George van Tassels utenomjordiske kontakt

5.3K visninger
9 minutter lesetid
30

Mye tyder på at interessen (og bekymringen) for oss jord-mennesker fra ET sivilisasjoner tiltok kraftig på 50-tallet. Indikasjoner på dette var det økte antall UFO observasjoner, samt informasjon fra personer som ble kontaktet av utenomjordiske, såkalte contactees. I følge budskap gitt til kontaktpersoner var hovedgrunnen at jord-menneskene tok i bruk atomvåpen, og ikke minst utviklet hydrogenbomben. George Van Tassel var kanskje, ved siden av George Adamski, den mest betydningsfulle contactee fra denne perioden, men gjerne og den mest neglisjerte.

 

Van Tassel og Giant Rock

Fra tidlig alder hadde van Tassel en altoverskyggende interesse for alt som hadde med fly og flygning å gjøre, noe som medførte at han allerede som tenåring tok flysertifikat og i hele sitt voksne liv arbeidet innen luftfart. I 1930, da Van Tassel var 20 år, jobbet han i en periode på onkelens bilverksted. En dag kom en kar som het Frank Critzer innom for å få fikset bilmotoren sin. Problemet var at Critzer ikke hadde penger, men siden han kom godt overens med Van Tassel og onkelen, fant de ut at de ville fikse bilen hans gratis og la ham få overnatte hos dem. I tillegg gav de ham 30 dollar og masse hermetikk før han dro videre.

Critzer drev med prospecting, dvs. jakt på gull og andre edle metaller. Som gjenytelse skulle Critzer kontakte Van Tassel og onkelen straks han fant noe, slik at de kunne ta del i funnet. Et år senere ble Van Tassel så kontaktet av Critzer. Han hadde da slått seg ned ved Giant Rock som i følge van Tassel, var verdens største frittliggende stein (den sprakk i to i år 2000). Critzer hadde lagd seg en bolig ved å grave ut et hulrom under denne enorme steinen og van Tassel ble så invitert en tur dit.

Frank Critzer i boligen sin under Giant Rock
Frank Critzer i boligen sin under Giant Rock

I 1942 omkom Critzer i en eksplosjonsulykke og siden Van Tassel aldri hadde glemt dette fascinerende stedet som nå stod tomt, bestemte han seg i 1947 for å flytte til Giant Rock sammen med familien sin. Området var eid av myndighetene og Van Tassel fikk leie et stykke land hvor han anla en flyplass. I 1951 kjøpte han en ranch som lå like i nærheten hvor han i tillegg anla en kafé.

Van Tassel og konen utenfor kafeen
Van Tassel og konen utenfor kafeen

 

Kommunikasjon med utenomjordiske ved hjelp av ’tensor beam’ kanalisering

Etter en periode med ukentlige gruppe-meditasjoner i rommet under Giant Rock, begynte Van Tassel å få kontakt med utenomjordiske ved hjelp av det som kalles tensor beam kanalisering (8). Dette er en avansert form for kommunikasjon som fungerer slik at informasjon sendes til mottageren fra et utenomjordisk fartøy via en stråle og Van Tassel hevdet at han på denne måten kunne motta både lyd og bilde. Han beskrev også prosessen som thought transference, altså tankeoverføring. Selv om Van Tassel betegnet dette som channelling, har det ingenting å gjøre med det vi dag kaller kanalisering. Her er et originalopptak med Van Tassel fra 1955 hvor en kan høre hvordan dette i praksis fungerte:

 

Illustrasjon hentet fra Wendelle Stevens sin bok: ”UFO contact from planet Koldas”, som viser hvordan Tensor beam kommunikasjon fungerer
Illustrasjon hentet fra Wendelle Stevens sin bok: ”UFO contact from planet Koldas”, som viser hvordan Tensor beam kommunikasjon fungerer

Her kan det og være på sin plass med en liten tilføyelse. Kanadieren Wilbert Smith var i tidsrommet 1950-1954 ansatt som UFO-etterforsker av den kanadiske regjering og hadde således tilgang til mye ’klassifisert’ informasjon. Han hadde selv kontakt med utenomjordiske og i følge Smith er tensor beam kommunikasjon meget avansert og presis. I dette intervjuet (9), forteller han at han og mottok informasjon fra utenomjordiske på denne måten.

Smith, med følgende tekst: Wilbert Smith (1910 – 1962)
Wilbert Smith (1910 – 1962)

Den store UFO overflygingen over Washington DC 26.- 28. juli 1952

Fra tidlig på 50-tallet mottok Van Tassel jevnlig informasjon fra sine utenomjordiske kontakter, ofte i form av ulike forutsigelser om jordskjelv, uvanlige værfenomen, samt krig og uroligheter. Som regel slo disse til med usvikelig presisjon. Van Tassel ble og bedt om å videreformidle informasjon til de amerikanske myndighetene om farene ved å tukle med et av universets livgivende grunnstoff, nemlig hydrogenatomet, men som historien viser, ble dette fullstendig ignorert.

I en av meddelelsene informerte de om at ville det finne sted en demonstrasjon over hovedstaden som en protest mot at USA fortsatte utviklingen av hydrogenbomben til tross for deres advarsler (3). Like før den fant sted, sendte Van Tassel et brev til de amerikanske myndighetene og informerte dem om at utenomjordiske fartøy i løpet av kort tid ville foreta en overflygning over Washington D.C, noe som fant sted fem dager etter. På grunn av hemmeligholdet omkring alt som har med UFO og utenomjordiske å gjøre, var det dessverre få som den gang visste hvorfor dette skjedde. Media offentliggjorde heller ingen ting om brevet Van Tassel på forhånd hadde sendt (2). Her er et originalopptak av denne hendelsen.

 

Historien bak den såkalte Ashtar kommandoen

Van Tassel fikk informasjon fra flere utenomjordiske individer, med Ashtar som en av de viktigste (3) og (4). I følge informasjon fra “Ministry of Universal Wisdom”, organisasjonen som van Tassel startet i 1952, fikk Robert Short, redaktøren for Interplanetary News, et UFO tidsskrift som eksisterte på 50-tallet, ideen om å ’popularisiere’ Ashtar, mest for sin egen del, men og for og gjøre ham mer mainstream.

Short skapte således begrepet Ashtar kommandoen, en forvrengning som ingenting har å gjøre med den egentlige Ashtar. Robert Short hadde altså ingen kontakt verken med Ashtar eller andre utenomjordiske, men kokte sammen sin egen versjon og ’kommunikasjon’. Dette var og hovedgrunnen til at Short og Van Tassel ble uvenner(10). Ashtar presenterte seg riktignok som Commander i sin kommunikasjon med van Tassel, men her stopper alle likhetstrekk. Senere har det dukket opp ulike internett-versjoner og kanaliseringer av ’Ashtar kommandoen’, som selvfølgelig heller ikke har noe med den opprinnelige Ashtar å gjøre.

 

Giant Rock møtene

Van Tassel ble intervjuet på amerikansk radio og TV over 400 ganger og ble etter hvert mer og mer kjent og populær. Han arrangerte hvert år et ’ET treff’, hvor personer som hadde kontakt med utenomjordiske holdt foredrag, og hvor emner som anti-gravitasjon og fri energi ble diskutert. Som følge av media reportasjer og Van Tassels økende popularitet, ble denne årlige Giant Rock sammenkomsten hvert år større og større og i 1959 var det samlet over 11 000 mennesker. Denne videoen gir en ide om hvordan det hele foregikk.

https://www.youtube.com/watch?v=OhwpwcfvAlc

 

Et meget interessant intervju med Van Tassel, gjort i 1964 hvor han blant annet forteller om en teknologi gitt av utenomjordiske som gjør det mulig å avspille en hvilken som helst hendelse som har skjedd opp i gjennom historien. Han beskriver også en landing som fant sted på Giant Rock flyplassen hvor han ble ’beamet opp’ i et mindre speiderskip som svevde like over bakken.

 

The Integratron – bygningen som skulle energetisere og forynge menneskekroppen

I 1954 begynte Van Tassel å bygge denne spesielle kuppelformede bygningen på grunnlag av instrukser fra sine utenomjordiske venner og endelig, i 1978 stod den klar til bruk.. Prinsippet bygget på at vår kropp er styrt og kontrollert av elektriske impulser og at menneskekroppen kan energetiseres ved hjelp av elektrisk påvirkning. Denne energivirkningen skulle skje ved hjelp av helt spesielle komponenter som var montert innvendig i bygningen. Siden den i tillegg befinner seg på et knutepunkt på det globale ley-line nettverket (7), har The Integratron på grunn av sin spesielle plassering samt konstruksjon som bygger på hellig geometri, en svært gunstig og oppløftende virkning på vår bevissthet, noe mange av de besøkende i dag også bemerker.

Her er en kort videosnutt som beskriver den bemerkelsesverdige Integraton-bygningen:

https://www.youtube.com/watch?v=V00mP8Wj6qY

Hensikten var altså cellefornyelse og forlengelse av menneskers levealder. Van Tassels plan var at enhver som måtte ønske det kunne benytte den gratis, men dessverre ble planene aldri gjennomført.

 

FBI overvåkningen

Det finnes et skriv fra FBI sjef Edgar Hoover (6) som helt klart viser at FBI holdt nøye oppsyn med Van Tassel og alt han foretok seg. Hans anseelse hos myndighetene ble helt sikkert ikke større da han i sine foredrag gikk åpent ut og kritiserte USAS luftforsvar og hemmeligholdet omkring UFO saken. Han hevdet at grunnen til dette var frykt for økonomien og at forklaringen som hadde lekket fra myndighetene om at de ville hindre frykt i befolkningen, ikke stemte.

 

Van Tassels mystiske og brå død

Mye tyder på at Van Tassel ble en stadig større torn i siden på amerikanske myndigheter, samt store deler av The Establishment. Det gikk jo etter hvert opp for dem at dette ikke var noen ’nut case’, men at Van Tassel virkelig hadde noe å fare med. Hvis folk kunne dra til denne bygningen og oppleve at aldringsprosessen gikk langsommere, at en fikk mer energi og følte seg mange år yngre, hva da med etablert medisin?

Hva med myndighetenes autoritet hvis Van Tassel kunne formidle dyp visdom fra utenomjordiske?

I 1978, 3 måneder før The Integratron offisielt skal åpnes, får Van Tassel plutselig hjerteinfarkt og dør.
I 1978, 3 måneder før The Integratron offisielt skal åpnes, får Van Tassel plutselig hjerteinfarkt og dør.

I 1978, 3 måneder før The Integratron offisielt skal åpnes, får Van Tassel plutselig hjerteinfarkt og dør. Van Tassels familie slo seg ikke uten videre til ro med forklaringen om at dette var et naturlig dødsfall og søsteren Manyo mistenkte sterkt at Van Tassels andre kone hadde blitt rekruttert for å rydde ham av veien(12). Hun var den eneste som var til stede da han døde, hadde vært gift to ganger tidligere og begge hennes tidligere ektemenn hadde dødd under mystiske omstendigheter. Enda merkeligere var det at hans kone straks sørget for å få Van Tassels legeme kremert før hun i det hele tatt meddelte døtrene at faren hadde vandret hen. Etter hans død forandret hun og fullstendig oppførsel, barrikaderte seg i en campingvogn med høye gjerder rundt og ville ikke lengre ha noe med folk å gjøre.

Et annet viktig poeng var at Van Tassel hadde veldig god helse og ingenting tydet på at han var disponert for noe hjerteinfarkt. I følge David Davidson forsvant viktige komponenter i The Integratron kort tid etter at Van Tassel døde. Andre kilder hevder at få måneder etter hans død kom FBI og fjernet dem. Det må og nevnes at hulrommet under Giant Rock hvor Van Tassel hadde møtene sine, kort tid etter hans død og ble fylt igjen. Ble dette gjort for å slette sporene etter hans virksomhet?

Van Tassel kan sammenlignes med en annen som også arbeidet med et lignende prosjekt, nemlig Wilhelm Reich med sin Orgone akkumulator. I. november 1957, tre dager før han skulle løslates fra fengsel, fikk Reich også et plutselig hjerteinfarkt og døde kun 60 år gammel (11).

Her kan noe nevnes som kan ha relevans i denne sammenhengen. Under høringene som senator Frank Church (1924-1984) fikk i gang i 1975 for å få greie på CIA sine hemmelige operasjoner, kom det frem at det allerede den gang eksisterte et ’classified’ våpen som påførte en person et dødelig hjerteinfarkt.

Frank Church
Frank Church

En liten pil blir skutt mot offerets kropp og trenger gjennom klærne uten at det kjennes ut som noe annet enn at en hadde fått et insektstikk. Giften fra pilen går så inn i blodbanen og det dødelige hjerteinfarktet er et faktum. Den kan heller ikke påvises etterpå under obduksjon. Link: http://www.wanttoknow.info/war/top_secret_weapon_lethal

Var det dette som tok livet av de ”brysomme” individene George Van Tassel og Wilhelm Reich?

 

Etterord

Til slutt må det nevnes at en av Van Tassels slektninger som er filmregissør, nå arbeider for å få denne mer eller mindre glemte saken frem i lyset ved hjelp av filmen: Giant Rock, The Movie: The Greatest UFO Story Ever Told.

Giant Rock The Movie
Giant Rock The Movie

http://giantrockthemovie.com/

 

Kilder:

1. David L. Davidson. The Overlords. Dave’s Three Publications 1998.

2. Salla, Michael. Historic interview reveals national security secrets learned from extraterrestrials. http://exopolitics.org/tag/george-van-tassel/

2. Van Tassel, George. When stars looks down. The Kruckeberg Press 1976.

3. Van Tassel, George. Into this world and out again. Egenpublisert 1956.

4. Van Tassel, George. I rode a Flying Saucer. New Age Publishing 1952.

5. Van Tassel, George. Councils of The Seven Lights. De Voss Publisher 1958.

6. Redfern, Nick. On the trail of the Saucer Spies.  Anomalist books, 2006.

7. http://kornsirkler.info

8. The Original Space Channeler, George Van Tassel. http://rense.com/general70/tass.htm

9. Canadian Program Director (Wilbert Smith) Discusses Communication With Aliens. http://www.presidentialufo.com/old_site/smith_interview.htm

10. Introductory statement from the “Ministry of Universal Wisdom”, the Official organization of George Van Tassel, founded 1952. http://wwwuser.gwdg.de/~agruens/UFO/ufo_apdx/ashtar_muw.html

11. The Intrigue of Giant Rock, by Barbara LaGrange.
http://www.lucernevalley.net/giantrock/

12. The Van Tassel Family History Homepage
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~vantasselfamilyhistoryhomepage/GeorgeVT.html

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

30 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=rvEkhwBKPRo

Ifølge NASA blir det 4 knallrøde måner på rappen i 2014 og 2015. Helt unikt. Hva var det Jesus sa igjen om månen?

Yeshua kommer snart for å hente sin brud. Etter det kommer det store paradigme skiftet som dere på Speilet ser fram til.

http://www.youtube.com/watch?v=gf-1NTglJDQ

Gisle
Gisle
Abonnent
10 år siden

Terje Wulfsberg sier:
14. 12. 2013, kl. 21:18
Hvordan kan du være så sikker på det?
Er det ikke mer sannsynlig at siden ideen til The Integratron kom fra utenomordiske, så ble den konstruert som en hjelp til oss?

Hvorfor skulle det være så sannsynlig? Er det ikke heller mer sannsynlig at den ble konstruert for å lure oss?

Gisle
Gisle
Abonnent
10 år siden

Et godt tips: Bry dere minst mulig om UFO’er. De trekker bare oppmerksomheten bort fra det åndelige, og fra andre ting som virkelig betyr noe.

Gisle
Gisle
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Det er noen utenomjordiske som prøver å hjelpe oss, men de dere kommer inn på her gjør absolutt ikke det. Det er tvert i mot de som hemmer vår åndelige og bevissthetsmessige utvikling.

Og de er langt mer primitive enn det vi er.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Gisle
10 år siden

Sent by Eisenhower to Meet an ALIEN – Amazing Confession of Ex Military

All we ask for is Transparency…
http://www.indiegogo.com/projects/transparency–2

AREA 51 E.T.
http://area51jrod.com/

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Ralf Ring Built, Tested, Developed & Flew Craft In The 50′s Before Government Goons Confiscated Them. There Are “Hidden Craft” In Storage, Plus Much More… More Proof? Ok…

http://syncrenicity.com/wp-content/uploads/2013/11/01-black-triangle.jpg

“Project Blue Book: An Insider Speaks” – Brigadier General Stephen Lovekin, Esq.
https://www.youtube.com/watch?v=0IGJk4EHRJs

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Ralf fortel mykje artig! Men har du lagt merke til det raude krossmerket på skjorta hans? Sjå ca 18.00 minutt ut i videoen. Svadaregistratoren vart aktivert der.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Arve
10 år siden

Fra video:
Ralph and Marsha Ring : Anti-gravity and conscious awareness in aether technology

Bilde http://postimg.org/image/9z23ueyhh/ smykke og på t-skjorte:
Knights templar, priest of the light, digressivt organisasjonen som regjerer bl.a. Sveits og som bl.a. statsadvokat Svein Holden beviselig feilaktig konkluderte med i rettssaken mot Anders Behring Breivik, at knights templar nettverk ikke eksisterer, men organisasjonen har eksistert lenge og gjør det fremdeles, deres symboler finnes nesten overalt, se: The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Knights templar octogon symboler er å finne på de fleste skilt som Trondheim kommune har satt opp, som dette i Bymarka Trondheim http://postimg.org/image/61fvtxs4j/ på byvåpenet, statuen av Olav Tryggvason, ved tusenårsmerket ved Storfurua, Rådhusets flagg, Frelsesarméens flagg, Nidarosdomen, dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning, åpenbart for barnehagen Norge for alles livslange medlemskap, kort og mildt sagt, det é for jævli

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Hollywood, the military industrial complex, education and mass media are 100% integrated, fact and fiction united * Hollywood, det militære industrielle kompleks, utdannelse og massemedia er 100% integrert, fakta og fiksjon forent

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
10 år siden

Kort og godt sagt Falcon. All historie- og artikkelskriving som ser bort fra Hollywood- og Disneymetoder er totalt ufullstendig.
At eksempelvis Iran og Nord Korea er av de store stygge ulvene er bare klassisk spill for galleriet. Iran med ledere rekruttert fra amerikanske skuespillere. Og i Nord-Korea omfavner den nye lederen bløffmakernes store icon og idol:
http://www.dagbladet.no/2012/07/12/nyheter/utenriks/nord-korea/disney/hollywood/22520113/

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Uansett onde onder eller ufovesener eller gode ånder elle hva, så er det vel god grunn til å tro at hovedpersonen ble tatt av dage og eventuelle kunnskaper ble stjelt og hemmeligholdt ,og så alltid da av CIA selfølgelig. Dette er jo en gjennganger i alle sånne saker. Man må jo da undre seg over hva slags vesen dette CIA er? Det er vel dette som kan kalles den store stygge ånden. Ikke rart at JFK sa han ville spre CIA for alle vinder, men for det ble også han skutt i fillebiter. Jo kanskje onde ånder finns, men også masse onde mennesker. Og de har makten. Det har de hatt lenge, og verre og verre ser de ut å bli.

Noe nytt sp. tegn.
Noe nytt sp. tegn.
Abonnent
10 år siden

Det er velkjent at ånder kan lyve og gi seg ut for noe man ikke er. Derfor skal man ikke ha kontakt med dem. Mange av dem som har kontakt med dem er blitt så overveldet over en slik overnaturlig kontakt at de har mistet all kritisk sans.

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Noe nytt sp. tegn.
10 år siden

“Det er velkjent at ånder kan lyve og gi seg ut for noe man ikke er. Derfor skal man ikke ha kontakt med dem”

Seriøst? Tror du virkelig at hvis ånder fantes, så går de rundt med løgn? Hehe. Er det mulig. Hvis ånder eksisterer, hvorfor skulle de lyve, og hvordan kan du si at de lyver? Uansett om de eksisterer eller ikke, så kan de jo hvertfall ikke snakke, å er heller ikke synlig. Men ja, lyver gjør dem, er så deitt det der, alle bare lyver hele tia. Hehehe

fjellstugan
fjellstugan
Abonnent
Svar til  kristiann
10 år siden

Dette er en vanlig tolkning av bibelen nlant en del kristne. Kort oppsummert etter det jeg forstår at ånder er satan i forkledning, derfor skal en holde seg unna.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

UFOs
De er ikke utenomjordiske. Deres tilholdssted er her og nå. De er åndsvesener som manifesterer seg for dem som søker dem – for de som “kjøpet” dette bedraget.
Falne engler > Nefelims > onde ånder = ETs

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Når dette er sagt, er jeg 100% sikker på at det florerer av utallige livsformer i både vår galakse samt Universet generelt.
Og jeg tenker at det er ikke umulig at mye av dette Ufofenomenet, også kan være en distraksjon fra om mulig en annen art som vi deler Jorden med, men som om mulig holder seg skjult. Litt sånn laser lek mad katter, der mennesket blir veldig opptatt hva den røde prikken er, uten å se selve utgangspunktet..så jeg tror ikke nødvendigvis det trengs å relateres til utenomjordisk

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Den dagen vi eventuelt får kontakt, og Alle kan se/erfare dette, Den dagen vil forandre alt. Men så lenge det er stemmer, stråler som rettes inn til bestemte sinn uten noen form for mulighet til verifisering, blir dette hva den enkelte tror.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Gradvis prosess ja, men de åndsvesener det her er snakk om vil ikke kunne åpenbares i sin helhet før den som holder dette tilbake er tatt bort fra jorden. Det som holder tilbake er Den Hellige Ånd som har bolig i alle gjenfødte i Jesus Kristus slik Paulus skriver set vil skje.
New Age bevegelsen har snudd opp-ned på dette, og når Menigheten er bortrykket har de forklaringen klar: de som ikke er verdige “the age of aquarius” er blitt utslettet. På dette tidspunktet er scenen klar for den ultimate ondskap, dirigert av Satan og hans inkarnerte Antikrist.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Det er absolutt håndfast, men det beviser jo aldeles ikke noen utenomjordisk kontakt. Er du ikke enig? Det kan likså godt være tegn på et særdeles lekende, entusiastisk menneske, som rent konkret bygger sine drømmer/fantasier. Men det er jo langt ifra noe bevis på noe utenomjordisk

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

En artig artikkel. Men som de fleste andre Ufoartikler, finnes det ikke noe håndfast. Det er alltid en som har hatt kontakt på den måte at ingen andre rundt faktisk har hørt denne kontakten eller kan bekrefte noe som helst.. Det blir ikke annet enn hans påstander om hans påståtte kontakt, som ikke på noen som helst måte kan verifiseres. Så det blir med dette som med mye annet, hva en velger å tro på

« Forrige artikkel

Spektakulære UFO opptak

Neste artikkel »

Enok, romfareren

30
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x