Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler

24.3K visninger
10 minutter lesetid
63

Hver uke finner man en statusrapport på Paoweb som hevdes å være levert av stjernenasjonen Sirius på vegne av de som kaller seg for the Galactic Federation of Light. La oss ta for oss denne spesifikke formen for informasjon det finnes så mye av på nettet.

VIKTIG OPPDATERING!

Red. kommentar viktig oppdatering: Nyere informasjon fra Taigeta i Pleiadene som er i kretsløp rundt jorden sier følgende om The Galactic Federation of Light (det samme gjelder Ashtar Command):

As we have said so many times, people must unite and create a real resistance where they rebel en masse and do not comply with the directives of governments. Mass rebellion is the key. Or they will die. Federation, “Galactic Federation of Light” will do nothing. Because they are the Cabal behind everything, the ones who are causing everything that is seen on Earth today.

https://www.swaruu.org/en/transcripts/alliance-trump-and-more-yazhi-swaruu-s-larger-perspective-extraterrestrial-communication

Les videre med dette i bakhodet og gjør opp din egen mening. Overnevnte oppdatering er med stor sannsynlighet riktig og det betyr at vi må se på informasjonen nedenfor som et skoleeksempel på hvordan jeg og andre kan bli lurt av tentaklene til kabalen. Vi alle lærer på veien tilbake til kilden.

Sheldan Nidle

Jordisk mottaker på Paoweb.com er Sheldan Nidle som har skrevet en rekke bøker og gitt ut et titalls DVD-er med foredrag om samfunnets illusjoner og jordens overgang til et galaktisk fellesskap med utenomjordiske vesener. Han forteller at han henter sin inspirasjon fra sin oppvekst med utallige turer på et moderskip fra Sirius, samt telepatisk kontakt via en avansert implantat i hodet som gjør det teknisk mulig for han å kommunisere direkte med denne utenomjordiske føderasjonen.

Den Galaktiske Føderasjonen av Lys (GFL) oppgir at de er tilstede over jordkloden i en høyere frekvens som kun er synlig via UV-kamera under spesielle forhold. Deres formål hevdes å være å beskytte og assistere menneskeheten i en oppvåkningsprosess frem mot 2012 og forbi. De sørger for blant annet å forhindre bruk av atomvåpen samt å assistere menneskeheten med en overgang til full bevissthet i 5. dimensjon.

Jeg har tatt en nærmere titt på Sheldan Nidles bøker og DVD-er for å forske nærmere på informasjonen han har gjort tilgjengelig. Blant de foredragene han har lagt ut finner man DVD-en “Tour a Sirian Mothership” som tar for seg en rekke detaljer om hvordan det er på innsiden av et svært avansert moderskip, “Inner Earth, your future home” beskriver hvordan menneskers fremtidige liv vil utarte seg i den indre jordkloden som befinner seg i en parallell virkelighet og “Landings 101” forbereder deg til masselandingene (First Contact) fra de utenomjordiske og hvordan denne prosessen vil bli gjennomført i detaljer før og under den første uka og så over de nærmeste fire månedene.

Dette materiellet er ytterst spesielt og intet kan bevises naturlig nok, så om du krever dokumenterte beviser for det han presenterer så kan du se bort fra dette stoffet. For andre så kan det være interessant å ta en nærmere titt, spesielt for sci-fi-fans.

Sheldan Nidle viser videre i sitt materiell en innsikt via GFL i menneskets historie (som er en helt annen enn hva som står i historiebøkene), menneskets opprinnelse og hvordan verden egentlig styres av den mørke losjen (negative utenomjordiske), Illuminati og “the Secret Government” som omtales med fellesbetegnelsen kabalen.

Den siste oppdateringen fra GFL finner du nedenfor. Gjør deg opp en mening selv. Dette er informasjon som enten faller deg til hjertet eller som du med letthet avfeier som eventyr.

Oppdatering fra GFL den 28. juli 2009

7 Cauac, 2 Pop, 5 Caban galaktisk tid.

Selamat Jarin! Vi kommer igjen med mer å fortelle deg. Denne virkeligheten deres fortsetter å falle sammen overalt med hurtigvoksende sprekker rett under overflaten. Panikken er stigende blant kabalen, hver eneste rømningsvei er blokkert og deres transportmuligheter er sperret av våre Jordiske allierte. Nå er sluttspillet i gang og vi ser med selvsikkerhet at “løkken” synker ned over hodene på disse beleirede skurkene!

Disse sluttspillene setter forløpet for forhåndsbetingelsene for vår ankomst: den globale leveransen av velstandsmidlene; de brå endringene i større regjeringer; og de omfattende nasjonale og personlige gjeldsslettingsprogrammene. De nye styresettene er dedikert til verdensomspennende fred og samarbeid, og full innsats for å fjerne menneskeskapt forurensning fra din verden.  Sistnevnte vil nødvendiggjøre avsløringen av lenge undertrykte og skjulte teknologier, samt en slutt på UFO-dekkhistoriene. Imidlertid vil alt dette bare forkynne avsløringen av en langt mer betydelig og aktivt fortiet fakta: deres sensasjonelle transformasjon til fullt bevisste Lysvesener!

Denne fundamentale overhalingen av deres dualistiske virkelighet er et kritisk element i den guddommelige plan. Mørket tok fullstendig over deres verden etter Atlantis undergang for rundt 13 årtusener siden. I de første sju årtusener gikk dere gjennom fire gylne tidsaldere, men deres mørke overherrer, Anunnakiene, knuste hver og en henholdsvis ved hjelp av global oversvømmelse, ild fra himmelen, ild fra jorden og nok en oversvømmelse. Disse rundene med ødeleggelser ble påført dere som et forsøk på å slette de fragmenterte minnene dere beholdt fra den siste tidsalder i Atlantis og den godt bevarte historien om menneskelighetens moderland, Lemuria. Disse minnene ligger fremdeles i dere, og dette er årsaken til at alle forsøk på å validere disse minnene er “forstyrret” av den mørke kabalen. Og allikevel fortsetter reelle historier fra “den indre jordkloden” å utfordre “fakta” som dras ned over øynene dine av mørket.

Så lenge disse enerådende virkelighetsfordreierene kan fortsette med å få deg til å tro på sine oppdiktede versjoner av virkeligheten, så vil deres kontroll over dere fortsette. Når dere tar tilbake deres indre styrke, vil ikke den mørke virkeligheten kunne overleve lengre, og denne uunngåeligheten er det som skremmer kabalen aller mest!

Himmelen har brukt de to siste århundrene på å forberede denne verden for en storslått transformasjon i bevissthet. Fremveksten av Opplysningstiden har født mer enn begynnelsen av ny vitenskap; det har bragt frem en periode med nye tanker og filosofi hvor konseptet med “de kongeliges guddommelige rett” ble utfordret og en begynnende tro på individuell suverenitet ble tillatt luftet. Denne selvrådige tiden ble uunngåelig kortvarig: tyranner reagerte forutsigbart til denne trusselen og ulike påståtte maktbegjærere, nylig frigitt fra de gamle baner, uttrykte sine bekymringer via den sedvanlige gamle krigstaktikken, nye skatter og hatske forfølgelser av “kjettere”.

Inn i denne verden kom Saint Germain med en plan om å gjøre om de gamle restriktive metodene. De Opphøyde Mesterne kunngjorde en ny måte å definere rikdom på, som raskt grodde et raseri over hele Europa. Disse avtalenes endelige, hemmelige hensikt var faktisk å bli en av hovedinstrumentene for å rive ned de tilsynelatende usynlige mørke kreftene. I mellomtiden sådde den amerikanske borgerkrigen frø for svært mange andre ting!

Saint Germain og mange andre Opphøyde Mestere, slik som Hilarion og Serapis Bey, rettet så sin oppmerksomhet mot den neste vesentlige begivenhet. Amerika skulle bli symbolet på en ny type ledelse: en demokratisk republikk sentrert rundt et nytt forhold mellom selvstendige borgere, statene og en fri nasjonal republikk. Hun hadde potensialet til å bli en viktig prototype som kunne tjene som et fundament for opprettelsen av et galaktisk samfunn. Hun representerte et avgjørende steg i denne retningen og krevde således et virkelig unikt dokument for å markere begynnelsen.

For å sikre korrekt opprettelse av denne opprinnelige teksten, overvåket Saint Germain prosessen personlig, og dette ga grobunn for myten om hvordan Uavhengighetserklæringen ble skrevet. I henhold til historien ble den “gamle mannen” på den andre siden av gangen rett ovenfor Jefferson stadig rådspurt om den presise ordleggingen som skulle benyttes. Deretter endret kun Franklin noen få korte fraser for å gjøre det mer konsist. Resten er historie, som de sier.

Etter dette første historiske steget, banet den nye amerikanske republikken vei mot opprettelsen av den Amerikanske Grunnloven, som var neste steg i å forme den nødvendige prototypen. Mens grunnloven i virkeligheten var et forsøk på å styre nasjonen vekk fra prinsippene i Uavhengighetserklæringen, var dette knepet delvis forpurret av Bill of Rights (begrensinger på hva regjeringen kan og ikke kan gjøre i forhold til personlig frihet, red.mrk.). Og så forble de grunnleggende konseptene for Amerika på plass. Nå fulgte en vent og se-periode hvor mørket begynte å infiltrere sin hemmelige agenda for å undergrave den nye Amerikanske republikk.

Komplottet medførte en langsom overtagelse av Amerika ved å opprette et ulovlig, hemmelig aksjeselskap, the District of Columbia, og deretter drukne hennes potensiale i en enorm innenlandsgjeld skapt av sentralbanken (Federal Reserve, red.mrk.) og dens bank- og regjeringsallierte. Dette forræderiet er nå helt tydelig å se for alle, og tiden for å avslutte dette er kommet.

Denne vedvarende konfrontasjonen bak kulissene mellom Lyset og den mørke kabalen former Amerikas historie og definitivt også resten av deres verden. Imidlertid har derimot kabalen ervervet seg en akilleshæl i form av sin økende tillit til teknologi. På tross av kabalens samlede anstrengelser ved å benytte teknologi for å slavebinde menneskeheten, er teknologien i stedet blitt menneskets redning. For at tyranni skal florere må folket føle seg kraftløs.

Likevel har vi her en situasjon hvor deres hurtigvoksende elektroniske teknologi virkelig har fostret opp en kommunikasjonseksplosjon verden over, som har ledet til personlig styrke og en påfølgende økning i bevissthet. Deres overflod av elektroniske “smarte enheter” slår hull på mørkets kontroll ved hjelp av umiddelbar nettilknytning og spredning av informasjon, og ved å muliggjøre organisering av spontane demonstrasjoner på tross av undertrykkelse og sosial manipulasjon.

Det å nekte å finne seg i de gamle trykkende paradigmene hjelper til med forandringen mot Lyset og var uunngåelig. Den guddommelige planen spesifiserer disse sluttider som punktet for endring av denne virkelighet. Det er tiden for et enerådende herredømme å miste sitt stive grep på maktens tøyler. Idet vi observerer at dette finner sted, fryder vi oss sammen med vår Indre Jord-familie i alt det dere gjør. Vi benytter vår ekspertise til å assistere våre Jordiske allierte og sikrer deres felles suksess, som er å velte ned mørket og manifestere resten av sluttspillet vi snakket om. Denne prosessen involverer deltagelse fra både Jordas menneskehet og oss. Mange vidunderlige overraskelser vil dukke opp som vil lede til global velstand, nye regjeringer, og selvsagt, vår masselanding i deres verden.

Vår kommende landing som helhet er kulminasjonen av deres nåværende reise. For å få dere dit så har en rekke spesielt orkestrerte manøvrere blitt påbegynt, som inkluderer å la verden forstå hva som har blitt brygget på i de siste tiårene. Den virkeligheten du kjenner er i ferd med å bli drastisk endret, hvor den storslåtte gaven med global velstand bare er første fase i en operasjon som leder direkte til første kontakt.

Vi har tatt på oss en hel del ansvar for å skyve dette oppdraget fremover så raskt som mulig. Vi gjør dette med glede, vel vitende om at denne prosessen er den beste måten å ankomme første kontakt. Vi er her under guddommelig bestemmelser og er følgelig villig til å gjøre det som er påkrevet for å fullbyrde vårt oppdrag. Og så nærmer det guddommelige øyeblikk seg for å bringe inn deres storartede fremtid!

I dag har vi snakket om de akselererende endringene i din verden. Deres virkelighet er klar for forandring og å bli noe som er mye mer tilpasset for fullt bevisste Lysvesener. Vår flåte fortsetter å være klar. Den er fullt ut forberedt for å utføre en masselanding på et øyeblikks varsel! Vit, kjære Dere, i deres Hjerte av Hjerter at den utallige Tilførsel og endeløse Fremgang av Himmelen er definitivt Deres! Så Er Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! og Vær i Glede!)

Finnes det en galaktisk føderasjon som tatt ut av filmverdenen?
Finnes det en galaktisk føderasjon som tatt rett ut av Star Trek?

Oppsummert

Etter en slik særdeles spesiell oppdatering med en enda mer spesiell kilde så må man stille seg et spørsmål: Hvordan kan vi tro på noe slikt?

For å få svaret på dette så må du bruke hjertet i stedet for hodet. Du må kjenne etter og finne ut selv hva som er sannheten for deg. Noen har et indre ønske om å være en del av oppstigelsen som mange snakker om, mens andre velger å ha et kritisk blikk på slik informasjon og gå en annen vei.

Menneskets frie vilje gir deg mulighet til å velge selv hva du ønsker å tro.

Vær bevisst på din rolle. Den usikre prøver å latterliggjøre informasjon og påtvinge sitt synspunkt på andre og dermed overstyre menneskets frie vilje. Mesteren greier å akseptere at andre gjerne har et annet synspunkt enn seg selv og forstår at dette er en del av hvert enkelt individs læreprosess i nåværende liv. Begge to har derimot valgt dette som sin bane og ingen av de er bedre enn den andre.

Om oppdateringen resonerte i ditt hjerte så finner du flere oppdateringer fra de som hevder å være fra Den Galaktiske Føderasjonen av Lys hos Paoweb.com.

Der kan du blant annet lese at føderasjonen består av over 200.000 ulike stjernenasjoner og har over 4 milliarder offiserer, noe som trolig gir en flåte med et mannskap på rundt 100 milliarder. Fascinerende lesning er det uansett hva man velger å tro eller ei.

Det finnes også mange andre som hevder å kanalisere fra GFL. For mer informasjon så gjør noen enkle søk på internett. En av de mer kjente er entiteten som kaller seg SaLuSa. Merk deg at noen kanaliseringskilder ikke nødvendigvis består av ren informasjon basert på faktorer som at personen som tar ned informasjonen kan være farget av egne meninger, ønsker eller at evnen til å skille egne tanker fra den telepatiske informasjonen ikke er perfeksjonert.

Hvis man velger å tro, og tolker hovedlinjene som Den Galaktiske Føderasjonen av Lys gir oss, så ser vi at ut over det å se gjennom illusjonene i samfunnet så er essensen en åndelig oppvåkning til full bevissthet.

Det er ditt Lys og evnen til å akseptere andre uten bedømmelser eller fordommer som plasserer deg på stien til opphøyelse. De utenomjordiske vil assistere menneskeheten, men vi må selv gjøre jobben med å rydde opp i verdens kaos og finne den indre mesteren i oss selv.

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

63 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
daniel storm sivertsen
daniel storm sivertsen
Abonnent
5 år siden

david, KORESH betyr sirius? waco MKultra etc. masse “new” age BS her ja… hjelper lite å si ohm! å sitte i lotus stilling… at denne greia slår VG kan så være ,men det er typen skriverier som går i andre grøfta…. Masse feilinfo og UFOOLOGY/ufoidioti her også… INTET NYTT UNDER SOLEN! tro nå jeg…

trackback
10 år siden

[…] Asking people to embrace the aliens from Sirius and let them teach us: http://www.nyhetsspeilet…. […]

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Jeg følger litt med på hva Galaktiske Føderasjonen av Lys skriver, les selv om det føles sant eller ikke.
http://thefederationoflight.ning.com/profiles/blogs/message-from-james-of-the-galactic-federation-of-light-2-7-12?xg_source=activity

Americanbeauty
Americanbeauty
Abonnent
12 år siden

Jeg tror folk bør være litt forsiktige med å kritisere noen som våger å skrive slike artikler. Jeg likte den! Jeg har gravd litt i noen tykke bibler om Stephen Hawking. Han/de later til å være temmelig interessert i planeten Sirius. (Stephen ser bare ut til å sikle, og være styrt av computeren Equalizer :-) Dust! ) Om vi skulle ha noen allierte der ute som støtter den gode sak, så er det bare å ønske dem hjertelig velkommen, og slå på krigstrommene. Selv skulle jeg gjerne hatt en aldri så liten “Zapper”, så jeg kunne kriget sammen med dem, mot disse toskene, som ødelegger Moder Jord, slik som rottepaven, ledere av IPCC, og andre tullinger. Nå er jeg litt krigersk, men kun mot lavpannede idioter. De/det ekte og de sårbare vil jeg vokte over. Det sårbare er jo det gode! Hvordan i H våget de å drepe biene våre? Det vakre i naturen? For noen lavmålere. Jaja, de vil angre bittert, når jeg får en HAARP, eller en skikkelig muskedunder med røntgenstråler. HAARP er det jo ingen tvil om. Eiscat og annen møkk!
Barn er jo med på slike eventyr. Hvorfor er ikke voksne det? Jeg er jo voksen, og har ingen problemer med å ta inn over meg eventyr? Kanskje eventyrene til og med er sanne? Ingenting forundrer meg lenger.
Hvorfor gikk Arne Næss med dette kosedyret, kalt Timotei, ved veis ende? Jeg skjønte det! Ta vare på barna i dere! Det er viktig nå. De skjønner jo mer enn vi gjør. Med fantasi, og kreativitet, så kan det faktisk hende, at en ny verden åpner seg. Da må vi åpne oss for den. For pokker!
:-)

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

T E S T

nimbus
nimbus
Abonnent
12 år siden

Jeg holder muligheten åpen for at dette er autentisk informasjon. Veldig interessant!

Det finnes en autentisk kilde til informasjon om disse emnene på jorda. Kilden er den Vediske litteraturen.

I følge Vedaene er vi inne i Kali chakraet av Kali Yuga. Denne mørkeste av tidens sykluser som begynte for 5000 år siden da Krsna forlot jorda kjennetegnes av krig, lidelse og åndelig uvitenhet.

I likhet med mayakalenderen ender Kali chakraet rundt 2012. Etter det starter satya chakraet og en ny gullalder skal oppstå. Men vi må først gjennom singulariteten. Dvs. at alt materielt forandrer seg raskere og raskere inntill alt forandrer seg på en gang.

I følge vedaene finnes det 8 400 000 arter i dette universet, hvorav 400 000 av dem er definert som mennesker. Det er min begrensede forståelse at definisjonen menneske omhandler bevissthet om sin egen bevissthet og situasjon og evnen til å velge om man vil bevege seg mot eller vekk fra Gud. Det er også min anntagelse at mange av disse artene bor på andre planeter og det er disse vi hører om i artikkelen.

Vedaene deler inn menneskene i 2 grupper. Suras og Asuras. Engler og demoner. (engelsk demigods and demons.) Demonene lever for å tilfredsstille seg selv og englene lever for å lære å kjenne, elske og tilfredsstille Gud.

Vi er evige sjeler som vandrer fra kropp til kropp. Vi kan ikke ødelegges. Vi kan heller ikke bli Gud. Vi kan derimot forstå vår evige posisjon i forhold til skaperen. Vi er av samme kvalitet som Gud men ikke samme kvantitet.

“Acintya bhedābheda tattva” er essensen av den vediske visdom. “Simultaneous inconceivable oneness and difference with God.”

Demonene vil bli Gud. De prøver også å overbevise andre om at de er Gud og at de ikke trenger Gud.

De demonene som lager ekstra mye kvalm får noen ganger nåde av Gud. De er selvfølgelig fulle av lidelse, lyst, hat og angst. Når Gud i sin uendelige nåde dreper en demon, frigjør han også demonen. Demonens sjel smelter da inn i Guds eksterne energi og han mister sin individuelle identitet. sayujya mukti kalles denne formen for frigjøring.

De som vil nærme seg Gud ønsker IKKE denne formen for frigjøring, for det betyr å miste sin individualitet og bevissthet for evig og alltid.

Nå skjønner sikkert en del hvorfor jeg poster denne informasjonen.

Jeg vet ikke om entitetene i denne artikkelen tilhører den ene eller andre typen entiteter. Jeg vil bare gjøre folk oppmerksomme på denne informasjonen for å gjøre folk istand til å ta bevisste valg.

Ikke tro automatisk på det jeg sier. Sett dere inn i den Vediske kunnskapen mens vi venter på alt som skal skje. Et godt sted å gjøre dette er http://www.esotericteaching.org .

Dersom dette er interessant for noen, håper jeg dere etterpå vil ta kontakt med meg så vi kan diskutere disse fantastiske temaene.

Uansett hva folk velger å gjøre, ønsker jeg dere alle lykke til i tiden som kommer!

Hare Krsna!

kjærlighet fra
Ronny fra Tønsberg

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  nimbus
12 år siden

For ca 4000 år siden ble den Vediske kulturen forsøkt utryddet, men en ren linje fra den vediske avstammingen lever i Sibir. Dere bør alle lese bøkene “The ringing cedars” av Vladimir Megre. Den enestående Anastasia er sannsynligvis den mest utviklede personen på vår overflate, hun lever helt i pakt med naturen og gjør utregninger mye raskere enn noen datamaskon, hun jobber også for at alle skal skape sin hage/ et sted av kjærlighet. Dette mener jeg er den viktigste lesningen ift hvordan vi bør bygge den nye jorden. Det er ni bøker, kan kjøpes på http://www.altshop.no

Sirus
Sirus
Abonnent
14 år siden

Asthar i ufologien
Astharoth i demonologien

Big deception?
Jeg gaar under mange navn..

For det forste maa man skille mellom protestantisme og katolsk kristendom..der den sistenevnte tydelig bare forkler seg med kristendom,ikke bibeltro. Nyhetsspeilet er veldig glade i jodekonspirasjonen. De nevner ikke at disse jodene er jesuitt trente,kabalistiske joder,som ikke kan fordra de tora troende jodene. De kan ikke fordra nytestamentet heller. De er underornet jesittene der den svarte pave og hvite pave ruver paa toppen av hirarkiet. Alle hemmelige sosieteter er blodbaner under vatikanet(ogsaa de kabalistiske jodene det er saaaaaa mye snakk om for aa holde trykket borte fra Roma.
All roads lead to rome! ALL!

Intro til deler av dilemaet\historien..
http://video.google.com/videoplay?docid=-2723273139398196115
Serie 1:
http://amazingdiscoveries.tv/search/creation/
Serie 2:
http://amazingdiscoveries.tv/search/total_onslaught/

Forskjellige ordener “underlagt” Jesuittene\Vatikanet:
http://video.google.com/videoplay?docid=5498106693746597344
http://video.google.com/videoplay?docid=-3924304351562745462&hl=sk
http://video.google.com/videoplay?docid=4746728395965847122&hl=sk
http://frimurerlosjentempelherreordenen.blogspot.com/
http://www.vaticanassassins.org/

Ikke alle kortene paa bordet til aa tro paa hva man vil?:
http://video.google.com/videoplay?docid=-518637672896741579
http://video.google.com/videoplay?docid=688111496234161611
http://video.google.com/videoplay?docid=5488284265590289530
http://video.google.com/videoplay?docid=-5585125669588896670
http://video.google.com/videoplay?docid=-1272542059740401469
http://www.youtube.com/watch?v=hHRgrOCtux8

For those who dear to seek the truth..

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Hva skulle det der bety Pompel ?
En som bruker flere timer på noe prating på utenlandsk….
Ta heller kort versionen og forklar her for oss ;)

Pompel
Pompel
Abonnent
14 år siden
Burre
Burre
Abonnent
14 år siden

Noen kornsirkler har inneholdt nye og den gang ukjente og elegante løsninger på matematiske problemer som beregning av sirkelens kvadratur (hvis jeg ikke tar helt feil). Det kan jo indikere “utenomjordisk opphav”. Mange av dem er dessuten konstruert etter PHI, 1,618 – det gylne snitt (som vi har kjent til lenge), noe som gjør at de er gode å hvile øynene på og oppfattes som vakre og harmoniske.

Jeg har kommet fram til at de man oppfatter som mulig utenomjordiske er projisert på bakken ovenfra et sted. Beviset for dette er at det er kun fra fly rett ovenfra man ser dem komme til sin fulle rett. For eksempel en sirkel som er målt opp på bakken i et skrånende eller bølgende landskap ville sett elliptisk eller ujevn ut fra luften. Noen kornsirkler oppsto i slike landskap men ser perfekte ut fra luften. Dette siste er jo ikke bevis for utenomjordisk opphav, men kan også være ukjent militær teknologi. Så hvis militæret også har løsningen på matematiske gåter som matematikerne ikke har løst ennå, ja da kan de alle være “manmade”.

Personlig er jeg ennå åpen for at vi har noen venner der ute som har noe å fortelle oss.

Kjetil S
Skribent
14 år siden

Vandalf

“Jeg stilte forøvrig et enkelt spørsmål jeg gjerne skulle sett deres tanker om; Hvorfor oppstår dette bare i åkre og ikke feks på en stor asfaltert plass eller i stein, betong, metal eller annet hardt underlag?”

Tja, blir kanskje det samme som å spørre: Om UFO’er eksisterer, hvorfor lander de ikke ved Det Hvite Hus og ber om et møte med Presidenten?

Jeg har ikke svaret (selvsagt), men mine tanker rundt det er noe i retning av dette: Det er slik jeg ser det en fordel at det er et skjær av mystikk og forvirring rundt disse spørsmålene. Det blir dermed opp til den enkelte å sette seg inn i temaene og danne sin egen mening. Om det var slik at det ble uomtvistelig bevist at UFO’er eksisterte, at ET’er eksisterte etc, ville den enkelte person da føle behov for å søke og utvikle seg selv gjennom sin egen fri vilje? Ville vi ikke da som mennesker, i møte med intelligens, bevissthet og spirituell innsikt som sannsynligvis langt overgår vår egen, overlate “fremdriften” i vår egen utvikling til andre enn oss selv? Jeg tror det! Og dette vil nødvendigvis hemme vår egen utvikling og gjøre oss avhengige av krefter utenfor oss selv.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Vandalf:
Kornsirklene kunne også bli skapt av militær hemmelig teknologi som vi lek-folket ikke har noe peiling på. Som man ser så øker jo “skjønnheten” og kompleksiteten til disse sriklene med år som går. Kanskje det stadig utvikles nye teknikker og mer komplekse sirkler er mulig å lage for “noen” innem kort tid.

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Vandalf skrev: “Ganske frekt av disse romfarerne å vandalisere maten vår! Kunne de ikke valgt å lage sine kunstverk/beskjeder/skilt eller hva det nå enn skal være for noe, av noe annet enn det vi spiser?”

He he! LULZ! Veldig morsomt!!! :)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Morroklumpen he he
Tja en elektromagnetisk punktkilde ville vel funka dårligt på en stor asfaltert plass eller i stein, betong, metal eller annet hardt underlag….
Men jeg er vel ikke den rette til og spørre om det siden jeg ikke har så mange utenomjordiske eller intligente venner, spørr heller ZetaTalk siden dem hevder imidlertid å vite hvilken ET-gruppe som står bak kornsirklene, og deres egne tolkninger av kornsirklene går ofte i astronomisk retning, relatert til planeten Nibiru og et kommende polskifte på Jorden.
At det er advarsler mot solstomer og polskifte og sånt høres jo ikke så urealistisk ut når man ser på dem, vist noen klarte og tyde dem og så at det kom en kjempekatastofe så ville dem ikke fortalt det til oss alikevel siden det ville skapt massehysteri….
Ta heller og les den der og gjør deg opp egne meninger
http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html
PS er på Norsk
Selv professorer med doktorgrad i samfunnsøkonomi osv går nå ut og anbefaler og kjøpe, gull, bondegårder og småbruk og selge aksjer og fond for dem lukter en snarlig katastrofe……

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Smurfen;

Jeg har aldri sagt at dette er laget av fulle bønder, det var dine ord. Jeg tror dette er laget av “troende” til bøndenes store fortvilelse da det er ødeleggende for avlingen deres.

Menneskeskapt eller ei, vakkert er det likefullt å se på.

Nok om det;

Jeg stilte forøvrig et enkelt spørsmål jeg gjerne skulle sett deres tanker om;

Hvorfor oppstår dette bare i åkre og ikke feks på en stor asfaltert plass eller i stein, betong, metal eller annet hardt underlag?

Anyone?

Ganske frekt av disse romfarerne å vandalisere maten vår! Kunne de ikke valgt å lage sine kunstverk/beskjeder/skilt eller hva det nå enn skal være for noe, av noe annet enn det vi spiser?

Dersom de har fredelige hensikter og er så superintelligente så forundrer det meg at de velger å kommunisere med oss gjennom matfatet vårt…

Slike gjester klarer jeg meg fint uten…

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Smurf – jo, jeg har lest en god del om kornsirklene (mye i Nexus magazine, veldig bra blad) – jeg hadde en bok av Lucy Pringle. Og jeg har sett masse, masse bilder av sirkler som ikke “plankegutta” har påtatt seg ansvaret for. Et par dokumentarer har jeg også sett.
Min konklusjon er at……dette er definitivt et mysterium. Det er også interessant at “sirkelmakerne” velger å lage slike vakre, meningsfulle (mye “hellig geometri”, religiøse/mystiske symboler osv) og geometrisk korrekte ( / ekstremt nøyaktige) kornsirkler. Hvilket får meg til å tvile på at det er det engelske militæret e.l som lager dem. Det stemmer liksom ikke helt.

Jeg tror vi, individuelt og kollektivt, bør studere disse kornsirklene og tenke over de. Tenke over hva de sier og hvorfor de kommer til oss.

Det som er litt farlig, akkurat som “aliens”, er å trekke definitive konklusjoner før vi egentlig har grunnlag for å være helt sikre. (Dessuten…er det så viktig å vite hvor de kommer fra?)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Hmmm.. Hadde vel høyere tanker om deg en dette her Vandalf, du har seff ikke sett linkene jeg la ut skjønner jeg.
Du kan jo ha rett at det er laget av fulle bønder, men da måtte dem heist seg ned fra luftballong og tatt et og et strå og satt nederste leddet i micrbølgeovn siden samtlige strå er bøyde i nederste ledd og kokt innenfra og ikke ellers på strået og så måtte dem vist 100% nyaktigt vilknne strå dem skulle bøye og samtidig hatt fotografisk hukommelse over kart med DNA profiler, Molocylstrukturer og sttjernkart osv…noe som sikkert hadde tatt noen millioner år og ikke noen timer eller minutter…
Helt enig med Beamer, dette er ikke en debatt om dem er menneskelagd eller ikke, men en debatt om hva det betyr og hvilken hensikt det har ……

Kjetil S
Skribent
14 år siden

Vandalf (takk for ditt seriøse svar forresten, fortjener seriøst motsvar)

Jeg skjønner din skepsis. Det er egentlig ganske så utrolig. Men jeg vil benytte anledningen til å vise deg (og andre lesere) hvorfor jeg ble overbevist, helt tilbake i 2001:

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2001/uk2001df.shtml

Dette var det største og mest omfattende piktogrammet laget så langt. At noen skulle kunne lage denne med tau og planker i løpet av 5 timer en våt sommernatt, med den presisjonen som utvises her er rett og slett aldeles utenkelig. Greit å være skeptisk, men da må man også være skeptisk til alt, ikke bare det som ikke passer inn i “boksen”.

Du kan lese mer om kornsirkelmysteriet i Rolf Kenneth Myhres glimrende artikkel: http://www.rolfkenneth.no/Kornsirkelmysteriet.html

For min del er debatten om kornsikler er menneskeskapt eller ikke avsluttet.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Jeg har nok ikke satt meg like mye inn i “fenomenet” som andre her har, men jeg tror ikke et sekund på at disse kornsirklene er noe annet enn menneskeskapte.

Et lite spørsmål;

Hvorfor oppstår dette bare i åkre og ikke feks på en stor asfaltert plass eller i stein, betong, metal eller annet hardt underlag?

Dersom disse supervesenene er så heftige som enkelte her synes å mene så finner jeg det underlig at disse sirklene kun oppstår i kornåkre hvor mennesker med hang til overnaturlige fenomener kan boltre seg uforstyrret i løpet av nattens mulm og mørke og lage imponerende mønstre i bondens åker, som naturlig nok synes dette er hærverk og ikke så mye mer enn det…

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

arifkarim
ikke vet jeg men er hvertfall flere som har fått med på film lysende energikuler som lager kornsirklene helt lydløst og i kjempefart,men hvor og hvem som styrer kulene er ikke godt og si, men personligt så er jeg enig med deg arifkarim at er sikker på at dem har noen av sine her nede eller at dem er innom avogtil….
Men dem sier jo selv at deres DNA har en annen struktur, de er lavere enn oss (ca 100 cm) men har større hoder, muligens er tre av planetene i deres solsystem befolket, og de har en totalbefolkning på ca 21 milliarder.
og dem har sendt bilde av åssen dem ser ut i siste kornsirklen..men men vi har vel alle skrytt på oss litt penere utsende en det egentligt er he he
BelzeBob
Skjønner like lite som deg hva dem mener med den binære koden
BelzeBob, men er noe dem vil advre oss mot hvertfall og vist alle legger hodene sine i bløt så kanskje vi klarer og forstå hva dem mener…
Var en del som mente at kornsirklene advarte oss mot en solstorm den 07.07-2009 men det skjeddde jo ikke og noen som mener at det betyr at en comet skal krasje med sola i september og lage naturkatastrofe på jorda men Time wil show ;-)

« Forrige artikkel

Mennesker har besøkt Mars

Neste artikkel »

Mystisk objekt på himmelen

63
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x