Viser tag

Sumeria

23736

500 år gammelt kart endrer verdenshistorien

Menneskehetens historie er i stor grad et mysterium. Vi vet lite og mye av det vi tror vi vet, synes å være svært tvilsomt i kjølvannet av nye bevis i tillegg til eksisterende informasjon som utfordrer vår nåværende forståelse av verden.

Ny integrert forståelse av menneskets historie

Ved å integrere Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk skapes en ny forståelse av menneskets opprinnelse og historie.