Du leser nå
Bob Lazar: Ble fløyteblåser for å redde livet

4 minutter lesetidBob Lazar: Ble fløyteblåser for å redde livet

For 20 år siden stod Bob Lazar frem på TV og fortalte at han arbeidet med å avdekke funksjonaliteten til romskip av utenomjordisk opprinnelse.

I 1989 ble det vist et oppsiktsvekkende intervju på lokal-TV i Nevada. Som ut av ingensteder hadde en ukjent person ved navn Robert (Bob) Lazar dukket opp i et TV-studio i Las Vegas og fortalte om sitt arbeid.

Robert (Bob) Lazar

Robert (Bob) Lazar

Lazar fortalte at han hadde høy teknisk utdannelse, at han engang hadde møtt og fått en anbefaling fra Dr. Edvard Teller, en kjent vitenskapsmann med kontakter i mange maktsirkler, og at hans daværende arbeid pågikk et sted i ørkenen nord for Las Vegas ved navn S4. Hans arbeid dreide seg om å undersøke flyvedyktige objekter med ukjent teknologisk virkemåte. På spørsmål om det dreide seg om UFOer  presiserte Lazar at UFO-er betyr U-identifiserte objekter, hvilket objektene ikke var siden han arbeidet med dem daglig. Flying discs var betegnelsen innsidere som han selv benyttet på romskipene.

Lazar bekreftet at romskipene var av utenomjordisk opprinnelse, han visste ikke hvorfor de var havnet i S4 og at hans oppgave var å foreta såkalt «backengineering» (reverse engineering) på objektene. Dette dreier seg om å undersøke et foreliggende objekt med en ukjent teknologi og funksjonalitet for å avdekke dens virkemåte.

Han redegjorde så i detalj for mer eller mindre ukjente tekniske begreper som antigravity, gravity amplifier, anti-matter, anti-matter reactor, ZPE, vacuum magnet field, torsion field, levitation og Element 115.

Her er et meget informativt studio-intervju med den frittalende Bob Lazar i  møte med en nøktern og grundig forberedt intervjuer:

Del 1   Del 2  Del 3  Del 4  Del 5  Del 6

Uansett om man velger å tro på det Lazar fortalte om sitt arbeid eller ikke, så behersker han tydeligvis kaskader av avansert kunnskap om fysikk og teknologi, kanhende nok til å starte en teknologisk revolusjon. Eksempler på dette er at  han mener å ha forstått gravitasjonens natur; «gravity is a wave, and it can be accessed and amplified» (et tema selv Einstein måtte oppgi å finne ut av) samt at han kjenner til antigravity-teknologi, som fremdriftssystemet i discene han studerte benyttet.

Antigravity drevet disc av typen Bob Lazar ble kjent med, kjent som "The Bob Lazar Sports Model". Den er ca 9 meter i diameter med antimatter reactor og gravity amplifier plassert i bunnen.

Antigravity drevet disc av typen Bob Lazar arbeidet med, kalt "The Bob Lazar Sports Model". Den er ca 10 meter i diameter med antimatter reactor og gravity amplifier plassert i bunnen.

Antigravity-teknologi gjør romfart ut av solsystemet mulig, fordi lyshastigheten ikke lenger vil utgjøre en begrensning (tid/fart/distanse), pga. krumningen av rommet som antigravity-teknologien muliggjør.

Det som ikke fremgikk av det oppsiktsvekkende programmet da Lazar første gang fortalte om sitt topphemmelige arbeid var hans motiv for plutselig å ville gå ut med dette. Han hadde tatt lett på de strenge reglene knyttet til hemmeligholdet av alien disc craft, ved å ta med noen venner på discspotting for å se på flyvetester noen onsdags ettermiddager etter mørkets frembrudd, som fant sted på Area51 ikke så langt unna S4. Etter at han en gang ble stoppet av sikkerhetsvakter utenfor Area 51 og avkrevd identifikasjon under en slik utflukt var han etter å ha kommet hjem blitt oppringt av sin sjef som hadde meddelt ham at han ikke behøvde å komme på jobb mer. Så hadde sjefen lagt til: «- Do you have any idea about what we will have to do with you now ?» Lazar hadde svart » – No», hvoretter røret ble lagt på i den andre enden.

Warning - Danger - You can be killed - Welcome to Area 51 !

Warning - Danger - You can be killed Welcome to Area 51 !

Etter  å ha summet seg oppfattet Lazar situasjonen som at hans liv var i fare og han bestemte seg for å gå ut offentlig med informasjon om arbeidet sitt som en utvei for å redde livet: Å  komme seg i sikkerhet i søkelyset,  en fremgangsmåte som er blitt kalt «å ta en Bob Lazar».

Lazar resonnerte som så at ettersom titusenvis av mennesker ville se og høre ham på TV ville svært mange også få høre om det dersom han ble drept kort tid etter å ha fortalt om reverse engineering of alien disc craft. Om så skjedde ville folk tenke at «Aha – han ble drept fordi han snakket sant. Nå kjenner vi også sannheten om at det finnes ekte utenomjordiske romskip i Area51 og S4 og et hemmelig korps som er licenced to kill for å holde dette skjult». Siden en slik fremgangsmåte ville bidra til at hemmeligheten ble kjent vurderte Lazar at de hemmelige myndighetene med licence to kill ville velge å la Lazar leve.

Bob Lazar lever fremdeles, 20 år etter at han «tok en Bob Lazar» og ble fløyteblåser for å redde livet. Han har understreket at grunnen til at han gikk ut og fortalte om det han holdt på med ikke var en altruistisk holdning i retning av at menneskeheten har krav på å kjenne til romskipene og eksistensen av utenomjordisk liv el. l. Han har selv sagt at han gjorde det av rent egoistiske sikkerhetsmotiver.

Bob Lazar arbeider nå med innovative applikasjoner av hyper-høyteknologi, så som fri energi; «free energy». Dette er hemmeligholdt teknologi som kan bidra til å løse verdens energi- og miljøproblemer, dersom informasjon om teknologien frigjøres og offentlige myndigheter legger forholdene til rette for dette.

Her er en kortfilm med Bob Lazar kalt The Lazar Tape.

Bob Lazar snakker ikke lenger om sitt tidligere arbeid i S4, som pågikk i omkring  6 måneder i 1989.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
20%
Opplysende
70%
Inne på noe
10%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

16 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *