Enok, romfareren

10K visninger
18 minutter lesetid
42

Fra Bibelen er han kjent som den 7. patriark. I følge den sumeriske kongelisten var han den 7. av de 10 predynastiske «bykongene» som regjerte i tiden før syndefloden. Han var Noahs oldefar, og den eneste vi kjenner til (med unntak av profeten Elias i år 849 BC) som forlot Jorden for godt, for å leve resten av sitt liv sammen med en utenomjordisk sivilisasjon.

Hans livsverk på denne planeten var å skrive flere store bøker med informasjon han fikk fra sine utenomjordiske kontakter  som befant seg her på Jorden. Etter å ha skrevet ned dette budskapet overlot han det til sin sønn, Methuselah, med instruks om at dette måtte oppbevares på et trygt sted for så å kunne komme Jordens fremtidige generasjoner til nytte. Han skal også ha vært den første til å få informasjon om den kommende syndefloden. Enok skrev også en slags dagbok. En tekst der han selv forteller om sine opplevelser fra denne tiden i detalj. Alt fra hans første møte med de fremmede til han flere år senere forlot Jorden sammen med dem, for aldri å vende tilbake.

Denne dagboken hans ble gjenfortalt, kopiert og overlevert til nye generasjoner gjennom tusenvis av år. Noen ytterst få av disse kopiene har overlevd frem til i dag, og har blitt til det vi kjenner som «The Book of Enoch», eller «Enoks bok» på norsk.  Det er når vi leser denne fra vår teknologiske plattform at vi virkelig kan begynne å forstå hva han faktisk opplevde. I denne artikkelen skal vi se på de viktigste hendelsene Enok skrev om i disse tekstene. Men først litt historikk.

Hvem var egentlig Enok?

Helt i begynnelsen av boken beskriver han seg selv slik:

«Jeg er bare en enkel, rettferdig mann, hvis øyne ble åpnet av Gud, (og) så den hellige i himmelen, som englene viste meg. (Jeg) hørte alt fra dem, og jeg så og forsto, men det var ikke for denne generasjonen, men for en fjern som skal komme.»

Enok_nys
Kanskje så han slik ut? Hvem vet?

I følge den jødiske standardversjonen av Det gamle testamentes hebraiske originaltekst levde han mellom 3377 og 3017 BC. Dette er helt sikkert feil, siden han er Noahs oldefar og dermed må ha levd en god stund før syndefloden.

(Nå er det noe usikkert når denne fant sted.  Jeg mener tsunamien som den bibelske syndefloden referer til oppstod for mellom 10-11.000 år siden, da en jordskorpeforskyvning fikk polene til å forskyve seg minst 15 grader. Dette er en teori som også støttes av bl.a. Platon, Zecharia Sitchin og Immanuel Velikovsky. Noe som igjen forårsaket en hurtig, massiv issmelting, eller rett og slett fikk sørpol-isen til å løsne og skli ut i havet.)

Ifølge gamle jødiske legender er Enok «konge over alle mennesker», og hans regjeringstid var 243 år før han forlot Jorden. Enok skal ha bodd i Sippar, som betyr Fuglebyen. En oldtidsby i Mesopotamia, ved bredden av oldtidens Eufrat, i dagens Irak. En av de viktigste, og eldste byene i det nordlige Babylonia.
I Mosebøkene er han nevnt som en av de ti kongene som hersket på jorden før syndefloden.
Han går under mange navn i de utallige skriftene som omtaler han i ettertid:

Enoch, Saurid, Hermes, Youth, The seventh antediluvian King, og Metatron. Det siste av disse ble han tildelt av de utenomjordiske etter tok ham til seg og gjorde ham til en av dem. I Koranen kalles han Idris, og Zecharia Sitchin identifiserte ham med sumenernes Emmeduranki.

Navnet EN.ME.DUR.AN.KI betyr ”Herren/mesteren over de guddommelige tavler om forbindelsen mellom Himmelen og Jorden”. Den egyptiske historikeren Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn ‘Ali ibn ‘Abd al-Qadir ibn Muhammad al-Maqrizi (1364 – 1442) skrev bl.a. følgende om Enok i sitt verk «Khitat» (Kapittel 33):

«.. den første Hermes, som ble navngitt tre ganger som profet, konge og vismann, (det er han som Hebreerne gav navnet Enok, sønn av Jared, sønn av Mahalel, sønn av Kenan, sønn av Enos, sønn av Set, sønn av Adam) han leste i stjernene at en stor flod ville komme.

Da fikk han pyramidene bygget og gjemte i dem skatter, lærde bøker og alt som han fryktet kunne ellers gå tapt, slik at disse tingene ville forbli trygge.»

Pyramider_nys
Skjuler de et budskap fra utenomjordiske?

Får vi her et hint om hva som kan skjule seg i de ennå uutforskede kamrene dypt inni pyramidene på Giza? Ble de bygget for å bevare Enoks overleveringer fra de utenomjordiske på en trygg måte i tusenvis av år? Til vår sivilisasjon er teknologisk (eller spirituelt) avansert nok til å forstå dem?

Mange mener pyramidene er mye eldre enn den offisielle alderen de har fått av dagens arkeologer og historikere. Det er også ganske åpenbart at deres opprinnelige funksjon må ha vært noe helt annet enn gigantiske gravkamre.

Enoks bok

Dette manuskriptet er en jødisk pseudepigrafiskt apokalypse (apo-kalypsis betyr av-sløring). En såkalt gammeltestamentlig apokryf.
Dette betyr at den er en av de bøkene som ble utelatt fra Bibelen, da den ble satt sammen, selv om flere av de bøkene som ble innlemmet i det gamle testamentet åpenbart bygger på Enoks fortellinger. Det er bl.a. tydelige paralleller i 5. Mosebok.

Det finnes i dag 3 versjoner av «The book of Enoch». Alle 3 er kopierte fragmenter av originalen, som sannsynligvis har gått tapt i tiden.
Det er små avvik i de tre manuskriptenes innhold, men de er likevel så like at det ikke hersker noen tvil om at har et felles opphav.

I 1773 fikk ryktene om et eldgammelt manuskript den skotske oppdagelsesreisende James Bruce  (1730-1794) til å reise til Etiopia. Da han vendte tilbake 6 år senere hadde han med seg 3 kopier av The book of Enoch skrevet på Ge’ez, et eldgammelt språk som ble brukt i Eritrea og Etiopia. Han fant dem godt bevart i en gammel etiopisk ortodoks kirke, sammen med bl.a. flere eksemplarer av deres bibel. Denne versjonen ble skrevet mellom 300-200 BC, og blir kalt «Den etiopiske Enok» eller «Enok 1»

I 1886 ble enda en bok funnet. Denne gang av en Professor Sokolov i de gamle arkivene til det offentlige biblioteket i Beograd.  Denne versjonen var skrevet på slavisk en gang i det første århundre AD. Den er betraktelig kortere enn «1. Enok», men hovedinnholdet er det samme.
Denne versjonen har fått tilnavnet «Den Slaviske Enok» eller «Enok 2».

Senere har det blitt funnet enda et eksemplar av Enoks bok. Denne er skrevet på 500-tallet og er en kopi av en bok skal ha blitt skrevet av Rabbi Ishmael eller Ishmael ben Elisha som var hans egentlig navn (90-135 CE). Den blir ikke regnet som en ‘ekte’ Enoks bok, fordi den inneholder ny tekst lagt til av forfatteren selv.

Denne utgaven av boken er skrevet på hebraisk, med innslag av greske og latinske ord. Den konsentrerer seg i hovedsak om Enoks «transformasjon» til engelen Metatron, og hans avreise fra Jorden i en «stormvogn».

Denne versjonen blir kalt “The Third Book of Enoch”, “The Book of the Palaces”, “The Book of Rabbi Ishmael the High Priest”, “The Revelation of Metatron” og  “Enoch 3”. På norsk “Boken om de Himmelske Palasser”.

Det er også funnet enkelte ukomplette bruddstykker av andre eksemplarer av boken, bl.a. i de såkalte Dødehavsrullene som ble funnet fra 1947 til 1956 i elleve huler i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet.

Bokens innhold

Kort fortalt forteller boken om historien om «The Watchers», en gruppe på 200 utenomjordiske som forlater sitt moderskip og lander på Mount Hermon på grensen mellom dagens Syria og Libanon. Mens de er på Jorden lærer de menneskene nyttig kunnskap i bl.a. jordbruk, astronomi, metallurgi, produksjon av våpen og redskap osv. Enok blir så godt kjent med dem at han gjengir navnet på 20 av dem i boken. The Watchers innleder et omfattende seksuelt forhold til jordiske kvinner, enda de vet at dette er strengt forbudt. Kvinnene blir gravide og føder en hybrid rase av kjempemennesker. (Det er grunn til å tro at disse kjempene (Nefilim) var hensynsløse, brutale skapninger uten noe særlig empati og omtanke for andre)

The Watchers blir redde for hvilke konsekvenser dette vil få for dem. Det kommer tydelig frem at de visste at det de gjorde var forbudt, men at de ikke klarte å motstå fristelsen. I frykt for å bli straffet av sine overordnede på moderskipet, sender de Enok for å megle med øverstkommanderende. (Most High) På den tiden har Enok sannsynligvis allerede vært om bord flere ganger og lært seg språket. I en stor del av boken forteller Enok om disse hendelsene. Fra hans første møte, som minner mye om en klassisk «abduction», til hans mange reiser i rommet og detaljerte beskrivelser av romskipets oppbygning, innhold, mannskap og kaptein, som han etter hvert utviklet et nært og tillitsfullt vennskap til. Mens han er om bord i skipet lærer han språket deres, og kunsten å skrive. En av mannskapet ved navn Uriel gir Enok enorme mengder informasjon som han må skrive ned, og sørge for blir oppbevart på et trygt sted for «Jordens fremtidige generasjoner». En oppgave som blir hans livsverk, og som han overlater til sin eldste sønn å fullføre når han til slutt forlater Jorden for godt.

Før vi ser på hva Enok faktisk skrev, må vi ha en ting klart. Boken er skrevet på en tid der folk ikke visste noe om moderne teknologi. De visste ingenting om elektrisitet, batterier, hodelykter, moderskip, landingsfartøy, motorer, radiokommunikasjon, høyttalere, romdrakter, heiser, lyspanel, dataskjermer osv.

De hadde heller ikke disse begrepene i språket sitt, så de måtte de prøve å beskrive dem så godt de kunne med det språket de hadde. Dette gjorde Enok særdeles bra.

Boken (1. Enoch) er delt inn i 5 seksjoner:

  • Kapittel 1-36 kalles «Book of the Watchers». Denne delen beskriver fallet av The Watchers, englene som ble fedre til de storvokste Nephilim, og om reisene til Enok i himmelen.
  • Kapittel 37-71 kalles «Book of parabels» (lignelser). Den er en fortsettelse på «Book of  the Watchers» men i tillegg til skjebnen til de falne engler, tar forteller den også den til «de onde konger på jorden».
  • Kapittel 72-82 kalles «The astronomy book» og beskrivelser bevegelsen på himmellegemene og himmelhvelvingen, og hvordan Enok ble vist dette av en utenomjordisk ved navn Uriel, på en av hans reiser i rommet.
  • Kapittel 83-90 kalles «The book of dream visions». Her får bl.a. Enok informasjon om den kommende tsunamien.
  • Kapittel 91-108 kalles «The Epistle of Enoch”. Denne forteller bl.a. om Noahs fødsel. (med en utenomjordisk tilstede.) Og om Enoks siste avreise til verdensrommet. Her følger noen utvalgte avsnitt fra boken, oversatt og tolket med dagens teknologiske nivå som plattform. Merk at det er skrevet i «Jeg»-form.
Enok_txt_1
Teksten over er scannet fra kap. 1 i
“Den Slaviske Enoch”.

Direkte oversatt blir det:

På den tiden da mitt 165.år var ferdig, fikk jeg min sønn Methuselah.
Etter dette levde jeg 200 år og fullførte alle årene av mitt liv, 365 år.
På den første dagen i måneden var jeg i huset mitt alene og hvilte på sengen min og sov.
Og når jeg sov, følte jeg et stort ubehag i mitt hjerte, og jeg gråt i søvne, og jeg kunne ikke forstå hva dette ubehaget var, eller hva som skjedde med meg.
Og da viste det seg for meg to svært store menn, så store at jeg har aldri sett maken på jorden. Ansiktene deres lyste som solen, var deres øyne som brennende lys og fra deres lepper kom det ut ild. De sang. Deres klær var ulike i utseende og var lilla. Vingene deres var lysere enn gull og deres hender hvitere enn snø.
De sto ved enden av sengen min og begynte å kalle på meg ved mitt navn.
Og jeg våknet av søvnen min og så tydelig de to mennene som sto foran meg. Og jeg hilste på dem og ble grepet av frykt og utseende i ansiktet mitt ble endret til skrekk, og mennene sa til meg:
Enok, ha mot og vær ikke redd. Den evige Gud sendte oss til deg, og du skal stige i dag med oss inn i himmelen, og du må fortelle dine sønner og hele din husholdning alt det de skal gjøre uten deg på jorden i huset ditt, og la ingen søke deg frem til Herren returnerer deg tilbake til dem.»

Enok beskriver her sitt første møte med de utenomjordiske. Dette er ikke en drøm, selv om han sover når opplevelsen starter. Han legger vekt på at han er våken og ser dem tydelig. Det han ser er to store menneskelignende skapninger som står foran sengen hans. De er så store som han aldri før har sett noen være på Jorden. (Men kanskje andre steder, siden han formulerer seg slik?)

De lager lyd (singing), noe som sannsynligvis var det som vekket ham. De har på seg en slags hjelm i metall med et skinnende visir foran øynene. Romdrakt, eller en form for uniform med forskjellige farger, i hovedsak lilla med hvite hansker. På ryggen kan de ha hatt noe lignende oksygentanker, eller en annen type beholdere/redskap. Vi vet at de var gullfarget. (their wings brighter than gold.) Kan han ha vært rammet av søvnparalyse? Hvis dette var et enestående tilfelle, kanskje. Men dette er bare den første av en lang rekke sammenhengende hendelser som strekker seg over flere år, og oppleves etter hvert av mange andre mennesker.

spacesuits
Topp moderne romdrakt under utvikling for fremtidige reiser til Mars. (t.v.) Legg merke til to lysende «øyne» øverst på hjelmen. “The Scythian artifact” (700 BC). Figur funnet i en grav i Sibir. (t.h)

Hvis vi endrer litt på fargene og kanskje litt på designet, kan det ha vært noe lignende dette Enok så den dagen?

Kan det det ha vært noe lignende dette han forsøker å beskrive med sitt begrensede teknologiske vokabular?

Hvis vi fester et display med lysende tegn eller blinkende dioder på romdrakten til venstre, kan det ha blitt tolket som «ild fra leppene»?

 

 

Enoks transformasjon

Hva så med Enok? Trengte ikke han romdrakt på sine reiser?

I kapittel 22 i «Enok 2» får vi svaret. Han beskriver selv hva som skjedde, fremdeles i førsteperson.
desinfisering

 

Og Herren sa til Michael: Gå og ta Enok ut av sine jordiske klær og salve ham med min søte salve, og kle ham inn i klær av min herlighet. Og Michael gjorde således som Herren hadde sagt til ham.
Han salvet meg, og kledd meg, og salvet meg med en skinnende salve, og hans salve er som søt dugg og lukter som myrra, og skinner som solens stråler. Og jeg så på meg selv, og så at jeg blitt var som en av hans strålende.

Hva skjer egentlig her?

Enok beskriver hvordan en av de utenomjordiske (ved navn Michael) får beskjed fra sin øverstkommanderende (ofte kalt Herren) om å fjerne klærne hans og gjøre ham klar for romfart. Enok blir avkledd og påført en desinfiserende salve. Deretter blir han påkledd noe som «skinner som solens stråler», og når han ser på seg selv etterpå, ser han at han ser ut akkurat som en av dem. Han har altså fått på seg det samme antrekket som brukes av de besøkende. Men først ble han smurt inn med en salve som luktet som myrra. (I tradisjonell urtemedisin har myrra bl.a. egenskaper som antiseptisk, desinfiserende, bakteriehemmende, virushemmende og sopphemmende.) Om de utenomjordiske faktisk brukte myrra er tvilsomt, men de brukte en salve som minnet om myrra på lukt, og hadde samme egenskaper. Michael fikk klar beskjed om at Enok måtte desinfiseres på denne måten før han fikk på seg romdrakten. De kunne ikke ta noen sjanser i forhold til å få jordiske bakterier eller sykdommer inn i romskipet.

Det var etter denne seansen de gav Enok navnet Metatron. Enok fortalte senere Methuselah at etter han ble smurt inn med denne salven trengte han heller ikke spise jordisk mat. Han kan heller ikke huske noe annet om «earthly enjoyment». Et poeng å ta med er at Enok ikke bruker ordet «gud» om den utenomjordiske lederen, men betegnelsen «Most High» eller «The Lord». Altså den høyeste. Øverstkommanderende. Kapteinen på skipet. Det er ingenting i bøkene som tilsier at vi har å gjøre med en gud, slik teologer og historikere tolker det i dag. Tolkningen av begrepet «guddom» har kommet til mye senere. Et annet poeng som ikke må undervurderes er at når Enok kommuniserte med «Herren» behøvde han ikke alltid snakke verbalt. I kapittel 21, vers 5 i Enok 2, forteller han følgende:

«I answered him, and said within myself..»

Han snakket altså «inni seg», som om han bare behøvde å tenke ordene. Telepatisk, ville vi kalt det i dag. At de gav ham navnet Metatron har gitt grobunn til mange spekulasjoner. Det latinske metator ble brukt om “de som forbereder veien.” Det greske ordet metaturannos betyr “en ved siden av herskeren.” Og det greske meta thronon betyr “ved den guddommelige trone” eller “den andre tronen.” Kan dette tyde på at Enok fikk sitt eget stede i skipets «ledergruppe»?  Eller en plass i staben i tett kontakt med øverstkommanderende? Et annet poeng det kan være verd å merke seg er det Rabbi Ishmael, forfatter av «Enok 3», forteller om sin egen opplevelse etter å ha bli tatt opp i et romskip. Der skal han ha blitt møtt av en «engel» ved navn «Metatron» som viste ham rundt på skipet og var vennlig mot han. Metatron forteller ham at han ikke lenger har mulighet til å besøke Jorden, og at Herren ofte kaller ham «den unge». (Youth)
Metatron forklarer hvorfor:

«Because I am small and a youth among them in days, months and years, therefor they call me Youth».

Bøkene om Enok, og andre gamle apokryfer er fulle av slike tegn på at det som egentlig skjedde var noe helt annet enn slik vi blir fortalt at tekstene tolkes i dag. De bør leses med nye øyne, og kanskje til og med oversettes på nytt av noen som ikke har et teologisk utgangspunkt.

Enok forlater Jorden for godt

 

Enok har overlevert det nedskrevne budskap fra de utenomjordiske til sin sønn Methuselah, og har fått beskjed fra skipets overkommando at han vil bli tatt med til moderskipet for aldri å returnere til Jorden.

Berdichevski
Micha Josef Berdyczewski (1865-1921)

Han forteller dette til sin familie og en stor folkemengde som har kommet for å høre på ham.  Han vet at han skal reise, men ikke når det vil skje. Den ukrainske forfatter og journalisten Micha Josef Berdyczewski gav i 1914 ut boken «Die Sagen der Juden». Et 5 bind stort verk som presenterer eldgamle jødiske legender og relaterte tekster fra andre gammeltestamentlige apokryfer. I disse bøkene har han funnet svært detaljerte beskriver om hva som skjedde da Enok ble hentet siste gang. I «Enoch 2» beskrives det på følgende måte:

Etter at Enok og hans sønner hadde samlet 2000 mennesker på et sted kalt Achuzan, og han hadde fortalt dem hva han hadde opplevd, og viktigheten av at hans budskap ble trygt lagret til fremtidens generasjoner osv.. skjedde dette: (Kapittel 67)

«When Enoch had talked to the people, the Lord sent out darkness on to the Earth, and there was darkness, and it covered those men standing with Enoch. And they took Enoch up onto the highest heaven, where the Lord is. And there God received him and placed him before His face, and the darkness went off from the earth and light came again”.

Det er ikke umulig at det som beskrives som mørke i dette verset egentlig var tett røyk fra et romfartøy som tok av. I «Die Sagen der Juden» står det følgende om denne hendelsen:

before_liftof1Direkte oversatt blir det:  Og det skjedde da Enok satt med folket og talte til dem. Folket løftet sine øyne og så noe som lignet en stridshest stige ned fra himmelen, og hesten red på en storm ned til jorden. Og folket fortalte Enok hva de så.
«Denne stridshesten har kommet ned for meg. Tiden er kommet og dagen jeg må forlate dere, og aldri se deg igjen.» Da var hesten der og alle så den tydelig.

Noe kommer altså ned fra himmelen. Alle ser dette fartøyet tydelig. Det lander sannsynligvis like i nærheten. Folket vet ikke hva de ser, så de kaller det for en «stridshest». Jeg forestiller meg en «stridshest» som noe stort av metall, med fire (landings)ben.
Enok vet hva det er, og bekrefter at fartøyet har kommet for å hente ham. Enok har sett slike fartøy lande og ta av tidligere. Kanskje han også har blitt advart av sine utenomjordiske venner, Uriel eller Pravuil, at folk må holde seg langt borte når skipet skal lette med Enok om bord. Det fremkommer av teksten at han advarer sine tilhørere om ikke å følge etter ham når han går til skipet. Det kan koste dem livet. Mange av dem hører på ham, men noen av hans mest trofaste vil ikke la ham gå alene, så de følger etter:

before_liftof2De snakket, vi vil følge deg til stedet hvorfra du drar. Bare døden kan stå mellom oss. Og fordi de var sta snakket han ikke noe mer med dem, og de fulgte etter ham og gikk ikke tilbake. Og så skjedde det: Enok steg opp i været til den stormende himmelen i flammende stridshester og i en flammende vogn.

Slik forlater Enok Jorden. I en vogn av flammer mot en storm i himmelen. Dette øyeblikket, og den mørke røyken fra «den flammende vognen» beskrives i «1 Enoch» som: «the Lord sent out darkness on to the Earth, and there was darkness, and it covered those men standing with Enoch».
Denne dramatiske detaljen bekreftes altså av to uavhengige kilder, sannsynligvis skrevet med flere hundre, kanskje tusen års tidsintervall. Men beskrivelsene har felles opphav, og beskriver samme hendelse.  Hva skjedde så med dem som valgte å følge Enok til romfartøyet? Hvordan så det ut når den mørke røyken lettet? Videre i «Die Sagen der Juden» kan vi lese følgende:

etter_liftof
“Og de søkte på det stedet hvor Enok hadde steget opp til himmelen, og når de kom til stedet fant de bakken dekket av snø, og store steiner var blitt til steiner av snø. De snakket til hverandre og sa: La oss måke bort denne snøen for å se om de som fulgte Enok ligger under den.
Og de måket bort snøen og fant de som hadde fulgt Enok liggende døde. De søkte også Enok, men de fant ham ikke, for han hadde steget opp til himmelen. Dette skjedde i hundre og trettende år av livet til Lamek, sønn av Metuselah, at Enok fór opp til himmelen.”

I dag vet vi at bl.a. kalkstein blir kritthvit når den blir utsatt for høy varme. Og sand som utsettes for ekstremt høye temperaturer (over ca. 900° C) vil smelte sammen til glasskrystaller som ser ut som små hvite korn. Blandet med aske og støv, må vi anta at dette enkelt kan minne om snø?

stridshest
Siden vi vet at stridshester hverken kan fly eller produsere høye nok temperaturer til å smelte stein, må vi vel konkludere med at det ikke var på denne måten Enok forlot Jorden.
Det er slik middelalderens kunstnere tolker tekstene. Helt bokstavelig og uten forutsetninger til å forestille seg et mer realistisk hendelsesforløp.
romferge
Et moderne, menneskeskapt romfartøy tar av. Det meste av det vi ser på dette bildet passer inn i det de eldgamle dokumentene beskriver. Forbrenningstemperaturen i en rakettmotor kan nå ~ 3227 ° C. For de som befinner seg i nærheten av en slik oppskytning kan røyken helt sikkert virke som om «the Lord sends out darkness on to the Earth» og når røyken omsider letter, er fartøyet borte. Det har steget inn i himmelen.

 

Avslutningsvis

Nåtidens teologer og historikere klamrer seg til påstandene om at Enoks bok beskriver hans «drømmer» og «visjoner». Hvor lenge skal vi akseptere dette? Når så mange av disse «visjonene» åpenbart beskriver teknologi og hendelser som er lett forenelig med vårt kunnskapsnivå i dag. På den tiden, for 10.000+ år siden, ble hendelsene opplevd som mirakler. De hadde ikke engang vokabular til å beskrive det de så. Men de gjorde så godt de kunne.
Og nå kan vi, fremtidens generasjon på Jorden, forstå og danne oss et bilde av hva som egentlig skjedde. Vi kan også håpe at budskapet fra de utenomjordiske som Enok skrev med og overleverte til sine etterkommere ikke er tapt i tiden. Og at vi forstår viktigheten av det, hvis det en gang blir funnet.

Kilder

Aristos, Rolf Kenneth (2012): “Menneskets historie” [bok]
von Däniken, Erich (2009): History is Wrong [bok]
Lumpkin, Joseph P. (2009): “The first and second books of Enoch” [bok]
Berdyczewski, Micha Josef (1914) «Die Sagen der Juden» [bok]

http://en.wikipedia.org/wiki/Enoch_(ancestor_of_Noah)

Jan Erik Bergfjord

Er utdannet innen markedsføring, web -og multimediadesign. Amatørfotograf, skribent og bokentusiast. Har jobbet mange år som mellomleder i det private næringsliv. Er leder og redaktør i NETI. Har tidligere skrevet flere artikler for bl.a NETIs medlemsmagasin.
Driver nettstedene ufomagasin.no og neti.ws

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

42 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hallur Hjalgrímsson Djurhuus
Anonym
6 år siden

Jeg leste kun de førte linjene, for det du skriver er at Enok skrev dette før han drog til himmelen!? Og fakta er at Enok ikke har skrevet denne, eller nogen anden bok. Så på bakgrund av sådan en tvivlsom start stoppet jeg der….

Henriksen
Henriksen
Abonnent
7 år siden

Hvordan og hvorfor skulle noen med åpenbart konvensjonelle teknologier som brølende rakettmotorer komme fra andre planeter? :)
Å tolke disse som utenomjordiske er jo like religiøst og banalt som å tolke noe som “gud”.

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Henriksen
7 år siden

(Menneskets tid som Homo sapiens, altså kapabel til å utvikle teknologi, kultur og byer, er minst 250 000 år gammel – Og så har vi jo den eldgamle og komplekse mekanismen – men likevel ikke veldig avanserte – Antikythera- ett av de mest interessante funn i arkeologiens historie. Vi reiser ikke ut i det ytre rom om vi med dagens teknologi reiser til en romstasjon eller “bare” til 20 000 fot… Det kan ha eksistert en kultur som var tidlig utviklet som teknologisk sivilisasjon for flere tusen år siden, en menneskelig… Det rare utseendet kan skyldes drakter for reise eller for beskyttelse og teknisk kommunikasjon. Stemmer fortellingen om kjempene blir det dog snakk om kanskje en helt annen gren av hominider enn HS, men det er jo i så fall heller ikke noen sensasjon )

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Henriksen
7 år siden

Innenfor en tidsramme på 250 000 år med hjerne til kulturell utvikling, vil en utvikling til “dagens” (cirka) type teknologiske posisjon like gjerne kunne ha skjedd for 15 000 år siden som for (bare) nyere historie.

Det er i så fall en ren tilfeldighet om og når hva som ble utviklet når, da begge alternativer kan ha skjedd og begge er sent i Homo sapiens’historie. Eller så er Enoks bok og norrøne myter eventyr og kun vår kultur har teknologi innenfor vårt solsystem.

Å fable om at noe “må” ha kommet utenfra er et produkt av populærkultur og sci-fi fra 1900-tallet. Egentlig i dag bare en nyversjon av gammel gudstro/monoteisme/polyteisme.

Når det gjelder generell fornektelse av muligheten for menneskeutviklet teknologi for en rekke år siden, kan man jo bare se på hvor ofte folk flest såvel som vitenskapens elite ofte har hevdet at ditt og datt ikke er mulig ,før det plutselig er omsatt til funksjoner i samfunnet :)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Henriksen
7 år siden

Bevis på denne eventyr fortellingen din?
Mr Henriksen? Eller har du fått en sopp og to for mye i skolmaten din?

petter1
petter1
Abonnent
10 år siden

hallo
jeg mener på det sterkest at i alle fall det meste jeg vet om bibelen og det nye testamentet i dag kan forklares på en etter min menig rasjonell måte.
Maria ble “Jomfru befruktet” masse lys og med en hvitkledd “engel” foran henne. Kunstig befruktning/Jesus (som selvfølgelig har vært her) var et prøverørs barn. Jesus mor fikk instrukser av sin engel/lege om at hun skulle føde et veldig spesielt barn og om hva og hvordan han skulle oppdras.
Han skulle for eksempel gå alene i sitt fars hus/kirken for info. Dette er helt klart et nytt forsøk fra våre venner og vårt opphav far en annen planet. De har i mange tusen år gjort forsøk på å få oss til å opprettholde et levesett som er varig.

pette1

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  petter1
7 år siden

Hvorfor må det være fra en “annen planet”? Det er jo overhodet ikke noe rasjonelt i den antakelsen :) :) Se de øvrige svarene mine. Jeg minner om at mennesker til og med har holdt på med flere “flying saucer” flydesign i historien, det har vært en rekke eksperimenter rundt det.
Det har også vært funnet figurer i Søramerika som helt klart viser typiske flydesign, et menneske i romdrakt (en gammel og naturlig aldersslitt figur) …. Ingenting av dette hentyder til noe fra andre planeter. Tvert om hentyder det til typisk mennesketekniske design :)

“Syndefloden” kan jo enten ha skyldtes naturfenomener og/eller konsekvenser av menneskepåvirkede eller menneskeskapte klimaendringer. Mest sannsynlig naturlige.
Det kan ha rasert en del kulturer og satt generell kulturutvikling en del tilbake.

Så er det Admiral Byrds historie om reisen til Antarktis der han angivelig snakket med mennesker…

Bare for å peke på et par aspekter som egentlig bør debunke hele fantasien om små grønne menn fra lengst mulig vekke, som egentlig bare mest er en overkreativitet i menneskets tankesett. Den motsatt ekstreme er gjerne den fornektende om en rekke forhold. Fornektelse av historie, fornektelse av teknologiske tiltak osv.

De religiøse, nyreligiøse og ultrakonservative/litt neandertalske miljøene er de som dominerer meningsbildet generelt. Spesielt i den vestlige verden og i de mest religiøse landene.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  petter1
7 år siden

Alt kommer fra hitler. Og hans okkulte forskning. Selvfølgelig på oddrag for dei store herrer. Og hvilken planet?

Julia
Julia
Abonnent
10 år siden

Lurer du på hvor det ble av Enok? Kanskje her, ifølge URANTIA-boken. Urantia har nokså spesifikke beskrivelser av forskjellig. Spennende bok som jeg stadig tar fram og leser litt i. ::

http://www.urantia.org/sv/urantiaboken/kapitel-45-administrationen-av-lokalsystemet

4. De tjugofyra rådgivarna

45:4.1 I centrum av änglarnas sju bostadscirklar i Jerusem finns högkvarteret för det rådgivande organet för Urantia, de tjugofyra rådgivarna. Johannes Uppenbararen kallade dem de tjugofyra äldste: ”Och runt omkring tronen fanns tjugofyra andra troner, och på de tronerna satt tjugofyra äldste, klädda i vita kläder.” Tronen i mitten av denna grupp är den presiderande ärkeängelns domarsäte, tronen för uppståndelseuppropet av barmhärtighet och rättvisa, den enda i hela Satania. Detta domarsäte har alltid funnits i Jerusem, men de omgivande tjugofyra sätena placerades ut för endast ett tusen nio hundra år sedan, en kort tid efter det att Mikael hade upphöjts till full suveränitet i Nebadon. Dessa tjugofyra rådgivare är hans personliga representanter i Jerusem, och de har befogenhet att representera Härskarsonen i alla ärenden som gäller namnuppropen i Satania och i många andra faser av planen för de dödligas uppstigning i de isolerade världarna i systemet. De är representanter som har utvalts att verkställa Gabriels speciella direktiv och Mikaels ovanliga uppdrag.

45:4.2 Dessa tjugofyra rådgivare har rekryterats från de åtta raserna på Urantia, och de sista i denna grupp tillsattes vid tiden för Mikaels namnupprop till uppståndelse för ett tusen nio hundra år sedan. Detta rådgivande organ för Urantia består av följande medlemmar:

45:4.3 1. Onagar, mästarsinnet under tidsåldern före Planetprinsen; han ledde sina samtida i dyrkan av ”Andans Givare”.

45:4.4 2. Mansant, den store läraren under tidsåldern efter Planetprinsens ankomst till Urantia; han riktade sina samtida mot vördandet av ”Det Stora Ljuset”.

45:4.5 3. Onamonalonton, en i tiden långt avlägsen ledare för de röda människorna och den som ledde denna ras från att dyrka många gudar till att vörda ”Den Stora Anden”.

45:4.6 4. Orlandof, en av de blå människornas hövdingar och deras ledare då det gällde att erkänna ”Den Supreme Hövdingens” gudomlighet.

45:4.7 5. Porshunta, den utdöda orangefärgade rasens orakel och ledaren för sitt folk i dyrkandet av ”Den Store Läraren”.

45:4.8 6. Singlangton, den förste bland de gula människorna som lärde och ledde sitt folk att dyrka den ”Ena Sanningen” i stället för många. För tusentals år sedan visste de gula människorna att Gud är en.

45:4.9 7. Fantad, den som befriade de gröna människorna från mörkret och deras ledare i dyrkandet av ”Den Enda Källan till Livet”.

45:4.10 8. Orvonon, upplysaren av de indigofärgade raserna och deras ledare i tjänandet av ”Gudarnas Gud” en gång i tiden.

45:4.11 9. Adam, den misskrediterade men återupprättade planetariske fadern för Urantia, en av Guds Materiella Söner som förvisades till en bland de köttsliga dödliga, men som överlevde och senare på order av Mikael upphöjdes till denna position.

45:4.12 10. Eva, moder till den violetta rasen på Urantia; hon led straffet för sitt felande tillsammans med sin make men återupprättades också med honom och förordnades att tjäna med denna grupp av dödliga överlevande.

45:4.13 11. Enok, den förste bland de dödliga på Urantia som fusionerade med Tankeriktaren under sitt köttsliga liv som dödlig.

45:4.14 12. Mose, befriaren av en återstod av den i folkhavet drunknade violetta rasen och den som på nytt införde dyrkan av den Universelle Fadern under namnet ”Israels Gud”.

45:4.15 13. Elia, en överförd själ som hade haft lysande andlig framgång under tidsåldern efter den Materielle Sonens ankomst.

45:4.16 14. Makiventa Melkisedek, den ende Sonen i denna klass som utgav sig till människosläktena på Urantia. Fastän han fortfarande räknas som en Melkisedek har han blivit ”för evig tid de Högstas präst” och för evigt antagit uppdraget att tjäna som en uppstigande dödlig, efter att ha vistats på Urantia i en dödligs köttsliga gestalt i Salem under Abrahams dagar. Denne Melkisedek har nyligen utnämnts till Urantias ställföreträdande Planetprins med högkvarter i Jerusem och behörighet att handla i stället för Mikael, som i själva verket är Planetprins för den värld där han i människogestalt upplevde sin sista utgivning. Trots detta övervakas Urantia fortfarande av på varandra följande och på planeten bosatta generalguvernörer, som är medlemmar av de tjugofyras råd.

45:4.17 15. Johannes Döparen, förelöparen för Mikaels mission på Urantia och i köttsligt avseende avlägsen kusin till Människosonen.

45:4.18 16. 1-2-3 den Första, ledaren för de lojala mellanvarelserna i tjänst hos Gabriel vid tiden för Caligastias bedrägeri, upphöjd till denna position av Mikael snart efter att denne hade uppnått ovillkorlig suveränitet.

45:4.19 Dessa utvalda personligheter är på anmodan av Gabriel tills vidare undantagna från uppstigningsregimen, och vi har ingen aning om hur länge de kan tänkas tjäna i denna bemärkelse.

45:4.20 Sätena nummer 17, 18, 19 och 20 är inte permanent besatta. De fylls temporärt enligt enhälligt samtycke av de sexton permanenta medlemmarna och hålls öppna för att senare anvisas till uppstigande dödliga från den nuvarande tidsåldern efter Sonens utgivning på Urantia.

45:4.21 Nummer 21, 22, 23 och 24 fylls likaså temporärt, medan de hålls i reserv för de stora lärarna från andra och senare tidsåldrar som otvivelaktigt kommer att följa på innevarande tidsålder. Administratörsönernas, de Undervisande Sönernas samt ljusets och livets tidsskeden kan emotses på Urantia, oberoende av gudomliga Söners oväntade besök, som kan inträffa eller utebli.

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

UFO-ene i bildet øverst minner da mistenkelig om “The Bob Lazar Sports Model”, som er et reelt romskip med utenomjordisk opphav…:
http://www.gravitywarpdrive.com/Flying_Disc_Operational_Specifications.htm

Forøvrig er det en artikkel om Bob Lazar her på Nyhetsspeilet:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/bob-lazar-ble-fl%C3%B8yteblaser-for-a-redde-livet/

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Det blir 4 blodrøde måner i løpet av 2014 og 2015. Passover og Tabernacle. Ifølge NASA. Dette er siste gangen det vil skje på 100 år. Noe vil skje med Israel, det er sikkert. Men hva vet vi ikke.

Siste det hendte var 1967 og 68.

http://www.pray4zion.org/TheComingBloodMoons.html

Ellers kan du jo gi meg et svar på den artikkelen jeg mailet klokka 21:20. Men intet svar er jo også et svar. Det betyr <>.

C;-)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
7 år siden

Der ja. Du kan ikke følge både Gud og satan! ( Nasa er satan sin organsjon) Dei dyrker satan og viser det åpenlyst. Dei seier det motsatte av hva Gud sa om alt…Løye dette. Jorda er ikke en ball. Jorda er en realm. En plane. Ikke planet.. i så fall kan du legge ut bevis på en roterende jord? Kan du som ikke har 600 millioner kr daglig til å bruke vise menneskeheten bevis for at vi spinner rundt i ingenmansland?

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
7 år siden

Universities from which he claimed to hold degrees show no record of him.

(Wikipedia)

Lazar er en skuespiller. Formålet er enten å tjene lette penger på bøker, eller å (logisk i den kalde krigen) være med på å overdekke reell forskning på avansert teknologi til militært bruk, der religiøse avledninger er en del av politikken i å unngå for mye sivilt fokus på noe som fienden da i verste fall kan skaffe informasjon om.

Man satte for eksempel i gang en gedigen dekkoperasjon da ett av de tidlige Lockheedflyene på 60-tallet (moderne skrogdesign) styrtet i steinørkenen i sørvest-USA. Man hentet flyvraket i en svær boks, hadde mye vakthold rundt prosedyren, var livredd for at sovjetiske spioner skulle få nyss om flytypen.
Ville fantasier om romvesenkrasj ble naturligvis i et veldig populærkulturelt land en vanlig spekulasjon av det.

Det skjedde lignende prosesser i gamle Sovjet.

einis
einis
Abonnent
10 år siden

Chris White setter en effektiv stopper for alle desse latterlige ufo teoriene:
http://www.youtube.com/watch?v=0y1ucNJFtms
men den tør dere vel ikke se? ikke omtale heller? blir ikke overrasket om dere sletter kommentaren heller..

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  einis
10 år siden

Har sett denne filmen og absolutt ingen ting av påstandene er etterrettelig. En typisk bidrag til ytterligere forvirring ment for den uinnformerte og mett søvngjenger.

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  einis
7 år siden

Det er vel neppe selve “ufo”- teoriene som er latterlige, da UFO bare indikerer at noe flyr og ikke er identifisert godt nok av observatør.
Problemet ligger nok heller i at mennesker alltid leter etter de mest spennende løsningene, spesielt de som kanskje ikke helt ligger på et særlig høyt nivå av tenkning og viten :)

På den annen side har man de som overdriver “skepsis” på den måten at de egentlig reproduserer mentaliteten til den typiske katolske og typiske muslimske tankemåten, der alt som er nytt eller uvant skaper en formidabel angst hos dem, slik at de fornekter dets mulige sannhet eller mulige funksjon for noe.

Har man jobbet som selger og markedsfører vet man godt at disse to typene er de enkleste å selge noe til, ettersom de har de mest forutsigbare måtene å reagere på. Den ene blir lett entusiastisk, mens den andre er forsiktig og gjør det som alle de andre gjorde.

Realiteten er naturligvis at fly er produserte av mennesker :) Mer mystisk er det ikke. At noe kommer fra himmelen betyr ikke at det kommer fra andre planeter. Men det betyr heller ikke at det ikke er fly, bare fordi fortellingen er gammel, eller teknologien uvant (om uvanlige observasjoner i dag).

La oss si at vi hadde sendt noen i et jagerfly over en jungel med isolerte stammefolk. Hvordan hadde jagerflyet blitt fortolket?
De to gruppene jeg beskrev (fantasifulle, religiøse + forsiktige skeptikere) ville reagert (i stammen) på følgende måte: 1 Det er en gud eller vesener fra andre verdener (ikke som oss) ,en feil tolkning, eller 2 Det må ha vært en stor uvanlig bråkete fugl eller et værfenomen, eller en drøm.

Realiteten er imidlertid at det i mitt eksempel altså ville vært et jagerfly med medlemmer av den samme arten, mennesker, som stammefolket på bakken. Fra “himmelen” men fra Jorden, likevel :)

Sett så dette i en kontekst for 15 000 år siden. Midtøstens historie sier blant annet at områdene i Sumer, Babylon, Akkadia lenge hadde konflikter og samarbeid, ulike roller og hierarkier mellom helt ulike klaner og stammer av folk. Noen av disse kan ha utviklet en tidlig teknologi, og det finnes mange arkeologiske bevis på det.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

“Den Høyeste” er brukt minst 25 ganger i Bibelen om Gud. Mest brukt i GT, men også i NT.

Men den Høieste bor ikke i hus som er gjort med hender, således som profeten sier: Himmelen er min trone, og jorden en skammel for mine føtter; hvad hus vil I bygge mig, sier Herren, eller hvor er det sted jeg skal hvile på? Har ikke min hånd gjort alt dette? Apg 7.

Var Erich von Daniken en jesuitt???
http://wp.me/p3uvTQ-l

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Etter som jeg forstår stammer ordet gud fra disse gamle fortellingene. Og at det gjerne var flere guder. Monotheismen kom først i Egypt har jeg lest.Og hadde mer politisk hensikt Og jeg har fått inntrykk av at Ordet Gud på den tiden ikke hadde samme betydning som det vi legger i ordet gud i dag. Kan det være at gud den gang var mere som en sjef, ikke som ideen om den Åndelige allmektige skaper av alt.? Men at det var noe som ble intodusert senere ? Sånn sett burde det vel det religiøse ideen om denne allmektige skaper vert et annet ord enn gud. Får ofte inntrykk av at her er to begreper rotet i sammen i ordet “GUD” opp gjennom hele historien. Var et ikke Aukrust som sa: “GUD VELSIGNE VÅRHERRE” Og så er det vel nede i Spanien der i Andalucia de har en tradisjon hvert år med denne “santa lucia” da de også går høyt ppe i fjellene og leter etter “MOR TIL GUD” eller vårherre eller hva. Men denne SANTA LUCIA, er ikke det erkeengelen LUCIFER som ofte betegnes som djevelen eller den falne engel? Som jo også dyrkes i advent her i landet. Eller var han en astronaut eller alian? Elles vil jeg si at leter man etter alian eller gud eller lucifer eller hva det er for noe så er det bare å reise til Hessdalen nord for Røros. Der lever de i beste velgående, om litt i et annet frekvensområde enn oss, så vi bare skimter de av og til. Kanskje det er jotnene eller æsene Tor og Odin.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rabalder
10 år siden

Vi kommer ingen vei ved å se på de norske oversettelsene av de opprinnelige ordene som ble brukt i GT. Når man går til de opprinnelige ordene I GT, må man så identifisere forfatteren og hvilket århundre han skrev i. Så må man gjøre en studie av hvordan denne forfatteren brukte forskjellige ord for “Herre”, og man må man se ordet i kontekst med resten av setningen og avsnittet. Alt i alt, man må nærmest være GT-professor for å komme med en kompetent gjetning.
http://www.rolfkenneth.no/Sit-15.html

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Det vanskeliste for et sekulært menneske vil alltid være øvelsen som består i å forestille seg at verden kan romme ting man rett og slett ikke forstår – Gud er også det beste eksempelet på dette.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Artig og Interessant artikkel, likte den godt:) Mulig fordi den er veldig nær hva jeg tenker Gud(ene), med stor teoretisk sannsynlighet var, nemlig astronauter, reisende fra en annen klode. Tror Esekiel opplevde mye av det samme, og Sumererne beskrev Gudene i detalj. Esekiels åpenbaring fikk btw en tidligere Nasa og ansvarlig for deler av Apolloprogrammet til å skrive en bok, den het Og Himmelen Åpnet seg, av Joseph F Blumrich. Han lagde også detaljerte tegninger på hvordan farkosten muligens så ut, etter Esekiels detaljrike beskrivelser. Alle religioner tror jeg egentlig tilber reisende fra en annen klode, har ingenting med noen åndelig Gud å gjøre etter mitt syn. ( kan forfatter velge denne, og slette mitt forrige innlegg? Var en del skriveleifer der, beklager

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Artig og Interessant artikkel, likte den godt:) Mulig fordi den er veldig nær hva jeg tenker Gud(ene), med stor teoretisk sannsynlighet var, nemlig astronauter, reisende fra en annen klode. Tror Esekiel opplevde mye av det samme, og Sumererne beskrev Gudene i detalj. Esekiels åpenbaring fikk btw en tidlige nasa og ansvarlig for deler av Apolloprogrammet til å skrive en bok, den het Og Himmelen Åpnet seg, av Joeph F Blumrich. Han øagde også detlajerte tegninger på hvordan farkosten muligens så ut, etter Esekiels detaljrike beskrivelser. S¨, alle religioner tror jeg i egentlig tilber reisende fra en annen klode, har ingenting med noen åndelig Gud å gjøre

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Enoks profetier om Messias:

http://www.bibelstudie.org/114296811

Kapittel 45
Andre synet (kap. 45 – 62)

Dette er den andre liknelsen angående dem som fornekter navnet på boligen til de hellige og til Åndenes Herre.
2. De skal ikke stige opp til Himmelen, og skal ikke komme til jorden; slik blir syndernes lodd, de som fornekter Åndenes Herres navn, de som er spart til dagen med lidelse og sorg.
3. På den dagen* skall den Utvalgte** sitte på sin herlighets trone, og velge blant deres gjerninger og steder uten tall, og deres ånder skal bli sterke i dem når de ser Min Utvalgte** som har kalt på Mitt Hellige og herlige navn. (Matt. 25.31-32)
4. Og på den dagen* skal Jeg la Min Utvalgte** bo hos dem, og skal omforme Himmelen og gjøre den til en evig velsignelse og lys for all evighet. Åp. 7.15)
5. Og Jeg skal forvandle jorden og gjøre den til en velsignelse, og la Mine utvalgte bo på den; men de som har gjort synd og ugjerninger skal ikke få trå på den.
6. For Jeg har sett og i fred fornøyd med Mine rettferdige, og har plassert den foran Meg; men for synderne som der avventer en dom av Meg, at jeg kommer til å utrydde dem fra jordens overflate. (* Dommens dag, ** Messias)

Kapittel 90
37. Og jeg så at en hvit Okse* ble født, og Hans horn var store, og alle de ville dyrene og alle himmelens fugler fryktet Ham og tilba Ham alltid. (*Jesus)
38. Og jeg så hele deres slekt ble forandret, og de ble til hvite okser, og den første av dem var Ordet, og Ordet var et mektig dyr, og på Sitt hode hadde Det store sorte horn. Og fårenes Herre jublet over dem og over alle oksene.
39. Og jeg våknet i deres midte, og jeg våknet og så alt.
40. Og dette er synet jeg så mens jeg sov. Og jeg våknet og priste rettferdighetens Herre og gav Ham æren.
41. Og så gråt jeg sårt, og mine tårer stanset ikke for jeg kunne ikke makte det. Da jeg så, strømmet de på grunn av det jeg så, for alt vil komme og bli oppfylt. Og alle menneskenes gjerninger ble vist meg i rekkefølge.
42. Og den natten husket jeg min første drøm, og på grunn av den gråt og skalv jeg, fordi jeg hadde sett det synet.

Kapittel 105
Gud og Messias skal forene seg med menneskene.
“Og i de dager” sier Herren “skal de kalle på og vitne over jordens sønner angående deres visdom. Vis det til dem, for de er deres ledere, og belønning for hele jorden.
2. For Jeg og Min Sønn skal være sammen med dem for evig på deres livs rettferdige stier. Og freden skal være deres; juble, dere barn av rettferdige, i sannhet.

http://wp.me/P3tGFm-2U

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Her ser vi et typisk eksempel på dømmende fryktskapende tekster som religonsfanatikere historisk sett alltid har utnyttet maksimalt og tolket bokstavlig.
Advarsel! Gå aldri i fryktens rettning. Det begrenser og setter lokk på bevisstheten, og er effektiv mind control.

Så var det denne hvite Oksen – stakkar. Det finnes ikke hvite okser i naturen. Dvs at det her er snakk om en mythologisk tekst som belyser noe annet enn det rent bokstavlige.
“John 46 I have come as a light into the world, that whoever believes in Me should not abide in darkness. 47 And if anyone hears My words and does not believe,[i] I do not judge him; for I did not come to judge the world but to save the world.”
Religion is bullshit :-)
http://www.youtube.com/watch?v=6RT6rL2UroE

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
10 år siden

Noen eksepsjonelt smarte menn fra øst fulgte en spesiell stjerne. Etter at de kom til Jerusalem og fortsatte mot Betlehem stoppet stjernen over huset (stallen?) hvor den nyfødte Messias var. Hva var det egentlig de 3 vise menn fulgte på sin vei? Hvordan kan en stjerne stoppe opp?

Gratisprogrammet Stellarium gir oss svaret.

Selvom det er gratis er det såpass nøyaktig at Eirik Newth bruker det til undervisning ved UIO. I den aktuelle tiden, da Yeshua (Jesus) kan ha blitt født, går planeten Jupiter en merkelig dans fram – tilbake – fram og gjennom Regulus. Regulus er den mest lyssterke stjernen i bildet Løven (assosieres med Løven av Juda). Før og etter denne utrolige kroningsferden omkring Regulus er det konstellasjoner med planeten Venus. Kjør Stellarium etter resepten jeg har mekka:

http://ord8liv.wordpress.com/2013/12/24/julestjerna/

Eder er idag en Frelser født, som er Kristus, Herren.

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Uffda
7 år siden

“Det finnes ikke hvite okser i naturen”.

Øh jo det finnes hvite okser i naturen :) :) Hvite kyr er nokså uvanlig generelt men blant noen raser av kyr er det slett ikke uvanlig.
Forøvrig er drømmer som regel kun drømmer… Hvis hjernen ikke hadde drømt, hadde vi hatt en mye lettere og kortere søvn, og sannsynligvis neppe blitt mer enn 25 år gamle. Mange enkle arter har bare såvidt søvn.
Mennesker har en energikrevende hjerne og har derfor en naturlig trang og nødvendighet til å sove ganske dypt for å regenerere (samle krefter, gro muskler og lagre minner etc etc) godt nok. Denne dype søvnen gir nok en viss sjanse for å havne i koma om bevisstheten ikke holdes aktiv nok, og dermed drømmer vi. Hjernen reproduserer slurve-versjoner av persepsjon der detaljer og logikk ikke lenger er viktige, da formålet bare er å holde hjernen i gang.

I eldre kulturer og i moderne mystikermiljøer såvel som i psykologi/drømmeforskning, fantes og finnes det riktignok visse hypoteser og mistanker om at nye/uapplikerte egenskaper kommer til syne ved en slags mellomposisjon mellom drøm og virkelighet. Ofte var der hallusinogener involverte ,slik at man egentlig ikke kan bevise så mye av hvorvidt drømmereisene var noe annet enn halvveis narkorus.

Med ekstrem teknologi og/eller gode psykiske ferdigheter kan det tenkes at man vil kunne kommunisere også til noen via drømmer (under hypnose responderer f eks mennesker ,men er i en halvt sovende posisjon ,og får derfor et tilrablet bilde av verden men samtidig kan enkelte minner komme fram, som har gjort metoden relevant for terapibehandlinger)

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Uffda
7 år siden

Ja nasasister er forferdelige og naive. Vet du ikke forskjell på religion og ei bok?

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Etter å ha lest denne artikkelen om Enok sitter jeg igjen med noen spørmål til forfatteren.
1) Har du lest Enoks 2 bøker, eller bare de deler av bøkene som dine kilder henviser til?
2) Er hovedhensikten med artikkelen å tone ned Gud og Guds eksistens til fordel for utenomjordiske entiteter?
3) Du skriver i starten av artikkelen om å “forstå ut fra vår teknologiske plattform”. Er det ikke slik at nettopp dette poenget er med på å forstå mye mer av profetier i Bibelen som vi ikke hadde mulighet for å forstå for f eks 100 år siden? (Enok serverer oss jo også profetier om de siste tider, som er helt i tråd med Bibelen forøvrig).
4) Har du ikke fått med deg at Sitchin tar feil(og dermed Rolf Kenneth “Aristos” Myhres bok “Menneskets historie”)?

Du skriver også i en tone som om Bibelen påstår, men jeg (dine kilder) vet bedre. Det er mildt sagt underlig at du i artikkelen ikke er interessert i, eller omtaler selve budsakpet til Enok – det som skulle bevares for ettertid.
Det var slett ikke Enok som fikk bygget pyramidene. Hvordan skulle en enkelt mann få dette til? Han levde blandt avkommet/bastardene/Nefelins, som var et produkt av de falne engler. Det var det kaoset disse forårsaket, som førte til syndefloden. Det var englenes fall og deres befatning med menneskene, dyrene og hele tilværelsen som påkalte Guds vrede og derav syndefloden.

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Jan Erik Bergfjord
7 år siden

Jeg har sett et intervju med Sitchin der han sier at han selv ikke turde å tidsbestemme funn fra Sumer og Akkadia til lenger enn innenfor “bibelsk” bokstavtro fra hans tid som middelaldrende mann, nå en god del år siden. Rett og slett fordi hans religiøse bakgrunn ,politikk for hvem som fikk tilgang til hvilke områder for utgraving og forskning i religiøse områder, gjorde at han ikke kunne eller ikke turde å hevde for eksepsjonelle teorier om aldersbestemmelser.

Sannsynligvis var Sumer-akkadiske samfunn mye eldre som bysamfunn enn den offisielle historien forteller oss.
Og innblanding av romvesener i dette er nok like religiøst som å tro på den kristne og muslimske “konge”-Gud :)
Odin var nok også en høvding, ikke en gud, greit forstått av f eks Heyerdahl.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Jan Erik Bergfjord
7 år siden

Religion er ikke bra nei. Det ser man etter 70 år med Nasasister som har fått menneskene til å tru dei lever på en rund jord. Selvfølgelig etter tvang fra Vatikanet som fra 1500 tallet brukte Jesuit prester til å få folk til å tru dei levde på ei klinkekule.
Ufoer er menneskelige ca 20 % resten er demoner og eventuelt engler. Fakta og bevist både praktisk og teoretisk. Trudde på Alien før eg og før eg våknet opp fra dvalen.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Interressant artikkel med Enok, du nevner

” Et poeng å ta med er at Enok ikke bruker ordet «gud» om den utenomjordiske lederen, men betegnelsen «Most High» eller «The Lord».”

er da denne gud feilsitering?
” «When Enoch had talked to the people, the Lord sent out darkness on to the Earth, and there was darkness, and it covered those men standing with Enoch. And they took Enoch up onto the highest heaven, where the Lord is.
And there
God
received him and placed him before His face, and the darkness went off from the earth and light came again”.”

vill også minne deg om disse to.

1. Mos 5,18-24: Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Enok. Etter at Jared hadde fått Enok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. Hele Jareds levetid ble 962 år. Så døde han. Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. Enok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud. Så ble han borte; for Gud tok ham til seg.

Hebr 11,5: I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
10 år siden

Temmelig snodig å skrive om Enoch/Enok og hans bok UTEN å bruke boken som referanse og dens faktiske tekster, når boken til Enoch er å finnne på nett. Her: http://splashurl.com/nqfjlxc

Det blir jo som å skrive om Elvis uten å høre på hans musikk, tekster og intervjuer med han.

Dessuten er samtlig kilder som er benyttet i artikkelen New Age-folk, som benekter Bibelens sannhetsgehalt, Gud og Kristus.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Riktig BC.

Enoks bok burde vært med i Bibelen. Fordi Judas brev henviser til hva Enok har skrevet. Grunnen til at Enoks bok ikke er med i Bibelen er at den ikke er kanonisert. Hva betyr det?

De kanoniske bøkene er de som ble kopiert av de første kristne i 1000-vis. Enoks bok ble ikke det, bare 9 gamle papyrus/skinn er funnet. Siste ble funnet i Qumran, de såkalte Dødehavsrullene.

Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» Fra Judas brev.

Enoks bok er allerede oversatt til norsk, ESCA forlag i MOSS. http://www.janchristensen.net/ENOKSBOK-februar-2004.pdf
Den har også vært trykket i bokform. Husker spesielt eldstebror Sten Borgersen vitnet om at han ble velsignet av å lese den. Det var tidlig på 80-tallet det.

Men hva skrev Enok om helvete og homofili?

Denne artikkelen snakker egentlig om en ufo – bible connection. Det finnes tonnevis av stoff der ute på nettet om dette. Bare google: ufo bible connection.

http://ord8liv.wordpress.com/2013/12/16/jan-hus/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Tviler på at det ville ha noen hensikt å inkludere Enoks bok i Bibelen av den enkle grunn at boken blir feiltolket bra nok som det er. Enoks bok vil forsterke den okkulte religionsdyrkelse fordi så få vet hva tekstene egentlig forsøker å formidle,
The Enochian Alphabet – Language of the Angels

The Galactic History Of DNA
http://www.youtube.com/watch?v=h-IB8zFhk_A&list=PLA92C941ED0A846D7

siv
siv
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden

jeg tror ikke på en dom fordi jeg tror vi alle er på vei til evigheten og vi lever flere liv både som ugudelige og gudelige uten at jeg har helt forståelsen av hva det betyr. derimot så tror jeg at gud vil sende en herskare som vibrerer så høyt at de vil gjøre mørket om til lys på kort tid. det onde og problemer i folk vil bli presset opp til overflaten og skyllet bort og det onde vil bli satt lokk på en gang for alle. i beste fall! tiden er inne og det sies at alle mesterne er tilbake og at gud/universet gjennomtrenger oss i disse tider og skal setter oss i kontakt med vår gudommelige prakt

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Jan Erik Bergfjord
9 år siden

Rob Skiba forklarer Enoks bok, Jareds bok og “book of Jubilees”.
Genmanipulasjon, krigen mot nefilim, Hollywoods propaganda, cyborgs, high tech aliens.

https://www.youtube.com/watch?v=IGhX8zXnQhU&index=2&list=PLK5Y09mI0Kj051tNRK6quBqwIkPm9uDog

Eldgamle bøker som blir mer og mer aktuelle i vår moderne tid.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
7 år siden

Rob skiba har funnet sannheten om jordas plane overflate. Alien finst ikke. Les Enok bok. Det er demoner.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Sammenlikning mellom Enoks bok og Bibelen angående kjempene på jorda, Nefilim eller Anunnaki.

http://ord8liv.wordpress.com/2014/05/28/kjempene/
+

« Forrige artikkel

George van Tassels utenomjordiske kontakt

Neste artikkel »

Utenomjordiske blant oss: Jerry Wills fra Tau Ceti

42
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x