Bla i tag

kornsirkler

Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik?

Peker fenomen og hendelser som skjer i forbindelse med ham mot en større virkelighet enn den vi vanligvis sanser og er i stand til å oppfatte?

Ny internasjonal UFO konferanse

En slik kornsirkel kom på Stiklestad i 2001

Romskipet Phoenix hvor Miller ble invitert om bord

Sensurert informasjon fra våre utenomjordiske venner – Del 1

Romskipet Phoenix hvor Miller ble invitert om bord

Galskapen er komplett-pulsen på jorden idag

Noen dager, når jeg sitter ved min computer og gjør meg oppdatert på de nyhetene, det vil si det som ikke er en del av den globaliserte massemedia, så virker ”trykket” av avsløringer så stort at jeg føler det som et spark i magen. Denne dagen er en slik dag.