Holdes menneskeheten nede? Del 1

9.3K visninger
5 minutter lesetid
14

Hensikten med denne artikkelserien er å belyse følgende: Er David Icke sin påstand om at menneskeheten holdes nede bevissthetsmessig av reptilindivider korrekt?

Hevder andre uavhengige kilder det samme? Finnes det mennesker som er spesielt godt egnet for kontakt med reptilians? Hvis ja, hva kjennetegner slike mennesker og hvordan lurer og manipulerer de oss? Sist, men ikke minst, hvorfor kommer denne situasjonen snart til å forandres?

Massiv utenomjordisk påvirkning

Dette er et tema som Nyhetsspeilet har hatt oppe gjentatte ganger og belyst fra ulike vinkler. Ser en på historiske fakta, først og fremst dem det står lite om i våre historiebøker, finner en at sivilisasjoner som den sumerske, egyptiske, Maya kulturen, inkaene, mfl. nådde et avansert nivå i løpet av relativt kort tid uten at dette hadde noen logisk forklaring. Ulike myter og legender fra kulturer som blomstret på denne måten, forteller det samme. ”Guder”– individer som var på et mye høyere teknologisk og bevissthetsmessig nivå enn den lokale befolkningen, kom fra himmelen og underviste dem. Her kan nevnes Quetzalcoatl, Thoth, Osiris, Sarasvati, Enki, Vishnu, YAHWEH(Jehova), Baaal, mfl. Jo raskere utviklingen gikk, jo flere spor finner en av påvirkning fra utenomjordiske(1).

David Icke sin informasjon

David Icke
David Icke

Som mange av Speilets lesere sikkert kjenner til, hevder den britiske forfatteren og etterforskeren David Icke(2) at vi i lang tid har vært offer for negativ påvirkning fra en viss type reptil individer og at dette er en viktig årsak til at verdenssamfunnet befinner seg på et såpass lavt nivå med mye lidelse, krig og konflikt. Her bilde av Icke. Hans konklusjon: Reptilians og Greys har infiltert det  menneskelige samfunn gjennom  et nettverk av spesielle hybrid-blodslinjer, d.vs. visse familier. De ser ut som mennesker, men er det egentlig ikke. Disse familiene kontrollerer i dag regjeringer, banksystemet, multinasjonale selskaper, media, utdanning, vitenskap og hele den maktstrukturen som stadig mer brutalt og umenneskelig dikterer livene våre”(2).

Reptilindivider – Historiske holdepunkter

Over hele verden finnes det legender og fortellinger om reptil guder som kom fra himmelen og ikke kun gav oss avansert kunnskap, men og krysset seg med oss(3). I tidligere tider hevdet japanske keisere at de stammet fra drage guder fra himmelen. I India har de adelige hevdet at de stammer fra reptiler kalt Nagas. I Afrika hevder de kongelige at de stammer fra reptiler kalt Chitauri. Mayaene og Hopiene hevder at slangeguder krysset seg med dem. De kalte dem Snake Brothers. Kineserne har legender om at skaperen av mennesket var Nu Kua – halvt drage og halvt menneske(3).

Nu Kua
Nu Kua
Nagas

Mesopotamia – sivilisasjonens vugge

Noen tusen år før Kristus, blomstret den sumeriske sivilisasjonen i det som i dag er Irak, og sumeriske steintavler forteller at all informasjon og kunnskap om astronomi, matematikk, medisin, musikk, jordbruk, etc, kom fra Annunakiene(Annunaki: De som kom ned bortefra). Zecharia Sitchin(1920-2010), er blitt fremhevet som den fremste tolker av disse tavlene.  Det underlige er at Sitchin i sin tid advarte David Icke om å finne ut om Annunakiene genetisk hadde tuklet med oss. “Don’t go there”(3).

Zecharia Sitchin
Zecharia Sitchin

Anton Parks

En annen som i de seinere årene (2008-2011), har brukt tusenvis av timer på studier av sumerisk, er franskmannen Anton Parks.

Anton Parks
Anton Parks

Fra tidlig i tenårene opplevde Parks et merkelig fenomen, nemlig at han fikk visjoner der han bevissthetsmessig forsvant vekk fra sine omgivelser. Hver gang møtte han så en utenomjording kalt Saam som gav ham mye informasjon på et språk Parks straks forstod uten at han den gang visste hvilket.  Senere oppdaget Parks at språket han hadde hørt var sumerisk. Han fikk blant annet en beskrivelse av planeten jorden(kalt Uras) sin utvikling samt informasjon om mange av de sivilisasjonene/rasene som har besøkt oss opp gjennom tidene(4).

Hva sier andre kilder?

En av disse rasene kalles Imdugud og har en forbløffende overensstemmelse med de individene Charles James Hall kaller: ”The Tall Whites”.

TallWhites

Dette er en krigersk utenomjordisk rase med markert hierarki og rangordning. I følge Parks tihører de gruppen albino reptiler(4). Da Hall tjenestegjorde på Nellis Airforce Base i Nevada på 60-tallet, møtte han disse nesten daglig (5). Hall mener for øvrig at USAs militære fremdeles samarbeider med dem.

Charles Hall and The Tall Whites

https://www.youtube.com/watch?v=wYIb5wRwlZI

Hva fant Parks ut?

Som sagt tilbrakte Parks i tidsrommet 2008- 11, tusener av timer på å tyde og oversette sumeriske steintavler. Her en video om hans arbeid og om hva han oppdaget:

https://www.youtube.com/watch?v=wR4vW9RaYRQ

Parks sine viktigste konklusjoner

For ca. 250 000 år siden ble det daværende primitive mennesket utsatt for omfattende genmanipulering. Annunakiene med Enlil, en av deres ledere, ønsket lydige slaver og disse ble skapt ved kloning.  Adam fra skapelsesberetningen i Bibelen var den primitiv klonen, i utgangspunktet uten kjønn eller evne til å formere seg. Den som i skapelsesberetningen betegnes som slangen – fristeren med ”eplet”, var Enlil sin halvbror Enki. Eden var navnet på området som Annunakiene hadde dyrket opp og forsynte troppene som landet utenfra med ulike fødeemner som korn, frukt og grønnsaker.

Mesopotamia
Mesopotamia

Et bestemt område kalt Paradis, var innhegnet og beskyttet mot inntrengere. Enki som var mer human og menneskevennlig, ønsket at den primitive Adam skulle kunne utvikles. Ved hjelp av blod/genetisk materiale (kalt Adam sitt ribbein), ble dette enkjønnete individet så delt i mann og kvinne. Eplet som Eva ble fristet med av Enki(slangen), symboliserer kunnskap, altså at det primitive mennesket som hadde blitt skapt, ble gitt mulighet til å kunne utvikle seg. I tillegg til å sørge for at klonen ble formeringsdyktig, gav Enki slaven Adam/Eva kunnskap i form av veving, altså å lage klær, samt metallurgi(smelting av metall). All denne ”tuklingen med slaven” medførte at han og halvbroren Enlil etter hvert ble bitre fiender(6).

Andre av Park sine konklusjoner:

“Husk at Annunakiene kom hit ved en tilfeldighet og hadde store problemer med å tilpasse seg. Hele tiden mens de har vært her, har derfor Anunna og deres beslektede forbundsfeller alltid manipulert for å senke vår frekvens. Den herskende klasse av mannlige Gina’abul kjenner ikke kjærlighet som en del mennesker allerede har integrert. Den mannlige Gina’abul (Annunaki – reptilindivid) som har manipulert denne verden i tusenvis av år, ønsker for all del ikke at vi skal få kontroll over våre chakraer(energisentre) og at vår bevissthet skal heves! Gina’abul kortet ned vår genetiske kode og klarte å få mennesket til å komme på et mye lavere nivå (Á-DAM).  Dette pågår kontinuerlig, særlig med tanke på den inhumane og abnorme oppførselen til enkelte verdensledere”(7).  Kommentar: Icke og Parks kommer altså uavhengig av hverandre til samme konklusjon.

”Gina’abul vet hvordan man programmerer genene til et individ for å gi det visse egenskaper. Dette bestemmes på forhånd og en bruker spesielle typer kvartskrystaller”(6).

Annunaki med kvartskrystaller på skuldrene
Annunaki med kvartskrystaller på skuldrene. Fra Sumer, ca. 7000 år før Kristus

Etterord

De neste delene vil ta opp fenomenet bortføring, samt bekreftelser fra andre kilder. Dessuten om det finnes mennesker som ved hjelp av genmanipulering er blitt spesielt designet for kontakt med reptilindivider, hva som kjennetegner slike mennesker, hvordan de manipulerer og lurer oss, samt konkrete eksempler på hvordan vi blir lurt….

Takk til Anton Parks for tillatelse til å bruke sitater fra hans første intervju. Gjør oppmerksom på at all informasjon fra Parks er kopibeskyttet. 

 

Kilder

  1. Von Ward, Paul. We have never been alone. A history of Extraterrestrial Intervention.
  2. Icke, David. The Perception Deception.
  3. Icke, David. The Children of the Matrix.
  4. Parks Anton. The Ages of Uras. http://www.zeitlin.net/EndEnchantment/Secrets.html
  5. Hall, Charles James. Millennial Hospitality Series, 1-3.
  6. Parks, Anton. Eden. Pahana Publishing 2014.
  7. Anton Parks. First interview. http://www.antonparks.com/AntonParks_First_interview.pdf

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

14 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
S Vang
S Vang
Anonym
5 måneder siden

James Casbolt sier i en artikkel fra 4 jul: Det er for øyeblikket en intern krig som raser i den globale etterretningstjenesten angående den utenomjordiske agenda.Dette foregår mellom negative og positive elementer.Ut i fra min forståelse så er en av de negative hovedfraksjonene en gruppe sentrert rundt MI6 og CIA som kaller seg Aquarius. Denne gruppen DEKKER OVER SANNHETEN,LYVER HEMNINGSLØST,BAKTALER OG MYRDER ENHVER SOM KOMMER NÆR NOK TIL Å AVSLØRE HVA SOM FOREGÅR.Det fins også en positiv gruppe som er sentrert rundt sjøkrigsetterretningom kaller seg COMM 12 SOM LEKKER UT NØYAKTIG INFORMASJON ANGÅENDE DEN UTENOMJORDISKE AGENDA TIL OFFENTLIGHETEN. NÅR MISSILEN (IKKE FLYET) TRAFF PENTAGON DEN 11 SEPT 2001, SÅ TRAFF DEN SJØKRIGSETTERRETNINGENS SEKSJON I BYGGET.DETTE VAR EN DEL AV DEN INTERNE KRIGEN MELLOM AQUARIUS OG COMM 12 SOM UTSPILTE SEG. (4 JULI 2006 Ble denne artikkel lagt ut)

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Jeg tror på alt dette , det er logisk , fordi vår oppfatning av Vår historie har vært svært mangelfull , men nå kommer de manglende brikker i puslespillet på plass . Vi har aldri vært aper .
Se på dinosaur teoriene , se på alle drager i kinesisk kultur , i Japansk kultur ,i keltisk kultur , i mange antikke kulturer . Det er jo klart det har foregått noe ,som vi ikke har fått vite . Før nå. Jeg tror nok mange har oppfattet det samme som Mr David Icke. De tør bare ikke nevne det for redsel for å bli utfryst og stemplet som galne.
Jeg har respekt for disse aliens ,og det er svært viktig at alle andre også viser disse vesener respekt . De kunne tross alt utslettet Jorden – om de ønsket det ,men de har valgt å la oss få leve !
Gary McKinnon avslørte mye …

Remi
Remi
Abonnent
9 år siden

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Ord som drakonisk (hensynsløst kontrollerende), dragon (drage) og for den saks skyld Dracula (dracu-la) peker alle i samme retning – mot stjernebildet DRACO og solsystemet Alpha DRACOnis, der hjemplaneten til galaksens hensynsløst kontrollerende “DRACO-verstinger” befinner seg…

Og kanhende er transdimensjonale energivampyrer mer vanlige enn blodvampyrer som Dracu-la… Energivampyrer som nærer seg på negative emosjoner som frykt, så som menneskelig frykt.

Forøvrig er langdistanse romfart – med en snittfart raskere enn lyshastigheten – fullt teknisk mulig, ved bruk av en rekke ulike teknologier. Også Einstein var inne på at avstand (og tid) kan krympes; dessuten er det mulig “å jukse litte granne”, ved å gå rundt (gjennom) avstanden i rommet, f.eks. gjennom TELEPORTERING eller reising gjennom HYPERSPACE (der tid og rom ikke finnes).

Romfart på kryss og tvers av galaksen og solystemet har pågått i millioner av år, med bruk av avanserte romfartøyer som har vært bygget andre steder enn på Jorden, men som har reist til Jorden. Dette pågår nå også.

I NASA sitter det ansatte som bruker PhotoShop til å fjerne alle lys og spor av romskip på høyoppløselige bilder av verdensrommet før de blir publisert…

NOEN vil ikke at vi skal få kjennskap til den utenomjordiske sannheten –

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Vedr TALL WHITE ALIENS i Indian Springs (Area54). Det er mulig at de har vært der lenge før US Air Force ble etablert.

Dette er hva Charles Hall ble fortalt av TALL WHITEs selv:

Karma One : Do you have information about the first interaction between the Air Force and the Tall Whites when the Air Force arrived in Nevada to build the Nellis installation? You seem to say that the Tall Whites were not newcomers and that they were in fact installed there for quite a long time before the US army? .

“Charles Hall: I do not have any personal information regarding the first interactions between the US Government and the Tall White aliens. However, as I describe in “Millennial Hospitality III The Road Home”, The Tall White lady who called herself “The Teacher” stated that Pamela had been born in Indian Springs Valley during the time when James Madison was the U.S. President. That was back around the years 1812. The construction of the main Tall White hanger was consistent with the late 1940’s or early 1950’s.”

http://www.karmapolis.be/pipeline/interview_hall_uk.htm

Arn
Arn
Abonnent
9 år siden

Steven Greer mener de utenomjordiske er gode, og tar avstand fra David Ickes teser. Han sier det er mange nivåer av “deception”, mye menneskapt frykt fra de styrende makter, våre genetiske kode er progammert til å frykte alt og alle osv. Alle sine påstander tar han fra egen erfaring ikke fra gamle leirtavler som jo også er interessante. Så er jo spørsmålet om han også blir lurt slik han sier andre blir lurt?
Dokumentaren Sirius fra (2013, Amardeep Kaleka) belyser angivelig en del av Greers ideer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Greer
http://en.wikipedia.org/wiki/Sirius_%28film%29

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
Svar til  Arn
4 år siden

Jeg mener også at de UTENOMJORDISKE er gode , og at det er vi mennesker som er farlige . Hvorfor ikke snu på det ??? Aliens er redde oss , fordi vi mennesker er farlige . Det er antakelig derfor de holder oss nede .

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Om det ikke stemmer må vi finne andre svar på galskapen.

Om så var tilfelle – Hva så?
Skulle vi da fordømme reptilians og holde dem utenfor med utfrysningsteknikker mens vi passer oss vel for å ikke kalle det rasisme?
Vil ikke dere også se at da må man faktisk sette seg ned å definere den reptiliske agenda, og finne ett ideologisk svar?
Og når man finner dette, så er det ekstraterrestriale opphav uansett irrelevant og David Icke har bare kuppet en diskusjon og ett initiativ på ett sted hvor det er vanskelig å komme over relevante opplysninger.

Og i mellomtiden går bankfolkenes misantropiske projekt videre. Sekulær humanisme promoteres av stadig flere, mens hollywood pøser på med sin sverte kampanje rettet mot all spiritualitet og religion.
Ett folk uten ånd er tydeligvis hva globalistene ønsker seg til slavefolk.

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Eller man kan se det slik.

At det er demoner som styrer verden fra kulissene.
Verdt å huske at satan blir kalt den gamle slange i bibelen, slange/serpent.

Efeserne 6
12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities,
against powers,
against the rulers of the darkness of this world,
against spiritual wickedness in high places.

1 Johannes Kapitel 5
19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

1 Mosebok 6
1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,

2 That the sons of God saw the daughters of men that they were fair;

and they took them wives of all which they chose.

3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

4 There were giants in the earth in those days; and also after that,

when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them,
the same became mighty men which were of old, men of renown.

5 And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

4 Mosebok 13
31 But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they are stronger than we.

So they gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, “The land through which we have gone, in spying it out, is a land that devours its inhabitants;

and all the people whom we saw in it are men of {great} size.
http://www.kingjamesbibleonline.org/Numbers-13-32/

33 And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.

Judas
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

6 Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv,

men forlot sin egen bolig, (for å ha omgang med menneskedøtrene blant annet)

dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen.

Interressant hvordan bibelen forteller enkelt og greit hvordan falne engler gjorde opprør.
Men menneskene opp igjennom tidene har nok tolket dette på mange forunderlige og rare måter, alt i alt, selv satan skaper seg om til en lysets engel.
Hva er bedrag og hvordan bedras vi mennesker??

Mike Cechanowicz
Forfatter
9 år siden

Evidensen taler for at menneskeheten har hatt hva vi kaller ET intervensjon gjennom hele vår historie. Vi har blitt utsatt for begge ytterlighetene som gode og onde. Det har også hatt sin hensikt for vår utvidet evolusjon sett i et høyere perspektiv.

Dualitetskrevtene tillater læring gjennom prøving og feiling i forvirring.

Kenneth Fjeld
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
8 år siden

“ET intervensjon?” Det kan du lese om her. I full sannhet!

Til ALLE lesere på Nyhetsspeilet. Alt for mange lider av kognitiv dissonans, det vil si at man finner det vanskelig å godta nye konsepter og idéer som går utenfor det de er kjent med. Selv har jeg hatt utallige med søvnløse netter i anledning å søke etter sannheten her inne på Nyhetsspeilet. Det er meget deprimerende å innse at noen få menneker på denne jord leker med oss som om vi er marionetter, puppets, you name it. At alt handler om penger, at alt handler om mørkets herredømme (les; DJEVELEN)

Takk til ALLE her som bidrar med å dele sannheten! Og takket være følgende nettsted har jeg fått sjelero som aldri før…! http://www.galacticchannelings.com For mitt vedkommende har jeg hatt spesielt nytte av å lese fra Matthew, sønnen til Suzy/Suzanne Ward. Jeg vil ikke gå i detalj, men oppforde deg til å utforske selv. Garanterer at du kommer til å få en naturlig og overbevisende opplevelse i håpets forstand, samt at du kommer til å føle et behov for å bringe budskapet videre. Dette nettstedet er oversatt til over tyve språk (inkl. NORSK).

Så eksempelvis kan du på hjemmesiden klikke “norsk” oversettelse for deretter å klikke på “våre channelers” og lese om Suzy Ward og hennes sønn Matthew for deretter å gå tilbake til forsiden og lese Matthews innlegg under “SUZY” i venstre marg.
Dette kommer til å lette hjertet ditt… Kos deg, nyt og se frem til at denne fantastiske potensielle verden vil seire over “mørket” brått en dag nærmere enn du aner! Jeg tenker ikke på fremtiden “en gang”, men måneder. Prosessen er i gang mens du leser dette!

Ta del i livets skole og bidra til positiv energi!

« Forrige artikkel

Budskap fra våre kosmiske venner

Neste artikkel »

Holdes menneskeheten nede? Del 2

14
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x