Samfunn
Du leser nå
HAARP et geofysisk våpen
Skrevet av
Maarit M. Hanssen18. 01. 2010
vulkanutbruddetna
64493 28593 698

HAARP et geofysisk våpen

Av Maarit M. Hanssen18. 01. 2010
HAARP er kapabel til å endre jordens økosystemer, atmosfære, magnetosfære og gravitasjon. Foto: Utbrudd på Etna

Mange tror at HAARP er et mystisk anlegg som i beste fall ikke eksisterer. Men slik er det ikke. HAARP er et kraftig geofysisk våpen som kan benyttes destruktivt på global basis.

Russland var det første landet som allerede i 1920-årene syslet med dette våpenets teknologi og bygget sitt eget HAARP-anlegg. Dette heter SURA og var ferdigstilt allerede i 1981. SURA ligger cirka 100 kilometer øst for Nizhny Novgorod i en liten by i Vasilsursk.

Russiske vitenskapsmenn har dermed mest erfaring med denne teknologien som de mente var så farlig at de utfordret FN til å forby teknologien fordi den var farligere enn atomvåpen. FN forsøkte å forby den allerede på 1970-tallet, men lyktes ikke.

SURA stråler 190 MW. Det ryktes at SURA-aktiviteten var årsaken til Tsjernobyl-atomkatastrofen  26. april 1986. Det ryktes også (uttalt av blant annet den amerikanske meterologen Scott Stevens) at russernes SURA-aktivitet var årsaken til orkanen Katrina som ødela store deler av byen New Orleans i USA 29. august 2005.

Tre ulike HAARP-anlegg

Det er tre forskjellige HAARP-anlegg i verden, som har kapasitet som geofysiske og meterologiske våpen. I tillegg til SURA i Russland så har vi EISCAT i Tromsø  og HAARP i Alaska.

EISCAT i Tromsø ble bygd av den tyske Max Planck-institusjonen på 1970-tallet og var det ledende HAARP-anlegget før anlegget i Alaska ble påbegynt  i 1993. EISCAT-radarene ligger i Ramfjordmoen i Tromsø og Longyearbyen på Svalbard. EISCAT er akronym for European Incoherent SCAT-er. Anleggene ligger i tillegg til i Norge, i Kiruna i Sverige og i Sodankylä i Finland. Medlemslandene er Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Japan og Kina med tett samarbeid med Ukraina i de siste par år. Organisasjonen eies av forskningsråd i medlemsland. Radaren i Ramfjordmoen sender med 224 MHz.

Radarene har følgende arbeidsoppgaver ihht Wikipedia:

 • oppførsel og energibalanse på høye breddegrader, herunder romvær
 • plasmafysikk og dynamiske prosesser i jordas nære verdensrom
 • trender i atmosfæren og ionosfæren, også langsiktige trender og globale endringer
 • egenskaper og dynamikk i det interplanetære rom
 • parametrisering av disse prosessene og utvikling av teknikker for å forutsi disse

En global trussel

USA hadde militærpolitiske mål for sitt HAARP-anlegg. Star Wars-teknologien skulle flytte krigen over til rommet og man trengte en ny romkrigteknologi. Oppgaven til HAARP i Alaska skulle være å kunne avskjære interkontinentale fiendtlige raketter. Amerikansk vitenskapsmann Bernard J Eastlund fikk  patent på teknologien i 1985, som han kalte for ”Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth`s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere”.

USA Marine begynte så å bygge HAARP i 1993 med ferdigstillelse i 2001. Anlegget skal være aktivt til 2017. Innen 2020 skal Pentagon, USAs forsvarsdepartement, etter planen ”eie” og kontrollere verdens miljø og verdens vær. Våpen som HAARP er tiltenkt en rolle i denne politikken.

Den russiske avisen Pravda har på sine nettsider to artikler om HAARP: ”HAARP Poses Global Threat” (15.01.2003) og ”USA and Russia supposedly develop secret meteorological weapons” (30.09.2005). Artiklene behandler HAARP som et meget farlig våpensystem og insisterer at disse våpensystemene må bannlyses av sivilisasjonen.

Manipulerer atmosfære og magnetosfære

Det sies at HAARP-anleggene i tillegg til jordens atmosfæriske forhold kan forandre jordens magnetosfære og gravitasjon. Jeg tror ikke at HAARP kan gjøre det direkte, men HAARP kan trigge forhold som forsterker jordens atmosfæriske og magnetosfæriske uregelmessigheter, som så lager  katastrofene og jordskjelvene.

HAARP kan dermed forsterke disse uregelmessighetene og naturlige variasjonene. Resultatet blir store menneskelige tragedier og kollaps av værmønstre på jorden og i verste fall kollaps av verdens økonomi. Kollaps av værmønstre kan bidra med å ødelegge avlingene slik at det blir knapphet av mat på kort og lang sikt.

Militært beskyttet

HAARP anlegg i Alaska er beskyttet med flyforbud over anleggsarealet og U.S. Marine har installert Air-Defence System Patriot på området. Det handler om å beskytte en av verdens mest hemmelige aktiviteter. I følge Pravda kan HAARP:

”(HAARP) is capable of causing artificial aurora borealis, it can also jam radar stations of early ballistic missile detection systems, communicate with submarines in the ocean and even detect secret underground complexes of the enemy. Radiofrequency emission is capable of piercing through the ground and examine hideaways and tunnels, it can burn out electronics and destroy space satellites. The equipment can also impact the atmosphere and thus cause changes in weather. HAARP is allegedly used for causing natural disasters simiral to Hurricanes Katrina and Rita.”

Det er viktig å forstå at flere hundre russiske vitenskapsmenn, samt vitenskapsmenn fra andre nasjoner er helt enige i at HAARP har denne kapasiteten. Nå påstår russiske vitenskapsmenn at SURA-anlegget ikke har deltatt i denne forskningen siden Sovjetunionens kollaps. Det er det som hevdes. Russerne vier nå oppmerksomheten til  forskning på interaksjonen mellom naturlige katastrofer og uregelmessigheter i jordens ionosfære og magnetosfære.

Hemmelig geofysisk våpentesting

Flere vitenskapsmenn verden over mente at alle de uforutsigbare naturkatastrofene i Asia og i Europa i 2002 måtte ha en felles kilde. Noen av dem mente at denne kilden var HAARP. At det handlet om hemmelige våpenutprøvninger med geofysiske våpen. Derfor tok det russiske State Duma initiativ overfor president Putin og FN å bannlyse denne typen av våpenutprøvninger.

Det russiske parlamentet diskuterte i det minste fabrikasjon og mulig bruk av geofysiske våpen åpent, i løpet av et år. Pravda skriver videre at Sovjetunionen og USA på 1970-tallet ble enige om en avtale for å forby denne type forskning for militær bruk, men til tross for avtalen fortsatte forskning i hemmelighet i begge land.

”The owners of this weapon area ble to program floods, twisters and storms, even earthquakes in any region of the planet. It is also possible to paralyze civil and military electric surveillance systems, and even to affect the mentality of whole nations”, skriver Pravda videre.

Nå snakker russiske vitenskapsmenn om at militære forskere ennå ikke har brukt hele kapasiteten til HAARP, og at hvis de gjør det så vil det forårsake en global katastrofe. De sier at teknologien for akkurat dette er på plass og anlegget (HAARP i Alaska) er der. Det samme gjelder anlegget (EISCAT ) i Norge.

Skadelige funksjoner

I 1995, året når Alaska HAARP-anlegget begynte sine tester, gav Dr Nick Begich og Jeane Manning ut en liten bok om HAARP: ”Angels don`t play this HAARP. Advances in Tesla technology”. Begich og Manning hadde oppdaget at HAARP var blant topp 10 på verdens underrapporterte nyheter. De ønsket å skrive en bok, som tok sikt på å informere publikum om denne hemmelige teknologien.

De oppdaget at HAARP kan:

 • Bryte ned menneskets mentale prosesser.
 • Blokkere alle globale kommunikasjonssystemer.
 • Endre værmønstre over store områder.
 • Forstyrre trekkfugler og vandrearters mønstre.
 • Påvirke din helse negativt.
 • Unaturlig påvirke jordklodens øvre atmosfære.

Begich og Manning skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP. Og ikke minst mobilisere venner og bekjente. Det er på tide å åpne en diskusjon og gjøre publikum oppmerksom på problemet, skriver de i introduksjonen av boken. I dag er boken deres klassiker blant HAARP-litteratur og anbefales på det sterkestes for interesserte.

For norske forhold kan jeg anbefale min egen bok ”Tors hammer” hvor jeg tar opp en mulig bruk av HAARP-våpen på norsk jord de siste fem årene. Jeg er overbevist om at den norske regjeringen er bevisst HAARP-våpen og skjuler bruk av den blant gloser om sivil forskning. EISCAT får penger av regjeringen gjennom Norsk Forskningsråd. Vi bør gjøre publikum oppmerksomme på det faktum at skattepengene blir brukt til avansert hemmelig våpenteknologi.

Siste jordskjelv

Mens jeg skriver dette (den 13. januar 2010) så kommer det nyheter om en kraftig jordskjelv ( 7,3 Richters skala ) på Haiti sent i går kveld norsk tid. Det tikker inn nyheter om opp i mot 500.000 døde i denne forferdelige katastrofen. Innen 24 timer etter det inntrufne kommer det meldinger på Internet at mystiske ”HAARP-lys” ble sett i himmelen ved jordskjelvstedet i forkanten. ”HAARP-lys” er rosa lysfenomener og rosa sky på himmelen akkurat før jordskjelvet tar til. Det samme skjedde i Kina ved det siste store jordskjelvet der den 12. mai 2008.

Samtidig må vi se på muligheten for at disse fenomenene er basert på naturlige årsaker. Det vil si endringer på grunn av den globale oppvarmingen hele solsystemet er utsatt for og som naturlig nok vil medføre en rekke jordendringer. Haiti kan være den første i en rekke slike endringer videre fremover uten at HAARP nødvendigvis er årsaken i alle slike tilfeller.

Hemmelighetene kommer frem i lyset

Vi lever i en tid hvor hemmeligheter blir avslørt. Slik vil det bli også med HAARP. Menneskeheten forbereder seg på å få vite elitens hemmelige planer for menneskeheten. Disse planene er ikke og har ikke vært gode. HAARP er skapt for å ta knekken på moder jord ved å angripe jordens økosystemer og fysiske systemer slik som atmosfære, magnetosfære og gravitasjon.

HAARP påvirker økosystemene slik at dyreliv vil bli tapt på jorden. Fysiske systemer slik som miljø og vær blir angrepet ved hjelp av hemmelig teknologi. Men hemmelighetene vil bli avslørt i prosessen, som begynner akkurat nå i 2010. Den 12.januar 2010 skrev Aftenpostens nettavis en artikkel om HAARP med tittelen ”Norge får skylden for ekstremvinter i verden”. Artikkelen siterte nettavisen Pakistan Daily som skrev den 8. januar en artikkel som påpekte at norsk EISCAT er skyldig for vinterens ekstremvær i Europa, USA og Asia. Om det skyldes bruk av HAARP eller kommer av naturlige globale endringer vites ikke.

Hva kan vi gjøre i Norge for å bekjempe EISCAT-anleggene i Tromsø og på Svalbard? Første oppgave er å informere det norske folk om HAARP på norsk jord og avsløre hva denne teknologien er kapabel til. Vi må protestere mot regjeringen, som med vitende vilje støtter  EISCAT-organisasjonen økonomisk. Til slutt må vi informere media på samme måte som vaksinekampanjen gjorde gjennom de største avisene og gjennom TV og radio. En gruppe aktivister burde reise til Ramfjordmoen i Tromsø for å besøke EISCAT-anleggene med protester.

Adresser og telefonnumre:

EISCAT
Ramfjordmoen
9027 Ramfjordbotn
Tlf. 776 20730

EISCAT
P.B.432
N-9171 Longyearbyen
Tlf. 790 21236

EISCAT Director Dr. Esa Turunen ( finsk )
Esa.Turunen@eiscat.se

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Maarit M. Hanssen

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.
698 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

Fint Artikkel om HAARP og SURA anleggene…
Det er alltid «noe» som skjer i etterkant av en «katastrofe» som kan spores tilbake til en maktpolitisk agenda. Rett etter Haiti-jordskjelv, kom våre kjære NWO-agenter aka tidligere amerikanske presidenter sammen som ett, og ba «folk» om ikke å sende mat, medisiner, klær (de livs nødvendige ting), men heller papir / digitale penger til «hjelp» for Haarp-eksperiments ofrene:
http://www.youtube.com/watch?v=jta-4JLawYI

Husk alltid dette kortet fra Illuminati Card Game, når dere ser på angrepet i Haiti:

Lykketil! :)

Profilbildet til Neo
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hei arifkarim

Se Djevelens verk i den første videoen, 40 minutter ut i snutten. Legg merke til hva Obama sier, samtidig som Bush gir illuminatitegn og nikker til noen blant «publikum», og gir det lille djevelske smilet som sier ALT!

Profilbildet til Neo
Medlem
5 år 10 måneder siden

1:22 «Når brorskapet kom sammen», se hånda til Bush
1:28 «Penga som redda liv», se hånda til Bush
1:31 «Rebuild communities», se hånda til Bush

Er ikke dette innlysende og bekreftende?
Ser du det fortsatt ikke, så vil du ikke!

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hahaha. Wow. Helt sant. Ser ut som han beveger fingrene sine hver gang hans fetter lyver i trynet! 😀

Profilbildet til Neo
Medlem
5 år 10 måneder siden

He-he, ikke sant…?

Første gangen Bush gjør tegnet sitt:

http://images.google.com/images?q=devil%20sign&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=en&tab=wi

…sier Obama dette:
«The two leaders with me today will ensure this is matched by a historic effort that extends beyond our Guvernment.»

Et Bush/Clinton-fond er nok ikke noe jeg hadde velger å sette penger på.

Profilbildet til o
Medlem
5 år 10 måneder siden

Legg merke til hvor livløse nærmest lobotamert : obomba og bill er , mens george står å StorGliser. Hvilken hemmelig ordning har han fått mon tro? Det virker som george med elektrostøt hyller hver løgn med hånda si ! Dette er reptilsk kommunikasjon? Det trengs mye trening for å gjøre disse bevegelsene så kjapt, ellers så er man sykt anspent !
Disse personene her fortjener ikke stor forbokstav lengre !

Profilbildet til o
Medlem
5 år 10 måneder siden

http://www.clintonbushhaitifund.org/resources.php
Start å send penger! :)
Moro hvordan Obomba liksom ikke vet vet hva nettsiden heter, står å blar i de arkene som ligger på talestolen. se 12.46? HUSK, finn fram penn og papir, eller åpne et nytt vindu/fane på nettleseren!

Et spørsmål:
hvilket skifte i Haitis politiske historie snakker de om?

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 8 måneder siden
Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det er vel på tide å sette foten ned og få stengt de norske EISCAT-anleggene, som er basert på løgn, hemmelighold og desinformasjon overfor offentligheten.

Et eksempel på dette er at det hevdes at EISCAT kun bedriver «forskning». Andre anser at EISCAT er en brikke i et pågående globalt HAARP-nettverk som holder på med operativ «fiendtlig» virksomhet i regi av verdens mørke maktelite som er rettet mot jordens befolkning.

Det er nå på tide at Norges myndigheter tar grep for å vise at Norge ikke ønsker å bidra til å sette livet på jorden i fare gjennom EISCAT. Dette kan og bør gjøres gjennom stengning av EISCAT.

Dersom det er sant at EISCAT bedriver kun forskning vil det ikke være noe problem å stenge anlegget på ubestemt tid.

Det er på tide at bevisbyrden rettes mot EISCAT-HAARP, som vi vet er en trusel mot jordens integritet og livsvilkårene på jorden, og allerede har gjort stor skade. Dessuten er anleggene (ihvertfall HAARP) under kontroll av mørke krefter (Illuminati).

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

Helt enig med deg, Gaarder! Ser man på saken fra en annen vinkel, er jo ikke disse anleggene noe problem, så lenge det som «forskes» der holdes åpent for offentligheten. Har sett flere dokumentarer der utforskerne ikke fikk lov til å se inni i HAARP-anlegget i Alaska. Hva har de å skjule, hvis det er snakk om «ren» utforskning i vitenskapens navn? 😉

Profilbildet til Ingunn Sigurdsdatter
Medlem
5 år 10 måneder siden

Takk Maarit!
Hans, vet du noe om analysen av strømloggen som ble frigitt/hacket (?) etter lysfenomenet i nord? Har du sett om noen har klart å lese en forståelig konklusjon ut av den?

Profilbildet til Quark
Medlem
5 år 9 måneder siden

Hvordan vet du at det er løgn, og ikke minst: Hvordan vet du at de virker slik du sier?

Jeg litt fysikk, men kanskje ikke nok, og kan ikke skjønne at en radioantenne kan gjøre det dere sier de kan gjøre. I Norge trenger man ikke å bevise sin uskyld, man må bevises skyldig, og dere kan jo starte med å fortelle hvordan det i det hele tatt skulle være mulig å bruke en 190MW radioantenne som våpen. Det er jo ikke mer enn strømforbruket til en bydel i Oslo.

Kom igjen, det er sikkert noen som kan forklare dette nærmere.

Profilbildet til Jostein Wold
Medlem
5 år 10 måneder siden

Artikkelen er jo grei den, men savner mer kildeinformasjon, det blir litt mye «det sies». Haarp anleggene kan nok gjøre langt flere ting enn vi skal tro, men husk at de som styrer dette, også vil bli påvirket i det lange løp..de lever da også på jorden? Hva gavner det dem å ødelegge jorden, når «de» uansett har det de måtte trenge av både penger og makt? Forøvrig finnes det ikke noe «dem» eller «oss». Det er mentale begreper som er skapt, og som mange tyr til for å lettere sette seg i posisjoner som » det er jo de andre» som alltid er skyld ialt. Vi er like mye skyldig vi, enten vi tror det eller ikke, og «de mørke Illuminati krefter» kan ikke få skylden for alt, det er bare å selv gi slipp på eget ansvar.

Profilbildet til Ramuel
Medlem
5 år 10 måneder siden

her er anlegget i ramfjorden se map link: http://maps.google.no/maps?f=s&utm_campaign=no&utm_source=no-ha-emea-no-google-gm&utm_medium=ha&utm_term=map

Ser ut til at masse kabler er gravd ned i bakken på dette anlegget. dere kan se et rute mønster vedsiden av parabol antennen skulle gjerne hørt hva forklaringen demmes var om hva de bruker dette til spesefikt.
Lurer på om det har vært et anlegg som var oppe i dagen der før, noen som vet.

Profilbildet til Monica Waade
Medlem
5 år 10 måneder siden

Antennene, eller hva alle de strengene nå enn er, har vært over bakken hele tiden siden de bygde Eiscat. Dette spindelvevet strekker seg fra baksiden av travbanen og til venstre for den store parabol antennen.

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det er MULIGENS et »jordplan» som de kaller det.

Profilbildet til Monica Waade
Medlem
5 år 10 måneder siden

På dette bildet ser du litt av strengene i bakgrunnen;
http://www.folkebladet.no/fri/article106044.ece

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Nei, det ser faktisk ikke ut til å være jordplan, men en antenne for »heating» som de selv kaller det. I følge nettsiden konsumerer dette antenneanlegget 100kW og opererer på normale kortbølgefrekvenser.
Se det tredje bildet her
http://www.eiscat.se:8080/raw/tromso.html
Og mer info her:
http://www.eiscat.se:8080/raw/heating/

Profilbildet til Uffda
Medlem
5 år 10 måneder siden

Nei. Dette er > The transmitters feed the antennas through about 50 km of aluminium co-axial transmission lines.< Med andre ord energien blir ledet fra senderen gjennom rørene (som kan inneholde en skjermet kabel el event trykkluft) frem til antennen. Antennene er etterhvert delvis skjult i vegetasjon, men er omtrent av samme type som Haarp. Med andre ord det er store mender energi som fyrer opp denne kokeren.

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Nei, jeg gir meg. :)
Dette blir bare spekulering.

Profilbildet til Uffda
Medlem
5 år 10 måneder siden

De ca 6″ rørene på baksiden av Radarantennen på bildet i Folkebladet er såkalte waveguides som leder energien frem mot og tilbake fra antennen. Disse er fylt med trykkluft, andre matrialer har for stor motstand når det er snakk om minimum 5 – 6 millioner volt som skal passere gjennom. Totalt med Radar, Heater og Dynasonde er dette et anlegg å være stolt av.

Profilbildet til Lars-Roger Moe
Medlem
5 år 10 måneder siden

Fikk denne linken i inboksen min i går:
http://vodpod.com/watch/2855909-haiti-earthquake-haarp

Profilbildet til smurfen
Medlem
5 år 10 måneder siden

Du er nok inne på noe der Lars Roger :)
Da jeg var inne og klkka rundt på ESA sine hjemmesider for en tid tilbake så viste noen av bildene der noen forskere som bygde sattelitter og det var nyaktig like «beholdere» eller hva det nå er som i starten på snutten i linken din…..

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hei Marit.
Det er nettopp slike artikkler, uten kildemateriale eller henvisninger, som MSM og andre benytter seg av når de skal latterliggjøre »konspirasjonsteoretikere». De tør ikke engang røre artikkler som det ligger skikkelig research bak.
Hvorfor gjør du dette her?

Profilbildet til ArneLo
Medlem
5 år 10 måneder siden

Helt enig med alle som etterlyser kilder på disse spekulasjonene som kommer i denne artikelen. Det ødelegger bare å komme med ville spekulasjoner og repetering av disinfo. Ryktene om værkontroll er mest sannsylig spredd av Noen som ikke vil at de virkelige muligheten i antenneanlegget skal komme frem. Når kompis til Al Gore, Ventura, kan nevne det på kabel i USA så er det enda mindre grunn til å tro på dette. Det lukter CoIntelPro lang vei av dette.

Det er f.eks ikke uvanlig med lysfenomener i nærheten av tektoniske plater, det er observert lenge før HAARP var oppført.

Earthquake light

Profilbildet til smurfen
Medlem
5 år 10 måneder siden

Du har nok rett der Arne, det er helt umuligt og bevise at det var HAARP uten at man kidnapper noen av dem involverte og torturerer det ut av dem 😐
Det er som du sier et helt normalt fenomen at det kommer lysfenomener i forkant av et jordskjelv, det kommer av at dem tektoniske platene gnisser mot hverandre og produserer elektromagnetiske energi
Det vil optre både med og uten HAARP
Men det er seff en rekke andre beviser på at dette er en planlagt kattastofe, mye tyder på HAARP
Først må en ha et rutenett begravd nedi jorden for og kunne sende vibrasjoner i rette frekvenzer inn i jordskorpen mot der man vil jordskjelvet skal intreffe og dem må seff kryssest med vibrasjonene fra et annet HAARP anlegg for og få ønsket episenter og ønsket effekt
Men det er jo ikke det som er dem sterkeste bevisene, det er at USA sto klare til og invadere Haiti med store styrker selv om alt dem hadde av militærstyrker er i Irak og Afganistan, Frankrike, Chaves, Gonzales og en rekke andre sier rett ut at det dreier seg om en invasjon og det at bare en uke etter skjelvet så vil USA kjøre enorme buldosere over hovestaden og skrape den bort for og så bygge en helt ny by, men ikke en vanlig by, den skulle vist bli meget spesiell ifølge dem selv
4 av leger uten grenser sine fly ble nekta landingstilatelse og er nå 48 timer på etterskudd
10 000 FN soldater er der nå og skal økest betraktligt, 10 000 fra US Navy er der og skal økest, Israel er der med over 200 mann, dem nekter og ta i mot tepper, telt, klær osv og vil kun ha rene penger
Det virker som om det er mye arbeid og planlegging med og endre område for…  Les mer »

Profilbildet til ArneLo
Medlem
5 år 10 måneder siden

Ja, du har mye rett her, men … :-)

Selv om det er tilsynelatende sammenheng mellom hendelser betyr ikke at akkurat dette som er planlagt. Paykopatene kan finne på allslags djevelskap, bare de slipper unna med det. Men det jo heller ikke noe problem og ha en «kriseplan» liggende i en skuff til det dukker opp en passende sitiasjon. Haiti var allerede et knust samfunn takket være de moderne tempelridderne. Jihad for Jesus: More Evidence The Pentagon Is Fighting A Religious Crusade

Bare de siste to døgnene er det registrert over tohundre skjelv i Yellowstone. Yellowstone hit by swarm of earthquakes og Cayman Island fikk seg en runde på 5.8 i dag. Cayman Islands: Earthquake Magnitude 5.8. Jeg finner det tvilsomt at DE er ute etter å ta sine egne lakeier, men det kan jo heller ikke avvises. En maktrusa psykopat kan finne på så mye rart. Viral Video Suggests Berlusconi Attack Was Faked. Det er jo også mulig at det finnes EM våpen som kan forårsake jordskjelv,men de ser ikke ut til at dette er det HAARP gjør.

Men foreløpig så heller jeg mot hyposesen, «Som oven, så også fra neden.» Det kan heller ikke avvises at det er det kosmiske «klimaet» som sørger for disse naturkatastrofene.

Esoterisk info fra Cassiopaea:
(J) I want to know about these strange formations on the radar image of Hurricane Rita.
A: 4th density “battle.” Also includes some “practice.”
Q: (L) They’re practicing with new weapons. (J) Some people said Katrina was the product of HAARP heating up the waters in the Gulf.
A: We’ve already dealt with HAARP and weather. Read transcripts.
Q: (W) (Quoting transcripts) “HAARP has nothing to do with the weather…  Les mer »

Profilbildet til leet
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det er direkte deprimerende å lese alle disse uhyrlige spekulasjonene og direkte usannhetene dere klarer hoste opp i forbindelse med en slik tragisk hendelse som jordskjelvet på Haiti. Og dere som liksom skal være «opplyst på et annet nivå», eller hva faen dere kaller det.

Jeg ser ingen forskjell på disse HAARP-teoriene deres og påstandene til Pat Robertson om at jordskjelvet er Guds straffedom over Haitis lefling med voodoo og mørke krefter. De er akkurat like heslige og idiotiske – framført av fundamentalistiske åtseldyr som kryr ut av krokene for å fremme sin egen forskrudde agenda så snart man kjenner eimen av et kadaver. Skamløst!

Her er noen fakta om jordskjelvet i Haiti, og naturkatastrofer generelt (..spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan «utenlandsk»)

* Episenteret lå ikke midt i Port-au-Prince, men 25 km lengre vest.

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

* Skjelvet oppstod på en dybde av 13,1 km. Jordskjelvet i Sichuan oppstod på en dybde av 19 km. Altså ikke på samme dybde som der er påstått her tidligere.

* Å påstå at Haiti jordskjelvet og tsunamien er unike de siste 500 år er fullstendig historieløst. Se denne oversikten her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters

* Det har vært store jordskjelv også i Haiti tidligere. I 1751 ble alle bygninger, så nær som en, i Port-au-Prince ødelagt. http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

—-

Det blir også selvsagt spekulert i at USA var mistenkelig raske på banen. Det tror jeg de klarer å leve med. Kritikken hadde nok vært adskillig sterkere hvis de hadde reagert sent, eller ikke i det hele tatt. Så all ære til dem for det.

Som alle nå vet så er infrastrukturen i hovedstaden, og dermed også i hele Haiti, lagt i grus. Før jordskjelvet landet det en håndfull fly hver dag i Port-au-Prince. Nå lander det 600 fly hver dag med nødhjelp og utstyr. Og det etter at flytårnet er lagt i grus…  Les mer »

Profilbildet til smurfen
Medlem
5 år 10 måneder siden

spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan “utenlandsk”) ??
Det der kan ikke jeg huske og ha skrevet, men stemmer helt sikkert siden det ligger i mitt daglige vokubular når jeg fleiper, noen sier noe jeg ikke vil høre så er svaret: jeg skjønner ikke utenlandsk 😉
jeg har 50% Manchester blod i meg og har jobbet noen år i Dover + noen år i utenriksfarten med nesten kun «utenlandsk» manskap ombord + 2 engelske ekser så noen få ord på engelsk klarer jeg da såvidt og forstå betyningen av he he
Etter som jeg har fått med meg så er det vel ingen her som beskriver jordskjelvet på Haiti som fakta når dem sier HAARP, mest sannsyligt og mye tyder på er vel det nærmeste
Det og bevise det blir umuligt vist en ikke gjør som jeg skrev i kommentaren min
( Torturere det ut av dem )
Du sier det er skamløst og diskutere HAARP og ikke ofrene.
Jeg ville vel heller sagt at det ville være skamløst og ikke prøve og forhindre en ny kattastrofe
Men sant skal siest så heller jeg vel mer og mer mot deg leet og otto i at det er et normalt jordskjelv og en del av den normale syklusen vi er inne i nå
Det ville vært galskap og en måtte nesten vært cusidal for og trigge jordskjelv så nærme en supervulkan som kan utslette hele USA og som er kraftigt på overtid allerede
Samme hva du prøver på så kommer du aldri til og klare og få meg til og tro at Bush er en fredsprins og engel full av empati
Men en ting er vi helt sikkert enige om og det er at vi bør gjøre det vi kan for dem stakkar ofrene på Haiti, dem har jaggu ikke hatt det lett siden dem ankom Haiti for…  Les mer »

Profilbildet til leet
Medlem
5 år 10 måneder siden

Beklager Smurfen. Da har jeg misforstått deg angående engelsken.
(og du har misforstått hvis du tror jeg er en Bush-tilhenger..)

Men jeg er glad at du flyter litt bort fra HAARP-teorien.

Den dagblad-artikkelen har jeg lest og jeg synes den var sterk og informativ.

Denne fra VG forklarer også litt om området der nede med hensyn til jordskjelv:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=579443

Må bare fortelle noe som gjorde meg utrolig stolt og rørt oppi alt det tragiske.
Min datter på 6 fikk bl.a. noen penger i julegave. Det var et DS-spill hun hadde ønsket seg en tid, men som vi enda ikke hadde fått rukket å kjøpe.

Her en morra, grytidlig, stod hun i soveromsdøra til oss, alvorlig med 500-lappen sin i handa . Hun sa det ikke var så farlig med det spillet og at hun ville gi pengene til Haiti. Vi kunne se hun hadde tenkt veldig alvorlig over dette.
Dette uten noen slags påvirkning fra oss, foreldrene.

Jeg har stor tro på den oppvoksende generasjon. De er flotte mennesker.

Profilbildet til smurfen
Medlem
5 år 10 måneder siden

Du har all grunn til og være utrolig stolt av datra di leet :)
litt har vel med opdragelsen og gjøre fra pappan sin og tenker jeg 😉
Synd ikke alle er sånn som hun for da hadde vi ikke hatt det kaoset og ondskapen vi ser i verden i dag
Leger uten grenser er dem jeg har gitt til og som jeg har mest tro på, men det er jo opp til hver enkelt, Bush får ingenting på sin konto fra meg hvertfall !

Er så enig med deg som det går an at den kommende generasjonen virker mye mer opplyst en det vi var på den alderen og jeg har tro på dem :)

Men er redd dem kan få en tøff start :(
Mayane sine spådommer mm tikker trofast videre og nå ser man at dem tiltar akkurat som forutsagt
Jodskjelv og vulkaner opptrer overalt, kraftigere og hyppigerer, polskiftet begynner og intensivere seg og for noen uker siden så våkna sola til live igjen med flekker og stormer som skaper mye nordlys i nord allerede…..

Man får håpe det ikke blir så ille som dem vil ha det til :)

http://www.aftenposten.no/viten/article3473944.ece

http://www.dagbladet.no/2010/01/20/magasinet/vitenskap/nordpolen/forskning/nordlys/9997667/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=586482

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

ArneLO
Mitt svar til Evilbug, går også til deg.
Og jeg står uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis, og alikevel påberoper meg å kunne se gjennom løgner og bedrag. Nettopp fordi jeg har kastet åket og de vitenskapelige bevis…ad Dundas!! Husk mine ord. Du kommer til å møte dem igjen!!

Profilbildet til ArneLo
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det er ditt eget personlige valg og mening, men å slenge kommentarer med fordumsfullle antagelser tjener vel ikke akkurat diskusjonen og sannheten.

En ubehagelig sannhet er bedre enn en behagelig løgn.

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

O du Hildrande Aud.
Jeg kan også bruke intuisjonen min og ganske nøyaktig forutsi hva som KAN komme til å skje, hva som muligens HAR skjedd og så videre. Men:

Det betyr IKKE!!!!…. At jeg skal fly rundt å predikere for andre at »Dette er den ultimate sannhet» og kalle dem som ikke tror håndfast på antagelsene/intuisjonen min for »ondskapens agenter».

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

Evilbug
Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper på nå! Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på?? Forresten, har du noe å tro på??
Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre «små balleløse» menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større «balls» enn deg!

Heia MAARIT…..flott, flott. Kom igjen. Det du gjør er kjempeviktig. Det skal denne «Buggen» og hans like få se, så det koster etter en dag. De har skjult seg bak sine vitenskapelige bevis, ødelagt og lemlestet LIVET. For MAKT OG KONTROLL.

Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle «tåkeleggere/tåkelurer» at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

Og denne var til Evilbug. Ser ut som om alt holder på å komme ut av posisjon. Alt bytter plass. Hvitt blir svart og svart blir hvitt. Vi er i gang!!

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

»Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper »Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på??»

Du vet ikke hvem jeg er, og heller ikke mine »meritter» når det gjelder å bekjempe eliten.
Jeg skal ikke påstå at jeg er en så »stor kriger» som du mener du er, men jeg har da ting på »rullebladet» jeg også. Bl.a. en tærende kamp (for meg var den det) mot MSM’s desinfomasjon, da Georgia/NATO gikk til angrep på Sør-Ossetia.

»Forresten, har du noe å tro på??»
Frihet er en religion for meg.

»Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre “små balleløse” menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større “balls” enn deg!»
Mine baller er nok ikke spesiellt store, men de ble som små grønne erter da jeg så avataren din. Nei, jeg har ikke behov for å »slenge meg i troijkaen» med noen egentlig, spesiellt ikke med med menn.

»Heia MAARIT…..flott, flott.»
Det at du skriver Maarit på en korporatisk måte, avslører at du kanskje ikke har så stor peiling på hva du preiker om alikevel. Sjekk ditt eget bankkort.

»Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle “tåkeleggere/tåkelurer” at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!»
Ja her er det bare å falle på kne i bønn for den store Hildrande Aud. Vår store allvitende som ikke trenger å få bekreftet noen ting – som bare vet. Hva skal vi med religion og vitenskap når vi har Aud?

Profilbildet til sjokomelk
Medlem
5 år 8 måneder siden

Hva har skribentens kjønn med noe som helst å gjøre? «Små balleløse menn»? Jaja, så lenge du ikke slenger rundt deg med ufine karakteristikker er det vel greit? Å spille på kjønn på den måten er en svært dårlig hersketeknikk. Og man gjemmer seg ikke bak vitenskapelige bevis. Men antar at du føler deg krenket fordi intuisjon og synske evner ikke er vitenskapelig etterprøvbare?

Profilbildet til Papillon
Medlem
5 år 10 måneder siden

Etter min lille tid her på speilet har jeg lest en del artikler med masse av kilder, dokumentasjon, henvisninger etc. Gode artikler.
Denne artikkelen har ingenting, bare synsing og vas. Godt mulig at HAARP og ESICAT ikke er helt stuerent, men gi meg noe da. Litt av formålet med denne siden skal vel opplyse oss som ikke har skjønt det store bildet enda?
Trigge oss til å stille spørsmål til det som skjer rundt oss, ha øynene åpne.
Slike artikler hjelper definitivt ikke. De jobber i mot sin hensikt.
Kommentarer som: «Det sies at, og Det ryktes at» ødelegger jo hele artikkelens troverdighet.
Du har også et avsnitt om Begich og Manning. De skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP.
Føler du at du med denne artikkelen har spredd informasjon om HAARP på en god,saklig og informativ måte?

HAARP virker som et utrolig våpen eller hva det nå er. hvor er informasjonen om fysikken eller i det minste deler av fysikken til dette våpenet? Hva er det som gjør det mulig? Om du har skrevet om det før, eller det finnes andre kilder, legg i det minste til en link.

Et veldig interessant emne, men denne artikkelen ødelegger bare for hele saken slik jeg ser det. Det er jo denne type saker «mainstream» media, kynikere, skeptikere og andre som gjør narr av konspirasjonsteroier bruker.

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg har også lett opp og ned i mente om fysikken bak teorien om at HAARP kan brukes til formål som nevnt i artikkelen. Og ikke uventet har jeg ikke funnet noe som helst. Absolutt ingenting. Det blir og faller på synsing. At forfatter og noen lesere begynner å spekulere i nedgrave antenner sier jo sitt om antennekunnskaper.

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg er helt enig.
Disse teknologiene kan sikkert, mistenker jeg, brukes til ting som ikke er helt bra. Men, siden vi vet så lite om dette foreløpig, så bør vi kul’n ned litt og ikke gå helt av hektene.

Å legge press på myndigheter om å legge kortene på bordetnår det gjelder disse anleggene, hadde trolig vært mye smartere, enn å bare spekulere i hytt og pine.

Profilbildet til Armin Bahrami
Medlem
5 år 10 måneder siden

Ikke stol på disse menneskene. De vil gjøre alt for å kvitte seg med de «ubrukelige spiserne» og HAARP kan drepe store folkemasser på en hygienisk og naturlig måte. No evidence to back it up, but i can tell you a bout alot of people with power that wants you all dead.

Intensjonen og viljen til å leke gud er der, og teknologien er i deres hender. Sov godt.

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

Og du er med på å FORSØKE å tåkelegge. Jeg skal gjerne møte deg på et seinere tidspunkt. Hvis du tørr! Jeg skal møte deg uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis. Og jeg skal love deg at du skal måtte se! Du vil ikke ha en eneste mulighet eller skjulested for dine øyne. «Ondskapen» har falt for sitt eget grep, Den Vitenskapelige Fellen!! De vitenskapelige bevis er forfalsket opp og ned og fram og tilbake. Samtidig er FOLKET blitt blindet og lurt, manipulert og vingeklippet. Jeg oppfordrer deg til å gå inn på artikkelen min; Hvem eier virkeligheten? Du er ikke ute etter å bli opplyst. Men vet du hvilken Herre du tjener? Det er en stor fordel i disse dager!!

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

Min kommentar var ment til Pappilon

Profilbildet til Papillon
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hei Audhild

Vet ikke helt hvordan jeg skal svare deg. Føler også at Vandalf gir deg et bra svar, men gir det et forsøk, siden kommentarene dine var myntet på meg.

I innlegget mitt har jeg en del spørsmål som jeg lurer på, og som jeg forventer svar på av artikkelforfatteren. Jeg skriver også at jeg vil få et større bilde av det som skjer. For å et større bilde så mangler jeg en del svar. Er det da galt av meg og spørre om det jeg lurer på?
Burde heller ikke artikkelforfatteren som åpenlyst vet veldig mye om HAARP gi meg disse svarene. Hvorfor Marit ikke svarer noen av de som stiller litt kritiske spørsmål til artikkelen hennes vet jeg ikke.

Hva er det jeg forsøker å tåkelegge Audhild? Hvorfor skal ikke jeg tørre møte deg? Hva skal vi oppnå med møtet? Fortell gjerne litt mer om hva jeg skal måtte se. Hvorfor vil jeg ha behov for et skjulested?
Hva gir deg rett til å si at jeg ikke er ute etter å bli opplyst? Du vet da ingenting om min virkelighet, hva jeg har opplevd eller hva jeg tror på.
For meg fremstår du ikke det hakk bedre enn de du kritiserer.

Hvilken Herre jeg tjener? Jeg tjener ikke noen spesiell Herre. Jeg tror på meg selv. I disse dager tror jeg på de tusenvis av frivillige, leger, hjelpearbeidere som har reist til Haiti for gjøre det de kan for å hjelpe. De tror jeg på.

Profilbildet til Vandalf
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg forstår ærlig talt ikke denne fiendtlige holdningen til helt normal sunn skepsis i forhold til en artikkel som er full av synsing og forøvrig blottet for kilder.

Her finner man ikke en gang forfalskede vitenskapelige bevis, som Audhild kaller det.

Du har min fulle tilslutning Papillon! Det er tøv å komme med komentarer om forsøk på tåkelegging bare fordi man etterlyser en eller annen form for dokumentasjon på relativt saftige påstander.

Jeg oppfatter speilet slik at det er takhøyde også for de som etterspør kildemateriale, og slik bør det fortsatt være, slik jeg ser det…

Profilbildet til Audhild Østgård
Medlem
5 år 10 måneder siden

Vandalf
Den dagen du ikke finner et eneste bevis for noe som helst av alt dette påståtte være seg HAARP og/eller annet men bare løgnene avdekket??
Da kommer du til å måtte snu hue trill rundt og begynne å tenke ALT pånytt?
uten et eneste såkalt håndfast bevis?? Bare stole på deg sjøl!!

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden

Har du noen linker til informasjon om haarp? Her er det om å gjøre å samarbeide, det eneste som gir framgang.

Profilbildet til Burre
Medlem
5 år 10 måneder siden

Her er det noe om HAARP. Der fins også en link til en dokumentar laget av Freeman som eier dette nettstedet litt ned på siden:
http://thefreemanperspective.blogspot.com/

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
5 år 10 måneder siden

Vet ikke om det kan være noe her. Plenty info iallefall:
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_HAARP.htm#Books-Treaties

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden
Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden
Profilbildet til Balle Clorin
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg liker ikke å innrømme det, men med en gang jeg hørt om tragedien på Haiti tenkte jeg HAARP. Sånn er det når du begynner å se ondskapen i øynene.

Jeg tenker også på HAARP når hvaler svømmer opp på stranden og når biene forsvinner. Ellers når det «nesten kommer tekstmelding» eller jeg plutselig får en pipelyd i hodet (ikke øret), som plutselig forsvinner igjen. Jeg kobler også chemtrails og HAARP, som jeg tror de benytter til å prøve å holde jordens magnetfelt oppe, som et skjold mot kommende solstormer.

I og med at HAARP er hemmelig, er det kun spekulasjoner. Men da det er hemmelig, er det som regel fordi man har noe å skjule. Så hva skattebetalerne egentlig finansierer er et legitimt spørsmål.

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det er ingenting som er hemmelig med HAARP/EISCAT. Hvor har dere de våset fra?! Det er heller ingen hemmelighet at ingen her har kompetanse til å forstå hva HAARP/EISCAT egentlig er, og langt mindre kompetanse til å lese offentlige forskningspublikasjoner knyttet til HAARP/EISCAT.

http://e7.eiscat.se/groups/Documentation/Publications/all_publications.html#2009

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Ikke at jeg bryr meg spesiellt om opp og nedtomler, men det er jo litt artig da. Her linker jeg til en side som viser alle forskningartikler ved EISCAT og får nedtomler! Får inntrykk av at flere her VIL at EISCAT skal være superduperhemmelig.

Profilbildet til evilbug
Medlem
5 år 10 måneder siden

Men asså… Hmm..
HAARP er jo også til en viss grad »åpent». Det er bare det at denne »åpenheten» forsvinner som et olja lyn, hvis man ber om en uavhengig inspeksjon av HAARP-anleggene.
Kan det være slik med EISCAT også? Skulle vært moro å prøvd med en inspeskjon av dette anlegget med kyndige og uavhengige folk. Rotet rund i byggingene og ute på tomta. Skrudd av »mystiske» lokk og tittet inn alle dører. »Raidet» kontorene dems. Kikket nærmere på kablene osv. osv.
Det er MULIG at pipa hadde fått en annen låt da. Vel, vi vet foreløpig ikke.
Selv tror jeg neppe EISCAT er noe »superduperhemmelig» – det er vi nok to om. For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.

Profilbildet til leet
Medlem
5 år 10 måneder siden

evilbug sa:

«For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.»

Eiscat: 2 MW (iflg. dere egne sider. Wikipedia sier 1 MW)

HAARP Alaska: 3,6 MW

HIPS (http://en.wikipedia.org/wiki/HIPAS): 70 MW

Et gjennomsnittelig lynnedslag (max topp): 1.000.000 MW

Profilbildet til Uenur
Medlem
5 år 10 måneder siden

Artikler som denne kan selvfølgelig godt skrives,men de kan ikke presenteres som noe annet enn det de er.Spekulering rundt et emne!
Det er absolutt ikke forbudt,men i og med at spekulering er basert på egne tanker rundt emnet,og ingenting annet så kunne det muligens vært greit at slike artikler ligger under «Bevissthet»,selv om de forsåvidt ikke direkte sorterer under åndelige emner,så blir det likevel å regne som trosbaserte innspill.Det er slett ikke umulig,det er tilogmed svært sannsynlig at Haarp er forbundet med mye fanteri som vi ikke får vite noe om,men som flere her har nevnt over her,så bør vi la emner vi ikke kan dokumentere,(litt av i det minste) ligge relativt rolige,og i alle fall ikke under samfunnsartiklene.
-Men det var da likevel en velskrevet artikkel.Ikke tvil om det,men ikke gi Dagbladet og VG mer mat enn de fortjener.Det er som Papillon og Evilbug sier: Slike artikler hiver vanlig presse seg over med blodtørst i blikket,når de skal knerte en konspirasjonsteoretiker eller to.De godt dokumenterte sakene som har blitt tatt opp på Nyhetsspeilet han jeg enda til gode å se nevnt noe annet sted i norsk presse og media av «main stream» typen.

Profilbildet til Forsker
Medlem
5 år 10 måneder siden

Uenur:

Så du mener uttalelsene fra mannen som tok ut patenter på haarp om at dette systemet kan brukes som et ledd i å kontrollere været er fri fantasi?

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det som er fri fantasi er konklusjonene som trekkes av enkelte etter Bernard Eastlunds uttalelser. Det mildt sagt ganske langt fra disse til tankekontroll og jordskjelv.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Eastlund
http://www.eastlundscience.com/HAARPWEATHER.html
http://www.borderlands.com/spacewea.htm

Profilbildet til Uenur
Medlem
5 år 10 måneder siden

Legg merke til ordet KAN.Det er ikke bevist at det er gjort.Selvfølgelig betyr ikke det at det ikke KAN være gjort,men som sagt;Dokumentasjon på det savnes..

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
5 år 10 måneder siden

Haiti er faktisk en selvstendig nasjon, et demokrati som ennå har omkring 8 millioner innbyggere. Det er påfallende at vestlige media ikke nevner med et ord hvilke medlemmer av Haiti’s regjering som har overlevd katastrofen. Det kan jo tenkes at de vil ha et ord med i laget, sammen med den øvrige befolkningen som de representerer i spørsmålet om hvordan nødhjelpen best kan organiseres og hvordan det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet bør gjennomføres.

Det virker som at få om noen i det offentlige rom ser ut til å ofre dette en tanke, fra Obama til Aftenposten:
«Planlegger nytt Haiti
Mens ofrene graves frem i Haiti, jobber eksperter i mange land med en plan for hvordan dette korrupte og nå sønderknuste samfunn skal omformes til en selvbærende nasjon.»
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3471923.ece

Jeg får en ekkel følelse av disse ordene: «nytt» Haiti, «eksperter i mange land», «en plan», «omformes» osv. Hva med å spørre haitierne først ?

Og hvorfor forsømmer selv NRK og TV2 å rapportere om hvem som allerede er igang med hjelpearbeidet ? Er det fordi de har fått beskjed om å bidra til å legge alt til rette for at bandittkollegene Bill Clinton og George W. Bush skal få forsyne seg fritt av nødhjelpskaka, til fortrengsel for Røde Kors og Leger uten Grenser og Norsk Folkehjelp og alle de andre som faktisk ville ha hatt noe å bidra med ?

Mer enn 2 milliarder dollar ble regelrett stjålet av midlene som ble gitt for å hjelpe ofrene etter Katrina-katastrofen i 2005. Hvem hadde ansvaret for tingenes tilstand i landet dengang ? Jepp, det var George W. Bush, et viktig medlem av kleptokratidynastiet Bush.

Profilbildet til Kjetil S
Medlem
5 år 10 måneder siden

Aldeles enig. Noe er i gjære, og det tegner ikke godt for de stakkars menneskene på Haiti. Men forvent å se avsløringer av hva som egentlig foregår. Denne gangen vil de ikke lykkes…

Profilbildet til LunaLuma
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg stusset veldig da mengden soldater fra USA kom frem i nyhetene… så tok jeg en titt på kartet og så Haitis beliggenhet og flirte,….skulle bare mangle at USA ikke invaderte dette landet under dekket av humanitærhjelp når Haiti kan være en finfin base med tanke på Cuba…
Cuba er et evig nederlag for USA… dette er nødt til å være taktikk.. lytt nøye til Frankrike som klager på mengden soldater og militærintevensjon fra USA!!!!

Profilbildet til lappe- antrik
Medlem
5 år 10 måneder siden
Profilbildet til lappe- antrik
Medlem
5 år 10 måneder siden

Ground-Based ‘Star Wars’
Disaster Or ‘Pure’ Research?
By Dr. Nick Begich of Anchorage, Alaska,
and Jeane Manning of Vancouver, British Columbia.

Reprinted from Earthpulse Flashpoints, Newtext Number Three.

«The earth is delicately balanced, and seeks to restore balance when disturbed. No one really knows how ionospheric experiments will affect that balance, or what the earth will do in response to try to restore balance.»

These words are from Rosalie Bertell, Ph.D., of Toronto, Canada, founder of the International Institute of Concern for Public Health. Dr. Bertell was commenting on a U. S. military experiment named HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). HAARP may be the test run for a ground-based ‘Star Wars’ defense system. Military documents say it is intended to disrupt portions of the ionosphere (electrically active layer above the upper atmosphere) by heating it with powerful pulsed radio frequency beams. Radiation that bounces back to the surface of the planet would be in the longwave ELF (extremely low frequency) range.

Intended to be the most powerful ionospheric heater ever built, HAARP’s ground-based apparatus – an array of 48 antennae each powered by its own transmitter – sits in the remote Alaskan wilderness northeast of the city of Anchorage. HAARP is much more than the auroral (Northern Lights) and radio-communications research project as is claimed by researchers at the University of Alaska’s Geophysical Institute and their financial backers – the U.S. Navy and U.S. Air Force. Any weapons system in its early stages can be easily disguised as «pure» research. The fact is however, that HAARP is a military experiment aimed at invasively manipulating the ionosphere by beaming high energy upward from the ground. Such activity could potentially disrupt natural systems on the earth and high above it.

Individual members of the European Parliament are among the growing number of people worldwide who have been startled…  Les mer »

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden

Takk :) Jeg synes det blir bedre med en lenke, url, til dette, blir mer oversiktlig.

Profilbildet til ArneLo
Medlem
5 år 10 måneder siden

Bra funn.. .-)
Og her finnes det ingen spekulasjoner på værmodifikasjoner, men muligheter for påvirkning av det mentale miljøet til mennesker.

Profilbildet til markussosionom
Medlem
5 år 10 måneder siden

HAARP benyttes også som en form for mindcontrol, dvs at de har implantert en del mennesker med ett spesieltt utstyr som heter GEO-bridge-FIS. Alle de menneskene som har dette utstyret, er ikke informert om dette, det er blitt puttet inn i dem under dekke av andre operasjoner på Norske og utenlandske sykehus. Disse menneskene blir misbrukt, og energien som de kan produsere i form av «plasma», blir höstet av HAARP. Mennesker med höy spirituell energi er de som er blitt höstet på denne måten. HAARP er en utvidelse av MK-Ultra, og det sies at både private bedrifter, organisasjoner innen forskning og militär-forskning, og også politiet er med på dette prosjektet i enkelte land.

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden

Kan du beskrive dette mer detaljert?

Profilbildet til markussosionom
Medlem
5 år 10 måneder siden

Min kilde heter Lauren Moret, og hun er en kjent «whistleblower» som tidligere arbeidet for Livermore (forskning under national sikkerhet i USA). Hun har endel materiale liggende ute på internet, og har også en egen webside. Under et intervju med Alfred Lambremont Webe (J.D.ME.D.) snakker hun veldig mye omkring HAARP-prosjektet i det ca 1 time lange intervjuet.
Hun sier bl.a. at -> «HAARP is a delivery system to MK-Ultra-software, used for political- and socialcontrol, and that this happens in all of the NATO-countries.
Stanford Institute (MK-Ultra equipments), Livermore Lab (HAARP-equipment) and Livermore is also involved in MK-Ultra and HAARP, UC Davis, CIA, UC Berkley, and universities in other countries is also involved in «gangstalking».
Cointelpro (the police have runned a secret project since 1960, where they put a mark in the hand, or a mark in the forhead on everybody that is connected to heroin-trade. «Everybody that buy or sell….» )
Det var J.E.Hoover, FBI-direktören som gav de ansatte lov til å eksperimentere på heroinister, siden Amerika ikke trenger slike folk. Så da ble prosjektet «cointelpro» startet i Amerika, og har spredt seg til store deler av den vestlige verden siden. Det sies at både politi, fengselsbetjenter, og etterretningstjenesten er med på denne «business-servicen» ( selvfölgelig ikke offisielt, og selvfölgelig ikke alle, bare ca 10% av narkopolitiet f.eks), og at de også har «safe-houses» der de omsetter narkotika, og får implantert «kundene» på den måten. Alle som havner i fengsel for narko blir «implantert av fengselsbetjenter. Den fjerde gruppen er adferdsforskerene, som i Norge som kjent blir drevet av NATO og det Norske Forsvaret, der Siemens var den ansvarlige operatör, (nå er det Logica, etter at Siemens stakk av i 2006), og Forsvarets «forskning-institutt». Det er derfor denne gruppen blir kalt «group of 4». (bygget på det navnet siden opprinnelsen til dette…  Les mer »

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

Helt enig! Alt er jo energi… 😉
Hemmelig «research» har pågått lenge på jakten etter disse Bose-Einstein aggregattilstander. Offisielt ble de påvist i 1995, men såklart ligger militær-teknologien minst 50 år foran mainstream universiteter :)
Disse kan blant annet brukes til å skape kunstig antigravitasjon som igjen danner grunnlaget for flygendetallerkener, som igjen bare «finnes» i hodene til folk…
http://www.youtube.com/watch?v=9xnh5Nd4DzM

Profilbildet til Den Lille Snille Ulven
Medlem
5 år 10 måneder siden

Markussosionom, jeg har lest bloggen din på http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/. Jeg må si det er svært viktig informasjon som ligger der som jeg håper at mange får med seg.

Det viser seg nå at det offentlge Norge lenge har vært fullt av råttenskap bak hver dør og port, dette gjelder kanskje særlig NATO og alle norsk psykiatri’s «Dr. Mengele-leger»; de som utfører kriminelle eksperimenter på uvitende og uskyldige mennesker.

Jeg håper at du legger ut noe av informasjonen på bloggen din som kommentar på andre tråder her på Nyhetsspeilet, f.eks. på:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/the-matrix-hvem-eier-virkeligheten/
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/gar-vi-mot-et-fascistisk-kontrollsamfunn/

Det virker som det nå er stadig flere i Norge som begynner å få med seg at det er noe som er fryktelig galt med de offentlige Quisling-myndighetene som har herjet med det norske folket i etterkrigstiden og ennå holder på.

Jeg synes kommentar-spalten her på Nyhetsspeilet er en god kilde til å publisere «avsløringer» med erfaringer eller informasjon som den enkelte sitter inne med.

Så får vi håpe at det snart blir fløyteblåsernes tur her på Speilet, f.eks. norske leger og psykiatere som angrer på det de har vært med på av kriminelle eksperimenter mot sine landsmenn, og nå ønsker at aktiviteten skal bli kjent slik at historien ikke gjentar seg mer, men de er vel kanskje mikrochippet og tankekontrollert hele banden for å hindre dem i å si ting som det er…

Profilbildet til Uffda
Medlem
5 år 10 måneder siden

Keep up the good work – markussosionom. Det er svært viktig å grave videre i denne materien – takk til deg. Mechanisation Man leker gud med sin teknologi og håper nok å på full kontroll innen kort tid. Lite vi kan gjøre med det – inntil videre, annet enn å sende våre legioner av engler for å rydde opp.
Mechanisation Man sprengte Maldek i filler og forsøker seg på nytt her.

Profilbildet til lappe- antrik
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hvordan metoder brukes for og implantere Microchipper uten at vi vet at vi blir chippet? Lurer også på om det er mulig og bruke en metall detektor eller en RF scanner til og lokalisere microchippen på kroppen eller om det er mulig og jamme Radiosignalene fra disse, så de ikke kan spore eller kontrolere deg.
Leste at all innførsel av Jammer utstyr er forbudt, så derfor skaffet jeg meg en GPS jammer med en gang.
Siden dette er realitet, så må vi jo sabotere mest mulig, så sannheten kommer frem.
Regner med at selv om dette er super avanserte ting så vil det ikke si at den ikke er sårbar.

Håper noen kan legge ut litt info om hvordan vi kan dra teppet under beina på disse onde patetiske pshykopatene som påberoper seg retten til og kontrolere, manipulere og påvirke våres tanker der deres agenda er og skape sykdom, fattigdom og død.

Profilbildet til o
Medlem
5 år 10 måneder siden

Problemet i oppfinnelsen til Tesla er oppe går for fullt?
http://www.bariumblues.com/em_mind%20control.htm

Profilbildet til Forsker
Medlem
5 år 10 måneder siden

I denne dokumentaren forklarer man svært godt hvordan weather engineering fungerer, HAARP er tatt med mot slutten av programmet, med kommentarer fra skaperen av anlegget. Legg merke til at anlegget slik det står i dag ikke er ferdig utbygd. Dette er bare et «lite» eksperiment i forhold til det han ser for seg.

Owning the Weather
http://www.youtube.com/watch?v=6SF3pbzPGFc

Så spørsmålet, syns det sivile samfunnet at det er helt greit at vi er med i dette eksperimentet? Hvem har gitt våre ledere carte blanche til å tukle med været? Hvem godkjente byggingen av haarp anlegget på norsk territorie, hvilken regjering godkjente dette uten folkets stemme?

Profilbildet til LunaLuma
Medlem
5 år 10 måneder siden

da kan vi begynne å spørre oss om hvorfor folk går til innkjøp av ny mobil en gang i året når det er en kjennsgjerning at gamle mobiler er en styggeom av en en forurensingskilde…. og et symbol på skapt behov…. en mobil varer faktisk lenger enn et år (min egen erfaring med mobil som begynner å dra på åra her).

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

«Hvem godkjente byggingen av haarp anlegget på norsk territorie, hvilken regjering godkjente dette uten folkets stemme?»
«What you dont know, won’t hurt you!»
Denne tommel-regelen ble fulgt da politikerne tillot sentralbanks-monstret, hemmelige forskningsanlegg og annet svada med maktsøkende hensikter over sitt eget folk! :)

Profilbildet til Forsker
Medlem
5 år 10 måneder siden

Godt poeng, da trenger vi bare finne ut hvilket organ som har e carte blanche til å si: bygg dette, uten at det stilles spørsmål ved det fra politisk hold.

Profilbildet til Mike Cechanowicz
Medlem
5 år 10 måneder siden

http://www.atlanteanconspiracy.com/2010/01/haiti-earthquake-caused-by-haarp-weapon.html

Denne dokumentasjon setter hele konspirasjonen inn i et større perspektiv. Redskap for disaster kapitalisme.

Profilbildet til Mike Cechanowicz
Medlem
5 år 10 måneder siden

[link to http://www.nextgov.com

On Monday, Jean Demay, DISA’s technical manager for the agency’s Transnational Information Sharing Cooperation project, happened to be at the headquarters of the U.S. Southern Command in Miami preparing for a test of the system in a scenario that involved providing relief to Haiti in the wake of a hurricane. After the earthquake hit on Tuesday, Demay said SOUTHCOM decided to go live with the system.

Det minner mistenkelig mye på september 11 og 7, juli i London.Hvorfor viser det seg at systemet alltid synes å ha en øvelse på gang når katestrofen er et faktum?

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden
Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Det var ikke en øvelse i forbindelse med jordskjelv, men i forbindelse med orkaner. Det er den type slurv Otto som setter griller i hodet på folk.

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jordskjelv eller orkan, de har en tendens til å være der det skjer katastrofer. Et eksempel på bevist kriminalitet, med mange øvelser, 911 the criminal enterprise and its pattern, Dr. Joe Hawkins interviews David Hawkins.

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Se innlegget mitt under i forbindelse med øvelser i forkant av 9/11. Disse ble gjennomført regelmessig og hyppig siden 1996.

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Haiti har vært utsatt for et utall naturkatastrofer opp gjennom hele historien. Det finnes vel knapt nok noe sted på jorda som er så utsatt som dette landet, særlig med tanke på orkaner og flom. At det foregår øvelser i den forbindelse finner jeg helt naturlig. At det er øvelse dagen før finner jeg tilfeldig. At tilfeldigheter aldri skulle «matche hverandre» finner jeg usannsynlig. Du har sikkert hørt utrykket «snakke om sola så sinner den».

Og hva 9/11 angår så ble det gjennomført regelmessig katastrofeøvelser fra 1996 hver åttende til tolvte uke før det til syvende og sist smalt. Utdrag fra http://www.historycommons.org/timeline.jsp?before_9/11=militaryExercises&timeline=complete_911_timeline :

«New York City’s Office of Emergency Management (OEM) was created in 1996 by Mayor Rudolph Giuliani to manage the city’s response to catastrophes, including terrorist attacks (see 1996). In the years preceding 9/11, it holds regular interagency training exercises, aiming to carry out a tabletop or field exercise every eight to 12 weeks. Mayor Giuliani is personally involved in many of these. The exercises are very lifelike: Giuliani will later recount, “We used to take pictures of these trial runs, and they were so realistic that people who saw them would ask when the event shown in the photograph had occurred.” Scenarios drilled include disasters such as a sarin gas attack in Manhattan, anthrax attacks, and truck bombs. One exercise, which takes place in May 2001, is based on terrorists attacking New York with bubonic plague (see May 11, 2001). Another, conducted in conjunction with the New York Port Authority, includes a simulated plane crash. Just one week before 9/11, OEM is preparing a tabletop exercise with the Metropolitan Transportation Authority (MTA), to develop plans for business continuity in New York’s Financial District—where the World Trade Center is located—after a terrorist attack. Jerome Hauer, OEM director from 1996 to…  Les mer »

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Utskriftene fra magnetometeret viser at anlegget var i drift fram til ca 14.00 UTC.
Jordskjelvet på Haiti inntraff 21.53 UTC, altså 8 timer senere. Denne «dokumentasjonen» indikerer ikke annet enn et fåfengt forsøk på å påvise korrelasjon mellom to enkeltstående hendelser og konkludere med en kausal relasjon. Fra et statistisk ståsted er dette dette ganske hårreisende.

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden
Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 10 måneder siden

Noen konklusjoner, innimellom, iht en blanding av fakta og intuisjon: Chemtrail er for sykdomsspredning, og haarp priming, for miljø-, vær- og klimamodifisering, tankestyring, jordskjelv, +. Utvalget av agendaer er variabelt og åpenbart hensynsløst, inkluderer også GMO, EMF, medikamenter, tilsetningsstoffer, indoktrinering, +. Alt stammer fra operation paperclip og tilsvarende. Eksempelvis andre verdenskrig ble vunnet av både kommunistene og nazistene, mer riktig sagt de som konstruerte disse systemene i sitt økonomiske og politiske prosjekt krig. Anbefalt kilde, Fritz Springmeier, som nå visstnok er politisk fange i USA, ene og alene fordi han er en kunnskapsrik, kommunikativ, ekte og kjær folkets mann.

Jeg kan ikke tenke meg at chemtrail, og haarp, anvendes til noe positivt, dessverre, men det må bli om noe annet. I det siste har det vært klar himmel over Midt-Norge, uvant, vanlig at det spres chemtrail her, i år 2009 var det ille. Har de tatt pause?, tvilsomt, kanskje aktiviteten eksempelvis er lagt til priming av haarp for Haiti, o.a.? Hvor mange år har det vi ser vært planlagt?, etter mitt syn mange.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

«Jacob (7) ble vaksinert mot foreldrenes vilje»
«Dagbladet): Jacob (7) er allergisk mot egg.

Dermed ønsket ikke foreldrene å vaksinere ham med svineinfluensavaksinen Pandemrix, som dyrkes på egg og inneholder små rester av eggprotein.

Via familiens fastlege, fikk syvåringen henvisning til Ullevål sykehus for den eggfrie vaksinen Celvapan. »
http://www.dagbladet.no/2010/01/20/nyheter/innenriks/helse/pandemrix/pandemi/9908562/

Når helsepersonell blir så selvsikre på at alle vaksiner er helt ufarlige, er det vel på tida å si ha det bra til helsedepartementet! :)

Profilbildet til arifkarim
Medlem
5 år 10 måneder siden

oops… slett den… :(

Profilbildet til Uffda
Medlem
5 år 10 måneder siden

Astronomer har observert en rom storm i den øverste atmosfære for første gang: http://www.newscientist.com/video?bcpid=25196461001&bclid=25478243001&bctid=24398553001

Profilbildet til leet
Medlem
5 år 10 måneder siden

Du er vel litt sent ute med den «bomba» der..

Profilbildet til Uffda
Medlem
5 år 10 måneder siden

OK leet :-) slipper en ny bombe.
Transhumanism: Does Enhancement Kill “You”?
Tydelig rom for forberdringer her leet, ikke lenge til vi møter denne gjengen..
http://www.femagazine.net/video

Profilbildet til leet
Medlem
5 år 10 måneder siden

Takk. Veldig interessant, men skjønner ikke helt sammenengen til temaet/artikkelen her.
(..den romstorm- videoen var forresten fra 2007, hvis du ikke fikk med deg det :-) )

Det var en enda mer interessant video lenger ned på siden hos femagazine. En av mine helter..

http://www.femagazine.net/node/212

Profilbildet til markussosionom
Medlem
5 år 10 måneder siden

Jeg ble forbannet når jeg så denne videoen…Grunnen til det er vel först og fremst fordi jeg er personlig involvert, der andre mennesker har stappet masse teknisk utstyr inn i kroppen min uten å spörre om lov. Det går allerede 4.generasjon MK-Ultra-roboter rundt på gata, uten at de vet det minste om det selv. At nervesystemet vårt er elektrisk visste de allerede för krigen, og de har benyttet de siste 60-70 år på å finne nye måter på å manipulere mennesket på, og de har virkelig greid det. Nå kan de forandre og justere etthvert menneske til å bli f.eks morder, slik de har gjort med masse ungdommer som er blitt «justert» til å bli «skolemordere», der de f.eks dreper 17 stykker för de dreper seg selv. Den intellektuelle «höstingen» av mennesker har tatt helt av, og utallige data- og IT-firmaer i gruppen Intellektuell-Kapital driver og «höster» forskjellige utgaver av mennesker for å profitere på det, og selge dataene til f.eks spill-fabrikanter og «robotprogrammer». Ville de stappet masse teknisk utstyr i sine egne barn?
Da jeg var på et trykkeri for å trykke opp kopier av röntgen-bilder av mine implantater og micro-chipper for å sende dem til VG og Dagbladet og diverse andre, sa damen på trykkeriet at hun likte godt denne «nye teknologien». Jeg spurte hva hun mente med det? Og hun svarte at det er flott at de «forsker» slik at de finner ut mer, og kan hjelpe folk som trenger det, f.eks lamme og sånt.
Jeg svarte at hun har fullstendig misforstått, denne teknologien blir ikke brukt til det beste for menneskeheten, det er kontroll, manipulasjon og «hösting» av mennesker som foregår, og som har foregått i mer enn 50 år. Og menneskeheten har fortsatt ikke brukt den til å gi blinde synet tilbake, eller fått lamme…  Les mer »

Profilbildet til hippokraten
Medlem
5 år 10 måneder siden

Hei Markussosionom. Kan du være så snill å scanne disse røntgenbildene og legge dem på nett? Vanligvis er jeg uhyre skeptisk til teorier om chipping av mennesker. Men når du sier du har røntgenbilder fra egen kropp som viser dette, så får jeg grenseløst lyst til å se dem, ikke fordi jeg er skeptisk men fordi jeg blir dødsnysgjerrig på hva det er du har bilder av. Siden du har vært hos avisene med dette, så regner jeg med at du ønsker å offentligjøre dem.