3000 år gammelt helikopter avbildet i Egypt?

21.2K visninger
12 minutter lesetid
242

Er det virkelig slik at makteliten holder sjokkerende sannheter skjult for allmenheten? Og i så fall: finnes det clue der ute som kan indikere dette?

Omtrent som overskriften lød setningene mine da jeg ble introdusert for den mildt sagt ekstreme hieroglyfen over. Året var 1995. Jeg var vèl bevandret i alternative emner men dette var noe annet. Noe mye mer håndgripelig. Noe øynene mine ikke kunne tro at de så. Ikke nok med at det var et helikopter der, det var flere flygemaskiner i tillegg. Noen av dem minnet sterkt om diverse artefakter funnet i Peru og omtalt av Erich von Daniken.

Min logikk sa meg at her var det bare en ting å gjøre: Dra til Egypt og se det selv, både hieroglyfer, pyramider og rosinen i pølsa: Cairo Museum.

Introduksjon

Er det virkelig slik at makteliten prøver å skjule noe for allmennheten?

Det spørsmålet har jeg sannelig måttet stille meg flere ganger på mine turer rundt omkring i Midt-Østen. Hvordan og hvorfor bygget de pyramidene? Baalbek i Libanon? Petra i Jordan?

Min interesse for de gamle kulturer tok et vendepunkt i 1992 da jeg leste ex-phil-bøkene og fikk vite om Demokrits teorier om atomet. Atomet. Hallo! Såpass naturfag hadde jeg tross alt hatt på gymnaset, både 2. og 3. fysikk og det ene og det andre. Atomer var ennå ikke sett fysisk i 1992. Allikevel sto det svart på hvitt at Demokrit mente at alt i naturen er bygget opp av små byggesteiner vi i dag kjenner som atomer.

Demokrit tenkte han òg. Uten sammenligning forøvrig.

Hvordan i himmelriket kunne dette korrelere med at atomet først flere tusen år senere ble sett i ekstreme mikroskoper? Og hvis han allerede da satte frem teorier om dette, hvordan kunne det da gå så lang tid før det ble bevist? Var Demokrits teorier plutselig dysset ned? Og var Demokrit et ekstremgeni eller ble noe holdt skjult for oss? Eller begge deler? Min hjerne startet å fundere alvorlig mye rundt dette. Litt av resultatet ser du her. Vendepunktet mitt ble i alle fall som følger:

Jeg startet å gå flere underfundige teorier etter i sømmene. Noen gang hørt uttrykket Pandoras Eske? Hadde jeg visst den gang hvor mye fundering og hvor mange bøker og timer som skulle leses og brukes på emnet, hadde jeg mest sannsynlig flyttet på fjellet og livnært meg av bær og aure. På den andre side; kunnskapen jeg i dag besitter om alternative emner er så stor og altomfattende at det er en ren synd og stor skam at jeg ikke har startet å dele disse tankene offentlig før nå.

Vi skal i denne artikkelen ta for oss noen av de mest interessante oppdagelser av det jeg vil kalle beviser for at menneskeheten har vært mye mer avansert før i tiden enn hva det offentlige vil fortelle oss. Artikkelen vil være et fint sammendrag for deg som kan og har lest mye om emnet, samtidig som den muligens vil gi føde til et nysgjerrig sinn som foreløpig bare har startet prosessen med å tenke utenfor boksen. Før man starter å tenke utenfor boksen er det greit å ha en oversikt over hva som også finnes inni boksen. Her er jeg frekk nok til å påstå at det har jeg, siden jeg før i tiden var en real skeptiker og lite interessert i se åpenbare fakta uansett om de så ble levert på døra. Men tidene forandrer seg, og heldigvis; mitt verdensbilde forandrer seg. Etter nok indikasjoner og avveinger rundt f.eks. tidligere sivilisasjoners høyteknologiske- og høykulturelle væren, Fermi-paradokset og Zoo-hypotesen, ufo`er ved selvsyn i hopetall og bevissthetsgjøring rundt det åndelige og ET/V-fenomenet: Jeg er sikker på at noe holdes skjult for massene, la meg herved presentere:

Å hogge dioritt og granitt med bronseredskaper

Overalt i det gamle Egypt finner vi mer eller mindre åpenbare bevis på at det må ha funnet sted høyteknologi i stor skala. For å unngå å gjøre artikkelen for omfattende (slik at folk orker å lese) skal jeg presentere bilder med kort tekst til, så får det være opp til leseren å gjøre sine betraktninger rundt disse.

Aller først tar vi turen til Kairo, noe jeg også gjorde i mai 1998, for å se på en del kontradiksjoner i eldgamle artefakter og måten de er forklart på av etablissementet. Vi ser nærmere på enorme dioritt/granitt-statuer i Cairo Museum, konstruksjonene av Kheops-pyramiden, og helikopteret og flyene i Abydos.

Bronsealderen i Egypt strekker seg fra ca. 3500 – 1200 f.Kr. Bronsealderen betyr at mennesket har byttet ut steinredskapene fra steinalderen med bronse, en legering av kobber (90%) og tinn (10%). Dette er nå det fremtredende materiale man bruker, og følgelig også hva man da hogger statuer med. La oss ta en tur inn på Cairo Museum:

Cairo Museum -rene skattkammeret

Er du noen gang i Kairo, nøl ikke med å legge turen innom denne Sareptas krukke av et museum. Her er de originale verkene britene, franskmennene, belgierne og de andre røverne ikke stjal med seg opp gjennom tidene med koloniherjinger.

Det må poengteres at det er intet mindre enn strengt forbudt å ta bilder inne på Cairo Museum. Morske væpnede vakter hadde jeg heldigvis, som tidligere Libanon-soldat, god erfaring med. Derfor, med noen velvalgte arabiske gloser, et par fremviste tatoveringer av egyptiske symboler og ikke minst 2×50 dollar, var den utfordringen løst. Blitz derimot, var totalt utelukket, stativ likeså. Det er derfor bildene jeg presenterer under, er av varierende kvalitet. Bildene måtte tas i skjul, med kameraet raskt opp og ned. Det er forøvrig ikke lett å operere med lukkertider på nærmere ett sekund uten stativ. Allikevel fikk jeg tatt de bilder jeg var ute etter. Bildene er i dag å finne på internett, men da jeg var der i 1998 var fortsatt disse bildene under meget sjeldne, og jeg følte dengang at jeg satt på meget spennende materiale. Jeg tok ca. 100 bilder overalt i museet.

Noe av det første jeg gikk etter på Cairo Museum var denne statuen av Khefren som er hogget i ren dioritt. Dioritt er en bergart som er omtrent like hard som granitt og slik blir det teknisk umulig å bearbeide denne bergarten kun ved hjelp av bronseredskaper.

Dioritt-statuen av Khefren

Statuen er datert ca. 2650 f.Kr. Enten er det brukt redskaper av helt annet materiale enn bronse, eller så er dateringen feil, noe som gjør det til et enda større mysterium…. Store Norske leksikon f.eks hopper elegant over hvordan denne statuen ble laget. Selvsagt. Ikke en geolog i hele verden kan forklare det særlig overbevisende.

Alabast er en ikke fullt så hard steintype men den fascinerende alabast-kvadranten under er uansett et mysterium hva uthogging angår.

Den «umulige» kvadranten i alabast

Ikke nok med at den er særdeles avansert hogget, men installasjonen er perfekt uthogget også nedover i kassen! Det er altså ikke fire personer som er satt ned i en kasse, det er ett stykke alabast, der utskjæringene fortsetter innunder de knesittende personer. Som om det var skåret i smør med en magisk laser. Kanskje hadde man klart det i dag, med de mest avanserte teknikker.

Sarkofagene til høyre på bildet under er ufattelig store og kompakte. Vekten er anslått til 5 tonn i ren dioritt.

Dioritt-sarkofager. Presisjonsskåret lokk.

En ting er paradokset mellom dioritt og bronseredskaper, men et enda større forklaringsproblem oppstår når vi ser at toppen er saget ut/av med perfekt presisjon. Det er bortimot null avvik i høyde/bredde og det er så perfekt beskåret at i dag er det kun avanserte presisjonsverktøy som klarer jobben. La meg legge til at sarkofagen inni den store pyramiden også har disse trekkene: toppen er saget av med enorm presisjon.

Statuene under av Amenhotep III og hans kone Tiye er intet mindre enn enorme. Disse er i det minste hogget i kalkstein, men vekten og størrelsen er hinsides, spesielt når vi tenker på den lange veien de ble fraktet frem til Luxor.

Store dimensjoner på statuene i Egypt

Et annet poeng er at de fortsatt sitter på en enda større sten. Dette gjør monumentet enormt, og avanserte maskiner måtte til for å få disse statuene på plass i museet i moderne tid.

Enda et bilde av Amenhotep III. Gigantisk hode, denne gangen i rød granitt. Hogget med bronseredskaper sa du? Overhodet ikke mulig.

Rød granitt. Hodet er to meter høyt.

Vi tar en liten tur utendørs på Giza-platået. Her er det så overveldende inntrykk at jeg må starte med å liste opp noen tallfakta. Kheops-pyramiden du ser på bildet er:

Liten på bildet, enorm i virkeligheten

-230×230 meter. Det er 2,5×2,5 fotballbaner langt. Høyden er vel 140 meter.

-Den består av 2,3 millioner steinblokker på mellom 2 og 75 tonn (!)

-Basen består av 144000 steiner med perfekt vinklede sider. Vekt pr. stk. ca. 15 tonn.

-Høydeavviket på basen er 40 cm. Dette er nærmest en teknisk umulighet.

-Presisjonen i basen er plassering av gigantstener med få tusendels tomme-avvik. Ufattelig.

Her får du ikke kilt inn et barberblad engang

Som vi ser på bildet er basen så perfekt tilpasset at det er vanskelig å tro annet enn at den er skåret ut. Mengden sag-lignende instrumenter måtte i så fall ha vært enorme. Rester etter slike instrumenter finnes derimot ikke.

En annen detalj er vinkelen på pyramiden. Nøyaktig 51.51 grader helningsvinkel. Dette gjelder alle fire vegger, noe som og er betingelsen for at det i det hele tatt blir jevn vektfordeling. Å bygge i en slik helning hele veien må ha vært en gigantisk utfordring, da problemene med avvik ville ha blitt gigantiske etterhvert som arbeidene skred frem.

Nesten 52 grader bratt. Du vil ikke gå på snørra nedover her

I de mange forskjellige beskrivelser av hvordan man tror de bygget pyramidene er det ett  faktum som ofte blir glemt. Man har dog startet å implementere det i det senere:

-Hva med bærestenene over kongekammeret?

Grafisk fremstilling, tverrsnitt. Bilde Helena Lehman (c)

Oppe til venstre på tegningen ser vi kongekammeret. Steinene over det, som ligger integrert i konstruksjonen veier rundt 75 tonn i ren granitt!

Det er fortsatt en gåte for vitenskapen hvordan de gamle egypterne utformet stener i granitt. En kjent teori i de akademiske kretser er at dioritt-baller ble brukt til å utforme granitt. Dette kan teknisk sett gå an, men det forklarer overhodet ikke hvordan man bygget presisjonsstatuer som vist over. At man muligens utformet større enheter som obelisker o.l. med baller av dioritt kan jeg med nød og neppe få meg til å tro.

Wiki-artikkel om diorittballer.

Pyramidenes mål og dimensjoner er bare vagt og kort beskrevet i denne artikkelen. Jeg burde kanskje ha viet en hel artikkel bare til pyramidene? Jeg oppfordrer deg uansett til å lese mer om emnet på nettet. Her er mange bra sider både i den ene og andre teorien om hvordan det gamle Egypt utviklet seg.

Men la oss ta turen til Abydos. Det er der det skjer, spør du meg.

Bevis for hemmeligholdelse av ekstremteknologi?

Bildet under er og har vært gjenstand for debatt i en årrekke. Det vil si, i de ikke-akademiske kretser. Det helt åpenbare helikopteret, de helt åpenbare flyene, den helt åpenbare båten/ubåten er desperat forsøkt bortforklart av egyptolog på egyptolog. «Erosjon!» «Ren forvitring!» «Tukling i etterkant!» «Re-innhogging av hieroglyfer!»

-Selvsagt. Hva ellers kan de si? At amerikanerne «glemte» å stenge av inngangen til inskripsjonene, eller at de rett og slett tar den klassiske Hide it out in the open-teknikken?

1 – Helikopter, 2 – Ubåt, 3 – Fly, 4 – Mindre fly

De mest sjokkerende oppdagelser krever de mest sjokkerende svar… Denne siden (med sitt korrekt nok manipulerte heading-bilde!) gjør sine arme, stakkarslige forsøk på å skrike høyt at det er Explained! It does not depict a helicopter!! Nor a plane!

Enda en sjarmerende nettside med sitt spede forsøk på å avmystifisere hieroglyfene:

Sitat: «If the ancient Egyptians had vehicles such as helicopters, submarines, and jet airplanes, one would expect to find some evidence of this other than in a single inscription on the lintel of a single temple»

-Nei vi ville ikke det vet du, min lille naive venn! Men nettsiden er slik som den over, kjøpt og betalt for å ligge øverst i google, slik at du og jeg skal tro det er «den mest populære siden». Tror de at vi kan null om markedsføring?

Jeg viste forøvrig dette bildet over til min sønn, som er 7 år. Hva er dette på bildet, spurte jeg. Svaret var kjapt: Et helikopter, en ubåt, et fly og nederst en «annen type» fly. Det er da merkelig at etablissementet ikke ser det som hvem-som-helst ser? Eller er det slik at man ikke har lov til å se?

Er det bare meg, Arne J Lunden, i hele verden, som ser likheten her og som tør å si det høyt??

Utsnitt av helikopter-hieroglyf
Apache-krigshelikopter
Cobra krigshelikopter

Du får tolke hva du ser. Jeg ser et helikopter. Jeg ser to flytyper og en båt/ubåt.

Dr. Zahi Hawass

Den største løgneren og hykleren av alle, egyptologen Zahi Hawass som i flere år har tjent som «vokteren» av Giza-platået og som offisiell talsmann for arkeologien i Egypt, står fast på sitt offisielle syn, om at alt er normalt og at intet bør stilles spørsmålstegn ved.

Zahi Hawass, lystløgner?

Hawass formelle tittel er for tiden Secretary General of the Egyptian Supreme Council of Antiquities.

Denne mørkemannen er selvsagt kjøpt og betalt av U$A for raskt å kunne skjule de enorme skatter og teknologier som ligger skjult i Egypt. Tatt sin doktorgrad ved Universitetet i Pennsylvania, USA, æresdoktor ved det amerikanske universitet i Kairo, sendt tilbake til Giza og Egypt for å kunne tjene sitt «lands» utgraving av de eldgamle hemmeligheter, fra den tid vi hadde kontinuerlig besøk fra rommet. Det er selvsagt Universitetet i Pennsylvania som «tilfeldigvis» er ansvarlige for utgravingene ved Abydos, helikopter-siten.

Jeg har kontinuerlig fulgt Dr Hawass på hans mange tv-serier og ikke minst via bøker og internett. Han har utviklet en genuin, dyktig retorikk hva nedtoning av funn og sjarmerende holdning angår. Du gjør din jobb godt, Hawass, men du lurer ikke meg…

Avslutningsvis

Du har nå blitt med en liten reise inn i mine tanker om Egypt. Historiene er mange, mange flere, men for å unngå en alt for lang artikkel lar jeg det være med dette. Jeg vil imidlertid oppfordre deg til å søke mer informasjon om Egypt og deres enorme skatter og arv. Jeg merker at mange peker på Rom og Hellas som storslåtte kulturer. Til det vil jeg si at Egypt har «originalene» slik som det gamle sumeriske samfunn; det er her de uoppdagete skattene fremdeles finnes.

En av bøkene jeg kan anbefale er «The Orion Mystery» av Robert Bauval og Adrian Gilbert. Denne ble min bibel i flere år på vei mot å oppdage det skjulte Egypt. Boken konkluderer bl.a. med at «luftesjaktene» i Kheops-pyramiden peker mot stjernekonstellasjoner, plasseringen av de tre store pyramidene avspeiler Orions belte, at pyramidene egentlig er 13.000 år gamle osv. Meget innholdsrik lesing av meget grundige forskere. Dette er i dag allment kjente teorier, men da jeg leste dette for 15 år siden, vakte det undring i min krets om hvorfor jeg befattet meg med slikt vås. Tidene forandrer seg, som nevnt.

Jeg finner ikke logikk i at det ble hogget dioritt og granitt i form av perfekte statuer ved hjelp av bronseredskaper. Heldigvis er det ingen i det etablerte akademia som gjør det heller, men det settes ingen spesielle spørsmålstegn ved dette heller desverre. Dog er det forsøkt forklart av diverse personell med doktorgrad at det ble brukt legeringer med konsentrert hardhetspunkt for å bearbeide granitt. Javel, men å hogge et hull i granitt er noe helt annet enn å fremstille perfekte statuer?

Helikopterhieroglyfen i Abydos er jeg overbevist om er en av flere glipper som beviser at enorme skatter med hemmelig teknologi er funnet og utnyttet av eliten til bruk for krigsformål primært. Mitt verdensbilde er jo, gjennom 25 års lesing og filosofering, at vi har blitt besøkt mange ganger før; at vi er et produkt av genetisk miksing av ulike raser i verdensrommet, og at menneskeheten først og fremst ble konstruert for å bli brukt som arbeidere for disse «vennligsinnede» besøkende.

Så lar jeg den setningen henge mens jeg forbereder neste artikkel.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

242 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
arrogantkverrulant
arrogantkverrulant
Abonnent
13 år siden

vel, har akkurat begynt å lese, men har notert meg en ting. Atom betyr udelelig. Det var nettopp bare en slik enkel konklusjon demokrit representerte. At verden var bygd opp av små byggesteiner, så små at de var udelelige. Myten sier at demokrit satte seg ned med et stykke metall, og delte det, gang på gang, til han til slutt satte igjen med noe han mente var udelelig. Derav, atom. Det kan umiddelbart ved hjelp av enkel størrelseslogikk fastslås at dette ikke var noe atom i moderne fysikks forstand, og udelelig var det nok heller ikke. Men myten duger, selv om den ikke forklarer noen verdens ting, annet enn at alt som eksisterer i den synlige verden er sammensatt av noe mindre.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Du er nå i ferd med å bli en yndlingsforfatter av artikler for mitt vedkommende.
Du stiller de samme spørsmålene som jeg har gjort i en årrekke.Dessverre har jeg aldri tatt stedene i personlig øyesyn,men bare ved å lese bøker,så er det sannelig mer enn nok å tenke på. At det med stor sannsynlighet har vært avansert teknologi involvert i oldtidens historie,er nå en ting,men det store spørsmålet er: Har denne teknologien faktisk overlevd fram til i dag,og da blitt «ivaretatt» av diverse hemmelige nettverk,eller døde kjennskapen til metodene ut? Sistnevnte er kanskje heller ikke så utenkelig,for det er vel lite tvil om at denne kunnskapen var hemmeligstemplet den gangen den ble brukt også.Sannsynligvis bare kjent for et lite antall mennesker. (spekulering,men dog..)
Dagens forskere vil ha grunn til å skjule dette uansett hva som er tilfelle.Om teknologien fremdeles er kjent,så er det ganske naturlig at de vil forsøke å holde det skjult fortsatt. Er den ikke kjent,så vil de selvfølgelig bortforklare det at de ikke vet et skvatt om hvordan dette ble utført!!
Vi blir lurt åkkesom da…. :-)
Sannelig en oppgave å bryne seg på Arne!

Marius Tobiassen
Skribent
Svar til  A
13 år siden

Litt drøyt å gi hele Rom og Vatikanet skylden for det en/noen psykopatpaver utførte…

Vatikanet har faktisk bevart ting visse arabere gjerne ville destruere, og spart de til tiden er moden for å pakke de opp igjen.

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Sjekk ut det siste som skjer ved pyramidene og sfinxen nå Arne, hulegangene under sfinxen + bosettingen ved siden og hulegangene under der er blitt plyndret i flere uker nå..sjekk project camelot-Giza geomatrix…

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Det samme Arne,har bøkene m Bauval/gilbert og hancock i hylla ennå..:) Og mengder med gull,sarkofager,eksplosjoner og 4 gravplyndrere man fant døde i hulen..en beboer tok og filmet aktiviteten på natten med mobilkamera,gaffeltrucker og lastebiler er brukt,og han som filmet det hele og ga filmen til engelske arkeologer har gått i dekning,livredd for sitt liv..Hawass en av plyndrerne? En «viktig» person kom til stedet i løpet av natten,nevnes det i intervjuet…

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Ang. pyramidene anbefales denne boken:

Og verdens fremste egyptolog:
http://www.jawest.net/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Ok, da er vi «enige» i at gamle egypterne hadde tilgang til den teknologien vi har idag: Avanserte kjøre / flygetøyer, elektrisitet / andre energikilder og sannsynligvis også avanserte nettverk med datamaskiner. Spørsmålet er da: Hvor er det blitt av alt sammen? Har jorda slukt av dem, eller har himmelen svelget den? :D
Jeg spør dette, ikke fordi jeg er i tvil, men fordi om slike ting virkelig eksisterte da, hvorfor måtte vi «evoluere» oss frem til dagens teknologi? Flere folkegrupper har regjert over Egypt i lang tid, men det er idag vi fant ut at egypterne virkelig hadde en veldig avansert sivilisasjon. Så spørsmålet er hvorfor idag? Er det fordi vi «vet» at det der er en «helikopter, fly eller noe annen avansert kjøretøy»? :)
Hva hadde en ha sagt / tolket om denne skrifttavlen ble vist til en person for 200 år tidligere? :D

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Det er etter min mening en feiltolkning av Demokrit å kalle hans «element-filosofi» en atomteori. I likhet med mange av sin samtids filosofer postulerte han en teori og fint lite annet. Navnet «atom» ble satt på atomet fordi man i den tid da det ble oppdaget syntes Demokrits ide var «close enough».

Hva pyramider og andre antikke steinarbeider (f.eks. Teotihuacan og Puma Punku) angår; har du lest om geopolymerer?

http://www.geopolymer.org/
http://www.materials.drexel.edu/pyramids/

Jeg har selv lang erfaring (15 år) med granitt – og det er enklere enn du tror å hugge stein. Du kan også få til mye rart med vann og sand. Jeg opplever det som urimelig at det skulle eksistere noen form for ukjent høykultur som har blitt «glemt». Det finnes ingen bevis for noe slikt.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Arne, jeg er tvunget til å svare her siden rubrikken herunder ikke tillater flere svar. Du sier, ganske friskt, at «man kan ikke hugge granitt med bronseredskap». Hvorfor ikke?

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Så du har erfaring med å hugge stein?

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

OK, jeg tenkte det. Jeg har selv jobbet med stein i 15 år (som jeg nevnte innledniningsvis) så jeg har litt «praktisk» innsikt.

Nå skal jeg fortelle deg noe som kanskje kan virke litt kontra-intuitivt, men det er slik at dersom man f.eks. arbeider med diamantverktøy så er det slik at jo hardere materiale du kutter i, jo mykere diamantskive bruker du. Motsatt, dersom materialet er mykt (som f.eks. skifer) må du bruke hard skive.

Bronse er neppe spesielt godt egnet til å «knuse» granitt (meisle), ettersom det er så mykt, men det er derimot helt glimrende for å «sage» eller «slipe» i granitt, da i kombinasjon med finkornet kvarts-sand (og/eller vann). Friksjonen vil varme opp bronsen og få sanda til å «sette seg» i materialet, slik at det man arbeider mer i realiteten er bronsealderens svar på diamantredskap. Du kan f.eks. «sage» gjennom granitt ved hjelp av et bronseblad og sand. No problem. (Men det tar selvsagt en del tid.) Deretter kan du «pusse» eller «slipe» detaljer i granitten med diverse bronseblad av forskjellig form.

Dette har blitt demonstrert i praksis mange ganger.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Tja… det er ikke bare sliping, men også støping med i dette bildet. (Geopolymer-metoder.) Uansett så ser jeg ikke noe behov for «mystiske» metoder for å lage noe som helst egyptisk som jeg har sett. Hardt arbeid ja, men det er etter min mening MYE mer urimelig å postulere prehistorisk laserteknologi og aliens fra det ytre rom enn relativt enkle metoder med sand og vann.

Puma Punku er med respekt å melde langt mer mystisk enn Egypt, og lar seg vanskelig forklare med annet er geopolymeriske støpeteknikker. Men akkurat det der med steinarbeidene er ikke i seg selv vondt å forstå dersom man har litt trening med stein som materiale. Det store spørsmålet må jo bli hvordan en del av disse digre beistene ble transportert. Har noen prøvd å spektralanalysere steinen? Det skulle ikke forundre meg mye om det viser seg at de aller største statuer (og blokker, som f.eks. triglyfen i Baalbek) er «limt» sammen av mindre stykker med geopolymer-teknikker. Man gjorde jo forsåvidt noe lignende da Aswan-dammen ble bygget på 60-tallet, og hele det der tempelet i fjellsida ble flyttet til over vannlinja.

Pilgrim
Pilgrim
Abonnent
Svar til  Pilgrim
13 år siden

Jeg hadde en «egyptisk periode» tidlig på nittitallet, da jeg leste og studerte alt jeg kom over om Egypt. Jeg tror denne interessen var en av grunnene til at jeg selv begynte å jobbe med stein. Det ble etterhvert klart for meg at det er rimelig mange som tror at «aliens» sto bak den egyptiske sivilisasjonen. (Det andre alternativet var at Egypt bygde på en enda eldre, nå tapt sivilisasjon.) Imidlertid synes jeg det er et poeng å vurdere hvor enormt LENGE den egyptiske sivilisasjonen eksisterte i mer eller mindre uforandret form. Sammenligner vi med vår egen tid kan det ikke herske noen rimelig tvil om at mye teknologi kan komme og gå i løpet av bare 100 år, helt avhengig av hvor oppfinnsomme diverse individer har vært, i kombinasjon med deres talent for å lære opp andre til det samme.

Fra vårt perspektiv, mange tusen år senere, ser vi bare «de lange linjer», ikke alle de små maktpolitiske spill som vi rimeligvis kan anta foregikk hele tida. Det var jo en gang en levende og dynamisk kultur, sammensatt av individuelle menneskeskjebner, alle med sine egne ambisjoner og planer. Til en viss grad synes jeg vi gjør dem urett ved å ikke kreditere dem for de resultater de oppnådde. Det finnes jo mange eksempler på «glemte» teknologier som man anså å være umulige helt til de ble ugjendrivelig bevist, f.eks. Bagdad-batteriet og Antikythera-mekanismen.

http://www.youtube.com/watch?v=P0xbBJx5lDw

Skal vi først spekulere i «aliens» så må vi med en gang innse at det å fysisk reise fra et stjernesystem til et annet er umulig. I det minste dersom vi skal forholde oss til de fysiske lover som regulerer det universet vi kjenner og kan observere. Imidlertid finnes det andre måter å kommunisere med «fremmede intelligenser» som etter min mening er minst like interessant. Ta f.eks. dette underlige fenomenet «kornsirkler». Mye av det er bare bløff som er utført av diverse spøkefugler, men det finnes korsirkler som ikke bare kan avfeies helt uten videre. Grunnen under plantene har blitt geofysisk endret av noe som ser ut som plasmaelektriske utladninger. Selve plantenes genetikk har endret seg. Det har blitt observert fenomener som ligner på kulelyn over eller nært ved kornsirkler.

Sammenstill dette med moderne fysikk som f.eks. M-teori, hvor det postuleres at hele det universet vi kjenner bare er et «membran» som befinner seg i en kjede av membraner som ikke har kontakt med hverandre. Hvordan skulle en skapning som befinner seg på ett slikt membran kunne kommunisere med andre skapninger på andre membran? Kanskje gjennom å lage «mønstre» av mer eller mindre matematisk karakter i f.eks. sand, sne eller vegetasjon ved hjelp av en form for teknologi vi ikke kjenner. Man skulle da kunne forklare mye av oldtidens «mystikk» mht. bygninger og ting de laget med det at de rett og slett bare kopierte (og spant videre) på mønstre og bilder de kunne observere. Og hvordan skulle de vel kunne forklare disse med annet enn at de måtte ha blitt laget av «guder» som kom «ovenfra»? I våre dager forveksles sunn skepsis ofte med en form for anal snusfornuft som totalt blokkerer for fantasien. Men i oldtiden var man ikke belemret med denslags. Man så det man så – og forklarte dette så godt man kunne, ut fra det man trodde man visste om verden. Dette forklarer jo i så fall mye når det gjelder den ofte bisarre over-interessen for stjernebilder og denslags. Kanskje man til og med forsøkte å kommunisere tilbake gjennom å kopiere og/eller bearbeide disse «kornsirkel»-typer av fenomener gjennom å konstruere labyrinter og annet (Stonehenge?), store tegninger på bakken (f.eks. Nazca) osv.

Kanskje noe å tenke på?

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Wilcock forklarer her hele mysteriet og hensikten med pyramidene.
http://www.youtube.com/watch?v=29VZ7asAVlI&feature=related

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hvor er det blitt av alt sammen spør du Arif samtidig som du svarer ditt eget spørsmål :) he he
Du har helt rett, jorden og himmlen har svelget den gjennom Nibiru sitt syklus besøk
Jordens akse har flyttet seg, kontineter er senker ned og andre dukket opp, gigantiske flodbølger og super orkaner har skyldt bort mye, det lille som er blitt funnet har kirken med sine misjonærer ødlagt, noe er gått til private samlere og det alle siste har vitenskapen stemplet myte :)

Skriv inn Sculs & Bones talla 32 32’31 N 44 25’15 E på Google Eart eller se denne her :)

What is the U.S. Government doing in Ancient Babylon?

http://www.youtube.com/watch?v=Cf1qK4S2ObU

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Hei Smurfen.

Siden jeg manglet en gave å gi deg når nyhetsspeilet fylte et år, som takk for ditt engasjement på nyhetsspeilet med on-point kommentarer med gudommelig klarhet og langtseende innblikk i det store bildet så skal jeg sende deg en T-skjorte gratis til din adresse.

Det Samme gjelder deg også Arif Karim. Du og Smurfen har gjort nyhetsspeilet.no til et bedre sted, uten dere hadde det ikke vært det samme.

Velg Revoltees her

Du har sikkert hørt om brunskjortene og rødskjortene, nå er det på tide med de bevisste skjortene :D

http://sites.google.com/site/bevissteskjorter/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Takk Armin!
Hvis det er «gratis», er det bare å sende en.
Kontakter deg per e-post :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Takker så mye for det Armin, men det er mange her som fortener bevisst-skjorter mer en meg, gi den heller til en av våre søte bevisste lysspredere her inne :)
Egentlig så mener jeg at alle brukerene og redaktørene på NS hadde fortent hver sin bevissthets-skjortene :D

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Jeg tar det som et avslag Smurfen :)

Hadde jeg vært rik, skulle alle i norge fått sin bevissteskjorter, men nå har jeg kun muligheten til å gi bort noen få i første omgang.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Hadde jeg vært rik ??
Det er vel få som er rikere en deg Armin ;)
Rikdom måles ikke i penger, penger gjør en bare blind for dem virklige verdiene i verden
Kan ikke akkurat si jeg misuner dem som ikke har tid til og ta barna sine med ned i elva og fiske for dem skal sitte hjemme og følge med på aksjekurser og telle penger
Se bare på Jensemann etter at han kom hjem fra New York
Oljefondsforvalterene har fått statens oljeintekter hele veien for og invistere dem for oljefondet vårt, nå kommer det ikke en krone til fondet lenger, forvalterene skjønner ingenting så hvor milliardene blir av kan en jo bare spekulere i
Det man kan gå utifra er at Jensemann fikk en beskjed som satte grå hår i hodet på han i NY så nå går oljepengene våres utelukkende til og sikre Jensemann og resten av elitens overlevelse

Personlig så ville jeg heller hatt en sånn Obama bevisthetsskjorte en en bilett til en base eller bunker ;)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Smurfen: Hm, vil du i bunkers nå? Jeg trodde du IKKE ville i bunkers fordi du mente de ville rase sammen, at du hadde planer om en luftballong?
Og opplys gjerne om hvor vi finner slike, men chemtrails og stråling kan være en fare…og været.. man må planlegge godt.. og drivstoff, det varer el ikke evig?
Har ikke så mye greie på luftballonger, men nå vil du altså i bunkers..
Men om noen tilbyr deg en gave, svarer du da hva du heller vil ha?!

OG du og vi har mistet smurfebildet av ditt blide åsyn?
Smurfen skriver: Det man kan gå utifra er at Jensemann fikk en beskjed som satte grå hår i hodet på han i NY så nå går oljepengene våres utelukkende til og sikre Jensemann og resten av elitens overlevelse..

Vel, de kan trenge det med de avsløringer som vil komme fremover.. og mye er allerede fremkommet, vi lever i en tid hvor ALT SKAL FREM.. men det spørs om penger hjelper dem.. og hva de gjør med oss som avslører for mye.. forøvrig lå ikke bare antall ansatte i den millitære delen av e-tjenestene på et register på nett som 40 000 hadde adgang til men også NAVNENE på disse e-tjeneste agentene lå der tilgjengelig for så mange.. man kan lure på om de er evne-veike, de som styrer og bruker folkets skattepenger?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Personlig så ville jeg heller hatt en sånn Obama bevisthetsskjorte en en bilett til en base eller bunker.
Skrev Smurfen.Det jeg tror han mente å skrive Singo;var:
«Personlig så ville jeg heller hatt en sånn Obama bevisthetsskjorte ENN en bilett til en base eller bunker»
Fikk jeg det rett Smurfen? ;-))

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Jeg trenger penger for å vinne denne krigen mot Nwo, det er deres verden vi lever i, og uten noen midler kan vi ikke tenke store planer. Jeg er rik på kontakter, og styrtrik på tanker og ideer, med litt penger kan de fort virkeligjøres. En kan leie et fly og dumpe flyveblader, prosjektere «nyhetsspeilet.no» på Oslo Plaza, kjøpe Tv-reklame for NS, lage anti-nwo reklamer, kjøpe en radiostasjon, bombe oslo med digre bannere over motorveiene, arrangere bevissthetsgatefestivaler med gratis grillmat, musikere, og hvis man virklig hadde flus, hadde jeg prosjektert «They are few, we are many, Hit the streets the whole world is watching» på månen.

Send meg adresse smurfen, så sender jeg Obamabomberbarna til deg:)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Armin :D

120% korekt Uenur!!!
Blir lei meg når Super Singo tror at jeg vil gjemme meg ned i bunkerser med psykopatisk avskum
Det er som sagt kun dem som har noe og skjule som gjemmer seg ;)
Det er ovehode ingen grunn til og gjemme seg vist en har rent hjerte, vi har sterker krefter utenfra som bistår oss i kampen mot psykopatene og som du sier Singo og som vi ser i media hver eneste dag så kommer avsløringene som perler på en snor nå for tiden

Joda penger kan være bra og ha i kampen mot gærningene Armin, men sterke krefter prøver og skape kaos med og få pengesystemet til og kolapse, man så dem prøvde under mine krakket i USA nå og dek kommer ikke til og bli lenge til neste forsøk
Det er nok ingen god ide og sitte med mye penger på konto i tiden vi er inne i nå

EU og IMF har etablert 6000 milliarder i en ny nødpakke nå ut av ingenting

Ingen har penger liggende til å legge inn i det nye fondet. Pengene må lånes i obligasjonsmarkedet og vil sannsynligvis bli plassert i statsobligasjoner. Dermed har vi fint lite mer enn en papirtransaksjon

Så man skal være littt rart sett sammen for og tro at det og låne seg ut av en gjeldskrise er noe annet en og pisse i bukse for og holde varmen
Det vil hangle og gå noen uker så smeller det på nytt

Legger ved litt fakta humor fra Mini krakk dagen :D he he

http://www.youtube.com/watch?v=ppEJ8r7bQ2o&feature=player_embedded

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Smurfen og Armin: Stae er dere begge to.. he he.
Mulig jeg misforstod deg smurfen, ser nå at det muligens bare manglet en n, men greit å vite om du vil råde folket her til å gå i bunkerser eller ei..

Forstår at Armin trenger penger for å realisere mange gode planer, mulig vi kan ta litt mer kronerulling her, som til serveren, for å dekke konkret aktivisme? Frivillige bidrag for godt arbeid, f eks folk som bor langt unna og ikke har mulighet til å mase så mye utenfor stortinget og i demonstrasjoner selv, så kan de betale litt for plakater og andre som demonstrerer for dem..
Noen kan være ativister og fotsoldater, andre kan bidra med opplyse og dele info her og igjen noen kan bidra med penger for å hjelpe til med alt..

Forstår du er flink til å bruke penger om vi får dem inn, Armin, men du har visst ikke fått med deg at JJ og jeg har løst pengeproblemet for ever…
Iallfall i teorien.. har du ikke sett planene om at vi skal søke penger..
JJ har lovt å følge opp dette og hjelp oss å lage mye ståhei rundt det så blir vi enten stinne av gryn ellers kan vi for ever ha ganske mye å ta politikerne for, om det er slik at ikke alle folkeslag og holocauster har lik verdi for dem..
Se konkrete forslag i JJs artikkel om de glemte holocaust..
——————————————————-
Til Arne J Lunden: Blir jo smigret av at du sier at du ventet på mine kommentarer og av at du er interessert i hva jeg mener, tusen hjertelig takk for det.. nytt bilde av deg ser helt annerledes ut enn foregående, din bakgrunn i beskrivelsen er utrolig variert.. min mor vokste opp i et av de fineste husene i din hjembygd og jeg var mye der i min barndom, og skal nok dit igjen i løpet av mai. Til deg og andre om dere venter på kommentarer fra meg, så må jeg si – at her på NS er det MANGE interessante artikler og sammen med mange andre gjøremål er det helt umulig å få lest alt, og kommentert alt, helt umulig.. så man må velge og prioritere strengt, ofte ikke ut fra hva som er mest interessant heller, men ut fra hvor man har konkret og relevant info å bidra med, slik er det for meg..

Så er det mange artikler som er innenfor mine hjerte-interesser, som går meg hus forbi, kanskje fordi jeg må skrive og bidra om ting som egentlig er mye mindre interessant for meg.. Men hvor det er presserende ting som skjer eller konkret info jeg sitter på. Og i disse dager og fremover må jeg prioritere ekstra.. Om litt kommer noe svært viktig på sidene her, følg med! Og så blir jeg mye borte etter det. Så vet dere. MEN siden mine synspunkter betydde noe for deg, så har jeg nå likevel lest hele artikkelen og poster en kommentar om mine tanker rundt den, rett etter denne.. :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
13 år siden

Har prøvd og legge bildet mitt inn igjen flere ganger på Gravatar og oppdatert men av en eller annen grunn så kommer det ikke ut på Speilet :( sukk.. snufs …

jaynie
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

kanskje det er former for spådom enn for hva som fantes »at that time», som at de kanskje hadde ‘planer’ om å vise oss hva de kunne hjelpe oss med i fremtiden.. eller lure oss, spørs jo på hensiktene deres, om det var meningen for godt eller ondt at vi skulle ha helikopter… eller kanskje de visste vi var lette og lure… hadde jeg som halveis huleboer fått et løfte om å kunne kjøre og lage ting som flyr og sånn hadde jeg vært solgt i hvertfall…

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Har lenge antatt at det var samarbeid mellom aliens og de gamle egypterne. De enorme steinelementene i pyramidene ble visstnok heist på plass ved hjelp av levitasjon, som er en mental teknikk som selv mennesker kan lære seg å beherske.

Steinbyggene i Coral Castle i USA er også utført ved hjelp av levitasjon ! Mannen som behersket denne kunsten var Ed Leedskalnin, som opprinnelig var fra Latvia. Noen hint om hemelighetene bak kunsten å skape levitasjon får du i Coral Castle Explained.

Den aller mest meningsløst utrolige påstanden jeg har kommet over vedr. teknologi som nedstammer fra det gamle (alien)Egypt er at Barack Obama kan være en kloning av den egyptiske faraoen Akhenaten. Du kan selv sammenligne de to her (Obama til venstre): http://i43.tinypic.com/wuktpz.jpg

Riktignok er det visse likheter i ansiktstrekk, men ørene har klart forskjellig form. Obama har mer runde ører, mens Akhenaten har avlange ører. De har neppe særlig felles genetisk opphav – skjønt hva vet vi ? Er det mulig at Obama har fått genetisk modifiserte ører for å fjerne mistanken fra at han kan være en laboratorie-fremstilt utgave av Farao Akhenaten ?

Hvilket forhold har forøvrig Obama til Egypt og pyramidene ? Hadde vært interessant å vite.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

New Amerykah Part Two (Return of the Ankh):-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Monoteisme – tankeformer på vei ut? http://www.earthgrids.com/N_Monoteisme.htm

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Som jeg har forstått fra Koranen / Islamske kilder, stammer ikke monoteisme fra Abraham, men Babylon, dvs lenge før Noahs flod t.o.m.
En annen ting som er merkelige med disse religioner er at profetene ofte fikk sin «første» åpenbaring på høyfjell eller huler. Mohammed fikk sin i Hira-hulen, mens Moses på Sinaifjellet. :D
For en sammentreff, når vi idag «vet» at gamle mennesker har tegnet malerier av UFO-er i hulene sine:
http://www.youtube.com/watch?v=AqBssviYYY8

LOL, er vi blitt lurt og holdt for narr hele tida? :D

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Det startet vel fra vi ble implantert, siden vokste den inntil Salomon ble den første dissident og siden har kampene pågått. Med implantatet kunne de programmere sykdom, alderdom og til slutt døden. Med alderdom kom også vår oppfattelse av tid. Med tortur oppstod traumer og vonde følelser. Dissidenter ble styrt av frykt og smerte osv. Ved å hele tiden framprovosere konflikter mellom menneskegrupper og få de til å gripe våpen hadde de all makt over oss. Frykt og sinne er ikke våre følelser, men mer et verktøy. Nesten som hvordan et strømhalsbånd fungerer.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Holder på å lære meg å legge inn kodede lenker. Her er et nytt forsøk på å lenke til Coral Castle Explained.

Forøvrig ligner Michael Jackson svært mye på en egyptisk statue…!

BiggusD
BiggusD
Abonnent
13 år siden

Steinen ble nok skjært eller formet, og ikke hugget ja. Og det er nusselig å se egyptologene prøve å pønske ut hvordan de gamle egypterne kunne ha bygget pyramidene og de andre fantastiske steinobjektene med det utgangspunkt at de ble bygget fra 4000-1000 år før kristus, og den teknologien som fantes da. Svaret de kommer frem til MÅ være riktig, for faktum er jo at byggverkene og kunsten eksisterer!

Saken er bare den at det er så mange kamel-size antagelser som må svelges mothårs for at det bildet egyptologene tegner av pyramidebyggende forfedre skal stemme, at det hele blir langt mer søkt science fiction enn det bildet som bla.a Dolores Cannon tegner gjennom sin regresjonsterapi.

Det som mer enn antydes i hennes bøker er at de som bygget pyramidene var etterkommerne etter Atlantis, en av sivilisasjonene som gikk tapt etter den siste istid (20 000 – 13000 år siden). Dette var en sivilisasjon som var bygget på tankekraft heller enn manipulasjon av verktøy. Det som ødela Atlantis var megalomania og narsissisme – de lekte med krefter de ikke hadde kontroll over, og resultatet ble en global naturkatastrofe. De som overlevde flyktet bla.a til Nilen-deltaet og slo seg ned med de primitive menneskene som levde der, og med sine kunnskaper og mentale krefter ble de betraktet som guder.

Gjennom kollektiv konsentrasjon kunne atlanterne manipulere den kjemiske og fysiske sammensetningen av materie rundt seg. Denne kunnskapen brukte de til å endre tetthet og masse til stein som de så leviterte til det stedet de ville sette opp bygget, hvor de formet steinen etter ønske.

Atlanterne var med andre ord en _mye_ mer høyerestående sivilisasjon enn dagens. Men siden de var mennesker føkka de opp.

Men hva i all verden skulle de med helikoptre, fly og ubåter? Ingenting. De kunne levitere, transcendere fysisk form, de hadde romfart gjennom tankekraft. De hadde ikke behov for forbrenningsmotoren.

Med andre ord har nok skeptikerne rett mtp helikopter-hieroglyfen. Klart, kanskje atlanterne hadde tidsreiser også, eller kanskje har amerikanerne det? Jeg tror uansett at hieroglyfene er en tilfeldighet. Det andre Lunden nevner i artikkelen sin stemmer meget godt overens med Cannons teori.

… om man vil tro Cannon da.

Jeg er, uavhengig av Cannons info, overbevist om at egyptologien er en eneste stor farse. Det er en industri som livnærer seg på den troen at de egyptiske faraoene bygde pyramidene innenfor historisk tid. Alt de finner og forsker seg frem til som støtter opp dette blir satt inn i den rette konteksten, alt som ikke stemmer overens med troen deres blir stuet vekk og skjult for offentligheten. Egyptologi er ikke en vitenskap, men kanonisk dikting. De forskjellige forklaringene på hvordan pyramidene har blitt bygget som de har kommet med opp igjennom årene er mer som en Mythbusters Special enn reell forskning: når ikke myten holder vann, hvordan skal man gå frem for å få den til å stemme?

Det hadde vært interessant å sammenligne en diorittbit som har blitt skjært med moderne teknologi, en som har blitt hugget til på gamlemåten, en ubearbeidet bit, og en bit fra noe «egypterne» har bearbeidet. Mitt tips er at sistnevnte har strukturelle forskjeller fra de andre… den har blitt «krystallisert». Stemmer tipset mitt er det bevis for at Cannons atlantere eksisterte.

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  BiggusD
13 år siden

Hva er det som er usannsynlig at egypterne bygget pyramidene for å hendre sine farao’er (som de trodde var guder)

Hele samfunnet var jo bygd opp rundt denne tro og har man 15-20000 arbeidere som jobber 8-12 timer dagen vil det la seg gjøre å bygge pyramider som de står idag på 15-20 år. Intet behov for levitering, hjelp fra atlantis eller helikopter fra fremtiden.

Man bygger i rampe som går rundt pyramiden og fjerner den når bygget står ferdig. Mye slit selvsagt, men de hadde ikke noe valg eller andre muligheter.

Litt usikker på hvorfor en diorittbit behandlet av egypterne skulle bevise at atlanterne eksisterte..? Fordi egypterne kunne ikke funnet på dette først?

Vi vet forresten heller ikke hvordan havene ble fylt… Kom vannet fra rommet i form av isbiter? Lå det i kometer og astroider?

Mange av de arkeologiske kunstgjenstandene klarer vi jo ikke å lage den dag idag, men det betyr ikke at egypterne fikk hjelp..

Tarzan
Tarzan
Abonnent
13 år siden

Det eneste som taler for teorien er selve hieroglyfene.

Når du har en plasusibel teori for deres utseende, samt ingen andre beviser i form av deler fra disse farkostene, historier om hvordan de er bygget, eller andre beviser som kan gi en slags beviskonvergense, så må man da anta at de naturlige forklaringen virker mest korrekt.

Ved å se noe som ser ut som et helikopter i en hieroglyf går man til at myndighetene holder avansert teknologi gjemt, at romvesner hjalp egypterne osv.

Det eneste man har er hieroglyfen, og når det kan gis en troverdig logisk forklaring på dens utseende, faller alt sammen i grus desverre.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

Det begynner å gjenta seg dette her: Vår oppmerksomhet blir ledet mot noe opplagt mystisk. Så er det noen som henger seg opp i dette og begynner å avfeie. Som kunstverkene med ufoer osv… Da er det opplagt grunnlag for å grave dypere!

Flott artikkel! Snøballen ruller videre:-)

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

For å kunne diskutere videre:
Hvilken teori har du for hieroglyfenes utseende?
Hvilken logisk forklaring av hieroglyfene antar du er mest korrekt?

Tarzan
Tarzan
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Lunden linker selv til en side som gir en forklaring på hieroglyfene, at de er skrevet over hverandre og dermed har dannet et bilde som ligner på våre dagers maskiner.

Dette er en teori mot en annen, så lang er det likt.

Men hvilke andre beviser størtter at de gamle egypterne kjente til avansert teknologi?

Er det funnet rotorblader fra helikopter under utgravingene. Finnes det skrifter eller annen kunst som omtaler disse flyvemaskinene. Finnes det andre spor på av egypterne faktisk var i besittelse av disse farkostene??
Vet none her i det hele tatt hvordan arkeologi og historieforskning foregår?

Når dette faktisk ikke foreligger, så heller jeg mot at hieroglyfene ser ut som de gjør ved en tilfeldighet. Er det flere av disse foressten? La egypterne igjen tonnevis med materiale, men nevnte bare disse fantastiske maskinene sine som en liten fotnote et sted?

Jeg skal innrømme at helikopter-hieroglyfen ligner ganske bra på et helikopter. Ubåten er mer søkt og kan like gjerne ligne på noe annet. Nr 3. «fllyet/romskipet» ser ikke ut som et ekte romskip, men noe man finner i tegneserier som Donald Duck. Nr. 4 kan likesågjerne være en golfkølle.

Men når det automatisk er en vedtatt sannhet at det er en stort konspirajon for å holde sannheten skjult for allemennheten, er det lettvint å gi dette skylden for bevismangelen på sprø teorier.
Det blir litt forutsigbart i lengden.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Tarzan
13 år siden

I Veda-litteraturen finner man flere tekniske manualer for flymaskiner, som er bevart til idag. Les «Alien Identities» (1995):

I Egypts dynastiske litteratur er det flere referanser til flymaskiner, de ble gjerne symbolisert som en falk.

I min bokanmeldelse av «Forbidden Archeology» (1993) kan man studere nærmere hvordan arkeologi og beslektede vitenskapsgrener i praksis utføres:
http://www.rolfkenneth.no/Paleo_Cremo.html

Hva jeg vil kalle «isolasjonsteorien» om menneskets opprinnelse og utvikling har lenge nok vært «vedtatt sannhet». Det er på tide å gi den noen velfortjente ballespark…

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

Jeg må innrømme at jeg vet lite om hieroglyfer og Egypt, men jeg lærer.
Håper du vet mer om dette, slik at du kan lære bort til meg, slik Lunden gjør.

Har du sett hieroglyfer skrevet over hverandre i andre sammenhenger?
Finnes det fler eksempler? Kan du vise meg de?

Er du sikker på at absolutt alt materiale «Egypterne la igjen» er funnet og/eller vist til resten av verden?

Vet du i det hele tatt hvordan politikk, arkeologi og historieforskning foregår?

Likestiller du ordene undring og konkludering?

Leser du Donald Duck?

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Venter i spenning. Kommentaren min var til Tarzan da. Og ut i fra hva T har svart over her, er han ikke i nærheten av å overbevise meg på noen som helst måte. Artikkelen derimot har en mer interresant vinkling, og jeg forholder meg til den som et godt stykke detektivarbeid. Gleder meg til fler artikler som dette.
Kudos.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Tarzan
13 år siden

Bingo!
…er ikke mer å si om det egentlig, men får man et religiøst forhold til noe blir hva som helst mulig.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Terje
13 år siden

Så, hva er det Terje S tror disse skribleriene på veggen er tro….? Grafitti?

Har du en egen mening, kanskje?

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Som du kanskje skjønte var jeg enig i hva Tarzan sa.

Det kan være mange grunner til at formen har blitt som den har blitt, at man ser helikopter er helt naturlig når det ligner på et helikopter, men det betyr ikke at det er et helikopter, og hvertfall ikke at de fløy helikopter på den tiden. Om du hadde levd for et par hundre år siden og sett disse «skribleriene», hadde du ikke sett et helikopter. Helikopteret er en illusjon, å kjenne igjen mønster er en av hjernens viktigste funksjoner, men ofte blir vi lurt… http://www.marcofolio.net/images/stories/fun/other/word_illusion/w_peace_war.jpg
http://www.marcofolio.net/images/stories/fun/other/word_illusion/no_eyes.gif
http://www.marcofolio.net/images/stories/fun/other/word_illusion/hate_love.jpg

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Terje S

Hvordan vet du at de ikke hadde helikopterteknologi for tusenvis av år siden?
Jeg kan være enig i at det er en spesiell teori, med tanke på at vi bygger en logikk ut i fra hva vi har fått servert før. Men hvordan kan vi være så sikre på at alt det vi har hørt før, er kategorisert riktig i alle ender og bauer og stemmer såpass bra med virkelighetens historie, at det ikke finnes rom for spørsmål og undring rundt teoriene i det hele tatt? Går du ut i fra at alt materiale fra svunne Egyptiske tider er oss bevisst? Hvorfor utelater du teorien om at «de» (hvem «de» nå enn er) fløy helikopter på den tiden totalt, og går for en helt annen teori, uten å mukke og uten egentlig å begrunne det med noe annet enn tro? Sånn helt uten videre? Kanskje det var noen andre enn «de» som fløy helikoter, hvem vet? Jeg stiller meg undrende, da jeg ikke er oppdratt til å sitte stille og holde kjeft når voksne snakker. Jeg har alltid undret meg, og siden jeg ser på teorier som teorier, lar jeg det alltid være rom for en konklusjon.
Man må passe på dialektikken sin vet’u.

Selvfølgelig kan det være mange grunner til at formen på hieroglyfen er som den er, det er derfor vi stiller spørsmål rundt emnet (noe som skjer ganske ofte her på Nyhetsspeilet. Det er vel derfor du er her også, eller? Husker du: «wisdom starts in wonder»). Selfølgelig ER ikke dette et helikopter, men en hieroglyf som, som du selv sier, likner på et helikopter. Hvor har du overbevisningen fra om at hieroglyfen MÅ bety noe annet enn hva du ser?

Du påstår:
«Om du hadde levd for et par hundre år siden og sett disse “skribleriene”, hadde du ikke sett et helikopter.»
Enig.
Men hva tror du jeg hadde sett om jeg levde da de ble laget?

Hvor vil du med linkene dine?
De er illusjoner av noe som allerede eksisterer. Alle tre. Skjønner?
Hva tror du hieroglyfene illustrerer? Dagslys? Småstein? Flere ugler?

Link 1: Gir ingen illusjon uten Bush.
Link 2: Tror neppe du kan linke dårlig sex med dårlig syn, men har du 100%bevis, så kom gjerne med dem ;)
Link 3: Uten «Love» ville ikke illusjonen vært der.

Vær forsiktig, så du ikke blir et Asch-barn (om du ikke er et allerede da), for Asch-barn spiser jeg opp med spørsmål når de er alene (unngår Asch-barn i grupper, da jeg syns de blir uhyggelige):
http://www.youtube.com/watch?v=apObg8fAGnA

http://www.youtube.com/watch?v=T-t0OwWc0Qw&feature=related
Brake out of it! NOW!

Om professoren sier hopp, hvor høyt hopper du da:
http://www.youtube.com/watch?v=xEpBtnYaUfI&feature=related

Ønsker alle en god og spekulerende dag.
Peace out, chill……..

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Neo

Man kan strengt tatt aldri være 100% sikker om noenting, men man er ikke like usikker om alt.
Finnes julenissen? -nøkken? -troll? o.l… strengt tatt kan du ikke svare nei på spørsmålet, men du har all grunn til å anta at svaret er nei.

Du har én hieroglyf, som du, utfra din kunnskap om moderne helikopter, tolker til å være et helikopter. Du har ingen andre indikasjoner på at de hadde helikopter på den tiden. Forandring av «tekster» hugget inn i stein forekom, noe som igjen kan resultere i andre tegn som du kan tolke til å være noe helt annet..-ref min link nr2. Du har derimot tilgang på vitenskapshistorien og teknologiutviklingen som ledet fram til moderne helikoptre. Du har all grunn til å anta at de ikke hadde helikoptere.

Helikoptre eksisterer! derfor blir det en illusjon.
Link 1 virker selv om Bush ikke hadde eksistert, men den hadde ikke virket om ansikter ikke eksisterte.
Link 2, budskapet er irrelevant, du ser en gjenkjennelig tekst.
Link 3, selvfølgelig, en illusjon oppstår når «hjernen» kobler det du observerer til en tidligere erfaring.

Dine linker illustreres svært godt her på nyhetsspeilet. De fleste følger hverandre, med noen få unntak. Nesten som om at N.speilet var et Asch eksperiment -la oss se hvor mange vi får med på ville idéer;-)

Joda Arne,
jeg skjønte hva du ville fram til, men hvorfor i all verden fabrikere så mye historisk materiale, bruke så vanvittig med ressurser, over mange tiår for å gi inntrykk av en vitenskapelig og teknologisk utvikling, hvis de allerede hadde alt som skulle til?
At alt liksom skjer samtidig er i grunn ikke så rart, teknologiske duppedingser deler svært mye av vitenskapen bak, 400 år med moderne vitenskap har gitt enormt med kunnskap om verden vi lever i, samt en formidabel teknologiutvikling.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Tarzan
13 år siden

Tarzan

Du kan kanskje bruke samme logikk på de andre artefaktene presentert her. Statuene: Beviser i form av redskaper, hvordan de er laget? Finnes ikke.
Sarkofagene: Beviser i form av redskaper, hvordan de er laget? Finnes ikke.
Kheops pyramiden: Beviser i form av redskaper, hvordan den er laget? Finnes ikke.

Med andre ord, de skulle ikke eksistert da det ikke finnes beviser for hvordan de er laget. Kun ville hypoteser uten rot i virkeligheten. Så istedet for å kaste deg over det du _kan_ så tvil om i artikkelen, kunne du kanskje begynne å undre deg over det som ikke (hittil er forklart).

If it walks like a duck and quacks like a duck, its most likely a duck.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Dette er spennende lesing Arne.
Når man ikke kan regne med i første omgang i allefall, å få til nærkontakt av tredje grad med våre naboer ute i Kosmos, så er det absolutt verdt å ta en titt på det som kan gi sterke indikasjoner på at vi har hatt besøk fra rommet. Dette er som du sier en pandoras boks og som vil føre oss på kryss og tvers av kloden, og det er jo nok å nevne dropa-steinen som et eksempel på et sannsynlig besøk.
Jeg tror også, som flere, at menneskenes historiske tid er lengre enn som så, men jeg er ganske så overbevist om at de utenomjordiske har vært her før.
Hvem vet, kanskje Jesus virkelig kom i et romskip, og at han f.eks hadde en brusmaskin i bakhånden som han laget vin av vann med. :D
Og kanskje det var så enkelt som en av mine bekjente som er prest mente, at Jesus ikke gikk på vannet, men rett og slett svømte, men DA var det et under! Morsom teori i alle fall.
Dersom man først er inne på spekulasjoner, så kan det jo ha vært en sivilisasjon eller to her før, og som brakte med seg fly og helikoptre.
Når vi sender raketter til månen, tar vi jo også med «biler» som kjører rundt der oppe. Alt er mulig for den som tør å tenke fritt.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Mens helikopter/fly/ubåt-hieroglyfene synes å være relatert til 1200-tallet BC, la oss her gjøre et hopp 200 år bakover i tid.

Kort tid etter Hatshepsuts død skal en armada av romskip ha blitt bevitnet av Thutmose III (1479-1425 f.Kr.) og hele hans hoff, hvilket er omtalt på følgende måte i Tulli Papyrus:

”I det 22. året, i vinterens tredje måned, den sjette timen på dagen… ble det blant skriverne ved Livets Hus oppdaget et merkelig flammende fat som dukket opp på himmelen. Det var uten hode. Pusten fra dens munn hadde en ubehagelig lukt. Dens kropp var en stav i lengde og en stav i bredde. Den hadde ikke stemme. Den kom mot Hans Majestets hus. De som bevitnet dette ble forvirret, og kastet seg ned på bakken. De gikk til kongen og rapporte hendelsen. Hans Majestet [befalte] at arkivarene i Livets Hus skulle konsulteres. Hans Majestet mediterte over disse hendelser som nå pågikk.

Etter at flere dager hadde gått, ble det flere av dem på himmelen enn før. De strålte i himmelen mer skinnende enn solen selv, og de strakte seg utover til grensen av de fire søyler som holder himmelen oppe […] De flammende fatenes posisjon på himmelen var mektig.

Kongens armé beskuet dette fenomenet, med Hans Majestet i midten av dem. Det var etter aftensmaten at fatene steg høyere opp på himmelen i retning sør. Fisk og flere typer fugl regnet ned fra himmelen, et mirakel som aldri før hadde blitt sett siden rikets dannelse. Hans Majestet ba om at røkelse ble tent for å tilfredsstille Amon-Ra’s hjerte, guden over De to land. Og det ble [befalt] at hendelsen [skulle skrives ned] i Hans Majestets arkiver i Livets Hus for å bli foreviget.”

Mer om Tulli Papyrus, dens historie og oversettelse kan leses på web-siden Fire Circles av den pensjonerte antropologen R. Cedrik Leonard. Thutmose ble selv en dag beæret med en himmeltur i Marduk (en anunnaki-leder) sitt romskip, hvilket også har blitt nedtegnet:

”Han åpnet for meg dørene til himmelen,
Han åpnet portalene av dens horisont for meg,
Jeg fløy opp til himmelen som en guddomelig falk,
så jeg kunne se hans mysteriøse veier i himmelen…
Jeg fikk full innvielse i gudenes forståelse…”

Fire Circles:
http://www.atlantisquest.com/Firecircle.html

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Det skulle vært interessant med en artikkel som samlet tok for seg tekster og sagn opp igjennom historien som kan tyde på besøk fra utenomjordiske. Noe for Myhre (?) mens Lund tar for seg kunsten og artefaktene. (Litt overlapping vil nok ikke skade) Bare en tanke! :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Har selv en bok som heter guder, volver og sjamaner, en sammenlignende reise i gresk, norrøn og samisk mytologi. Artig lesing!
Som du sier, her er ingen emnesensur. Så det er bare å stå på!
De av oss som er alienfundamentalister tar i mot alt krutt i «krigen» mot skeptikerne! :D

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Om du skriver en god artikkel om dette er det jo kjempebra, så klart. For meg er det ikke nytt, men det er ikke sikkert at alle som leser Nyhetsspeilet ser det slik.

Kjemper gikk på jorden i førhistorisk tid, ja. Fra ca. 250 000 år siden til ca 70 000 år siden, skal vi tro Cannon (og Dänicken og andre). Det må skilles mellom gudene som gikk på jorda og bodde sammen med mennesker i overleveringer fra oldtiden, og det åndelige aspektet med for eksempel kristendommen, som først kom til gjennom Jesus for bare 2000 år siden. Den spiritualiteten som skildres i de samme overleveringene hvor gudene er fysiske vesener tyder på at menneskene som skrev ned dette ikke betraktet dem som metaforer eller billedspråk, slik det tolkes til nå.

Også de norrøne overleveringene fra oldtiden, gjennom «skapelsesberetningen» i Snorre betegner gudene som fysiske vesener som levde på jorda sammen med menneskene. Basert på Snorre kom nordboerne fra området rundt Svartehavet. Dette stemmer overens med språkhistorisk forskning som sporer den germanske språkstammen tilbake til området mellom Kaukasus og India. Skal man da uten videre avfeie som overtro at kjemper og andre ikke-menneskelige vesener levde side om side med disse folkene? Tja – det er ingen beviser for deres eksistens (ikke i det offentlige ihvertfall) og de gjør det i det minste ikke nå, så en viss usikkerhet vedrørende sannhetsgehalten i disse overleveringene bør man jo inneha.

Men det er klart at når samtlige av våre eldste overleveringer beskriver en gigantisk flod, himmelfarende vesener og guder som levde sammen med menneskene (og satte barn på dem), og man finner beviser for en gigantisk flodbølge i Levant som stemmer overens med Syndfloden – hvor bokstavelig skal man egentlig ta disse overleveringene?

Mitt svar er: bokstavelig nok!

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
13 år siden

Glimrende artikkel om stadig fasinerende emner. Håper dere alle får med dere Tsoukalos serie «Ancient aliens» som for tiden går på history channel. Foreløpig sendt 3 av fem episoder, alle på 2 timer, definitivt verd å få med.
Ift Abydos, er denne stenplaten såpass eksepsjonell at ethvert spørsmål er verd å stille. Jeg vil lansere idèen om at kanskje denne representerer en remote viewing eller en visjon om fremtiden?

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Har «dessverre» allerede fått med meg de 3 første episodene, og ser frem til episode 4 i morgen. : )
Et annet _særdeles_ spennende filmprosjekt jeg ser frem til, er den norske dokumentaren «The day before disclosure» som hadde premiere i Washington under X-conference denne helgen. Gøy at en norsk dokumentar blir gjort så stas på i et såpass celebert selskap.

Trailer her:

http://www.youtube.com/user/NewParadigmFilms#p/a/u/0/QmITaOSrxh4

Det eneste irriterende med dette er at gutta ikke har gjort filmen tilgjengelig for nedlasting mot kroner. Utålmodig! :-)

Tilbake til Abydos, så er visjoner fra fremtiden for meg egentlig en mer «odd» forklaring enn ancient aliens og teknologi utenfor konvensjonelle historiske rammer. Anser nemlig sistnevnte for å være overveldende dokumentert og derved godt stadfestet. Imidlertid er det noe ved den stenplaten som er så ufattelig hverdagslig, earthly og eh…nå! 2010. : )

C
C
Abonnent
13 år siden

Hei! Takk for en FLOTT artikkel!:)

Jeg har fulgt temaet lenge, men jeg har faktisk aldri sett det så klart for meg at det FAKTISK MÅ HA VÆRT FUNNET teknologi ved disse utgravningsstedene!!
Grunnen til at vi ikke vet det er jo fordi de har beholdt dette selv! Myndighetene!

Av en eller annen merkelig grunn ble det så veldig tydelig for meg når jeg leste denne artikkelen din:) Flottings!

Blir moro å følge deg videre! Håper du har noe om Irak, Baghdad og Afghanistan!

Mvh

C
C
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Ja det er noe av det mest provoserende jeg kan tenke meg, frigjøringsstyrkenes ødeleggende fremferd i disse landenes enestående kulturhistoriske arv.. Forhåpentligvis ligger det gjemt vekk perler av kuratorer og andre som «luktet lunta». Sannsynligvis ligger det mest interessante i private gallerier. Ingen vil vel noensinne bli straffet for å ødelegge et lands kulturhistorie….
Stargate-kompleksene virker veldig … interessante, og på ett vis overbevisende.. Kan kanskje forklare Saddams behov for å oppføre seg som han gjorde rundt forskning og annet..
Det forklarer med en ny «snert», behovet for okkupasjon i dette tidspunktet, tempelet til Nebukadnazzer blitt en del av Verdens Største Amerikanske Ambassade, Baghdad til verdens sterkest overvåkede by (CCTV) og områdene rundt under alliert kontroll.
Kjenner du til ryktene om Aden-bukten og prosessene som skal foregå der i disse dager?
Mvh

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  C
13 år siden

Hva skjer i Aden-bukten egentlig, egentlig? Hørte at noen forskere mente at «Eden» lå der…Mener U-$A skylder meg(og resten av jordens innbyggere) omtrent 1000 kroner alene og hvis jeg tar med de andre landene , så har jeg snart råd til en billett. Må vel ta en tlf til Lindorff. Er det slik at de har en skjult agenda der også? Dumt spørsmål kanskje…:-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Det mest nærliggende å tenke om Myhres glimrende begrep «isolasjonsteorien» er at når de hyperintelligente hadde arrivert ved hjelp av sine stargates hoderystende dro sin vei når de oppdaget at de evneveike jordboerne ikke kunne telle, og heller ikke visste forskjell på høyre og venstre, opp eller ned. Derfor fikset de litt på genene våre, og sa til seg selv: – Vi kommer tilbake om noen tusen år når raringene har forstått forskjellen på en stake og en spake. :D

Terje Fredvik
Abonnent
13 år siden

Dette var gøy, Arne! Det vi ser her er helt klart detektorartefakter! :) Det var en grei forklaring på de helikopteret & Co. i lenka du hadde i artikkelen din, men denne versjonen er kanskje enda mer utfyllende: http://www.ufocom.eu/pages/v_us/m_archeo/Abydos/abydos.html . Den sida er også bra lesestoff for dere skeptikerskeptikere, for her er det, i tillegg til en del ordentlig gode svar fra eksperter(!), masse uhøflige svar fra sure og arrogante forskere.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Terje! Kan du ikke holde deg til optikken, så kan Arne ta seg av antikken! :D

Trix
Trix
Abonnent
13 år siden

Bilder av karan som bygde pyramidene?

http://www.snopes.com/photos/odd/giantman.asp

Trix
Trix
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Imponerende hva du kan Arne.

Kan du kort si om denne utrolige filmserien jeg kom over i dag har hold i virkligheten eller er det bare swada?
Takk.
http://www.youtube.com/watch?v=3D37Ku5X-vw&feature=related

smurfen
Redaksjonen
Svar til  A
13 år siden

Det er riktig det at jorden var befolket av kjemper for en god del år siden Trix :)
144 000 kjemper eller Lyranere som dem kallest kom fra Lyrasystemet og befolket jorden
Det er ikke uten grunn at Kheops pyramiden på Giza platået består av nyaktig 144 000 steiner i basen
En flodbølge tok livet av dem fleste kjempene på jorden

Her kan du lese meget god dokumentasjon om kjempene Trix :)

http://www.galactic-server.com/rune/jordfjs.html

Akkurat nå holder aliansen av Pleiaderne på og bygge et forsvarsverk rundt jorden som skal beskytte oss mot utslettende geomagentiske orkaner ( CME ) fra solen som vil oppstå i 2012, en såkalt EPS
Kornsirklene forteller det og Monica bekrefter det :)

Som Arne er inne på så bruker vitenskapen mye krefter på og latterliggjøre det dem ikke kan forklare med skitne triks
Det blir litt på samme måte som vi ofte ser i Postordre kataloger der dem selger hårmiddel med før og etter bilder
Man finner en med mye hår og tar et bilde så barberer man vedkommende på hodet og tar et nytt bilde, så bytter man om på bildene og viser første bilde som resultat etter 2 uker med hårmiddelet og andre bilde uten hår før vedkommende startet med produktet :)

Her ser du linken debunkerene bruker, men om det er før eller etter bilder kan man jo spekulere i siden det er tatt bilder av kjemper lenge lenge før Photoshop ble skapt

http://www.rationalistinternational.net/article/20041001_en.html

http://fx.worth1000.com/entries/18533/giants

Her har du flere kjemper :)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Photoshop-triksing er ikke interessant, så prøv å unngå dette :-)
Se på de to bildene. mannspersonen står på samme sted i samme positur, mens omgivelsene er endret.

« Forrige artikkel

Utenomjordisk besøk eller massebedrag?

Neste artikkel »

Atomfysiker avslører enorm UFO-dekkhistorie

242
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x