Samfunn
Du leser nå
HAARP et geofysisk våpen
Skrevet av
Maarit M. Hanssen18. 01. 2010
vulkanutbruddetna
64475 28575 698

HAARP et geofysisk våpen

Av Maarit M. Hanssen18. 01. 2010
HAARP er kapabel til å endre jordens økosystemer, atmosfære, magnetosfære og gravitasjon. Foto: Utbrudd på Etna

Mange tror at HAARP er et mystisk anlegg som i beste fall ikke eksisterer. Men slik er det ikke. HAARP er et kraftig geofysisk våpen som kan benyttes destruktivt på global basis.

Russland var det første landet som allerede i 1920-årene syslet med dette våpenets teknologi og bygget sitt eget HAARP-anlegg. Dette heter SURA og var ferdigstilt allerede i 1981. SURA ligger cirka 100 kilometer øst for Nizhny Novgorod i en liten by i Vasilsursk.

Russiske vitenskapsmenn har dermed mest erfaring med denne teknologien som de mente var så farlig at de utfordret FN til å forby teknologien fordi den var farligere enn atomvåpen. FN forsøkte å forby den allerede på 1970-tallet, men lyktes ikke.

SURA stråler 190 MW. Det ryktes at SURA-aktiviteten var årsaken til Tsjernobyl-atomkatastrofen  26. april 1986. Det ryktes også (uttalt av blant annet den amerikanske meterologen Scott Stevens) at russernes SURA-aktivitet var årsaken til orkanen Katrina som ødela store deler av byen New Orleans i USA 29. august 2005.

Tre ulike HAARP-anlegg

Det er tre forskjellige HAARP-anlegg i verden, som har kapasitet som geofysiske og meterologiske våpen. I tillegg til SURA i Russland så har vi EISCAT i Tromsø  og HAARP i Alaska.

EISCAT i Tromsø ble bygd av den tyske Max Planck-institusjonen på 1970-tallet og var det ledende HAARP-anlegget før anlegget i Alaska ble påbegynt  i 1993. EISCAT-radarene ligger i Ramfjordmoen i Tromsø og Longyearbyen på Svalbard. EISCAT er akronym for European Incoherent SCAT-er. Anleggene ligger i tillegg til i Norge, i Kiruna i Sverige og i Sodankylä i Finland. Medlemslandene er Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Japan og Kina med tett samarbeid med Ukraina i de siste par år. Organisasjonen eies av forskningsråd i medlemsland. Radaren i Ramfjordmoen sender med 224 MHz.

Radarene har følgende arbeidsoppgaver ihht Wikipedia:

 • oppførsel og energibalanse på høye breddegrader, herunder romvær
 • plasmafysikk og dynamiske prosesser i jordas nære verdensrom
 • trender i atmosfæren og ionosfæren, også langsiktige trender og globale endringer
 • egenskaper og dynamikk i det interplanetære rom
 • parametrisering av disse prosessene og utvikling av teknikker for å forutsi disse

En global trussel

USA hadde militærpolitiske mål for sitt HAARP-anlegg. Star Wars-teknologien skulle flytte krigen over til rommet og man trengte en ny romkrigteknologi. Oppgaven til HAARP i Alaska skulle være å kunne avskjære interkontinentale fiendtlige raketter. Amerikansk vitenskapsmann Bernard J Eastlund fikk  patent på teknologien i 1985, som han kalte for ”Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth`s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere”.

USA Marine begynte så å bygge HAARP i 1993 med ferdigstillelse i 2001. Anlegget skal være aktivt til 2017. Innen 2020 skal Pentagon, USAs forsvarsdepartement, etter planen ”eie” og kontrollere verdens miljø og verdens vær. Våpen som HAARP er tiltenkt en rolle i denne politikken.

Den russiske avisen Pravda har på sine nettsider to artikler om HAARP: ”HAARP Poses Global Threat” (15.01.2003) og ”USA and Russia supposedly develop secret meteorological weapons” (30.09.2005). Artiklene behandler HAARP som et meget farlig våpensystem og insisterer at disse våpensystemene må bannlyses av sivilisasjonen.

Manipulerer atmosfære og magnetosfære

Det sies at HAARP-anleggene i tillegg til jordens atmosfæriske forhold kan forandre jordens magnetosfære og gravitasjon. Jeg tror ikke at HAARP kan gjøre det direkte, men HAARP kan trigge forhold som forsterker jordens atmosfæriske og magnetosfæriske uregelmessigheter, som så lager  katastrofene og jordskjelvene.

HAARP kan dermed forsterke disse uregelmessighetene og naturlige variasjonene. Resultatet blir store menneskelige tragedier og kollaps av værmønstre på jorden og i verste fall kollaps av verdens økonomi. Kollaps av værmønstre kan bidra med å ødelegge avlingene slik at det blir knapphet av mat på kort og lang sikt.

Militært beskyttet

HAARP anlegg i Alaska er beskyttet med flyforbud over anleggsarealet og U.S. Marine har installert Air-Defence System Patriot på området. Det handler om å beskytte en av verdens mest hemmelige aktiviteter. I følge Pravda kan HAARP:

”(HAARP) is capable of causing artificial aurora borealis, it can also jam radar stations of early ballistic missile detection systems, communicate with submarines in the ocean and even detect secret underground complexes of the enemy. Radiofrequency emission is capable of piercing through the ground and examine hideaways and tunnels, it can burn out electronics and destroy space satellites. The equipment can also impact the atmosphere and thus cause changes in weather. HAARP is allegedly used for causing natural disasters simiral to Hurricanes Katrina and Rita.”

Det er viktig å forstå at flere hundre russiske vitenskapsmenn, samt vitenskapsmenn fra andre nasjoner er helt enige i at HAARP har denne kapasiteten. Nå påstår russiske vitenskapsmenn at SURA-anlegget ikke har deltatt i denne forskningen siden Sovjetunionens kollaps. Det er det som hevdes. Russerne vier nå oppmerksomheten til  forskning på interaksjonen mellom naturlige katastrofer og uregelmessigheter i jordens ionosfære og magnetosfære.

Hemmelig geofysisk våpentesting

Flere vitenskapsmenn verden over mente at alle de uforutsigbare naturkatastrofene i Asia og i Europa i 2002 måtte ha en felles kilde. Noen av dem mente at denne kilden var HAARP. At det handlet om hemmelige våpenutprøvninger med geofysiske våpen. Derfor tok det russiske State Duma initiativ overfor president Putin og FN å bannlyse denne typen av våpenutprøvninger.

Det russiske parlamentet diskuterte i det minste fabrikasjon og mulig bruk av geofysiske våpen åpent, i løpet av et år. Pravda skriver videre at Sovjetunionen og USA på 1970-tallet ble enige om en avtale for å forby denne type forskning for militær bruk, men til tross for avtalen fortsatte forskning i hemmelighet i begge land.

”The owners of this weapon area ble to program floods, twisters and storms, even earthquakes in any region of the planet. It is also possible to paralyze civil and military electric surveillance systems, and even to affect the mentality of whole nations”, skriver Pravda videre.

Nå snakker russiske vitenskapsmenn om at militære forskere ennå ikke har brukt hele kapasiteten til HAARP, og at hvis de gjør det så vil det forårsake en global katastrofe. De sier at teknologien for akkurat dette er på plass og anlegget (HAARP i Alaska) er der. Det samme gjelder anlegget (EISCAT ) i Norge.

Skadelige funksjoner

I 1995, året når Alaska HAARP-anlegget begynte sine tester, gav Dr Nick Begich og Jeane Manning ut en liten bok om HAARP: ”Angels don`t play this HAARP. Advances in Tesla technology”. Begich og Manning hadde oppdaget at HAARP var blant topp 10 på verdens underrapporterte nyheter. De ønsket å skrive en bok, som tok sikt på å informere publikum om denne hemmelige teknologien.

De oppdaget at HAARP kan:

 • Bryte ned menneskets mentale prosesser.
 • Blokkere alle globale kommunikasjonssystemer.
 • Endre værmønstre over store områder.
 • Forstyrre trekkfugler og vandrearters mønstre.
 • Påvirke din helse negativt.
 • Unaturlig påvirke jordklodens øvre atmosfære.

Begich og Manning skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP. Og ikke minst mobilisere venner og bekjente. Det er på tide å åpne en diskusjon og gjøre publikum oppmerksom på problemet, skriver de i introduksjonen av boken. I dag er boken deres klassiker blant HAARP-litteratur og anbefales på det sterkestes for interesserte.

For norske forhold kan jeg anbefale min egen bok ”Tors hammer” hvor jeg tar opp en mulig bruk av HAARP-våpen på norsk jord de siste fem årene. Jeg er overbevist om at den norske regjeringen er bevisst HAARP-våpen og skjuler bruk av den blant gloser om sivil forskning. EISCAT får penger av regjeringen gjennom Norsk Forskningsråd. Vi bør gjøre publikum oppmerksomme på det faktum at skattepengene blir brukt til avansert hemmelig våpenteknologi.

Siste jordskjelv

Mens jeg skriver dette (den 13. januar 2010) så kommer det nyheter om en kraftig jordskjelv ( 7,3 Richters skala ) på Haiti sent i går kveld norsk tid. Det tikker inn nyheter om opp i mot 500.000 døde i denne forferdelige katastrofen. Innen 24 timer etter det inntrufne kommer det meldinger på Internet at mystiske ”HAARP-lys” ble sett i himmelen ved jordskjelvstedet i forkanten. ”HAARP-lys” er rosa lysfenomener og rosa sky på himmelen akkurat før jordskjelvet tar til. Det samme skjedde i Kina ved det siste store jordskjelvet der den 12. mai 2008.

Samtidig må vi se på muligheten for at disse fenomenene er basert på naturlige årsaker. Det vil si endringer på grunn av den globale oppvarmingen hele solsystemet er utsatt for og som naturlig nok vil medføre en rekke jordendringer. Haiti kan være den første i en rekke slike endringer videre fremover uten at HAARP nødvendigvis er årsaken i alle slike tilfeller.

Hemmelighetene kommer frem i lyset

Vi lever i en tid hvor hemmeligheter blir avslørt. Slik vil det bli også med HAARP. Menneskeheten forbereder seg på å få vite elitens hemmelige planer for menneskeheten. Disse planene er ikke og har ikke vært gode. HAARP er skapt for å ta knekken på moder jord ved å angripe jordens økosystemer og fysiske systemer slik som atmosfære, magnetosfære og gravitasjon.

HAARP påvirker økosystemene slik at dyreliv vil bli tapt på jorden. Fysiske systemer slik som miljø og vær blir angrepet ved hjelp av hemmelig teknologi. Men hemmelighetene vil bli avslørt i prosessen, som begynner akkurat nå i 2010. Den 12.januar 2010 skrev Aftenpostens nettavis en artikkel om HAARP med tittelen ”Norge får skylden for ekstremvinter i verden”. Artikkelen siterte nettavisen Pakistan Daily som skrev den 8. januar en artikkel som påpekte at norsk EISCAT er skyldig for vinterens ekstremvær i Europa, USA og Asia. Om det skyldes bruk av HAARP eller kommer av naturlige globale endringer vites ikke.

Hva kan vi gjøre i Norge for å bekjempe EISCAT-anleggene i Tromsø og på Svalbard? Første oppgave er å informere det norske folk om HAARP på norsk jord og avsløre hva denne teknologien er kapabel til. Vi må protestere mot regjeringen, som med vitende vilje støtter  EISCAT-organisasjonen økonomisk. Til slutt må vi informere media på samme måte som vaksinekampanjen gjorde gjennom de største avisene og gjennom TV og radio. En gruppe aktivister burde reise til Ramfjordmoen i Tromsø for å besøke EISCAT-anleggene med protester.

Adresser og telefonnumre:

EISCAT
Ramfjordmoen
9027 Ramfjordbotn
Tlf. 776 20730

EISCAT
P.B.432
N-9171 Longyearbyen
Tlf. 790 21236

EISCAT Director Dr. Esa Turunen ( finsk )
Esa.Turunen@eiscat.se

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Maarit M. Hanssen

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.
698 Kommentarer
1 2 3 4 16
 • Profilbildet til arifkarim
  18. 01. 2010 klokken 16:09

  Fint Artikkel om HAARP og SURA anleggene…
  Det er alltid «noe» som skjer i etterkant av en «katastrofe» som kan spores tilbake til en maktpolitisk agenda. Rett etter Haiti-jordskjelv, kom våre kjære NWO-agenter aka tidligere amerikanske presidenter sammen som ett, og ba «folk» om ikke å sende mat, medisiner, klær (de livs nødvendige ting), men heller papir / digitale penger til «hjelp» for Haarp-eksperiments ofrene:
  http://www.youtube.com/watch?v=jta-4JLawYI

  Husk alltid dette kortet fra Illuminati Card Game, når dere ser på angrepet i Haiti:
  http://home.flash.net/~evt/Illuminati%20Card%20Game%20predicts%20the%20Future_files/image016.jpg

  Lykketil! :)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  18. 01. 2010 klokken 16:49

  Det er vel på tide å sette foten ned og få stengt de norske EISCAT-anleggene, som er basert på løgn, hemmelighold og desinformasjon overfor offentligheten.

  Et eksempel på dette er at det hevdes at EISCAT kun bedriver «forskning». Andre anser at EISCAT er en brikke i et pågående globalt HAARP-nettverk som holder på med operativ «fiendtlig» virksomhet i regi av verdens mørke maktelite som er rettet mot jordens befolkning.

  Det er nå på tide at Norges myndigheter tar grep for å vise at Norge ikke ønsker å bidra til å sette livet på jorden i fare gjennom EISCAT. Dette kan og bør gjøres gjennom stengning av EISCAT.

  Dersom det er sant at EISCAT bedriver kun forskning vil det ikke være noe problem å stenge anlegget på ubestemt tid.

  Det er på tide at bevisbyrden rettes mot EISCAT-HAARP, som vi vet er en trusel mot jordens integritet og livsvilkårene på jorden, og allerede har gjort stor skade. Dessuten er anleggene (ihvertfall HAARP) under kontroll av mørke krefter (Illuminati).

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til arifkarim
   18. 01. 2010 klokken 16:55

   Helt enig med deg, Gaarder! Ser man på saken fra en annen vinkel, er jo ikke disse anleggene noe problem, så lenge det som «forskes» der holdes åpent for offentligheten. Har sett flere dokumentarer der utforskerne ikke fikk lov til å se inni i HAARP-anlegget i Alaska. Hva har de å skjule, hvis det er snakk om «ren» utforskning i vitenskapens navn? 😉

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Ingunn Sigurdsdatter
   18. 01. 2010 klokken 19:11

   Takk Maarit!
   Hans, vet du noe om analysen av strømloggen som ble frigitt/hacket (?) etter lysfenomenet i nord? Har du sett om noen har klart å lese en forståelig konklusjon ut av den?

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
   21. 01. 2010 klokken 21:38

   Ja, det er på tide at bevisbyrden rettes mot regjeringene og HAARP / EISCAT, siden det er de som vet best hva de holder på med.
   Jeg vil nå skrive et brev, som jeg skal sende til stortingsgruppene for for først å informere dem hva som gjøres bak ryggen på dem. Neste steg er et brev til statsministeren med krav om å stenge EISCAT i Tromsø og på Svalbard, samtidig vil jeg sende informasjon til media.
   EISCAT er med på å sette livet på Jorden i stor fare, det er jeg alldeles enig med deg.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
   22. 01. 2010 klokken 06:57

   I natt brukte jeg nesten 3 timer for å sende e-mail til hver bidige stortingsrepresentant ( se brevet ). Regjeringens e-mailadresser er ikke offentlige :-(

   » EISCAT i Tromsø og på Svalbard – hemmelig agenda.

   Undertegnende har skjønt, etter mye research, at det norske Stortinget bevilger, gjennom Norsk Forskningsråd, store pengebeløp til EISCAT ( European Incoherent SCATer ) radaranlegg i Tromsø og på Svalbard.
   Gjennom Forskningsråd og sammen med forskningsrådene i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Japan, Kina og Ukraina eier den norske stat EISCAT-anleggene i Norge. EISCAT ble opprinnelig bygd ved hjelp av det tyske Max Planck – instituttet på 1970-tallet. Siden har det blitt gjort teknologiske og organisatoriske oppgraderinger ved anleggene.
   Det er veldig lite, så godt som ingenting informasjon i media om EISCAT, som arbeider parallelt med det amerikanske HAARP anlegget i Alaskas Gakona, eiet og driftet med det amerikanske sjøforsvaret og luftforsvaret, og SURA-anleggene i Russland. Offisielt heter det at disse anleggene driver med Jordens ionosfære-forskning. Men i den senere tid har flere og flere vitenskapsmenn, spesielt i Russland og Kanada stilt spørsmåltegn på anleggenes virksomhet. Disse vitenskapsmenn påstår at EISCAT og HAARP ( og SURA ) er egentlig våpen rettet mot menneskeheten og menneskehetens miljø og Jordens værmønster, slik at disse anleggene kan trigge værforandringer, hurrikaner, tørke, flomm og jordskjelv som en del av verdensomfattende hemmelig og skjult krig mot menneskeheten. Og det er jo på det rene at det amerikanske militæret har kategorisert HAARP som non-lethal masseødeleggelsesvåpen. Gjennom manipulering av radiofrekvenser kan anleggene påvirke til og med psykisk stemningsleie hos store mengder av mennesker samtidig. Dyreriket, som er avhengig av Jordens naturlig magnetosfære i sine vandringer blir distrahert og omkommer i store mengder når de ikke lenge kan stole på den naturlige magnetosfæren.
   Jeg håper at deres politiske gruppe skaffer informasjon om HAARP-anleggene. Undertegnende har for eksempel skrevet en bok om HAARP i Norge som heter ” Tors hammer ”.
   Jeg synes, at det er synd, at mye av skattepengene går til prosjektet ( EISCAT ), som delvis har hemmelig, militær agenda i verdensmålestokk.
   Slutt å gi EISCAT penger og steng anleggene i Tromsø og på Svalbard øyeblikkelig.
   FN og EU har forsøkt siden 1970-tallet å bannlyse denne teknologien uten å lykkes fordi de mangler jurisdiksjon som klart definerer militær teknologi brukt i miljø ( environment ). Jeg håper at det norske Stortinget kan gjøre noe med det. »

   MVH
   Maarit M.Hanssen
   Drammen

   Vedlegg:
   HAARP by professor Michel Chossudovsky,University of Ottawa

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Papillon
    22. 01. 2010 klokken 08:43

    Da kan ikke du være særlig datakynding Marit. Regjeringens epostadresser er faktisk offentlige. Nå er ikke jeg noen dataekspert, men eneste jeg gjorde var å skrive «mailadresse til stortingsrepresentanter» i google. Vet du hva som kom opp? http://folkevalgtbasen.ivarjohansen.no/ij_db_list.php
    Klikk deg inn på den linken der du. Så får du både epost og telefonnummer, så kan du ringe de direkte.

    Alt er ikke så hemmelig som du skal ha det til Marit. Jeg begynner å lure på om vi lever i en så kjedelig verden, livet i Norge er så trygt og forutsigbart at folk bruker dette som en virklighetsflukt.
    Jeg er ikke en naiv tulling hvis det var det du tenkte, at det skjer mye som blir dekket over med andre hensikter enn det det kan virke som er jeg ikke i tvil om.
    Men alt som skjer her i verden er ikke spådd på forhånd.

    Noen som kjenner seg igjen i dette ordtaket fra Ibsen?
    » Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra det med det samme».

    Setter også pris på hvis du svarer meg på spørsmål i forhold til artikkelen din i tidligere kommentarer.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
     22. 01. 2010 klokken 13:49

     Papillon, takk for linken til norske folkevalgtes e-post adresser og telefoner. Nei, jeg er elendig, når det gjelder søk på internett.
     Når det gjelder artikkelen min og dine spørsmål. Kan du gjenta spørsmålene dine ryddig og klart. Ikke bland mainstrem skeptikeruttalelser med spørsmålene dine. Det er veldig vanskelig å svare på uklare spørsmål med masse negative uttalelser.

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Quark
   02. 02. 2010 klokken 23:45

   Hvordan vet du at det er løgn, og ikke minst: Hvordan vet du at de virker slik du sier?

   Jeg litt fysikk, men kanskje ikke nok, og kan ikke skjønne at en radioantenne kan gjøre det dere sier de kan gjøre. I Norge trenger man ikke å bevise sin uskyld, man må bevises skyldig, og dere kan jo starte med å fortelle hvordan det i det hele tatt skulle være mulig å bruke en 190MW radioantenne som våpen. Det er jo ikke mer enn strømforbruket til en bydel i Oslo.

   Kom igjen, det er sikkert noen som kan forklare dette nærmere.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Jostein Wold
  18. 01. 2010 klokken 17:20

  Artikkelen er jo grei den, men savner mer kildeinformasjon, det blir litt mye «det sies». Haarp anleggene kan nok gjøre langt flere ting enn vi skal tro, men husk at de som styrer dette, også vil bli påvirket i det lange løp..de lever da også på jorden? Hva gavner det dem å ødelegge jorden, når «de» uansett har det de måtte trenge av både penger og makt? Forøvrig finnes det ikke noe «dem» eller «oss». Det er mentale begreper som er skapt, og som mange tyr til for å lettere sette seg i posisjoner som » det er jo de andre» som alltid er skyld ialt. Vi er like mye skyldig vi, enten vi tror det eller ikke, og «de mørke Illuminati krefter» kan ikke få skylden for alt, det er bare å selv gi slipp på eget ansvar.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Ramuel
  18. 01. 2010 klokken 18:14

  her er anlegget i ramfjorden se map link: http://maps.google.no/maps?f=s&utm_campaign=no&utm_source=no-ha-emea-no-google-gm&utm_medium=ha&utm_term=map

  Ser ut til at masse kabler er gravd ned i bakken på dette anlegget. dere kan se et rute mønster vedsiden av parabol antennen skulle gjerne hørt hva forklaringen demmes var om hva de bruker dette til spesefikt.
  Lurer på om det har vært et anlegg som var oppe i dagen der før, noen som vet.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
   18. 01. 2010 klokken 20:04

   Kablene, som er gravd ned i bakken i området kan være antenner. Slike nedgravde antenner kan være på plass i Trøndelag og Sogn og fjordane i tillegg til Tromsø. De er veldig hemmelige og kan ikke sees vanlig.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Uenur
    18. 01. 2010 klokken 20:17

    Hva rutenettet rundt antennen er vil radioamatører vite hva er i den sammenhengen.Det er skjerming mot uønsket støy.Ev i forbindelse med innslag fra andre,rundtomliggende elektriske anlegg.Det beskytter også i mot jordingsforstyrrelser (brumming i signalet).Kraftige antenner tar gjerne inn andre signaler i hele signalveien fram til dekoderne/tunerne/generatorene,og derfor et det et stort poeng at det kun er selve antennen som står for signalet alene.
    Radioamatører som bruker langt mindre,men likevel relativt kraftige antenner til hobbybruk,graver gjerne ned armeringsmatter eller hønsenetting under,og i rundt sine antenner.Dette er nok det samme,men i langt større målestokk.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Uenur
     18. 01. 2010 klokken 20:24

     Nedgraving av antenner er bortimot det verste man kan gjøre om man er interessert i å ta i mot/sende noe som helst signal.Jordingen under bakken vil ta livet av hva som helst av signaler! Om man skal kikke etter skjulte antenner,så ville jeg heller sett etter rutenett i fjellsider,eller ev kamuflert som vanlige hus/låvetak ol.Om det finnes nedgravde antenner,så må de på et eller annet tidspunkt opp av bakken for å kunne brukes.Da må man i så fall se etter store,ev kamuflerte luker i bakken.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til evilbug
     18. 01. 2010 klokken 21:08

     Jeg også kan ikke for allt her i denne ynkelige verden begripe hvorfor de skal begrave antennene. Antenner har, alltid et kapasitivt og induktivt forhold til jord, men å grave antenene ned er jo regelett å kortslutte signalet. Man kortslutter »batteriet».
     Påstandene dine om disse nedgravde antennene, er etter det jeg kan forstå, reneste oppspinn.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til o
     18. 01. 2010 klokken 22:36

     Før idag rakk jeg å lese (en gang til ca 3/4 av infoen fra RA) Noe av «hemmeligheten kan være å faktisk mis»bruke» bevissthetens energi-læring, i henhold av 1.densitet erfaringen, v.i.a. vår 3d erfaring!
     Vann og Jord v.s. Luft og Ild !

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til erms
     19. 01. 2010 klokken 16:16

     Normalt befinner alle antenner seg i luft, derav det engelske navnet aerial. Grunnen til dette er at vi ønsker at radiosignaler skal spres i luft, det er jo her vi lever, altså over bakken, og det er her vi har våre radiomottakere. Men, i enkelte sære tilfeller ønsker vi innstråling i bakken eller på dypt vann. Dette er tilfelle ved neddykkede ubåter. Her det benyttes en veldig lav frekvens ELF, og antenner kan derfor ligge i vann, i bakken eller helst på land. I teorien kan altså antenner graves ned hvis stråling ønskes sendt innover eller reflekteres rundt jordmantelen. Det som kan sies generelt er at antenne-impedansen og virkninggraden vil endres sterkt avhengig av hvilket medium som ligger rundt antennen…luft, sand, jord, vann eller sjø.

     Jeg studerte på bildet av EISCAT, Tromsø, og det er ikke lett å si noe konkret ut fra dette Google-bildet. Dette blir altså ren spekulasjon… Det rutenettet som er synlig antar jeg er dipoler. Ut fra bildet er de trolig sammenkoplet i en såkalt antenne array. Ved å endre fasen på de innmatede signalene kan man få et utstrålt signal som kan dreies i nesten alle retninger avhengig av faseforholdet mellom de forskjellige antenner.

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Jostein Wold
    18. 01. 2010 klokken 20:39

    Men hvis det er så «Veldig hemmelig», hvordan vet du / vi i det hele tatt noe som helst om dette? Og hva med å komme med noe håndfast, istedenfor kun å bruke «kan være» eller «det sies» ? Jeg sier ikke dette for å diskreditte deg, jeg har til tider vært så langt inne i de fleste konspirasjoner, at jeg fant med nød og neppe veien ut igjen..men her er jeg da, og ser etterhvert med et kritisk blikk på «begge sidene» av leiren.
    Klart det er mye hemmelige saker som pågår, positive såvel som negative, men ledet jeg en hemmelig losje eller selskap, skulle jeg jaggu sørget for at ingen visste noe om det, det skulle virkelig vært hemmelig i ordets rette forstand.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Uffda
    18. 01. 2010 klokken 21:25

    Den svenske portalen har kanskje litt bedre bilder av anlegget:
    http://www.eiscat.se:8080/raw/tromso.html

    Ser ikke noe bilder av det som er nedgravd, men skal man overføre store mengder energi til en antenne, kan det være at signalet må ledes gjennom trykkluft – som følgelig krever et rørsystem eller guide.
    Forøvrig så avbildes Dynasonde, et anlegg som gjør at heateren kan benyttes som radar – primært mot ionosfæren, men sikkert også for å motta egne og andre signaler globalt. http://www.eiscat.se:8080/raw/dynasonde/

    Det som også er verd å merke seg er at anlegget kan styres remote, altså fra hvorsomhelst i verden bare man har tilgang. Tromsø har i tillegg et av de desidert kraftigst dataanlegg i Europa. Hva de bruker det til vet ikke jeg, men det er vel kanskje en sammenheng..

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Monica Waade
    18. 01. 2010 klokken 21:36

    Tror ikke antenner er nedgravd på Ramfjordmoen, er et stort rutenett av masse strenger der over bakken.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Monica Waade
    18. 01. 2010 klokken 21:47

    Gå til kartet på 1881: http://www.1881.no/
    Se på Ramfjordmoen som foto så ser dere rutenettet over bakken. Man ser det også godt på Google Earth, søk på – ramfjorden 9020 tromsø – da finner man Eiscat ved å peke på den største blå firkanten.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Simon
    18. 01. 2010 klokken 22:47

    heisann driver og leser boka di nå……… intresangt

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Hemp
    19. 01. 2010 klokken 20:12

    Hemmelig? Eiscat hadde utskifting av disse ute på anbud (offentlig sådan) på slutten av 90-tallet da de skulle skiftes ut…

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Monica Waade
   18. 01. 2010 klokken 21:55

   Antennene, eller hva alle de strengene nå enn er, har vært over bakken hele tiden siden de bygde Eiscat. Dette spindelvevet strekker seg fra baksiden av travbanen og til venstre for den store parabol antennen.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Lars-Roger Moe
  18. 01. 2010 klokken 18:41

  Fikk denne linken i inboksen min i går:
  http://vodpod.com/watch/2855909-haiti-earthquake-haarp

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til smurfen
   19. 01. 2010 klokken 22:54

   Du er nok inne på noe der Lars Roger :)
   Da jeg var inne og klkka rundt på ESA sine hjemmesider for en tid tilbake så viste noen av bildene der noen forskere som bygde sattelitter og det var nyaktig like «beholdere» eller hva det nå er som i starten på snutten i linken din…..

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til evilbug
  18. 01. 2010 klokken 20:51

  Hei Marit.
  Det er nettopp slike artikkler, uten kildemateriale eller henvisninger, som MSM og andre benytter seg av når de skal latterliggjøre »konspirasjonsteoretikere». De tør ikke engang røre artikkler som det ligger skikkelig research bak.
  Hvorfor gjør du dette her?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til ArneLo
   19. 01. 2010 klokken 14:23

   Helt enig med alle som etterlyser kilder på disse spekulasjonene som kommer i denne artikelen. Det ødelegger bare å komme med ville spekulasjoner og repetering av disinfo. Ryktene om værkontroll er mest sannsylig spredd av Noen som ikke vil at de virkelige muligheten i antenneanlegget skal komme frem. Når kompis til Al Gore, Ventura, kan nevne det på kabel i USA så er det enda mindre grunn til å tro på dette. Det lukter CoIntelPro lang vei av dette.

   Det er f.eks ikke uvanlig med lysfenomener i nærheten av tektoniske plater, det er observert lenge før HAARP var oppført.

   Earthquake light

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til smurfen
    19. 01. 2010 klokken 23:45

    Du har nok rett der Arne, det er helt umuligt og bevise at det var HAARP uten at man kidnapper noen av dem involverte og torturerer det ut av dem 😐
    Det er som du sier et helt normalt fenomen at det kommer lysfenomener i forkant av et jordskjelv, det kommer av at dem tektoniske platene gnisser mot hverandre og produserer elektromagnetiske energi
    Det vil optre både med og uten HAARP
    Men det er seff en rekke andre beviser på at dette er en planlagt kattastofe, mye tyder på HAARP
    Først må en ha et rutenett begravd nedi jorden for og kunne sende vibrasjoner i rette frekvenzer inn i jordskorpen mot der man vil jordskjelvet skal intreffe og dem må seff kryssest med vibrasjonene fra et annet HAARP anlegg for og få ønsket episenter og ønsket effekt
    Men det er jo ikke det som er dem sterkeste bevisene, det er at USA sto klare til og invadere Haiti med store styrker selv om alt dem hadde av militærstyrker er i Irak og Afganistan, Frankrike, Chaves, Gonzales og en rekke andre sier rett ut at det dreier seg om en invasjon og det at bare en uke etter skjelvet så vil USA kjøre enorme buldosere over hovestaden og skrape den bort for og så bygge en helt ny by, men ikke en vanlig by, den skulle vist bli meget spesiell ifølge dem selv
    4 av leger uten grenser sine fly ble nekta landingstilatelse og er nå 48 timer på etterskudd
    10 000 FN soldater er der nå og skal økest betraktligt, 10 000 fra US Navy er der og skal økest, Israel er der med over 200 mann, dem nekter og ta i mot tepper, telt, klær osv og vil kun ha rene penger
    Det virker som om det er mye arbeid og planlegging med og endre område for HAARP angrep, i høst så var det hundrevis av skjelv ved taiwan, indonesia og området rundt, nå er det Haiti og en rekke skjelv i områder fra Argentine og nordover til Guatemala, El Salvador osv fra 6.9 til 6.5 på Richters skala
    Bare det at episenteret lå midt i hovedstaden på Haiti sier vel sitt
    Det blir som og kaste en dartpil 1 km i blinde og treffe blink
    Obama vil sende Haitierene til Guantanamo, når det er fult så blir det nok Fema Camp next
    Bibel-koder på alle amerikanske militærvåpen ble avdekket i dag
    Hva skal det bety? heter det ikke at dem er relgiøst nøytrale i alle sine korstog kriger mot terror
    Det blir nå kun sendt enorme mengder soldater og redningspersonell blir nekta adgang…… i tidligere kattastofer har dem ikke sendt soldater om så kattastrofene har intruffet i krigsområder, det har vel heller ikke intruffet naturkattastofer av så enormt omfang på 500 år og nå har vi hatt 2 på få år… ( tsunami og Haiti )
    Det er mye som lukter ugler her, men tipper vi får svaret før vi egentlig ønsker….

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til ArneLo
     20. 01. 2010 klokken 00:20

     Ja, du har mye rett her, men … :-)

     Selv om det er tilsynelatende sammenheng mellom hendelser betyr ikke at akkurat dette som er planlagt. Paykopatene kan finne på allslags djevelskap, bare de slipper unna med det. Men det jo heller ikke noe problem og ha en «kriseplan» liggende i en skuff til det dukker opp en passende sitiasjon. Haiti var allerede et knust samfunn takket være de moderne tempelridderne. Jihad for Jesus: More Evidence The Pentagon Is Fighting A Religious Crusade

     Bare de siste to døgnene er det registrert over tohundre skjelv i Yellowstone. Yellowstone hit by swarm of earthquakes og Cayman Island fikk seg en runde på 5.8 i dag. Cayman Islands: Earthquake Magnitude 5.8. Jeg finner det tvilsomt at DE er ute etter å ta sine egne lakeier, men det kan jo heller ikke avvises. En maktrusa psykopat kan finne på så mye rart. Viral Video Suggests Berlusconi Attack Was Faked. Det er jo også mulig at det finnes EM våpen som kan forårsake jordskjelv,men de ser ikke ut til at dette er det HAARP gjør.

     Men foreløpig så heller jeg mot hyposesen, «Som oven, så også fra neden.» Det kan heller ikke avvises at det er det kosmiske «klimaet» som sørger for disse naturkatastrofene.

     Esoterisk info fra Cassiopaea:
     (J) I want to know about these strange formations on the radar image of Hurricane Rita.
     A: 4th density “battle.” Also includes some “practice.”
     Q: (L) They’re practicing with new weapons. (J) Some people said Katrina was the product of HAARP heating up the waters in the Gulf.
     A: We’ve already dealt with HAARP and weather. Read transcripts.
     Q: (W) (Quoting transcripts) “HAARP has nothing to do with the weather or EM associated with same.” (H) Which suggests that there is EM associated with the weather. There could be some EM stuff associated with the weather that isn’t part of HAARP. (L) 4th density. (J) Were any of the storms manufactured from 3rd density or was it a natural storm?
     A: Mfg in 3D? No. As we have said… 4D battles represent as weather. But the “veil” is thinning.
     Q: (R) So if there is more weather it is due to more battles, and it being thinner. (J) Possibly. The thinning of the veil creates more natural… (L) Or unnatural, depending upon how you look at it.

     og

     Q: (L) We have a few interesting questions tonight. I think the first thing on everybody’s mind is the strange events during the night and early morning hours, reported by Terry and Jan compared with events that happened that John said that he experienced and also, Terry’s dad, and also something woke A__ up with a start and I was awakened like I had been shot out of a cannon. We are a little bit curious about this event, this occurrence, and we would like to have some information on it. What exactly was it?
     A: Thunder. Cell was uniformly structured throughout region.
     Q: (T) So we all heard that particular blast because of that?
     A: No. Each zone received similar EM profile, thus one particularly heavily charged event in each zone.
     Q: (L) Since this was such a boomer, what exactly was going on on 4th density that produced a boomer like this?
     A: Overlapping densities, lasting approximately 1.3 seconds, as you measure time i.e.: for 1.3 seconds, you lived completely in 4th density.
     Q: (T) So this was a significant event for us to have noticed?
     A: The noticing was more significant than the event.
     Q: (J) When J__ related his experience of it to me, he said that when he opened his eyes that the light looked yellow… (V) I noticed the discoloration too… (J) Was that related to the event?
     A: Yes.
     Q: (J) What caused the light to change color?
     A: Leftover 4th density effects.
     Q: (L) Is this something that is going to be happening more and more as we move to 4th density?
     A: Yes.
     Q: (L) Is this electromagnetic charging of the atmosphere, I am assuming that is what it is, and that it is occurring as part of the shifting of densities…
     A: Yes.
     Q: (L) If it is an electromagnetic charging of the atmosphere, is this charging coming about because of this oncoming wave and effects that we are beginning to feel more and more of, are they part of the wave, its presence or approach?
     A: It is a buildup, similar to the early effects preceeding the arrival of a seawave.
     Q: (T) Are the extremely high winds they have been experiencing in North Carolina and California and the earthquakes in Japan all related to this?
     A: Yes.
     Q: (T) Yes. The media is playing that down… 140 mile an hour winds up in the Carolina’s and out in California they were hitting 160 miles an hour winds. (L) Well, they told us we were going to have really weird weather. (T) There was another earthquake in Japan today. This has been ongoing for the last couple of weeks. Japan is supposed to go.
     A: One of many events of the buildup lasting years, as you measure time.
     The Floyd Void or,
     Hurricanes, Earthquakes, Volcanoes, and assorted Prophetic Considerations

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til leet
     20. 01. 2010 klokken 11:23

     Det er direkte deprimerende å lese alle disse uhyrlige spekulasjonene og direkte usannhetene dere klarer hoste opp i forbindelse med en slik tragisk hendelse som jordskjelvet på Haiti. Og dere som liksom skal være «opplyst på et annet nivå», eller hva faen dere kaller det.

     Jeg ser ingen forskjell på disse HAARP-teoriene deres og påstandene til Pat Robertson om at jordskjelvet er Guds straffedom over Haitis lefling med voodoo og mørke krefter. De er akkurat like heslige og idiotiske – framført av fundamentalistiske åtseldyr som kryr ut av krokene for å fremme sin egen forskrudde agenda så snart man kjenner eimen av et kadaver. Skamløst!

     Her er noen fakta om jordskjelvet i Haiti, og naturkatastrofer generelt (..spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan «utenlandsk»)

     * Episenteret lå ikke midt i Port-au-Prince, men 25 km lengre vest.

     http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

     * Skjelvet oppstod på en dybde av 13,1 km. Jordskjelvet i Sichuan oppstod på en dybde av 19 km. Altså ikke på samme dybde som der er påstått her tidligere.

     * Å påstå at Haiti jordskjelvet og tsunamien er unike de siste 500 år er fullstendig historieløst. Se denne oversikten her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters

     * Det har vært store jordskjelv også i Haiti tidligere. I 1751 ble alle bygninger, så nær som en, i Port-au-Prince ødelagt. http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake

     —-

     Det blir også selvsagt spekulert i at USA var mistenkelig raske på banen. Det tror jeg de klarer å leve med. Kritikken hadde nok vært adskillig sterkere hvis de hadde reagert sent, eller ikke i det hele tatt. Så all ære til dem for det.

     Som alle nå vet så er infrastrukturen i hovedstaden, og dermed også i hele Haiti, lagt i grus. Før jordskjelvet landet det en håndfull fly hver dag i Port-au-Prince. Nå lander det 600 fly hver dag med nødhjelp og utstyr. Og det etter at flytårnet er lagt i grus slik at alle fly må tas ned via radio. Det er et imponerende og viktig arbeide det amerikanske forsvaret har gjort under de vanskelige forholdene.

     Hvis USA skulle holdt seg unna, hva skulle alternativet ha vært når det gjelder å få infrastrukturen opp å gå?

     HAARP og Eiscat er forskningsanlegg som ikke er hemmelige. De studerer nordlys og ionosphæren med anlegg som er i stand til å produsere henholdvis 3,6 og 2 megawatt. Man burde i det minste rettet øynene mot HIPAS observatoriet ( http://en.wikipedia.org/wiki/HIPAS ), som kan produsere 70 megawatt hvis det skulle bli noen effekt å snakke om av dette – uten at jeg dermed mistenker dette for å være et globalt masseødeleggelses-våpen heller.

     Alt snakket om at HAARP står bak jordskjelv, tsunamier, kulde, lysspiraler, dødsfall i familien til artikkelforfatteren etc.. er basert på myter, ting tatt ut av sammenheng, overdramatiserte scenarioer, oppdiktede «etterretningsrapporter» fra konspirasjonsmiljøet og rene psykotiske vrangforestillinge. Å møte slikt svada med fakta og fornuft viser seg å være helt umulig, og det er liten vits med noen vettug diskusjon rundt dette. Til syvende og sist er det snakk om hvilken kapasitet, eller mangel på sådan, man har oppe i hodet.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til smurfen
     21. 01. 2010 klokken 22:49

     spesielt rettet til Smurfen som etter eget sigende ikke kan “utenlandsk”) ??
     Det der kan ikke jeg huske og ha skrevet, men stemmer helt sikkert siden det ligger i mitt daglige vokubular når jeg fleiper, noen sier noe jeg ikke vil høre så er svaret: jeg skjønner ikke utenlandsk 😉
     jeg har 50% Manchester blod i meg og har jobbet noen år i Dover + noen år i utenriksfarten med nesten kun «utenlandsk» manskap ombord + 2 engelske ekser så noen få ord på engelsk klarer jeg da såvidt og forstå betyningen av he he
     Etter som jeg har fått med meg så er det vel ingen her som beskriver jordskjelvet på Haiti som fakta når dem sier HAARP, mest sannsyligt og mye tyder på er vel det nærmeste
     Det og bevise det blir umuligt vist en ikke gjør som jeg skrev i kommentaren min
     ( Torturere det ut av dem )
     Du sier det er skamløst og diskutere HAARP og ikke ofrene.
     Jeg ville vel heller sagt at det ville være skamløst og ikke prøve og forhindre en ny kattastrofe
     Men sant skal siest så heller jeg vel mer og mer mot deg leet og otto i at det er et normalt jordskjelv og en del av den normale syklusen vi er inne i nå
     Det ville vært galskap og en måtte nesten vært cusidal for og trigge jordskjelv så nærme en supervulkan som kan utslette hele USA og som er kraftigt på overtid allerede
     Samme hva du prøver på så kommer du aldri til og klare og få meg til og tro at Bush er en fredsprins og engel full av empati
     Men en ting er vi helt sikkert enige om og det er at vi bør gjøre det vi kan for dem stakkar ofrene på Haiti, dem har jaggu ikke hatt det lett siden dem ankom Haiti for flere hundre år siden som slaver
     (Men kan vært lurt og ikke gi alt en har til Haiti ofrene for er ikke lenge til det kommer ny ofrer som trenger hjelp )

     Det starta vel med at dem ble tvinga inn i samme fella som Island er på vei inn i nå.

     Legger ved meget bra info om historien til Haiti så kan dem lese dem som vil :)

     Det har ikke akkurat manglet på konspirasjoner i deres historie og det skal godt gjøres og ha konspirasjonsteorier som overgår fakta på den øya

     http://www.dagbladet.no/2010/01/21/magasinet/haiti/naturkatastrofer/politikk/utenriks/10011107/

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til leet
     21. 01. 2010 klokken 23:13

     Beklager Smurfen. Da har jeg misforstått deg angående engelsken.
     (og du har misforstått hvis du tror jeg er en Bush-tilhenger..)

     Men jeg er glad at du flyter litt bort fra HAARP-teorien.

     Den dagblad-artikkelen har jeg lest og jeg synes den var sterk og informativ.

     Denne fra VG forklarer også litt om området der nede med hensyn til jordskjelv:
     http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=579443

     Må bare fortelle noe som gjorde meg utrolig stolt og rørt oppi alt det tragiske.
     Min datter på 6 fikk bl.a. noen penger i julegave. Det var et DS-spill hun hadde ønsket seg en tid, men som vi enda ikke hadde fått rukket å kjøpe.

     Her en morra, grytidlig, stod hun i soveromsdøra til oss, alvorlig med 500-lappen sin i handa . Hun sa det ikke var så farlig med det spillet og at hun ville gi pengene til Haiti. Vi kunne se hun hadde tenkt veldig alvorlig over dette.
     Dette uten noen slags påvirkning fra oss, foreldrene.

     Jeg har stor tro på den oppvoksende generasjon. De er flotte mennesker.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til smurfen
     21. 01. 2010 klokken 23:36

     Du har all grunn til og være utrolig stolt av datra di leet :)
     litt har vel med opdragelsen og gjøre fra pappan sin og tenker jeg 😉
     Synd ikke alle er sånn som hun for da hadde vi ikke hatt det kaoset og ondskapen vi ser i verden i dag
     Leger uten grenser er dem jeg har gitt til og som jeg har mest tro på, men det er jo opp til hver enkelt, Bush får ingenting på sin konto fra meg hvertfall !

     Er så enig med deg som det går an at den kommende generasjonen virker mye mer opplyst en det vi var på den alderen og jeg har tro på dem :)

     Men er redd dem kan få en tøff start :(
     Mayane sine spådommer mm tikker trofast videre og nå ser man at dem tiltar akkurat som forutsagt
     Jodskjelv og vulkaner opptrer overalt, kraftigere og hyppigerer, polskiftet begynner og intensivere seg og for noen uker siden så våkna sola til live igjen med flekker og stormer som skaper mye nordlys i nord allerede…..

     Man får håpe det ikke blir så ille som dem vil ha det til :)

     http://www.aftenposten.no/viten/article3473944.ece

     http://www.dagbladet.no/2010/01/20/magasinet/vitenskap/nordpolen/forskning/nordlys/9997667/

     http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=586482

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Audhild Østgård
    20. 01. 2010 klokken 00:49

    ArneLO
    Mitt svar til Evilbug, går også til deg.
    Og jeg står uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis, og alikevel påberoper meg å kunne se gjennom løgner og bedrag. Nettopp fordi jeg har kastet åket og de vitenskapelige bevis…ad Dundas!! Husk mine ord. Du kommer til å møte dem igjen!!

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til ArneLo
     20. 01. 2010 klokken 08:10

     Det er ditt eget personlige valg og mening, men å slenge kommentarer med fordumsfullle antagelser tjener vel ikke akkurat diskusjonen og sannheten.

     En ubehagelig sannhet er bedre enn en behagelig løgn.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til evilbug
     21. 01. 2010 klokken 13:00

     O du Hildrande Aud.
     Jeg kan også bruke intuisjonen min og ganske nøyaktig forutsi hva som KAN komme til å skje, hva som muligens HAR skjedd og så videre. Men:

     Det betyr IKKE!!!!…. At jeg skal fly rundt å predikere for andre at »Dette er den ultimate sannhet» og kalle dem som ikke tror håndfast på antagelsene/intuisjonen min for »ondskapens agenter».

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Audhild Østgård
   20. 01. 2010 klokken 00:38

   Evilbug
   Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper på nå! Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på?? Forresten, har du noe å tro på??
   Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre «små balleløse» menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større «balls» enn deg!

   Heia MAARIT…..flott, flott. Kom igjen. Det du gjør er kjempeviktig. Det skal denne «Buggen» og hans like få se, så det koster etter en dag. De har skjult seg bak sine vitenskapelige bevis, ødelagt og lemlestet LIVET. For MAKT OG KONTROLL.

   Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle «tåkeleggere/tåkelurer» at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Audhild Østgård
    20. 01. 2010 klokken 00:42

    Og denne var til Evilbug. Ser ut som om alt holder på å komme ut av posisjon. Alt bytter plass. Hvitt blir svart og svart blir hvitt. Vi er i gang!!

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til evilbug
    21. 01. 2010 klokken 13:33

    »Vel, navnet ditt taler for seg selv. Jaså dere er mange som hopper »Hvor ofte står du aleine….opp mot de andre og forfekter uredd det du virkelig tror på??»

    Du vet ikke hvem jeg er, og heller ikke mine »meritter» når det gjelder å bekjempe eliten.
    Jeg skal ikke påstå at jeg er en så »stor kriger» som du mener du er, men jeg har da ting på »rullebladet» jeg også. Bl.a. en tærende kamp (for meg var den det) mot MSM’s desinfomasjon, da Georgia/NATO gikk til angrep på Sør-Ossetia.

    »Forresten, har du noe å tro på??»
    Frihet er en religion for meg.

    »Hvor ofte? Du slenger deg i troijkaen med de andre “små balleløse” menn, mot en MODIG KVINNE; som har mye mye større “balls” enn deg!»
    Mine baller er nok ikke spesiellt store, men de ble som små grønne erter da jeg så avataren din. Nei, jeg har ikke behov for å »slenge meg i troijkaen» med noen egentlig, spesiellt ikke med med menn.

    »Heia MAARIT…..flott, flott.»
    Det at du skriver Maarit på en korporatisk måte, avslører at du kanskje ikke har så stor peiling på hva du preiker om alikevel. Sjekk ditt eget bankkort.

    »Det var en nettopp som konstatert at jeg var Synsk. Det kan jeg love dere, alle “tåkeleggere/tåkelurer” at jeg er. Og mer Synsk skal jeg bli. Jeg skal se gjennom alt…….og opplyse alt …..ingen krok kommer til å være mørk med mulighet for falske slimåler!!»
    Ja her er det bare å falle på kne i bønn for den store Hildrande Aud. Vår store allvitende som ikke trenger å få bekreftet noen ting – som bare vet. Hva skal vi med religion og vitenskap når vi har Aud?

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til sjokomelk
    18. 03. 2010 klokken 00:15

    Hva har skribentens kjønn med noe som helst å gjøre? «Små balleløse menn»? Jaja, så lenge du ikke slenger rundt deg med ufine karakteristikker er det vel greit? Å spille på kjønn på den måten er en svært dårlig hersketeknikk. Og man gjemmer seg ikke bak vitenskapelige bevis. Men antar at du føler deg krenket fordi intuisjon og synske evner ikke er vitenskapelig etterprøvbare?

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
   21. 01. 2010 klokken 01:28

   Mine artikler om HAARP er ikke en del av doktoravhandlingen. Jeg skriver fordi jeg er bekymret overfor hva HAARP kan gjøre. Dessuten har andre allerede gjort research slik som Dr.Nick Begich i sin bok » Angels Don`t Play This HAARP «, som jeg jo anbefaler i min artikkel. Mine meninger faller inn i gjennomsnittsmeninger blant folk om HAARP. Mer eller mindre. Dessuten er det viktig å forstå at det er tre viktige HAARP-anlegg i verden. SURA ( russisk ), EISCAT ( norsk ) og HAARP ( amerikansk ), som kan gjøre livet surt for jordens befolkning. Vitenskapsmenn fra Russland har studert HAARP i mange år og vet hvor farlig anleggene er for menneskeheten. Det er bare å søke på nettet. FN har bannlyst HAARP-våpenet i flere ganger siden 1970-årene. Det ligger vel veldokumenterte grunner til bannlysning, eller hva?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til hippokraten
    21. 01. 2010 klokken 02:13

    FN har aldri bannlyst HAARP. Derimot har FN flere ganger forhandlet fram avtaler som forbyr en stat i krig å ødelegge/påvirke miljøet, herunder klima og atmosfæren. Ja, det ligger veldokumenterte grunner til denne bannlysningen, men HAARP er ikke en av disse.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Armin Bahrami
     21. 01. 2010 klokken 03:07

     Skjerp deg! Gjør litt research før du lyver til folket!

     http://www.scribd.com/doc/3436120/UN-1976-Weather-Weapon-Treaty

     HAARP kan varme ionisfæren, omdirigere luftstrømmer, skape jordskjelv, og slå ut ozonlaget over et bestemt geografisk område sånn at UV strålingen kan kverke en hel by. Det er WEATHER WEAPONS, sammen med CHEMTRAILS så kan de skape regn, tørke og flom. Dette gjorde usa i vietnam krigen for å forlenge monsun sesongen slik at forsyningene til fienden ikke kom fram.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til hippokraten
     21. 01. 2010 klokken 06:51

     Du kaller meg en løgner og ber meg skjerpe meg? Du kan jo umulig forstå hva jeg prøver å si. FN har aldri noensinne definert HAARP som et våpen for endre klima. Finn et sted i konvensjonen du linker til som nevner HAARP så skal jeg spise kommentarene mine. At du med dine meningsfeller mener HAARP er våpen/værmaskin betyr ikke at FN mener det samme.

     Skjerp deg sjøl og ikke kall meg løgner igjen med mindre jeg faktisk lyver!

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Otto
     21. 01. 2010 klokken 08:00

     Glem FN, de er kompromitert, i utgangspunktet. FN er en oppfølger av League of Nations som var det første forsøket på å etablere en global fasistisk administrasjon. Sistnevnte ble boikottet av tsaren av Russland, med den følge at han og hans familie ble lemlestet og myrdet. Tsarfamiliens gåte er løst

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til leet
     21. 01. 2010 klokken 14:04

     He he.. fantastisk. Denne lille disputten er så utrolig typisk for gangen (og håpløsheten) i «diskusjonene» her inne.

     RESYME:

     1) Maarit M. Hanssen påstår, i en argumentasjonrekke for å belyse hvor farlig HAARP er, at FN har «bannlyst HAARP-våpenent flere ganger siden 1970-årene».

     2) Hippokraten påstår at FN aldri har bannlyst HAARP, men har stått bak avtaler som skal forby krigføring som kan skade klima, miljø..osv

     3) Armin Bahrami beskylder Hippokraten for løgn og linker til en våpenavtale fra 1976. HAARP er ikke nevnt i denne avtalen, men Bahrami kan opplyse oss om at HAARP er et «weather weapon» som kan forårsake jordskjelv, slå ut ozonlaget..osv

     4. En indignert Hippokraten svarer at HAARP aldri har blitt definert som et klimavåpen av FN, at HAARP ikke er nevnt i avtalen og at selv om konspirasjonsmiljøet tror at HAARP er et et klimavåpen, så betyr det ikke at FN mener det.

     5. Otto avleder det hele med å fortelle oss at hele FN-systemet er kompromitert av undeliggende fascistiske krefter, samt at løsningen på tsarens død nå er løst.

     …???

     Så da er vel konklusjonen at HAARP er farlig da? Siden selveste FN har gått til det skritt å bannlyse det?

     Nok en gang takk til Hanssen og Bahrami, disse sannhetssøkende fyrtårn i vår mørke verden av løgn og bedrag, for at de åpner øyene på oss..

     La oss gjenta alle i kor nå:

     HAARP ER BANNLYST AV FN !!!
     HAARP ER BANNLYST AV FN !!!
     HAARP ER…. osv osv

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
     21. 01. 2010 klokken 14:04

     Jeg ber deg f.eks. å lese boken til Vilhelm Schjelderup:»Elektromagnetismen og livet», der skriver han hvordan den russiske presidenten Bresjnev gjorde FN oppmerksom på HAARP ( det het ikke selvfølgelig HAARP på denne tiden, men det kan jo ikke du forstå ) og ba FN om å bannlyse våpenet.
     Dessuten har det europeiske parlamentet ( EU ) forsøkt å bannlyse HAARP:

     «EUROPEAN PARLIAMENT ACKNOWLEDGES IMPACT OF HAARP

     In February 1998, responding to a report of Mrs. Maj. Britt Theorin-Swedish MEP and longtime peace advocate–, the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy held public hearings in Brussels on the HAARP program.(17) The Committee’s «Motion for Resolution» submitted to the European Parliament: «Considers HAARP by virtue of its far-reaching impact on the environment to be a global concern and calls for its legal, ecological and ethical implications to be examined by an international independent body; [the Committee] regrets the repeated refusal of the United States Administration to give evidence to the public hearing into the environmental and public risks [of&] the HAARP program.» (18.)

     Du kan bare fortsette å stikke hodet ditt i sand, jeg bryr meg ikke om hva du mener om HAARP-våpenet. Jeg ser på HAARP som djevelens våpen, enten det er i Russland, i Norge eller i USA,

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til hippokraten
     22. 01. 2010 klokken 00:24

     Maarit, Jeg har ikke boka til Schjelderup, men jeg har lett etter talen Bresjnev holdt den 13 juni 1975 i forkant av CCD ( Conference of the Committee on Disarmament ) som ble holdt i juli samme året der Bresjnev gjentok oppfordrigen til vestlige makter. Den er ikke lett å finne. Det nærmeste jeg har kommet en artikkel skrevet i New York Times 14 juni 1975. Denne kan kjøpes online, men jeg fant utdrag fra artikkelen et annet sted, fotnote 44: http://www.bibliotecapleyades.net/bearden/ferdelance/additionalnotes.htm

     «In a major Kremlin speech on June 13, 1975, Leonid I. Brezhnev included a statement that one major concern not covered by existing agreements was «assuming ever greater urgency with each passing day.» Calling for a ban on new weapons of mass destruction, the Soviet leader stated: «The level of modern technology is such that a serious danger arises of creating weapons more terrifying than nuclear ones.» He stated, «The reason and conscience of humanity dictate the necessity of erecting an insurmountable barrier to the development of such weapons.» See also Malcolm W. Browne, «Senatorial Group Received by Brezhnev,» New York Times, July 3, 1975, p. 2. Leonid Brezhnev repeated his proposal to a group of U.S. senators on July 2, stating that the capability to develop more terrible weapons was obvious. He emphasized, however, that he «had no particular weapon in mind.»

     Den er også omtalt i Atomic Scientists, feb 1977. http://books.google.no/books?id=YQsAAAAAMBAJ&pg=PA33&lpg=PA33&dq=brezhnev+1975+«june+13″&source=bl&ots=V6_iDuAOpC&sig=t9mbWut1zAcrbcJ1WSGAy0oaReI&hl=no&ei=2bZYS6O-G8mD-QbQk-WWCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CBQQ6AEwAzgK#v=onepage&q=brezhnev 1975 «june 13″&f=false

     Det ser ikke ut til at Bresjnev hadde spesifikt HAARP i tankene, men uttalte frykt for utvikling av våpen langt verre en atombomber, på generell basis.

     Derimot finner jeg det interessant at HAARP har blitt diskutert i europaparlamentet. Nå er ikke jeg noen ekspert på byråkratiet og saksgangen der. Men om du kikker her http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//DA så vil du se hvordan dette har foregått. Nederst finner du den endlige uttalsen til utvalgene som har utarbeidet uttalelsen, punkt 11.

     «11. anser det amerikanske militære ionosfæriske manipuleringssystem HAARP, der er baseret i Alaska, og som kun er en del af udviklingen og opstillingen af elektromagnetiske våben til både ekstern og intern sikkerhedsbrug, for et eksempel på en meget alvorlig militær trussel mod det globale miljø og menneskelig sundhed, da det med militært sigte skal arbejde i den yderst følsomme og energetiske del af biosfæren, samtidig med at alle dets konsekvenser er uklare, og opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at lægge pres på den amerikanske regering, Rusland og alle andre stater, som er involveret i sådanne aktiviteter, til at stoppe disse som et første skridt mod indgåelse af en global konvention mod sådanne våben;»

     De oppfordrer altså Kommisjonen, Rådet og medlemslandenene til å legge press på USA, Russland og andre involverte parter, deriblant Norge. Så å påstå at Europaparlamentet har bannlyst HAARP er vel å ta litt hardt i.
     Uansett er det interessante opplysniger du kommer med den forbindelse. Det jeg lurer på nå er hvem som sitter i utvalgene, deres ekspertise, hvordan de har kommet fram til begrunnelsen for uttalelsen og ikke minst hva som har skjedd i ettertid.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Otto
     12. 03. 2010 klokken 21:39

     Angående den såkalte League of nations, forløperen for FN, UN, og relaterte organisasjoner, Myron Fagan – The Illuminati and the Council on Foreign Relations, med mer

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Otto
     13. 07. 2010 klokken 20:08

     Jeg gjentar, nå med andre ord, FN er en marxist- og nazi-organisasjon, har ikke noe med folks velferd og sikkerhet å gjøre men tvert imot, UN Population Division Policy Brief, No. 2009/1 March 2009. What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=101#M5298 UNITED NATIONS ● DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
    22. 01. 2010 klokken 17:37

    Til Hippokraten: du skriver:

    «De oppfordrer altså Kommisjonen, Rådet og medlemslandenene til å legge press på USA, Russland og andre involverte parter, deriblant Norge. Så å påstå at Europaparlamentet har bannlyst HAARP er vel å ta litt hardt i.
    Uansett er det interessante opplysniger du kommer med den forbindelse. Det jeg lurer på nå er hvem som sitter i utvalgene, deres ekspertise, hvordan de har kommet fram til begrunnelsen for uttalelsen og ikke minst hva som har skjedd i ettertid.»

    Det som jeg vet er at Dr.Nick Begich ( forfatteren til boken » Angels Don`t Play This HAARP » ) foreleste for Europaparlamentet rundt februar 1998 om HAARP. Om det er han som fikk kommisjonen til å uttale seg, vet jeg ikke. Du må ikke undervurdere kommisjonsmedlemmenes intelligent. Jeg går ut fra at de hadde all informasjon om HAARP, som var tilgjengelig på den tiden.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
     23. 01. 2010 klokken 00:07

     Jeg ønsker å gjøre kjære dere oppmerksom på at vi her diskuterer HAARP og ikke Audhilds artikkel. Ta dere vennligst sammen og kom på saken. I min mailboks har det nå i kveld kommet titals kommentarer, som er ikke relevante for min artikkel om HAARP og EISCAT. Vennligst ikke tro at dere kan bare hoppe over til min artikkel for å fortsette sporet til Audhild. Jeg håper at moderatoren er obs på dette problemet som nå har oppstått.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til smurfen
     23. 01. 2010 klokken 00:19

     Det er nok ikke et problem lenger Marit :)

     Lurte litt på om HAARP kan sende i samme frekvenzer som TETRA nettet ?
     TETRA er som alle vet svart skadlig og dem som har vært med på og teste det ut er blitt svært syke siden frekvenzene ligger tett opptil dem mennesklige frekvenzene
     TETRA sambandet har kostet norske skattebetalere over 500 millioner til nå og er en kjempe skandale
     Vanlig mobilsamband hadde gjort en mye bedre jobb og ville ikke kostet en krone ekstra
     Så vist HAARP kan gjøre like mye skade over store områder som det TETRA senderene kan i sine nærområder så er det vel snart på tide og ta med noen tonn dynamitt til Ramsfjorden og sprenge dommedagsvåpenet til helvette der det hører hjemme

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Papillon
  18. 01. 2010 klokken 21:44

  Etter min lille tid her på speilet har jeg lest en del artikler med masse av kilder, dokumentasjon, henvisninger etc. Gode artikler.
  Denne artikkelen har ingenting, bare synsing og vas. Godt mulig at HAARP og ESICAT ikke er helt stuerent, men gi meg noe da. Litt av formålet med denne siden skal vel opplyse oss som ikke har skjønt det store bildet enda?
  Trigge oss til å stille spørsmål til det som skjer rundt oss, ha øynene åpne.
  Slike artikler hjelper definitivt ikke. De jobber i mot sin hensikt.
  Kommentarer som: «Det sies at, og Det ryktes at» ødelegger jo hele artikkelens troverdighet.
  Du har også et avsnitt om Begich og Manning. De skriver, at deres hensikt er ikke å skremme, men spre informasjon slik at mennesker kan gjøre opp sin egen mening om HAARP.
  Føler du at du med denne artikkelen har spredd informasjon om HAARP på en god,saklig og informativ måte?

  HAARP virker som et utrolig våpen eller hva det nå er. hvor er informasjonen om fysikken eller i det minste deler av fysikken til dette våpenet? Hva er det som gjør det mulig? Om du har skrevet om det før, eller det finnes andre kilder, legg i det minste til en link.

  Et veldig interessant emne, men denne artikkelen ødelegger bare for hele saken slik jeg ser det. Det er jo denne type saker «mainstream» media, kynikere, skeptikere og andre som gjør narr av konspirasjonsteroier bruker.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til hippokraten
   18. 01. 2010 klokken 21:55

   Jeg har også lett opp og ned i mente om fysikken bak teorien om at HAARP kan brukes til formål som nevnt i artikkelen. Og ikke uventet har jeg ikke funnet noe som helst. Absolutt ingenting. Det blir og faller på synsing. At forfatter og noen lesere begynner å spekulere i nedgrave antenner sier jo sitt om antennekunnskaper.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til evilbug
    18. 01. 2010 klokken 22:05

    Jeg er helt enig.
    Disse teknologiene kan sikkert, mistenker jeg, brukes til ting som ikke er helt bra. Men, siden vi vet så lite om dette foreløpig, så bør vi kul’n ned litt og ikke gå helt av hektene.

    Å legge press på myndigheter om å legge kortene på bordetnår det gjelder disse anleggene, hadde trolig vært mye smartere, enn å bare spekulere i hytt og pine.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Armin Bahrami
     21. 01. 2010 klokken 02:11

     Ikke stol på disse menneskene. De vil gjøre alt for å kvitte seg med de «ubrukelige spiserne» og HAARP kan drepe store folkemasser på en hygienisk og naturlig måte. No evidence to back it up, but i can tell you a bout alot of people with power that wants you all dead.

     Intensjonen og viljen til å leke gud er der, og teknologien er i deres hender. Sov godt.

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Audhild Østgård
   20. 01. 2010 klokken 00:21

   Og du er med på å FORSØKE å tåkelegge. Jeg skal gjerne møte deg på et seinere tidspunkt. Hvis du tørr! Jeg skal møte deg uten et eneste fordømt vitenskapelig bevis. Og jeg skal love deg at du skal måtte se! Du vil ikke ha en eneste mulighet eller skjulested for dine øyne. «Ondskapen» har falt for sitt eget grep, Den Vitenskapelige Fellen!! De vitenskapelige bevis er forfalsket opp og ned og fram og tilbake. Samtidig er FOLKET blitt blindet og lurt, manipulert og vingeklippet. Jeg oppfordrer deg til å gå inn på artikkelen min; Hvem eier virkeligheten? Du er ikke ute etter å bli opplyst. Men vet du hvilken Herre du tjener? Det er en stor fordel i disse dager!!

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Audhild Østgård
    20. 01. 2010 klokken 00:24

    Min kommentar var ment til Pappilon

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Papillon
     20. 01. 2010 klokken 13:37

     Hei Audhild

     Vet ikke helt hvordan jeg skal svare deg. Føler også at Vandalf gir deg et bra svar, men gir det et forsøk, siden kommentarene dine var myntet på meg.

     I innlegget mitt har jeg en del spørsmål som jeg lurer på, og som jeg forventer svar på av artikkelforfatteren. Jeg skriver også at jeg vil få et større bilde av det som skjer. For å et større bilde så mangler jeg en del svar. Er det da galt av meg og spørre om det jeg lurer på?
     Burde heller ikke artikkelforfatteren som åpenlyst vet veldig mye om HAARP gi meg disse svarene. Hvorfor Marit ikke svarer noen av de som stiller litt kritiske spørsmål til artikkelen hennes vet jeg ikke.

     Hva er det jeg forsøker å tåkelegge Audhild? Hvorfor skal ikke jeg tørre møte deg? Hva skal vi oppnå med møtet? Fortell gjerne litt mer om hva jeg skal måtte se. Hvorfor vil jeg ha behov for et skjulested?
     Hva gir deg rett til å si at jeg ikke er ute etter å bli opplyst? Du vet da ingenting om min virkelighet, hva jeg har opplevd eller hva jeg tror på.
     For meg fremstår du ikke det hakk bedre enn de du kritiserer.

     Hvilken Herre jeg tjener? Jeg tjener ikke noen spesiell Herre. Jeg tror på meg selv. I disse dager tror jeg på de tusenvis av frivillige, leger, hjelpearbeidere som har reist til Haiti for gjøre det de kan for å hjelpe. De tror jeg på.

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til Vandalf
    20. 01. 2010 klokken 00:40

    Jeg forstår ærlig talt ikke denne fiendtlige holdningen til helt normal sunn skepsis i forhold til en artikkel som er full av synsing og forøvrig blottet for kilder.

    Her finner man ikke en gang forfalskede vitenskapelige bevis, som Audhild kaller det.

    Du har min fulle tilslutning Papillon! Det er tøv å komme med komentarer om forsøk på tåkelegging bare fordi man etterlyser en eller annen form for dokumentasjon på relativt saftige påstander.

    Jeg oppfatter speilet slik at det er takhøyde også for de som etterspør kildemateriale, og slik bør det fortsatt være, slik jeg ser det…

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Audhild Østgård
     20. 01. 2010 klokken 03:44

     Vandalf
     Den dagen du ikke finner et eneste bevis for noe som helst av alt dette påståtte være seg HAARP og/eller annet men bare løgnene avdekket??
     Da kommer du til å måtte snu hue trill rundt og begynne å tenke ALT pånytt?
     uten et eneste såkalt håndfast bevis?? Bare stole på deg sjøl!!

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Otto
   21. 01. 2010 klokken 10:32

   Har du noen linker til informasjon om haarp? Her er det om å gjøre å samarbeide, det eneste som gir framgang.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Balle Clorin
  18. 01. 2010 klokken 23:10

  Jeg liker ikke å innrømme det, men med en gang jeg hørt om tragedien på Haiti tenkte jeg HAARP. Sånn er det når du begynner å se ondskapen i øynene.

  Jeg tenker også på HAARP når hvaler svømmer opp på stranden og når biene forsvinner. Ellers når det «nesten kommer tekstmelding» eller jeg plutselig får en pipelyd i hodet (ikke øret), som plutselig forsvinner igjen. Jeg kobler også chemtrails og HAARP, som jeg tror de benytter til å prøve å holde jordens magnetfelt oppe, som et skjold mot kommende solstormer.

  I og med at HAARP er hemmelig, er det kun spekulasjoner. Men da det er hemmelig, er det som regel fordi man har noe å skjule. Så hva skattebetalerne egentlig finansierer er et legitimt spørsmål.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til hippokraten
   19. 01. 2010 klokken 00:11

   Det er ingenting som er hemmelig med HAARP/EISCAT. Hvor har dere de våset fra?! Det er heller ingen hemmelighet at ingen her har kompetanse til å forstå hva HAARP/EISCAT egentlig er, og langt mindre kompetanse til å lese offentlige forskningspublikasjoner knyttet til HAARP/EISCAT.

   http://e7.eiscat.se/groups/Documentation/Publications/all_publications.html#2009

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til hippokraten
    19. 01. 2010 klokken 21:35

    Ikke at jeg bryr meg spesiellt om opp og nedtomler, men det er jo litt artig da. Her linker jeg til en side som viser alle forskningartikler ved EISCAT og får nedtomler! Får inntrykk av at flere her VIL at EISCAT skal være superduperhemmelig.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til evilbug
     21. 01. 2010 klokken 14:10

     Men asså… Hmm..
     HAARP er jo også til en viss grad »åpent». Det er bare det at denne »åpenheten» forsvinner som et olja lyn, hvis man ber om en uavhengig inspeksjon av HAARP-anleggene.
     Kan det være slik med EISCAT også? Skulle vært moro å prøvd med en inspeskjon av dette anlegget med kyndige og uavhengige folk. Rotet rund i byggingene og ute på tomta. Skrudd av »mystiske» lokk og tittet inn alle dører. »Raidet» kontorene dems. Kikket nærmere på kablene osv. osv.
     Det er MULIG at pipa hadde fått en annen låt da. Vel, vi vet foreløpig ikke.
     Selv tror jeg neppe EISCAT er noe »superduperhemmelig» – det er vi nok to om. For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til leet
     21. 01. 2010 klokken 14:21

     evilbug sa:

     «For meg virker det som om EISCAT har for liten effekt (med noe over 1MW[?] – blåbær i forhold til HAARP), til å kunne stelle i stand det helt store.»

     Eiscat: 2 MW (iflg. dere egne sider. Wikipedia sier 1 MW)

     HAARP Alaska: 3,6 MW

     HIPS (http://en.wikipedia.org/wiki/HIPAS): 70 MW

     Et gjennomsnittelig lynnedslag (max topp): 1.000.000 MW

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Uenur
  18. 01. 2010 klokken 23:17

  Artikler som denne kan selvfølgelig godt skrives,men de kan ikke presenteres som noe annet enn det de er.Spekulering rundt et emne!
  Det er absolutt ikke forbudt,men i og med at spekulering er basert på egne tanker rundt emnet,og ingenting annet så kunne det muligens vært greit at slike artikler ligger under «Bevissthet»,selv om de forsåvidt ikke direkte sorterer under åndelige emner,så blir det likevel å regne som trosbaserte innspill.Det er slett ikke umulig,det er tilogmed svært sannsynlig at Haarp er forbundet med mye fanteri som vi ikke får vite noe om,men som flere her har nevnt over her,så bør vi la emner vi ikke kan dokumentere,(litt av i det minste) ligge relativt rolige,og i alle fall ikke under samfunnsartiklene.
  -Men det var da likevel en velskrevet artikkel.Ikke tvil om det,men ikke gi Dagbladet og VG mer mat enn de fortjener.Det er som Papillon og Evilbug sier: Slike artikler hiver vanlig presse seg over med blodtørst i blikket,når de skal knerte en konspirasjonsteoretiker eller to.De godt dokumenterte sakene som har blitt tatt opp på Nyhetsspeilet han jeg enda til gode å se nevnt noe annet sted i norsk presse og media av «main stream» typen.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  19. 01. 2010 klokken 12:15

  Haiti er faktisk en selvstendig nasjon, et demokrati som ennå har omkring 8 millioner innbyggere. Det er påfallende at vestlige media ikke nevner med et ord hvilke medlemmer av Haiti’s regjering som har overlevd katastrofen. Det kan jo tenkes at de vil ha et ord med i laget, sammen med den øvrige befolkningen som de representerer i spørsmålet om hvordan nødhjelpen best kan organiseres og hvordan det langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet bør gjennomføres.

  Det virker som at få om noen i det offentlige rom ser ut til å ofre dette en tanke, fra Obama til Aftenposten:
  «Planlegger nytt Haiti
  Mens ofrene graves frem i Haiti, jobber eksperter i mange land med en plan for hvordan dette korrupte og nå sønderknuste samfunn skal omformes til en selvbærende nasjon.»
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3471923.ece

  Jeg får en ekkel følelse av disse ordene: «nytt» Haiti, «eksperter i mange land», «en plan», «omformes» osv. Hva med å spørre haitierne først ?

  Og hvorfor forsømmer selv NRK og TV2 å rapportere om hvem som allerede er igang med hjelpearbeidet ? Er det fordi de har fått beskjed om å bidra til å legge alt til rette for at bandittkollegene Bill Clinton og George W. Bush skal få forsyne seg fritt av nødhjelpskaka, til fortrengsel for Røde Kors og Leger uten Grenser og Norsk Folkehjelp og alle de andre som faktisk ville ha hatt noe å bidra med ?

  Mer enn 2 milliarder dollar ble regelrett stjålet av midlene som ble gitt for å hjelpe ofrene etter Katrina-katastrofen i 2005. Hvem hadde ansvaret for tingenes tilstand i landet dengang ? Jepp, det var George W. Bush, et viktig medlem av kleptokratidynastiet Bush.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Kjetil S
   19. 01. 2010 klokken 13:50

   Aldeles enig. Noe er i gjære, og det tegner ikke godt for de stakkars menneskene på Haiti. Men forvent å se avsløringer av hva som egentlig foregår. Denne gangen vil de ikke lykkes…

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Maarit M. Hanssen
   19. 01. 2010 klokken 22:55

   Ja Hans Gaarder, Haiti jordskjelv blir vendepunkt. Katastrofen er så forferdelig umenneskelig at alle forstår nå at NWO ( New World Order ) gjorde ( heldigvis ) en tabbe med dette jordskjelvet. Befolkningen i Haiti lever nå i ufattelige umenneskelige forhold. Lidelsene er utenfor enhver fatteevne. Dette er en dråpe, som får begeret til å renne over for mange sannhetssøkere. Haiti får mangens øyne å åpnes. Noe verre kan det simpelthen ikke bli.
   Forby HAARP, nå !

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Uenur
    23. 01. 2010 klokken 01:26

    Dessverre er ikke verden slik anlagt at den automatisk forstår noen som helst som ikke er enten ugjendrivelig dokumentert,eller publisert i en noenlunde genuin,og samlet «main stream» media.Defor er det ingen grunn til begeistring angånde verdens forståelse av det menneskeskapte jordskjelvet på Haiti. Det finnes ikke ett eneste lite fnugg av bevis for at det er menneskeskapt! Det betyr ikke at det ikke kan være det,men påstander er bare ikke nok,og jeg synes ærlig talt at det bør være lett å forstå at det er sånn,selv om vi nok kunne ønske noe annet..

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til LunaLuma
   20. 01. 2010 klokken 00:47

   Jeg stusset veldig da mengden soldater fra USA kom frem i nyhetene… så tok jeg en titt på kartet og så Haitis beliggenhet og flirte,….skulle bare mangle at USA ikke invaderte dette landet under dekket av humanitærhjelp når Haiti kan være en finfin base med tanke på Cuba…
   Cuba er et evig nederlag for USA… dette er nødt til å være taktikk.. lytt nøye til Frankrike som klager på mengden soldater og militærintevensjon fra USA!!!!

   GD Star Rating
   loading...
698 Kommentarer
1 2 3 4 16

Legg inn dine tanker