3000 år gammelt helikopter avbildet i Egypt?

21.3K visninger
12 minutter lesetid
242

Er det virkelig slik at makteliten holder sjokkerende sannheter skjult for allmenheten? Og i så fall: finnes det clue der ute som kan indikere dette?

Omtrent som overskriften lød setningene mine da jeg ble introdusert for den mildt sagt ekstreme hieroglyfen over. Året var 1995. Jeg var vèl bevandret i alternative emner men dette var noe annet. Noe mye mer håndgripelig. Noe øynene mine ikke kunne tro at de så. Ikke nok med at det var et helikopter der, det var flere flygemaskiner i tillegg. Noen av dem minnet sterkt om diverse artefakter funnet i Peru og omtalt av Erich von Daniken.

Min logikk sa meg at her var det bare en ting å gjøre: Dra til Egypt og se det selv, både hieroglyfer, pyramider og rosinen i pølsa: Cairo Museum.

Introduksjon

Er det virkelig slik at makteliten prøver å skjule noe for allmennheten?

Det spørsmålet har jeg sannelig måttet stille meg flere ganger på mine turer rundt omkring i Midt-Østen. Hvordan og hvorfor bygget de pyramidene? Baalbek i Libanon? Petra i Jordan?

Min interesse for de gamle kulturer tok et vendepunkt i 1992 da jeg leste ex-phil-bøkene og fikk vite om Demokrits teorier om atomet. Atomet. Hallo! Såpass naturfag hadde jeg tross alt hatt på gymnaset, både 2. og 3. fysikk og det ene og det andre. Atomer var ennå ikke sett fysisk i 1992. Allikevel sto det svart på hvitt at Demokrit mente at alt i naturen er bygget opp av små byggesteiner vi i dag kjenner som atomer.

Demokrit tenkte han òg. Uten sammenligning forøvrig.

Hvordan i himmelriket kunne dette korrelere med at atomet først flere tusen år senere ble sett i ekstreme mikroskoper? Og hvis han allerede da satte frem teorier om dette, hvordan kunne det da gå så lang tid før det ble bevist? Var Demokrits teorier plutselig dysset ned? Og var Demokrit et ekstremgeni eller ble noe holdt skjult for oss? Eller begge deler? Min hjerne startet å fundere alvorlig mye rundt dette. Litt av resultatet ser du her. Vendepunktet mitt ble i alle fall som følger:

Jeg startet å gå flere underfundige teorier etter i sømmene. Noen gang hørt uttrykket Pandoras Eske? Hadde jeg visst den gang hvor mye fundering og hvor mange bøker og timer som skulle leses og brukes på emnet, hadde jeg mest sannsynlig flyttet på fjellet og livnært meg av bær og aure. På den andre side; kunnskapen jeg i dag besitter om alternative emner er så stor og altomfattende at det er en ren synd og stor skam at jeg ikke har startet å dele disse tankene offentlig før nå.

Vi skal i denne artikkelen ta for oss noen av de mest interessante oppdagelser av det jeg vil kalle beviser for at menneskeheten har vært mye mer avansert før i tiden enn hva det offentlige vil fortelle oss. Artikkelen vil være et fint sammendrag for deg som kan og har lest mye om emnet, samtidig som den muligens vil gi føde til et nysgjerrig sinn som foreløpig bare har startet prosessen med å tenke utenfor boksen. Før man starter å tenke utenfor boksen er det greit å ha en oversikt over hva som også finnes inni boksen. Her er jeg frekk nok til å påstå at det har jeg, siden jeg før i tiden var en real skeptiker og lite interessert i se åpenbare fakta uansett om de så ble levert på døra. Men tidene forandrer seg, og heldigvis; mitt verdensbilde forandrer seg. Etter nok indikasjoner og avveinger rundt f.eks. tidligere sivilisasjoners høyteknologiske- og høykulturelle væren, Fermi-paradokset og Zoo-hypotesen, ufo`er ved selvsyn i hopetall og bevissthetsgjøring rundt det åndelige og ET/V-fenomenet: Jeg er sikker på at noe holdes skjult for massene, la meg herved presentere:

Å hogge dioritt og granitt med bronseredskaper

Overalt i det gamle Egypt finner vi mer eller mindre åpenbare bevis på at det må ha funnet sted høyteknologi i stor skala. For å unngå å gjøre artikkelen for omfattende (slik at folk orker å lese) skal jeg presentere bilder med kort tekst til, så får det være opp til leseren å gjøre sine betraktninger rundt disse.

Aller først tar vi turen til Kairo, noe jeg også gjorde i mai 1998, for å se på en del kontradiksjoner i eldgamle artefakter og måten de er forklart på av etablissementet. Vi ser nærmere på enorme dioritt/granitt-statuer i Cairo Museum, konstruksjonene av Kheops-pyramiden, og helikopteret og flyene i Abydos.

Bronsealderen i Egypt strekker seg fra ca. 3500 – 1200 f.Kr. Bronsealderen betyr at mennesket har byttet ut steinredskapene fra steinalderen med bronse, en legering av kobber (90%) og tinn (10%). Dette er nå det fremtredende materiale man bruker, og følgelig også hva man da hogger statuer med. La oss ta en tur inn på Cairo Museum:

Cairo Museum -rene skattkammeret

Er du noen gang i Kairo, nøl ikke med å legge turen innom denne Sareptas krukke av et museum. Her er de originale verkene britene, franskmennene, belgierne og de andre røverne ikke stjal med seg opp gjennom tidene med koloniherjinger.

Det må poengteres at det er intet mindre enn strengt forbudt å ta bilder inne på Cairo Museum. Morske væpnede vakter hadde jeg heldigvis, som tidligere Libanon-soldat, god erfaring med. Derfor, med noen velvalgte arabiske gloser, et par fremviste tatoveringer av egyptiske symboler og ikke minst 2×50 dollar, var den utfordringen løst. Blitz derimot, var totalt utelukket, stativ likeså. Det er derfor bildene jeg presenterer under, er av varierende kvalitet. Bildene måtte tas i skjul, med kameraet raskt opp og ned. Det er forøvrig ikke lett å operere med lukkertider på nærmere ett sekund uten stativ. Allikevel fikk jeg tatt de bilder jeg var ute etter. Bildene er i dag å finne på internett, men da jeg var der i 1998 var fortsatt disse bildene under meget sjeldne, og jeg følte dengang at jeg satt på meget spennende materiale. Jeg tok ca. 100 bilder overalt i museet.

Noe av det første jeg gikk etter på Cairo Museum var denne statuen av Khefren som er hogget i ren dioritt. Dioritt er en bergart som er omtrent like hard som granitt og slik blir det teknisk umulig å bearbeide denne bergarten kun ved hjelp av bronseredskaper.

Dioritt-statuen av Khefren

Statuen er datert ca. 2650 f.Kr. Enten er det brukt redskaper av helt annet materiale enn bronse, eller så er dateringen feil, noe som gjør det til et enda større mysterium…. Store Norske leksikon f.eks hopper elegant over hvordan denne statuen ble laget. Selvsagt. Ikke en geolog i hele verden kan forklare det særlig overbevisende.

Alabast er en ikke fullt så hard steintype men den fascinerende alabast-kvadranten under er uansett et mysterium hva uthogging angår.

Den “umulige” kvadranten i alabast

Ikke nok med at den er særdeles avansert hogget, men installasjonen er perfekt uthogget også nedover i kassen! Det er altså ikke fire personer som er satt ned i en kasse, det er ett stykke alabast, der utskjæringene fortsetter innunder de knesittende personer. Som om det var skåret i smør med en magisk laser. Kanskje hadde man klart det i dag, med de mest avanserte teknikker.

Sarkofagene til høyre på bildet under er ufattelig store og kompakte. Vekten er anslått til 5 tonn i ren dioritt.

Dioritt-sarkofager. Presisjonsskåret lokk.

En ting er paradokset mellom dioritt og bronseredskaper, men et enda større forklaringsproblem oppstår når vi ser at toppen er saget ut/av med perfekt presisjon. Det er bortimot null avvik i høyde/bredde og det er så perfekt beskåret at i dag er det kun avanserte presisjonsverktøy som klarer jobben. La meg legge til at sarkofagen inni den store pyramiden også har disse trekkene: toppen er saget av med enorm presisjon.

Statuene under av Amenhotep III og hans kone Tiye er intet mindre enn enorme. Disse er i det minste hogget i kalkstein, men vekten og størrelsen er hinsides, spesielt når vi tenker på den lange veien de ble fraktet frem til Luxor.

Store dimensjoner på statuene i Egypt

Et annet poeng er at de fortsatt sitter på en enda større sten. Dette gjør monumentet enormt, og avanserte maskiner måtte til for å få disse statuene på plass i museet i moderne tid.

Enda et bilde av Amenhotep III. Gigantisk hode, denne gangen i rød granitt. Hogget med bronseredskaper sa du? Overhodet ikke mulig.

Rød granitt. Hodet er to meter høyt.

Vi tar en liten tur utendørs på Giza-platået. Her er det så overveldende inntrykk at jeg må starte med å liste opp noen tallfakta. Kheops-pyramiden du ser på bildet er:

Liten på bildet, enorm i virkeligheten

-230×230 meter. Det er 2,5×2,5 fotballbaner langt. Høyden er vel 140 meter.

-Den består av 2,3 millioner steinblokker på mellom 2 og 75 tonn (!)

-Basen består av 144000 steiner med perfekt vinklede sider. Vekt pr. stk. ca. 15 tonn.

-Høydeavviket på basen er 40 cm. Dette er nærmest en teknisk umulighet.

-Presisjonen i basen er plassering av gigantstener med få tusendels tomme-avvik. Ufattelig.

Her får du ikke kilt inn et barberblad engang

Som vi ser på bildet er basen så perfekt tilpasset at det er vanskelig å tro annet enn at den er skåret ut. Mengden sag-lignende instrumenter måtte i så fall ha vært enorme. Rester etter slike instrumenter finnes derimot ikke.

En annen detalj er vinkelen på pyramiden. Nøyaktig 51.51 grader helningsvinkel. Dette gjelder alle fire vegger, noe som og er betingelsen for at det i det hele tatt blir jevn vektfordeling. Å bygge i en slik helning hele veien må ha vært en gigantisk utfordring, da problemene med avvik ville ha blitt gigantiske etterhvert som arbeidene skred frem.

Nesten 52 grader bratt. Du vil ikke gå på snørra nedover her

I de mange forskjellige beskrivelser av hvordan man tror de bygget pyramidene er det ett  faktum som ofte blir glemt. Man har dog startet å implementere det i det senere:

-Hva med bærestenene over kongekammeret?

Grafisk fremstilling, tverrsnitt. Bilde Helena Lehman (c)

Oppe til venstre på tegningen ser vi kongekammeret. Steinene over det, som ligger integrert i konstruksjonen veier rundt 75 tonn i ren granitt!

Det er fortsatt en gåte for vitenskapen hvordan de gamle egypterne utformet stener i granitt. En kjent teori i de akademiske kretser er at dioritt-baller ble brukt til å utforme granitt. Dette kan teknisk sett gå an, men det forklarer overhodet ikke hvordan man bygget presisjonsstatuer som vist over. At man muligens utformet større enheter som obelisker o.l. med baller av dioritt kan jeg med nød og neppe få meg til å tro.

Wiki-artikkel om diorittballer.

Pyramidenes mål og dimensjoner er bare vagt og kort beskrevet i denne artikkelen. Jeg burde kanskje ha viet en hel artikkel bare til pyramidene? Jeg oppfordrer deg uansett til å lese mer om emnet på nettet. Her er mange bra sider både i den ene og andre teorien om hvordan det gamle Egypt utviklet seg.

Men la oss ta turen til Abydos. Det er der det skjer, spør du meg.

Bevis for hemmeligholdelse av ekstremteknologi?

Bildet under er og har vært gjenstand for debatt i en årrekke. Det vil si, i de ikke-akademiske kretser. Det helt åpenbare helikopteret, de helt åpenbare flyene, den helt åpenbare båten/ubåten er desperat forsøkt bortforklart av egyptolog på egyptolog. «Erosjon!» «Ren forvitring!» «Tukling i etterkant!» «Re-innhogging av hieroglyfer!»

-Selvsagt. Hva ellers kan de si? At amerikanerne «glemte» å stenge av inngangen til inskripsjonene, eller at de rett og slett tar den klassiske Hide it out in the open-teknikken?

1 – Helikopter, 2 – Ubåt, 3 – Fly, 4 – Mindre fly

De mest sjokkerende oppdagelser krever de mest sjokkerende svar… Denne siden (med sitt korrekt nok manipulerte heading-bilde!) gjør sine arme, stakkarslige forsøk på å skrike høyt at det er Explained! It does not depict a helicopter!! Nor a plane!

Enda en sjarmerende nettside med sitt spede forsøk på å avmystifisere hieroglyfene:

Sitat: «If the ancient Egyptians had vehicles such as helicopters, submarines, and jet airplanes, one would expect to find some evidence of this other than in a single inscription on the lintel of a single temple»

-Nei vi ville ikke det vet du, min lille naive venn! Men nettsiden er slik som den over, kjøpt og betalt for å ligge øverst i google, slik at du og jeg skal tro det er «den mest populære siden». Tror de at vi kan null om markedsføring?

Jeg viste forøvrig dette bildet over til min sønn, som er 7 år. Hva er dette på bildet, spurte jeg. Svaret var kjapt: Et helikopter, en ubåt, et fly og nederst en «annen type» fly. Det er da merkelig at etablissementet ikke ser det som hvem-som-helst ser? Eller er det slik at man ikke har lov til å se?

Er det bare meg, Arne J Lunden, i hele verden, som ser likheten her og som tør å si det høyt??

Utsnitt av helikopter-hieroglyf
Apache-krigshelikopter
Cobra krigshelikopter

Du får tolke hva du ser. Jeg ser et helikopter. Jeg ser to flytyper og en båt/ubåt.

Dr. Zahi Hawass

Den største løgneren og hykleren av alle, egyptologen Zahi Hawass som i flere år har tjent som «vokteren» av Giza-platået og som offisiell talsmann for arkeologien i Egypt, står fast på sitt offisielle syn, om at alt er normalt og at intet bør stilles spørsmålstegn ved.

Zahi Hawass, lystløgner?

Hawass formelle tittel er for tiden Secretary General of the Egyptian Supreme Council of Antiquities.

Denne mørkemannen er selvsagt kjøpt og betalt av U$A for raskt å kunne skjule de enorme skatter og teknologier som ligger skjult i Egypt. Tatt sin doktorgrad ved Universitetet i Pennsylvania, USA, æresdoktor ved det amerikanske universitet i Kairo, sendt tilbake til Giza og Egypt for å kunne tjene sitt «lands» utgraving av de eldgamle hemmeligheter, fra den tid vi hadde kontinuerlig besøk fra rommet. Det er selvsagt Universitetet i Pennsylvania som «tilfeldigvis» er ansvarlige for utgravingene ved Abydos, helikopter-siten.

Jeg har kontinuerlig fulgt Dr Hawass på hans mange tv-serier og ikke minst via bøker og internett. Han har utviklet en genuin, dyktig retorikk hva nedtoning av funn og sjarmerende holdning angår. Du gjør din jobb godt, Hawass, men du lurer ikke meg…

Avslutningsvis

Du har nå blitt med en liten reise inn i mine tanker om Egypt. Historiene er mange, mange flere, men for å unngå en alt for lang artikkel lar jeg det være med dette. Jeg vil imidlertid oppfordre deg til å søke mer informasjon om Egypt og deres enorme skatter og arv. Jeg merker at mange peker på Rom og Hellas som storslåtte kulturer. Til det vil jeg si at Egypt har “originalene” slik som det gamle sumeriske samfunn; det er her de uoppdagete skattene fremdeles finnes.

En av bøkene jeg kan anbefale er “The Orion Mystery” av Robert Bauval og Adrian Gilbert. Denne ble min bibel i flere år på vei mot å oppdage det skjulte Egypt. Boken konkluderer bl.a. med at “luftesjaktene” i Kheops-pyramiden peker mot stjernekonstellasjoner, plasseringen av de tre store pyramidene avspeiler Orions belte, at pyramidene egentlig er 13.000 år gamle osv. Meget innholdsrik lesing av meget grundige forskere. Dette er i dag allment kjente teorier, men da jeg leste dette for 15 år siden, vakte det undring i min krets om hvorfor jeg befattet meg med slikt vås. Tidene forandrer seg, som nevnt.

Jeg finner ikke logikk i at det ble hogget dioritt og granitt i form av perfekte statuer ved hjelp av bronseredskaper. Heldigvis er det ingen i det etablerte akademia som gjør det heller, men det settes ingen spesielle spørsmålstegn ved dette heller desverre. Dog er det forsøkt forklart av diverse personell med doktorgrad at det ble brukt legeringer med konsentrert hardhetspunkt for å bearbeide granitt. Javel, men å hogge et hull i granitt er noe helt annet enn å fremstille perfekte statuer?

Helikopterhieroglyfen i Abydos er jeg overbevist om er en av flere glipper som beviser at enorme skatter med hemmelig teknologi er funnet og utnyttet av eliten til bruk for krigsformål primært. Mitt verdensbilde er jo, gjennom 25 års lesing og filosofering, at vi har blitt besøkt mange ganger før; at vi er et produkt av genetisk miksing av ulike raser i verdensrommet, og at menneskeheten først og fremst ble konstruert for å bli brukt som arbeidere for disse “vennligsinnede” besøkende.

Så lar jeg den setningen henge mens jeg forbereder neste artikkel.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

242 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nils Ove Ringøy
Nils Ove Ringøy
Abonnent
6 år siden

Det står i bibelen, i preikaren så vidt eg hugsar: « Dersom nokon seier sjå, dette er nytt, så har det alt lenge funnes i tider som har vore.»

Noko sånt. Takk for spennande artikkel, har lenge lurt på om historia vår er ganske feil. Men for dei som kan sin bibel er dette gammalt nytt.

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
12 år siden

Her er en artikkel som belyser eldgammel historie.

Det er funnet eldgamle kratre i India, som er radioaktiv, og forskere mener at dette kun kan ha blitt til ved kraftig kjerne fysisk eksplosjon!

http://www.ajithkumar.cc/history/nuclear-warfare-in-ancient-india-the-proofs-beyond-doubt/

Kan det være mulig at avanserte sivilisasjoner i fortiden, har bombet seg tilbake til steinaldernivå ved flere anledninger?

Ser man på oss mennesker i dag, har vi gått fra nesten ingenting til en teknologi, som kan ødelegge jorden mangfoldige ganger. Og det på bare 200 år!

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
12 år siden

Boksammendrag. Zecharia Sitchin: Journeys to the mythical past: Book II of The Earth Chronicles Expeditions (2007)

Boken er på 12 kapitler fordelt på 216 sider. De fem første kapitlene tar for seg Egypts pyramider, og er sprengstoff for egyptologiens offisielle versjon.

Kap. 1 er en spennende oppfølging av Sitchins sensasjonelle avsløring av det arkeologiske bedraget til Howard Vyse og Hill i 1837, der de fabrikerte inskripsjoner i et av avlastningskamrene over ”kongekammeret” i Khufu-pyramiden for å bevise at pyramiden ble bygget av Khufu [se Sitchin (1980, kap. 13) samt RKM-artikkel:
http://www.visdomsnettet.dk/pdf/Et-falskneri-gjorde-Khufu-til-pyramidebygger.pdf

Sitchinn (2007) gir flere beviser på bedraget, samt at oldebarnet til et øyevitne av bedraget tok kontakt med Sitchin i 1983, med øyevitnets egen skriftlige dokumentasjon av bedraget (et brev til familien)!

Kap. 2: Om Bauval & Gilbert-teorien om at pyramidene er orientert etter hvordan Orions belte sto på himmelen pr. 10.490 f.Kr. Wiki-artikkel: Orion Correlation Theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Correlation_Theory
Om forskningen rundt de store pyramidene og Den store sfinxen siden 1980-tallet.

Kap. 3: Sitchin og to andre undersøkte i februar 1995 en tunnelgang og et kammer med inngang fra venstre side i Dronningkammeret, som den offisielle egyptologien ennå ikke vil erkjenne! De tok bilder av kammeret, som gjengis i boken.

Kap. 4: Sitchin og to andre hadde fått tillatelse av Hawass til å undersøke avlastningskamrene over Kongekammeret. Da de skulle klatre opp i kamrene, en dag i september 1997, falt en kubbe i hodet på Sitchin, som nesten tok nesten livet av ham. Sitchin mistenker at dette ikke var et uhell, men et forsøk fra Hawass på å stoppe hans utforskning.

Kap. 5: Om Out-of-place (OOPs) gjenstander i muséer. To OOPs i Cairo Museum som avslører mye, er: 1) Den knøtllille statuetten på under 10 cm av Khufu, som er den eneste oppdagete statue av faraoen som angivelig fikk bygget Khufu-pyramiden; 2) The Inventory Stela som ble oppdaget i 1857 av arkeologen Auguste Mariette, som forteller hvordan Khufu oppdaget Den store sfinxen som da var begravet i sanden. Egyptologene betrakter og behandler denne steintavlen som et bedrag, ellers ryker den offisielle teorien om at Sfinxen ble bygget av farao Khafra som levde etter Khufu.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Den mer enn 2000 år gamle konstruksjonen er oppsiktsvekkende nok på høyde med et sveitsisk ur fra 1800-tallet når det gjelder kompleksitet og presisjon.

Nå viser det seg også at grekerne tok hensyn til jordas elliptiske bane rundt sola. Eller – de tok vel strengt tatt hensyn til det de trodde var solas elliptiske bane rundt jorda, men hastighetsvariasjonen i syklusene ble uansett de samme.

I tillegg viste et annet sett med visere posisjonen til de fem planetene som var oppdaga på det tidspunktet.

Enkelte har brukt Antikythera-mekanismens kompleksitet som bevis på at vi har hatt besøk fra andre planeter. Noen mener at det ikke var grekerne som oppdaga denne teknologien, men at de kun trakk veksler på babylonernes kunnskaper innenfor teknologi, matematikk og astronomi.

Forskere sleit i mange år med å finne ut hva maskina egentlig ble brukt til, men de siste tiåras forskning har gitt svar. Innretninga fungerte som en astronomikalkulator som viste hvor himmellegemer sto i forhold til hverandre.

De aller fleste er likevel enige om at Antikythera-mekanismen viser at gamle sivilisasjoner hadde mer peiling på vitenskap enn vi gir dem kreditt for i dag.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7580886

Scotty
Scotty
Abonnent
13 år siden

Har det tidligere vært nevnt at Tut sin linje er haplogruppe R1b, nærmerere bestemt celtisk.

http://www.youtube.com/watch?v=bNmZQJsRjrc&feature=PlayList&p=3264A05CD2403B31&playnext_from=PL&playnext=1&index=34

Jonny
Jonny
Abonnent
13 år siden

Kornsirklar i sand? Fake, if not , kor? når? nokre innspill her.
http://www.youtube.com/watch?v=f9xmYpufu-Q

Marius Tobiassen
Skribent
13 år siden

Sirius er selfølgelig Orions hund, den sterkeste stjerne i himmelen, The dog star (GOD star) og treenighheten (Sirius A/Isis, B/Nephtys og C)

CircleOfLife
CircleOfLife
Abonnent
Svar til  Marius Tobiassen
13 år siden

“Trolig er det Seth/Satan som opprørte mot Anu-naki/Anu-bis som er the real badguy. ”

100% sikker på at det va den babylonske guden ” Marduk” som kriga anunnaki (Tiamat) og deretter endel andre småguderr om man ser tilbake på historie / scripts/hieroglyffer Zacharia Bitchin har for vane med og bruke lsd å snakke tull med paven for å finne ut hvordan man skal lure folk.

Marius Tobiassen
Skribent
13 år siden

Den aller største egyptløgnern er antagligvis Z. Sitchen. Planet X er selfølgelig Pluto, for de som kan bittlitt om astrologi er dette innlysende. Elllers sverger jeg til Sirius Mysteriet/Mystery, en bok av Robert Temple. Der peker han på at Egypterne er etterkommere av Amfibier, ja havfruer og menn fra Sirius, enten de lever i vår dimensjon eller en ikke så fysisk en, at Anubis er en hund som vokter over menneskeheten med lover om godhet(Jesus/fisk) som vi foruten ville ha tilintetgjort hverandre. Sphinxen er en slik Pharao-hound (Maltas nasjonal hund), og ikke en løve som mange proklamerer om vi ser nærmere på dens anatomi. “Anubis cellen” er en betegnelse på vårt solsystems sirkling rundt Sirius, kjernen/senter (som når jeg leste ga meg en pekepinn på hva Sitchen prøver å tilsløre). Mye annet også i denne fantastiske boken av Temple anbefales på det sterkeste! (-Om du vil vrenge kaninhullet.)

En annen sak er hvordan f.eks Tv-serien V og Sitchen også snur opp ned på mytene, funnene og forhistorien m.m. Det slo meg under de siste episodene av V 2009 som jeg så samtidig som jeg leste ferdig Sirius-boken, at de amfibie baserte sirius mennskene som angivelig er en blanding av fisk, salamandere og menneskerlignende vesner (half shark aligator half man) er våre forfedre og hjelpere og de holder øye med oss fordi de bryr seg, og ikke fordi de vil spise oss. De blir portretert som onde i alle mulige velfinansierte medier og subkulturelle strømninger og det betyr vel at de er snille da egentlig, om vi kan følge normalen?? Noen vil skremme oss fra vår natur og evt. Gud. Avatar er inne på samme forvrengning også. Trolig er det Seth/Satan som opprørte mot Anu-naki/Anu-bis som er the real badguy.

Her er en annen CLUE, fra Kina: http://clubofnow.wordpress.com/2010/05/25/chinese-version-of-god-and-his-godess-who-created-man/

(Oi! er det også en passer og en vinkel avbildet på antikviteten?) Du får dømme selv… Men husk, alle mennesker er Alien in Spirit!

*Join the CLUB OF NOW!!!

CircleOfLife
CircleOfLife
Abonnent
13 år siden

Hehe ikke dumt på national geographic hevde mann jo at den har blidd arbeida på i ettertid av orginalen det helikopter bildet.

Du sier ” 1 – Helikopter, 2 – Ubåt, 3 – Fly, 4 – Mindre fly”

National geographic hadde iallefall ingen problem med å si at nr 3 å 4 er ufo’s

Strange what those eyes can see.

Men fra tull til alvor så har jo nasa putta inn døde tyskere på google earth mars så vi får vente å se, så vell en pokemon and dær også.

Får bare regne med at det er noen som har lyst på mere makt for alle er jo helt ute av kontroll her på jorda. Like så greit me litt action 70 år med tv nå begynner å fungere sårt så bra desverre..

Slater
Slater
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Kiss er jo et drittband!

Gene Simmons er jo DEN kapitalisten!!

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

gleeeder meg…til disse helskrudde ideene dine…det blir gøy…vi snakkes…over kosten…he he husk at det har gått mange hundre år i bare tåka……lett på den du..hi hi

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

What happend? endelig logget inn….Vanskelig her inne synes jeg…men allikevel…når en er her først…så tilbake til artikkelen…Husk vi har vært igjennom Middelalderen…og Kristendommens sterke preg på vår nådags tekning..Vi ble lært til å ikke tro og ta til oss andre lærdommer enn det som var aktuellt da..Vi ble jo truet med dommedag og djevelen, og det var en streng kristendom som inntok vårt land etter kristninga…og våge seg de som tenkte annerledes da…Til og med her i vårt kalde nord, ble heksene og det var ikke få…som ble hengt for en annerledes tro..og heksene…de kunne fly…..huff. og gru…og det var styggedom om noen kunne fly oppi lufta…og hvis vi…. etter som vi vet i dag ….skulle da ha sagt at nede i de varmere land så fantes det ett land og flere….som kunne beherske luften….huff. og huff…nei da var det nok best å få vanlige husmenn til å holde seg til jorda…og ikke se opp i lufta….for da kom styggen og tok deg….Hva med disse holdingene som vi har her, med hekser som kan fly? Har det med disse fordommene og kristendommen å gjøre??? Bare spør deg Arnie…..Beveget vi oss over ett område som kristendommen forbudte oss å utforske…for at vi har vært der, eller kan det rett og slett spore oss tilbake til gudene og våres opphav?

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  Guri-malla
13 år siden

hvorfor…..dukket det opp en hel masse fortellinger om alver, småfolk og nisser i denne perioden…Hvorfor hadde heksene sine storhetsperioder i denne mørketiden…..Og de fløy rundt,,og var til ubehag for folket som hadde tilpasset sine liv utifra boka…Hva var det som gjorde at de ble satt utenfor det som ble akseptabelt..Nå i den senere tid så har jo Harry Potter og hans fortellinger gått jorda rundt..og virkelig engasjert folk rundtomkring….og hvilke fortellinger…Hva har virkelig gått i glemmeboka og hva har vi tatt med oss i fra før-tid…artig å lure på det..men jeg må virkelig lure på om den dogmatiske troen og boka har fått oss til å å gå i en slag lullaby —-vi går i søvne…og våkn opp…nå må vi ta tak i livet!! folkens!!

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
13 år siden

Hele debatten her bærer preg av at det stort sett ensidig fokuseres på denne ene stenplaten i Abydos. På et vis er det greit nok, iom at artikkelen har fokus på denne. Likevel finner jeg det vesentlig å fremheve at denne ene stentavlen kun er et fragment av en helhet. Det trekkes i tråden frem enkelte andre elementer, og godt er det. Jeg håper flest mulig tar seg tid til å se Ancient alien serien. Selv i denne, som totalt varer i 10 timer (5 episoder a 2t, foreløpig har det blitt sendt 3) skraper kun litt i overflaten av et hav med informasjon. Om man betrakter samtlige anomalier (og denne ene omtalte hieroglyfen omfatter til tross for sin unikhet – kun et saltkorn i det totale havet) er det iallefall for meg innlysende at summen av anomalier (som inneholder tusenvis av skrifter, objekter, bilder og muntlig overleverte fortellinger) tilsier at ancient aliens teorien er sterkt empirisk støttet.

Poenget mitt er selvsagt at denne ene stentavlen kun utgjør et fragment av en helhet. For videre studier – sumererne, egypterne, toltec, etiopia, bibelen, vedatekstene, enok, olmec, hopi, maya, aboriginer eller kort oppsummert alt av historiske skrifer. :-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  WilhelmG
13 år siden

Veldig enig med deg i det du sier, og jeg kan ikke la være å lure på hvor mye som skal til for at alle disse trangsynte skeptikerne skal klare å forestille seg at vi har hatt besøk både før og nå.
Tenk om de kunne vært like skeptiske til politikerne som de lar styre over seg uten å bry seg med hva de holder på med. Da hadde vi kanskje hatt en bedre verden.

Lerxst
Lerxst
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Hvorfor er vi trangsynte?

Igjen: forskjellen på meg og deg (eller oss og dere) er at jeg stiller et *mye* sterkere krav til bevismateriale enn du gjør.

Det bevismaterialet som er fremlagt er simpelthen ikke godt nok for å tro på disse påstandene.

Extraordinary claims demand extraordinary evidence.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Se hele serien så skjønner du KANSKJE hva jeg mente!

Terje Fredvik
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

Du skriver: «mens kan dere se History Channels Ancient Aliens 2010»

Ok, jeg kan ikke love at jeg skal se hele, men jeg skal i hvert fall prøve!

.

Du skriver: «sjokknyhet* : det er forskere der ute (utenfor Norge) som også forsker, og ikke alltid er enige i hva knøttlille bonde-Norge “synes” om ett og hint. Hvem med PhD skal jeg velge å tro på?»

Jeg syns ikke du skal tro på noen hvis det eneste vedkommende har å slå i bordet med er en doktorgrad. Hvis argumentasjonen er god nok, er det i hvert fall klinkende likegyldig for meg hvem teorien er framsatt av. (ok, det er kanskje ikke _helt_ sant, jeg har selvfølgelig i utgangspunktet mer tiltro til en som forsker på området enn jeg har til… la meg se… en tidligere fotograf). Jeg kunne teoretisk sett la meg overbevise om at det du skriver om i artikkelen har noe for seg, men da måtte du ha underbygd saken din på en ganske annen, og mer solid, overbevisende og ryddig måte, fordi… et øyeblikk, jeg må bare slå opp i Skeptikerhåndboka, skal vi se, jo: fordi «extraordinary claims require extraordinary evidence»! :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

At han ikke kan love at han kan se alt sier jo ALT om han. ;)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  A
13 år siden

For ordens skyld, jeg tenkte på den linken som Lunden la ut, og trodde det var det Terje mente, he he.

Lerxst
Lerxst
Abonnent
Svar til  Terje Fredvik
13 år siden

Terje Fredvik: «eg har selvfølgelig i utgangspunktet mer tiltro til en som forsker på området enn jeg har til… la meg se… en tidligere fotograf)»

Det er interessant å legge merke til at folk av ….nyhetsspeilet.no’s artikkelforfattere og (en stor andel av) forum-forfattere, later til å tro at vitenskapen er en homogen masse, som er livredde for å ta feil, og derfor holder skjult og feier under teppet «sensasjonell» informasjon som ville rive teoriene deres i fillebiter.

De fleste som poster her er neppe klar over at forskere _hele tida_ forsøker å rive ned, motbevise og finne hull i vitenskapelige hypoteser. Dersom de ikke klarer det, altså om hypotesen er grundig dokumentert, all bevismateriale (empirisk) sier et helt klart «aye det stemmer!» og _ingen_ klarer å bevise noe annet, er det blitt til en vitenskapelig teori.

Så når Lunden snakker om sin teori, snakker han egentlig om sin hypotese, sin idé. På godt norsk «a hunch; a stab in the dark.»

Mens resten av vitenskapen og arkeologer benytter seg av _vitenskapelige teorier_ som ingen hittil har klart å rive ned.
Og når arkeologene snakker om palimpsest, er det fordi *alt* indikerer at det er palimpsest og ikke noe annet vi snakker om, og *ingen* har klart å motbevise dette.

Med andre ord, den vitenskapelige teorien holder vann.
Lundens hypotese gjør overhodet ikke det, særlig ikke med det tvilsomt tynne bevismaterialet han har lagt frem for sin påstand.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Syns denne passet bra her også, Det er en kommentar fra Kjetil S. (Håper ikke du har copyright på denne, he he)
Det er imidlertid viktig å se at det som regnes for en “godt underbygd” teori, kun er det innenfor det rådende paradigmet. Poenget mitt, som jeg står ved , er at fundamentet for paradigmet (altså lineær samfunnsutvikling uten påvirkning “utenfra”) er en intellektuell og vitenskapelig tvangstrøye det er svært vanskelig om ikke umulig å bryte løs fra. Det ikke mulig innenfor det rådende egyptologiske paradigmet å akseptere “anscient alien interaction”. I så fall må ALL historie skrives om. Hvilken egyptolog (eller annen forsker) vil stikke hodet sitt frem på denne måten? Selv om data vedkommende forsker besitter skulle tilsi at “anscient alien interaction” kan ha funnet sted, tviler jeg meget sterkt på at vedkommende forsker våger å utfordre etablissementet og i samme åndedrag risikere hele sin videre karriere og ettermæle.

Det er derfor enhver “godt underbygd teori” innenfor det rådende paradigmet for mange fremstår som “lite opplyst”, “trangsynt” etc.

Verre er det egentlig ikke. Jeg regner med du er enig?

Kjetil S
Skribent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Hehe, nei ingen copyright. Bare å bruke fritt :)

Lerxst
Lerxst
Abonnent
13 år siden

Arne J Lunden sier (til Terje Fredvik – hei forresten og takk for sist fra no.kultur.folklore.ufo!)

> Hehe..
> Artikkelen er først og fremst skrevet for de som sitter på gjerdet og synes det
> er spennende å få litt info fra begge leire, for derved å ha et bedre grunnlag
> for sin utvidelse av verdensbildet.

Men det er jo overhodet ikke slik du opererer! Jeg har nå ved to anledinger bedt deg dokumentere hvorfor du har rett og hvorfor den naturlige forklaringen tar feil, uten at du i det hele tatt møtekommer det.

Og hva mener du egentlig med «litt info fra begge leire» når at du gjør er å latterliggjøre de som ikke deler din tro?

Når det er viden kjent at egypterne hogget inn hieroglyfer over de gamle (palimpsest), kan du ikke gi en plausiblel forklaring for hvorfor _én_ inskripsjon i _ett_ tempel skulle bevise at egypterne hadde avanserte farkoster og at dette _ikke_ er et resultat av palimpsest?

Tror du på den alternative forklaringen, blir den så uendelig mye mer avansert enn om du bruker Occam’s razor – som selvsagt vil si at dette _er_ et resultat av palimpsest.

For eksempel:

– Hvor er det andre steder nedtegnet at de brukte avanserte farkoster i Egypt?
– Hvor finnes spor etter fabrikkene som måtte til for å bygge disse farkostene?
– Hvordan utvant egypterne drivstoff til farkostene sine?

I det hele tatt, er du først ute på tur i det alternative landskapet, skal du bare komme deg noen få meter før du får _enorme_ forklaringsproblemer.

Og ikke ta det samme gamle opptråkka sporet om at USA eller NWO har vært og fjernet all bevis; det er en sirkelargumentasjon som er *dømt* til å feile:
XX eksisterer, og dersom det ikke finnes bevis for at XX eksisterer, er det fordi noen har i all hemmelighet fjernet bevisene, og det er i allefall et bevis for at både XX og en hemmelig organisasjon eksisterer!

Lerxst
Lerxst
Abonnent
13 år siden

Kjetil S: Den _mest sannsynlige forklaringen_ er at egypterne _ikke_ var i besittelse av moderne teknologi (hvorfor ikke teknologi som tilhører fremtiden fra nå av ad, når dere først er i gang?) og at dette er et resultat av erosjon og hieroglyfer spikket oppå hverandre.

Det er den _enkleste_ og _mest sannsynlige_ forklaringen.

Du kan gjerne gi en tilfredsstillende begrunnelse hvorfor det er slik at de var i besittelse av helikoptre, når ikke annet enn _én_ inskripsjon i _ett_ tempel viser noe som kan _antyde_ en slik farkost, og absolutt ingenting annet (meg bekjent i allefall) i all egyptologisk materiale som måtte finnes.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Hvorfor begrense seg til denne dimensjonen? Den fysiske materien er ikke eneste dimensjon, alt eksisterer på flere plan. Om du har lest en tidligere kommentar fra meg i denne diskusjonen, har jeg forklart at ting var ganske annerledes for flere tusen år siden enn nå.. menneskene har utviklet seg en del siden da.. individualiseringen av sjelene har faktisk bare pågått siden renessansen.. før det var det mer gruppe og stamme-sjel og mentalitet..
Om vi går flere tusen år tilbake så var menneskene nærmere dyrene enn vi er nå. Dyr er av flere med innsikt, definert som et vesen som lever halvveis i den fysiske og halvveis i den åndelige verden.. antagelig fjerde dimensjon.. den verden som vi er i når vi drømmer.. sannheten er at for flere tusen år siden, så levde menneskene også mye mer slik, drømmetilstand og våken tilstand var mer flytende over i hverandre.. de ting som er avbildet behøver dermed ikke være fysiske, men kan meget vel være fra astralplanet.. 4 dim.

Og alle som har litt innsikt i de tingene vet.. at alle ting eksisterer på andre plan før det manifesteres på det fysiske plan.. ergo har disse tekniske tingene også eksistert en tid i ikke-fysiske verdner før de ble fysiske realiteter.. dette perspektivet må etter min mening tas med som en mulighet, i og med at mennesket har gått en lang vei og er noe annet nå enn den gang!

Dette gir også ekstra perspektiver til tegninger av guder og vesner..
De var ikke noe de fant på eller fantaserte om, det er vesner og skapninger som faktisk finnes, i andre dimensjoner enn denne fysike 3 dim :-)

Lerxst
Lerxst
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

bq. ting var ganske annerledes for flere tusen år siden enn nå.. menneskene har utviklet seg en del siden da

Ja heldigvis. Opptil forholdsvis nylig holdt vi på med offentlig henretting (ved å knuse kroppen til angivelige kriminelle) og årelating.

Jeg antar du ikke vil tilbake til en tid der årelating er det ytterste vitenskapelige miraklet som finnes?

> Dyr er av flere med innsikt, definert som et vesen som lever halvveis i den fysiske og halvveis i den åndelige verden.

Dyr er stort sett ikke selvbevisste, engang. Det er årsaken til at mennesket og ikke hester fløy tur-retur månen flere ganger på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet.

> de ting som er avbildet behøver dermed ikke være fysiske, men kan meget vel være fra astralplanet.. 4 dim.

Wow.

> Og alle som har litt innsikt i de tingene vet.. at alle ting eksisterer på andre plan før det manifesteres på det fysiske plan.. ergo har disse tekniske tingene også eksistert en tid i ikke-fysiske verdner før de ble fysiske realiteter..

Jasså.

> De var ikke noe de fant på eller fantaserte om, det er vesner og skapninger som faktisk finnes, i andre dimensjoner enn denne fysike 3 dim :-)

Whatever rocks your boat.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Det er ingen som har fasit på dette, heller ikke du.
Det må være lov å dele noen tanker og kunnskaper, de er muligheter ikke fasit.
En del mennesker finner ting de verdsetter i mine kommentarer,
andre gjør ikke det. Til dere som føler det slik, bare overse mine kommentarer..
Når man snakker ut fra åndelige perspektiver, er det ikke å forvente at materialistiske ateister skal finne noen som helst mening i det man sier.
Hver sin smak.

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Like greit at du skriver blablablablablalblalba singohalla. Slik jeg leser de fleste kommentarene dine iallefall. Makan til sprøyt du tyter utav deg.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Lerxst

Det er den mest sannsynlige forklaringen for DEG. Det er likevel ikke sikkert det er det riktige. Occams razor gjelder alltid ut fra det man vet og tror i øyeblikket. Ikke hva som objektivt sett er det riktige, når man har kjennskap til absolutt alle parametere. Jeg tviler på du, eller noen andre, meg selv inkludert, har kjennskap til alle parametere i dette tilfellet.

Jeg har aldri sagt at egypterne var i besittelse av helikoptere. Det er du som sier det.

Lerxst
Lerxst
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Men hva i all verden er det du egentlig forsøker å si? Annet enn «gitt att, dersom, om så, da så»?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Lerxst
13 år siden

Tror alle sammen er klar over hva som er kjent som den _enkleste_ og _mest sannsynlige_ forklaringen. Men har opplevd og sett mye som du ikke har fått med deg og er litt lei av å forklare det til deg.:-)

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

Vel, takk Arne. Her kommer det enda mer. Denne gangen er det datasimulasjoner i sving.
http://www.youtube.com/watch?v=uIeWMcgSv6w
http://www.youtube.com/watch?v=VJFzyBth2_I

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Havner vi tilbake til Atlantis. De var jo mestere i luften?

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Guri-malla
13 år siden

Er det noen grunn til at vi skal gå bakover til en annen tidsalder?
For det var det Atlantis var, forrige tidsalder.. før syndefloden..
Hvordan ting var da kan vi anta men ikke vite…
Kanaliseringer kan være interessante men ikke pålitelelige..

Om vi skal videre noe sted blir det vel fremover forhåpentlig, dvs utviklingen av flere dybder og dimensjoner, det er 10 i alt, og i vår virkelighet nå er det 3..
I 4 dimensjon finnes mye rart og variert… det er astral-nivået..
Helst burde vi komme høyere.. dette er vel en digresjon..
Men vi trenger ikke helikopter for å reise til 4 dim :-) he he

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden
Slater
Slater
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Ikke for å være den kjipe debunkeren her, men får jeg påpeke at Von Dänicken ble ferska i (og har innrømt) å forfalske beviser på 70-tallet?

Jeg leste alt med denne mannen i perioden 94-97, men han har NULL kredabilitet i mine øyne lengre.

« Forrige artikkel

Utenomjordisk besøk eller massebedrag?

Neste artikkel »

Atomfysiker avslører enorm UFO-dekkhistorie

242
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x