke vært gode. HAARP er skapt for å ta knekken på moder jord ved å angripe jordens økosystemer og fysiske systemer slik som atmosfære, magnetosfære og gravitasjon.

HAARP påvirker økosystemene slik at dyreliv vil bli tapt på jorden. Fysiske systemer slik som miljø og vær blir angrepet ved hjelp av hemmelig teknologi. Men hemmelighetene vil bli avslørt i prosessen, som begynner akkurat nå i 2010. Den 12.januar 2010 skrev Aftenpostens nettavis en artikkel om HAARP med tittelen ”Norge får skylden for ekstremvinter i verden”. Artikkelen siterte nettavisen Pakistan Daily som skrev den 8. januar en artikkel som påpekte at norsk EISCAT er skyldig for vinterens ekstremvær i Europa, USA og Asia. Om det skyldes bruk av HAARP eller kommer av naturlige globale endringer vites ikke.

Hva kan vi gjøre i Norge for å bekjempe EISCAT-anleggene i Tromsø og på Svalbard? Første oppgave er å informere det norske folk om HAARP på norsk jord og avsløre hva denne teknologien er kapabel til. Vi må protestere mot regjeringen, som med vitende vilje støtter  EISCAT-organisasjonen økonomisk. Til slutt må vi informere media på samme måte som vaksinekampanjen gjorde gjennom de største avisene og gjennom TV og radio. En gruppe aktivister burde reise til Ramfjordmoen i Tromsø for å besøke EISCAT-anleggene med protester.

Adresser og telefonnumre:

EISCAT
Ramfjordmoen
9027 Ramfjordbotn
Tlf. 776 20730

EISCAT
P.B.432
N-9171 Longyearbyen
Tlf. 790 21236

EISCAT Director Dr. Esa Turunen ( finsk )
Esa.Turunen@eiscat.se

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

701 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Fint Artikkel om HAARP og SURA anleggene…
Det er alltid «noe» som skjer i etterkant av en «katastrofe» som kan spores tilbake til en maktpolitisk agenda. Rett etter Haiti-jordskjelv, kom våre kjære NWO-agenter aka tidligere amerikanske presidenter sammen som ett, og ba «folk» om ikke å sende mat, medisiner, klær (de livs nødvendige ting), men heller papir / digitale penger til «hjelp» for Haarp-eksperiments ofrene:

Husk alltid dette kortet fra Illuminati Card Game, når dere ser på angrepet i Haiti:
http://home.flash.net/~evt/Illuminati%20Card%20Game%20predicts%20the%20Future_files/image016.jpg

Lykketil! :)

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hei arifkarim

Se Djevelens verk i den første videoen, 40 minutter ut i snutten. Legg merke til hva Obama sier, samtidig som Bush gir illuminatitegn og nikker til noen blant «publikum», og gir det lille djevelske smilet som sier ALT!

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

1:22 «Når brorskapet kom sammen», se hånda til Bush
1:28 «Penga som redda liv», se hånda til Bush
1:31 «Rebuild communities», se hånda til Bush

Er ikke dette innlysende og bekreftende?
Ser du det fortsatt ikke, så vil du ikke!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Hahaha. Wow. Helt sant. Ser ut som han beveger fingrene sine hver gang hans fetter lyver i trynet! :D

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

He-he, ikke sant…?

Første gangen Bush gjør tegnet sitt:

http://z.about.com/d/politicalhumor/1/0/7/P/bush_evil.jpg
http://www.texemarrs.com/images/bill_clinton_el_diablo.jpg
http://lionofjudaministries.tripod.com/laura_bush_devil_sign.jpg
http://z.about.com/d/politicalhumor/1/0/_/a/bush_satan_worship.jpg
http://images.google.com/images?q=devil%20sign&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wi

…sier Obama dette:
«The two leaders with me today will ensure this is matched by a historic effort that extends beyond our Guvernment.»

Et Bush/Clinton-fond er nok ikke noe jeg hadde velger å sette penger på.

o
o
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Legg merke til hvor livløse nærmest lobotamert : obomba og bill er , mens george står å StorGliser. Hvilken hemmelig ordning har han fått mon tro? Det virker som george med elektrostøt hyller hver løgn med hånda si ! Dette er reptilsk kommunikasjon? Det trengs mye trening for å gjøre disse bevegelsene så kjapt, ellers så er man sykt anspent !
Disse personene her fortjener ikke stor forbokstav lengre !

o
o
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

http://www.clintonbushhaitifund.org/resources.php
Start å send penger! :)
Moro hvordan Obomba liksom ikke vet vet hva nettsiden heter, står å blar i de arkene som ligger på talestolen. se 12.46? HUSK, finn fram penn og papir, eller åpne et nytt vindu/fane på nettleseren!

Et spørsmål:
hvilket skifte i Haitis politiske historie snakker de om?

Otto
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Det er vel på tide å sette foten ned og få stengt de norske EISCAT-anleggene, som er basert på løgn, hemmelighold og desinformasjon overfor offentligheten.

Et eksempel på dette er at det hevdes at EISCAT kun bedriver «forskning». Andre anser at EISCAT er en brikke i et pågående globalt HAARP-nettverk som holder på med operativ «fiendtlig» virksomhet i regi av verdens mørke maktelite som er rettet mot jordens befolkning.

Det er nå på tide at Norges myndigheter tar grep for å vise at Norge ikke ønsker å bidra til å sette livet på jorden i fare gjennom EISCAT. Dette kan og bør gjøres gjennom stengning av EISCAT.

Dersom det er sant at EISCAT bedriver kun forskning vil det ikke være noe problem å stenge anlegget på ubestemt tid.

Det er på tide at bevisbyrden rettes mot EISCAT-HAARP, som vi vet er en trusel mot jordens integritet og livsvilkårene på jorden, og allerede har gjort stor skade. Dessuten er anleggene (ihvertfall HAARP) under kontroll av mørke krefter (Illuminati).

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Helt enig med deg, Gaarder! Ser man på saken fra en annen vinkel, er jo ikke disse anleggene noe problem, så lenge det som «forskes» der holdes åpent for offentligheten. Har sett flere dokumentarer der utforskerne ikke fikk lov til å se inni i HAARP-anlegget i Alaska. Hva har de å skjule, hvis det er snakk om «ren» utforskning i vitenskapens navn? ;)

Ingunn Sigurdsdatter
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Takk Maarit!
Hans, vet du noe om analysen av strømloggen som ble frigitt/hacket (?) etter lysfenomenet i nord? Har du sett om noen har klart å lese en forståelig konklusjon ut av den?

leet
leet
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Aha, så nå er bevisbyrden på Eiscat og HAARP? Elegant. Men hva er det dere forventer at de skal gjøre?

– Fortelle hva de driver med?

– Publisere data fra driften og forskningsresultater forløpende på nettet?

– Prøve å imøtekomme alle konspirasjonsteoriene rundt driften?

– Slutte med hemmeligholdet?

De gjør alt dette i dag, uten at det ser ut å ha noen nevneverdig virkning på dere. De er dessuten ikke hemmelige prosjekter.

Men for all del, skriv brev. Men håper for din del du har mer dokumentasjon å komme med enn det du klarer å presentere her.

Her er noen linker som dere helt sikkert ikke gidder å lese (..Fulford, Wilcox og gjengen er jo bare såååå mye mer troverdige, ikke sant), men jeg prøver likevel:

HAARP faq:
http://www.haarp.alaska.edu/haarp/faq.html

HAARP myths:
http://skeptoid.com/episodes/4122

HAARP wiki:
http://en.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program

EISCAT tromsø:
http://www.eiscat.uit.no/index.html

Papillon
Papillon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Da kan ikke du være særlig datakynding Marit. Regjeringens epostadresser er faktisk offentlige. Nå er ikke jeg noen dataekspert, men eneste jeg gjorde var å skrive «mailadresse til stortingsrepresentanter» i google. Vet du hva som kom opp? http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/ij_db_list.php
Klikk deg inn på den linken der du. Så får du både epost og telefonnummer, så kan du ringe de direkte.

Alt er ikke så hemmelig som du skal ha det til Marit. Jeg begynner å lure på om vi lever i en så kjedelig verden, livet i Norge er så trygt og forutsigbart at folk bruker dette som en virklighetsflukt.
Jeg er ikke en naiv tulling hvis det var det du tenkte, at det skjer mye som blir dekket over med andre hensikter enn det det kan virke som er jeg ikke i tvil om.
Men alt som skjer her i verden er ikke spådd på forhånd.

Noen som kjenner seg igjen i dette ordtaket fra Ibsen?
» Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra det med det samme».

Setter også pris på hvis du svarer meg på spørsmål i forhold til artikkelen din i tidligere kommentarer.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Hvordan vet du at det er løgn, og ikke minst: Hvordan vet du at de virker slik du sier?

Jeg litt fysikk, men kanskje ikke nok, og kan ikke skjønne at en radioantenne kan gjøre det dere sier de kan gjøre. I Norge trenger man ikke å bevise sin uskyld, man må bevises skyldig, og dere kan jo starte med å fortelle hvordan det i det hele tatt skulle være mulig å bruke en 190MW radioantenne som våpen. Det er jo ikke mer enn strømforbruket til en bydel i Oslo.

Kom igjen, det er sikkert noen som kan forklare dette nærmere.

Jostein Wold
Abonnent
13 år siden

Artikkelen er jo grei den, men savner mer kildeinformasjon, det blir litt mye «det sies». Haarp anleggene kan nok gjøre langt flere ting enn vi skal tro, men husk at de som styrer dette, også vil bli påvirket i det lange løp..de lever da også på jorden? Hva gavner det dem å ødelegge jorden, når «de» uansett har det de måtte trenge av både penger og makt? Forøvrig finnes det ikke noe «dem» eller «oss». Det er mentale begreper som er skapt, og som mange tyr til for å lettere sette seg i posisjoner som » det er jo de andre» som alltid er skyld ialt. Vi er like mye skyldig vi, enten vi tror det eller ikke, og «de mørke Illuminati krefter» kan ikke få skylden for alt, det er bare å selv gi slipp på eget ansvar.

Ramuel
Ramuel
Abonnent
13 år siden

her er anlegget i ramfjorden se map link: http://maps.google.no/maps?f=s&utm_campaign=no&utm_source=no-ha-emea-no-google-gm&utm_medium=ha&utm_term=map

Ser ut til at masse kabler er gravd ned i bakken på dette anlegget. dere kan se et rute mønster vedsiden av parabol antennen skulle gjerne hørt hva forklaringen demmes var om hva de bruker dette til spesefikt.
Lurer på om det har vært et anlegg som var oppe i dagen der før, noen som vet.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Hva rutenettet rundt antennen er vil radioamatører vite hva er i den sammenhengen.Det er skjerming mot uønsket støy.Ev i forbindelse med innslag fra andre,rundtomliggende elektriske anlegg.Det beskytter også i mot jordingsforstyrrelser (brumming i signalet).Kraftige antenner tar gjerne inn andre signaler i hele signalveien fram til dekoderne/tunerne/generatorene,og derfor et det et stort poeng at det kun er selve antennen som står for signalet alene.
Radioamatører som bruker langt mindre,men likevel relativt kraftige antenner til hobbybruk,graver gjerne ned armeringsmatter eller hønsenetting under,og i rundt sine antenner.Dette er nok det samme,men i langt større målestokk.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Nedgraving av antenner er bortimot det verste man kan gjøre om man er interessert i å ta i mot/sende noe som helst signal.Jordingen under bakken vil ta livet av hva som helst av signaler! Om man skal kikke etter skjulte antenner,så ville jeg heller sett etter rutenett i fjellsider,eller ev kamuflert som vanlige hus/låvetak ol.Om det finnes nedgravde antenner,så må de på et eller annet tidspunkt opp av bakken for å kunne brukes.Da må man i så fall se etter store,ev kamuflerte luker i bakken.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Jeg også kan ikke for allt her i denne ynkelige verden begripe hvorfor de skal begrave antennene. Antenner har, alltid et kapasitivt og induktivt forhold til jord, men å grave antenene ned er jo regelett å kortslutte signalet. Man kortslutter »batteriet».
Påstandene dine om disse nedgravde antennene, er etter det jeg kan forstå, reneste oppspinn.

o
o
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Før idag rakk jeg å lese (en gang til ca 3/4 av infoen fra RA) Noe av «hemmeligheten kan være å faktisk mis»bruke» bevissthetens energi-læring, i henhold av 1.densitet erfaringen, v.i.a. vår 3d erfaring!
Vann og Jord v.s. Luft og Ild !

erms
erms
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Normalt befinner alle antenner seg i luft, derav det engelske navnet aerial. Grunnen til dette er at vi ønsker at radiosignaler skal spres i luft, det er jo her vi lever, altså over bakken, og det er her vi har våre radiomottakere. Men, i enkelte sære tilfeller ønsker vi innstråling i bakken eller på dypt vann. Dette er tilfelle ved neddykkede ubåter. Her det benyttes en veldig lav frekvens ELF, og antenner kan derfor ligge i vann, i bakken eller helst på land. I teorien kan altså antenner graves ned hvis stråling ønskes sendt innover eller reflekteres rundt jordmantelen. Det som kan sies generelt er at antenne-impedansen og virkninggraden vil endres sterkt avhengig av hvilket medium som ligger rundt antennen…luft, sand, jord, vann eller sjø.

Jeg studerte på bildet av EISCAT, Tromsø, og det er ikke lett å si noe konkret ut fra dette Google-bildet. Dette blir altså ren spekulasjon… Det rutenettet som er synlig antar jeg er dipoler. Ut fra bildet er de trolig sammenkoplet i en såkalt antenne array. Ved å endre fasen på de innmatede signalene kan man få et utstrålt signal som kan dreies i nesten alle retninger avhengig av faseforholdet mellom de forskjellige antenner.

Jostein Wold
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Men hvis det er så «Veldig hemmelig», hvordan vet du / vi i det hele tatt noe som helst om dette? Og hva med å komme med noe håndfast, istedenfor kun å bruke «kan være» eller «det sies» ? Jeg sier ikke dette for å diskreditte deg, jeg har til tider vært så langt inne i de fleste konspirasjoner, at jeg fant med nød og neppe veien ut igjen..men her er jeg da, og ser etterhvert med et kritisk blikk på «begge sidene» av leiren.
Klart det er mye hemmelige saker som pågår, positive såvel som negative, men ledet jeg en hemmelig losje eller selskap, skulle jeg jaggu sørget for at ingen visste noe om det, det skulle virkelig vært hemmelig i ordets rette forstand.

jab
jab
Abonnent
Svar til  Jostein Wold
13 år siden

Da måtte du vel grave og bygge selv,uten at noen så eller hørte deg.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Den svenske portalen har kanskje litt bedre bilder av anlegget:
http://www.eiscat.se:8080/raw/tromso.html

Ser ikke noe bilder av det som er nedgravd, men skal man overføre store mengder energi til en antenne, kan det være at signalet må ledes gjennom trykkluft – som følgelig krever et rørsystem eller guide.
Forøvrig så avbildes Dynasonde, et anlegg som gjør at heateren kan benyttes som radar – primært mot ionosfæren, men sikkert også for å motta egne og andre signaler globalt. http://www.eiscat.se:8080/raw/dynasonde/

Det som også er verd å merke seg er at anlegget kan styres remote, altså fra hvorsomhelst i verden bare man har tilgang. Tromsø har i tillegg et av de desidert kraftigst dataanlegg i Europa. Hva de bruker det til vet ikke jeg, men det er vel kanskje en sammenheng..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Tror ikke antenner er nedgravd på Ramfjordmoen, er et stort rutenett av masse strenger der over bakken.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Gå til kartet på 1881: http://www.1881.no/
Se på Ramfjordmoen som foto så ser dere rutenettet over bakken. Man ser det også godt på Google Earth, søk på – ramfjorden 9020 tromsø – da finner man Eiscat ved å peke på den største blå firkanten.

Simon
Simon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

heisann driver og leser boka di nå……… intresangt

Hemp
Hemp
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Hemmelig? Eiscat hadde utskifting av disse ute på anbud (offentlig sådan) på slutten av 90-tallet da de skulle skiftes ut…

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ramuel
13 år siden

Antennene, eller hva alle de strengene nå enn er, har vært over bakken hele tiden siden de bygde Eiscat. Dette spindelvevet strekker seg fra baksiden av travbanen og til venstre for den store parabol antennen.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Det er MULIGENS et »jordplan» som de kaller det.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  evilbug
13 år siden

På dette bildet ser du litt av strengene i bakgrunnen;
http://www.folkebladet.no/fri/article106044.ece

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Nei, det ser faktisk ikke ut til å være jordplan, men en antenne for »heating» som de selv kaller det. I følge nettsiden konsumerer dette antenneanlegget 100kW og opererer på normale kortbølgefrekvenser.
Se det tredje bildet her
http://www.eiscat.se:8080/raw/tromso.html
Og mer info her:
http://www.eiscat.se:8080/raw/heating/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Nei. Dette er > The transmitters feed the antennas through about 50 km of aluminium co-axial transmission lines.< Med andre ord energien blir ledet fra senderen gjennom rørene (som kan inneholde en skjermet kabel el event trykkluft) frem til antennen. Antennene er etterhvert delvis skjult i vegetasjon, men er omtrent av samme type som Haarp. Med andre ord det er store mender energi som fyrer opp denne kokeren.
http://www.eiscat.se:8080/raw/heating/tx-lines.jpg

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Nei, jeg gir meg. :)
Dette blir bare spekulering.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

De ca 6″ rørene på baksiden av Radarantennen på bildet i Folkebladet er såkalte waveguides som leder energien frem mot og tilbake fra antennen. Disse er fylt med trykkluft, andre matrialer har for stor motstand når det er snakk om minimum 5 – 6 millioner volt som skal passere gjennom. Totalt med Radar, Heater og Dynasonde er dette et anlegg å være stolt av.

Lars-Roger Moe
Skribent
13 år siden

Fikk denne linken i inboksen min i går:
http://vodpod.com/watch/2855909-haiti-earthquake-haarp

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Du er nok inne på noe der Lars Roger :)
Da jeg var inne og klkka rundt på ESA sine hjemmesider for en tid tilbake så viste noen av bildene der noen forskere som bygde sattelitter og det var nyaktig like «beholdere» eller hva det nå er som i starten på snutten i linken din…..

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

Hei Marit.
Det er nettopp slike artikkler, uten kildemateriale eller henvisninger, som MSM og andre benytter seg av når de skal latterliggjøre »konspirasjonsteoretikere». De tør ikke engang røre artikkler som det ligger skikkelig research bak.
Hvorfor gjør du dette her?

ArneLo
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Helt enig med alle som etterlyser kilder på disse spekulasjonene som kommer i denne artikelen. Det ødelegger bare å komme med ville spekulasjoner og repetering av disinfo. Ryktene om værkontroll er mest sannsylig spredd av Noen som ikke vil at de virkelige muligheten i antenneanlegget skal komme frem. Når kompis til Al Gore, Ventura, kan nevne det på kabel i USA så er det enda mindre grunn til å tro på dette. Det lukter CoIntelPro lang vei av dette.

Det er f.eks ikke uvanlig med lysfenomener i nærheten av tektoniske plater, det er observert lenge før HAARP var oppført.

Earthquake light

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ArneLo
13 år siden

Du har nok rett der Arne, det er helt umuligt og bevise at det var HAARP uten at man kidnapper noen av dem involverte og torturerer det ut av dem :-|
Det er som du sier et helt normalt fenomen at det kommer lysfenomener i forkant av et jordskjelv, det kommer av at dem tektoniske platene gnisser mot hverandre og produserer elektromagnetiske energi
Det vil optre både med og uten HAARP
Men det er seff en rekke andre beviser på at dette er en planlagt kattastofe, mye tyder på HAARP
Først må en ha et rutenett begravd nedi jorden for og kunne sende vibrasjoner i rette frekvenzer inn i jordskorpen mot der man vil jordskjelvet skal intreffe og dem må seff kryssest med vibrasjonene fra et annet HAARP anlegg for og få ønsket episenter og ønsket effekt
Men det er jo ikke det som er dem sterkeste bevisene, det er at USA sto klare til og invadere Haiti med store styrker selv om alt dem hadde av militærstyrker er i Irak og Afganistan, Frankrike, Chaves, Gonzales og en rekke andre sier rett ut at det dreier seg om en invasjon og det at bare en uke etter skjelvet så vil USA kjøre enorme buldosere over hovestaden og skrape den bort for og så bygge en helt ny by, men ikke en vanlig by, den skulle vist bli meget spesiell ifølge dem selv
4 av leger uten grenser sine fly ble nekta landingstilatelse og er nå 48 timer på etterskudd
10 000 FN soldater er der nå og skal økest betraktligt, 10 000 fra US Navy er der og skal økest, Israel er der med over 200 mann, dem nekter og ta i mot tepper, telt, klær osv og vil kun ha rene penger
Det virker som om det er mye arbeid og planlegging med og endre område for HAARP angrep, i høst så var det hundrevis av skjelv ved taiwan, indonesia og området rundt, nå er det Haiti og en rekke skjelv i områder fra Argentine og nordover til Guatemala, El Salvador osv fra 6.9 til 6.5 på Richters skala
Bare det at episenteret lå midt i hovedstaden på Haiti sier vel sitt
Det blir som og kaste en dartpil 1 km i blinde og treffe blink
Obama vil sende Haitierene til Guantanamo, når det er fult så blir det nok Fema Camp next
Bibel-koder på alle amerikanske militærvåpen ble avdekket i dag
Hva skal det bety? heter det ikke at dem er relgiøst nøytrale i alle sine korstog kriger mot terror
Det blir nå kun sendt enorme mengder soldater og redningspersonell blir nekta adgang…… i tidligere kattastofer har dem ikke sendt soldater om så kattastrofene har intruffet i krigsområder, det har vel heller ikke intruffet naturkattastofer av så enormt omfang på 500 år og nå har vi hatt 2 på få år… ( tsunami og Haiti )
Det er mye som lukter ugler her, men tipper vi får svaret før vi egentlig ønsker….

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ja, du har mye rett her, men … :-)

Selv om det er tilsynelatende sammenheng mellom hendelser betyr ikke at akkurat dette som er planlagt. Paykopatene kan finne på allslags djevelskap, bare de slipper unna med det. Men det jo heller ikke noe problem og ha en «kriseplan» liggende i en skuff til det dukker opp en passende sitiasjon. Haiti var allerede et knust samfunn takket være de moderne tempelridderne. Jihad for Jesus: More Evidence The Pentagon Is Fighting A Religious Crusade

Bare de siste to døgnene er det registrert over tohundre skjelv i Yellowstone. Yellowstone hit by swarm of earthquakes og Cayman Island fikk seg en runde på 5.8 i dag. Cayman Islands: Earthquake Magnitude 5.8. Jeg finner det tvilsomt at DE er ute etter å ta sine egne lakeier, men det kan jo heller ikke avvises. En maktrusa psykopat kan finne på så mye rart. Viral Video Suggests Berlusconi Attack Was Faked. Det er jo også mulig at det finnes EM våpen som kan forårsake jordskjelv,men de ser ikke ut til at dette er det HAARP gjør.

Men foreløpig så heller jeg mot hyposesen, «Som oven, så også fra neden.» Det kan heller ikke avvises at det er det kosmiske «klimaet» som sørger for disse naturkatastrofene.

Esoterisk info fra Cassiopaea:
(J) I want to know about these strange formations on the radar image of Hurricane Rita.
A: 4th density “battle.” Also includes some “practice.”
Q: (L) They’re practicing with new weapons. (J) Some people said Katrina was the product of HAARP heating up the waters in the Gulf.
A: We’ve already dealt with HAARP and weather. Read transcripts.
Q: (W) (Quoting transcripts) “HAARP has nothing to do with the weather or EM associated with same.” (H) Which suggests that there is EM associated with the weather. There could be some EM stuff associated with the weather that isn’t part of HAARP. (L) 4th density. (J) Were any of the storms manufactured from 3rd density or was it a natural storm?
A: Mfg in 3D? No. As we have said… 4D battles represent as weather. But the “veil” is thinning.
Q: (R) So if there is more weather it is due to more battles, and it being thinner. (J) Possibly. The thinning of the veil creates more natural… (L) Or unnatural, depending upon how you look at it.

og

Q: (L) We have a few interesting questions tonight. I think the first thing on everybody’s mind is the strange events during the night and early morning hours, reported by Terry and Jan compared with events that happened that John said that he experienced and also, Terry’s dad, and also something woke A__ up with a start and I was awakened like I had been shot out of a cannon. We are a little bit curious about this event, this occurrence, and we would like to have some information on it. What exactly was it?
A: Thunder. Cell was uniformly structured throughout region.
Q: (T) So we all heard that particular blast because of that?
A: No. Each zone received similar EM profile, thus one particularly heavily charged event in each zone.
Q: (L) Since this was such a boomer, what exactly was going on on 4th density that produced a boomer like this?
A: Overlapping densities, lasting approximately 1.3 seconds, as you measure time i.e.: for 1.3 seconds, you lived completely in 4th density.
Q: (T) So this was a significant event for us to have noticed?
A: The noticing was more significant than the event.
Q: (J) When J__ related his experience of it to me, he said that when he opened his eyes that the light looked yellow… (V) I noticed the discoloration too… (J) Was that related to the event?
A: Yes.
Q: (J) What caused the light to change color?
A: Leftover 4th density effects.
Q: (L) Is this something that is going to be happening more and more as we move to 4th density?
A: Yes.
Q: (L) Is this electromagnetic charging of the atmosphere, I am assuming that is what it is, and that it is occurring as part of the shifting of densities…
A: Yes.
Q: (L) If it is an electromagnetic charging of the atmosphere, is this charging coming about because of this oncoming wave and effects that we are beginning to feel more and more of, are they part of the wave, its presence or approach?
A: It is a buildup, similar to the early effects preceeding the arrival of a seawave.
Q: (T) Are the extremely high winds they have been experiencing in North Carolina and California and the earthquakes in Japan all related to this?
A: Yes.
Q: (T) Yes. The media is playing that down… 140 mile an hour winds up in the Carolina’s and out in California they were hitting 160 miles an hour winds. (L) Well, they told us we were going to have really weird weather. (T) There was another earthquake in Japan today. This has been ongoing for the last couple of weeks. Japan is supposed to go.
A: One of many events of the buildup lasting years, as you measure time.
The Floyd Void or,
Hurricanes, Earthquakes, Volcanoes, and assorted Prophetic Considerations

leet
leet
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Det er direkte deprimerende å lese alle disse uhyrlige spekulasjonene og direkte usannhetene dere klarer hoste opp i forbindelse med en slik tragisk hendelse som jordskjelvet på Haiti. Og dere som liksom skal være «opplyst på et annet nivå», eller hva faen dere kaller det.

Jeg ser ingen forskjell på disse HAARP-teoriene deres og påstandene til Pat Robertson om at jordskjelvet er Guds straffedom over Haitis lefling med voodoo og mørke krefter. De er akkurat like heslige og idiotiske – framført av fundamentalistiske åtseldyr som kryr ut av krokene for å fremme sin egen forskrudde agenda så snart man kjenner eimen av et kadaver. Skamløst!

Her er noen fakta om jordskjelvet i Haiti, og naturkatastrofer generelt (..spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan «utenlandsk»)

* Episenteret lå ikke midt i Port-au-Prince, men 25 km lengre vest.

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

* Skjelvet oppstod på en dybde av 13,1 km. Jordskjelvet i Sichuan oppstod på en dybde av 19 km. Altså ikke på samme dybde som der er påstått her tidligere.

* Å påstå at Haiti jordskjelvet og tsunamien er unike de siste 500 år er fullstendig historieløst. Se denne oversikten her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters

* Det har vært store jordskjelv også i Haiti tidligere. I 1751 ble alle bygninger, så nær som en, i Port-au-Prince ødelagt. http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

—-

Det blir også selvsagt spekulert i at USA var mistenkelig raske på banen. Det tror jeg de klarer å leve med. Kritikken hadde nok vært adskillig sterkere hvis de hadde reagert sent, eller ikke i det hele tatt. Så all ære til dem for det.

Som alle nå vet så er infrastrukturen i hovedstaden, og dermed også i hele Haiti, lagt i grus. Før jordskjelvet landet det en håndfull fly hver dag i Port-au-Prince. Nå lander det 600 fly hver dag med nødhjelp og utstyr. Og det etter at flytårnet er lagt i grus slik at alle fly må tas ned via radio. Det er et imponerende og viktig arbeide det amerikanske forsvaret har gjort under de vanskelige forholdene.

Hvis USA skulle holdt seg unna, hva skulle alternativet ha vært når det gjelder å få infrastrukturen opp å gå?

HAARP og Eiscat er forskningsanlegg som ikke er hemmelige. De studerer nordlys og ionosphæren med anlegg som er i stand til å produsere henholdvis 3,6 og 2 megawatt. Man burde i det minste rettet øynene mot HIPAS observatoriet ( http://en.wikipedia.org/wiki/HIPAS ), som kan produsere 70 megawatt hvis det skulle bli noen effekt å snakke om av dette – uten at jeg dermed mistenker dette for å være et globalt masseødeleggelses-våpen heller.

Alt snakket om at HAARP står bak jordskjelv, tsunamier, kulde, lysspiraler, dødsfall i familien til artikkelforfatteren etc.. er basert på myter, ting tatt ut av sammenheng, overdramatiserte scenarioer, oppdiktede «etterretningsrapporter» fra konspirasjonsmiljøet og rene psykotiske vrangforestillinge. Å møte slikt svada med fakta og fornuft viser seg å være helt umulig, og det er liten vits med noen vettug diskusjon rundt dette. Til syvende og sist er det snakk om hvilken kapasitet, eller mangel på sådan, man har oppe i hodet.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan “utenlandsk”) ??
Det der kan ikke jeg huske og ha skrevet, men stemmer helt sikkert siden det ligger i mitt daglige vokubular når jeg fleiper, noen sier noe jeg ikke vil høre så er svaret: jeg skjønner ikke utenlandsk ;)
jeg har 50% Manchester blod i meg og har jobbet noen år i Dover + noen år i utenriksfarten med nesten kun «utenlandsk» manskap ombord + 2 engelske ekser så noen få ord på engelsk klarer jeg da såvidt og forstå betyningen av he he
Etter som jeg har fått med meg så er det vel ingen her som beskriver jordskjelvet på Haiti som fakta når dem sier HAARP, mest sannsyligt og mye tyder på er vel det nærmeste
Det og bevise det blir umuligt vist en ikke gjør som jeg skrev i kommentaren min
( Torturere det ut av dem )
Du sier det er skamløst og diskutere HAARP og ikke ofrene.
Jeg ville vel heller sagt at det ville være skamløst og ikke prøve og forhindre en ny kattastrofe
Men sant skal siest så heller jeg vel mer og mer mot deg leet og otto i at det er et normalt jordskjelv og en del av den normale syklusen vi er inne i nå
Det ville vært galskap og en måtte nesten vært cusidal for og trigge jordskjelv så nærme en supervulkan som kan utslette hele USA og som er kraftigt på overtid allerede
Samme hva du prøver på så kommer du aldri til og klare og få meg til og tro at Bush er en fredsprins og engel full av empati
Men en ting er vi helt sikkert enige om og det er at vi bør gjøre det vi kan for dem stakkar ofrene på Haiti, dem har jaggu ikke hatt det lett siden dem ankom Haiti for flere hundre år siden som slaver
(Men kan vært lurt og ikke gi alt en har til Haiti ofrene for er ikke lenge til det kommer ny ofrer som trenger hjelp )

Det starta vel med at dem ble tvinga inn i samme fella som Island er på vei inn i nå.

Legger ved meget bra info om historien til Haiti så kan dem lese dem som vil :)

Det har ikke akkurat manglet på konspirasjoner i deres historie og det skal godt gjøres og ha konspirasjonsteorier som overgår fakta på den øya

http://www.dagbladet.no/2010/01/21/magasinet/haiti/naturkatastrofer/politikk/utenriks/10011107/

leet
leet
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Beklager Smurfen. Da har jeg misforstått deg angående engelsken.
(og du har misforstått hvis du tror jeg er en Bush-tilhenger..)

Men jeg er glad at du flyter litt bort fra HAARP-teorien.

Den dagblad-artikkelen har jeg lest og jeg synes den var sterk og informativ.

Denne fra VG forklarer også litt om området der nede med hensyn til jordskjelv:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=579443

Må bare fortelle noe som gjorde meg utrolig stolt og rørt oppi alt det tragiske.
Min datter på 6 fikk bl.a. noen penger i julegave. Det var et DS-spill hun hadde ønsket seg en tid, men som vi enda ikke hadde fått rukket å kjøpe.

Her en morra, grytidlig, stod hun i soveromsdøra til oss, alvorlig med 500-lappen sin i handa . Hun sa det ikke var så farlig med det spillet og at hun ville gi pengene til Haiti. Vi kunne se hun hadde tenkt veldig alvorlig over dette.
Dette uten noen slags påvirkning fra oss, foreldrene.

Jeg har stor tro på den oppvoksende generasjon. De er flotte mennesker.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Du har all grunn til og være utrolig stolt av datra di leet :)
litt har vel med opdragelsen og gjøre fra pappan sin og tenker jeg ;)
Synd ikke alle er sånn som hun for da hadde vi ikke hatt det kaoset og ondskapen vi ser i verden i dag
Leger uten grenser er dem jeg har gitt til og som jeg har mest tro på, men det er jo opp til hver enkelt, Bush får ingenting på sin konto fra meg hvertfall !

Er så enig med deg som det går an at den kommende generasjonen virker mye mer opplyst en det vi var på den alderen og jeg har tro på dem :)

Men er redd dem kan få en tøff start :(
Mayane sine spådommer mm tikker trofast videre og nå ser man at dem tiltar akkurat som forutsagt
Jodskjelv og vulkaner opptrer overalt, kraftigere og hyppigerer, polskiftet begynner og intensivere seg og for noen uker siden så våkna sola til live igjen med flekker og stormer som skaper mye nordlys i nord allerede…..

Man får håpe det ikke blir så ille som dem vil ha det til :)

http://www.aftenposten.no/viten/article3473944.ece

http://www.dagbladet.no/2010/01/20/magasinet/vitenskap/nordpolen/forskning/nordlys/9997667/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=586482

Audhild Østgård
Svar til  ArneLo
13 år siden

ArneLO
Mitt svar til Evilbug, går også til deg.
Og jeg står uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis, og alikevel påberoper meg å kunne se gjennom løgner og bedrag. Nettopp fordi jeg har kastet åket og de vitenskapelige bevis…ad Dundas!! Husk mine ord. Du kommer til å møte dem igjen!!

ArneLo
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Det er ditt eget personlige valg og mening, men å slenge kommentarer med fordumsfullle antagelser tjener vel ikke akkurat diskusjonen og sannheten.

En ubehagelig sannhet er bedre enn en behagelig løgn.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

O du Hildrande Aud.
Jeg kan også bruke intuisjonen min og ganske nøyaktig forutsi hva som KAN komme til å skje, hva som muligens HAR skjedd og så videre. Men:

Det betyr IKKE!!!!…. At jeg skal fly rundt å predikere for andre at »Dette er den ultimate sannhet» og kalle dem som ikke tror håndfast på antagelsene/intuisjonen min for »ondskapens agenter».

Audhild Østgård
Svar til  evilbug
13 år siden

Evilbug
Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper på nå! Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på?? Forresten, har du noe å tro på??
Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre «små balleløse» menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større «balls» enn deg!

Heia MAARIT…..flott, flott. Kom igjen. Det du gjør er kjempeviktig. Det skal denne «Buggen» og hans like få se, så det koster etter en dag. De har skjult seg bak sine vitenskapelige bevis, ødelagt og lemlestet LIVET. For MAKT OG KONTROLL.

Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle «tåkeleggere/tåkelurer» at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!

Audhild Østgård
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Og denne var til Evilbug. Ser ut som om alt holder på å komme ut av posisjon. Alt bytter plass. Hvitt blir svart og svart blir hvitt. Vi er i gang!!

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

»Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper »Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på??»

Du vet ikke hvem jeg er, og heller ikke mine »meritter» når det gjelder å bekjempe eliten.
Jeg skal ikke påstå at jeg er en så »stor kriger» som du mener du er, men jeg har da ting på »rullebladet» jeg også. Bl.a. en tærende kamp (for meg var den det) mot MSM’s desinfomasjon, da Georgia/NATO gikk til angrep på Sør-Ossetia.

»Forresten, har du noe å tro på??»
Frihet er en religion for meg.

»Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre “små balleløse” menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større “balls” enn deg!»
Mine baller er nok ikke spesiellt store, men de ble som små grønne erter da jeg så avataren din. Nei, jeg har ikke behov for å »slenge meg i troijkaen» med noen egentlig, spesiellt ikke med med menn.

»Heia MAARIT…..flott, flott.»
Det at du skriver Maarit på en korporatisk måte, avslører at du kanskje ikke har så stor peiling på hva du preiker om alikevel. Sjekk ditt eget bankkort.

»Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle “tåkeleggere/tåkelurer” at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!»
Ja her er det bare å falle på kne i bønn for den store Hildrande Aud. Vår store allvitende som ikke trenger å få bekreftet noen ting – som bare vet. Hva skal vi med religion og vitenskap når vi har Aud?

sjokomelk
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Hva har skribentens kjønn med noe som helst å gjøre? «Små balleløse menn»? Jaja, så lenge du ikke slenger rundt deg med ufine karakteristikker er det vel greit? Å spille på kjønn på den måten er en svært dårlig hersketeknikk. Og man gjemmer seg ikke bak vitenskapelige bevis. Men antar at du føler deg krenket fordi intuisjon og synske evner ikke er vitenskapelig etterprøvbare?

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

FN har aldri bannlyst HAARP. Derimot har FN flere ganger forhandlet fram avtaler som forbyr en stat i krig å ødelegge/påvirke miljøet, herunder klima og atmosfæren. Ja, det ligger veldokumenterte grunner til denne bannlysningen, men HAARP er ikke en av disse.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  hippokraten
13 år siden

Skjerp deg! Gjør litt research før du lyver til folket!

HAARP kan varme ionisfæren, omdirigere luftstrømmer, skape jordskjelv, og slå ut ozonlaget over et bestemt geografisk område sånn at UV strålingen kan kverke en hel by. Det er WEATHER WEAPONS, sammen med CHEMTRAILS så kan de skape regn, tørke og flom. Dette gjorde usa i vietnam krigen for å forlenge monsun sesongen slik at forsyningene til fienden ikke kom fram.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Du kaller meg en løgner og ber meg skjerpe meg? Du kan jo umulig forstå hva jeg prøver å si. FN har aldri noensinne definert HAARP som et våpen for endre klima. Finn et sted i konvensjonen du linker til som nevner HAARP så skal jeg spise kommentarene mine. At du med dine meningsfeller mener HAARP er våpen/værmaskin betyr ikke at FN mener det samme.

Skjerp deg sjøl og ikke kall meg løgner igjen med mindre jeg faktisk lyver!

Otto
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Glem FN, de er kompromitert, i utgangspunktet. FN er en oppfølger av League of Nations som var det første forsøket på å etablere en global fasistisk administrasjon. Sistnevnte ble boikottet av tsaren av Russland, med den følge at han og hans familie ble lemlestet og myrdet. Tsarfamiliens gåte er løst

leet
leet
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

He he.. fantastisk. Denne lille disputten er så utrolig typisk for gangen (og håpløsheten) i «diskusjonene» her inne.

RESYME:

1) Maarit M. Hanssen påstår, i en argumentasjonrekke for å belyse hvor farlig HAARP er, at FN har «bannlyst HAARP-våpenent flere ganger siden 1970-årene».

2) Hippokraten påstår at FN aldri har bannlyst HAARP, men har stått bak avtaler som skal forby krigføring som kan skade klima, miljø..osv

3) Armin Bahrami beskylder Hippokraten for løgn og linker til en våpenavtale fra 1976. HAARP er ikke nevnt i denne avtalen, men Bahrami kan opplyse oss om at HAARP er et «weather weapon» som kan forårsake jordskjelv, slå ut ozonlaget..osv

4. En indignert Hippokraten svarer at HAARP aldri har blitt definert som et klimavåpen av FN, at HAARP ikke er nevnt i avtalen og at selv om konspirasjonsmiljøet tror at HAARP er et et klimavåpen, så betyr det ikke at FN mener det.

5. Otto avleder det hele med å fortelle oss at hele FN-systemet er kompromitert av undeliggende fascistiske krefter, samt at løsningen på tsarens død nå er løst.

…???

Så da er vel konklusjonen at HAARP er farlig da? Siden selveste FN har gått til det skritt å bannlyse det?

Nok en gang takk til Hanssen og Bahrami, disse sannhetssøkende fyrtårn i vår mørke verden av løgn og bedrag, for at de åpner øyene på oss..

La oss gjenta alle i kor nå:

HAARP ER BANNLYST AV FN !!!
HAARP ER BANNLYST AV FN !!!
HAARP ER…. osv osv

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Maarit, Jeg har ikke boka til Schjelderup, men jeg har lett etter talen Bresjnev holdt den 13 juni 1975 i forkant av CCD ( Conference of the Committee on Disarmament ) som ble holdt i juli samme året der Bresjnev gjentok oppfordrigen til vestlige makter. Den er ikke lett å finne. Det nærmeste jeg har kommet en artikkel skrevet i New York Times 14 juni 1975. Denne kan kjøpes online, men jeg fant utdrag fra artikkelen et annet sted, fotnote 44: http://www.bibliotecapleyades.net/bearden/ferdelance/additionalnotes.htm

«In a major Kremlin speech on June 13, 1975, Leonid I. Brezhnev included a statement that one major concern not covered by existing agreements was «assuming ever greater urgency with each passing day.» Calling for a ban on new weapons of mass destruction, the Soviet leader stated: «The level of modern technology is such that a serious danger arises of creating weapons more terrifying than nuclear ones.» He stated, «The reason and conscience of humanity dictate the necessity of erecting an insurmountable barrier to the development of such weapons.» See also Malcolm W. Browne, «Senatorial Group Received by Brezhnev,» New York Times, July 3, 1975, p. 2. Leonid Brezhnev repeated his proposal to a group of U.S. senators on July 2, stating that the capability to develop more terrible weapons was obvious. He emphasized, however, that he «had no particular weapon in mind.»

Den er også omtalt i Atomic Scientists, feb 1977. http://books.google.no/books?id=YQsAAAAAMBAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=brezhnev+1975+«june+13″&source=bl&ots=V6_iDuAOpC&sig=t9mbWut1zAcrbcJ1WSGAy0oaReI&hl=no&ei=2bZYS6O-G8mD-QbQk-WWCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBQQ6AEwAzgK#v=onepage&q=brezhnev 1975 «june 13″&f=false

Det ser ikke ut til at Bresjnev hadde spesifikt HAARP i tankene, men uttalte frykt for utvikling av våpen langt verre en atombomber, på generell basis.

Derimot finner jeg det interessant at HAARP har blitt diskutert i europaparlamentet. Nå er ikke jeg noen ekspert på byråkratiet og saksgangen der. Men om du kikker her http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//DA så vil du se hvordan dette har foregått. Nederst finner du den endlige uttalsen til utvalgene som har utarbeidet uttalelsen, punkt 11.

«11. anser det amerikanske militære ionosfæriske manipuleringssystem HAARP, der er baseret i Alaska, og som kun er en del af udviklingen og opstillingen af elektromagnetiske våben til både ekstern og intern sikkerhedsbrug, for et eksempel på en meget alvorlig militær trussel mod det globale miljø og menneskelig sundhed, da det med militært sigte skal arbejde i den yderst følsomme og energetiske del af biosfæren, samtidig med at alle dets konsekvenser er uklare, og opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at lægge pres på den amerikanske regering, Rusland og alle andre stater, som er involveret i sådanne aktiviteter, til at stoppe disse som et første skridt mod indgåelse af en global konvention mod sådanne våben;»

De oppfordrer altså Kommisjonen, Rådet og medlemslandenene til å legge press på USA, Russland og andre involverte parter, deriblant Norge. Så å påstå at Europaparlamentet har bannlyst HAARP er vel å ta litt hardt i.
Uansett er det interessante opplysniger du kommer med den forbindelse. Det jeg lurer på nå er hvem som sitter i utvalgene, deres ekspertise, hvordan de har kommet fram til begrunnelsen for uttalelsen og ikke minst hva som har skjedd i ettertid.

Otto
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Angående den såkalte League of nations, forløperen for FN, UN, og relaterte organisasjoner, Myron Fagan – The Illuminati and the Council on Foreign Relations, med mer

Otto
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Jeg gjentar, nå med andre ord, FN er en marxist- og nazi-organisasjon, har ikke noe med folks velferd og sikkerhet å gjøre men tvert imot, UN Population Division Policy Brief, No. 2009/1 March 2009. What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=101#M5298 UNITED NATIONS ● DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Det er nok ikke et problem lenger Marit :)

Lurte litt på om HAARP kan sende i samme frekvenzer som TETRA nettet ?
TETRA er som alle vet svart skadlig og dem som har vært med på og teste det ut er blitt svært syke siden frekvenzene ligger tett opptil dem mennesklige frekvenzene
TETRA sambandet har kostet norske skattebetalere over 500 millioner til nå og er en kjempe skandale
Vanlig mobilsamband hadde gjort en mye bedre jobb og ville ikke kostet en krone ekstra
Så vist HAARP kan gjøre like mye skade over store områder som det TETRA senderene kan i sine nærområder så er det vel snart på tide og ta med noen tonn dynamitt til Ramsfjorden og sprenge dommedagsvåpenet til helvette der det hører hjemme

Papillon
Papillon
Abonnent
13 år siden

Etter min lille tid her på speilet har jeg lest en del artikler med masse av kilder, dokumentasjon, henvisninger etc. Gode artikler.
Denne artikkelen har ingenting, bare synsing og vas. Godt mulig at HAARP og ESICAT ikke er helt stuerent, men gi meg noe da. Litt av formålet med denne siden skal vel opplyse oss som ikke har skjønt det store bildet enda?
Trigge oss til å stille spørsmål til det som skjer rundt oss, ha øynene åpne.
Slike artikler hjelper definitivt ikke. De jobber i mot sin hensikt.
Kommentarer som: «Det sies at, og Det ryktes at» ødelegger jo hele artikkelens troverdighet.
Du har også et avsnitt om Begich og Manning. De skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP.
Føler du at du med denne artikkelen har spredd informasjon om HAARP på en god,saklig og informativ måte?

HAARP virker som et utrolig våpen eller hva det nå er. hvor er informasjonen om fysikken eller i det minste deler av fysikken til dette våpenet? Hva er det som gjør det mulig? Om du har skrevet om det før, eller det finnes andre kilder, legg i det minste til en link.

Et veldig interessant emne, men denne artikkelen ødelegger bare for hele saken slik jeg ser det. Det er jo denne type saker «mainstream» media, kynikere, skeptikere og andre som gjør narr av konspirasjonsteroier bruker.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Papillon
13 år siden

Jeg har også lett opp og ned i mente om fysikken bak teorien om at HAARP kan brukes til formål som nevnt i artikkelen. Og ikke uventet har jeg ikke funnet noe som helst. Absolutt ingenting. Det blir og faller på synsing. At forfatter og noen lesere begynner å spekulere i nedgrave antenner sier jo sitt om antennekunnskaper.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Jeg er helt enig.
Disse teknologiene kan sikkert, mistenker jeg, brukes til ting som ikke er helt bra. Men, siden vi vet så lite om dette foreløpig, så bør vi kul’n ned litt og ikke gå helt av hektene.

Å legge press på myndigheter om å legge kortene på bordetnår det gjelder disse anleggene, hadde trolig vært mye smartere, enn å bare spekulere i hytt og pine.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  evilbug
13 år siden

Ikke stol på disse menneskene. De vil gjøre alt for å kvitte seg med de «ubrukelige spiserne» og HAARP kan drepe store folkemasser på en hygienisk og naturlig måte. No evidence to back it up, but i can tell you a bout alot of people with power that wants you all dead.

Intensjonen og viljen til å leke gud er der, og teknologien er i deres hender. Sov godt.

Audhild Østgård
Svar til  Papillon
13 år siden

Og du er med på å FORSØKE å tåkelegge. Jeg skal gjerne møte deg på et seinere tidspunkt. Hvis du tørr! Jeg skal møte deg uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis. Og jeg skal love deg at du skal måtte se! Du vil ikke ha en eneste mulighet eller skjulested for dine øyne. «Ondskapen» har falt for sitt eget grep, Den Vitenskapelige Fellen!! De vitenskapelige bevis er forfalsket opp og ned og fram og tilbake. Samtidig er FOLKET blitt blindet og lurt, manipulert og vingeklippet. Jeg oppfordrer deg til å gå inn på artikkelen min; Hvem eier virkeligheten? Du er ikke ute etter å bli opplyst. Men vet du hvilken Herre du tjener? Det er en stor fordel i disse dager!!

Audhild Østgård
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Min kommentar var ment til Pappilon

Papillon
Papillon
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Hei Audhild

Vet ikke helt hvordan jeg skal svare deg. Føler også at Vandalf gir deg et bra svar, men gir det et forsøk, siden kommentarene dine var myntet på meg.

I innlegget mitt har jeg en del spørsmål som jeg lurer på, og som jeg forventer svar på av artikkelforfatteren. Jeg skriver også at jeg vil få et større bilde av det som skjer. For å et større bilde så mangler jeg en del svar. Er det da galt av meg og spørre om det jeg lurer på?
Burde heller ikke artikkelforfatteren som åpenlyst vet veldig mye om HAARP gi meg disse svarene. Hvorfor Marit ikke svarer noen av de som stiller litt kritiske spørsmål til artikkelen hennes vet jeg ikke.

Hva er det jeg forsøker å tåkelegge Audhild? Hvorfor skal ikke jeg tørre møte deg? Hva skal vi oppnå med møtet? Fortell gjerne litt mer om hva jeg skal måtte se. Hvorfor vil jeg ha behov for et skjulested?
Hva gir deg rett til å si at jeg ikke er ute etter å bli opplyst? Du vet da ingenting om min virkelighet, hva jeg har opplevd eller hva jeg tror på.
For meg fremstår du ikke det hakk bedre enn de du kritiserer.

Hvilken Herre jeg tjener? Jeg tjener ikke noen spesiell Herre. Jeg tror på meg selv. I disse dager tror jeg på de tusenvis av frivillige, leger, hjelpearbeidere som har reist til Haiti for gjøre det de kan for å hjelpe. De tror jeg på.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
13 år siden

Jeg forstår ærlig talt ikke denne fiendtlige holdningen til helt normal sunn skepsis i forhold til en artikkel som er full av synsing og forøvrig blottet for kilder.

Her finner man ikke en gang forfalskede vitenskapelige bevis, som Audhild kaller det.

Du har min fulle tilslutning Papillon! Det er tøv å komme med komentarer om forsøk på tåkelegging bare fordi man etterlyser en eller annen form for dokumentasjon på relativt saftige påstander.

Jeg oppfatter speilet slik at det er takhøyde også for de som etterspør kildemateriale, og slik bør det fortsatt være, slik jeg ser det…

Audhild Østgård
Svar til  Vandalf
13 år siden

Vandalf
Den dagen du ikke finner et eneste bevis for noe som helst av alt dette påståtte være seg HAARP og/eller annet men bare løgnene avdekket??
Da kommer du til å måtte snu hue trill rundt og begynne å tenke ALT pånytt?
uten et eneste såkalt håndfast bevis?? Bare stole på deg sjøl!!

Otto
Abonnent
Svar til  Papillon
13 år siden

Har du noen linker til informasjon om haarp? Her er det om å gjøre å samarbeide, det eneste som gir framgang.

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Her er det noe om HAARP. Der fins også en link til en dokumentar laget av Freeman som eier dette nettstedet litt ned på siden:
http://thefreemanperspective.blogspot.com/

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Vet ikke om det kan være noe her. Plenty info iallefall:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_HAARP.htm#Books-Treaties

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Jeg liker ikke å innrømme det, men med en gang jeg hørt om tragedien på Haiti tenkte jeg HAARP. Sånn er det når du begynner å se ondskapen i øynene.

Jeg tenker også på HAARP når hvaler svømmer opp på stranden og når biene forsvinner. Ellers når det «nesten kommer tekstmelding» eller jeg plutselig får en pipelyd i hodet (ikke øret), som plutselig forsvinner igjen. Jeg kobler også chemtrails og HAARP, som jeg tror de benytter til å prøve å holde jordens magnetfelt oppe, som et skjold mot kommende solstormer.

I og med at HAARP er hemmelig, er det kun spekulasjoner. Men da det er hemmelig, er det som regel fordi man har noe å skjule. Så hva skattebetalerne egentlig finansierer er et legitimt spørsmål.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Det er ingenting som er hemmelig med HAARP/EISCAT. Hvor har dere de våset fra?! Det er heller ingen hemmelighet at ingen her har kompetanse til å forstå hva HAARP/EISCAT egentlig er, og langt mindre kompetanse til å lese offentlige forskningspublikasjoner knyttet til HAARP/EISCAT.

http://e7.eiscat.se/groups/Documentation/Publications/all_publications.html#2009

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Ikke at jeg bryr meg spesiellt om opp og nedtomler, men det er jo litt artig da. Her linker jeg til en side som viser alle forskningartikler ved EISCAT og får nedtomler! Får inntrykk av at flere her VIL at EISCAT skal være superduperhemmelig.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

Men asså… Hmm..
HAARP er jo også til en viss grad »åpent». Det er bare det at denne »åpenheten» forsvinner som et olja lyn, hvis man ber om en uavhengig inspeksjon av HAARP-anleggene.
Kan det være slik med EISCAT også? Skulle vært moro å prøvd med en inspeskjon av dette anlegget med kyndige og uavhengige folk. Rotet rund i byggingene og ute på tomta. Skrudd av »mystiske» lokk og tittet inn alle dører. »Raidet» kontorene dems. Kikket nærmere på kablene osv. osv.
Det er MULIG at pipa hadde fått en annen låt da. Vel, vi vet foreløpig ikke.
Selv tror jeg neppe EISCAT er noe »superduperhemmelig» – det er vi nok to om. For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.

leet
leet
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden

evilbug sa:

«For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.»

Eiscat: 2 MW (iflg. dere egne sider. Wikipedia sier 1 MW)

HAARP Alaska: 3,6 MW

HIPS (http://en.wikipedia.org/wiki/HIPAS): 70 MW

Et gjennomsnittelig lynnedslag (max topp): 1.000.000 MW

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Artikler som denne kan selvfølgelig godt skrives,men de kan ikke presenteres som noe annet enn det de er.Spekulering rundt et emne!
Det er absolutt ikke forbudt,men i og med at spekulering er basert på egne tanker rundt emnet,og ingenting annet så kunne det muligens vært greit at slike artikler ligger under «Bevissthet»,selv om de forsåvidt ikke direkte sorterer under åndelige emner,så blir det likevel å regne som trosbaserte innspill.Det er slett ikke umulig,det er tilogmed svært sannsynlig at Haarp er forbundet med mye fanteri som vi ikke får vite noe om,men som flere her har nevnt over her,så bør vi la emner vi ikke kan dokumentere,(litt av i det minste) ligge relativt rolige,og i alle fall ikke under samfunnsartiklene.
-Men det var da likevel en velskrevet artikkel.Ikke tvil om det,men ikke gi Dagbladet og VG mer mat enn de fortjener.Det er som Papillon og Evilbug sier: Slike artikler hiver vanlig presse seg over med blodtørst i blikket,når de skal knerte en konspirasjonsteoretiker eller to.De godt dokumenterte sakene som har blitt tatt opp på Nyhetsspeilet han jeg enda til gode å se nevnt noe annet sted i norsk presse og media av «main stream» typen.

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Uenur:

Så du mener uttalelsene fra mannen som tok ut patenter på haarp om at dette systemet kan brukes som et ledd i å kontrollere været er fri fantasi?

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

Det som er fri fantasi er konklusjonene som trekkes av enkelte etter Bernard Eastlunds uttalelser. Det mildt sagt ganske langt fra disse til tankekontroll og jordskjelv.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Eastlund
http://www.eastlundscience.com/HAARPWEATHER.html
http://www.borderlands.com/spacewea.htm

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

Legg merke til ordet KAN.Det er ikke bevist at det er gjort.Selvfølgelig betyr ikke det at det ikke KAN være gjort,men som sagt;Dokumentasjon på det savnes..

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Haiti er faktisk en selvstendig nasjon, et demokrati som ennå har omkring 8 millioner innbyggere. Det er påfallende at vestlige media ikke nevner med et ord hvilke medlemmer av Haiti’s regjering som har overlevd katastrofen. Det kan jo tenkes at de vil ha et ord med i laget, sammen med den øvrige befolkningen som de representerer i spørsmålet om hvordan nødhjelpen best kan organiseres og hvordan det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet bør gjennomføres.

Det virker som at få om noen i det offentlige rom ser ut til å ofre dette en tanke, fra Obama til Aftenposten:
«Planlegger nytt Haiti
Mens ofrene graves frem i Haiti, jobber eksperter i mange land med en plan for hvordan dette korrupte og nå sønderknuste samfunn skal omformes til en selvbærende nasjon.»
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3471923.ece

Jeg får en ekkel følelse av disse ordene: «nytt» Haiti, «eksperter i mange land», «en plan», «omformes» osv. Hva med å spørre haitierne først ?

Og hvorfor forsømmer selv NRK og TV2 å rapportere om hvem som allerede er igang med hjelpearbeidet ? Er det fordi de har fått beskjed om å bidra til å legge alt til rette for at bandittkollegene Bill Clinton og George W. Bush skal få forsyne seg fritt av nødhjelpskaka, til fortrengsel for Røde Kors og Leger uten Grenser og Norsk Folkehjelp og alle de andre som faktisk ville ha hatt noe å bidra med ?

Mer enn 2 milliarder dollar ble regelrett stjålet av midlene som ble gitt for å hjelpe ofrene etter Katrina-katastrofen i 2005. Hvem hadde ansvaret for tingenes tilstand i landet dengang ? Jepp, det var George W. Bush, et viktig medlem av kleptokratidynastiet Bush.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Aldeles enig. Noe er i gjære, og det tegner ikke godt for de stakkars menneskene på Haiti. Men forvent å se avsløringer av hva som egentlig foregår. Denne gangen vil de ikke lykkes…

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Dessverre er ikke verden slik anlagt at den automatisk forstår noen som helst som ikke er enten ugjendrivelig dokumentert,eller publisert i en noenlunde genuin,og samlet «main stream» media.Defor er det ingen grunn til begeistring angånde verdens forståelse av det menneskeskapte jordskjelvet på Haiti. Det finnes ikke ett eneste lite fnugg av bevis for at det er menneskeskapt! Det betyr ikke at det ikke kan være det,men påstander er bare ikke nok,og jeg synes ærlig talt at det bør være lett å forstå at det er sånn,selv om vi nok kunne ønske noe annet..

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Jeg stusset veldig da mengden soldater fra USA kom frem i nyhetene… så tok jeg en titt på kartet og så Haitis beliggenhet og flirte,….skulle bare mangle at USA ikke invaderte dette landet under dekket av humanitærhjelp når Haiti kan være en finfin base med tanke på Cuba…
Cuba er et evig nederlag for USA… dette er nødt til å være taktikk.. lytt nøye til Frankrike som klager på mengden soldater og militærintevensjon fra USA!!!!

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden
lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden

Ground-Based ‘Star Wars’
Disaster Or ‘Pure’ Research?
By Dr. Nick Begich of Anchorage, Alaska,
and Jeane Manning of Vancouver, British Columbia.

Reprinted from Earthpulse Flashpoints, Newtext Number Three.

«The earth is delicately balanced, and seeks to restore balance when disturbed. No one really knows how ionospheric experiments will affect that balance, or what the earth will do in response to try to restore balance.»

These words are from Rosalie Bertell, Ph.D., of Toronto, Canada, founder of the International Institute of Concern for Public Health. Dr. Bertell was commenting on a U. S. military experiment named HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). HAARP may be the test run for a ground-based ‘Star Wars’ defense system. Military documents say it is intended to disrupt portions of the ionosphere (electrically active layer above the upper atmosphere) by heating it with powerful pulsed radio frequency beams. Radiation that bounces back to the surface of the planet would be in the longwave ELF (extremely low frequency) range.

Intended to be the most powerful ionospheric heater ever built, HAARP’s ground-based apparatus – an array of 48 antennae each powered by its own transmitter – sits in the remote Alaskan wilderness northeast of the city of Anchorage. HAARP is much more than the auroral (Northern Lights) and radio-communications research project as is claimed by researchers at the University of Alaska’s Geophysical Institute and their financial backers – the U.S. Navy and U.S. Air Force. Any weapons system in its early stages can be easily disguised as «pure» research. The fact is however, that HAARP is a military experiment aimed at invasively manipulating the ionosphere by beaming high energy upward from the ground. Such activity could potentially disrupt natural systems on the earth and high above it.

Individual members of the European Parliament are among the growing number of people worldwide who have been startled to hear about HAARP. Voices expressing various levels of concern are being heard in many countries. For example, in contrast with the cautiously-worded comment of Dr. Bertell, a Germany-based researcher in the field of quantum electrodynamics, Al Zielinski, paints an apocalyptic word-picture. (He says HAARP technology could trigger a disaster with a global impact – electromagnetic waves causing destruction «when interacting with protective layers of the earth and its gravitational field».)

The ionosphere seems very far away, but even when undisturbed by humans it affects our everyday lives. For example, radio broadcasts are bounced off this electrically charged layer which lies between forty and six hundred miles above the surface of the earth, just above the ozone layer. The ionosphere is alive with electrical activity, so much so that its processes are «non-linear». This means that the ionosphere is dynamic, and its reactions to experiments are unpredictable.

The concept of non-linear is important in understanding the concerns of independent scientists who are knowledgeable about advanced physics and who warn against brash high-energy experiments on the ionosphere. Non-linear processes can change suddenly and unexpectedly, or they can increase in power dramatically. Some theorists such as Zielinski say that a non-linear process can under certain conditions tap into the background energy of space, which is also called «zero-point fluctuations of the vacuum».

Studying radio communications by using a tool as powerful as HAARP is a worthy scientific task in the opinion of the authors, but some independent researchers question whether the means justifies the end. Is it wise to poke holes in Earth’s electrical umbrella? Is it wise to prod a dynamic natural system without knowing how it might react?

HAARP-Type Technology Could Perform A Variety Of Tricks
HAARP is intended to heat and lift a portion of the ionosphere above a selected location or locations on the planet in order to make a huge invisible «mirror» for bouncing electromagnetic radiation back to the surface of Earth. Why? The answer is that the U.S. military wants to:

communicate with its submerged submarines by penetrating the oceans with ELF (Extremely Low Frequency) radiations.
penetrate the land with ELF in order to search for hidden tunnels or other sites of military interest (a process known as earth-penetrating tomography).
What else could a HAARP-type project do in the near future? If the technology is scaled up in size, it could:

Shield a territory from intercontinental ballistic missiles
Fry satellites
Discriminate between incoming objects (missiles)
Enhance communications
Disrupt communications over a large area of the globe
Change the chemical structure of the upper atmosphere and possibly alter the weather
Affect human mental functioning
Impact the health of humans and other biological systems.
Ionospheric heaters as a class of research instruments are nothing new; they have operated in Puerto Rico, the former Soviet Union and Tromso, Norway (operated by Max Planck Insitut fur Aeronomie) as well as at another site in Alaska. But what is being tested in the Alaskan wilderness since 1994 is new — a tool that can focus and steer the radio frequency energy upward. This makes it capable of hitting the ionosphere with a far greater impact than possible from the previous design of heaters.

As HAARP’s focused radio-frequency beams heat and boil targeted locations of the ionosphere, Earth’s electrical system will be injected with a further excess of high-energy particles. What happens when a saturated system is infused repeatedly with too much energy? This question has been raised by independent physicists.

Each experiment with the HAARP is a test run for what can later be a powerful multi-purpose tool for the United States military. When completely built, the tool will beam an immense amount of focused radio-frequency energy upward, heating and therefore lifting a part of the ionosphere. To picture how HAARP works, imagine a radio telescope in reverse; antennas that send out signals instead of receiving them. Then imagine an array of the most powerful of such instruments, working together to focus a beam upward.

How can a lay person understand what such a tool could do? Alaska state legislators are not necessarily trained in science, so in the spring of 1996 their State Affairs committee called in representatives of both sides of the HAARP controversy. (Following publication of the book Angels Don’t Play This HAARP, many Alaskans became aware of the experiment in their backyard and asked their lawmakers to look at it.)

Alaska Lawmakers Hear Scientists’ Concerns
One of the experts who testified at the State Affairs Committee hearing was Richard Williams of Princeton, New Jersey. He has a doctorate degree in physical chemistry from Harvard University and worked for 30 years as an industrial scientist in solid state electronics, electronics, structure of clouds, water evaporation and other environmental problems. Dr. Williams is an independent scientist; he’s not dependent on funding from the military. This lends him a degree of independent judgment which compels us to quote him at length:

«I want to alert the legislature to an activity now going on in Alaska that, in addition to any local effect, might become a global threat to the atmosphere. That is HAARP. The initial experiment, as Mr.(project manager John) Hecksher said, will be done using modest power levels and are not a cause for concern. However, the project’s internal documents indicate that plans include the eventual use of power levels up to ten billion watts. This is an enormous power level, more than 200 times the total electrical power level used by the city of Juneau. There could be a serious impact in the atmosphere that might result from energies of this magnitude. Effects might include drastic alteration of the thermal, refractive, scattering and emission character of the atmosphere over a wide range of the electromagnetic spectrum.»

«Experiments at this power level would produce large changes in the concentration of charged particles in the ionosphere that would persist for some time and might even lead to permanent changes.»

Dr. Williams told the committee that he is a supporter of the armed forces, but as a scientist he wanted to explain how «unintended consequences of innocent and beneficial human activities can cause serious changes on a global scale».

We introduced two examples of activities earlier this century which caused unintentional and serious changes in the atmosphere, with effects worldwide. The first example he cited was the growing concentration of carbon dioxide in the atmosphere. «What we don’t know yet is how this will affect the delicate balance of life on earth.»

The second unintended change that he cited is damage to the ozone layer, that shields us from harmful ultraviolet radiation. «In neither of these examples would an Environmental Impact Statement have identified the problem in time. Do we have any way to judge what (HAARP’s) energy can do to the upper atmosphere?»

Excess Of Charged Particles, A Product Of HAARP
Perhaps, Dr. Williams offered, we do have an indicator: results of high-altitude nuclear explosions by the US and USSR during the Cold War. Intended to produce artificial radiation zones and possibly counteract a threat of intercontinental ballistic missiles, the explosions resulted in global interruptions of radio communications and profound disturbances of the upper atmosphere, including greatly increased concentrations of charged particles.

Following one of these tests, in July of 1962, James Van Allen used specially-instrumented satellites to monitor the electron population in the upper atmosphere. He reported a large initial increase in electron population, followed by a slow decrease, with significant disturbances still observable a year after the explosion.

«But this was just one injection of energy,» Dr. Williams said. «To develop a military system, such as the one proposed by HAARP to communicate with submerged submarines, takes many tests, even if the system is never used in combat. For example, for test purposes over the years, the nuclear armed countries have exploded more than 2,000 nuclear weapons, mostly near the Earth’s surface or under ground. A single massive injection of energy into the atmosphere violently disturbs its properties, and as Van Allen showed, the effect can last for a year or more.»

«What would be the effect of repeatedly injecting high energy thousands of times? I believe the answer is that no one knows.»

Those were changes of the atmosphere on a global scale, Dr. Williams noted. He pondered the possibility of additional, special, effects for polar regions, where the upper atmosphere has unique properties. Showers of charged particles coming from storms on the sun veer toward the poles, where they enter the atmosphere and produce the northern lights; some changes in the ozone layer have been most extreme over Antarctica and the far North. «Any future global changes in the atmosphere might well be noticed first in polar regions. Alaska may get the first warning of coming changes. And serve as the miner’s canary for the rest of the world. If this happened, Alaska’s state motto, ‘North to the Future’, would take on an unintended and ironic meaning.»

«For any program that might damage the atmosphere on a global scale, we need to have full warning of the plans in advance, and informed public discussion, to justify the activity and identify all possible hazards.»

Controversial Views
Dr. William Gordon (Ph.D. at Rice University, an electrical engineer specializing in radio communications) has worked on an ionospheric heater project and said there is «no convincing evidence» that exposure to low frequency electric or magnetic fields causes monitorable health hazards. He said the U.S. Navy has sponsored a series of studies asking if their ELF transmitters in the states of Wisconsin and Michigan have caused harm.

«The results are not all in, but from the material I have looked at, operation of the ELF facility does not produce ecological effects…» While testifying at the legislative hearing he claimed that operation of very powerful transmitters have no adverse health effects.

Dr. Patrick Flanagan of Arizona disagrees. Dr. Flanagan also gave telephoned testimony. Since the proponents of HAARP focused attention on whether those questioning the project have prestigious academic backgrounds, Dr. Begich introduced Patrick Flanagan at length:

He has a doctorate in both medicine and physics and has experience in government weapons projects: he developed and sold a guided missile detector to the U.S. military when still a youth. Later he developed an electronic device for communication with the brain. Dr. Flanagan worked with a Pentagon think tank that was run by the former head of the Office of Scientific Research. He also developed speech encoding systems. He has worked for NASA, Tufts University, the Office of Naval Research, and at the Aberdeen Proving Grounds for the Department of Unconventional Weapons and Warfare.

The major portion of Dr. Flanagan’s life work, however, has been on electromagnetic fields and their effects on living systems. In 1968 he turned his back on government-sponsored research, and since then has done independent research in his own laboratory.

Max Planck Institute Points To Health Effects
Possible effects of future HAARP fields on living systems is a concern that should be discussed, Dr. Flanagan told the committee. «One of the purposes of HAARP is to develop ELF (extremely low frequency) capability, for transmitting high-energy ELF waves, from .001 HZ all the way up to 40 Kilohertz, as described in (the military’s) literature.»

In the meantime, new research by other scientists shows that ELF signals may have profound effects on living organisms. Dr. Flanagan cited the example of known effects of ELF on the Circadian rhythms, which is the biological clock, of all living organisms including humans.

«The Max Planck Institute in Germany has done quite a bit of work on this, showing that very low energy levels – in fact, energy levels that are one tenth of the strength of the earth’s magnetic field, can have profound effects on these rhythms… Mr. Hecksher and his colleagues may say that ELF fields from HAARP are not harmful, but remember — our government once sprayed DDT (pesticide) on school children while they were eating lunch, and said this was not harmful…»

Dr. Flanagan in his brief testimony cited a study by a researcher at Catholic University which showed that coherent ELF fields, which is what HAARP will generate, can have an effect on DNA. For example they create abnormal development in chicken embryos and «possibly in humans».

In reply to denial by a military representative, Dr. Flanagan said there are thousands of papers written by reputable scientists on the negative effects of ELF fields on living systems. The Environmental Protection Agency released a report in 1991 linking electromagnetic fields to leukemia and brain cancer in children, for example. Flanagan continues, «we have a paper here that was just published in 1996 entitled Superimposing Spatially Coherent Electromagnetic Noise Inhibits Field-induced Abnormalities in Developing Chick Embryos. The paper shows that very low energy ELF fields develop abnormalities in developing chick embryos.» (The fields could be counteracted by applying a white noise field.) «There is a tremendous amount of background literature on this. So ELF fields are not just harmless, as is being implied…. I don’t think the question of electromagnetic safety has been entered at all.»

No National Flags Waving In The Ionosphere

Mark Farmer, a journalist from Juneau, Alaska, also testified. Farmer prefaced his testimony by reminding the military representatives that he quotes statements from their own documents. Farmer’s articles have been published in the prestigious defense magazine, Janes Defense Weekly, and in Popular Science magazine.

Farmer agreed that HAARP needs independent monitoring but he is not opposed to HAARP and appreciates the instrumentation. Particularly because it is currently only one-tenth of its eventual size «…the actual transmitter, as Mr. Hecksher says, is going to be a complex of incoherent scatter radars, some imaging devices. The super computer from UAF (University of Alaska, Fairbanks) is going to be tied in I imagine, for diagnostics. There’s a spun liquid mercury mirror that’s being put in. This is cutting-edge stuff and we in Alaska are lucky to have it, in some respects. I am generally in favor of the program, but the oversight (monitoring of the project) stinks.»

«There is no supranational treaty that deals with the upper atmosphere or the ionosphere like there is for Antarctica or outer space,» Farmer continued.

«I doubt if the power levels of HAARP are going to do anything really bad, but I don’t know. Back in the 1950s and 1960s we blew up hydrogen bombs in the upper atmosphere… that delivered a lot more energy than HAARP can. But with (HAARP’s) beam-steering, the pulsing capabilities, and maybe some instigation from secret organizations or counterproliferation groups within the U. S. government, there could be some bad effects.»

«So there needs to be oversight other than the military.» Farmer noted that Phillips laboratory, where HAARP’s project manager is based, does basic research, as does the Office of Naval Research. But they also build secret weapons.

Most of Farmer’s writing involves a covert testing base in Nevada called Area 51; he has spent much time in that area and in observing military secrecy tactics. He does not see HAARP itself as a secret project, but added that he does believe there are some secret initiatives. HAARP documents are unclassified «at least that I’ve been able to find. But there are classified documents dealing with ‘Star Wars’ (Strategic Defense Initiative) related projects such as using ionospheric heaters, back in the ‘1980s, which HAARP is actually a spinoff from.»

HAARP technology could be used for beneficial purposes, Farmer said. However, if people outside the military lose interest in asking that HAARP’s power levels and purposes be monitored by independent science councils, then the hidden world of defense corporations will probably step in. «The black programs will probably seep in from the side. And there will be secret initiatives.»

Could Other Countries Build Powerful Zappers?
One of the legislators, Representative Green, asked if HAARP is opening a «Pandora’s box» – other countries would soon have whatever technology is developed in HAARP. Could what begins in its simplistic form, safe and controllable, later be used as a weapon by increasing the level of energy, and possibly detrimental effects, over selected areas?

Edward Kennedy, from Naval Research Laboratory in Washington, D.C., who is a technical interface between the contractor for HAARP (Raytheon Corporation) and the government, said that is difficult to answer. «We in the United States have no control over what other countries might do.» However, he said, most other countries probably would not be able to finance building such a powerful instrument.

HAARP project manager John Hecksher told the committee that the ionospheric heater in Norway is comparable to HAARP: it has an antenna array very much like what HAARP will have. However, regarding HAARP’s ability to create a narrow beam, Norway’s instrument is two or three times less powerful than what HAARP will become.

Dr. Begich wanted the discussion to focus on the unique features of HAARP technology, not merely on power levels transmitted from the ground. The significant feature which distinguishes HAARP from other ionospheric heater projects operating around the world is the focusing capability of this particular design. The ability to focus radio-frequency energy into a narrow beam and to steer that beam gives it a powerful advantage in «perturbing the ionosphere».

Dr. Siun Akasofu, head of the University of Alaska’s Geophysical Institute, argued that speaking about the focusing is misleading and that even if the radio-frequency beam is focused, «…the amount of energy going into the ionosphere is so little that you cannot see any light coming from the ionosphere. One of most sensitive instruments in the world cannot see it. On the other hand, look at the aurora; you can see it with your naked eye.» (We experienced Dr. Akasofu’s statement as being strange, because the scientific literature on ionospheric heaters is full of references to «enhanced airglow» from the experiments.)

Dr. Begich and Dr. Flanagan asked the committee to look at the absence of independent biological scientists and people with backgrounds in electrophysiology, in the think tanks where HAARP-type experiments are hatched. People with those backgrounds are also concerned, he said, that using a tool for disturbing the ionosphere is not a decision that should be made only by the United States; it’s a global issue.

Alaska may acquire a defense shield in the form of an advanced HAARP-type technology, Dr. Begich noted. «But it has to be reviewed from a biological standpoint, not just a mechanical standpoint.»

Changing Statements About Power Levels
At the legislative hearing, HAARP employees focused on HAARP’s current power levels, while the researchers on the other side of the controversy focused attention on the direction in which the power levels for the project are heading.

Has the military decided to downsize this current program they call HAARP because of public attention to it? At the legislative hearing, a representative of the military said the current developmental prototype of HAARP is capable of 3.6 kilowatts of radiated power. The full scale prototype will provide up to ten times that, or about 3,600 kilowatts, he said.

Dr. Patrick Flanagan noted that «the power levels described by Dr. Hecksher aren’t consistent with a statement he made on a TV show (Sightings). When he was interviewed, (Dr. Hecksher) said the HAARP system can punch holes through the ionosphere and these holes would heal shortly after a HAARP system was turned off.»

To punch a hole through the ionosphere would take more than the alleged 3,600 kilowatts, Dr. Flanagan indicated. He did mention, however, that there was another disturbing possibility: the «maser amplification of the HAARP energy. For example, if HAARP is applying 3,600 kilowatts to the ionosphere, there’s a possibility of what is called maser amplification of that energy by charged particles in the ionosphere…the energy is powered by the energy from the sun. So that these charged particles in the ionosphere can be caused to mase… So that puts out more energy than HAARP is putting in.»

What do the military planners have in mind? Technical Memorandum 195, an unpublished 613-page compilation concerning the HAARP Workshop on Ionospheric Heating Diagnostics, (held in 1991 at Hanscom Air Force Base, Massachusetts) includes this piece of information: the desired level of power for HAARP is 100 billion watts, vastly greater than what the military is now claiming as a goal. Other documents from the military were openly published and refer to power levels between one and ten gigawatts (billion watts).

Whatever the eventual power level it does not take much power bouncing back to the surface of the earth to affect living organisms. Dr. Nick Begich also told the State Affairs Committee about a substantial amount of science literature on the topic that has been published as recently as the early 1990s. The findings suggest that lower levels of energy (lower than previously believed) can affect human physiology. These studies are the most significant aspect of what has not been properly disclosed by those responsible for the HAARP project’s safety, he testified. The project began when the debate over effects of ionizing and non-ionizing radiation was still in its infancy. Since then, many scientists have come to the conclusion that lower energy densities, when pulsed in the right frequency range, will have profound health effects.

Otto
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
13 år siden

Takk :) Jeg synes det blir bedre med en lenke, url, til dette, blir mer oversiktlig.

ArneLo
Abonnent
Svar til  lappe- antrik
13 år siden

Bra funn.. .-)
Og her finnes det ingen spekulasjoner på værmodifikasjoner, men muligheter for påvirkning av det mentale miljøet til mennesker.

markussosionom
Abonnent
13 år siden

HAARP benyttes også som en form for mindcontrol, dvs at de har implantert en del mennesker med ett spesieltt utstyr som heter GEO-bridge-FIS. Alle de menneskene som har dette utstyret, er ikke informert om dette, det er blitt puttet inn i dem under dekke av andre operasjoner på Norske og utenlandske sykehus. Disse menneskene blir misbrukt, og energien som de kan produsere i form av «plasma», blir höstet av HAARP. Mennesker med höy spirituell energi er de som er blitt höstet på denne måten. HAARP er en utvidelse av MK-Ultra, og det sies at både private bedrifter, organisasjoner innen forskning og militär-forskning, og også politiet er med på dette prosjektet i enkelte land.

Otto
Abonnent
Svar til  markussosionom
13 år siden

Kan du beskrive dette mer detaljert?

markussosionom
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Min kilde heter Lauren Moret, og hun er en kjent «whistleblower» som tidligere arbeidet for Livermore (forskning under national sikkerhet i USA). Hun har endel materiale liggende ute på internet, og har også en egen webside. Under et intervju med Alfred Lambremont Webe (J.D.ME.D.) snakker hun veldig mye omkring HAARP-prosjektet i det ca 1 time lange intervjuet.
Hun sier bl.a. at -> «HAARP is a delivery system to MK-Ultra-software, used for political- and socialcontrol, and that this happens in all of the NATO-countries.
Stanford Institute (MK-Ultra equipments), Livermore Lab (HAARP-equipment) and Livermore is also involved in MK-Ultra and HAARP, UC Davis, CIA, UC Berkley, and universities in other countries is also involved in «gangstalking».
Cointelpro (the police have runned a secret project since 1960, where they put a mark in the hand, or a mark in the forhead on everybody that is connected to heroin-trade. «Everybody that buy or sell….» )
Det var J.E.Hoover, FBI-direktören som gav de ansatte lov til å eksperimentere på heroinister, siden Amerika ikke trenger slike folk. Så da ble prosjektet «cointelpro» startet i Amerika, og har spredt seg til store deler av den vestlige verden siden. Det sies at både politi, fengselsbetjenter, og etterretningstjenesten er med på denne «business-servicen» ( selvfölgelig ikke offisielt, og selvfölgelig ikke alle, bare ca 10% av narkopolitiet f.eks), og at de også har «safe-houses» der de omsetter narkotika, og får implantert «kundene» på den måten. Alle som havner i fengsel for narko blir «implantert av fengselsbetjenter. Den fjerde gruppen er adferdsforskerene, som i Norge som kjent blir drevet av NATO og det Norske Forsvaret, der Siemens var den ansvarlige operatör, (nå er det Logica, etter at Siemens stakk av i 2006), og Forsvarets «forskning-institutt». Det er derfor denne gruppen blir kalt «group of 4». (bygget på det navnet siden opprinnelsen til dette systemet var MK-Ultra-systemet med «nese-implants, og tann-implants» som ble utviklet under nazistenes tredje riket)
Dette er selvfölgelig ikke under parlamentarisk kontroll!!

Lauren Moret har noen detaljer omkring cointelpro i sine intervjuer, og mer kan du finne på min blogg
-> Psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no

Så HAARP er ikke bare til for å manipulere jordens magnetfelt, det er også brukt for sosial og politisk kontroll. Når det gjelder GEO-Bridge-Fis, så synst jeg du skal lese rapporten fra den kommiteen utnevnt av Stortinget som etterforsket Siemens, den heter Dalseide-rapporten, etter dommer Nils Dalseide som ledet kommiteen, og det er to utgaver, del 1, og del 2.
Når du kommer til de IT-selskapene som har fått kontrakter med Forsvaret og Siemens, de har navn som INONOFF, PROVERD o.l, så kan du lese om hvor mange mennesker de knyttet opp mot HAARP-prosjektet i hver enkel kontrakt. (PRO= navnet på en chip utviklet av svensker, og PRO-V= betyr den femte generasjonen av denne chipen (jeg har navnet på de som utviklet chippen også, men det er vel ikke interressant i denne sammenhengen. Og ERD= jord (på tysk)). Et firma som heter (INONOFF sett chippen IN, skru den ON, og dreper det menneske, og turn den OFF) så GEO-bridge-FIS-systemet som er beskrevet bare med få ord i Dalseide-rapporten, er faktisk utstyr som er benyttet til å höste menneskelige energier, og dette kan skje i årevis dersom de har de «rette energier» og eventuelt «fjerne mennesker fra gata» på en måte som ser naturlig ut, uten spor. Det sies at «psykopater» blir fjernet på denne måten, (og også politiske motstandere til Ap og FRp ) (hvor mye det er i dette vet jeg ikke, men ofrene havner ofte på psykiatrisk (var det ikke Bondevik som fikk en psykiatrisk reaksjon da han ble statsminister?)

Når det gjelder «plasma-delen», så er det kanskje vanskelig å forstå for noen, men vi skaper vår egen virkelighet hele tiden, og hjernen vår er et fantastisk univers. Dette som kommer her er åndelig kunnskap, og jeg forstår at ikke alle kan forstå dette…
There is a total of seven state of matter in the universe. The usual three that we are familiar with are»solid», Liquid» and «Gas».
The fourth state of matter is «plasma». Plasma is ionized gas. It is gas that is superheated to the point some of its electrons break away from the nuclei and join other nuclei. The gas Molecyles are in an unstable state and therefore behave in a haphazard and unpredictable manner. Stars are made of plasma. Fire is plasma. It is powerful, dangerous and attractive at the same time.
The fifth state of matter above plasma is «beam». The difference between beam and the other four states is that particles of solid, liquid, gas and plasma all move randomly in all direction wheras the particles of beam move harmoniously in one direction. Beam is harmonious and coherent whereas plasma is chaotic and erratic. The vast difference of temperament between the fourth and the fifth state of matter very well corresponds to the idea that there is greatest amount of chaos right before order. Beam also differs from the other four states in terms of being non.thermal while the rest are thermal. The more energetic the vibration of particles arem the more heat they would generate. But because the particles of beam are travelling in the same direction, they do not collide against each other to generate heat. The greater the intensity of the beam and the more concentrated it is, the more friction it will generate when it interacts with other matter.
Other than these five states of matter, there is a state lower than all these states. It is the zero-state of matter. The zero state of matter is known as the BEC or Bose-Einstein Condensate. It is the most condensed condensate of all matter.This state of matter was discovered of Bose, he shared his findings with Einstein who helped him publish his work to the world. Their joint venture resulted in the newly discovered state of matter known as Bose-Einstein Condensate. A BEC exist when matter is frozen to extremly low lemperatures that are a tiny fraction of a degree above absolut zero. In this state, the atoms overlap into each other to form a wave. The BEC is a wave. If the wave was compressed, it would form a singularity. If enough mass was condenced into the singularity it could turn into a black hole. It is belived that the zero state of matter could lead to the development of flat space technology. In the future, it might be possible to transport huge objects in a very tiny spaces as long as they are not compressed beyond the critical mass which would result in a black hole.
Thought wave is the the sixth state of matter…. Thought wave exist at a higher level than beam. Thought wave can move faster than beam. It moves at the speed of infinity. It is once here and once there. Thought wave is local and non-local. The truth is, all mattr is basically one and the same. All matter is different manifestation of thought wave or etheric matter. All other states are condensations of the highest state. Thought is consciousness, conciousness is mind. The Universal Mind is what all things ultimatly consist of.Everything yoou see in the universe is an expression of a thought of a Universal Mind. All matter is one matter, All matter is thought wave. All matter is energy. All energy is one energy. All energy is kinetic energy. Everything moves, everything vibrates. All energy is conciousness. Thought is mind in motion. All matter is mind. All matter and energy are different manifestation of Mind.
Mind is matter. Matter is mind. Mind is the universal matter.
Dette er Alfa og Omega, som det er beskrevet som av andre. Mesteparten er hentet fra en bok som heter «The greatest secrets of the universe» av Enoch Tan. Det får holde nå, vel….Får la andre få komme til også og ikke bruke opp hele plassen.
Håper dette var oppklarende for deg OTTO….
OTTO begge veier…..hehe morsomt….

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  markussosionom
13 år siden

Helt enig! Alt er jo energi… ;)
Hemmelig «research» har pågått lenge på jakten etter disse Bose-Einstein aggregattilstander. Offisielt ble de påvist i 1995, men såklart ligger militær-teknologien minst 50 år foran mainstream universiteter :)
Disse kan blant annet brukes til å skape kunstig antigravitasjon som igjen danner grunnlaget for flygendetallerkener, som igjen bare «finnes» i hodene til folk…
http://www.youtube.com/watch?v=9xnh5Nd4DzM

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  markussosionom
13 år siden

Markussosionom, jeg har lest bloggen din på http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/. Jeg må si det er svært viktig informasjon som ligger der som jeg håper at mange får med seg.

Det viser seg nå at det offentlge Norge lenge har vært fullt av råttenskap bak hver dør og port, dette gjelder kanskje særlig NATO og alle norsk psykiatri’s «Dr. Mengele-leger»; de som utfører kriminelle eksperimenter på uvitende og uskyldige mennesker.

Jeg håper at du legger ut noe av informasjonen på bloggen din som kommentar på andre tråder her på Nyhetsspeilet, f.eks. på:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/the-matrix-hvem-eier-virkeligheten/
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/gar-vi-mot-et-fascistisk-kontrollsamfunn/

Det virker som det nå er stadig flere i Norge som begynner å få med seg at det er noe som er fryktelig galt med de offentlige Quisling-myndighetene som har herjet med det norske folket i etterkrigstiden og ennå holder på.

Jeg synes kommentar-spalten her på Nyhetsspeilet er en god kilde til å publisere «avsløringer» med erfaringer eller informasjon som den enkelte sitter inne med.

Så får vi håpe at det snart blir fløyteblåsernes tur her på Speilet, f.eks. norske leger og psykiatere som angrer på det de har vært med på av kriminelle eksperimenter mot sine landsmenn, og nå ønsker at aktiviteten skal bli kjent slik at historien ikke gjentar seg mer, men de er vel kanskje mikrochippet og tankekontrollert hele banden for å hindre dem i å si ting som det er…

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  markussosionom
13 år siden

Keep up the good work – markussosionom. Det er svært viktig å grave videre i denne materien – takk til deg. Mechanisation Man leker gud med sin teknologi og håper nok å på full kontroll innen kort tid. Lite vi kan gjøre med det – inntil videre, annet enn å sende våre legioner av engler for å rydde opp.
Mechanisation Man sprengte Maldek i filler og forsøker seg på nytt her.

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  markussosionom
13 år siden

Hvordan metoder brukes for og implantere Microchipper uten at vi vet at vi blir chippet? Lurer også på om det er mulig og bruke en metall detektor eller en RF scanner til og lokalisere microchippen på kroppen eller om det er mulig og jamme Radiosignalene fra disse, så de ikke kan spore eller kontrolere deg.
Leste at all innførsel av Jammer utstyr er forbudt, så derfor skaffet jeg meg en GPS jammer med en gang.
Siden dette er realitet, så må vi jo sabotere mest mulig, så sannheten kommer frem.
Regner med at selv om dette er super avanserte ting så vil det ikke si at den ikke er sårbar.

Håper noen kan legge ut litt info om hvordan vi kan dra teppet under beina på disse onde patetiske pshykopatene som påberoper seg retten til og kontrolere, manipulere og påvirke våres tanker der deres agenda er og skape sykdom, fattigdom og død.

o
o
Abonnent
13 år siden

Problemet i oppfinnelsen til Tesla er oppe går for fullt?
http://www.bariumblues.com/em_mind%20control.htm

Forsker
Forsker
Abonnent
13 år siden

I denne dokumentaren forklarer man svært godt hvordan weather engineering fungerer, HAARP er tatt med mot slutten av programmet, med kommentarer fra skaperen av anlegget. Legg merke til at anlegget slik det står i dag ikke er ferdig utbygd. Dette er bare et «lite» eksperiment i forhold til det han ser for seg.

Owning the Weather
http://www.youtube.com/watch?v=6SF3pbzPGFc

Så spørsmålet, syns det sivile samfunnet at det er helt greit at vi er med i dette eksperimentet? Hvem har gitt våre ledere carte blanche til å tukle med været? Hvem godkjente byggingen av haarp anlegget på norsk territorie, hvilken regjering godkjente dette uten folkets stemme?

LunaLuma
LunaLuma
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

da kan vi begynne å spørre oss om hvorfor folk går til innkjøp av ny mobil en gang i året når det er en kjennsgjerning at gamle mobiler er en styggeom av en en forurensingskilde…. og et symbol på skapt behov…. en mobil varer faktisk lenger enn et år (min egen erfaring med mobil som begynner å dra på åra her).

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Forsker
13 år siden

«Hvem godkjente byggingen av haarp anlegget på norsk territorie, hvilken regjering godkjente dette uten folkets stemme?»
«What you dont know, won’t hurt you!»
Denne tommel-regelen ble fulgt da politikerne tillot sentralbanks-monstret, hemmelige forskningsanlegg og annet svada med maktsøkende hensikter over sitt eget folk! :)

Forsker
Forsker
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Godt poeng, da trenger vi bare finne ut hvilket organ som har e carte blanche til å si: bygg dette, uten at det stilles spørsmål ved det fra politisk hold.

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

http://www.atlanteanconspiracy.com/2010/01/haiti-earthquake-caused-by-haarp-weapon.html

Denne dokumentasjon setter hele konspirasjonen inn i et større perspektiv. Redskap for disaster kapitalisme.

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

[link to http://www.nextgov.com]

On Monday, Jean Demay, DISA’s technical manager for the agency’s Transnational Information Sharing Cooperation project, happened to be at the headquarters of the U.S. Southern Command in Miami preparing for a test of the system in a scenario that involved providing relief to Haiti in the wake of a hurricane. After the earthquake hit on Tuesday, Demay said SOUTHCOM decided to go live with the system.

Det minner mistenkelig mye på september 11 og 7, juli i London.Hvorfor viser det seg at systemet alltid synes å ha en øvelse på gang når katestrofen er et faktum?

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Det var ikke en øvelse i forbindelse med jordskjelv, men i forbindelse med orkaner. Det er den type slurv Otto som setter griller i hodet på folk.

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Jordskjelv eller orkan, de har en tendens til å være der det skjer katastrofer. Et eksempel på bevist kriminalitet, med mange øvelser, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Se innlegget mitt under i forbindelse med øvelser i forkant av 9/11. Disse ble gjennomført regelmessig og hyppig siden 1996.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Haiti har vært utsatt for et utall naturkatastrofer opp gjennom hele historien. Det finnes vel knapt nok noe sted på jorda som er så utsatt som dette landet, særlig med tanke på orkaner og flom. At det foregår øvelser i den forbindelse finner jeg helt naturlig. At det er øvelse dagen før finner jeg tilfeldig. At tilfeldigheter aldri skulle «matche hverandre» finner jeg usannsynlig. Du har sikkert hørt utrykket «snakke om sola så sinner den».

Og hva 9/11 angår så ble det gjennomført regelmessig katastrofeøvelser fra 1996 hver åttende til tolvte uke før det til syvende og sist smalt. Utdrag fra http://www.historycommons.org/timeline.jsp?before_9/11=militaryExercises&timeline=complete_911_timeline :

«New York City’s Office of Emergency Management (OEM) was created in 1996 by Mayor Rudolph Giuliani to manage the city’s response to catastrophes, including terrorist attacks (see 1996). In the years preceding 9/11, it holds regular interagency training exercises, aiming to carry out a tabletop or field exercise every eight to 12 weeks. Mayor Giuliani is personally involved in many of these. The exercises are very lifelike: Giuliani will later recount, “We used to take pictures of these trial runs, and they were so realistic that people who saw them would ask when the event shown in the photograph had occurred.” Scenarios drilled include disasters such as a sarin gas attack in Manhattan, anthrax attacks, and truck bombs. One exercise, which takes place in May 2001, is based on terrorists attacking New York with bubonic plague (see May 11, 2001). Another, conducted in conjunction with the New York Port Authority, includes a simulated plane crash. Just one week before 9/11, OEM is preparing a tabletop exercise with the Metropolitan Transportation Authority (MTA), to develop plans for business continuity in New York’s Financial District—where the World Trade Center is located—after a terrorist attack. Jerome Hauer, OEM director from 1996 to February 2000, later testifies, “We looked at every conceivable threat that anyone on the staff could think of, be it natural or intentional but not the use of aircraft as missiles.” He tells the 9/11 Commission: “We had aircraft crash drills on a regular basis. The general consensus in the city was that a plane hitting a building… was that it would be a high-rise fire.… There was never a sense, as I said in my testimony, that aircraft were going to be used as missiles.” «

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Utskriftene fra magnetometeret viser at anlegget var i drift fram til ca 14.00 UTC.
Jordskjelvet på Haiti inntraff 21.53 UTC, altså 8 timer senere. Denne «dokumentasjonen» indikerer ikke annet enn et fåfengt forsøk på å påvise korrelasjon mellom to enkeltstående hendelser og konkludere med en kausal relasjon. Fra et statistisk ståsted er dette dette ganske hårreisende.

Otto
Abonnent
Svar til  hippokraten
13 år siden
Otto
Abonnent
13 år siden

Noen konklusjoner, innimellom, iht en blanding av fakta og intuisjon: Chemtrail er for sykdomsspredning, og haarp priming, for miljø-, vær- og klimamodifisering, tankestyring, jordskjelv, +. Utvalget av agendaer er variabelt og åpenbart hensynsløst, inkluderer også GMO, EMF, medikamenter, tilsetningsstoffer, indoktrinering, +. Alt stammer fra operation paperclip og tilsvarende. Eksempelvis andre verdenskrig ble vunnet av både kommunistene og nazistene, mer riktig sagt de som konstruerte disse systemene i sitt økonomiske og politiske prosjekt krig. Anbefalt kilde, Fritz Springmeier, som nå visstnok er politisk fange i USA, ene og alene fordi han er en kunnskapsrik, kommunikativ, ekte og kjær folkets mann.

Jeg kan ikke tenke meg at chemtrail, og haarp, anvendes til noe positivt, dessverre, men det må bli om noe annet. I det siste har det vært klar himmel over Midt-Norge, uvant, vanlig at det spres chemtrail her, i år 2009 var det ille. Har de tatt pause?, tvilsomt, kanskje aktiviteten eksempelvis er lagt til priming av haarp for Haiti, o.a.? Hvor mange år har det vi ser vært planlagt?, etter mitt syn mange.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

«Jacob (7) ble vaksinert mot foreldrenes vilje»
«Dagbladet): Jacob (7) er allergisk mot egg.

Dermed ønsket ikke foreldrene å vaksinere ham med svineinfluensavaksinen Pandemrix, som dyrkes på egg og inneholder små rester av eggprotein.

Via familiens fastlege, fikk syvåringen henvisning til Ullevål sykehus for den eggfrie vaksinen Celvapan. »
http://www.dagbladet.no/2010/01/20/nyheter/innenriks/helse/pandemrix/pandemi/9908562/

Når helsepersonell blir så selvsikre på at alle vaksiner er helt ufarlige, er det vel på tida å si ha det bra til helsedepartementet! :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

oops… slett den… :(

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Astronomer har observert en rom storm i den øverste atmosfære for første gang: http://www.newscientist.com/video?bcpid=25196461001&bclid=25478243001&bctid=24398553001

leet
leet
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Du er vel litt sent ute med den «bomba» der..

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  leet
13 år siden

OK leet :-) slipper en ny bombe.
Transhumanism: Does Enhancement Kill “You”?
Tydelig rom for forberdringer her leet, ikke lenge til vi møter denne gjengen..
http://www.femagazine.net/video

leet
leet
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Takk. Veldig interessant, men skjønner ikke helt sammenengen til temaet/artikkelen her.
(..den romstorm- videoen var forresten fra 2007, hvis du ikke fikk med deg det :-) )

Det var en enda mer interessant video lenger ned på siden hos femagazine. En av mine helter..

http://www.femagazine.net/node/212

markussosionom
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Jeg ble forbannet når jeg så denne videoen…Grunnen til det er vel först og fremst fordi jeg er personlig involvert, der andre mennesker har stappet masse teknisk utstyr inn i kroppen min uten å spörre om lov. Det går allerede 4.generasjon MK-Ultra-roboter rundt på gata, uten at de vet det minste om det selv. At nervesystemet vårt er elektrisk visste de allerede för krigen, og de har benyttet de siste 60-70 år på å finne nye måter på å manipulere mennesket på, og de har virkelig greid det. Nå kan de forandre og justere etthvert menneske til å bli f.eks morder, slik de har gjort med masse ungdommer som er blitt «justert» til å bli «skolemordere», der de f.eks dreper 17 stykker för de dreper seg selv. Den intellektuelle «höstingen» av mennesker har tatt helt av, og utallige data- og IT-firmaer i gruppen Intellektuell-Kapital driver og «höster» forskjellige utgaver av mennesker for å profitere på det, og selge dataene til f.eks spill-fabrikanter og «robotprogrammer». Ville de stappet masse teknisk utstyr i sine egne barn?
Da jeg var på et trykkeri for å trykke opp kopier av röntgen-bilder av mine implantater og micro-chipper for å sende dem til VG og Dagbladet og diverse andre, sa damen på trykkeriet at hun likte godt denne «nye teknologien». Jeg spurte hva hun mente med det? Og hun svarte at det er flott at de «forsker» slik at de finner ut mer, og kan hjelpe folk som trenger det, f.eks lamme og sånt.
Jeg svarte at hun har fullstendig misforstått, denne teknologien blir ikke brukt til det beste for menneskeheten, det er kontroll, manipulasjon og «hösting» av mennesker som foregår, og som har foregått i mer enn 50 år. Og menneskeheten har fortsatt ikke brukt den til å gi blinde synet tilbake, eller fått lamme til å gå igjen…
Jeg synes at skaperverket er mer enn godt nok, og at teknologien skulle bli brukt til det beste for menneskeheten, og det er ikke å lage nye raser med implantert teknologi, cyborger og super-mennesker.
Jeg fikk ikke respons fra VG eller Dagbladet på bildene av implantatene heller…så det er vel TABU, som Nyhetspeilet sier….

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Uffda
13 år siden

Hei Markussosionom. Kan du være så snill å scanne disse røntgenbildene og legge dem på nett? Vanligvis er jeg uhyre skeptisk til teorier om chipping av mennesker. Men når du sier du har røntgenbilder fra egen kropp som viser dette, så får jeg grenseløst lyst til å se dem, ikke fordi jeg er skeptisk men fordi jeg blir dødsnysgjerrig på hva det er du har bilder av. Siden du har vært hos avisene med dette, så regner jeg med at du ønsker å offentligjøre dem.

« Forrige artikkel

Hvem eier virkeligheten?

Neste artikkel »

Zbigniew Brzezinski – krigsguden fra Washington

701
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x