Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt

12.1K visninger
14 minutter lesetid
83

Stadig flere seriøse eksperter innenfor UFO-temaet går ut og hentyder at myndighetene formelt vil annonsere utenomjordisk eksistens. I tillegg til Stephen Basset samt David Wilcock så er Steven M. Greer fra Disclosure Project en mektig pådriver.

Vi har tidligere skrevet om Stephen Bassett som har lagt frem en rekke solide begrunnelser for hvorfor myndighetene formelt vil gå ut og offisielt annonsere at menneskeheten har hatt kontakt med intelligent utenomjordisk liv i over 60 år. Historisk sett så har de trolig vært her i tusener av år.

David Wilcock forventer at Obama vil gjøre det samme i nær fremtid, noe han uttalte i et radiointervju på Coast to Coast. Han angir at han har fått den spesifikke datoen for når det skal skje, men vil ikke gå ut med denne informasjonen.

Det skjedde jo som kjent ikke, men det er uten tvil at en slik formell annonsering vil skape historiske endringer som savner sidestykke verden over.

Steven M. Greer er kjent for sitt Disclosure Project hvor han har samlet inn vitnesbyrd fra 400 statlige, militære og etterretningsvitner. Disse høytstående personene har vitnet om sine direkte og personlige førstehåndsopplevelser med UFO-er, utenomjordisk liv, utenomjordisk teknologi og hemmeligholdelsen av denne informasjonen.

Fri energi verden over kan bli en realitet

Skal vi tro informasjonen Greer har samlet inn fra disse vitnene så kan verden med en slik annonsering få løst verdens energiproblem ved å fjerne alt fossilt brennstoff og erstatte det med teknologi som benytter fri energi for alle mennesker på denne kloden.

Greer viser til dokumenter som påviser at teknologien finnes og at den bør lanseres verden over for å løse all forurensning med dagens fossile brennstoff.

Galaktisk fellesskap

Det viktigste poenget er at vi blir klar over at vi er en del av en galaktisk familie med høyere bevissthet og avansert teknologi tusener av år forut vår egen utvikling. Materialisme og rasisme blant mennesker blir ubetydelig i et større kosmisk fellesskap. En innrømmelse av kontakt med utenomjordiske vesener vil gi menneskeheten tilgang på hemmeligholdt teknologi som vil snu fullstendig opp ned på livet til alle av oss.

Om det skjer gjenstår å se, men det er en god mulighet for at vi en dag vil oppleve slutten på hemmeligholdelse og starten på en ny begynnelse for menneskeheten.

Brevet fra Greer til president Obama

Greer har offentliggjort sitt brev som ble oversendt president Obama den 23. januar 2009.

Kjære President Obama,

Siden midten av 1950 har klassifiserte prosjekter koblet til utenomjordiske forhold operert utenfor grunnlovsmessig påkrevet innsyn og kontroll av presidenten og kongressen. Dette utgjør en graverende og pågående trussel ovenfor US nasjonal sikkerhet og global sikkerhet og fred.

Implikasjonene i dette er av en slik art at ingen aspekter av livet på Jorden vil være uanfektet av en slik avsløring. Vi er akutt klar over at dette emnet er meget kontroversielt og lider stort av sosial tabu innenfor bestemte elitekretser og innenfor vanlig media.

Hemmeligholdelse av dette emnet har absolutt blitt ivaretatt ved nøye å orkestrere psykologisk sammenheng med latterliggjøring, frykt, trusler og feilinformasjon som gjør det vanskelig for en hvilken som helst offentlig person å adressere dette åpenlyst.

Dessuten, «boblen» med sikkerhet og begrensinger på tilgang som omringer Presidentens kontor, gjør det meget vanskelig for POTUS (President of the United States) å motta korrekt informasjon og råd på emnet. Konsekvensen av denne hemmeligholdelsen kombinert med det psykologiske aspektet nevnt ovenfor, har sørget for at ingen av dine forgjengere har hatt mulighet til å håndtere dette problemet effektivt. Dette har ledet til en krise som ikke er anerkjent som vil bli den største i ditt presidentskap.

På grunn av denne villedende hemmeligholdelsen har vidunderlig ny vitenskap relatert til avansert generering av energi, drivkraft og transport blitt holdt tilbake fra folket. Disse avansene inkluderer genereringen av ubegrenset ren energi fra det såkalte nullpunktenergifeltet og kvantum vakuumfelt fra luften rundt oss, og drivkraft som (feilaktig) har blitt definert som antigravitet. Området med elektromagnetisk energi som yngler overalt rundt oss og som er integrert innenfor strukturen av tid/rom kan med enkelthet levere alt av energibehov på Jorden – uten forurensning, olje, gass, kull, sentraliserte kraftverk eller kjernekraft.

Avsløringen av disse vitenskapene og vise anvendelser under din første periode som president er den mest presserende saken foran deg. Disse vitenskapene vil skape en ekte ny energiøkonomi som tillater menneskeheten å løse våre mest presserende problemer med global oppvarming, fattigdom og utarming av ressurser. Sammenstillingen av problemer som inkluderer global oppvarming, nedbryting av biosfæren, luftforurensing, energisikkerhet, Midt-østenpolitikk, et kollapsende geo-økonomisk system, voksende uoverensstemmelse mellom fattige og rike i verden, overbefolkning og menneskets bærekraft på Jorden, for å nevne noen få, er alle koblet sammen og direkte berørt av hemmeligholdelsen rundt dette emnet. Løsningen ligger ikke i gamle tankemønstre og teknologi, men i en ny bevissthet som anvender ny vitenskap. Disse vitenskapene ble skapt på slutten av 1800- og 1900-tallet, men ble skrinlagt og undertrykket på grunn av begjæret for makt, grådighet og ut av frykt for å uroe en statisk tilstand.

Det er på tide med en ny Frigjørende Erklæring – en som frigjør hele menneskeheten fra lenkene til det økonomiske slaveriet som er resultatet av hemmelig sentralisert makt, korrupsjon og global økonomisk herredømme. Verden vil ikke få rettferdighet og fred så lenge halve verdens befolkning lever i fattigdom mens resterende halvpart kannibaliserer Jorden for å opprettholde sin levestandard. Denne skrekkelige situasjonen kan og må bli transformert til en verden i overflod, ren og nok energi og oppriktig bærekraft. På dette grunnlaget, med disse nye vitenskapene, teknologiene og en ny bevissthet, kan vi gå fremover som et folkeslag, samlet og i fred. Da og kun da vil vi være velkommen blant de andre sivilisasjonene i kosmos.

At vi ikke er alene i universet er nå vitenskapelig et faktum. At vi allerede har vært besøkt av avanserte sivilisasjoner – hvis interesser her er mest sannsynlig eldgammel – er kontroversielle. Derimot er det i mine diskusjoner med ledere i Europa, Vatikanet, Canada og andre ledere rundt i verden, en voksende enighet om at vi har hatt besøk og tidspunktet for avsløring av denne informasjonen har forlengst gått ut på dato. Enda viktigere er et passende diplomatisk initiativ som trengs for å kommunisere med disse utenomjordiske gjestene innenfor et rammeverk av universal fred, fri fra tidligere dominanse med militærisme og paranoia. Nærmere 80% av den Amerikanske befolkningen tror at «UFO-er» er ekte, og at noen aspekter i regjeringen lyver til de om dette betyr bare at fortsatt hemmeligholdelse  er kun til fordel for de få kostelige som tjener på slik hemmeligholdelse. Denne hemmeligholdelsen undergraver USAs troverdighet og andre regjeringer, og lar kreftsvulsten med ukontrollert skjult makt – advart av President Eisenhower i sin siste tale til nasjonen – spre seg videre i hele verden. Den truer nå selve livet til Jordkloden.

Videre finnes det en hemmelig, «ikke-anerkjent» operasjon som har benyttet svært avanserte elektromagnetiske våpensystemer for å spore, peke ut som mål og i noen tilfeller, men med økt presisjon, ta ned utenomjordiske fartøy. Denne dumdristige oppførselen utgjør en eksistensiell trussel til hele menneskeheten og må settes i tøyler umiddelbart.

Den såkalte MJ-12 eller Majestic-gruppen som kontrollerer dette emnet opererer uten samtykke med folket og uten kontroll fra presidenten og kongressen. Den fungerer som en transnasjonell regjering til seg selv, ansvarlig ovenfor ingen. All maktfordeling er utslettet. Mens den som en regjerende instans står på utsiden av loven, strekker dens innflytelse inn i mange regjeringer, bedrifter, organisasjoner, media og finansielle interesser. Dens korrupterende innflytelse er inngående og har definitivt blitt drevet som en svært mektig og forankret global RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) hvor makten i dag fremdeles forblir ukontrollert.

Opp mot $100 milliarder av statlige midler går årlig til denne virksomheten, også kjent som det «sorte budsjettet» i USA – nok til å tilby universell helseomsorg til alle menn, kvinner og barn i Amerika.

Når jeg først informerte direktøren for Central Intelligence James Woolsey i denne saken i desember 1993, var kun en tredel av denne regjerende gruppen positiv til det vi anbefalte: Avsløring av fakta om at vi ikke er alene i universet og den omhyggelige frigjøringen av avanserte energisystemer som kunne erstatte olje, gass, kull og atomkraftverk. Kildene kan nå informere meg at nærmere to tredjedeler av denne gruppen støtter nå et slikt initiativ.

Interesser i Europa, Vatikanet, Asia og spesielt Frankrike og Kina anbefaler avsløring av fakta. Hvis USA ikke står frem, vil de andre landene gjøre det og USA vil bli liggende etter og bli økende irrelevant i verden. Dette kan ikke bli tillatt. De europeiske og asiatiske arenaene vil stå frem med eller uten USA sitt engasjement på et gitt tidspunkt i nær fremtid, og det bør de så absolutt. Seks tiår med hemmeligholdelse er nok.

Vi er også moralsk forpliktet til å advare deg mot en eksisterende meget hemmelighetsfull plan om å benytte avansert teknologi for å bløffe et «utenomjordisk angrep» på Jorden. Innenfor direkte kontroll fra Majestic-gruppen finnes det utstyr som er kapabel til å gjennomføre en slik operasjon og så godt som hver eneste person på Jorden inkludert de fleste ledere vil kunne bli lurt av det. Komponenter i denne operasjonen er blitt testet opp mot publikum over de siste 50 år og inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Alien Reproduction Vehicles (ARV) – dette er avanserte anti-gravitetsfly som har vært i full operativ drift siden minst i slutten av 1950-årene til tidlig 1960. Mange såkalte UFO-rapporter av sivilister og militært personell er gjort av slike ARV-er. De utgjør en «sort» flystyrke som ingen vedkjenner seg og disse fartøyene er kapable til å utføre ekstraordinære hastigheter, manøvrerbarhet og løft/svevinger. Opp til 2009 har disse teknologiene gått gjennom en rekke generasjoner med forbedringer og kan, hvis de blir anvendt, bløffe eller simulere et utenomjordisk fartøy (Extraterrestrial Vehicle – ETV). (Merk at en UFO er et ikke-spesifikt begrep og kan enten være en ARV eller en ETV).
 • Programmed Life Forms (PLF) – disse er godt konstruerte tilsynelatende utenomjordiske skapninger som, på tross av at de er fullstendig menneskeskapte, ofte lurer uvitende mennesker til å tro at de er «aliens». Sceneteknikken, genetikken og annen forskning assosiert med disse skapningene er utenfor omfanget av dette sammendraget, men er svært godt utviklet. Jeg har personlig blitt informert av en rekke uavhengige bekreftende kilder angående utviklingen av PLF-er. Når disse skapningene blir benyttet sammen med ARV-er, vokser en overbevisende populærkultur frem rundt «utenomjordiske bortføringer». Ofre av slike paramilitære menneskestyrte bortføringer tror oppriktig at de har blitt bortført av «aliens» og har ofte fysiske merker og «implantater» til å bevise dette. Disse implantater er også menneskeskapte og vi har informasjon om laboratoriet og selskapet som produserer disse elementene.
 • Kjemiske, optiske og elektromagnetiske systemer for å assistere i å skape en endring i bevissthet er komponenter i «sceneteknikken» som benyttes for å bløffe en «utenomjordisk» hendelse.

Størstedelen av informasjon tilgjengelig for offentligheten på UFO-emnet er derfor nøye orkestrert desinformasjon designet for å forberede massene så vel som lederne til en ikke-eksisterende «utenomjordisk trussel». Den psykologiske implikasjonenen i denne krigføringen  ble beskrevet i 1950-årene i CIA-dokumenter og er videre tydeliggjort i andre dokumenter og vitnemål. Ikke mindre enn Wernher Von Braun advarte om dette kosmiske bedraget.

Målet med en slik falsk operasjon er å skape en fiende i rommet som vil samle verden bak en global militær styrke mot en slik «utenomjordisk trussel». President Reagan og andre ledere har målrettet fått slik desinformasjon, som er skapt for å sikre deres taushet eller samarbeid med hemmelige agendaer og opprustning i rommet. Presidenten må være forsiktig slik at man unngår å bli tilsvarende bedratt.

Etter å ha gått nøye gjennom alle data og dokumenter og etter å ha intervjuet flere hundrede strengt fortrolige vitner, har vi konkludert med at den faktiske utenomjordiske tilstedeværelse er spesifikt ikke-fiendtlig. I lys av den skjødesløse og aggressive naturen i mange av våre skjulte militære aksjoner og den ekstraordinære avanserte teknologien som tillater interstellare reiser fra disse utenomjordiske sivilisasjonene, hvis de var fiendtlige, ville den menneskelige sivilisasjonen vært håndtert med makt i begynnelsen av den kalde krigen.

Disse gjestene ser derimot ut til å være svært bekymret for ukontrollert menneskelig fiendlighet, krigshissing og masseødeleggelsesvåpen kombinert med vårt tidlige potensiale for romreiser. Tendensene for mennesker å engasjere seg i menneskesentrisk fremspring leder mange til å anta at en trussel var ikke-eksisterende. Det er mer sannsynlig at menneskeheten kan bli sett på som en trussel til den kosmiske orden, ettersom vi har feilet i å begrense utbredelsen av masseødeleggelsesvåpen samtidig med forsøk på å nå lengre og lengre ut i rommet. Videre har vi feilet i å initiere en opplyst og fredfull diplomatisk delegasjon opp mot disse utenomjordiske besøkende. Dette må endres umiddelbart.

Avsløring av dette emnet må planlegges nøye og posisjoneres som et håpefullt og oppløftende øyeblikk i menneskets historie. En dårlig posisjonert avsløring som demoniserer disse gjestene eller skremmer allmennheten kan være mer skadelig enn hemmeligholdelsen.

Som du kanskje vet, så var min onkel en senior prosjektingeniør som arbeidet på månemodulen som tok Neil Armstrong til månen. Årsaken til at vi ikke var velkommen i rommet den gangen var på grunn av at passet for tilgang til å reise gjennom universet er en stabil, fredelig verdenssivilisasjon som vil dra samlet og i fred ut i rommet. Ut fra dette er verdensfred og universell fred to sider av samme mynt. Når vi sverger på å leve fredfullt på Jorden og reise ut i rommet kun i fred, vil vi være velkommen med åpne armer. Inntil det skjer så eksisterer en form for kosmisk karantene – med rette – rundt Jordkloden.

Uheldigvis er media og filmindustrien grundig gjennonsyret av interesser som er lojale ovenfor Majestic-gruppen, som også har benyttet media til til å latterliggjøre emnet og presentere skrekkinjagende bilder av «utenomjordisk invasjon». Kort sagt er folkemassene er nærmest fullstendig hjernevasket i denne saken, og dette presenterer en ytterligere hindring som må ivaretas nøye når man planlegger avsløringen.

Uansett så kan ikke dagens situasjon opprettholdes lengre og det haster med å få på plass fundamentale endringer. For å få til dette ber vi Presidenten innstendig om å foreta en rekke initiativer så snart som mulig. Vi anbefaler at Presidenten:

 • Utpeker en Special Presidential Task Force for å undersøke denne saken, identifisere skjulte anlegg og aktiva og tar tilbake utøvende kontroll over disse prosjektene.
 • Identifisere og umiddelbart fjerne hemmelige operasjoner som er rettet mot utenomjordiske fartøy, utplassering av våpen i rommet og gripe inn i kriminelle desinformasjonsprosjekter.
 • Utvikle responsplaner for å minimere risikoen relatert til potensielle falske operasjoner som har som hensikt å bløffe en fiendtlig tilstedeværelse inkludert forberedelser med militære, etterretning og internasjonale institusjoner.
 • Opprette Rådet for Interplanetære Relasjoner for å koordinere en fredfull, fremtidsrettet og ikke-militær respons til de utenomjordiskes tilstedeværelse. The Center for the Study of
  Extraterrestrial Intelligence
  (CSETI) har i 18 år drevet et prosjekt for å etablere slik kontakt og kan assistere i denne prosessen. CSETI som arbeider med andre regjeringer og verdensskikkelser, vil opprette et slikt råd hvis den amerikanske regjeringen velger å ikke gjøre dette innen de neste 12 månedene.
 • Umiddelbart tildele midler til undersøkelser, utvikling og nøye planlagt frigivelse av de nye energiteknologiene som raskt kan erstatte fossile brennstoff og atomkraft. (Se www.TheOrionProject.org). Merk at disse teknologiene, ettersom de genererer energi fra nullpunktenergifeltet i rom/tid, vil tillate en utfasing av det elektriske energinettet. Vi er i besittelse av dokumenter og informasjon angående nøkkelfasiliteter og midler tilknyttet disse teknologiene. Vi anbefaler at drivkraft og transportaspektet i disse teknologiene (elektromagnet-gravitasjonssystemer) blir gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt når verdens sikkerhetssituasjon har blitt bedret.
 • Etablere høytstående samarbeid med Kongressen, FN og andre regjeringer for å koordinere disse prosjektene og frigigvelsen av disse teknologiene.
 • Det Nasjonale Sikkerhetsrådet må utforme en seksjon spesifikt for å adressere den internasjonale, interplanetariske og makroøkonomiske implikasjoner av disse avsløringene og raskt forberede frigivelse av disse teknologiene.
 • The Orion Project har identifisert nøkkelvitenskapsmenn for å assistere med utviklingen av disse nye energiteknologiene. De har samtykket i å arbeide med oss, men er forhindret fra å gjøre det, en person på grunn av en isolert virksomhet (Top Secret Sensitive Compartmented Information – TS SCI) som han er dedikert til. Vi ber om en handling fra Presidentens kontor for spesifikt å tillate de å arbeide med oss med full støtte og beskyttelse fra Presidenten. Vi kan ikke understreke nok for hvor viktig det er at disse personene blir tildelt denne kritiske oppgaven: På under ett år kan vi ha nye energigeneratorer utviklet for å gjøre Amerika fri for olje, gass, kull og atomkraft.

President Obama, vi står klar for å assistere deg og din Administrasjon med disse og andre oppgaver og forplikter oss å gi deg full støtte. Jeg vil personlig innfri en hvilken som helst forespørsel fra ditt kontor med den ytterste integritet, diskresjon og konfidensialitet.

Vær helt trygg på min inderlige bønn på dine vegner for veiledning, beskyttelse og suksess idet du begynner din historiske rolle som President av de Forente Stater.

Ærbødigst,
Steven M. Greer MD
Direktør
The Disclosure Project

Steven M. Greer
Steven M. Greer fra pressekonferansen i Washington den 9. mai 2001 hvor et tjuetalls høytstående personer fra forsvaret, etterretningen og staten sto frem med sine vitnemål om personlige opplevelser med utenomjordisk liv.

En ny tidsalder

Dette brevet avslører en rekke detaljer som er svært interessant å gjøre nærmere undersøkelser på. Om Steven M. Greer har rett i sine undersøkelser så har vi altså mulighet til å få en verden med fri energi uten forurensende fossile brennstoff og alle atomkraftverk og sentraliserte kraftverk kan slås av.

Utenomjordisk eksistens er allerede her og de fleste har gode hensikter. Jeg anbefaler de som ønsker en nærmere titt på de utenomjordiskes hensikt å ta en titt på artikkelen Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler. Muligheten for å utforske universet og oppnå nye kontakter i galaksen på et personlig plan er dermed plutselig en aktualitet.

Bortførelser av mennesker hevdes å være utført med menneskekonstruerte «UFO-fartøy». Disse skal være styrt av genetisk menneskeproduserte vesener skapt med utenomjordisk utseende, noe som hentyder til ekstreme forskningsprosjekter hinsides all moral og kontroll i ulike hemmelige undergrunnsbaser.

Informasjon som har lekket ut fra personell som hevder å ha arbeidet i undergrunnsfasiliteter som Area 51 og Dulce kan dermed i stor grad være skremmende sanne. For mer informasjon i denne sjangeren, se Project Mannequin av James Casbolt og Blue Planet Project: Alien research.

Slike prosjekter er ifølge Steven Basset et resultat av at en gruppe mennesker fikk frie tøyler av daværende president for å få overtaket på kommunistene når den kalde krigen startet etter andre verdenskrig. Derimot eksisterer det en rekke uttalelser som viser til at bortføringer også er utført av ekte «grå» utenomjordiske vesener med selviske hensikter som vi ikke kan se bort fra. Dette unnlater Greer å diskutere i sitt brev, men det er forståelig da hans fokus er på kaos skapt av menneskene selv og der har vi åpenbart mer enn nok å rydde opp i allerede.

Verden er langt mer science fiction i realiteten enn de aller flest av oss tror. Det er på tide at menneskeheten tar over kontrollen på den lille kriminelle gruppen med mennesker som har hatt alt for mye makt med utenomjordisk tilvervet teknologi. President Obama eller en av de andre nasjonene har muligheten til å gjennomføre en historisk hendelse som vil savne sidestykke med å få slutt på denne hemmeligholdelsen.

La oss håpe for menneskehetens skyld at hendelsen slår inn før eller siden og på en eller annen måte. Det vil i så fall kunne være starten på en ny og fantastisk tidsalder som ikke bare vil gi oss fri energi og teknologi som får din datamaskin til å virke som en steintavle, men som også kan føre oss et steg nærmere fred mellom alle menneskeslag over hele vår levende planet.

Intoleranse mennesker imellom vil virke meningsløst når man ser mangfoldet med hundretusener av ulike intelligente livsformer i vår egen galakse, skjult i parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner.

Frank Aune er redaktør, webmaster og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

83 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Twisted
Twisted
Abonnent
13 år siden

Meget intressant!
Jeg kommer til å vente i spenning på denne avsløringen, som jeg så inderlig håper er sann.

Det jeg lurer på da, er hvorfor det alltid er Amerika som står i senter, det er der alt skjer, det er der de sitter på viten og derfra alt holdes hemmelig osv. osv.
Hvorfor venter andre land på Amerika? Hva er greia med å gi dem styringen, eller sjansen til å ta styringen, før noen andre gjør noe som helst? Har vi alle glemt at det finnes en hel verden utenfor de Amerikanske grenser? Hvorfor tar ingen andre land kontrollen og avslører alt istedet for å vente?

Jeg tror på utenomjordisk intelligent liv, at de er her/har vært her, og at ting blir holdt hemmelig for oss. Men all denne amerikaniseringen av alt, gjør at det skurrer litt for meg. Hvorfor er det alltid dem?

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  Twisted
13 år siden

Greer er sterkt knyttet til Jesuittene og Vatikanet generelt. Spesielt avdode Corado Balduci(demonolog) Denne mannen er Greers man. Se 1:20 ut i filmen.

http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Jeg deler dine spørsmål om hvorfor alt handler om USA – Det er bare slik at USA lnge har hatt kontakter – kontrakter – med ET intelligens. The disclosure project derimot inkluderer også andre land blant de vitnene som vet noe. Det er liksom USA som har holdt tilbake mest og derfor skal de også avsløre det meste.

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Merkelig hvordan sannheten, uansett hvor vond, trøster og gir håp.
Mennesker trenger og henge situasjoner på greip.
Det gir mulighet til forandring.

At stort sett all faenskap på Jorden, Krig narkotikaomsetning,
Folk som sulter i Afrika, og mange andre land. forurensningen, dødsfall grunnet kreft, Aids, Malaria, resistente bakterier, virus og bivirkninger fra moderne medisin.
Kunne skrevet flere biblioteker fulle om urettferdigheten som råder.

Alt for at en håndfull degenererte onde menn, maktmennene bak NWO, har grisket til seg resursene til og forme samfunnet etter deres forgodtbefinnende, de er årsak til, og tjener store penger på alt overnevnte, konkurranse samfunnet er deres avledningsmanøver, de har snart ingen konkurranse.

Vi er så mange at kun samarbeid og felles mål kan fungere.
Vi kan slå dem på det spirituelle planet, sjelen deres er det kun de selv som kan redde.

Siste forslag nå, er og begrense bruken av internett under den såkalte svineinfluensa pandemien, siden det vil være for mange som blir sittende foran skjermen når de er sykmeldte.
Ikke vanskelig og skjønne hva de egentlig er redd for.
De er ikke så intelligente som de tror, pandemien de har utløst virker mot dem selv.

Trekk trynet ut av Facebook, slå av TV`en, ikke kjøp aviser, skriv inn i Google, nøkkelord for hva dere søker svar på.
Gå til bake til massemedia og se hva de mener om samme sak, sannsynligheten er at det ikke engang er nevnt der, samme hvor viktig det er, hvis ikke vil dere se hva de sier for avlede, for og skremme.

Vi lever ikke i en lyserosa verden (vel nesten, men det er forurensning) dagens situasjon er mer spennt en noensinne, folk må våkne opp for sin egen del, og hvertfall for barna våres del.
Vi kan forandre verden, vi MÅ!

Chemtrail`s, Barium og Aluminium spres i atmosfæren fra fly, for at man via HAARP anleggene (NikolaTesla patent) (Ment som apparatus for høsting og distribusjon av fri energi) skal kunne avfotografere hele kloden, (røntgen) med en oppløsning ned til 15 mm.

Informasjonen inkluderer hvert menneske, biler, computere, veier, atomvåpen, personlige våpen, fjellanlegg, oljeforekomster, mineralforekomster, kort sagt alt.

Informasjonen mates inn i en menneskelig intelligent supercomputer, 10 000 vis av ganger raskere enn menneskehjernen, hvor NWO kjører simulasjoner og utfall av forskjellige event`s.
Feks. En atombombe i Iran, retaliasjonen på denne, eller en kollaps i verdensøkonomien.

Supercomputeren har også matet inn hver eneste telefonsamtale, faksoverføring, tekstmelding osv. siden telefoni, faks, mobil, internett osv. ble tatt i bruk.
Det hemmligstemplede teknologinivået er på linje med det vi ser i science fiction filmer og serier.
Gjemt i offentligheten for at folk skal le av deg, og henvise til hvor du har fått sånne ideer fra.

Ha ikke for store forhåpninger til Obamas avsløringer om utenomjordisk liv.
Han vil bare bekrefte at USA selv sitter med antigravitasjonsteknologi, som de fikk fra Nazityskland, som de igjen stjal fra Nikola Tesla.

30 dager etter ett av overnevnte scenarioer, vil halve verdensbefolkningen være utryddet, grunnet sult, urent drikkevann, voldelige gjenger, kannibalisme, og, eller radioaktive skyer som driver rundt planeten, pandemier utløst med vilje, vil florere. Ingen lokalisasjon vil være trygg.

Ha ingen illusjoner om at de ikke vil krasje verdensøkonomien bare for at de eier FED, alle de store bankene, og største industrikonsernene. Legg merke til prisen på gull og sølv om dagen, det er nettopp kommet beskjed om at Sør Afrika uheldigvis har rapportert om 90% større gullforekomster enn det de har.

NWO har benyttet desinformasjonen til og kjøpe opp alt gullet, de styrer børser, råvarepriser, renter og boligpriser akkurat som det passer dem. Bankene tar glatt tilbake alt de har lånt ut penger til, mens vi vil bli syltet yttligere ned i gjeld.

De resterende få menneskene, vil godta enhver form for styring, mot mat, medisiner, og varmt husrom.
Luciferiansk idealistiske NWO vil da ha fått gjennomført planen om verdensherredømme. Ingen vil få sin frihet tilbake.

Informasjonen om og danne en Verdensregjering, og om å redusere verdensbefolkningen, ligger fullt synlig for allmennheten, helt siden 1974. Eller muligens før.
Poenget er at siden det ligger synlig er det ingen som tror på det.
Søk informasjonen med stikkord som, Bilderberger, Rockefeller, Rothschild, populasjon reduction.

Langt fra alle som er involvert i NWO er enige i filosofien deres, men de har ingen mulighet til og komme ut av organisasjonen i live, planen er Luciferisk og de stoler på at teknologi skal hjelpe dem til og overleve og herske over Verden i 1000 vis av år, ved hjelp av livsforlengende genteknologi, forebeholdt eliten, ikke slavene… oss.

Luciferianerne`s største frykt er at menneskene skal oppdage hva slags vesener vi egentlig er, at vi har en evig sjel, at vi er meget mektige.
Budisme, Islamisme, Kristendom, en hver form for isme, dom og religion er bare bullshit!
Konfliktene må ende nå!

Religionene er et ledd i en Luciferisk plan for og skape splid, frykt, og avstand mellom mennesker.
Religionsbøkene, Bibelen, Koranen osv. er korrigert og justert, trukket kapitler ut av, og andre kapitler inn, alt for og skremme, og kontrollere folkemassene.
Disse djeveldyrkerne, NWO, Bankene, Vatikanet, Kongehus (hvertfall Storbritannia, Nederland og Spania) og Keiserhus (Japan) , har alltid tjent store penger på religionskrigene, og brukt religionsmotsetningene til og starte dem.

Vi kommer ALLE fra en og samme kilde, nemlig Gud den skapende kraft.
Skaperkraften Gud, skapte oss i sitt bilde, fordi vi består av samme substans som den, samme substans som resten av Universet.
Bare i forskjellige tettheter og dimensjoner.

Jesus sa at det du gjør mot andre, gjør du også mot deg selv, jeg vet ikke hva Mohammed sa, men poenget er at profetene forsøkte og få oss til og forstå at vi er – EN.
Vi ER Gud, ALLE mennesker ER Gud, den skapende kraft.
Vi skaper selv vår egen virkelighet, og fremtid.

Vårt Solsystem`s bane på det Galaktiske planet, hvor vi passerer Melkeveien`s ekvator, og planetene linjer seg opp mot Galaksen`s senter, fører til dagens sterkt økende kosmiske stråling fra både Stjerner og Galaksesenter, dette påvirker klima på alle planetene våre, samt alt og alles DNA, kromosomer, bevisthetsfeldt (karma, individualitet) og informasjonsfeldtet (som omspenner alt og alle)

NWO sin Carbondioxid avgift vil ikke føre til annet enn mer penger til dem, for og ytterligere slavebinde oss.
Ondskapsfullt genialt og innføre avgift på et grunnstoff vi trenger for og leve.
Vann har 10 ganger mer energi enn olje, med små modifikasjoner av dagens motorer.
Hvor mange lærte på skolen, at vann kan spaltes til Hydrogen og Oxygen ved hjelp av en spesiell glassfasong senket ned i en vanlig hesteskomagnet?

Vi har hjerneceller i hjertet vårt, (medisinsk bevist)
En som må ha hjertetransplantasjon, grunnet kynisme hat og frykt, kan plutselig bli snill, og like mat han hatet før.
Hvis donoren var snill og likte denne maten.

DNA`et brukes som mottakere og sendere, av informasjon til og fra informasjonsfeldtet.
Feldtet kan også benyttes medisinsk, til og reparere skaded DNA, siden feltet inneholder perfekt informasjon om kodingen før du fikk skader (sykdommer)

Myndighetene har hemligstemplet og undertrykkt patenter og ferdige fungerende apparater til dette formål i mer enn 40 år.

Mektige vesner fra Universet ser ned på oss, og tenker, de utsletter seg selv, de er fullstendig selvdestruktive, selvmorderiske.

Så små som vi føler oss, hvorfor skulle ikke Galakser, Stjerner, Planeter, Måner, trær og planter ha en bevissthet? De har det.

Det har blitt ropt ULV altfor mange ganger, og virkelig vært hauset opp i massemedia, ang. dommedagsprofetier
Y2K osv. Alt for at ingen skal reagere når 2012 står for døren, 2012 er et Galaktisk faktum, som kan vitenskaplig bevises selv ved den begrensede teknologien som er allment tilgjengelig.

Alt dette er vanskelig å begripe, spesiellt siden vi er hjernevasket med feilinformasjon, fra tilgjengelig skole litteratur, nyhetsbilde, TV sendinger, filmer og serier.
Kjemisk hjernevaskeing fra tilsetningsstoffer som fluor, klor, kvikksølv, aspartam og utallige andre smaksforsterkende, regulerende, og konserverende midler.

Oppdater historie og teknologi kunnskapene, og se tvers gjennom propagandaen.

Vi søker ut til andre mennesker for bekreftelse på at vi er værdt noe, på at vi er elskbare, vi søker ut etter annerkjennelse og kjærlighet.
Vi ER bare kjærlighet, våg å se inn i dere selv, dypet der er uendelig stort, vi er (vitenskaplig bevist) (N.Haramein / E.Rauscher) ut fra vår frekvens, kontra frekvensen til Kosmos, ganske nøyaktig midtpunktet på en overraskende liniær graf mellom det største (som er uendelig stort) og det minste (som er uendelig lite)

HVA KAN VI GJØRE, for og redde oss fra og bli med NWO på deres nye tidslinje?
Se inn i dere selv når dere går og legger dere, dimensjonsskiftet er i ferd med og skje.

Vårt DNA blir oppdatert, et slags menneske versjon 2.0

Hvis nok mennesker ser inn i seg selv, og tilgir seg selv sine ubetydelige synder,
Overvinner frykten som fører til at de øser hat ut over andre.
Fordi de andre er en refleksjon av deg selv, du skaper dem med dine tanker.
Hvis nok mennesker skjønner at det bare kan finnes kjærlighet, at skaperkraften ER bare kjærlighet.
Og tenker med kjærlighet på alle andre, fiende eller venn, på trær, dyr, Solen og Moder Jord.
Er det mulig vi klarer eksamen og blir de evige galaktiske vesnene vi egentlig er.

Noen, de kalles vel Engler passer på oss her, de har tidligere vært i våres situasjon.
Vi ville aldri klart oss så lenge på denne kloden uten dem.
De har reddet oss fra utallige armageddon`s.
Etter eksamen får vi oppgaven og guide en annen sivilisasjon gjennom deres dimensjonsskifte, hvis vi vil, vi skaper selv vår egen fremtid.

Situasjonen vi befinner oss i har utspillt seg om og om igjen på milliarder av andre planeter i Universet, gjennom milliarder av år.
Det finnes også mektige vesener som ikke vil oss godt.
Flere medlemmer i USA`s regjering er ikke jordiske.

Mulig at NWO besøker oss fra en annen dimensjon , en annen tidslinje akkurat nå, de ber om at vi ikke må la dem få ta makten.
Tusenvis av år med genmanipulasjon har ført til at det er de vi oppfatter som Grey`s.

Legger vekk frykten for andre mennesker, frykten for og bli avvist av vår indre kjærlighet.
Og ber for alle mennesker, viser gud at vi er gode, at mange har blitt misledet, men at de er gode på bunnen.

Det er vårt siste håp, blir vi med på tidslinjen til NWO kommer de fleste til og miste livet, til og med den evige sjelen.

Vi står midt oppe i denne situasjonen, hva kan muligens være viktigere?

Det handler bare om og tørre og gi informasjonen videre, det og elske seg selv, og alle andre kan ikke føre til mye galt.

Det er ikke mange mennesker som ville byttet kjærligheten mot all verdens penger og makt.

Den største synden er og vise frykt, og ikke si eller gjøre noe, når man stirrer ondskapen i hvitøyet.

Vi har den allmektige skaperkraften på vår side, men også alt og tape.

Pl pl Lehman

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Scientists claim the giant atom-smashing Large Hadron Collider (LHC) is being jinxed from the future to save the world.

In a bizarre sci-fi theory, Danish physicist Dr Holger Bech Nielsen and Dr Masao Ninomiya from Japan claim nature is trying to prevent the LHC from finding the elusive Higgs boson. Called the «God particle,» the theoretical boson could explain the origins of mass in the universe — if physicists can find the darn thing.

The scientists say their math proves nature will «ripple backward through time» to stop the LHC before it can create the God particle, like a time traveller who goes back in time to kill his grandfather.

“One could even almost say that we have a model for God,” Dr Nielsen says in an unpublished essay. “He rather hates Higgs particles, and attempts to avoid them.”

«While it is a paradox to go back in time and kill your grandfather, physicists agree there is no paradox if you go back in time and save him from being hit by a bus,» Dannis Overbye wrote in the New York Times.

«In the case of the Higgs and the collider, it is as if something is going back in time to keep the universe from being hit by a bus.»

“It must be our prediction that all Higgs producing machines shall have bad luck,” Dr Nielsen told the New York Times.

European science agency CERN designed the world’s biggest particle accelerator to shoot beams around a freezing 27km concrete ring underground near Geneva, smashing atoms together in search of the elusive «God particle» believed present at the Big Bang.

The multi-billion-dollar machine, built over almost 20 years, was set to launch in late 2008 but broke down after it overheated during a test run.

The relaunch was pushed back to late 2009 as more parts had to be replaced, and CERN was recently scandalised when a LHC scientist was found to have approached al-Qaeda for work.
Links

* SLIDESHOW: World’s Largest Atom Smasher

The LHC – which features in sci-fi plots such as Dan Brown’s Angels and Demons and the new TV show FlashForward – has been dubbed a «doomsday device» with claims it will open black holes.

Last year, Professor Brian Cox of Manchester University told the UK Telegraph that LHC scientists had received threatening emails and phone calls demanding that the experiment be halted.

But Prof Cox, ex-keyboardist for 1990’s pop group D:REAM, dismissed the hysteria in rock-star style.

«Anyone who thinks the LHC will destroy the world is a tw—,» he said.

The LHC is set to start up again next month.

– with Reuters
_________________________
Ad astra per aspera

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ståle Johansen
13 år siden

Så rart, det du skriver over er 100% korrekt, alikevel har du fått -2 av 18 tomler.
Er det frykten for det ukjente eller redslen for endringer i komfortsonen som får noen til og gi -tomler på kommentaren din ?
LHC er nok også bygd på på teknologi fra fremtiden og noe saboterer prosjektet bevist, sist var det en halv baguett fra en måke som spolerte prosjektet til over 60 milliarder.
At Eliten bygger underjordiske baser er bare latterligt, det viser bare hvor uvitendeog patetiske dem er vist dem tror at noen huler under jorden vil redde dem fra det uungålige ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ståle Johansen
13 år siden

Smurfen: Eliten bygger ikke underjordiske baser, dem har allerede bygd dem! :D

Har kan du lese om mannen som kom fra Venus og ville løse verdensproblemere allerede i 1957 (Valiant Thor, Han var ikke norsk!), men ble nektet plent fra da tidens illuminati president av den enkle grunn: Løsningene du presenterer kommer til å skape voldsomme problemer for den hoax økonomien vår! :)

Mer:
http://www.theallseeingeye.us/Valiant_Thor.html

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Steven M Greer er vel DEN best kvalifiserte i verden å spekulere i dette,og det er til og med en mulighet for at han vet enda mer enn han sier akkurat nå.
I midlertid er jeg ikke optimistisk på USA`s vegne.Jeg tror ikke det vil bli de som vil avsløre dette.Selv om Obama vil,tror jeg ikke han tør.Når?? Hvem vet,men jeg er enig med Greer i at det begynner å haste noe voldsomt.
Det viktigeste er at det blir et land/person med noenlunde høy kredibilitet i verden forøvrig.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Javist ja. Steven M Greer, den samme karen som plagierer andres UFO undersøkelser og seller sin egen ET kontakt sett – n kan du også fange inn ekstraterrestielle romskip med en lommelykt og aldri få et opptak av dem – akurat som Doktor Greer gjør det. Han har hevdet å få kontakt met ekstraterrestrielle via meditasjon. Hevdet at amerikanske styrker angrep en Colorado ET base i et fjell med hjelp av nervegass. Han har hatt middager med CIA direktører og diktet opp historier om timeslange breifinger med CIA om ETs.
Som vert for konferanser med kredible UFO vitner har han ødelagt sin egen kredibilitet med å selle andres arbeid med sitt eget navn på. Og bruk falske UFO vitner. Det er også påstått at han har krevd 2500$ fra MUFOn medlemmer for å vise dem hvodan man henter inn UFOer – Greer måtte selvfølgelig velge tid og sted selv… hmmm

Se også: Doc Greer Sells The Truth, Greer: UFOlogy’s Own Worst Enemy, CSETI, Greer’s claim of military attacking ET underground base with nerve gas, og en tilbakevisning av Greer’s claims of having briefed the CIA on UFOs.

All UFO historie peker i rettningen av at uansett hva dette er for noe så er det ikke noe godt for oss i vente fra den kanten: Something Wicked This Way Comes

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Alle har vel en agenda,og at han selger produkter for å finansiere prosjektet,bør vel neppe overraske noen.Hvorvidt han er å regne som troverdig..? Vel-han har i likhet med alle andre som har forsøkt å offentliggjøre dette,en god del kampanjer mot seg,også fra en del av hans tidligere vitner.Dette er ikke akkurat uvanlig da,og stridigheter om opphavsrett er det vel nærmest normalt å ete til frokost i USA,om jeg har forstått det rett.
Poenget er det,at om man skal anerkjenne noen i dette gemet som UFO-avsløring er,så er det lurt å gå etter den som likevel ,etter mange år har sluppet lettest fra motkampanjene,og så langt ser det ut til å være Greer.Jeg påstår overhodet ikke at han nødvendigvis har fått alt riktig,og det kan sikkert hende han har tatt en del «spanske»,for å tvinge fram en reaksjon fra diverse myndigheter rundt omkring,men jeg ser altså lite grunn til å stole særlig mye mindre på Greer i offentligheten,enn jeg stoler på andre «rettroende» media og myndigheter!

ArneLo
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Akkurat, han har sluppet lettes fra motkampanjer, er tilligere militær, og ikke minst han påstår, uten evidens: Utenomjordisk eksistens er allerede her og de har gode hensikter! Det er ingenting i seriøs ofulogi som tyder på dette.

Jepp han har nok en agenda ja.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Dette er et svar til kommentaren under denne.
Om det skal uten unntak være ekskluderende fra enhver diskusjon,at man faktisk HAR kontakter på såkallt elitisk nivå,ender vi da opp med at det kun er tullinger og diktere som kan passere som seriøse.Så langt jeg kan se,så har vel de fleste troverdige»fløyteblåsere» kontakter på et eller annet rimelig høyt nivå,eller så er de der/har vært der selv.Er Greer mistenkelig bare fordi han ser ut til å ha mest dokumentasjon,og flest kontakter. Det er fullt mulig at han er en skøyer,men om det skal være grunnen til mistenkeligheten,tror jeg at jeg må melde meg av denne diskusjonen. Jeg liker det i grunn best omvendt; sånn generellt..

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  ArneLo
13 år siden

Se Project camelots intervju med Greer,der fikk Greer kjørt seg og ble sur og sinna,og jeg fikk inntrykk av at Greer har solgt sin sjel til Eliten…Arnelo har rett der..!!

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Vel,tja.Det har muligens også litt med det å gjøre at Kerry i intervjusituasjoner blir temmelig uortodoks når hun ikke deler intervjuobjektets meninger.Ryan greier å intervjue på objektets premisser,mens Kerry sliter hver gang med akkurat det.
Hva Greer angår.Time will show.Han er den som fremstår mest informert,men hvis det betyr at han er kjøpt og betalt,står det vel skralt til på informantsiden hva aliens angår forøvrig.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Jup,Uenur hun (kerry) har en ekstrem evne til å bryte inn på feil sted i intervjusammenheng ja,men hun kommer til poenget til slutt…:)

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Var også min første tanke.
Steven (greed) Greer
Kjører kampanje for og samle oppfinnere og byggere av fri enegi i en database.
For og se om de kan få til noe i samarbeid.
Veldig smart! (not)
Alle mennesker må kreve fri energi.

Frederik
Frederik
Abonnent
13 år siden

Om disclosure skulle komme, så må vi være veldig våkne og ikke sluke alt

som sies til oss. En løgn kan erstattes med en annen.

Håper riktignok at tiden er her.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Frederik
13 år siden

Ja, la oss heller vente og se. Det er dumt å konkludere med noe som helst. Hadde jeg vært en godsinnet ekstraterrestiell så hadde jeg ikke gitt fri energi til denne planeten med alle disse psykopatene løpende rundt :-)

Fremtiden er åpen.

vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

En stor takk til Steven Greer. Hans disclosure project fra 2001 var den første videoen jeg så som førte til «oppvåknelse». Det positive med evt. disclosure er at en da får anledningen til å etterspørre disclosure på alle andre områder også. Tillitten til våre myndigheter ville kollapset over natten. Nettopp dette gjør at jeg har mine tvil. Men om noen myndigheter kan komme med disclosure, så er jo obama the changemaker en sannsynlig kandidat.

Unrestrained
Anonym
13 år siden

Jeg trodde folk snart hadde lært at eliten har en agenda med alt.. tror dere vrkelig NASA har lekket alle disse filmene med aliens med vilje? (f.eks.STS75 og STS115) England med sine MoD filer. Dette ER propgandaen DERES.. de samme folka som sier krig er fine greier slipper ut info om UFO’s jevnt og trutt, siden 30-40 tallet.. De avleder oppmerksomheten fra deres kjør mot en one world government og dreper Gud i prosessen. Aliens finnes ikke fokuser på denne verden først dere.

T
T
Forfatter
Svar til  Unrestrained
13 år siden

«Aliens finnes ikke»? Nå tar du på deg litt for store bukser her, de tror jeg også vil falle lett av hvis du tar en kikk på alle bevisene for utenomjordisk kontakt; ikke bare gjennom «Disclosure Project», privat personers vitnesbyrd, gamle tegninger og dokumenter, hellige tekster eller youtube-videoer., men kalde fakta som myndigheter har prøvd å holde skjult for menneskeheten veldig lenge.

Hvorfor tror du så mange av de «black ops» folkene står frem med sine historier? Tror du det er en hoax? Og at alle vitnesbyrdene er spinnet på ren løgn? Eller kan det ha noe med tiden vi lever i og gjøre? At disclosure er noe som skjer hver dag, og at vi egentlig ikke trenger myndighetene eller Obama for å bevise at det er noen der ute, som kanskje tillome er her nede…

Kan du -Unrestrained- som ikke tror på ufo-fenomenet, tilbake-bevise påstanden om at alle dyrene i USA, som har blitt skåret med kirurgisk presisjon og fått fjernet vitale indre organer, for deretter og blitt etterlatt uten noen spor av at noe galt har skjedd, er utført av «aliens»? Hvis du gjør research på dette fenomenet alene, tror jeg du vil ha vanskeligheter med å si at Rothschilds eller Rockefeller står bak. Ja, de har utmerket teknologi og har sikkert bruk for indre organer til sine ekle ritualer, but still…

Det er faktisk mye som ikke kan forklares som noe annet enn at en høyere inntelligens må ha vært innvolvert, og all info du trenger ligger på internett.

-kornsirkler- er også et fenomen jeg tviler på at «eliten», eller fulle engelskmenn står bak. Da er sannsynligheten for at noen prøver å fortelle oss noe, mye større.

Unrestrained
Anonym
13 år siden

Jeg trodde selv på alt dette med ET’s, annunaki, NASA coverup, Icke, Jones, Maxwell, Tsarion, Zitchin, Mayer.. whatever, disse pratmakerne er bare avledningsmanøvere. Jeg har lest mye skal jeg si deg men de viktigste tingene ligger gjerne rett foran nesa på deg.
Det handler om tro…
Enten tror du på masse ufullstendige ubeviste teorier og skremselspropaganda fra staten om aliens.
Eller så tror du bare på Gud.

Disclosure Project faller fint inn i rekken av propaganda, filmer, TV serier, radioshow som går på det samme, dette går helt tilbake til 40-tallet.. mer og mer suggerende. På samme måte som de har svartmalt muslimer i media har de også sådd ideen om alien invasion eller alien besøk. Så jeg tror de står fram fordi de støtter satanistene/kabbalistiske agenda enkelt og greit. Det kan ikke på langt nær regnes som bevis for ET’s. Slike påstander krever solid bevis. Alle som har researcha dette med aliens litt vet at det ikke finnes….
Det er dette de VIL vi skal tro på. Jeg TROR ikke aliens finnes og jeg er glad jeg hoppa av denne megahypen. Y2K on steriods.

Relax, Your God is in control.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

«Enten tror du på masse ufullstendige ubeviste teorier og skremselspropaganda fra staten om aliens.
Eller så tror du bare på Gud.»

Vel, det siste har jeg vært borti, men det ble rett og slett litt slitsomt å skulle innfinne seg med en allmektig gud som til syvende og sist viser seg å være allesteds fraværende, og ikke nærværende som dere troende liker å tro. Legg til trusselen om evig pine i ildsjøen dersom underkastelsene til denne mytiske figuren ikke er total, så var det egentlig like greit å droppe denne illusjonen til fordel for vitenskap og akumulert kunnskap generelt, til tross for dens feil og mangler. Våre fremste vitenskapsfolk erkjenner jo vitterlig at jo mer kunnskap som genereres, jo mer innser man at vi fortsatt vet forsvinnende lite om «tingenes tilstand».

Vi må ikke glemme at vi mennesker fortsatt er rimelig primitive hva kunnskap angår, I hvertfall dersom vi ønsker å sammenligne oss med vesener som per nå er i besittelse av teknologi som lar de reise avstander vi mennesker fortsatt måler i lysår.

Som tidligere nevnt i andre tråder stiller jeg meg tvilende til om det finnes slike der ute også (altså aliens med teknologi som nevnt ovenfor), men jeg anser det for å være vesentlig mer sannsynlig enn at denne barbariske, rasistiske og tause guden du velger å sette foran all akumulert kunnskap på denne kloden skulle være noe mer enn et fantasifoster (riktignok et særdeles godt innarbeidet sådan).

Og som også tidligere nevnt; det fine med troen er at den trenger ingen ytterligere beviser enn din egen overbevisning…

Unrestrained
Anonym
Svar til  Vandalf
13 år siden

At du føler Gud ikke har vært tilstedeværende i ditt liv sier mer om ditt forhold til Gud en om hans eksistens. Hvor du har det fra han er barbarisk og rasistisk? Vet ikke jeg.. tror nok noen har ledet deg til noen dårlige vers, plantet av satanistene i bibelen.. Gud virker da ganske snill, sånn stort sett vel.. Han gav oss fri vilje, det slår ut på noen syke måter. Thats life. Det er ikke bare bibelen som hevder jorda står stille, er senteret av universet og bestrider hele kosmologien, det samme står i den muslimske Hadith og Koranen.

The Hour (Den siste time) will come, when people believe in the stars and reject al-Qadar (The Divine Decree of Destiny)

http://www.fixedearth.com

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Eller det sier noe om hans mangel på eksistens? Igjen dette har med tro å gjøre, og den er din egen til odel og eie.

Ellers lar jeg meg ikke imponere av at du viser til Hadith og Koranen når du skal underbygge Bibelens påstander om jorden som universets midtpunkt.

Det er vel også tekster krevet av mennesker for mennesker, slik jeg ser det.

De blir jo omtrent som å si at Askeladden i eventyrene var reell, siden han går igjen i flere eventyr. Eller at julenissen må finnes, siden han nevnes i så mange fortellinger og skrifter.

Når det gjelder «Herrens» barbari og rasisme (forsiktige uttryk for gaskapen som tilkjennegis spesielt i det gamle testamentet), så flommer bibelen formelig over av bloddryppende beskrivelser om guds vrede, dom og straff.

Et lite eksempel fra Dommernes bok kapittel 1;

«Da Josva var død, spurte israelittene Herren: «Hvem av oss skal først dra opp og kjempe mot kanaaneerne?» 2 Herren svarte: «Juda skal dra først. Jeg gir landet i hans hånd.» 3 Da sa Juda til sin bror Simeon: «Gå med meg til det landområde jeg skal ha, og la oss kjempe sammen mot kanaaneerne. Så skal jeg siden gå med deg til ditt område.» Og Simeon gikk med ham.
4 Så drog Juda av sted, og Herren gav kanaaneerne og perisittene i deres hånd, så de slo dem ved Besek, i alt ti tusen mann. 5 Der møtte de Adoni-Besek og kjempet mot ham. De slo både kanaaneerne og perisittene. 6 Adoni-Besek rømte, men de satte etter ham, grep ham og hogg av ham tommelfingrene og stortærne. 7 Da sa Adoni-Besek: «Sytti konger med avhogne tommelfingrer og stortær hadde jeg til å sanke smuler under mitt bord. Nå har Gud gjort gjengjeld mot meg for det jeg gjorde.» Siden førte de ham til Jerusalem, og der døde han.»

Et lite uttrag fra Jobs bok (stakkars mann);

«For at han skal få nok,
lar Gud sin brennende vrede nå ham
og lar undergang regne ned over ham.
24 Flykter han for våpen av jern,
skal en bronsebue gjennombore ham.
25 Han trekker pilen ut av sin rygg
og spissen ut av galleblæren;
da blir han grepet av redsel.
26 Bare mørke har han i vente.
Han skal fortæres av en ild
som ikke mennesker blåser på.
De av hans ætt som er sluppet unna,
skal det også gå ille med.
27 Himmelen åpenbarer hans skyld,
og jorden reiser seg mot ham.
28 Den avling han har i sitt hus, føres bort,
den skylles vekk på Guds vredes dag.
29 Slik lagnad får onde mennesker av Gud,
det er den arv han har bestemt for dem.

Så koselig og snill denne guden din er…

Nettsiden du linker til er det vel bare de hardest troende som klarer å ta seriøst.

Jeg nøyer meg med følgende sitat;

«The Earth is not rotating…nor is it going around the sun.»

Korrekt, den er jo flat, er den ikke?

Unrestrained
Anonym
Svar til  Unrestrained
13 år siden

“The Earth is not rotating…nor is it going around the sun.” Ja den er flat!! Hehe..neida den er selvføgelig rund…den står stille ja, det føles unektelig også ut som den står ganske stille ja..! Hvis ikke hadde vel ihvertfall atmosfæren blitt kastet av – i den voldsomme farten moderne fysikere har fanasert seg til vi da teoretisk må ha gjennom universet. Det blir bare så sykt mye bevegelse at det sier seg sjøl når en tenker gjennom det. Jorden har kanskje 7 planeter som da rundt og og gir tidevann og konveksjon… det vi kaller stjerner er da veggen/bakteppet i dette utrolige skaperverket langt der ute et sted.
Se på frimurerkunstverk, http://www.nicenetruth.com/images/uncategorized/2007/11/06/dialoguevol27no3fall1994_p749.gif
Dette er vårt univers, pass godt på det.

ArneLo
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Hvis den narsissistiske psykopaten, Jehova, som blir potretert i den gamletestamentet er sjefen her på kula så forklarer jo det en del om tilstanden har :-)

Nei her er det nok snakk om en av de første programmene satt i gang for å villede oss. Jesus derimot, han var inne på no….. Kred til han.

Richard
Richard
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

du virket som en habil kar….helt til du påstod at jorden stod stille…..

Twisted
Twisted
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

«Relax, Your God is in control.»

Om gud har kontrollen er det alt annet enn grunn til å slappe av.

Jeg er forøvrig helt enig med Vandalf i det han allerede har sagt.

http://www.opplysningskontoret.org/2009/01/29/kj%C3%A6re-gud-du-som-juger-i-himmelen/
http://www.commondreams.org/view/2009/05/08-12

Spiff
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

«Enten tror du på masse ufullstendige ubeviste teorier og skremselspropaganda fra staten om aliens.
Eller så tror du bare på Gud.»
…ELLER man kan gjøre seg opp sine egne meninger og tanker om verden/tilværelsen…hehe -går fint det

Relax, I’m in control ;)

Aslak
Aslak
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Vi kan vel ogsaa legge til det faktum at to uavhengige forskere paa ailiens og ufo saker, hvorav han ene gikk inn for aa debunke hele ailenteoriene – BEGGE kom fram til samme konklusjon. De er demoner. -Chuck Missler for nearmere informasjon. Og det er ganske tydelig at ailiensene bryter de fysiske lovene totalt og det er rimelig aa tro at de opperer i flere dimensjoner.

Doffen
Doffen
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Å tro på Gud er uforenelig med åndelighet!

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Disclosure Project har nå satset alt på ett kort,og om noen av de nærliggende spådommene viser seg å ikke holde vann,da er de vel i grunn avslørt.Når de velger å spille så høyt bør ikke oppegående mennesker gi dem fordelen av tvil,om de forsøker seg med en «Jehovas Vitne» i alle fall,som straks finner på en god «forklaring»,og utsetter dommedag til et senere år.-Så vi får snart se hvilken vei det bikker.

Hogtroll
Hogtroll
Anonym
13 år siden

Først og fremst så vil jeg takke for en god artikkel, men så til kjernen i mitt spørsmål!
Hvor ligger dette offentlige brevet til USA president Obama?

Hvorfor tror dere at det nå kommer nye serier der de advarer mot E.T som i den nye versjonen av: V – 2009

Selv så ser jeg dette som en advarsel til mennesker til å gjøre motstand når E.T kommer ut offentlig.
Vi har rett og E.T is bad
Skulle dette være tilfelle så er det litt for mange som taper makten sin og det kan vi jo ikke ha noe av.

Fastwalker
Fastwalker
Abonnent
13 år siden

«How fortunate for governments that the people they administer don’t think.»

Adolf Hitler

Terje
Skribent
13 år siden

Husk du spurte om en spesifikk dato Nov 27, det svarte han nei på. Det ville skje innen tre mnd altså det kan fremdeles skje i Nov.

hanze
hanze
Abonnent
13 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Rask kommentar til noen av kommentarene:

– Grunnen til at UFO-aliens er sentrert i USA er at de liker klimaet rundt Arizona og New Mexico, det er lite vegetasjon, tørt og ikke for kaldt. Minner om deres hjemplaneter.

– Hvis du ikke tror at aliens finnes / har vært på jorden så se video-klippet med human disc (altså menneskeskapt UFO) arbeider Bill Uhouse:
http://www.youtube.com/watch?v=3-ICRApPMzQ&feature=channel

Uhouse ser ut som en farmer i Midt-Vesten men lytt til det han faktisk sier (det er nyttig hjelpetekst som highlighter) og tenk så etter. Han snakker om helt, helt utrolige ting på en ganske så hverdagslig måte. Det er ikke noe i hans stil eller kroppspråk som indikerer at han gjør seg flid med å fantasere. Han snakker om ting han har greie på etter å ha jobbet innenfor feltet i 30 år.

Forøvrig er det Bill Uhouse som har tegnet J-ROD (chi’el’ah), som han hadde arbeidsmøter med ved et par anledninger:
http://www.ufoera.com/images/ufo/j-rod-sketch_013.jpg
J-ROD / chi’el’ah var i mange år en av mikrobiologen Dan Burisch’ nærstående. Burisch var en av foredragsholderne på konferansen i Zürich i sommer.

– Når det gjelder Obama disclosure ? som ifølge noen vil finne sted 27. november så stinker hele greia. Det mest patetiske er faktisk publikums reaksjoner (nå som folk selv i Norge lærer at myndighetene, les Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, juger så det renner av dem). Amerikanske presidenter har i mer enn 50 år løyet og løyet om aliens (med et hederlig unntak for Kennedy, som tok temaet på alvor, men som ble stoppet før han fikk gjennomført sin planlagte disclosure), og nå som autoriteter står for fall som våre führere og hyrder for sheeple-flokken, hvorfor blir en disclosure først troverdig og «sann» når en person som faller inn i en tradisjon av notoriske løgnere sier at noe er «sant» ?

Hvis Obama kommer med en disclosure, blir det garantert en disclosure light, det er utrolig mye stygt og overraskende som human/alien-kokelimonke i regi av USAs hemmelige regjering i løpet av et halvt århundre rommer. Vil Obama frigi noen lysglimt filmet på himmelen som hverken ligner på stjerner eller fly og si at «dette kan være av utenomjordisk opprinnelse» ? Skal det ikke mer til for at publikum skal rope O-bama halleluja og hylle den lenge etterlengtede disclosure av type ultra light ?

Det er også en mulighet for at Obama trekker opp Kissingers ubrukte favorittkort «aliens er en trusel mot oss» og sier at vi må stå sammen mot den ytre fienden, og ved å spille ut dette kortet en drøy uke før NWO-kupp-toppmøtet i København kamuflert som «klima» kan han lykkes i å samle underskrifter til konferansen fra statsledere som vil stå i kø for å gi opp sine nasjoners suverenitet som et bidrag til å redusere den nye trusselen fra verdensrommet. (En annen ting er at ting tyder på at Tony Blair er en «chimera», så det er slett ikke sikkert at den største truselen fra aliens kommer fra aliens som ser ut som aliens, for å si det på den måten…)

– Ifølge mine kilder er Steven Greer mikrochippet, og isåfall en puddel for THEY, selv om han sikkert er/var en edel person. Legg merke til dette med Steven Greer:
Han får holde på i fred / har kontakter på høyt nivå. Han gjør ikke noe nå for å fremme en skikkelig alien disclosure (hvor lenge skal han kunne leve høyt aktet på møtet som fant sted for 8,5 år siden ?). Han er nå opptatt av å fremme free energy (Zero Point Energy – ZPE), og det gjør han på en veldig troverdig måte. Kanskje litt for troverdig…?

Hvis jeg var i stand til å stable på beina et levedyktig konsept for produksjon av ZPE-duppeditter som ville gjøre meg til milliardær ved å løse jordens energi- og klimaproblemer, ville det smarteste av meg da være å tone flagg ved å kontakte den tilsynelatende så oppriktige Greer ? Jeg bare spør, svaret kjenner jeg ikke.

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Interessant. Bill Uhouse Area 51 Alien Underground Base from Bases 2 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=76#M4946, la til en Area 51 playlist.

På noen av filmene vises kratere i area 51. Kort sagt, slår meg at de flytta atomvåpen test og utvikling fra jordens overflate, som de ødela i stort monn inklusive miljø og alt liv, til underjordiske tester. Kraterne er mange og typisk påmontert tårn og kabler til midten, for tester og annet nedi området hvor atomvåpenet, eller annet våpen, har eksplodert. Sånn umiddelbart ser det ut til at dette er store barns høyst umodne og imperfekte lek med Gud’s perfekte skaperverk.

danmoe
danmoe
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Er det ikke litt rart at kun USA kan bekrefte/avsløre at det finnes utenomjordisk liv?
Er det fordi ET`ene selv ikke ønsker at resten av kloden skal vite om dem?
Hvis det finnes vesener der ute som har en teknologi som kan redde planeten vår synes jeg de kunne ta kontakt med noen som er villige til å ta teknologien deres i bruk. Eller er det slik at de ikke gjør det før store sterke USA gir dem et klarsignal.?
Noe som skurrer her.

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
13 år siden

Alle land vet om de, hvertfall de som trenger og vite dette. De av besøkende som er her og som er av den «gode» typen kan ikke blande seg inn. Menneskene har fått fri vilje og de aller fleste av oss vil ikke ha noe med de og gjøre. Det er opp til oss mennesker om de skal kontakte oss ikke omvendt, så lenge 90% av verden benekter slik nær hver kommer de ikke til og vise seg for oss. USA er den største aktøren på dette med UFO og det er naturlig at det er de som må ut med sannheten. Etter en slik avsløring vil de vise seg for oss men først må menneskene anerkjenne for seg selv at vi ikke er alene, selv etter at USA hår gått ut med sannheten.

Otto
Abonnent
Svar til  danmoe
13 år siden

Jeg tror Benjamin Fulford vet mye om hvordan man såkalt redder kula vi bor på,
The Federal Reserve note will fall to 0.03 cents by January http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1018&start=26#M4947 .

Nazi-banden som emigrerte godt planlagt fra blant annet Tyskland til USA etter andre verdenskrig, operation paperclip http://video.google.com/videosearch?q=operation+paperclip&emb=0&aq=f# , er odlet på pur ondskap og uforstand, det er faktisk til og med synlig via google earth, mye high-tech forent med et helvetes rot.

danmoe
danmoe
Abonnent
13 år siden

Tviler veldig på at 90% av verdens befolkning ikke ønsker å vite om det finnes utenomjordiske. Tror heller tvert imot at det store flertallet hadde ønsket å vite om det. Ihvertfall om de var vennligsinnet. Skulle jeg la være å ta kontakt med deg fordi du har en fri vilje? Hvis det står på den frie viljen burde disse vesenene informert oss om at de eksisterer, så kunne vi med vår frie vilje bestemt oss for om vi ønsker kontakt eller ikke. Men dere mener altså at de venter på klarsignal fra Verdensledere,statsansatte eller hvem det nå er som har kjennskap til dem.

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
13 år siden

Verden består av 90 prosent skeptikere disse ønsker ikke at det finnes besøkende. De kommer ikke for at du ønsker det, dette må komme fra hjertet og ikke et ønske om at de er er. Dere må vite de er der, vanskelig og forklare dette.

Terje

danmoe
danmoe
Abonnent
13 år siden

Dette minner veldig om religion. Vi har alle fri vilje, Gud trenger seg ikke på noen, du må åpne hjerte og slippe han (jesus ) inn. Jeg er ny på forumet her, kjenner ikke din bakgrunn terje, men hvordan vet du at de er der?

Terje
Skribent
Svar til  danmoe
13 år siden

Jeg har sett mengder av dokumentasjon på det å stoler 100% på de kildene jeg har. Det er ikke noe jeg kan gi deg for det kun du som bestemmer hva som er sannhet for deg. men kan gi deg min bakgrunn.

Jeg er født i 1965 og jeg laget tidlig mine teorier om hvordan ting henger sammen, fra jeg var en liten guttunge har jeg fantasert om at vi mennesker blir besøkt av fremmende vesener til og med mest sannsynlig er resultat av dem innblanding. jeg leste vel den første boken til Erich Von Daniken tidlig på 80 tallet men før det leste jeg en del bøker om UFO fenomenet så tidlig som midt på 70 tallet. Etter og ha lest boken til Daniken fant jeg fort ut at teoriene til Daniken stemte med mine tanker. Altså det var da jeg begynte for alvor og se nærmere på dette, det var ikke bare jeg som hadde disse tankene og at de ikke bare var en fantasi fra min side. Jeg var mange ganger igjennom prosessen om dette var riktig eller feil og hadde mange skeptiske tanker rundt dette. Tenårene kom og jeg fikk andre interesser som gjorde at dette ufo stoffet ble lagt på hyllen. Men uansett tankene var der og jeg har alltid sett opp og ikke ned :)

Jeg fikk vel Internett tilgang i 1997 men har bare sporadisk søk på fenomenet UFO og var ikke så innponert over disse sidene som lå på nettet ang UFO fenomenet. 2005 fant jeg youtube og søkte på UFO der og det kom side opp og side ned, stoff som jeg kunne boltre meg i. Mye av dette var jeg skeptisk til helt til det dukket opp en pressekonferanse ang UFO fenomenet der var det folk som var villig til og vitne i kongressen ang UFO fenomenet. WOW tenkte jeg her er det noe stort på gang. Etter som tiden har godt og jeg har sett en rekke med dokumenter også vitne forklaringer. Summen av dette har dratt meg fra tro til viten.

Altså veien frem fra det å tro og veien frem til og vite har tatt meg 35 år eller lenger. Mine kunnskaper om UFO fenomenet kommer altså ikke fra Internett. Jeg var også i en periode Medlem I UFO Norge og deltok på noen møter på 80 og 90 tallet.

danmoe
danmoe
Abonnent
13 år siden

DU SKREV : Verden består av 90 prosent skeptikere disse ønsker ikke at det finnes besøkende. De kommer ikke for at du ønsker det, dette må komme fra hjertet og ikke et ønske om at de er er. Dere må vite de er der, vanskelig og forklare dette

Da har vel du sett og hatt kontakt med ET`er? for som du skriver i kommentaren over : «Summen av dette har dratt meg fra tro til viten».
Hadde vært interessant å høre en historie om ett av dine møter med aliens.

Finnes det ett eneste håndfaste bevis på at vi faktisk har hatt besøk?
Det finnes utallige historier. Men ingen konkrete bevis.
Derfor kan du umulig vite. Du tror.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  danmoe
13 år siden

Jo, da det finnes masse beviser, og håndhilsener osv. Men disse baner ikke sin vei pga stadig kontrollerte «media filteret» som er styrt av eliten. Bare fordi «et bevis» ikke kom i mainstream media, betyr ikke at utenomjordiske har / er besøkt jorden… :)
Her har du «beviser» fra en over 60 minutters konferansen (Exopolitics) om ET-kontakt, og statenes hemmeligjørelse av den:
http://www.youtube.com/watch?v=_ngvIP0Za9M

Fortsett ubevist, tro omigjen!

Unrestrained
Anonym
13 år siden

Syns du ikke det er et tankekors at den samme media du mener er kontrollert har sluppet propaganda om Et’s i 80år?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Hva mener du? Ingen mainstream media har godkjent at det finnes ET der ute!

Unrestrained
Anonym
13 år siden

Du svarte ikke på spørsmålet mitt. Men da jeg antar at du ikke helt har tenkt over hva faktisk propaganda er. Det er ikke tvil om at dette har stått på deres aganda i mange år. NASA sine STS 115 og STS 75 hvor der kryr av påståtte UFO’er et et godt eksempel på hvordan myndighetene slipper propaganda gjennom massemedia. Ryktekontroll.
Hva mener du egentlig? Hvis Obama liksom «godkjenner» at de har kontakt med ET’s på CNN så er det sant?
Men det betyr egentlig ikke noe om de kan bevise det uansett, så lenge de holder dere på pinebenken, undrende og brekende i kor etter svar kan de si hva faen de vil og trekke dette ut i det uendelige, og det er nettopp dette de gjør. Welcome to the New World Order.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Unrestrained
13 år siden

Unrestrained

Jeg har nesten vanskeligheter med å ta deg alvorlig her. Du hamrer løs på UFO-fenomenet og sier det kun er NWO / NASA / Whatever propaganda, uten å vise til noe som helst av troverdig informasjon. Jeg kastet bort nesten en time av min verdifulle tid her på jorden på å studere teorien om at jorden er sentrum i universet(!), og må si det er sjelden kost med så mye tullprat samlet på ett nettsted. Og jeg har studert (og forkastet) en anseelig mengde alternativ informasjon i min tid.

At UFO fenomenet er plantet av NWO/NASA må i så fall være den største propaganda / False Flag operasjonen i menneskehetens historie. Da selvsagt med unntak av den groteske propaganda / False Flag operasjonen som Kristendommen har vært og fortsatt er. Den har tross alt eksistert i nesten 2000 år, og fortsatt er det noen som biter på dette tøyset. Ganske utrolig spør du meg. Historieløst, kunnskapsløst og særdeles naivt.

Så jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg mener du skrev i et tidligere innlegg at du tidligere mente UFO fenomenet var reelt, at kornsirkler var reelt etc, men at du har endret mening og nå mener at dette ikke er tilfelle likevel, at det hele er en godt iscenesatt propagandaaksjon. Du går altså fra den ene «ytterkant» til den andre, fra at vårt enorme univers yrer av intelligent liv som interagerer med oss her på jorden, til at vi er alene og at jorden er sentrum i et svært begrenset univers. Hva som har forårsaket denne transformasjonen kan jeg selvsagt bare spekulere i. Jeg kan bare konstatere at det vi UFO-believers anser å være en konspirasjon for å dekke over UFO fenomenet, i din verden er en konspirasjon for å få oss til å TRO på UFO-er. Grunnen til dette er for meg noe uklar, men jeg tolker det som et forsøk på å tekke oss bort fra din Gud? Altså en gigantisk konspirasjon for å trekke oss bort fra en enda mer gigantisk konspirasjon…?

Unrestrained
Anonym
Svar til  Kjetil S
13 år siden

«Grunnen til dette er for meg noe uklar, men jeg tolker det som et forsøk på å tekke oss bort fra din Gud? Altså en gigantisk konspirasjon for å trekke oss bort fra en enda mer gigantisk konspirasjon…?»

Jepp akkurat det jeg sier, samme med 2012, bare noe jævla tull..Det var akkurat dette Wlliam Coopper advarte mot. Du har imidlertid selvfølgelig lov å ha din egen mening og hvem av oss som har rett vil snart vise seg når de setter støvelen i trynet på oss.

Syns det er kult du ofret en time på å sjekke det ut uansett, det er mer enn jeg kan forlange. Lykke til videre. PEACE

http://www.youtube.com/user/AnonymousTruther

Evidensen
Evidensen
Abonnent
13 år siden

Dette er det SYKESTE jeg har lest

http://www.betweendeath.com/?p=1#comments

noen som har noen tanker rundt dette og kan noen debunke det?

virkelig syke saker

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Evidensen
13 år siden

Ikke så lett og debunke The Real True ;)
Det er vel siden som forklarer alt
Vakker bilde av Gud var det også :)
Tipper dem kommer til og sette meg i vrangstrupen siden jeg er så full i røyk og dritt etter et destruktivt liv at jeg umuligt kan smake særligt godt ;)

Spiff
Abonnent
Svar til  Evidensen
13 år siden

…blir tilnærma umulig å ta noe(n) seriøst som påberoper det seg å være allviten; «THE ANSWERS TO EVERYTHING ARE HERE» er vel litt i drøyeste laget..overskriften gjør det for min del vanskelig å gjøre noe annet enn å skumme over sidene..mulig jeg går glipp av underholdende lesning dog ;) …åssen debunker man den type påstander, går det i det hele tatt an da?

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  Spiff
13 år siden

Jeg har googlet litt og fant dette om «lucy»

Leucedendra(lucy) claims to be an elderly lady from Antares who arrived in
Roswell, New Mexico on July 4th, 1947. Her husband built the Georgia
Guidestones in 1980.

Her web site, http://www.betweendeath.com doesn’t sell anything. She claims
she has the answers to all of the questions people on earth have been
searching for.

Some of her claims include:

1. God did not have anything to do with building the physical
universe; we did. She says God who is perfect and good, would never
create a world where every time we eat, some plant or animal has to
die.

2. She says Christ was gay and had a homosexual affair with Judas
which he broke off, and that is why Judas turned him in to the
Romans. She said Christ is no more meaningful than a dead cockroach.

3. In other comments, she writes that brothers and sisters can have
sex with one another because we ARE the souls operating genetic
bodies; and since the souls are not related to one another, sex
between siblings is fine.

4. She owns a chimpanzee who she pays prostitutes to service because
she does not want the chimp to experience sexual anxiety.

5. She threatens that because this planet can only comfortably
sustain 500,000,000 human beings without being a threat to nature, the
rest of the 6,200,000,000 have to die and be harvested for their
protein and their water.

6. She says we are doomed as a species because we have not learned
how to think to one another telepathically.

7. She says all mothers should have Caesarian sections instead of
natural childbirth, and that Antarean women communicate with their
unborn children telepathically during pregnancy.

8. She says schizophrenia is caused by two souls operating one body
at the same time.

The list goes on and on. Her comments are also fascinating but
frightening.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Evidensen
13 år siden

Er det ikke litt rart at Lucy reiser fra Antares som ligger 600 lysår borte, altså vist ho hadde reist med lysets hastighet så vill det tatt 600 år og nå jorden, en reise i rommet mellom millioner av stjerner, planeter og stråling, men Lucy er ikke i stand til og lande det lille skipet sitt i en øde ørken i Roswell uten og krasje ;)Lucy klarer og produsere universer med billioner på billioner stjerner og planeter men klarer ikke og lande et lite romskip med super teknologi, og jeg som trodde autopiloten ble oppfunnet for lenge siden he he
Tvilsom at dem gidder og reise 600 lysår for og finne seg mat, dem har nok nærbutikker som ligger mye nærmere en det ;)
Lucy kommer fra Scorpionen og Kornsirklene fra Svanen.
Du kan nok trygt fortsette og tro på Jesus, Lucy var ikke i nærheten av og debunka troa di hvertfall Evidensen :)

Spiff
Abonnent
Svar til  Evidensen
13 år siden

sant nok Smurfen…supervesen, men klarer kræsjlande i Roswell…og det hun nå finner viktig å opplyse om er bla.; incest mellom søsken er greit, jesus var homo..og med judas atpåtil, hun kjøper prostituerte til sjimpansen for at den ikke skal bli seksuelt frustrert… :o

« Forrige artikkel

Stephen Bassett: Obama vil avsløre kontakt med utenomjordisk liv

Neste artikkel »

På kanten til en ny sivilisasjon

83
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x