For 20 år siden stod Bob Lazar frem på TV og fortalte at han arbeidet med å avdekke funksjonaliteten til romskip av utenomjordisk opprinnelse.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Kosmos | Video
  21.04.2009 23:20   (Oppdatert 18.01.2010 14:35)

Bob Lazar: Ble fløyteblåser for å redde livet

I 1989 ble det vist et oppsiktsvekkende intervju på lokal-TV i Nevada. Som ut av ingensteder hadde en ukjent person ved navn Robert (Bob) Lazar dukket opp i et TV-studio i Las Vegas og fortalte om sitt arbeid.

Robert (Bob) Lazar

Robert (Bob) Lazar

Lazar fortalte at han hadde høy teknisk utdannelse, at han engang hadde møtt og fått en anbefaling fra Dr. Edvard Teller, en kjent vitenskapsmann med kontakter i mange maktsirkler, og at hans daværende arbeid pågikk et sted i ørkenen nord for Las Vegas ved navn S4. Hans arbeid dreide seg om å undersøke flyvedyktige objekter med ukjent teknologisk virkemåte. På spørsmål om det dreide seg om UFOer  presiserte Lazar at UFO-er betyr U-identifiserte objekter, hvilket objektene ikke var siden han arbeidet med dem daglig. Flying discs var betegnelsen innsidere som han selv benyttet på romskipene.

Lazar bekreftet at romskipene var av utenomjordisk opprinnelse, han visste ikke hvorfor de var havnet i S4 og at hans oppgave var å foreta såkalt «backengineering» (reverse engineering) på objektene. Dette dreier seg om å undersøke et foreliggende objekt med en ukjent teknologi og funksjonalitet for å avdekke dens virkemåte.

Han redegjorde så i detalj for mer eller mindre ukjente tekniske begreper som antigravity, gravity amplifier, anti-matter, anti-matter reactor, ZPE, vacuum magnet field, torsion field, levitation og Element 115.

Her er et meget informativt studio-intervju med den frittalende Bob Lazar i  møte med en nøktern og grundig forberedt intervjuer:

Del 1    Del 2   Del 3   Del 4   Del 5   Del 6

Uansett om man velger å tro på det Lazar fortalte om sitt arbeid eller ikke, så behersker han tydeligvis kaskader av avansert kunnskap om fysikk og teknologi, kanhende nok til å starte en teknologisk revolusjon. Eksempler på dette er at  han mener å ha forstått gravitasjonens natur; «gravity is a wave, and it can be accessed and amplified» (et tema selv Einstein måtte oppgi å finne ut av) samt at han kjenner til antigravity-teknologi, som fremdriftssystemet i discene han studerte benyttet.

Antigravity drevet disc av typen Bob Lazar ble kjent med, kjent som "The Bob Lazar Sports Model". Den er ca 9 meter i diameter med antimatter reactor og gravity amplifier plassert i bunnen.

Antigravity drevet disc av typen Bob Lazar arbeidet med, kalt "The Bob Lazar Sports Model". Den er ca 10 meter i diameter med antimatter reactor og gravity amplifier plassert i bunnen.

Antigravity-teknologi gjør romfart ut av solsystemet mulig, fordi lyshastigheten ikke lenger vil utgjøre en begrensning (tid/fart/distanse), pga. krumningen av rommet som antigravity-teknologien muliggjør.

Det som ikke fremgikk av det oppsiktsvekkende programmet da Lazar første gang fortalte om sitt topphemmelige arbeid var hans motiv for plutselig å ville gå ut med dette. Han hadde tatt lett på de strenge reglene knyttet til hemmeligholdet av alien disc craft, ved å ta med noen venner på discspotting for å se på flyvetester noen onsdags ettermiddager etter mørkets frembrudd, som fant sted på Area51 ikke så langt unna S4. Etter at han en gang ble stoppet av sikkerhetsvakter utenfor Area 51 og avkrevd identifikasjon under en slik utflukt var han etter å ha kommet hjem blitt oppringt av sin sjef som hadde meddelt ham at han ikke behøvde å komme på jobb mer. Så hadde sjefen lagt til: «- Do you have any idea about what we will have to do with you now ?» Lazar hadde svart » – No», hvoretter røret ble lagt på i den andre enden.

Warning - Danger - You can be killed - Welcome to Area 51 !

Warning - Danger - You can be killed Welcome to Area 51 !

Etter  å ha summet seg oppfattet Lazar situasjonen som at hans liv var i fare og han bestemte seg for å gå ut offentlig med informasjon om arbeidet sitt som en utvei for å redde livet: Å  komme seg i sikkerhet i søkelyset,  en fremgangsmåte som er blitt kalt «å ta en Bob Lazar».

Lazar resonnerte som så at ettersom titusenvis av mennesker ville se og høre ham på TV ville svært mange også få høre om det dersom han ble drept kort tid etter å ha fortalt om reverse engineering of alien disc craft. Om så skjedde ville folk tenke at «Aha – han ble drept fordi han snakket sant. Nå kjenner vi også sannheten om at det finnes ekte utenomjordiske romskip i Area51 og S4 og et hemmelig korps som er licenced to kill for å holde dette skjult». Siden en slik fremgangsmåte ville bidra til at hemmeligheten ble kjent vurderte Lazar at de hemmelige myndighetene med licence to kill ville velge å la Lazar leve.

Bob Lazar lever fremdeles, 20 år etter at han «tok en Bob Lazar» og ble fløyteblåser for å redde livet. Han har understreket at grunnen til at han gikk ut og fortalte om det han holdt på med ikke var en altruistisk holdning i retning av at menneskeheten har krav på å kjenne til romskipene og eksistensen av utenomjordisk liv el. l. Han har selv sagt at han gjorde det av rent egoistiske sikkerhetsmotiver.

Bob Lazar arbeider nå med innovative applikasjoner av hyper-høyteknologi, så som fri energi; «free energy». Dette er hemmeligholdt teknologi som kan bidra til å løse verdens energi- og miljøproblemer, dersom informasjon om teknologien frigjøres og offentlige myndigheter legger forholdene til rette for dette.

Her er en kortfilm med Bob Lazar kalt The Lazar Tape.

Bob Lazar snakker ikke lenger om sitt tidligere arbeid i S4, som pågikk i omkring  6 måneder i 1989.

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (140) | Forfatters nettstedKommentarer

15 kommentarer

 1. Betimelig innslagg som gir støtte til Dagbladets artikkel 21.4.
  http://www.dagbladet.no/2009/04/21/nyheter/utenriks/nasa/romfart/verdensrommet/5846939/
  om astrouaut som kommer ut med det han vet om ET-intelligens. For den som tror eller tenker at denne informasjon er langt ute på en gyngende gren, anbefales å ta en titt på «The Disclosure Project» – også en pressekonferanse der over 200 høyt betrodde mennesker som arbeider innen militæret m.m. forteller om det de vet – bl. a. at USA har kartlagt 57 ET-raser. Også Hoaglands bok som kom ut i november i fjor – The Dark Side of NASA som dekker det nasa skjuler – bl.a. om Ruiner på Månen.

  Det er ikke spørsmål om vi er alene i universet. Spørsmålet er når styresmakten våkner opp til den forståelsen av at de ikke lenger kan skjule det de vet uten at det går ut over dem selv.

  Innsikten i alternative energikilder er nok til å skape en ny industrirevolusjon dersom dette ble kjent – snakk om å få fart på økonomien igjen.

  Takk for artikkelen – akkurat dette filmklippet var nytt for meg.

  GD Star Rating
  loading...
 2. Terje sier:

  This Monday’s guest, on the only commercial free UFO radio show
  on 104.4 FM is Dr. Edgar Mitchell, who talks more about «Aliens Have Landed!!,… in fact they have crashed!»

  Listen FREE – Every Monday – http://www.RobSimone.com

  Mitchell, who was part of the 1971 Apollo 14 moon mission, asserts that extraterrestrial life exists, and that the truth is being concealed by the U.S. and other governments.

  This interview will include new revelations about the government’s UFO cover-up and secret NASA psychic experiments and his SPI work with Uri Geller

  go to: http://www.robsimone.com

  GD Star Rating
  loading...
 3. Lars sier:

  Det er sådd seriøse tvil om hvor autentisk Bob Lazars historie er:

  http://www.v-j-enterprises.com/sflazar.html

  http://video.google.com/videoplay?docid=-3784289676855035647

  http://raidersnewsupdate.blogspot.com/2005/05/have-scientists-just-proven-bob-lazar.html

  Jeg skulle ønske dette ble reflektert i artikkelen da det ville ha gitt den mer tyngde.

  GD Star Rating
  loading...
  • Hans Gaarder sier:

   Lars, jeg ville satt pris på om du hadde vært mer konkret mht. hvilke deler av den korte artikkelen om Bob Lazar som du – på basis av dine kilder – trekker i tvil. Innholdet i artikkelen er valgt ut på basis av at det 1. representerer fakta og 2. forteller en historie med et viktig og spennende innhold.

   Elementer av Bob Lazar-historien som ikke er nevnt i min artikkel er senere tilbakevist og trukket i tvil. Dette har forsåvidt ikke noe å gjøre med autentisiteten av opplysningene om Bob Lazar som artikkelen faktisk inneholder.

   Du oppgir 3 lenker som dine kilder for Bob Lazar-kritikk, men alle inneholder Stanton Friedman. Mr. Friedman er på ingen måte noen uhildet observatør på området. Friedman stod og står med begge beina dypt nede i UFO-området, og var en kapasitet på området lenge før unge Lazar dukket opp og trampet inn i Mr. Friedmans UFO-univers. Det mest interessante med Stanton Friedman synes jeg er at han, på basis av all sin innsideinformasjon på UFO-området har konkludert med at Roswell-crashen i 1947 fant sted, mao. at et romskip med aliens falt ned på jorda, hvilket indikerer at vi mennesker ikke er alene i dette universet, en ny og viktig informasjon for mange:
   «Stanton Friedman is the original civilian investigator of the Roswell UFO incident and supports the hypothesis that it was a genuine crash of an extraterrestrial spacecraft». Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Stanton_T._Friedman
   Men dette gjør det naturlig å granske Stanton Friedmans troverdighet…

   Noe som for meg har liten troverdighet er media-utsagn av typen «scientists say» (de er som regel flere…). Det foregår en streng sensur av hva slags vitenskapelig informasjon som publikum skal få kjennskap til, og bestillingsverk er velkjente såvel internt i vitenskapelige miljøer som i forhold til hva media benytter som kilder.

   Vi i Nyhetsspeilet ønsker å sprenge sensurens og andre lenker som hemmer tilgangen på informasjon om universet vi lever i gjennom å presentere fakta og å inspirere den enkelte til selv å resonnere og å foreta sine egne undersøkelser. Ved hjelp av internett kan hvemsomhelst nå bli på lissom-vitenskapsmann i løpet av null komma tre. Delvis derfor har jeg lagt en del vekt på teknisk informasjon som Bob Lazar har kommet med. Om Bob Lazars tekniske kompetanse uttaler Stanton Friedman bl.a. : «Supposedly he figured out how saucers work using Element 115 — matter/anti-matter, etc. …It is all BUNK.»

   Bob Lazar har i sin 20 års karriere etter at han forlot S4 arbeidet med svært avansert teknologi. Hvis Stanton Friedman ønsker å trekke Lazars tekniske kompetanse i tvil bør ikke det isåfall begrunnes mer overbevisende enn i sitatet over ? Det er naturlig å legge til grunn at Friedman har sin syke mor på UFO-området å ta hånd om, og at Lazar har kommet inn som et forstyrrende element. Hvorfor i det hele tatt tillegge Friedman noen troverdighet, når vi ikke kjenner hans motiver for å angripe Bob Lazar ?

   Som i så mange andre tilfeller på dette området overlates det til leseren å velge hvem man anser som mest troverdig. Ved at jeg har hengt teknologi-bjella rundt halsen på Lazar gir dette tråder å nøste videre på for den som ønsker det. Anbefalt nøkkelord er antigravity. Finnes det antigravity-farkoster på jorda idag ? Om så er, er de produsert av mennesker ? Hvorfor er isåfall en så grensesprengende teknologi blitt hemmeligholdt for publikum…?! I USA finnes det en rekke superhemmelige bedrifter som holder på med avansert høyteknologi.

   Her er noen anbefalte søkeord-kombinasjoner for søk i Google eller på YouTube: «antigravity», «antigravity black helicopters», «antigravity SAIC», «antigravity Northrop», «antigravity Rockwell», «antigravity GEC» og «Lockheed Martin skunkworks».

   Side om side med kaskader av spennende high tech info som ligger lett tilgjengelig på nettet finner vi tankepolitiet i sine mange manifestasjoner. Hvorfor gi attention til de siste, hvorfor ikke gå rett til kunnskapskildene i stedet og se hva vi kan få ut av det uten veiledning/villedning fra vilt fremmede portvoktere som har fått til oppgave å passe på den hemmelige informasjonen ?

   Ben Rich, tidligere sjef for Lockheed Skunk Works, sa dette kort tid før han døde:
   «We already have the means to travel among the stars, but these technologies are locked up in black projects and it would take an act of God to ever get them out to benefit humanity…. Anything you can imagine, we already know how to do.»

   GD Star Rating
   loading...
 4. Beamer sier:

  Lars

  Det finnes ikke en eneste whistleblower det IKKE er sådd tvil om. Spørsmålet du kanskje kan stille deg er om det er slik at ALLE som har en historie å fortelle som avviker fra mainstream er tvilsomme personer, eller om man kan spore et mønster av diskredittering av de som tørr å stikke hodet frem.

  GD Star Rating
  loading...
 5. Gunghoo sier:

  Det finnes sikkert mange sivile selskaper rundt om på kloden som ville brukt en formue for kunskapen som Bob Lazar og hans like sier de har.

  Hvorfor har ikke vi hørt om noen som har fått anlednig til å virkelig produsere noe av det som de sier de har kunskap om

  GD Star Rating
  loading...
 6. Beamer sier:

  Gunghoo

  Grunnen sier seg vel selv:

  Antigravitasjon og fri energi vil bety slutten på energimangel. Om du grundig undersøker strukturene i vårt samfunn vil du se at hele vår tilværelse og økonomi er fundert på forestillingen om at det er knapphet på energi. Om du erkjenner dette vil du samtidig se at fordeling av makt og rikdom er sterkt korrelert med hvem som kontrollerer tilgangen på energi. Følgelig er det sterke krefter som jobber for å beholde status quo, altså at fri energi i overskuelig fremtid ikke blir gjort tilgjengelig for den gemene hop. Verden blir aldri den samme med fri energi. Hvor interessert er da makten i Norge, eller Vesten forøvrig, i at olje blir overflødig?

  Som et eks: Om man ser på verdens største oljeselskap ExxonMobil (http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Mobil), sjekker deres omsetning og overskudd, ser på antall ansatte (tenk også på deres familier), forestiller deg hvor mange underleverandører de holder liv i og forestiller deg hvor mange mennesker totoalt i verden hvis økonomi og levestandard er avhengig av å opprettholde avhengigheten av olje, da ser du hvilke krefter det er snakk om.

  Til ettertanke: Det blir sagt at produkter som bl.a teflon, fiberobtikk, laser og mikrochiper er produkter som er utledet av reverse-engineered krasjlandete ufo-er. Holdbarheten i disse påstandene kan diskuteres, men det er uansett spennende tanker.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?