Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik?

5.3K visninger
12 minutter lesetid
6

Peker fenomen og hendelser som skjer i forbindelse med ham mot en større virkelighet enn den vi vanligvis sanser og er i stand til å oppfatte?

Bakgrunn

Nederlenderen Robbert van den Broeke er født med uvanlige og spesielle paranormale evner, noe som gjør at han har tilgang til en virkelighet som for de aller fleste ikke eksisterer. I den første delen av denne videoen kommer han inn på dette, samt forteller om hvordan det bidro til en vanskelig oppvekst. Blant annet ble han medisinert for psykoser da han var 12 år gammel:

Kornsirkler

I Hoeven området hvor Robbert bor, har det i en årrekke dukket opp forbausende mange kornsirkler. Siden tidlig i tenårene har Robbert fått “visjoner” om hvor en ny slik formasjon vil komme, samt hvordan den vil se ut. I dagene før, opplever han også en slags uro og nervøsitet som forsvinner straks den er et faktum. I årenes løp har han også en rekke ganger observert hva som skjer i det en ny formasjon blir skapt. Det han registrerer er enten hvite eller gule lyskuler som beveger seg langs bakken eller en rekke lysglimt, samtidig som kornet legger seg og kornsirkelen er et faktum.

 

Robbert van den Broeke videotapes a light-ball making a small circle, in DAYLIGHT

 

‘Kornsirkel’ mønstre på kroppen

I 2012 skjedde en ny utvikling med Robbert og han begynte å få spesielle mønstre på kroppen i forbindelse med at en ny formasjon manifesterte seg(6)

Mønsteret i pannen
Mønster i pannen

 

Robbert tells about the symbols that appeared on his body

 

Epler med inngravering

Et annet fenomen som og har kommet de siste årene, og som Robbert har fått beskjed om(av hvem? – les videre), er at epler som legges i kornsirklene blir preget med mønstre og symboler. Robbert hevder at slike epler har en healing effekt når de spises (med skall).

 

Eple med symbol
Eple med symbol

 

Paranormal fotografering

I 2004 startet det som kan kalles paranormal fotografering(2). Robbert får først et indre bilde av en avdød, en utenomjording, Jomfru Maria, etc., før det så manifesteres på kamera. Når han tar foto inne i kornsirkler, oppstår det han kaller energetiske projeksjoner i form av bilder av ulike typer av utenomjordiske, samt deres fartøy.

cropnl1
Manifestasjoner

Disse projeksjonene oppdages etter at bildet er tatt. Ofte er de ikke større enn en tommelfinger og kan derfor være uskarp. Når dette skjer, får Robert som sagt et forvarsel og begynner derfor å fotografere. I følge ham selv beror alle de spesielle fenomenene som skjer rundt ham, på at han fungerer som et medium for en avansert og opplyst spirituell bevissthet. Den formidler så sin hensikt gjennom ham(5).

Kommentar: En annen forklaring er at Robbert har tilgang til en annen og høyere type bevissthet (enn vår vanlige dagbevissthet).

 

Bilokasjon – to steder samtidig

Dette er et fenomen som historisk sett forbindes med enkelte religiøse mystikere som for eksempel Padre Pio. Pålitelige vitner forteller at de så hans skikkelse, samtidig som han selv befant seg langt unna(8). Felles for de som opplever dette i forbindelse med Robbert, er at de har store problemer og derfor er i psykisk ubalanse på det tidspunkt dette skjer. Visjonen av Robbert og den kjærligheten den utstråler gir dem så et løft.  Dette fotografiet av ‘Robbert’ ble tatt av hans venn Stan i hans leilighet i Spania. På det tidspunkt var Robbert hjemme i Nederland!

Robbert slik han viste seg
‘Robbert’ slik han viste seg

På denne videoen forteller flere vitner om at Robberts skikkelse viser seg for dem, samtidig som han fysisk selv er et helt annet sted.

Fake? – Robbert testes

Når en står for noe som er så uvanlig og spesielt, vil det komme kritiske røster. Ved flere anledninger har Robbert blitt testet for å finne ut om de paranormale fotografiene kan dreie seg om en form for juks. Her tømmes minnekortet på kameraet før eksperimentet starter:

 

Photo experiment with Robbert van den Broeke, appearance of Neil Armstrong

 

Sverting

Det Robbert kommer med, bryter med gjengse oppfatninger og er kontroversielt. Dette har Robbert i den senere tid  fått merke til gagns og tidligere i år(2016) ble han arrestert på grunn av påstander om at han hadde fremsatt dødstrusler(3). Kommentar: Dødstrusler? Er det ikke sannsynlig at et ‘rent hjerte’, dvs evne til å tilgi og ikke inneha negative tanker eller følelser mot noen gjør det som skjer rundt ham mulig? Således er han vel et eksempel til etterfølgelse for oss andre? Her kan det passe å nevne den enkle og kraftfulle teknikken the Work, hvor en løpet av få minutter kan bli kvitt den dårlige virkningen av skuffelser, urett, beskyldninger, etc.

Her slår han tilbake mot beskyldninger om falskneri, etc

Robbert van den Broeke, new witnesses speak (also new UFO witness)

 

 

Robbert van den Broeke, Extraterrestrials and Crop Circle Messsages

https://www.youtube.com/watch?v=kzNR79BFWfM

 

Budskap fra kornsirkelmakerne

Like etter at en ny formasjon har oppstått, får Robbert ofte et telepatisk budskap om hva den symboliserer og ønsker å formidle. Her følger et lite utvalg:

 

Formasjon, 5. april 2014

rvdb2014_05_04

Natten mellom 4. og 5. april 2014, dukket det opp en helt uvanlig formasjon på en gresslette nær Hoeven. Som vanlig hadde Robbert på forhånd sanset den. Da han ankom sammen med kameraten Roy Boschman, la de merke til et kraftig lysglimt over bakken. Det er ikke klart om formasjonen ble til i det øyeblikk eller om den allerede da var der.

Det som gjør denne formasjonen så spesiell, er firkanten som befinner seg midt inne i den og som består av 24 sirkler med opprett stående gress. Etter det en kjenner til, er dette første gang en i Nederland finner en firkant inne i en kornsirkel. Formasjonen består ellers av to ringer og 14 sirkler og er 46.5 m. lang.

Budskapet Robbert fikk i forbindelse med denne, er at dersom en ser på den, så vil sansene skjerpes. Dette gjelder særlig den sjette sans, men og de fysiske sansene. De som har nedsatt syn vil plutselig kunne bli i stand til å se bedre.

Firkanten med huller(stående gress), symboliserer den tenkemåte mennesker selv har skapt. Sirklene representerer hull som har blitt skapt innenfor denne tenkemåten. Disse hullene er symbolsk sett det guddommelige som ”kaster spyd” inn i vår måte å tenke på for å tvinge oss vekk fra de daglige rutinene slik at vi blir i stand til å se den egentlige virkeligheten. Det vil bidra til at Guds lys mer og mer vil skinne gjennom og at sløret mellom denne virkeligheten og en større, blir tynnere.

Denne formasjonen gir og en forutsigelse om at både jordens magnetfelt og menneskehetens kollektive bevissthet er i ferd med å endres.

Robbert tar stadig vekk i bruk metaforen vår tenkemåte blir ”gjennomhullet” for å gjøre ting mer klart for folk. Mest sannsynlig hadde Robbert selv blitt inspirert til dette for en tid siden fra et høyere plan.

Dere kan betrakte denne formasjonen som en is skrape som brukes om morgenen for å fjerne isen på et frosset bilvindu. Dersom du kjører med igjenfrosset vindu, vil du verken se trafikkskilt eller hvor du skal kjøre. Har en derimot skrapt vinduet, er det ikke noe problem å se veien. Denne formasjonen gjør det lettere å registrere ’trafikkskilt’, med andre ord de signalene som kommer fra din underbevissthet. Dette vil øke din evne til å oppfatte og få det som inntil nå var uforståelig til å bli lettere forstått. På den måten vil det guddommelige komme nærmere.

Robbert ønsker at når du betrakter denne formasjonen så skal du få spirituelle opplevelser og mye inspirasjon. For å oppnå en bedre forbindelse, kan du og printe den ut og legge hånden på den.

 

Formasjon 26. juni 2014

26. juni 2014
26. juni 2014

Hovedformålet er å forberede folk på en utvidelse av deres bevissthet. De fleste som besøker denne kornsirkelen, vil få et nærmere forhold til Gud. Deres forbindelse til det guddommelige blir styrket, noe som så øker ens evne til å oppfatte. Formasjonen symboliserer faktisk “det altseende øyet”, Guds øye som ser alt. Korset som går gjennom denne formasjonen, representerer Gud.

Denne formasjonen forbereder folk på en enorm kommende forvandling. Det står også for Kristus-bevissthet, altså guddommelig bevissthet. Det forbereder altså folk for store, kommende hendelser.

Kommentar: Kan det være Maitreyas kunngjøringsdag det her siktes til?

Ved å besøke denne formasjonen kan det skje mirakler. På den måten kan en få et nærmere og mer direkte forhold til Gud.

Den formidler flere ting som gjør at folks øyne virkelig vil åpnes og deres evne til å oppfatte styrkes. Folk som besøker denne formasjonen, vil oppnå en dypere indre viten og en sterkere tilknytning til det guddommelige. Dette ’nuet’ er et veldig bra sted å bli ladet opp. Gud utvider seg i denne formasjonen. Sløret mellom oss mennesker og det guddommelige blir tynnere (og mye mindre uoverstigelig).

For noen mennesker vil møtet med denne oppleves som tøft. Det kan gi press på hodet, muligens også hodepine. Men etter hvert, vil det utløse healing, stabilitet og en utvidelse av ens bevissthet som er veldig positiv.

Denne formasjonen lærer en også å tilgi. Så hvis du er sint på noen, er det godt å besøke denne kornsirkelen. Det tar deg fra mental aktivitet og styrker din evne til å føle og vite. Den har også en veldig fysisk effekt. Det er en god, positiv, kornsirkel med en dyp transformativ virkning. Det formidler mye positiv energi.

I det øyeblikk folk besøker denne formasjonen, vil natur vesener umiddelbart komme til i form av devaer, engler og rene sjeler. Dessuten utenomjordiske som ønsker å være til hjelp. Folk kan få ny innsikt og ha mirakuløse opplevelser.

Folk kan ta med seg epler, (helst Jonagold), til denne(samt til de som kommer senere). Eplene vil lades med en positiv healingenergi; en energi som bringer forandring. På samme måte som tidligere år, vil det komme mønstre/symboler på enkelte epler. Det er meningen at folk skal spise dem (med skall); da de har en healing effekt.

Robbert tells about the cropcircles, the consciousness behind it and the reason of the phenomena

 

 

Robbert kontaktes

Oppfordring fra utenomjordiske om å slutte å diskriminere                                              

Natten mellom 14. og 15. desember 2014, følte Robbert tilstedeværelsen av to utenomjordiske intelligenser. Han følte nærværet av en grå og en reptil, samt deres nysgjerrige og kjærlige energi. Robbert fikk gjennom at de grå og det man kaller reptiler, ber om at folk slutter å diskriminere dem. Det verserer mange negative historier både om de grå og om reptiler. På samme måte som visse mennesker opptrer på en negativ måte, har også visse utenomjordiske noen ganger gjort feil. Dette betyr ikke at alle grå og alle reptiler er negative. De også er skapt av Guds kjærlighet, og det gjør vondt for dem å bli dømt som destruktive. Dersom vi ikke har fordommer, kan vi alle hjelpe hverandre. Alle grå og  reptiler er ikke demoner. Mange av de mennesker som hadde møtt dem nå, ville blitt skremt på grunn av alle de negative historiene som har blitt proklamert. De grå og reptilene tar kontakt gjennom Robbert for å prøve å få slutt på all diskriminering (også på jorden mot andre mennesker). Dette vil hjelpe oss å bli mer modne og forberedt på ekte utenomjordisk kontakt.  Robbert følte at han måtte ta bilder, og på dem dukket det opp både en grå og en reptil. Når man ser på disse bildene, får man en formening om disse vesenene sitt sanne indre.

Besøk av reptil
Besøk av reptil

 

Budskap fra Eisenhower om utenomjordiske

Eisenhower manifestasjon
Eisenhower manifestasjon

Natten mellom 1.-2. november 2015 følte Robbert en tilstedeværelse og fikk inn navnet “Eisenhower”. Robbert følte hans kjærlige nærvær, og at Eisenhower ønsket å gi en meddelelse. Eisenhower var en gang USAs president. Robbert følte trang til å ta bilder, og gradvis så han en tåkelignende substans bygge seg opp og bli til et bilde av Eisenhower. Meldingen Robbert fikk fra ham, er at Eisenhower ønsker å gjøre det klart at menneskeheten seriøst bør forberede seg på kontakt med utenomjordiske og deres avanserte teknologi, en teknologi som overgår all vår forstand. Eisenhower forklarte at livet finnes på mange planeter, hvorav noen er bebodd av høyt utviklede super sivilisasjoner. Som et eksempel fortalte han Robbert om noe som nylig ble omtalt i media: stjernen KIC 8462852 og de merkelige objekter som blir observert i nærheten av den. Eisenhower forklarte at objektene som blir sett av astronomer, er fra en svært avansert super sivilisasjon. De er i stand til å utnytte all energi fra sin sol. Jord menneskets kollektive oversjel har nå bestemt seg for å bli mer og mer klar for kontakt med utenomjordiske. Den utrolige funnet av KIC 8462852 er en del av den guddommelige plan for sakte å venne oss til tanken om liv utenfor vårt eget solsystem. På samme måte som tentaklene Robbert nylig fikk lov til å motta og hvor DNA nå kommer til å bli undersøkt (link). Dette er alle konkrete tegn på utenomjordisk liv. I følge Eisenhower vil vi i tiden som kommer, bli mer og mer kjent med livet i universet. Sivilisasjonen rundt stjernen KIC 8462852 kan også kommunisere med andre planeter innenfor sitt eget solsystem: Minst to planetene er bebodd, har gjensidig kontakt og har hjulpet hverandre til å bygge opp et stor kunstig senter. Robbert så at disse individene er blåaktige og større enn oss mennesker.

Se: https://www.youtube.com/watch?v=Lt6qxbQWDdM om den nylige oppdagelsen av kunstige objektene. 

Se: https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower om Mr. Eisenhower.

Menneskeheten trenger raskt å bli voksen, for nå vil vi virkelig ha en økning i utenomjordisk kontakt, bli en del av en større galaktisk familie, og dermed gjøre et stort sprang fremover i vår evolusjon.

 

Robbert tells about contact with other beings and the necessary growth of our consciousness

 

Påkaller våre utenomjordiske venner

I den første del av denne videoen forteller øyenvitner om hvordan et enorm lyskule kom til syne og hang over dem i ca 15 minutter. De som intervjues var med i en gruppe på ca. 15 personer som var ute i feltet sammen med Robbert.

 

Nancy Talbott

nancytalbott__55714-1299175895-480-480
Nancy Talbott

Sammen med kollegaene Burkes og Levengood, har Nancy Talbott i mange år forsket på kornsirkelfenomenet – derav navnet BLT Team. Hovedområdet har vært analyser av jord og planter hentet fra kornsirkler over hele verden. I de senere årene har Talbott fattet spesiell interesse for fenomenene som dukker opp i forbindelse med Robbert van den Broeke og de to har derfor lenge hatt et nært samarbeid.

I dette foredraget forteller Talbott om hvordan hun kom i kontakt med Robbert van den Broekes familie og om hennes interesse for alt som skjer i forbindelse med ham.

https://www.youtube.com/watch?v=rPMYEYckm78&list=PLM2LSvOIC2yZMg_F2zKqFnnEECfChLR83

Legg merke til hva hun sier i innledningen: Menneskeheten må bli voksen og ta mer ansvar. Når mennesker opplever den kjærlige, kosmiske bevisstheten som Robbert kommer i forbindelse med, vil det bidra til at det skapes en bedre verden. Link til del 2 (5 deler) Kommentar: Er ikke nettopp det å kunne vise nestekjærlighet slik Robbert gjør, vårt neste steg fremover?

Etterord

Fre. 29. sept – søn. 1.oktober 2017, arrangerer vi en ny internasjonal UFO konferanse på Stiklestad. Vi kan allerede nå meddele at både Robbert van den Broeke og Nancy Talbott kommer til å delta via Skype. Det skjer ganske sent lørdag kveld, med etterfølgende skywatch. Vil Robbert bidra til kontakt? Vi får se….                       http://ufo-konferanse.com

 

Kilder

  1. http://robbertvandenbroeke.nl

 

      2. Robbert van den Broeke arrested https://circularstateofmind.wordpress.com/2016/01/16/robbert-van-den-broeke-arrested/

  1. Have Received Messages From Two More Deceased Friends
    and a  Warning – According to Medium Robbert van den Broeke.
    http://www.colinandrews.net/Robbert-van-den-Broeke-Message-Colin_Andrews.html4.
  2. NOTICE REGARDING DEBUNKING & SKYPE HACKS, “IMPOSSIBLE” EQUIPMENT BEHAVIOR & T HE “GENVERBRANDER” EVENThttp://www.bltresearch.com/hacks/equip/genverbrander.pdf52012DUTCH CROP CIRCLE SEASON OVERVIEW by Nancy Talbott http://www.bltresearch.com/robbert/dutchoverview2012p5.php6.
  3. Violette, John R. The Extra-Dimensional Universe: Where the Paranormal Becomes the Normal. Hampton Roads Publishing.6.
  4. Bilocation and Odor of Sanctity https://www.ewtn.com/padrepio/mystic/bilocation.htm

7.Om hoved bildet, Asian Star Child: http://www.bltresearch.com/robbert/VideoProof.pdf

 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
anders
Skribent
7 år siden

Har Eisenhower kommet tilbake for å be om tilgivelse? Eller ble han brent 1000 ganger i helvete før han havnet i den uskapte masse?

http://www.ronpaulforums.com/showthread.php?409428-1990-Eisenhower-s-War-Crimes

anders
Skribent
7 år siden

Kan ikke uttale meg så meget om Robbert men synes det ikke litt mistenkelig at kriminelle Eisenhower dukker opp her?

Main article: Other Losses
In Other Losses (1989), Bacque claimed that Allied Supreme Commander Dwight Eisenhower’s policies caused the death of 790,000 German captives in internment camps through disease, starvation and cold from 1944 to 1949. In similar French camps some 250,000 more are said to have perished. The International Committee of the Red Cross was refused entry to the camps, Switzerland was deprived of its status as “protecting power” and POWs were reclassified as “Disarmed Enemy Forces” in order to avoid recognition under the Geneva Convention. Bacque argued that this alleged mass murder was a direct result of the policies of the western Allies, who, with the Soviets, ruled as the Military Occupation Government over partitioned Germany from May 1945 until 1949. He laid the blame on Gen. Dwight D. Eisenhower, saying Germans were kept on starvation rations even though there was enough food in the world to avert the lethal shortage in Germany in 1945-1946.

Ingun Alme
Ingun Alme
Abonnent
7 år siden

Dette var veldig interessant !

anders
Skribent
7 år siden

Merkelig at Eisenhower skulle dukke opp her i godhetens navn. Den lite kjente historie om ham var hvordan han tillot at flere hundre tyske krigsfanger sultet og tørstet ihjel etter krigen etter direkte ordre fra ham. Var dette desinfo?

« Forrige artikkel

Visdom fra Wingmakers, del 2

Neste artikkel »

Hjelp og inspirasjon fra en avansert utenomjordisk sivilisasjon

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x