Åndelig oppvåkning som prosess

8.6K visninger
7 minutter lesetid
40

Universet kaller en god del mennesker til åndelig oppvåkning akkurat nå, i vår tid, isammen og enkeltvis, i dag.

Det ser ut for meg som Universet selv presser seg stadig tyngre på veldig mange flere mennesker i dag, med stor kraft, og da er det en fordel at vi vet litt om faremomentene, UTEN at det er noe å være redd for, for det er faktisk den mest normale utviklingsprosess som finnes i verden, dette med at gjennom en slik prosess blir det dyriske darwinistiske menneske til den Nye Adam. Gjenfødt av og til ånd.

Les også gjerne min artikkel om ‘Pineal Gland og DMT‘, for noen hevder at mobilstråling, fluor og lignende er nettopp å hindre denne oppvåkning idet disse strålinger forstyrrer konglekjertelen (pineal gland), som sies å være den fysiske porten til ånden.

Åndelig exterminering

Åndelige mennesker er ikke populære i verden. Det er synd at begynnende åndelig oppvåkning, ofte blir tolket som psykisk sykdom og må dopes bort. Men enkelte vil jo ikke ha for mye åndelig oppvåkning, så da blir det som det blir. Kan jo være at det er psykiatriens ondskapsfulle originale beveggrunn opprinnelig, for alt jeg vet, å hindre denne åndelige oppvåkning med apedop, men jeg tror ikke vi skal tro at alle som arbeider deri, er ondskapsfulle av den grunn. De tror nok at de gjør godt, men jeg har mine tvil om de som skapte dette undertrykkende system, som i Sovjetunionen ble brukt til å fengsle dissidenter uten lov og dom, og som Norge og resten av verden etter hvert adopterte..

“Menneskene vil oppdage en vaksine som kan, fra tidlig i livet via kroppen, ødelegge mulighetene for åndelighet. I fremtiden vil vi bruke et dårlig balansert produkt, som de vil veldig enkelt produsere, som vil forhindre åndelig ‘dumskap’  – i den materielle forstand, selvfølgelig.

“Man will discover a vaccine that could, from early life, via the body, destroy the tendency to spirituality. In the future we will use a poorly balanced product, which they could very well manufacture, that will prevent spiritual ‘folly’ – in the material sense, of course.”
-Rudolph Steiner, 27 October 1917

Noen innen psykiatri og psykologi har integrert den spirituelle dimensjon etter hvert i sin praksis, fordi mange i den bransjen også etter hvert har konstantert at denne dimensjon ikke kan adskilles fra mennesket som er en helhet, både kropp og ånd. De har dermed gått bort fra det biologiske deterministiske darwinistiske verdenssyn om mennesket som et dyr på to føtter, hvor det ikke taes hensyn til menneskets forskjell fra dyrene, nemlig dets potensiale for å heve seg over dyreriket, og finne igjen sitt åndsvesen.

Der er til og med opprettet egne organisasjoner for spirituelle psykiatere
http://essence-euro.org/iasp/

og noen psykiatere har dette som spesiale
SPIRITUAL APPROACH TO PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY
http://jmmantel.net/int/eng/texts/archives/psychiatry2.html

“Vestlig psykiatri har en tendens til å unngå den åndelige virkeligheten, og som et resultat, har noen viktige metoder for psykiatrisk behandling faktisk blitt ignorert. Imidlertid vil de psykiatere som er villige til å erkjenne at der er en åndelig dimensjon, og som er villige til å lære noen grunnleggende regler,  ville kunne i stor grad utvide sin kliniske effektivitet “

“Western psychiatry has tended to avoid the spiritual reality, and as a result, some important avenues of psychiatric treatment have been virtually ignored. However, those psychiatrists willing to acknowledge that there is a spiritual dimension, and who are willing to learn a few basic rules, can greatly expand their clinical effectiveness”, sier William Wilkie (MB MS DPM) i ‘The Spiritual Dimension in Modern Psychiatry’
http://williamwilkie.com/downloads/SpiritualDimension.pdf

En site her som så litt spennende ut, men som jeg ikke har fått tid å se gjennom:
http://www.spiritualpsychology.co.uk/

Men det er ingen eksplosjon av spirituelle veiledere i det offentlige ennå, fordi makthaverne vil som alltid i historien helst unngå store åndelige oppvåkninger av massen, slik at den spirituelle psykologien blir ikke prioritert. Apedop slukker den, og beskytter makthaverne mot bevisste og åndsfrie mennesker, så det passer dem ofte bedre.

Naturvitenskapen er åndelighetens fiender?

Så beklageligvis er der noen bakstrevere som ikke vet bedre, og mener at å strippe menneskene for deres åndelige aspirasjoner og oppdagelser er deres hovedanliggende i denne bransjen, og de kaller i mange tilfeller det folk opplever for “vrangforestillinger”. Null respekt for folks opplevelser og erfaringer. Det er kun deres materiske virkelighet og dimensjon som er ‘sann’, tror de.

Slik har det vært siden jødiske Sigmund Freud beskrev religiøs tro som en illusjon og en nevrose så har det vært spenninger og delvis fiendskap mellom religion og psykiatri, skriver Science Daily.

Kristne Carl Gustav Jung som var Freuds elev, tok etter hvert, etter å ha brutt med sin lærer, det diamentralt motsatte standpunkt som sin lærer. Ingen som Jung har inspirert mennesker med sine lære om sjelen.

Soul in Exile: Schizophrenia, Jung & a Psychiatric Evaluation of Psychiatry
by Maureen B. Roberts, PhD

Sjelen i eksil

“Helbredelsen av schizofreni som en “sjel i krise “kan ikke flaskes inn i piller, eller utdeles ved å bruke informasjon som erverves gjennom et universitets medisinske grad. Som den store legen av sjelen CG Jung viste i sin egen psykiatriske praksis, er det en kunst som krever empati, tålmodighet, en slu men sympatisk forståelse av menneskets natur og, fremfor alt, hjerte. “

“The healing of schizophrenia as ‘soul in crisis’ cannot be bottled into pills, or bestowed by applying information acquired through a university medical degree. As the great physician of the soul C. G. Jung demonstrated in his own psychiatric practice, it is an art requiring empathy, patience, a shrewd yet sympathetic understanding of human nature and, above all, heart.”
http://www.jungcircle.com/exile.html

Klikk på bildet for bedre oppløsning

Spiritual Psychology: An evolving paradigm

The word psychology means the study of the psyche, and the word psyche means mind or soul. In the Microsoft Thesaurus, for psyche we find: “self: atman, soul, spirit; subjectivity; higher self, spiritual self, spirit.” One is reminded… that the roots of psychology lie deep within the human soul and spirit.i

This had not been Sigmund Freud’s understanding. Freud saw his psychotherapeutic discipline as a social science to be made as exact as possible within the narrow parameters of the modern physical sciences, and was scathing, indeed outraged, at the threat of an intrusion of “psychism” into a field he saw as demanding the utmost intellectual rigour. To this day modern spirituality traditions, religious paths and the vagaries and confusions of occultism are strongly disfavoured among those practitioners who, like Freud, look to follow an exact psychological science: the specialist in this field who meditates is still a rarity. The implicit attitude is that clients who come for help need down-to-earth solutions to their problems, sickness and social dilemmas, not pie-in-the-sky phantasies or at best unproven theories.

Nevertheless, the initial powerful insight of a few pioneers like Jung, Maslow, Grof, Habermas, Assagioli and Wilber among others has encouraged within the last few decades an entirely new field of psychotherapeutic specialization.
http://www.victoria-lepage.org/Spiritual_Psychology.htm

Den største vrangforestillingen i verden, er de som ennå ikke har oppdaget den åndelige side av mennesket, slike som Freud et al, og søker å berøve åndelige mennesker for det samme i tråd med sine egne vrangforestillinger. Darwinistene og ‘naturvitenskapsmennene’ fra NTNU er nok fremdeles i flertall innen denne disiplin, men dette vil gradvis endres, etter som livets prosess vil lede stadig flere av dem også til ‘åndenød’, slik at disse personlig introduseres for åndens verden, slik at de får direkte erfaring og opplevelse av den, og ikke lenger kan fornekte den, da vil de tilpasse sin praksis.

Livet har sin egen prosess, – for alle. Livet selv spør ikke alltid om en vil ha prosessen. Den som ikke vil, den skal – og de som fremdeles nekter, de får det verre av å stange imot naturlige evolusjonære prosesser som livet selv utsetter alle som en for.

Det er bedre å la seg drive med elvestrømmen, enn å kave og svømme motstrøms.

Det gjemte og glemte Thomas-evageliet, et av de Gnostiske Evangelier (Evangeliene som Kirken holdt skjult), som ble funnet i Nag Hamadi i 1949 sier:

Jesus sier: «Dersom dere bringer frem det som er inne i dere, skal det dere bringer frem, frelse dere.

Dersom dere ikke bringer frem det som er inne i dere, skal det dere ikke bringer frem, ødelegge dere».

http://lillemaane.no/utdrag/de_gnostiske_evangelier_utdrag.pdf

Så om jeg forstår dette rett, så lønner det seg ikke å gå på akkord med å integrere det åndelige i det naturlige materiske, å bli hel. Mennesket er en helhet, holistisk, kropp OG Ånd, og den som søker å fornekte dette gjør nok både seg selv og sin neste en bjørnetjeneste. Mennesket blir sykt av å fornekte sin komplementære dimensjon.

Det er ikke tilrådelige å motarbeide den åndelige evolusjonen.

Vekkes langsomt

Et lite varsko om at også en indre reise er forbundet med faremomenter, som å gå på ski over Antarktis alene er det, om en ikke går varsomt frem. Den gangen for over 20 år siden når jeg startet min eventyrlige og nærmest mytiske indre reise, så var verden på mange måter mye mer uskyldig og enklere, uskyldig i den forstand at vi hadde ikke så mye kunnskap om forskjellige ting. Det var før internettets storhetstid. Det tok mer tid å finne frem til alt.

I ‘gamle dager’ snakket vi om at det var viktig å ‘jorde seg’. Det vil si at en må ta fri fra studiene av og til. Ta seg lange turer i skogen eller naturen. Plante urter og vekster i drivhuset, eller snekre seg en hytte. Å rote i åkeren er bra.

For mye kunnskap på en gang, kan faktisk føre til en form for mental kortslutning for noen få, spesielt de som er veldig aktiv og vil lære alt på en gang. Vi kalte det kundalinisjokk den gang. Kundalinireisning er bra, men kan føre med seg noen ubehageligheter om det går for fort i svingene.

Kundalini er livskraften, som etter teorien ligger oppkveilet som en slange ved bunnen av ryggmargen, og etter som mennesket modnes og lærer, så begynner den å reise seg, og brenner chakrapunktene på sin vei oppover i organismen, til den endelig brenner hull i kronechakra som sitter på toppen av hodet, – og åpner en for den direkte kontakten med Ånden.

Når den er brent gjennom tålmodig og målrettet bevissthetsarbeid, da er en på toppen av evolusjonskjeden. Den åndelige.

———–

Jeg kommer med en artikkel om Rudolf Steiners kosmologi, som beskriver de syv stegene som han bruker for å beskrive den esoteriske reise fra biologisk darwinistisk dyrevesen, til åndsvesen, hvilket han kaller kristologien.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

40 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
9 år siden

[…] Nyhetsspeilet.no » Åndelig oppvåkning som prosess-Rudolph Steiner, 27 October 1917. Fluor og pineal gland. ….Fluoride in most of the Western World’s water supply is calcifying our pineal gland.GÅ TIL NETTSTEDET! […]

mikmik98
mikmik98
Abonnent
10 år siden

de doper meg fordi de tro jeg er syk på en måte men jeg driver med åndlig krigføring og det er ingen som tror på meg. bra sakt j.j nå forstår jeg mer om den åndelige verden.

trackback
13 år siden

[…] er dermed ingen lykke å finne at ens åndelige oppvåkning er der faktisk absolutt vakum av i verden. Der er ingen kjærlighet, der er ingen nåde, der er […]

torkel
Abonnent
13 år siden

Anbefales:

Part 1
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gkaRkKwmPRw]

Part 2
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CNBY40ZqFv8]

Part 3
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=jIA-9n8SBKE]

Part 4
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iNHC7xBNiDE]

Part 5
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZKYA42a7dJ8]

Fikset, satt inn av Red:

torkel
Abonnent
Svar til  torkel
13 år siden

Tappert forsøk på å embedde video i kommentaren, håper dere har konsumert så lite fluor/aspartame at dere klarer å finne videoene.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Jarle,
Du har som overskrift “Naturvitenskapen er åndelighetens fiender”. Det er ikke naturvitenskapen vi slåss mot, men naturalisme og scientisme.
http://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientism

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Åndelig oppvåkning starter i jødekontrollerte statlige barneinstitusjoner.
Stortingets broilere lyttet uten å puste ei yanikee-kjerring som forklarte dem at 5-åringer trenger sex-opplæring på barnehager fremfor å lære det fra foreldrenes pornofilmer.
Artikkel “Barn i Europa vil få opplæring i homseri allerede i barneskolen” (http://news.km.ru/deti_v_evrope_stanut_gomikami_uz) forteller at Amsterdam`s ordfører Eberhard van der Laan oppfordret nylig skolemyndigheter til å starte opplæring av nederlandske barn i grunnleggende homseri allerede fra barneskole, dvs. før de er kjønnsmodne engang.
Artikkelen siterer Paulus: “Fordi Gud gav dem skammelige lidenskaper Deres kvinner byttet om det naturlige unaturlig, og likeledes mennene forlot den naturlige bruk av kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre, menn med menn begå skamløse handlinger og mottak i seg selv på grunn av straffen for feilen sin. ” (Rim.1: 26,27)
og: “verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller feminin, og heller ikke homofile eller tyver eller pengegriske, drukkenbolter eller, eller revilers, ingen rovdyr – ikke arve Guds rike “. “1 Korinterbrev 6:9-10).

For 30-35 år siden i USA og Europa brøt den såkalte “seksuelle revolusjonen”. Den talte for avvisning av de tradisjonelle begrensninger av seksuell atferd, som gir opphav til forestillingen om frie seksuelle relasjoner, fordi “seksuell frihet, kombinert med medikamentet, fører til større lykke”.
I dag kan man møte 30-40 år gamle menn med åpenbare tegn på medfødte misdannelser og anomalier i europeiske og nordamerikanske byer – de høster elendige frukter av æra for seksuell revolusjon.
Den brakte også masse sosiale problemer og spørsmål knyttet til helse: sykdommer, seksuelt overførbare infeksjoner, graviditet utenfor ekteskap, psykologiske og emosjonelle traumer forårsaket av seksuelle relasjoner hos ungdom, skilsmisse og oppløsningen av familien.
Det vil si at katalysatorer av sykdommen, moralske forfallet i familien og samfunnet var bare ikke å følge kristen moral og verdier, og hor, same-sex “kjærlighet” og narkotika.

Spørsmålet kan oppstå: hvorfor holder alt dette snakket om sodomi og homofil kjærlighet? Det faktum at Russland har ratifisert den såkalte European Social Charter. Og alle land avtale med dokumentet, antar automatisk at internasjonale forpliktelser til håndheving sin. Så, de bestemmelsene i pakten, blant annet, er innføring av det russiske samfunnet på den vestlige modellen av såkalte “juvenile justice”, den nye elev-lærer forhold i skolen, samt å sette barn med rettighetene til seksuelle minoriteter. Og som for unge forskjeller i såkalt “seksuell orientering” betyr lite, griner “sex-opplysning” av homoseksualitet vil våkne opp i den skjøre sjeler bare ekstra interesse for dette fenomenet og dens talsmann. Og, vil mest sannsynlig i den russiske utdanning i dekke av “juvenile justice” og beskytte barns rettigheter bli introdusert som “seksualundervisning”, som i Holland.

“juvenile justice” forutsetter kontroll av atferden til lærere og foreldre av ombud, som kan på noe påskudd for å frata foreldre til barnet og satte ham i vergemålet, som det har blitt normen i Vest-Europa. Husker ikke så lenge siden, har det finske politiet tatt bort et barn fra en russisk mor og en far-Finn, et par slaps og satte ham på et barnehjem. Det venter oss også.

Nå myndigheter “juvenile justice” er allerede arbeider i flere dusin russiske regioner. Og de kan også ta barna fra sine foreldre for “out-of-date metoder for utdanning.” For eksempel, dersom ombudet finner at foreldrene er et par ganger slo barnet, da kan skylde på “intolerant tilnærming” og “krenkelse av barns rettigheter.” Og hvis saken går til retten, kan foreldrene bli fratatt foreldrenes rettigheter, og å sende et barn til et barnehjem. Kan bli fratatt rettigheter og for det faktum at familien barn ikke er utstyrt med anstendige levekår, mens barna gikk også til et krisesenter.
Og lederen for de ortodokse medisinske og pedagogiske senter av “Life” erkeprest Maxim Obukhov argumenterer for at i vårt land, forvrenger “ofrene for ofte blir foreldreløse fordi deres er ingen å forsvare. Problemet av forlatthet er ikke løst, og så ikke utsiktene til sin løsning i de kommende årene. Et så stort antall hjemløse barn, selvfølgelig, blir Russland til et “krem-med-bringebær” for pedofile. Det er kjent at pedofile fra andre land kommer til Russland. ”

Russisk utdanning i dag er allerede i Dire Straits.
“Russiske” ledere har offisielt nedgradert skole fra feltet som sørget for framtiden, til betjeningsinstitusjon der lærere serverer elever for rimelig penge.
For dårlige akademiske prestasjoner spørres ikke elever som ikke ønsker å lære, med lærere beskyldes i at de ikke er i stand til å putte kunnskap i deres hode.

Som et resultat – fremveksten av ungdom med følelse av straffrihet, avhengighet, promiskuitet, mangel på respekt for tradisjoner og eldre.

Quasimodo7
Quasimodo7
Abonnent
Svar til  bin Laden
8 år siden

Gå til:

‘Dr Richard Day. New Order of Barbarians’ Youtube part 1 and 2

LilleVi
Skribent
13 år siden

Hei Sjømann Johansen

No skreiv du som en Gud. Dette er sporet vi trenger,” for å komme videre”.
Det er sjelden jeg har vært så enig i alt.
Bort med frykten, fram med info-en og essensen. Alt er såre godt og,” til slutt vil det hele bli helt”.

Fra hjertet
Tor Andreas LilleVi

Shivannah
Shivannah
Abonnent
13 år siden

Flott artikkel! På høy tid at det kommer frem hvilke tiltak som egentlig er satt igang for å stanse åndelig utvikling.
Det ligger nok mange seende mennesker rundt på institusjoner, tungt medisinert og slett ikke forstått for sine evner i dette og mange land.
Men tiden er her nå, da disse metodene vil falle, sannhetene vil komme frem og menesket skal endelig få lov til å bli spirituelt frigjort.

simon7
simon7
Anonym
13 år siden

Det kunne jo ikke være noen annen enn Selveste J. Johansen som sto bak denne artikkelen. Har du en metode du kan bevise eksistensen av “ånden” med ?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  simon7
13 år siden

Det er gjort måling med ekstremt fintfølende vekt. Vekten gor målbart ned i dødsøyeblikket. Husker ikke hvor. HAr studert dette siden midt på 80 tallet, så ha meg tilgitt at jeg ikke husker alle refferansene. Det er også tusenvis av vitner som har opplevd “nær døden opplevelser”. Det er atter andre som kan flytte bevisstheten ut av kroppen og har opplevd “ut av kroppen opplevelser”. Vitnespyrdene er etterhvert omfattende, og det er foreløbig den eneste saklige måten å samle informasjon på. Det er opp til skeptikerne å avsløre hver enkelt påstand som løgn. Bevisbyrden er på andre siden av bordet, det finnes vitner nok til å vinne en hvilken som helst rettssak og ikke noe annet fra “skeptikerne” enn at de “tror ikke” på det. Det er en tro, kun en tro og ingenting annet enn en tro.

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

21 gram er gjennomsnittet for når de gjorde et forskningsstudie på dette.

coyote
coyote
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

“Det er gjort måling med ekstremt fintfølende vekt.”

5,6 gram (2/10 oz) er ikke “ekstremt fintfølende”.

6 personer ble veid i 1907 av dr Duncan MacDougall.
21 gram (3/4 oz) var resultat av den første veiingen.
For resten av forsøkene varierte vekten, to av forsøkene ble forkastet pga rot med veiingen.

Ikke akkurat nok data til å bastant fastslå noen vekt med andre ord.
Til og med doktoren er enig med meg: “I am aware that a large number of experiments would require to be made before the matter can be proved beyond any possibility of error […]”

Samme person gjennomførte forsøket med hunder, og kom frem til at de ikke hadde sjel siden vekten ikke ble forandret. (En annen hypotese er at fordamping øker etter døden pga stopp i blodsirkulasjon. Hunder svetter ikke, og vil derfor ikke ha noe væsketap umiddelbart etter dødsøyeblikket.)

Originalartikkel (krever Facebook innlogging for å lese hele): http://www.scribd.com/doc/20281719/21-Grams-Hypothesis-Concerning-Soul-Substance-Together-with-Experimental-Evidence-of-The-Existence-of-Such-Substance

Så vennligst vis andre, mer omfattende studier, hvis ikke er påstanden din, med dine egne ord; “en tro, kun en tro og ingenting annet enn en tro.”

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Sett i gang å gjør studier. Det erditt behov ikke mitt. Dette viser i alle fal at det kan være noe å finne om man vil lete. Det finnes masse annet, men ikke som går opp om man vil ha en fysisk vekt å veie det på. Masuro emoto har håndfaste ting å komme med, men om det tilfredsstiller “dere” bryr meg egentlig fint lite. Utfordringen er å finne noe som “dere” vil kune anerkjenne. Jeg har erfart mer enn nok til åt det holder for meg, erfaringer som er verifisert av andre med kompatibel eraring. Det finnes hauger av mennesker med erfaring, men da er ikke nok for mange skeptikere. Les troende som ikke vil ha sitt virkelighetsbilde utfordret. HAr du noen tanker om hvardan man kan fremskaffe dokumentasjon som vil tilfredsstille deg på et område som knapt lar seg gripe fysisk med det som alminnelige forskere i dag rår over av verktøy? Hva vil du gjøre hvis du skal finne ut hvordan du kan forske på noe du i øyeblikket ikke har verktøy som kan måle?

Shivannah
Shivannah
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Svaret har du inni deg selv Simon hvis du bare tør å kjenne etter.
Er du glad i familien din? Kjæresten,kona eller barna, alt etter som hvor i livet du er?
Er svaret ja?

Bevis det.

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
Svar til  simon7
13 år siden

Hvis du går inn i deg selv ikke via forstanden med hjertet så vil du kjenne at det er en Ånd. Evigheten er lagt ned i alle mennskers hjerte.
Hvis du noen gang har hatt en magefølelse for noe og det har stemt så er det din Ånd som har fortalt deg det. Alle har det i seg.
Din fysiske kropp kan kan ikke se frem i tid fordet den går etter den fysiske klokke, men for ånden så finnes ingen tid
Kan du se radiosignaler? Nei de fleste kan ikke se radiosignalene som går igjennom Lufta fordet de er på et vibrasjonsnivå som ikke vi kan se det, men beviset for at du kan sende i gjennom luften er at det er en motaker på andre siden som bekrefter det.
Det er tragisk at psykiatrien ikke inlemmer ånden i sin behandling av pasienter. Da kan ikke behandle en ødelagt sjel uten og ta med Ånden. De gjør heller tvert i mot med og medisnere sine pasienter så distansen fra ånd til sjel blir helt feil.
Du tror vel at vi har en sjel? En sjel er det som dine svingninger av det som foregår rundt deg her i det fysiske blir motatt i din sjel så derfor har vi følelser. Da nytter det ikke og lappe hullene i sjelen med piller, det eneste som kan fylle de hullene er din Ånd, for Ånden speiler seg i den du Egentlig er. Og når sjel og ånd får kommunisert da lar du ikke denne verdens traumer ødelegge sjelen din. Frykten forsvinner, fordet du oppdager at det finnes ingen død, men du flytter bare ut fra denne forgjenglige hytta som forfaller. Det andre er jo at Ånden er med og sinker din aldringsprosess. Den kan helbrede sykdommer, ja jeg våger og si at noe av kreften kommer av blokeringer mellom sjel og ånd. Jeg mener ikke at alt kreft kommer av det, men noe av det. Kreft får vi påført av giftstoffer i mat og sigarett samt stråling, men tallene ville vert mye lavere hvis sjel og ånd ville vært i kontakt uten blokeringer. Den er med på og rense ditt fysiske legme og sette på plass din sjel (Psyke) Ja for du tror vel vi har en sjel? men kan du bevise det? Sjel er psyke på Latin.
Husk alt som skal bevises må ikke bli sett. Da kommer vi for kort på det meste.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Javel. Nå er jeg kanskje litt mindre “konspiratorisk”, men jeg skjønner ihvertfall at f.eks kvikksølv er et utmerket våpen for å praktisk talt lobotomere mennesker. Tenk på alle autistene. Med hjerne/nervesystem sikkert kortsluttet av for store doser kvikksølv.

Leste noe fra Botswana nylig… Politikk/antropologi… Det ble nevnt hvordan myndighetene der på et vis så AIDS som en velsignelse – for da var en stor del av befolkningen nøytralisert så de utgjorde ikke lenger en politisk trussel. Altså – folk som er syke har det med å ikke orke å tenke og engasjere seg så mye…

Monica Waade
Forfatter
Svar til  BelzeBob
13 år siden

Ha ha, BelzeBob du mener jeg kanskje er litt mer “konspiratorisk” enn du er, javel, vi sier ikke mer om det. :-D
Du nevner AIDS – jeg sier skapt i laboratoriet det også, akkurat som nøffeviruset hvor de skulle pushe inn en liten dose kvikksølv i befolkningen over hele verden takket være at WHO fikset at viruset kunne hete en pandemi. Kvikksølv er som du sier – kjemisk lobotomi. Ja gu bære oss det ville ikke blitt mye liv igjen på denne jorda hadde eliten fått fortsette som halliker med alle sine horer nedover i systemene.

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

BelzeBob sier; Så vidt jeg vet så vet vitenskapen nærsagt ingenting om pinealkjertelen. Annet enn at den visstnok utskiller melatonin når vi sover om natten.
~~~
BelzeBob og Jarle jeg skal dele ei hemmelighet med dere. Vitenskapen vet så alt for MYE om pinealkjertelen. Hvorfor tror dere at de stadig kommer til resultater som medfører at vi skal fylles med diverse gifter, miljøgifter og legemidler, stoffer som skader den sånn at våres vei til åndeligheten blokkeres. Når vi sover er vi i åndeligheten, så ta søvnen fra folket med frykt og kjemiske midler er et resultat av ondskapen planer om å stenge oss ute fra kilden. Vi skal liksom ikke lytte til den svake stemmen der inne i bakhodet, vi skal fanges i frykt og støy. For en djevelsk plan, men vi har avslørt den.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

J.J.

Dette med forkalkning vet jeg ikke mye om. Jeg har lest både “replaced by fat” og “becomes calcified.”

Når det gjelder ernæring har jeg en litt annen synsvinkel. Tenk deg en bil: ja, det er viktig å ha god bensin og olje, vann og frostvæske, bra batteri, og nok luft i dekkene – men hva med sjåføren? En god sjåfør kan nok klare å komme seg frem selv om bilen kanskje ikke er en Porsche rett fra fabrikken. En ufullstendig lignelse, men du skjønner gjerne poenget. Som en sa til meg en gang: “putt så mange vitaminer inn i hodet du bare vil, men du må bruke hodet også!”

Så jeg tror det at å være mentalt, følelsesmessig og åndelig alert er viktigere enn all verdens vitamin C, Omega 3, energi-vann o.l. Når det er sagt – så vil jeg si at jeg er allikevel enig med deg i at det er viktig å gjøre det man kan for å gi kroppen det den trenger: et godt miljø, mosjon og et rikt kosthold. Dessuten ser jeg det som en forferdelig synd å vannskjøte naturen slik vi gjør; all mat burde være økologisk og rik på ernæring! Vi burde ikke trenge å bruke massevis med tid og penger på å få tak på det som naturen i utgangspunktet har i overflod.

Summa summarum: det jeg ser som en større trussel enn dette med mat er hvordan vi alle blir kondisjonert til å leve et liv i psykologisk søvn. Leve – uten å leve. Det skal veldig mye til for å knekke kroppen, men jeg tror det er det psykiske som er verst ute å kjøre. Om vi så spiser tran og medisinske urter eller ikke. Om vi så snakker i mobiltelefon, drikker coca cola light og whisky og røyker en pakke om dagen. Vi må tenke, føle, se, undre, gruble, våge og agere. :)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
13 år siden

BB dette har du rett i, man må tenke helhet slik at man kan overkomme svakheter på et område ved å styrke et annet. Selv om man er skadet av fluor, kvikksølv og andre miljøfaktorer, kan dette balanseres/repareres ved hjelp av bla en velfylt åndelig verktøykasse. Meditasjon, invokasjon, den fiolette flamme, mm vil åpne opp for vitaliserende næring til kropp og sjel.

Pinealkjertelen kan ikke utføre mirakler alene, men er avhengig av at bevisstheten er fylt med lys – altså oppvåknet til enhet med Fader/Moder Gud.
Har ikke tid til å skrive om dette nå, sevlstudier er tilgjengelig bla annet her: http://www.azuritepress.com/index.php . Er man klar til å fremskynde prosesser – såkalt DNA activation – kan det være verd et forsøk.

Psykiatri burde vi egentlig ikke ha bruk for men vi kan alle ha bruk for en hjelpende hånd/ånd i nøden.
Angsten kan slå til når man minst forventer det. Linden Metoden ser for meg ut til å kunne hjelpe mennesker der psykiatri og psykologi kommer til kort:
http://www.panikangst-panikanfald-angst.com/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Har ingen problemer med det ene eller andre, tror vi er enig – kun forskjellig point of observation i nåtid. De fleste sjeler har en innbygget lengsel etter en moder/den kosmiske moder som er blitt frarøvet oss gjennom etablerte religioner. Alfa & Omega, Helios og Vesta er gestalter som manifisterer guds kraft, og som for meg representanter for en HEL kjærlig Fader-Moder-Gud.

Genesis 1:27 So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. KJ-versjon. Men han var nå homo så det er mulig en feil… :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Ja så sant. Men hvorfor tillater vi de å drive på?
Er vi tatt med buksene nede eller…

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

J.J.

I tillegg til dette med fluor, noe jeg ikke har hørt før, fins det en annen teori om pinealkjertelen: Pinealkjertelen har blitt kalt

The Third Eye (Alle store østlige tradisjoner)
The Seat of the Soul (Descartes)
The Organ of Common Sense. (Leonardo Da Vinci)

Pinealkjertelen er en veldig liten og rund “ert” midt inne i hodet. Dvs. – om du holder hodet rakt og drar en rett strek fra kjertelen fremover så kommer du til det punktet hinduene maler prikken litt over/mellom øynene i pannen. Den er i esoteriske tradisjoner et symbol for enhet og forbindes med en høyere, latent, funksjon i mennesket.

Teorien jeg sikter til er at “Organet for Felles Sans” – organet som gjør at vi kan differensiere mellom ting og ha en mer eller mindre korrekt oppfattelse av virkeligheten, inklusiv rett og galt – dette organet blir til fett (eller kalk?) i de fleste voksne mennesker pga. at vi ikke bruker det! Altså – som en muskel som ikke brukes. Eller: som en plante som ikke vannes, en kniv som ruster vekk.

Men selvfølgelig: forurensning/gift som fluor (feil type, feil mengde) kan bidra til å gjøre situasjonen enda verre. Nå er vel pinealkjertelen mer beskyttet enn så mange andre deler av organismen, men nervesystemet kan jo skades av miljøgifter. Og med et skadet nervesystem blir livet svært vanskelig.

Om alt dette er det vanskelig å si noe, ihvertfall for meg, med 100% sikkerhet. men jeg tror vi kan være sikre på én ting: bruker vi ikke det vi har fått fra Gud/Naturen – så forfaller det. Vi kan jo også se på demens; er det så mange demente bare pga. at folk lever så lenge? Eller er det fordi så mange av oss praktisk talt dør mens vi enda lever? Et spørsmål som zombie-filmene faktisk setter på spissen: hærskaren av levende døde blant oss – og samfunnet som hjalp til å skape de.

Så vidt jeg vet så vet vitenskapen nærsagt ingenting om pinealkjertelen. Annet enn at den visstnok utskiller melatonin når vi sover om natten. Men slik er det jo: vitenskapen ligger langt, langt etter den esoteriske kunnskapen. Det eneste de kan gjøre, om de med et åpent sinn prøver sitt beste, er å gjenoppdage kunnskapen om disse faktaene.

Jeg var forresten i en kirke i Cornwall i England en gang. Det var en grav på gulvet. Dvs. i selve gulvet. Og oppå var et bilde i stein av munken som var begravd der. Han hadde helt tydelig et “tredje øye” akkurat på det samme punktet der buddhistene og hinduene maler sine. :)

Sirius
Sirius
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Wow! Takk for nydelig artikkel Johansen! et meget viktig fokus:)
Vil bare si: Takk!

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

~ Jesus and Satan…

Jesus and Satan were having an ongoing argument about who was better on his computer. They had been going at it for days, and God was tired of hearing all of the bickering.

Finally God said, “Cool it. I am going to set up a test that will run two hours and I will judge who does the better job.”

So Satan and Jesus sat down at the keyboards and typed away. They moused. They did spreadsheets. They wrote reports. They sent faxes. They sent e-mail. They sent out e-mail with attachments. They downloaded. They did some genealogy reports. They made cards. They did every known job.

But ten minutes before their time was up, lightning suddenly flashed across the sky, thunder rolled, the rain poured and, of course, the electricity went off.

Satan stared at his blank screen and screamed every curse word known in the underworld. Jesus just sighed. The electricity finally flickered back on and each of them restarted their computers.

Satan started searching frantically, screaming “It’s gone! It’s all gone! I lost everything when the power went out!”
Meanwhile, Jesus quietly started printing out all of his files from the past two hours. Satan observed this and became irate.
“Wait! He cheated, how did he do it?”

~ God shrugged and said, – “Jesus Saves.”

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

synes det er for mye kunnskap på en gang på alle skoler.man bør heller leke seg inn i samfunnet uten skoler det er mye å lære når man gjør det i praksis istedet for teori.man skal stole på seg selv og og gjøre det man føler for.

« Forrige artikkel

Har Einar Gelius tatt dyrets merke?

Neste artikkel »

Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi

40
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x