Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt

12.2K visninger
14 minutter lesetid
83

Stadig flere seriøse eksperter innenfor UFO-temaet går ut og hentyder at myndighetene formelt vil annonsere utenomjordisk eksistens. I tillegg til Stephen Basset samt David Wilcock så er Steven M. Greer fra Disclosure Project en mektig pådriver.

Vi har tidligere skrevet om Stephen Bassett som har lagt frem en rekke solide begrunnelser for hvorfor myndighetene formelt vil gå ut og offisielt annonsere at menneskeheten har hatt kontakt med intelligent utenomjordisk liv i over 60 år. Historisk sett så har de trolig vært her i tusener av år.

David Wilcock forventer at Obama vil gjøre det samme i nær fremtid, noe han uttalte i et radiointervju på Coast to Coast. Han angir at han har fått den spesifikke datoen for når det skal skje, men vil ikke gå ut med denne informasjonen.

Det skjedde jo som kjent ikke, men det er uten tvil at en slik formell annonsering vil skape historiske endringer som savner sidestykke verden over.

Steven M. Greer er kjent for sitt Disclosure Project hvor han har samlet inn vitnesbyrd fra 400 statlige, militære og etterretningsvitner. Disse høytstående personene har vitnet om sine direkte og personlige førstehåndsopplevelser med UFO-er, utenomjordisk liv, utenomjordisk teknologi og hemmeligholdelsen av denne informasjonen.

Fri energi verden over kan bli en realitet

Skal vi tro informasjonen Greer har samlet inn fra disse vitnene så kan verden med en slik annonsering få løst verdens energiproblem ved å fjerne alt fossilt brennstoff og erstatte det med teknologi som benytter fri energi for alle mennesker på denne kloden.

Greer viser til dokumenter som påviser at teknologien finnes og at den bør lanseres verden over for å løse all forurensning med dagens fossile brennstoff.

Galaktisk fellesskap

Det viktigste poenget er at vi blir klar over at vi er en del av en galaktisk familie med høyere bevissthet og avansert teknologi tusener av år forut vår egen utvikling. Materialisme og rasisme blant mennesker blir ubetydelig i et større kosmisk fellesskap. En innrømmelse av kontakt med utenomjordiske vesener vil gi menneskeheten tilgang på hemmeligholdt teknologi som vil snu fullstendig opp ned på livet til alle av oss.

Om det skjer gjenstår å se, men det er en god mulighet for at vi en dag vil oppleve slutten på hemmeligholdelse og starten på en ny begynnelse for menneskeheten.

Brevet fra Greer til president Obama

Greer har offentliggjort sitt brev som ble oversendt president Obama den 23. januar 2009.

Kjære President Obama,

Siden midten av 1950 har klassifiserte prosjekter koblet til utenomjordiske forhold operert utenfor grunnlovsmessig påkrevet innsyn og kontroll av presidenten og kongressen. Dette utgjør en graverende og pågående trussel ovenfor US nasjonal sikkerhet og global sikkerhet og fred.

Implikasjonene i dette er av en slik art at ingen aspekter av livet på Jorden vil være uanfektet av en slik avsløring. Vi er akutt klar over at dette emnet er meget kontroversielt og lider stort av sosial tabu innenfor bestemte elitekretser og innenfor vanlig media.

Hemmeligholdelse av dette emnet har absolutt blitt ivaretatt ved nøye å orkestrere psykologisk sammenheng med latterliggjøring, frykt, trusler og feilinformasjon som gjør det vanskelig for en hvilken som helst offentlig person å adressere dette åpenlyst.

Dessuten, “boblen” med sikkerhet og begrensinger på tilgang som omringer Presidentens kontor, gjør det meget vanskelig for POTUS (President of the United States) å motta korrekt informasjon og råd på emnet. Konsekvensen av denne hemmeligholdelsen kombinert med det psykologiske aspektet nevnt ovenfor, har sørget for at ingen av dine forgjengere har hatt mulighet til å håndtere dette problemet effektivt. Dette har ledet til en krise som ikke er anerkjent som vil bli den største i ditt presidentskap.

På grunn av denne villedende hemmeligholdelsen har vidunderlig ny vitenskap relatert til avansert generering av energi, drivkraft og transport blitt holdt tilbake fra folket. Disse avansene inkluderer genereringen av ubegrenset ren energi fra det såkalte nullpunktenergifeltet og kvantum vakuumfelt fra luften rundt oss, og drivkraft som (feilaktig) har blitt definert som antigravitet. Området med elektromagnetisk energi som yngler overalt rundt oss og som er integrert innenfor strukturen av tid/rom kan med enkelthet levere alt av energibehov på Jorden – uten forurensning, olje, gass, kull, sentraliserte kraftverk eller kjernekraft.

Avsløringen av disse vitenskapene og vise anvendelser under din første periode som president er den mest presserende saken foran deg. Disse vitenskapene vil skape en ekte ny energiøkonomi som tillater menneskeheten å løse våre mest presserende problemer med global oppvarming, fattigdom og utarming av ressurser. Sammenstillingen av problemer som inkluderer global oppvarming, nedbryting av biosfæren, luftforurensing, energisikkerhet, Midt-østenpolitikk, et kollapsende geo-økonomisk system, voksende uoverensstemmelse mellom fattige og rike i verden, overbefolkning og menneskets bærekraft på Jorden, for å nevne noen få, er alle koblet sammen og direkte berørt av hemmeligholdelsen rundt dette emnet. Løsningen ligger ikke i gamle tankemønstre og teknologi, men i en ny bevissthet som anvender ny vitenskap. Disse vitenskapene ble skapt på slutten av 1800- og 1900-tallet, men ble skrinlagt og undertrykket på grunn av begjæret for makt, grådighet og ut av frykt for å uroe en statisk tilstand.

Det er på tide med en ny Frigjørende Erklæring – en som frigjør hele menneskeheten fra lenkene til det økonomiske slaveriet som er resultatet av hemmelig sentralisert makt, korrupsjon og global økonomisk herredømme. Verden vil ikke få rettferdighet og fred så lenge halve verdens befolkning lever i fattigdom mens resterende halvpart kannibaliserer Jorden for å opprettholde sin levestandard. Denne skrekkelige situasjonen kan og må bli transformert til en verden i overflod, ren og nok energi og oppriktig bærekraft. På dette grunnlaget, med disse nye vitenskapene, teknologiene og en ny bevissthet, kan vi gå fremover som et folkeslag, samlet og i fred. Da og kun da vil vi være velkommen blant de andre sivilisasjonene i kosmos.

At vi ikke er alene i universet er nå vitenskapelig et faktum. At vi allerede har vært besøkt av avanserte sivilisasjoner – hvis interesser her er mest sannsynlig eldgammel – er kontroversielle. Derimot er det i mine diskusjoner med ledere i Europa, Vatikanet, Canada og andre ledere rundt i verden, en voksende enighet om at vi har hatt besøk og tidspunktet for avsløring av denne informasjonen har forlengst gått ut på dato. Enda viktigere er et passende diplomatisk initiativ som trengs for å kommunisere med disse utenomjordiske gjestene innenfor et rammeverk av universal fred, fri fra tidligere dominanse med militærisme og paranoia. Nærmere 80% av den Amerikanske befolkningen tror at “UFO-er” er ekte, og at noen aspekter i regjeringen lyver til de om dette betyr bare at fortsatt hemmeligholdelse  er kun til fordel for de få kostelige som tjener på slik hemmeligholdelse. Denne hemmeligholdelsen undergraver USAs troverdighet og andre regjeringer, og lar kreftsvulsten med ukontrollert skjult makt – advart av President Eisenhower i sin siste tale til nasjonen – spre seg videre i hele verden. Den truer nå selve livet til Jordkloden.

Videre finnes det en hemmelig, “ikke-anerkjent” operasjon som har benyttet svært avanserte elektromagnetiske våpensystemer for å spore, peke ut som mål og i noen tilfeller, men med økt presisjon, ta ned utenomjordiske fartøy. Denne dumdristige oppførselen utgjør en eksistensiell trussel til hele menneskeheten og må settes i tøyler umiddelbart.

Den såkalte MJ-12 eller Majestic-gruppen som kontrollerer dette emnet opererer uten samtykke med folket og uten kontroll fra presidenten og kongressen. Den fungerer som en transnasjonell regjering til seg selv, ansvarlig ovenfor ingen. All maktfordeling er utslettet. Mens den som en regjerende instans står på utsiden av loven, strekker dens innflytelse inn i mange regjeringer, bedrifter, organisasjoner, media og finansielle interesser. Dens korrupterende innflytelse er inngående og har definitivt blitt drevet som en svært mektig og forankret global RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) hvor makten i dag fremdeles forblir ukontrollert.

Opp mot $100 milliarder av statlige midler går årlig til denne virksomheten, også kjent som det “sorte budsjettet” i USA – nok til å tilby universell helseomsorg til alle menn, kvinner og barn i Amerika.

Når jeg først informerte direktøren for Central Intelligence James Woolsey i denne saken i desember 1993, var kun en tredel av denne regjerende gruppen positiv til det vi anbefalte: Avsløring av fakta om at vi ikke er alene i universet og den omhyggelige frigjøringen av avanserte energisystemer som kunne erstatte olje, gass, kull og atomkraftverk. Kildene kan nå informere meg at nærmere to tredjedeler av denne gruppen støtter nå et slikt initiativ.

Interesser i Europa, Vatikanet, Asia og spesielt Frankrike og Kina anbefaler avsløring av fakta. Hvis USA ikke står frem, vil de andre landene gjøre det og USA vil bli liggende etter og bli økende irrelevant i verden. Dette kan ikke bli tillatt. De europeiske og asiatiske arenaene vil stå frem med eller uten USA sitt engasjement på et gitt tidspunkt i nær fremtid, og det bør de så absolutt. Seks tiår med hemmeligholdelse er nok.

Vi er også moralsk forpliktet til å advare deg mot en eksisterende meget hemmelighetsfull plan om å benytte avansert teknologi for å bløffe et “utenomjordisk angrep” på Jorden. Innenfor direkte kontroll fra Majestic-gruppen finnes det utstyr som er kapabel til å gjennomføre en slik operasjon og så godt som hver eneste person på Jorden inkludert de fleste ledere vil kunne bli lurt av det. Komponenter i denne operasjonen er blitt testet opp mot publikum over de siste 50 år og inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Alien Reproduction Vehicles (ARV) – dette er avanserte anti-gravitetsfly som har vært i full operativ drift siden minst i slutten av 1950-årene til tidlig 1960. Mange såkalte UFO-rapporter av sivilister og militært personell er gjort av slike ARV-er. De utgjør en “sort” flystyrke som ingen vedkjenner seg og disse fartøyene er kapable til å utføre ekstraordinære hastigheter, manøvrerbarhet og løft/svevinger. Opp til 2009 har disse teknologiene gått gjennom en rekke generasjoner med forbedringer og kan, hvis de blir anvendt, bløffe eller simulere et utenomjordisk fartøy (Extraterrestrial Vehicle – ETV). (Merk at en UFO er et ikke-spesifikt begrep og kan enten være en ARV eller en ETV).
 • Programmed Life Forms (PLF) – disse er godt konstruerte tilsynelatende utenomjordiske skapninger som, på tross av at de er fullstendig menneskeskapte, ofte lurer uvitende mennesker til å tro at de er “aliens”. Sceneteknikken, genetikken og annen forskning assosiert med disse skapningene er utenfor omfanget av dette sammendraget, men er svært godt utviklet. Jeg har personlig blitt informert av en rekke uavhengige bekreftende kilder angående utviklingen av PLF-er. Når disse skapningene blir benyttet sammen med ARV-er, vokser en overbevisende populærkultur frem rundt “utenomjordiske bortføringer”. Ofre av slike paramilitære menneskestyrte bortføringer tror oppriktig at de har blitt bortført av “aliens” og har ofte fysiske merker og “implantater” til å bevise dette. Disse implantater er også menneskeskapte og vi har informasjon om laboratoriet og selskapet som produserer disse elementene.
 • Kjemiske, optiske og elektromagnetiske systemer for å assistere i å skape en endring i bevissthet er komponenter i “sceneteknikken” som benyttes for å bløffe en “utenomjordisk” hendelse.

Størstedelen av informasjon tilgjengelig for offentligheten på UFO-emnet er derfor nøye orkestrert desinformasjon designet for å forberede massene så vel som lederne til en ikke-eksisterende “utenomjordisk trussel”. Den psykologiske implikasjonenen i denne krigføringen  ble beskrevet i 1950-årene i CIA-dokumenter og er videre tydeliggjort i andre dokumenter og vitnemål. Ikke mindre enn Wernher Von Braun advarte om dette kosmiske bedraget.

Målet med en slik falsk operasjon er å skape en fiende i rommet som vil samle verden bak en global militær styrke mot en slik “utenomjordisk trussel”. President Reagan og andre ledere har målrettet fått slik desinformasjon, som er skapt for å sikre deres taushet eller samarbeid med hemmelige agendaer og opprustning i rommet. Presidenten må være forsiktig slik at man unngår å bli tilsvarende bedratt.

Etter å ha gått nøye gjennom alle data og dokumenter og etter å ha intervjuet flere hundrede strengt fortrolige vitner, har vi konkludert med at den faktiske utenomjordiske tilstedeværelse er spesifikt ikke-fiendtlig. I lys av den skjødesløse og aggressive naturen i mange av våre skjulte militære aksjoner og den ekstraordinære avanserte teknologien som tillater interstellare reiser fra disse utenomjordiske sivilisasjonene, hvis de var fiendtlige, ville den menneskelige sivilisasjonen vært håndtert med makt i begynnelsen av den kalde krigen.

Disse gjestene ser derimot ut til å være svært bekymret for ukontrollert menneskelig fiendlighet, krigshissing og masseødeleggelsesvåpen kombinert med vårt tidlige potensiale for romreiser. Tendensene for mennesker å engasjere seg i menneskesentrisk fremspring leder mange til å anta at en trussel var ikke-eksisterende. Det er mer sannsynlig at menneskeheten kan bli sett på som en trussel til den kosmiske orden, ettersom vi har feilet i å begrense utbredelsen av masseødeleggelsesvåpen samtidig med forsøk på å nå lengre og lengre ut i rommet. Videre har vi feilet i å initiere en opplyst og fredfull diplomatisk delegasjon opp mot disse utenomjordiske besøkende. Dette må endres umiddelbart.

Avsløring av dette emnet må planlegges nøye og posisjoneres som et håpefullt og oppløftende øyeblikk i menneskets historie. En dårlig posisjonert avsløring som demoniserer disse gjestene eller skremmer allmennheten kan være mer skadelig enn hemmeligholdelsen.

Som du kanskje vet, så var min onkel en senior prosjektingeniør som arbeidet på månemodulen som tok Neil Armstrong til månen. Årsaken til at vi ikke var velkommen i rommet den gangen var på grunn av at passet for tilgang til å reise gjennom universet er en stabil, fredelig verdenssivilisasjon som vil dra samlet og i fred ut i rommet. Ut fra dette er verdensfred og universell fred to sider av samme mynt. Når vi sverger på å leve fredfullt på Jorden og reise ut i rommet kun i fred, vil vi være velkommen med åpne armer. Inntil det skjer så eksisterer en form for kosmisk karantene – med rette – rundt Jordkloden.

Uheldigvis er media og filmindustrien grundig gjennonsyret av interesser som er lojale ovenfor Majestic-gruppen, som også har benyttet media til til å latterliggjøre emnet og presentere skrekkinjagende bilder av “utenomjordisk invasjon”. Kort sagt er folkemassene er nærmest fullstendig hjernevasket i denne saken, og dette presenterer en ytterligere hindring som må ivaretas nøye når man planlegger avsløringen.

Uansett så kan ikke dagens situasjon opprettholdes lengre og det haster med å få på plass fundamentale endringer. For å få til dette ber vi Presidenten innstendig om å foreta en rekke initiativer så snart som mulig. Vi anbefaler at Presidenten:

 • Utpeker en Special Presidential Task Force for å undersøke denne saken, identifisere skjulte anlegg og aktiva og tar tilbake utøvende kontroll over disse prosjektene.
 • Identifisere og umiddelbart fjerne hemmelige operasjoner som er rettet mot utenomjordiske fartøy, utplassering av våpen i rommet og gripe inn i kriminelle desinformasjonsprosjekter.
 • Utvikle responsplaner for å minimere risikoen relatert til potensielle falske operasjoner som har som hensikt å bløffe en fiendtlig tilstedeværelse inkludert forberedelser med militære, etterretning og internasjonale institusjoner.
 • Opprette Rådet for Interplanetære Relasjoner for å koordinere en fredfull, fremtidsrettet og ikke-militær respons til de utenomjordiskes tilstedeværelse. The Center for the Study of
  Extraterrestrial Intelligence
  (CSETI) har i 18 år drevet et prosjekt for å etablere slik kontakt og kan assistere i denne prosessen. CSETI som arbeider med andre regjeringer og verdensskikkelser, vil opprette et slikt råd hvis den amerikanske regjeringen velger å ikke gjøre dette innen de neste 12 månedene.
 • Umiddelbart tildele midler til undersøkelser, utvikling og nøye planlagt frigivelse av de nye energiteknologiene som raskt kan erstatte fossile brennstoff og atomkraft. (Se www.TheOrionProject.org). Merk at disse teknologiene, ettersom de genererer energi fra nullpunktenergifeltet i rom/tid, vil tillate en utfasing av det elektriske energinettet. Vi er i besittelse av dokumenter og informasjon angående nøkkelfasiliteter og midler tilknyttet disse teknologiene. Vi anbefaler at drivkraft og transportaspektet i disse teknologiene (elektromagnet-gravitasjonssystemer) blir gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt når verdens sikkerhetssituasjon har blitt bedret.
 • Etablere høytstående samarbeid med Kongressen, FN og andre regjeringer for å koordinere disse prosjektene og frigigvelsen av disse teknologiene.
 • Det Nasjonale Sikkerhetsrådet må utforme en seksjon spesifikt for å adressere den internasjonale, interplanetariske og makroøkonomiske implikasjoner av disse avsløringene og raskt forberede frigivelse av disse teknologiene.
 • The Orion Project har identifisert nøkkelvitenskapsmenn for å assistere med utviklingen av disse nye energiteknologiene. De har samtykket i å arbeide med oss, men er forhindret fra å gjøre det, en person på grunn av en isolert virksomhet (Top Secret Sensitive Compartmented Information – TS SCI) som han er dedikert til. Vi ber om en handling fra Presidentens kontor for spesifikt å tillate de å arbeide med oss med full støtte og beskyttelse fra Presidenten. Vi kan ikke understreke nok for hvor viktig det er at disse personene blir tildelt denne kritiske oppgaven: På under ett år kan vi ha nye energigeneratorer utviklet for å gjøre Amerika fri for olje, gass, kull og atomkraft.

President Obama, vi står klar for å assistere deg og din Administrasjon med disse og andre oppgaver og forplikter oss å gi deg full støtte. Jeg vil personlig innfri en hvilken som helst forespørsel fra ditt kontor med den ytterste integritet, diskresjon og konfidensialitet.

Vær helt trygg på min inderlige bønn på dine vegner for veiledning, beskyttelse og suksess idet du begynner din historiske rolle som President av de Forente Stater.

Ærbødigst,
Steven M. Greer MD
Direktør
The Disclosure Project

Steven M. Greer
Steven M. Greer fra pressekonferansen i Washington den 9. mai 2001 hvor et tjuetalls høytstående personer fra forsvaret, etterretningen og staten sto frem med sine vitnemål om personlige opplevelser med utenomjordisk liv.

En ny tidsalder

Dette brevet avslører en rekke detaljer som er svært interessant å gjøre nærmere undersøkelser på. Om Steven M. Greer har rett i sine undersøkelser så har vi altså mulighet til å få en verden med fri energi uten forurensende fossile brennstoff og alle atomkraftverk og sentraliserte kraftverk kan slås av.

Utenomjordisk eksistens er allerede her og de fleste har gode hensikter. Jeg anbefaler de som ønsker en nærmere titt på de utenomjordiskes hensikt å ta en titt på artikkelen Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler. Muligheten for å utforske universet og oppnå nye kontakter i galaksen på et personlig plan er dermed plutselig en aktualitet.

Bortførelser av mennesker hevdes å være utført med menneskekonstruerte “UFO-fartøy”. Disse skal være styrt av genetisk menneskeproduserte vesener skapt med utenomjordisk utseende, noe som hentyder til ekstreme forskningsprosjekter hinsides all moral og kontroll i ulike hemmelige undergrunnsbaser.

Informasjon som har lekket ut fra personell som hevder å ha arbeidet i undergrunnsfasiliteter som Area 51 og Dulce kan dermed i stor grad være skremmende sanne. For mer informasjon i denne sjangeren, se Project Mannequin av James Casbolt og Blue Planet Project: Alien research.

Slike prosjekter er ifølge Steven Basset et resultat av at en gruppe mennesker fikk frie tøyler av daværende president for å få overtaket på kommunistene når den kalde krigen startet etter andre verdenskrig. Derimot eksisterer det en rekke uttalelser som viser til at bortføringer også er utført av ekte “grå” utenomjordiske vesener med selviske hensikter som vi ikke kan se bort fra. Dette unnlater Greer å diskutere i sitt brev, men det er forståelig da hans fokus er på kaos skapt av menneskene selv og der har vi åpenbart mer enn nok å rydde opp i allerede.

Verden er langt mer science fiction i realiteten enn de aller flest av oss tror. Det er på tide at menneskeheten tar over kontrollen på den lille kriminelle gruppen med mennesker som har hatt alt for mye makt med utenomjordisk tilvervet teknologi. President Obama eller en av de andre nasjonene har muligheten til å gjennomføre en historisk hendelse som vil savne sidestykke med å få slutt på denne hemmeligholdelsen.

La oss håpe for menneskehetens skyld at hendelsen slår inn før eller siden og på en eller annen måte. Det vil i så fall kunne være starten på en ny og fantastisk tidsalder som ikke bare vil gi oss fri energi og teknologi som får din datamaskin til å virke som en steintavle, men som også kan føre oss et steg nærmere fred mellom alle menneskeslag over hele vår levende planet.

Intoleranse mennesker imellom vil virke meningsløst når man ser mangfoldet med hundretusener av ulike intelligente livsformer i vår egen galakse, skjult i parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Alexander J Holm
Alexander J Holm
Anonym
4 år siden

Hvem er egentlig Steven Greer?
Det er fullt mulig at President Donald J Trump ,hvis han gjenvelges i år , vil i sin 2. Periode , komme ut i media med den endelige Disclosure .
Denne Presidenten har vært uortodoks , derfor er Det Han ,som er den utvalgte , uansett hva han velger å fortelle.
Det vil være ytterst overraskende hvis han ( President Trump) ikke blir gjenvalgt inn som President .

Hva er egentlig Disclosure: har ikke dette allerede skjedd ,med all informasjonen som finnes på Internet?

NÅR all infoen allerede er å finne på Internet, HVA er da hemmelig? Hvem som helst kan jo lete opp infoen på Internet! Alle ,UTEN sikkerhets gradering . Og alle statsledere . Det betyr jo at USAS PRESIDENT vet nøyaktig det samme som du og jeg . Paradokset er jo at han kan ikke gå ut i media og fortelle det personlig, SELV om alle vet det . USAS PRESIDENT har ikke høy sikkerhetsklarering Det er bare Need to know clearance .

Ursus
Ursus
Abonnent
14 år siden

Kom over en litt underlig story her i dag. Gjelder Gulf of Adan og hele den der ’pirat-coverup-storyen’. Stargate er ett stikkord. Mulig dette er bare vissvass-disinfo. Finnes mye annet om man søker litt rundt Gulf of Adan.

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Ursus
14 år siden

Gulf of Aden skal det være. Ikke Adan.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Sjekk ut dette: Gulf of Aden-stargatehttp://www.welcomethelight.com/2010/01/picture-of-the-gulf-of-aden-stargate/) Ikke rart jeg syntes at det var merkelig at den norske regjering sendte ut Millitærbåter for å bekjempe “somaliske pirater” Skip fra Kina,Russland,Usa,Japan,Nato er der…

Otto
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Jeg studerte Steven M. Greer’s presentasjoner for en tid tilbake. Først virket de troverdig, men de inneholdt etter mitt syn også indikasjoner på at han bløffet eller var blitt bløffet. For å konstatere et faktum, det gjenstår å se beviser. At militær og elitisk teknologi er mye mer svansert enn allment kjent og sivil teknologi, er naturlig fordi militær og elitisk makt beror på hemmelighold og fordeler, et uvesen av et system men dog et faktum.

Et nylig tilskudd i dette komplekset, Project Camelot interviews Aaron McCollum.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Jepp,der jeg hørte igjenom og sjekket ut om Gulf of aden,men førut det da man sendte et Norsk militær skip for å “bekjempe” pirater at jeg begynte å lure litt..Så jeg skulle ha gjerne ha vist hva Yemetiske aviser,nettsider mener om saken:) Både Yemen og somalia er avhengig av varer til og fra land,så de ville ha gjort sitt ytterste å fjerne “piratvirksomheten” fordi det ville ha berørt dem selv..og “piratvirksomheten” dukket plutselig opp rundt 2008..absolutt ingenting før den tid..veryvery strange..

mrreg
mrreg
Abonnent
14 år siden

Obama har så langt vist en ting: Han er en løgner. Så hvorfor er han pluttselig troverdig når han skal avsløre utenomjordisk kontakt? For å sitere en kjent PC: “This does not compute!”

Staron
Staron
Abonnent
14 år siden

Og mens vi venter kan jo dere lytte etter om dere finner noe:http://setiathome.berkeley.edu/

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

Hvis Obama skal innrømme noe, så må det være sprøyt.
Dere aner ikke hvor dypt ned i kunnskapene våre løgnene går.

Nikola Tesla hadde antigravitets teknologi i 1885, med en kraft på 10 i 40ende.
Amerikanerne var ikke interresert, derfor havnet teknologien hos tyskerne.
Siden det er et og samme “firma” har de fått teknologien tilbake tilbake.
Bankene ville ikke støtte Tesla, hva skulle de gjort med all oljen og den dyre strømmen da? Rothschild`s ville mistet makten allerede den gangen.
Amerikanerne har “moderskip” på størrelse med fotballbaner,
Når Obama forteller at han har direkte kontakt, blir han som en yppersteprest,
forskjellen er bare at alle kan sè guden han får ordre fra.
Og jeg kødder aldri!
Sorry alien lover`s :)

evenfell
evenfell
Abonnent
Svar til  Ståle Johansen
14 år siden

“Hvis Obama skal innrømme noe, så må det være sprøyt.
Dere aner ikke hvor dypt ned i kunnskapene våre løgnene går.”

Enig og uenig. Ettersom som hullet går dypt ned så kan Obama komme til å si en brøkdel av sannheten, og resten sprøyt. Kanskje dette blir den nye trusselen til NWO, som spiller på frykt, at hjelp det finnes aliens og de er slemme og skal angripe oss, som en arvtaker til terrorisme. En smakebir på project blue beam, hvem vet. Obama er langt nede på sikkerhetsnivåene, og vet vitterlig bare en fraksjon av det totale bildet.

“Siden det er et og samme “firma” har de fått teknologien tilbake tilbake.
Bankene ville ikke støtte Tesla, hva skulle de gjort med all oljen og den dyre strømmen da? Rothschild`s ville mistet makten allerede den gangen.”

Helt riktig, men det var flere som støttet Tesla, og han hadde flere opfinnelser som ble tatt i bruk. Dog ble de som omahandlet fri energi i alle former sabotert, som vi den dag idag lider under.

“Når Obama forteller at han har direkte kontakt, blir han som en yppersteprest,
forskjellen er bare at alle kan sè guden han får ordre fra.
Og jeg kødder aldri!
Sorry alien lover`s”

Du virker rimelig skråsikker i din sak at antigravity og ufo er forbeholdt eliten som en ren etterkommer av Teslas (med flere) arbeide. Riktignok hadde Naziene mest sannsynlig UFOER allerede på 1930 tallet, og teknologien har blitt tatt videre til USA, men å si uten videre at aliens ikke eksisterer er et utsagn som må ha en dypere begrunnelse. Fyr løs. ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  evenfell
14 år siden

Nesten all teknologi vi ser rundt oss kommer fra Nikola Tesla.
Verdt og få med seg at uten den teknologien vi er blitt tildelt så kunne ikke eliten tene penger på oss.
Tessla gir oss kraftledninger, vekselstrøm, radio, lyspærer, trådløse overføringer, generatorer, dynamoer og mye mye mer
Eliten “gir” oss energien i bytte mot det meste av det vi tener.
Det Tessla leverte som eliten ikke kunne tene penger på som fri kraft osv forble en hemlighet i CIA arkiver.
Da Tesla døde så konfiskerte CIA abselutt alt av papirer og patenter for så og levere noe tilbakers til Famlie og Tessla museumet en god stund etterpå.
Er enig med Krapyl at kommer det noe Obama bekrefter aliens så er det bare piss, er mere sannsynligt at Obama da heller ville fortalt at vi blir angrepet av Aliens og at nå må alle verdensborgere stå sammen og stole på eliten.
Så sender dem opp noen hjemmelaga skip fra Area 51 med protonkanoner fra Tessla og skyter litt rundt seg for og skremme.
Litt Blue Beam og litt HARP så blir det hele ganske troverdigt.
99%av alt som kommer fra USA er negativt for oss
Utenomjordiske eksisterer seff, men dem kommer ikke med noe budskap igjennom Obama og har heller ikke noe tro på at det kommer noe som helst fra Obama eller Osama i morgen :)

http://www.youtube.com/watch?v=iRnZNq_6ijI

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
14 år siden

Ups… første linken var bare bekreftelsen på Chemtrail og hvordan dem kombinerer den med HAARP for og bruke været som det ultimate våpen mot fienden og viser hvor effektiv den var i Opprasjon Papay i Vietnam samt Katarina og noen til :) sorry..

evenfell
evenfell
Abonnent
14 år siden

Både David Wilcock og Project camelot skal ha fått inn nye whistleblowers ang disclosure. Siste intervju som omhandler dette med mer: [audio src="http://www.americanfreedomradio.com/archive/Project-Camelot-32k-091709.mp3" /]

Hva som skjer vil tiden vise. Det er så mange parter involvert her at alle kan egentlig jobbe for eller imot. Jeg personlig tror at folk flest ikke er klar for en disclosure, men at vi blir forberedt litt og litt via hollywood og tv. Det ryktes at folk som Steven Spielberg og George Lucas har inside informasjon om mye av dette. Gå inn på IMDB.com spielberg og se på de siste og kommende filmene hans. Noe er iallfall på gang.

Noen mener også at alt er menneskeskapt. Jeg er totalt uenig i dette, men at noen grupper kan ha teknologi til å kunne lage ufoer selv er en annen sak. Von Braun, Nasas Nazi rakett forsker hevdet på sitt dødsleie at det siste vi fikk se før NWO tok over var et fake alien invasion, aka project blue beam. Dog mener mange at dette vil aldri bli tillatt, og om det skjer blir en stor bløff, som er lett å gjennomskue. At det blir spennende å se hva som skjer fremover, aliens eller ikke, er iallfall helt sikkert.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Jeg anser det som rimelig sikkert at vi ikke er alene i universet. Om hvordan disse vesner ser ut har jeg ingen aning om, men jeg vil tro at hvis du ønsket oss vondt hadde de gjordt dette for lenge siden.

Skal jeg tippe på hva vi blir fortalt, vil disse aliens være fiendlige, og vi må frykte dem. De vil oss vondt, og er her for å ødelegge vår verden slik vi kjenner den. Det de i realiteten snakker om er seg selv.

Frykt er jo som kjent et velfungerene våpen mot oss “kveg”. Skulle heller ikke forundre meg om det ble erklært untakstilstand verden over, og at alle må ta en eller annen sprøyte så disse aliens ikke smitter oss. Det blir noen interressante år framover.

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Fri energi.
Kornsirkler gir teknologisk revolusjonerende informasjon.

Jeremy Stride sitt nyhetsbrev idag:

You may or may not be aware that during 2006 I made the claim that some
of the crop circles contain technological blueprints for a starship,
including an energy device that could revolutionize the world.

The existence of technological concepts and schematics in the
formations has been confirmed [once again] by an electrical engineer,
Nikola Romanski. What is particularly noteworthy at this juncture is
that very recently Nikola recognized one of the most impressive visual
comparisons I have ever seen.

The image below compares directly an active project of Nikola’s, and a
circle from 2008:

http://egrd.net/

http://www.youtube.com/watch?v=7XDFT0Yv_hg

http://www.code144.com/rana0.jpg

http://www.code144.com/

Jeremy Stride (Coral Castle) Ny film kommer i slutten av november.

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

He he smurfen mat for noen vi? :)
Full av legemidler, vaksiner, kvikksølv og all verdens giftstoffer, vi må vel heller betegnes som spesialavfall og destrueres i et svart hull.

Takk for linken, men du det der tror jeg i likhet med deg ikke noe på, virker mer som det kommer fra eliten jo. Jeg med flere her omkring har sett ufo’er og jeg personlig tror på at det yrer av liv der ute, men de som er kommet lenger enn oss og kan reise gjennom tid og rom er nok gode skapninger. Det hatt vel vært en glede for oss om noen av dem dannet NWO og overtok styringen i denne verden, helst før de som sitter der dreper ned nesten hele befolkningen.

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det er vel å forvente at når de utenomjordiske VIL gjøre verden oppmerksom på sitt nærvær,så er det ingen jordiske konspirasjoner som er i stand til å stanse det.Greier de å reise uavhengig av tid og rom,bør det å utmanøvrere fientlige jordboere være en smal sak.Det lureste vi kan gjøre,er bare å vente å se-uavhengig av hva vi måtte tro i utgangspunktet.

Om de ikke ser at Gaia enda er moden for dem,er det i så fall deres avgjørelse,og det skyldes i alle fall ikke at noen jordiske myndigheter setter kjepper i hjulene for det – (Noe de sannsynligvis vil forsøke,men det er en annen sak).

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uenur
14 år siden

Vist det landa en Lucy fra Antares i Roswell så ville nok CIA ha bura ho inne og forska på henne, tviler vel på at vist ho sier dem kommer en ivasjonshær fra Antares for og kolonisere jorden og bruke oss til føde at dem da ville la Lucy gå fritt rundt og starte en egen nettsiden for og informere oss om at vi snart blir spist.
Da vill nok heller CIA ha testa ut forskjellige våpen og kjemikalier på henne for og finne ut hvordan vi best kan forsvare oss mot ivasjonstyrken fra Antares.
Hvorfor skulle dem fortelle oss at vi er føde for dem ?
Det er vel like troverdigt som om at David Rockenfeller skulle fortelle oss at svine vaksinen er grisefarlig før den ble langa ut til verdens befolkning.
Men magefølesen min sier at vi kommer til og se og høre mer fra Lucy i tiden fremover ;)

Lucy har mer på lur, her er Lucy 25 000 lysår borte og kommer fra Stjernehopen M13 og ønsker menneskeheten alt godt og er kommet for og advare mot NWO og naturkatastrofer i tillegg til og gi oss galaktisk teknologi og informasjon om dem selv som består av en befolkning på 21 milliarder :)

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2007/jul.shtml

http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Nydelige bilder de lager og hva er budskapene i dem?
Lurer på om jeg får slike kunstverk min kornåker når man snart må lage sin egen mat? Korn, grønnsaker, noen sauer og ei ku får bli løsningen, joikapartyet må vi jo bare glemme med tanke på hva som skjedde med fangstmennene på Svalbard og grisene utryddes vel av svinefluen.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Du trenger ikke tenke på det Monica
Ifølge Lucy så er det vi som er mat og dem av oss som dem ikke klarer og spise lager dem medisin av ;)
Vi besitter vist mye bra proteiner som kan brukest som helsekost for gjengen fra Antares.
Kornsirklene er bare snille, men for dem fra Antares så er vi bra føde.
Lucy har svaret på alt sier ho og leser du dem 20 sidene hennes så skal du bli 99.9% smartere og mere opplyst en andre ;)
Når man leser sånt så skjønner man at det er noe alvorligt galt med krisepsykiatrien :P
Tungetale på nett, nettsiden er er på alle språk i verden og utrolig profft formulert.

http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Cno&u=http%3A%2F%2Fwww.betweendeath.com%2F

Evidensen
Evidensen
Abonnent
14 år siden

Smurfen : hun har fått det spørsmålet allerede;)

I am a professor of physics at Cherryvale Community College in Cherryvale, Pennsylvania.

One of my students directed me to your site with a challenging question:

If Antares is 612 lightyears away, which assumes that if your spaceship traveled at the speed of light, then it would take 612 years to travel from Antares to Earth (past several black holes along the way); and if you were ten years old when your ship landed in Roswell in 1947 as you claim it did, then how could you have been born on Antares? You would have to have been born on the spaceship ten years prior to its arrival on earth, isn’t that true? And if your life expectancy was around 300 years on Antares, wouldn’t that mean that everyone who arrived on earth in 1947 would have died en route? Please explain this obvious inconsistency in your story.

It looks like “junk science” to me.

SVAR:

Dear Professor Sneywind, or “Zeb” if you prefer:

I recommend a consult with a professor from the astrophysics department of Cherryvale CC. When one is in a zero gravity environment, i.e. deep space, you can travel from cause to effect without the liability of distance. Distance assumes the constraints of time within space, and teleportation of matter is not dependent upon the speed of anything (including light) since speed is a variable which is time-bound. In gravity environments, such as our respective planets, the operative formula (without oversimplification) is CDE, or Cause-Distance-Effect. In zero-gravity environments, it is CE, where you simply ARE at cause and then you ARE at effect, without the need to GET from one place to another. I will share a neurophysiological secret with you —- thought moves faster than the speed of anything, including light, on an infinite bandwidth, which philosophers on your planet would conclude correctly bridges the gap between science and religion. Telepathics certainly have full operational control over our vessels, unlike humans. And by vessels, that includes any form of matter, whether bodies or spacecrafts.

Og etterpå truer hun han som spør spørsmålet osv.. kvinnen er gal

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  Evidensen
14 år siden

Her truer hun :

Now as to “junk science”, where in blazes is Cherryvale, Pennsylvania? There is a Cherryvale, Kansas and a Cherryvale, South Carolina, but certainly no Cherryvale, Pennsylvania. Zip Code 19029 is Essington, Pennsylvania, and encompasses Lester, Pennsylvania but no Cherryvale.

In fact, the only “Cherryvale, Pennsylvania” referenced anywhere is a fictional town on an ABC television program inaccurately titled “One Life to Live”. Your “Cherryvale” is supposedly next to another fictional town on the same drama known as “Llanview, Pennsylvania.” According to that fable, Cherryvale, Pennsylvania is the home of a gay cop named “Oliver Fish”. There is no Cherryvale Community College anywhere.

My Antarean colleagues informed me that you are what is called in Internet parlance as a “troller”; or someone rather disingenuous who enjoys stirring up things.

I am not impressed. If I were you, I would never start up with a species capable of sending you a rather customized prolonged migraine headache. Do you agree?

This reminds me of a dispute one of my fellow Antareans had with North Korean Dictator Kim Jung over his sick habit of forcing nine and ten year old girls to sleep with him. Since March of 2007, he has had a continuous pain in his testicles which to this day he has never realized was a “gift” of a series of nerve cell synapses transmitted by a wave of pain directed through the spinal chord to his groin. Despite the fact that Mr. Jung has all the money he wants to buy the world’s finest neuro-urological medical experts, the man has nevertheless remained impotent.

It doesn’t ever pay to provoke one of us.

Lucy

Evidensen
Evidensen
Abonnent
14 år siden

Dette er det SYKESTE jeg har lest

http://www.betweendeath.com/?p=1#comments

noen som har noen tanker rundt dette og kan noen debunke det?

virkelig syke saker

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Evidensen
14 år siden

Ikke så lett og debunke The Real True ;)
Det er vel siden som forklarer alt
Vakker bilde av Gud var det også :)
Tipper dem kommer til og sette meg i vrangstrupen siden jeg er så full i røyk og dritt etter et destruktivt liv at jeg umuligt kan smake særligt godt ;)

Spiff
Abonnent
Svar til  Evidensen
14 år siden

…blir tilnærma umulig å ta noe(n) seriøst som påberoper det seg å være allviten; “THE ANSWERS TO EVERYTHING ARE HERE” er vel litt i drøyeste laget..overskriften gjør det for min del vanskelig å gjøre noe annet enn å skumme over sidene..mulig jeg går glipp av underholdende lesning dog ;) …åssen debunker man den type påstander, går det i det hele tatt an da?

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  Spiff
14 år siden

Jeg har googlet litt og fant dette om “lucy”

Leucedendra(lucy) claims to be an elderly lady from Antares who arrived in
Roswell, New Mexico on July 4th, 1947. Her husband built the Georgia
Guidestones in 1980.

Her web site, http://www.betweendeath.com doesn’t sell anything. She claims
she has the answers to all of the questions people on earth have been
searching for.

Some of her claims include:

1. God did not have anything to do with building the physical
universe; we did. She says God who is perfect and good, would never
create a world where every time we eat, some plant or animal has to
die.

2. She says Christ was gay and had a homosexual affair with Judas
which he broke off, and that is why Judas turned him in to the
Romans. She said Christ is no more meaningful than a dead cockroach.

3. In other comments, she writes that brothers and sisters can have
sex with one another because we ARE the souls operating genetic
bodies; and since the souls are not related to one another, sex
between siblings is fine.

4. She owns a chimpanzee who she pays prostitutes to service because
she does not want the chimp to experience sexual anxiety.

5. She threatens that because this planet can only comfortably
sustain 500,000,000 human beings without being a threat to nature, the
rest of the 6,200,000,000 have to die and be harvested for their
protein and their water.

6. She says we are doomed as a species because we have not learned
how to think to one another telepathically.

7. She says all mothers should have Caesarian sections instead of
natural childbirth, and that Antarean women communicate with their
unborn children telepathically during pregnancy.

8. She says schizophrenia is caused by two souls operating one body
at the same time.

The list goes on and on. Her comments are also fascinating but
frightening.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Evidensen
14 år siden

Er det ikke litt rart at Lucy reiser fra Antares som ligger 600 lysår borte, altså vist ho hadde reist med lysets hastighet så vill det tatt 600 år og nå jorden, en reise i rommet mellom millioner av stjerner, planeter og stråling, men Lucy er ikke i stand til og lande det lille skipet sitt i en øde ørken i Roswell uten og krasje ;)Lucy klarer og produsere universer med billioner på billioner stjerner og planeter men klarer ikke og lande et lite romskip med super teknologi, og jeg som trodde autopiloten ble oppfunnet for lenge siden he he
Tvilsom at dem gidder og reise 600 lysår for og finne seg mat, dem har nok nærbutikker som ligger mye nærmere en det ;)
Lucy kommer fra Scorpionen og Kornsirklene fra Svanen.
Du kan nok trygt fortsette og tro på Jesus, Lucy var ikke i nærheten av og debunka troa di hvertfall Evidensen :)

Spiff
Abonnent
Svar til  Evidensen
14 år siden

sant nok Smurfen…supervesen, men klarer kræsjlande i Roswell…og det hun nå finner viktig å opplyse om er bla.; incest mellom søsken er greit, jesus var homo..og med judas atpåtil, hun kjøper prostituerte til sjimpansen for at den ikke skal bli seksuelt frustrert… :o

Unrestrained
Anonym
14 år siden

Du svarte ikke på spørsmålet mitt. Men da jeg antar at du ikke helt har tenkt over hva faktisk propaganda er. Det er ikke tvil om at dette har stått på deres aganda i mange år. NASA sine STS 115 og STS 75 hvor der kryr av påståtte UFO’er et et godt eksempel på hvordan myndighetene slipper propaganda gjennom massemedia. Ryktekontroll.
Hva mener du egentlig? Hvis Obama liksom “godkjenner” at de har kontakt med ET’s på CNN så er det sant?
Men det betyr egentlig ikke noe om de kan bevise det uansett, så lenge de holder dere på pinebenken, undrende og brekende i kor etter svar kan de si hva faen de vil og trekke dette ut i det uendelige, og det er nettopp dette de gjør. Welcome to the New World Order.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Unrestrained
14 år siden

Unrestrained

Jeg har nesten vanskeligheter med å ta deg alvorlig her. Du hamrer løs på UFO-fenomenet og sier det kun er NWO / NASA / Whatever propaganda, uten å vise til noe som helst av troverdig informasjon. Jeg kastet bort nesten en time av min verdifulle tid her på jorden på å studere teorien om at jorden er sentrum i universet(!), og må si det er sjelden kost med så mye tullprat samlet på ett nettsted. Og jeg har studert (og forkastet) en anseelig mengde alternativ informasjon i min tid.

At UFO fenomenet er plantet av NWO/NASA må i så fall være den største propaganda / False Flag operasjonen i menneskehetens historie. Da selvsagt med unntak av den groteske propaganda / False Flag operasjonen som Kristendommen har vært og fortsatt er. Den har tross alt eksistert i nesten 2000 år, og fortsatt er det noen som biter på dette tøyset. Ganske utrolig spør du meg. Historieløst, kunnskapsløst og særdeles naivt.

Så jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg mener du skrev i et tidligere innlegg at du tidligere mente UFO fenomenet var reelt, at kornsirkler var reelt etc, men at du har endret mening og nå mener at dette ikke er tilfelle likevel, at det hele er en godt iscenesatt propagandaaksjon. Du går altså fra den ene “ytterkant” til den andre, fra at vårt enorme univers yrer av intelligent liv som interagerer med oss her på jorden, til at vi er alene og at jorden er sentrum i et svært begrenset univers. Hva som har forårsaket denne transformasjonen kan jeg selvsagt bare spekulere i. Jeg kan bare konstatere at det vi UFO-believers anser å være en konspirasjon for å dekke over UFO fenomenet, i din verden er en konspirasjon for å få oss til å TRO på UFO-er. Grunnen til dette er for meg noe uklar, men jeg tolker det som et forsøk på å tekke oss bort fra din Gud? Altså en gigantisk konspirasjon for å trekke oss bort fra en enda mer gigantisk konspirasjon…?

Unrestrained
Anonym
Svar til  Kjetil S
14 år siden

“Grunnen til dette er for meg noe uklar, men jeg tolker det som et forsøk på å tekke oss bort fra din Gud? Altså en gigantisk konspirasjon for å trekke oss bort fra en enda mer gigantisk konspirasjon…?”

Jepp akkurat det jeg sier, samme med 2012, bare noe jævla tull..Det var akkurat dette Wlliam Coopper advarte mot. Du har imidlertid selvfølgelig lov å ha din egen mening og hvem av oss som har rett vil snart vise seg når de setter støvelen i trynet på oss.

Syns det er kult du ofret en time på å sjekke det ut uansett, det er mer enn jeg kan forlange. Lykke til videre. PEACE

http://www.youtube.com/user/AnonymousTruther

Unrestrained
Anonym
14 år siden

Syns du ikke det er et tankekors at den samme media du mener er kontrollert har sluppet propaganda om Et’s i 80år?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Unrestrained
14 år siden

Hva mener du? Ingen mainstream media har godkjent at det finnes ET der ute!

danmoe
danmoe
Abonnent
14 år siden

DU SKREV : Verden består av 90 prosent skeptikere disse ønsker ikke at det finnes besøkende. De kommer ikke for at du ønsker det, dette må komme fra hjertet og ikke et ønske om at de er er. Dere må vite de er der, vanskelig og forklare dette

Da har vel du sett og hatt kontakt med ET`er? for som du skriver i kommentaren over : “Summen av dette har dratt meg fra tro til viten”.
Hadde vært interessant å høre en historie om ett av dine møter med aliens.

Finnes det ett eneste håndfaste bevis på at vi faktisk har hatt besøk?
Det finnes utallige historier. Men ingen konkrete bevis.
Derfor kan du umulig vite. Du tror.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  danmoe
14 år siden

Jo, da det finnes masse beviser, og håndhilsener osv. Men disse baner ikke sin vei pga stadig kontrollerte “media filteret” som er styrt av eliten. Bare fordi “et bevis” ikke kom i mainstream media, betyr ikke at utenomjordiske har / er besøkt jorden… :)
Her har du “beviser” fra en over 60 minutters konferansen (Exopolitics) om ET-kontakt, og statenes hemmeligjørelse av den:
http://www.youtube.com/watch?v=_ngvIP0Za9M

Fortsett ubevist, tro omigjen!

danmoe
danmoe
Abonnent
14 år siden

Dette minner veldig om religion. Vi har alle fri vilje, Gud trenger seg ikke på noen, du må åpne hjerte og slippe han (jesus ) inn. Jeg er ny på forumet her, kjenner ikke din bakgrunn terje, men hvordan vet du at de er der?

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
14 år siden

Jeg har sett mengder av dokumentasjon på det å stoler 100% på de kildene jeg har. Det er ikke noe jeg kan gi deg for det kun du som bestemmer hva som er sannhet for deg. men kan gi deg min bakgrunn.

Jeg er født i 1965 og jeg laget tidlig mine teorier om hvordan ting henger sammen, fra jeg var en liten guttunge har jeg fantasert om at vi mennesker blir besøkt av fremmende vesener til og med mest sannsynlig er resultat av dem innblanding. jeg leste vel den første boken til Erich Von Daniken tidlig på 80 tallet men før det leste jeg en del bøker om UFO fenomenet så tidlig som midt på 70 tallet. Etter og ha lest boken til Daniken fant jeg fort ut at teoriene til Daniken stemte med mine tanker. Altså det var da jeg begynte for alvor og se nærmere på dette, det var ikke bare jeg som hadde disse tankene og at de ikke bare var en fantasi fra min side. Jeg var mange ganger igjennom prosessen om dette var riktig eller feil og hadde mange skeptiske tanker rundt dette. Tenårene kom og jeg fikk andre interesser som gjorde at dette ufo stoffet ble lagt på hyllen. Men uansett tankene var der og jeg har alltid sett opp og ikke ned :)

Jeg fikk vel Internett tilgang i 1997 men har bare sporadisk søk på fenomenet UFO og var ikke så innponert over disse sidene som lå på nettet ang UFO fenomenet. 2005 fant jeg youtube og søkte på UFO der og det kom side opp og side ned, stoff som jeg kunne boltre meg i. Mye av dette var jeg skeptisk til helt til det dukket opp en pressekonferanse ang UFO fenomenet der var det folk som var villig til og vitne i kongressen ang UFO fenomenet. WOW tenkte jeg her er det noe stort på gang. Etter som tiden har godt og jeg har sett en rekke med dokumenter også vitne forklaringer. Summen av dette har dratt meg fra tro til viten.

Altså veien frem fra det å tro og veien frem til og vite har tatt meg 35 år eller lenger. Mine kunnskaper om UFO fenomenet kommer altså ikke fra Internett. Jeg var også i en periode Medlem I UFO Norge og deltok på noen møter på 80 og 90 tallet.

danmoe
danmoe
Abonnent
14 år siden

Tviler veldig på at 90% av verdens befolkning ikke ønsker å vite om det finnes utenomjordiske. Tror heller tvert imot at det store flertallet hadde ønsket å vite om det. Ihvertfall om de var vennligsinnet. Skulle jeg la være å ta kontakt med deg fordi du har en fri vilje? Hvis det står på den frie viljen burde disse vesenene informert oss om at de eksisterer, så kunne vi med vår frie vilje bestemt oss for om vi ønsker kontakt eller ikke. Men dere mener altså at de venter på klarsignal fra Verdensledere,statsansatte eller hvem det nå er som har kjennskap til dem.

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
14 år siden

Verden består av 90 prosent skeptikere disse ønsker ikke at det finnes besøkende. De kommer ikke for at du ønsker det, dette må komme fra hjertet og ikke et ønske om at de er er. Dere må vite de er der, vanskelig og forklare dette.

Terje

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Rask kommentar til noen av kommentarene:

– Grunnen til at UFO-aliens er sentrert i USA er at de liker klimaet rundt Arizona og New Mexico, det er lite vegetasjon, tørt og ikke for kaldt. Minner om deres hjemplaneter.

– Hvis du ikke tror at aliens finnes / har vært på jorden så se video-klippet med human disc (altså menneskeskapt UFO) arbeider Bill Uhouse:
http://www.youtube.com/watch?v=3-ICRApPMzQ&feature=channel

Uhouse ser ut som en farmer i Midt-Vesten men lytt til det han faktisk sier (det er nyttig hjelpetekst som highlighter) og tenk så etter. Han snakker om helt, helt utrolige ting på en ganske så hverdagslig måte. Det er ikke noe i hans stil eller kroppspråk som indikerer at han gjør seg flid med å fantasere. Han snakker om ting han har greie på etter å ha jobbet innenfor feltet i 30 år.

Forøvrig er det Bill Uhouse som har tegnet J-ROD (chi’el’ah), som han hadde arbeidsmøter med ved et par anledninger:
http://www.ufoera.com/images/ufo/j-rod-sketch_013.jpg
J-ROD / chi’el’ah var i mange år en av mikrobiologen Dan Burisch’ nærstående. Burisch var en av foredragsholderne på konferansen i Zürich i sommer.

– Når det gjelder Obama disclosure ? som ifølge noen vil finne sted 27. november så stinker hele greia. Det mest patetiske er faktisk publikums reaksjoner (nå som folk selv i Norge lærer at myndighetene, les Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, juger så det renner av dem). Amerikanske presidenter har i mer enn 50 år løyet og løyet om aliens (med et hederlig unntak for Kennedy, som tok temaet på alvor, men som ble stoppet før han fikk gjennomført sin planlagte disclosure), og nå som autoriteter står for fall som våre führere og hyrder for sheeple-flokken, hvorfor blir en disclosure først troverdig og “sann” når en person som faller inn i en tradisjon av notoriske løgnere sier at noe er “sant” ?

Hvis Obama kommer med en disclosure, blir det garantert en disclosure light, det er utrolig mye stygt og overraskende som human/alien-kokelimonke i regi av USAs hemmelige regjering i løpet av et halvt århundre rommer. Vil Obama frigi noen lysglimt filmet på himmelen som hverken ligner på stjerner eller fly og si at “dette kan være av utenomjordisk opprinnelse” ? Skal det ikke mer til for at publikum skal rope O-bama halleluja og hylle den lenge etterlengtede disclosure av type ultra light ?

Det er også en mulighet for at Obama trekker opp Kissingers ubrukte favorittkort “aliens er en trusel mot oss” og sier at vi må stå sammen mot den ytre fienden, og ved å spille ut dette kortet en drøy uke før NWO-kupp-toppmøtet i København kamuflert som “klima” kan han lykkes i å samle underskrifter til konferansen fra statsledere som vil stå i kø for å gi opp sine nasjoners suverenitet som et bidrag til å redusere den nye trusselen fra verdensrommet. (En annen ting er at ting tyder på at Tony Blair er en “chimera”, så det er slett ikke sikkert at den største truselen fra aliens kommer fra aliens som ser ut som aliens, for å si det på den måten…)

– Ifølge mine kilder er Steven Greer mikrochippet, og isåfall en puddel for THEY, selv om han sikkert er/var en edel person. Legg merke til dette med Steven Greer:
Han får holde på i fred / har kontakter på høyt nivå. Han gjør ikke noe nå for å fremme en skikkelig alien disclosure (hvor lenge skal han kunne leve høyt aktet på møtet som fant sted for 8,5 år siden ?). Han er nå opptatt av å fremme free energy (Zero Point Energy – ZPE), og det gjør han på en veldig troverdig måte. Kanskje litt for troverdig…?

Hvis jeg var i stand til å stable på beina et levedyktig konsept for produksjon av ZPE-duppeditter som ville gjøre meg til milliardær ved å løse jordens energi- og klimaproblemer, ville det smarteste av meg da være å tone flagg ved å kontakte den tilsynelatende så oppriktige Greer ? Jeg bare spør, svaret kjenner jeg ikke.

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Interessant. Bill Uhouse Area 51 Alien Underground Base from Bases 2 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=76#M4946, la til en Area 51 playlist.

På noen av filmene vises kratere i area 51. Kort sagt, slår meg at de flytta atomvåpen test og utvikling fra jordens overflate, som de ødela i stort monn inklusive miljø og alt liv, til underjordiske tester. Kraterne er mange og typisk påmontert tårn og kabler til midten, for tester og annet nedi området hvor atomvåpenet, eller annet våpen, har eksplodert. Sånn umiddelbart ser det ut til at dette er store barns høyst umodne og imperfekte lek med Gud’s perfekte skaperverk.

danmoe
danmoe
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Er det ikke litt rart at kun USA kan bekrefte/avsløre at det finnes utenomjordisk liv?
Er det fordi ET`ene selv ikke ønsker at resten av kloden skal vite om dem?
Hvis det finnes vesener der ute som har en teknologi som kan redde planeten vår synes jeg de kunne ta kontakt med noen som er villige til å ta teknologien deres i bruk. Eller er det slik at de ikke gjør det før store sterke USA gir dem et klarsignal.?
Noe som skurrer her.

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
14 år siden

Alle land vet om de, hvertfall de som trenger og vite dette. De av besøkende som er her og som er av den “gode” typen kan ikke blande seg inn. Menneskene har fått fri vilje og de aller fleste av oss vil ikke ha noe med de og gjøre. Det er opp til oss mennesker om de skal kontakte oss ikke omvendt, så lenge 90% av verden benekter slik nær hver kommer de ikke til og vise seg for oss. USA er den største aktøren på dette med UFO og det er naturlig at det er de som må ut med sannheten. Etter en slik avsløring vil de vise seg for oss men først må menneskene anerkjenne for seg selv at vi ikke er alene, selv etter at USA hår gått ut med sannheten.

Otto
Abonnent
Svar til  danmoe
14 år siden

Jeg tror Benjamin Fulford vet mye om hvordan man såkalt redder kula vi bor på,
The Federal Reserve note will fall to 0.03 cents by January http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1018&start=26#M4947 .

Nazi-banden som emigrerte godt planlagt fra blant annet Tyskland til USA etter andre verdenskrig, operation paperclip http://video.google.com/videosearch?q=operation+paperclip&emb=0&aq=f# , er odlet på pur ondskap og uforstand, det er faktisk til og med synlig via google earth, mye high-tech forent med et helvetes rot.

« Forrige artikkel

Stephen Bassett: Obama vil avsløre kontakt med utenomjordisk liv

Neste artikkel »

På kanten til en ny sivilisasjon

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x